Belépés
ennmary.blog.xfree.hu
Nem mondhatom el senkinek, elmondom,hát mindenkinek--- "Sehonnai bitang ember, Ki most, ha kell, halni nem mer,......" --Pedig , ...... :) Ennmary x
1972.11.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 30 
medi­tá­ció
  2014-03-07 05:50:08, péntek
 
  Richard David­son a wis­con­sini egye­tem pszi­cho­ló­gia pro­fesszo­rá­nak kísér­le­tei iga­zol­ták, hogy már napi pár perc medi­tá­ció nem­csak a han­gu­la­tunk, hanem az immun­rend­sze­rünk műkö­dé­sére is jóté­kony hatás­sal van. Vizs­gá­la­tai során két cso­port agyi folya­ma­tait ele­mezte kép­al­kotó vizs­gá­la­tok­kal (EEG, MRI): az egyik cso­port két hóna­pon keresz­tül rend­sze­re­sen medi­tá­ciós gya­kor­la­to­kat vég­zett, míg a másik cso­port egy­ál­ta­lán nem medi­tált. A kísér­let során a medi­tá­lók bal elülső hom­lok­le­be­nye aktívvá vált, vagyis az az agyi terü­let, ami a pozi­tív érzel­mek és a jó han­gu­lat hatá­sára lép műkö­désbe, míg a kont­roll­cso­port­nál sem­mi­lyen vál­to­zást nem tapasz­talt. Ráadá­sul a medi­táló cso­port agyá­nak ezen része nem­csak a medi­tá­ció alatt műkö­dött inten­zí­ven, hanem folya­ma­to­san, a hét­köz­na­pok során is. David­son sze­rint tehát emi­att azok, akik rend­sze­re­sen végez­nek medi­tá­ciós gya­kor­la­to­kat, sok­kal gyak­rab­ban élnek át pozi­tív érzel­me­ket és jobb a han­gu­la­tuk, mint azok, akik rit­kán, vagy soha nem medi­tál­nak. A medi­tá­ció további elő­nyös hatá­sát bizo­nyí­tot­ták az immun­rend­szerre is: a medi­tá­ciós két hónap után mind­két cso­port inf­lu­enza elleni injek­ciót kapott, majd leel­lenő­riz­ték a vérük­ben talál­ható ellen­anyag szint­jét. A medi­táló cso­port­nál az ellen­anyag­szint emel­ke­dése sok­kal nagyobb volt, mint a kont­roll­cso­port tag­ja­i­nál. Ráadá­sul ez az erős immun­vá­lasz négy, illetve nyolc hét eltel­té­vel is kimu­tat­ható volt. Tehát medi­tálni igen­csak érde­mes, mert hatá­sai hosszú­tá­vúak és a testre, vala­mint a lélekre egy­aránt jótékonyak.  
 
0 komment , kategória:  a türelem....  
Vajon a kávé is úgy vágyik rám reggelente, mint ahogy én vág
  2013-08-15 11:22:55, csütörtök
 
 
"A tiéd lehet minden, amire vágysz, de ha nem teszel semmit érte, a helyén marad - ahogyan Te is." (Oravecz Nóra)
Vajon a kávé is úgy vágyik rám reggelente, mint ahogy én vágyom rá?:)

 
 
0 komment , kategória:  a türelem....  
ingatlanközvetítösdi.....
  2013-08-07 15:54:48, szerda
 
 


Akkora biznis lett ez az ingatlanközvetítősdi!!!
Hatalmas a kínálat, gyenge az érdeklődés azért - akad, viszont így van miben válogatni.
Hatalmas pénzeket szakítanak az ügynökök egy-egy ügylet lebonyolításán.
Rengeteg név alatt fut ilyen-olyan közvetítő cég....
Verseny alakult ki egymás között: néha ennek hátrányát az eladó szenvedi el!!
Az ÁR bizonyos százaléka jár a közvetítőnek függően , milyen szerződést kötöttek az eladóval.
Ám mindenkinek sürgős lenne ha már rászánta magát , hogy megválik a tulajdonától,
nem elhanyagolható, ha még nyomós oka is van erre, és képes az árban
elég engedmény adni a cél érdekében.
Néha ez sem vezet eredményre.
A leendő vásárló nem mindig(sőt) rendelkezik indulótőkével a bankok meg elég körültekintően
bírálják el a hitelkérelmeket.
Abban az esetben is ha megfelelő fedezet van - mögötte!
A támogatások csökkentek, ezzel nem tudnak számolni a fiatalok , vagy házasok -gyerekkel.
Az albérlet?
is megoldás , de nem hosszútávon.
Ha jobban meggondolom az én 11 éves eddigi hitelemmel is albérlő voltam DE a banknál.
Papíron mint tulajdonos de a főbérlőm a bank volt:)
Szorgalmasan fizettem évek teltek ugyan a , a felvett hitelből szinte semmit nem tötleszettem csak
a kamatot a töke az még ezután jött volna.....
Tehát az eladás egy nagy procedúra és erre is én fizetek rá.
Nekem lesznek költségeim, örülök ha 0-ra ki tudom hozni a végeredményt!
 
 
0 komment , kategória:  a türelem....  
Egy gondolat...........
  2013-07-24 10:51:43, szerda
 
  Vigyázz arra, hogy soha ne kap­kodj, s mun­kád­ban, a tár­sas­élet­ben, igen, a köz­napi cse­le­ke­de­tek­ben is enge­del­mes­kedj a tények és hely­ze­tek szi­gorú követ­ke­ze­tes­sé­gé­nek. (...) Van egy­fajta kéz­ügyes­ség az emberi fel­ada­tok alján; ezt nem árt meg­ta­nulni. Ha meg­fogsz vala­mit; fogd két kéz­zel és erő­sen, ha elen­gedsz vala­mit, engedd el tuda­to­san és min­den követ­kez­ménnyel, ha szólsz, áll­jon sza­vad az idő­ben, mint a kő, ha örülsz vala­mi­nek, örülj fenn­tar­tás nélkül.

Márai Sán­dor
Mindig az aktuális megmérettetés mutatja meg,
hogy kiben mennyi erő van. - Csernus Imre -"Lehet valamit akargatni, akarni, és lehet AKARNI. Vannak holtpontok az életünkben, amikor padlóra kerülünk. Úgy érezzük, nem megy tovább. 'Túl nehéz. Nem bírom' - ezek a gondolatok kavarognak a fejünkben. Jó szó a 'holtpont', mert ilyenkor valami tényleg meghal bennünk: a hit vagy a hitetlenség. Akiben a hit hal meg: föladja. Akiben a hitetlenség: folytatja tovább, és megnyeri a csatát." (Müller Péter)


 
 
0 komment , kategória:  a türelem....  
A múltat azért kell helyére tenni, hogy a jelenben élhessünk
  2013-07-12 10:03:34, péntek
 
  "De sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy a jelenben kell élni, és felesleges a múlttal foglalkozni! Amikor valaki azt mondja, hogy értelmetlen a múlttal foglalkozni, hiszen azt már nem lehet megváltoztatni, nagy precizitással fejezi ki, hogy azt gondolja: az segítene rajta, ha a múltat megváltoztathatná. Azt hiszi, a múlttal kapcsolatos egyetlen lehetősége az volna, ha azt meg nem történtté tehetné vagy átírhatná, és mivel ez lehetetlen, nincs dolga ezzel. A sejtjeink azonban őrzik a múltunkat, így az hatást gyakorol a jelenünkre. Ezért éppen annyira érdemes a múlttal foglalkozni, azt földolgozni, elrendezni, amennyire a jelen szempontjából szükségünk van rá. A múltat pontosan azért kell helyére tenni, hogy a jelenben élhessünk."
Pál Feri: A szorongástól az önbecsülésigMINDEN REGGEL ELKÉSZÍTENDŐ:

2 dl türelem
1 csésze jóság
4 kanál jóakarat
1 csipet reménység
1 adag hit !
Tégy hozzá :
2 maroknyi toleranciát
1 adag okosságot
néhány szál szimpátiát
1 maroknyi alázatosságot
1 adag jókedvet !
Hintsd meg sok jóindulattal,
hagyd összeérni és lesz

EGY JÓ NAPOD!

Kellemes hetet kívánok Neked, ki erre jársz !!!
 
 
0 komment , kategória:  a türelem....  
keserű, és édes
  2013-05-15 07:14:56, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:  a türelem....  
A bűntudat az elmének elködösülése,
  2013-05-02 07:36:52, csütörtök
 
 "A tudás nem elég, alkalmaznunk kell. Az akarat nem elég, cselekednünk kell."
(Johann Wolfgang von Goethe)
A bűntudat az elmének elködösülése, nem megtisztulása.

(Kahlil Gibran)


Bizonytalanság, szorongás, gyomorgörcs, heves szívdobogás, szédülés, légszomj, halálfélelem, pánik. Önnek is ismerősek? Nincs egyedül! Egyre több ember küzd ellenük nap mint nap. Sokan már-már beletörődtek a kellemetlen tünetekbe, rohanó, teljesítményorientált világunk velejáróinak tekintik. Pedig nem azok, sőt! VAN MEGOLDÁS!

Itt az ideje, hogy változtasson eddigi szemléletén, adjon esélyt magának, hogy meglássa a problémáit, a félelmeit, az életét és önmagát másképp!
 
 
0 komment , kategória:  a türelem....  
szóval csak türelem !
  2013-04-29 07:48:29, hétfő
 
  Néha csak úgy hagyni kell, hogy a feje tetejére álljon minden. A világ, az életed, minden. Nem összetörni, nem kiakadni, hanem tudni, hogy semmi sem történik véletlenül, és valójában minden a helyén van, vagy legalább úton.Kell, hogy lekössön valami, kell a kuszaság, az unalmas csak árt neked. Örülj a káosznak, hiszen minél nagyobb van körülötted, annál nagyobb rendet tudsz varázsolni. .. végül általában mindig a legnagyobb kuszaságból születnek a legjobb dolgok. Szóval csak hagyni kell, hogy minden megtalálja a maga helyét. Hiába is akarnád érteni, úgysem fog menni. Szóval csak türelem.
 
 
0 komment , kategória:  a türelem....  
Önkontroll
  2013-04-28 09:36:54, vasárnap
 
  Önkontroll - nélküle nem megy!

Kísértés. Ki ne érezte volna, milyen erővel képes előtörni lelkünk mélyéről, hogy átvegye az irányítást tudatos cselekedeteink felett! Ellenállni, legyőzni nem könnyű feladat. Ehhez olyan képességre van szükségünk, amivel ebben a formában csak mi, emberek rendelkezünk, ami kiemelt minket az állatvilágból, és ami nélkül egyetlen fejlett társadalom sem létezne. Ez pedig az önkontroll, ami többek között a sikerhez is elengedhetetlen. Akik kézben tudják tartani belső folyamataikat, amellett, hogy nagyobb valószínűséggel érik el céljaikat, társaik körében is népszerűbbek. Ezzel szemben, akik nem rendelkeznek megfelelő önkontrollal, könnyebben válnak függővé, legyen szó bármilyen függőségről (étel, ital, drogok, játék, stb.), és általában is kevesebb sikert érnek el az életben. Önfegyelmet tanúsítani, azonban, mint mindannyian tudjuk, nem mindig egyszerű feladat, van hogy nem is sikerül. Ennek egyik oka, hogy gyakran túlértékeljük saját kontrollképességünket, és elbizakodottan olyan helyzeteknek tesszük ki magunkat, melyekben túl nagy a kísértés. Nordgren és munkatársai a Northwestern Egyetemről, leszokott dohányosokat vizsgáltak. Akik magasra értékelték önkontroll képességüket, hajlamosabbak voltak olyan helyzetekbe keveredni, melyekben elkerülhetetlenül megjelent a dohányzás valamilyen formában. Minél több kísértéssel teli szituációt vállaltak be, annál nagyobb volt a valószínűsége, hogy elbuknak és újra a pöfékelők táborát növelik. Szóval csak szerényen, mert a nagy mellény ezekben a helyzetekben kifejezetten ellenjavallt!
(Orvos-Tóth Noémi)
Önkontroll-2.
Talán az egyik legismertebb, és legtöbbször idézett pszichológiai kísérlet is az önkontroll kérdésével kapcsolatos. Az 1960-as években, Walter Mischel, a Stanford Egyetem pszichológusa arra volt kíváncsi, hogyan fejlődik az önkontroll képessége. Szellemes kísérletében óvodáskorú gyerekeket tesztelt. Egyesével behívta őket egy szobába, ahol egy asztalra egy darab pillecukor és egy csengő volt letéve. Ezután minden gyereknek azt mondta, neki most ki kell mennie valahová, de pár percen belül visszatér. Ha ezalatt a gyerek képes ellenállni a kísértésnek és nem nyúl a pillecukorhoz, visszatérte után két pillecukrot kap tőle. Azt is elmondta a kicsiknek, bármikor megrázhatják az asztalon lévő csengőt, akkor azonnal visszajön, de csak egy pillecukrot kapnak. Pár gyerek gondolkodás nélkül bekapta a cukrot, ahogy a kísérletvezető kitette a lábát a szobából, eszükbe sem jutott a csengővel bajlódni. Többen meredten bámulták a finomságot, aztán kb. 30 másodperc múlva csöngettek. A gyerekek kb. 30 %-a volt képes volt kivárni azt a 15 percet, amíg a kísérletvezető visszatér és megkaphatják a második pillecukrot is.
A kísérlet lezárása után Mischel más kutatásokkal kezdett foglalkozni, de időnként rákérdezett lányainál, akik több osztálytársukkal egyetemben maguk is részt vettek a kísérletben, mi a helyzet a suliban. Ezek a beszélgetések kezdetben szimpla atyai érdeklődések voltak. Egy idő után azonban érdekes dologra figyelt fel. A beszámolókból az derült ki, hogy összefüggés van a gyerekek iskolai eredménye és a korábbi pillecukros teszten mutatott viselkedésük között. Ekkor döntött úgy, hogy felveszi a kapcsolatot a gyerekek szüleivel és gimnáziumi tanáraival. Kérdőíveket küldött ki nekik, melyek segítségével igyekezett minél pontosabb személyiségképet alkotni róluk. Az eredmények szerint azok a gyerekek, akik óvodásként nem tudtak ellenállni a pillecukor csábításának, több viselkedési problémával küzdöttek, nehezebben tudtak beilleszkedni a közösségbe és iskolai teljesítményük is rosszabb volt, mint társaiknak.
A teljesítmény és a célok elérése szempontjából tehát nagyon fontos, hogy képesek legyünk vágyainkat kordában tartani, és az azonnali jutalom helyett a távolabbi nagyobb nyereségre koncentrálni. A kísérlet megmutatta, hogy ez a képesség már kora gyermekkorban kialakul, úgyhogy kisgyermekes anyukák, elő a pillecukrokkal, teszteljétek a gyerekeket!
(Orvos-Tóth Noémi)
Link
 
 
0 komment , kategória:  a türelem....  
mielőtt elindítod a szád!
  2013-04-27 11:20:41, szombat
 
  Gyémántot nem lehet csiszolni súrlódás nélkül, az ember sem válik tökéletessé megpróbáltatások nélkül.
Mindig rakd sebességbe az agyad, mielőtt elindítod a szád! 
 
0 komment , kategória:  a türelem....  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 30 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 10 db bejegyzés
Összes: 5440 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 92
  • e Hét: 2761
  • e Hónap: 8755
  • e Év: 195260
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.