Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
az antikrisztus árnyéka 2.rész
  2011-01-17 10:50:13, hétfő
 
 
Ritter Gaston: A zsidóság és az antikrisztus árnyéka II. rész

2. Gyümölcseikről

fogjátok megismerni őket, a jegyzőkönyveket,
melyek szóljanak maguk,
hogy tanúságot tegyenek önmaguk mellett, világuralmi tervük mellett.
A bölcs így szól hallgatóihoz:

A külső kölcsönökre, melyek pénztárunkat az ellenség aranyával töltik meg,
nem fogok többé visszatérni,
mert világbirodalmunk számára akkor nem lesz többé külföld. (XXI. 1.)

Isten nekünk, kiválasztott népeknek,
megadta a kegyelmet, hogy szétszóródjunk az egész világon.
Ez a látszólagos gyöngeségünk valóságban a mi erőnk. (XI. 7.)

Juda olyan alaposan akarja, uralni a világot,
hogy akkor többé ne legyen külföld és már a világcsászári palota küszöbén érzik;
magukat,
mely a vatikánt is pótalja;
mert az új király pápa is akar lenni az új világegyházban,
mely kipusztított államok romjaiból és megszűntetett vallásokból keletkezett.
Igen,
a világkirály nem fog meghajolni semmiféle uralom, jog előtt,
még az isteni előtt sem.

2000 év óta a zsidók, dacára annak,
hogy a világ összes népei között szétszóródtak,
megmaradtak különleges népnek és nem keveredtek, össze a vendéglátó népekkel.
Isten különös terve, szerint,
úgy amint azt Mózes által megjósolta a zsidóknak.
Nos, ezt a szétszóródást a bölcs erősségünk-nek nevezi és minden nem zsidót,
így a föld minden népet ellenségeink-nek.
Hogy fölolvasásról,
van szó, szintén magukból a jegyzőkönyvekből tűnik ki:

Tennivalóink programja bemutatása után fölolvasom önöknek ezen elméletek főelveit.
(XVI. 7.)

Utolsó előadásom fejtegetéseihez még néhány megjegyzést akarok fűzni.
(XXI. 1.)

Mindenben amit eddig mondottam, azon fáradoztam,
hogy föltárjam önöknek a titkokat és előkészítsem önöket egy közeli jövőre,
melybe a krízisek áradatában sodródunk.
(XXII. 1.).

Immár mélyen benne vagyunk az 1897-ben bemondott krízisek áradatában.
15 millió elesett katona a világháború össszes harcterein tanúságot tesz azokról
a fontos eseményekről;
és új milliók következnek, mert:

Ha a népeknek időt adnánk lélegzetvételre,
akkor a várva-várt pillanat valószínűleg sohasem következnék be.
(X. 26.)

Mi sohasem számláltuk a nemzsidóknak, ezeknek a háziállatoknak az áldozatait.
Ezért azonban a világban olyan polcot foglaltunk már el,
amilyet a mi fivéreink legvérmesebb álmaikban sem reméltek soha...
Jobb mindazoknak a végét siettetni,
akik a mi ügyünknek ártanak, mielőtt meghalunk, mi,
a mii megteremtői
(XV. 12, 13.)

Az új nemesség rangfokozata azon titkokba való beavatottsághoz igazodik,
melyeket a mi bölcseink őriznek
(I. 31.)

Ennek a beavatottnak tehát csinos mondanivalói voltak hallgatósága számára.
Nem minden zsidó tartozik eleitől kezdve a kitanítottak közé, sőt lesznek sokan,
kiknek sejtelmük sem lesz a jegyzőkönyvek tartalmáról,
mert a bölcseknek őrizniük kell a tudást.
Mégis túlkevéssé őrizték és az árulónak titokzatos sötétségbe kell burkolódznia,
hogy a vége ne siettessék, mert borzasztóan ártott a zsidóügynek.
A zsidókra nézve elegendő, hogy kis számú
beavatott
töltse be a legfontosabb állásokat.

Az árja népek pedig az utolsó órában meglátják, hogy kik az ő gyötrőik.

300 személy uralja a világot

vallotta be nyíltan a zsidó Rathenau.

A zsidók külső szétforgácsolódása különböző,
egymás ellen küzdő pártokba való tartozása jól átgondolt taktika.

Minden lehető irányzatból állanak tagok a mi szolgálatunkban:
monarchisták, demokraták, szocialisták, kommunisták és egyéb utópisták.
Mindannyian munkában vannak számunkra.
(IX. k.)

Tervek kidolgozásában politikai akciók részére és a kívánatos együttműködésben
senki sem mérkőzhetik velük.
(V. 5.)

A mi hatalmunk a tekintélyek jelenlegi megrázkódtatása idején hozzáférhetetlenebb lesz,
mint minden más tekintély, láthatatlan marad.
(I. 15.)
Ki és mi volna képes egy láthatatlan hatalom megbuktatására?
Ami hatalmunk pedig láthatatlan.
(IV. 2.)

Tényleg már minden kormányt eltávolítottunk
a mienken kívül
(amely láthatatlan),
habár jogilag még sok áll fönn. Ha ma itt-ott még egy kormány ellenünk fordul,
úgy ez csak látszólag történik, a mi tudtunkkal és akaratunkkal.
Szükségünk van az antiszemitizmusra, hogy népünk alsó rétegeit rendbetartsuk.
Ez a kérdés már sokszor képezte köreinkben beható megbeszélések tárgyát.
Irányításunk oly magasan áll,
hogy már túlzás nélkül diktatúrának nevezhetjük...

Mi ma már törvényeket adunk,
bíráskodunk,
büntetünk és megkegyelmezünk, valójában mi vagyunk minden hadseregnek
a főparancsnoka és mi döntünk háború és béke fölött.
(IX. 3, 4.)

Mily messzelátásról tettek tanúságot bölcseink,
a régi időtől kezdve, amikor azt mondották, hogy az ember nem számlálja az áldozatokat.
Mi a nemzsidók áldozatait sohasem számláltuk.
(XV. 12.)
Emellett nem egyet kellett föláldoznunk a mieink közül.

Ami részünkről minden áldozat 1000 nemzsidóval ér föl Isten előtt.
(II. 7.)

A nemzsidók még mindig nem fogják föl,
hogy a politikai terveket csak azok tudják megérteni és megoldani,
akik a politikát meghatározzák és sok évszázad óta irányítják.
(XIII. 1.)

Gondoljatok a francia forradalomra...
Előkészítésének titkai előttünk jól ismertek: hiszen kezünk munkája volt.
Azóta a népet az egyik csalódásból a másikba vezetjük.
(III. 16.)

Előttünk fekszik egy terv...
Nem szabad eltérnünk tőle, ha nem akarjuk fölidézni a veszélyt,
hogy sok évszázad munkája kárbavesszen.
(I. 17.)
Ők kizárólag a figurák szerepét fogják játszania sakkjátékban,
melyet a mi iskolázott, tapasztalt ügyvivőink, szakembereink játszanak,
specialisták,
kiket gyermekkoruk óta arra nevelnek.
(II. 2)

Vezetőhelyeinknek
rendelkezniök kell azokkal a segéderőkkel,
akik a mi speciális iskoláinkban kiképzést nyernek különleges célokra...
Ezek az emberek be lesznek avatva a szociális élet minden titkába.
Meg fogják velük ismertetni az emberi természet minden hajtóerejét,
hogy játszhassanak rajta:
a nemzsidók egyéniségét, akarásukat, érzelmüket, bűneiket és erényeiket.
(VIII. 2. és 3.)

A hatalomnak milyen tudata szól ezen mondatok mindegyikéből.
És a tényeik igazolják a beszélőt.

A versaillesi békekonferencián több béketervezetet nyújtottak be;

egy zsidót is,
az egyetlen béketervet, melyet teljesen és változtatás nélkül elfogadtak.

A jegyzőkönyvek beismerik ezt és az események folyása bizonyítja,
hogy a zsidóság egy egységesen vezetett,
nemzetközien szervezett politikai hatalom,
mely világhódító tervét igyekszik keresztülvinni.

Ez a terv a jegyzőkönyvek szerint ősrégi,
mert már
régi időktől fogva mondták a bölcsek,
hogy a nemzsidók áldozatait ne számolják.
Amióta Izrael a messiási jövendöléseket anyagi-politikailag
világhatalmi értelemben magyarázta,
minden zsidó kebelben csírázik a világmessiás utáni vágy és remény,
hogy a zsidó világuralkodóban megáldatnak a föld minden nemzetségei.

4000 éve vándorol ez a néptörzs az évszázadokban.
A bibliai Ábrahámban ősatyját tiszteli.
És már ennek megjövendölte az Úr, hogy egyik ivadékában megáldatnak
a föld nemzetségei.
Később a próféták azt mondották ismét és ismét a népnek:

Légy szent én népem, mert a te királyi hazádból fog szármázni a világ Üdvössége.
A világosság a pogányok megvilágítására.
És a nép várt és vár még ma is a megváltóra, a világ urára.

Jött egyszer Egy és Ő királyi házból való volt.
Mint gyermekről azt mondták:
Íme tétetett ez sokak romlására és feltámadására Izraelben, jelül,
melynek ellene mondanak.
(Sz. Lukács, 21, 34.)
És amikor férfi lett, így kiáltottak feléje:

Hozsanna, Dávid fiának! Áldott, Ki az Úr nevében jő!
De még ugyanazon a héten, ugyanazok az emberek kiáltották:
Feszítsd meg!
Az Ő Vére rajtunk és fiainkon!

Borzalmasan szállt ez az átok az Ég felé,
borzalmas és rémes volt azután Jeruzsálem városának a pusztulása és
a vérfürdőtől megmenekült zsidók szomorúan vándoroljak a szétszóródásba,
a föld összes népei közé,
ahogy Mózes megjövendölte:

Elszór téged az Úr minden népek közé, a föld egyik végétől a másik végéig...
(Mózes, V. k. Deut 28.64.)

Azóta a zsidók élősdi életet folytatnak,

nem keveredtek el a vendéglátó népekkel és hordozták a titkot évszázadokon keresztül,
a bölcsek áltál őrizve:
Mi várunk a megváltóra, a világ uralkodójára.
És azon fáradoztak, hogy útját egyengessék,
külön, speciális-iskolákban, a régi időktől fogva.

Amikor azután a privilegizált politikai nemesség felső vezetőségében hézag ütődött,
a zsidók
ezt a területet eltulajdoníthatták maguknak és ettől kezdve a
háziállatok áldozatait nem számlálták többé,
a nemzsidókat
ezerszámra lemészároltatták egymással,

igen, utoljára már milliószámra.

Ahasver, mint;
egy démon, láthatatlanul kúszik közöttünk, amiért is kísérteties szellemét nem lehet elűzni.
Felénk üt a korbáccsal és mi nem látjuk őt.
Mi dolgozunk és vesződünk és azt hisszük,
a nyereséget és hatalmat a magunk számára markoljuk meg, és valójában mégis
csak az ő világuralomra jutásán munkálkodunk.
Az emberiség vezetői saját uralmukról álmodnak, amely már régen semmivé vált,
mert
(de facto) valójában már minden kormányt eltávolítottunk.

Rémes hidegvérrel mondja ki ezt Zion bölcse.

Ahasver szolgái a szakadék felé szorítanak minket,
az éjszakába üldöznek ki!
A világtörténelem legborzasztóbb napjának az átka már fölszáll hozzánk.
Feszítsd meg!
Az Ő Vére rajtunk és a mi fiainkon!
Ez a nép,
mely önmagát ily borzalmasan megátkozta, fönn lett tartva átkával,
a népek fenyítésére, az ő hűtlenségükért.
Átka reánk szakad;
reászakad a zsidó anyagisággal és hitetlenséggel megáldott világra,
a Judás által megátkozott ezüstpénzre,
jön az összes keresztény árulóra és lázadóra a reformáció kultúrszakadása óta,
Voltairetől az újpogányságig.
Mind,
mind megkapják most részüket egy nép uralmából, mely önmagát átkozta el.

Most az egyszer csak elvonuló vihar lesz, tisztító zivatar.
A másik fogja csak egész átkát kiönteni a földre.


3. A világ aranya.


Hála a jó sajtónak, hegyeket halmoztunk össze aranyból, persze véráradat között.
(II. 7.)

Minden út jó, amely célhoz vezet...
Szükséges az idegen tulajdon tétovázásnélküli eltulajdonítása...
Vezetőségünk,
a békés hódítás útján halad, de azért épp oly teljes joga van arra,
hogy a legyőzött ellenféltől, jóvátételt hajtson be.
(I. 26.)

A nemszsidók születési nemességének romjain fölemeltük
a mi intelligencia-nemességünket és azok fölé a pénzarisztokráciát helyezzük.
Ez az új nemesség a gazdagság nagysága szerint igazodik
s ez a nemesség tőlünk függ.
(I. 31.)

Miután az arany segítségével, mely teljesen a mi kezünkben van,
majd egy általános krízist idéztünk elő, egy időben Európa minden országában...
(III. 13.)

Az államgépezet minden kerekét egy motor hajtja, mely a mi kezünkben van.
Ez a motor az arany.
(V. 8.)

Roppant nagyszámú bankár, kereskedő, tőkepénzes és milliomos fölött rendelkezünk.
Hiszen a valóságban mindent a pénz hatalma dönt el.
(III. 5.)

Kurzus-emelések adják kézbe a kurzus-zuhanások lehetőséget,
melyet már a nemzsidók állampapírjaival meg is kezdtünk.
(XXI. 7.)

A hebreusok eleitől kezdve elsőrangú kereskedőfaj voltak és az előszeretetük
az ezüstpénz iránt,
melyet mindenütt különös buzgalommal igyekeztek gyűjteni,
keltette föl ellenük évszázadokon keresztül a gyűlöletet és üldöztetést,
kiváltképpen azért is,
mert további faji jellegzetességük a visszataszító önzés.
Ha az idők változtak is,
a zsidó ugyanaz marad,
amint a jegyzőkönyvek igazolják.

Igen, ez a roppantszámú bankár!
Több,
mint
300 nagy bankban ülnek, mint zsidó óriáspókok, elosztva az egész világon,
a népek tarkóján és kiszívják az életvelejüket.
A kis bankok száma megszámlálhatatlan.

A tőzsde különben is tisztán zsidó-monopólium és éppen ezzel a berendezkedéssel
tömtek meg a zsidók leghamarabb zsákjaikat
az árjafajbeliek aranyával.
Óh ezek a kurzus-emelkedések és kurzus-zuhanások!
Általuk a zsidóság már egész országokat és népeket kisajátított.

Azáltal,
hogy nagy pénzösszegeket kivontunk a forgalomból...
tengernyi összeget parlagra tettünk, úgy hogy a népek rákényszerültek,
hogy kölcsönöket vegyenek föl nálunk.
(XX. 20.)

Jött a kölcsöngazdálkodás időszaka...
Magától értetődlek, hogy a nemzsidók ezt a pénzgazdálkodást a mi befolyásunkra űzték...
így,
a nemzsidók államai a tönk szélén állanak
(XX. 27. 28.)

Különösen a külföldi kölcsönök olyanok,
mint a piócák.
Ahelyett azonban,
hogy letépnék őket, a kormányok egyre még több piócát alkalmaznak,
úgy hogy az államoknak menthetetlenül tönkre kell menniök
a saját hibájuk okozta elvérzés folytán.
(XX. 29.)

Mi más egy államkölcsön,
hát még egy külföldi államkölcsön, egy piócánál?...
Ha a kamat 5 százalékot tesz ki,
úgy az állam 20 év alatt a tőke egyszeri, 40 év alatt
a tőke kétszeres összeget fizeti ki kamatban, anélkül,
hogy az eredeti adósságtól megszabadult volna.
(XX. 30.)

Így a kormányok a szegény adófizetőnek az utolsó fillérjét is kipréselik,
hogy a külföldi tőkéseknek megfizessék a kamatokat,
mialatt ugyanazokat a filléreket megkaphatnák födözetnek,
anélkül,
hogy kamatot kellene fizetniök.
(XX. 31.)

Amióta azonban megvesztegetéssel elértük,
hogy külföldön kölcsönt vegyenek föl, a népek gazdagsága kezeink közé áramlik
és az összes nemzsidók nekünk adókötelezettjeinké lettek.
(XX. 32.)

Minden ország olyannyira eladósodott,
hogy adósságait soha többé le nem fizetheti.
(XX. 32.)

A nemzsidóknak az állati fejlődésfokozaton megállapodott értelmi képességű,
egyszerű természete ... világosan napfényre jut
Nem fogják föl,
hogy ezt a pénzt minden esetben az ország segítőerejétől kell elvonni.
Nem volna sokkal egyszerűbb,
ha a szükséges eszközöket egyenesen
saját népüktől
szereznék be (és pedig egyszerre)?
(XX. 36.)

Ez a legjobb bizonyítéka a nemzsidó népek és
kormányaik közjó iránti érzete hiányának.
(XXI. 5.)

Valóban keserű, erőszakos lecke ez számunkra!
Most ismerjük az utolsó,
legmélyebb titkait és a baljóslattal telített jövőnek,
amely folytatást és befejezést van hivatva hozni.

Ismerjük most már a kommunizmus legmélyebb titkát is.

Henry Ford:
A nemzetközi zsidó című, mélyen szántó, híres könyvében a bolsevizmusról
és kommunizmusról beható, és mérvadó bizonyítékok alapján írja:

Ha mindent egybevetettünk,
akkor arra a megcáfolhatatlan eredményre jutunk, hogy a bolsevista forradalom
a zsidó tőkének szorgosan előkészített vállalata volt.
(213. old.)
A bolsevizmus csupán a nemzsidó vagyonnal szemben kapitalizmus-ellenes
. (218. old.)
Oroszország iskolapéldája annak, miként lehet egy nemzsidó alsóbb néposztályt,
zsidó vezetők által egy nemzsidó magasabb osztály ellen vezetni.
(123. old.)
Röviden azt lehet mondani,
hogy Oroszország mérhetetlen természeti kincsei a zionizmusnak korlátlanul
rendelkezésére állnak magas, imperialisztikus,
világhódító tervéhez.

Most már tudják önök,
hogy a nemzsidó államok pénzügyei mily nagyon ziláltak,
dacára népeik bámulatra méltó szorgalmának
. (XX. 40.)

A hatalom és képmutatás tervét nemcsak azért kell betartanunk,
mert minket pénzhatalomhoz segít,
hanem a kötelesség nevében is,
a győzelem miatt
. (I. 26.)

A zsidók Henry Fordot térdre kényszerítették.

Ő mindent visszavont és bocsánatot kért.

De a tények megmaradnak és a zsidó hatalom itt is megmutatta magát.

 
 
0 komment , kategória:  az antikrisztus árnyéka 2.rész  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 76
  • e Hét: 76
  • e Hónap: 2944
  • e Év: 8093
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.