Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Fajelmélet – I. rész
  2011-01-04 17:04:42, kedd
 
 
Vízöntő: Átalakuló világ: 11. Fajelmélet - I. rész

A fajelmélet korunk botrányköve.
Erről manapság szimpatikusan nyilatkozni épp oly esztelen gaztett,
mint amilyen elrugaszkodott istentelenség volt a XVI. szd.-ban varázslással,
boszorkánysággal foglalkozni.

Ez a körülmény egymagában is elgondolkodtató.
Hiszen a mai tudományos szemlélet alapelve a tárgyilagosság és
mégis teljesen háttérbe szorult minden kutatás a faj- és fajtaproblémát illetően.
Nem kétséges, súlyos oka lehet ennek.

Az eddig tárgyaltak során rámutattunk arra,
hogy részben Spencer superindividualista elmélete,
részben Marx antiindividualista hozzáállása lehetetlenné teszi,
hogy oly kisebb egységek,
mint nemzet, faj (sőt - család!)
jövőformáló tényezőként figyelembe jöhessenek.

A liberalizmus és marxizmus családbomlasztó törekvései (permissive society,
a nők ,,fölszabadítása", illetve elvonása a családi tűzhely mellől pénzszerzés céljából, stb.)
még gyöngülő ellenállásra találnak nyugaton-keleten egyaránt.
De a fajiság mibenlétéről nem sokat tudnak még a tanult körök sem.

Itt mindjárt megjegyezhetjük, hogy szerencsédre
a faj tisztaságára való törekvés belső,
ösztönös parancsnak engedelmeskedik még
az integrációt lármásán hirdető agitátorok körében is.
A Vér erősebb az észnél.

Nem azért vetik el a fajelméletet, mert az tudománytalan,
hanem mert sem a liberalizmusba, sem a marxizmusba nem illeszthető be.
Más szóval maga a tudományos kutatás szabadsága veszett el
merő hatalmi-politikai okokból a sok egyéb szabadság mellett abban a században,
amikor minden téren gyanúsan sokat beszélnek a szabadságról.

Cion Bölcseinek XVI. jegyzőkönyve szerint az egyetemeken csak
olyan tanrendet és tananyagot engednék meg, ami a gojokat félrevezeti,
illetve ami a zsidók uralmát a világban elősegíti.
Az emberi fajokról legfeljebb csak úgy szabad megemlékezni,
hogy ilyesmi volt a múltban, de ma már az ,,egészséges" keveredés befejezett tény,
tehát idejétmúlta dolog ezzel foglalkozni.
A fajok és fajták biológiai és lélektani lényegéről,
a fajkeveredés és elkorcsosodás hátrányairól következésképpen
említést sem szabad tenni.
Fajok nincsenek, csak összemberiség van.

Így kívánja ezt az összeesküvők hatalmi érdeke
s ezért kell elborítson minket e téren is a tudatlanság köde.

Az embernek sosem volt nagy erőssége a következetesség.
De mintha itt is túltennénk minden rekordon a XX. szd.-ban.
Pl. Rhodesiát blokád alá helyezik, mert ott a fehér kisebbség ,,elnyomja" a feketéket.
A lakosság többségének szabad választása nem valósul meg.
Ezen az alapon Magyarországot is blokád alá kellene helyezniök,
hiszen csak egy pártból, egy jelöltből kell a lakosságnak választani,
ami józan ésszel azt jelenti, hogy éppannyira nincs
a magyarnak választási lehetősége, mint a rhodesiai négernek.
De amikor a magyar nép 1956-ban demokratikus értelemben vett
szabad választást követelt; ugyanazok a hatalmak, amelyek ma
a ,,nemzeti" ellenzéket támogatják Rhodesiában,
eltiporták azt magyar vonatkozásban.

Mostanában, továbbá, sokat beszélnek, tüntetnek amiatt,
hogy Indonézia fegyveresen elfoglalta Timor egy részét.
De ugyanezek a széplelkek még soha sem tüntettek Izrael ellen
az 1967-ben ugyancsak fegyveres erőszakkal elfoglalt arab területek miatt.

Így lett a butaság, a hazugság, az erőszak,
a nyílt és titkos terror az igazi mozgatója
a haladószellemű XX. szd. politikájának.

És így lehet, hogy amikor világszerte elvetik,
elítélik a fajelméletet, Izraelben a legszigorúbban érvényesítik.
Izrael állampolgára csak zsidó lehet.
Ez miért nem faji megkülönböztetés
s miért nem ütközik bele az ENSz magasztos alapelvébe?
Izraelben zsidó csak zsidóval köthet házasságot.
Amikor mi törvényileg megtiltottuk a magyar-zsidó házasságot,
embertelen, barbár fasisztáknak kiáltottak ki minket
s épp e törvény miatt akasztottak föl magyarokat.
Izraelben népellenes bűn az integráció s ugyanazok a zsidók élharcosai Angliában,
az USA-ban az integrációnak.
Amikor világszerte az összemberiség haladásának
maszlagjáról beszélnek,
Izraelben egyedül csak zsidó fejlődést emlegetnek.
Minden más népre nézve érvénytelen és helytelen dolog a nemzetről,
nemzeti múltról szólni,
ezzel szemben Izrael népe állítólagos 4 ezer éves múltjára és
ősi nemzet voltára hivatkozik és ebből fakadó ,,jogán"
követeli magának vissza Palesztinát és
ezen a ,,jogon" űzi el erőszakkal a valóban őshonos arabokat.

Miért az,
hogy a zsidók szigorúan ragaszkodnak a fajelmélet nézeteihez
a maguk világában és miért kelnek ki oly hisztérikusan,
ha más népek is ragaszkodnak hozzá?

A logikus válasz erre csak az lehet,
hogy a zsidóság nagyon is tisztában van a faji értékelésben és
faji összefogásban rejlő hatalmas erővel.
A zsidóság nagyon is fölismerte,
hogy a fajelmélet a történelem során a legjobban igazolást nyert
és legidőtállóbb elmélet.
Sőt, felismerte,
hogy a fajelmélet épp olyan természeti törvényt fejez ki,
mint a gravitáció.
Nagyon jól tudja, hogy ha egy idiótát meggyőzünk arról,
hogy a, gravitáció ereje nem létezik,
akkor az a szerencsétlen valóban halálra is zúzhatja magát egy szakadék szélén.
Nos, épp ezt a sorsot szánja a zsidóság minden nemzsidó népnek,
jól tudja, hogy a fajkeveredés alapjában megrontja a népek biológiai
és pszichikai alapjait. Korcs-népek könnyen bedönthetők
a cionisták szolgálatába.

Úgy néz ki, mintha kétféle törvény volna a világban:
egy a zsidók részére s egy másik a nemzsidóknak.
Tehát választott népi voltuk szembeszökő.

És e pontban valóban nem tudjuk,
hogy a zsidók arroganciájánál nem nagyobb-e a nemzsidók butasága?

A spenceri szuperindividualizmus igen alkalmas a nemzsidó elit megszédítésére.
Ugyanakkor korlátlanul biztosítja a zsidó individuumok tüneményes feltörését,
hatalomra jutását.
Legyen az a Szovjet Politbüró javarészt zsidó hatalmassága,
vagy Rockefeller, Kissinger, Schlesinger és Blummenthal
a hatalom amerikai oldalán.
Legyen az Einstein és Freud a tudományban, Bergson és Sartre a bölcseletben,
Chagall és Menuhin a művészetben, Oppenheimer és Morgan az üzletben.
Sorolhatnánk őket mindaddig,
amíg háromszor 6 milliót el nem érnénk.
Ebből az ,,elit"-ből csakhamar ki is futná a világkormánynak minden fontos
és kevésbé fontos posztjára.

A többi nemzsidóra pedig szépen rászabják a marxizmus antiindividualista rendszerét,
örüljenek a buta gojok annak,
hogy a puszta létüket meghagytuk
mondják a Jegyzőkönyvben.

Liberális körökben úgy vélik,
hogy a demokrácia révén a Szabadság eszméje teljesen megvalósul.
Csak így lehetséges -mondják
hogy a demokráciában zavartalanul járhatnak az utcán az idióták.
Mintha valóban a legfőbb szabadság bizonyítéka volna az idióta az utcán,
s nem pedig az elkorcsosodás szemérmetlen tünete.
És amikor idióták gyülekezhetnek az utcákon
a Szabadság és Emberi Jogok fennkölt zászlója alatt,
egy Hess Rudolf 36. évét tölti nemzetközi zár alatt.
Nyilván azért, mert nem idióta.

Amikor a szabad érvényesülés és gondolatszabadság elve alapján bolondos szekták,
pornográf irományok ezrével látnak napvilágot,
egy olyan lap,
mint az ÚT ÉS CÉL nem talál nyomdát,
amely ki merné adni.

Az biztos,
hogy a liberalizmusban senkit sem vetnek máglyára.
A máglyák helyébe a hallgatás lépett
állapítja meg Spengler.
Amiről a zsidókba kötött mass média nem akarja,
hogy nyilvánosságra kerüljön,
azt egyszerűen agyonhallgatja.

Az olyan ember pedig, aki netán nem ért egyet a liberalizmussal és
e véleményének gyakran ad kifejezést,
furcsa módon megreked munkakörében s
meg az ú. n. szamárlétrán sem megy előre.
Karrierje valamilyen titkos okból elsenyved.

A liberális szabadságok idején a máglyák helyébe valóban
a Hallgatás lépett.

Így ér el minden embert a XX. szd.-ban minden idők legtitkosabb
és legláthatatlanabb Hatalma és a megfélemlítés polipkarjával fonja át azokat,
akik másképpen merészkednek gondolkodni.
Minél kevésbé vesszük észre uralmát,
annál szilárdabb.
Túlzás nélkül nevezhetjük a XX. szd.-ot a titkos cionista inquizíció korának.

A történelem során a fehér ember
(minden más nép is)
úgyszólván automatikusan ügyelt arra, hogy ne keveredjék.
Ösztönnek nevezett hatalmas tudatalatti erők működtek
s még mindig működnek, a munkaközösségek
(céhek, rendek)
terén valamint a párválasztás (családalapítás) idején.
A régi ember még egyensúlyozott tudatéletében
a vér tisztántartását célzó fajtörvények,
mint érzelmi megnyilatkozás (rokonszenv-ellenszenv) jelentek meg.

De a fajta ellenszenv nyilvánul meg napjainkban is,
amikor a dél-olasz utálja az észak-olaszt, a magyar a cigányt,
vagy a németet, oláht és a fajtaellentét nyilvánul meg a spanyol-baszk ellentétben,
a kanadai francia és az angol között, az ír-angol ellentétben,
stb. Persze, baloldali politikai agitátorok megnyergelik az ilyen ellentéteket,
látszólag támogatva a nemzeti törekvéseket pusztán a zavarkeltés céljából.
Hiszen mihelyt hatalomra jut a baloldal,
hallani sem akar nemzetről.

Ma, amikor folyton nemzetfölöttiségről,
világpolgárságról beszélünk,
haladásellenesnek tűnik az évezredes ösztönök és tapasztalat által sugallt fajmegőrzés.
Mivel a modern ember tudatában a magatartást illetően a tudatba kötött
értelem vált egyedül uralkodóvá, elnyomja és haladásellenesnek érzi
a tudatalattinak minden megnyilvánulását.
A tudatalatti (a kozmikus) elsősorban az Akaratban jelenik meg és
a tudat számára ösztönös megérzés formájában bukkan föl.

A ,,Demokrácia és zsidóság" c. írásunkban bőven rátértünk annak taglalására,
hogy a zsidóban az Akarat mennyire túlsúlyos, egyenesen zsarnoki jellegű.
Jehova
épp
olyan
zsarnok faj-isten,
mint amilyen zsarnok az egyes zsidó, ha hatalomra jut.

A faj ereje mindig az Akaraton át tör uralomra.
Ebből világosan következik, hogy a nemzsidó fehér ember,
mivel napjainkban Értelem-túlsúlyos, el kell forduljon a faji gondolattól.
Tudata az Értelem által kitalált elméletek fényében lát mindent
s ennek megfelelően hirdeti a faji integrációt.

Világosan látta ezt meg Goethe:
,,Szürke minden elmélet, örökzöld az élet aranyfája."

A világ dolgait körülvevő zűr és ellentmondás kitisztul,
ha vissza tudjuk vezetni a tüneteket és azok okait a kezdő alapokra.

Így lehet megérteni azt, hogy épp a zsidó a bajnoka
az Értelembe kötött tudományos kutatásoknak és az ezek alapjára felépített elméleteknek
(liberalizmus), ösztönszerűen érezve azt,
hogy ezzel tudja a legkönnyebben eltávolítani a nemzsidókat a felsőbbrendű
Akarat gyakorlásától,
amivel aztán betaszíthatja a faji szerencsétlenség szakadékába.
Ilyen tevékenységében szembeötlő a zsidónak
Árnyék jellege.
(Lásd: Nemzetiszocializmus című fejezetet.)

Épp mélytudati, ösztönös Árnyék jellege folytán tudja a zsidó felismerni
más népek gyöngéjét, azt a rést, ahol megrontására be tud hatolni.
(Tipikusan Mefisztó-vonás a Faustban.)
A megrontással pedig a maga különleges céljait
(világuralom) reméli megvalósítani.

A faji tisztaság megőrzése,
mint majd látni fogjuk, az egyénre nézve is sorsdöntő tényező.
A tiszta fajban mind a testi, mind a lelki összetevők harmonikusan illenek össze.
Az ilyen ember gondolkodása, érzelmi világa, tevékenysége koordináltságot mutat,
a kozmikus Titoktól vezetve eggyé válik a Léttel,
a Mindenséggel és nem helyezi magát a természet céljává
a választottság bizarr fikciójával,
mint a zsidó.

Ott viszont,
ahol a szülők részéről igen eltérő testi-lelki alkatok öröklődnek
az utódban (fajkeveredés) az összetevők nem illenek össze.
Így támad belső konfliktus nemcsak testi-fizikai vonatkozásban (korcs),
hanem sokkal érzékenyebb lelki jelenségek terén is.

Az ilyen,
belsőleg össze nem férő alkatrészek elsősorban a korcsnak önmagával való
összeütközésére vezetnek.
(Lásd: Judeokereszténység c. fejezetben a zsidónak önmaga iránti gyűlölete.)
S mivel belül a lélekben van a konfliktus,
künn a világban is konfliktust akar látni.
Ezért forradalmár a zsidó az élet minden megnyilvánulásában.
Modernségnek, haladásnak nevezi forradalmi gondolatait.
A gondolkodni már alig tudó gojok ezt el is hiszik neki
s így vezeti
a korcs zsidó a világot
a szerencsétlenségbe.

Nemzeti vonatkozásban pedig nem kétséges,
hogy minél egységesebb a népesség faji összetétele,
annál egységesebben és több erővel tud fellépni a maga igazi érdeke védelmében.
Ezen a nemzeti közösségen belül aztán az egészséges individualizmus
legszebb példányai tenyészhetnek.
Ez a tenyészés azonban megint nem jelentheti azt,
hogy az egyik individuum a másiknak a tönkretétele árán kerekedik fölül,

mint ahogy a zsidók teszik
a liberalizmusban a mi rovásunkra.

Az individuumok közti nemes verseny a tehetség nemes kibontakozása dönti el
a kiválóság kérdését s nem a talmudi silány ravaszkodás
és más gyengeségének kihasználása.

Nem véletlen,
hogy a liberalizmus termelte ki
a gerilla és partizán hadviselést,

amelyben a partizán tisztában van a maga alsóbbrendűségével
s ezért nem áll ki a férfias, szemtől-szembe való küzdelemre.
Orvul, ravaszkodva (értelem-jelleg!)
a ,,sötét" jellegű homályban élő ,,okos" törpék szoktak megjelenni a népmesékben,
viszont az erős, a sorstudatú hős mindig a Fény,
a Nap diadalmas megszemélyesítője.
(A Nap-ciklus legendák,
Wagner Lohengrinje, szemben a partizán jellegű Terlamunddal, stb).

A Csodaszarvas legenda is tipikusan
az ősi Napmítoszba kötött hősi fajisten kozmikus (tudatalatti) kifejezője.
(Ebbe az irányba is ki kellene terjeszteni
a komoly szumirológusoknak a kutatást,
minek segítségével sokkal inkább a fajtaelemzés,
mint a nyelvelemzés módszerével lehetne valóban meggyőző bizonyítékokat felderíteni.)

Meg kell itt jegyeznünk azonban azt is, hogy a faj megőrzése terén túlságba is lehet esni.
Egy zárt közösségen belüli házasságok előbb utóbb
a degeneráció szomorú jelenségéhez vezetnek.

Így pl. nem kétséges, hogy az összetevőiben korcs zsidóság azon fölül,
hogy korcs, még a degeneráció tünetét is mutatja.
Ennek oka nyilván az,
hogy a középkor gettóiban erős beltenyészésen
(rokonházasság) ment ez a nép keresztül.
Ma talán javul a helyzet e téren,
mert a különböző vidékek zsidai keverednek.

Ez a boldogtalan nép mily jellemző mindkét irány tekintetében a végletekbe esett.
A bibliai időkben először elkorcsosította magát, később pedig,
gettóélete folyamán, magát a korcsot is degenerálta.
Fajszempontból így került hátrányba a faji hierarchiában és lett
minden elitnek iszonyú ellenképévé, negatívjává.
Érthető hát, hogy elítéli a fajok jelenletét olyan porondon,
ahol neki semmi,
de semmi esélye nincs.

A beltenyészés szomorú példája az a néhány száz zsidó,
aki évszázadok óta szigorú elszigeteltségben él Indiában.

De sajnos magyar vonatkozásban is van példánk
az egykézés eredményeképpen előállt beltenyészésre. Ilyen volt igen,
csak volt a század első negyedében a diósviszlói ősi turáni község vagy 250 lakosa.
50 év alatt 6 elmebajos,
10 gyilkos,
11 öngyilkos került ki innen,
minden 11. ember nem természetes halállal múlt ki.
,,A vallásos élet már teljesen kihalt
írja Gáspár a vallásos rajongok száma azonban igen nagy,
akikben a különféle szekták hívőket látnak...
a vadházasságok száma megállapíthatatlan.
A bűnöknek ezt a halmazát már nem lehet megfontolt emberi gonoszságnak,
hanem beszámítást kizáró terheltségnek tulajdonítani".
És azóta Diósviszló turáni népe eltűnt, más fajú bevándorlók léptek a helyükbe.

Ilyen és hasonló tragédiákról ma,
az integráció korában beszélni sem szabad,
nehogy valamilyen tanulságot vonjon le a gondolkodó ember.

Épp úgy már senki sem akar emlékezni az USA-nak arra az elnökére
(T. Roosevelt), aki a múlt század végén több írásában és előadásában félve óvta
az amerikaiakat a faji öngyilkosságtól.

Ő még tisztán látta a fajok nagy szerepét a kultúrák kialakításában,
rámutatva a Föld és a vér fontosságára és az elkorcsosodás,
elproletáriasodás veszélyére.
Sőt, ki is mondja, hogy mindenféle államszocializmus
a minőségi embertípus eltűnését idézheti elő.
A mai elnökök fülében mindez túlhaladott értelmetlenségként csendül.

Ma a nyugati társadalomban jogi és politikai vonalon nem teszünk különbséget
a fajok között. Más tekintetben
(pl. gazdasági) mégis becsúszik a megkülönböztetés,
amikor pl. ,,gazdaságilag fejlődő országokról" beszélnek,
vagy arab olajállamokat emlegetnek, nem szólva a sziruposan hangzó
,,Nemzeti gerillákról".
Egy igen veszedelmes és mesterkélten hamis kép alakul ki előttünk,
amikor az évezredeken át tartó fejlődés eredményeként kialakult fajok és fajták
helyett kizárólag termelési és fogyasztási képessége szerint csoportosítják a népeket.
Hiszen a gazdasági kapacitás az embercsoportban alig néhány generációs változás eredménye,
szemben a fajok évezredeivel. És további változásnak, csoportosulásnak vagyunk kitéve.
A történelmi materializmus merő gazdasági értékelése e téren is megtette a maga rombolását.
A népek közt ma úgy tesznek különbséget,
hogy azok milyen mértékben és módon vesznek részt a termelő-fogyasztási társadalomban.

Ebbe a keretbe tartozik az,
amit a Szuperpolitika c. fejezetben írtunk a multinacionalista vállalatokról.
A népeknek éppen a fenti gazdasági kategóriába való sorolása teszi,
lehetővé a liberális zsidó milliomosoknak
e népek kizsákmányolását annak örve alatt,
hogy őket világtársadalom szintjére,
ahol az élet legfőbb értékét a fogyasztás magas statisztikája mutatja.

Ma már (régen sem) senki sincs azon, hogy a színes népek sajátos,
faji érdekét tartsa szem előtt. Helyette, még a mi nyugati világunkban is hamis,
gazdasági fikcióval rontják el és idegenítik el e népeket önmagukból.

Még a gyarmatosítások korában már úgy kezdődött a dolog,
hogy az egyik kézben volt a Biblia, a másikban a kalmármérleg.
A Bibliát ma a demokrácia liberalizmusa helyettesíti.
Mérhetetlen szenvedés zúdul e népekre azóta is.
,,Segíteni"
akarjuk őket a mi módszereinkkel.
Minduntalan elfelejtjük, hogy egészen más a mi belső, metafizikai ritmusunk,
mint az övék s amikor áthangoljuk őket a mi ütemünkre, tönkretesszük őket.
És itt jön elő a missziós térítés helyességének a kérdése is.

Egyáltalán nem olyan biztos, hogy a mi fausti szenvedélyű,
nagy erőterű, energiavíziós világképünk valóban haladás-e
az ,,összemberiség" részére is.
Nem is szólva arról, hogy az ,,összemberiség" nem is létezik.
Ez egy beteg fikció.

Ne feledjük el azt sem,
hogy ez a merő szociális-gazdasági életszemlélet tulajdonképpen
a mi világunkba torzult zsidó világkép.
Ez a nemzsidó emberre rákényszerített
idegen
életszemlélet épp úgy megrontja a gojt,
ahogy mi megrontottuk a színeseket.
És ezzel a be sem tekinthető káosz zúdult a világra.

A modern fajproblémáról így ír a mi Gáspár Jánosunk:

,,A faji vonzalom és ellenszenv az a motívum,
amely a társadalom alkotó erőinek sorában szubtilis erő gyanánt,
ösztönös úton hatékonykodni sosem szűnik meg,
de most a társadalmi és nemzetiségi katasztrófák idején kiegyensúlyozatlanul,
harmóniáját vesztve,
sötét gondok elé állítja a civilizáció válságával küszködő emberiséget.

A liberalizmusban arra törekedne,
hogy a népszigetek elzárkózottsága megszűnjék,
meginduljon a modern népvándorlás és a fajok politikai keveredése,
amelynek során keletkezett új társulások
az embereket nem veleszületett adottságaik szerint foglalják magukba,
hanem sokkal inkább a differenciált termelési rendszerben elfoglalt helyzetük szerint.
De ezzel korántsem szűnnek meg az örökölt testi-lelki alkatok,
hajlamok, érzelmi típusok,
amelyek egy-egy népi tájat a történelem folyamán kialakítottak.
A modern társadalom, amit elsősorban a termelés és fogyasztás
egymásba fonódó gazdasági érdeke tart egybe,
nem tud tagjai körében közös érdekből folyó céltudatot kialakítani.
A szabadverseny forgácsolásra és nem közösségre késztet.
Ebben rejlik civilizációs válságunk egyik oka.

Az egyén külső tulajdonságainak kialakításához az életszíntér adja az ingereket,
de hogy a reakció milyen formában, terjedelemben,
a tulajdonságok milyen variáció-szélességében bontakoznak ki,
az a faj örökletes adottságaitól függ.
Ahogyan reagálunk a világ jelenségeire, az a faj."

Az elkorcsosodás, ill. a fajkeveredés egyik egyéni tünete a homoszexualitás,
interszexualitás, stb., ahol is
a Természet maga védekezik az ellen,
hogy a korcs újabb korcsokat hozzon létre.
Ezért nem véletlen,
hogy a liberális ,,felszabadító mozgalmak" éppen a további fajtaromlást,
korcsosodást kívánják fenntartani messze-tekintő politikai okokból.
A nemi ösztöneikben nem normális korcsok vagy további korcsokat hoznak a világra,
vagy pedig utódaik a mendeli szabály szerint hasadnak el
az őket összetevő fajták egyikére.

Ugyancsak sokat árul el a fajta életerejéből a született gyermekek nemisége.
Ha egy népesség degenerálódik,
az elsősorban a kevesebb fiú nemű gyermek születésében nyilvánul meg.
A hanyatlásnak e jelenségét láthatjuk kihalt főúri családok esetében,
ahol is a fiúszületések csökkentek,
a leány születések halmozódtak.
(Az Árpád-ház korai kihalása;
a magyar főnemesi családok a XVII. szd.-ban már jórészt eltűntek.
De ugyanígy pl. a Valois ég, a Habsburgok,
sőt az egész francia nemesség hirtelen eltűnt a múlt század első felében.)

Mi sem jellemzi jobban korunk társadalmát,
mint Darwin, amikor így ír:
,,Mi, civilizált emberek mindent elkövetünk,
hogy a természetes kiválasztódást feltartóztassuk.
Ennek következménye,
hogy a társadalom gyengébb tagjai is fenntartják magukat."

Ma hozzátehetjük ehhez,
hogy a társadalom e gyengébb tagjai
a hatalom kulcspozícióiban ülnek
és
vezetik
a világot
a káosz,
a katasztrófa felé.

A természetes kiválasztódást indirekt módon maga a modern orvostudomány
is lehetetlenné teszi. Azt a kevésbé életképes egyént,
akit a természet el akar távolítani az életből, a tudomány életben tartja, sőt elősegíti,
hogy hasonlóan gyenge utódokat hozzon létre
s ez által magát a társadalmat is elsilányítsa.

India frappáns példát mutat erre évi 15 milliós katasztrofális szaporodásával.
Ezt a hindu szakemberek tudják a legjobban és bátran rá is mutatnak arra,
hogy az angol orvostudomány áldásai milyen mindennél nagyobb terhet
és veszélyt jelentenek a hindu népnek.
Régen mondják a járványok és más betegségek eltávolították
a kevésbé életrevalót
s ez által valamilyen természetes fajnemesítési folyamat is érvényesült.

Ma azonban Indiában is csak a műveltek, a szellemileg értékesebbek tartják be
a születésszabályozást, viszont a kevésbé tehetséges tömegek nem.
Így egy olyan antiszelekció megy végbe,
amely az egész társadalom értékszintjét leszállítja.

Itt tehát nemcsak a proletár tömegek feltöréséről van szó, hanem arról,
hogy egy népnek műveltségbefogadó, magasabb értékekre törekvő rétege elvékonyodik,
elvesz a félbarbár jellegű, kisebb kapacitású tömeg áradatában.

Ez a folyamat nagymértékben felismerhető nyugaton is.
Gondosan elzárják a nyilvánosság elől azt a tényt,
hogy a nyugati egyetemek minőségi szintje egyre jobban csökken,
a hallgatóság szellemi kapacitása alulmarad az akadémikus igényeken.

Ennek további következménye az, hogy a csökkent kapacitású friss munkaerők
az egyre bonyolultabb, kapacitást igénylő tudományos és termelési vonalon
nem tudják ellátni feladatukat.

Az egyre szaporodó emberiség, de maga a fogyasztói társadalom rendje
is egyre jobb minőségű emberanyagot kíván ahhoz,
hogy ez a bonyolult gépezet fenntartható legyen,
ugyanakkor világszerte elsilányulásnak vagyunk a tanúi.
Más szóval épp a spenceri szuperindividualizmus bukik meg,
paradox módon épp a tudomány haladása révén váratlanul előidézett antiszelekció
és elkorcsosodás folytán.

Úgy néz ki, hogy ezen az úton is végzetszerűen elősegítjük azt a káoszt, amire olyan nagyon számítanak a Jegyzőkönyvek.

Vegyük mindehhez még azt is hozzá,
hogy a mesterségesen életben tartott életképteleneket táplálni kell,
vagyis ez az amúgy is szűkösen álló élelem és energiaforrásokra
oly terhet jelent,
amely alatt valahol,
valami előbb-utóbb össze fog roppanni.

 
 
0 komment , kategória:  Fajelmélet – I. rész  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 193
  • e Hét: 614
  • e Hónap: 6736
  • e Év: 389772
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.