Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Fiala Ferenc: Emlékeztető
  2011-01-10 15:37:44, hétfő
 
 
Fiala Ferenc: Emlékeztető

(Az utóbbi időkben nemcsak a baloldali vagy liberális,
hanem az úgynevezett "nemzeti " sajtónál is divatba jött,
hogy
a "Harmadik Magyar Köztársaságot " úgy állítják be,
mintha az szerencsétlen Hazánk boldog,
demokratikus időszaka lett volna.
Szerintük ez az idő 1945 áprilisától egészen Nagy Ferenc meneküléséig tartott.
Ezek a hívatlan prókátorok a Tildy-féle rezsim alatt működő népbíróságok ítéleteit
teljesen alkotmányosnak tartják
s a kor jól ismert gyászvitézeiből szinte már nemzeti hősöket fabrikálnak.
Sajnos sokakat megtéveszt ez a hamis propaganda,
s hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben
ezért íródott ez az EMLÉKEZTETŐ.)

Ismeretes,
hogy a második világháború után a potsdami konferencia úgy politikailag,
mint gazdaságilag a Szovjetunió érdekkörébe utalta Magyarországot.
A Szovjet az első esztendőkben látszólag nem avatkozott bele a magyar belügyekbe,
s csak arról gondoskodott,
hogy a végrehajtó hatalom a Moszkvából hazatért kommunista vezetők
kezében összpontosuljon.
A magyar moszkoviták munkáját igen megkönnyítette az a nem is másod ,
hanem harmadosztályú társaság,
amely bármilyen koalícióra és együttműködésre hajlandó volt.
Ma már kellő történelmi távlatból nézve az eseményeket
világosan látjuk azokat az indítóokokat, amelyek annakidején
1945-től 1950-ig az akkori magyar politikai élet profilját kialakították.
Ma már tisztán áll előttünk annak a szellemileg és politikailag gyönge társaságnak
a működése,
amely a vesztett háború után szinte tárt karokkal vetette magát
a "felszabadító“ Vörös Hadsereg karjaiba.
Ezeken a tényeken semmit sem változtatnak azok az önigazoló és
régi bűnöket feledtetni kívánó,
főként Amerikában és Svájcban megjelent emlékiratok
amelyeknek szerzői annak idején együtt haladtak a moszkvai szálláscsinálókkal.

A tehetetlenség és a szellemileg alacsony színvonalon álló félpolgárok,
félhazafiak és félemberek lázadása jellemzi ezt a korszakot.
Nem akarjuk mentegetni az örökre elsüllyedt Horthy-rendszer hátrányait,
de nem tudunk együtt üvöltözni azokkal,
akik azt állítják,
hogy a Horthy-rendszer Magyarországa a zsiványság,
a terror és az elnyomatás birodalma volt.
Aki dolgozott és szívósan végezte a munkáját,
az meg tudott birkózni a protekciósokkal és a nepotizmussal.
Aki tehetséges volt,
az előrejutott, mert a régi gátak lassan leomlottak és szívós kitartással
senkinek sem állott útjában az érvényesülés.
Tudjuk,
hogy volt protekció, hogy a születési- és a pénz-arisztokrácia elkeseredetten
védelmezte a maga jogait,
de nem lettünk volna európai nemzet,
ha ezek az akadályok valóban komoly tényezői lettek volna az országnak.
A Horthy-rendszer negyed évszázadig tartott Magyarországon,
s ez alatt az idő alatt akármit mondanak is
a Nagy Ferencek és a Tildy Zoltánok
a kis trianoni Magyarország
becsülettel állta meg helyét Európában.

Kiépítette útrendszerét,
csökkentette a munkanélküliséget,
tudósai, művészei mindenütt ott szerepeltek,
ahol a kollektív Európa erőpróbáiról volt szó.

A harmincas évek elején kezdtünk befutni Európába és ez nyilván nem azért történt,
mert Magyarországon
nem
érvényesülhettek a tehetségek.
A régi feudális rendszer birkózott az akkori jelennel és a küzdelemből
nem ő került ki győztesen.
Csak szégyenpírral az arcunkon olvashattuk és olvassuk ma is azokat
az újabb írásokat, amelyeket nem is a kommunisták,
hanem a magyarországi szociáldemokraták,
továbbá a Kisgazda Párt és a polgári bal-oldali pártok vezető tagjai írtak
az elmúlt huszonöt esztendőről.
Emlékezünk
a szociáldemokrata Kéthly Anna azon Svájcban tett kijelentésére,
amely azt mondta,
hogy Európa első háborús főbűnöse nem Hitler Adolf,
hanem Magyarország kormányzója:
Horthy Miklós volt,
egyszerűen azért, mert már 1919-ben
a kommunista Tanácsköztársaság után felállította az első koncentrációs táborokat.
Ha az akkori rendszer jámbor polgárok és nem
gyilkos kommunisták számára állította volna fel ezeket a táborokat,
a külföld felé akkor is hallgatnunk kellene azokról,
Nemzetünk jó hírneve érdekében.
Ezek a dolgok nem tartoznak a világ elé, legfőként azért nem,
mert az ilyen vádakkal végeredményben nem a Horthy-rendszert,
hanem Magyarországot, illetőleg az egyetemes magyarságot ültetjük
a vádlottak padjára.
Ezt a munkát végezték azok a politikusok,
akik 1945-ben koalícióba léptek a kommunistákkal,
s akik később, mikor a saját bőrükön érezték ennek a koalíciónak a hátrányait,
akkor Nyugatra menekültek,
Nemzeti Bizottmányokat alakítottak és megkezdték a nagy szerecsenmosdatást.
Ennek a társaságnak egyik legprognánsabb egyénisége,
a Kisgazda Párt akkori vezetője,
majd később a Harmadik Magyar Köztársaság elnöke:

Tildy Zoltán volt.

Színtelen,
szürke egyéniség, aki a tehetségtelenek szívósságával taposta politikai karrierjének útját.
A Horthy-rendszer alatt a két utolsó választáson saját szeghalmi kerületében is
csak az akkori reakciós belügyminiszter
Keresztes-Fischer Ferenc
támogatásával tudott bejutni a parlamentbe.
Beszédei laposak és unalmasak voltak.
Életében nem beszélt telt Ház előtt.
A markáns, erős kisgazdapárti vezetők idejében Gaál Gaszton és Eckhardt Tibor mellett
ő volt a párt szürke embere.
Fél életét előszobákban töltötte
és mindenki unta ezt az alacsony termetű,
pohos, falusi református lelkészt, aki csak Gaál Gaszton halála és Eckhardt Tibornak
a magyar politikai életből való eltűnése után jutott némi szerephez.

Jellemző Tildy Zoltán pártvezetésére,
hogy az 1939 évi általános képviselői választáson teljes kormánytámogatás
mellett mindössze hét képviselőt tudott behozni a parlamentbe
az addigi tizennyolccal szemben.
Mint előbb említettük,
ő maga is csak úgy futott be a szeghalmi kerületben,
hogy a kormánypárttal való megegyezés alapján nem állítottak neki ellenjelöltet.
És ez az ember,
ez a magyar politikus volt az, aki 1945-től egészen az elnöki székben való
letartóztatásáig a Horthy-rendszer terrorjáról,
elnyomásáról és nem utolsó sorban a maga ellenállási szerepéről
és szenvedéseiről beszélt.

Amikor
1946 február elsején az orosz szuronyok árnyékában köztársasági elnökké választották,
bizonyára egy olyan álma teljesedett be,
amelyről még rossz szelleme:
a felesége sem álmodott soha.
Tildy Zoltán
azonban hamar beletalálta magát új szerepébe.
Méltóságteljes elnöki deklarációkat tett és
kabinetiroda főnökévé a budapesti
magyar-utcai bordélyház tulajdonosát tette meg.

Az sem izgatta,
hogy minden tettéhez Rákosi Mátyás előzetes jóváhagyása volt szükséges.
És mégis azt gondolta,
hogy ő irányítja a magyar politikát.

Pedig,
ha volt valaki,
aki alkalmatlan volt a vezetésre, akiben a kispolgári gyávaság
messze túlszárnyalta a lutheri "itt állok, nem tehetek másként" férfias mondást,
akkor ez Tildy Zoltán volt,
aki református pap létére Luther Mártonnak ezeket a nagyszerű szavait még
csak megérteni sem tudta.
Mindent jóváhagyott és soha semmiféle komoly vétót nem emelt
a kommunista túlkapások ellen.

Eszköz báb volt a moszkoviták kezében.

Pontosan Tildy Zoltán elnökké választásakor kezdődött meg a hajsza
a magyar értelmiség,
azaz jobban mondva a magyar középosztály ellen,
de Tildy Zoltánnak a legkisebb gondja is nagyobb volt annál az elnöki palotában,
semhogy enyhítette volna az üldöztetést,
amelyben a régi magyar vezetőréteg részesült.

Mint politikai fullartárjai,
ő sem ismerte fel ezt a kommunista taktikát,
amelynek célja a kommunizmus járszalagjára jutott országok
szellemi rétegének megsemmisítése.
A Tildy Zoltánok és Nagy Ferencek akkori szerepe a harmadosztályú
ember lázadása volt az okosabb,
intelligensebb és a képzettebbek ellen.

Ha addig nem érvényesült,
most a hatalom birtokában megmutatta, hogyan kell érvényesülni.
Nem sokkal elnökké választása után mindkét fiát olyan állásba helyezte,
amely nemcsak a politikai etikával,
de még a józan belátással is ellenkezett.

Horthy Miklós,
amikor ifjabbik fiát braziliai követté kinevezte,
legalább három évi diplomáciai tanulmányra kényszerítette.

Az idősebbik Horthy-fiú
néhai Horthy István
miután elvégezte a műegyetemet, évekig, mint kétkezi dolgozó működött
Ford detroiti gyárában, s még ellenségei sem állíthatták,
hogy nem érti a mesterségét.
Korrekt, becsületes ember volt, s az orosz fronton bekövetkezett halála becsületes
pontot tett életére.

De Tildy Zoltán a kisebbik fiát minden nyelvtudás és előtanulmány nélkül
osztatta be az egyik külföldi követségen,
míg nagyobbik fiát, ugyancsak minden szakképzettség híján,
a magyar erdőgazdálkodás vezetőjévé
tette meg.

De ha már az ifjabb Tildy erdőfőnökségéről beszélünk,

akkor meg kell említenünk, hogy mégiscsak volt valami köze az erdőhöz,
illetve az erdő-állományhoz,
amennyiben 1945 nyarán az összeomlás zűrzavarában saját maga által
hajtott egylovas stráfkocsin lopta el
Kunder Antal volt kereskedelemügyi miniszter lakásáról a bútorokat
és az ott talált értékes szarvasagancs gyűjteményt.

Tildy Zoltán
1947-ben vejét:
Chornoky Viktort ugyancsak minden diplomáciai előkészítés nélkül
Magyarország egyiptomi követévé nevezte ki.
És most Chornoky Viktornál álljunk meg egy pillanatra,
mert kivégzésének körülményei jellemzők arra a demokratikus korra,
amelynek tisztára mosása érdekében ma annyian tevékenykednek.

Chornoky
(egyébként magyarosított név)

a budapesti Leszámítoló Bank zsidó származású kistisztségviselője volt,
kevés tudással,
de apósához hasonló nagy ambícióval.

1946-ban ismerkedett meg a Tildy-családdal és ebbeli kapcsolatának köszönhette,
hogy kinevezték a Németországba kivitt javak kormánybiztosának.
Ismeretes,
hogy a Szálasi-kormány sok értékes dolgot Nyugatra vitt az oroszok elől.
Így többek között a Magyar Posta Múzeumában őrzött bélyeggyűjteményt is.
1946-ban az akkori magyar sajtó ezeket a dolgokat úgy állította be,
hogy azokat
a "nyilas“ kormány a németekkel együtt egyszerűen ellopta.

Ezzel szemben a tény az,
hogy se a képekből, sem a Temesváry László által becsületesen őrzött
Nemzeti Bank aranyából semmi sem veszett el.

Mikor az elnök veje visszavitte Magyarországra a Magyar Posta bélyeggyűjteményét,
odanyilatkozott,
hogy a németek és a nyilasok ellopták a gyűjtemény legértékesebb darabjait,
a Ferenc József fejes,
1870-es kiadású bélyegblokkokat.

A kisgazdapárti sajtó versenyt énekelt a kommunista sajtóval
a Szálasi-kormány bélyeglopásáról...

Azután múltak az évek és Chornoky Viktor Magyarország egyiptomi követe is
a Népbíróság elé került.
És akkor sok minden kiderült. Többek között az is, hogy a bélyegeket nem
a Szálasi-kormány tagjai és megbízottai,
hanem az azokat átvevő Chornoky Viktor lopta el.
A kommunisták már annakidején ismerték ezt az ügyet,
de nem hozták nyilvánosságra, hanem az adatokat betették a páncélszekrénybe
a többi bizonyítékok közé, s amikor arra szükség volt,
ezúttal a Chornoky-tárgyaláson akkor azt is belehelyezték
a Tildy-éra pacsuliszagú szemetesládájába.

De azután kiderültek más dolgok is.

1946-ban a Kommunista Párt lapjai szellőztetni kezdték József Főherceg alcsúti
és Eszterházi Pál herceg kismartoni kastélyából eltünt arany- és
ezüstgyűjtemény ügyét.
A híreket a kisgazdapárti KIS ÚJSÁG is átvette és természetesen megint mindent
a "nyilasokra " és a németekre fogtak.
De azután az idő lehámozta a hazugságburkot az igazságról.

Régi közmondás mondja,
hogy aki felelőtlenül rágalmaz, az a saját maga tulajdonságaival ruházza fel
a megrágalmazottat.
A hercegi ezüstök és aranyak ügyénél kétszeresen is igaz ez a mondás.
Mert ugye,
mi sem lehetett volna természetesebb a "nyilasok " részéről,
minthogy egyszerűen ellopják a magukkal vitt Greco és egyéb képeket,

a Nemzeti Bank aranyát és azután nyugodtan élnek a kincsek eladásával kapott pénzből?

Tartozunk a történelmi igazságnak,
ha összegezve a dolgokat megírjuk, hogy a jobboldali Magyarország vezető férfiainak tárgyalásán
a népügyészek minden iparkodása ellenére is
senkire sem tudták alkalmazni a közvagyon eltulajdonításának szigorú paragrafusát.
Pedig,
hogy kutattak, nyomoztak és szimatoltak.
Hogy szerették volna rábizonyítani

Sztójai Dömére,
Kunder Antalra,
Csia Sándorra,
Hubay Kálmánra,

hogy nemcsak politikusok, de tolvajok is voltak, mint annakidején,
1919-ben a Magyar Tanácsköztársaság vezetői,
akik a szociáldemokrata Peyer Károly engedélyével

három vagon vagyonokat érő műértékkel távoztak
a tönkretett országból.
A nyilaskeresztes kormány által külföldre vitt értékek közül csak
a Magyar Posta Múzeum állománya mutatott hiányt,
de erről is kiderült,
hogy azt Chornoky Viktor az elnök veje lopta el hazaszállítás közben.

És most gyerünk át Afrikába.

Almássy László,
a hírneves magyar Afrika-repülő 1948 nyarán a grázi Erzherczog Johann szállóban lakott.
Nemrégiben érkezett Egyiptomból angol megbízatással.
Napbarnított arcú,
igazi magyar katonatípus. Keveset beszél, de amit mond, annak súlya van.
A második világháború alatt Rommel afrikai hadseregében működött,
mint repülő, de a háború után még csak vizsgálatot sem indítottak ellene,
mert bírái korrektek voltak és tudták, hogy Magyarország Németország szövetségese volt.
Almássy nemzetközi tekintély volt,
és még az angolok is meghajtották előtte az elismerés zászlaját.
A grázi szálloda különszobájában
Almássy László elmondotta a kommunisták által kivégzett
(és a Klár Zoltán lapjában mártírként emlegetett)
Chornoky Viktor történetének hátterét.

Almássy elmesélte,
hogy mikor Chornoky, mint Magyarország követe Kairóba került,
akkor az ottani angol megbízott információkat kért tőle a követ személyére vonatkozólag.
Almássy,
mivel nem ismerte a hajdani kis banktisztviselőt, nem tudott felvilágosítást adni,
mire az angol megbízott megkérte Almássyt, hogy tanulmányozza át
a Chornokytól hozzájuttatott iratot.
Almássy elolvasta a harmincegynéhány oldalas elaborátumot és
azután elcsodálkozott. Chornoky ugyanis pontosan és részletesen elmondotta
az oroszok magyarországi politikájának a kulisszatitkait,
adatokat adott
a Szovjet magyarországi működéséről

és most jön a csattanó!

további felvilágosításokat kért arra az esetre,
ha az angol megbízott hivatalos meghívást küld Tildy Zoltánnak
hogy Tildy otthagyhassa Magyarországot és az elnöki széket.
Almássy nem mondott véleményt,
Anglia követe pedig mérlegelés tárgyává tette az elnök meghívását.
Nem sokkal ezután a kairói angol Secret Service vezetője bizalmasan felkérte Almássyt,
hogy legyen jelen a magyar követ számára érkezett ládák átvizsgálásánál.
Erre azért volt szükség,
mert abban az időben a Szovjet Magyarországról árasztotta el Egyiptomot
kommunista iratokkal.
Almássy eleget tett a meghívásnak és az ő jelenlétében vizsgálták át
az egyiptomi magyar követ címére érkezett ládákat.
A jól lezárt és követségi pecséttel ellátott ládákban azonban nem kommunista röpiratok,
hanem az alcsúti és
a kismartoni kastélyból ellopott aranyserlegek,
gyémántkösöntyűk,
gyűrűk,
nyakláncok
és egyéb értékes dolgok kerültek elő.
Az ügy természetesen az angol megbízott elé került, aki a következőket mondotta:

"politikusoknak adhatunk menedékjogot,
de
tolvajoknak és rablóknak nem ".

Fölösleges megemlíteni,
hogy a kincsekkel telt három láda a Magyar Köztársaság dicsőmúltú elnökének,
Tildy Zoltánnak
a megbízásából került Kairóba.
Almássy László még végezetül elmondotta, hogy a láda-ügy után elkérte
az egyiptomi angol követtől Chornoky memorandumát és azt megbízottai útján
eljuttatta Rákosi Mátyáshoz.

Így nézett ki
és
ilyen dolgokat művelt annak
az úgynevezett polgári koalíciónak
a felső vezetőrétege,

amelyet ma kézzel-lábbal próbálnak tisztára mosni

a hasonszőrű társutasok.

(1961)


 
 
0 komment , kategória:  Fiala Ferenc: Emlékeztető  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 156
  • e Hét: 817
  • e Hónap: 3685
  • e Év: 8834
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.