Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 182 
Kegyelemmel teljes nagyböjti szent időt kívánok Mindenkinek!
  2019-03-07 13:26:40, csütörtök
 
 

Urunk, Jézus Krisztus,
föltámadásod ünnepéig
a nagyböjti időszakban élünk.
Arra szólít minket ez az idő,
hogy megtérjünk és megújuljunk
keresztény életünkben,
hogy többet imádkozzunk,
és odaadóbban gyakoroljuk
a testvéri szeretet
nagyszerű tetteit.

Ezért kérünk Téged:
Segíts minket,
hogy minden, amit teszünk,
Veled kezdődjék el
és Veled végződjék.
Erősíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által
nindennap
egyre jobbak legyünk.
Amen. 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
NAGYBÖJTI GONDOLATOK:1. HÉT, HÉTFŐRE
  2019-03-07 13:24:42, csütörtök
 
 

.
A keresztény ember élete állandó küzdelem, hiszen napról-napra le kell győzni a kísértéseket. A legveszedelmesebb kísértés az önzés, mivel beszűkíti az embert, és szeretetlenné teszi. Nagyböjti előkészületünk kezdetén újra és újra föl kell éleszteni magunkban elhagyott és elfeledett szeretet-cselekedeteinket.

.
Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
Lev 19,1-2.11-18.

.
Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!
Mt 25,31-46

A nagyböjti időben felülvizsgáljuk Istenhez, Jézushoz fűződő kapcsolatunkat. Követelményei már az ószövetségben sem voltak minimálisak: Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. S mindjárt hozzáfűzi a felebaráti szeretet alapkövetelményeit: már az Ószövetség idején sem lehetett Istent úgy szeretni, hogy ne szeretnénk embertársainkat. Jézus példabeszédében még tovább fokozza ezt a követelményt: arról ismerni meg, hogy hozzá tartozunk, hogy milyen szeretettel voltunk embertársainkhoz. - Más szóval, ha egyre jobban akarom szeretni Jézust, akkor egyre jobban kell szeretnem embertársaimat is.

Kedves fiam, nem azért állítottalak magasra, hogy elfeledkezzél arról, mit köszönhetsz alantabb álló testvéreidnek.
Tehetségeid, jó tulajdonságaid, vagyonod az én bőkezűségemet bizonyítják.
Az egyéni javaknak is a közjót kell szolgálni.
A kezeknek segíteni kell a lábakat; a lábaknak segíteni kell a kezeket.
Nincs oly kis teremtmény, amely nem tehetne valami szolgálatot.
Mikor én oly bőkezű voltam és vagyok veled szemben: te fösvény akarsz lenni irántam?
Az örök dicsőség olyan nagy dolog, hogy méltányos azt a földön drágán megfizetni.
Szívem különös kegyelmekben részesíti azokat, kik feláldozzák magukat másokért.
Ha javaidat biztosítani kívánod, fordítsd azokat a szerencsétlenek fölsegítésére.
És ne véld, hogy itt csak az anyagi segítségre gondolok; nem, hanem minden segítségre: a lelkire és a természetfölöttire is.
Tanítsd a pazarlókat takarékosságra.
Tanítsd a vigyázatlanokat óvatosságra.
Tanítsd a rendetleneket fegyelemre.
Tanítsd azokat, kik testükkel visszaélnek, a lelki egészségre.
Tanítsd a könnyelműeket megfontolásra.
Tanítsd a szenvedélyeseket a szív megfékezésére.
Tanítsd azokat, kik csak tanulni akarnak, a maguk megjavítására.
Tanítsd azokat, kik nem tudnak élni, a meghalásra.

.
(G. Palau SJ: Krisztus útján 1922)

.
FORRÁS: http://www.katolikusradio.hu/
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Hamvazószerdán
  2019-03-06 10:16:16, szerda
 
 

Átsiklik az értelmem felett:
Hogy porrá lesz, ki porból vétetett
Nem gondolok rá
Napjaim ajándék-perceiben;
Elnyomom tudatom alá;
A magasba vágyom
-Persze itt lenn- S mégis a földet látom.
Bús tekintetemmel
Azt pásztázom.
Mely rögje kit rejt?: Ősömet
Alávalókat, avagy hősöket
Hisz itt vagyunk mindnyájan
Porból s porba...- Óh de hányan!
S a lelkek kavalkádja
Mind Istent dicsőíti, s imádja 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Mi az ima a lélek számára?
  2019-02-08 15:40:39, péntek
 
  A lélek az ima által vértezi fel magát erővel a mindenféle küzdelemre. Ahogyan a zsoltár tanítja:
"imádsággal vértezem magam." /Zsolt 140,/

- Az imádság a lélek tömjénáldozata is,
amellyel az Isten szeretetében felizzó szív Urát magasztalja;

- Az imádság a lélek hála-gyertyája is,
amely gyakran fellobban benne Isten iránt, az Ő jóságát és szeretetét szüntelen tapasztalva;

- Az imádság a lélek ragyogó örökmécse is,
mely ott fényeskedik az Urat igazán szeretők szívében.

Az imádság a lélek terített asztalhoz járulása is,
- melyhez az Urat éhezve és szomjazva járulunk, és ahol szív betelik az Úr javaival.

A léleknek mindig imádkoznia kell,
bármilyen állapotban is legyen:
- A szép és tiszta léleknek azért, hogy meg tudja őrizni a lelki szépségét, tisztaságát, örömét,

- Az éppen csak megtért léleknek is imádkoznia kell, nehogy visszaessék bűnébe.

- A bűnökben elmerültnek pedig szintén imádságra van szüksége, hogy vétkeiből fel tudjon állni. 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Szálast keress a Szentcsalád
  2018-12-16 17:07:07, vasárnap
 
 
Honnan van az, hogy az én Uramnak Anyja jön hozzám?"...... .........Szálast keress a Szentcsalád

Elhoztam hozzátok a Szent Család képét: A Szűzanyát méhének áldott gyümölcsével az Őr Jézussal és a Szűzanya jegyesét, Szent Józsefet. Áldásuk tér be a házba. Remélem, szívesen adtok nekik szállást.

HÁZBELIEK NEVÉBEN:

Üdvözlégy, Mária!
"Honnan van az, hogy az én Uramnak Anyja jön hozzám?"
Ó, de boldog vagyok, hogy a Szent Családot hajlékomban tisztelhetem és Nekik szállást adhatok!

Ó, Jézus, Mária, József!
Ó, Szent Család! Mély alázattal leborulunk előtted. Méltatlan voltunk teljes tudatában édes midnyájunkat kegyes oltalmadba helyezzük. Töredelmes szível megkérlelünk mind a saját, mind a mások bűneiért. Ó, Szent Család! Légy a mi örökös pártfogónk. Védj meg minket a bűntől és minden bajtól, hogy békességben és nyugalommal szolgáljunk Istennek.

Szentséges szűz és Isten Anyja, Mária, Jézus Krisztus értünk ontott vérére kérünk és könyörgünk hozzád, ó, jóságos Anyánk, fogadj minket híveid sorába és örökös szolgádnak. Állj mellettünk minden cselekedetünkben és szerezz kegyelmet, hogy gondolattal, szóval és tettel mindig úgy viselkedjünk, hogy sohase bántsuk meg se Szívedet, se szentséges Fiad Szívét. Emlékezzél meg rólunk és el ne hagyj halálunk óráján. Ámen.

Ó, Szent József, a Szent Család Isten választotta, hű gondviselője! Neked jutott az a szerencse, hogy a világ Megváltóját, Jézus Krisztust karodon hordoztad, szívedhez szorítottad és mint nevelő, gyermekedet arcod verejtékében tápláltad. Sok búbánatot és bajt szenvedtél Érte és Szűz Máriáért, de atyai szíved az öröm óráiban, a búbánat napjaiban is mindig megnyugodott Isten szent akaratában. Ó, Szent József, kérd az Istent, adja meg nekünk, hogy követhessük istenes életedet! Nyugodjunk meg Isten szent akaratában, és bajban, betegségben és szükségben soha el ne felejtsük, hogy akit Isten szeret, megfenyíti, és hogy bűneink miatt sokkal súlyosabb büntetést érdemléttűnk. Ó, Szent József, légy velünk halálunk óráján. Ámen.

Édes Jézus! Gyermeki alázattal kérünk, hogy szereteted erejével, mely a menny legmagasabb trónjáról a betlehemi istállóba vonzott, a mi szívünket is vond magadhoz, hogy Veled a legbensőbben egyesülhessünk.
Engedd, hogy szegénységedben legalább úgy vegyünk részt, hogy semmihez se kössük lelkünket: legyünk lélekben szegények, szeressük a szegényeket, akiknek helyzetét Te születéseddel és életeddel megszentelted, és azt tekintsük a legfőbb és egyetlen kincsnek, ha Tégedet bírunk! Ó, jóságos Jézus, jöjjön el a Te országod!
Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Jó reggelt!
  2018-12-16 09:57:19, vasárnap
 
 Szeretett Testvérek!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Advent harmadik Vasárnapja már azt mutatja, közel a Megváltónk eljövetele!
Mi pedig készülünk meglepni szeretteinket valami érdekes és hasznos tárggyal, dologgal.
Mert örömet akarunk szerezni, boldognak látni azokat, akik közel állnak hozzánk.
De mi is az igazi Boldogság?

Egy kedves szó, egy tett, egy ölelés, az, ha figyelünk másokra, az ha szeretünk és minket is szeretnek.
Egyszóval a SZERETET.

Erre tanít a Jóisten, ezt hozta el számunkra Jézus, és ezt adta tovább Szűz Mária is számunkra.
Ez a szereret tette Naggyá Szentjeinket, akik Isten útján járva mutatják nekünk a helyes tetteket és utat Istenhez.
Az igazi csillogás és ragyogás bennünk él, melyet az Úr adott lelkünkben, hogy ezt továbbadjuk Testvéreinknek.

A díszek és készülődés mellett szívünket és lelkünket is tegyük fényessé, díszítsük fel Isten szeretetével!
Hogy Jézust tiszta szívvel fogadjuk be otthonunkba, és igazi tűzként égjen bennünk és szeretteinkben.

Isten áldjon meg benneteket kedves Testvéreim.
Készüljünk együtt az Ünnepre.

Imádkozzunk a Jóistenhez, hogy megértsük a Karácsony igazi lényegét, hogy Jézus születése valódi fényességet hozzon otthonainkba és szívünkben!
Ámen!
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Fogantatás ünnepe
  2018-12-07 14:11:19, péntek
 
  Mamuzsics Rita

Ne feledjük, pénteken - december 8-án - délben: a Kegyelem órája !
Minden év december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, déli 12 és 13 óra között van a KEGYELEM ÓRÁJA. Ebben az időben a Szűzanya különleges kegyelmét árasztja a hozzá bizalommal imádkozó hívekre, és különleges imameghallgatások történnek.

MONTICHIARI
Történt 1947-ben, hogy Montichiariban, Milánó közelében
megjelent a Szűzanya Pierina Gilli ápolónőnek. Mellén a három
rózsa fehér, piros és arany színben az ima, a bűnbánat, és az engesztelés
szellemiségét jelképezik. Különös oltalmát ígéri papoknak, szerzeteseknek.
Új hivatásokat szeretne ébreszteni és életszentségre vezeti azokat,
akik őt, mint ,,Titkos értelmű Rózsát -- Rosa Mystica-t"
tisztelik. ,,Anya vagyok, szerető szívű Anya, aki szeretné megmente-
ni gyermekeit. Hallgatag szeretettel közbenjárok értük, hogy megvédjem
őket... Imádkozzanak az emberek, hogy az Úr irgalma elárassza a
Földet! Égek a vágytól és a szeretettől, hogy megmentsem a világot."
,,Azt kívánom, hogy legyen minden hónap 13. napja Mária nap!...
ünnepeljétek minden év július 13-át a Rosa Mystica tiszteletére!"
,,...legyen minden év október 13-a az engesztelő szentáldozás vi-
lágszövetségének napja! Ez Isten gyermekeinek szeretetét és háláját
fejezi ki az Úr iránt."


,,AZT KÍVÁNOM, HOGY MINDEN ÉV DECEMBER 8-NAK DÉLI ÓRÁJÁT ÚGY ÜNNEPELJÉK AZ EMBEREK, MINT A KEGYELEM ÓRÁJÁT AZ EGÉSZ VILÁGÉRT!"
(A Szűzanya szavai Montichiariban)


A Fontanelle Montichiari határában levő barlangforrásnál, ahol szintén megjelent a Szűzanya, és megáldotta, valamint a környék forrásait, melyek vizétől már sokan meggyógyultak.
1975. óta Rosa Mystica zarándok szobrok járják a világot, sok kolostorban és családban megfordulnak. Körülöttük állandó vagy alkalmi imacsoportok alakulnak.
Sokszor előfordul, hogy éjjel - nappal imádkoznak körülötte az emberek. Vajon nélküle is imádkoztak volna ennyit? A Szent Szűz az ima értékére hívja fel a figyelmet: ,,Senki sem vész el azok közül, akikért imádkoznak, és áldozatot hoznak."

( Forrás: ,,Tengernek Csillaga" 1997. július - augusztusi szám)
A Maria Rosa Mystica üzenetek szerint a Kegyelem óráján különösen a megtérésekért, a gyógyulásokért, és a démoni támadások elhárításáért eszközli ki a Szűzanya a kegyelmeket, de minden olyan, bizalommal előterjesztett kérésért is, amely a hívek lelki üdvét szolgálja. Tehát, ne feledük : december 8-án délben, 12 és 13 óra között, ha csak tehetjük, forduljunk a Szűzanyához, és bizalommal terjesszük elé kéréseinket!(Ha lehet, ebben az időben legyünk templomban, hogy az Oltáriszentség jelenlétében történhessen ez meg. 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Így szólt hozzám az Isten:
  2018-10-08 20:34:10, hétfő
 
 

Annyiszor akartam már beszélni veled,
de nem hagytál időt nekem.
Annyiszor akartam már mondani neked:
"Itt vagyok számodra!"
De Te féltél,
Annyiszor akartam már mondani neked:
"Ne félj, mert én veled vagyok!"
De Te nem hittél nekem,
Hanem távolinak és halottnak gondoltál.

Annyiszor akartam már beszélni veled,
de nem hagytál szóhoz jutni,
hiszen szabadságodban áll,
hogy eldöntsd,
meghallgatsz-e,
vagy ha akarsz, kikapcsolsz.
Ha kész vagy arra,
hogy meghallgass,
akkor azt szeretném mondani Neked:
"Örök szeretettel szeretlek Téged."

Akár elfordulsz tőlem, akár odafordulsz hozzám:
Szeretlek Téged!
Szeretlek Téged, mert élsz.
Szeretlek, mert ember vagy.
Szeretlek, mert fejlődsz.
Szeretlek, mert hozzá tartozol a Földhöz.
Szeretlek, mert hely és idő keretei között,
adott helyen és adott időben
kell megvalósítanod magad,
mert ÉN, így akarom.

Szeretlek, mert nem élhetsz
Remény és Hit nélkül.
Örök szeretettel Szeretlek.
Rám bízhatod magad.
Van időm számodra.
Bármikor, bárhol, bármilyen gyakran,
Éjjel vagy nappal,
gyere hozzám, ülj le,
nem kell semmit elmondanod.

Látlak.
És ha akarod, beszélhetsz.
Beszélj, kiálts, átkozódj, imádkozz,
imádj, fuss el, gyere újra!
Örök szeretettel szeretlek.
Mielőtt a világra jöttél volna,
irántad való szeretetem már működött.
SZERETLEK.
Azért maradsz fenn, mert szeretlek.
Nem fogsz meghalni.
Nem semmisítelek meg,
mert Szeretlek.

Bármit teszel, veled megyek.
Amint az anya akkor sem hagyja el
gyermekét,
ha az valami rosszat tesz,
Így nem hagytalak el semmilyen esetben sem,
mert Szeretlek.
Engedd magad Szeretni!
Nyílj meg, engedd, hogy Szerethesselek!

Engedd, hogy szerethessenek a dombok,
amelyeket látsz.
Engedd, hogy szerethessenek a hegyek,
engedd, hogy szerethessen a virágzó rét,
és engedd, hogy szerethessen a forrásvíz.
Engedd, hogy szerethessenek az emberek,
akik rád mosolyognak,
engedd, hogy szerethessenek az emberek,
akikkel együtt vagy.

Engedd magadat szeretni!
Engedd, hogy szerethessen a Föld,
és engedd, hogy szerethessenek a csillagok.
Örök szeretettel szerettelek Téged,
embernek fia, ismerem történetedet,
semmi sincs rejtve előlem.
Várom, hogy igent mondj rám.
mert Én Vagyok a Szeretet.

Időről időre áthaladok az úton, ahol jársz,
nem félek, reménnyel telve várok,
hitedre, irántam való bizalmadra.
Semmi részem nincs abban,
ha Te félsz tőlem,
de én, a Te Istened
mindent megteszek azért,
hogy elnyerjem bizalmadat,
hogy Szeress,
mert én vagyok az Életed,
mert én vagyok a Szeretet.
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
12 idézet Szent II. János Páltól
  2018-08-22 17:26:56, szerda
 
 

1. A jövő ma kezdődik, nem holnap.
2. A tudomány megtisztíthatja a vallást a tévedésből és a babonától. A vallás megtisztíthatja a tudományt a bálványimádástól és a hamis abszolútumoktól.
3. A társadalmi igazságosság nem érhető el erőszakkal. Az erőszak megöli azt, amit létrehozni kíván.
4. Ne hagyd el magad a kétségbeesésig. Mi a húsvét emberei vagyunk és a halleluja a dalunk.
5. Felszólítalak benneteket, hogy soha, de soha ne adjátok fel reményt, soha ne kételkedjenek, soha ne fáradjatok el, és soha ne legyenek bátortalanodjatok el. Ne féljetek.
6. A hit és az érzés olyan, mint az emberi lélek két szárnya, amivel az igazság felé halad.
7. A legrosszabb börtön a bezárt szív.
8. Ahogy a családnak megy, úgy megy a nemzetnek, és így az egész világnak, melyben élünk.
9. Ne féljetek esélyt adni a békére, a békét tanítani, a békét megélni ... A béke lesz a történelem utolsó szava.
10. Az egyéni szabadság korlátozása úgy tűnhet, hogy az valami negatív és kellemetlen dolog, de a szeretet által pozitív, örömteli és kreatív dologgá válik. A szabadság a szeretet kedvéért létezik.
11. Nem gyengeségeink és kudarcaink összegzése vagyunk, mi az Atya szeretetének összege vagyunk és a valódi képességünk az, hogy Fiának, Jézusnak képévé váljunk.
12. Jézust keresed, amikor álmodsz a boldogságról; Ő vár téged, amikor semmi mást nem találsz kielégítőnek; Ő a szépség, akihez vonzódsz; Ő az, aki a teljesség szomjúságában provokált téged, hogy ne engedje, hogy megállj a kompromisszumnál; Ő az, aki sürget téged, hogy lehulljon rólad a hamis élet maszkja; Ő elolvassa a szívedben a legeredményesebb választásokat, amelyeket mások megpróbálnak elfojtani.

 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Keresztvetés
  2018-07-28 18:16:40, szombat
 
  Amikor keresztet vetünk, kezünkkel először fejünket érintjük: ez azt jelenti, hogy Isten a mi Atyánk, aki senkitől sem származik.

Azután ujjunkkal a testünket érintjük: ez jelenti a Fiút, a mi Urunkat, aki az atyától született és alászállt a Szent Szűzanya méhébe.

Azután tenyerünket az egyik, majd a másik vállunkra tesszük: ez jelenti a Szentlelket, aki az Atyától és a Fiútól származik.

És ha a kezünket ismét összetesszük, ez azt jelképezi, hogy a három személy egylényegű. És végül, ha szánkkal a feszületet megcsókoljuk, ezzel azt mondjuk: Jézusban, a mi Üdvözatőnkben és Megváltónkban lakik az Atya, a Fiú és a Szentlélek, az Egy Isten, a mi Teremtőnk és Urunk.
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 182 
2019.03 2019. április 2019.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 36 db bejegyzés
e év: 141 db bejegyzés
Összes: 7915 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 121
  • e Hét: 1338
  • e Hónap: 11218
  • e Év: 46776
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.