Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
az antikrisztus árnyéka 4.rész
  2011-01-17 10:46:04, hétfő
 
 
Ritter Gaston: A zsidóság és az antikrisztus árnyéka IV. rész

6. A szabadkőművesek.

Tudjuk, hogy a zsidók birtokában vannak messzeágazó, titkos szervezeteknek,
de soha sem sikerült ezek valódi vezetőit és igazi céljait teljesen leleplezni.
Annál értékesebbek számunkra azok a fölvilágosítások,
melyeket Zion bölcse ad hallgatóinak erről a kényes pontról,
ha amellett az utolsó gyökérszálak még mindig a titkok sötét rejtekében maradnak is.
Utána a szabadkőművességé a főérdem, hogy a zsidók a világuralomban
már ennyire előrehaladtak.
Az első lépések egyike volt a liberalizmus (szabadelvűség),
melyet a zsidók a páholyok útján juttattak a társadalomba.

Ellenállhatatlan akaraterők segítségével uralkodunk,
melyet mi egy, egykor hatalmas párt (liberális, vagyis szabadelvű-párt)
által váltottunk ki és hajtottunk uralmunk alá...
Amint uralomra jutottunk,
szabadkőműveseink liberális (szabadelvű) jelszavait:
szabadság, egyenlőség, testvériség, helyettesíteni fogjuk.
Így fogunk beszélni és ezzel a bikát szarvánál fogva fogjuk megragadni. (IX. 2. 5.)

A mi hatalmunk láthatatlan...
A szabadkőműves-külszolgálat csupán az álarc,
mely mögé magunkat és szándékainkat elrejtjük.
A mi akció-tervünk és hatalmunk igazi főhadiszállás,
a világ előtt mindig elrejtve fog maradni...
Ki és mi volna képes egy láthatatlan hatalom megbuktatására? (IV. 2.)

A nem-zsidóknak világszövetségbe tömörülése,
egy ideig még sakkban tarthatna minket.
Ez ellen azonban a népeknek egymás közötti begyökeresedett,
áthidalhatatlan széthúzása által be vagyunk biztosítva. (Igen, sajnos!)
A nemzetiségi gyűlölködés, melyet mi évszázadok óta táplálunk szíveikben,
szakadékok módjára tartja elválasztva a népeket...
Egyetlen ország sem egyezhet meg anélkül,
még csak a legcsekélyebb dologban sem egy másikkal,
hogy titokban ne volna a kezünk a játékban. (V. 6.) (A szabadkőművesek által!)

Ez a program szabja meg titkos páholyaink működésének irányvonalát,
mely a nemzsidóknak ismeretlen és melynek céljait korlátoltságukban
még csak nem is sejtik.
Mi ezeket a nem-zsidókat nagyszámú, nyílt szervezeteinkbe becsalogattuk,
melyek mind, mint szabadkőműves-páholyok lépnek föl,
hogy eltereljék a figyelmet titkos szervezeteinkről.. (XI. 6.)

Ma már egyetlen kormány sem tudja megakadályozni,
hogy mi mindent megtudjunk,
amit a nem-zsidók naívságukban államtitoknak neveznek. (XII. 15.)

Tehát a nem-zsidó szabadkőműveseknek sok más között
igen előkelő fejadat van kiosztva: az, hogy a zsidók mindent,
de mindent, megtudjanak. Nem-zsidó páholy testvér,
vagy zsidó, az árja-testvéreivel szemben, egy és ugyanaz.
Judásszolgálat, a szabadkőműveseknél: tiszteletszolgálat.

A fönti felvilágosítások után a nemzetközi judaizmus és árja-világpáholy
egymástól szét nem választható és ez a világpáholy,
mégis csak a zsidó felső-páholy eszköze, mely a nem-zsidóknak láthatatlan
és ismeretlen marad, melynek célja a zsidó világbirodalom.
Ennek a titkos-szervezetnek az élén az exilarch áll,
a közös zsidó világfő New-Yorkban, oldalán a három bölcs
és mint ezek dróthúzói, az egész világon 300 úgynevezett beavatott.

A Nagy-Orient, az ellenegyház, az exilarch kezében van.
A Revue Maconigue« mondja (1918-ban) ezen pontra vonatkozólag:
A zsidók,
kiknek hazája az egész világ és ez vallásukban és vallásos népükben van,
kevésbé vannak belegyökerezve a haza fogalmába.
Ők egyengetik a törvényhozást és előkészítik, a testvéri uniót.
Hogy saját világuralmukat készítik elő,
azt az árjafajbeli hárompontos-testvér megint nem érti meg!
Óh, ezek a leleményes nem-zsidók!
Hihetetlen,
hogy milyen gyorsan lépre mennek egyetlen kongó jelszóra.

Addig, amíg nem jutottunk uralomra, a világ minden országában,
meg kell szerveznünk és szaporítanunk kell a szabadkőműves-páholyokat.
Minden egyént oda fogunk terelni, aki a nyilvános életben szerepet játszik
és előreláthatólag egyszer játszani fog.
Mert a páholyok nyújtják nekünk a lehetőséget,
hogy egyrészt tagjainktól reánk nézve fontos értesüléseket szerezzünk,
másrészt, hogy őket a mi értelmünkben befolyásoljuk.
Mindezek a páholyok egy központi vezetés alá lesznek helyezve,
mely csak előttünk ismeretes, de minden nemzsidó előtt ismeretlen marad.
Ez a központi vezetés bölcseink kezében van.
(Exilarch, azután a három bölcs, végül a 300 beavatott! A szerző.)
Ily módon a legtitkosabb politikai tervekről is tudomást szerzünk és
már keletkezésük napján befolyásunk körébe kerülnek. (XV. 6. 7.)

A páholyok segítenek nekünk a gépezet szerkezetét mozgásba hozni.
Ha már ma (1897!) az egész világon zavarok észlelhetők,
úgy ez azt bizonyítja,
hogy a páholyok kezdik betölteni rendeltetésüket:
a nem-zsidók erős szerkezetű államainak szétbomlasztását.

Ha valahol összeesküvésre kerül a sor úgy biztos,
hogy élén legmegbízhatóbb testvéreink egyike áll.
(Mussolini elleni merénylet! Szerző.)
Magától értetődik,
hogy egyedül mi és kívülünk senki más, irányítjuk a szabadkőműves-páholyok működését.
Csak mi ismerjük az irányt, az utat és célt, míg a nem-zsidó tagok,
mindebből semmit sem tudnak meg...
Hihetetlen, milyen könnyű még a legintelligensebb nem-zsidókat is
a tökéletes naivitás és könnyenhívőség állapotába helyezni.(XV. 8. 9. 10.)

Mi a nem-zsidók alá olyan vesszőparipát adtunk,
melyen most lovagolnak:
a kollektivizmus symbolikus egységében
minden individualizmus (egyéniség) föloldódását, álmát...
Nem veszik észre,
hogy ez nem jelent mást,
mint a természet törvényének homlokegyenes megtagadását,
mely egyetlen lényt sem alkotott egyformán egy másikkal,
a világ teremtése óta.
(XV. II.)

A szabadkőműves-páholyokban a halálosítéletet oly módon hajtjuk végre,
hogy a testvéreken kívül senki sem foghat gyanút, még maga az áldozat sem.
Szükség esetén majd látszólag természetes halállal halnak meg.
Mivel a páholy-tesvérek ezt tudják, soha sem merészkednek ellene fölszólalni.
Ilyen rendszabályokkal elértük,
hogy a szabadkőműveseknél minden ellenkezés, már csirájában el lesz fojtva.
Mialatt a nem-zsidóknak a szabadelvűséget (liberalizmust) hirdetjük,
saját népünkéit és ügynökeinket, vasfegyelem alatt tartjuk. (XV. 13.)

Óh, ezek a nem-zsidók!
Fejük üres!
Máskülönben a különböző államok szabadkőművesei
nem hozhatták volna Európára a borzalmas háború zivatarját,
különben a nem-zsidó páholy testvérek nem rohannának a természetellenes
egyenlőség fantomja után,
mert ők keserű-komolyan értik eszményüket.
Hihetetlen,
milyen együgyű, mennyire hiszékeny tud lenni egy ilyen árjafajbeli.
Hogyha csak titkos szövetkezésekről, van szó,
hacsak meseszerűen hátborzongató!
Akkor vonz!
De, jaj neked, szabadkőműves titkos szövetkezés!
Neked is el kell tűnnöd egyszer Isten Földtekéjéről.

Minden új titkos-szövetség megalapítása is, halállal lesz büntetve.
A meglévő titkos társulatok föl lesznek oszlatva és tagjai száműzetésbe kerülnek...
Hasonlóan fogunk eljárni azokkal a szabadkőművesekkel, kik túl sokat tudnak
. (XV. 2. 3.)

Tehát ugyanaz a véres terv, mint ahogyan a munkás című fejezetben találjuk.
Itt is következzen egynéhány oly vérpiros építőkő,
mellyel a józanság, a néptestvériség háza,
a zsidómenhely fölépüljön:

Az emberiség uralására a legjobb eredményeiket a megfélemlítéssel és
erőszakkal lehet elérni és nem akadémiai fejtegetésekkel. (I. 2.)

Politikai szabadság csak fogalom, nem tény.
Ezzel a fogalommal munkálkodni kell, ha rákerül a sor. (I. 5.)

»Civilizáció nem állhat fönn tökéletes önkényuralom nélkül«. (I. 21.)

»Alattvalóink politikai tevékenységét kényszerszerűen akarjuk szabályozni.
A törvények minden engedményt és szabadságot ki fognak irtani.
A mi királyságunk a zsarnokságnak olyan fönségét fogja kifejteni,
hogy lehetséges lesz minden helyen és miniden időben egyszerre letörni
az elégületlen nem-zsidók minden ellenállását. (V. 2.)

Ezek szerint az elvek szerint,
igen, éppen ezek szerint kormányozza és tette naggyá Mussolini Olaszországot.
És az ellene mégis elkövetett szabadkőműves összeesküvés!
Miért?
Mert csak a zsidókban szabad megáldatni a föld összes nemzetségének.

Leghathatósabb módszer a hatalom megőrzésére az igazságos,
de kérlelhetetlen szigor.
Ennek következtében nem csak a pénzhatalom,
de a szigor elve is diadalra fog minket segíteni.
Elégséges, hogy mindenki tudja,
hogy kérlelhetetlenek vagyunk minden engedetlenséggel szemben. (I. 27.)

Uralmunk dicsőséges lesz, mert hatalmas lesz.
Irányítani és vezetni fog és nem fog tehetetlenül utánaszaladni pártnagyságoknak
és szónokoknak.
A mi uralmunk rendhez fog vezetni és ezzel minden népnek boldogságot fog hozni. (XXII. 4.)

Tehát a szabadkőműves kollektivizmus
ehhez a véghez vezessen;

egy, a zsidók által zsarnokian elrendezett világba.
Ha szükséges,
a Zionbol származó úr egy nagymérvű vérfürdőbe fogja fojtani
az anarchia mindent fölemésztő lángját. (XXIII. 5.)

Ebből a vérfürdőből a társadalom már több ízben kapott,
eddig azonban nem azért,
hogy az anarchia lángjait elnyomja, hanem,
hogy a világot anarchiába taszítsa.

Gondoljunk csak a francia forradalomra,
melyet Zion bölcse a zsidók művének nevez arról a teljesen istentelen lázadásról van szó,
melyben az ördögöknek egész serege látszott az egész ország fölött
szabadonbocsájtva lenni,
sátáni vadsággal,
ahol Istent ünnepélyesen letették, ahol a nyaktiló a nemzet legjobbjait lefejezte,
s annyi vér folyt,
hogy a talaj csúszóssá vált a gyilkoló eszköz környékén.

Akkor is az volt az elv, ami ma, is, a nagyon is erős szerkezetű
árja államokat a haláltusának kiszolgáltatni,
a birodalmat ahhoz a józansághoz juttatni,
amelyről a bölcs ismételten mondja:

A mi önkényuralmunk lesz a józanságnak ez a birodalma,
mert okos szigorral, minden zendülést el fog nyomni és
a szabadelvűséget a nyilvános élét egész hatásköréből alaposan
ki fogja pusztítani. (III. 15.)

Mert ez a szó, szabadság, lázadásra csábít még maga az Isten és a természet ellen is.
Ezért ezt a szót az emberiség lexikonjából ki fogjuk törülni.
De csak akkor, amikor uralomra jutottunk,
mert az állati erőszak jelképe,
mely a tömegeket vérszomjas vadállatokká változtatja. (III. 20.)

Ameddig azonban ez a dicsőséges zsidó-uralom nem lesz lehetséges,
addig szükségünk van erre az elvetendő vérszomjasságra,
hogy minden akadályt elsöpörjenek, szükségünk van a vérszomjas tömegekre,
hogy lelkesedéssel ontsák ki az antiszemiták vérét.

Ezeket a többieket most szabadsággal, népjoggal és népfölséggel ámítják,
de maguk között szigorú fegyelmet tartanak és a tekintélyt az égig emelik.
Itt nincsen az exilarchhal,
a három bölccsel és a háromszáz beavatottal,
a zsidó-páholy utolsó fokával szemben független nép:

Eljárásunk irányvonalát egy fejnek kell megadnia.
Keresztülvitele máskülönben lehetetlen volna.
Ezért, bár tudjuk meg az akciótervet, de nem szabad megvitatnunk,
nehogy az egészet uraló szellemet zavarjuk...
Vezetőink zseniális tervét nem szabad a tömeg elé dobnunk,
de még kis csoport elé sem, hogy széttépjék. (X. 8.)

Majd annak idején, akkor a nemzsidóknál
fokozatban, lépésről-lépésre ismét mindent el fogunk távolítani,
amit föl kellett vennünk,
hogy hatalmi állásunkhoz jussunk. (X. 23.)

A sajtószabadság,
a gyülekezési jog,
a vallásszabadság,
az általános választójog és még sok más dolog,
melyeket teljesen ki kell törülni az emberiség eszmeköréből. (XI. 3.)

Az állam tekintélyének érdekében teljesen nélkülözhetetlen,
hogy az államhatalom megsértése
a bűnös szigorú megbüntetése által jóvá ne legyen téve.
A talán aránytalanul szigorúan megbüntetettek mintegy katonákként esnek el
a kormányzat mezején, a tekintély, elv és törvény szolgálatában. (XV. 19.)

Előbbi mondatok az igazság és állambölcsesség mázsás súlyú kifejezői,
csupán ma még nem szabad érvényre jutniuk,
mert még a humanizmus, emberi jogok,
a szabadság stb. korszakában vagyunk.
Majd csak a Juda törzséből származó oroszlán idejében lesz előbbre való
a közjó az egyesek külön érdekénél.

Uralmunk alatt mindenki, akire gyanú háramlik, le lesz tartóztatva...
Politikai foglyok számára egyáltalán nem lesz mentség.
Mert a politikai bűnös oly dolgokba avatkozik,
melyeket a kormányon kívül senki sem ítélhet meg. (XVIII. 8.)

Hogy a politikai bűnös meg legyen fosztva a vértanúság dicsfényétől,
közönséges megvetendő bűnösökkel együtt fogjuk őt a vádlottak padjára ültetni...
Szorosan és nem eredmény nélkül fáradoztunk azon,
hogy a nem-zsidókat visszatartsuk a politikiai bűnösök ilyetén kezelésétől.
Ebből a célból a sajtóban, okosan összeállított tankönyvekben is
dicsőítettük a forradalmárok vértanúságát,
amennyiben tetteiket úgy állítottuk be, mintha
a közjóért áldozták volna föl magukat. (XIX. 3. 4.)

Tényleg az összes különböző politikai orgyilkos,
merénylő stb. vértanúként szerepel a tankönyvek egén, írásban és képben;

különböző szobraik és emlékműveik vannak, sőt még,
mint védőszellemek is lebegnek az iskolák osztályai fölött.
A szabadkőművesek a zsidóknak eddig mindenhol megtették
ezt a szeretet-szolgálatot.
Igein, mindezek az orgyilkosok és merénylők, csak megrendelt páholyszolgák,
Oberdaqnktól kezdve, föl egész Zaniboni-ig.
Ezt is beismeri Zion bölcse:

A legtöbb összeesküvő a valóságban veszélytelén műkedvelő és dicsekvő...
Hiszen tudják,
hogy az uralkodó élete ellen elkövetett ismételt merényletekkel,
megsemmisítő csapásokat mértünk ezen uralkodók tekintélyére.
A tettesek vak birkák voltak nyájunkból.(XVIII. 2.)

Ma arról akarok beszélni,
hogy hogyan akarjuk a Dávid nemzetségéből származó uralkodókat hivatalukra előkészíteni,
hogy ennek a dynasztiának az uralma az idők végéig tartson.
Dávid házának néhány tagja lesz az uralkodásra nevelve.
Bölcseink az uralkodás gyeplőjét annak kezére fogják bízni,
kinek tehetsége minden kételyen kívül álló...

A jövőt csupán a király és a három bölcs fogja ismerni, kik őt beavatták.
Természetesen az uralkodó szellemi erejének föl kell fognia feladata nagyságát.
Azért nem fog a király anélkül a trónra lépni,
hogy a három bölcs ne próbálta volna ki szellemi tehetségét.
Izrael királyának nem szabad magát szenvedélyeitől vezettetnie.
Ez áll különösen az érzékiségről.
Soha sem szabad állati ösztönöknek értelme fölött uralomra jutnia.
Az érzékiség jobban,
mint bármi más, gyöngíti a szellemi fölvevőképességet és
elhomályosítja a gondolkozás, tisztaságát...
A Dávid magjából való világuralkodónak,
a mi királyunknak, makula nélkülinek kell lennie. (XXII. I-14.)

Tehát uralkodójuk tekintélyét a zsidók másként fogják megőrizni tudni,
mint ahogyan elbántak az árja uralkodókkal.
Úgy fogják őt őrizni, mint a szemük fényét, szellemileg még jobban,
mint testileg, gyermekségétől kezdve.
A nem-zsidó vérből származó királyi gyermekekre aljas csábításnak kellett zúdulnia
a szabadkőművesek áltál és ahol ez nem sikerült,
ott a zsidó sajtó rágalmainak kellett pótolni a hiányt.
Ma a királyság a nem-zsidóknál majdnem el van intézve.


7. A vallás.


A giganitkus rombolási terv a vallást is különösképpen figyelembe veszi.
Ennek a leépítési munkának az eredménye mindenki szeme előtt van.
Ezek az eredmények mindenesetre nem csalások.
Ragadjunk ki a zsidó vallástervekből néhányat és hasonlítsuk össze azzal,
ami már el van érve:

A nem-zsidók ifjúsága szellemileg le van gyöngítve előbbi bűnök által,
melyekre ügynökeink által csábíttatnak, az udvarmesterek által,
a nevelőnők, nevelők és inasok által a gazdag házakban;

a kereskedősegédek, stb. és a mi nőszemélyeink által a nem-zsidók mulatóhelyein.
Ezek közé az utóbbiak közé számítom az úgynevezett társaságbeli hölgyeket is,
kik különös megbízatás nélkül a bűn és pompa példáját nyújtják. (I. 24.)

A mi időnkben az arany uralma fölváltotta a szabadelvűség (liberalizmus) uralmát,
miután az utóbbi előbb (Zion vezetései mellett) a hit uralmát megsemmisítette (I. 5.)

Ez a szó: szabadság, még az Isten és a természet törvényei elleni lázadásra is csábít.
(III. 20.) (Zsidó jelszó anyavédelem.: Szerző.)

A szabadság ártalmatlan is lehetne és káros hatás nélküli a nép jólétére,
hogyha ez a szabadság az Istenben való hitre volna alapozva...
és távol tartaná magát az egyenlőség eszméjétől.
Ilyen hittel telítve a nép engedelmesen alávetné magát az Isten által a földön akart rendnek.

Ezért ki kell pusztítanunk
a hitet és az Istennek és lelki üdvösségnek minden gondolatát ki kell irtanunk...
Ezeknek az embereknek kedvetlenekké,
hidegekké és szívtelenekké válva,
egyetlen törekvésük
az arany utáni hajsza lesz.
Valóságos bálványimádást fognak vele űzni,
az anyagi élvezetekért, melyeket a pénz szerez. (IV. 3. 6.)

Ily ördögien beszélni és számítani csak egy egyén képes, ki az ördög szolgálatában áll,
aki kiküldi küldönceit, a Civitas Diabolicanak, az Antichristusnak az útját egyengetni.
Ha az ember a föntebbi sorokat olvassa a bálványimádásról,
érti csak mélyen meg az írás szavait:
Boldogok a lelkiszegények, mert övéké a mennyek országa.

Borzalmasak ezek a szavak:
Ezért ki kell pusztítanunk a hitet,
mert hivő nép alávetné magát az isteni tervnek, ezáltal boldog lenne és nem lenne
spekulációs anyag a zsidók kezében.
Ezért ez a következetes harc a vallás ellen mindenhol,
ahol a zsidóknak valami beleszólásuk van.
A legelevenebb példát szolgáltatja nekünk jelenleg Mexikó és Oroszország.

Mivel a lemészárlás, oly sok ezreknek a vértanúsága,
Oroszországban nem hozta meg a kívánt eredményt,
hozzáláttak a hóhérpallos szellemi alátámasztásához.
Mivel ehhez a szellemi harchoz előbb vezetőket kell teremteni,
azért Moszkvában külön szemináriumot alapítottak
a hitetlenség-apostolainak kiképzésére.
Ennek a szemináriumnak az igazgatójától,
Stepanowtól származik a
Vallásellenes propaganda elvei és módszerei című könyv.

Ezen a Stepanow által jegyzékbe vett könyvek, nem kevesebb,
mint 150 oldalra terjednek,
melyen csak olyan művek vannak fölsorolva,
melyeknek célja Isten nemlétét tudományosan bizonyítani és
a Szentírással tudományosan végeznek.

A »kommunista ifjúság egyesületé-nek (uniójának) alapvető programpontja:
harc az Isten ellen!
Már 1 millió tagja van. A tagok ellentüntetésekkel igyekeznek vallásos
intézményeket nevetségessé tenni.
Megzavarják az istentiszteletet, a templomokban szemérmetlen orgiákat rendeznek
és hasonlókat cselekszenek.
Az 1925. febr. 21.-i Civilta Cath.« szerint ezek az emberek
mezítelen fiúkkal és leányokkal körmenetet tartottak
és amellett vallásos jelvényeket vittek magukkal.

Az iskolákra vonatkozóan meghagyja Stepanow szemináriumi igazgató a tanerőknek,
hogy bennük a kereszténységet a gyökerénél kell megragadni:

Nevelőknek és nevelőnőknek oda kell hatniuk,
hogy a gyermek
minden iskolanappal jobban eltávolodjék Istentől és a vallástól.

Utána a legnagyobb akadály a kat. papságban rejlik. Annál jobb, ha a katolicizmus világszervezet. Minél elterjedtebb, annál könnyebb lesz őt megfogni, ütlegeinkkel eltalálnunk és végül megsemmisítenünk. Azt hiszem, eljött az általános roham ideje.«

A felsősziléziai
Der Katholik című lapból idéztük:
A hivatalokban már csak kevés orosz beszéd hallható, a zsidó nyelv uralkodik.
Az apa
és
anya szókat száműzték és a gyermekeknek szüleiket csak a nevükön szabad nevezniük,
pld. Anna lwanowna.
Jaj annak az apának, aki gyermekeit büntetni akarná!
Ha följelentik őt a gyermekek, súlyos büntetésben részesül...
Minden egyházilag kötött házasság semmis.
Ellenben a Szovjet házasságkötései és válásai oly egyszerűek,
hogy az ember egy és ugyanazon napon megházasodhatik és megint el is válhatik.
Megjegyzéseket fölösleges hozzáfűzni!

Előbb el kell rabolni a hitet, hogy a többi elérhető legyen.

Amikor a néptől az Istenben való hitet elraboltuk,
minden tekintély a sárba taposódott. (V. 4.)

Senki sem mérkőzhetik velünk.
Csak a jezsuitákat lehetne velünk összehasonlítani.
Mivel azonban látható szervezetet alkotnak,
sikerült nekünk őket az értelmetlen tömegek előtt rosszhírbe hoznunk...
Különben nem mindegy a világnak, ki lesz az ura a kat. Egyház feje-e,
vagy a mi uralkodónk, Zion véréből?
Reánk nézve, a választott népre, persze semmiképpen sem mindegy. (V. 4. 5.)

Azaz:
pápa, vagy zsidó pátriárka!

Ez annyit is jelent: a pápa a mi ellenlábasunk.
De neki nem szabad rendet teremtenie, hogy a zsidók tehessék.
Mert ők és egyedül ők a választott nép,
ami már világosan be van bizonyítva azáltal,
hogy Isten az egész világ pénzét kezükbe bocsátotta,
így hangzik a bölcs következtetése. (XXII. 2.)

Hogy ezt a rendet megteremthessék, először rendetlenséget kell teremteniük,
az emberi társadalmat kháosszá kell változtatniuk.
Még a családba is,
a társadalomnak ebbe a csirájába is bele kell vinni a lázadást,
hogy az Egyház és az állam építőkövei szétmálljanak.
Innét ered a heves harc a házasság fölbonthatatlansága ellen:

Mi a nem-zsidók családi életének a befolyását és
nevelő jelentőségét szét fogjuk rombolni. (X. 8.)

Addig, ameddig nekünk az ifjúságot még különböző átmeneti fokokon
kell keresztülvezetnünk, ügyes bírálattal meg fogjuk ingatni a hitet...
Sajtónknak a nem-zsidók vallását és szokásait is titkos támadások útján le
kell rántania és valósággal megvetendőkké kell tennie.
Már régen gondoskodunk róla, hogy a nem-zsidók papjainak tekintélye,
amely komoly akadályt képezne terveink keresztülvitelénél,
a nép szemében le legyen rontva és hivatala le legyen alacsonyítva.
A papság befolyása a népre, napról napra jobban eltűnik.
Ennélfogva a kereszténység végleges összeomlása,
már csak idők kérdése. (XVII. 6. 2. 3.)

Úgy,
a kereszténység összeomlása már csak idők kérdése volna?
Ebben ugyan csalatkozhatik a zsidó.
Nem egy prófétai jóslat beteljesedett már és teljes biztonsággal be fognak teljesedni
a még hátralévők is.
Ez azonban azt jelenti, hogy az Egyház fönn fog maradni az idők végéig,
sőt, hogy a vég előtt még
a pogányok tömege be fog ebbe lépni, igen,
hogy még a zsidók jókora része is az Egyházban fogja megismerni az Urat,
föl fogja magát érte áldozni,
(duodecim millia assignati ex omni tribu!)

Persze, a próféta szavai az Antikrisztusnak világbirodalmát is hirdetik,
hirdetnek nagyarányú keresztényüldözéseket.
De csupán az idők kérdése-e még ?
Nem,
ez alkalommal még nem, habár a zsidók a maguk részéről bőségesen hozzájárulnak
Izaiás próféta megbízásának saját szájuk íze szerinti magyarázásához:

Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenesekké a pusztában
a mi Istenünk ösvényeit.
Nem tévedett Zion bölcse a sorsot illetőleg,
melyet a zsidók Oroszországnak szántak:

Valamely kormány legbiztosabb támasza a megingathatatlan felsőbbsége...
mintha Istentől való volna. Ebben az érteleimben,
mint sérthetetlen számított a legutóbbi időkig, az orosz cár felsőbbsége,
a pápa mellett egyetlen igazán veszedelmes ellenségünk a világon. (XV. 5.)

Immár Oroszország a terror uralmát viseli,
ezt a hatalmat gyilkosság és kivégzések általi, 1917 óta.

És a cárt meggyilkolták,
mert olyan felsőbbség vette körül,
melynek Istentől származva sérthetetlennek kellett volna lennie,
ezzel Izrael legnagyobb ellensége volt a pápa mellett,
ki hivatását szintén isteninek mondta.
És a pápa?

Ha eljött az idő a pápa hatalmának végleges eltávolítására,
egy láthatatlan kéz ujja a pápai udvarra fog mutatni.
A tömegek oda fognak rohanni és mi csak akkor fogunk onnan távozni,
ha a pápaság hatalmát teljesen elpusztítottuk.
Izrael királya lesz a világ valódi pápája, a világegyház patriarchája. (XVII. 4. 5.)

Nem fogunk azután egyetlen más vallást sem megtűrni a mienk mellett,
mely egy Istent hirdet,
kivel mi szövetségben vagyunk, mint az Ő kiválasztott népe.
Ezért minden vallást ki kell szorítanunk... (az atheizmus által...)
Ez az atheizmus majd akkor,
amikor a jövő nemzedékeket Mózes vallására oktatjuk,
figyelmeztető példaként fog szolgálni.
E tan bölcsességének (Mózes tana) köszönhetjük
minden népek uralmunk alá való hajtását.
Dicsérni fogjuk ennek a tannak mystikus erejét. (XIV. 1.)

Nem fognak akkor más vallást tűrni! Gyakran lehet hallani azt a véleménynyilvánítást, hogy az emberszeretet (humanizmus) korszakában valódi vértanúsággal járó keresztényüldözésnek lehetetlen következnie. És mégis be fognak teljesedni a próféta szavai:
És gyűlöletesek lesznek mindenkinél az Én Nevemért... (Máté, X. 22.)
Bizony mondom nektek, nem jártok végig Izrael városain,
míglen eljön az Ember Fia... (Máté, X. 23.)
És ne féljetek azoktól,
kik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. (Máté, X. 28.)

Minden azért, ki megvall Engem az emberek előtt,
Én is megvallom őt Atyám előtt, Ki mennyekben vagyon. (Máté, X. 32.)

Akkor átadnak titeket zaklatásra és megölnek titeket.
És gyűlöletben lesztek minden nemzetnél az Én Nevemért. (Máté, XXIV. 9.)
Mindezt lehetségesnek találja az ember, miután ismeri e szavakat:

Mi nem fogunk egyetlen más vallást sem tűrni!...

Mi az engedelmesség elvét a legnagyobb mértékben ki fogjuk fejleszteni.
Jelenleg abban a korban élünk,
melyben a zsidók az atheizmust istápolják és általa a vallást kiszorítják.
Előttem fekszik a Szovjetből egy levél.
A gyermekek hazajöttek a hit ellen írt újságokkal,
füzetekkel, brosúrákkal, minden lehető szemérmetlen és Istent és
a szenteket gyalázó képekkel teletömött tarisznyával...

A gyermekek büszkén magyarázzak az anyáknak,
hogy a vallás a papok és kizsákmányolók által kigondolt dolog...
Ha valaki szerény állást akar kapni, mint falusi tanító,
úgy a következőkből kell vizsgát tennie:

gazdasági, anyagiasság, az atheizmus alapjai, a vallásellenes harc módszerei...
Ezektől a főtantárgyaktól függ az állás.
Ennek a gyalázatos komédiának mérnökök, tanárok, orvosok, jogászok, stb. is
alá vannak vetve.
Isten megbuktatására a kommunisták összeszedték minden erejüket.
A propaganda középpontjában áll

Az istentelen című folyóirat.
Egyik vezércikkében így ír ez az újság:

Miután a földi királyokkal elkészültünk, az égre kell magunkat vetnünk.
A harcot Istennel szemben még mérgesebben és kérlelhetetlenebbül kell folytatni!

Ez a terv nem új és nem csak orosz.
Kommunisták, szociáldemokraták, szabadelvűek, szabadkőművesek stb.
régi időktől fogva hűségesen dolgoznak ezen a zsidó-terven,
melyet 1875-ben egy talmudista következőképpen jellemzett:

A zsidók természetes ellensége az Egyház.
Azért szabadszellemmel, hitetlenséggel, egyenetlenséggel kell megmételyezni.
A papokat szégyennel és gúnnyal kell elárasztanunk,
rágalmakkal és költött botrányos történetekkel papi életükből és
a gyűlölet martalékául kell őket odavetni.
A keresztény vallást el kell távolítani az iskolákból.
Az Egyháznak el kell szegényednie és vagyonának a zsidók kezébe kell kerülnie.
A zsidóknak mindenek előtt a keresztény,
fölbonthatatlan házasságot kell eltávolítaniuk,
hogy a keresztények alaposan erkölcstelenekké váljanak.
Ehhez járul a zsidók uralma a sajtó terén.
A sajtó valóságot hazugsággá, jogot jogtalanná tud változtatnia
(Rudolf Reba: A forradalom Oroszországban.)

Igen, az ember mondhatná:
a jegyzőkönyvek nem egyebek költött mesénél.

Utána lehet ezt gagyogni a zsidóknak:
Egy bolond antiszemita kitalálása;
eszelős elme szüleménye; népies bűnözőmódszer stb. Istenre!
A tökéletes eredmény,
a program legfontosabb keresztülvitele, valóban nem mese!
A munka alaposan lesz végezve, nyakasan és célirányosan keresztülvíve,
lépésről-lépésre, évtizedekről évtizedekre, Európában, Amerikában,
Ázsiában, Afrikában, Ausztráliában és a mérhetetlen tenger minden szigetén.
Ez valóban vezető kéz nélkül történik,
felső vezetés nélkül?
Balga, aki még azt hiszi, vak aggastyán, ki a szálakat nem látja,
melyek már az egész világot befonták.
Az óriási keresztespók New-Yorkban ül, egykor Londonban székelt.
 
 
0 komment , kategória:  az antikrisztus árnyéka 4.rész  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 409
  • e Hét: 1451
  • e Hónap: 12994
  • e Év: 378484
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.