Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Átalakuló világ: Kábítószerek
  2011-01-30 15:16:43, vasárnap
 
 

Vízöntő: Átalakuló világ: 12. Kábítószerek


Az utóbbi időben nyugaton olyan méretet öltött a kábítószerekkel való kereskedés,
hogy a hatóságok képtelenek az áradatot feltartani.
A postai csomagon és személyes csempészésen kívül ,,nagykereskedői vonalon"
szinte zavartalanul virágzik ez a bűn.
Gépkocsik, hajók és magánrepülőgépek állnak
a jól megszervezett gonosztevő bandák rendelkezésére.

Naponta kapunk újsághírt arról, hogy a világ különböző részein tonnaszámra
koboznak el kábítószereket.
A nyugati fiatalság jó 40%-a máris rabja valamilyen drognak.
Lelkiismeretlen ügynökök ingyen próba-adag kábítószerrel környékezik meg
az iskolás gyerekeket, hogy rákapjanak
s ezzel a sok millió dolláros üzletbe újabb ,,vevőket" kapcsoljanak be.
Oly tömegben működnek e kerítők és
oly csábító hasznot vágnak zsebre, hogy a hatóságok jóformán tehetetlenül nézik ezt
a ,,haladószellemű",
ördögi népgyilkosságot.

Az USA Vámhivatala szerint a heroin ,,lavinaszerűen" ömlik az országba.
Egyetlen hónapban 100 tonna drogot koboztak el,
de a becslések szerint tízszer annyi érte el szerencsétlen rabjait.
Az olykor elkapott üzérek birtokában nem egyszer fél millió dollár készpénzt találnak.

Hogy itt megint nem csak nyilas rémlátásról van szó, bizonyítja a nyugati orvosok,
szociológusok egyre aggodalmasabb felhívása és az, hogy az egyes kormányok a nemzetközi konferenciák megbeszélésein a drog-problémát előbbre helyezik minden más kérdésnél.

Honnan kerül hát a nyugati társadalmat pusztulással fenyegető méreg forgalomba?
Miért tudunk oly keveset tenni e mérgezések ellen?

Az egyes nemzetek, kormányok valóban minden lehetőt megpróbálnak
e bűnhullám megállítására.
Külön kábítószer-rendőrséget állítanak föl, szigorúan büntetik
az üzéreket és ellenőrzik a mezőgazdaságokat.
E mérgező növények terjesztéséhez viszonylag nagy terület szükséges
és egyéb berendezést is fel kell állítani.
Tehát nem túl nehéz az ilyen növények termelőit leleplezni.
Annál kevésbé,
hiszen ma már könnyen megállapítható és hathatósan ellenőrizheti a rendelkezésre
álló satelite felvételeken a legkisebb gazdaságnak,
tanyának, farmnak mezőgazdasági tevékenysége is.
E felvételek alapján a hatóságok a még lábon álló termést elkobozhatják
és megsemmisíthetik, mielőtt azt iparilag feldolgoznák.

A hírhedt drogtermelő keleti országok,
Törökországtól Indonéziáig felismerték ennek az üzletnek emberellenes,
erkölcstelen voltát, s szigorú büntetés terhe alatt megtiltották
a mérgezd növények termesztését és a velük való üzérkedést.
A nyugati piacra ömlő kábítószerek elenyésző része kerül ki ma
már ezekből az országokból.
Ezek amolyan ,,kicsibe" való üzletek, amik épp az ellenőrzések
miatt sosem nőhetnek ki naggyá. Magyarán: ,,nincs bennük üzlet".

Abból, hogy tonnaszámra koboznak el drogokat a világ minden részében,
joggal következtetünk arra, hogy itt egy óriási anyavállalat működik
egy sereg leányvállalattal.
Más szóval egy nemzetek fölötti szervezett hatalom a mozgatója az egész gaztettnek,
és éppen mert nemzetfölötti, elérhetetlen a nemzeti hatóságok részére.

A kormányok rendőrsége csak az üzéreket foghatja le,
de a gaztett igazi szerzői és szervezői egyszerűen elérhetetlenek maradnak.
Itt látjuk újra azt,
hogy minden liberális, demokratikus kormány mennyire tehetetlen,
ha egyszer igazi,
világméretű és nemzetfölötti összeesküvéssel kell a harcot fölvennie.

Továbbá ennek a bűnszövetkezetnek
éppen politikai hatalma folytán módjában áll
olyan ,,saját" területen termelni e mérgeket, mely terület kívül esik
a drogok ellen küzdő országok területén,
tehát semmiféle ellenérzésnek sincsenek kitéve.

A boldogtalan nemzeti kormányok vezetői elszörnyűdve látják
a közeljövő ijesztő perspektíváját. Hiszen, ha a drogozás így megy tovább,
a következd generáció oly fizikai és mentális elváltozásnak, romlásnak lesz kitéve,
ami túlzás nélkül katasztrófának mondható.
A népek fokozatos megmérgezése, meggyilkolása most játszódik le szemünk előtt.
Egy totális partizánháború bontakozik ki a nyugati fiatalság és
a jövő társadalma ellen.
A lakosság jókora része kiszolgáltatott függőviszonyba kerül
a szenvedélyét kielégítő drogokkal, illetve az őt drogokkal ellátó személyekkel.

Mily groteszkül hangzik itt az előző fejezetekben tárgyalt marxi,
spenceri és chardini Szabad Ember,
az új, tudományos-szocialista társadalom utópiájában.
Ezekbe az ördögi kezekbe szabadította fel magát Rousseaunak
a régi, ,,természetellenes rendbe" nyomorított embere!

Nem kétséges, hogy a drog szenvedélyébe kötött emberek
olyan engedelmes, jellem- és egyéniség nélküli bábba válnak,
mint a Moreno és Glasser pszichológiájában agyamosott fiatalság.
(Lásd: Átalakuló Világ 7. fejezet.)
Az agymosó, ,,egyéniség átváltó" iskolarendszereknél sokkal pusztítóbb kárt tehet
ez a nyugati társadalom ellen intézett kolosszális méretű drogkampány.

Ezen fölül a kábítószerek rabja politikailag is zsarolható.
A jövő vezetői teljesen ki lehetnek szolgáltatva szenvedélyük révén kommunista,
vagy Világkormány drogüzéreknek
s ezek kezére könnyen át is csúsztathatják a hatalmat.

Az Átalakuló Világ sorozatból láthatjuk, hogy egy totális,
minden fronton megnyitott, partizán jellegű háború folyik
az ellenálló nyugati társadalom ellen.
Ahol az igazi főellenség láthatatlan marad, pontosan, ahogy a Jegyzőkönyvek előírják.

Ismét fölmerül a kérdés: Hol termesztik büntetlenül
ezeket az országnyi termőföld területet igénylő növényeket?

Melyik az a hatalom, amelynek védőszárnya alatt zavartalanul folyhat
ez az összeesküvés a nyugati társadalom ellen?

Válaszként legyen szabad itt egy látszólag másik témába csapni.

Kínának évi kereskedelmi forgalma
a nyugattal mintegy 3 ezer millió dollár.
A nyugati gazdasági és pénzügyi szakembereknek feltűnt,
hogy ezt az óriási összeget minden évben, kemény valutával ki is fizetik.
De furcsa módon senki sem meri megkérdezni,
miképpen tudja Kína előteremteni ezeket a pénzeket?
Korlátlanul vásárol nyugattól búzát és más élelmiszert, ipari termékeket,
megveszi a legdrágább amerikai repülőgépeket, japán gyárakat,
nyugatnémet rakétákat.
És fizet pontosan mindenért.
A nyugati könyvpiac és média el van árasztva jó kivitelű, drága kínai magazinokkal,
pamfletekkel.
Hatalmas mennyiségű trockijista-maoista propagandaanyaggal tömik
meg a nyugati haladószellemű társaságokat, ifjúsági- és szakszervezeteket.

Honnan mindehhez a pénz?

Kínának a nyugati kereskedelemmel folytatott forgalma passzív,
azaz abból nem hogy nem tud kivenni valutát, hanem valutájába kerül.
Aranyat sem dob számottevő mennyiségben a piacra.

A gazdasági és pénzügyi körök nagyon jól tudják,
hogy Vörös Kína van az utálatos drogüzlet mögött,
de ismét furcsa módon nem mernek róla beszélni.
Valamilyen láthatatlan hatalom hallgatást parancsol
a minden lében kanál médiára és a megfélemledett szakemberekre.
Tudják a titkot, de nem mernek beszélni.
Így veszett el a Szabadság oly időkben,
amikor minden idióta szabadságot követel magának.
Oly időkben, amikor minden politikai irány,
minden tudományos elmélet
a nagy Szabadság istenasszony oltára előtt hódol.

Valamikor a máglyák tüze hallgattatta el az igazságot,
ennek a helyébe a sokkal borzalmasabb hallgatás lépett ma.

A titkos kínai méregkereskedő bandát
a ,,Triad" néven ismeri a rendőrség és a drogüzérek.
A világért se említenék meg Kínát, vagy tennék a legcsekélyebb utalást a kínaira.
Ma Kínáról épp úgy,
mint a zsidóról vagy jót szabad mondani, vagy semmit.

Ez érthető, ha visszaemlékezünk az előző fejezetekben mondottakra,
amely szerint a 400-ak világuralmi törekvéseiben
a trockijista (zsidó) kínai kommunizmus hajlékonyabb és engedelmesebb eszköz
pillanatnyilag,
mint a mindig pánszláv-gyanús Szovjet kommunizmus.

Az amerikai cionista világ-összeesküvőknek nem sok
fáradságába került rávenni Kínát arra,
hogy a nyugati burzsuj-tőkés rend megdöntését siettesse
a fehér ember megmérgezésével.
Ahogy a Jegyzőkönyvek is fölvetették a mérgezés ötletét.
Eltekintve a marxistákban rejlő gyűlölettől, ne feledjük el,
hogy ennél sokkal mélyebb ellenszenv is rejlik
minden kínaiban:
a faji ellentét a sárga és a fehér között.
Ez a faji ellenszenv az egyik főoka egyébként a két kommunista hatalom közötti civódásnak is:

az oroszok és a kínaiak kölcsönösen utálják egymást.
Ez a metafizikai mélységű fajellenszenv nyilvánult meg Sztalinban,
amikor szellemes gúnnyal ,,margarinkommunistának" nevezte Mao-t.
Az, ahogy az oroszok utálták a németet a háború alatt és ahogy általában utálja
a pánorosz a nyugatot, ugyancsak a fajgyűlölet megnyilvánulása.

Ezt a kínaiban is rejlő fajgyűlöletet nyergeli meg kitűnő pszichológiával
a világkormány zsidó mesterépítésze
és állítja be a maga politikájába. Ismét bebizonyítva,
hogy mily mély ember- és dologismerettel rendelkezik.

Amikor az ember látja, hogy a világ-összeesküvők
bűnszövetkezete mily körültekintéssel, hozzáértéssel és főképp emberek,
népek sorsát irányító gyakorlatiassággal,
valóságérzettel nyúl hozzá a napi kérdésekhez,
fájdalmas tehetetlenséggel kell nézze azt, hogy ezalatt
a ,,goj" társadalomnak minderről sejtelme sincs.

Magyar vonalon pedig az energia,
a figyelem pl. olyan semmi gyakorlati értékű és helyzetünkre egyáltalán nem
kiható álproblémákra terjednek ki,
hogy vajon Pomázon vagy Makónál kell-e keresnünk Attila sírját (!).
Amikor a nyugaton élő magyar apa buzgón olvasgat
a magyar nyelvnek szumér kapcsolatairól,
talán épp akkor viszik a mentők eszméletlen fiát a kórházba,
mert túladagolta magát valamilyen droggal.
Vagy pedig épp akkor viszi a lányát az anyakönyvvezető elé
az egyáltalán nem turáni-szumér eredetű,
idegenvérű fiatalember.

Most,
amikor az élő húsunkba vágó,
fajtánkat gyilkoló gonosztevőkkel kellene szembenéznünk,
gyáva, dilettáns okosságból, fanatikus buta tehetetlenséggel a múltba,
önámító illúziókba menekülünk.
Gyűlölködve vicsorítunk sértett szumérságunkban saját fajtestvérünkre,
ha az ébresztgetni próbálja az álmodozókat.
Nem tehetnénk nagyobb szolgálatot a közös ellenségnek és
nem okozhatnánk több kárt az igazi szumérológus szakemberek tekintélyének.

Kínának ezt a népek megrontására törő drogkampányát még azok
az elrévült álmodozók is el kell vessék,
akik Kínát Csínának szeretik becézni.

Az irányított sajtószolgálat, mint mondottuk, ügyes félrevezetéssel arról beszél,
hogy a drogok legnagyobb mennyisége Burmából jön.
A fogalmazás óvatos és föltételezi azt, hogy az olvasó nem tudja,
hogy Burmában is tilos a mérgező növények termelése s még kevésbé tudja azt,
hogy Burmának vagy ezer km-es határa van Kínával.
Ezen a nehezen ellenőrizhető, hatalmas határon áthozni a kábítószereket,
nem probléma.

A mellébeszélés és a féligazság mondás további változata,
amikor Indiára (Bombay) mutatnak rá, ahonnan szétfut a drog világszerte.
Óvatosan megemlítik Macao-t és Hong Kong-ot is,
hiszen ez a vidék mindig is hírhedt volt korrupciójáról és bűncselekményeiről.
(Hong Kong egyébként is működési székhelye a ,,Kelet Rothschild-jának",
a zsidó Sir Lawrence Kadoorie-nek.)

További mellébeszélésben központi elosztóhelyként Amsterdamot és Londont emlegetik.
(Vigyázat: soha nem beszélnek termesztő helyről!)
Ugyanígy szerepel Kanada és legújabban Ausztrália. Emlegetnek még
a krimi-filmekből kölcsönzött kifejezéssel ,,Mexico kapcsolat"-ot is.

Hong Kongban a Vörös Kína által kezelt nagy biztosítóvállalatok,
bankok, nagyáruházak, gyártelepek, filmgyártó cégek,
újságkiadók szövevényes hálózata foglalkozik ,,mellékesen"
a drogüzérkedéssel.

Egyenesen bámulatos,
hogy a kapitalizmusnak oly fertője,
mint Macao és Hong Kong miért tudott fennmaradni a nagy,
fölszabadító vörös tengerben s miként tudnak itt a tőkések és
marxisták furcsa szimbiózisban együtt élni.
A dolog egyszerű: sokkal több profitot tud csinálni Vörös Kína ezzel
a kapitalista fészekkel,
mintha felszabadítaná és uralma alá hajtaná.
A nagy marxista eszmét olykor célszerű leakasztani a szögről,
a világ kommunista pártjainak derék elvtársai pedig vannak már olyan okosak,
hogy nem firtatnak kellemetlen kérdéseket.

Ha még ehhez hozzávesszük azt,
hogy Hong Kong
a zsidó Sir L. Kadoorie birodalma,
nincs mit csodálkoznunk
a zsidó és marxista érdekek egymást kiegészítő találkozásán.

Ezért nem szabadítja föl Kína a gyarmatosítók uralma alól Hong Kongot.
A drog és a többi bűn ebben a fertőben szövetségesére talál
a kommunistában és a kapitalistában.
A gaztett kapcsolja össze a két ,,ellenséget".

Itt is láthatjuk, amit annyit hangsúlyozunk:
a világ zsidóságának két arca van,
az egyik a tőkés, a másik a marxista.
Minden más beszéd, minden ú. n. ellentét a valóban buta gojok félrevezetésére való.

A heroint és a többi kábítószert iparszerűen termesztik
és állítják elő (olykor barna cukor fedőnév alatt.)
Vörös Kína Yünan tartományában s onnan árasztják el a világba minden idők
egyik legnagyobb üzlete és bűnszervezeteként.
Az emberiség testének és lelkének tönkretételére létesített évi több
ezermillió dolláros óriás-business,
amelynek mérete a Népgyilkosság gaztettén is túltesz.

A kommunisták két jelszava:
,,A legfőbb érték az ember!"
és
,,véget vetünk az ember ember által való kizsákmányolásának!",
aljasul gonosz, cinikus képmutatásként csendül a kábítószereken
elszerencsétlenült százezrek fülében.

Micsoda nyomorultul sötét gazság lehet az a kommunizmus,
amely ILYEN eszközökhöz képes nyúlni abból a célból,
hogy a tanításával szemben kifejtett ellenállást legyőzze?
Hát nem jól látta meg Hitler amikor azt mondta,
hogy a bolsevizmus szülőapja egy gonosztevő,
az anyja pedig egy őrült?

És mit mondjunk még ezen fölül a bolsevizmust létrehozó és
azzal együttműködő ,,jóságos Világkormányról" és
a világ-összeesküvés legfőbb intézőiről,
azokról,
akik rávették a kínaiakat erre a nyomorult népgyilkosságra?
És védőszárnyuk alá fogják őket?

És végül, mit szóljunk a még nyomorultabb nem-zsidó társadalomról,
amely hipnotizált idiótaként szajkózza, amit a zsidó a szájába rágott
a barbár, zsarnoki tömeggyilkos,
világuralomra törő ,,nácik"-ról és annyira nem sejti zord végzetét,
mint éppen a horogba harapó hal.

Mily furcsa,
olykor igazságtevő tud lenni a történelem.
1842-ben Anglia hadat viselt Kína ellen,
mert a kínaiak ellenálltak
az angliai zsidók által rájuk tukmált ópium fogyasztásnak.
Most a sárgák visszafizetik ezt a gazságot és ők kényszerítik rá a fehér emberre
a kábítószereket.
De ebben az esetben sem maradhatott el a mindig,
minden bűnben profitáló, örök, elpusztíthatatlan zsidó.
Most az új, a szocialista Kína, a jövő Emberiségének ,,ideálja",
építi szocializmusát népek meggyilkolása árán.
Mindenesetre az Átalakuló Világban nagy változás, ugrás ez.
És itt a híres mao-i konceptusnak,
a ,,Nagy Ugrásnak", amit a marxisták Hegel-ből torzítottak el,
ilyen értelmezése is lehet.
Valóban nagy ugrás minden idők egyik legnagyobb méretű gaztettébe.

 
 
0 komment , kategória:  Átalakuló világ: Kábítószerek  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 307
  • e Hét: 1830
  • e Hónap: 4698
  • e Év: 9847
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.