Belépés
mosoj9.blog.xfree.hu
Dombi Ferenc A HANG könyvek írója 2004. május 1-jén hajnalban meghalt. 76 éves volt. t Ibolya
1970.03.10
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Látomás
  2009-12-04 16:38:44, péntek
 
  Látomás

Sokféle módon szoktam üzenni enyéimnek

Kérdező: Uram! Egyik testvérem választ vár tőled. Vagy inkább úgy mondom, üzenetedre számít.
HANG: Állom a szavam. Amit már üzentem testvérednek, azt most megvilágítom.
Sokféle módon szoktam üzenni enyéimnek. Van, hogy sugallatokkal, mint neked, és van hogy képekben, mint neki. Álomban, ébrenlétben egyaránt hordoznak üzeneteket Tőlem számára az általa meglátott képek.
Mivel sem a sugallatokat, sem a képeket nem úgy adom, mint kész téglákat, hanem inkább úgy, mint feldolgozandó anyagot, ezért időt, energiát kell szánnotok arra, hogy a Tőlem kapott gondolatokat életetekre ebből a nyersanyagból kibányásszátok, s alkalmazzátok. E téren úgy járok el veletek, mint a virágokkal. Esőt, talajt adok, de a virág feladata, hogy a neki megfelelő módon építse be ezeket önmagába úgy, hogy segítse növekedését, önnön kibontakozását.
Testvérednek a Tőlem kapott képek mindegyike termékeny anyag arra, hogy felhasználja lelki fejlődé-se érdekében. Neki tudnia kell, hogy nem helyette, hanem vele és érte akarok együtt működni.- Ha vala-mit nem ért, akkor forduljon Hozzám, kérjen meg, hogy legyek segítségére. De segítségére, és nem helyette! Ez, ha jól belegondol, számára kitüntetés!
Mikor valaki helyett kell csinálnom valamit, ott már baj van. Ebbe most nem mélyedek bele, csak annyit mondok, hogy a pokol, a kárhozottak helyett sok mindent meg kell tennem az enyéim érdekében. Boldogító az, ha partnere, munkatársa, segítője lehetek valakinek.
Testvéred idézze csak vissza a képeket, melyeket látott. Ha Velem együtt boncolgatja, ez bizony gazdagítani fogja őt lelkileg, s olyan testvéremmé válhat ezáltal, hogy áldás lesz mások számára.
Az ne zavarja őt, hogy problémaerdőben hagyom járni. Nem egyedül jár. Vele vagyok. Legyen ez mindkettőnk öröme. 1 / 39


Kétféle látomás van.


Kérdező: 1. Látomásaim kitől vannak?
HANG: 1. Kétféle látomás van. Az egyik az, amikor a látomás hallgat, és a másik, amikor a látomás beszél.
Amikor a látomás hallgat, akkor valóban lehetséges az, hogy a legszentebb személyek is ördögi képződmények, mint gyóntatód állította. De lehetséges az is, hogy isteni eredetűek. Egyedül és kizárólag csak a gyümölcseiről lehet ilyenkor felismerni, hogy ki a forrása.
Ha épít, buzdít, vigasztal, ha növeli a szeretetet, megbocsátást, ha a benső szabadság irányába lendít, vagyis afelé, hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudd vállalni másokért a szolgáló szeretet életét, akkor Istentől ered. Ha csak érzelmi hullámokat vet a látomásod, és környezeted nem állítja rólad azt, hogy egy ilyen látomás hatására jobbá lettél, akkor bizony nem Istentől van a látomás.
Ha a látomás beszél, akkor meg kell vizsgálnod azt, hogy mondanivalója szinkronban van-e az Én evangéliumaimmal. Ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy médiumommá, prófétámmá avattalak téged, tehát olyan szerepet kell betöltened, amely neked ugyan fárasztó lehet, de boldogítani fog, és a jóindulatú emberek számára áldás lesz életed.
Van még egy harmadik látomás-lehetőség is. Ez az, amikor vágyaid, elképzeléseid jelennek meg lelked képernyőjén, akár Rólam, akár Anyámról, akár valamelyik szentről. Ebben az esetben sem a forrás, sem a következmény nem érdekes, mivel ez alkati kérdés. 15 / 1401


E képeknél nem az a fontos, hogy milyen az eredetük

Kérdező: Látomás, vagy képzelődés?
HANG: Az emberi lélek nagyon sok élményt hordoz magában, melyeket szelleme különböző képekben vetít tudata elé. E képeknél nem az a fontos, hogy milyen az eredetük, hanem az, hogy mire használja fel őket az, akinek tudatában ezek megjelentek. Tehát nem azt kell kutatni, vajon Jézustól vannak, vagy sem, hanem arra kell törekedni, hogy növeljék szívedben azt a szeretetet, mely olyan áldozatokban nyilvánul meg, amit családod igényel. Ha valaki megérti azt, hogy az Általam kívánt életelvesztés nem más, mint másért élés, akkor nem fog mindig önmagába botlani, nem azon fog spekulálni, hogy jól tette-e azt, amit tett, hanem, ezt az ítéletet is Rám bízva, teszi tovább a másért élés áldozatát. 3 / 241


Bölcsességet mindennap kérdd Istentől

Kérdező: 2. Képzelődöm, vagy valóban látomásaim vannak?
HANG: 2. Bölcsességet mindennap kérdd Istentől, hogy fantáziádat ne tudják ártó erők úgy befolyásolni, hogy tévútra kerülj! A józanság Lelke óvjon téged, és vezessen Felém minden olyan probléma-erőben, amelyen nehezen tud áthatolni az Én létem világossága! Vedd magadnak a fáradságot arra, hogy tanulj! Tanulj Tőlem, aki szelíd és alázatos szívű vagyok, és akkor nyugalmat találsz minden körülményben lelkednek. A tanulás és az imádság az a sínpár, amelyen haladnia kell életed vonatának, ha boldogan, kisiklás nélkül, váltóátállítás nélkül, be akarsz futni a VÉGÁLLOMÁSRA!
Nagyon szeretlek! Ne félj vállalni sorsomat! 17 / 1620


***

Azok a látomások, melyekben Engem vélnek látni, valóban nem Engem láttatnak, bár Tőlem vannak.

Kérdező: Uram! Egy érzékeny, talán túl finoman hangolt idegzetű lélek fordul most Hozzád. Ő is több ízben hall Téged. Nem álmodik, nem hallucinál?
HANG: Gyermekem! Valóban jó, hogy kontrolláltatod magadat. Valóban érzékeny benső világot választottál magadnak. Nagyon résen kell hát lenned, ha azt akarod, hogy használni tudjalak. Sokszor kérd a JÓZANSÁG LELKÉT.
Az a világ, melyben élsz, túl nyers információkat közöl feléd, s ezeknek áttranszformálása, feldolgozása nagy józanságot és bölcsességet igényel, kíván tőled. - Nem, nem álmodsz, nem hallucinálsz, ha azért fordulsz Hozzám, hogy segítsek neked növekedni a szeretetben. Neked tudnod kell, hogy a szeretet türelmes, nem keresi a magáét és tud várni.
Most megpróbálok valamit megmagyarázni, ami számodra is szokatlan lesz.
Engem nem láthat földi halandó. Azok a látomások, melyekben Engem vélnek látni, valóban nem Engem láttatnak, bár Tőlem vannak. Így van ez Máriával és minden égi lénnyel. Sajnos erről ritkán világosítanak föl benneteket azok, akiknek pedig ez lenne a feladatuk. Ha ezt még eddig nem hallottad, akkor is azt kell mondanom, hogy bizony ez így van.
Egyházatokban a hivatalosan elfogadott látomások nem olyan értelemben valódiak, hogy Én, vagy Mária, vagy bármely angyal, szent, olyan, amilyennek a látnokok látják, hanem olyan értelemben valódiak, hogy Tőlem, tőlünk származnak. -
A ti földi életetek egyszerűen alkalmatlan arra, számotokra elviselhetetlen lenne, belehalnátok, ha átjárna benneteket ennek a dimenziónak teljes valósága. Amint egy villám erejét képtelen lenne elviselni egy kis kézi elemlámpa, úgy ti sem bírnátok elviselni látomásban ennek a dimenziónak fényét, szépségét. Csak amennyit el tudtok viselni, annyit mutatunk magunkból. De ez TŐLÜNK van!
A HANG is Tőlem van, de úgy, mint valóság, melyet te, vagy e sorok írója kénytelen mondatokká tördelni. Így sugalmazódott a BIBLIA is. Akik írták, azok egy Általam, Lelkem által sugallt valóságot fogalmaztak meg saját szavaikkal, saját műveltségük szintjén. Bizony e sorok írójának is gyakran nem kis fáradságába kerül rákoncentrálni arra, hogy az Én mondanivalóm ne az ő mondanivalója legyen. Ezért adtam meg támpontnak azt, hogy ami Tőlem van, az mindig épít, buzdít és vigasztal. Ez természetesen vonatkozik rád is.
Drága Gyermekem! Minden olyan kép, mely tudatodban fölmerül, ha épít, buzdít és vigasztal, akkor Tőlem van. Ha viszont bizonytalanná tesz, akkor ne foglalkozzál vele. Még akkor sem fogsz veszteni semmit, ha az valóban Tőlem van. Ez azért igaz, mert a Tőlem származó gondolatok, ha bizonytalanságban hagynak, akkor olyan közegeken mennek át míg hozzád érnek, melyek eltorzították. Van ilyen. Azért engedem meg ezt, mert nem automatának, hanem partnernek kívánlak benneteket magam mellett. A partnerség pedig nemcsak kitüntetés, de felelősséggel is jár. De ennek a felelősségnek nem szabad nyomasztania benneteket, mivel az Istent-szeretőknek minden javukra válik.
Tehát inkább tarts távol magadtól még olyan gondolatokat is, melyek Tőlem eredhetnek, ha bizonytalanságban tartanak, mintsem egyre is igent mondj, ami nem Tőlem származik. Egy pohár vízben inkább kevesebb jó víz legyen, mintsem egy csöpp szennyezett is belekerüljön.
Ami tehát épít, buzdít és vigasztal, azt engedd uralkodni gondolataidon, akkor ezek fogják cselekedeteidet is kormányozni.
Ismételten mondom, mert nagyon fontosnak érzem: Meg kell tanulnod várakozni tudni. Aki örökkévalóságot hordoz, annak ez nem lehet különösebben probléma.
Összegezem hozzád intézett gondolataimat: Tőlem vannak látomásaid, Tőlem vannak sugallataim. De mivel partnernek akarlak magam mellett, ezért e látomásokat neked kell felhasználnod építésre, buzdításra, vigasztalásra mások érdekében. Imádkozz gyakran a bölcsesség adományáért, mert minden rossz egy elrontott jó, így minden Tőlem jövő sugallat, látomás elrontható. ... 3 / 177


Kérdező: 1.Egy éjszaka, mikor autóval mentünk, egy szép, fehérruhás leánnyal találkoztunk az úton. Nem tudott beszélni, csak mutogatott. Kérdésem az, hogy valóban csak egy beteg leánytláttunk, vagy a Szűzanyát?
HANG: 1. Akivel ti találkoztatok az éjszakában, az földi halandó volt. Innen, a mi világunkból általában nagyon komoly programmal, tervvel szoktunk bizonyos meghatározott, kiszemelt személyekkel látomásban találkozni. Mi nem akarunk soha sem érdekesek, sem ijesztőek, sem titokzatosak lenni. Szinte kizárólag egyetlen szándék vezet bennünket, amikor veletek valamilyen érzékelhető kapcsolatba kívánunk kerülni. Ez az egyetlen szándék pedig az, hogy tudatosítsuk bennetek ennek a mi világunknak nem csupán létét, hanem a ti jelenetekre is döntően hatni akaró létét. Szándékunk tehát az, hogy a múlandóság bűvöletét fölváltsa bennetek az örökélet utáni vágy. Csak azok a látomások vannak tőlünk, melyek e célt szolgálják. Legyetek tehát nagyon józanok! 6 / 502


Magán-kinyilatkoztatásokat

Kérdező: 1. Nem hiszik el, hogy jelenést láttam gyermekkoromban.
HANG: 1. Senkinek nem kell elhinni, hogy te jelenést láttál. A magán-kinyilatkoztatásokat csak annak kell elfogadnia, aki kapja.
Ha valaki hall egy magán-kinyilatkoztatásról, akkor használja az eszét, és döntsön úgy, ahogy azt jónak látja. Egy látomás önmagában semmiképpen sem tartozik másra, csak arra, aki látja. Más az, ha valaki, valamilyen üzenetet kap. Azt alaposan meg kell vizsgálnia annak is, aki kapta, és annak is, akinek tudomására jutott! Legyetek okosak és óvatosak! 31 / 3202


Kérdező: 1. Kinevettek, mert a temetőben valakinek a sírjához virágot tettem. Miért vannak rossz véleménnyel rólam mások?
HANG: 1. Lelkileg sokkal jobban tudnál mélyülni, ha kevesebbet mondanál el másoknak lelki élménye-idről. "Óvakodjatok az emberektől", mondottam, mikor a földön emberalakban jártam. Ez az óvatosság nagy önfegyelmet igényel. Lelkemnek csak azok tudnak jól megfelelni, akik beszédjükben fegyelmezettek. Mennyivel nyugodtabb lenne a szíved, ha úgy hordhatnád az illető sírjára a virágot, hogy nem mondtad volna el lelki élményedet, látomásodat másoknak. Maradt volna ez a kettőtök titka.
13 / 1130

Mért kapta a látomásokat

Kérdező: 1. Bizonyos 'látomásokról' kérdezem a HANG-ot.
HANG: 1. 'Látomásaid' által erősíteni akarlak téged abban, hogy ne csak vonszolva, de lelki békével, derűvel tudd viselni keresztedet. Csak annak az életformának van jótékony hatása a jó szándékú emberekre, amely életforma békét, nyugalmat, megelégedettséget sugároz! 31 / 3208


Kérdező: 3. Voltak boldogító látomásaim. Vágyom ilyenek után!
HANG: 3. Isten mindig gondoskodik arról, hogy gyermekei erejükön felüli nehézségekbe ne jussanak. Mindenkor úgy van, hogy vagy növeli erőtöket, vagy csökkenti terheteket. De ezt is csak akkor tudjátok érzékelni, ha vállaljátok az Általam felkínált gondolkodás-átalítást! Boldogságod kulcsa tehát ez: El kell hinned, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik! A hitből élés tehát feltétlen feltétele annak a boldogságnak, amelynek másik neve a minden jó szándékú ember által elérhető szívbéke!
Azok a látomások, amelyekben részesültél, azért történtek, hogy az Istenbe, az örök életbe vetett hitedet erősítsék benned. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek (János: 20;29)! 41 / 4452


Kérdező: 1. Csodálatos kegyelmekben, látomásokban, és lelki harcokban kellett részt vennem.
HANG: 1. A kapott kegyelmek, látomások, lelki harcok azt akarták elérni benned, hogy szerényebb légy, és a szolgáló szeretetet útján ne várj elismerésekre. Elégedj meg azzal, hogy Isten ismer, és szeret téged!
39 / 4236


Erőforrás kell, hogy legyen

Kérdező: Egy látomásról kérdezem a HANG-ot.
HANG: Látomásod azt akarta érzékeltetni veled, hogy van egy olyan hatalmas világ, ahol figyelnek rá-tok, és tudnak rólatok.
Látomásod nem félelmet akart kelteni benned, hanem a hitedet akarja mélyíteni. Hinned kell abban, hogy a körülötted lévő világ szinte eltörpül amellett a világ mellett, amely a te igazi otthonod. Hinned kell abban, hogy a földi élet mulandó világa sem neked, sem másnak nem tudja megadni azt a szívbékét, boldogságot, amelyre teremtett benneteket a Teremtő! Hinned kell abban, hogy Én, Jézus nem azért jöttem közétek, hogy féljetek a haláltól, hanem azért, hogy naponta készüljetek arra a Velem való színről színre történő találkozásra, amelyet senki el nem kerülhet. Nem a félelem lelkét küldtem el nektek, hanem a bizalom, a szeretet és béke lelkét, mert az Én hatalmas világom a te, a ti igazi otthonotok!
Látomásod tehát erőforrás kell, hogy legyen számodra, amelyből mindig erőt tudsz meríteni ahhoz, hogy a mulandóság ne keserítse el szívedet. Kell, hogy olyan reményből tudj élni, amely mindenkor örömforrás is benned! 41 / 4439


KÉRDEZŐ MAGA A MÉDIUM: Uram! Mi az értelme, mi a célja annak, hogy valaki szinte mindennap látomásokat kap, de magyarázatot nem kap hozzá?
HANG: Valamikor a teológián tanultad, hogy az érzékelhető, megtapasztalható világ eseményei, jelei alkalmasak arra, hogy a láthatatlan, földi érzékeitekkel meg nem tapasztalható világról némi ismeretet adjanak.
1. A földi életben szemeitek arra valók, hogy tájékozódni tudjatok a látható világ valóságaiban,
2. és arra, hogy másokat, akik különböző hiányosságaik miatt erre képtelenek, tájékoztassatok, segítsetek, hogy el tudjanak igazodni a földi világi dolgaiban. Pontosan erről van szó az általad említett esetben is, csupán egy magasabb szinten, egy másik, egy szellemi dimenzióra vonatkozóan.
1. Annak, akit említesz, hogy naponta kap látomásokat, meg kell tanulnia, hogy látomásaiból erőt, bátorítást és eligazítást kapjon arra nézve, hogy akik őt felkeresik, akár mint mesterek, akár mint beavatottak, akár mint gyógyulni vágyók, ne tudják félrevinni, ne tudják elcsábítani az anyagi világ kísértései által. Meg kell tanulnia azt, hogy tudjon határozottan ellent mondani minden hiúsági képzelgésnek, és minden öndicséretet, öndicsőítést erősítő hízelgésnek. Vagyis, meg kell tanulnia, hogy szavaival ne arra tegye a hangsúlyt, ami vele történt, hanem arra, ami másokat lelkileg épít, buzdít, vigasztal. Ha e cél világos előtte, akkor látomásaira természetesen nemcsak szabad, de kell is hivatkoznia. De az ilyen hivatkozás csak eszköz lehet. A cél a másik ember lelki fejlődése!
2. Meg kell tehát tanulnia azt, hogy látomásaira hivatkozva, azoknak, akik vagy nagyon bizonytalanok, vagy egyáltalán nem tudják elfogadni a szellemvilág létezését, az érdeklődését felébressze ebbe az irányba. Látomásaiból erőt kell merítenie ahhoz, hogy a hozzá gyógyulni, vigasztalódni, erősödni érkező embereket döntésre szólítsa fel, arra, hogy az igazság hangoztatása helyett, - tehát, hogy kinek, miben van igaza, - az irgalomra, a megbocsátásra, az Isten- és emberszeretet főparancsára hívja fel figyelmüket.
Aki sokat kap, attól sokat követelnek (Lukács 12;48)! Senki nem kap semmit öncélúan! Mindenki azért kap égi ajándékokat, hogy mások lelki üdvéért fáradozzon általuk!
Ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy mit kaptatok, hanem arra, hogy miért kaptátok azt, amit kaptatok! Ne csak azt szemléljétek, amitek van, hanem fáradozzatok azon, hogy amitek van, az másokért legyen! Ha látnátok, hogy hányan vannak, akik nem kevés időt használnak fel arra, hogy pénzüket számolják, mulandó értékeiket jegyezgessék, ahelyett, hogy ezek felhasználásával mások lelki javán fáradoznának!
Kétségtelen, hogy Nekem volt a legtöbb mindenből, ami igazi érték. Az is kétségtelen, hogy erről beszéltem, erről tanúságot is tettem (Máté 11;27). De az is kétségtelen, hogy mindezt nem magamért, hanem értetek tettem (János 14;17)!
Kedves Barátom! Amit eddig neked adtam, azt nem azért adtam, hogy gazdagodj, hanem azért, hogy gazdagíts! Ha mások lelki gazdagítására teszed a hangsúlyt, akkor természetesen meg fogod tapasztalni és örömmel fog eltölteni az is, hogy te Általam, Velem és Bennem mennyire gazdag vagy! 13 / 1123


Kérdező: 3. Látomásaimról kérek véleményt.
HANG: 3. Minden látomás annyit ér, amennyi és amilyen gyümölcsöt terem. A jó fának jó, a rossz fának rossz a gyümölcse. A jó gyümölcs nem más, mint boldog, kiegyensúlyozott élet a szeretetben. 15 / 1416


Kérdező: 1. A különböző színes látomásaim mit jelentenek?
HANG: 1. A tudatod és tudatalattid között fellazult gát hatására olyan hangulati elemek vették át a különböző képek, színek irányítását, amelyek az említett tanfolyam elvégzésének pozitív értékelését igazolták! 22 / 2144


Kérdező: 1. Egy látomásról kérdezem a HANG-ot.
HANG: 1. A fát gyümölcséről lehet megismerni, és nem az árnyékáról. Ha egy látomás, legyen az akármilyen fájdalmas is, Hozzám hoz közelebb, akkor annak a forrása Én vagyok. Kivitelezői lehetnek angyalok, szentek, emberek, sőt még maga az ördög is, mivel az Istent szeretőknek minden a javára válik. 24 / 2378


Kérdező: 2. Egyszer egy nagy villámlást láttam, s benne egy csontvázat. Hogyan kell érteni?
HANG: 2. Látomásodnak nincs jelentősége. Csak azzal a látomással érdemes foglalkozni, amely nem hagy bennetek értetlenséget, bizonytalanságot, ami közelebb hoz Hozzám. Ha nem tudod 'kiimádkozni', hogy mit akar veled közölni a látomás, akkor nem Tőlem van. Én arra törekszem, hogy tisztánlátásra juttassalak benneteket, nem arra, hogy összezavarjak, elbizonytalanítsak. 26 / 2558


Kérdező: 1. Több álomról és látomásról kérek véleményt.
HANG: 1. Álmaid és látomásaid annyi pozitív elemet tartalmaznak, hogy azok nem is jöhetnek mástól, csak Tőlem, Édesanyámtól, az angyaloktól.
Minden jónak Én vagyok a forrása. Mindaz, ami átmelegíti benső világodat, az az Én áldásomat hordozza.
Két dologra azonban fel kell hívnom figyelmedet. Az egyik az, hogy minden látomás, minden lelki élmény a következményeiben, a gyümölcseiben elárulja a forrást, tehát azt, hogy honnan, kitől származik. A másik pedig, amit nagyon fontos megjegyezned, az, hogy a Szentlélek elsősorban a REND lelke, és nem a rendkívüliségek lelke.
A rendkívüliségek mindig magukban hordják azt a veszélyt, hogy csökkentik az alázatot, és elterelik a figyelmet a jelen megszenteléséről, tehát a szolgáló szeretet mindenapi áldozatának felvállalásáról. 23 / 2336


Kérdező:1. Gyermekeim zöld fényt láttak az égen. Mit jelent ez?
2. Mit jelent a látomás a temetőben?
3. Három álom üzenetét segítsd megfejtenem.
HANG: Én, Jézus, most a látomásokról, és az álmokról rövid összefoglalót adok.
Tudat alatti világotok nem korlátozódik sem a tér-idő dimenzió által, sem a tudatos értelmetek korlátai által. Pontosan ezért nem fordítható le egy az egyben az, amit más dimenziók közvetítenek tudatotokba. Gondolj csak a közismert Pál látomására, amelyet a damaszkuszi úton élt át. Az Ap. csel.-ben olvashatod, hogy háromszor is elmondja, és mindig lényegesen másképpen mondja el e látomást!
A látomásoknál - és részben az álmoknál is -, a döntő nem a formális mondanivaló, hanem az élményé! Amennyiben az élmény Hozzám, Jézushoz, visz közelebb, akkor akár közvetlenül Tőlem, amit médiumom meghívásakor, vagy Pál meghívásakor történt, akár angyalaim közvetítésével történik, olyam gyümölcsöket terem hosszabb távon, amelyek egyértelműen igazolják, hogy csak Tőlem származhatnak.
Mivel csak a gyümölcseiről ismerhető fel az, hogy kitől származik a látomás, illetve az álom, ezért elsősorban nem azt kell kutatnotok, hogy kitől ered, hanem azt, hogy mit mond. Tehát a döntő a MIT, és nem a KITŐL!
Van egy olyan szint, amelyben mindenkinek birtokában áll a szellemek megkülönböztetésének adománya. Ez a szint a lelkiismeret szava olyankor, amikor nagyhatású döntésekről van szó. Soha és senkinek nem adok szívbékét olyankor, amikor más emberek benső döntését, az életüket irányító befolyásoló intézkedésekről van szó. Ilyenkor a döntést hozó mindig tudja, hogy egyéni érdekeit, vagy mások, az egész emberiség érdekeit szem előtt tartva hozta meg döntését. 26 / 2639


Kérdező: 2. Gyermekeim látomásáról, temetői látomásról
3. Három álomról
HANG: 3. A te temetői látomásod, álmaid, a szimbólumok nyelvén küldenek üzeneteket belső világodról csakúgy, mint más dimenziókból. Angyalaim ügyelnek arra, hogy feltétlenül meg tudd fejteni ezeket olyan mértékben, amilyen mértékben fontos számodra, hogy sorsod lényegét, vagyis a Hozzám, Jézushoz tartozásod mélyítését, segítsék elő. A többi nem érdekes!
Szeretném jobban kinyitni és megtisztítani szíved szemét. Szeretném, ha hiszékenység helyett hitből élő lennél! 27 / 2697


Kérdező: 3. Több látomásom volt, de bizonytalan vagyok.
HANG: 3. Amennyire rajtad áll, ne gabalyodj bele 'látomásaidba'! A naponta elvégzendő feladataidba 'gaba-lyodj' bele! Ezekért vagy felelős! Minden Istentől jövő látomás erősíti a szívbékét, tehát sugároz valamit a 'hazataláltság' öröméből. Igen, mert minden Istentől jövő látomás, sugallat, azt eredményezi, hogy Isten otthont talált magának benned, és te otthont találtál Istenben. Azok a látomások, sugallatok, amelyek nem ezt eredményezik, nem Istentől jönnek, tehát kísértések, amelyekkel nem kell foglalkoznod! Legalábbis, amennyire képes vagy rá, ne foglalkozz velük! 30 / 3053


Kérdező: 1. Néha úgy érzem, 'látásom' van.
HANG: 1. A szellemi látás valójában mindig egy kivetítés. Van, aki jobban, van, aki kevésbé alkalmas arra, hogy szellemi látása legyen. De többé-kevésbé mindenki rendelkezik ezzel a képességgel.
A szellemi látás képességét erősíthetik jó és nem jó erők. Ha jó erők, tehát angyalok erősítik, akkor Isten üzeneteit közvetítik ezek a látások. Ennek eredménye az, hogy aki ilyen látásban részesül, az szívében békét, örömöt, nyugalmat él át még akkor is, ha az, amit lát, nem éppen kellemes. A másik eredménye pedig az, hogy az ilyen 'látás' mások számára is építő buzdító és vigasztaló.
Ha ártó erők, tehát gonosz lelkek erősítik fel valakiben ezt a 'látást', akkor szintén két irányban kaphat üzenetet a 'látó'. Önmaga irányában, mert legtöbbször kíváncsisággal kacérkodva, maga a 'látó' fölöslegesen kinyílt e képesség erősítésére. Ezzel általában nagy idegmegterhelés szokott együtt járni. A másik irány pedig mások ijesztgetése.
Az egyik leghatásosabb eszköz e szellemek elűzésére nem az, hogy valaki elkezd harcolni ezek ellen, hanem az, hogy kezdi dicsőíteni Istent, aki mindent, még magát a poklot is képes az övéi számára jóra felhasználni. 34 / 3508


Kérdező: 1. Tőled vannak a kapott 'jelenések'?
HANG: 1. Minden 'jelenés', minden 'látomás', önmagában nem jelent semmi olyat, amivel foglalkozni érdemes volna. Csak olyankor kell ezeket komolyan venni, ha mondanak valamit. Különben csupán arról tudósítanak, amit mindenki tud. Vagyis arról, hogy van szellemvilág.
Ha egy jelenés, látomás, mond valamit, akkor hozzá kell mérnetek az Én, a te Jézusod evangéliumai-hoz, az azokban elmondottakhoz. Amennyiben ezekkel összhangban van egy látomás mondanivalója, annyiban hiteles, amennyiben nincs összhangban, annyiban megtévesztő szellemektől van. 36 / 3787


Kérdező: 1. Volt egy látomásom, amelyet valaki megálmodott előre.
HANG: 1. Minden olyan esemény, amely nem a földi dimenzióból származik, gyümölcseiről ismerhető fel, hogy honnan való. Bármilyen látomásod volt és lesz, annak forrása mindig abban ismerhető fel, hogy növeli, vagy nem, a szeretetet, az alázatot és a szerénységet benned. Tehát indulásában nem különböz-tethető meg szinte soha, hogy Tőlem származik-e egy látomás, vagy Tőlem idegen erőktől.
Meg kell mondjam, hogy a földön midig ki vagytok téve annak, hogy tévútra vigyenek benneteket az ártó erők. Csak az igaz alázat, szerénység az, ami e téren megmenthet benneteket! Az ártó erők, hozzátok viszonyítva, mérhetetlen okossággal és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy ha lehet, még a választottakat is megtévesszék! Tehát az okosság, vagyis a tanulás, és az óvatosság, vagyis a megfelelő kontroll! Ezek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy tévútra ne vigyenek benneteket a látomások.
Semmiképpen sem arra kell hallgatnotok, aki nektek ad igazat, hanem arra, aki komolyan kritizál benneteket. Bizonyos idő után úgyis kiderül, hogy jól, vagy nem jól kritizált benneteket. E téren valóban igaz, hogy inkább hallgassatok az értelmileg pallérozottakra, tehát a jó szándékú okosokra, mint azokra, akiket szenteknek ismertek! A katolikus Egyház e téren nagyon óvatos. Igaza van! 36 / 3817

* * *

Kérdező: 3. Van-e üzenete a napfogyatkozásnak? Egy látomásszerű álmomról kérdezem a HANG-ot.
HANG: 3. Mindennek van üzenete! Csak 'akinek füle van, hallja meg!' Látomásodnak is! A kereszt és a ragyogás sokat mond! A kereszt eltűnik, de a ragyogás megmarad! Erre is azt kell mondanom: 'Akinek füle van, hallja meg!' 37 / 3971


Kérdező: 2. Azt választotta az Úr nekem, aki 'látomásszerűen' állt előttem?
HANG: 2. Isten senki földi lényt, nem rendel senki mellé! Ezért, nem vonható soha később Isten felelősségre! Mindenki saját maga dönti le, hogy kivel, ki által akarja elkötelezni magát Nekem, Jézusnak! Mert minden kapcsolatnak ez kell legyen a lényege, a célja! Ember embert soha nem boldogíthat! Nem erre van teremtve! Csupán arról lehet szó, hogy ember embernek könnyíteni, vagy nehezíteni képes a Hozzám vezető úton a haladást. Csak erről, és kizárólag csak erről lehet szó! 30 / 3053Kérdező: Barátom arcát, akivel szakítottam, láttam kirajzolódni egy gyönyörű gömbön. E "látomás" mire kötelez engem?
HANG: E "látomásod" három információt küld feléd. Az egyik az, hogy te a FÉNY gyermeke vagy! Igen. Még azt is fényben tudod látni, amit bizonyos értelemben, jogosan láthatnál szürkében, vagy sötétben!
A másik üzenetet már megkaptad akkor, mikor médiumommal beszéltél erről. Itt most tömören összefoglalom:
A volt barátoddal való kapcsolat is feltétlenül javadra vált. De ennél többet is jelent! Azt az élettapasztalatot, amelyet e kapcsolatból tanúságként szűrhetsz le magadnak, amikor arra alkalom kínálkozik, másoknak is át kell adnod, jó tanácsként.
A harmadik üzenet pedig arról szól, hogy volt barátod már nemcsak nem törölhet ki téged önmagából, hanem a volt kapcsolatotok az ő számára is lelkileg pozitív következményeket fog hozni. 29 / 2989


Kérdező: Valaki fölém hajolt, de imám hatására eltávozott.
HANG: Valós látomásod arra hívja fel figyelmedet, hogy te valóban olyan edénye vagy Istennek, akire Isten számít! Ez óriási kegyelem, ajándék, de egyben kereszt is! Kegyelem, mert a különböző "szirén" hangok nem tudnak véglegesen megtéveszteni téged még akkor sem, ha a felszínen gyógyulásoknak és látszat-megtéréseknek vagy a megtapasztalója. De kereszt is, mert tudomásul kell venned, hogy mindegy, melyik gyülekezethez akarsz tartozni, az ottani vezetők mindenképpen be akarnak majd törni, s ez, mivel nem fog menni nekik, bizony, mindig keresztbe fognak neked tenni!
Nem véletlen, hogy prófétáim, választottaim, mindig ódzkodtak attól a sorstól, amely reájuk várt. Valójában nem volt igazuk, és ezt maguk is érezték, mert a lelkük mélyén soha nem mondottak ellene annak, hogy a Tőlem, Lelkemtől kapott szerepet vállalják! Nálad is ez a helyzet!
Soha ne nyugodj bele problémáidra adott válaszokban addig, amíg értelmedet megnyugtató választ nem kapsz! Én, Jézus, nem vagyok a titkolódzás istene! Nektek tudni adatott az Isten országának titkait (Máté 13;11).
Ami misztérium, az nem érinti boldogságotok vonalát, de besegít benneteket abban, hogy dicsőítő imával egyre jobban rálássatok arra a gazdagságra, amelyben Általam részesültetek!
Te valóban elkönyvelheted magad számára, hogy választottam vagy, s tudnod kell, hogy ez a választottság nagyon megpóbálja hitedet! Bízom benned! 28 / 2848

* * *

Égbolt (Csodás dolgot láttam az égbolton.)


Kérdező: CSALÁDOM JELET LÁTOTT AZ ÉGEN.
Mit jelent az, amit családom látott az égen?
HANG: Az említett látomás azt igazolja, hogy nem olyan a világ, nem olyan az élet, amilyennek látjátok, hanem amilyennek látjátok, olyan!
Képesek vagytok a legkülönbözőbb formákat, eseményeket, megtestesülni vágyó gondolataitokat, ki-vetíteni magatokból, ha benső világotok erre késztet benneteket, és ennek tárgyi valóságáról akár meg is esküdtök.
Mielőtt még elérkezett volna az a nap, amelyről írtál, Én, Jézus, ebben a HANG-könyvben (2649 kérdésre) előre elmondtam, hogy lesznek olyanok, akik szubjetíve látják majd azt, amit maga az, aki magát jövendőmondónak, gyógyítónak tartja, maga is visszavonta, mondván, hogy elmaradt.
Drága Gyermekem! Az ember ilyen! Éppen ezért nagyon fontos lenne, ha sokat és behatóan foglalkoznátok azzal, amit Én, Jézus tanítottam nektek. Mert boldogságotok nem azoktól az eseményektől függ, amit kigondoltok vagy láttok, hanem Tőlem, Jézustól, ha arra fogtok törekedni, hogy élő kapcsolatban maradjatok Velem, aki a boldogságotokhoz vezető ÚT, a boldogságotokat felkínálni akaró IGAZSÁG és a boldogságotokat jelentő ÉLET vagyok. 26 / 2678


Kérdező: 2. Csodás dolgot láttam az égbolton.
HANG: Mindhárom kérdésedre párbeszédimában közvetlenül is megadtam volna már neked a választ. De mivel az imának ezt a formáját még nem tetted magadévá, ezért tömören válaszolok neked.
2. Látomásod erősíteni akarja benned azt, hogy Isten, aki égnek és földnek ura, olyan VALÓSÁG, akivel nemcsak számolnotok kell, de abszolút elsőnek is kell elfogadnotok Őt életetek irányítására! 29 / 2950
* * *

Holdban, felhőkben és egyéb helyeken

Kérdező: 1. A Holdban különböző alakzatokat láttam.
HANG: 1. A Holdon, a felhőkben és egyéb helyeken különböző alakzatok jelenhetnek meg attól függően, hogy lelketek mélyén milyen gondolatok, szimbólumok kavarognak, s akarnak feltörni bennetek. Ezeket a látomásokat alakíthatják jó és ártó erők egyaránt. Ha béke, szeretet és öröm járja át szíveteket ilyenkor, akkor angyalaim hatását élitek meg. Ha nyugtalanság jár nyomában, akkor ártó erők akarnak zavart kelteni bennetek. Ami egészen biztos, az az, hogy ami közvetlenül Tőlem, Jézustól jön, az nem szorul különösebb magyarázatra. Én nem hagyom soha bizonytalanságban gyermekeimet! 26 / 2670


Felhőkben, festményekben

Kérdező: 4. Miért látok különböző arcokat, figurákat felhőkben, festményekben stb.
HANG: 4. Képességeidnek forrása után kutatsz ahelyett, hogy felhasználnád azokat szereteted növekedésére. 4 / 323


Kérdező: Mit üzen nekem az égen látott felhőforma?
HANG: Amit láttál, az valóban erősíteni akarja benned azt a látást, amely majd akkor fog erőforrássá válni számodra, amikor besötétül életed fölött az ég. Akkor is tudnod kell, hogy a felhők felett ragyog az ég, és a te mennyei Atyád ura a körülményeidnek is!
Tehát nemcsak Isten szeretetét tolmácsolja neked az akkori jelenség, hanem erőforrást is nyújt arra, hogy abban a világban, amelyben most oly sok a depresszióra, elkeseredésre okot adó esemény, legyen olyan erőd, amelyet másokkal is meg kell osztanod, hogy ne csak a negatív látás erősödjék és terjedjen.
A pozitív látás és az öröm ugyanannak az éremnek két oldala. Maga az érem pedig a szeretés!
Gyarlóságaid is Hozzám hoztak közelebb. Így utólag ezek is lehetnek számodra örömforrások! Nem szabad a bűntudat megkötözöttségében élned, mert te Bennem szabad lettél! 14 / 1351

* * *

Fényjelenségről

Kérdező: 2. ... fényjelenségről szeretnék hallani.
HANG: ... Az a fény-jelenség, amiről kérdezel, nem egyszerű tudattalanból kilépő érzékcsalódás volt, hanem éppen azt akarta érzékeltetni veled, hogy neki kötelezettségei vannak halála után is veled szemben, de neked már nincs kötelezettséged vele kapcsolatban. Természetesen azt is érzékeltette, hogy a szeretetet nem lehet eltemetni! ... 9 / 765


Kérdező: 3. Egy fényes pont közeledett felém egyre világítóbban.
HANG: 3. Minden külső látomás, esemény, jel arra való, hogy eszköznek használd szereteted kibontakozásában. A Szentlélek nem a rendkívüliség lelke, hanem a REND lelke. Ezért minden kívülről jövő rendkívüliséggel szemben legyetek óvatosak! 22 / 2142


Kérdező: 2. Munkahelyemen fénycsík jelenik meg. Miért?
HANG: 2. Ha teljesen besötétítesz a munkahelyeden és mások is látják azt, amit te látsz, akkor lehet számodra és mások számára is probléma az a bizonyos fény-jelenség.
Általában nem jó, ha valaki könnyen fennakad a rendkívüliségeken, és ilyenekkel foglalkozik, mert akkor ártó erők játékszerévé válhat. Én minden olyan információt, amire boldogságodhoz szükséged van, átadtam neked is evangéliumaimban. Ami ehhez közelebb visz, az jó, ami nem, azzal nem kell törődnöd.
Szeretettel kérlek téged és mindenkit, ne ragadjatok le olyan jelenségeknél, amelyeknek nincs erkölcsi súlyuk, vagyis csupán érdekességükkel kíváncsiságotokat tupírozzák! 24 / 2382


Kérdező: FÉNYJELENSÉGGEL TALÁLKOZTAM.
1. Egy fényjelenséggel találkoztam autóutamon.
2. Hang- és fényjelenség hívta magára a figyelmemet otthon.
HANG: Az első és második kérdésedre nem tartom szükségesnek, hogy külön válaszoljak.
1., 2. Külső és belső életetek tele van olyan csodálatos dolgokkal, amelyek eszközök számotokra, hogy az érzékelhető világ mögötti valóságról is tudomásotok legyen. Elég csak az elektromosságra gondolnod, s be kell látnod, hogy milyen óriási következményekkel járt ennek felfedezése. A fölfedezéseknek még nincs vége és nem is lesz soha, mert olyan szellem lakik bennetek, amely szintén magában hordja a fejlődés lehetőségeit csak úgy, mint a rajtatok kívüli világ.
Amit te rendkívülinek mondasz, annak a szónak töve a REND! A világmindenség nagy egészében REND van akkor is, ha ezt ti, a jelenlegi fejlődési szinten rendkívülinek mondjátok. Én, Jézus, azért jöttem közétek, és azért küldtem el a Szentlelket, a REND Lelkét, hogy a REND-re, tehát a gyökérre, a forrásra segítselek benneteket rátalálni.
A boldogságotok mindenkor attól függ, hogy mennyire vagytok fogékonyak, nyitottak arra a jóra, amelyet a másokra figyelő és másokat szolgáló szeretet tud éltetni bennetek. Mindaddig, amíg a rendkívüliségek segítenek ennek a szeretetnek útján, hasznosak. Ha viszont időrabló módon egy rendkívüli esemény önmagára vonja figyelmeteket úgy, hogy vele foglalkozzatok, káros!
Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha át tudnám adni neked azt a szívbékét, amelynek forrása a Velem való élő kapcsolat. 25 / 2457


Kérdező: EGY LÁTOMÁSRÓL
Sötétben egy fényes karikát látok, s e látvány átmelegít.
HANG: Az általad gyakran megtapasztalt tünemény eredete nem fontos. Fontos a hatása! Ha azt éled meg az ilyen látomás után, hogy szeretet jár át, és szíved nyugalma erősödik, akkor olyan mindegy, hogy honnan van, mert egészen biztos, hogy forrása az Isten.
Istent azért illet mindenkor a dicsőítés, mert minden jónak, szépnek, igaznak, tehát minden pozitív tökéletességnek örökké hordozója, sőt, azonos mindennel, ami pozitívum!
Fontosnak tartom, hogy ne a érdekességekre tegyétek a hangsúlyt, hanem arra, ami lelkileg hasznos számotokra. Az pedig nem lehet kétséges, hogy csak az hasznos lelkileg mindenkinek, ami az áldozatos szeretet irányába lendít benneteket. 28 / 2814


Kérdező: 2. Ébrenlétben fényt láttam, mely recsegéssel ment át a szobán.
HANG: 2. Az általad látott fény, hallott zörej, szintén kettő magyarázattal szolgál. Az egyik az, hogy túl érzékeny, esetleg túl fáradt állapotban, az érzelem nagyon fel tudja erősíteni a kívülről jövő ingereket. A másik pedig az, hogy lehetnek szellem erők, amelyek előidézhetnek bizonyos materializációkat. Mindkét esetben lényeges az, hogy ne tulajdoníts ezeknek nagy fontosságot.
A földi életetekben a rátok hatni akaró ártó erők mindent megtesznek, hogy értelmetekkel, gondola-taitokban ne azzal foglalkozzatok, ami a szeretet növekedését idézi elő, hanem valami más, érdekes, különleges, rendkívüli dolgokkal, amelyek nagyon alkalmasak arra, hogy ne arra használjátok fel a rendelkezésetekre álló időt, amire kaptátok. Meg kell mondjam, hogy ez az egyik legalapvetőbb oka annak, hogy sokkal többet vétkeztek mulasztással, mint cselekedettel. 38 / 4045


Házból kiáradó fény-látomásom

Kérdező: 1. Mit jelent egy házból kiáradó fény-látomásom?
HANG: 1. Egy kemény mángorlón kellett átpréselődnöd, míg a házból kiáradó fényt megláttad. Senki nem kaphat értékes kegyelmeket anélkül, hogy ne kellene átmennie bizonyos belső sivatagokon.
A fény, amelyet kiáradni láttál, az Én jelenlétem, fényem, amely tudatja veled, hogy nem hagylak magadra, nem engedem, hogy teljesen és véglegesen a sötétség birodalmának foglya légy!
A bizalomnak, a reménynek, tehát a látó szívnek mindig helye van életedben. Igaz, hogy ettől a földi élet pokla nem lesz mennyország, de szívedben mindig ott fog ez derengeni, mert Rám találtál! 24 / 2437

* * *
Angyalok

Kérdező: 1. Egy benső látomással angyalokat láttam magam körül.
HANG: 1. Angyalok mindig vannak körülötted. Bár ez a körülötted szó csak a ti oldalatokról nézve igaz. Pontosabb, ha ezt mondom: ahol te vagy, ott jelen vannak és hatnak is rád angyalaim. E hatás intenzitása fokozódik akkor, ha kéred őrangyalod, angyaltestvéreid bátorítását, erősítését, gondoskodását. Az angyalaim által közvetített áldásaim akkor tudnak nagyon hatékonyak lenni életedben, ha tudatosan kéred erre angyalaimat. 26 / 2638


Védőszent

Kérdező: 3. Védőszentemet láttam?
HANG: 3. Őrangyalod, ha jónak és fontosnak látja számodra, mutathatja magát akár barnacsuhás barátnak, akár csodaszép fényalaknak. A fontos nem a forma, hanem az, hogy adj érte hálát, és kérdd gyakran segítségét. Ő nagyon tiszteli szabadságodat, és ezért a te kívánságodra több és nagyobb segítséget tud nyújtani neked, ha kéred, mintha nem kéred. 29 / 2945

* * *

Galamb megmozduló kép

Kérdező: 1. Két 'látomásomról' kérdezem a HANG-ot.
HANG: 1. 'Látomásaid' kétségtelenül kegyelmi látomások voltak. Mind a galambok, mind a megmozduló kép mélyíteni akarja benned azt a bizonyosságot, hogy szeret téged az Isten akkor is, amikor körülményeid miatt kereszteket kell cipelned. Természetes az is, hogy e 'látomások' létrejöttéhez az idegrendszeredet is felhasználta a kegyelem. Ez nem von le semmit abból, hogy Isten erősíteni akar téged a hitben, a reményben és a szeretetben! 41 / 4481

* * *
Glóriát

Kérdező: 2. Édesanyám glóriát látott fejem felett.
HANG: 2. Édesanyád látásának örülnöd kell! Nem a te különlegességed miatt láthatta édesanyád a glóriát, hanem Isten végtelen szeretete miatt, amelyet neked különösen meg kell köszönnöd. Minden, ami jó benned van, Istennek köszönheted. Ő minden jónak, szépnek, nemesnek a FORRÁSA! Senki nem dicsekedhet önnön értékei miatt. Minden ajándék! A léted is az! Isten szeretetéből van minden jó benned, s nem azért, mert valami különleges érdemet hajtottál volna végre, amely talán még az Istent is ámulatba ejtette! 31 / 3246
* * *

Gyermekemmel kapcsolatban

Kérdező: Gyermekemmel kapcsolatban HANGOT hallottam és LÁTOMÁST láttam. Mi volt ez?
HANG: Az a hatás, amelyet gyermeked jötte kiváltott benned, így tudott rendeződni benned. A HANG is, a LÁTOMÁSOD is, azt akarják tudatni veled, hogy érdemes volt világra hoznod gyermekedet, mert neked is, másoknak is áldást fog jelenteni.
Azok a részletekre menő előrejelzések nem Tőlem vannak. Nem is szabad törődnöd velük. Gondolok a medálra, a dátumra, a lószőrre. Gondolok a különböző földrészekre, a hatalomra, stb. Ezek nagyon alkalmasak arra, hogy megnehezítsék a szellemi, lelki köldökzsinór elvágását. Pedig csak az a szülő tudja helyesen nevelni gyermekét, aki szabaddá tud válni tőle. Az szeret jól, aki azt teszi, amit Én látok jónak, és nem azt, amit ő, vagy az, akinek a jót tenni akarja. Ezt pedig csak benső szabadság birtokában, tehát megkötözöttségek nélkül lehet tökéletesen megvalósítani.
Mivel bizonytalan vagy a Velem való kapcsolatodban, ezért nagyon sebezhető vagy a benső biztonságot illetően. Aki nem Értem él igazán, tehát nem Bennem hisz, az benső biztonságát hiszékenységgel akarja megszerezni. Ez a csalódások sorozatát indítja el azok életében, akik nem Rám, a SZIKLÁRA építették életüket.
Nagyon szeretlek. Örülnék, ha szavaim termékeny talajra találnának lelkedben. 11 / 976


Kérdező: 2. Az én fiam Jézus? Ezt láttam egy látomásban.
HANG: 2. Te is Jézus vagy, és mindenki az az enyéim számára, aki mint rászoruló, szeretetet és segítséget vár. Minden rászorulóban jelen vagyok! De hagyjatok már föl azzal a butasággal, hogy olyan megtestesülésemre vártok, mint amilyen már volt egyszer, amikor mint názáreti ács, közöttetek éltem. Az a megjelenési formám annyira elégséges volt egyszer, hogy a többi öt mind ebből nyeri életét.
Megjelenési formáimat most nem sorolom fel. Megtalálhatod ezeket a HANG-kötetekben. 12 / 1104


Kérdező: 2. Gyermekeim látomásáról, temetői látomásról
HANG: 2. A gyermeknek egészen más a valóság, mint a felnőtt embernek. Egy bot lehet számára autó. Egy karika lehet repülő. Egy doboz lehet palota, stb. Amit egy gyermek lát, csak akkor lehet elgondolkodtató a felnőttek számára, ha a látottakért bármilyen szenvedéseket képes egy gyermek vállalni. De ilyenkor is csak elgondolkodtató lehet! Önmagában még ez sem elég egy gyermek látomásának hitelesítésére. Ne legyetek hiszékenyek! A hiszékenység a babona melegágya!

* * *
Házból

Kérdező: A másik kérdésem még rosszabb látomás: Kigyulladt házból kellett valakit kimentenem.
HANG: Ami az égő házat illeti, az pedig téged békesség-teremtő szerep vállalására szólít fel, amint ezt Máté 5; 9-ben olvashatod. Lesz erre alkalmad. 4 / 290


János apokalipszise

Kérdező: 3. János apokalipszise kozmikus katasztrófára utal?
HANG: 3. János látomása mindenkor az egyének életsorsára és az emberiség földi életének végső sorsára utal. E kettőt szinte lehetetlen különválasztani! 41 / 4399


Kérdező: 1. A Jelenések könyvéről
3. Tamás evangéliumáról
HANG: 1. A Jelenések könyve egy olyan víziót tartalmaz, amely nemcsak bizonyos országok, közös-ségek, személyek életének tartalmát szimbolizálják, hanem minden ember egyéni életének fázisai is megtalálhatók benne. Ezért univerzális. E sugalmazott könyvvel is úgy vagytok, mint a többivel. Két úton vezethet félre benneteket.
Az egyik út az, amikor egyetlen meghatározott országra, felekezetre, intézményre, népcsoportra alkalmazzátok. Természetesen, soha nem a sajátotokéra! A másik az, amikor az Én tanításom elé helyezitek, amikor nem rangsoroltok, amikor a látomást nem szimbolikus képeknek fogjátok fel, melyek mögött kielemezendő események, valóságok, figyelmeztetések húzódnak meg, hanem szó szerint értendő információnak veszitek.
A Jelenések könyvének értelmezését az végzi helyesen, aki egyéni életében csakúgy, mint annak a közösségnek életében is, amelyhez tartozik, fel akarja ismerni a benne foglalt, szimbólumok által - legalább magjában, lehetőségében - rejlő valóságokat. 20 / 1960

* * *


Jézust trónt, rajta koronákat láttam

Kérdező: 3. Egy látomásról, melyben trónt, rajta koronákat láttam, majd máskor Jézust és egy fakeresztet.
HANG: 3. Látomásodban valóban arra akartam felhívni figyelmedet, hogy te és mindazok, akikkel együtt tudsz imádkozni, nagyon fontos személyek az Én szememben. Lelkem trónusán nem egy, de több koronát is láttál. Imaközösséged hordozza áldásomat, hogy egyikőtök se érezze magát különbnek a másiknál. Az, hogy te, és nem más kapta az angyal által küldött erőmet, az nem azt jelenti, hogy te különb vagy, mint a többiek, csupán annyit jelent, hogy szereped kicsit más. De mindannyian együttesen hordozzátok áldásomat, s így a felelősséget is minden kapott adományért.
Kimondhatatlanul szeretlek benneteket. Nagyon bízom bennetek.
Megáldalak és kérlek, erősítsd tovább társaidban az Irántam való és mások iránti szeretetet.
Látomásodban Jézus és a csupasz fakereszt azt jelenti, hogy ahol Engem, tehát Jézust vállalják, ott a keresztet is kell vállalniuk azoknak, akik Engem képviselni akarnak a szeretet áldozati oltárán. 5 / 357


Kérdező: 1. Összefügg-e két látomásom: egy embert láttam kereszten és máskor egy fehérruhás embert, aki átölelt?
HANG: Nagyon is összefügg a két látomás. Neked éppen azért kell vállalnod az Én keresztemet, mert elsősorban megszentelned kell azokat, akikkel Lelkem összehoz téged.
Tisztában kell lenned azzal, hogy az Én keresztemnek mi a lényege. Az Én keresztem az volt, hogy vállaltam a mások által széttört csontok összeforrásának a fájdalmát. Vállaltam az empátiát, azt, hogy együtt érzek azokkal, akiknek valami fáj. Vállaltam, úgy, hogy törekedtem vigasztalni a szomorúakat, bátorítani a csüggedőket, gyógyítani a bűn által okozott lelki sebeket, úgy, hogy elősegítettem a bűnbánat könnyeinek fölszárítását, úgy, hogy segítettem saját könnyeimmel oltani a mások szívében fellobbanó gyűlölet lángját, úgy, hogy imáimban nemcsak magamat, hanem másokat is magammal vittem az Atyám elé. Vállaltam, hogy ne az emberi tekintetek irányítsanak, hanem Atyám iránti hűségem. Ezért vállaltam a szembenállást mindenféle hatalommal, mely uralkodni akar embereken. Ezt még legádázabb ellenségeim is dicsérően elismerték Rólam (Máté 22;16).
Tisztában kell tehát lenned azzal, hogy nem kell külön kereszteket ácsolnod magadnak, ha vállalkozol arra, hogy Engem képviselj. Bőven lesznek, akik azt megácsolják neked! Csak nem szabad meghunyászkodónak, megalkuvónak lenned, s nem szabad a gyávaságot okosságnak, s gerinctelenséget alkalmazkodásnak, sőt szeretetnek, engedelmességnek hazudnod.
Ha engeded, hogy Én szeressek benned, akkor nemcsak annak a szenvedését fogod megtapasztalni, akit a kereszten láttál, de meg fogod tapasztalni annak a fehérruhásnak ölelését, szeretetét, békéjét is, akivel látomásodban együtt örültél.
Ne gyarlóságaiddal foglald le magad! Velem foglalkozz, és Értem másokkal. Ne zavarjon, hogy mások hogyan vélekednek rólad! De igenis legyen fontos, hogy Én mennyire tudok érvényesülni benned!
Ne félj, hanem inkább barátkozz meg a halál pillanatának gondolatával. Aki barátságot tud kötni a halál angyalával, az megnyerte a csatát a mulandó földi életben, mert a győztes felett nem uralkodhat az, ami mulandó, hanem szolgálni kényszerül azt, aki Értem, Velem, Bennem él!
Megszentelni jöttél a földre! Ezért vannak benned a tanúságtevésre késztető vágyak. De vigyázz! Tartózkodj a túlzásoktól! A jót sem szabad eltúlozni, mert akkor már nem jó! A BÖCSESSÉG-et naponta kell kérned!(Jakab 1;5.).
Könnyen meg tudod különböztetni a bölcsességet az előbb említett gyávaságtól, ha ráfigyelsz arra a rugóra, amely magatartásodat lendíti. Ha nincs benne az, hogy veled mi lesz, csak az, hogy vele mi lesz, akkor bölcsességed bölcsesség, és nem megalkuvás. 10 / 808

* * *

Jézussal -tól kapcsolatos látomás


Kérdező: 5. A templom falán Jézust láttam?
HANG: 5. Nem Engem láttál a templom falán. Magadból kivetített kép volt az. 7 / 532


Kérdező: Láttam Jézust. De előbb egy másik arcot is.
HANG: Azt kérdezed, hogy miért volt az a látomásod, ami volt? Megmondom. Azért volt, hogy erőt kapj hited gyakorlati megéléséhez.
Az a világ, amelyben élsz, olyan emberekkel van tele, akiknek a legritkább esetben van élő hitük. Az élő hit nem csupán hit, hanem olyan megtapasztalás, amely alapján tanításom megvalósítására törekszik az, akiben ez az élő hit valóság, és nem csak szövegelés!
Tanúskodni csak arról lehet, amit megtapasztaltatok. Az Én jelenlétem a ti életetekben csak akkor válik élővé, ha megtapasztalás is áll mögötte.
Te már tudod, hogy Én valóban létezem! Tehát mindent el kell követned azért, hogy tanításomat megismerd! Nekem nem a létem, hanem a tanításom az, ami számotokra boldogító! Hiába hisztek Bennem, vagyis hiába teszitek Rám életeteket, ha nem tudjátok, hogy Én mit jelentek számotokra, mint ÚT! Csak az, akit tudja, hogy mit jelentek én, mint ÚT, az tud Engem hitelesen képviselni az emberek előtt. Minden hiteles látomásnak ez az igazolása!
Akkor vagyok élő benned, ha nem ártasz senkinek, ha megbocsátasz mindenkinek, és segítesz ott, ahol erre neked lehetőséget adnak. Ez jelenti azt, hogy ÚT vagyok számodra. Ennek megerősítésére kaptad azt a látomást, amit kaptál.
Az előtte megjelent arc ne zavarjon meg. Amint egykor egy vakot amikor meggyógyítottam, ő úgy kezdett látni, mintha a fák járnának (Márk 8;24), s csak másodszorra látott tisztán, úgy veled is ez történt. A Tőlem feléd áradó első hatás még nem talált téged eléggé felkészülten. Csak a második látásban tisztult ki benned az, hogy Velem kerültél kapcsolatba. 16 / 1515


Kérdező: 1. Másokról kérdezem a HANG-ot.
HANG: 1. ... Természetesen Velem találkoztál akkor a templomban. Ha nem így lett volna, akkor nem gondolnál még ma is bizonyos érzelmi töltettel rá! De meg kell mondanom, hogy már többször is találkoztál Velem, de akkor nem tartottam olyan fontosnak, hogy felismerj, és te sem voltál erre hangolva!
Jó, ha tudod, Nekem van hat megjelenési formám közöttetek. Az egyiknek két oldala van. Most csak ezt említem meg. Az egyik: minden rászorulóban jelen vagyok számotokra, mert igaz e kijelentésem: "Amit egynek tettetek..., Nekem tettétek!" A másik oldal: amikor te, mint rászoruló valakivel találkozol, aki segít neked, akkor is Velem találkozol. Minden, ami jó, szép, nemes, az nemcsak Tőlem van, hanem Engem hordoz. Gondolj a HANG-könyvek hátlapján található idézetre! 20 / 2003


Kérdező: 1. Egy könyv lapozgatásakor Jézus arcát láttam.
HANG: 1. Minden olyan látomás, amelynek következménye a szívbéke, Tőlem van! De soha nem a látomás a lényeg, hanem a szívbéke! Ezt csak azzal a hittel tudod erősíteni magadban, amely segít téged, átlépve önmagad, a szolgáló szeretet vállalásában.
Te olyan benső érzékenységgel rendelkezel, amely nem önmagában értékes, hanem attól lesz értékes, vagy veszélyes, hogy mire használod.
Ha benső érzékenységedet arra, használod, hogy jobban meg tudd érteni azokat, akik tele vannak jajjal-bajjal, akkor megteremnek benned a Lélek gyümölcsei (Galata lev. 5;22-23 ). Ha e benső érzékenységedet nem tanulod meg önfegyelemmel, alázattal kezelni, akkor azért válik veszélyessé, mert nem a hitet, hanem a hiszékenységet erősíti benned. Ez pedig a babonaságnak, a bálványoknak a területe. 23 / 2281


Kérdező: 1. Mindenütt Jézus arcát látom.
HANG: 1. Mivel a tudatalatti világod tele van olyan képekkel, amelyeket Rólam, Jézusodról, elképzelték, ezért rajtad kívül azokat a vonásokat látod, amelyek fantáziád által Engem, az Én arcomat jelenítik meg. Olyan ez, mint amikor valaki az á, b, c betűiből, melyek egy lapon olvashatók, csak azokat a betűket veszi észre, amelyek gondolatait tükrözni tudják.
Arra kérlek, hogy ne arcom vonásait, hanem akaratom, kívánságom, szándékom tartalmát akard minden áron felismerni és megélni. 26 / 2618


Kérdező: 3. Jézus képe látható a fehér falon, ha negatívját nézzük?
HANG: 3. Az a bizonyos jézusi arc, ami megjelenik a falon olyankor, amikor egy bizonyos pontra koncentráltan figyelsz, nem rendkívüli, és nem csoda. Ez a külső látásmechanizmusnak természetes velejárója. Arra mindenképpen jó, hogy Rám, Jézusra, irányítsa gondolataitokat. De az, aki megreked csupán e mechanizmus érdekességénél, ettől nem lesz lelkileg gazdagabb. 28 / 2862


Kérdező: 1. Mindenben Jézust látom. Csak képzelődöm?
HANG: 1. Akkor lesz igazán áldásos a látásod, ha Engem, Jézust, meglátsz a szegényekben, a rászoru-lókban, a szenvedőkben, és mindazokban, akik szeretet után vágyódnak. Te erre nagyon alkalmas vagy!
Azokban a külső jelekben, alakzatokban, amelyekben Engem vélsz látni, csak azért látsz engem, mert szeretném, ha embertársaidban látnál, és így bennük szeretnél, szolgálnál Engem, Jézust. Szeretném, ha nem vonná el figyelmedet semmi attól, hogy önmagad lelkében és nélkülöző embertársaidban vedd észre azt, hogy Én, Jézus, rászorulok a te szeretetedre. 26 / 2593


Kérdező: 2. Egy pillanatra Jézust láttam?
HANG: 2. Én, Jézus, aki hajad szálait is számon tartom, fontosnak érzem, hogy időnként élményszerűen is érzékeltessem veled azt, hogy VAGYOK! Nem elég, ha valaki elhiszi azt, hogy vagyok. Ezt át is kell élnie annak, aki Belőlem erőt akar meríteni arra, hogy szándékom szerint tudja hordozni élete keresztjét. Ha csak egy villanásra is Rám éreztél álmodban, ez már erőforrás lehet számodra, ha te is ezt akarod.
Semmiképpen sem jó, ha 'rossz érzést' táplálsz magadban társaddal kapcsolatban. Ez akkor sem jó, ha ezt teljesen megalapozottnak gondolod. Azért nem jó, mert a Tőlem, Jézustól átvett szívbékédet senki nem veheti el tőled, bárhogy viselkedik is!
Hidd el, hogy az, aki rosszat tesz, az kizárólag magának árt ezzel. Igen, mert az istenszeretőnek minden a javára válik! Tehát bármi rosszat akar tenni valaki ellened, az feltétlenül javadat fogja szolgálni mindaddig, amíg istenszerető akarsz maradni. Aki pedig nem istenszerető, azzal az Isten sem tud mit kezdeni!
Tudatosan le kell oldanod magadról minden olyan 'rossz' érzést, amely miatt el tudsz keseredni. Igen, mert Én benned élek, és Tőlem csak olyan származik, ami épít, buzdít, vígasztal. Minden, ami rombol, elkeserít és kétségbe ejt, az ősellenségtől való, tehát le kell tudnod oldanod magadról., Ha hiszel Bennem, akkor képes vagy erre! Igen, mert Én, Jézus, valóban legyőztem a világot! Azt a gonosz világot, amely benned is boldogtalanságot akar előidézni! Tudnod kell, hogy te a GYŐZTES oldalán állsz!
Tudom, hogy komoly fájdalommal jár a csalódás, de ez az Én fájdalmam is benned, s így bizonyos értelemben kitüntetésnek is veheted, hogy nemcsak dicsőségemet, hanem fájdalmam egy részét is megosztom veled. Egyetlen pillanatra sem szabad lemondanod arról a szívbékéről, ami az Én jelenlétem benned! 31 / 3213


Kérdező: 1. Álmomban gyönyörűnek láttam az Urat.
HANG: 1. Az a látomás, amelyben részed volt, azt akarja erősíteni benned, hogy Én, Jézus, nagyon szeretlek téged. Neked is törekedned kell arra, hogy mások iránti szolgáló szeretettel kimutasd Nekem, hogy te is nagyon szeretsz Engem, Jézust. 31 / 3258


Kérdező: Imámban három napig Jézust láttam a keresztúton.
HANG: Látomásokat, lelki élményeket azért adok az enyéimnek, hogy erőforrások legyenek ezek olyankor, amikor a körülmények el akarják figyelmeteket irányítani Rólam.
Te valóságként tapasztalhattad meg az Én kiszolgáltatottságomat a gyűlölködő embereknek. Hidd el, ma is vigasztalásra szorulok minden rászorulóban, mert sok-sok jó szándékú emberben ma is járom azt a keresztutat, amelyet az emberi rossz indulat, kapzsiság készít számomra.
Szereteted, nyitottságod felém, arra késztetett Engem, a te Jézusodat, hogy ne csak az ima szavaival, de 'látomásban' is erősödjön a hited. 'Látomásod' olyan pecsét, amely hitelesíti azt, hogy jó úton jársz, és Velem, a te Jézusoddal, élő kapcsolatod van.
Szenvedésem láttán természetes, hogy megrendültél. Könnyeid az irántam való részvételedet jelezték. Az, aki sírni tud szenvedésem hatására, biztos lehet abban, hogy egy örökkévalóságon át örülni fog Velem együtt annak, hogy Általam, Velem és Bennem, megtalálta igazi, boldog otthonát! 38 / 4104


Kérdező: Egy pillanatra Jézus arcát láttam. Miért?
HANG: Én, Jézus valóban lehetővé teszem egyeseknek azt, hogy látomásaik legyenek. Ezt nem azért teszem, mert valami különleges személyeknek tartom őket, hanem azért, hogy erősödjenek abban az áldozatos szeretetszolgálatban, amelyet végezniük kell.
A te számodra is az legyen a legfontosabb, hogy a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek szívből megbocsátás, és a szolgáló szeretet útján haladj előre.
Én, Jézus gyakran a leggyarlóbb embereknek mutatom meg magamat, hogy ők megtérve, életpéldájukkal mutassanak be Engem embertársaiknak. Ne arról beszélj hát másoknak, hogy mit tett veled az Isten, hanem arról érdeklődj, hogy te hogyan és miben tudnád jobban szolgálni embertársaidat.
Én, Jézus mindenkor veled vagyok, és mindenkor segíteni akarok neked abban, hogy növekedj abban a szeretetben, amely mások életét könnyebbé teszi. 39 / 4178


Kérdező: 1. Egyszer Jézust láttam, egyszer meg Mózest. Miért?
HANG: 1. A Vezetőd, aki az őrangyalod, először Velem hozott össze azért, hogy tudatosodjon benned: az a vágyad, hogy Velem találkozz, lehetséges! De ez nem jelenti azt, hogy mindenkor Én, Jézus akarok hatni rád közvetlenül. Legtöbbször másokon keresztül hatok rád, de akkor is Én, Jézus hatok rád!
A Mózessel való találkozásod éppen azt akarja tudatni veled, hogy Nekem, Jézusnak vannak olyan küldötteim, akiken keresztül azt akarom érzékeltetni veletek, hogy a SZERETET, AKI MAGA AZ ISTEN, nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. Így mindaz, akit befonok szeretetem kiáradásába, továbbadásába, növekszik a szeretetben, s ugyanakkor nem csorbul az, hogy minden jónak Én, Jézus vagyok a FORRÁSA. 39 / 4191


Kérdező: Egy élmény, látomás, amely munkára hív. Milyen munkát kell végeznem?
HANG: ... Látomásokban, képekben kopogtatok be hozzád, s egész lényedet átjáró érzésekkel tudatom veled azt, hogy partneremnek hívlak a nagy misszióra, amely előttünk áll. Nem kevesebb a célom, mint az, hogy felkészítselek benneteket arra a változásra, amelynek még ebben az évszázadban meg kell lennie. Olyan lelkekre van szükségem, akik értelmükkel és szívükkel egyaránt igent mondanak Nekem, amikor felszólítom őket arra, hogy ÚT legyek számukra. Egy befelé vezető kiút abból a mocsokból, zavarból, kátyúból, amelybe részben tudva, részben tudatlanul kerültetek. ...
Két irányból kapod a szükséges információkat, ismereteket. Belülről és kívülről. Olyan fényeket, megvilágosodásokat akarok adni neked, melyek helyére rakják benned az eddigi ismereteidet. Olyan embereket, könyveket juttatok el hozzád, akik, amelyek által gazdagíthatod magadban a Rólam eddig szerzett ismereteidet. ... 7 / 591


Kérdező: 3. Látomásaimban vígasztal az Úr.
HANG: 3. Én, Jézus soha nem hagyom el azokat, akik kapcsolatban akarnak maradni Velem. E látomások szintén olyan erőforrások, amelyek át tudnak segíteni azokon a csalódásokon, amelyek érnek.
Gyermekeid miatt sem kell aggódnod! Ő jobban az Én gyermekeim, mint a te gyermekeid akkor is, ha most nem ezt élik meg. Mindegyiknek végig kell járni azt a keresztutat, amely megérleli bennük a Hozzám tartozás fontosságát! Kétségtelen, hogy imáid sokat tudnak nekik segíteni ebben. Vigyázz, hogy ne légy bűnrészes egyikkel kapcsolatban sem. Csak akkor és úgy segítsd mindegyiket, amikor és ahogy az szíved békéjét is elősegíti! 42 / 4573


Kereszt-látomás

Kérdező: 2. Egy csodás kereszt-látomás után szeretnék reális maradni.
HANG: 2. Látomásodat Tőlem, Jézustól kaptad! Soha nem fogod elfelejteni! Bizonyos értelemben neked Veronika kendőjévé kell válnod, hogy verejtékes arcomat, amely időnként annyira szomorú, Irántam való szereteteddel megtöröld. Valóban az olyan utolsó időket élitek, amelyet Én éltem, amikor keresztutamat jártam, amikor a kereszten függtem. Az idő betelt. Megváltásotok közel van már! Vállaljátok föl életemet, halálomat, hogy dicsőséges feltámadásomnak is részesei lehessetek! 24 / 2350

NAP

Kérdező: 1. Csodálatos szépnek láttam egyszer a Napot.
HANG: 1. Fatimában, Medjugorjében, gyakran használtam fel a Napot arra, hogy jelezzem a veletek megélt kapcsolatomat. Amint a Nap feltétlen feltétele annak, hogy a földön élet legyen, úgy a lelketek életének feltétlen feltétele az, hogy Én, Jézus legyek az az éltető NAP, aki mindazokat, akik az Általam elmondott és bemutatott szeretet szerint igyekeznek rendezni életüket, azok az örök élet várományosainak tudják magukat. Amint a Napnak nincs árnyéka, úgy Nekem, Jézusnak sincs olyan ígéretem, kijelentésem, amely árnyékot vethetne irántatok megélt szeretetemre.
Igaz, amint a Naptól el lehet fordulni, úgy Tőlem is el lehet fordulni. Amint a Naptól elfordult földi élet igyekszik különböző fényeket gyújtani, hogy a sötétet is némileg értelmessé tegye, úgy sokan, akik elfordulnak Tőlem, olyan 'fények' világánál keresik életük értelmét, ahol azt igazán soha meg nem találhatják. Gondolja a diszkók vibráló fényeire! 39 / 4160


SZÉLMALOM

Kérdező: Mit jelent számomra a látomásban megjelent szélmalom?
HANG: Hálaadó, dicsőítő imáid tisztítják benső szemeidet, és ez képessé tesz téged arra, hogy egyre jobban megértsd, mennyire szélmalomharc mindaz, ami kívülről befelé akarja megváltoztatni a világot.
De a szélmalomnak van pozitív töltete is. Láthatatlan erők indítják el azt a műveletet, amely éltető erővé őrli számodra azokat a hatásokat, amelyek Isten gondviselő szeretetéből áradnak feléd. Égi lelkek munkálkodnak azon, hogy benső világodat derűssé formálják, s így magadban tudd felfedezni az Isten országát, amelyet Én, Jézus elhoztam közétek (Már 1;15). Hidd el, hogy benned élek, és érted élek benned (János 14.23)! 39 / 4224

* * *

Új templomot látott

Kérdező: 2. Valaki látomásban egy új templomot látott. Jelent ez valamit?
HANG: 2. Aki olyan magán-kinyilatkoztatást kap, amelyről kérdezel, senkit nem kérhet fel arra, hogy higgyen neki. Azért nem, mert az evangéliumaim alapján legfeljebb csak azt építi, buzdítja és vigasztalja, aki kapta. Én, Jézus, az Én Titokzatos Testem felépítésére szólítlak fel benneteket, s ennek nem szervezeti, hanem erkölcsi alapja van. Az előző pontban említett HIT és SZERETET olyan benső szabadságot biztosít, amely által bármikor, bárki élő kapcsolatba lehet, sőt kell is, hogy legyen Velem.
Ti egymásnak testvérei vagytok, és a bennetek működő Lelkem által kell megcéloznotok az Általam új parancsnak (Jn; 13:34) mondott szeretni tanítást, mint állapotszerű feladatot. Ennek mindenkori ideje a JELEN. A többit bízzátok Rám! 37 / 3913

* * *
Tabernákulum

Kérdező: 3. Belülről lángolni láttam a tabernákulumot.
HANG: 3. Én valóban ott vagyok a tabernákulumban! Az Én oltáriszentségi jelenlétem pontosan arra való, hogy táplálkozzatok Velem! Amit láttál, az erősítse hitedet és keltsen vágyat benned arra, hogy lakást vegyek szívedben.
Drága Gyermekem! Imára szüksége van médiumomnak, de nem kell őt féltened! Imáitokra azért van szüksége, mert az ima fékezni tudja az ártó erők működését, s lehetővé tudja tenni, hogy egyre többen kapjanak Tőlem tanítást általa. 16 / 1508


Templomi élményem.


Kérdező: 1. Gyermekkoromban volt egy templomi élményem.
HANG: 1. A szellemvilág körülvesz benneteket. A templomokban főleg jó szellemek, tehát angyalok vesznek körül benneteket, és minden olyan élmény, ami tőlük jön, nemcsak felejthetetlen, de jóra akar irányítani benneteket.
Azok az élmények, amelyeket leveledben leírtál, erősíteni akarják benned azt, hogy van szellemvilág, és Én, akinek képét egy villanásra láttad, feltétlenül tudok rólad, erősíteni akarlak. 18 / 1776


Kérdező: 4. Miért van az, hogy szentmise alatt a látásom változik?
HANG: 4. Te okozod magadnak a látászavart. 7 / 532

* * *

Mária

Kérdező: Jézusom! Egyik testvérem választ vár Tőled Máriával kapcsolatban. Ő nem akar látni képeket. Ennek ellenére látta egyszer Máriát, mégpedig szomorúnak.
HANG: A képek, melyeket nyújtok testvérednek, éppen azért mondhatók hitelesnek és Tőlem valóknak, mert ő nem akarja erőszakosan, hogy legyenek látomásai. Pontosan ellenkezőjét akarja. -
Gyermekem! Mária igenis örül kívánságodnak! Örül, mert te valójában egy gyerekes kíváncsiságot ebrudaltál ki életedből. Mária nem örül, ha azt kérik tőle, hogy gyerekes kíváncsiságot elégítsen ki.
Soha nem haragudott rád Mária. Volt, amikor szomorúan nézett rád. Ez akkor volt, mikor látta rajtad, hogy nagyobb fogékonyságot, érdeklődést tanúsítasz lényegtelen dolgok iránt, mint kellene. Ezek nem-csak külső, hanem belső dolgok is. Például, ha fontosabbnak tartod azt, hogy mit gondol rólad az Isten, mint azt, hogy te mit gondolsz Istenről. Ez utóbbi a lényegesebb nálad. -
Mária szomorúságát inkább azok idézik elő, - látva téged -, akik lelki fejlődésedet felhőtlenebbé tehették volna, de nem tették. Nem tették, hanem ehelyett úgy gondolták, hogy ők jobban tudják azt, amit Isten rólad gondol, s neked kötelességed, hogy higgy nekik. Tehát nem miattad, hanem érted szokott Mária szomorkodni. Ez ismét csak örömforrás és bátorítás számodra." 1 / 40


Kérdező: 3. Máriát láttam-e?
HANG: 3. Nem Máriát láttad, de ő nem ellenezte ezt a látásodat. 7 / 532


Kérdező: 3. Anyám látomása Máriával kapcsolatban miként értelmezhető?
HANG: 3. Édesanyádnak szüksége volt e látomásra, hogy mélyüljön benne a Mária-tisztelet. 11 / 971


Kérdező: 2. Máriánál egy szép élményben volt részem
3. Nem hiszik el látomásomat.
HANG: 2. Máriának valóban az a kérése feléd, hogy saját szavaiddal beszélj vele. Szép az is, ha valaki kötött imákat mond, de igazán szívből csak akkor tudtok imádkozni, ha nem mások által kitalált, megfogalmazott szöveggel fejezitek ki éréseiteket.
Akár Atyámmal, akár Velem, Jézussal, akár Máriával, vagy bármelyik szenttel, angyallal, ha beszélgetsz, úgy szólj hozzánk, mint olyanokhoz, akik közvetlenül téged akarunk hallgatni. Az imában nem a szép szavakon van a hangsúly, hanem a szándékon, és azon a szereteten, tiszteleten, amellyel kimondod azokat.
3. A magán-kinyilatkoztatásokat csak annak kell elfogadni, aki kapja azokat. Kívülállókkal teljesen fölösleges erőszakoskodva elhitetni ezeket.
Ha igazak látomásaid, illetve, ha Istentől valók, mert attól még lehetnek igazak akkor is, ha nem Istentől valók, tehát, ha Isten szándéka szerint valók, akkor erről nem is illik másoknak beszélni. Ha mégis ezt teszed, akkor ez dicsekvésnek tűnik, és valóban jogosan néznek bolondnak.
Igen, mert Isten senkitől sem várja el, hogy dicsekedjék. Sőt ellenkezőleg! Ha valakinek látomásai Istentől vannak, akkor e látomások olyan hatással vannak az illetőre, hogy ez ettől szerényebb, alázatosabb, visszahúzódóbb, a félreállítást örömmel vállalóbb lesz.
De serény lesz a szolgáló szeretetben. Bár ebben sem lesz erőszakos, sem saját elképzeléséhez ragaszkodó, hanem csendes és bölcs lesz minden szavában.
A valóban Istentől származó látomások tehát, nem az emberek előtt akarják naggyá, különlegessé tenni a látomást látót! Aki látomásokra hivatkozik, az mindig gyanús! Ne látomásai miatt akarjon valaki kitűnni embertársai közül, hanem szeretete, alázata, fegyelmezettsége által. Ez az Istennek tetsző magatartás. Ne feledd:
'Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek!' (János 20;29) 32 / 3323


Kérdező: 2. Nem szabad letagadni, ha valaki látta a Szűzanyát?
HANG: 2. Nem jó, ha valaki látomásairól beszél! Ez csak akkor helyeselhető, ha maga a LÁTOMÁS ezt kifejezetten kéri. Különben önmutogatásnak, hiú dicsekvésnek tűnik! Az ilyen magatartás soha nem Istennek-tetsző! 36 / 3845


Kérdező: LÁTOMÁSOM VOLT MEDJUGORJÉBAN.
Medjugorjében láttam egy kutat, ami később nem volt.
HANG: Ahol az Én Édesanyám megjelenik, ott nemcsak Ő akar hatni azokra, akik oda zarándokolnak, hanem vannak ott olyan erők is, amelyek szeretnék a lényegről elterelni a figyelmet.
Neked nem azzal kell foglalkoznod, hogy amit láttál, az látomás volt, vagy sem, hanem azzal, amit Mária mond ott az egész világnak!
Sajnos, nagyon sok kegyelem holtvágányra kerül azáltal, hogy lényegtelen, de érdekes dolgok elvonják figyelmeteket a lényeges, de kevésbé érdekes dolgokról.
Medjugorjében azért jelenik meg Mária, hogy segítsen nektek abban, amiért a földre születtetek. Tehát segíteni akar, hogy felismerjétek magatokban az Én erőmet, s elszántabban tudjátok vállalni a szeretet áldozatát. EZ A LÉNYEG! 28 / 2802

* * *

Meditáció közben csodálatos látomásom volt.

Kérdező: Meditáció közben csodálatos látomásom volt.
HANG: Azok a meditációk, amelyek csodálatos élményeket nyújtanak, csak akkor érdemelnek különösebb figyelmet, ha a szolgáló szeretet irányában is megmutatkozik hatásuk. Tehát, ha olyan feladatra hívják fel a figyelmet, amely nemcsak jól eső érzést vált ki, de vágyat ébreszt olyan áldozatvállalásra, amelyben segíteni akartok a rászorulókon.
Én, Jézus, adok ugyan szimbólumokat, de csak akkor, ha már előbb kifejtettem valami komoly tartalmat, s ezt sűrítem egy szimbólumban. Tehát nem fordítva! Nem rejtvényfejtőknek, hanem értelmesen gondolkodó Isten gyermekeinek akarlak látni benneteket.
Soha ne feledd! Mindig a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés a lényeg! Ami ezt segíti, az jó, ami ezt nem segíti, az idegen Tőlem, a te Jézusodtól!
Említettél egy könyvet. Vigyázzatok! Csak azt fogadjátok el belőle, ami összhangban van az evangéliumaimban fellelhető tanításaimmal. Nincs új, meg még újabb evangélium. Én, Jézus, a négy evangéliumban, s feltámadásom után amíg veletek voltam, mindent átadtam nektek. Részben kibontva, részben magjában.
Olyan tanításnak, amely még magjában sem található meg az evangéliumaimban, ne dőljetek be! Abban a korban éltek, amikor bizonyos ártó szellemek, ha lehet, még a választottakat is megtévesztik!
Fiadtól és bárkitől, csak azt fogadd el, ami igazolható az evangéliumaim alapján. A tekintély egyedül Én, Jézus, lehetek. Mesteretek egyedül Én vagyok! Ti mindannyian tanítványaim vagytok, ha azok akartok lenni, s egymásnak pedig testvérei vagytok. 32 / 3285


Nagyanya

Kérdező: 2. Gyermekem miért látja mindig lefekvéskor nagyanyját?
HANG: 2. Gyermeked azért látja mindig nagyanyját, mert tudattalanjában szoros kapcsolatban van vele. Ez nem baj! De nem szabad erre különös hangsúlyt tenned. A fontos mindig a jelen! Tehát az, hogy benned, veled és általad menyire tudok Én, Jézus, gyermeked előtt élő valóság lenni. 34 / 3575


Szellemvilággal kapcsolatos

Kérdező: 1. Látomásban egy hang szólt: ,,Keresd meg az igazság királyát!" Válaszom ez volt: Már ott vagyok! 3. Egy szellem-alak állt mellettem, és mondott valamit, amit nem értettem. Szeretném tudni, hogy mit mondott?
HANG: Tudattalan világodat időnként vékony függönyréteg választja el attól a tudatos világodtól, melyet valóságnak neveztek. Mint tudod, valóság mindkét réteg, de nem azonos a nyelvük. A tudatos dimenzióban akkor érted meg legjobban a tudattalanod lényegét, ha nem a szavak szintjén akarsz megvilágosodást kapni, hanem olyan benső megérzés-szinten, melyet gyakorlással fejleszteni lehet. Két véglet között feszül a tudattalanban lejátszódó üzenet. A nagyon jó és a nagyon rossz érzés között. Minél kifinomultabbá válsz e benső figyelésre, annál pontosabb információkat tudnak veled közölni a tudattalanodra ható szellemek, illetve a saját tudattalanodba épített messzelátó és messzehalló képességeid. E rövid kis előzmény után a jelenések magyarázata a következő:
1. Nemcsak természetednél fogva vagy olyan, akinek szellemi emberré kell lennie - természeténél fogva ilyen minden ember, - hanem még külön dopping-hatásokat idéznek benned elő a téged nagyon szerető, féltő, érted drukkoló jó szellemek. Az igazság keresésére szóló felhívás mindig a jó szellemektől van.
A rossz szellemek is szívesen használják csalinak az igazság gondolatát, de nem úgy, hogy keresd, hanem úgy, hogy azt közlik veled, hogy birtokodban van, és azt ki kell mondanod, azt meg kell védened, azt rá kell erőltetned másokra. Néha még magadra is akarják, hogy erőltesd, ha látják előre, hogy később károdra, vagy más kárára fordíthatják azt. Magad felé inkább elbizonytalanítanak. Van egy találó mondásotok, mely jól jelzi a gonosz játékát az igazsággal. Ez a mondás így szól: A kibicnek semmi sem drága. 3. A melletted lévő szellem értetlen szavai értelme ez: Ez az eset segítette és biztosította számodra azt, hogy megírd leveledet, és megkapd e fenti válaszokat. 7 / 513


Kérdező: Szellemlátomások nagyon megzavartak. Elkárhozással ijesztgettek.
HANG: Sokkal jobban szeretlek Én annál, semhogy engednélek elkárhozni! Benned sokkal több a jóakarat, mint te magadról ezt feltételezed. Én nagyon jól ismerem minden tetted gyökerét, ezért merem mondani, hogy te nem vagy Nekem ellenségem.
Az kétségtelen, hogy aki a tűzzel játszik, az könnyen megégetheti magát. Aki szellemekkel, szellemidézésekkel foglalkozik, az bizony kénytelen viselni ezeknek következményeit. De ezek a következmények csak addig árthatnak, míg Hozzám nem fordul valaki.
Sokkal jobban el kell hinned, hogy te a Győztes oldalán állsz. Igen, az Én oldalamon állsz, ezért semmi és senki nem árthat neked. Az Én szeretetem azért engedte meg, hogy szellemileg megzavarodj, mert csak így tudtad megtanulni azt, hogy Nálam fontosabb nem lehet semmi és senki a te életedben.
Ha azt akarod, hogy egészen rendbe jöjj szellemileg, akkor el kell kezdened hálaimákat mondani Nekem. Hálát kell adnod az életedért, és azért, hogy a Tőlem kapott életet boldogságra kaptad. Furcsa, de meg kell értetned magaddal, hogy te boldog ember vagy, mert az Enyém vagy. Igen, mert nem az a lényeg, hogy valaki milyen, hanem az, hogy az Enyém, vagy sem. Te az Enyém vagy, és ezért gyökerében megoldott az életed akkor is, ha a felszín mást mutat. Agysejtjeid, idegrendszered lehet ideig-óráig összekuszált, de aki ezek mögött van, az Én Lelkem ereje, lelked legmélyén olyan békét kínál fel neked, amelyet ha elfogadsz, akkor előbb-utóbb a felszínen is érzékelhető lesz ez.
Elfogadni pedig nem nehéz. Azáltal fogadod el, hogy megköszönöd Nekem, hogy békét hoztam neked. Minél átéltebben köszönöd ezt meg, annál hatékonyabban fogod érezni jelenlétem erejét. Olyan ez, mint egy hangszer, egy zongora, melynek húrjai elhangolódtak, de a művész, aki e hangszeren játszik, az elhangolás miatt nem lesz kisebb művész. Sőt! Idővel tökéletesre fogja hangolni a zongorát!
Én élek hát benned, és szeretetem elűzi tőled azokat az árnyakat, melyek zavarni akarnak. 9 / 747


Kérdező: A képzeletem játszik velem, vagy szellemek?
HANG: Kettő oka van annak, hogy a szellemvilág felhívta magára a figyelmedet.
Az egyik ok az, hogy örülj! Legyen szívedben bizonyosság arról, hogy egy mérhetetlen szeretet szemmel kíséri sorsodat. Ennek az örömnek azonban nem szabad olyan hatásának lennie, hogy fűnek-fának beszélj erről.
Egy örömöt ugyan el lehet mondani, de nem lehet átadni. Azok a képek, amelyek előtted megjelennek, ha másoknak beszélsz róluk, akkor többet ártanak, mint használnak.
Igen, mert a másik ok, amiért ezeket láthatod, az éppen a te megerősödésedet szolgálja. Mások nemcsak nem értenék meg, de félreértenék, dicsekvésnek tartanák, és ezzel magadnak is, és természetesen Nekem is csak megnehezítenéd azt a munkát, amely a szeretet növekedését van hivatva megvalósítani a földön.
Légy tehát nagyon fegyelmezett, és jól nézd meg, hogy kit avatsz be bizalmadba! Az okosság és óvatosság főleg azokat kell, hogy jellemezze, akik a természetestől eltérő hatásokat élnek át.
Azt is ajánlom, hogy a megjelent képektől kérdezd meg, elfogadnak-e Engem, mint Isten Fiát, uruknak? Azért ajánlom ezt, mert szép képeket a nagy megtévesztő is tud produkálni, de azok, akikben Én élek, le tudják leplezni mesterkedéseit. E leleplezésnek egyik legkönnyebb módja éppen az előbb ajánlott rákérdezés. 14 / 1136


Kérdező: 1. Bizonyos élmények által energiát kaptam a gyógyításra?
HANG: 1. Te megnyíltál a szellemvilág felé, és ennek következményei azok a bizonyos élmények, amelyeket leírtál leveledben.
A lelki élmények soha nem öncélúak! Mindig arra szolgálnak, hogy feladatokra készítsenek fel. Bizonyos jelek mindig jelzik azt, hogy milyen faladat elvégzésére kaptál erőt, megbízatást.
Vakon soha nem szabad követned a kapott utasításokat, hanem mindig át kell szűrnöd józan értelmed szűrőjén. Gondolj csak arra, hogy József, az Én nevelőapám, amikor indíttatást kapott arra, hogy visszatérjen Egyiptomból eredeti hazájába, nem ment oda vissza, ahonnan menekülnünk kellett, mert attól tartott, hogy ott Én még veszélyben lehetek, ezért újabb jelre várt, majd Názáretbe vitt Engem (Máté 3;19-22). A józan ész használata tehát nagyon fontos! / 1328


Kérdező: 1. Sok érdekes látomásra kérünk magyarázatot.
HANG: 1. Vannak emberek, akiknél könnyen megy a kivetítés. Ez részben alkati kérdés, részben pedig az idegek és a fantázia játéka. A szellemek materializálódása nem plafonon történik! 16 / 1475


Kérdező: 1. Meditációban szellem-élményem volt. Miért?
HANG: 1. Amikor valaki kinyílik a szellemvilág felé, akkor kiteszi magát olyan erőknek, amelyek nem mindig pozitív erők. Ezért fontos az előkészület! Már a meditáció előtt fontos kérni azokat a jó szelle-meket, angyalokat, akik Istentől kapott szerepük folytán rendelkezésére állnak a földi halandóknak, ha részetekről erre felszólítást kapnak.
Vigyázz! A szellemvilággal nem lehet játszani! A szellemvilág olyan erők világa, ahol csak pozitív hozzáállás hatására ér benneteket pozitív ellenhatás, vagyis olyan, amely a ti, kezdetben már meglévő erőtökre fölerősítően, bátorítóan tud hatni. 16 / 1571


Kérdező: 1. Gyermekkoromban volt egy templomi élményem.
HANG: 1. A szellemvilág körülvesz benneteket. A templomokban főleg jó szellemek, tehát angyalok vesznek körül benneteket, és minden olyan élmény, ami tőlük jön, nemcsak felejthetetlen, de jóra akar irányítani benneteket.
Azok az élmények, amelyeket leveledben leírtál, erősíteni akarják benned azt, hogy van szellemvilág, és Én, akinek képét egy villanásra láttad, feltétlenül tudok rólad, erősíteni akarlak. 18 / 1776


Kérdező: 1. Valaki megjelent nekem, de nem tudom ki és miért.
HANG: 1. Minden esemény, élmény, amely nem helyezhető el megfelelően a tér-idő dimenzió határain belül, arra figyelmeztet, hogy van szellemvilág! Ha egy ilyen élmény arra nem ad lehetőséget, hogy mondanivalóját felismerd, akkor elég, ha csak a szellemvilág létezését szűröd le, erősíted meg magadban, s a jövőben jobban igénybe veszed az angyalok segítségét.
Nem kell tehát különösebben foglalkoznod látomásoddal, de igenis foglalkoznod kell azzal, dolgoznod kell azon, hogy az őrangyaloddal és általában az angyalokkal elmélyültebb legyen a kapcsolatod, mint eddig volt. 19 / 1836


Kérdező: 1. Mozgásképtelen rokonom látja, hallja a szellemeket.
HANG: 1. Az, aki közvetlen kapcsolatot tud megélni a szellemekkel, addig tart jó irányban, ameddig ez szíve békéjét nem fenyegeti. A jó szellemek, tehát az angyalok, nagyon szeretnek benneteket, és rokonodnak is tudnia kell, hogy melléje is rendeltetett olyan őrangyal, aki nagyon szívén viseli sorsát. Az angyalok nagyon tudnak aggódni, örülni, nagyon tudnak együtt érezni és vigyázni rátok akkor, ha erre megkéritek őket, tehát ha hisztek áldásos munkájuk valóságában.
Ha tehát rokonod azt tapasztalja, hogy lelkileg gazdagodik az általa hallható, látható szellemek által, akkor adjon ezért hálát Istennek, aki így akarja enyhíteni azt a karmikus sorsot, amelyet vállalnia kellett előző életének következményeként. 19 / 1884


Kérdező: Hallucináltam, vagy valóságot éltünk át egy erdei tisztáson?
HANG: Amit átéltetek akkor azon az erdei tisztáson, az nem volt sem hallucinálás, sem valami olyan esemény, ami erkölcsi többletet jelenthetne bárkinek is. Olyan szellemek játéka volt, akik nem elég érettek a mennyei boldogság birtoklására, és nem elég rosszak ahhoz, hogy hatékonyan tudnának ártani bárkinek is.
Ti akkor és ott nagyon rá voltatok hangolva arra, hogy benső világotok megfelelő kontroll nélkül is nyitott legyen azon szellemek számára is, akik állandóan földközelben lebzselnek, és csupán egyéni kedv-telésből igyekeznek olyan élményeket előidézni bennetek, amely élmények sajnos elvonhatják figyelmeteket a lényegről, vagyis azokról a jó angyalokról, akik türelmesen várják, hogy kérjétek segítségüket napi életetek megszenteléséhez.
Nagyon szeretném szívetekbe vésni, hogy a REND Lelke nem a RENDKÍVÜLISÉGEK Lelke. Természetesen van olyan rendkívüliség is, amelynek forrása a Szentlélek, de az ilyen rendkívüliség soha nem ködös misztikum, hanem egyértelmű erő egy olyan feladat felvállalására, amelyben mindenki növekedni tud az irgalmas szeretetben.
Azért óvok mindenkit a rendkívüliségektől, mert ezek annyira érdekesek tudnak lenni, hogy könnyen találkoznak olyan benső igényeitekkel, amelyek fontosságotok tudatát erősítik bennetek. A ti fontosságotok, és nem az Én fontosságom tudatát!
Nekem ti mérhetetlenül fontosak vagytok, de ez csak akkor lehet gazdagító számotokra, ha nektek pedig Én vagyok mérhetetlenül fontos!
Megismétlem a lényeget: Az a rendkívüliség, amely Tőlem, Lelkemtől származik, soha nem ködös misztikum! Mindig fényt, meleget, egyértelműséget, biztonságot sugároz!
Nagyon értékelem azt, hogy képesek vagytok áldozatokat hozni azért, hogy olyan előadásokat, olyan körülményeket biztosítsatok magatoknak, amelyekben nagyobb lehetőségetek van Velem átitatódni, mint a zajos, rohanó, sürgető, semmire rá nem érő napokban. De vigyázzatok, mert az ártó erők is tudják ezt, és csak akkor tudjátok jól és eredményesen felhasználni ezeket az optimális lehetőségeket, ha - amint az ott elhangzott előadásban is hallhattátok, - nagy lelki éhségetekben sem feledkeztek meg arról az önfegyelemről, amely szükséges ahhoz, hogy a szellemek megkülönböztetésének adományát használni tudjátok. Kérd magad számára a szellemek megkülönböztetésének adományát!
Megáldalak, hogy igényed legyen ennek elfogadására. 19 / 1909


Kérdező: 1. Látomásomról kérdezem a HANG-ot.
HANG: 1. Korod és szenvedéseid megérleltek téged annyira, hogy érzékennyé tudj válni a jó szellemek érintésére. Látomásaid nem egyszerű kitalációk, hanem lelked képernyőjén megjelent égi hatások, amelyek erősíteni, bátorítani akarnak téged abban, hogy amit hiszel, az nagyobb valóság, mint amit testi szemmel láthat az ember.
Látomásodnak nem a részletei a fontosak, hanem maga az egész! A fény, a ragyogás, és az utána átélt nyugalom!
Aki magányosnak gondolja magát, annak szüksége van időnként olyan égi hatásokra, amelyek azt igazolják, hogy soha nincs egyedül az, akiben van hit és bizalom a gondviselésben.
Imáid nagyon értékesek, és nagy erőket tudnak megmozdítani itt a szellemvilágban annak érdekében, hogy szebb legyen általuk a föld. Imáid elsősorban reád hullnak vissza áldásként, de amint a tóba dobott kő hullámokat indít el az egész tavon, úgy indít el jó sugárzást minden hitből, szívből jövő imádságod.22 / 2200


Kérdező: RAJZOK VANNAK AZ ABLAKÜVEGEN.
1. Mit jelentenek ezek a rajzok?
2. Lehetek-e természetgyógyász?
HANG: 1. Rendkívül sokan vagytok, akik szellemvilágotok szelíd nyitottsága miatt olyan hatásoknak, élményeknek vagytok kitéve, amelyekkel felkészületlenségetekből kifolyólag nem tudtok mit kezdeni.
Jó indulatú és mindenfelé nyitott szellemetek, a kellő óvatosság híján, ki van téve a szellemvilág szemtelen szellemei próbálkozásainak. Ezek a szellemek mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy felhívják magukra a figyelmet. Ha ez sikerül nekik, akkor biztos lehetsz abban, hogy a figyelmed lekötése miatt, amit produkcióikkal érnek el, elterelik gondolkodásodat arról a területről, amely számodra a valódi boldogságot jelenti: Rólam!
A szellemvilág szellemei képesek az anyagvilágban hatásokat kiváltani, képesek jelenségeket létrehozni, akár oly módon is, hogy az ablaküvegekre mindenféle ábrákat karcolnak. Ez egyrészt jó, mert felhívja a figyelmeteket arra a számotokra elképzelhetetlenül szoros kapcsolatra, amely a szellemvilág és a földi emberek világa között van.
Néhány ember számára megadatott az a képesség, hogy mindezt lássa, érzékelje, de beszámolóik minderről süket fülekre, értetlen elmékre talál.
A szellemvilág lakói is jó, vagy rossz szándékúak. Megnyugtatásul mondom neked, hogy a rossz szándékú szellemek kárt nem tudnak okozni bennetek. Nincs rá lehetőségük. Arról nem is szólva, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik (Róm: 8;28)!
Azok a szellemek, amelyek embereket szállnak meg, ezt azért tehetik, mert mindezt az illető tudati, tudatalatti engedélyével teszik, mert egymásra vannak hangolva.
E tekintetben a te lelkületed, szellemed nyitott fogékonysága alkalmat ad a szellemvilág lakóinak arra, hogy a kíváncsiságodat felkeltve, mint a természetgyógyászat felé érdeklődést mutató embernek, hassanak a hiúságodra.
Te, aki szívesen nézegeted az említett rajzokat az üvegen, jobban járnál, ha azon gondolkodnál el, hogy milyen is a valódi szeretet, és ennek milyen vonatkozási pontjai vannak. Figyelmedbe ajánlom Bulányi György: "Merre menjek" c. könyvét. Azt viszont előre javaslom, hogy ezt a könyvet ne csak részleteiben mazsolázd ki, mint a HANG-ot, hanem a fogalmak tisztázásával az értékek megszerzésének eszközeként használd fel. Másképpen fogalmazva: A könyv segítségével kitisztított fogalmakkal gondolkozz el azon, hogy mit akar veled az Isten. Hidd el, ha ajánlásomat komolyan veszed, óriási lelki hasznod lesz belőle! Mérhetetlenül több mint az ablaküvegen általad felismert ábrák megfejtésével való időtöltésed által.
Ha ezeknek a rajz-jelenségeknek nem szentelsz figyelmet, akkor ezek előbb-utóbb elmaradnak, mert egyetlen szemtelen szellem sem viseli el soká, ha nem figyelnek rá. Arról nem is szólva, ha kinyitod Felém szívedet és érdeklődésedet, akkor ezek pánikszerűen távoznak. ... / 2528


Szőkefalvi jelenésről

Kérdező: A szőkefalvi jelenésről kérek véleményt!
HANG: Az a dimenzió, amelyet ti másvilágnak mondotok, mindenkor átjár benneteket. Minél nagyobb valakinek a hite, annál többet 'tapasztal' meg ebből valaki. Az tehát egy általános jelenség, hogy veletek és bennetek van a másvilág.
Vannak előre kiválasztott lelkek, akik időnként látomásszerűen átélik azt, hogy e másvilágból ellátogat valaki hozzájuk. Ilyen esemény az általad említett jelenés is. Az ilyen jelenéseknek hitelességét a következmények alapján lehet megállapítani. Tehát nem az a döntő, hogy ki és hogyan vélekedik az ilyen jelenésekről, hanem az, hogy milyen gyümölcsöt teremnek e jelenések. E téren tehát nem a médiumomban megszólaló HANG teszi az említett jelenést hitelessé, hanem az a hatás, amely következményként sugározni fog e jelenésből.
Minden rendkívüli eseményt, jelenést vizsgáljatok meg, és csak akkor merítsetek belőle erőt, bátorítást, ha az univerzális hitet (vagyis azt, hogy minden ember higgye magát embernek, és emiatt tisztelje az embertársában is az embert), és az alapalázatot (vagyis azt, hogy a meglátott jó melletti kiállással egy időben legyen nyitottsága az esetleg jobb irányában) segíti elő.
Tömören úgy is fogalmazhatnom, hogy az Általam, a te Jézusod által új parancsnak nevezete szeretetet parancsban való növekedést segítse elő (Jn 13.34). A döntő mindig ez! 39 / 4228


Víz.

Kérdező: 2. Két kezemmel szórtam szét a vizet.
HANG: 2. Van mondanivalója a víz-szórásnak is. Pozitív töltetet hordoz e látomás. A szeretetnek azt a nyitottságát, amely együtt tud érezni a szűkölködőkkel, és örül, ha segíthet az élet kibontakoztatásában. E két egymásmellé rendelt mondat nagyon mély és gazdag tartalmakat hordoz. Érdemes elgondolkodnod rajtuk. 7 / 513

* * *

Kérdező: 2. Sok látomásban volt már részem.
HANG: ... Ne itt a földön akarj Engem színről színre látni! Ne itt akarj Engem közvetlenül hallani. Olvasd az evangéliumokat! Ezekkel tápláld lelkedet, és ne az ufómagazinokkal! Azt a rövid időt, ami még hátra van neked a földi életből, mindenek előtt gyakorlati szeretettel akard megtölteni. Csak ezeknek fogsz örülni a halálod óráján, amelyhez hatvan év után már mindenkinek közel kell éreznie magát.
Én hiába szeretlek téged, ha te nem a szeretet megvalósításával vagy elfoglalva, hanem azzal, hogy ki beszél hozzád, és azzal, hogy milyen élményeid voltak és vannak.
Drága Gyermekem! Készülj a Velem való közvetlen találkozásra úgy, hogy soha senkinek ne árts, mindig mindenkinek megbocsáss és segíts ott, ahol erre lehetőséget adnak neked. Irántam való szeretetedet így tudod kimutatni! Így, és nem másképpen! 24 / 2436


Kérdező: 1. Különböző képeket látok nyitott, illetve csukott szemmel.
HANG: 1. Soha nem az a döntő, amit látsz, hanem az, amit teszel. Ez nem jelenti azt, hogy a "látás" nem fontos, de a döntő mindig az, hogy mit teszel! Ennek kell igazolnia látásod értékét! Minden pozitív látásból úgy kell kilépned, hogy örüljenek neked azok, akikkel kapcsolatban vagy. 28 / 2832


******************

Kérdező: Uram valaki olyan látomásokat észlelt, melyek szerint úgy gondolja, hogy Te üzensz általa neki valamit.
HANG: Kétségtelenül van üzenetem számodra, de ezek az üzenetek nem jelentik azt, hogy olyan szere-pet akarnék adni most neked, melyek által az emberek elé kellene állnod, s ezeket nekik tovább kellene adnod. Én adtam neked egy érzékeny idegrendszert, és egy olyan sorsot választottál, alakítottál ki magadnak, melynek természetes velejárója az, hogy olyasmire is rá tudsz érezni, ami mellett mások könnyedén elmennek anélkül, hogy hatna rájuk.
Ami fontos, az az, hogy a benned és körülötted lévő eseményekből igyekezz olyasmit kiolvasni, ami szíved békéjét nem zavarja, s szeretetedet pedig jobban kibontakoztatja. Téged sem a mulandóságra teremtettelek, hanem olyan boldogságra, mely nem ismeri az idő múlását. Amiket láttál, e látomások éppen azt akarják, hogy tudatosuljon benned a következő: Csak a rajtad kívüli világ áll a változások, mulandóságok örvényében. De ami benned van, az ezektől független. Ami ÖRÖK, azt hordod magadban. Valamikor ezt így fejeztem ki:" Az Isten országa bennetek van."
Kérlek hát, ne annyira a külső jelek megfejtése töltse ki idődet, hanem annak a szeretetnek megnyilvánulása, melyet, vagy inkább így mondom, Akit szívedben hordozol. 4 / 266


Kérdező: 4. Látomásokról.
HANG: 4. Ne törekedj rendkívüliségekre. Légy egyszerű gondolkodásodban, cselekedeteidben egyaránt. Gyermekeddel kapcsolatban sem szabad problémákon rágódnod. A jövő majd gondoskodik magáról. Legyen elég mindig a mának a maga baja. 5 / 408


Kérdező: 4. Az általam már kétszer hallott hang és látomásaim milyen információt közvetítenek?
HANG: 4. Mindkettő azt jelzi, hogy együvé tarozunk! És lehetővé teszem számodra azt, hogy mélyülj a Rámfigyelésben.
Gondviselő szeretetem mindig veled van! 12 / 1044


Kérdező: Sok látomásom van. Jézus útját akarom járni.
HANG: A te látomásaid és egész benső világod azt a vágyadat jelzik, mely szerint szeretnéd megszüntetni azt a határvonalat, ami a földi élet és az örök élet között húzódik. Ha még pontosabban akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy szeretnéd, ha a tükör által homályban látás és a színről színre látás között nem volna különbség! Tehát valami olyasmit szeretnél, ami egyszerűen nem lehetséges.
A te benső világod, vágyaid, ha képekben megjelennek, ezek azt feltétlenül jelzik, hogy van élet a halál után, de ennél több információt nem nyújtanak.
Neked, korodra való tekintettel, természetesen többet kell már foglalkoznod azzal a világgal, ami vár rád, mint azzal, amit el kell hagynod. De nagyon fontos, hogy azt a munkát, amit naponta el kell végezned, olyan szeretettel végezd, amely szeretet boldogítani fog akkor, amikor el kell majd hagynod e földi életet.
Aki hetvenéves, annak lelkében feltétlenül fényeket akarok gyújtani! De ezek a fények nemcsak a jövőt, tehát a Velem történő színről színre való találkozást világítják meg, hanem a jelenedben elvégzen-dő feladataidat is. Vagyis nemcsak az imára kell tenned a hangsúlyt, hanem emberi kapcsolataid meg-szentelésére is.
Nagyon fontos az őszinte, szívből jövő megbocsátás! Nagyon fontos az, hogy az irgalom töltse be szívedet! Ha irgalmas szeretet él benned, akkor hetvenéves korodban is tudni fogod, hogy a szolgáló szeretet nem ismer nyugdíjba vonulást, és ha csökken is a külső látásod, a benső látásod annál jobban tisztul, élesedik, és meg tudod látni azokat a lehetőségeket, amelyek e szolgáló szeretetet várják el tőled. 23 / 2291


Kérdező: Félek! Látomásaimban sok alak jelenik meg.
HANG: Te azt mondod magadról, hogy nagyon vallásos vagy. Ezalatt azt érted, hogy különböző imákat és külső szereket, - szenteltvíz, rózsafüzér, stb. használsz nagy mennyiségben.
Drága Gyermekem! A te félelmed nem szüntethető meg semmiféle ima, vagy külső szerek használata által. Egyedül azáltal szüntethető meg, ha komolyan elhiszed, hogy benned élek, és ezáltal te a győztes oldalán állsz. Az egész világ is hiába fogna össze ellened, ha hiszel Bennem, mert Én legyőztem a világot! Elsősorban azt a világot győztem le, amely ártani tudna azoknak, akik szeretnek Engem.
Annyira világosan elmondottam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, és lakást fogunk venni a minket szerető szívében. Tehát benned élek!
Ha ezt nem hiszed el, akkor nem tudok veled mit kezdeni, mert senkire sem lehet rákényszeríteni sem a hitet, sem pedig azt, ami az élő hit velejárója, a benső békét.
Nyugodtan oltsd el éjjelre a villanyt! A külső sötét semmit nem jelent annak, akiben Én, a világ világossága benne vagyok! Mint ahogy a legragyogóbb napsugár sem jelent semmit annak, aki szívében nem vagyok jelen, tehát aki sötétséget hord magában.
Egyedül tőled függ, hogy hiszel, vagy nem hiszel az Én boldogító, győzelmet jelentő jelenlétemben.
Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha nem imádságoktól és szenteltvíztől, hanem az Én jelenlétemtől nemcsak várnád a megoldást, hanem hinnéd, hogy ez már meg is történt! Én, Jézus, mondom ezeket neked. 24 / 2419


Kérdező: 2. Sok látomásban volt már részem.
HANG: Ne itt a földön akarj Engem színről színre látni! Ne itt akarj Engem közvetlenül hallani. Olvasd az evangéliumokat! Ezekkel tápláld lelkedet, és ne az ufómagazinokkal! Azt a rövid időt, ami még hátra van neked a földi életből, mindenek előtt gyakorlati szeretettel akard megtölteni. Csak ezeknek fogsz örülni a halálod óráján, amelyhez hatvan év után már mindenkinek közel kell éreznie magát.
Én hiába szeretlek téged, ha te nem a szeretet megvalósításával vagy elfoglalva, hanem azzal, hogy ki beszél hozzád, és azzal, hogy milyen élményeid voltak és vannak.
Drága Gyermekem! Készülj a Velem való közvetlen találkozásra úgy, hogy soha senkinek ne árts, mindig mindenkinek megbocsáss és segíts ott, ahol erre lehetőséget adnak neked. Irántam való szeretetedet így tudod kimutatni! Így, és nem másképpen! 24 / 2436


Kérdező: Nagyon vallásos vagyok és félek a látomásaimtól.
HANG: Te valóban nagyon vallásos vagy. Én, Jézus, közel sem voltam olyan vallásos, mint te. Ez nem meglepő, mert te amikor vallásosságot mondasz, akkor sok imára, szenteltvízre, szent képekre, szobrokra, szertartásokra, búcsújárásokra, böjtökre, litániákra, és ezekhez hasonlókra gondolsz.
Neked nem arra kellene törekedned, hogy az előbb elmondott értelemben még vallásosabb légy, mert ha így folytatod, akkor előbb-utóbb meg fogsz bolondulni. Neked jobban kellene HINNED Bennem, Jézusban! Jobban kellene elhinned, hogy benned élek, ha szeretet van a szívedben. Jobban el kellene hinned, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot, vagyis a gonoszt. Tehát el kellene hinned, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik! Te, aki Istent szerető vagy, csak hálát adhatsz mindenért, ami veled történik. Ha nem vagy hálálkodó lélek, akkor vagy nem hiszed el, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik, vagy nem vagy Istent szerető!
Ezt a hitet Én, Jézus, nem tudom megadni sem neked, sem másnak. Ennek a hitnek gyakorlása tőled függ. Törekedned kell úgy gondolkodni, úgy szólni, úgy cselekedni, mint aki elhiszi, hogy benne élek! Ez Rajtam, Jézuson, nem állhat. Csak rajtad áll! Érted és veled mindent megteszek, de helyetted nem tudok megtenni semmit! Nem, mert nem vagy bábu, hanem értelemmel és szabad akarattal rendelkező ember. Ha nem ilyen lennél, nem is lennél ember.
Embernek lenni pontosan azt jelenti, hogy következetesen hinned kell az Én jelenlétemben!
Bízom benned! Bízzál jobban Bennem, a te Jézusodban! 27 / 2696


Kérdező: 2. A vezeklésnek mi értelme van?
HANG: 2. Vezeklésetekre Nekem, Jézusnak, nincs szükségem! Nem is szabad erre tenned a hangsúlyt. De tudnod kell, hogy közvetlenül Isten iránti szeretetedet csak vezekléssel tudod kimutatni.
Azért nem erre kell tenned a hangsúlyt, mert Én, a te Jézusod arra tanítottalak és azt életem elétek, hogy emberek szolgálata által mutassátok ki Irántam való szereteteteket. A hangsúlyt erre kell tenni! Ezt csak akkor szabad megváltoztatnod, ha Én, a te Jézusod, ezt közvetlenül tudomásodra hozom akár kijelentés, akár látomás, akár valami külső, vagy belső jel által. Az Enyéim számára csak szubjektív mennyország létezik. Csak a kárhozottaknak van objektív, tehát rajtuk kívüli mennyország. A rendi szabályzatok csak addig hordozzák áldásomat, amíg segítenek abban, hogy mélyítsd magadban azt a szívbékét, amely csúcsérték kell, hogy legyen. 28 / 2902


Kérdező: 1. Különböző látomásaimról kérdezem a HANG-ot.
HANG: 1. Különböző látomásaid, amelyekről leveledben írtál, abban akarnak megerősíteni, hogy az a világ, amelyet lassan el kell hagynod, nem érdemli meg, hogy gondban légy miatta, mert Én, Jézus, már helyet készítettem neked egy olyan világban, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, s emberi szív föl sem tudja fogni annak szépségét, csodálatosan boldogító voltát. Látomásaid erősíteni akarják benned azt a hitet, amely képes szívedről leoldani azokat a földi kötelékeket, amelyek akadályozhatják benned a szívbékét.
Te most abban a korban élsz, amikor egyre több ember részesül olyan lelki élményekben, amelyek erőt, bizalmat, nyugalmat árasztanak. Fontos, hogy ezekkel az élményekkel ne dicsekedj, mivel nem azért kaptad, mert megérdemled, hanem azért, hogy lélekben erősödj általuk. Jó, ha tudod, nem attól lesz valaki szent, amit kap, hanem attól, amit ad. Csak a szeretet kapcsolhat benneteket a SZERETETHEZ! 30 / 3102


Kérdező: Mivel több levelet kaptam, amely levelek azt mondják el, hogy milyen csodálatos dolgokat tett íróikkal az Isten, ezért fontosnak tartom, hogy e levelekre megírjam a HANG VÁLASZÁT.
HANG: Minden ember csodálatosnál csodálatosabb eseményeket mondhat arról, hogy mennyire szereti őt az Isten! Isten szinte naponta ad jeleket Saját szeretetének felismerésére. Vannak olyan jelek, amelyek félremagyarázhatatlanok, mint pl. különböző látomások, s vannak olyanok, amelyek nehezebben vehetők észre. Ami biztos az az, hogy Isten szeretete soha nem csökken teremtményei iránt! Éppen ezért számotokra nem arra kell tennetek a hangsúlyt, hogy mit tesz veletek az Isten, hanem arra, hogy ti mit tesztek az Istennel! 41 / 4411

 
 
0 komment , kategória:  LÁTOMÁS  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 90 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2
  • e Hét: 2
  • e Hónap: 118
  • e Év: 459
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.