Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/50 oldal   Bejegyzések száma: 491 
A kezdet nem időbeli meghatározás
  2020-06-02 21:44:13, kedd
 
  A kezdet nem időbeli meghatározás

Nincs értelme rákérdezni, miért teremtette Isten a világot, s ugyancsak nincs értelme annak a kérdésnek, mi Isten terve a világgal, és annak, miért szükségszerű a teremtés. Éppen ezeket a kérdéseket teszi helyre, és leplezi le istentelen tartalmukat a következő mondat: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Nem azt mondjuk, hogy kezdetben Isten ezt vagy azt a gondolatot dédelgette a világ céljáról, hanem azt, hogy kezdetben teremtett Isten, a teremtó Istent megelőző kérdés értelmetlen, mivel a kezdet mögé visszamenni nem tudunk. Ebből az következik, hogy a kezdet nem időbeli meghatározás. Ha időbeli lenne a kezdet, akkor mindig lenne még valami előtte. A kezdet teljességgel egyszeri, ez az, ami minősíti. Egyszeri, de nem a mennyiség értelmében, hanem a minőség értelmében. A kezdet egyszerisége azt jelenti, hogy megismételhetetlen, hogy teljesen szabad. ... Kezdetben, azaz szabadságból, a Semmiből teremtette Isten az eget és a földet. Ez az a vigasz, melylyel Isten megszólít minket, akik itt középen, félve tekintünk a hamis Semmibe, a kezdet nélküli kezdetre és vég nélküli végre. Ez az evangélium, ez Krisztus, maga a Feltámadott, akiről beszélünk. Az, hogy Isten a kezdet, hogy velünk lesz a vég eljövetelekor, hogy szabad a világ felett, s hogy mindezt tudtunkra adja, ez az irgalmasság, a kegyelem, megbocsátás és vigasz.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Két kérdés a kezdetre
  2020-06-02 21:31:47, kedd
 
  Két kérdés a kezdetre

Két kérdés fogalmazódik meg bennünk: Ez a kezdet Isten kezdete, vagy Isten kezdete a világgal? Mindazonáltal már e kérdés megfogalmazása is megmutatja, hogy nem tudjuk, mit jelent a kezdet. Ha csak az szólhat a kezdetről, aki középen reszket a kezdet és a vég miatt, aki saját láncait próbálja elszakítani, aki csak bűnében veszi tudomásul teremtettségét, az nem teheti fel a kérdést, hogy a kezdet Isten kezdete, vagy Isten rendelte el a világ kezdetét. Isten számunkra a kezdet, ö teremtette számunkra kezdetben a világot, s ő teremtett minket is. Istenről másképp, mint a világ teremtőjéről, nem is lehet tudásunk. Mikor Luthertől azt kérdezték, mit tett Isten a világ teremtése előtt, ő így válaszolt: Virgácsot vágott azoknak, akik ilyen haszontalan kérdésekkel vannak elfoglalva. így nemcsak a kérdező kérdését utasította el, hanem azt is kifejezésre juttatta, hogy ott, ahol Istent nem ismerik fel mint a világ jóságos teremtőjét, ott haragos bíróként ismerik, mindig a kezdet és a vég közti középből indulnak ki. Nincs értelme annak a kérdésnek, mely a kezdetben teremtő Isten mögé szeretne visszanyúlni, azt keresve, mi lehetett Isten előtt.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A naponta szükséges gyakorlat
  2020-05-31 20:18:42, vasárnap
 
  A naponta szükséges gyakorlat

Vajon mi az oka annak, hogy gondolataim oly gyorsan elfordulnak Isten szavától, és hogy a szükséges órában nem találom a szükséges szót? Elfeledkezem valaha is az evésről, ivásról vagy az alvásról? Miért feledkezem meg akkor Isten szaváról? Talán azért, mert nem vagyok képes azt mondani, amit a zsoltár: Útmutatásaid örömömre vannak (Zsoltár 119, 16). Amiben örömömet lelem, azt nem felejtem el. Elfeledni vagy nem, e viszony nem az értelem ügye, hanem az egész emberé, benne leginkább a szívé. Amihez szívem, lelkem kötődik, azt soha nem felejtem el. Minél jobban szeretni kezdem Isten rendelkezéseit a teremtésben és szavaiban, annál jelenvalóbbak lesznek számomra a szükséges órában. A feledés ellen csak a szeretet véd.
Mivel Isten a történelemben, tehát a múltban szólt hozzánk, ezért a rá való visszaemlékezés, a tanultak ismételgetése naponta szükséges gyakorlat. Mindennap újra vissza kell tekintenünk Isten üdvtetteire, hogy előre tudjunk lépni. ... Az emlékezésből és ismétlésből él a hit és az engedelmesség. Az emlékezés a jelen erejévé válik, mert az élő Isten volt az, aki egykor értem cselekedett, és ma ennek bizonyosságával eltölt.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Mindenek fölött, mégsem egyedül
  2020-05-31 19:19:06, vasárnap
 
  Mindenek fölött, mégsem egyedül

Isten végtelen nagysága minden más valóság fölött nem azt jelenti, hogy Ő egy szeretet nélküli, magányos értelem. A Szentháromság tanítása át- meg átszövi az egész Bibliát. Isten úgy létezik, mint három isteni személy. De ez a három mégis egy - egyetlen isteni lényeg. Csak egyetlen Isten van, nem három. De ez az egyetlen Isten az Atya, Fiú, Szentlélek titokzatos és igazi egységében létezik - mindegyikük örökkévaló és kezdet nélküli. Mindegyikük igaz Isten. Tehát a szentsége - az Isten mindenek fölötti értéke és nagysága - nem azt jelenti, hogy Ő magányos és szeretet nélküli a végtelen magasságban. Isten, az Atya ismeri és szereti a Fiút tökéletesen, teljesen és végtelenül (Mk 1,11; 9,7; Kol 1,13). Az Isten, a Fiú ismeri és szereti az Atyát tökéletesen, teljesen és végtelenül (Jn 14,31). A Szentlélek a tökéletes, teljes és végtelen kifejezése az Atya és a Fiú egymás iránti ismeretének és szeretetének.
Miért fontos ez? Mert a háromságnak ez a tökéletes közössége lényeges része az Isten teljességének és tökéletességének és egész lényének. Lényeges része a mindenek fölötti értékének, szépségének és nagyságának - tehát lényeges része az Ő szentségének.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Az együgyű engedelmesség
  2020-05-30 22:22:17, szombat
 
  Az együgyű engedelmesség

Amikor Jézus arra kérte a gazdag ifjút, vállalja önként a szegénységet, akkor az ifjú tudta, hogy itt két választása van csak, vagy igent mondhat vagy nemet. Amikor Lévit elszólította a vámtól, Pétert a hálótól, akkor kétség sem férhetett hozzá, Jézus komolyan gondolja hívását. A meghívottaknak mindent el kellett hagyniuk, hogy követhessék Jézust. Amikor Jézus arra kéri Pétert, lépjen ki a hullámzó tengerre, akkor fel kell állnia és meg kell kockáztatnia a kilépést (Máté 19, 21; Márk 2, 14; 1, 16; Máté 14, 29). Mindegyik esetben egy dolgot célzott a felszólítás: bízni kell Jézus szavában, merni kell ráhagyatkozni, ezt a szót szilárdabb talajnak elfogadni, mint a világ kínálta bármilyen más biztonságot. A hatalmak, melyek Jézus szava és az emberi engedelmesség közé próbáltak állni, éppen olyan nagyok voltak akkoriban, mint ma. Minden harcba szállt, ellentmondott az értelem, a lelkiismeret, felelősségérzet, a kegyelet, sőt még maga a törvény, az írások tanítása -, hogy megakadályozzák ezt a végsőt, ezt a törvénytelen ,,rajongást". Jézus hívása azonban mindenen áttört, és engedelmességre késztette a meghívottat, megszólítottat. Maga Isten szólt az emberhez. Teljes, együgyű engedelmességet kért. ... Jézus konkrét hívásának és a feltétlen engedelmességnek megvan a maga visszavonhatatlan értelme. Jézus adott helyzetben fogalmazza meg hívását, ez a helyzet hihetővé és érthetővé teszi felszólítását. Éppen ezért mindig adott helyzetben hív, s azt kéri, ennek megfelelően válaszoljunk neki. Tudja ugyanis, hogy az ember csak a konkrét engedelmességben válik szabaddá a hitre.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Isten vigasztalása
  2020-05-30 21:59:04, szombat
 
  Isten vigasztalása

A mód, ahogyan megismerhetjük az Isten dicsőségét a Szentírásban, hasonlít ahhoz, ahogyan megtudhatjuk, hogy a méz valóban méz. A tudomány és a technológia képes bebizonyítani kémiai kísérletekkel, hogy az üvegben méz található - ahogyan a bibliahű tudósok is hathatósan érvelnek amellett, hogy a Biblia történelmileg megbízható. De a legtöbb ember nem kutató vagy tudós. Mi abból tudjuk, hogy ez méz, hogy megkóstoltuk.
Ehhez hasonlóan az Isten dicsőségének isteni édessége el van rejtve a Biblia üzenetében. Megérint minket, mert tudjuk, hogy Isten helyezte azt oda. ,,Milyen édesek ínyemnek ígéreteid! Édesebbek, mint számnak a méz" (Zsolt 119,103). ,,Ízleljétek meg, és
lássátok, hogy jó az Úr" (Zsolt 34,8). Ez valóságos látás és ízlelés, nem pedig látszat. Azt látja és ízleli meg, ami valóban ott van.

Amikor Jézus azt mondja, hogy ,,az Írást nem lehet érvénytelenné tenni" (Jn 10,35), amikor Pál apostol azt mondja, ,,a teljes Írás Istentől ihletett" (2Tim 3,16), amikor Péter apostol így beszél a Szentírás szerzőiről, hogy ,,a Szentlélektől indíttatva szólottak" (2Pt 1,21), a mi szívünk azt válaszolja: igen, valóban így van. Mert megízleltük és láttuk. Mi tudjuk. Ezért ismeretünk jól megalapozott. Nem a sötétbe ugrunk bele. Egész lelkünk belerendül a Biblia ujjongásába: ,,Igéd tartalma maradandó" (Zsolt 119,160). ,,Uram, Igéd örökre megmarad, szilárdan, akár az ég" (Zsolt 119,89). ,,Istennek minden szava színigaz" (Péld 30,5).
Amikor ez történik, Isten szavának teljes igazsága megtisztít minket, még a koronavírussal szemben is. Összehasonlíthatatlan vigasztalást ad: ,,Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet" (Zsolt 94,19). ,,Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR" (Zsolt 34,19-20).
Senki nem tudja úgy megvigasztalni a lelkünket ebben a járványban, ahogyan Isten tudja. Az Ő vigasztalása nem inog meg. Hatalmas és magas Szikla vigasztalása ez a háborgó tenger közepén. Az Ő szavából származik, a Bibliából.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Csak a hit ad nyugodalmas álmot
  2020-05-29 20:12:01, péntek
 
  Csak a hit ad nyugodalmas álmot

Amikor a tanítványok hajóra szálltak (Máté 8, 23), úgy tűnt, teljesen bizonyosak abban, hogy nem félnek. Miért voltak e felól ilyen biztosak? Ránéztek a szépen ringatózó sima tengerre, és nyugodtak, gondtalanok voltak. Ahogy azonban feltámadt a szél és felkorbácsolta a hullámokat, elveszítették nyugalmukat, s egyre növekedett bennük a félelem. Jézusról azt olvassuk, hogy aludt. Csak a hit ad nyugodt álmot így az alvás visszaemlékezés a paradicsomra. A hit biztonságát egyedül Istenből meríti. A tanítványok nem tudtak aludni, biztonságérzetük tovatűnt, elveszítették minden tartásukat. Hamis biztonság volt, pusztán a félelem más köntöse. Ez a biztonság nem tud felülemelkedni a félelmen - azonnal össze tud törni. Egyedül a hit képes legyőzni a félelmet, egyedül a hit tud túllépni minden csalóka biztonságérzeten, csak a hit ad szilárd támaszt. A hit, mely bizalmát nem saját magába, nem a kedvező tengeri időjárásba, nem a kedvező körülményekbe, nem saját erejébe, nem más emberek erejébe fekteti, hanem egyedül Istenre tekint, törjön ki bár akármilyen vihar. Csak az Istenben bizakodó hit nem vakhit, nem babonaság, csak ez nem vezet a félelembe, csak ez szabadít meg a rettegéstől.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Isten egyetlen embert sem vezet félre
  2020-05-29 20:06:09, péntek
 
  Isten egyetlen embert sem vezet félre

A kezdetekkor, működésének elején Jézust megkísérti a sátán. Az Istentől elszakadok, a gonosz hatalmak lépnek hozzá, s abban a pillanatban, amikor megváltó művét meg akarja kezdeni, a bukását kívánják (Lukács 4, 3). Az evangélium elmondja, hogy Jézus éhezik. Hozzálép az ördög és megszólítja: Ha Isten fia vagy, parancsold meg ennek a kőnek, hogy változzon kenyérré. Ha Isten ereje van benned, akkor segíts magadon. Tégy csodát, változtasd át a követ kenyérré, és nem éhezel többé. Minek van különben isteni hatalmad? Bizonyítsd be hatalmadat, ha valóban Isten fia vagy. Nézd, nemcsak te éhezel, hanem emberek milliói éheznek. Szemük egyedül azt kutatja, ki ad nekik enni. Nem képesek arra, hogy lelkesedjenek érted, Istenért, ha először nem adsz nekik kenyeret. ... A látszólag másokért könyörgő szeretet hangjában Jézus felismeri az ördög hangját. Hallatlan felismerés volt ez. Jézus elutasítja a sátánt: ,,írva van, nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten szavával." Amit itt tapasztalunk, az az, hogy Isten soha nem téveszt meg senkit.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Ha ő eldönti, mi ezt vagy azt fogjuk tenni
  2020-05-29 19:40:30, péntek
 
  Ha ő eldönti, mi ezt vagy azt fogjuk tenni

A Szikla, amelyen állok (és amire szeretném, hogy te is ráállj), az a Szikla, amely Isten cselekedeteit jelenti ebben a világban most és mindörökre. ,,Ha az Úr akarja," mondja a Biblia, ,,mi élni fogunk." Ez határozza meg életünk minden mozzanatát teljes mértékben. Nem csupán annyira, hogy ,,akár élünk, akár meghalunk, Istennél leszünk," hanem oly mértékben, hogy ,,Isten fogja eldönteni, élsz-e vagy meghalsz - most."
És nemcsak arról van szó, hogy élünk vagy meghalunk. Ő sokkal mélyebben jelen van az életünkben. ,,Ha az Úr akarja, akkor mi... ezt vagy azt tesszük." De jelen van az ebben és az abban is. Ő mindenhol ott van, és teljesen részt vesz az életünkben, bármi történjék is: egészség vagy betegség, gazdasági összeomlás vagy gazdasági talpra állás, lélegzetvétel vagy elmúlás.
Ez azt jelenti, hogy amíg vártam az orvos rendelőjében, hogy a biopsziához megérkezzen a műszer, Isten azt is mondhatta volna (és ezt később meg is tette): ,,Ne félj! Akár élsz, akár meghalsz, velem leszel. És mindaddig, amíg élsz, semmi sem történhet veled - semmi! -, amit nem én rendelek el.
Ha úgy döntök, élni fogsz. Ha úgy döntök, meg fogsz halni. Addig élsz, amíg az én elhatározásom szerint el nem jön a halálod órája. Én pedig eldöntöm, hogy ezt vagy azt fogod tenni. Most pedig láss munkához!"
Ilyen az én Sziklám - ma, holnap és mindörökké!

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Nem "jól vagyok", hanem "jól érzem magamat"
  2020-05-29 19:29:01, péntek
 
  Nem "jól vagyok", hanem "jól érzem magamat"

Fogalmazzunk inkább így! Mielőtt rákkal diagnosztizáltak volna, az emberek gyakran kérdezték tőlem: "Hogy van az egészséged?" Én erre azt válaszoltam: "Jól". Ma már nem így válaszolok. Azt mondom: "Jól érzem magam." A kettő között van különbség. Az évenkénti prosztatavizsgálat előtt egy nappal jól éreztem magam. Egy nappal utána megmondták nekem, hogy rákos vagyok. Más szavakkal: nem voltam jól. Így tehát mikor ezeket a szavakat írom, igazából nem tudom, hogy jól vagyok-e. (Valószínűleg sokkal jobban, mint ahogyan megérdemlem.) Mindössze annyit tudok, hogy éppen most rákos vagyok. Vagy koronavírusos...
Mi a mondanivalóm lényege? A lényeg a következő: végeredményben azért nem helyénvaló azt mondani, hogy "jól vagyok", mert egyedül Isten tudja és dönti el, hogy jól vagy-e - most. Azt mondani, jól vagyok, amikor nem tudod, hogy jól vagy-e, és nem is tudod ellenőrzésed alatt tartani, befolyásolni, hogy jól vagy-e, olyan, mintha azt mondanád: "Holnap elmegyek Chicagóba, és üzletet kötök ott". De hiszen még azt sem tudod, hogy egyáltalán élni fogsz-e holnap, nem hogy még üzletet is tudnál kötni ott. A Biblia így tanít erről:

"Most tehát ti azt mondjátok: 'Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk', azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni." (Jak 4,13-15)

Nos, ilyen az Isten. Őt érdekli a távoli jövő, de egyúttal az is, akinek az élete éppen most elpárolog. Ez történik, amikor a bibliai igazság napfénye belevilágít a mi véleményünk mulandó ködébe.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
     1/50 oldal   Bejegyzések száma: 491 
2020.05 2020. Június 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 17 db bejegyzés
e év: 1671 db bejegyzés
Összes: 27570 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2502
  • e Hét: 13425
  • e Hónap: 9243
  • e Év: 439685
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.