Belépés
eva0817.blog.xfree.hu
A szeretet művészet,semmi sem fontosabb a világon,mint megtanulni ezt a művészetet. Úgy éld a jelent,hogy egyszer az majd múltad lesz,mely tönkre teheti a jöv... Kárpáti Éva
1943.08.17
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
augusztus 20
  2013-08-20 07:01:48, kedd
 
 I. István király - születési nevén Vajk az első magyar király. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította át.


Született: i. sz. 967, Esztergom
Meghalt: 1038. augusztus 15., Esztergom
Házastárs: Gizella magyar királyné
Szülők: Sarolt fejedelemasszony, Géza magyar fejedelem
Gyermekei: Szent Imre
Korábbi tisztségek: Magyarország királya (i. sz. 1000-1038), Nagyfejedelem (i. sz. 997-i. sz. 1000)


Szent István királyt az tette naggyá, hogy Magyarországot nem földi vagy egyházi nagyságok kezébe tette le,
hanem Szűz Márián keresztül Istennek ajánlotta.
azok tudtak a magyar népnek a javára tenni,
akik tudták azt a titkot,
hogy nem övék ez az ország,
és azok tették tönkre ezt az országot a történelem során,
akik azt hitték, övék az ország.
 
 
0 komment , kategória:  tÖRTÉNELEM!  
Gárdonyi Géza.
  2012-12-08 07:04:10, szombat
 
  NEM ÁRT TUDNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"A magyarság nem kalapdísz,
hanem a szíve mélyében viseli a magyar, mint tenger csigája a gyöngyét.
A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy szinte magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek, amelyek hideg kőhegyek, de egyszer megmordulnak."

Gárdonyi Géza.


 
 
1 komment , kategória:  tÖRTÉNELEM!  
Ma van a napja!!!!!!
  2012-10-06 07:35:04, szombat
 
 Knezich Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vecsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is.

Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rendfokozatot viselt.[1] Lázár Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokokhoz, mert a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított. Egyébként egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan az osztrákok. A vértanúk között Kiss Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki korábban cs. kir. ezredes volt, a többiek ettől mind alacsonyabb osztrák tiszti rendfokozatokat viseltek.Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost, Pesten.
 
 
1 komment , kategória:  tÖRTÉNELEM!  
1848–49-es forradalom és szabadságharc
  2012-03-15 07:16:59, csütörtök
 
  Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag az 1848-49-es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is.

A magyar fősereg visszafoglalja a budai Várat a császáriaktól. Than Mór festménye.Szepsy Eleonóra: Márc. 15.

Nemzetiszín kokárdával
Ünnepelünk e napon.
Itt díszlik a szívem fölött,
Büszke vagyok rá nagyon.

Régen volt. A fiatalok
szabadságot akartak,
Jobb életet mindenkinek...
Énekeltek, szavaltak.

Szabadságharc lett belőle,
Odaveszett sok élet...
A hősökre emlékezünk,
Nekik zengjen az ének.
 
 
0 komment , kategória:  tÖRTÉNELEM!  
Gondolat.........
  2011-11-07 06:54:48, hétfő
 
  Erich Maria Remarque

A tapintat nem egyéb, mint hallgatólagos megegyezés, hogy nem gyomlálgatjuk egymás hibáit, hanem szemet hunyunk fölöttük. 
 
1 komment , kategória:  tÖRTÉNELEM!  
I. István király
  2011-08-20 20:58:31, szombat
 
  Az ÁLLAMALAPÍTÁS NAPJA!!!!!!!!!!!AUGUSZTUS 20.
AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE!
AZ ALKOTMÁNY NAPJA!!!!


I. István király uralkodása (997-1038)

Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése
Uralkodott 997-től fejedelem 1001-től király - 1038. augusztus 15.
Megkoronázták 1000 vagy 1001
Született kb. 975
Esztergom
Elhunyt 1038. augusztus 15.
Székesfehérvár vagy Szentkirály
Nyughelye Székesfehérvár
Szűz Mária templom
Elődje Géza (fejedelemként)
Utóda Orseolo Péter
Felesége Boldog Gizella (kb. 995-1038)
Gyermekei Ottó - fiatalon meghalt
Szent Imre herceg (+ 1031)
Dinasztia Árpád-ház
Apja Géza fejedelem
Anyja Sarolt

Uralkodása elején rokona, Koppány vezér, a szeniorátus és a levirátus jogára való hivatkozással fegyveresen kelt fel ellene, hogy a trónt elfoglalja és özvegy édesanyját, Saroltot feleségül vegye. A fiatal István győzelmet aratott a Veszprém melletti csatában (a somogy iricek szerint tőrbe csalták) és a harcban Vecellin, a sereg német származású vezére megölte Koppányt. István és Koppány harcában nemcsak az forgott kockán, hogy ki lesz a magyar nép uralkodója, hanem nagy valószínűséggel az is, hogy a magyar államiság fennmarad-e egyáltalán. Koppány testét négy részre vágták, és testrészeit hónapokig kifüggesztve tartották az ország négy legfontosabb várának kapuja felett, - Győrben, Veszprémben, Esztergomban és Gyulafehérváron - jelezve, hogy mi vár a királynak nem engedelmeskedőkre. Uralkodása éveiben több, központosított állama elleni lázadást is levert (például az erdélyi Gyuláét, aki anyja, Sarolt testvére volt). István fellépett, olykor erővel is a pogányság ellen. (De még évszázadok múlva, IV. Béla uralkodása alatt is éltek pogány magyarok az országban.) István a Kárpát-medence magyar törzseit vagy fegyverrel, vagy békés úton hajtotta uralma alá, a lázadásokat pedig leverte. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar államot. Ennek területén királyi vármegyéket szervezett.

István egész uralkodását az ország belső egységének a megteremtése, illetve a kereszténység elterjesztése jellemezte. Ebből kifolyólag külpolitikájában alapvetően békére törekedett a szomszédaival, Gizellával kötött házassága is ezt a célt szolgálta és II. Szent Henrik uralkodása alatt ez a dinasztikus kapcsolat biztosította is a békét a Német-Római Birodalommal. A korszak másik nagyhatalmával, a Bizánci Birodalommal is békés kapcsolatokra törekedett, ezt támasztja alá, hogy részt vett bizánci szövetségben a bolgárok elleni hadjáratban. Lengyel-német-besenyő szövetségben egy kisebb létszámú magyar sereg részt vett a lengyel-orosz háborúban Kijev ostrománál. II. Szent Henrik halála után a Német-Római Birodalommal ideiglenesen megromlott a viszony, 1029 környékén a német és főleg bajor csapatok többször fosztogatták a Fischa és a Lajta közét, amire válaszul a magyar csapatok is a bajor területekre való betörésekkel reagáltak. Erre való hivatkozással II. Konrád Német-Római császár 1030-ban megtámadta Magyarországot, azonban István a felperzselt föld taktikáját alkalmazva kiéheztette az ellenséget, majd Bécsnél be is kerítette a visszavonuló német sereget. A következő évben, jóllehet II. Konrád először még újabb támadást tervezett, bajor közvetítéssel békét kötöttek egymással, sőt feltehetőleg II. Konrád kisebb területi engedményeket is tett a Fischa és a Lajta közén.

Törvényei

István két törvénykönyvét ismerjük: az elsőt feltehetően még életében írásba foglalták, a másodikat uralkodása vége felé vagy nem sokkal halála után. István törvényeiben a kereszténység megerősítésére, az egyházi tulajdon védelmére törekedett, második törvénykönyvének első törvénycikke rendelkezik arról, hogy minden 10 falunak egy templomot kell építenie, ezen kívül kötelezővé tette a misére járást vasárnaponként. István törvényei a tulajdonviszonyok átalakítása érdekében megváltoztatták az öröklődésre vonatkozó addigi magyar szokásokat, védve ezáltal a magántulajdont, illetve megszüntetve a levirátust.
 
 
0 komment , kategória:  tÖRTÉNELEM!  
Nincs Cím
  2011-07-21 16:04:06, csütörtök
 
  MIATYÁNK, ISTENÜNK,
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED,
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDEN NAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET, MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, S
LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Kr.u.410-460 keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással
írva: a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött Hun
övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű. Nem tudom, hogy
tudtok-e róla, hogy a szíjvégen talált rovásírásos szövegmegfejtésére
Magyar rovásírás szakértőt-nyelvészt kértek fel!!! Előlünk, mégis
mindenáron eltitkolták, amíg lehetett.

Istennek hála ma már nem lehet szinte semmit titokban tartani!!
Érdekesség, hogy az 1960-as évek elején szintén KIJEVBEN ((amiről ma
már tudjuk, hogy Árpád nagyapja, Álmos őse, ÜGYEK fejedelem,
alapította, építette szabír-magyar-várost, híres szabír
kovácsiparával. Ott készültek a csodálatos Magyar szablyák. Régészeti
feltárás során a Magyar hegyen találtak 9000 darab rovásírással
teleírt pergamenpapírt tökéletes állapotban!!!!

A kutató régész Armatov akadémikus az egészet elküldte futárral a
Magyar Tudományos Akadémiának úgy gondolván, hogy mi vagyunk a
megfejtésében illetékesek!!! Őt száműzték Szibériába!! A 9000 darab
pergament pedig szőrén, szálán eltűnt!!! Mai napig semmit nem tudni
róla!!

A finnugoristák hallgatnak (vagy lapítanak, mint az a bizonyos a
fűben). Ma már kideríthetetlen, hogy megsemmisítették, vagy csak
eltüntették, nem tudni. Talány, kinek, illetve kiknek állt az
érdekében???? Óriási, pótolhatatlan veszteség, mert minden bizonnyal,
hatalmas és teljesen autentikus információs tömeg állna
rendelkezésünkre.

A HAZATÉRÉS vagy HONVISSZAFOGLALÁS előtti, alatti és utáni időkből. S
még mennyi minden van, amit eltitkolnak, vagy éppen megsemmisítenek
előlünk.

Visszatérve az imához: gyönyörű!!! Nemhiába mondták a GÖRÖGÖK, hogy a
szkíták- hunok - magyarok tudnak a legszebben imádkozni ISTENÜKHÖZ!!!!


 
 
0 komment , kategória:  tÖRTÉNELEM!  
Akiért ma a harangok szólnak
  2011-07-04 12:31:50, hétfő
 
  Habsburg Ottó

magyar trónörökös

Született: 1912.11.20. Reichenau (Ausztria)

Meghalt: 2011.07.04.

Apja: IV. Károly magyar király

Anyja: Bourbon Zita, pármai hercegnő

Felesége: Szász Meiningeni Regina

Gyermekei:

Andrea - Karl-Eugen von Neipperg gróf felesége;

Mónika - Gonzaga, San Angelo hercegének felesége;

Michaela - Eric d'Antin, majd Hubertus Kageneck grófjának felesége;

Gabriella - Christian Meister felesége;

Walburga - Archibald Douglas gróf felesége;

Károly főherceg;

Pál György főherceg

Címei: az Európa Parlament tagja, a Páneurópai Unió elnöke
Habsburg Ottó pöckingi háza, a Villa Austria
Az idős Habsburg Ottó

Kilencven éves Habsburg Ottó, az egyik legrégibb európai uralkodócsalád tagja. Ő ugyan már 1961-ben lemondott trónigényéről, de az a herceg, akinek ősei birodalma felett egy időben "sosem nyugodott le a nap", ma a teljes európai egység feltétlen híve és fő propagátora.

Ma elhunyt nyugodjon békében!!!!
 
 
0 komment , kategória:  tÖRTÉNELEM!  
Pascal: 164. töredék
  2011-04-25 06:33:51, hétfő
 
  Aki nem látja a világ hívságos voltát, maga is roppant hiú teremtés. Ezért ki ne látná, kivéve a fiatalokat, akik belemerülnek a hírnév, a szórakozások hajszolásába, a jövő tervezésébe?

De fosszuk csak meg őket szórakozásuktól, azt fogjuk látni, hogy megemészti őket az unalom; ilyenkor ők is érzik semmi voltukat, még ha fel nem ismerik is: mert bizony boldogtalan sors, hogy azonnal elviselhetetlen szomorúság hatalmasodik el rajtunk, mihelyt kénytelenek vagyunk önmagunkba tekinteni, és nincs, ami elterelné magunkról a figyelmünket.

 
 
0 komment , kategória:  tÖRTÉNELEM!  
Magyarnak születtem!!!!
  2011-02-08 07:00:43, kedd
 
  Link

Link
 
 
0 komment , kategória:  tÖRTÉNELEM!  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 9140 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 93
  • e Hét: 1922
  • e Hónap: 5139
  • e Év: 5139
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.