Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
levél az újalkotmányozóknak!
  2010-12-21 09:03:03, kedd
 
 

Dr. Boór Ferenc: Nyílt levél az ,,újalkotmányozóknak"! /A Fejér Szövetség

2010. 12. 19.

Nyílt levél az ,,újalkotmányozóknak"! A Fejér Szövetség

Tisztelt Hölgyek és Urak, akik most az ezeréves helyett ,,új" alkotmányt fogalmaznak!

Önöktől kérdezzük, hogy nem gondolják-e, aki ,,új" alkotmányról beszél, az új országról is beszél, hiszen akik új alkotmányt írtak, azok általában új országot is alapítottak?

Tisztelt Hölgyek és Urak, akik még mindig alkotmánynak nevezik és hirdetik azt, amit 1989 óta érvényben tartottak, s ami alapján, mint képviselők ma is dönthetnek és szavazhatnak!

Önöktől kérdezzük, hogyan gondolják a magyarság túlélését egy a létfeltételeinek védelmére fittyet hányó ,,régi-új", avagy ,,sztálini alkotmány" toldozgatott-foltozgatott átiratának fenntartásával? Avagy erre Önök még annál is nagyobb fittyet hánynak?

Tudják-e azt, hogy a magyar lakosság soraiban egyre többek előtt világos újra, hogy Magyarországnak van érvényes Alkotmánya, csakhogy nem az, amit az újságok és műsorszórók híreiben alkotmánynak neveznek és szajkóznak. Mert az (az 1989-es) pontosan annyira alaptalan és jogtalan, mint az, amit arra alapozva tákolhatnak újra és újra. Ne higgyék, hogy egy kevésbé rossz, mint amaz, (az 1949-es) ,,sztálini"-ból született ,,ideiglenes", nem ugyanúgy alkotmánytalan! Mi volna, ha mindannyian elismernék, hogy Magyarországnak van Alkotmánya, s nem ,,újat", meg ,,újabbat" tákolnának, hanem azzal foglalkoznának, ami az országgyűlésnek - jelen helyzetben - a legfőbb, sőt, történelmi feladata? Anarchia? Az ('49 óta és) ma van. Nem. Csupán csak rend lenne újra.

S tudják-e azt is, hogy mi, magyarok, országszerte megannyian, világosan látjuk, hogy most egy olyan tákolmányon dolgoznak, amely az elmúlt 66 év alkotmánytalanságának elhallgatásával továbbra is alaptalan és jogtalan marad, hiszen az ,,újalkotmányozás"-nak sem egyéb, mint a ,,sztálini tákolmány" a jogalapja, mely megszállással és csalással befolyásoltak törvénykezése volt csupán és az is marad? Önök miért ,,újalkotmányoznak"?

Önök ne tudnák, hogy az, amit ma ,,újalkotmányozás" címén alkothatnak, semmivel sem több, mint egy törvény, melyet - ha tetszik - alaptörvénynek is hívhatnak? Tudják és mi is tudjuk. Legyen hát! Legyen, de törvény! Alkossák meg az elkövetkezendő néhány év többpártrendszerű kormányzási időszakának alaptörvényét és ne ,,újalkotmányozzanak", mert akkor nem csupán alkotmánytalan, de törvénytelen is lesz az, amit ma alkotnak!

Mert ,,Alkotmányt - bárki is ír, bárki is hagy jóvá - nem a benne rejlő szavak, mondatok hitelesítenek, hanem hagyomány és történelem, a FOLYTONOSSÁG maga."

Mi volna, ha élve négyéves felhatalmazásukkal, egy - ha még nem is alkotmányos, de végre - korszakalkotó TÖRVÉNYt hoznának? Megalkotnák végre azt a TÖRVÉNYt, amit elvár Önöktől minden igaz magyar és - magyarul élő, érző és gondolkodó - nem magyar honfitársunk, akiknek fontos, hogy Magyarország független, szabad és meghatározó állama legyen Európának? Törvényt hoznának, amely véget vetne hazánk széthullásának, amely lezárná Magyarország Európában példátlan 66 éves alkotmánytalanságát, és amelyre alapozva a magyar nemzet túlélési esélyei a többszörösére változnának.

Tisztelt ,,újalkotmány" pártoló Hölgyek és Urak!

Az ,,újalkotmányos" ámítást, amilyen gyorsan csak lehet, hagyják végre abba! Rendben, törvénykezzék az országgyűlés, hisz' ez kötelessége és joga, azaz feladata! Alkosson végre olyat és azt, amire hivatott és jogosult, amire tagjai felhatalmazást kaptak!

Alkosson TÖRVÉNYt, de törvényt, amely által lehetővé válik Magyarország

1. történelmi alkotmányának, alkotmányos jogfolytonosságának helyreállítása, és

2. az elmúlt 66 évben elkövetett jogtalanságok és törvénytelenségek felszámolása, és a törvénytelen eszközökkel élők elszámoltatása!

Legyen törvényi alap, de ne beszéljenek mellé, főként ne annyira, mintha alkotmányoznának! Ehelyett nyilvánítsák ki Magyarország jogfolytonosságának helyreállítási szándékát az 1944. március 18. napján, Magyarország megszállásáig még érvényben volt alkotmányos Magyarországgal, annak államhatalmi berendezkedésével, és

1. szavaikban és tetteikben félreérthetetlenül különböztessék meg az alkotmány és alaptörvény fogalmát, azaz szüntessék meg a kormány- és köztisztviselők részéről valamilyen ,,újalkotmány" megalkotásának ellentmondásos megfogalmazását,

2. kezdeményezzék Magyarország - ősi - történelmi alkotmányára alapozott alkotmányos jogfolytonosságának helyreállítását és egyúttal az Alkotmányozó vagy Alkotmány-helyreállító Nemzetgyűlés megválasztását,

3. melynek legfőbb célja és feladata Magyarország történelmi alkotmányának szellemében az alkotmányos alaptörvény megalkotása és megerősítése a nép által!

S mindezt tegyék a kormányzó ,,többség" országlása alatt! Nem kisebb történelmi feladat ez, mint az, hogy ,,alkotmányozás" címén piaci termékké, pénzért vásárolható áruvá tennék azt, amit senki sem tett évezredek alatt, azaz a magyar nemzet túlélését biztosító magyar földet és mindent, ami az alatt és afelett van! Ne legyen A FÖLDÜNK ALAP?!

Tisztelt országló Hölgyek és Urak!

Ne alkotmányozzanak, hanem rendelkezzenek! Éppen aszerint, amire felhatalmazást kaptak! Magyarországnak van - ősi - alkotmánya, ,,mely nem volt ajándék, hanem kölcsönös szerződések által állapíttatott meg, s a nemzet életéből fejlett ki; ..., melyet időnkint a kor kívánatihoz mi magunk alkalmaztunk, s mi magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; ... melynek alapelveit századok szentesítették" részlet Deák Ferenc felirati beszédéből

A magyar történelmi alkotmány azoknak az együttélési, erkölcsi szabályoknak az összessége, amelyek történelmünk folyamán beivódtak népünk tudatába, amelyek meghatározzák az állampolgárok és az állami vezetők kölcsönös viszonyát. Ezek a szabályok - bár időről időre egyes elemei meghatározott szövegekben is kifejeződtek, mint a Vérszerződésben, Szent István Szent Imréhez írt intelmeiben, az Aranybullában, az 1848-49. évi sarkalatos törvényekben - lényegében népünk tudatában élnek. Az ország alkotmányos alaptörvénye és minden jogszabálya e közös tudatunkban élő történelmi alkotmányhoz kell, hogy igazodjék!

A magyar történelmi alkotmány: a Szent Korona Alkotmánya (melyet többé-kevésbé azonos értelemben, mint Szentkorona-tan, Szent Korona eszme és értékrend ismer az írott és íratlan történelem és a közvélemény).

Csakis A történelmi alkotmány

az, amely a függetlenségünket biztosítja (az első alaptétel):

Magyarország önrendelkezésének elve:
MAGYARORSZÁG ÖRÖKKÉ SZABAD
(Hungaria semper libera)

A Szent Korona eszme, mint történelmi alkotmány és az abból fakadó alaptörvény és jogrendszer biztosítja a magyarság, valamint a Szent Korona értékrendjét elfogadó államalkotó nemzetek által alkotott Magyarország örök szabadságát, önrendelkezési jogát, amit senkinek nincs joga feladni, sem csorbítani.
Zétényi Zsolt: A Történeti Alkotmány - Magyarország ősi alkotmánya

az, amely a létfeltételeinket biztosítja (a második alaptétel):

Szent Korona tulajdon elve
MINDEN JOG ÉS BIRTOK FORRÁSA A SZENT KORONA
(Sacra Corona radix omnium possessionum)

A nemzet életének létfeltételei: a föld-, a víz-, a levegő-, és az energiakincsek a Szent Korona által megszemélyesített egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdonában vannak, azok fölött csak Szent Korona tag szerezhet birtokjogot. Zétényi Zsolt: A Történeti Alkotmány - Magyarország ősi alkotmánya

Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.
b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.
Halász József: MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA A ... SZABADSÁG ALKOTMÁNYA (3. §)

az, amely az egyenlőséget és testvériséget biztosítja (a harmadik alaptétel):

Egységes szabadság - törvény előtti egyenlőség - elve
A SZENT KORONA MINDEN TAGJÁT EGY ÉS UGYANAZON SZABADSÁG ILLETI MEG a kötelezettségek és a jogok összhangján keresztül
(Una et eadem libertas)

A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez.
a) A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek.
b) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.
Halász József: MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA A ... SZABADSÁG ALKOTMÁNYA (2. §)

az, amely a rend érvényesítését és fenntartását biztosítja (a negyedik alaptétel):

Ellenállás joga és kötelessége
AZ EGYETEMES NEMZET MINDEN TAGJÁNAK JOGA ÉS KÖTELESSÉGE ÉLNI AZ ELLENTMONDÁS ÉS ELLENÁLLÁS JOGÁVAL, HA MEGSÉRÜL A SZENT KORONA ESZME.
(lus resistendi et contradicendi)

... hogy ellenálljon és ellentmondjon minden olyan törekvéssel szemben, amely jogainak gyakorlását csökkenti és kötelezettségei teljesítésének feltételeit korlátozza vagy gátolja. Zétényi Zsolt: A Történeti Alkotmány - Magyarország ősi alkotmánya

Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét,
a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga,
hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.
Halász József: MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA A ... SZABADSÁG ALKOTMÁNYA (5. §)

az, amely a magyar nemzet túlélését biztosítja (az ötödik alaptétel):

Szent Korona érvényessége
AZ ALKOTMÁNYOS ALAPTÖRVÉNY, MINDEN JOGSZABÁLY, A TÖRVÉNYHOZÓ, VÉGREHAJTÓ ÉS BÍRÓI HATALOM MINDEN INTÉZKEDÉSE MEG KELL, HOGY FELELJEN A SZENT KORONA ESZMÉNEK.
(Sub specie Sacrae Coronae)

Mindennek az egyetemes magyar nemzetet megtestesítő Szent Korona tagok érdekében, biztonságuk szavatolására kell történnie. Zétényi Zsolt: A Történeti Alkotmány

Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. Halász József: MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA A SZENT KORONA ESZME ALAPELVEIBEN MEGFOGALMAZOTT SZABADSÁG ALKOTMÁNYA (4. §)

az, amely az alkotmányos jogfolytonosságot biztosítja (a hatodik alaptétel):

Alkotmányos jogfolytonosság elve:
HATALOM NEM ALKOTMÁNYOZHAT.
Törvénytelenség jogot nem alapít.

,,A Szent Korona Országaiban a hatalom gyakorlása akkor legitim és törvényes, hogyha biztosított a magyar állam azon évszázados intézményei és elvei szerinti működése, amelyek együttesen garantálják a magyar állam függetlenségét, törvényességét, a szabadságot, a jogok és kötelezettségek egyensúlyát, vagyis mindazt, ami a magyar alkotmányosság évszázados lényege."
Deák Ferenc: Adalékok a Magyar közjoghoz

Csak az egyetemes magyar nemzet kezdeményezésére és történelmileg alakuló közös tudatában élő történelmi alkotmány (a Szent Korona) szellemében felálló Alkotmányozó avagy Alkotmány-helyreállító Nemzetgyűlés által kidolgozott és az egyetemes magyar nemzet által közvetlenül (népszavazással) vagy ideiglenesen (előre megadott időhatárig) közvetetten (Felsőház vagy Alkotmányozó Nemzetgyűlés által) jóváhagyott alkotmányos alaptörvény érvényes. (Két oldal az alkotmányról)

Tisztelt országló Hölgyek és Urak!

Három mondat. Három mondat, amely lezárja a múltat, rendet teremt a jelenben és végre méltó, alkotmányos jövőbe mutat. Három mondat csupán, mely megkívántatik, hogy a törvényben, amit alkotnak, kimondjanak, s minden egyebet eszerint fogalmazzanak:

Az első mondat (amely a múltról mond igazat, de nem is újat):

Magyarország függetlenségét, szabadságát, önrendelkezését, fejlődését 1944. március 19.-től mostanáig ,,alkotmánynak vagy alkotmányosnak nevezett", de történelmi alkotmányától idegen, azzal ütköző alaptörvények és törvények korlátozták, melyek a magyar nemzet érdekeit súlyosan sértették, ezért ezen törvénnyel hatálytalaníttatnak. (felsorolandók - az 1989. évi XXXI. trv.-től kezdve, az egyesülési és választási jogot érintő törvényeket is beleértve azok, amelyek súlyosan sértik a nemzet érdekeit).

A második mondat (amely a jelenről mond igazat, ha nem is újat):

Magyarország teljes jogfolytonosságot vállal az 1944. március 18-ig, azaz az 1944. március 19-én bekövetkezett német megszállásáig fennálló Magyarországgal, következésképpen Magyarország, azaz a magyar nemzet alkotmánya, a Szent Korona Alkotmánya e törvény kihirdetésének napjától újra törvényes alap, és Magyarország törvényes és jogfolytonos államformája: Alkotmányos Királyság (mindaddig, amíg Magyarország Nemzetgyűlése a nemzet jóváhagyásával másként nem dönt).

A harmadik mondat (amely a jövőről mond igazat, de mégsem újat):

Magyarország alkotmányosságának helyreállítási folyamata e törvény életbe lépésének napján veszi kezdetét és mindaddig folyamatban marad, míg Magyarország Nemzetgyűlése által alkotott alkotmányos alaptörvénye a magyar nemzet jóváhagyásával az alkotmányosság helyreállítási folyamatát befejezettnek nem nyilvánítja.

Tisztelt országló Hölgyek és Urak!

Fontolják meg, melyik méltóbb Önökhöz; hogy gyökértelen újat, tehát idegent alkossanak, avagy érvényre juttassák azt, ami magyar volt, magyar is maradt és - így vagy úgy, ezt Önök is nagyon jól tudják - magyar lesz mindig e Nap alatt! A ,,Tanácsköztársasággal" vagy az 1000 éves Magyarországgal lesznek jogfolytonosak? Az igazság eljön mindenképpen, de milyen áron?! Önöknek sem lehet mindegy, hogy mikor és hogyan.

A néhány éves (de legfeljebb ötéves) folyamatban minden e törvényben nem hatálytalanított törvény érvényben marad mindaddig, amíg azokat a hatályba helyezett történelmi alkotmány alapján az országgyűlés - az Önök részvételével - nem hatálytalanítja, azonban az országgyűlés új törvényt csakis és kizárólag Magyarország történelmi alkotmányának szellemében hozhat. Ez az Önök óriási felelőssége, amely nem kevés. Legyenek erre méltók és alkalmasak!

Fontolják meg a leírtakat és cselekedjenek lelkiismeretük szerint! Ehhez kívánunk erőt és tisztán látást és ajánljuk fel szolgálatainkat. Ezért hoztuk nyilvánosságra e levélben írtakat.

A Fejér Szövetség Elnöksége nevében:

Dr. Boór Ferenc (Fejér MAG Egyesület), Dér Csaba, Fórizs József, Halász István (Trianon Társaság), Kanizsay Zsolt, Magulya Zsuzsa, Makk Imréné, Nagy Gyöngyi, Németh László, Péter Ákos (Magyar Szent Korona Alapítvány), Sajó Mária (Fejér Szövetség Mozgalom), Sajó Victor, Sóspataki Ferenc (Gárdonyi Bonsai Egyesület), Tamási Béláné (Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület), Ujcz Attila


 
 
0 komment , kategória:   levél az újalkotmányozóknak!  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 144
  • e Hét: 694
  • e Hónap: 12237
  • e Év: 377727
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.