Belépés
mosoj9.blog.xfree.hu
Dombi Ferenc A HANG könyvek írója 2004. május 1-jén hajnalban meghalt. 76 éves volt. t Ibolya
1970.03.10
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Rászorulók
  2010-01-05 18:41:59, kedd
 
  Rászorulók

A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek (Máté 25: 34-40).


Aki a rászorulókon segít, az, az Irántam való szeretetét mutatja ki!


Kérdező: 2. Egy karizmatikus közösségben feltöltődöm rövid időre.
HANG: 2. A Velem, Jézussal való kapcsolatot elsősorban nem élményvallásnak lehet nevezni, bár időn-ként csodálatos élményt is biztosítok enyéimnek. A Velem való kapcsolat lényege olyan jót akarás, tehát szeretés, amely igyekszik építeni, buzdítani és vigasztalni mindazokat, akik erre lehetőséget adnak. Ennek feltétlen feltétele az, hogy igyekezned kell meglátni másokban Engem, mint RÁSZORULÓT! Aki a rászorulókon segít, az, az Irántam való szeretetét mutatja ki! A végső elszámoláskor ez lesz a dön-tő!(Máté 25;34) 27 / 2760


Aki nem találja helyét férje halála után.

Kérdező: Uram! Aki nem találja helyét férje halála után.
HANG: ... Az a Fény, mely azonos Velem, az vagy szívedben van, vagy nincs számodra sehol. Persze e Fény kivetítődhet a szívből, s materializálódhat, de akinek így vetítődik ki szívéből a Fény, az nem a temetőkben akarja megtalálni szíve nyugalmát, hanem Nálam. Én nem vagyok megtalálható a temetőkben. Benne vagyok a szegény rászoruló ember-társaidban, megtalálható vagyok templomokban, megtalálható vagyok ott, ahol ketten-hárman összejönnek nevemben, .... 4 / 259


A lényeg a kettőnk kapcsolata

HANG: ... Amit tehát tőled kérek, az ez: Legyen reggeli imád! Reggeli imádban beszéld meg velem, mi a teendőd azon a napon Velem kapcsolatban. Tehát nem gyermekeddel kapcsolatban, hanem Velem kapcsolatban. Ez érintheti a gyermekedet is, de nem ő a lényeg. A lényeg a kettőnk kapcsolata. Ezt kell kibontanod napi feladataidban, amelyek kell, hogy túljuttassanak családi körödön mások felé, akik nagyon rászorulnak arra, hogy segítséget kapjanak tőled. Ne feledd: Én minden rászorulóban jelen vagyok és várlak! 10 / 777

A mulandó világ teremtése azért történt,

Kérdező: Mi által lett a Sátán e világnak fejedelme?
HANG: A mulandó világ teremtése azért történt, hogy azok a szellemi lények, akik visszautasítva a szá-mukra felajánlott isteni boldogságot, megbánva e tettüket, lehetőséget kapjanak arra, hogy megbánásukat igazolva az alapalázat és az univerzális hit vállalásával visszaszeressék Istent az erre rászoruló emberek-ben: 'Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezde-tétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mon-dom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek (Máté 25: 34-40).
40 / 4306

Amikor tehát rászorulóval találkozol, akkor Velem találkozol

Kérdező: 1. Jézusom, örömöm vagy, szólj hozzám!
HANG: 1. ... Az Én mérhetetlen szeretetem nem tudott úgy elmenni a földről, hogy itt ne maradtam volna a szenvedőkben! Amikor tehát rászorulóval találkozol, akkor Velem találkozol, és minden szomorkodóban Engem vigasztalsz, amikor őt vigasztalod. ... 23 / 2238


Az fogad el ÚT-nak


HANG: ... Az fogad el ÚT-nak, aki tudja, hogy nincs visszabántás, de van állapotszerű megbocsátás és legalább törekvés arra, hogy lássa meg azt a rászorulót, akin segítenie kell. ... 2 / 154

Kérdező: Hogyan tudom Jézust ÚT-ként vállalni?
HANG: Engem nem is lehet másképpen vállalni, csak ÚT-ként! Sajnos, sokan vannak, akik bár Rám hivatkoznak, mégsem Engem vállalnak!
Önfegyelem nélkül, a mulandóság háttérbe helyezése nélkül, szívbéke nélkül, örömteli életelveszítés nélkül Engem vállalni nem lehet!
Nem vagyok jelen sem kaszárnyákban, sem különböző hatalmi bársonyszékekben! Nem vagyok jelen az önuralmon kívül semmiféle uralkodásban! Nem vagyok jelen a bűnben, az önféltésben, az igazság-szolgáltatás rendjében!
Ha Engem akarsz választani, akkor mondj le az előbb felsoroltakról.
Jelen vagyok a kicsikben, a kiszolgáltatottakban, az éhezőkben, az ártatlanul nyomorban szenvedők-ben. Jelen vagyok minden szeretetre, jóságra rászorulóban. Jelen vagyok az üldözöttekben, a kifosztot-takban és minden irgalomért esdeklőben. Jelen vagyok az önzetlenül másért élőkben. Jelen vagyok az irgalom rendjében! 19 / 1844


Egy Rólad szóló filmben nagy hatással vagy rám.

Kérdező: 7. Jézusom! Egy Rólad szóló filmben nagy hatással vagy rám. Szeretném e filmet megvenni.
HANG: 7. Amikor olyan filmet látsz, amely hatására empatikus képességed Velem kapcsolatban nagyon át tud járni, akkor különösen ügyelned kell arra, hogy az átélt élményt ne közvetlenül felém akard gyümölcsözetni, mert azt nem lehet. Lássál meg a szenvedőkben, az elesettekben, a nélkülözőkben, azokban a rászorulókban, akikben pontosan arra várok, hogy találkozhassam veled (Máté 25;40)! Mikor fogjátok már végre elhinni, hogy az ártatlanul szenvedőkben én szenvedek?(Máté 25;45).
Tudnod kell, hogy a szeretet elsősorban nem érzelem, hanem akarat, JÓ AKARAT! 10 / 827Ha hinnétek Nekem

HANG: ... Ha hinnétek Nekem, akkor nem rendkívüliségeket keresnétek az életetekben, hanem azokat a lehetőségeket, ahol enni, inni adhattok a rászorulóknak, ahol meglátogathatjátok a betegeket, a bűnösöket, ahol a nincstelent befogadjátok. 'Gyertek hozzám Atyám áldottai' (Mt. 25;40), 'mert amit e kicsinyek közül eggyel is tettetek, Velem tettétek.' (Máté: 25;34). ... 42 / 4659


Jézus itt maradt közöttünk rászoruló módon

HANG: 1. ... Természetesen Velem találkoztál akkor a templomban. Ha nem így lett volna, akkor nem gondolnál még ma is bizonyos érzelmi töltettel rá! De meg kell mondanom, hogy már többször is találkoztál Velem, de akkor nem tartottam olyan fontosnak, hogy felismerj, és te sem voltál erre hangolva!
Jó, ha tudod, Nekem van hat megjelenési formám közöttetek. Az egyiknek két oldala van. Most csak ezt említem meg. Az egyik: minden rászorulóban jelen vagyok számotokra, mert igaz e kijelentésem: "Amit egynek tettetek..., Nekem tettétek!" A másik oldal: amikor te, mint rászoruló valakivel találkozol, aki segít neked, akkor is Velem találkozol. Minden, ami jó, szép, nemes, az nemcsak Tőlem van, hanem Engem hordoz. Gondolj a HANG - könyvek hátlapján található idézetre! ... 20 / 2003


Kérdező: 2. Szeretnék találkozni az Úrral.
HANG: 2. Van hat megjelenési formám. Számodra nagyon fontos, hogy minden rászorulóban felismerj Engem. Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, Nekem teszitek. Nagyon is valós az Én jelenlétem min-den szenvedőben, minden rászorulóban. Bizony fáj Nekem az, hogy ezt nem akarjátok elhinni.
De ott vagyok benned is kegyelmi módon! Vedd komolyan azt a kijelentésemet, amelyet János evan-géliumának 14-dik fejezetében a 23-dik versben olvashatsz. Akinek a földi életében ez nem elég, azzal nem tudok mit kezdeni. Nem, mert az nem Engem, hanem önmagát akarja a középpontba állítani. Engedd meg Nekem, hogy téged Én állítsalak a középpontba. Ez akkor valósul meg, ha te Engem állítasz az éle-ted középpontjába. Vagyis hiszed, hogy minden segítségre szorulóban Én várom a segítségedet, és hiszed, hogy valóban jelen vagyok a szívedben. 24 / 2445


Kérdező: 2. Többször is vállalta a földi élet menetét?
HANG: 2. E második kérdésed mögött valami félreértés húzódik. Nekem, Jézusnak, nem kellett többször is vállalnom a földi élet menetét! Nekem lehetőségem volt, és éltem is ezzel a lehetőséggel, hogy az idők végezetéig itt maradjak köztetek és bennetek a földön azután is, hogy elmentem a mennybe! Tehát nem többször, hanem mindig és mindenkiben "jelen" vagyok! Nekem van hat megjelenési formám, és e meg-jelenési formák valós tartalmat hordoznak. Az egyik ilyen formám, amelyben igénylem a ti szívetek sze-retetét az, hogy mindenkiben benne vagyok rászoruló módon, mert mindenkiről, akivel találkoztok, el-mondhatjátok, hogy valamiben "legkisebb", tehát benne rászorulok szeretetetekre (Máté 25;40)! Egy má-sik az, hogy azokban, akik szeretnek Engem, feltétlenül bennük vagyok kegyelmi módon (János 14;23)!
28 / 2915


Kétszer áldozni

Kérdező: 1. Lelki vágyat érzek a vasárnapi kétszeri szentáldozásra.
HANG: 1. ... Ezer szertartás sem ér semmit, ha nem követi az a gyakorlati szeretet, amelyet a Máté 25;34-36.-ban elmondtam. Ne arra törekedj, hogy Velem, a te Jézusoddal állandóan szentségi formában találkozz, hanem arra, hogy vedd észre a rászorulókat, mert Én mindegyikben benne élek! Ha így talál-kozol Velem, és ezt a találkozást pecsételi le a szentáldozás, akkor örökké élni fogsz. 43 / 4755


Te annyira szereted Istent, amennyire szereted embertársaidat

Kérdező: Egy csodálatos álomról kérdezem a HANG-ot.
HANG: ... Te annyira szereted Istent, amennyire szereted embertársaidat. Annyira szereted embertársaidat, amennyire segítesz a rászorulókon. Az, hogy nem ártasz senkinek, megbocsátasz mindenkinek, még nem elég, de feltétlenül szükséges, hogy ne légy ellensége önmagadnak. A másokon segítés - főleg azokon, akik nem tudják, vagy nem akarják ezt viszonozni -, ez az a terület, ahol felismerhető, hogy mennyire szereted Istent. Ne feledd: a te keresztednek is a függőleges szára a természeted, a vízszintes szára pedig a körülményeid. Keresztedről tehát a földön le nem szállhatsz! E kereszted által kell megszentelődnöd!
Az a kereszt, amelyet kabátodra tűztem álmodban, pontosan azt az áldozatkészséget akarja jelezni, amely kell, hogy szívedben jelen legyen, hogy ne csak szavakkal szeress Engem, a te Jézusodat. ('Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? ....- Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.( Máté: 25; 35 - 40)' 39 / 4132


1. Jézussal miért nem találkozhatom az életben?

Kérdező: 5. Jézussal miért nem találkozhatom az életben? Vagyis, a földi boldogságom miért nem való-sulhat meg Vele?
HANG: 5. Azt nem mondhatod komolyan, hogy Velem nem találkozol. Csak azt mondhatod, hogy nem abban a ruhámban találkozol Velem, amelyik neked tetszene. Ne a ruhám legyen számodra a fontos, hanem a SZÍVEM. És ez benned dobog, és minden rászoruló emberben. De ott vagyok a templomok csendjében épp úgy, mint a csillagokban, felhőkben, folyókban, tengerekben, erdőkben és réteken, dalban és sírásokban. ... 5 / 421Kérdező: 3. Szeretnék találkozni Jézussal és a Szűzanyával.
HANG: 3. Van hat megjelenési formám a földön. Ezek közül, mint cél, a legfontosabb az, hogy minden emberben benne vagyok rászoruló módon. Ha tehát azt látod, hogy valaki segítségre szorul, akkor már ta-lálkoztál is Velem (Máté 25;34-46)! Mint forrás pedig a benned lévő kegyelmi jelenlétem a döntő (János 14;23)! Ennél fontosabb jelenlétem a te számodra sem létezhet sem a földön, sem a másvilágon! 22/ 2236


2. Mi módon találkozhatom az Úrral?

Kérdező: 8. Mi módon találkozhatom az Úrral?
HANG: 8. Minden rászorulóban Velem találkozol. Megáldalak! 11 / 911

HANG: Velem, sokkal többször találkozol életedben, sem mint gondolnád. Minden olyan rászorulóban jelen vagyok, akik segítséget várnak tőled, hogy emberi méltóságuk tudatára ébredve, életük problémáira a megoldást Nálam keressék. De jelen vagyok a Bibliában, a HANG-ban. Megtalálhatsz templomok csendjében éppúgy, mint a kórházi ágyakon szenvedőkben. ... 5 / 409

Miért gond Jézusnak a mi engesztelésünk?

Kérdező: Miért gond Jézusnak a mi engesztelésünk?
HANG: ... Gondolj csak arra, hogy hányan tartanak engesztelő imaórákat, de arra képtelenek, hogy soha senkinek ne ártsanak, hogy mindig mindenkinek megbocsássanak és segítsenek az éhezőkön, ruhátlanokon és mindazokon, akik erre várnak.
Gondolj csak arra, hogy a kalkuttai Teréz leányai nem engesztelő órákkal töltik idejüket, hanem azzal, hogy etetik az éhezőket, ruházzák a ruhátlanokat, és eszük ágában sincs, hogy magukkal törődjenek, hogy egymás nóziját, vagy akár az Én nózimat törölgessék misztikusan, de annál inkább törődnek Velem úgy, hogy a rászorulókért élnek! ... 15 / 1377


Ma is rászorulok a Velem együtt érző, szerető szívetekre!


Kérdező: Nagyon rászorulok az erősítésre, Uram!
HANG: Mikor emberként éltem közöttetek, Én, Jézus is, sokszor rászorultam az együtt érző emberi szív szeretetére. Sőt! Kimondom akkor is, ha ez furcsán hangzik fülednek: ma is rászorulok a Velem együtt érző, szerető szívetekre! ...
A te életed sem attól értékes, amit tettél, hanem attól, hogy Értem tetted azt, amit tettél. Ég és föld el fognak múlni, de az a tiszta szándék, ami benneteket vezet, halálod óráján a mennyország kapuját fogja jelenteni, amelyet éppen a földi életedben irányított szándékod fog megnyitni számodra.
Nincs a földi életben szebb, mint az, amikor valaki embereken akar segíteni! Én élek minden rászoru-lóban, és Engem nem lehet nagylelkűségben felülmúlni! Amikor pedig azt éled meg, hogy te magad vagy rászoruló, akkor tudnod kell, hogy nemcsak segítsz Nekem, hanem hordozol is Engem. Aki pedig Engem hordoz, az az erőmet is hordozza, mert Én soha nem vagyok erőmön kívül! 24 / 2387


Miért nem látom Jézust?

Kérdező: 3. Miért nem látom, hallom Jézust?
HANG: 3. Tévedésben vagy! Látsz Engem! Minden rászorulóban jelen vagyok és lelkiismereteden ke-resztül gyakran hallhatod szavamat! 19 / 1821


*******

Mivel Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, ezért az, aki a rászorulókkal foglakozik, egyben Velem is foglalkozik


Úgy segíts másokon, ahogy azok rászorulnak.


Kérdező: 1. Hibáim közül melyeket nem veszem észre? 2. Hol tartok a keskeny útamhoz viszonyítva?
HANG: ... Tehát először el kell fogadnod az Én békémet, s csak ezután adhatod, áraszthatod, sugározhatod mások felé azt. Úgy tudod békémet elfogadni, ha törekszel átélni: érted élek benned!
Az Én békém megszerzésének bár az a célja, hogy javítsd magadat, de nem ez az útja. Az út a Velem való foglalkozás, és nem a magaddal való foglalkozás. Velem kell foglalkoznia annak, aki békémet élvez-ni akarja. Velem, aki mindenkiben ott vagyok rászoruló módon, s neked csak az a feladatod, hogy akikkel élsz, akikkel kapcsolatba kerülsz, azokban fedezd fel, hogy mi az, amiben rászorulnak az általad Tőlem kapott segítségre. Ez nem komplikált ugyan, de nem is nagyon egyszerű. Ezt hívhatjátok ÉLETMŰVÉSZETNEK. Ezt kérem tőled. Ebbe dolgozd bele magadat! Ez maga a keskeny út! 8 / 655


Aki a rászorulókkal foglakozik, egyben Velem is foglalkozik.

Kérdező: Hogyan tudok helyes önismeretre jutni?
HANG: ... Szereteted irántam azzal tudod kimutatni közvetlenül, hogy szívesen és sokat foglalkozol Velem, a te Jézusoddal! Én, Jézus annyira intenzíven foglalkozom veled, hogy te ez által létezel! Valamiképpen az Én létem is attól függ a te életedben, hogy mennyire tartod fontosnak a Velem való foglakozást. Mivel Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, ezért az, aki a rászorulókkal foglakozik, egyben Velem is foglalkozik. 29 / 2947


Isten Bennem, Jézusban teljesen kiszolgáltatta magát nektek, embereknek!

Kérdező: 3. Pilátus ártatlan embert végeztetett ki. Ez a történelemben gyakori volt.
HANG: 3. Én, Jézus nem egy voltam a sok ártatlanul kivégzett emberek közül, hanem bennem Pilátus, mint ember, halálra ítélte a Földre szállt Istent! Ebből logikusan az következik, hogy Isten Bennem, Jézusban teljesen kiszolgáltatta magát nektek, embereknek! A ti boldogságotok azon fordul, hogy mit tesztek Velem, aki minden kiszolgáltatottban jelen vagyok rászoruló módon (Máté: 25.35-45)! Az igazi, élő hit bizony sorsvállalást is jelent, sorsvállalást a rászorulókkal! 42 / 4584


Rászoruló módon minden szellemi teremtményemben jelen vagyok a Földön!

Kérdező: Hála és köszönet mindenért, Uram!
HANG: ... A szívvel látás nem valami érzelmi túltengés eredménye, bár kétségtelen, hogy az érzelmet nem zárja ki. A szívvel látás elsősorban Engem látás! Igen. Elsősorban azt látja az, aki szívével lát, hogy Isten mennyire szereti teremtményeit. Azt látja, hogy ő mennyire gazdag, hogy mennyire jó neki látni Engem! Így aztán könnyen meglátja azt is, hogy rászoruló módon minden szellemi teremtményemben jelen vagyok a Földön! Az, aki ezt észreveszi, nem a sajnálat miatt segít Nekem, hanem azért, mert így kitüntetettnek érzi magát! ... 41 / 4435


Kérdező: Egy csodálatos érzésről kérdezem a HANG-OT.
HANG: ... Az ilyen szeretetkiáradásomat sem konzerválni, sem gyakorta átélni nem lehet a földön. Azért nem lehet, mert a földi élet nem arra való elsősorban, hogy kimutassam közvetlenül szeretetemet, hanem arra, hogy ti mutassátok ki Irántam való szereteteteket, részben közvetlenül, amikor hála-imát mondotok, részben pedig közvetve, amikor Irántam való szeretetből nem ártotok azoknak, akik bántanak benneteket, megbocsátjátok szeretetlenségeiket, és segítetek a rászorulókon. Ezt kérem tőled!
A földön minden emberben benne vagyok rászoruló módon, s így mindenkiben szerethetsz Engem, a te Jézusodat, ha az Én békémet közvetíted feléjük. Ennek a békének lényege kettőnk élő kapcsolata, vagyis az nyugodt lelkiismeret, amelyet Rajtam kívül senki meg nem adhat, és senki el nem vehet tőled! 37 / 3996


Minden olyan rászorulóban jelen vagyok, akik segítséget várnak tőled,


Kérdező: Nem tudom, mitévő legyek!
HANG: ... Emellett az elfogadások mellett pedig hinned kell abban, hogy minden emberben ott vagyok rászoruló módon, s így alkalmat adok neked arra, hogy kimutasd irántam való szeretetedet a másokat szolgáló szereteted által. 36 / 3879


A bibliai tizedről

Kérdező: 1. Keresetem tizedét hová adjam: a templomperselybe, vagy a szegényeknek?
HANG: Kedves Barátom! Ne lepődj meg ezen a megszólításon. A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonosságra törekszik. Én valóban mindent megtettem, hogy azonosuljak veletek. Neked is arra kell törekedned, hogy azonosulj Velem. Ez nem nehéz. Sokkal könnyebb Velem azonosulni, mint bárki mással. Gondolj csak arra, hogy ezt mondtam:" Amit egynek tettetek .../ a rászorulók közül /, Nekem tettétek. (Mt. 25; 37-40). Hát ennyire azonos tudok lenni az Engem szeretőkkel. Hozzá megyek, és nála lakom.(Jn. 14;23).
1. Fájdalmasan mondom, de meg kell mondanom, hogy azt a pénzt, amit a templomperselybe teszel, legyen az bármelyik persely, sajnos nem azokra a rászorulókra fordítják, akik ma a legkisemmizettebbek. Nekem kedvesebb, ha összegyűjtöd a tizededet, s olyan szegény családnak adod, vagy olyan rászorulók-hoz juttatod el, akik áldani fogják ezért nevemet. 6 / 483


Én, Jézus, azért jöttem közétek

HANG: ... Amit fontosnak és lényegesnek tartok, most azt mondom el pár szóban.
Fénynek jöttem e sötét világba. Mindaz, aki fényben akar élni, az Hozzám jön, Velem foglalkozik, Rólam érdeklődik, Velem és Rólam beszélget, olvas, ír, tanúságot tesz, tehát Engem állít életének közép-pontjába. Ez munka, kemény szellemi, lelki munka!
Elfelejteni e szavakat: én, enyém, nekem, és helyettük: Te, Tiéd, Neked szavakat behelyettesíteni, megélni, bemutatni! Ezek azok a lényeget érintő dolgok, amiért a földre jöttem, és ami miatt itt marad-tam, főleg rászoruló módon, minden emberben.
Ha ezt megérted, akkor élni fogok benned, és te boldog leszel, mert akiben Én élek, abban az Én békém VALÓSÁG, ÁRADÓ ÉLET!
Azt, hogy mennyire szeretlek, annyiban tudom érzékeltetni veled, amennyire elhiszed szavaimat, és amennyire Rám bízod magadat. 9 / 724


Szenvedékeny sorsomnak annyi megjelenési formája van

Kérdező: Van, akit érdekel az én lelkem sorsa?
HANG: ...Mielőtt megszülettél, akkor világosan láttad, hogy sorsom nélkül Én senkinek sem létezhetek az életében. Szenvedékeny sorsomnak annyi megjelenési formája van, ahány szenvedő ember létezik a földön. Így vagyok jelen mindenkiben rászoruló módon. .... 5 / 394

Én, Jézus, azért jöttem közétek

HANG: ... Amit fontosnak és lényegesnek tartok, most azt mondom el pár szóban.
Fénynek jöttem e sötét világba. Mindaz, aki fényben akar élni, az Hozzám jön, Velem foglalkozik, Rólam érdeklődik, Velem és Rólam beszélget, olvas, ír, tanúságot tesz, tehát Engem állít életének középpontjába. Ez munka, kemény szellemi, lelki munka!
Elfelejteni e szavakat: én, enyém, nekem, és helyettük: Te, Tiéd, Neked szavakat behelyettesíteni, megélni, bemutatni! Ezek azok a lényeget érintő dolgok, amiért a földre jöttem, és ami miatt itt maradtam, főleg rászoruló módon, minden emberben.
Ha ezt megérted, akkor élni fogok benned, és te boldog leszel, mert akiben Én élek, abban az Én békém VALÓSÁG, ÁRADÓ ÉLET!
Azt, hogy mennyire szeretlek, annyiban tudom érzékeltetni veled, amennyire elhiszed szavaimat, és amennyire Rám bízod magadat. 9 / 724


A földön elsősorban rászoruló módon, az égben elsősorban segítő módon vagyok jelen mindenkiben!

Kérdező: 2. Miért kell a szentek közbenjárását igénybe venni?
HANG: 2. ... A földön ti is rászorultok másokra, és rátok is szorulnak mások! Ez a függés nem szűnik meg azáltal, hogy valaki átlépi a földi élet határát, mivel ez nem is annyira függés, mint inkább a szeretet termékeny kapcsolata. A földön igény van betöltődésre is, míg itt a kiáradás az, ami boldogít. Ez a kiáradás akkor is van, ha nem kéritek, de ha kéritek, akkor sokkal személyibbé válik, s ezért a ti szívetekben izzóbban tud megnyilvánulni.
Lehet, hogy neked kicsit komplikáltnak tűnik az előbb elmondott okfejtés. Ennek oka az, hogy nem mint gyermek állsz hozzá a szentekhez, hanem mint okos felnőtt, aki még azt sem érti meg, hogy Nekem miért volt szükségem a szentek segítségére (Lukács 9;31, és 22;43).
Én nem létezem számodra sem mindenkin kívül, csak mindenki által! Nemcsak a názáreti Ácsban vagyok jelen, hanem mindannyitokban. A földön elsősorban rászoruló módon, az égben elsősorban segítő módon vagyok jelen mindenkiben! Ha tehát a szentekhez fordulsz, akkor nem Engem kerülsz meg, hanem úgy találkozol velem, hogy ezáltal az illető szentnek is jobban lehetővé teszed azt, hogy átélje a Velem való és érted élő, boldogító kapcsolatát. 11 / 949


Család

Kérdező: 4. Édesapán nagyon beteg. Meggyógyul-e még?
HANG: 4. Édesapád betegsége vagy egészsége nem a te ügyed. A te ügyed az, hogy abban az állapotban, amelyben van, adjon neked lehetőséget arra, hogy kimutasd iránta Irántam való szeretetedet. Azért mondom, hogy Irántam való szeretetedet, mert Én mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, s ezért amit egynek tesztek a rászorulók közül, azt nekem teszitek.
Bizony, Én vagyok a legnagyobb szenvedő közöttetek! 11 / 895


Kérdező: Édesanyám mérhetetlen fájdalmára kérek enyhülést!
HANG: Az a tény, hogy édesanyád fájdalmával nagyon együtt tudsz érezni, azt mutatja, hogy van ben-ned olyan empatikus képesség, amely nagy erőket tud megmozgatni abban az irányban, amelyben ki kell mutatnod mások iránti szeretetedet. Igen, mert Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, és főleg a másokkal együtt érezni tudóktól várhatom el, hogy irántam való szeretetből segítsenek embertársaikon. ... 36 / 3873


Kérdező: 3. ... , és házasságomat szebbé, jobbá tenni.
HANG: 3. A házasságoddal kapcsolatban pedig csak azt tudom ajánlani, hogy férjedet vedd körül olyan szeretettel, mintha Én szenvednék benne. Mert valóban Én benne vagyok rászoruló módon! Benne vagyok, de ő ezt még nem veszi észre. Azért iszik, azért nem akar józanul gondolkodni, mert nem vesz észre Engem magában! De legalább te vegyél észre Engem benne! ... 28 / 2819


Kérdező: Egy megégett kislány nehezen kezelhető. Mit tegyek?
HANG: ... Ne a sajnálat vezessen tehát, hanem annak belátása, hogy Én, Jézus mindenkiben ott vagyok rászoruló módon. Amennyiben egy gyermek valóban rászorul valamire, és te abban segítséget nyújtasz neki, akkor azt Nekem, a te Jézusodnak teszed. De ha nem az motivál téged, hogy mire szorul rá az illető, csupán a sajnálat, akkor sem neki, sem magadnak nem teszel jót! 40 / 4433


Kérdező: 1. Vállaljak egyedül is beteglátogatásokat?
HANG: 1. Minden szenvedőben Engem látogatsz meg (Máté 25;36)! Akkor is Én vagyok bennük a 'rászoruló', ha ők ezt nem akarják tudomásul venni.
Sajnos, nehezen hiszitek el, hogy bennetek élek rászoruló módon! Nehezen hiszitek el, hogy amit egynek tesztek embertársaitok közül, mert rátok szorul, azt Nekem teszitek.
Minden beteglátogatás, minden szolgáló szeretet, belépőjegy a mennyek országába! 30 / 3103


Kérdező: 3. Miért születtem a Földre?
HANG: 3. A Földre te is azért születtél, hogy igyekezz visszaszeretni Engem, Jézust, aki mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon! Személyre szóló feladatod napra lebontva az, hogy meglásd, kiben és mennyiben vagyok rászorulva szeretetedre. 42 / 4559


Kérdező: 2. Szeretném kimutatni Iránta való szeretetemet.
HANG: 2. Irántam való szeretetedet embertársaid iránti szereteted által tudod kimutatni. Engem, Jézust, a te Jézusodat, nem tudod másképpen gyakorlatilag szeretni, csak úgy, hogy elhiszed: minden emberben benne vagyok rászoruló módon, és ha valakin segítesz, akkor Nekem segítesz, akkor Engem szeretsz (Máté 25;35-36)! 28 / 2914


Kérdező: Uram, Jézus! Miért tagadják istenségedet azok, akik előbbre imádói voltak istenségednek? Ez valami visszafejlődés?
HANG: ... Fontos megjegyeznem, hogy attól még nem lesz senki Engem elfogadó, állapotszerű vértanúvá, ha elhiszi istenségemet. Szükséges, hogy erre az istenségemre rátegye az életét! Szükséges elfogadnia, hogy az Isten ember arcú a földön. Ezért még abban is tisztelnie kell az embert, aki ezt önmagával szemben sem teszi meg. Szeretni kell azt is, aki még önmagát sem szereti! (Kábítószeresek, szenvedélybetegek, gyilkosok, garázdák és mindenféle bűnt elkövetők!) Ezekben csak istenségem elfogadása által képes bárki is Engem látni, Engem szeretni, értem élni, mivel ezekben is benne vagyok rászoruló módon! ... 35 / 3731


HANG: ... Amit fontosnak és lényegesnek tartok, most azt mondom el pár szóban.
Fénynek jöttem e sötét világba. Mindaz, aki fényben akar élni, az Hozzám jön, Velem foglalkozik, Rólam érdeklődik, Velem és Rólam beszélget, olvas, ír, tanúságot tesz, tehát Engem állít életének középpontjába. Ez munka, kemény szellemi, lelki munka!
Elfelejteni e szavakat: én, enyém, nekem, és helyettük: Te, Tiéd, Neked szavakat behelyettesíteni, megélni, bemutatni! Ezek azok a lényeget érintő dolgok, amiért a földre jöttem, és ami miatt itt maradtam, főleg rászoruló módon, minden emberben.
Ha ezt megérted, akkor élni fogok benned, és te boldog leszel, mert akiben Én élek, abban az Én békém VALÓSÁG, ÁRADÓ ÉLET!
Azt, hogy mennyire szeretlek, annyiban tudom érzékeltetni veled, amennyire elhiszed szavaimat, és amennyire Rám bízod magadat. 9 / 724


Újjászületés


Kérdező: Sokat vétkeztem cselekedettel és mulasztással egyaránt. Nyugtalanít a közeledő számadás órája.
HANG: Benső nyugtalanságod jogos, de csak részben. Jogos, mert sokkal boldogabban élhetnél, mint élsz jelenleg. De csak részben jogos, mert Én a szeretet körén belül mindenható Istened vagyok, aki mérhetetlenül szeretlek téged úgy, ahogy vagy, és az a vágyam, hogy ezt a szeretetemet meg is tapasztaltassam veled.
Az előző bekezdést kicsit meg kell magyaráznom. Nekem nem az tetszik, ha valaki folyton kesereg, hogy ő milyen bűnös. Nem, mert az ilyen magatartás mögött legtöbbször rejtett hiúság húzódik meg. Nekem az a bűnbánó tetszik, aki éppen azzal mutatja ki saját bűneinek elismerését és helyes önértékelését, hogy nem foglalkozik annyit önmagával. Miért is foglalkozna olyannal, akit nem sokra értékel?
Inkább foglalkozik Velem. Közvetlenül úgy, hogy Bibliából, imakönyvekből, hittankönyvekből egyre több ismeretet szerez Rólam, közvetve pedig úgy, hogy - mivel Én mindenkiben benne vagyok rászoruló módon,- ott segít másokon és másoknak, ahol éppen lehetősége van erre.
Az ilyeneket nemcsak meggyógyítom, nemcsak megbocsátom bűneiket. Ettől nem lennének jobbak. Az ilyeneket ÚJJÁ TEREMTEM! És ez a LÉNYEG! Az Én országomban nem olyanok vannak, akik bűnösök ugyan, csupán az Én jó szívem miatt megbocsátattak bűneik. Nem. Az Én országomban ÚJ TEREMTMÉNYEK vannak. ÚJJÁ SZÜLETETTEK! ... 6 / 466


Kérdező: Uram! Hol a helyem a létben?
HANG: ... Az újjászületés tehát Isten részéről már előre elkészített ajándék azok számára, akik erre felkészítették magukat. Kicsit megközelíthetem e hasonlattal: Egy versenyző számára az aranyérem már kész. De csak akkor lehet a versenyzőnek a sajátja, ha megfelelően megküzdött érte. E versenyt vállalni nem lehetett a szellemi szférában, mert ott Isten csak létben-tartó módon lehet teremtményeiben. Rászoruló módon csak addig, amíg igent, vagy nem-et mondtak Isten boldogító jelenlétére. E pillanattól kezdve, Isten rászoruló módon, csak földi testben lévő szellemi teremtényeiben lehet.
Lehetőséget kaptak tehát földre születni azok, akikben élet a vágy, hogy Istent szeressék azokban, akikben rászoruló módon Ő jelen van.
Most tehát azokról beszélek, akik mielőtt megszülettek, önmaguk elhatározása alapján vágykeresztségben voltak, vagyis vállalták azt, hogy megszületésük után vállalják azt a megtérést, azt a gondolkodás-átalakítást a maguk részéről, amelynek Isten részéről az újjászülés lesz az eredménye. Vállalták azt a hiteles versenyzést, amelynek velejárója az aranyérem megszerzése.
De ehhez Istennek meg kellett testesülnie, emberré kellett lennie, hogy isteni adottsága révén minden emberben hitelesen jelen lehessen rászoruló módon. Így azok, akik a rászorulókban lévő Istent szeretik, vagyis szolgálják, a születésük előtt boldogságforrásként megtagadott Istent, most elfogadhatják boldogságuk forrásának, a rászoruló embertársaik szolgálatában.
Nekem, Jézusnak tehát azért kellett eljönnöm közétek, hogy megtérésetek velejárójaként, a gondolkodás-átalakítást vállalva, a rászorulókban Engem szolgálva, megtaláljátok Bennem a boldogságotok forrását. Ha ez részetekről megtörtént, akkor Részemről számotokra megtörténik saját testetekben az az újjászületés, amely már alkalmassá tesz benneteket az aranyéremre, mennyek országának elnyerésére (János 3;3)
Mindaddig, amíg valaki nem arra a HITRE mond igent, amit általános (univerzális) hitnek neveztek, s amit Én elmondtam és bemutattam nektek, nem szülhetlek újjá benneteket. Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam! Én és egyedül Én, Jézus, vagyok a KAPU! ...
Hol hát a helyed? E földi életben ott, ahol az általános hit alapján, igaz, hogy tükör által, homályban, de látsz Engem a rászorulókban (Máté 25; 35-45) Akkor találtál rá erre az helyre, ha Rám, Jézusra találsz, mint ÚTRA! 36 / 3863


Médium: ... Isten egy Jézus nevű emberben, aki a Szentlélektől fogantatott, és született Máriától (Lukács; 1.35), mutatta be a Földön élő szellemi teremtményeinek, hogy hogyan akarja, hogyan tudja, hogyan képes boldoggá tenni azt, aki emberi természetet hordoz. Ez csak abban a szellemi lényben valósulhat meg, akinek nyitottsága Isten felé teljesen szinkronban van az ember-Jézus nyitottságával Isten felé, afelé a Jézus felé, Aki magatartásával lényegileg azonos az Isten akaratával. Vagyis, az erkölcsi magatartás szintjén a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítést, mint Isten akaratával történő táplálkozást éli át. ...
A Szentlélek elleni bűn valósága nem érv amellett, hogy vannak örökre elkárhozottak, mivel ez a bűn nem egy döntés következménye, hanem a megátalkodottság állapota. Nagyon természetes, hogy mindaddig, amíg valaki megátalkodott állapotban van, számára nem lehetséges a bűnbocsánat megszerzése.
A reinkarnációról azoknak, akik erről Jézus alapján kételkednek.
Igaz, hogy a pokol tüze ki nem alszik, a férgük el nem pusztul, de csak addig maradnak ott az elkárhozottak, amíg ki nem fizetik tartozásukat (Mt 18.34). Ez viszont szintén nem lehetséges odaát, mivel ott, ahol nincs rászoruló, ott nem létezhet a rászorulókon való segítés, tehát nem lehet adósságtörlesztés. Igaz az is, hogy senki nem juthat az Atyához, csak Jézus által (Jn 14.6), és senki nem jut Jézushoz, hacsak az Atya nem vonzza őt (Jn 6.65). Az Atya pedig csak azokat vonzza, akik az Atyánál tanultak (Jn 6.45). Tehát már születésük előtt megbánva az ott elkövetett szeretetlenségüket önmagukkal szemben, megtanulták, hogy ezt nekik jóvá kell tenniük. Jézus csak a Földön van minden szellemi teremtményében rászoruló, tehát viszontszeretni vágyó módon jelen. Így ismét csak szóba kell állnom azzal a lehetőséggel, hogy mindenki leszülethet a Földre újra, amíg újjá nem születik saját testében az által az Isten Lelke által, aki nemcsak képes, de újjá is szüli azt (Jn.3.3), aki Őt a rászorulókban szereti. 40 / 4372


Kérdező: 2. Váltakozó arcú Jézus-szobrot láttam.
HANG: 2. A Jézus-szobor különböző emberi arccá válása arra figyelmeztet, amire következtettél. Tehát törekedned kell minden emberben Engem szolgálni. Ez akkor valósul helyesen, ha úgy segítesz másokon, ahogy azok rászorulnak. Én mindenkiben benne vagyok rászoruló módon! Amiben valóban rászoruló valaki, abban Én vagyok a rászoruló. E téren bölcsen kell használnod az Általam felkínált két fegyvert: légy okos és óvatos! 14 / 1294


Akik körülötted vannak, akikkel kapcsolatba kerülsz, miben mondhatók rászorulóknak.

Kérdező: 3. Hogyan fejleszthetem magamban a szeretetet.
HANG: 3. Többet kell foglalkoznod az evangéliumaimmal! Egyértelműbbé kell tenned magad számára a reggeli ima fontosságát! Vállalnod kell a párbeszédimát! Átéltebben hinned kell abban, hogy Én, Jézus, benned élek! És meg kell tanulnod jobban észrevenni azt, hogy azok, akik körülötted vannak, akikkel kapcsolatba kerülsz, miben mondhatók rászorulóknak. Én mindenkiben benne vagyok rászoruló módon. Vigasztald tehát a szomorkodót, erősítsd a gyengét, bátorítsd a csüggedőt, gyógyítsd a beteget szóval, imával, szereteted kiáradásával! 25 / 2552


***************************


cirenei Simon

Kérdező: 1. Mi voltam Jézus korában? Éltem akkor is a földön?
2. Hogyan kell szolgálnom az embertársaimat?
HANG: 1. Látlak, amint cirenei Simon szerepében állsz tétován a mezőn. A többit már tudod.
2. Jó, ha most is cirenei Simon szerepét vállalod. Mindannyiszor, ahányszor egy rászorulón segítesz, Rajtam segítesz!
3. ...Amint annak idején hálás voltam cirenei Simonnak, úgy most is hálás vagyok neked minden olyan próbálkozásodért, amelyekkel segíteni, könnyíteni akarod embertársaid életét. Minden rászoruló-ban Rajtam segítesz! 23 / 2333

*************************

Akkor vagy Hozzám nagyon közel, mikor nem magaddal törődsz, hanem azokkal, akikről látod, hogy rászorulnak segítségedre, segítségemre, általad.


Kérdező: Jézus, Mária és a mennyei Atya tanítását fejtsd ki nekem!
HANG: Én, Jézus, egész földi életemben nem tettem mást, mint azt, amit kértél most Tőlem, Anyámtól és Atyámtól.
E tanítások lényege annak a szeretetnek tanítása, amelynek tartalma ez: Soha senkinek ne ártsatok, mindig mindenkinek megbocsássatok és segítsetek a rászorulókon lehetőségeitekhez képest.
Mást ma sem mondhatok! E tanításhoz számodra az eszköz az ima és a tanulás. Ezeket az eszközöket kell használod ahhoz, hogy a gyakorlatban megfelelj az Általam elmondott és bemutatott szeretet követelményeinek. ... 26 / 2624


A teljes élet birtoklása számotokra akkor válik valósággá ...

Kérdező: 1. Időnként önmagamon nagyon nehéz alkalmazni a Hang könyvekben olvasottakat. Ez mindig így lesz?
HANG: 1. Minden Földre született ember ugyanazt a feladatot kapta a Teremtőjétől. Tanuljon meg szeretni! E feladaton belül a szerepek változhatnak, de a feladat soha sem! A két tartalom valójában egy, ami a mindennapi szóhasználatra lefordítva annyit jelent, hogy minden ember változtassa meg önmagát a Jó irányába, és a változás gyümölcsiből (a Lélek gyümölcsei Gal. 5;22) kínálja meg minden embertársát, akivel csak kapcsolatba kerül. Én, Jézus ennél többet nem kérhetek tőletek, de kevesebbet sem! Többet nem, mert aki így tesz, az a teljes szeretetet, a mindent adást éli önmaga és mások felé. Kevesebbet sem, mert a teljes élet birtoklása számotokra akkor válik valósággá, ha azt, mai vagy, és azt, amid van, át tudod adni a rászorulókon keresztül Nekem, hogy megszázszorozva visszaadjam, és ajándékul megkoronázza-lak az örök élettel. Mert aki kicsiben hű, arra sokat bízok Atyám örömében. Ezért önmagatok megjavítása, átlépése a jobb irányába, mindig nehézséggel, szenvedéssel jár, de higgyétek el, hogy megéri. Szenvedtem földi életem végén azért, hogy Én Jézus bemehessek Atyám dicsőségére. Rám is vonatkozik, hogy a mindent odaadásból van a mindent birtoklás. Számotokra ez azt jelenti, hogy megkötözöttségek nélkül birtokolhattok az Istenből, az Ő világából annyit, amennyit csak elbírtok hordozni. Hallgassatok Rám és higgyetek az örömhírben, Én veletek vagyok erőforrásként, ÚT-ként, IGAZSÁG-ként, és ÉLET-ként örökre. 42 / 4648


Az univerzális hit elfogadása annyit jelent, ...

Kérdező: 1. Jó úton járunk-e?
HANG: 1.... Az Általam képviselt UTAT, tehát azt a hitet, amelyet Én, Jézus kérek tőletek, sem Pálra, sem más szent íróra hivatkozva nem lehet megtalálni. Egyedül az evangéliumaim alkalmasak erre! A Biblia nagyon szent könyv, de csak annak a kezében, aki azt az evangéliumaimmal összhangban használja. Az univerzális hit elfogadása annyit jelent, hogy a senkinek soha nem ártást, a mindig, mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítés szolgáló szeretését, vagyis, Engem, Jézust, mint UTAT vállalást kell mindenek elé helyezni. / 4119


Akit partneremnek választok ??

Kérdező: 1. Miért kapok üzeneteket?
HANG: Jól sejted! Azért kapod az üzeneteket, hogy legyen gondolatanyagod önmagad- és mások javára. Aki Hozzám tartozik, az nemcsak Hozzám tarozik! Én a rászorulók barátja voltam, vagyok és leszek.
Kettő út áll rendelkezésemre, hogy éreztessem veletek szeretetem teremtő erejét. Az egyik az, amikor közvetlenül hatok rátok. Ez történik nálad, veled is. Amikor gondolatokat küldök, most mindegy, hogy szellem-kísérőd által, vagy anélkül, azért teszem, hogy teremtő erőm sugárzását erősítsem benned. A másik út, amikor embereken keresztül segítek a rászorulókon. Ezt is tapasztalhatod. Igen. Rajtad keresztül sok embertársadnak adtam már bátorítást, bíztatást arra, hogy merjen felvállalni Engem szeretetben. ... 9 / 760


Akkor vagy Hozzám nagyon közel, ...

Kérdező: Szeretnék Istenhez közelebb kerülni. Hogyan imádkozzam, hogy ezt elérjem?
HANG: ... Akkor vagy Hozzám nagyon közel, mikor nem magaddal törődsz, hanem azokkal, akikről látod, hogy rászorulnak segítségedre, segítségemre, általad. A szolgáló szeretet tud Engem legjobban érzékeltetni a ti világotokban. ... 5 / 399


Csak annak van örök értéke

Kérdező: Akivel együtt éltem, részeges, és most mással él.
HANG: ... Csak annak van örök értéke, csak azt tudod magaddal vinni, az örökkévalóságba, amit olyanokért tettél, akik valóban rászorulnak szolgálatodra, segítségedre.
Mielőbb rá kellene ébredned arra, hogy ne arra várj, akiben már annyiszor csalódtál, hanem vedd észre azokat, akik a te szeretetedre várnak! Ezekben Én, Jézus, várom a veled való találkozást! ... 33 / 3434


Ha valaki rászoruló, akkor nem érdekes, hogy mit érdemel és mit nem

Kérdező: 2. Túl erős az igazság érzetem!
HANG: 2. Ami pedig az igazság érzetedet illeti, arról el kell mondanom, hogy Én nem igazságos, hanem irgalmas voltam hozzád mind ez ideig, és az is akarok maradni örökké! Neked az Én irgalmamból kell erőt merítened ahhoz, hogy te is az irgalmasság rendjében érezd otthon magadat! Nem arról van szó, hogy jónak tartsd embertársadban azt, ami nem jó, hanem arról, hogy akkor is segítened kell embertársadat, ha az az igazság mércéjével mérve nem érdemli meg.
Ha valaki rászoruló, akkor nem érdekes, hogy mit érdemel és mit nem, hanem az a fontos, hogy segítsd őt úgy, ahogy tudod! Azt, hogy valaki rászoruló vagy sem, természetesen neked kell eldöntened és nem annak, aki rászorulónak mondja magát. 17 / 1614


Miből élsz meg, ne keverd össze azzal, hogy segítened kell a rászorulókon ha egyszer benned élek.

HANG: ... Azt, hogy miből élsz meg, ne keverd össze azzal, hogy segítened kell a rászorulókon, ha egyszer benned élek.
Isten Országát, és annak igazságát keresni, amihez minden hozzáadatik, ez azt jelenti, hogy az Engem keresés, a Velem foglalkozás kiszorítja a miből élés, a gondban levés lehetőségét. ... 1 / 31

* * *

Ha Engem igazán szeret valaki, az mindenképpen segíteni fog a rászorulókon

A HÉTTÖRZS ALAPÍTVÁNYRÓL
HANG: ... Ha Engem igazán szeret valaki, az mindenképpen segíteni fog a rászorulókon, de ez, mint cselekedet, nem cél. Ez következménye lesz annak, hogy valaki Velem azonosult, hogy Lelkem irányítása alatt értelmesen lemond arról, amije van. Ilyen értelemben tehát nem a segítés az elsődleges, hanem a szegényítés az Én kedvemért. Tudom, e kettő nem lehet meg egymás nélkül, de a hangsúly a szegényítésen van elsőd-legesen: "Boldogok a szegények...". ......
Neked ebben az ügyben ez az üzenetem: szegények mindig lesznek köztetek. A szegénységet meg-szüntetni nem lehet. Ha azt mondtam volna, hogy szüntessétek meg a szegénységet, lehetetlenséget kértem volna. Szegényítést kérek tőled. Erre képes vagy. Ez legyen a Tőlem kapott program. Ne a gazdagodás, hogy segíthess. Jobban jársz, ha rászoruló maradsz, mintha azt élnéd meg, hogy rád szorulnak mások. 1/ 37

* * *

Aki megtanult vigyázni Engem, annak nincsenek anyagi gondjai, sőt

HANG: ... Aki megtanult vigyázni Engem, annak nincsenek anyagi gondjai, sőt még ő tud másokat anyagilag is támogatni. Bár ez nem oldja meg a rászorulók lelkében a Hozzám tartozni akarás lényegét, vagyis saját boldogságuk ettől még meg nem valósul. A gazdag ifjúnak sem azért mondtam, hogy adja el amije van, és ossza szét vagyonát a szegények között, hogy a szegények ne nélkülözzenek tovább. Nem! Azért mondtam el, mert ezt az ifjút gazdagsága akadályozta abban, hogy Engem kövessen. És kit nem akadályoz a gazdagság? 2 / 90

* * *

Kérdező: Hogyan segítsek helyesen testvéreimnek?
HANG: Kérdésed nagyon összetett. Igen, mert magad is látod és tudod az elveket, tehát azt, hogy mindenkit abban kell segítened, amiben rászoruló, de úgy, hogy ne helyette tedd meg azt, amit neki kell meg-tennie, hanem őt kell serkentened arra, ami az ő feladata.
Kétségtelenül nagyon fontos, hogy valaki tisztában legyen az elvekkel. Ha ez megvan, akkor arra kell törekedned, hogy azok is tisztában legyenek ezekkel, akiket úgy ítélsz, hogy őket segítened kell.
Nem szabad tehát segítséget sem adnod, sem ígérned senkinek, ha nincs reményed arra, hogy megbeszélheted vele az előbb említett elveket, tehát azt, hogy miben szorul rá a segítségre, és miért, mi célból szorul rá. A CÉL tisztázása nagyon fontos!
A tisztán nem látó testvérnek semmit nem segítesz addig, amíg a tisztánlátásban nem segítesz neki. Ezért mondtam az elején, hogy a kérdésed nem egyszerű.
Más az, amikor nem testvérről van szó, hanem felebarátról. Akkor egyszerűbb a dolog, mert a pillanatnyi helyzet általában magával hozza a megoldást.
Kérd a bölcsesség Lelkét naponta, hogy megfelelő támasza tudj lenni azoknak, akiket testvéreidnek nevezhetsz! Nagyon jók reggelenként az ilyen és ehhez hasonló fohászok: Bölcsesség Lelke irányíts! Bölcsesség Lelke vezess! Bölcsesség Lelke mutasd az utat! Bölcsesség Lelke tedd tanulékonnyá azokat, akikkel ma beszélni fogok! 20 / 1965


Bölcsen segíteni a rászorulón

Kérdező: Mennyire felelünk egymásért?
HANG: Amikor valakinek lehetőség kínálkozik fel arra, hogy egy rászorulón segítsen, akkor a bölcsesség azt javallja, hogy segítés címén ne lehessen őt bűnre rávenni. Ez azt jelenti, hogy segítened kell azt, akit te rászorulónak ítélsz, de csak olyan módon, hogy lelkiismereteddel ne kerülj szembe! Bűnrészes tehát 'irgalomból' sem lehetsz!
Az nem elég ok a segítésre, hogy a rászoruló a te segítséged nélkül öngyilkos lesz. Az sem elég a segítésre, hogy a józan-ész által be nem látható a segítséged következménye. Csak akkor lehetsz nyugodt abban, hogy bölcsen segítettél, ha ezt értelmeddel magad is belátod.
A leveledben leírt eset azt mutatja, hogy pozitív hatással voltál eddig arra, akin segítettél. Tehát valóban örök értéket szereztél magadnak ezzel. Mindaddig, amíg téged vele szemben csalódás nem ér, te jó úton jársz! Ez azt is jelenti, hogy a jövőben, ha csalódás érne, akkor sem volt hiábavaló az eddigi szeretet-megnyilvánulásod.
Imádkozz gyakran a BÖLCSESSÉG adományáért (Jakab: 1:5) 42 / 4587


Ki a rászoruló

HANG: ... Aki szeret, az törekszik segíteni azon, aki rászoruló. De hogy ki a rászoruló, azt nem a rászoruló mondja meg, hanem a te szívedben lakó Lelkem. Ha a rászorulóra hallgatsz, akkor feltétlenül kihasználnak, s emiatt keserű csalódások fognak érni. Ha a szívedben lévő Lelkemre hallgatsz, akkor felhasználnak azok, akiket rajtad keresztül segíteni akarok abban, amire szükségük van. Ennek következménye pedig szívedben az Én békém elmélyülése, tehát a boldogság már itt a földön. 5 / 422


Magányosság érzése akkor tud elhalványulni, ha

Kérdező: 3. Általában hálátlan és magányos vagyok!
HANG: 3. ... A magányosság érzése akkor tud elhalványulni, ha először bensőleg látod, hiszed, hogy Én, Jézus, benned élek, s utána másokban is meg fogod látni, hogy szükség van rád! Az igazi magányfeloldás soha nem abból indul el, hogy ő mennyire rászoruló, hanem abból, hogy mások mennyire szorulnak őreá! Aki ezt akarja meglátni, az hamarosan időzavarba kerül, s megszűnik számára a magányosság érzése.
27 / 2784

Meditáció

Kérdező: Meditáció közben csodálatos látomásom volt.
HANG: Azok a meditációk, amelyek csodálatos élményeket nyújtanak, csak akkor érdemelnek különösebb figyelmet, ha a szolgáló szeretet irányában is megmutatkozik hatásuk. Tehát, ha olyan feladatra hívják fel a figyelmet, amely nemcsak jól eső érzést vált ki, de vágyat ébreszt olyan áldozatvállalásra, amelyben segíteni akartok a rászorulókon. ... 32 / 3285

****

Aki szeret, annak mindig van adnivalója.

Hatodik Stáció: Jézus találkozik Veronikával a keresztúton, s Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak.
HANG: Íme két ágrólszakadt szegény ember találkozása. De, mert mindegyiknek szeretet van szívében, azért most is tudnak adni egymásnak. Veronikának nincs más, amit adhatna, mint kendője. Leveszi hát, s odanyújtja a véres arcú szenvedőnek. Nekem nincs más, amit adhatnék, mint ütésektől, töviskoronától vérben ázott tekintetem. Ezt hagyom a kendőn, és úgy nyújtom vissza Veronikának.
Aki szeret, annak mindig van adnivalója. Igen, mert nem azt nézi, hogy a másiknak milye van, hanem azt, hogy mire szorul rá a másik. S mivel a szeretet leleményes, ha rászorulóval találkozik, mindig meg tudja látni önön gazdagságát, mellyel segíteni képes ott, ahol kell.
Aki szeret, annak lehet, hogy üres a zsebe, de szíve mindig tele van olyan értékekkel, melyek segíteni képesek. Egy jó szó, ha szívből jön, eljut annak szívéig, akihez címezve van. S a dolgok mindig a szívben oldódnak meg. Vagy a szívben, vagy sehol.
E Stációnál a világ két leggazdagabb szívű embere találkozott. Mindegyik tudott ajándékozni, s mindegyik megajándékozottnak tudhatta magát." 2 / 162

* * *

Kérdező: 1. Egy harangláb építéséről kérek véleményt.
HANG: 1. Én semmiféle harangnak és semmiféle haranglábnak nem vagyok szorgalmazója. Én annak a szorgalmazója vagyok, hogy etessétek az éhezőket, ruházzátok a ruhátlanokat, ápoljátok betegeiteket, segítsetek ott, ahol segíteni kell a rászorulókon. Ha templom, harang és egyéb építmény ezt szolgálja, akkor áldásom van munkátokon, ha nem ezt szolgálja, akkor nincs közöm hozzá. Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást!(Máté 9;13). 12 / 998


Tudnod kell, hogy mindenki rászorul más emberek jóságára

Kérdező: 1. Miért kell megalázottan élnem?
HANG: 1. Szólok pár szót a megalázottságról. Nagyon fontos e téren tisztán látnod, mert az, amit te meg-alázottság alatt értesz, vagyis az, hogy rászorulsz másokra, nem megalázottság, hanem az alázat hiánya benned.
A megalázottság attól indul ki, aki a másikat meg akarja alázni. Az ilyen szeretetlen magatartás vissza-hull arra, aki ezt a szeretetlenséget hordja, ápolja magában. Az, akit megaláznak, csak addig érzi magát megalázottnak, amíg rá nem jön arra, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik. Soha nem jutnátok helyes önismeretre, ha nem akarna senki megalázni benneteket!
Tudnod kell, hogy mindenki rászorul más emberek jóságára. Ha ezt valakitől nem kapja meg, az nem kezdheti ki a rászorulónak a lelki békéjét. Nem, mert ha kikezdhetné, akkor Isten, aki boldogságra, tehát lelki békére teremtett benneteket, a boldogságotokat másoktól tenné függővé. Holott nemcsak más embertől, de még az Istentől sem függhet az ember boldogsága, vagyis Ő sem lehet oka senki boldogtalanságának! Ő maga a BOLDOGSÁG! De aki nem Benne akarja saját boldogságát megtalálni, vagyis nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt a teremtő Isten kigondolta róla, azzal az Isten sem tud mit kezdeni, mivel senkire sem tukmálhatja rá Saját boldogságát! 41 / 4429

Rászorultok másokra, rátok szorulnak mások.

HANG: 2. ... Annak tudomásulvétele, hogy rászorultok másokra, legalább annyira fontos, mint az, hogy rátok szorulnak mások. Az élet megnyerésének ára nem kevesebb, mint az élet elvesztése, és ez az időráfordításban mutatkozik meg legvilágosabban. ... 24 / 2398


Rászorultok segítségemre

Kérdező: Uram! Egy beteg kislányt hozok most elő. Édesapja kéri, segíts rajta.
HANG: ... Földi sorsotok életvonalát mélyen leárnyékolja az a magatartásotok, hogy Istennel való kapcsolatotokban, nem azon van a hangsúly, amit Én kívánok tőletek, hanem azon, amit ti kívántok Tőlem. Ez érthető, de csak részben. Érthető, mert ezzel mutatjátok ki, hogy rászorultok segítségemre. De csak azért helyeselhető és érthető részben, mert Én éppen azért jöttem a földre, hogy szebb legyen a föld tanításom elfogadtatása által. ... 4 / 253


* * *

Miért kell a szentekhez, Máriához imádkozni?

Kérdező: 2. Ha Jézus nevét kell segítségül hívni, akkor miért kell a szentekhez, Máriához imádkozni?
HANG: 2. ... Egy családban a gyermekek nemcsak szüleiknek örülnek, hanem egymásnak is, nemcsak szüleikkel vannak segítés-rászorultság kapcsolatban, hanem egymással is. Azt mondom tehát, nem idegenkedjetek társalogni az angyalvilág boldog lakóival. Lelki fejlődésetek nagyot lendülhet általuk. Értsétek meg: nekem nincs nagyobb erőm az égben, mint a földön, most sem. És ha a földön most, egymásra is rászorultok, miért akarnátok kizárni, hogy igénybe vegyétek azok segítségét, akik már színről színre látják az Istent?! Ha logikusan gondolkodnátok, akkor azt mondanátok, hogy nem kell igénybe venni a vasutat, buszt, ha utazni akar valaki, mivel Isten képes bárhová bárkit elvinni. Minek közbülső segítséget igényelnem, mikor az Istenhez is fordulhatok közvetlenül. / 369


HANG: ... De tudjátok, hogy szükségetek van arra, hogy ne csak Istennel beszéljetek, hanem embertársaitokkal is, mert azokra is rászorultok, annak ellenére, hogy Isten helyettük is képes lenne mindent elintézni javatokra. De nem intéz el mindent! Nem, mert így bontakozik ki igazán az Isten és egymás iránti szeretetetek. ... 9 / 689


Kérdező: 2. Miért kell a szentek közbenjárását igénybe venni?
HANG: 2. ... A földön ti is rászorultok másokra, és rátok is szorulnak mások! Ez a függés nem szűnik meg azáltal, hogy valaki átlépi a földi élet határát, mivel ez nem is annyira függés, mint inkább a szeretet termékeny kapcsolata. A földön igény van betöltődésre is, míg itt a kiáradás az, ami boldogít. Ez a kiáradás akkor is van, ha nem kéritek, de ha kéritek, akkor sokkal személyibbé válik, s ezért a ti szívetekben izzóbban tud megnyilvánulni.
Lehet, hogy neked kicsit komplikáltnak tűnik az előbb elmondott okfejtés. Ennek oka az, hogy nem mint gyermek állsz hozzá a szentekhez, hanem mint okos felnőtt, aki még azt sem érti meg, hogy Nekem miért volt szükségem a szentek segítségére (Lukács 9;31, és 22;43).
Én nem létezem számodra sem mindenkin kívül, csak mindenki által! Nemcsak a názáreti Ácsban vagyok jelen, hanem mindannyitokban. A földön elsősorban rászoruló módon, az égben elsősorban segítő módon vagyok jelen mindenkiben! Ha tehát a szentekhez fordulsz, akkor nem Engem kerülsz meg, hanem úgy találkozol velem, hogy ezáltal az illető szentnek is jobban lehetővé teszed azt, hogy átélje a Velem való és érted élő, boldogító kapcsolatát. 11 / 949

* * *

Kérdező: 2. Társ nélkül is lehetek kiegyensúlyozott?
HANG: 2. Teljesen igazad van, ha azt gondolod, hogy egyedül is lehet boldog, harmonikus életet élni. Sőt! Hacsak nem sodródik bele valaki társkapcsolatba, tehát olyan kapcsolatba, melyről remélheti, hogy Hozzám viszi közelebb, akkor sokkal jobban és nagyobb benső békével tudja leélni földi életét egyedül, mint bármilyen erőltetett társkapcsolatban. Arról viszont légy meggyőződve, hogy a magány nem lehet azonos az egyedülléttel. Nemcsak Velem kell együtt lenned, de törekedned kell arra, hogy olyan baráti kört találj, vagy csinálj magadnak, amelyben Én is otthon érezhetem magamat. Ilyen értelemben igaz az, hogy az Isten szükségszerűen közösség!
A magány tehát nem magadra maradottság, hanem olyan társkapcsolat nélküli élet, amely felszabadít arra, hogy többet tudj foglalkozni másokkal, hatékonyabban tudj segíteni ott, ahol rászorulnak szolgálatodra. ... 13 / 1199

* * *

Akiben Én élek

Kérdező. 1. Miért átkozta meg Jézus a fügefát?
3. Hogyan mélyíthetem el Jézus iránti szeretetemet?
HANG: 1. Csak az ember alatti világban lehet olyan, hogy egy jogos igénylőt az ne elégítsen ki. Az az ember, akihez jogos igénnyel fordul valaki segítségért, és az illető azt mondja, hogy nem tud segíteni semmit, az nem hordja magán Isten áldását. Tehát átkozott!
Arról van tehát szó, hogy akiben Én élek, az valamit mindig tud segíteni a rászorulókon! Aki nem tud, abban nem élek!
3. Gyakorlással! Az emberszeretet gyakorlásával. A rászorulókon való segítés által! Más módja nincs annak, hogy valakiben mélyülni tudna az Irántam való szeretet! 15 / 1395

* * *

Jó az, ha szeánszokat tartunk?

Kérdező: Jó az, ha szeánszokat tartunk?
HANG: ... Nem hasznos, sőt káros minden olyan erőfeszítés, amelyben a szellemektől, és nem az Én, a ti Jézusotok evangéliumaiból akarjátok megtanulni azt a másokra figyelést, amely a soha senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítést akarja megismertetni veletek.
... 36 / 3771
* * *
Megholtakat illeti, ők valóban rászorulnak imáitokra

Kérdező: 3. Elhunyt feleségemről megtudhatok-e valamit?
HANG: 3. Feleséged-testvéred is a szellemvilágban, és az ő élete még nem egészen felhőtlen. Nagyon rászorul imáidra, szeretetedre. Halálakor elképzelhetetlenül nagy meglepetésekben volt része. Leveledben helyesen írtál róla. Alig tudta, alig akarta elhinni, hogy meghalt! Ma már nagyon is tudja, és nagyon rászorul itt is másokra! De ne aggódj miatta. 19 / 1832


Kérdező: 3. ... Halottaim hogy vannak?
HANG: 3. ... Ami pedig a megholtakat illeti, ők valóban rászorulnak imáitokra, mert az imádság, mely szeretetet hordoz, az egész világmindenségre áldást jelent, és ez az áldás elsősorban közvetlenül érinti azokat, akik felé irányul. 23 / 2324


Aki nem találja helyét férje halála után.

Kérdező: Uram! Aki nem találja helyét férje halála után.
HANG: ... Az a Fény, mely azonos Velem, az vagy szívedben van, vagy nincs számodra sehol. Persze e Fény kivetítődhet a szívből, s materializálódhat, de akinek így vetítődik ki szívéből a Fény, az nem a temetőkben akarja megtalálni szíve nyugalmát, hanem Nálam. Én nem vagyok megtalálható a temetőkben. Benne vagyok a szegény rászoruló ember-társaidban, megtalálható vagyok templomokban, megtalálható vagyok ott, ahol ketten-hárman összejönnek nevemben, .... 4 / 259


Kérdező: 2. Férjem halála összetört idegileg.
HANG: 3. ... Ne érts félre! Nem őt hibáztatom, hanem téged. Ő tette azt, amit tennie kellett. Szeretett! Te nem azt tetted, amit tenned kellett volna. Te tetted azt, hogy örültél, boldog voltál, hogy szeretnek, holott arra kellett volna törekedned, hogy te vállalj olyan szeretet-áldozatot, amely nem neked kedvez, hanem azoknak a rászorulóknak, akik mindig vannak körülöttetek!
De ne szomorkodj! Jobb későn, mint soha szemléletet váltani! ... 11 / 885


Édesapám most hol van?

Kérdező: 2. Édesapám most hol van? Vagy ő most a kisunokám?
HANG: 2. Édesapád most már tudja, hogy helyesen szeretni csak az tud, aki nem önmagával, nem is övéivel foglalja le mindig magát, hanem az, aki családján kívül meglátja azokat a rászorulókat, akiken segíteni lehet. Édesapád sokkal jobb helyzetben van, mint volt földi életében, de azt, hogy nem emberek kedvét, hanem mennyei Atyám kedvét kell keresni, és mindent ennek kell alárendelni, ezt még keményen tanulnia kell!
Drága Gyermekem! Szeretettel kérlek, lásd meg magad körül azokat a lehetőségeket, amelyek által úgy tudsz szolgálni másokat, hogy azzal Nekem, Jézusnak is kedvemben jársz! 22 / 2195


* * *
Mivel te valóban átadtad magadat Nekem

Kérdező: Mindent Neked akarok adni, Uram!
HANG: Én, Jézus, a MINDENTADÁS világából jöttem közétek, és a mindentadás hatalmát adtam át nektek. A 'MIND' senkinél, tehát nálad sem lehet más, mint TE ÖNMAGAD! Ennek természetes velejárója az okos segítés másokon. Mivel te valóban átadtad magadat Nekem, ezért angyalaim nagyon buzgólkodnak azon, hogy adományaid valóban a rászorulókhoz jussanak. ... 38 / 4031

* * *

Nagyon fontos, hogy megtanulj feladatokban gondolkodni

HANG: 3. ... Nagyon fontos, hogy megtanulj feladatokban gondolkodni. Feladatokban, és nem személyekben! Ez azt jelenti, hogy Én, Jézus, naponta adok neked Lelkem által, elvégzendő feladatokat. Ezeket a feladatokat kell felismerned reggeli imáidban. És ezeknek a feladatoknak elvégzést kell számon kérned magadtól az esti imáidban.
Ezek a feladatok egyrészt rászorulókra vonatkoznak, másrészt pedig a te benső békédet tudják biztosítani. Így valósul meg bennetek az az egyénre szabott lelki fejlődés, amelynek talaja a benső szabadság, vezére pedig e szabadsággal együtt élő Szentlélek bennetek (2. Kor. 3;17)! 34 / 3529

* * *

Könnyek adománya

Kérdező: 1. Sírós természetű vagyok.
HANG: 1. ... A könnyek adománya viszont olyan benső tisztítást eredményez, amely megkönnyíti számodra az emberek jobb megértését, erősíti benned a készséget arra, hogy segítsd azokat, akik körülötted erre rászorulnak. Semmiképpen sem való arra, hogy mások többet foglalkozzanak veled! 16 / 1541

* * *

Közösségben,

Kérdező: Uram! Mi az oka annak, hogy egy több évtizede működő közösségben, ha nem is visszafejlő-dés, de bizonyos stagnálás állt be. Ugyanakkor pedig nálam annyira felerősödött a munka, hogy alig bírom.
Amikor az említett közösségben azt mondtam, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés, akkor a szerintem Neked legjobban odaadott testvérem azt mondta, hogy az aratni való kevés. Mi itt az igazság?
HANG: a) Az említett közösségben nincs visszafejlődés. Nincs, mert az Általam elmondott és bemutatott emberi életcélt a földön, legalábbis elvben, nem tagadta meg ez a társaság. Ez az életcél, gitárhasonlattal élve, így fogalmazható meg: a rezonáló doboz a másikra figyelés. A húrok: tudatosan soha, senkinek nem ártani, tudatosan mindig, mindenkinek megbocsátani és a rászorulókon segíteni. Mindaddig, amíg egy közösség ezt tartja a földi életben megvalósítandó életcélnak, elvi visszafejlődésről nem lehet szó.
Sajnos, sokan vannak az ilyen közösségekben is olyanok, akiknél lehet visszafejlődésről beszélni! Igen, mert gyakorlatilag sok eretnek van közöttük. ... 35 / 3638


Közösségünkön belül mi a legfontosabb?

Kérdező: 2. Közösségünkön belül mi a legfontosabb?
HANG: 2. Azok, akik rendszeresen az Én nevemben jönnek össze, mindenkor az ÉGI BÉKÉT A FÖLDÖN igyekezzenek megjeleníteni. Ez mindenkor a nem ártás, a megbocsátás és a rászorulón segítés vonalán történik. Az lenne a legszerencsésebb, ha minden olyan közösséget, amelyben az Én, a te Jézusod nevében jönnek össze a testvérek, ÉGI BÉKE A FÖLDÖN TÁRSASÁG-nak lehetne elnevezni. ... 40 / 4249


Aki ezt teszi, az fölötte áll minden állami és egyházi törvénynek!

Kérdező: Szeretném rendezni életemet.
HANG: ... A vallásosság ördöge az egyik leggonoszabb ördög. Már az első testvérgyilkosságnak is ő volt a kitervelője (Káin-Ábel esete). A világ végezetéig mindent elkövet azért, hogy a különböző vallásjogi előírásokkal gátolja a legfőbb jót, az Általam elétek élt, és elmondott isteni szeretet útját: Senkinek nem ártani, mindenkinek megbocsátani és segíteni a rászorulón! Aki ezt teszi, az fölötte áll minden állami és egyházi törvénynek! 37 / 3968


Az igazi szeretet akkor nyilatkozik meg

HANG: ... Az igazi szeretet akkor nyilatkozik meg, mikor valaki észreveszi azokat a rászorulókat, akiken segíteni kell, s meg is tesz mindent értük, amit megtehet. ... 3 / 178

* * *
Család

Kérdező: 4. Édesapán nagyon beteg. Meggyógyul-e még?
HANG: 4. Édesapád betegsége vagy egészsége nem a te ügyed. A te ügyed az, hogy abban az állapotban, amelyben van, adjon neked lehetőséget arra, hogy kimutasd iránta Irántam való szeretetedet. Azért mondom, hogy Irántam való szeretetedet, mert Én mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, s ezért amit egynek tesztek a rászorulók közül, azt nekem teszitek.
Bizony, Én vagyok a legnagyobb szenvedő közöttetek! 11 / 895


Kérdező: 2. Apámmal kapcsolatban kérek útmutatást.
HANG: 2. Apáddal kapcsolatban pontosan az a szeretet kötelez, amely mindenki felé kötelez. Tehát annyiban, amennyiben rászorul segítségedre, mellé kell állnod. De ne légy vele megkötözve, mert akkor nem tudod helyesen, - tehát az Én szeretetemmel - szeretni őt. 11 / 972


Kérdező: Édesanyám mérhetetlen fájdalmára kérek enyhülést!
HANG: Az a tény, hogy édesanyád fájdalmával nagyon együtt tudsz érezni, azt mutatja, hogy van benned olyan empatikus képesség, amely nagy erőket tud megmozgatni abban az irányban, amelyben ki kell mutatnod mások iránti szeretetedet. Igen, mert Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, és főleg a másokkal együtt érezni tudóktól várhatom el, hogy irántam való szeretetből segítsenek embertársaikon. ... 36 / 3873


Kérdező: Problémát jelentenek szüleim.
HANG: ... Meg kell tanulnod, hogy ne vedd komolyan az öregembereket! Nem az a szeretet, hogy rigolyáikat elviseled, hanem az, hogy amiben szerinted rászorulók, abban melléjük állj, és segítsd őket.
Drága Gyermekem! Az öregkor nem érdem! Senki nem érdemel tiszteletet azért, mert öreg. Mindenki csak azért érdemel tiszteletet, amiben tiszteletre méltó. Az öregkor leleplez. Szüleidet is, majdan téged is! Ha valaki életében nem arra törekedett, hogy átitatódjék az Általam elmondott és bemutatott szeretettel, akkor szinte kibírhatatlanná válik azok előtt, akik őt komolyan veszik. Azért mondtam, hogy ne vedd komolyan az öregembereket azért, mert öregek. Azok az öregek, akik nem tanultak meg életükben önmagukon uralkodni, azok öregkorukban szinte kivétel nélkül másokon akarnak uralkodni különböző érzelmi zsarolás által. Az ilyenekkel nem szabad komolyan törődni. Csak amiben szerinted rászorulnak, abban kell segítened őket. ... 17 / 1713


Kérdező: Jézusom! Segíts nekem, irányíts engem!
HANG: ... Gyermekeid, főleg az egyik, szinte kiábrándulva a te jogos otthonhoz kötöttségedből, külföldre távozott, s ez neked gondot jelent. A gyermekeiddel való megkötözöttséged feloldásával eddig szinte alig törődtél, s most e kötelék húsbavágó lett. Előbb-utóbb minden megkötözöttség ezt eredményezi. Bár tudjátok, hogy az Általam megkívánt szeretet a valódi rászorulókat helyezi előnybe, de a vérkötelék ebben nagyon be tud zavarni. Ez ismét egy olyan terület, amelyen Én, Jézus, segíteni tudok, de csak azon, aki a vérkötelék ellenére is a valódi rászorulókon akar segíteni.
Drága Gyermekem! Én, Jézus, csak azokon tudok segíteni, akik nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé akarják rendezni életüket. Mindenki számára biztosítom azt a szívbékét, amelyet megígértem: 'Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket (Mt 11.28.)'. Igaz, ennek kritériuma az, hogy a valódi rászorulók gondjait kell megpróbálnotok könnyíteni. Ez az ígéretem örökkön örökké igaz és szent! 37 / 3957Kérdező: 2. Helyesen szeretem gyermekeimet?
HANG: 2. Akkor szereted helyesen családodat, ha akkor és ott segítesz nekik, amikor és ahol valóban rászorulnak arra, hogy tisztábban lássák feladatukat. De feladatuk elvégzését nekik kell teljesíteniük! Bűnrészes az, aki helytelen szeretetből megteszi más helyett azt, amint az illetőnek kellene megtennie. Ahogy iskolás korban nem segíti gyermekét az a szülő, aki a gyermek leckéjét megcsinálja, úgy később sem szabad 'segítés' címén megtenni más helyett azt, ami az ő feladata. Mindenkinek meg kell tanulnia, hogy ő felel döntéseiért, cselekedetei következményeiért. Sem átvenni, sem áthárítani nem szabad a felelősséget! 40 / 4353


Kérdező: 2. Irigykedem másokra, akik együtt vannak még.
HANG: 2. Mérhetetlenül szeretlek! Ha hiszel Nekem, akkor ki tudlak vezetni szenvedéseid börtönéből. Jelen vagyok a Bibliában. Olvasd az evangéliumaimat. Jelen vagyok minden rászorulóban! Vigasztald a szomorkodókat, viseld gondját a szenvedőknek. Én élek ezekben! Keresd meg azokat, akikkel Rólam elbeszélgethetsz, mert ahol ketten-hárman összejöttök a nevemben, ott vagyok közöttetek. ...12 / 1048


HANG: ... Igen Gyermekem! Szabaddá kell válnod attól a megkötözöttségtől, amely azt sugallja, hogy segítsd azt a gyermekedet, aki már saját lábán áll. Neked arra kell törekedned, hogy olyanokon segíts, akik valóban rászorulók, akik valóban éheznek, valóban nincs fedél a fejük felett, valóban rongyokban élnek. Országotokban ez nem könnyű eset, mert sokan azért tűnnek szegénynek, mivel nem vállalnak Engem, a Szeretetet! Ezek nem azok a szegények, akiket boldogoknak mondtam! ... 17 / 1666


HANG: ... Te a lányoddal meg vagy kötözve! Teljesen normális, és örülnöd kellene annak, hogy ez oldódott. Az egyik legnagyobb csapda számotokra az, ha az Én helyemet valamelyik vérrokonotokkal helyettesítitek életetekben. Értem kell élnetek, s nem gyermekeitekért, szülőitekért!
Ez nem jelenti azt, hogy őket nem kell segítenetek, mert ha szabadon élhetek bennetek, akkor Lelkem mindig figyelmeztet benneteket arra, hogy mikor szorulnak segítségetekre, viszont ez a szabadság, ami feltétele a Bennem-éléseteknek, biztosítja azt, hogy ne mulasszatok más, a környezetetekben található rászorulókkal szemben. ... 25 / 2535


Kérdező: 3. ... , és házasságomat szebbé, jobbá tenni.
HANG: 3. A házasságoddal kapcsolatban pedig csak azt tudom ajánlani, hogy férjedet vedd körül olyan szeretettel, mintha Én szenvednék benne. Mert valóban Én benne vagyok rászoruló módon! Benne vagyok, de ő ezt még nem veszi észre. Azért iszik, azért nem akar józanul gondolkodni, mert nem vesz észre Engem magában! De legalább te vegyél észre Engem benne! ... 28 / 2819


Kérdező: Visszafogadjam-e elvált gyermekemet?
HANG: Mindig segíteni kell azon, aki rászorul a segítségre! A szeretet nem mérlegeli azt, hogy mi miatt rászoruló valaki. Az okosságnak csak akkor van beleszólása a szív döntésébe, ha a következményeket kell mérlegelni.
Jelen esetben is helye van annak, hogy átgondoljátok gyermeked visszatérésének következményeit. Az ő és unokád élete nagyon fontos az Én számomra is! Mindaddig, amíg számodra Isten a legfontosabb, tudni fogod, hogy mit kell tenned azok érdekében, akiket visszafogadtál. ... 20 / 1953


Kérdező. Mit tehetek beteg kislányomért?
HANG: ... Sem saját, sem gyermeked boldogságát nem érinti sem a betegsége, sem az egészsége. Mindenki boldogsága azon áll, bukik, hogy mennyire tisztul benne a szeretet! A mulandó földi élet pontosan arra való, hogy az Isten iránti szeretet, egy benső szabadság állapotában, a rászoruló emberek felé mutatott szeretet-szolgálatban mutatkozzék meg! E rászoruló lehet bárki, aki lehetőséget ad arra, hogy őt szeretetben szolgáljátok.
Halálod óráján nem az fog boldogítani, hogy általad ki lett testileg egészséges, hanem az, hogy mennyire élt és fejlődött benned a benső szabadság talaján kifejlődött szeretet. 30 / 3107


Kérdező: 2. Szeretnék segíteni unokáim nevelésében.
HANG: 2. Az másodlagos, hogy unokáid nevelésében tevékenykedj. Az első az, hogy saját szíved szeretetét, Isten iránti szeretetből, éld át, és segíts ott és akkor, ahol és amikor rászorulóval találkozol.
Unokáidat sem a te szereteted fogja boldoggá tenni, csak az a szeretet, amelyet saját maguk élnek meg mások felé, ugyancsak Isten iránti szeretetből. ... 34 / 3517


Kérdező: Neked tetsző társat szeretnék, Uram!
HANG: ... Az igaz, hogy a földön élni egyedül nem lehet. Minden ember rászorul más emberekre. Ezt nem csak testi értelemben mondom. Szellemi, lelki értelemben is igaz ez az állítás. Személyiséged csak másokkal történő kapcsolatodban tud kibontakozni. De ehhez nem szükségszerű az, hogy az a másik ember házastárs legyen. Egy jó barát, és minden olyan embertestvér, aki számára Én, Jézus, abszolút első vagyok, alkalmas arra, hogy személyiségek, Irántam szeretetben élő személyiségek érlelődjenek ki általa. A választás mindenképpen rajtad áll! 37 / 3991
Kérdező: 2. Szüleimmel kapcsolatban kérem a HANG véleményét.
HANG: 2. Szüleiddel kapcsolatban sincs más feladatod, mint bárkivel kapcsolatban, aki a földön él. Ők, miután már felnőttél, nem élhetnek úgy érted, mint akkor, amikor még gyermek voltál. Te pedig, miután saját lábadon állsz, nem vállalhatod fel azt, hogy visszafizess valamit abból, amit tőlük kaptál, mert a szülő és gyermek között nem üzleti kapcsolat áll fenn, hanem szeretet-kapcsolat. Ez pedig azt jelenti, hogy mindaz, amit ők adtak neked, nem visszaadnod kell, hanem továbbadnod másoknak. A szeretet végtelenre van nyitva, és nem befolyásolhatják üzleti szempontok.
Neked mindig segítened kell a rászorulókon, ha szeretet él benned, és lehet, hogy nem szüleid azok, akik a legjobban rászorulnak segítségedre. Ilyenkor nem rajtuk kell segítened, hanem azokon, akik jobban rászorulnak segítségedre. A kegyelmi rendben nem a vérkapcsolat a döntő (Márk 3;33-34)! Ezt csak akkor érted meg, ha lelkedben szabaddá tudtál válni szüleidtől. A benső szabadság feltétlen feltétele annak, hogy valakiben működni tudjon a Szentlélek (2. Kor. 3;17)!
Feladatokban gondolkodni éppen azt jelenti, hogy nem a másik kívánsága a döntő, hanem a te szíved nyugalma, tehát a benned élő Isten kívánsága. E kettő ugyanaz! 24 / 2405


Kérdező: 2. Családomért kell élnem.
HANG: 2. Neked a szíved békéjéért kell élned, és nem a családodért. Családod tagjaiért csak addig vagy felelős, amíg ők nem válnak önállóvá. Az nem egészen helyén való gondolat, hogy a szeretet arra kötelez, hogy felnőtt korukban is értük élj. Ez csak akkor volna helyes, ha nem ismernél olyat, aki nagyobb rászoruló, mint családod. Az igazság az, hogy a családod nem más, mint önmagad, saját véred, csak nagyobb távlatban. Az is igaz, hogy önmagad helyes szeretése a legfontosabb, mert ez főparancs: 'Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!' De ennek a tartalma éppen egy olyan odaadottság, amely nem magadra, nem családodra, hanem az általad elérhető jobban rászorulóra kell, hogy irányuljon. 38 / 4015


Kérdező: 3. Mit kell tennem a fiamért? Ő miért született?
HANG: 3. Fiadért sem kell tenned mást, mint bárki rászorulóért. Vele szemben sem arra kell törekedned, hogy valamit jóvá tégy. Nem, mert amennyiben ő istenszerető, a te hűtlenséged is javára vált. Ha pedig nem istenszerető, akkor Isten sem tud vele mit kezdeni.
Ne hordj magadban bűntudatot, mert ha megbántad helytelen tettedet, akkor Én, Jézus a többit már elintéztem, éspedig a neked és mindenki javára intéztem el. Te örülj annak, hogy észrevetted azt, hogy Én, Jézus megtaláltalak. Ez az észrevételed teszi boldogítóvá számodra azt, hogy minden rászorulóban vissza tudsz szereti Engem. Ha nem oldod le magadról azt a gondolatot, hogy adósa vagy fiadnak, tehát ha a vérkötelék megkötözöttség marad számodra, akkor nem tudlak megajándékozni azzal a szabadsággal, amely a Szentlélek hatékony működését tudja biztosítani benned. (2. Kor. 3;17) 39 / 4174


Kérdező: 2. Anyám hozzám akar jönni.
HANG: 2. Ha hozzád akar jönni anyád, fogadd be! Ő olyan rászoruló, akin segítened kell! Csak ne te bíztasd őt arra, hogy hozzád jöjjön! Neki, magának kell felmérnie teherbíró képességét. Ő felel önmagáért! Neked feltétlenül melléje kell állnod, ha ő ezt igényli! 40 / 4364


Kérdező: Egy megégett kislány nehezen kezelhető. Mit tegyek?
HANG: ... Ne a sajnálat vezessen tehát, hanem annak belátása, hogy Én, Jézus mindenkiben ott vagyok rászoruló módon. Amennyiben egy gyermek valóban rászorul valamire, és te abban segítséget nyújtasz neki, akkor azt Nekem, a te Jézusodnak teszed. De ha nem az motivál téged, hogy mire szorul rá az illető, csupán a sajnálat, akkor sem neki, sem magadnak nem teszel jót! 40 / 4433

Drogos fiammal

Kérdező: Jézusom mit tegyek drogos fiammal? Egyedül én állok mellette.
HANG: ... De nem hisztek ma sem, ezért a halált, a szenvedést választjátok, és a Mennyei Atya szíve nagyon fáj, hogy gyermekei maguk menetelnek lassan a halálba. Fáj az Istennek, bár nem szenved tőle reménytelenül. Van remény! Van, mert az Isten soha nem hagy el senkit, és azokban az emberekben, akik vállalják, hogy elesett, rászoruló emberek segítségére legyenek, mindig megnyilvánul. Igen, mert az Isten cselekvő szeretete csak ott tud megnyilvánulni, ahová beengedik az Istent. És te ilyen vagy! Benned élek, és Én, Jézus erősítem benned azt a gondolatot, hogy helyesen teszed, ha mindent megpróbálsz a szeretet körén belül, hogy fiadon segíteni tudj. ... 42 / 4647

* * *
Bizonyos értelemben minden ember rászoruló

Kérdező: 2. Szeretném jobban segíteni a rászorulókat.
HANG: 2. Bizonyos értelemben minden ember rászoruló! Neked kell meglátnod, hogy környezetedben ki, mire szorul rá! Ez nagyon fontos! A szeretet akkor valódi és akkor igaz, ha ezt a közvetlen környezet is tapasztalja! 42 / 4555

* * *
Csak azon annak segítsek, aki kéri?

Kérdező: 3. Csak azon annak segítsek, aki kéri?
HANG: 3. Csak azokon lehet segíteni, akik a segítséget elfogadják. Aki kéri, az ezzel a kérésével azt nyilvánítja ki, hogy igényli segítségedet. Ha valaki nem kéri, annak is fel lehet ajánlani, de segítséget ráerőszakolni senkire nem érdemes. Nem, mert azok, akik nem szenvedik meg rászorultságukat, - ez szinte kizárólag a szellemi, lelki rászorultságra vonatkozik - nem juthatnak el az alázatnak arra a fokára, amely szükséges a lélekben történő fejlődésükhöz. 31 / 3156

* * *
Ismeretlent hogyan segítsünk?

Kérdező: 1. Ismeretlent hogyan segítsünk?
HANG: 1. Legyetek nagyon óvatosak az emberekkel! Az okosság azt diktálja, hogy csak olyanoknak segítsetek, akiknél meg tudtok győződni arról, hogy Nekem segítetek, ha neki segítetek. Ez pedig csak akkor igaz, ha valóban rászorulóval álltok szemben. Újra mondom: legyetek nagyon óvatosak, s ne legyetek hiszékenyek! 10 / 836


Nehéz megállapítani, hogy rászorulón segítek-e

Kérdező: 3. Nem tudom mindig pontosan megállapítani, hogy rászorulón segítek, vagy sem.
HANG: 3. A döntő mindig a szándék! Inkább csapjanak be tízszer, mint egyszer elutasítsd azt, aki rászoruló! 15 / 1392

* * *

Kik azok a rászorulók, akiken tudnék segíteni?

Kérdező: 1. Kik azok a rászorulók, akiken tudnék segíteni?
HANG: 1. Mindenki abban rászoruló, amiben látod, hogy rászoruló. Talán egy jó szó, egy vigasztalás, egy meghallgatás, egy kis bátorítás. Talán semmi más, mint elbeszélgessen veled valaki.
Azért kaptad Istentől értelmedet, hogy vedd észre, ki, mikor és miben szorul rád. Ha nem találsz ilyet, az nem baj! Adj hálát Istennek, hogy csupa kiegyensúlyozott, boldog ember vesz körül. Bár ebben Én, Jézus, egyáltalán nem vagyok olyan biztos. Annyira nem vagyok biztos, hogy állítom: Mindenki rászorul valamire, amiben a másik ember képes őt valamit segíteni. 33 / 3404


Körül vagyok véve nyűgös, testileg-lelkileg beteg, szenvedő emberekkel

Kérdező: Körül vagyok véve nyűgös, testileg-lelkileg beteg, szenvedő emberekkel. Mi a feladatom ebben a helyzetben?
HANG: ... Rád nagy szükség van ott, ahol vagy. Tudom nehézségeidet, s nem engedem, hogy erődet meghaladó feladat terheljen. De ezt csak veled együtt tudom elérni, és ellenedre soha. Meg kell tanulnod, hogy tudj együtt gondolkodni Velem. Ez nem nehéz. Ha csak kettő-három megjelenési formámat ismered, már nem jelenthet számodra problémát a Velem való kapcsolat megtalálása.
Jelen vagyok az evangéliumokban, jelen vagyok ott, ahol ketten-hárman az Én nevemben jönnek össze. Jelen vagyok szívedben. Ennyi elég is, hogy az érem másik oldalát is lásd, s ezáltal tudj örülni akkor is, mikor azok, akik Engem nem ismernek, Velem kapcsolatban nincsenek, el vannak keseredve, és éppen arra vannak rászorulva, hogy te vigasztald őket. / 311


Kérdező: 3. Nagyon fáradok a beteggondozásban.
HANG: 3. Engem ápolsz a betegben, amennyiben az erre valóban rászorul. Amikor pedig olyan igénnyel lép fel, amihez Nekem nincs közöm - ezt meg tudod ítélni a Tőlem kapott bölcsességeddel -, akkor ne törődj vele. E téren is meg kell tanulnod azt a nagyvonalúságot, amely nem más, mint igazságban megnyilvánuló szeretet. 12 / 1101


Kérdező: 1. Vállaljak egyedül is beteglátogatásokat?
HANG: 1. Minden szenvedőben Engem látogatsz meg (Máté 25;36)! Akkor is Én vagyok bennük a 'rászoruló', ha ők ezt nem akarják tudomásul venni.
Sajnos, nehezen hiszitek el, hogy bennetek élek rászoruló módon! Nehezen hiszitek el, hogy amit egynek tesztek embertársaitok közül, mert rátok szorul, azt Nekem teszitek.
Minden beteglátogatás, minden szolgáló szeretet, belépőjegy a mennyek országába! 30 / 3103

* * *

A szentté válás, vagyis a Hozzám tartozás egyetlen útja

Kérdező: 1. A szentek között miért vannak túlsúlyban a papok és a szerzetesek?
HANG: 1. ... A szentté válás, vagyis a Hozzám tartozás egyetlen útja: szeresd az Istent az embereken keresztül! Így is mondhatnám: oszd szét az életedet a rászorulók között úgy, hogy ne légy bűnpártoló, és szent leszel! Oszd szét az idődet, a pénzedet, a szeretetedet, és Én ehhez a bölcsességet mindenkinek megadom, ha ezt az Én nevemben teszi. Élj másokért, és tiéd az örök élet koronája! ... 43 / 4719


Engesztelő imaközösség

Kérdező: 3. Milyen imát kell még mondania engesztelő imaközösségünknek?
HANG: 3. Téved az is, aki azt hiszi, hogy Engem, Jézust vagy a Mennyei Atyát engesztelni kell! Engesztelni azt kell, aki haragszik! Ha ti haragusztok egymásra, bizony kell is hogy kiengeszteljétek egymást. De aki az Istenről ilyet állít, az nem ismeri a tanításomat. Ne azon törjétek a fejeteket, hogy milyen újabb imát mondjatok el Nekem, hanem azon, hogy milyen formában tudnátok segíteni a rászorulókon. Egy szelet kenyérért mondott félszeg köszönet a rászoruló ajkáról nagyobb ajándék az égnek, mint bármilyen szépen, artikuláltan elmondott sokadik ima, melyet nem követ irgalmas cselekedet! 43 / 4755


Mindig azon kell segítenetek, aki a legrászorulóbb azok között, akit el tudtok érni.

Kérdező: 1. Leszűkíthető egy népre, országra tevékenységünk?
HANG: 1. ... Ha azt kérdezed Tőlem, hogy a messze idegenben élő, nagyon rászorulókra több gondod legyen-e, mint a kevésbé rászoruló, közeledben élőkre, akkor csak azt mondhatom, hogy mindig azon kell segítenetek, aki a legrászorulóbb azok között, akit el tudtok érni.
Tömören tehát ezt válaszolom e kérdésedre: ne népben, nemzetben gondolkodj, hanem segíts mindig lehetőséged szerint ott, ahol erre a legnagyobb szükség van! 31 / 3180


Miért születtem a Földre?


Kérdező: 3. Miért születtem a Földre?
HANG: 3. A Földre te is azért születtél, hogy igyekezz visszaszeretni Engem, Jézust, aki mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon! Személyre szóló feladatod napra lebontva az, hogy meglásd, kiben és mennyiben vagyok rászorulva szeretetedre. 42 / 4559


Kérdező: NEM ÉRTEM A JÁNOS 17,9 RÉSZT.
1. Jézus soha nem volt kirekesztő!
HANG: 1. Azokat a tökéletes szellemi teremtményeket, akik elfogadták, tehát igent mondtak Isten boldogságának befogadására, nevezzük angyaloknak. Azokat, akik visszautasították ezt az isteni boldogságot, két csoportra kell osztanunk. Egyik részük e döntésükbe belemerevült. Ezeket hívjuk ördögöknek. Ezekkel szemben Isten 'magatehetetlen', tehát az Atya nem tudja átadni őket a Fiúnak. Másik részük ezt a döntést nagyon megbánta. Mivel az Isten örök szeretet, azok számára, akik e döntést nagyon megbánták, a létet anyaggá formálva lehetővé tette, hogy - leszületve a Földre - megbánásukat ki tudják mutatni azáltal, hogy Isten, - Aki maga is leszületett Fiában - felkínálja Magát szeretetre minden rászorulóban.
Ti tehát, akik kezdetben visszautasítottátok Isten visszaszeretését, de ezt megbántátok, a földi létben alkalmat kaptatok arra, hogy megszületésetek előtti megbánásotokat a rászorulókon történő segítésetekkel valósággá igazoljátok nem csupán Isten számára, hanem minden szellemi teremtmény számára is. Így az ő örömük egy megtérő bűnös felett nem egy levegőben lógó ígéret elfogadásán, hanem teremtményi szinten megtapasztalható valóság talaján áll. ... 43 / 4674

Kérdező: 3. Ha már születésem előtt Jézus mellett döntöttem, akkor már nem is dönthetek másképpen?
HANG: ... Azokat a szellemi lényeket, akik igent mondtak az Isten által felkínált boldogság befogadására, angyaloknak nevezitek. Akik pedig nemet mondtak erre, azok a bukott angyalok.
A bukott angyalok közül azok, akik megátalkodtak a nemet mondásukban, ördögöknek nevezitek. Ezek vezérét és természetesen csapatát is láttam lehullani az égből (Lukács: 10;18). Miután azok számára, akik a nemet mondó döntésüket megbánták, lehetővé vált a földi élet megteremtése után az, hogy valós bűnbánatuk igazolása jeléül vállalják azt, hogy a Földön visszaszeressenek Engem, Jézust, aki minden rászorulóban ott vagyok (Máté: 25; 42-46)! ... 41 / 4505


* * *
*****************************

Kérdező: 1. Miért csak akkor ragaszkodnak hozzám egyesek, ha segítek?
HANG: 1. Általános emberi nyomorúság az, hogy mindenki saját bajával van legjobban elfoglalva. Így természetes, hogy segítség-várásban él a világ!
Az teszi legjobban, aki nem azért szereti embertársait, hogy azok visszaszeressék, hanem azért, mert minden rászorulóban Én várom a segítséget.
A szeretet nem más, mint észrevenni a rászorulót, és segíteni. Aki ezt teszi, az Engem szeret. Aki azt várja, hogy szeressék, az sok csalódáson keresztül tanulja meg, hogy nem érdemes erre várni! De azt is meg fogja tapasztalni, hogy talán onnan kap szeretetet, ahonnan nem is várta! Igen, mert Én mindig gondoskodom az Enyéimről úgy, hogy közvetlenül is megkapják azt a szeretetet, amire szükségük van, hogy lelkileg fejlődni tudjanak. 17 / 1635


Kérdező: 2. Nem önzés az, amit szeretetnek gondolok?
HANG: 2. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Azt a jót kell akarnod mindenkinek, amiről úgy gondolod, hogy Én is azt a jót akarom az illetőnek. Az önző ember önmagával van minden cselekedete kapcsán elfoglalva. Az önzetlen, tehát az, aki szeret, nem önmagával, hanem a másik ember rászorultságával van elfoglalva, s az foglalkoztatja, hogy hogyan tudna jobban segíteni. 20 / 2003


Kérdező: Uram! Hálával van tele a szívem Irántad!
HANG: Nemcsak az ég angyalainak, de Nekem, Jézusnak is tudtok örömet (és természetesen bánatot is) okozni. Örömet két úton okozhatsz Nekem.
Az öröm egyik útja az, ahogy ezt leveledben kifejtetted. A hála, köszönő, dicsőítő ima, amelyre elsősorban nektek van szükségetek, mivel ezekkel az imákkal tágíthatom látásotokat az égből kapott ajándékaim felé. Ez nagy öröm számomra, mert így részesíteni tudlak benneteket már a földön egy kicsit az ég örömében.
A másik út az Értem vállalt áldozat útja, amely csak abból a hitből táplálkozhat, amelyet Én, Jézus, kértem tőletek. Higgy abban, hogy minden megbocsátó szeretetedben ott vagyok, higgy abban, hogy minden rászorulóban ott vagyok, és nagyon örülök segíteni kész szeretetednek. Ne gondolj valami rendkívüli tettre. Egy bátorító szó annak, akit csüggedni látsz, egy mosoly, hogy más is tudjon mosolyogni, egy megértő kézszorítás, vagy csak egyáltalán végighallgatása annak, akit nem szeretnek meghallgatni, ezek mind-mind, örömet jelentenek Nekem!
Jó, ha tudod! A földi élet elsősorban arra való, hogy te éreztesd Velem, hogy szeretsz. ... 37/ 3936


Kérdező: Imámban három napig Jézust láttam a keresztúton.
HANG: Látomásokat, lelki élményeket azért adok az enyéimnek, hogy erőforrások legyenek ezek olyankor, amikor a körülmények el akarják figyelmeteket irányítani Rólam.
Te valóságként tapasztalhattad meg az Én kiszolgáltatottságomat a gyűlölködő embereknek. Hidd el, ma is vigasztalásra szorulok minden rászorulóban, mert sok-sok jó szándékú emberben ma is járom azt a keresztutat, amelyet az emberi rosszindulat, kapzsiság készít számomra. ... 38 / 4104


Kérdező: 3. Megbocsát nekem Isten? Halálát kívántam egyeseknek?
HANG: 3. Isten már régen megbocsátott néked. Most már csak az a fontos, hogy te is tudj megbocsátani önmagadnak. Tudd szeretni önmagadat! Igen. Az önszeretet nagyon fontos. Ez ellentéte az önzésnek. Önző az, aki mindig harácsolni akar önmagának. Önszeretetben az él, aki mindig szolgálni akar másokat azért, mert tudja, hogy minden rászorulóban Én, Jézus várom a szolgálatát. ... 39 / 4199

* * *
Engem komolyan veszel, akkor ...

Kérdező: 2. Mi a feladatom? Milyen eszközöket szerezzek arra, hogy Isten munkatársa lehessek a szeretni tanítás által?
HANG: Amit te kérdezel tőlem, arra Én nem válaszolhatok. Én valami egészen másért jöttem le a földre! Azért jöttem, hogy kapcsolatba kerüljek veletek, és ti kapcsolatba kerüljetek Velem.
A gyakorlatban ez úgy történik, hogy reggeli imádban megbeszéled Velem, hogy mire akarod felhasználni idődet, szeretetedet és pénzedet azon a napon, amelyet azért kaptál Teremtődtől, hogy okosan sáfárkodj vele.
Tehát át kell gondolnod, hogy mit kell tenned aznap, hogyan kell tenned azt, amit tenned kell, és hogyan kell aznap gazdálkodnod anyagi javaiddal úgy, hogy abból, vagy azáltal segíteni tudj a rászorulókon is.
Ha ezt megbeszéled Velem, s kéred áldásomat elinduló napodra, akkor az esti imádban, ha visszanézel napodra, látni fogod, hogy Én halálosan komolyan veszlek téged, s ezért joggal várom el tőled is, hogy te nagyon komolyan vegyél Engem.
Jó, ha szerzel magadnak barátokat a szellemvilágból, akár a sírok rendezésével is, de fontosabb és jobb az, ha a halandókra, tehát a földön élőkre fordítod figyelmedet. 12 / 1108


Kérdező: 4. Melyik egyházhoz kapcsolódjam?
HANG: 4. Egyházad az a baráti köröd, melyet kiépítesz magad körül, természetesen, Rám való tekintettel. Ha Engem komolyan veszel, akkor csak idő kérdése, és kivétel nélkül minden intézményes egyház vezető, uralkodó rétegével szemben találod magad. Ha Engem üldöztek, téged is üldözni fognak, feltéve, hogy Engem felvállalsz, mint UTAT (János: 15;20)! Vagyis, ha soha senkinek nem akarsz ártani, ha mindig mindenkinek meg akarsz bocsátani, és ha nagyon fontos lesz számodra az, hogy segíts a rászorulókon. Ilyen életformát csak baráti kör képes felvállalni (Máté: 18;20). Intézmény soha!
Nagyon ajánlom, hogy olvasd és fontolgasd evangéliumaimat. Abban találod meg azt a tiszta, keveretlen búzát, mely biztosítani képes szívem szerint a te lelked fejlődését. 13 / 1133

* * *

A bibliai tizedről


Kérdező: 1. Keresetem tizedét hová adjam: a templomperselybe, vagy a szegényeknek?
HANG: Kedves Barátom! Ne lepődj meg ezen a megszólításon. A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonosságra törekszik. Én valóban mindent megtettem, hogy azonosuljak veletek. Neked is arra kell törekedned, hogy azonosulj Velem. Ez nem nehéz. Sokkal könnyebb Velem azonosulni, mint bárki mással. Gondolj csak arra, hogy ezt mondtam:" Amit egynek tettetek .../ a rászorulók közül /, Nekem tettétek. (Mt. 25; 37-40). Hát ennyire azonos tudok lenni az Engem szeretőkkel. Hozzá megyek, és nála lakom.(Jn. 14;23).
1. Fájdalmasan mondom, de meg kell mondanom, hogy azt a pénzt, amit a templomperselybe teszel, legyen az bármelyik persely, sajnos nem azokra a rászorulókra fordítják, akik ma a legkisemmizettebbek. Nekem kedvesebb, ha összegyűjtöd a tizededet, s olyan szegény családnak adod, vagy olyan rászorulókhoz juttatod el, akik áldani fogják ezért nevemet. 6 / 483


Kérdező: 1. A bibliai tizedről kérdezem a HANG-ot.
HANG: 1. Szó sincs arról, hogy valaki bibliai késztetésre hivatkozzék családjával kapcsolatban. Az természetes, hogy családját mindenkinek, csakúgy, mint önmagát, el kell tartania. A bibliai tized azóta, hogy Engem, Jézust ismertek, már nem családotok, sem különböző egyházak fenntartásának fedezésére kötelez benneteket, hanem azokra a rászorulókra kell gondot fordítanotok, akiket Máté említ 25; 35-től - 45-ig ! 19 / 1869


Kérdező: 2. Hol van a határa az adakozásnak?
HANG: 2. Minden jó cselekedetben benne kell lennie a bölcsességnek. Az adakozásban is. Ha valaki keresetének tizedét igyekszik a rászorulókra fordítani, az biztosan nyugodt szívvel fog visszagondolni elmúlt életére.
Éhezőkkel nemigen találkozol a ti országotokban, de azért vannak. Még jobb, ha nagyobb összeget gyűjtögetsz össze, és azzal segíted valamelyik nagycsaládost, vagy valamelyik éhező ország nincstelenjeit. A szeretet leleményes. Lehetőleg ne aprózd föl magad. 24 / 2414


* * *
Pénz

Kérdező: 4. Ha pénzem lenne ...
HANG: 4. A pénz eddig még senkiben nem oldotta meg azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre minden-kinek szüksége lenne, ha boldog akar lenni. A pénz csak elodázza a lélek megtérését.
Általában a szentek életének olvasásakor azt láthatod, hogy akkor voltak igazán boldogok, amikor le tudtak mondani mindenükről. Persze, nem az lesz boldog, aki lemond mindenéről, hanem aki átalakítja a gondolkodását, tehát belülről Rám talál, tehát aki boldoggá válik, az mond le mindenéről, illetve az mindig megtalálja a módját annak, hogy másokon segítsen. Olyanokon, akik valóban rászorulók. 8 / 686


Kérdező: 2. Baj, hogy nem adok minden koldusnak pénzt?
HANG: 2. Egyáltalán nem baj, hogy nem adsz minden koldusnak pénzt. Sőt! Bölcsességre vall, ha valaki jól meggondolja azt, hogy pénzét mire, kinek adja. A legjobb az lenne, ha rendszeresen tennél félre pénzt arra a célra, hogy egy nagyobb összeggel támogass valakit, akiről tudod, hogy valóban rászoruló. Nem véletlenül hangoztatták őseitek e mondást: 'Az alamizsna izzadjon meg a kezedben'. Ma országotokban a nyilvánosan koldulók legnagyobb része nem valóban rászoruló. Vagy dolgozhatna, ha akarna, vagy olyasmire költi az összekoldult pénzt, amire te semmiképpen sem fordítanád azt.
Csak az a cselekedet kedves Isten előtt, amely bölcsességgel párosul. Sajnos a jóhiszeműség legtöbb embert birkává tud silányítani. 39 / 4189


Kérdező: 3. Miért van bűntudatom, ha nálam szegényebbre gondolok?
HANG: 3. Bár lenne bűntudata mindenkinek, amikor a nála szegényebbekre gondol! Ez a bűntudat tehát egészséges lelki hozzáállás az élethez. Arra kell törekedned, hogy ezt a lelki rezdülésedet ne pár forintra tördelve próbáld megszüntetni, hanem legyen egy olyan borítékod, amelybe rendszeresen helyezel bizonyos összeget, és pl. karácsony előtt vagy más alkalommal, egy nagyobb összeggel igyekezz segíteni azon, akiről józanul megállapítható, hogy valóban rászoruló. Az őskeresztények között ez a szólásmondás járta: 'Az alamizsna izzadjon meg a kezedben!'
A ti országotokban pár forinttal nem lehet komolyan segíteni embereken. Azoknak, akik kéregetnek különböző helyeken, nem ellenőrizhető sem az állapotuk, sem a szándékuk. Ezért sokkal bölcsebb, ha az adományozásra összegyűjtött pénzedet nem aprózod el. E téren is légy okos és megfontolt! 39 / 4200


Kérdező: 6. A szeretetnek szabad mérlegelni, hogy ki, miért jutott olyan állapotba, hogy segítségre szorul? Ki a szegény, ki a tehetős?
HANG: ... Szeretteidet szeretni kell! Szeretni annyi, mint jót akarni. Ezt lehet mérgesen, haragosan is (Márk 3;5) tenni, de a jót kell szándékozni. Ha nem ezt teszed, akkor nem élek benned.
A szeretet nem azt mérlegeli, hogy ki miért jutott rászoruló állapotba, hanem azt, hogy akin segít, az e segítséget mire fogja felhasználni. Ha úgy tűnik, hogy azt a pénzt, amit neki adsz, elissza, akkor nem szabad odaadnod, bármennyire is rászorulónak mutatja magát. ... 9 / 698


Kérdező: 3. Mit tegyek az utcai kéregetőkkel?
HANG: 3. ... Ha azt a pénzt, amit te 'könnyelműen' odaadtál a kéregetőknek, összegyűjtötted volna, és amikor már nagyobb összeg áll így rendelkezésedre, megkerested volna, hogy hogyan lehet segíteni a valóban rászorulókon, akkor valóban áldásom hordoznád azzal, hogy segítesz másokon. De így, bölcsesség nélküli adományozás miatt, ezt nem mondhatom el rólad.
Médiumom ma is komoly összegeket tud küldeni a világ éhezőinek (feladott csekkel igazolva) olyan adományok révén, amelyet e célra neki elküldenek azok, akik az utcai kéregetők helyett adományaikat erre szánják. Ezt te is megteheted! 35 / 3735


Kérdező: 2. Hogyan segíthetek gyermekeimnek?
HANG: 2. Te két módon segíthetsz gyermekeidnek. Az egyik az, hogy imáidban Istennek ajánlod őket. A mások az, hogy tanúságot teszel előttük a következőről: Van Gondviselőt, tehát nem lehet gondod!
Az egyik leghelytelenebb segítés az anyagi segítés! Anyagilag ne a hozzátartozóitokon segítsetek, hanem a valóban rászorulókon! Tehát olyan hátrányos helyzetben lévő embereken, - s ezek főleg a harmadik világ éhezői -, akiknek valóban probléma a napi betevő falat. Aki nagyon akarja, megtalálhatja ennek módját. 31 / 3241

Kérdező: 1. Van egy kis vállalkozásom, s nem tudom, hogyan adjak anyagi javaimból?
HANG: 1. Természetesen nem kell vállalkozásodat felszámolnod azért, hogy szétoszd, hiszen az biztosít-ja megélhetésedet. Mindenkinek dolgoznia kell a megélhetéséért, s abba Én nem szólok bele, hogy valaki ezt egyéni vállalkozás formájában, vagy más magán- ill. állami cég beosztottjaként teszi, ennek nincs erkölcsi értéke. A lényeg az, hogy az így megszerzett javakat hogyan használjátok fel. Az is jó, ha az általatok nélkülözhető összeget gyűjtitek, s odaadjátok valódi rászorulóknak, akár a harmadik világ éhezőinek is elküldhetitek, de ha a környezetedben szétnézel, ott is találhatsz rászorulót. Ha nem találnál, akkor imában kérd, hogy vezessek hozzád ilyeneket. De találhatsz olyat is, aki folyamatosan rászorulhat kisebb összegű támogatásra. Kezeld rugalmasan ezt a kérdést, légy nyitott, s mindig beszéld meg Velem adott konkrét esetben a segítés mikéntjét. Azonban felhívom figyelmedet, hogy az adás nem feltétlenül anyagi jellegű kell legyen, sokszor az idődből kell esetleg adni a jó szóra várónak, vagy észrevenni, hogy valaki nem tudja felvágni a fát a fűtéshez, stb. A szeretetnek kell olyan éleslátással rendelkeznie, hogy meglássa, a rászoruló miben szenved hiányt, s kell olyan leleményesnek lennie, hogy minden esetben legyen adni-valója. Az adás az ember természetének lényege, mivel az ember Istenre van teremtve, s az Isten maga az ADÁS. Ezért az adásnak a gyakorlás által természetessé kell válnia, el kell jutnotok oda, hogy úgy adja-tok, amint a gyümölcsfa adja a gyümölcsét. Vagyis nem kell sem nagydobra verni, sem különösebben titkolni, csak tenni kell egyszerűen, természetesen. 26 / 2558


* * *
Jó úton haladok-e?


Kérdező: 1. Hozzád vezet az utunk?
HANG: 1. Szándékotoktól függ, hogy Hozzám vezet-e utatok. Mindaz, aki komolyan Hozzám akar jutni, az már Hozzám is jutott, mivel Én nem egy távoli cél vagyok, hanem Én vagyok maga az ÚT!
Mindaz, aki egyértelművé tette magában, hogy soha senkinek nem fog ártani, hogy mindig mindenki-nek meg fog bocsátani, és azon lesz, hogy segítsen a rászorulókon, az EGY Velem! 14 / 1308


Kérdező: 1. Jó úton járunk-e?
HANG: ... Az Általam képviselt UTAT, tehát azt a hitet, amelyet Én, Jézus kérek tőletek, sem Pálra, sem más szent íróra hivatkozva nem lehet megtalálni. Egyedül az evangéliumaim alkalmasak erre! A Biblia nagyon szent könyv, de csak annak a kezében, aki azt az evangéliumaimmal összhangban használja. Az univerzális hit elfogadása annyit jelent, hogy a senkinek soha nem ártást, a mindig, mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítés szolgáló szeretését, vagyis, Engem, Jézust, mint UTAT vállalást kell mindenek elé helyezni. 38 / 411


Egyházad ... Engem, mint UTAT állítják eléd kívánalomnak

Kérdező: 1. Hol a helyem az Egyházban?
HANG: 1. A Velem való élő kapcsolat elsősorban nem hely, hanem állapot. Ez azt jelenti, hogy mindaz, aki jobban szereti apját, anyját, közösségét, egyházát, mint Engem, az nem méltó Hozzám! Egyházad rendeletei csak annyiban lehetnek számodra fontosak, amennyiben a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítést, tehát Engem, mint UTAT állítják eléd kívánalomnak. ... 38 / 4048


Kérdező: 3. Egyházi körben nem tartanak rám igényt. Ezt fájlalom.
HANG: 3. Az emberi értetlenség, főleg az egyháziak, a vallásosok részéről azt nyomatékozza, hogy az emberek, bár sokat panaszkodnak, mégis nagyon el vannak telve önmagukkal. Ez bár lehangoló, de szíved szeretetét nem csökkentheti. Édesanyám, a ti égi Édesanyátok állandóan arra kér benneteket, hogy sokat és sokszor imádkozzatok egymásért! Bizony a vallásos emberek is nagyon rászorulnak mások imáira! 42 / 4595

* * *
Én, Jézus, azért jöttem közétek

HANG: ... Amit fontosnak és lényegesnek tartok, most azt mondom el pár szóban.
Fénynek jöttem e sötét világba. Mindaz, aki fényben akar élni, az Hozzám jön, Velem foglalkozik, Rólam érdeklődik, Velem és Rólam beszélget, olvas, ír, tanúságot tesz, tehát Engem állít életének közép-pontjába. Ez munka, kemény szellemi, lelki munka!
Elfelejteni e szavakat: én, enyém, nekem, és helyettük: Te, Tiéd, Neked szavakat behelyettesíteni, megélni, bemutatni! Ezek azok a lényeget érintő dolgok, amiért a földre jöttem, és ami miatt itt maradtam, főleg rászoruló módon, minden emberben.
Ha ezt megérted, akkor élni fogok benned, és te boldog leszel, mert akiben Én élek, abban az Én békém VALÓSÁG, ÁRADÓ ÉLET!
Azt, hogy mennyire szeretlek, annyiban tudom érzékeltetni veled, amennyire elhiszed szavaimat, és amennyire Rám bízod magadat. 9 / 724


Kérdező: 1. Hiába van bűnbánatunk? Jézus nem értünk halt meg?
HANG: 1. Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy befogadjatok szívetekbe, és ezáltal együtt tudjam járni veletek már itt a földön azt a szeretet-utat, amely a földön benső békét ad, és a külső békének is megfelelő alapul szolgál. Igen, mert ha valaki soha nem árt senkinek, mindig megbocsát mindenkinek, és segít a rászorulókon, amint Én tettem és teszem azokban, akik valóban ismernek és szeretnek Engem, az valamiképpen már itt és most a mennyek országát jeleníti meg a földön.
Azért jöttem tehát közétek, hogy szebb legyen a föld! Azért jöttem, hogy ti egymásnak szerető testvérei tudjatok lenni abban a bizonyosságban, hogy Isten édes gyermekei vagytok. Azért jöttem, mert tudtam, hogy Nála nélkül semmi olyat nem tehettek, ami az örök boldogság honában is értéket jelenhetne. 24 /2442


Kérdező: Beszélj nekem az Általad jónak vélt életközösségről.
HANG: ... Szeretetből jöttem hát közétek, bűnösökhöz, hogy Engem, mint EMBERT, befogadjatok, hisz minden emberben benne vagyok rászoruló módon! ...
Éppen így, minden közösségnek is ESZEMI síkon, tehát a Szentlélek által felkínált feladatok elvégzésére vállalkozók egysége kell, hogy legyen megcélozandó! Ez csak a LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesülteknél lehetséges!
Később sem, soha sem szabad a Szentlélekkel való élő kapcsolat elé helyezni a Szentlélek által induláskor felkínált ESZMÉT (tanítani gyermekeket, ápolni betegeket, szolgálni egy meghatározott formában a rászorulókat)! Ezért a LÉLEKKERESZTSÉG utáni vágy, majd a LÉLEKKERESZTSÉG átélése, nem hiányozhat egyetlen közösségben élni akaró lelkéből sem! Az ilyeneknek időnként össze kell jönniük, és rá kell hallgatniuk a mindenkiben élő és megnyilatkozni akaró Lélekre! Istenélmény nélkül minden kapcsolat, minden közösség, vagy érdekközösséggé (anyagi szinten), vagy cimborasággá (erkölcsi szinten) válik. ....
A földön minden rossz, egy elrontott jó. Mivel az emberi faj fenntartását biztosító házasság, mint közösségi élet, legtöbb esetben, vagy teljesen kikapcsolta, vagy részben elhomályosította a végső CÉLT, ez-ért az emberi történelem folyamán, magát a házasságot zárójelbe téve, tehát ezt mellőzve akarták a jó szándékú emberek felvállalni azt, hogy a végső CÉL 'állapotszerű' tudatosítása mellett, főleg a rászorulókban élő jelenlétem irányában fejtsék ki, éljék ki szeretetüket. Így jöttek létre a különböző szerzetesi közösségek, amelyek a magánvagyonról való lemondást is szükségszerűnek tartották ennek érdekében. ... 36 / 3799


Kérdező: Nagyon szeretnék gyermeket. Miért nem kaphatunk?
HANG: ... Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy a senkinek soha nem ártást, a mindenkinek, mindig megbocsátást, a rászorulókon való szolgáló szeretet megélésének útját elmondjam és példaértékűen elétek éljem. Csak az az egyetlen ÚT, amellyel azonosítottam Magamat. Csak ez az egyetlen ÚT, ami bódítás helyett boldogít, vagyis benső kékét adhat nektek. 38 / 4066

* * *
Ha valóban hiszel Bennem,

HANG: ... Ha elhiszed, hogy benned élek, ha elhiszed, hogy a szeretet körén belül mindenható vagyok, ha elhiszed, hogy teremtmény által felfoghatatlan szeretettel szeretlek, akkor nem lehet kétséges számodra, hogy Én nem vagyok megvásárolható. Ha valóban hiszel Bennem, akkor nem arra fogsz gyűjtögetni, hogy energiák megszerzésére fordítsd a pénzedet, hanem arra, hogy segíts a rászorulókon úgy, ahogy képes vagy erre. Ha pedig azt mondod, hogy éppen azért akarsz energiához jutni, hogy jobban tudj segíteni, akkor újra csak a Máté 10;8-at ajánlom figyelmedbe. 7 / 520


* * *
Médium

Kérdező: Hihetek-e a Magdika "médium" által nekem mondottaknak?
HANG: ... Az említett médiumom nagyon jó tolmácsom tud lenni, de mint mondottam, személyre lebontva csak akkor tudom hitelesíteni, ha szinkronban van tanításom lényegével, vagyis azzal, hogy nem szabad soha senkinek ártani, hogy mindig mindenkinek meg kell bocsátani, és segíteni kell a rászorulókon. Mindaz, ami ebben az irányban hat, Tőlem van. De felhívom figyelmedet arra, hogy Én soha senkinek sem legyezgettem a hiúságát, sőt! És a jövőtökre vonatkozóan sem mondottam soha olyat, amiről úgy ítéltem, hogy elvihet bárkit is a lényegtől, a szeretet kibontakoztatásától, s annak vállalásától, ami a szeretettel általában együtt jár, vagyis az áldozattá válástól. .... 6 / 499


Mindenki rászorul az Én segítségemre, de

Ötödik Stáció: Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásban.
HANG: Ma ezt a Simont szent Simonnak mondjátok. És joggal. Nem a szeretet hiánya volt az, ami benne a húzódozást kiváltotta, amikor kényszerítették, hogy Nekem segítsem, mint ahogy nem a szeretet jelenléte volt az, ami kínzóimat arra bírta, hogy Simont kényszerítsék. Simont tudatlansága tette olyanná, hogy kényszeríteni kellett. Kínzóimat pedig az attól való félelem, hogy talán meghalok, mielőtt fölfeszíthetnének, ha nem segítenek.
Simonnak nem kellett sok idő ahhoz, hogy valami szívbemarkolót fölismerjen. Azt t.i., hogy Én ártatlan vagyok, és hogy ő jobban rászorul az Én segítségemre, mint Én az övére.
E stáció számotokra súlyos üzenetet hordoz. Halljátok!:
Mindenki rászorul az Én segítségemre, de ez kapcsolatunknak csupán egyik fele. Nem elég, ha valaki csak idáig jut. A másik, és ez tud igazán rajtatok is segíteni, ha felismeritek, hogy az Én ügyem csak általatok, a ti nekifeszülésetekkel valósítható meg. Nem tudok rajtatok igazán segíteni, ha ti nem álltok szívvel-lélekkel az Én ügyem mellé, melynek lényege a bölcsességgel átitatott erő-nem-alkalmazás. 2/ 161


1. Jézus is rászorul segítségünkre

Kérdező: Magányos vagyok Szeretteimet már eltemettem. Mi még a teendőm itt a földön?
HANG: ... Gondod, hogy miképpen segítsd embertársaidat. Én küldök hozzád, adok neked olyan lehetőségeket, melyek enyhítenek e gondodon.
Már az egy komoly szeretetszolgálat, ha a HANG tartalmával átitatottan beszélgetsz azokkal, akik éppen erre neked lehetőséget adnak. Nagy és komoly szeretetszolgálat, ha mások figyelmét is felhívod HANGOMRA. Bizony, Én rászorulok segítségetekre e téren is. 6 / 446


HANG: ... De Én is rászorulok a te segítségedre! Mikor valakiben szenvedek, s Én minden rászorulóban szenvedek, akkor a te jóságod, vigaszod, megértésed a szenvedők iránt Engem segít, aki így is jelen va-gyok az idők végezetéig a földön. Bármi jót, bárkinek tettétek, Nekem tettétek (Máté 25;40)! 21 / 2119


2. Rászorulok a ti szeretetetekre.

Kérdező: Nyitott gerinccel születtem. Szüleim áldozatos szeretete járóképes gyermeket nevelt belőlem Térdfájásomat egy imádkozó ember meggyógyította. Miért e sok kegyelem?
HANG: ... Ha a földi életben rájössz arra, hogy adósom vagy, akkor elkezd benned érlelődni a vágy, hogy úgy éljek benned, hogy mindig legyen adnivalód, tehát úgy, mint a mennyországban. Én nem is tudok másképpen élni senkiben, csak úgy, hogy szeretek, illetve, hogy rászorulok a ti szeretetetekre.
Fogadd el Tőlem az adás törvényét, mert ez fog boldogítani téged, /amint ez boldogít Engem is/, függetlenül attól, hogy mennyi kegyelemben részesülsz. 9 / 735


A földi életen túli életben Isten nincs jelen rászoruló módon senkiben!

Kérdező: Bűnbánat és szabadság.
HANG: ... A választási lehetőség nem más, mint lehetőség e szabadság hitben történő elfogadására, illetve, az erről való lemondásra. Amint az előző imádban már mondottam, a megváltás lényege éppen az, hogy a szabadságról történő lemondás, itt a földön, korrigálható, akárhányszor is, míg a földi halál utáni életben erre nincs lehetőség! Az ott történt döntésetek alapján nincs mód arra, hogy egyik létállapotból átmehetne valaki a másik létállapotba (Lukács 16;26).
Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a földi életen túli életben Isten nincs jelen rászoruló módon senkiben! Tehát nincs jelen olyan módon, hogy rászorulóként szeretni tudd ŐT! A halál utáni életetekben tehát csak Istennek van módja arra, hogy kimutassa irántatok megélt szeretetét, míg arra, hogy ti kimutassátok Isten iránti szereteteteket, csak a földön van lehetőségetek, ha már egyszer az önzést és a felelőtlenséget választottátok az odaadottságotok helyett! Boldogságotok pedig nem azon múlik, hogy mennyire szeret benneteket az Isten, hanem azon, hogy ti mennyire szeretitek Őt! 36 / 3816


Téged a mennyországba az juttat, ha kimutatod

Kérdező: 1. Nem találom helyemet. Munkahelyemen hasonló a helyzet. Hogyan juthatnék közelebb az Úrhoz?
HANG: ... A szolgáló szeretet pedig a hitből fakadó imának a kiteljesedése. Igen, mert Én feltétlenül tisztítom belső szemeidet, hogy meg tudd látni, hol, mikor és hogyan van valakinek szüksége arra, hogy Én, aki benned élek, segítsek azon a rászorulón, akiben szintén Én élek azért, hogy te ki tudd mutatni szeretetedet Irántam.
Azt a szeretetedet, amelyet imádban csak elmondani tudtál, azt ilyenkor igazolhatod. Mert ne feledd : Én tudlak téged közvetlenül is szeretni. Ez akkor van, amikor nagyon jól érzed magadat. De te közvetlenül csak akkor tudod kimutatni, hogy szeretsz Engem, ha a te áldozatos szereteted hatására Én kezdem jól érezni magamat. Te tehát az imádban elmondod, a rászorulókban pedig megmutatod Nekem, hogy szeretsz. Én az imádban meghallgatom, és időnként közvetlenül is éreztetem veled, hogy szeretlek. Azért nem tehetem ezt állandóvá, mert akkor nem tudok lehetőséget adni neked arra, hogy kimutasd, hogy való-ban van élő hited, és valóban önzetlenül szeretsz Engem.
Téged a mennyországba az juttat, ha kimutatod a rászorulókon keresztül, hogy mennyire szeretsz engem. Én a mennyországot neked azáltal teszem örök állapottá, hogy akkor már nemcsak meghallgatlak, de örökké éreztetem veled azt a végtelen szeretetemet, amelyet itt a földön ki sem bírnál! 9 / 730


Még nem tudok segíteni a rászorulókon.

Kérdező: 1. Még nem tudok segíteni a rászorulókon.
HANG: 1. Azok a különböző tanfolyamok, amelyek által a szellemvilág erőivel igyekeztek kapcsolatba kerülni, inkább csak a formáját tudják nyújtani a lényegnek és nem a tartalmát. Ez azt jelenti, hogy mindenki tud segíteni azokon, akik segítségre szorulnak abban, ami a lényeg. A lényeg pedig minden ember számára a földön az, hogy találja meg, vegye át Tőlem, Jézustól, azt a békét, amit egyedül Én tudok nyújtani nektek.
Ennek megvalósításához három dolog szükséges, s ezek egyikét sem lehet megtanulni semmiféle tan-folyamon. E három: HIT, REMÉNY, SZERETET!
Aki úgy gondolja, hogy e három közül bármelyik is hiányozhat, az téved! Aki úgy gondolja, hogy mindhármat magában hordja, s mégsem tud segíteni bárkin is, az is téved.
Ismétlem: A tanfolyamok csak technikákat tudnak nyújtani. Én, Jézus, ha engeded, hogy benned éljek, vagyis, ha másokra figyelő szeretettel soha nem ártasz senkinek, ha mindig megbocsátasz mindenkinek, és gyakorlatilag szolgáló szeretettel igyekszel másokat megtanítani szeretni, akkor tanfolyamok nélkül is óriási segítő lehetsz azok számára, akikkel kapcsolatba kerülsz. De e nélkül, a világ összes tanfolyamán sem tanulhatod meg azt, amire szükséged van, hogy segíteni tudj a rászorulókon! 33 / 3420


Olyan magatartással akarok benned élni, mint éltem a názáreti Ácsban

Kérdező: 3. Segíts a helyes szeretet útján.
HANG: 3. Ha elhiszed azt, hogy benned élek (János 14;23), akkor azt is el kell hinned, hogy pontosan olyan magatartással akarok benned élni, mint éltem a názáreti Ácsban. Az igazi, a helyes szeretet tehát abban mutatkozik meg, hogy nem ártasz soha senkinek, hogy megbocsátasz mindig mindenkinek, és arra törekszel, hogy lehetőség szerint szolgáld, segítsd a rászorulókat. Én, Jézus így szeretek, és benned is így akarom kimutatni szeretetemet azok iránt, akik veled találkoznak! 31 / 3257


Másokat nagyon segítesz abban, amire rászorulnak, akkor szeretsz Engem igazán.
Kérdező: 1. Túlzásba viszem a Veled való kapcsolatot?
HANG: 1. ... Amit nem lehet eltúlozni, az az, hogy okosan, bölcsen másokért élj. Ezt nem lehet eltúlozni. De az imára szánt időt, azt igen! Engem nem az szeret, aki sokszor elmondja, hogy szeret, hanem az, akire sokan azt mondják, hogy szereti őket. Tehát ha te másokat nagyon segítesz abban, amire rászorulnak, akkor szeretsz Engem igazán. Olvasd csak el, ha megteheted, a Bibliából Máté 25; 34-től 40-ig! 12 / 1106


Mit jelent az, hogy boldogok a lelki szegények?

Kérdező: 1. Mit jelent az, hogy boldogok a lelki szegények?
HANG: 1. Először is nagyon örülök neked! E kijelentésem: "Boldogok a lelki szegények" azt jelenti, hogy nem azok a szegények boldogok, akiknek leégett a házuk, vagy elvitt mindenüket az árvíz. Azok sem, akiket kiraboltak, kiforgattak mindenükből, hanem azok, akik lelkükre, lelkiismeretükre hallgatva segítettek rászorulókat, és így szegényítették magukat, így lettek szegények.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki a még nála is szegényebbeket észreveszi és segíti, az a 'lelki szegény'. Aki viszont mindig azon van, hogy másoknak jobban megy sorsuk, aki mindig azokra figyel, akiknek több van, mint neki, vágyaiban lelki gazdag, és tele van irigységgel és minden olyan szándékkal, hogy elvegye másoktól azt, amilyük van.
A döntő tehát az, ki merre néz! Aki a nála szegényebbek felé néz, és itt most nemcsak anyagi szegénységről van szó, szó van a szomorúakról, a magukra maradottakról, és egyéb rászorulókról, aki tehát ezeket észreveszi, az azt éli meg, hogy neki még mindig több lelki kincse van, mint emezeknek, és így szeretet él benne ezek iránt, és nem irigység. Lelki szegény tehát az, aki a szegények felé fordul!
Aki mindig a gazdagok felé néz, annak olyan gazdagság ragad lelkéhez, amely lehúzza őt a pokol felé. 23 / 2255

Mágiával próbálok segíteni az embereknek.

Kérdező: 1. Mágiával próbálok segíteni az embereknek.
HANG: 1. ... A fehér mágia az, amikor valakinek az a szándéka, hogy bármiféle eszközt felhasznál a Bennem való fejlődésre. Ez azért fehér mágia, mert Bennem csak olyan eszközök - akár szellemek - segítségével lehet fejlődni, amely eszközök már önmagukban is önzetlen szeretetet hordoznak. Tehát e szóban: bármi, csak az értendő, ami a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást és a rászorulókon való segítést jelenti. E háromból egyik sem maradhat ki!
Ha úgy segítesz embertársaidon, hogy felhívod figyelmüket arra, ami mindennek alapja, tehát az Engem, mint ÚT-nak vállalására, akkor feltétlenül jól segítesz embertársaidnak. ... 24 / 2399


Hozzám akkor kerül közelebb valaki, ha segít a rászorulókon, ... (Beavatás)

Kérdező: Hála és köszönet mellett kérem tovább segítségedet!
HANG: ... Ha valaki anyagi áldozatok árán, különböző beavatások útján akar közelebb kerülni Hozzám, annak tudnia kell, hogy az ilyen út zsákutca! Hozzám akkor kerül közelebb valaki, ha segít a rászorulókon, ha megbocsát ellenségeinek és ha fegyelmezett módon sem szavaival, sem gondolataival nem táplál gyűlöletet magában. Ha valaki ezt komolyan vállalja, akkor jöhetnek azok a beavatások, amelyek az előbbi magatartást semmiképpen sem előzhetik meg!
Aki úgy gondolja, hogy előbb a beavatás, és utána segít a rászorulókon, előbb kérjen tőle bocsánatot ellensége, akkor majd megbocsát, aki úgy gondolja, hogy megbocsát, de nem felejt, az pontosan ellenkező irányban halad, mint amit Én elvárnék tőle! 19 / 1882


Hirdetem, hogy Jézus él és lent van a földön.

Kérdező: 1. Hirdetem, hogy Jézus él és lent van a földön.
HANG: 1. Első mondatod félreérthető! Valóban lent vagyok a földön, mert amit egynek tesztek a rászorulók közül, azt Nekem teszitek (Máté 25;38.40 és 44-45)! De ott vagyok mindazokban is, akik szeretnek Engem (János 14;23)! ... 15 / 1432


Angyalaim nagyon buzgón dolgoznak lelkedben, hogy

Kérdező: 3. Valóban Jézus harcát segíteni jöttek azok, akiről Jézussal beszélgettem?
HANG: 3. ... Örülök, hogy a HANG-könyvek által közölt gondolataim elérték szívedet. Angyalaim nagyon buzgón dolgoznak lelkedben, hogy az Én életemnek lényegét, a senkinek sem ártás, a mindenkinek megbocsátás, a rászorulókon való segítés magocskáit elültessék a szívedben. De ne feledd! Szíved kertjének gondozását nem adhatod át senkinek! Ez a te kedves feladatod a földön, melyet Irántam való szeretetből naponta vállalnod kell. És az az Én örömömnek egyik kedves forrása! 13 / 1131


... hallgassátok meg az Én könyörgésemet is

HANG: ... Ti gyakran könyörögtök Hozzám, és Én segítek is ott, ahol ez lehetséges. De arra kérlek,! Könyörgöm azért, hogy higgyetek Bennem! Segítsetek Nekem, Nekem, aki a rászorulókban várom, hogy átmelegítsem kihűlni induló szívetek szeretetét! Igen, mert ha adtok, akkor tudok adni, ha Értem éltek, akkor tudok értetek élni, ha befogadtok, akkor a mennyországot tudom szívetekbe varázsolni! Nem földi határok, nem különböző nációk, hanem az emberi szívek azok, akikkel törődnötök kell! 16 / 1502


Sok látomásom van.

Kérdező: Sok látomásom van. Miben kell megváltoznom?
HANG: ... A különböző alakok látása legtöbbször elvonja a figyelmedet arról, amit a legfontosabb lenne meglátnod. A legfontosabb tehát az, hogy meglásd azt, hogy környezetedben ki az a rászoruló, akinek te segíteni tudsz! Égi koronádat az ilyen szolgálatok fényesítik, és nem a látások! ... 16 / 1586


Ha így tartasz ki mellettem, akkor észre fogod venni, hogy mennyi rászoruló van a környezetedben, ...

Kérdező: Férjem nemrég elhagyott, és én úgy érzem, hogy rajtad kívül Uram, senkinek sincs rám szüksége.
HANG: Bizony, Nekem nagyon kellesz, nem mondok le rólad soha, és mindig hűséges leszek Hozzád.
Csak te is légy Hozzám hasonlóan hű és kelljek Én is neked hasonlóan nagyon! Ha így tartasz ki mellettem, akkor észre fogod venni, hogy mennyi rászoruló van a környezetedben, s azokban Én mindben benne vagyok, s azoknak mind szüksége van rád. Nem beszélve a Mennyország összes lakójáról, aki mind szeretettel fordul feléd, mert Hozzám hasonlóan mindannyiuknak szüksége van rád. A volt férjed most úgy hiszi, hogy nincs rád szüksége, s hidd el, ezt még majd egyszer nagyon-nagyon fájlalni fogja, de szinte mindenki másnak szüksége van rád. Kétségkívül, az elhagyottnak nagyon fájdalmas az elhagyottság tényét tudomásul vennie. De ha törekszik az önzetlen szeretetre, amely tiszteletben tartja a másik szabad akaratát, akkor is, ha a másik vétséget követ el, akkor fájdalmának nagy része az Én kitüntető fájdalmam is benne, hiszen nekem mindig nagyon fáj az, ha valaki elhagy valakit, mert tudom, 26 / 2559


Rászorulókat vettem magamhoz. Jól tettem?

Kérdező: 1. Rászorulókat vettem magamhoz. Jól tettem?
HANG: 1. Engem, Jézust fogadtál be, amikor azokat a rászorulókat befogadtad! 35 / 3707

Tégy meg mindent azért, hogy halálod órája legyen a földi életed legboldogabb órája.

Kérdező: 3. Szeretnék az Örök Hazába költözni!
HANG: 3. Ezt a vágyadat ápold magadban! Tégy meg mindent azért, hogy halálod órája legyen a földi életed legboldogabb órája. Arra akkor számíthatsz, ha a senkit nem bántás és mindenkinek megbocsátás mellett arra törekszel, hogy a rászorulókon segíts úgy, ahogy erre képes vagy. Fontos, hogy ne légy bálványimádó! Ne gyermekeidért, unokáidért élj, hanem Értem, Jézusért, aki a rászorulókban vagyok köztetek jelen azért, hogy ne csak elmondani, de tudjátok kimutatni is az Irántam való szereteteteket!
31 / 3241

Kin és hogyan segíts, Velem és a rászorulóval kell megbeszélnetek.

Kérdező: 1. Segíteni szeretnék.
HANG: 1. A segítőkészséget mindig ápolnotok kell magatokban. Azt azonban, hogy kit és hogyan kelle-ne segítenetek, Velem és a rászorulóval kell megbeszélnetek. 26 / 2586


Nem értem Mária és Márta esetét igazán

Kérdező: Nem értem Mária és Márta esetét igazán.
HANG: ... A gyakorlati életben előbbre való a másikra figyelésben megélt szeretet, mert ebből szükségszerűen, úgyis lesz másikat szolgáló szeretet is. A szeretetnek ez a formája soha nem fog tudni a maga lényegét illetően vállalattá válni. Az egymásra figyelésben nem történik kevesebb, mint az egymást szerető személyek szívbéli találkozása. ...
Legyen tanulság számotokra, hogy a gyakorlati életben a másikra figyelő szeretetre tegyétek a hang-súlyt. Ha ezt teszitek, akkor elgépiesedés helyett, mindig tudni fogjátok, hogy hogyan tudtok a legoptimá-lisabb módon segíteni a rászorulókon. 29 / 2979
HANG: ... Amint a földi embernek sem elég hatékony a jó szándék önmagában ahhoz, hogy segítsen, hanem kell a rászoruló részéről a segítség igénylése, elfogadása, úgy az angyalok is csak akkor tudnak különös hatékonysággal segíteni, ha erre felszólítást kapnak azoktól, akik igénylik segítségüket!
Ezért olyan fontos, hogy naponta kérd az angyalok segítségét. Természetesen főleg őrangyalodat kell kérned, ahogy a földön is a közvetlen melletted lévőkhöz kell fordulnod, ha segítséget igényelsz. 19/ 1886


Lottó

Kérdező: 3. A lottó valóban sátáni találmány?
HANG: 3. ... Ne azon ábrándozz, hogy hogyan és kit segítenél, ha... Hanem arra legyen szemed, hogy itt és most a körületed, a világban élő rászorulókon hogyan segíthetnél! 26 / 2623


Aki hálás tud lenni Nekem a naponta kapott kegyelmekért, ...

Kérdező: Betegségeim okára szeretnék választ kapni.
HANG: ... Ameddig tudsz hálálkodni, addig kérhetsz bármit. Igen, mert a hálás szív előtt nem maradhat rejtve az, hogy az Én szeretetem nagyobb, mint a ti előrelátó okoskodásotok. Aki hálás tud lenni Nekem a naponta kapott kegyelmekért, az még a legsúlyosabb betegségében is meg tudja őrizni szíve békéjét, és képes vigasztalni másokat akkor is, ha úgy tűnik, jobban rászorulna vigaszra, mint az, akit vigasztal. ... 6 / 442


Üzletemmel kapcsolatban kérdezem Jézust.

Kérdező: 3. Üzletemmel kapcsolatban kérdezem Jézust.
HANG: 3. Az üzleti tevékenységgel kapcsolatban sem vállalhatom fel a felelősséget helyetted. Annyit mondhatok, hogy Én veled vagyok mindaddig, amíg nem Engem akarsz felhasználni eszközként üzleted fellendítésére, hanem üzleted mindenkori helyzetét akarod felhasználni eszközként arra, hogy az Isten országa, tehát a nem bántás, megbocsátás, rászorulókon való segítés ne csak elmélet legyen, hanem tanúságtevés is Isten szeretete mellett! ... 26 / 2616


***


HANG: Én, Jézus, minden rászorulóval azonosítottam magam (Máté 25;40). 31 / 3165


Kérdező: Kin és hogyan segítsen testvérem?
HANG: Üzenem Testvérünknek: nem azért segítettelek téged anyagi előnyökhöz jutni, hogy olyanokon segíts, akik saját hibáik,- hanyagság, lustaság, ostoba jóhiszeműség, naivitás - miatt jutottak nehéz helyzetbe. Ez lényegében semmivel sem különbözik attól, mintha azon segítenétek, aki kártyán vagy lóversenyen vesztette volna el anyagi javait. Segítened azokon kell, akik nem tehetnek róla, hogy nehéz helyzetbe jutottak. Bármilyen jó is az Én isteni pedagógiám, hajótörést szenved ott, ahol feleslegesen magatokra vállaljátok mások hibáinak következményeit. Higgyétek el, legtöbb koldus azért nem tanulta meg a becsületes munkás életet, mert mindig voltak helytelenül jó szívűek, akik megóvták őket attól, hogy saját hibáikból egy életre megtanulják, hogy mit jelent felelőséggel dönteni olyan esetekben, melyek meghatározzák kinek-kinek az életvitelét. Egyetlen kivétel van. Amikor az, aki saját hibájából rászoruló lett, nem fordul hozzátok segítségért, ehelyett birkózik nehézségeivel, s ti úgy érzitek szívetekben, hogy bár valóban ő volt a hibás, de nektek segítenetek kell. De ez csak akkor fordulhat elő, ha erre nem kér fel benneteket az illető szenvedő alany. ... 4 / 302


HANG: 3. ... Mindenkit az boldogít és az gazdagít, amit ad a rászorulóknak! Velem csak az ADÁS vonalában, állapotában lehet találkozni! ...13 / 1202


Kérdező: 7. Nem merek áldoztatni.
HANG: 7. ... Állítsd már le magadat! Mindig magaddal vagy elfoglalva. Felejtsd el magadat! Foglalkozz Velem és másokkal, a rászorulókkal, és ne azzal, hogy te milyen bűnös vagy! Ne mond magad kicsinek, nem vagy te olyan nagy! ... 14 / 1247


Kérdező: 2. Jól segítek olyankor, amikor más mulasztását pótolom?
HANG: 2. ... Azt viszont feltétlenül tudnod kell, hogy törekedned kell feladatokban gondolkodni és nem személyekben. Nem lehet az a végső szempont, hogy ki van veled vérkapcsolatban, hanem csak az, hogy ki mennyire szorul rá segítségedre. Csak, ha azonos módon rászoruló két ember áll előtted, akkor lehet szempont az, hogy előbb azon segíts, aki vérségileg közelebb áll hozzád! 19 / 1834


Kérdező: 1. Szeretnék növekedni a Jézus iránti szeretetben.
HANG: 1. Pontosan annyira növekszel az Irántam való szeretetben, amennyiben egyértelművé válik életedben a másokért élés! Mindenki, aki körületted él, rászorul arra, hogy szeretetet kapjon tőled! Soha nem vagy fölmentve az alól, hogy szeress!
Ha nem a szeretet növekedésére, hanem egyszerűen a szeretetre teszed a hangsúlyt, tehát arra, hogy ne árts soha, hogy tudj mindig megbocsátani és segíteni, amikor erre lehetőséged van, akkor automatikusan növekedni fogsz az Irántam való szeretetben, Bennem! 19 / 1871


HANG: ... Legyetek mindig nyitottak Felém, hogy gondoskodhassak rajtatok keresztül a rászorulókon.
25 / 2526

Kérdező: 1. Szolgálhatom-e a Tajcsin keresztül az Istent!
HANG: 1. Istent szolgálni csak mások szolgálatán keresztül lehetséges. Ahhoz, hogy másokat hitben és alázatban szolgálj, szükség van arra, hogy önmagadat a lehetőséged szerint tartsd karban, vagyis szellem-ben, lélekben, testben töltekezz, meríts erőt. E töltekezésnek, benső megerősödésnek, a benső béke és harmónia elérésének rengeteg formája van. Ilyen például a reggeli és az esti párbeszédima, a kötött imák, a meditáció, a böjt, különböző elmélkedések, légző gyakorlatok, jóga gyakorlatok, amelyek valamilyen szellemiséghez, lelkiséghez kapcsolódnak, és azoknak a képi, érzelmi, tudati hatását önmagukban meg-jelenítik. Ezek a benső föltöltődésre, harmóniára való törekvések akkor érik el a céljukat, vagyis kapcsolnak össze az Istennel, ha a forma, amit választasz, megfelelő tartalommal van megtöltve. Ez igaz az imára és a Tájcsira egyaránt. Megfelelő tartalom nélkül mindez csak próbálkozás marad, és nem éri el azt a célt, amire kitalálták. Tehát számtalan eszköz van arra, hogy testedet, szellemedet, lelkedet pallérozd, de egyik sem válhat pótcselekvéssé, vagyis egyik sem pótolhatja azt a szolgálatot, amit cselekvő módon meg kell élned a másik ember, a kiszolgáltatott, rászoruló ember irányába. Az imát és mindenfajta gyakorlatot, technikát akkor töltöd meg helyes tartalommal, ha nem különböző benső harcokra irányul, hanem Velem, a te Jézusoddal való olyan találkozásra, amelyben mindig a Lélek gyümölcseiből meríthetsz erőt a holnap folytatására. A Lélek gyümölcsei pedig a következők: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, kedvesség, jóság, 42 / 4650


HANG: ... Mivel szeretni annyit jelent, mint segíteni a rászorulókon, ezért a földi halál utáni életben, mivel ott nincs rászoruló olyan értelemben, hogy segíthetnétek rajta, - ha volna ilyen, akkor Isten közvetlenül ezt meg is tenné - , ezért csak döntést tudtok hozni, ha akartok, hogy szeretni akartok, tehát segíteni akartok a rászorulókon. Ennek megvalósítása egyszerűen képtelenség a földi életen túli dimenzióban.
Én, Jézus, azért jöttem le közétek, hogy számotokra lehetővé tegyem a földi életen túli döntésetek megvalósítását azáltal, hogy ti is megszületve itt a földön, tudjátok gyakorlatilag szeretni azt az Istent, aki általam minden rászorulóban ezt várja el tőletek. ... 37 / 3918


Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI.
Intelmet és irányítást kérek magam és enyéim számára.
HANG: Én, Jézus azért maradtam különböző megjelenési formában itt a földön közöttetek, hogy intelmet és irányítást tudjak adni minden jószándékú embernek.
Megjelenési formáim közül kétségtelen, hogy a legboldogítóbb számotokra a bennetek való jelenlétem (János 14.23) Ezt is, csakúgy, mint a többit - evangéliumaim, egyházam (vagyis azoknak az embereknek a társasága, akik az Én, a te Jézusod nevében szoktak mint testvérek összejönni), szentségeim, szeretetre rászoruló emberek, csak hittel, hittől erősödő szeretettel lehet tudomásul venni. Hitedet pedig a párbeszéd-imával, gyakorlással tudod növelni, fejleszteni.
A tieid számára te nem tehetsz mást, mint amit Én, Jézus tettem: Példát kell adnod, tanúságot kell tenned szavaiddal, cselekedeteiddel egyaránt arról, hogy te valóban égi béke akarsz lenni a földön úgy, amint az angyalok énekelték első karácsony éjszakáján a pásztoroknak.
Ennek egyik alapja az a felebaráti szeretet megélése, amely nem tesz különbséget ember és ember között akkor, amikor valaki segítségre szorul. A másik alapja pedig az a nyitottság, amely képes mindig le-cserélni magában az addig meglátott jót egy olyan jobbra, amely Velem, Jézussal támasztható alá. Ez a helyes alázat! 40 / 4279


De Én is rászorulok a te segítségedre!

Kérdező: Szeretném jobban megérteni férjem viselkedését.
HANG: Nagyon örülök kérésednek! Azért jöttem közétek, és azért maradtam itt közöttetek különböző formákban, hogy át tudjam adni szeretetem erejét, szívem békéjét és örömét, hogy már itt a földi életben is tudjatok megtapasztalni egyre többet abból az égi békéből, aki Én magam vagyok! De azért is jöttem, hogy egymásnak cirenei Simonjai legyünk, vagyis, hogy Én segítek nektek, ti segítsetek Nekem a kereszthordozásban! Nagy és szent igazság az, amit János 14;23-ban olvasol. Én semmit nem kívánok jobban veletek kapcsolatban, mint azt, hogy bennetek lakást, otthont találjak! Minél többen és minél jobban átélitek ezt, annál otthonosabbá válik számotokra is körülöttetek az élet.
Férjeddel kapcsolatban az első az, hogy magadat értsd, ismerd meg egyre jobban. Ő tükör, amely által fel tudod mérni, hogy hol tartasz türelemben, irgalomban, reménykedésben, tehát a szeretetben. Csak ezután következhet az, hogy őt megértsd! Az Én bölcsességem és erőm mindig rendelkezésedre áll, ha imában Hozzám fordulsz!
De Én is rászorulok a te segítségedre! Mikor valakiben szenvedek, s Én minden rászorulóban szenvedek, akkor a te jóságod, vigaszod, megértésed a szenvedők iránt Engem segít, aki így is jelen vagyok az idők végezetéig a földön. Bármi jót, bárkinek tettétek, Nekem tettétek (Máté 25;40)! 21 / 2119

******************

Harmadik világ rászorulói

HANG: ... A világnak Világossága vagyok, és nem ködösítése. Meg kell tanulnotok tiszta fogalmakkal, egyszerű, világos, átlátható megfogalmazásokkal dolgozni. Ezt annak idején így fejeztem ki: 'Legyen szavatok IGEN-IGEN, NEM-NEM. A többi az ördögtől van.' Az a vágyam, hogy ÉLJETEK, és nem az, hogy éldegéljetek. Anyagilag, erkölcsileg egyaránt BELŐLETEK kell tudnia élni másoknak. Csak így nevezhetlek benneteket Atyám áldottainak, akik, mikor éheztem, akkor Nekem enni adtatok, amikor szomjaztam, inni adtatok, mikor ruhátlan voltam, fölruháztatok.
Igen. Ti ne mondjátok, hogy éppen ti voltatok az éhezők, szomjazók, ruhátlanok. Nem, mert ha ezeket valóban el akarjátok mondani magatokról, akkor menjetek el a harmadik világba, éljetek ott a rászorulókkal. De ne áltassátok magatokat azzal, hogy jelen országotokban ezt magatokra érvényesnek tudhatjátok. Bizony nem.
Aki itt éhező, szomjazó, ruhátlan akar lenni ahelyett, hogy segíteni akarna a harmadik világ rászorulóin, az önbecsapásban él, és a butáságán kívül semmi meg nem mentheti a kárhozattól. Ez akkor is igaz, ha éjjel-nappal imádkozik és böjtöl valaki. A ti országotokban nem az imára és a böjtre kell tenni a hang-súlyt, hanem az alamizsnára. De nem úgy, hogy egymást támogatjátok, hanem úgy, hogy közösen való-ban azokat a csontváz embereket, akik felé nem lehet csökkenteni a felelősségeteket azzal, hogy azoknak karmikus sorsuk az, ami a sorsuk. Éppen itt van a reinkarnációval való foglalkozásnak a veszélye. Nem arra szoktátok használni, amire való, hanem arra, hogy megnyugtassátok lelkiismereteteket, hogy fölmentsétek magatokat olyan felelősség alól, ami alól fölmenthetők nem vagytok. 3 / 219


Szeretnék segíteni a valóban rászorulókon.

Kérdező: 2. Szeretnék segíteni a valóban rászorulókon.
HANG: 2. Van lehetőséged segíteni a valóban rászorulókon. Ennek módja az, hogy vedd fel a kapcsola-tot a Bokor Bázisközösség valamelyik tagjával. Ennek a Közösségnek van a legtisztább, legegyértelműbb kapcsolata a harmadik világ nélkülözőivel. 29 / 2951


Kérdező: 1. Van egy kis vállalkozásom, s nem tudom, hogyan adjak anyagi javaimból?
HANG: 1. Természetesen nem kell vállalkozásodat felszámolnod azért, hogy szétoszd, hiszen az biztosít-ja megélhetésedet. Mindenkinek dolgoznia kell a megélhetéséért, s abba Én nem szólok bele, hogy valaki ezt egyéni vállalkozás formájában, vagy más magán- ill. állami cég beosztottjaként teszi, ennek nincs erkölcsi értéke. A lényeg az, hogy az így megszerzett javakat hogyan használjátok fel. Az is jó, ha az általatok nélkülözhető összeget gyűjtitek, s odaadjátok valódi rászorulóknak, akár a harmadik világ éhezőinek is elküldhetitek, de ha a környezetedben szétnézel, ott is találhatsz rászorulót. Ha nem találnál, akkor imában kérd, hogy vezessek hozzád ilyeneket. De találhatsz olyat is, aki folyamatosan rászorulhat kisebb összegű támogatásra. Kezeld rugalmasan ezt a kérdést, légy nyitott, s mindig beszéld meg Velem adott konkrét esetben a segítés mikéntjét. Azonban felhívom figyelmedet, hogy az adás nem feltétlenül anyagi jellegű kell legyen, sokszor az idődből kell esetleg adni a jó szóra várónak, vagy észrevenni, hogy valaki nem tudja felvágni a fát a fűtéshez, stb. A szeretetnek kell olyan éleslátással rendelkeznie, hogy meglássa, a rászoruló miben szenved hiányt, s kell olyan leleményesnek lennie, hogy minden esetben legyen adni-valója. Az adás az ember természetének lényege, mivel az ember Istenre van teremtve, s az Isten maga az ADÁS. Ezért az adásnak a gyakorlás által természetessé kell válnia, el kell jutnotok oda, hogy úgy adja-tok, amint a gyümölcsfa adja a gyümölcsét. Vagyis nem kell sem nagydobra verni, sem különösebben titkolni, csak tenni kell egyszerűen, természetesen. 26 / 2558

 
 
0 komment , kategória:  Rászorulók  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 90 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 9
  • e Hét: 53
  • e Hónap: 179
  • e Év: 21644
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.