Belépés
bordat.blog.xfree.hu
--A jó sors szerzi;a balsors próbára teszi a barátokat-- A szorgalom hatalmas támasz a középszerű tehetség részére is borda tibor
1951.11.12
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 51 
Imádkozom érted
  2017-12-03 13:23:06, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Keresztényi Vallás & HIT  
Vajúdik a föld
  2017-06-25 12:10:13, vasárnap
 
 


Annyira sokkoló sorokat ír le a Biblia a végső idők nyomorúságáról, hogy a legtöbb jóérzésű ember azt mondja magában, hogy: ,,ez nem lehet igaz, ezt nem így kell értelmezni, stb.!" Pedig értelmezni ezt sokat nem kell, le van írva, a szöveg értelmezés nélkül is egyértelmű még a négyféle Bibliafordítás egybevetése alapján is. Izaiásnál ezt olvashatjuk: ,,Íme, az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, majd ezt megerősíti a harmadik vers is. Ezt követően olvassuk: ,,Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók". ,,Recseg, ropog a föld, ... inogva reng a föld! Ide-oda tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, mint a kunyhó! Ránehezedik vétke, és elesik, nem is kel fel többé.Éhínségről és járványokról, betegségekről is beszél a Szentírás. Az ,,Úrnak napja" a Bibliában az Isten végső ítéletét jelenti, és az ezt megelőző időszakról ezt írja Joel könyve: ,,Elsenyvedtek a magvak barázdáik alatt, elpusztultak a gabonás házak, összedőltek a csűrök, mert kiaszott a gabona." A napjainkban lejátszódott kergemarhakórról pedig ezt írja a próféta Krisztus előtt pár száz évvel: ,,Mint nyög a barom! Megháborodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, bűnhődnek még a juhnyájak is!
 
 
0 komment , kategória:  Keresztényi Vallás & HIT  
Csak kilenc parancs olvasható a tízparancsolat
  2017-03-05 14:39:08, vasárnap
 
  Elárverezik Kaliforniában azt a legrégebbi ismert kőtáblát, amelyen a bibliai tízparancsolat olvasható. Mivel a kőtáblát Izrael nemzeti kincsének tekintik, leendő tulajdonosának nyilvános helyen ki kell majd állítania. 2005-ben az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) engedélyezte kivitelét az Egyesült Államokba

A mintegy 50 kilogramm súlyú, 62 centiméter magas márványtáblára több mint húsz sort véstek a héber és arámi nyelvből származó szamaritánus nyelven valamikor a 3. és az 5. század között. A különleges leletet 1913-ben az izraeli Javnéban egy vasútállomás alapozásánál találták. Ezután egy magántulajdonban lévő udvar padlózatául szolgált, emiatt idővel az írás bizonyos részei lekoptak. 1943-ban egy Y. Kaplan nevű férfi megvásárolta és tanulmányozta a követ, az 1990-es években pedig Robert Deutsch régiségkereskedő szerezte meg.
David Michaels, a Heritage Auctions aukciósház antikvitásokért felelős igazgatója szerint a tábla vélhetően egy zsinagóga bejáratát díszítette, melyet vagy időszámításunk szerint 400 és 600 között, vagy egy 11. századi keresztes hadjáratban leromboltak. Az árverést november 16-án rendezik Los Angelesben, a kikiáltási ár 250 ezer dollár (hetvenmillió forint) - közölte a Heritage Auctions aukciósház.
A négyszögletű táblán egy bevezető ajánlás után a Bibliából ismert tíz parancsolat közül kilenc olvasható. A tizedik parancsolat helyén egy utalás látható egy Garizim-hegyen építendő templomra. A mai Nyugat-Jordánia területén lévő hegy már a perzsák idején is a szamaritánusok fontos vallási központja volt. A szamaritánusok vallási közössége ma mintegy 800 tagot számlál. Mivel a kőtáblát Izrael nemzeti kincsének tekintik, leendő tulajdonosának nyilvános helyen ki kell majd állítania. 2005-ben az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) engedélyezte kivitelét az Egyesült Államokba, amikor Saul Deutsch rabbi megvásárolta a New York-i Élő Tóra Múzeum (Living Torah Museum) számára. A múzeum a zsidó életet és történelmet mutatja be.

 
 
0 komment , kategória:  Keresztényi Vallás & HIT  
Nincs Cím
  2016-11-01 15:12:44, kedd
 
 


A halál végérvényes és megmásíthatatlan. De vajon mit is jelent pontosan? Segíthetnek ennek megértésében a vallások? Vagy csak azok segíthetnek? Melyek a legfontosabb halállal kapcsolatos vallási tanításokElhunyt hozzátartozóinkra, barátainkra emlékezünk ezekben a napokban. Most mindenkit egy kicsit megérinthet az elmúlás érzése. Jelen korunk, jelen társadalmunk sajnos nem foglalkozik igazán jól és segítő módon a halállal. Úgy is mondhatnánk, hogy tabuként kezeli a halált és így sokakat váratlanul ér, nem tudja mi is történik ilyenkor valójában. Ez tovább növeli a veszteséggel járó fájdalom mértékét. Az Isten tudja rovat legújabb cikkének a halál lett a témája, erről kérdeztük a különböző vallások tanítóit.Ön szerint melyik a legfontosabb tanítás az ön vallásában, amely a halállal kapcsolatban született?


A halál az élet beteljesedése. Egy folyamat, amiről sokat tudunk, de mégsem eleget. Talán az ember nem is a haláltól fél, hanem annak következményeitől, amit élőként megtapasztal a halállal kapcsolatban. Mindenkinek más az élete, mások a halála előtti utolsó pillanatok, de maga a halál folyamata, az élet eltávozása, mindenkinél ugyanaz.
A halál, és a temető mindig elgondolkodtatja az embert. Elgondolkozik azon, hogy mi az, ami fontos az életben, minek van értelme, minek nincs. A halál megmagyarázza az életet. Az iszlám vallás az, amit magunkkal viszünk.

Természetesen az iszlám is sokat foglalkozik a halállal, hiszen az élet része. És ezek közül a tanítások közül mi legfontosabb? Nem tudom. Azt hiszem, ezt embere válogatja. Az egyik ember vigyáz az egészségére, a másik mindent megtesz, hogy közelebb hozza a véget. Számomra mindig a legtartalmasabb a Korán azon sora, mely szerint: ,,Kullu nafszin dzáikatu al-maut" - Minden lélek megízleli a halált! (3:185)
Jobb egy megtéréssel és jócselekedetekkel kitöltött óra ezen a világon, mint az egész túlvilági élet." (Atyák 4:17.)

A halállal kapcsolatos legfontosabb keresztény tanítás a halhatatlanság tanítása. Vagyis az élet elveszíthetetlen birtoklásának reménye. Más szavakkal az örök élet tanítása ez, amely szoros összefüggésben van a feltámadás tanításával.

Erre példa az evangélium szó értelme. Ugyanis a kereszténységben a központi gondolat: az evangélium, a szó szerinti örömhír - a jó hír. Mégpedig annak a jónak a híre, hogy a végesség ellenére van végtelenség, a halál ellenére van feltámadás, halhatatlanság, örök élet.

A feltámadás - helyreállás. A feltámadottságban való egyetemes üdvözültség állapota. Minden meggyógyul, minden helyreáll. Mert a salus, az üdvösség, gyógyult állapotot jelent. Egészséget.

Ebből ered egyébként minden üdvözlési formánk. A köszöntésünk is - mert minden köszöntéssel az üdvödet szeretném kívánni. Azt, hogy teljes és egészséges légy! Hogy ez a véges lét végtelenbe táguljon
 
 
0 komment , kategória:  Keresztényi Vallás & HIT  
Hány éves volt Jézus húsvét vasárnapján?
  2016-03-27 20:43:05, vasárnap
 
  1984 éve támadt fel a Názáreti


Kevés olyan ókori esemény van, amelyről olyan pontos információval rendelkezünk, mint a názáreti Jézus jeruzsálemi koncepciós peréről, kivégzéséről és feltámadásáról. A történészek többsége ezekből arra következtetett, hogy az első húsvét vasárnap 1984 éve, i.sz. 32-ben történt. (Bár vannak, akik ezt a dátumot i.sz. 30-ra vagy 33-ra teszik.)
,,Tiberius császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Pontius Pilatus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhonitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt, Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában." (Lk 3,1)

Egy modern történész se tudná precízebben meghatározni azt az időpontot, amikor Lukács evangéliuma szerint Keresztelő János megkezdte prófétai és tanítói működését, melynek során szinte egész Izraelt alámerítette a Jordán folyóban a ,,bűnök bocsánatára". Figyelembe véve, hogy Tiberius i.sz. 14 augusztusában lépett a császári trónra, a Keresztelő i.sz. 29 és 30 augusztusa között kezdhette meg működését.

Az evangéliumok egybehangzóan tanúsítják, hogy maga Jézus is elment Bét-Habarába megkeresztelkedni. A Názáretire ekkor szállt rá a Szent Szellem galamb formájában, és ekkor kezdte el látványos, csodatettekkel kísért tanítói szolgálatát Izraelben. Ez minden bizonnyal 30 tavaszán, nem sokkal Pészach előtt történhetett (vö. Jn 2,13). A János evangéliuma szerint (6,4; 11,55) ezután még két húsvét telt el Jézus földi életében;
A KERESZTRE FESZÍTÉS ÍGY MINDEN BIZONNYAL I.SZ. 32. NISZÁN 15-RE ESETT. Ellenőrizhetjük ezt a számítást azzal a kijelentéssel is, mely szerint Jézus ,,mintegy harminc esztendős volt", mikor tanítani kezdett. Lukács evangéliuma eredeti szövegének (3,23) még pontosabb fordítása így szól: ,,harmincas éveiben járt".

Ha tehát - amint az szintén az evangéliumok adataiból nagy valószínűséggel beazonosítható - Jézus i. e. 7-ben született és i. sz. 32-ben halt meg, úgy
NYILVÁNOS FELLÉPÉSÉNEK MEGKEZDÉSEKOR 36-37 ÉVES LEHETETT,
vagyis jól illik rá Lukács jellemzése: ,,harmincas éveiben járt".

Jézus utolsó szava a kereszten így szólt: Tetelesztai! - ,,Beteljesedett!" (Jn 19,30) Ami utána következett: a feltámadás új korszakot nyitott. A kereszténység tehát 2032-ben ünnepelheti a megváltás 2000. évfordulóját.
 
 
0 komment , kategória:  Keresztényi Vallás & HIT  
Keresztre feszítettek trialógusa
  2016-03-25 19:18:21, péntek
 
 


Nagyhét van. Ilyenkor talán gyakrabban vagyunk tanúi annak az egyébként egyre ritkuló jelenetnek, amikor - főleg idősebb asszonyok - egyszer csak a buszon, villamoson keresztet vetnek. S ha a szokatlan mozdulat okát fürkésszük, észrevesszük, hogy a jármű, amelyen utazunk, éppen egy templom vagy kálvária mellett haladt el...

A ma emberét a három kereszt látványa ha megállásra nem is, de talán néhány futó pillanat erejéig annak átgondolására késztetheti, ami azokhoz kapcsolódik. Lassan oda jutunk, hogy a Bibliát nem, Facebook-fiókját viszont annál inkább olvasó nemzedékkel olyan információkat is érdemes megosztani ilyentájt Jézus halálának és feltámadásának körülményeiről, amelyek még ötven évvel ezelőtt evidenciaként hatottak, és az általános műveltség részét képezték.
Mára ez koránt sincs így. Lelkészek a megmondhatói, hogy a passiótörténet részletei, teológiai üzenete, az ilyen keresztény dogmatikai alapfogalmak, mint ,,megváltás", ,,helyettes elégtétel" ,,eredendő bűnösök kegyelemből hit által történő megigazulása" szinte teljességgel ismeretlenek a XXI. század embere előtt, és ha az egyház mindezt érthetővé szeretné tenni, szóhasználatában igencsak törnie kell a fejét, hogy üzenete felfogható és követhető legyen. Gondoljunk bele: mikor hallottuk ezeket a szavakat társaságban, metróban, buszon vagy villamoson? Kizárólag templomban, az egyházi ,,szakzsargon" részeként, ahol a hívek értik, a megtérítendő betévedők viszont - hogy stílszerűek legyünk - ha megfeszülnek, se...Mindez komoly kihívás az egyházaknak is. Ha szókészletében megmarad az évszázadokkal ezelőtti elvont szakkifejezéseknél, középkori megfogalmazásoknál, aligha számíthat megújulásra, hívei számának növekedésére, de még egyes emberek megtérésére se nagyon.

Mire is emlékezik ezen a héten a keresztény világ? Először is Jézus közel kétezer évvel ezelőtti bevonulására Jeruzsálembe, ahová híveitől, tanítványaitól kísérve a béke és a szeretet követeként érkezett, és ahol a tömegek ujjongva ünnepelték. Örült az utca embere, de egyáltalán nem örült az akkori hivatalos egyház és a különböző politikai, vallási pártok: ők Jézusban a konkurenciát, hatalmuk, befolyásuk megszüntetőjét látták, és a vesztére törtek. Nem kellemes dolog tisztességtelen embereknek a megtestesült tisztességgel szembesülni - túl nagy a kontraszt.


Elgondolkodtató mozzanat

Van a nagypénteki történetnek egy elgondolkoztató mozzanata. Amikor a három halálraítélt közül a két szélső ,,beszól" és beszél. Az egyik így, a másik úgy. És a két elítéltet hallva végül Jézus is mond középen egy mondatot. E három nagypénteki halálraítélt szájából elhangzik minden, ami teológiailag a nagypéntekről és a húsvétról elmondható. Mint csepp a tengerben, benne van az egész emberiség viszonya az Isten Fiához, bűnhöz, bűnhődéshez, élethez, halálhoz, kárhozathoz és üdvösséghez. Hogy kicsoda az ember, és kicsoda Jézus. A kép dramaturgiailag is tökéletes. Egy rossz lator balról, egy jó lator jobbról, és középen Jézus, a ,,megosztó személyiség", aki mellett nem lehet közömbösnek maradni. Mindenki valamelyik oldalon állva szenved, és egy halállal mindenképp tartozik. Van, aki a paradicsomba kerül, és van, aki nem.
A ,,jó lator" másképp beszél. Bűnös ő is, jogosan halálra ítélt. Tudja, hogy azzal az egy halállal tartozik, és próbálja méltósággal viselni. Nem szid, nem támad senkit. És kimondja: Mi ugyan méltán... - azaz bűnösnek vallja magát. És Jézushoz fordul. Emlékezzél meg rólam, ha majd elszenvedtem, amit megérdemeltem. Jézus másik oldalán voltak, vannak és lesznek ilyen emberek is. Aki - bár bűnlajstroma hosszú (kié nem az?) - jól látja, hogy kicsoda ő, és kicsoda Jézus. Tudja, hogy vele ellentétben Ő semmi halálra méltót nem cselekedett. És azt is tudja, hogy ebben a helyzetben inkább kérni érdemes, mint követelőzni igazságtalanságokat.

Ilyeneké a mennyek országa - ez a jézusi válasz 2016 húsvétján is.
 
 
0 komment , kategória:  Keresztényi Vallás & HIT  
Miért rajzolnak hamuból keresztet
  2016-02-10 16:32:36, szerda
 
  A nagyböjt, a negyvennapos vezeklő és böjti időszak megemlékezés Jézus böjtölésének, illetve kínszenvedésének időszakáról, az ünnep latin neve quadragesima (negyvenedik). Hamvazószerdán az egyház a híveket az élet mulandóságára emlékezteti, és bűnbánatra szólítja fel őket. A bűnbánati felkészülés a 7. századtól vált szokássá. E napon a mezítlábas, zsákruhába öltözött bűnösöket a püspök a templomba vezette. A bűnbánati zsoltárok elimádkozása után fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a templomból, miként Isten is kiűzte az első emberpárt a Paradicsomból. A kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos volt belépniük a templomba. Az 1091-ben Beneventóban tartott zsinaton II. Orbán pápa a bűnbánat látható jeleként elrendelte a hívek számára a hamvazkodást.

Kezdetben a férfiak fejére hamut szórtak, a nőknek csak a homlokára rajzoltak hamuból keresztet; ma mindkét nem számára az utóbbiból áll a szertartás. A pap a mise után megszenteli az előző évi szentelt barka hamuját, és keresztet rajzol vele a hívek homlokára, miközben ezt mondja: "Emlékezzél, ember, hogy porból lettél és porrá leszel" (Memento homo, quia pulvis es, in pulverem revertis). A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mert a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmeztet, de mivel régen mosószer és szappan alapanyaga is volt, ezért egyszerre jelképe a gyásznak és a tisztaságnak.

Hamvazószerdát böjtfogó szerdának, szárazszerdának vagy aszalószerdának is nevezik. A II. vatikáni zsinat óta - a nagypéntekkel együtt - szigorú böjti nap a katolikus hívek számára, azaz ekkor csak háromszor szabad enni, és csak egyszer szabad jóllakni. A negyvennapi böjtnek is nevezett nagyböjt hamvazószerdán kezdődik, és nagyszombat délig tart, de az egyház tanítása szerint pusztán a testi böjt nem elég, az önmegtartóztatást más tekintetben is gyakorolni kell.

A néphit szerint, aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje. Előfordult, hogy a templomból hazatérők összedörzsölték homlokukat az otthon maradottakéval, hogy a fejfájás őket is elkerülje. A hamvazószerda és a nagyböjt első vasárnapja közti három nap neve "semmihét", "csonkahét" volt. Egyes helyeken a hamvazószerda utáni csütörtököt nevezték "kövércsütörtöknek" vagy "zabálócsütörtöknek", mert e napon ismét szabad volt húst enni, hogy elfogyasszák a farsangi maradékot. Hazánkban évek óta ezen a napon rendezik a Torkos csütörtök akciót.


 
 
0 komment , kategória:  Keresztényi Vallás & HIT  
Hamvazószerda
  2016-02-10 16:25:41, szerda
 
 
Vízkereszttől hamvazószerdáig tart a farsang, a bálok, lakomák, mulatságok, népünnepélyek időszaka. Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárónapja és egyben a farsang kezdőnapja, hamvazószerda pedig már a nagyböjt kezdetét, a lemondások idejét jelzi.Nálunk, magyaroknál a farsangolás a kereszténység felvétele után néhány száz évvel kezdett csak elterjedni. A farsang szavunk német eredetre utal, de az itáliai hatást sem lehet kizárni. Az évszázadok alatt elterjedt külhoni farsangi szokásokat sikeresen ötvöztük országunk területén élt szláv népek hagyományaival. Az alakoskodás, a maskarákba öltözés, a helyenként vaskos, durva tréfálkozások mind-mind részei a farsangnak. Leghíresebb a Mohács környéki busójárás, de vannak különböző halottas-, betyár- és lakodalmas játékok, és létezett a kakas ütés vagy a gúnár nyakszakítás drasztikus szokása is.


 
 
0 komment , kategória:  Keresztényi Vallás & HIT  
Uram
  2015-10-11 15:01:19, vasárnap
 
 


Assisi Szent Ferenc
Tégy engem a Te békéd eszközévé,
Hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
Ahol sérelem, oda megbocsájtást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol sötétség, oda világosságot,
Ahol szomorúság, oda örömet.

Hogy ne vigaszt keressek,
Hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek,
Hanem másokat értsek meg,
Hogy ne engem szeressenek,
Hanem szeretetet nyújtsak.

Mert amikor adunk, akkor kapunk,
mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot,
mikor meghalunk, születünk meg az örökkévalóságra! Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Keresztényi Vallás & HIT  
Nincs Cím
  2015-04-28 14:08:49, kedd
 
 


Rendhagyó heti szakasz
Ávrámnak rossz napja volt, megint apjával veszekedett. Az igazság az, hogy Ávrám nem volt az apák álma. Engedetlen fiú volt, konok, örökké való, határozott elképzelésekkel. Tekintetét az égre függesztette, nem hitte, hogy azoktól a filléres báboktól bármire számítani lehetne a bevételen kívül. Nem szenvedhette hát apja bálványüzletét. Hátul gyártották őket, a kis műhelyben, a csinos üzlet mögött. Volt minden, kisebb, nagyobb, festett, faragott. Ipari mennyiségben szegték volna meg a Tízparancsolatból az elsőt, ha lett volna már Tízparancsolat, és nem lettek volna jóval a sorozatgyártás feltalálása előtt. Ezek originál népművészeti termékek voltak, de még a posztromantika is elérhetetlennek tűnő messzeségben várakozott. Veszekedéseik után Ávrám sétálni szokott, ez nem volt veszélytelen a skorpiók és a másik történetből ide keveredő, lángoló csipkebokrok miatt. Séta közben rendesen magába merült, próbálta elfelejteni ezt az egészet, örökké korholó apját, ezt a szerencsétlen üzleti vállalkozást, amelyből különben nem éltek volna rosszul. Sokat gondolkozott, hogyan tudna ebből menekülni, hogyan lehetne ezt a helyzetet megoldani, egyáltalán, van-e olyan, hogy igazság, meg lehet-e oldani bármilyen helyzetet, vagy mindig csak a gyakorlat van, és ők már örökké ott fognak élni apjával az átkozott bálványbolt fölött, veszekedések és hamis istenszoborforgácsok között. Ávrámnak nem jutott eszébe semmi, nem vett nagy levegőt, nem ment világgá. Hazament. Némán, idegenül bámulták egymást apjával, mint akik gyanakszanak, hogy most aztán elmarad a világtörténelem.
 
 
0 komment , kategória:  Keresztényi Vallás & HIT  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 51 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 32770 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 172
  • e Hét: 5212
  • e Hónap: 23299
  • e Év: 23299
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.