Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/29 oldal   Bejegyzések száma: 283 
Ima a Szentlélek hét ajándékáért
  2021-05-17 19:48:01, hétfő
 
  Szentlélek Úristen, ki az Atyától és a Fiútól öröktől fogva származol, ki mindenható vagy és egylényegű az Atyával és Fiúval, szívem alázatosságában leborulva imádlak és az angyalokkal, és szentekkel magasztallak Téged. Neked köszönöm, hogy a szent keresztségben Isten gyermekévé és a mennyország örökösévé lettem. Te vagy minden természetfölötti kegyelem forrása és bőkezű adományozója. Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd el szívemet hétszeres ajándékoddal.
Jöjj, ó Bölcsesség Lelke, taníts meg, hogy minden gondolatomat és cselekedetemet egyedül Istenre irányozzam.
Jöjj el, Értelemnek Lelke, hogy szent hitem igazságait és az isteni titkokat üdvösen megértsem.
Jöjj el, Tanácsnak Lelke, hogy minden ügyemben és kételyemben a helyeset megismerjem, és a jót válasszam.
Jöjj el, Erősségnek Lelke, hogy szerencsétlenségben és bajban, a gonosz léleknek és a világnak kísértősei között, mindenkor hozzád ragaszkodjam. Jöjj el, tudománynak Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjak.
Jöjj el, Jámborságnak Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljak neked, parancsaidat és sugallataidat hűségesen betartva Uramnak, Istenemnek egész szívvel szolgáljak.
Jöjj el, Isteni Szent Félelem Lelke, hogy Isten szent fölségének jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzem, és szorgosan elkerüljek mindent, ami neked visszatetszik.
Jöjj Szentlélekisten, áraszd el lelkemet ajándékaiddal és erősíts meg a keresztény erényekben, hogy a tökéletesség útján járhassak és majdan az Atyával és a Fiúval Téged magasztaljalak mindörökkön örökké. Ámen

Aki használja a Lélek adományait, (ajándékait) annak meglesznek a gyümölcsei is.
Szent Pál felsorolta a Szentlélek gyümölcseit:
,,szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás."
(Gal 5,22- 23).
Tapasztaltad magadban ezeket a gyümölcsöket? Tudd meg, hogy ez a kegyelem műve benned.
 
 
0 komment , kategória:   Hit és vallás- versek,idézete  
Ajándék az Úrnak
  2021-01-05 23:19:28, kedd
 
  A bölcsek felnyitották kincsesládáikat, és ajándékot adtak az Úrnak: aranyat, tömjént és mirhát.
Alleluja. 
 
0 komment , kategória:   Hit és vallás- versek,idézete  
Boldog Egyház.
  2021-01-05 23:17:11, kedd
 
  ′′ Boldog Egyház. Ezért emeld fel a tekinteted és nyisd meg a világra, lásd most a világ végére nyúló örökségedet; lásd, hogyan teljesedik be most az, amit mondtak: ′′ A föld minden népe imádni fogja őt, az egész a föld népei. szolgálni fogom őt ""
- Szent Ágoston - 
 
0 komment , kategória:   Hit és vallás- versek,idézete  
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
  2020-03-22 15:47:04, vasárnap
 
 
A lelki áldozás imája, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánl:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled.
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen.

Vagy:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára a koronavírus-fertőzés terjedésének, a szentmisék kényszerű felfüggesztésének idején elmondja, hogyan meríthetünk erőt a lelki áldozás régi keresztény szokásából.

Szeminaristaként a gyóntatómtól hallottam először a lelki áldozás szokásáról, aki az Opus Dei Prelatúra papja, melynek tagjai rendszeresen élnek a lelki áldozás kegyelmeivel szentséglátogatás keretein belül vagy azon kívül is. Most, a járvány miatt kialakult nehéz helyzetben jó szívvel ajánlom az alábbi fohászt és gyakorlatot mindazoknak, akiknek a szíve szomjazza az Úr eucharisztikus jelenlétét.
A lelki áldozás nem más, mint egy fohász, amelyet józan önmérséklettel akár naponta többször is elmondhatnak azok, akik szeretnének a Szentségi Jézussal találkozni. A fohász célja, hogy általa Istentől ugyanazokat a lelki kegyelmeket nyerjük el, amelyeket a szentáldozáskor ad nekünk. Ennek a lelki cselekménynek a végzéséhez nem szükséges a kegyelem állapota, sőt akkor is hívhatjuk így Jézust a szívünkbe, ha azon a napon történetesen akár szentmisén vagy azon kívül már áldoztunk is. A lelki áldozás nem helyettesíti az Oltáriszentséget - ez vitathatatlan. Azonban az Úr kegyelme végtelen, és az Ő hatalmának semmi nem szabhat gátat. Ha Ő a szentáldozás kegyelmeit meg akarja adni annak, aki azokat hittel kéri, akkor az is a hatalmában áll. Ezt bízzuk az Ő irgalmára.

A szokás eredete az érett középkorra megy vissza. Petrus Lombardus (12. század) a Szentenciás könyvének IV. részében találunk egy szakaszt (distinctio IX.), amely az Oltáriszentség vételének kétféle módjáról beszél, méghozzá Szent Ágoston alapján (Sermones 71, c.11.n.17). Lombardus szerint az Eucharisztia vételének két módja van: a szentségi mód (sacramentaliter), ahogy igazak és gonoszok egyaránt veszik, illetve a lelki mód (spiritualiter), ahogy csak a jók veszik magukhoz. A következő évszázadban Aquinói Szent Tamás beszélt az Eucharisztia lelki vételéről (habere sacramentum in voto), melynek kapcsán másodlagos értelemben szólt a lelki áldozásról mint a Krisztussal való lelki egyesülés vágyáról (vö. Summa Theologiae III, q.73.a.3). A középkori megkülönböztetés nyilván nem arra vonatkozik, hogy elegendő volna Jézust pusztán a lelki találkozás formájában magunkhoz venni. Ugyanakkor rámutat arra, hogy az Eucharisztia fizikai vétele még nem jelenti azt, hogy a szentséget lelkileg is magunkhoz vettük, hiszen - ahogy a Trentói Zsinat Katekizmusa (vö. pars II, cap. 4, 50-51) fogalmazott - az komoly lelki előkészületeket és alázatot igényel.
Krisztus Testét és Vérét alapvetően a szentáldozásban vesszük magunkhoz, ott találkozunk vele. Kivételes esetben, az ő kegyelmének szabad ajándékozásában bizakodva mégis imádkozhatunk a lelki áldozás kegyelméért. Főleg akkor, ha valamilyen rendkívüli okból nélkülöznünk kell a Szentség tényleges vételét. Szent II. János Pál pápa az Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikájában 2003-ban így fogalmazott: ,,nagyon jó állandóan éleszteni a lélekben az Eucharisztia iránti vágyat. Ebből született a »lelki áldozás« gyakorlata, mely századok óta közismert az Egyházban, és a lelkiélet szent mesterei ajánlják. Jézusról nevezett Szent Teréz írta: »Amikor nem áldoztok és nem vesztek részt szentmisén, megáldozhattok lelkileg, ami nagyon hasznos... Így nagyon megerősödik bennetek a mi Urunk szeretete«" (34. pont). XVI. Benedek pápa pedig a Sacramentum caritatis kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításában emlékeztetett a régi keresztény szokásra, mely szerint, ha valaki nem járulhat szentáldozáshoz, akkor ,,jó ápolnia a Krisztussal való teljes egyesülés vágyát, például a lelki áldozás gyakorlatával" (55. pont).

Ahhoz, hogy rendes körülmények között hatékonyan tudjon bennünk működni az a Krisztus, akit a kenyér színe alatt magunkhoz vettünk (sacramentaliter), ajánlott ébren tartani a lelkünket, és a lelki áldozás gyakorlata által készíteni a szívünket az ő hatékony befogadására.
Most, hogy rendkívüli körülmények között, a komoly járványveszély miatt arra kényszerülünk, hogy a szentmiséktől és a szentáldozástól távol maradjunk egy időre, erőt meríthetünk a lelki áldozás régi keresztény szokásából. Tudatában annak, hogy a lelki áldozás nem helyettesíti a szentáldozást, jó szívvel ajánlom a lelki áldozás hagyományos imáját a nyitott templomokban való szentséglátogatás keretében vagy anélkül. 
 
0 komment , kategória:   Hit és vallás- versek,idézete  
Anyu idézetei:
  2020-01-30 09:39:29, csütörtök
 
 
"Semmitől nem kell félned, ha tiéd az ÉLET URA!"
"Az életed minden napja próbaidő, amit a kegyelem tart és az irgalom."
"Boldog az az ember, aki terhét engedi vinni Jézus Krisztusnak. Engedd terheid alá állni Jézust. Ő az egyedüli, aki segíteni tud neked!"
"Istennel úgy lehetsz együtt, ha otthon vagy az Atyai házban."
"Jézus Krisztus figyeli az életedet minden nap. Mindig van megoldása életed minden problémájára. Ha ügyed az Ő kezében van... ne búsulj!"
"Az Úr Jézus ismeri minden szenvedésünket; együtt érez velünk.
A sátán mindig vádol, mindig bánt, gyötör, de ha a kereszt alatt vagy, semmi baj nem érhet!"
"Az idő és az a légkör, amiben élsz, szent legyen! Így szentelődik meg az életed.A Krisztusban elrejtett élet védettséget jelent. Aki Krisztusban van,abban a Krisztust látják!"
"Jézus Krisztus a BÁRKA! Menj be, hogy megmenekülj! Ott Isten védettsége alatt vagy!"
"Nyomorúságunkban, gyötrelmeinkben is tartsunk ki Jézus Krisztus mellett. Mindenképpen megéri!"
"Olyan legyen az életed, hogy az ÚR megáldhasson!"
"Mint a vonóhorogba az utánfutó, úgy kapcsolódj bele a kegyelembe, Jézus Krisztus kezébe, aki magával visz. Ne kapcsold le soha az utánfutódat a kegyelem autójáról!""
"Ha az ÚR megtölt lelki tartalommal, ne érezd magad üresnek!"
 
 
0 komment , kategória:   Hit és vallás- versek,idézete  
Mári nevvenapjára
  2019-09-12 13:15:49, csütörtök
 
 

Mária, drága neve, lelkem édes öröme, Mária!
Ha megzendül fülemben, vidámság kel szívemben, Mária!
A buzgó szív, mely hozzád hív, téged kíván dicsérni ,
Szereteteddel égni Mária!

Buzgósággal vigadván, lelkem téged óhajtván, Mária!
Gerjed tiszteletére Fiad szeretetére Mária!
Mert kegyelmet nem kereshet s nem találhat, csak annál
Kinek te anyja valál Mária!

Téged az Isten kedvelt fia, anyjának rendelt Mária!
Téged illet dicséret angyalok s szentek felett: Mária!
Oh kegyes szűz! mindent elűzz, a mi minket rutíthat,
S Istentől eltaszíthat Mária!

Segítsd buzgó népedet, mely tiszteli nevedet, Mária!
Hogy térjen Istenéhez üdvének kútfejéhez! Mária!
Édesanya! térítsd jóra, kik vétköket szeretik,
És az Istent megvetik, Mária!

Isten téged választott, nekünk oltalmul hagyott Mária!
Midőn testtől elválik lelkünk s világból elmúlik Mária!
Légy vezérünk s segíségünk, érettünk Jézust kérjed,
Mennybe legyünk tenéked: Mária! 
 
0 komment , kategória:   Hit és vallás- versek,idézete  
Vasárnap van, menjünk szentmisére
  2019-08-11 13:42:09, vasárnap
 
  . Áldott napot mindenkinek !
....A világ legnagyobb csodája.....

egyházunk nagyjai miként nyilatkoztak a Szentmiséről, erről a felfoghatatlan Nagy Csodáról:

1...Szent Pio atya
,,Könnyebb volna a világnak Nap nélkül fönnmaradnia, mint szentmise nélkül." ,,Minden egyes áhítattal hallgatott miséért az Úr egy szentet küld mellénk halálunk idején vigaszul." ,,Minden Szentmise bemutatásánál az oltár mellett áll az Istenanya, angyalok seregével!" ,,Az egész kozmoszt a Mise Szentáldozata tartja fenn!"

2....Boldog Alánnak mondta a Szent Szűz
,,A Fiam annyira szereti azokat, akik a Mise Szentáldozatánál segédkeznek, hogy ha szükséges volna, meghalna értük annyiszor, ahány Misén voltak már."

3.....Aquinói Szent Tamás
,,A szentmise bemutatása éppen olyan értékes, mint Jézus halála a kereszten." ,,A Szent Eucharisztiával kapcsolatban az öt érzék csődöt mond. Csak a hit lebbentheti fel a fátylat és fogadhatja be Krisztus jelenlétének és áldozatának valóságát.


 
 
0 komment , kategória:   Hit és vallás- versek,idézete  
Imafüzér Mária Szeplőtelen Szívéhez
  2019-01-22 09:11:17, kedd
 
  Imák a Szűz Anyához

Mária Szeplőtelen Szíve, a kötelességteljesítésben tanúsított hűség mintaképe, add, hogy én is ugyanilyen készséggel és állhatatossággal teljesítsem Isten, önmagam és felebarátaim iránti kötelességeimet.
Üdvözlégy Mária...

Mária Szeplőtelen Szíve, malaszttal teljes, a Magasságbeli frigyszekrénye, add, hogy én is kegyelmi életet éljek, a Szentlélek élő temploma legyek, mindenáron kerüljem a bűnt és bűnbánattal, vezekléssel jóvátegyem a múlt bűneit.
Üdvözlégy Mária...

Mária Szeplőtelen Szíve, ki boldog vagy mindenek között, mert hűséges voltál Isten igéjéhez, add, hogy én is szilárdan és örömmel higgyem a kinyilatkoztatott igazságokat és féltékenyen őrködjem hitem kincsén.
Üdvözlégy Mária...

Mária Szeplőtelen Szíve, ki mindenben Isten akaratát keresed, add, hogy én se feledkezzem meg soha egyetlen földi célomról, Isten akaratának teljesítéséről, bármi legyen az és bármibe kerüljön is.
Üdvözlégy Mária...

Mária Szeplőtelen Szíve, ki mindenkor tökéletes benső egységben élsz Istennel, add,hogy én is egész lelkemmel Istenhez emelkedhessem az összeszedettségben és az imában.
Üdvözlégy Mária...

Mária Szeplőtelen Szíve, ki istenagyai méltóságod mellett mélységesen alázatos vagy, nyerd el számomra a kegyelmet, hogy megismerjem saját semmiségemet, elfogadjam az élet elkerülhetetlen megaláztatásait, és sohase keressem az emberek dicséretét. Üdvözlégy Mária...

Mária Szeplőtelen Szíve, nyerd el számomra a kegyelmet, hogy szeressem a szívtisztaságot, mely Jézus szerint az igazi boldogság itt a földön és nélkülözhetetlen erény, ha meg akarjuk látni mennyben az Istent.
Üdvözlégy Mária...

Mária Szeplőtelen Szíve, mely szelíd, mint isteni Fiad Szíve, nyerd el számomra a kegyelmet, hogy le tudjak győzni magamban minden ellenszenvet, haragot, neheztelést a nehézségek, ellentmondások és sértések láttára.
Üdvözlégy Mária...

Mária Szeplőtelen Szíve, ki még legszörnyűbb fájdalmai közepette is derűs voltál, nyerd el számomra a kegyelmet, hogy az élt megpróbáltatásai között is ki tudjam mondani: legyen meg a Te akaratod.
Üdvözlégy Mária...

Mária Szeplőtelen Szíve, ki mindenben alávetetted magad a családi, vallási és állami tekintélynek, add, hogy én is utánozzalak és feletteseimet mindenkor Isten helyetteseinek tekintsem.
üdvözlégy Mária...

Mária Szeplőtelen Szíve, telve anyai szeretettel gyermekeid iránt, kik szükségben vannak, add, hogy én is úgy szeressem felebarátaimat, mint önmagamat és sohasem tagadjam meg tőle tanácsomat, imámat és segítségemet.
Üdvözlégy Mária...

Mária Szeplőtelen Szíve, ki lángoló buzgósággal szenteled magad a lelkek megmentésére, add, hogy én is apostolkodjam a bűnösökért és a hitetlenekért, hogy részvéttel legyek a tisztítótűzben szenvedő lelkek iránt, hogy teljes erőmből elősegítsem Jézus Krisztus uralmát a világon és gyarapítsam a szentek számát a mennyországban.
Üdvözlégy Mária... 
 
0 komment , kategória:   Hit és vallás- versek,idézete  
S ha elmúlik majd a Karácsony
  2018-12-25 14:21:04, kedd
 
  Eljött a nap mit várva vártunk,
Az égen csillagfény ragyog,
Jézuska fáját, ím elhozták a
Halkan szálló angyalok.

Köszönjük neked édes Jézus,
Hogy szíved minket így szeret.
Az angyalok karával
Dicsérjük Uram Szent Neved.

S ha elmúlik majd a Karácsony,
Kérünk akkor is maradj velünk,
Míg élünk, ezt a kis családot,
Szeresd, ó édes Istenünk. 
 
0 komment , kategória:   Hit és vallás- versek,idézete  
Várakozás...
  2018-11-25 14:06:19, vasárnap
 
  Elkeseredve, tehetetlenül, vágyakozva sírtam.
Csöndesen, türelmesen, szeretettel válaszolt Isten.
Könyörögtem és sírva kértem magyarázatot helyzetemre,
És a Mester gyöngéden így szólt: ,,Gyermekem, várnod kell!"


,,Várni? Azt mondod, várni!" szólt csalódott válaszom.
,,Uram! Válaszodra van szükségem, tudnom kell, miért!
Megrövidült a karod? Vagy nem hallottál meg engem?
HIT által könyörögtem, és hivatkoztam ígéreteidre."

,,Egész jövőm, és mindaz, ami körülvesz,
Válaszodtól függ, és te azt mondod nekem, hogy VÁRJAK?
Szükségem van igenedre, egy ,,csak így tovább" jelre,
Vagy akár egy ,,nem" válaszra, amire visszaléphetek."


,,És Uram, te azt ígérted, hogy ha hiszünk
Akkor csak kérnünk kell, és kapunk.
És Uram, én már egy ideje kérek, és most már sírok:
Belefáradtam a kérésbe! Válaszra van szükségem!"


Aztán csendbe, gyöngéden megtanította nekem,
Amint Mesterem ismét válaszolt: ,,Várnod kell."
Így besüppedtem székembe; legyőzve, csalódva,
És panaszkodva Istennek: ,,Jó, akkor várok ... de mire?"


Úgy tűnt, hogy mellém térdel, és az Ő szeme is könnyes,
És szelíden azt mondta: ,,Adhatnék neked jelet.
Megrázhatnám az egeket, és elsötétíthetném a napot.
Feltámaszthatnám a halottat, és a hegyek futkosnának.


Megadhatnék mindent, amit kérsz, és meg lennél elégedve.
Megkapnád, amit akarsz - de nem ismernél meg ENGEM.
Nem ismernéd meg szeretetem mélységét minden szent iránt:
Nem ismernéd meg azt az erőt, amit a gyengének adok.


Nem tanulnál meg keresztüllátni a csalódás fellegein:
Nem tanulnál meg bízni bennem akkor is, ha nem látsz,
Nem ismernéd meg annak örömét, hogy bennem megpihenhetsz
Amikor sötétség és csönd vesz körül minden oldalról.


Soha nem tapasztalnád meg a szeretetnek ezt a teljességét,
Ahogy az én Lelkem békessége galambként leszáll,
Annyit tudnál, hogy adok, és üdvözítek...,
De soha nem ismernéd meg szívverésem mélységét.


Vigasztalásom fénysugarát, mely beárad a késő éjszakába.
Azt a hitet, amit akkor adok, amikor látás nélkül jársz
A mélységet, melyet meglelsz, ha túllépsz a kívánságaidon,
Mert a végtelen Isten megadja, hogy elég lesz, amit ő nyújt.


Soha nem ismernéd meg, ha fájdalmad gyorsan eltűnne,
Mit jelent, hogy ,,Elég néked az én kegyelmem."
Igen, szeretteidről szőtt álmaid egy nap alatt teljesednének,
De ó, a veszteség! Ha nem formálhatnálak át téged!


Tehát légy csöndben gyermekem, és időben meglátod,
HOGY A LEGNAGYOBB AJÁNDÉK
AZ ÉN MEGISMERÉSEM.
És bár válaszom időnként rettenetesen késni látszik,
Ennek ellenére legbölcsebb válaszom, hogy VÁRJ."

(Szerző: Ismeretlen)
 
 
0 komment , kategória:   Hit és vallás- versek,idézete  
     1/29 oldal   Bejegyzések száma: 283 
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 84 db bejegyzés
Összes: 8325 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 315
  • e Hét: 1076
  • e Hónap: 4337
  • e Év: 65935
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.