Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Jézus él! Isten szeret! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 57 
Harcoljuk meg a hit nemes harcát
  2018-11-26 12:13:08, hétfő
 
  "A harc és a szeretet nem egymást kizárók, hanem egymást feltételezők, hiszen akkor tudja az ember önmagát és szeretteit megvédeni, ha vállalja a harcot a gonoszság erői ellen. Az apostol mindig vállalta és erre tanította követőit is, megértetve velük, hogy a kereszténység nem azonos a haszonleséssel, az áldásnak tétlen várásával, főleg nem követelésével.

ELLENSÉG IGENIS VAN, EZÉRT KELL HARCOLNI, DE NAGYON NEM MINDEGY, HOGY KI ELLEN FOLYTATJUK AZT. NEM TEST ÉS VÉR ELLEN KELL HARCOLNUNK, HANEM GONOSZ SZELLEMI LÉNYEK ELLEN.

Másképpen szólva a harcunknak mindig szellemi szinten kell zajlania, azaz nem az ellenünk fellépő emberek ellen, hanem az őket mozgató erőkkel szemben."

Hack Péter - Harcoljuk meg a hit nemes harcát
Link
 
 
0 komment , kategória:  H I T   
A tenger háborogva zúghat - Varga Szabolcs
  2018-11-24 10:19:12, szombat
 
  A tenger háborogva zúghat

Ha életed értelmét kérded
Ne hidd, hogy visszhang válaszol
Ha jobban ráfigyelsz, már érted
Szíved központjából szól egy szó

Kerested rangban és a pénzben
Kísértett minden, mi látható
Elillant, mint a füst a szélben
Itt a földön nem található

Ha legbelül tudod, hogy baj van
És mint gyerek, egy kézért nyúlsz
De ember nem segíthet rajtad
Ott megtudod, hogy él Jézus

A tenger háborogva zúghat
Leomolhatnak a nagy hegyek
Lehet, a fal közelről túl nagy
De a Megmentő már elindult érted

Ha legbelül tudod, hogy baj van
És mint gyerek, egy kézért nyúlsz
De ember nem segíthet rajtad
Ott megtudod, hogy él Jézus

A tenger háborogva zúghat - Varga Szabolcs
Link Link 
 
0 komment , kategória:  H I T   
Minden elmúlik, de Krisztus él!
  2018-11-23 20:44:01, péntek
 
  Amikor köddé válnak derűs álmaim,
És összetörve állok sorsom romjain,
Homályos utam végén felvillan egy kis fény:
Krisztus él! Krisztus él!

Megváltóm, Királyom, Uram, aki nem felejtett el,
Most is megvigasztal Ő és fogja a kezem.
Kőszikla a viharban, a bánatban remény,
Minden elmúlik, de Krisztus él! Krisztus él!

Mikor fáradt csendben nyomaszt a bús magány
És gondoktól terhelten kóborlok tétován
A Szent Szellem megszólít, s fülembe súg:Ne félj!
Krisztus Él! KRISZTUS ÉL!

1979 - 2019-ben "40 éves a Hit Gyülekezete"
Link
 
 
0 komment , kategória:  H I T   
AW Tozer - Isten embere
  2018-10-08 20:24:56, hétfő
 
 

"Mivel minden Isten teremtő akaratától függ teljes mértékben, ezért áll fenn a szentség és a bűn lehetősége. Az emberben az Istenhez való hasonlóság egyik jele az a képesség, hogy gyakorolhatja erkölcsi döntését.

A keresztyénség tanítása az, hogy az ember az Istentől való függetlenséget választotta, és azzal erősítette meg választását, hogy szándékosan engedetlenkedett az isteni paranccsal szemben. Ez a tette megsértette azt a kapcsolatot, amely normális módon állt fenn Isten és teremtménye között; ezzel elutasította Istent, mint létezésének alapját, és az embert visszadobta saját magának.

Ezek után nem a központi nap körül forgó bolygó lett belőle, hanem saját maga alkotta nap, ami körül minden másnak forognia kell. Az énnel kapcsolatos pozitívabb állítás nem képzelhető el annál, mint amit Mózesnek mondott Isten: VAGYOK, AKI VAGYOK. Isten teljessége áll előttünk ebben a független létezéssel kapcsolatos és mással nem minősíthető kinyilatkoztatásban.

Mégis, Istenben ez az én nem bűn, hanem minden lehetséges jónak, szentségnek és igazságnak a legteljesebb megtestesítője. A testies ember bűnös, és csupán azért bűnös, mert a saját személyiségével kapcsolatosan kihívja Isten személyiségét.

Minden másban esetleg szándékosan elfogadhatja Isten szuverenitását; a saját életében elutasítja azt.

Neki Isten uralma véget ér ott, ahol az övé elkezdődik. Neki az én válik a nagy Énné, és ebben öntudatlanul is Lucifert, a hajnal bukott fiát utánozza, aki ezt mondta a szívében: "Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat,... hasonló leszek a Felségeshez!" (Ézsaiás 14:13, 14).

Mégis annyira halványan jelentkezik az én, hogy aligha van valaki tudatában a jelenlétének.

Mivel az ember született lázadó, nincs tudatában annak, hogy az. Folytonos önmegvalósítása - amennyiben egyáltalán erre gondol - tökéletesen normális dolognak látszik. Kész kitárulkozni, néha még föl is áldozza magát a kívánatos célért, de sohasem lép le a trónról.

Bármennyire is lecsúszik a társadalmi befogadottság fokozatain, a saját szeme előtt még mindig trónon ülő király, és senki, még Isten sem foszthatja meg trónjától. A bűnnek sok megnyilvánulása van, de egyetlen dolog lényeges benne.

A halandó ember, akit Isten arra teremtett, hogy imádja Őt a trónja előtt , saját személyiségének a trónjára ül, és arról a fölemelt helyzetéről kijelenti: "VAGYOK VALAKI." Ez bűn a maga összesűrített mivoltában; mégis mivel természetes, jónak tűnik.

Csak amikor az evangéliumban a Legfelségesebb elé kerül a lélek a tudatlanság minden védőpajzsa nélkül, akkor döbben rá erre a lelkiismeret. Az evangelizálás nyelvében az az ember, aki így találkozik a Mindenható Isten lángoló jelenlétével, bűnbánathoz jut.

Krisztus utalt erre, amikor a Szellemről beszélt, akit majd elküld a világra: "És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet" (János 16:8).

Krisztus eme szavainak legkorábbi beteljesedése pünkösdkor történt, miután Péter elmondta az első nagy keresztyén prédikációt: "Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak? " (Apostolok cselekedetei 2:37).

Ez a "mit tegyünk?" tör fel minden ember szíve mélyéből, amikor hirtelen rájön, hogy bitorló, és lopott trónon ül. Bármennyire is fájdalmas, pontosan ez az akut erkölcsi összeomlás hozza létre az igazi bűnbánatot, és építi fel a szilárd keresztyént, miután a bűnbánó lélek lelép trónjáról, hogy bocsánatot és békességet találjon az evangélium által."

A.W. Tozer /A Szent Ismerete/

Aiden Wilson Tozer (1897. április 21. - 1963. május 12.) amerikai keresztény lelkész volt -
ISTEN EMBERE
 
 
0 komment , kategória:  H I T   
Ruff Tibor - A menny - Új ég és új föld
  2018-10-02 13:04:29, kedd
 
  Ruff Tibor - A menny

" Az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről;
és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás,
sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek,
és az fiam lesz nékem." Link
Link 
 
0 komment , kategória:  H I T   
Készülj fel az ÚR napjára!
  2018-09-30 14:40:14, vasárnap
 
  "Isten szuverén akaratából rendszeresen kapcsolatba lép az emberekkel,
hogy kifejezze feléjük irgalmát és kegyelmét.

A Messiásnak, Jézus Krisztusnak három korszakváltó megjelenéséről beszél a Biblia,
amelyből kettő már megtörtént esemény, a harmadik - a történelem fináléja - pedig még előttünk áll.

Az erre való felkészülés, a megszentelődés folyamata a keresztény élet központi eleme, mert csak szentségben és igazságban állhat meg az ember Isten előtt. Németh Sándor szombati - szeptember 22. - igehirdetésének összefoglalója."

Mert egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő: az emberiség tehát a korszakváltás küszöbén áll.

Készülj fel az ÚR napjára!

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM
Link
 
 
0 komment , kategória:  H I T   
Apostoli Hitvallás
  2018-09-28 15:30:57, péntek
 
  Apostoli Hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében.

És Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.

Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását
és az örök életet. Ámen.

HIT GYÜLEKEZETE | HITVALLÁS
Link 
 
0 komment , kategória:  H I T   
Jézus visszajövetelekor megreccsen az Univerzum
  2018-09-22 19:36:10, szombat
 
  Link

"Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: ,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat." Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz. " Lk 10: 25.28
 
 
1 komment , kategória:  H I T   
A nemzet túlélésének alapja az igazság szeretete
  2018-09-14 16:50:50, péntek
 
  "Nagyon fontos, hogy minden területen befolyásoljuk a közgondolkodást és beültessük az igazság szeretetét azokba is, akik most nem fognak megtérni, de a jövőben az igazság oldalára állnak. Ez lesz a nemzetek vizsgája és a feladatunk, hogy az országot összekössük az igazsággal."

2018. augusztus 18. - Szombati istentisztelet a Hit Parkban
Link Link
 
 
0 komment , kategória:  H I T   
A teljes szívből való megtérés
  2018-09-09 14:27:08, vasárnap
 
  "A teljes szívből való megtérés illő válasz a teljes evangélium üzenetére. Ha a teljes szívedet feltétel nélkül átadod Istennek, akkor a keresztény élet is könnyű. Ebben az állapotban Krisztussal élni öröm, és semmiféle problémát nem fog jelenteni a bűnök elhagyása.

Amíg viszont bűn van az ember életében, kövekként megnehezítik a szívét, nem tudja felemelni Isten jelenlétébe. Azonban ebben az állapotban sem maradhatunk passzívak, nekünk is kezdeményeznünk kell Isten felé.

Ezt úgy tudjuk megtenni, ha megbánjuk azokat a tetteinket, amivel Isten Igéjét és törvényét áthágtuk, elfogadjuk Isten igazságát és értékítéletét magunkra vonatkozóan, elismerjük a felelősségünket.

Ez a szomorúság pedig Isten felé fordulást hoz létre a szívünkben. Ez az előfeltétele annak, hogy Krisztus élete belénk tudjon költözni és meg tudjon szabadítani a bűneinktől.

Ha ez megtörténik, az ember szíve könnyűvé válik és szárnyra kel Isten jelenlétében."

2018. szeptember 1. - Szombati istentisztelet a Hit Parkban
Link Link
 
 
0 komment , kategória:  H I T   
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 57 
2019.04 2019. Május 2019.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 24 db bejegyzés
e év: 173 db bejegyzés
Összes: 8294 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 391
  • e Hét: 3100
  • e Hónap: 11418
  • e Év: 73741
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.