Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2010. évi CLXXXV. törvény/3/
  2011-01-01 15:49:54, szombat
 
 
2010. évi CLXXXV. törvény/3/

(2) A tematikus analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatás kivételével az országos analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatásra
jogosult és az abban befolyásoló részesedéssel rendelkező nem szerezhet befolyásoló részesedést más
médiaszolgáltatást, vagy mûsorterjesztést végző vállalkozásban.
(3) Ugyanaz a vállalkozás analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatásra jogosult szervezetben az (1) bekezdésben foglalt
korlátok között szerezhet befolyásoló részesedést.
(4) A médiaszolgáltató saját jogosultságait és befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozások jogosultságait az (1) és
(3) bekezdés alkalmazása során egybe kell számítani.
(5) A körzeti és helyi lineáris rádiós médiaszolgáltató vagy annak tulajdonosa a médiaszolgáltatásának vételkörzetébe eső
más körzeti vagy helyi lineáris rádiós médiaszolgáltatást végző vállalkozásban - az (5) bekezdésben foglaltak
kivételével - befolyásoló részesedést nem szerezhet.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt korlátozás nem alkalmazható, ha
a) a két médiaszolgáltató vételkörzete legfeljebb húsz százalékban fedi át egymást, vagy
b) a pályázat elbírálása után kihasználatlan mûsoridő marad és új pályázat kiírása mellett a kihasználatlanul maradt
mûsoridőre szerződést kötnek az (5) bekezdésben megjelölt médiaszolgáltatóval, feltéve, hogy az általa így
megszerzett mûsoridő a már meglevő mûsoridejétől nyolcvan százalékban eltér, és egyik mûsoridő sem haladja
meg a négy órát.
(7) A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény szerinti összefonódás nem engedélyezhető, ha
az az e törvényben foglaltak sérelmével járna.
VI. FEJEZET
A SOKSZÍNÛSÉG VÉDELME A MÛSORTERJESZTÉS SORÁN
A mûsorterjesztés sokszínûsége
72. § (1) Azon médiaszolgáltatások száma, amelyek médiaszolgáltatójában azonos vállalkozás rendelkezik befolyásoló
részesedéssel, nem haladhatja meg az adott átviteli rendszeren terjesztett audiovizuális médiaszolgáltatások
negyedét, illetve rádiós médiaszolgáltatások felét.
(2) Azon médiaszolgáltatások száma, amelynek médiaszolgáltatója mûsorterjesztési tevékenységet is végez, vagy
amelynek médiaszolgáltatójában azonos mûsorterjesztő vállalkozás rendelkezik tulajdoni részesedéssel, nem
haladhatja meg az adott átviteli rendszeren terjesztett audiovizuális médiaszolgáltatások negyedét, illetve rádiós
médiaszolgáltatások felét.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott arányoknak a mûsorterjesztő vállalkozás által a nézőknek vagy a hallgatóknak
kínált azon programcsomag tekintetében is érvényesülniük kell, amely az előző naptári év végén a legtöbb
előfizetővel rendelkezett az adott átviteli rendszeren.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettségek nem vonatkoznak a közszolgálati médiaszolgáltató által végzett
mûsorterjesztési tevékenységre.
A médiaszolgáltatások továbbításának kötelezettsége
73. § (1) A magyar, a nemzeti, illetve etnikai kisebbségi és az európai kultúra megőrzése, védelme, valamint továbbfejlesztése,
a nemzeti, illetve etnikai kisebbségi nyelv ápolása, az állampolgárok tájékozódási igényeinek kielégítése és
a demokratikus közéletben való részvételük elősegítése, továbbá a vélemények sokszínûségének megőrzése
érdekében a (2)-(3) bekezdésben meghatározott mûsorterjesztőt a 74-75. §-ban meghatározott kötelezettségek
terhelik (a továbbiakban: továbbítási kötelezettség).
(2) Továbbítási kötelezettség terheli a nyilvánosság számára rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatás közvetítését végző
átviteli rendszeren, hálózaton mûsorterjesztési szolgáltatást nyújtó mûsorterjesztőt.
(3) A rádiós és az audiovizuális médiaszolgáltatás nyilvánosság számára történő közvetítését végző átviteli rendszerek,
hálózatok közé tartoznak különösen a kábeltelevízió-hálózatok, a mûholdas, a földi (kivéve az analóg audiovizuális
mûsorszóró) mûsorterjesztő hálózatok, valamint a médiaszolgáltatás Internet Protokoll segítségével történő
továbbítását lehetővé tevő átviteli rendszerek, amennyiben a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek
a mûsorterjesztéssel, vagy ez helyettesíti a más módon megvalósított mûsorterjesztést.
(4) A továbbítási kötelezettség kiterjed más átviteli rendszeren, hálózaton mûsorterjesztést végző szolgáltatóra,
üzemeltetőre, amennyiben az előfizetők, felhasználók széles körben ezen átviteli rendszert, hálózatot használják
a rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások vételének fő eszközeként. Ezen átviteli rendszereket, hálózatokat
a továbbítási kötelezettség szempontjából a Médiatanács rendszeresen - de legalább háromévente - ellenőrzi,
és ennek keretében elemzi. Amennyiben az ellenőrzés eredményeként szükség esetén megindított hatósági eljárás
során megállapítja, hogy az adott átviteli rendszer, hálózat tekintetében indokolt a továbbítási kötelezettség előírása,
határozatában az átviteli rendszeren, hálózaton mûsorterjesztést nyújtó valamennyi szolgáltató, üzemeltető
vonatkozásában megállapítja a továbbítási kötelezettség fennállását.
(5) A továbbítási kötelezettség az elsődlegesen audiovizuális médiaszolgáltatások nyilvánosság számára történő
közvetítésére szolgáló mûsorterjesztői hálózaton, átviteli rendszerennemvonatkozik a rádiós médiaszolgáltatásokra.
(6) Amennyiben a mûsorterjesztő több átviteli rendszeren, mûsorterjesztői hálózaton is nyújt mûsorterjesztési
szolgáltatást, az (1)-(4) bekezdés szerinti továbbítási kötelezettség átviteli rendszerenként, mûsorterjesztői
hálózatonként külön-külön terheli.
(7) Médiapiaci szempontból meghatározó jelentőségûnek minősül a mûsorterjesztő (a továbbiakban: meghatározó
mûsorterjesztő), ha
a) mûsorterjesztői szolgáltatása előfizetőinek száma - mûsorterjesztő platformtól, hálózattól függetlenül -
meghaladja a százezer főt, vagy
b) nyilvánosan elérhető, előfizetői díj fizetése nélkül hozzáférhető mûsorterjesztési szolgáltatás esetén
a mûsorterjesztő vételkörzete a Magyar Köztársaság lakosságának több mint egyharmadára kiterjed,
és a mûsorterjesztő, vagy benne, illetve tulajdonosában befolyásoló részesedéssel rendelkező vállalkozás, valamint
a mûsorterjesztő, illetve tulajdonosa befolyásoló részesedése mellett mûködő más vállalkozás a Magyar Köztársaság
területén végzett mûsorterjesztésből vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatásból származó árbevétele - az analóg
mûsorszórás kivételével - meghaladja az évi egymilliárd forintot.
(8) Kétség esetén a meghatározó mûsorterjesztő köteles bizonyítani, hogy esetében a (7) bekezdés szerinti feltételeknem
állnak fenn.
74. § (1) A közszolgálati médiaszolgáltatók összesen négy lineáris audiovizuális médiaszolgáltatását és három lineáris rádiós
médiaszolgáltatását a mûsorterjesztő - a mûsorszórással megvalósított mûsorterjesztés kivételével - díjmentesen
köteles továbbítani. A mûsorterjesztő e médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférésért a hozzáférés biztosításához
kapcsolódó, a hozzáférés költségeit meghaladó mértékû többletdíjat az előfizetőtől nem kérhet. A közszolgálati
médiaszolgáltató nem követelhet e médiaszolgáltatásai terjesztéséért a mûsorterjesztőtől ellenszolgáltatást.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség érvényesülését hivatalból vagy kérelemre a Médiatanács ellenőrzi.
(3) A továbbítási kötelezettség keretébe tartozó közszolgálati médiaszolgáltatásokat a mûsorterjesztő
alapszolgáltatásként úgy köteles továbbítani, hogy azok - az analóg mûsorterjesztési hálózatok kivételével -
elkülöníthető előfizetői szolgáltatásként is igénybe vehetők legyenek az előfizetők számára. Ezen előfizetői
szolgáltatási csomag igénybevételéért a hozzáférés biztosításához kapcsolódó, a hozzáférés költségeit meghaladó
mértékû többletdíjat a mûsorterjesztő az előfizetőtől nem kérhet. Az analóg mûsorterjesztési hálózatok esetében
a továbbítási kötelezettség keretébe tartozó közszolgálati médiaszolgáltatásokat valamennyi programcsomagban
elérhetővé kell tenni az előfizetők számára.
(4) A közszolgálati médiaszolgáltató (1) bekezdés szerinti, mûsorszórással terjesztett médiaszolgáltatásait ingyenesen
kell a felhasználók számára hozzáférhetővé tenni.
(5) A (3)-(4) bekezdésben foglaltak teljesítését hivatalból vagy kérelemre a Hivatal ellenőrzi.
75. § (1) A mûsorterjesztőt - teljes kapacitásának tíz százalékáig, de legfeljebb három médiaszolgáltatás tekintetében -
a médiaszolgáltatók körzeti vagy helyi, audiovizuális közösségi médiaszolgáltatására vonatkozó, mûszakilag és
gazdaságilag megalapozott szerződéses ajánlata tekintetében szerződéskötési kötelezettség terheli.
(2) A mûsorterjesztőt - legfeljebb további két médiaszolgáltatás tekintetében - a helyi vételkörzetû médiaszolgáltató
audiovizuális médiaszolgáltatására vonatkozó, mûszakilag és gazdaságilag megalapozott szerződéses ajánlata
tekintetében szerződéskötési kötelezettség terheli, feltéve, hogy a médiaszolgáltató vételkörzete a Médiatanács
nyilvántartásában szereplő adatok alapján az adott mûsorterjesztő vételkörzetében, illetve a (4) bekezdés szerinti
elkülönült szolgáltatási területen található, és médiaszolgáltatását célzottan az adott terület lakossága számára
nyújtja. Az (1)-(2) bekezdés alapján a továbbítási kötelezettség keretébe tartozó helyi médiaszolgáltatások
tekintetében a mûholdas mûsorterjesztőket továbbítási kötelezettség nem terheli.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott továbbítási kötelezettség alá eső médiaszolgáltatásokon túl a Médiatanács
- hivatalból vagy médiaszolgáltató általi kérelemre - hatósági határozatában meghatározhat - az e törvényben foglalt
közérdekû médiapolitikai célok elérését szolgáló - további két médiaszolgáltató olyan - médiaszolgáltatónként
legfeljebb egy - lineáris közösségi vagy közszolgálati médiaszolgáltatását, amelyre vonatkozó mûszakilag és
gazdaságilag megalapozott szerződéses ajánlatra a mûsorterjesztőt szerződéskötési kötelezettség terheli. A határozat
meghozatala során a Médiatanács köteles mérlegelni, hogy a döntés mennyiben szolgálja a médiapiac és
a tájékoztatás sokszínûségét, az e törvényben meghatározott közszolgálati célok elérését, valamint a kultúra
megőrzését és gyarapítását. E hatósági eljárásban a mûsorterjesztők ügyféli jogállással nem rendelkeznek.
(4) Amennyiben az (1)-(3) bekezdés szerinti mûsorterjesztő átviteli rendszere több, egymástól mûszakilag elkülöníthető
területet kiszolgáló részből áll, az (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségek a mûsorterjesztőt az egymástól mûszakilag
elkülöníthető területenként értelemszerûen külön-külön terhelik.
(5) Az (1)-(2) bekezdés alkalmazásában a médiaszolgáltató azon médiaszolgáltatása tekintetében minősül a továbbítási
kötelezettség jogosultjának,
a) amelyre vonatkozóan a mûsorterjesztőtől a médiaszolgáltatás terjesztését igényli, és
b) amely a Médiatanács határozata alapján a 66. §-ban foglalt követelmények figyelembevételével közösségi
médiaszolgáltatásnak minősül.
(6) Az (1)-(4) bekezdés alkalmazásában nem vehető figyelembe a mûsorterjesztő információs csatornája, valamint
az olyan médiaszolgáltatás, amelynek médiaszolgáltatójában vagy annak tulajdonosában a mûsorterjesztő vállalkozás
vagy annak tulajdonosa befolyásoló részesedéssel rendelkezik.
(7) A meghatározó mûsorterjesztőt az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakhoz képest legfeljebb további három lineáris
közösségi audiovizuális médiaszolgáltatás tekintetében - a médiaszolgáltatók audiovizuális közösségi
mûsorszolgáltatására vonatkozó mûszakilag és gazdaságilag megalapozott szerződéses ajánlata tekintetében -
szerződéskötési kötelezettség terheli.
(8) Amennyiben a továbbítási kötelezettség teljesítése során a mûsorterjesztő már csak egy jogosult médiaszolgáltató
továbbítására köteles, de egyidejûleg több jogosult médiaszolgáltató is igényt tart a továbbításra, a mûsorterjesztő
köteles nyilvános, átlátható eljárás során pártatlanul és objektív kritériumok alapján mérlegelni a jogosult
médiaszolgáltatók szerződéses ajánlatait.
(9) Az ajánlat objektív mûszaki okok miatt akkor utasítható vissza, ha az ajánlatban megjelölt szolgáltatási igény
veszélyezteti a mûködés biztonságát, illetve a hálózat egységét.
(10) Az ajánlat objektív gazdasági okok miatt akkor utasítható vissza, ha az ajánlatban megjelölt díjak olyan mértékben
eltérnek a költségektől (beleértve a szokásos hasznot is), hogy a megállapodás nem lehetséges.
(11) Kétség esetén a mûsorterjesztő köteles bizonyítani, hogy a mûsor továbbítása gazdaságilag vagy mûszakilag nem
megalapozott.
(12) A (3) bekezdés szerinti hatósági eljárás megindításáról a Médiatanács végzésben értesíti az érintett
médiaszolgáltatókat. Az értesítésnek kizárólag az ügy tárgyát és rövid ismertetését kell tartalmaznia. Az értesítést
a Médiatanács hirdetményi úton közli. E hatósági eljárásban az ügyféli jogokat kizárólag az eljárásban részt vevő
ügyfelek gyakorolhatják. A Médiatanács az ezen eljárásban meghatározott hatósági határozatát hirdetményi úton
közli.
(13) A (3) bekezdésben meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevételével, a körülmények lényeges
megváltozásával a Médiatanács megfelelően módosíthatja a (3) bekezdés szerinti hatósági határozatát. A módosított
határozat közlésére a (12) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(14) A (3) és (13) bekezdésben meghatározott hatósági határozat bírósági felülvizsgálata keretében a keresetlevél
benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, és a keresettel támadott hatósági határozat
végrehajtását a bíróság nem függesztheti fel. A határozat a keresetlevél benyújtásától függetlenül azonnal
végrehajtható.
76. § A médiaszolgáltató jogosult a 172-174. § szerinti jogvitás eljárást kezdeményezni, amennyiben
a) a 75. § (1)-(3) és (7) bekezdés szerinti valamely szerződés az ajánlattételtől számított harminc napon belülnemjön
létre, vagy
b) a mûsorterjesztő a jogosult médiaszolgáltató jogszabályban vagy szerződésben meghatározott mûsorterjesztést
érintő jogát vagy jogos érdekét megsértette.
77. § (1) A mûsorterjesztő köteles a médiaszolgáltatókkal az e fejezetben meghatározott továbbítási kötelezettség keretében
kötött valamennyi szerződését, illetve azok módosításait - a megkötést vagy a módosítást követ ő harminc napon
belül - a Hivatal részére megküldeni, valamint e szerződések megszûnéséről a Hivatalt - a megszûnést követő harminc
napon belül - tájékoztatni.
(2) Az e fejezetben szabályozott továbbítási kötelezettséggel kapcsolatban a mûsorterjesztők és a médiaszolgáltatók
kötelesek a Hatóság felhívására adatot szolgáltatni.
A médiaszolgáltatások felajánlásának kötelezettsége
78. § (1) A jelentős befolyásoló erejû médiaszolgáltatót, illetve azt a médiaszolgáltatót, amelyben, vagy amelynek
tulajdonosában meghatározó mûsorterjesztő vagy annak tulajdonosa befolyásoló részesedéssel rendelkezik (a
78-81. § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kötelezett médiaszolgáltató), valamennyi lineáris médiaszolgáltatása
tekintetében a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségek terhelik.
(2) A kötelezett médiaszolgáltatót a mûsorterjesztő tisztességes és ésszerû szerződéses ajánlatára valamennyi lineáris
médiaszolgáltatása tekintetében szerződéskötési kötelezettség terheli. A kötelezett médiaszolgáltatót
a szerződéskötési kötelezettség lineáris médiaszolgáltatásonként külön-külön terheli.
(3) A kötelezett médiaszolgáltató nem szabhatja feltételéül valamely médiaszolgáltatása tekintetében történő
szerződéses megállapodás, illetve e megállapodás lényeges tartalmi elemének meghatározása során az adott
médiaszolgáltatás terjesztéséhez nem nélkülözhetetlen más médiaszolgáltatása vonatkozásában történő szerződés
létrehozatalát, illetve egyéb szolgáltatás, termék megvásárlását vagy igénybevételét (árukapcsolás tilalma).
(4) A kötelezett médiaszolgáltató és mûsorterjesztő a szerződést és a szerződésben meghatározott feltételeket
- különösen, de nem kizárólagosan a díjat - az egyenlő elbánás elvének megfelelően, megfizethető árszinten,
a technológiasemlegesség és a méretgazdaságosság elvének figyelembevételével kötelesek kialakítani. Ennek során
a kötelezett médiaszolgáltató nem tehet indokolatlan különbséget a mûsorterjesztők szerződéses ajánlatai között.
A szerződést a felek a díj tekintetében - a szerződéskötéstől számítva - évente egy alkalommal módosíthatják.
(5) E törvény alkalmazásában az egyenlő elbánás kötelezettségébe ütköző magatartásnak minősül különösen, ha
a kötelezett médiaszolgáltató
a) a mûsor terjesztését indokolatlanul olyan mûszaki feltételekhez köti, amelynek teljesítésére a mûsorterjesztési
szolgáltatást nyújtók meghatározó hányada nem képes, vagy
b) a mûsorterjesztő által fizetendő díj megállapítása során olyan árazási, díjképzési feltételt - ideértve a forgalom
után számított árkedvezményt - állapít meg, amelyek alkalmazásával a legkedvezőbb feltételek csak néhány
mûsorterjesztő számára válnak elérhetővé.
(6) Az ajánlat abban az esetben utasítható vissza, amennyiben az ajánlatban foglaltak teljesítése objektív mûszaki vagy
gazdasági okok alapján lehetetlen, és e feltételek tekintetében a szerződéskötésre irányuló eljárásban a felek nem
tudnak megegyezni.
(7) Kétség esetén a kötelezett médiaszolgáltató köteles bizonyítani az ajánlat visszautasításának megalapozottságát.
79. § (1) A kötelezett médiaszolgáltató a 78. § (2) bekezdésben meghatározott szerződéskötési kötelezettség megfelelő
és átlátható érvényesülése érdekében köteles a médiaszolgáltatásának terjesztésével összefüggő általános szerződési
keretfeltételeket kialakítani és azokat honlapján közzétenni.
(2) A kötelezett médiaszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott általános szerződéses keretfeltételeit az ésszerûség
követelményének megfelelően úgy köteles kialakítani, hogy azok indokoltak, átláthatóak és ellenőrizhetőek legyenek.
Ezzel ellentétes feltétel nem alkalmazható.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat a következő szerződéses feltételekre kell alkalmazni:
a) a kötelezett médiaszolgáltatónak fizetendő mûsordíjjal kapcsolatos szerződéses keretfeltételek, így különösen
a kötelezett médiaszolgáltató díjképzési politikájának alapelvei, módszere, díjazási időszaka, a díjfizetés módja
és ideje,
b) a szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei, esetleges
mûszaki, gazdasági vagy egyéb korlátai,
c) a szerződés módosításának, megszûnésének esetei és feltételei,
d) a szolgáltatás szünetelésének esetei,
e) szerződésszegés és annak jogkövetkezményei.
(4) A kötelezett médiaszolgáltató a szerződéses feltételek módosítása esetén legalább az új szerződési feltételek
hatálybalépése előtt harminc nappal köteles az új szerződési feltételeket hozzáférhetővé tenni.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítését a Hivatal ellenőrzi.
80. § (1) A mûsorterjesztő jogosult a 172-174. § szerinti jogvitás eljárást kezdeményezni, amennyiben
a) a 78. § (2) bekezdés szerinti szerződés az ajánlattételtől számított harminc napon belül nem jön létre, vagy
b) a kötelezett médiaszolgáltató a jogosult mûsorterjesztő jogszabályban vagy szerződésben meghatározott
mûsorterjesztést érintő jogát vagy jogos érdekét megsértette.
(2) Amennyiben a mûsorterjesztő által fizetendő díj mértéke vitatott, a kötelezett médiaszolgáltatót terheli a díjképzés
jogszerûségének, illetve az egyenlő elbánás kötelezettségnek megfelelő eljárás bizonyítása.
81. § (1) A kötelezett médiaszolgáltató köteles a mûsorterjesztőkkel a 78. §-ban meghatározott kötelezettség keretében kötött
valamennyi szerződését, illetve azok módosításait - a megkötést vagy a módosítást követő harminc napon belül -
a Hivatal részére megküldeni, valamint e szerződések megszûnéséről a Hivatalt - a megszûnést követő harminc napon
belül - tájékoztatni.
(2) A 78-79. §-ban meghatározott kötelezettséggel kapcsolatban a kötelezett médiaszolgáltatók és a mûsorterjesztők
kötelesek a Hatóság felhívására adatot szolgáltatni. 
 
0 komment , kategória:  2010. évi CLXXXV. törvény/3/  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 255
  • e Hét: 3203
  • e Hónap: 9924
  • e Év: 375414
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.