Belépés
sayuri.blog.xfree.hu
Önmagában a szeretet nem elég.Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett,akiket szeretünk,sosem elég azt mondani ,szeretlek,hanem minden áldott nap ki is ke... cseresznyák brigitta
1972.01.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
szeretettel
  2011-05-06 08:02:43, péntek
 
 kalazanci szent józsef
TANÁR VAGY-E, VAGY NEVELŐ?

Tanár vagy-e vagy nevelő?
A tanár tanít - a nevelő alakít.
A tanár tudományt nyújt - a nevelő életet.
A tanár a jelennel foglalkozik - a nevelő a jövőt is figyelembe veszi.
A tanár kijön a sodrából - a nevelő megőrzi reményét.
A tanárnál mindent betéve kell tudni - a nevelőnél az ismeretek integrálása fontos.
A tanár fenyít - a nevelő segít megjavulni.
A tanár kényszerít - a nevelő javaslatot tesz.
A tanár számára a tudomány átadása a minden - a nevelő bölcsességet plántál.
A tanár előtt mindenki egyforma - a nevelő egyénekből közösséget formál.
A tanár hajthatatlan - a nevelő megfontolt.
A tanár magasabb rendűnek képzeli magát - a nevelő iránymutatónak.
A tanár információval szolgál - a nevelő értékekkel.
A tanár ismereteket közöl - a nevelő viselkedésformákat ébreszt.
A tanár a betűhöz ragaszkodik - a nevelő a betű mögött rejtőző szellemhez.
A tanár elítél - a nevelő megért.
A tanár folyton kiabál - a nevelő eléri, hogy figyeljenek rá.
A tanár parancsol - a nevelő párbeszédet folytat.
A tanár célt lát a fegyelemben - a nevelő célhoz vezető eszközt.
A tanár kérdéseket tesz fel - a nevelő eléri, hogy neki tegyenek fel kérdéseket.
A tanár elidegenít - a nevelő felszabadít.
A tanár mindenbe beleköt - a nevelő végighallgat.
A tanár nem hagyja el katedrája magasát - a nevelőnek nincs is katedrája.
A tanár tanítja a hitet - a nevelő tanítja és éli.
A tanár jó magaviseletet követel meg - a nevelő maga ad rá példát.
A tanár elbátortalanít - a nevelő biztat.
A tanár megtöltendő edényt lát a diákban - a nevelő meggyújtandó lángot.
A tanár célja kiművelni az emberfőt - a nevelőé fölnevelni az embert
Az az iskola, amely tanárokkal működik: diákgyár;
amely nevelőkkel: az emberség melegágya.

/Fordította: Tőzsér Endre/
 
 
0 komment , kategória:  A tanító tanítása  
szeretettel
  2011-04-29 08:19:47, péntek
 
 Az élet vize

- Brutálisan megölték egy ártatlan embert.
- Egy orvost, aki haldoklókon segített.
- Ítélet nélkül, a legkegyetlenebb kínzóeszközökkel.
- Azért ölték meg, mert állítólag ingyen adta az örök élet vizét.
- Azt is állította, hogy csak ő adja és csak annak, akinek akarja.
- Botrányos, hogy ingyen adja. Az árat ő maga fizette ki. Helyetted. Mert szerinte te nem tudnád kifizetni.
- Gyilkosainak nem tetszett az, hogy egyedül neki van hatalma arra, hogy neked örök életet adjon.
- Örök élet ingyen? Kell?
- Hihetetlen, de igaz.
- Hiszen már meghalt! Hogyan adhatná MA az örök életet?
- Valami csalás van benne!
- Csalás, a javából. Átverte a halált is.
- Teste nem látott rothadást. Feltámadt.
- Azt ígérte, hogy téged is feltámaszt, ha elhiszed. Meg sem kell dolgoznod érte.
- Megszégyenítően röhejes. Kipróbálod te is?
- Ácsi! Nem ám csak úgy bele a vakvilágba, mindent kipróbálni!
- Meg is ismerheted őt. Leírta, ő milyen valójában.
- Minden felett úr. Az ő kezében van minden. Hajaid szálait számon tartja. Nem eshet bajod.
- Biztonságban lehetsz nála. Tudtad, hogy mindenen át tud vinni téged?
- Nehézségeken? Háborúkon? Katasztrófákon? Halálon? Botrányos, nem? De tudja, mit csinál.
- Mindent felülhaladó békessége megőrzi szívedet, akármi is történjék.
- Mindent neked akar adni! Hiszen önmagát is képes volt odaadni érted.
- Tökéletesen ismer. Szeret. Neki kiteregethetsz mindent. Hibáidat, bûneidet nem rója fel.
- Fordulj hozzá bizalommal. Ha bele is roppansz, ő bekötözi sebeidet.
- A javadat akarja. Nem hagy cserben. Kihúz a bajból, amibe beleestél.
- Senki és semmi sem tud kiszakítani az ő szenvedélyes szeretetéből, ha őt választod!
- Rád vár az Élet. Rájössz, hogy ki Õ és hogy te ki vagy. Ezért meg akarsz változni! Olyan akarsz lenni, mint amilyen Õ valójában!
- Biztos alapja lesz az életednek. Nem kell futkosnod és igazodnod a mindenkori elvárásoknak. Nem kell önmagadat se igazolnod: Õ igazol téged.
- Elfogad, vezet és átformál. Gúnyolóid megszégyenülnek látva a te igazságodat, amit kaphatsz általa.
- Saját örömét akarja veled megosztani. Megígérte. És véghez is viszi. Ha te is benne vagy. Önmagáért teszi. Mert Isten a szeretet. Szeretné leélni veled az Életet. Az örök életet. Õ az igazság. A feltámadás és az élet. Az út, az ajtó. A jó "pásztor". Az élet kenyere. A hû és igaz tanú. A békesség Istene. Az Úr Jézus, akinek nevére minden térd meghajol. Mert legyőzte a világ gonoszságát.
- Tart még a kegyelem napja. Ne keményítsd meg a szívedet.
- Aki szomjazik, jöjjön és igyon az élet vízből ingyen. Még ma! Minek várni

Ha rátekintesz kedvesedre
akit szeretsz: tán nem te vagy?
Ha koldus lép a küszöbödre
akit kivetsz: tán nem te vagy?
Ki orrodért nyúl s orrát fogja
és gúnyolod: tán nem te vagy?
A dal ajkad testtelen foglya
és dúdolod: tán nem te vagy?
Fű, bárány, tigris, féreg, ember,
akit megölsz: tán nem te vagy?
Fű, bárány, tigris, féreg, ember,
aki legyőz: tán nem te vagy?
Bárki megy hóban akadozva
s befedi tél: tán nem te vagy?
Jutsz üdvösségre, kárhozatra,
s aki ítél: tán nem te vagy?
 
 
0 komment , kategória:  A tanító tanítása  
szeretettel
  2011-04-29 08:17:55, péntek
 
 Egy üzletember téves számításai

Weöres Sándor - Tán nem te vagy? !
Alapíge: Lukács 12:15-21.
Mit mond egy híres labdarugó Krisztusról?
Stewart A. Jakab evangélista elôadásai Budapesten
1937 december havában
Sok kereskedôt ismerek, akiknek üzleti számításaiba nagy tévedések estek, sôt olyant is ismerek, akinek a tévedése millió pengôkbe került.
Azonban az az üzletember, akirôl most szó lesz, olyan hibát követett el, amit nem lehet pénzzel pótolni, mert az az ô saját lelkébe került. Ha valaki azt hiszi, hogy életében minden felértékelhetô pénzzel, az nagyon téved. Vajon az édesanya szeretetét, vagy egy jó barát hűségét ki lehet-e fejezni pénzben?
Az Ur Jézus azt mondotta, nmit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall. És vajon mit adhat az ember váltságul az ô lelkéért? Más szóval: Lelked értékével mi egyenértékű? A mennyet és poklot átkutathatod, elmehetsz a földnek legvégsô határáig és semmit sem találsz ami a lelkeddel egyenértékű. E világ kérkedése, e világ népszerűsége, egy filmcsillag vagy sporember hírneve, egy diktátor hatalma, egy király méltósága, Európa minden bűne és jómódja nem képes megváltani senkinek a lelkét. Isten számára sokkal nehezebb egy lelket a pokoltól megváltani mint volt az egész világot megteremteni. Tudjuk a Bibliából, hogy Júdás 30 ezüst pénzen adta el az Ur Jézust ellenségeinek. Mikor tudatára ébredt cselekedetének, eldobta a pénzt a templomban és így kiáltott fel: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért! Oh, mily bolond voltál Júdás! Csupán 30 ezüstpénzre értékelted Jézust?
De vajon te, kedves lélek, nem vagy-e nagyobb bolond Júdásnál? Te mennyiért adod el a lelkedet? 30 ezüst pénzen? Mert igenis, eladod a lelkedet a bűn gyönyöreiért. Eladod Krisztust a népszerűségért, a pénzért, a társadalmi állásodért. A te oktalanságod nagyobb mint Júdásé.
Mi hasznod van, vagy lehet abból, hogy e világnak minden népszerűségét, gyönyörét, jómódját megnyered, de lelkedet elveszíted?
Skóciában történt egy evangélizáló összejövetelen, hogy egy fiatal leány nagyon meg volt indulva és egész idô alatt könnyezett. Amikor az óra végén felszólítottuk a hallgatóságot, hogy aki szívét át akarja adni Krisztusnak, az maradjon vissza az összejövetel után, ez a lány is tusakodott magával és ezt forgatta elméjében: bárcsak ne kellene holnap este táncmulatságba mennem, én is megtenném. De most mit tegyek?
Megígértem, hogy elmegyek s be kell tartanom az ígéretemet. Nem, ma még nem! Majd a mulatság után! Isten szava mellett a sátán is szólt hozzá. S ô ezutóbbira hallgatott. Elment a mulatságra, ahonnan csak a reggeli órákban tért haza. Hideg, esôs éjszaka volt. Fázott. Otthon lefeküdt és nagyon rosszul érezte magát. Hozzátartozói csak délfelé vették észre rosszullétét és azt, hogy már haldoklik, amikor hangos kiáltást hallottak szobájából. Édesanyja beszaladt hozzá és megkérdezte mi a kívánsága? A leány egy kalapácsot kért anyjától, aki értelmetlenül bámult leányára, hogy mit akar a kalapáccsal? Azt hitte láza van és félrebeszél. De a leány megismételte kérését, sôt egy szeget is kért hozzá. Édesanyja összetört szívvel teljesítette leánya kívánságát, aki azt is kérte, hogy a szeget üsse be ágya mellett a falba és táncruháját akassza reá. Édesanyja azt hitte, csupán látni akarja azt a ruhát, melyben élete utolsó estéjén mulatott, de amikor minden készen volt, a leány így szólt: "Anyám, ez a ruha az én lelkemnek az ára!" Azután meghalt.
Oh, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall!
Az az üzletember, akirôl történetem szól, Palesztína legjobb hírű és legtöbb sikert elért kereskedôje volt. Amihez hozzányúlt, arannyá lett a kezében. És amikor ez az ember élt, Keresztelô János a Jordán mellékén evangélizáló összejöveteleket tartott. Feltételezem, hogy ezt az üzletembert is meghívták az összejövetelekre s ô talán azt kérdezte, mirôl fog János beszélni? S azt a feleletet kapta: Az eljövendô Krisztus evangéliumáról! Erre ô elutasította a meghívást: ez engem nem érdekel, én üzleti ügyeimmel nagyon el vagyok foglalva és nincs idôm ilyesmire. -
Szegény oktalan ember, meghalni majd lesz idôd! - Én nem hiszek ebben a vallásos nyugtalankodásban, gondolta ô; ez az evangélium is csak olyan szenzáció, mint a többi: 3 napig tart! Azon persze nem ütközött meg az üzletember, ha a politikai vagy gazdasági kérdés körül volt nyugtalanság. És csak az üzletért való elragadtatást szerette. Igen, azt, ha a pénz csak úgy ömlött a pénztárcába! Egy napon ez az üzletember körüljárta gyönyörű palotáját; a nap csodálatosan tűzött le az égbôl s boldog volt jómódjának tudatában. Mintegy önmagához intézte szavait: Palesztina legjobb módú üzletembere vagyok, nézzétek csodálatosan szép otthonomat, feleségemet és gyermekeimet s mily hatalmas gazdagság birtokossa vagyok. Azután megszemlélte gazdasági épületeit: itt valami változtatásra van szükség - mondotta. Ezt az épületet majd lerontatom és egy sokkal hatalmasabbat építtetek a helyébe. Elhívatta építészét és egy délutáni tea mellett megbeszélték, hogy milyen tervek alapján építhetik fel Palesztína legnagyobb épületeit. Este családjának csodákat beszélt terveirôl és a leendô új gazdagságról. Családja késôbb lefeküdt, ôt azonban az éjfél is ott találta íróasztala mellett, amint a terveket szemlélte, melyek alapján az új gazdagság felépül.
Az óra hangos ütése belecsendül az éjszakába: 1,2,3, ..... 12. Éjfél ... Hirtelen idegen érzés fogta el ôt, remegni kezdett. Mi bajom, kérdezte önmagától? Most valaki hirtelen kopogtat az ajtón. Összerázkódik. Ki jöhet ide éjfélkor? Még egyszer kopogtatnak! És a szobába belép a halál ... Az ember felugrik helyérôl, hátrálni kezd és ijedten kérdezi: Ki vagy? - A halál! - Kicsoda? - A halál! - Mit akarsz? - Érted jöttem! - De hiszen én nem küldtem érted?! - Igaz! Nagyon kevesen küldenek értem.- De én nem vagyok készen! - Oh, nagyon kevesen vannak készen, amikor jövök! - A halál erre odalép az emberhez, de ô rémülten rohan elôle a szoba másik sarkába, hátsó zsebébe nyúl, hogy kivegye onnan duzzadt pénztárcáját s egész tartalmát felajánlja a halálnak: csak egy órát, egyetlen egyet adjon neki, hogy a halálra elkészülhessen. - Bolond, egy órát?! - A halál nevet! - A pénz nekem semmi! Az örökkévalóságban a pénznek semmi értéke nincsen. A mennyországban az üdvözültek arany utcákon járnak! A pokolban pedig multimilliomosok összes vagyona sem elég arra, hogy kínjukat csak egy csepp vízzel is enyhíteni tudják. S ez az okos üzletember rémülten elkiáltotta magát, amikor a halál jeges kezét a vállára tette! A felolvasott Ige azt mondja: "Bolond! ez éjjel elkérik a te lelkedet tetôled!" Milyen sírfeliratod lesz? Bolond? Az emberek azt mondták ez üzletemberrôl, hogy ô Palesztina legokosabb embere, s ô maga is elhitte ezt magáról. De Isten bolondnak nevezi!
Többszáz évvel ezelött Angliában a királyoknak udvari bolondjuk volt. Egyik király annyira meg volt elégedve bolondjával, hogy egy alkalommal aranypálcát ajándékozott neki s azt mondotta, hogy ha talál magánál
bolondabbat, akkor ajándékozza neki a pálcát. Néhány hónappal késöbb a király súlyosan megbetegedett. Halálos ágyán az udvari bolond is meglátogatta. A király beszélgetni kezdett vele s azt mondotta, hogy ô most nagy útra készül. Hová és mennyi idôre? kérdezte a bolond. Egy hétre, vagy egy évre? Nem, felelt a király, az örökkévalóságba vezet az én utam, ahonnan nincs visszatérés! - És el vagy készülve erre az útra? - A király lehajtotta fejét és így szólt: Nem! - Akkor visszaadom az aranypálcát, amit nekem adtál, mert te vagy a legnagyobb bolond!
Én most azért beszélek a halálról, mert az élet legnagyobb valósága a halál! És mert 10 ember közül 9 váratlanul, hirtelen hal meg. Ki a világ legnagyobb legyôzôje? Napoleon? Nagy Sándor? Vagy talán a mai híres államfôk? Nem! A világ legyôzôje a halál! És ezen a világon emberek milliárdjait fűzi rabszolga-láncra! A halál nem ismeretlen és a halál nem tetszetôs. Bizonyos vagyok benne, hogy minden családi életben találkoztak már vele. Nálunk elôször elvitte 5 éves öcsémet. Késöbb ismét bekopogtatott s elvitte édesatyánkat. Oh és mennyit tudnék beszélni összetört szívekrôl, keserves sírásról és vígasztalhatatlan bánatról, ami a halál nyomában következett. És mégis, - amikor vége a temetésnek, vége a sírásnak és búsulásnak, amikor levetettük a fekete gyászruhát, - szakítunk mindennel, ami reá emlékeztet és megfeledkezünk a halál valóságáról. De a halál újra eljön, elviszi valamelyik kedvesünket és ... ismét váratlanul érint! Ezért beszélek a halálról!
Figyeljük meg mi volt a szóbanlévô üzletember legnagyobb tévedése? Az, hogy mindig arról beszélt: mit teszek ÉN? De sohasem kérdezte vajon mit tehetne Isten? Az élet kalkulációjából teljesen kihagyta Istent. Csupán e világnak élt és sohasem gondolt az örökkévalóságra! Elfelejtette, hogy elôször jön a halál, azután az ítélet! Ez volt az ô tévedése! Oh, kedves lélek, szívem mélyébôl kérlek, könyörgök, ne kövesd el ennek az embernek a hibáját!
Bizonyára sokan tiltakoznának az ellen, haatheistának nevezném ôket. És mégis meg kell mondanom: hiszed ugyan, hogy van Isten, de úgy élsz, mintha nem volna! Mindenki önmagáról ad majd számot Istennek, mert tudd meg, hogy jön egy nap, amikor mindnyájunknak meg kell állnunk Isten színe elött! És ezt a napot senki, senki el nem kerüli, akár hisz benne, akár nem! És aztán jön az örökkévalóság!
Ez a bölcs üzletember olyan okos volt, hogy egy pengôt sem engedett kicsalni magától, de nem vette észre, hogy az ördög a lelkét csalja el tôle! Kedves Barátom! Mit használ neked, ha az egész világot megnyered is, de lelkedben kárt vallasz?! Kérlek, ne add el a lelkedet bűnért, népszerűségért, üres, semmitmondó névért, rangért, vagy akár hírnévért!
Ne add el Jézus Krisztus és ne légy Júdáshoz hasonló! Hanem jöjj hozzá még ma és fogadd el Öt, mint lelked megmentôjét és üdvözítôjét!
Végezetül azt szeretném megmondani, hogy én két okból vagyok keresztyén: 1.azért, mert lehet, hogy még ma meghalok és ha Krisztus nélkül halnék meg, akkor Krisztus nélkül lennék a pokolban; 2.azért, mert lehet, hogy nem halok meg hanem élek, s itt sem akarok Nélküle élni, mert a Krisztus nélküli élet teljes, tökéletes üresség! Némelyek azt hiszik, hogy a templomban születtem, bibliával és énekeskönyvvel a kezemben s egy Istent dicsôítô éneket énekeltem. Oh nem, én ismerem az életet s éppen azért lettem hívô keresztyénné, mert megiszmertem a bűnös életet, ezt pedig
 
 
0 komment , kategória:  A tanító tanítása  
a tanító tanítása
  2010-03-24 06:15:13, szerda
 
 Eredeti szerző Karsay István
A tanító tanítása

Sok évvel ezelőtt Mrs. Thompson 5. osztálya előtt állt, és azt a hazugságot
mondta a gyerekeknek, hogy mindegyiket egyformán szereti.
De ez lehetetlen volt, mert az első sorban egy Teddy nevű kisfiú olyan
rendetlen és figyelmetlen volt, hogy Mrs. Thompson valójában élvezettel írt
a feladataira vastag piros ceruzával nagy X jeleket, és a lap tetejére a
legrosszabb érdemjegyet írta.

Egy napon Mrs. Thompson a gyerekek régi bizonyítványait nézte át, és
megdöbbent Teddy előző tanítóinak bejegyzésein.

"Teddy tehetséges gyerek, gyakran jókedvűen kacag. Munkáját pontosan végzi
és jó modorú. Öröm a közelében lenni" - írta első osztályos tanítója.

Második osztályos tanítója ezt írta: "Teddy kitűnő tanuló, osztálytársai
nagyon szeretik, de aggódik, mert édesanyja halálosan beteg. Az élet Teddy
számára valódi küzdelem lehet.

Harmadik osztályos tanítója ezt írta: "Édesanyja halála nagy megrázkódtatás
a számára. Igyekszik mindent megtenni, de édesapja nem nagyon törődik vele,
és otthoni élete valószínűleg hamarosan nehezen elviselhető lesz számára, ha
nem történik valami változás az életében."

Negyedik osztályos tanítója ezt írta: "Teddy visszahúzódó és nem sok
érdeklődést mutat az iskola iránt. Nem sok barátja van, és néha alszik az
osztályban."

Ezeket olvasva Mrs. Thompson ráébredt a problémára és elszégyellte magát.
Még rosszabbul érezte magát amikor a Karácsonyi ünnepen tanítványai fényes
papírba csomagolt, gyönyörű szalaggal átkötött ajándékait bontogatta, és
köztük meglátta Teddy ajándékát a fűszeresnél kapható vastag barna papírba
bugyolálva.

Mrs. Thompson a gyerekek előtt előtt bontogatta az ajándékokat és gondosan
nyitotta ki Teddy csomagját. Néhány gyerek nevetni kezdett, amikor meglátta
a kövekkel kirakott karkötőt, amiből néhány kő hiányzott, és mellette egy
negyed üvegnyi parfűm volt. De a gyerekek nevetése abbamaradt, amikor
hallották, ahogy felkiált: "Milyen szép karkötő!", és látták ahogy felveszi
a karkötőt és csuklójára cseppent a parfűmből.

Teddy Stoddard egy kicsit tovább maradt az iskolában, hogy megszólíthassa,
"Mrs. Thompson, ma olyan volt az illata, mint valamikor édesanyámé."
Legalább egy órán keresztül sírt, amikor a gyerekek elmentek. Attól a naptól
kezdve nem olvasást, írást és matematikát tanított. Elkezdte a gyerekeket
tanítani.

Mrs. Thompson különös figyelmet szentelt Teddynek. Ahogy dolgozott vele,
Teddy elméje mintha életre kelt volna. Minél több bátorítást kapott, annál
gyorsabban reagált. Év végére Teddy az osztály élére került, és hazugsága
ellenére, hogy minden gyerekeket egyformán szeret, Teddy legkedvesebb diákja
lett.

Egy évvel később egy üzenetet talált Teddytől, amit az ajta alatt
csúsztatott be. Az állt benne, hogy ő volt élete legjobb tanítója.
Hat év múlt el, amikor egy újabb üzenetet kapott Teddytől. Azt írta, hogy
befejezte a középiskolát, az osztályában harmadik volt az élen, és Mrs.
Thompson még mindig a legjobb tanítója.
Négy évvel később egy újabb üzenet érkezett, amiben azt mondta el, hogy bár
voltak nehéz időszakok, kitartott tanulmányai mellett, és hamarosan egyetemi
diplomát szerez, legmagasabb kitüntetéssel.
Biztosította Mrs. Thompsont, hogy még mindig a legjobb és legkedvesebb
tanára, aki valaha is volt.
Még négy év telt el, és újra levél érkezett Teddytől.
Ebben elmondta, hogy miután megszerezte diplomáját, elhatározta, hogy tovább
tanul. Hozzátette, hogy még mindig a legjobb és legkedvesebb tanítója, aki
valaha is volt. Ez alatt a levél alatt az aláírás hosszabb volt: Dr .
Theodore F. Stoddard.

A történetnek nincs vége itt. Azon a tavoszon újabb levél érkezett.
Teddy elmondta, hogy találkozott egy lánnyal, és nősülni készül. Elmondta,
hogy az apja már két évvel azelőtt meghalt, és kérdezte, hogy Mrs. Thompson
elfoglalná-e a vőlegény édesanyja számára fenntartott helyet. Természetesen
Mrs. Thompson elfogadta a meghívást.
A régi karkötőt vette fel, amiről kövek hiányoztak, és azt a parfűmöt
cseppentette magára amire Teddy úgy emlékezett, hogy utolsó együtt töltött
Karácsonyukkor viselte az édesanyja.
Megölelték egymást, és Dr. Stoddard Mrs.Thompson fülébe súgta, "Köszönöm,
Mrs. Thompson, hogy hitt bennem. Hálásan köszönöm, hogy segített nekem, hogy
fontosnak érezzem magam, megmutatta nekem, hogy számítok, és az életem
érték."
Mrs. Thompson könnyekkel a szemében visszasúgta, "Teddy tévedsz. Te voltál
az, aki megmutattad nekem, hogy számítok, és az életem érték. Amikor
találkoztam veled megtanultam, hogy hogyan érdemes tanítani."
 
 
0 komment , kategória:  A tanító tanítása  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47938 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 608
  • e Hét: 5811
  • e Hónap: 16162
  • e Év: 16162
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.