Belépés
sayuri.blog.xfree.hu
Önmagában a szeretet nem elég.Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett,akiket szeretünk,sosem elég azt mondani ,szeretlek,hanem minden áldott nap ki is ke... cseresznyák brigitta
1972.01.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/76 oldal   Bejegyzések száma: 756 
szeretettel
  2011-12-21 19:17:56, szerda
 
  Nagy Szent Leó pápa beszéde urunk mennybemenetelérőlElhangzott: 441. június 1-jén.

1. A mi Urunk Jézus Krisztus boldog és dicsőséges feltámadása után, amikor Istennek igaz templomát, amelyet a zsidók hitetlensége lerontott, az isteni hatalom három nap alatt újraalkotta, ma telt be, szeretteim, a szent napok negyvenes száma, amely szentséges elrendezéssel megállapítva a mi okulásunknak munkálta hasznát, hogy amíg az Úr testi ittlétének tartama erre az időre kiterjed, a feltámadás hitét a szükséges bizonyítékok erősítsék meg. Krisztus halála ugyanis igen megrendítette a tanítványok szívét, s a kereszten való kínszenvedése, lelkének kilehelése, élettelen testének eltemetése miatt szomorúságtól elcsüggedt elméjükbe valami béna bizalmatlanság furakodott be. Ezért mikor a szent asszonyok - amint az evangéliumi történet elmondja - hírül adták, hogy a sír elől el van hengerítve a kő, hogy a test nincs a sírban és hogy angyalok tanúsítják: él az Úr, szavukat az apostolok és a többi tanítvány üres fecsegéshez vélte hasonlónak. Márpedig ezt az emberi gyengeségből ingadozó bizonytalanságot az igazság Lelke semmiképpen nem engedte volna hirdetőinek szívében lakozni, ha tétova buzgalmuk és aggodalmas késlekedésük nem éppen a mi hitünk alapját próbálta volna megvetni. Így az apostolokban a mi zavarodottságunk, a mi veszedelmünk kapott segítséget, mi lettünk e férfiak által az istentelenek ármánykodásaival és a földi bölcsesség érveivel szemben kiképezve, minket fegyverzett fel a tekintetük, minket tanított ki a hallásuk, minket erősített meg a tapintásuk. Adjunk hálát emiatt az isteni rendelésnek és a szent atyák szükséges lassúságának. Azért kételkedtek ők, hogy mi ne kételkedjünk.

2. Ezek a napok tehát, szeretteim, amelyek az Úr feltámadása és mennybemenetele között elteltek, nem üres lefolyással múltak el, mivel nagy szentségek lettek bennük megerősítve, nagy misztériumok lettek kinyilatkoztatva. Ezekben árasztja ki leheletével az Úr az összes apostolra a Szentlelket, s bízza a többiek fölött a boldog Péter apostolra a királyság kulcsai után a nyájáról való gondoskodást is. Ezekben a napokban szegődik az Úr a két tanítványhoz az úton harmadik társul, és kétségeink minden homályát eltörölve megfeddi a reszketők és tétovák lomhaságát. Megvilágosult szívükben kigyúl a hit lángja, és miközben az Úr feltárja a Szentírást, langyosságuk izzásba vált át. A kenyértörésben végül visszatér az együtt étkezők szemvilága, és sokkal szerencsésebben nyílik meg emezek látása, akiknek természetük megdicsőülése lett kijelentve, mint emberi nemünk azon fejedelmeié, akiknek törvényszegésük zavartsága lett szemére hányva.

3. Midőn pedig e csodák s más hasonlók közepette a tanítványok gondolataikban tétován ingadoztak, megjelent köztük az Úr és azt mondta: "Békesség néktek!" S nehogy az maradjon a véleményük, amire ott hajlott a szívük - úgy vélték ugyanis, hogy szellemet látnak, nem testet -, megcáfolva gondolataikat, melyek nem fértek össze az igazsággal, kétkedő szemük elé tárta kezén és lábán a kereszttől ott hagyott jeleket, s hívta őket, hogy gondosabban tapogassák meg, hiszen a szögek és a lándzsa nyomai a hitetlen szívek sebeinek begyógyítására maradtak meg, hogy ne kétes hittel, hanem a legbiztosabb tudással vallják: az a természet fog az Atyaisten trónjára fellépni, amelyet nemrég a sírba fektettek.

4. Így hát, szeretteim, ebben az egész időben, amely az Úr feltámadása és mennybemenetele között lepergett, azon munkálkodott az isteni gondviselés, arra tanította, arra késztette az övéit szemükkel s szívükkel, hogy elismerjék: az Úr Jézus Krisztus valóban feltámadt, aki valóban megszületett, szenvedett és meghalt. Ezért a boldogságos apostolokat s az összes tanítványt, akik a kereszthalál miatt nemrég még tétovák, a feltámadás hitében pedig ingatagok voltak, annyira megerősítette a jól látható igazság, hogy mikor az Úr megindult a mennyek magasába, nemcsak minden szomorúságtól maradtak mentesek, hanem nagy öröm töltötte el őket. És valóban nagy és kimondhatatlan ok volt az örömre, midőn a szent sokaság szeme láttára a mi emberi nemünk természete az összes mennyei teremtmény méltóságán túlra hágott fel, s átlépve az angyali rendeken és a főangyalok köreit megelőzve felemelkedésének semmi magasság nem állta korlátját, míg az örök Atya gyülekezetébe fogadva annak dicsőségéhez nem társult a trónuson, akinek természetével egyesült a Fiúban. Mivel tehát Krisztus mennybemenetele a mi felemelkedésünk, és ahova előrement a fő dicsősége, oda kap meghívást a testnek reménye, méltó örömmel örvendjünk, szeretteim, és kegyes hálaadással vigadozzunk. Ma ugyanis nemcsak a paradicsom birtokában lettünk megerősítve, hanem Krisztusban a mennyek magasságán is áthatoltunk, többet szerezve Krisztus kimondhatatlan kegyelméből, mint amit elvesztettünk az ördög irigységéből. Mert akiket a mérgező ellenség első lakhelyük boldogságából kitaszított, azokat saját testébe befogadva Isten Fia az Atya jobbjára állította, aki a mindenható Atyaistennel és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

Fordította: R.Z.
 
 
0 komment , kategória:  Margitanyának szeretettel  
szeretettel
  2011-12-21 12:48:06, szerda
 
  Dömény József: KarácsonykorA hitnek van ma ünnepe:
Templomba megy gazdag, szegény.
A boldog, kinek mindene,
S kinek egy kincse a - remény.
Hálákat ád amaz szivében,
Imádkozik ez esdve szépen,
Áldásokért könyörg továbbra
S nyugodtan lép kimért utára
Meglátva ott az égi fényt.
Ne bántsátok a nép hitét.

Nagy uri ház, fényes terem
Ma fényesebb, ma még nagyobb.
Mosolygó arczu gyermeken
Az égből egy sugár ragyog.
Jézuska mit hozott az éjjel
Karácsonyfán tekintve széjjel,
Anyjához fut, ölébe reppen.
Fáján gyümölcs se' mosolyg szebben -
Az égből itt a föld szinén
Maradjon e parányi fény.

Szegény ember kicsi helyen
Megfér, - de most szoros a ház...
Vándor, ki utról jött, s megyen,
Vendége lett, ma itt tanyáz.
S a gyermekek, kik jó karácsonyt
Köszöntve járnak hordva jászolt -
Megtöltik azt: - hát még az ének?
E szűk helyen ma mind megférnek...
Kicsiny hajlék nagy örömét
A kétkedés ne tépje szét!

Karácsony kedves ünnepe
Köszöntve légy ma általam!
Családok édes öröme
Ragyogj soká borútalan!
Gyermek hadd csüggjön anyja keblén.
S a kis hajlék ma ünnepelvén,
Legyen megáldva örömével!
Fényét az ég hadd szórja széjjel
A földön és a sziveken!
Boldog karácsonyunk legyen!
 
 
0 komment , kategória:  Margitanyának szeretettel  
szeretettel
  2011-12-21 12:27:11, szerda
 
  Gábor Éva: Kicsi JézusNapkeleti három király: Gáspár, Menyhért, Boldizsár
Késő éjjel, vak sötétben ugyan bizony merre jár?
Kincset visznek teveháton: tömjént, mirhát, aranyat,
Fejük felett fényes csillag, az mutatja az utat.
Bandukolnak a pusztában, bennük béke, szeretet.
Császárt mennek látogatni? Nem. Egy pici gyereket.
Leborul a három király betlehemi jászolnál:
- Ég küldötte, kicsi Jézus, a megváltónk Te volnál?
Eléd tesszük a szívünket mi szegény, rossz emberek,
Símogassad, gyógyítsad meg, Te mennybéli kis gyerek.
Jászol mélyén, szalma között a kis Jézus felnevet,
Áldás van a mosolyában, megbocsátás, szeretet:
- Nem érheti baj és bánat, ki engem szívébe zár;
Menjetek hát békességgel, Gáspár, Menyhért, Boldizsár!

Elrohantak a királyhoz ősz szakállú, vén jósok,
Nagy süveges, köpönyeges varázslók és tudósok.
- Heródes úr, nagy királyunk! Jaj! Hatalmad odavan:
Királya lesz a világnak, százszor nagyobb bárkinél
Nem lesz nyugtod trónusodon, amíg a kis Jézus él!
- Elő hát a katonákkal! Fusson a sok fegyveres!
Nem bújhat el sehová sem, kit egész sereg keres!
Tele is lett katonákkal minden utca, minden út,
Minden házat átkutatnak, minden várost és falut.
Ámde azért ne féljetek: Jézust ők meg nem lelik,
Nem lelhetik, hisz haraggal, gyűlölettel keresik.
Jézus Krisztust megtalálni rossz szándékkal nem lehet,
De hit, jóság és megértés biztosan hozzá vezet!

Jó Isten a mennyországból égi angyalt küldött le
Akkoriban, hogy Heródes a kis Jézust üldözte,
Megmenteni a gyermeket, kicsi fiát, Jézuskát
S kikre bízta itt a földön: Józsefet és Máriát.
Szólt az angyal József ácshoz: ,,Alázattal hallgasd hát,
Amit mondok: jó Istenünk, a mi atyánk parancsát!
Haragszik a gonosz király, kinek neve Heródes,
Sok katona, egész sereg mind csak titeket keres.
Még ma éjjel indulj útnak, amilyen gyorsan lehet,
Egyiptomnak földjére vidd Máriát s a gyermeket.
Ne félj József, baj nem érhet az utadon semmilyen,
Minden vészben, nagy veszélyben, megsegít az Úristen.
Ő vigyáz rád, bármi bárhol történjék is teveled.
Indulj bátran, benne bízzál s van már néked fegyvered!''

Kicsi Jézus családjával csacsiháton menekül,
Üldözői vad kezére, ne féljetek, nem kerül.
Mennek-mennek arrafelé, hol Egyiptom földje vár,
Drága terhét féltve viszi Fülesük, a hű szamár.
Kis batyuba van bekötve minden földi vagyonuk,
Pár szál ruha, ácsszerszámok, fúró, fűrész, szeg, gyaluk.
Nincsen pénzük, földi kincsük, szegények ám ők nagyon,
De akik egymást szeretik, minek azoknak vagyon?
Gyermekére, Jézuskára rámosolyog Mária,
Nem kell neki aranyékszer, - hisz itt van a kisfia.
József, az ács nézi őket, jó Istennek hálát ád,
Boldog, hogy így együtt lehet egymással a kis család.
Bármennyit kell szenvedniök, a szeretet erőt ad.
S akik hűek, akik bíznak, Isten azokkal marad.

Igaz hite megmentette a bajtól József ácsot,

Megmenekült, mert követte az isteni tanácsot.
 
 
0 komment , kategória:  Margitanyának szeretettel  
szeretettel
  2011-11-14 19:59:10, hétfő
 
  Farkas István
Isten ölelLangyos déli szél
békés naplementében.
Isten átölel.
 
 
1 komment , kategória:  Margitanyának szeretettel  
szeretettel
  2011-11-11 16:19:46, péntek
 
 


"Képzeld el, hogy e pillanatban egy angyal ül melletted...
Csend van...
Maradj nyugodt...
Gondolataidban gyűjtsd össze minden gondod...
Minden, ami nyomaszt, minden, ami boldogtalanná tesz, ami gátol; gondok, bánat, betegség...
A kilátástalanság, a kudarc, a rossz döntések előtti félelem...
Összpontosíts minden rosszra, ami benned van...
S képzeld el, hogy mindezt átnyújtod az angyalnak.
Vedd a kezedbe, rakd egy képzeletbeli táskába, s nyújtsd át annak,
aki megszabadít e sok bajtól.
S most gondolj arra, amit szeretnél:
az elérhetetlennek tűnő vágyaidra,
vagy hívd elő a megtörtént szép emlékeket...
...a boldogságot, örömet, barátságot, nyugalmat, szeretetet...
Szorítsd az összes szépet a tenyeredbe...
Őrizd meg magadnak, s köszönd meg, hogy részese lehettél e pillanatoknak...
Légy hálás minden maradó jóért, s eltűnő rosszért.
Lélegezz mélyeket! Számolj háromig!
És most...
Képzeld el, hogy az angyalka meghallgatta kéréseid...
Vigyázzanak rád az angyalok!
MA, HOLNAP, MINDÖRÖKKÉ!!! "
 
 
0 komment , kategória:  Margitanyának szeretettel  
szeretettel
  2011-11-11 16:18:01, péntek
 
  Tarnói Judit
EGYÜTTJó az Isten, és erőt ad,
Hogy higgy, remélj!
Bátor vagy, ha elfogadod
Szeretetét.
Tekints fel az égre, s ha
Nem is az angyalt látod,
A csillagos ég bámulása is
Ad bátorságot!
Cinkosod leszek, ha gyenge
Vagy mégis,
Fogom a kezed, Veled megyek
Én is.
 
 
0 komment , kategória:  Margitanyának szeretettel  
szeretettel
  2011-11-11 12:37:40, péntek
 
  mint szemed tükre
csillog derűsen az ég
elmosolyodom(Komáromi János)
 
 
0 komment , kategória:  Margitanyának szeretettel  
szeretettel
  2011-11-11 12:34:31, péntek
 
  Szikra János:FohászAdd,
szívemben ébredjen a Nap.
 
 
0 komment , kategória:  Margitanyának szeretettel  
szeretettel
  2011-11-11 11:11:04, péntek
 
  Szepes Mária
ÚTMUTATÓIdőtlen vagy. Boldog vagy. Halhatatlan vagy.
Ezt az örömhimnuszt énekli lélekmadarad.
Rá figyelj! A mélységben kísértő örvények kavarognak
 
 
0 komment , kategória:  Margitanyának szeretettel  
szeretettel
  2011-11-11 08:51:23, péntek
 
  A szeretetem, a hitem ...Szelíd szíved az én hitem
Szelíd szemed fényem, létem

Én hiszek a hitemben és hiszek a szeretet erejében.
Hiszek a szeretetemben, mely nagy szavak nélkül örök bennem.
A szeretetemben - míg szívem dobban.
Mosoly? Könnyek? - mind bennünk és minden kívülünk van.
Vajon lehet akkor is mosolyogni, mikor a szívünk meghasad?
Vajon lehet-e érzésekkel játszani és mást mutatni, mint amit érzünk?
Nehéz az érzéseket kiírni magunkból, hiszen mindezt szavakkal nagyon nehéz kifejezni.

A szeretet tiszta szívekben ébred
A szeretet lélekhúrokon terjed
A szeretet örökké égő gyertyaláng
A szeretetet érzések fonala szövi át

Amit én tudok adni - az a szeretetem.
Minden kincsem, minden vagyonom ez.
 
 
0 komment , kategória:  Margitanyának szeretettel  
     1/76 oldal   Bejegyzések száma: 756 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47938 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 228
  • e Hét: 6705
  • e Hónap: 25787
  • e Év: 25787
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.