Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Csákváry Zoltán:Újévi imádság
  2011-01-01 14:41:39, szombat
 
 

Csákváry Zoltán:Újévi imádság

"Ki jelen vagy a tűzben és a jégben,
Csillagok közt és bányák mély ölén,
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,
Madárdalban és kis gyermek szemén.
Ki igazgatod sorsok fordulását,
Romokból építsz boldog holnapot,
Hozzád küldjük ma szívünk imádságát
Uram, ne hagyd el árva magyarod!

Ne hagyd el őket, akik téged hívnak
A mélységből kiáltva szent neved.
Megváltást váró rongyos rabjaidnak
Add meg, Uram, a napi kenyeret.
Segítsd őket, kik mindig másnak vetnek,
Kiknél az éhség elsőnek kopog,
Mert áldásodból csak akkor ehetnek,
Ha a zsarnok vérebje jóllakott.

Takard be őket tél hidege ellen!
Hozz sebeikre enyhe gyógyulást!
Adj, Uram, nekik áldó két kezeddel
Bő szüretet és gazdag aratást!
Légy velük, akik verejtékben ázva
Az új Bábelhez hordják a követ,
S mentse meg őket irgalmad csodája,
Amikor a torony mindent eltemet.
Minden áldásod, amit nékünk szántál
Oszd ki közöttünk az újév során,
Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán
Élőket köszöntsön a napsugár.
Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek,
Keresztre verték, adj hozzá erőt.
Adj nekik, Uram, száz kísértő fénynél
Fénylőbb csillagot, égi vezetőt.

Vezesd őket, hogy soha, soha többé
El ne tévelyedjen a mi nemzetünk.
Légy velük, Uram, most és mindörökké,
Akkor is, mikor mi már nem leszünk.
Akkor is, mikor jő a boldog holnap,
S parányi sorsunk emléke sem él,
Sárga csontvázunk felett zöld fű sarjad,
Szívünk porával messze szállt a szél.

Ki jelen vagy a tűzben és a jégben,
Csillagok közt és bányák mély ölén,
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,
Madárdalban és kis gyermek szemén,
Ki igazgatod sorsok fordulását,
Uram, ne hagyd el árva magyarod,
Hallgasd meg szívünk újévi imáját,
És legyen minden úgy, mint akarod."
 
 
0 komment , kategória:  Újévi köszöntők  
B ékés álmainkba ne csalódjunk
  2011-01-01 14:28:25, szombat
 
 
B.Ú.É.K

B ékés álmainkba ne csalódjunk soha,
O ltalmazzon minket angyalok mosolya
L elkünkben béke és szeretet virítson
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk
G azdagság kísérje minden vidám
Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé
J övendőnk munkája ne váljon kereszté
É jszaka pompásan ragyogjon csillagod
V eled lehessek amikor csak akarod
E gymásra találjon most minden kereső
T ársával éljen minden egymást szerető
K özösen tegyük szebbé ezt a világot
Í zleljünk már most mennyei kalácsot
V áljon minden titkos, szép álmunk valóra
Á ldott legyen minden együtt töltött óra
N evetni tudjunk és őszintén örülni
O dvas idő fogát messze elkerülni
K eveset mondok végül, de szépet.
 
 
0 komment , kategória:  Újévi köszöntők  
Pogány újévi köszöntő
  2011-01-01 14:26:00, szombat
 
 
Pogány újévi köszöntő

"Hej emberek! Markomban sűrű
fekete vérrel telt kupa!
Ezzel köszönt rátok egy rongyos,
világgá űzött árva kobzos
utolsó Koppány-unoka!
Borra nem telt. Így hát kupámat
megtöltöttem bús magyar vérrel.
Hozzátok szólok emberek!
Héj, testvéreim, emberek
öt világrészen szerte-széjjel!
Ím alvadt vérrel telt kupámat
e rút világon végigöntöm
s magyar vér mellett, ahogy illik,
az újesztendőt ősi módra
zord táltos-szóval fölköszöntöm!
Babonát mondok, szörnyű átkot!
Vad mágiát, mely megfogan:
megátkozom azt, aki vigad!
Ki bort iszik, asszonyt ölel,
békében él és boldogan!
Mert jaj, véres nép ma az én népem!
Ordas vadak tépik a testét!
S kik elfordulnak tőle, hogy ne lássák:
átok marja ki két szemük világát
s pusztuljanak, ha gyászát elfeledték!
Méreggé változzék a bor minden pohárban
és tébolyult sikollyá a kacaj!
És szörnyű vész és halálhörgés légyen
és minden földi otthon porrá égjen
és minden céda ember benne égjen,
ki tudni arról semmit nem akar:
hogy miként pusztul börtönben, kínban, vérben,
egy részvétlen világ közepében,
magára hagyott népem, a magyar!"

Wass Alber, 1949.dec.31.
 
 
0 komment , kategória:  Újévi köszöntők  
MI ATYÁNK,ki vagy a mennyekben
  2011-01-01 14:24:42, szombat
 
 
"MI ATYÁNK, ki vagy a mennyekben . . .
emberfölötti roppant magasságban...
szenteltessék meg a Te neved ebben az elvadult világban!
Jöjjön el a Te országod újra magyarok földjén
S legyen meg a Te akaratod mint a mennyekben - úgy odahaza is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk,
Uram, de ne feledkezz meg
éhező véreinkről sem Erdély meggyötört földjén.
Bocsásd meg a mi vétkeinket, megszenvedtünk értök.
De míg népünket kínozzák odahaza,
ne kívánd Uram, hogy megbocsássunk a kínzóinknak!
Idegen ország jólétében ne vígy bennünket a kísértésbe. . .
se minket, se a gyermekeinket, se az unokáinkat,
hogy magyar voltunkról megfeledkezve
hűtlenek legyünk a szenvedőkhöz. . .
De szabadíts meg Uram a gonosztól!
Hogy Tied lehessen újra magyarok földjén az ország,
a hatalom, meg a dicsőség, örökkön-örökké . . . de ha lehet,
még holnap, mert gyöngül már
bennünk a honvágyba belefáradt élet s ha nem igyekszel,
Uram, maholnap idegen
földbe temetik csontjainkat s bús lelkünknek nehezére lesz majd meglelnie a
szörnyű távolságon át a régi otthon helyét, ahova emlékeink sokasága már régen
hazavár.
Ámen
Föl-föltekintünk a magosságos égre,
Mennyekből az angyal hadd jönne el végre!
Árva magyaroknak vigasztalására,
Árva magyar hazánk boldogulására! "

Wass Albert, 1985. Decemberében
 
 
0 komment , kategória:  Újévi köszöntők  
Adjon az új év...
  2011-01-01 14:21:05, szombat
 
 

"Adjon az új év,
amit a régi nem adott:
nevető örömet, édes bánatot;
adjon az is, aki még nem adott,
hidegben meleget, melegben árnyékot;
kálváriánkban könnyű keresztet,
szőlőtőkénkre nehéz gerezdet,
ha száraz a mezsgye adjon az ég,
bőséges esőt, de ne legyen jég;
fagyosszentek ne hozzanak veszélyt,
gazdaszívekben ébresszenek reményt;
minden haragos béküljön jóra,
kaszálókon viruljon pünkösdirózsa;
adjon az Isten mindig jó napot,
templomainkban áldásos papot;
ültessenek a kertbe legalább egyet,
teremjenek fáink roskadva meggyet;
búzatáblákba kevesebb egeret,
adjon az Isten puha kenyeret;
adjon nekünk, ha nem is kérünk"
 
 
0 komment , kategória:  Újévi köszöntők  
Adjon Isten minden szépet...
  2011-01-01 14:19:19, szombat
 
 

"Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket,
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Puját asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.

Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is öleget.

Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót -
Isten adjon minden jót!"
 
 
0 komment , kategória:  Újévi köszöntők  
Minden NEMZETTESTVÉREMNEK!!!!!
  2010-12-31 14:58:42, péntek
 
 
MINDEN NEMZETTESTVÉREMNEK,Blogolónak
KÍVÁNOK
BÉKÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT...!!!!!!!

Szeresd nagyon atyádfiát,
családodat,
nemzet-testvéreidet, hiszen közéjük születtél.

Sorsotok is egy - közös.
A nemzetség,
melybe Isten rendelt,
földi életed vára, otthona.
Hozzá láncol az Igazság.

Ha eltéped e láncot,
olybá leszel, mint a hulló falevél,
melyet a szelek visznek magukkal s
egyszer elvész valahol a feledés sarában.
Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának,
mert kötelességetek az Igazság tanítása.

Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek!

SZENTJEINK
SZENT
SZELLEMEI KÍSÉRJÉK UTADAT
CSALÁDODÉT
SZERETTEIDÉT
NEMZETÜNKÉT !!!!!!

Adjon az Isten!!!! Szebb Jövőt!!!!! :) :* :)"Szólok minden igaz MAGyarhoz,

aki itt van testével tiszta lelkével igaz tenni akarásában.

A füves pusztán végig suhan az Ős Turáni lélek
hát ma itt vagyunk és erről beszélünk

és ezért gyújtunk együtt tiszta lélekkel szertüzet,
hogy szívünk lelkünk és fohászunk felszálljon
a hetedik égbe ,ott ahol a dicső múltú Ősök
a mindhalálig Hősök ,

akikZÁSZLÓT , ESKÜT ,HAZÁT
soha NEM cseréltek,
de mind halálig az Ősi Honért éltek.

MERJÉL HAZÁDBAN MAGyar LENNI!!,napkelettől napnyugtáig és ha azt látod ,
hogy gyalázzák CSALÁDOD, HAZÁDAT
Dobbants oda ,hogy NEMTŰRÖM!!!!!

Nincs annyi pénz ,
nincs annyi kincs
ami felérne azzal
amit

Őseink
nékünk igaz szóval meghagytak

HŰSÉG , BÁTORSÁG, BECSÜLET

ez a MAGyar LELKE

és vezérlő SZELLEME..."Link
 
 
0 komment , kategória:  Újévi köszöntők  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 260
  • e Hét: 4497
  • e Hónap: 11218
  • e Év: 376708
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.