Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Átalakulóvilág:Az Istenhalott
  2011-02-05 07:15:24, szombat
 
 
Vízöntő: Átalakuló világ: 14. Az Isten halott


A világ alig szentelt figyelmet annak, ami Guyanában történt.
Legfeljebb csak annyit, mint egy labdarúgó mérkőzésen szokásos.
A helyzet az,
hogy az emberek ma már le sem tudják mérni ennek a szörnyűségnek a jelentőségét,
fel sem tudnak emelkedni arra a szemléleti pontra,
ahonnan kellő távlatba állíthatnánk a történteket Mert ami Guyanában történt,
az nem csak 900 beteglelkű szektás elszigetelt,
bizarr tragédiája, hanem baljóslatú ómen mindnyájunk számára.
Ami itt történt, már-már jellemző kezd lenni a Nyugat általános lelkivilágára.
Lassan már mindnyájunk agyában, gondolkodásában van valami,
e szerencsétlenek világából.

Egyezer régen a visegrádi Duna-parton ülve hosszan elnéztem két békát,
amint megelégedetten vartyogtak a kora reggeli napsütésben.
Hirtelen előmászott egy sikló és elképesztő ügyességgel elkapta az egyik békát
és vagy negyed órán át nyelte tehetetlen áldozatát.
Egy araszra tőle a másik béka boldog tudatlansággal,
mit sem sejtve a drámáról, zavartalanul tovább napozott.

Sajnos,
a ma embere pontosan így viselkedik. Fel sem tudja fogni a tragédiát maga korai,
gondatlanul tovább vartyog megelégedetten miközben
a dolgok fatális irányban rohannak vele.
Guyana
alig vert hullámot a széles tömegek gondolkodásában,
pedig a történelemben szinte egyedülálló bizarrságával fejbe kellett volna
verjen minket.

Az átlagember
általában megelégszik azzal, ha a sajtómédia tudomására hozza azt,
ami a világban történik.
A média belemegy, szinte vájkál az események részletes elmondásába és végül
az ember azt hiszi, hogy ,,mindent tud" a dologról, hogy megfelelően van informálva.
Jöhet a következő világeseményről szóló hír.
A tömeg szándékosan van elárasztva a már eleve szelektált és
megfelelően magyarázott hírekkel és más dolga nincs,
mint elfogadni a ,,pontos" hírszolgálatot.
A gondolkodás már nem a tömeg dolga.
Azt elvégzi helyette az,
aki a híreket összeállítja, vagy még inkább az,
aki sokszor az oka a világban végbemenő eseményeknek.

Ha a kisember,
ha a tömeg közül valaki gondolkodni is merészel, az előbb-utóbb bajba keveredik.
Vagy úgy,
hogy sorstársai elzárkóznak előle és egyedül marad ,,szubjektív" véleményével,
vagy úgy,
hogy fasisztának mondják és ezzel karrierje is törést szenved.

Lapunkban mindig arra próbáltuk felhívni a figyelmet,
hogy ne csak azt nézzük, ami történik, hanem sokkal inkább azt,
hogy mit jelent mindaz, ami történik.
Ezzel aztán elkerülhetetlenül ,,nácikká" válunk.

A guyanai esemény szellemtörténeti háttere nem csak komor,
hanem vészterhes is.
Próbáljunk a baj forrásához, a dolog gyökeréhez lehatolni.

Kezdjük
talán a legmélyebb ponton, Nietzsche híres megállapításával:
,,...ez a vén szent nem hallott arról, hogy az Isten halott."

Itt mindjárt megjegyezzük,
hogy olykor azt vágják fejünkhöz,
hogy noha a kereszténység grállovagjai képében tetszelgünk,
mégis az istentelen Nietzsche tekintélyére hivatkozunk állandóan.
Talán egyszer egy Nietschéről szóló tanulmányban rámutatunk arra,
hogy az ellentmondás nem a mi fejünkben van.

A múlt század,
óta a nagy gondolkodok egész sora el-elakadt ezen a nietzschei mondaton,
de többé-kevésbé ugyanarra a konklúzióra jutnak.
Mindenek előtt világos, hogy Nietzsche úgy mondja,

HA azt állítjuk, hogy az Isten halott,
akkor szembe kell néznünk azzal a félelmetes alternatívával,
hogy önnönmagunkban kell keresnünk azt az istenséget,
amelyet éppen tagadunk.
(Lásd a szovjet űrhajós kijelentését, hogy sehol nem találkozott Istennel az űrben.
Nyilván, úgy képzeli, hogy megtalálta önmagában, hiszen meghódította a Világűrt.)

Így állítja Nietzsche a materializmus gőgjébe omlott embert e szörnyű alternatíva elé,
de NEM az Istent tagadta,
ahogy szűkfejű papocskák gondolják.

Félelmetes tisztánlátással mondja másutt:

,,Az Istennek a semmivel való helyettesítése és föláldozása
a legkegyetlenebb paradoxális titok a jövő generáció feladata lesz.
Ennek előszelét már mi is megkaptuk."

Valóban még csak egy generáció kellett és a ,,Szovjet Alkotmányban" törvénybe
iktatják Istennek semmivel való helyettesítését.

Amit Nietzsche mond,
más szóval annyi, hogy agyunknak, szellemünknek Istenről alkotott képe a halott.
Nem az Isten,
nem a Valóság a halott, hanem az elménknek erről alkotott képe.
De beleestünk abba a hibába, hogy e képpel együtt a Valóságot, az Istent is tagadjuk,
ahogy azt a nyomorult materializmus teszi,
amely nem tesz különbséget az elme projekciói és a Valóság között.
Ebben a körülményben látta Nietzsche a jövő generáció tragédiáját.

Előző írásainkban már rámutattunk arra, hogy az Istent megtagadó lelkek
az istenség tulajdonságait kivetítik a közösségre,
az államra és most már a mindenhatóvá tett Állam tölti be
a Gondviselés szerepét a maga sötét,
mélytudati elemeivel.
Az az ember,
aki halottnak tudja az Istent a marxi-szocialista, vagy fábiánszocialista államtól követeli,
hogy gondoskodjék élete, jóléte felől.
Ez az a szörnyűség,
amelynek képe oly élesen megjelenik Nietzsche jövőlátásában.
Az Istennek a semmivel való helyettesítése akár a nagyszerű,
tudomány vívmányaként is óhatatlanul a bolsevizmus vagy
a cionista messianizmus rabszolga-karjaiba visz.
Az Isten nélkülivé vált ember ugyanakkor önmagát veszti el
s egy szocialista falanxter fizikai és szellemi jellegtelenségébe fullad.
A megvert, halott Pásztor juhai elszélednek és a Népek Farkasának áldozataivá válnak
a kissingeri ,,new world" Világkormány lidérces víziójában.

De minket most inkább
a másik nietzschei alternatíva érdekel:

Önmagunkban kell keresnünk a megtagadott istenséget.
Itt az a szörnyűséges ellenmondás és paradoxon, hogy azt keressük önmagunkban,
aminek a létét egyébként tagadjuk!
Hogy ebbe az ellenmondó káoszba kerüljünk,
elég ha tudati világunk tartalma nem differenciált,
ha emocionálisán egyensúlytalanok vagyunk,
vagy ha éppen dilettáns magabízással a logika, a pozitivizmus,
a tudomány szívet-lelket megzavaró fényében megvakulunk.

Valóban, Nietzsche után a halott Istenről szóló gondolat két irányba keresett magának kiutat.
A materialista primitív atheizmusban és a polgári körökben divatos existencializmusban.
A kettő között annyi a különbség, mint a lakhatatlan és terméketlen sivatag és
az éppoly mértékben lakhatatlan dzsungel közt, ahol a buja vegetáció megfojtja
az embert.
A marxi atheizmusban az ember elveszti individuum jellegét,
az egyén pusztán egy fogaskerék a szociális gépezetben,
az exisztencialista egyén viszont a világ közepe, a lét egyetlen valósága,
a Kosmos hallgatag sötét űrjében.
De ez az egyéni központ állandóan fenyegetve érzi magát az őt körülvevő Semmitől,
amely végül is csak elnyeli őt. Ez az, amit abszurdnak mond a saját mélységének
sötét ürességébe tekintő Heidegger.
Ahogy ezt az önmaga rémületébe roskadt exisztencialista embert ábrázolja Rodin
megrázó alkotása a Pokol fölött a mélybe merengő Gondolkodóban.

A materialista ember
épp úgy érzi, hogy az ő léte csupán egy funkció egy óriás falanxter rendjében,
miként az exisztencialista is ugyanazt érzi a kapitalista fogyasztói rendben.
Tehát minden tekintetben pontosan ellenkező életszerep jut ki neki osztályrészül,
mint amit individualitása tudatában magának tudat alatt igényel.
Rettenetes űr tátong aközött, amit magáról hisz és amit csinál.
Önmagáról alkotott individuális képéről érzi, mély óráin,
hogy összeomlóban van.

Ez az iszonyú belső ellenmondás menekülésbe, escapizmusba hajtja.
Ennek legáltalánosabb formája a világvárosi szórakozások ezer módja,
ahol feloldódnak, fesztelenítlenődnek a belső ellentmondások.
Ide tartozik még a túlhajtott sport, az alkohol, a turistáskodás, a kábítószerek és a sex.
Ezeken keresztül szabadul meg egy időre a lelke mélyén komorló Világfélelemtől,
az önmaga Semmijétől való félelemtől.

Mély óráján azonban fölveti magában a gondolkodó ember
a nagy kérdést:
Vajon a megrémült individuum befejező akkordja-e a nagy, kozmikus evolúciónak?
Vagy ahogy Bemard Shaw mondja
vajon nem egy új fázist nyit meg a Természet egy új teremtménnyel (superman) és
ez esetben a mai embert ép úgy visszaveti az evolúcióban,
mint évmilliókkal ezelőtt a majmot,
mert nem ütötte meg a mértéket, mert nem töltötte be a feladatát?

Elviselhetetlen gondolatok!

Az átlag existencialista egyszerűen nem bírja elviselni annak terhét,
hogy önmagában kell keresnie az Istent.
Odaért a szédítő mélységű szakadékhoz, amelynek kozmikus Titka
megsemmisítéssel fenyegeti.

Ebben az existenciális járványban vagy összeszedjük maradék értékeinket
és visszanyúlunk a múlt elfelejtett mestereihez, tanítóihoz,
vagy pedig úrrá hagyjuk magunkon a rémületet és belevetjük magunkat
az ezer formában kínálkozó escapizmusba, az alkohol,
kábítószerek, szektás tévelygések illúziójába és káoszába.


És a káoszban ott leselkedik ránk a Népek Farkasa.


Ezért fordulunk a keresztény tanokhoz oly óvatos, alázatos lelkülettel,
ezért nézünk bele tisztelettel más vallási rendszerekbe és ezért hallgatunk azokra
a modern tekintélyekre,
akik erre az útra megtanítottak minket. Rajtuk keresztül építjük ki
a keresztény nemzetiszocializmus eszméjét és ezen keresztül remélünk kijutni
az elnyeléssel fenyegető politikai és szellemi káoszból.

Ami Guyanában történt,
az nem más, mint lelkes idióták és lelketlen gonosztevők együttműködése.
S szerencsétlenek nem tudták a halott Istent önmaguk istenségével helyettesíteni.
Erre az erejét messze meghaladó lépésre csak Kelet bölcsei közül merészkedett
egy pár nagy lélek.
A teljes önátadás, aszketizmus és a türelmes alázat a feltétele annak
a nagyszerű vállalkozásnak, hogy az Istent önmagunkban találjuk meg.

A guyanaiakból mindez hiányzott.
És mivel hiányzott, kábítószerekkel próbálták pótolni. Azok a kábítószerek,
amiket ott a hatóságok találtak, főképp a mescalin és LSD,
valóban képesek az emberben olyan pszichikai ás fizikai elváltozást előidézni,
amiket a nagy keresztény és keleti szentek Isten kegyelméből és
a Yoga útján elértek.
Az eredmény látszólag ugyanaz.
A kábítószerek hatása alatt az áldozat elveszti az önzés,
az ego szolgálatában álló önösség tudatát és fantasztikusan tarka,
szépséges isteni világrévület tárul föl előtte, eggyé válva a végtelen hatalom
és boldogság érzetét adó kozmikus tudattal.

Ez az az állapot,
amit a szentek és Kelet bölcsei leírnak:
az önző, szerencsétlenséget hozó ÉN szétoszlik, felemelkedik egy magasabb,
kozmikus világtudatba.
Más szóval: Istenbe.

A guyanai szektások
továbbá a Yogának ama tanításaira építettek,
amely szerint épp az elme normális funkciói teszik lehetetlenné
a magasabb spirituális átéléseket bennük.
A Yoga valóban az elme tevékenységének szabályozását, sőt megszüntetését,
gondolatnélkülivé tételét (samadhi) hirdeti.

Ezek a szerencsétlenek
azonban sem intellektuálisan,
sem morálisan nem rendelkeztek annyi fegyelemmel, alázattal és energiával,
hogy a Yoga türelmes és beavatott vezetőt igénylő gyakorlatain át próbálták volna elérni
ezt a magasabb szellemi állapotot.
A modernség kaján ördöge meggyőzte őket arról,
hogy a szentek és yogik fárasztó gyakorlata, meditációi és imái,
a mai tudományos
világban már túlhaladottak:

a modern-szintetikus vegyszerek, minden különösebb erőfeszítés
és érdem nélkül elhozzák ugyanazt az eredményt. Pedig mind a keresztény tanítás,
mind
Buddha és Mohamed szigorúan tiltja kábítószerek használatát.


Guyanai szektások szintetikus szentek.

Ahogy Jung mondja az ilyenekről általában:

A keleti tanokkal való foglalkozás egyensúlytalan egyéneket az elmezavar határára
sodorhat és olyan szenvedések áradatét zúdíthatja rájuk,
amiről az egészséges ember nem is álmodik.

Az emberiség önzetlen szolgálata
nem egyeztethető össze a mescalinba menekültek részegségével. A kábítószer olyan,
mint a hamispénz:
sikert tud elérni egy időre, de megtéveszt másokat és hamis örömöt kelt bennünk és
a vég az elbukás. Az a részeg kép, amiben részesül, éppen nem a végső Realitás,
(az Isten) hanem az Illúzió. Mennyek Országába nem az LSD káprázatos útja visz,
hanem a kiskapu, a rögös, tövises Golgota-járás.

Ezek a szerencsétlenek,
épp úgy mint a többi, ,,természethez visszatérő",
a modern társadalmat tagadó és a ,,közösségi otthonok"-ban dologtalanul lézengő,
muzsikáló selejtlények a Megvilágosodás helyett, a téboly halálos sötétségét kapják.
Mert Megvilágosodást a szenvedés és az önuralom hozza és nem az elmeintézetek víziói.

Annak oka pedig,
hogy a guyanai szerencsétlenség fölött oly gyorsan napirendre tértek nem más,
minthogy ez a szekta a legfőbb körök védelmét élvezte, az elnök felesége
és Vance dísztagságában.
Ezért takarították el a tetemeket oly készséges gyorsasággal.
Nem csak szégyellték az ügyet, hanem meg is döbbentek azon,
hogy nyomorult politikai választási voksokért ennyire lealacsonyodtak.

Igen elgondolkodtató
és az amerikai közállapotokra jellemző,
hogy ilyen teljességgel esztelen szekták virágoznak szanaszét az országban
és nyernek védnökségeket a választások politikai céljáért.

A széles tömegek elméje már annyira zavart,
hogy már hovatovább nem is tudják mi a helyes, mi a helytelen.
Lassan
már el sem lehet várni ettől a degenerált, kábítószerekkel terhelt társadalomtól,
hogy felismerje azokat a mesterfogásokat,
amivel tulajdon ellenségei viszik szellemi és politikai katasztrófába.
Egy nagyon is józan,
de lelketlen hatalomra törő kisebbség világuralmi terveiben a kábítószeres szektamétely
az egyik főeszköz a gonoszságok elkövetésében.
A Népek Farkasa igen eredményesen dolgozik köztünk.

Régi mondás:
Akit az,Isten el akar pusztítani, annak elveszi az eszét.
Kern csoda tehát, ha a halott Isten helyébe a Gonosz Szellem kábítószerekkel,
védnökségekkel, ,,Human Right"-al és ezer más gazsággal operál,
hogy a világ megtébolyodását és a teljes káoszba döntését elősegítse.
Mert az is le van írva, hogy Dávid Király uralmát a világon a káoszon át kell felépítenie.

* * *

(A tanulmány háttere az emberiség örök metafizikai problémája,
a 18.-19.-ik század metszőpontján élt Friedrich Nietzsche szemlélete szerint.
A zsenialitás magaslatán álló, de mélységesen boldogtalan gondolkodó,
aki elborult elmével fejezte be életét,
(1844-1900) a létezést a meditálás fölé helyezi,
ami a kezdődő tőkés-marxista szellemiségnek legfőbb ereje volt,
a felfedezések, gyarmatosítások és a természettudományok fejlődésének
mozgalmas századában.
Mindezek erősen befolyásolták később is
a 19.-ik századbeli ,,felvilágosult" korszakának gondolkodását.
Nietzsche esetében is már nem a hívő keresztény az ideális személy,
hanem az előkelő, hősi és érzéseiben erős ,,Übermensch",
akinek számára ,,Isten halott" és aki az időben történő tervszerű önfejlesztésével
emelkedik fel tudásának és ezzel önfenntartásának legmagasabb csúcsára.
Ebben az értelemben Nietzsche az egzisztenciális lehetőségekért
az ,,összes értékek átértékelésé"-vel,
később a Franciaországból és Angliából kiinduló ,,Pozitivizmus" előhírnöke volt,
amely mint radikális ,,Empirizmus", a metafizikát teljes egészében elvetette.
A gayanai áldozatok nem tudtak metafizikai alap nélkül,
(mint a 19.-ik században)
az önistenítés magaslatára jutni és mert átcsúsztak az ,,egzisztencialista",
minden értéket tagadó atheizmusba, ezért reményt vesztetten részben önként
és részben erőszak behatására meghaltak.
A guyanai drámának ez a lelki háttere.
Az istentagadó ,,egzisztencializmus" lényege,
amely a nietzschei ,,Übermensch" lesiklásából ered.
(Sartre!) egy olyan felfogás, hogy az Ember önmagáért mások hátrányára is,
kíméletlenül szabad.
Ez az a tömegre szabott gondolkodás, amivel a marxista destrukció hatásosan tud operálni.
Az ,,egzisztencializmus" nem tévesztendő össze az ethikai ágat képviselő
gondolkodók szemléletével;
mint például Gabriel Marcel Franciaországban és Romano Guardini Németországban,)
a két világháború tapasztalatai és tanulságai után,
a nitzschei ,,Übermensch" bukásának következménye.
Marad azonban továbbra a kiutat kereső metafizikai örökség is,
mert még a szabadkőművesek is
(belső használatra)
egy ,,Legmagasabb Építő" létezésében hisznek. A Szovjetben szintén érzékeken kívülálló,
szerintük ,,abnormális" jelenségek vizsgálatával foglalkoznak.
(Kísérletek Nina Kulagina asszonnyal,
Leningrád és Semjon Davidowits Kirlian kísérletei, Krasnodar.)
Az istentelenség gondolata azonban mint eszköz a tömegbe be lesz vetve,
mert akkor a bűnre nincs bűnhődés. nincs lelkiismeret és felelősség:

Isten nélkül akkor csak gátlásnélküli rombolás van a bolsevizmus segítségével,
a Judaista Világkormány céljáért.
Szemben áll azonban ezzel, az idő és a biológiai erő,
mint a földi életet meghatározó és formáló két hatalmas tényező,
amely végül is a természeti törvények győzelmét fogja hozni a destruktivitással szemben.
(Lásd jelen számunkban:
,,Az idő halad" című folytatásunkat.)
Végül is Isten létezését,
vagy atheizmussal történő nemlétezését, gyakorlati tapasztalatokon át nem lehet bizonyítani.
De metafizikával az Ember pozícióját a Kozmoszban meg lehet határozni.
Ez szellemétől eredően, magatartásának a minőségétől függ,
amikor az Univerzumban elfoglalt helyzetére és létének célja felől tesz fel kérdéseket.
E két pólus polarizációs feszültségében akarja a metafizikai kutatás,
a látszólagos értelmetlenség értelmét megtalálni.
Az Ember theorétikus tudásához és a gyakorlati cselekvéséhez akarja
a szilárd megkapaszkodás területét megadni.
Ezzel az indulással, jelentőségében fundamentális,
tárgya szerint univerzális és végül emberségében (humanitás) magasra ívelő,
követendő célja szerint.
A szövegben előforduló kevésbé ismert megjelölések magyarázata:
Metafizika: az érzékeken kívül vagy felülálló világgal foglalkozó
tudományos kutatás megjelölése.
,,Übermensch": Csak megközelítően fordítható szó,
jelentősége ,,Superember".
Egzisztenciális: Határozottan létező.
Pozitivizmus: Tevőleges cselekvésű.
Empirizmus: A tapasztalati gondolkodás.
Theorétikus: Véleményezve vagy feltételezve.
Destruktív: Romboló.
Kozmosz: Világrend.

 
 
0 komment , kategória:  Átalakulóvilág:Az Istenhalott   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 268
  • e Hét: 729
  • e Hónap: 4100
  • e Év: 387136
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.