Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/37 oldal   Bejegyzések száma: 363 
Üzenet az ellenzéknek!
  2021-05-04 22:00:57, kedd
 
 ÜZENET AZ ELLENZÉKNEK!
Orbán Viktor nagyon kemény írása


Közép-Európának történelme során nemcsak szerepe, de hivatása is volt mindig. Ezt a tényt a térség szovjet megszállása 1990-ig eltakarta a szemünk elől. Hagyományos hivatásunk modern megvalósításának feladata értelmezhetetlen volt, amíg szovjet katonák állomásoztak országainkban, és bennünket csak az a vágy hajtott, hogy kiszabadulhassunk a Varsói Szerződésből.

Az is beszűkítette a perspektívánkat és lekötötte az erőinket, hogy megszabaduljunk a kommunistáinktól, s a megszálló szuronyok eltűnése után oda juttassuk őket, ahová valók. Minél messzebbre a kormányzati hatalomtól, be a történelmi bűnök iskolai példatárába, gyermekeink és unokáink okulására: hová vezet, ha nemzeti eszmények és a keresztyén tanítások megszívlelése nélkül próbálja valaki felépíteni a jövőt. A kommunizmus megdöntése és országaink felszabadítása után boldog, de igen legyengült állapotban voltak országaink. A túlélés, a nagy átalakítás erőpróbája, egy életképes és a nyugati világhoz illeszkedő új korszak megalapozása lekötötte minden erőnket.

Mégis, a szívünk azt diktálta már 1991-ben, hogy országainknak, Lengyelországnak, Magyarországnak, Csehszlovákiának valamiképpen össze kell majd fogniuk. Tudtuk, évszázadok jönnek-mennek, de a közép-európai népek sorsközössége marad. S valóban, harminc év elteltével, NATO-tagként az Európai Unió legdinamikusabb térségeként tekinthetünk magunkra. Erős növekedés, alacsony munkanélküliség, gyors digitális átalakulás, robusztus befektetések. Ezek vagyunk ma mi. Közép-Európa Az unión belüli nehéz viták a migrációról, a demográfiai helyzetről, a családok szerepéről, a nemzeti kultúra és a multikulturalizmus konfliktusa ismét ráirányítják a figyelmünket Közép-Európa történelmi hivatására. Van-e ilyen egyáltalán?

Ha van, mi a modern formája? S a nekünk, miniszterelnököknek legégetőbb kérdés: tud-e ezzel kezdeni valamit a politika? A magyar fölfogás szerint Közép-Európa az a terület, amely a németek és az oroszok földje között található. Északról a Balti-, délről az Adriai-tenger fogja közre. S bár a pontos behatárolásról lehetnek viták, a V4-országok vitán fölül álló módon Közép-Európa magterületét alkotják.

Mi, magyarok mindig is azt gondoltuk, hogy nemcsak úgy egyszerűen megszülettünk a világra. Ha magyarnak születtél, akkor küldetésed is van. Küldetésed túlmutat önmagadon, európai horizontú és jelentőségű. Azt is tudjuk, hogy ezt csak a többi közép-európai néppel együtt tölthetjük be. Mert a német és orosz világ közötti területen, amely a latin kereszténység ortodoxiával határos területe, ahol sok nyelv és nemzeti kultúra nőtt föl, létezik egy sajátos közös kulturális minőség, egy életszemlélet, egy észjárás és jellemző testtartás. Ezt lengyel, szlovák, cseh és magyar verseskötetek, regények és filmek százai bizonyítják. A mi hivatásunk pedig ennek fenntartása. A magyarok gondolata saját küldetésükről a Római Birodalomig vezet vissza.

A mi fölfogásunkban Európánkat azok a népek teremtették meg, amelyek különböző időpontokban, egymástól függetlenül támadtak a Római Birodalomra. Ezek a népek országaikat az egykori Római Birodalom romjain alapították meg. A latin kereszténységet átvették, de a saját kultúrájukat nem adták fel, s így különféle ötvözeteket kovácsolt ki a történelem kalapácsa. Ezzel eldőlt a sorsunk, nemcsak nemzeti államok, de nemzeti kultúrák is születtek. Megszületett egy eszmény, egy törvény, egy elrendelés arról, milyennek kell lennie Európának. Nagy szellemi egység, közös kulturális alapvonalakkal, ideákkal és végső célokkal. De különálló, független tagokkal, amelyek összefüggenek Európa egységében. Szolgálni kötelesek valamennyien az európai szellemi egységet és céljait, nem kötelesek azonban szolgálni egymás érdekeit. Európa egy sokszínű egység. Aki egysége ellen támad, rossz európai, de rossz európai az is, aki sokszínűségét akarja eltörölni.

A sokaság egysége és sokaság az egységben. Ez Európa titka, csábereje, ez a drámai feszültség adja a szépségét, s ez a legbelső lényeg, ami a világban sehol máshol nem található. A közép-európaiak ezért szerelmesek Európába. Értik, hogy a harmónia az ellentétek feszültsége és összecsengése. A harmónia nem egyformaságot, nem az egyhangú tagolatlanságot jelenti. Innen fakad a magyarok és a többi függetlenségre törekvő közép-európai nép hivatása. A nemzeteket összefoglaló szellemnek, a keresztény európai kultúrának védelme minden Európán kívüli támadással szemben, bástya és pajzs kifelé, és a sokszínűség védelme, a független nemzetek fölé kerekedni akaró, hegemóniát célzó törekvések elleni védelem befelé.

Ez volt az európai egyensúly és stabilitás titka és feltétele évszázadokon át. Ez az európai önvédelem, s mintha errefelé tapogatózna a francia elnök is, amikor az európai szuverenitás gondolatát akarja bevezetni Brüsszelbe. Kettős önvédelmi küzdelem külső és belső ellenségekkel szemben, Európa egységéért és sokszínűségéért. Kívülről megújuló támadások és belülről fellángoló imperialista kísérletek. Ez volt Európa politikai történelme a második világháború végéig, amikor is kontinensünk elvesztette a saját sorsa feletti rendelkezés jogát és lehetőségét. V4 és Európa A kétezres évek derekán mind a négyen beléptünk az Európai Unióba. Új horizontok nyíltak, az Európa mibenlétéről és jövőjéről szóló viták a mi vitáink is lettek.

Kívülállókból beltagok lettünk, szükségszerűen előállt a kérdés: mi Közép-Európa hozzájárulása a közös európai jövőhöz? A régi klubtagok eleinte inkább kulturális és történelmi folklórnak értelmezték a fülüknek különösen csengő gondolatokat hazáról, keresztyénségről, családról, szuverenitásról. Azt hiszem, úgy vélték, ez valami átmeneti jelenség, ami talán a később érkezésből fakad, és elmúlik majd, ahogy a bárányhimlő szokott. Végtére is mindannyian ugyanoda tartunk, s biztosan ugyanoda is akarunk eljutni. Ez kényelmes gondolat volt, senkit sem billentett ki a komfortzónájából, s akadt amúgy is épp elég professzionális kihívás a 2008-2009-es pénzügyi válság miatt. A migránsválsággal aztán beütött a krach. Felnyíltak a szemek, kiélesedtek az árnyalatok és fény derült az észjárások, a filozófiák, a társadalomszervezési elvek és a személyes elkötelezettségek mély különbözőségére. Mi, magyarok ekkor értettük meg, hogy a keresztyénség utáni, a nemzetek utáni korszakról szóló beszédek és írások nem hangzatos zsurnalizmusok, hanem valós politikai szándékok, sőt maga a kész európai program, a jövő, ahogy azt a nyugatiak elképzelik, sőt már építik is.

Megértettük, hogy miközben mi a kommunizmus alatt Európa szovjetizált területén keresztény és szuverenitásra épülő létforma után vágyakoztunk, addig az Európa amerikanizált felén élők újradefiniálták Európa lényegét, s következetesen dolgoztak programjuk végrehajtásán. Európa küldetését nem a kereszténység elleni külső támadások elhárításában és nem a belső sokszínűség megőrzésében látták. Az ő új európai küldetésük a teljes nyitottság, határnélküliség - ha mégis, csak átmenetileg és szükséges rosszként -, a tetszés szerint variálható nemi szerepek és családmodellek, a kulturális örökség fenntartása iránti kötelességet inkább muzeológusi feladatnak tekintő politika. S a cél nem csupán mindennek kigondolása, megalkotása, bevezetése és jogi kötelezettséggé változtatása a saját országaikban, de cél ennek általánossá tétele is az Európai Unió minden országában, ideértve a magunkfajta vonakodókét is.

Küldetés Ebben az európai helyzetben a magyarok számára világos, miben áll európai hivatásunk. Bevinni a közös európai értéktárba a meg nem alkuvó antikommunista hagyományt, a nemzetiszocializmus bűnei és tanulságai mellé odatenni a nemzetközi szocializmus bűneit és tanulságait. Felmutatni a keresztény társadalmi tanításokra épülő politikai és társadalmi rend szépségét és versenyképességét. Megértetni, elsősorban francia barátainkkal, hogy Közép-Európában létezik olyan keresztény társadalomszervezési modell, amely tanításokon alapszik, és független a személyes hit meggyengülésétől, megbillenésétől is. Fenntartani a biztonságos belső európai területeken élő népek figyelmét a külső veszélyek iránt. Emlékeztetni, hogy a népek hullámzása a mediterráneumban - amit jól ismerünk a történelemből - most éppen felénk tereli a dagályt, s ezek a hullámok felcsaphatnak egészen Skandináviáig.

A megjelenő migránstömegek valójában az európai élet után vágyakozó népvándorlási hullámok, amelyekkel szemben elődeink mindig teljes odaadással védekeztek. A nem védekezés valójában megadás, és teljes civilizációs átváltozás lesz a következménye, ahogy az Európa déli és keleti peremén, a Balkán szomszédságában élő népek már láthatták közvetlen testközelből is. És emlékeztetni magunkat arra, hogy bármilyen felvilágosult birodalom építőiről legyen is szó, megrontják Európa szellemét, s így végül mindig ellentétes eredményre jutunk.

Ezekben a nehéz és bonyolult kérdésekben közöttünk, a visegrádi országok között is lehetnek különbségek. Bizonyosan különböznek a történetfilozófiai hangsúlyok, eltérők lehetnek a más országok iránt táplált szimpátiák és ellenszenvek, sőt időnként a geopolitikai relációk értelmezése is mutathat eltéréseket. De az is bizonyos, hogy nemzeteink átérzik felelősségük súlyát, amelyet Európa jövőjéért viselnek.

Megvédeni a külső támadásokkal szemben és megvédeni a belső birodalomépítési törekvésektől, fenntartani hazáink és nemzeteink önállóságát. Egy küldetés teljesítésében elbukni heroikus, de nem örömteli. Úgy teljesíteni egy küldetést, hogy közben sikerre, szabadságra és jólétre jut a hazád, nem kevésbé heroikus, de örömteli is. Közép-Európa jó esélyt lát az utóbbira. Nemzetem nevében köszönöm a három évtizedes visegrádi együttműködést!

Orbán Viktor
A szerző Magyarország miniszterelnöke

www.magyarnemzet.hu
Flag Polgári Magazin

 
 
0 komment , kategória:  Média  
Hírmorzsák - 2021 május
  2021-05-01 19:45:31, szombat
 
 

HÍRMORZSÁK - 2021 MÁJUS . . .

Mottó


"Mindig, mindent adjál oda hazádnak.
A világnak nincs semmiféle értelme hazád nélkül.
Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak
a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán semmit
ne várj a hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben.
Ez a legfőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri."

(Márai Sándor, Füveskert


"A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak."

(Burke)
Minden szó

LinkSzámok - az álhírek ellenszere

LinkMagyar Hang

LinkHirkereső

Link
Szlávik János: Jók az oltási adatok, de nem szabad itt megállni

LinkKövetkező cél az ötmillió beoltott Magyarországon

Link,,Fogd már fel, túl messzire mentetek!" - Rákay Philip


LinkTöbb ezer nyugdíjas adataival élt vissza az újpesti baloldal

Link

Link
 
 
0 komment , kategória:  Média  
Magyarország kifosztásának története
  2021-04-13 21:45:42, kedd
 
 


MAGYARORSZÁG KIFOSZTÁSÁNAK TÖRTÉNETE - A HÁLÓZAT PÉNZE - TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰ LELEPLEZÉS

Interjú a szerzővel: Borvendég Zsuzsanna


Nagyon sokszor foglalkoztam már a VilagHelyzete cikkeiben Magyarország kirablása és olyan elhallgatott történelmi összefüggések kérdésével, aminek ismerete nélkül nem lehet megérteni sem a bolsevikok hatalomra jutását finanszírozó erőket, sem a kommunista diktatúra, sem rendszerváltás, sem a privatizáció mai napig ható elképesztően pusztító következményeit.

De amit most fogtok hallani, minden eddigi elképzeléseteket felül fogja múlni, mert tényeket fogtok hallani és nem feltételezéseket!Ami folyt, azt nem hinnéd el, ha nem látnád ezeket a dokumentumokat, melyek mára részben a CIA aktáiból, de leginkább elhivatott valódi kutatók feltárásaiból kiderültek.

A legfontosabb rész a beszélgetés végére fog kikristályosodni, hogy valójában kik voltak ezek az államok felett álló erők.....

Ez az a terület, amit a hivatalos történelemkutatás és sajnos oktatás teljes mértékben tabuként kezel és nem mer szóba hozni. Eddig minden valamire való igazságot kereső olvasó szinte kizárólag Drábik János kutatásaiból hallhatott és olvashatott ezekről a tényekről.

Szerencsére méltó folytatása ezeknek a kutatásoknak Borvendég Zsuzsanna munkája, aki 3 nagyszerű és alapos kötetben lerántja a leplet ezekről az elhallgatott történelmi léptékű összeesküvésekről és a mögöttük álló erőkről. (SBG Buddha - VilagHelyzete saját megj.)

Amikor csak egyetlen elképesztő adatot kell kiemelni, mindig ezt az egyet szoktam posztban vagy cikkben hangsúlyozni, hogy értsétek: 1980 és 2010 között.


30 év alatt 242 milliárd dollárt vittek ki Magyarországról a globális pénztőke és szervezett magánhatalom műveletei során! Ez 100 ezer milliárd forint (Magyarország 3 évi teljes GDP-je) Ez a 30 év alatt megtermelt nemzeti jövedelmünk egyharmada, mely ennek a szervezetnek a kezébe került!


Ugyanezen kimutatás szerint 30 ezer milliárd dollár van offshore-ban!!!


A legszókimondóbb feltáró beszélgetés ment le főáramú médiában Magyarország kirablóiról! 30ezer milliárd dollárt loptak el a Tax Justice Network szerint!

LinkAz interjú, amit mindenkinek látnia és hallania kell, az elhangzott összefüggéseknek pedig kötelező utánanézni és tudni minden magyarnak!1. A HÁLÓZAT PÉNZE


Magyarország kifosztásának története
/A riportfilm bemutatja, hogy a II. világháborútól kezdve milyen módszerekkel lopták el és mentették vitték ki offshore számlákra a nemzet GDP-jének egyharmadát. Ennek következtében a rendszerváltáskor az államadósság már 21 milliárdra rúgott, és ezt nem az "elvtársaknak" köszönhetjük. A propaganda szerint ezt mi - átlagemberek - idéztük elő a töménytelen fogyasztásunkkal./

Link

LinkInformális hálózatok, átláthatatlan kapcsolatrendszerek és ellenséges titkosszolgálatok küzdenek egymással vagy játszanak össze annak függvényében, hogy a tőke érdeke éppen mit követel.

Az Egyesült Államokból érkező pénzekből kapitalista üzletemberek építik a Szovjetunió totális diktatúráját, üzemeltetik a vörös polip csápjait, amelyek azonnal rátelepszenek a kulturális élet és a gazdaság ütőerére.

Nácik és tegnapi üldözöttjeik kötnek szövetséget azért, hogy a lezáruló vasfüggönyön keresztül biztosíthassák a vadkapitalista tőke áramlását. Háborús bűnösök múltját vonják jótékony homályba, hogy erkölcsi gát nélkül üzletelhessenek velük a hatalmukat antifasiszta jelszavakkal legitimáló kommunista erők.

Svájci központból magyarországi kereskedők irányítják a nyugati baloldali mozgalmak fellazító tevékenységét, és kialakítják a hidegháború megosztottságához illeszkedő sajátos külkereskedelmi formákat, amelyek segítségével lerabolják a megszállás alatt sínylődő ország szerény gazdaságát.

Mindez nem fikció, hanem az elmúlt évszázad megrázó, rideg valósága. Levéltári forrásokból, az amerikai és a magyarországi hírszerzés fennmaradt dokumentumaiból bontakozik ki az a kém- és gengszterfilmekbe illő rejtett hálózati működés, amelyben a huszadik század két ordas diktatúrájának funkcionáriusai a nyugati hatalmakkal együttműködve építették ki a világtörténelem talán legsötétebb és legelvtelenebb érdekszövetségét.2. AZ IMPEXEK KORA


A hetvenes évek elejétől egy láthatatlan birodalom komisszárjai egyre nagyobb befolyást gyakoroltak Magyarország gazdasági életére. A korabeli állami külkereskedelmi vállalatok, az úgynevezett "impexek" vezetői egy nyugati irányultságú pénzügyi hálózat kiszolgálóiként elérték, hogy a blokkban egyedülálló módon szabadon alapíthattak cégeket a kapitalista Nyugaton.

A közvetítő kereskedelem felfuttatásával, és egy offshore jelleggel működő vállalati hálózat kiépítésével beindították pénzszivattyújukat, amely szisztematikusan lerabolta és eladósította hazánkat.

A kádári titkosszolgálat - különösen a katonai hírszerzés - "alkotmányos költségek" és titkos jutalékok ellenőrizhetetlen rendszerén keresztül transzferálta a piszkos pénzeket fedett számlákra. Ebből finanszírozta többek között a COCOM-listás termékek beszerzését Moszkva számára.

Kémfilmekbe illő jelenetekben elevenedik meg, hogyan játszották ki az éber amerikai ellenőröket a Videoton vagy az EMO munkatársai, miközben becsempészték a legmodernebb technológiát a vasfüggöny keleti oldalára. Gazdasági visszaélések és pénzügyi csalások kísérték a hálózat tevékenységét, rátelepültek az energetikai szektorra is, és a korabeli "olajmaffia" segítségével dollárszázmilliókat sikkasztottak el az ország vagyonából. A rendszerváltoztatáshoz közeledve pedig egyre nagyobb figyelmet szenteltek a hozzájuk lojális új politikai elit kinevelésére.3. A KÁDÁRI MAGYARORSZÁG TITKOS ÉLETE


A hidegháború időszaka a kémjátszmák története volt, és bármilyen hihetetlen, Magyarország mindebben nagyon fontos szerepet játszott. Magyar titkos ügynökök nyüzsögtek a világ legfontosabb ipari létesítményei körül, megszerezve akár a legérzékenyebb technológiákat is, de sikeres tevékenységük fedésében egy rejtélyes pénzügyi-gazdasági hálózat is kiépült a hetvenes-nyolcvanas évekre: létrejött a vadszocialista offshore-birodalom.

A titkosszolgálatoknak persze titkos ügyleteihez titkos pénzekre is szükségük volt. A kommunizmus idején valutakitermelésnek nevezték azt a tevékenységet, amellyel konspiratív pénzeket és plusz költségvetési forrásokat biztosítottak a hírszerzés számára. Közben elképesztő vagyonok vándoroltak az ebben szerepet játszó személyek kezébe.

Borvendég Zsuzsanna történész tavaly a Magyar Idők hasábjain izgalmas sorozatban fedte fel a kommunista diktatúra haszonélvezőinek, az ország kirablásában és eladósításában szerepet játszó személyek, esetek hátterét. Korábban pedig a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által kiadott Újságírásnak álcázva című kötetben azt mutatta be, hogy a mindmáig létező Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) miként vett részt az ország vagyonának megcsapolásában. Milyen feladatokat kapott a KGB fedőszervezetétől a MÚOSZ? Hogyan hajtotta végre ezeket? Hogyan épült be a magyar belügyi és katonai titkosszolgálat az újságíró-szövetségbe? Milyen vállalatok működtetésével gazdagították a KGB számláit a magyar sajtóirányítás prominensei? Kik voltak azok a személyek, akik működtették ezt a mechanizmust? Ez a könyv is évek óta hozzáférhetetlen, ezért döntöttünk most úgy, hogy A kádári Magyarország titkos élete sorozattal együtt ismét kiadásra kerül.

Borvendég Zsuzsanna a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történészi diplomát 1999-ben, 2001-ben pedig lediplomázott a PPKE Jog- és Államtudományi Karán is. A PPKE BTK doktori iskolájában 2016-ban védte meg disszertációját, amelynek címe: Újságírók és külkereskedők a Kádár-rendszer hírszerzésében. 1999-2019 között tudományos kutatóként dolgozott az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, jelenleg a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának tudományos munkatársa. Kutatási területe Magyarország 1945 utáni története, a titkosszolgálatok és a politikai rendőrség működése. Főbb munkái: Az impexek kora (NEB, 2017.) és A Cég megnyertjei - a megnyertek cégei (ÁBTL-NEB, 2018.)VILÁGHELYZETE - A RENDSZERVÁLTÁS VALÓDI ARCA


Ha már minden a rendszerváltás 30 évéről szól és a történelmi pillanatról, akkor semmiképp sem mehetünk el és nem is fogunk elmenni a valódi folyamatok mellett, amit a "háború a nemzet ellen" = a "szabadrablás", a privatizáció, a szabadkőműves SZDSZ és a szocialista ámokfutás jelentett!

De nem szabad elfelejteni a rendszerváltás előtt Magyarországgal felvetetett adósságállományt sem!

Mindezekről annak idején számos VilagHelyzete-cikket írtam:


Hírhedt eltitkolt "MNB Műhelytanulmányok", avagy Magyarország adósságcsapdába kényszerítése - Befizetés vagy Ráfizetés az EU

LinkPRIVATIZÁCIÓ - A film ! Elkészült a tényfeltáró dokumentumfilm a nemzet kiárusításáról!

Link


Okkal megy fel az ember vérnyomása és Drábik János sem véletlenül akad ki, amikor szóba kerül a korrupció Magyarországon!

LinkKapcsolódó VilagHelyzete.com Cikkek


Íme a hírhedt eltitkolt "MNB Műhelytanulmányok", avagy Magyarország adósságcsapdába kényszerítése - Befizetés vagy Ráfizetés az EU

LinkPRIVATIZÁCIÓ - A film ! Elkészült a tényfeltáró dokumentumfilm a nemzet kiárusításáról!

LinkAz évszázad pénzügyi csalása-Devizahitelezés - Egy Sorbonne prof véleménye

LinkA pénzről minden igazság ! A Bank Of England tanulmánya elismeri, hogy a semmiből teremtik, amit Te rabszolgaként használsz

LinkA Federal Reserve kartell és a nyolcak - Akik magántulajdonban birtokolják a világ pénzkibocsátását és a 'rabszolgatartás' teljes kontrollját

LinkKristálytisztán végre a devizahitel-csalásról ! Kinek volt előnyös az uniós csatlakozás

LinkEzek az INFORMÁCIÓK A GAZDASÁGI RENDSZERRŐL nélkülözhetetlenek!

LinkTHOMAS PIKETTY és a TAX JUSTICE NETWORK adatai és cikkei:


A sztárközgazdász kiszámolta, hogy több profit megy ki Magyarországról nyugatra, mint amennyi uniós támogatás visszajön - Thomas Piketty

LinkDöbbenetes mennyiségű pénz hagyta el Magyarországot

LinkA legkártékonyabb adóparadicsomok listájára került Magyarország

LinkKÖTELEZŐ FILM és tudásanyag:


HÁBORÚ A NEMZET ELLEN - I.- IV. rész (Teljes)

Link

Magyarország kifosztásának története

LinkKi gyakorolja a hatalmat ma Magyarországon? - Dr. Drábik János

Link 
 
0 komment , kategória:  Média  
Hírmorzsák - 2021 április
  2021-04-01 20:00:12, csütörtök
 
 

HÍRMORZSÁK - 2021 ÁPRILIS . . .

Mottó


"Mindig, mindent adjál oda hazádnak.
A világnak nincs semmiféle értelme hazád nélkül.
Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak
a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán semmit
ne várj a hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben.
Ez a legfőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri."

(Márai Sándor, Füveskert


"A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak."

(Burke)
Minden szó

LinkSzámok - az álhírek ellenszere

LinkMagyar Hang

LinkHirkereső

Link
1Orbán Viktor: Európai reneszánszt akarunk!

Link,,Téged lebeszélnek, de magukat azért beoltatják"

Link2Hülye fiatalság | Az SZFE elfoglalásának egy története | PartizánDOKU

Link4Karácsony Gergely megkapta az oltását, de csalódott

Link5Tömegek tiltakoznak a genderideológia terjesztése ellen

LinkA németek többsége nem hisz Angela Merkel ígéretének

LinkFidesz: A baloldal most is aláírásokat gyűjt a vakcinák ellen

LinkÚgy változtatja a véleményét a DK, mint gyorsúszó a kartempót + videó

Link8Oroszország visszakéri a Szputnyik V-vakcinaszállítmányt Szlovákiától

Link10Fordulat: kampányt indított az ellenzék a regisztráció ellen

Link12Merkely: Akár ötmillió fertőzött is lehet Magyarországon

LinkA magyarok közel háromnegyede oltáspárti

LinkPetry Zsolt Frankfurter Allgemeine Zeitung-interjújára reagál a Magyar Nemzet

Link21Sorra érték a botrányok Gyurcsánynét, ezért Brüsszel újra pénzzel kezdte támogatni

Link23Ismét Brüsszelből fizetett hirdetésekkel kampányol Gyurcsányné

Link25Orbán Viktor nagyon kemény írása

LinkA kínai vakcina hatásosabb, mint a Pfizer?

LinkAz oltásellenesség nem jobboldali fortély, hanem baloldali vívmány

Link26Vágó István a Rákosi-korszakot idéző, rajongói levelet írt Gyurcsány feleségének

Link29Egy pohár sör

Link,,Otthon tegyen rendet Amerika!"

LinkDante poklához hasonlítják az indiai Covid-helyzetet + képgaléria

Link30,,Fogd már fel, túl messzire mentetek!" - Rákay Philip

LinkAz őrület uralkodik, a józan ész lázad ma Európában

Link
A Nagy Botrány a Gergellyel
KÜLÖNLEGES JELENTÉS: Karácsony Gergely legutóbbi befektetése a kormányzatot és a nagy bankokat is megrémítette

LinkLink

 
 
0 komment , kategória:  Média  
Fekete-Győr András bohócot csinál magából – Schiffer A
  2021-03-19 20:30:17, péntek
 
 


FEKETE-GYŐR ANDRÁS BOHÓCOT CSINÁL MAGÁBÓL - SCHIFFER ANDRÁS A MANDINERNEK
2021. március 19. 7:00


A Momentum elnökének az új rendszerváltozásra irányuló tervei alkotmányjogi tudáshiányról árulkodnak, jogállamot nem lehet jogállam ellenében építeni - hangsúlyozta lapunknak az egykori országgyűlési képviselő, akit alapvetően az ellenzéki párt 2022-es forgatókönyvének meghökkentő elemeiről kérdeztük.

Joó István írása
Fekete-Győr András a napokban azzal háborított fel sokakat, hogy - amint a Mandiner kiszúrta - egy videóban kijelentette: a ,,magyar állam által fenntartott és finanszírozott hírportáloknak az uszító propagandistáit" időlegesen el kell tiltani foglalkozásuktól. Schiffer András erre a Facebook-oldalán reagált: ,,Aki hatalmi szóval akarja eldönteni, ki a propagandista és ki nem az, s akit annak talál, azt - persze csak egy kis időre - el akarja tiltani a foglalkozásától, na az nem a jogállamot fogja helyreállítani, maximum a népi demokráciát."

A Momentum-elnök egyébként korábban, az új ,,rendszerváltozásra irányuló programját" ismertetve jelezte azt is, hogy az ellenzéki összefogás győzelmét - egyszerű többséggel - már most tényként kezeli. Ennek megfelelően szabtak a momentumosok olyan forgatókönyvet, amelynek egyik eleme, hogy az új kormány megalakítására szóló megbízást egyenesen kikényszerítsék a köztársasági elnöknél.

Erről is megkérdeztük Schiffer Andrást, aki a Mandinernek nyilatkozva előrebocsátotta: a 2022-es voksolás eredményére egyelőre egyik oldalon se tehetne fel senki nagy téteket a ruletten. Pusztán az, hogyan és mikor zárul a covidjárvány okozta válság, nagyban befolyásolja a kimenetelt.


Győzteskompenzáció, avagy bárkinek lehet kétharmada?

Ugyanakkor szerinte bárhogy is alakul, az eredmény egyértelmű lesz, Márki-Zay Péterhez hasonlóan úgy véli, bármelyik oldal szerezhet könnyen kétharmadot. Hiszen már az 1990-es választójog is a többségi elvet favorizálta, ám 2014 óta már ott van a győztes-kompenzáció, és ez fokozottan kedvez a relatív győztesnek.

Ezért úgy véli, téves Fekete-Győr okfejtése, miszerint a kormányalakítás ,,kikényszerítésére" szükség volna. Az a beígért akció pedig, hogy a győzelem másnapjától állandóan az utcára vonulnának, nyomást gyakorolva az államfőre,

alkotmányjogi tudáshiányról is árulkodik.

A konstruktív bizalmatlanság intézményével ugyanis a mindenkori parlamenti többség könnyedén kiiktathatja a játékból az államfőt: pontosan ezt tették 2009-ben Sólyom Lászlóval.

Nem mond ellene az ,,alkotmányjogi tudáshiánynak", hogy a Momentum elnöke jogász végzettségű? Schiffer szerint akkor is képtelenség, hogy a momentumos okfejtés nem számol azzal, hogy a köztársasági elnök mozgástere eleve korlátozott. ,,Aki tehát ilyesmiket vizionál - mondta -, az nemcsak bohócot csinál magából, hanem igazolja azt is, hogy nincsen tisztában a magyar alkotmányjogi berendezkedéssel, a különböző közjogi szereplők jogköreivel, illetve a választójogi rendszer sajátosságaival."

Szerinte semmit nem jelent a kérdés szempontjából, hogy a választások idején Áder János utódaként olyan köztársasági elnök lesz hivatalban, akit még a mostani parlament választ meg. Felidézte: amikor Antall József miniszterelnök elhunyt 1993 decemberében, hajdani ellenlábasa, az SZDSZ-es Göncz Árpád az ugyancsak MDF-es Boross Pétert jelölte kormányfőnek.

Ugyanez érvényesült 2004 nyarán is. Az MSZP akkori fősodra a kereszténydemokrata Mádl Ferenctől való félelmében arra kérte a megpuccsolt Medgyessyt, hogy ne mondjon le, ám az ezt mégis megtette. Ebben a helyzetben Mádl tartotta magát az alkotmányos szokásokhoz és azt a - szívéhez bizonyára nem közelálló - személyt jelölte miniszterelnöknek, akiről feltételezhető volt, hogy a kormánytöbbséget biztosítani tudja. Márpedig ez a személy Gyurcsány Ferenc volt.


,,Doktor vagyok, de nem orvos"

Szóba hoztuk az ellenzéki holdudvarhoz tartozó jogszociológustól Gyurcsányig szuggerált nézetet is, miszerint ,,megfelelő népakarat előállítása", felkelés, forradalmi helyzet előidézése is szóba jöhet a Fekete-Győr által új rendszerváltásnak nevezett helyzet kikényszerítéséhez. Schiffer erre annyit mondott: ,,A felkeléssel nem akarok foglalkozni, doktor vagyok ugyan, de nem orvos."

Szívesebben szólt hozzá ahhoz az ellenzék körében egyre nyíltabban vállalt szándékhoz, melynek lényege: kétharmad nélküli alkotmányozás, kétharmaddal megválasztott tisztségviselők felmentése, megkerülése - a jogállamiság helyreállítására hivatkozva. Ennek kapcsán az expolitikus előrebocsátotta, ő a ,,jogállam helyreállításának programját", korabeli LMP-s képviselőtársaival és az egykori 4K!-val együtt, az elsők között tette le az asztalra. Szerinte is súlyosan sérült ugyanis a jogállamiság 2010 után.


Jogállamot jogállam ellenében építeni...

Schiffer mégis erős megfogalmazásokkal utasította el azt a gondolkodásmódot, amely a jogállamiságot úgymond felfüggesztené: ,,Soha egy pillanatra nem gondoltam, hogy a jogállam helyreállításának programját a jogállam ellenében vagy felfüggesztésével lehetne megtenni. Az, hogy zárójelbe tesszük az élő jogot úgymond egy jobb világ érdekében, hamisítatlan posztbolsevik gondolkodásra vall!"

Megerősítette: a jogállamot nem lehet jogállam ellenében építeni. Megjegyezte ugyanakkor, ezt a kifejezést eredetileg a Zétényi-Takács-féle elévülési törvénnyel kapcsolatban Sólyom László vezette Alkotmánybíróság mondta ki az 11/1992-es határozatban. Kitért arra is, annak a hajdani Alkotmánybíróságnak tagja volt Vörös Imre is, és megszavazta a határozatot.

Ismert: Fleck Zoltán egyetemi tanár, Magyar György ügyvéd mellett Vörös Imre egykori alkotmánybíró sem tartaná aggályosnak a kétharmados győzelem és parlamenti támogatottság nélküli alkotmányozást.


Szuronyok és alkotmány

Schiffer felidézte azt is: 1990 után sem azok, akik a legnagyobb frakcióban ültek, sem a korabeli alkotmánybírák nem akarták megszakítani vagy szűkíteni a jogfolytonosságot egy olyan jogrenddel, ami eredetileg ,,szovjet szuronyokkal" jött létre. ,,Lehet-e akkor most erkölcsi alapjuk ugyanezeknek a személyeknek az általam is okkal bírált, de mégiscsak a választópolgárok szavazatára visszavezethető NER-rendszer felszámolását a jogfolytonosság megakasztásával követelni?" - vetette fel Schiffer.

,,Mivel tudják indokolni, hogy a mégiscsak a választópolgárok akaratára visszavezethető alkotmányos rend inkább felfüggeszthető, mint a szovjet szuronyokon létrejött totalitárius diktatúra által itt hagyott jogrend?" - folytatta, üzenve azoknak is, akik, mint rámutatott, mai hatalmi pozíciójukat, vagyonukat és még létező háttérintézményeiket annak köszönhetik, hogy a jogfolytonosság semmilyen tekintetben nem lett felfüggesztve 1990-ben. Továbbá azoknak, akik velük szövetkeznek választásokra.

Schiffer András meggyőződése, nem kellene a teljes alaptörvényt kidobni a kukába, mert ,,minden fideszes szóvirág ellenére" sok a hasonlóság a korábbi alkotmány szövegével, ráadásul se királyságot, se prezidenciális rendszert nem mozdít elő. ,,Ha új politikai lapleosztás lesz és változnak a hatalmi érdekviszonyok, nem tartom ördögtől valónak azt, hogy a Fidesz, vagy egy esetleges bukás utáni erózió folytán annak egy része bizonyos politikai megállapodásokkal kapható legyen egy alkotmányos korrekcióra. Túl azon, hogy ma még - mint azt már említettem - az ellenzéki kétharmad sem elképzelhetetlen" - vélelmezte.Felcsúti per és plakátszintű kommunikáció

Rákérdeztünk Schiffernél Fekete-Győr András másik, nagy vitát kiváltó elképzeléséről, amelynek lényege, hogy már a jelenlegi ellenzék által megnyert választás másnapján bírósági eljárás indulna kormánypárti döntéshozók és ,,fideszes oligarchák" ellen. Ez volna a ,,felcsúti per". Az LMP hajdani frakcióvezetője ezt az ötletet

az ellenzéki oldal egyik hangulatkeltő szólamának látja,

azzal a megszorítással, hogy szerinte ennek kialakulásában a miniszterelnöknek is súlyos személyes felelőssége van, az Orbán Viktor által is hangoztatott, ,,nagyobb hatalommal nagyobb felelősség jár" elv miatt. Orbán szerinte a kétharmad birtokában bátorítást kapott arra, hogy kiélje a politikai rendszer végletes polarizálására való hajlamát.

,,A Fidesz-kormány plakátszövegek szintjén kommunikál - állította -, ezt a stratégiát a 2015-2017-es migráns- és Soros-plakátokkal járatták csúcsra, ezért nincs mit csodálkozni azon, ha ez megteremtette az ellentétpárját. Életre keltett egy Frankenstein-szörnyet. Mindez az értelmes beszéd lehetőségét megszünteti."

Közbevetettük: a 2010-es évek közepére esett az elemi nemzetbiztonsági kockázattal járó migránsválság, amelyben hazánkat nemzetközi szinten is, meg itthon is heves bírálatok érték a schengeni határ megvédésére tett kísérletekért, ugyanezért az ellenzék is megveszekedetten bírálta, illetve ekkor robbant ki a Simicska-féle médiabirodalmi háború, az ,,O1G"-mozgalom, amelyben egykori kormányközeli orgánumok a baloldali-liberális pártok és a Jobbik összerakó-műhelyeivé váltak.

Schiffert ez nem győzte meg, hiszen így folytatta: ,,A fideszes kormánypolitika olyan mértékben nem ismer gesztusokat, olyan mértékben polarizálta az egész politikai rendszert, hogy azzal nemcsak a közbeszéd durvul el, hanem könnyen előfordulhat az is:

Magyarországon a gyűlöletspirál következtében előbb-utóbb nem kormányváltás, hanem törés következik be,

ami középtávon kataklizmák sorozatát idézheti elő az országban. S ezért az első számú felelős nem az lesz, aki ostobaságokat beszél parlamenten kívül ma ellenzéki oldalon, hanem az a miniszterelnök, aki kisebb megszakítással már tizenegy éve kétharmados többség élén kormányoz."

Ettől függetlenül a volt politikus úgy véli, a ,,felcsúti per" ugyancsak a jogállam megengedhetetlen felfüggesztésével kapcsolódna össze. Idevágó költői kérdése: ,,Akiket a '88-96 között keletkezett, nem igazán piaci verseny során felhalmozódott vagyonok nem zavartak, sőt, hálózatszerűen maguk is ebből gazdagodtak meg, azok most min van felháborodva?"

Elszámoltatásra ugyanakkor a baloldali ügyvéd szerint is szükség van, ám, mint mondta, erre vonatkozó ígéretét eddig egyik kurzus sem teljesítette, így a Fidesz sem: volt olyan főkolomposa a 2002-2010 közötti közötti kurzusnak, aki elszámoltatás helyett diplomata-útlevelet kapott. Megjegyezte azonban, hogy miután szerinte 2010 óta a vagyonfelhalmozás központosítva folyik, megérti azt az érzetet, hogy nagyobb a korrupció. Másoknak meg az az érzetük - replikáztunk -, hogy komoly pályázati feltételek teljesítésével rendelkező magyar nagyvállalkozók férnek hozzá nagy formátumú pályázatokhoz, korábbi kizárólagos helyzetet élvező multinacionális szereplőkkel konkurálva. Előbbiek értékes beruházásokat végeznek el jó színvonalon, illetve - például az építőipar terén -

eladdig munkanélküli vagy közfoglalkoztatott romák tízezreinek tartós munkát és biztos megélhetést biztosítanak.

Schiffert ez az érvelés nem ingatta meg, szerinte sürgető, hogy az új kormánynak földbirtokmaximumot kellene bevezetnie, illetve ,,a piaci verseny nélkül, közpénzen meggazdagodott, közjóhoz keveset hozzátevő vállalkozások extraprofitjára" komoly vagyonadót kellene kivetni.

Korrupciós ügyészség vagy nemzeti függetlenség

,,Soha nem tudtam azonosulni azzal a gondolkodásmóddal, amely a saját belföldi tehetetlenséget külföldi erőkkel próbálja kipótolni. Külföldi intézmények nem fogják Magyarország problémáit megoldani. Ne is akarják ezt tenni,

Magyarországot Magyarországról kell kormányozni"

- ezt már annak kapcsán szögezte le az egykori parlamenti képviselő, hogy ellenzéki győzelem esetén Fekete-Győrék behívnák az Európai Ügyészséget. Ugyanakkor az európai adófizetőknek joguk van nyomon követni az uniós pénzek törvényes elköltését, azonban ehhez szerinte az Európai Számvevőszék vizsgálati jogkörét kéne a nemzeti számvevőszékekhez hasonló szintre emelni, az uniósforrás-felhasználások tekintetében.

S hogy a momentumosok emellett létrehoznák a párhuzamos, úgynevezett antikorrupciós ügyészséget is? ,,Hát ez az ötlet egy ,,lufihámozással egyenértékű propagandaszlogen, arról nem is beszélve, hogy a magyar alkotmányos rendszerben az ügyészség egyben korrupcióellenes ügyészség is" - reagált a volt honatya.

Jelezte ugyanakkor, hogy miután az ügyészség nincs a kormány alá rendelve, ezért a választások után nem elszámoltatható a büntetőpolitika. Kifejezetten az ügyészségi vezetők esetleges törvénysértései, büntetőjogi felelőssége kapcsán Schiffer hiányolja azt a független szervet, amely velük szemben indokolt esetben vizsgálatot tudna lefolytatni. Lapunknak megismételte azt a korábbi parlamenti javaslatát, miszerint a bírói szervezetben olyan vizsgálóbírói kollégiumot kellene létrehozni, ami kifejezetten az ügyészségi vezetők törvényszegései kapcsán járhatna el.

Schiffer nem kívánja hazánknak azt sem, ami Romániában történt.

Rámutatott: a szomszédos országban egy politikai vákuumhelyzetet kihasználva alakították ki a korrupciós ügyészséget, mely intézmény aztán külföldről implementált emberekkel és gyakorlattal avatkozott be a román belpolitikai helyzetbe, sőt, még a magyarellenes üldözés egyik fegyvereként is használták.

Ha nyernének sem újrázhatnának

Végül Schiffer András maga hozta szóba, hogy egy esetleges ellenzéki győzelem mennyire eredményezne tartós uralkodó elitet. ,,Bele se menjünk abba, milyen beláthatatlan következményei volnának a jogállam úgymond pillanatnyi megállításának, annak, ha egy esetleges sima többség belenyúlna a kétharmados többséghez kötött ügyekbe. Aggodalomnak elég az is, ha elnézzük a napi önkormányzati híreket. Azokban azt látni, most éppen ebben vagy abban a városban borul az ellenzéki többség. Kis túlzással a budapesti Városházát leszámítva

szinte minden jelentősebb, ellenzéki többségű képviselő-testületben ott a hátbaszúrás, a széthúzás, az árulás.

Ha kormányváltás lesz 2022-ben, arra nagy tétekben tényleg nem fogadnék, hogy 2026-ban újrázna az akkori kormánytöbbség. Ez esetben gondolhatják-e a mai ellenzéki erők, hogy a ,,jogállam pillanatanyi megállítása" után '26-ban nem lesz visszavágás? Nem zavarja-e mindkét politikai pólust, hogy a folyamatos visszavágásokba az ország fog belepusztulni?" - zárta a Mandinernek adott nyilatkozatát Schiffer.

fotó: Földházi Árpád


Nagy a baj! Fegyőrre rájött a roham: miniszterelnök akar lenni. Először is nyugtassuk meg a beteget...

LinkHázhoz ment a pofonért Fegyőr, Földi-Kovács Andrea Karácsony után a Momentum elnökével is felmosta a padlót

LinkFekete-Győr = Jakab = Karácsony = Gyurcsány

Link
 
 
0 komment , kategória:  Média  
Hirmorzsák - 2021 Március
  2021-03-01 19:30:41, hétfő
 
 

HÍRMORZSÁK - 2021 MÁRCIUS . . .Mottó


"Mindig, mindent adjál oda hazádnak.
A világnak nincs semmiféle értelme hazád nélkül.
Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak
a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán semmit
ne várj a hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben.
Ez a legfőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri."

(Márai Sándor, Füveskert


"A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak."

(Burke)
Minden szó

LinkSzámok - az álhírek ellenszere

LinkMagyar Hang

LinkHirkereső

Link
Az EPP "láthatatlan" szabályzatból kreál Fidesz elleni fegyvert

LinkKét forduló és egy kicsi - előválasztás baloldali módra

LinkAlapjogokért Központ: Csak a bizonytalanság biztos

Link3https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-fidesz-ma-kilep-az-europai-neppart-frakciojabol -9456194/

LinkHogyan hazudik az osztrák televízió Magyarországról?

LinkKiállta az idő próbáját a rezsicsökkentés

LinkHatalmas kár az Országgyűlés Irodaházában, a Jobbik szakértőjének kezében ,,beindult" egy füstgránát

Link4Nem vállalja a felelősséget a Jobbik a füstgránát felrobbantásáért

Link9Pert nyert Bayer Zsolt Nagy Blanka ellen
/A bíróság ítélete szerint a publicista nem sértette meg az Áder János köztársasági elnököt beszédében bajszos f@sznak nevező ex-momentumos politikus/aktivista becsületét./

Link11Orbán Viktor sikeres politikát folytat a németek szerint
Link12Magyarország Európa-bajnok lett oltásban

Link13Ha nincs híd, nincs haza

Link14Kiderült: ennyi embernek van egymillió forint felett a havi nyugdíja hazánkban
/106 magyar nyugdíjas kap havi egymillió forint feletti időskori juttatást,/

Link26Döbbenetes ítélet - A labdázás és Hont Andrással való kiabálás egy tüntetésen a bíróság szerint garázdaság - 560 ezret kell fizetnie Bedének

Link
20Rákay Philip: Ki a hibás? - videó

Link22Kínában már nincs járvány - de mi van helyette?

Link
29Vitray Tamás saját magát buktatta le, Gyárfás Tamás nem tudott semmit cáfolni

Link
Idézetek Csurka Istvántól, avagy Csurka István a migráns-válságról 1998-ban /2017.. 06.22/

Link


 
 
0 komment , kategória:  Média  
Bizony nem mindenki kap elvtársi luxusnyugdijat-mint Apró Pi
  2021-02-13 18:30:25, szombat
 
 
DOBREVVEL SZEMBEJÖTT A VALÓSÁG - BIZONY NEM MINDENKI KAP ELVTÁRSI LUXUSNYUGDÍJAT- MINT AMILYET APRÓ PIROSKA


Dobrev Klára a nép közé ereszkedett. Leugrott vásárolni a rózsadombi neobarokk villából, és szembetalálta magát a rögvalósággal - írja Rákay Philip. Szerinte Gyurcsányné Facebook-bejegyzésének felütése a szovjet realizmus legnagyobbjait idézi: ,,Nemrég találkoztam egy idős asszonnyal. Gyümölcsöt válogatott, és látszott, azon vívódik, mit tegyen a kosárba. (...) hogy tud-e banánt és mandarint venni, vagy csak az egyiket".

Rákay Philip a bejegyzéssel kapcsolatban leírta véleményét.

Dobrev Klárából mélyről tört fel a szociális érzékenység - mint egy régen szunnyadó tűzhányó, - aminek hatására persze rögtön a kormányt kezdte szidalmazni, az elmúlt tíz évet okolva mindenért...
Klárika, számoljunk egy kicsit! Tételezzük fel, hogy az említett kisnyugdíjas 74 éves, ami azt jelenti, hogy 1947-ben született. Éppen abban az évben, amikor Rákosiék - a kékcédulás választás után - turbófokozatba kapcsolták a totalitárius komcsi diktatúrát.

A hölgy gyerekként élte át '56-ot, majd az azt követő kegyetlenül véres megtorlást, amelyet az Apró-, Kádár- és Biszku-féle, műveletlen, aljas, gyilkos gazemberek irányítottak. Jutalmul mindhárman a Rózsadomb neves lakói lehettek, másoktól, erőszakkal elrabolt villákban tengetve piszkos életüket.

Eddig tud követni, Klára?

Aztán jött a konszolidáltnak hazudott 60-as, majd a ,,gulyáskommunista, legvidámabb barakként" számon tartott '70-es évek kádári posványának ideje, amikor hősünk - az Orbán-kormány által állítólag kifosztott kisnyugdíjas - tisztes éhbérért robotolhatott valamelyik állami vállalatnál, s jó esetben - valamikor karácsony táján - jutott neki a pult alól egy kis banán, de csak mert jóban volt a sarki Közért csemegepultjában dolgozó Marikával.

A rózsadombi villákban senyvedő elvtársi családok persze mit sem érzékeltek mindebből, nekik nem csupán a bejárónő, a sofőr, a K-vonal meg a Kútvölgyi kórház VIP-ellátása, de déligyümölcs is bőven jutott. Néha bele is rohadt a Szaratov-hűtőbe. Ugye, Klára?

1985-ben hősünk 38 esztendős, a legaktívabb fiatal éveiben járt, már kisgyerekei is voltak, s örült, hogy hétvégente a Trabanttal kiautózhattak a 80 négyszögöles nadrágszíjtelekre, ahová a férje - aki igazán ügyes ezermester volt - némi hullámpalából és egy kiselejtezett portásfülkéből komfortos kulipintyót eszkábált.

Ez idő alatt Apró Piroska és barátai éppen azon morfondíroztak, hogyan lehetne a politikai hatalmukat mielőbb gazdaságira konvertálni, s nagy ügyesen neki is álltak a spontánnak hazudott privatizációnak: az állami, valamint a KISZ- és az MSZMP-vagyonelemek szisztematikus ellopásának. Így volt, Klára?

Mire a rendszerváltoztatáshoz érkeztünk, addigra a rózsadombi elvtársi klánok, köszönték szépen, de remekül megvoltak. S amit nem sikerült 1990 előtt hazavinni, vagy a külföldi hálózatnak kiárusítani, azt fillérekért privatizálták 1994 és '98 között, az MSZP-SZDSZ kártékony regnálása idején.

Hősünk 2010-ben, az Orbán-kormány idején lett kisnyugdíjas, de ekkorra már az előző kormányzat eltörölte a 13. havi nyugdíjat, a 2009-es Gyurcsány-csomagnak köszönhetően... Ferenc, majd Bajnai regnálása után az ország az államcsőd szélén állt, a munkanélküliségi ráta az egekben volt, s a mínuszból kellett újraépíteni mindent.

Vagy tán rosszul emlékszünk, Klára?

A kérdés persze költői: Tíz év kormányzás megoldhat-e mindent? Gyógyírt jelenthet-e az Apró-Dobrev-Gyurcsány-klánnak is köszönhető, sok évtizedes baloldali országpusztításra, az összes létező társadalmi problémára... Ne kacagjon ilyen pikírten, Klára!

S egy utolsó felvetés még: Nem kellene önnek és egész elvtársi pereputtyának - egyebek mellett nyugdíjügyben is - mélyen, szemlesütve hallgatnia, Klára? Csak kérdezem...

Rákay Philip - Origo 2021.02.12.

Link 
 
0 komment , kategória:  Média  
Hírmorzsák - 2021 február
  2021-02-01 21:15:51, hétfő
 
 


HÍRMORZSÁK - 2021 FEBRUÁRMottó


"Mindig, mindent adjál oda hazádnak.
A világnak nincs semmiféle értelme hazád nélkül.
Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak
a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán semmit
ne várj a hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben.
Ez a legfőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri."

(Márai Sándor, Füveskert


"A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak."

(Burke)
Minden szó

LinkSzámok - az álhírek ellenszere

LinkMagyar Hang

LinkHirkereső

Link
A magyarok elítélik az oltási rendet megszegőket
Főként a helyzetükkel visszaélő politikusokat és közszereplőket

LinkHova tűnt Gyurcsány Ferenc vagyona?

LinkBalos tempó - A főpolgármester embere 22'-ben kommunista politikai bíróságot hozna létre és börtönbe záratná Varga Judit igazságügyminisztert!

LinkÉs akkor az MSZP elnöke (Tóth Bertalan) felvette a 10 milliós CSOK-ot

LinkHogyan ölik meg a gyógyszertárak a gyenge potenciájú férfiakat eltitkolva az igazságot

Link4Beismerte Brüsszel, hogy büntetni akarták a nemzeti érdekek képviseletét

Link8Gyurcsány Ferenc, és ami mögötte van (1. rész)

Link9Gyurcsány Ferenc, és ami mögötte van (2. rész)

Link10Gyurcsány Ferenc, és ami mögötte van (3. rész)

Link[11b]Gyurcsány Ferenc, és ami mögötte van (4. rész)

Link12Gyurcsány Ferenc, és ami mögötte van (5. rész)

Link13Gyurcsány Ferenc, és ami mögötte van (6. Befejező rész)

Link18Orbán Viktor nagyon kemény írása

Link23Zsarolásért ült börtönben az expornós tornásznő, aki a pikáns fotóiból él

Link24Deutsch: Nyugat-Európából irigykedve nézik a magyar médiahelyzetet

Link26A béremelés ellenére sem elégedettek a debreceni traumatológusok - ennyit kereshetnek majd

Link28Magyarország is belépett a járvány harmadik szakaszába

LinkNyílt levél Dr. Kincses Gyulának, a Magyar Orvosi Kamara elnökének

LinkKilép a Fidesz a néppárti frakcióból, ha elfogadják a tervezett alapszabály-módosítást

LinkKovács Zoltán: A baloldal tudatosan félrevezeti a közvéleményt

LinkA tiltás ellenére hirdetett tüntetést a vírustagadó álorvos

Link 
 
0 komment , kategória:  Média  
BUÉK Magyarország!
  2021-01-01 17:15:42, péntek
 
 

BUÉK MAGYARORSZÁG!
Amikor egy éve ilyenkor arról kérdezett valaki, hogy miről fog szólni majd a 2020-as
év, álmomban sem gondoltam volna, hogy egy világjárvány egészségügyi, társadalmi
és politikai hatásaitól lesz hangos minden. Tavaly szilveszterkor a legtöbben még azt
gondoltuk, hogy a koronavírus-járvány megáll Kínában, legfeljebb egy-két eset lehet
Európában. Nos, nem így lett, alapjaiban írta át a mindennapi életünket a járvány.

Ez volt a 2020-as év fő politikai témája is, az amerikai elnökválasztás eredményére is
hatalmas befolyással volt a pandémia. Itthon, Magyarországon sem volt ez másként,
a járvány miatt sem a trianoni békediktátum 100. évfordulójára, sem az
államalapításunkra nem tudtunk méltó körülmények között megemlékezni.

A fény azonban már látszik az alagút végén, 2021-ben jó eséllyel leküzdi az emberiség
a vírust és a védőoltásoknak köszönhetően előbb-utóbb visszatérhetünk egy
normálisabb világba. Abban ugyanakkor mindenki egyet ért, hogy ez a világ már nem
olyan lesz, mint amilyen előtte volt,
a gazdaságot és a politikát is lényegesen átalakította a pandémia, számos folyamatot
felgyorsított. Egyebek mellett rávilágított arra, hogy milyen fontosak a nemzetállamok,
hiszen ahogyan 2015-ben a tömeges migráció ellen, úgy a mostani járvánnyal
szemben is nemzetállami szinten lehetett gyorsan fellépni, a globális intézmények
sokkal lassabban reagáltak.

Jó esély van arra, hogy Magyarország megerősödve kerüljön ki a mostani válságból,
hiszen a 2008-as gazdasági világválsággal ellentétben most stabil állapotban érte a
krízis, így megszorítások helyett a válságot ellensúlyozó kormányzati intézkedések
meghozatalára volt lehetőség. Természetesen senki sem állítja, hogy rózsás a helyzet,
de mindenképpen bíztató például,


hogy lassan egy évvel a járvány kirobbanása után még mindig 4,5 millióan dolgoznak
az országban, míg 10 éve ez a szám jóval 4 millió alatt volt. Nem ilyen szerencsés
több európai ország: vannak olyan uniós tagállamok, ahol közel 20 százalékos
munkanélküliséggel zárják a mostani évet.

Bizakodva tekinthetünk tehát a 2021-es esztendőre, ami ugyancsak nehéz év lesz,
de reményeink szerint már közel sem kell annyi traumával szembenéznünk, mint 2020-ban.

A koronavírus mellett továbbra is fontos téma lesz a migráció, amely több évtizedes
probléma Európa számára. Jól mutatja mindezt, hogy idén csak a magyar határhoz
dupla annyi bevándorló érkezett, mint 2019-ben. Szintén folytatódik a nemzetállamok megmaradását támogató politikai erők és a globalisták küzdelme, miután a járvány
miatt idén sem született egyértelmű válasz arra, hogy merre menjen tovább Európa,
így az ezzel kapcsolatos viták velünk maradnak 2021-ben is. Emellett Magyarországon
belépünk a 2022-es parlamenti választás kampányába is, ami minden bizonnyal
izgalmas belpolitikai eseményeket tartogat nekünk elemzőknek, számukra ezek az
időszakok a legintenzívebbek.

Én mindenkinek nagyon boldog és sikerekben gazdag új évet kívánok! Azt szeretném,
ha minden magyar embernek könnyebb lenne a 2021-es esztendő, mint amilyen az idei volt!

(Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője)


BUÉK - 2020! Magyar vagyok - Áldott e Föld és Áldott e szó Édes Hazám!
/Magyar vagyok, Áldott e Föld és Áldott e szó Édes Hazám! Ezzel a videóval kívánok Boldog Új Évet minden kedves Barátomnak, látogatómnak. A világ bármely részén élsz és bárki vagy szeretném, hogy légy egy kicsit boldogabb! Kívánj igazabb ünnepet, kívánj igazabb életet, ahogyan én Neked! A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke, ezt kívánom Neked az Új Esztendőre! Váljanak valóra az álmok 2021. évben!
Zene: Kiss Kata Zenekar - Magyar vagyok/

LinkHappy New Year 2021! Boldog Új Évet!

LinkBoldog új évet 2021 - Videó

Link

 
 
0 komment , kategória:  Média  
Hirmorzsák - 2021 január
  2021-01-01 15:30:35, péntek
 
 HÍRMORZSÁK - 2021 JANUÁRMottó


"Mindig, mindent adjál oda hazádnak.
A világnak nincs semmiféle értelme hazád nélkül.
Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak
a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán semmit
ne várj a hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben.
Ez a legfőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri."

(Márai Sándor, Füveskert


"A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak."

(Burke)
Minden szó

LinkSzámok - az álhírek ellenszere

LinkMagyar Hang

LinkHirkereső

Link
Éjfélkor végleg elhagyták a britek az Európai Uniót

LinkBéremelést, adó-visszatérítést és csok-bővítést hoz az új év

LinkApáti Bence: Ádi és Marci, az RTL Klub új sztárjai

Link9Egyre gátlástalanabbul fenyegetőzik a Gyurcsány vezette baloldal

Link23 év alatt ez a három ember lerohant 9 országot, megölt 11millió civilt és senki sem nevezte őket terroristáknak

LinkBírók és a legfőbb ügyész is segítették Gyurcsányék KISZ-es vagyonátmentését - Megdöbbentő bizonyítékok Varju László szerepéről

LinkKim Dzsongun: Joe Biden olyan veszett kutya, amelyet bottal kellene agyonütni

Link14Tíz évnyi zűr - az arab tavasz öröksége

Link18Varga Judit megint fején találta a szöget

LinkBrutális lehúzás a XIII. kerületben: Több mint százezerbe kerülhet a parkolás a helyieknek

Link23A békétlenség Amerikája

LinkKubatov: Ne legyen nyugodt az ellenzék, féljenek csak 2022-től

LinkTöbb mint kétezer orosz tüntetőt vettek őrizetbe

Link[kephttp://s13.images.www.tvn.hu/2021/01/24/16/27/www.tvn.hu_35e26e5b2b6a8070d70d >9b646ac00c5c.jpg]"Gyurcsány Ferenc beveszi Kínát 2005. 09. 09 Sonline
/Néhány éve Beijing-ben
Na itt jön a napi kettős mérce. A baloldali ellenzék folyamatosan támad minket a keleti nyitásért (pedig annak köszönhetően lettek lélegeztetőgépek és most onnan jön a vakcina), ám amikor ők voltak hatalmon akkor nagyban keresték a becsatlakozási lehetőséget a rohamosan fejlődő kínai gazdasághoz és technológiához. A végére egy kis cikk megint. Bár a fotó többet mond ezer szónál/

LinkHuszonöt év alattiak adómentessége

LinkBelgium letérdelt a koronavírus előtt: teljes lezárás jön

Link24Tegnap még nácik voltak, ma már demokraták - Gyurcsányék és a Jobbik

LinkNullára csökkentené a bevándorlók számát a dán miniszterelnök

Link25Az ellenzéki polgármester soron kívül kapott oltást Gyöngyösön

Link29Testőrökkel védik Müller Cecíliát

Link

Link


 
 
0 komment , kategória:  Média  
     1/37 oldal   Bejegyzések száma: 363 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 6 db bejegyzés
e év: 130 db bejegyzés
Összes: 4119 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1239
  • e Hét: 9328
  • e Hónap: 14142
  • e Év: 242540
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.