Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/67 oldal   Bejegyzések száma: 661 
Használhatók vagyunk még?
  2021-04-29 07:25:42, csütörtök
 
  Használhatók vagyunk még?

Gonosz tettek néma tanúi voltunk. Minden hájjal megkentek lettünk, megtanultuk a színlelés, és a többértelmű beszéd művészetét. A tapasztalat bizalmatlanná tett minket az emberekkel szemben, és el kellett hallgatnunk előlük az igazságot és a szabad gondolatokat. Az elviselhetetlen konfliktusok megtörtek bennünket, talán még cinikussá is váltunk - használhatók vagyunk még? Nem zsenikre, nem cinikusokra, nem rafinált taktikusokra, nem olyanokra lesz szükségünk, akik megvetik az embereket, hanem egyszerű, egyenes emberekre. Elég erős lesz a belső ellenállóerőnk azzal szemben, amibe belekényszerülünk, és elegendően kíméletlen az őszinteség önmagunkkal szemben, hogy újra megtaláljuk az utat az egyenességhez és az egyszerűséghez?

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Miért feledkeztél meg rólam?
  2021-04-17 10:29:23, szombat
 
  Miért feledkeztél meg rólam?

Miért feledkeztél meg rólam? Egyszer minden keresztyén ajkát elhagyja ez a kérdés, amikor minden ellene van, minden földi reménye széttörik, amikor teljesen elveszettnek érzi magát a nagy világtörténelmi események folyamatában, amikor minden életcélja meghiúsul, és minden értelmetlennek tűnik. Ilyenkor azonban az a döntő, hogy kihez intézi az ember ezt a kérdést. Nem a vak sorshoz, hanem Istenhez, aki az én kősziklám, és az is marad, az örök alap, amelyen életem nyugszik. Kétségbeesem, Isten azonban olyan, mint egy szikla; megingok, de Isten megingathatatlanul mellettem áll; hűtlen leszek, Isten akkor is hű marad... Elviselni a szégyent, gúny tárgyává lenni a hitért, ez évezredek óta kitüntetés az istenfélő emberek számára. Testileg és lelkileg fájdalmat okoz, hogy nem múlik el úgy nap, hogy ne öveznék kétellyel és ne gyaláznák Isten nevét. Hol van hát a te Istened? Akkor vallom meg őt a világ előtt és Isten minden ellensége előtt, amikor a legnagyobb nyomorúság közepette is hiszek Isten jóságában, a bűnt megtapasztalva hiszek a megbocsátásban, a halál közelében az életben, alulmaradva is hiszek a győzelemben, és elhagyatottan is Isten kegyelmes jelenlétében. Aki megtalálta Istent Jézus Krisztus keresztjében, az tudja, hogy milyen csodálatosan rejtőzik Isten ebben a világban, és hogy ő éppen akkor áll hozzánk a legközelebb, amikor a legtávolabbinak hisszük.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
"Akarok"
  2021-03-24 22:04:46, szerda
 
  Először is el kell felejtenünk azt a mondatot, hogy ,,én akarok". Először várnunk kell, míg Isten a Szentlélek által megtanítja nekünk, hogy ezt új módon és helyesen mondjuk. A mondat, ,,akarok", éppen a jámborság dolgaiban tudja a legnagyobb rosszat okozni. ,,Jámbor akarok lenni, szent akarok lenni, meg akarom tartani a parancsokat." Először is alapjában véve azt kell megértenünk, hogy ezekben a dolgokban sem a mi akaratunknak, hanem Isten akaratának kell teljesednie. Le kell tudnunk mondani saját jámbor énünkről azért, hogy Isten be tudja bennünk teljesíteni művét. Különben a mi ,,én akarok" gondolatunkra biztosan csőd következik. Ha azonban Isten kegyelme által abbahagyjuk azt, hogy ezt hangoztassuk, ,,én akarok", és engedjük, hogy Isten elindítsa velünk az újrakezdést Jézus Krisztusban, és az ő útjára lépjünk, akkor lemondunk a mi akarok és nem akarok dacos kifejezéséről, akkor a Szentlélek kezd hozzánk beszélni, és egészen új és más módon, mint eddig, tudjuk kimondani: ,,akarok". ... Meg akarom tartani parancsaidat (Zsoltárok könyve 119, 8). Nem kényszerítve teszem ezt, mert Te szabaddá tettél engem, hogy akarhatok, akarhatom, amit gyűlöltem, és Te az akaratomat útmutatásaidhoz kötötted. Maga Isten, a Szentlélek az, aki bennem igazzá teszi, ami egyedül Krisztusra érvényes: az én akaratom, amit Te üzensz. De mivel nem a Szentlélek, és nem az Úr Jézus Krisztus vagyok, ezért az ,,én akarom" helyett hozzá kell kapcsolnom a gyors kérést, ,,ne hagyj el túlságosan" (Luther 1521).

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A nagy jelentőségű óra
  2021-03-24 21:59:45, szerda
 
  A nagy jelentőségű óra

A jelen Isten velünk töltött felelősségteljes órája.
Minden jelen, ma és a holnap, a jelen a maga teljes valóságában és sokoldalúságában. Az egész világtörténelemben mindig csak egy fontos óra van, ez pedig a jelen. Aki elszökik a jelenből, az Isten órái elől szökik el. Aki az időből menekül, az Isten elől menekül. Szolgáljátok az időt. Az idők ura Isten, az idők fordulópontja Krisztus, az idők szelleme a Szentlélek. Minden időpontban a hármasság rejtőzik. Hogy Istent elismerem életem urának, hogy Krisztus előtt, életem fordulópontja előtt, eljutok az ítéletről a kegyelemhez, és meghajolok előtte. A Szentiélekben pedig, az idők szellemei közt megpróbálok neki teret és erőt teremteni. ... Az időt szolgálni nem jelenti azt, hogy rabszolgái leszünk az időnek, nem jelenti azt, hogy mindent helyeslünk, ami korszerű, csak azért, mert korszerű. A szolgálathoz a saját akarat erőssége és a saját gondolatok tartoznak, nem pedig az utánafutás, utánzás gyengesége, az együtt kiabálás. Ez a sor nem azt jelenti, hogy szolgáljátok a divatot, hanem szolgáljátok az időt. A divat olyan, amilyenné mi emberek tesszük. Ez ugyanúgy lehet megvetendő is. Az idő az, amit Isten tesz. Nem az embereket kell szolgálni, hanem Istennek kell szolgálni, ez pedig azt jelenti, hogy az időket szolgáljuk.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Igazodj a világhoz
  2021-03-23 21:52:03, kedd
 
  Igazodj a világhoz

Hogy modern, vagy nem modern, ez a kérdés ma, és közelebbről érint minket, mint bármikor korábban. Az érdeklődés előterébe került, nemcsak divat vagy egészségügyi kérdéseknél, hanem az emberi érdeklődési kör, a tudomány, az irodalom és a vallás minden területén. Szolgáljátok az időt (Rómaiaknak írt levél 12, 11), e sor olvastán különböznek a vélemények. Egyesek a modernekkel együtt kiabálnak, mások, akik tudatosan nem modernek, azok átszellemülten, megszépítve tekintgetnek vissza a régi szép időkre. Arra a kérdésre, vajon modern ember akarsz-e lenni, az egyik csoport éppen olyan tudatosan igennel válaszol, mint a másikak nemmel. Milyen választ adjon erre az, aki magát kereszténynek tartja? Hogyan viszonyuljon az idők változásához? Vajon egy kereszténynek konzervatív vagy haladó módon kell gondolkodni? Vajon modern legyen, vagy kevésbé legyen modern? Minden keresztény számára az alapvető kérdés az örökkévalóság kérdése. Hogy érhetem el itt, az időm kellős közepén az örökkévalóságot? Itt csak egyetlen út lehetséges, kilépni az időből, és közömbössé válni mindennel szemben, ami itt történik, és egyedül az örökkévalóságot szem előtt tartva élni. Ebből a felfogásból rángat vissza az a szentírási sor, hogy ,,szolgáljátok az időt". Ha meg akarjátok találni az örökkévalóságot, akkor szolgáljátok az időt. Micsoda ellentmondást sejtet ez a sor. Ha a nem múlandó a célod, akkor igazodj a mulandóhoz, ha az örökkévalót akarod, akkor igazodj az időbelihez. Ha Istent akarod, akkor ragaszkodj a világhoz.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Boldogság vagy boldogtalanság
  2021-03-23 21:48:20, kedd
 
  Boldogság vagy boldogtalanság

Egyes gyermekeit Isten boldogsággal áldja meg (1Mózes 39, 23). Engedi, hogy sikerüljön nekik minden, amihez nyúlnak, velük van, a többi ember jóakaratát ajándékozza nekik, cselekedeteiket siker és elismerés koronázza, és Isten hatalmat ad nekik más emberek fölött. Így elősegíti azt, hogy műve általuk teljesedjen be. Igen, időnként rájuk is rájuk köszönt a szenvedés és a megpróbáltatás ideje, de ha emberek rosszat tesznek ellenük, Isten akkor is jóra fordítja életüket. Más gyermekeit Isten szenvedéssel áldja meg, nem ritka, hogy még a mártíriumot is el kell szenvedniük. Isten összekapcsolódik a boldogsággal és a boldogtalansággal is, hogy embereket az útján célja felé elvezessen. Ezt az utat így hívják: Isten parancsainak megtartása (I. János 3, 24). A célja pedig, hogy Istenben maradjunk, Isten pedig bennünk. A boldogság és a boldogtalanság az isteni boldogság elérésében teljesedik ki: Mi Istenben, Isten bennünk. E célhoz vezető út Isten parancsaiban való járás, már az isteni boldogság kezdete. Honnan ismerjük meg, hogy boldogságunkban, boldogtalanságunkban ezen isteni boldogság felé haladunk-e? Arról ismerhetjük meg, hogy ellenállhatatlan szeretet ébred bennünk ez iránt az út iránt, ez iránt a cél iránt, még akkor is, hogyha az úton elesünk, és úgy tűnik, hogy elveszítettük a célt. Ez a szeretet Istentől származik. Ez a szeretet a Szentlélek, akit Isten adott nekünk

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Egy hang bennünk
  2021-03-23 21:44:30, kedd
 
  Egy hang bennünk

Gyógyítani, vezetni, megvigasztalni (Izajás 57, 18) ezek Isten cselekedetei pünkösdkor. Isten a mi útjainkra emeli tekintetét, kegyelem, ha ezt megteszi, mert engedhetné, hogy járjuk saját útjainkat anélkül, hogy figyelemmel kísérné. Ő azonban ránk tekintett látta sérüléseinket, zavarunkat és szorongásunkat. Most arra készül, hogy gyógyítson minket. ...
Nem kínoznak már emlékek, minden fájdalom a semmibe süllyed, a feledés homályába, ahogy ez egy szeretett ember jelenlétében megtörténik. Isten közelebb van hozzánk, mint ami elmúlt.
Isten vezetni akar minket. Az ember nem minden útja Isten vezetése, gyakran hosszasan haladhatunk saját útjainkon, ezeken a véletlen játékszerei vagyunk, vajon a boldogság vagy a boldogtalanság felé vezetnek. A saját utak körbe-körbe vezetnek, s mindig önmagunkhoz érkezünk vissza. Isten útjai Istenhez vezetnek. Isten a boldogságon és boldogtalanságon keresztül mindig magához vezet. Erról ismerjük fel Isten útjait. Isten vigasztalni kíván minket. Isten csak akkor vigasztal, ha elég ok van rá ha az emberek lába alól kicsúszik a talaj, ha félelemmel tölti el az élet értelmetlensége. A világ a maga valóságában mindig félelmet kelt. Az, aki megvigasztaltatik, többet lát és többet birtokol, mint a világ, övé az élet Istennel. Semmi nincs szétrombolva, elveszve, ha Isten nyújt vigaszt. ... Miképpen gyógyít, vezet, vigasztal Isten? Egyedül azáltal, hogy hangja megszólal bennünk, mely azt mondja, imádkozzatok, hívjátok, kiáltsátok, ,,szeretett Atyánk" (Galatáknak írt levél 4, 6). Ez a Szentlélek, ez Pünkösd.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Pünkösd levél a fogházból
  2021-03-23 21:41:41, kedd
 
  Pünkösd levél a fogházból

Még a pünkösdöt is külön ünnepeltük, mégis különös módon a közösség ünnepel. Mikor ma korán reggel megszólaltak a harangok, nagyon elfogott a vágy, hogy istentiszteleten legyek, de akkor úgy cselekedtem, mint János Patmoszon (Jelenések könyve 1, 9). Tartottam magamnak szép istentiszteletet, alig lehetett érezni a magányt, olyannyira itt voltatok Ti mindnyájan, s a hívők azon közösségei, melyekben már ünnepeltem pünkösd ünnepét. Íme Paul Gerhard pünkösdi énekének szép sorai:
,,Az öröm lelke vagy..." és ,,Adj örömet és erőt..." ezt mondogatom magamnak tegnap este óta minden órában, és nagy örömöt érzek ennek során. Hozzáteszem még a sorokat: ,,ha elhagyod magad, akkor erőd gyöngeséggé válik a nélkülözés napján" (Példabeszédek könyve 24, 10), és azt is: ,,Isten nem a csüggedtség lelkét, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk (Timóteusnak írt második levél l, 7). A ,,nyelveken szólás" különös csodája (Apostolok cselekedetei 3, 1-13) ismét nagyon foglalkoztatott. Véget vetett a nyelvek babiloni összekavarodásának, melynek következtében az emberek nem tudják egymást megérteni, mivel mindenki csak a saját nyelvén beszél. Ezen győzedelmeskedett Isten nyelve, melyet minden ember ért, melynek köszönhetően az emberek egymást is ismét megértik. Az egyház az a hely, ahol ennek meg kell történnie ezek igen nagy és fontos gondolatok.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Mi a kegyelem?
  2021-03-21 07:06:28, vasárnap
 
  Mi a kegyelem?

Túlerőben van bennünk a rossz, a bűnös és az alantas, és megmaradunk igézetében, míg élünk. S kételkedhetünk a jóban, a szentben, saját magunkban, Istenben, ha nem szólt volna hozzánk Isten: ,,Legyen elég neked az én kegyelmem, mert erőm a gyengében hatalmas" (Korinthusiaknak írt második levél 12, 9). Ezzel világos, hogy a vallás nem annak a beteljesülését adja nekünk, amit megtagad tólünk a világ, s hogy a vallás nem boldogságosztó a földön. Nem, a boldogtalanság nyugtalanság és tagadás a vallás által kapott hatalmat a világban. Legyen elég neked az én kegyelmem. Mi a kegyelem? A kegyelem láthatatlan, olyan, amit közvetlenül nem érzékelhetünk a világban, ellenkezőleg, a kegyelem teljességgel valószínűtlen, hihetetlen, nem megítélhető az alapján, amit itt átélünk. Olyan történésről beszél, mely e világon túl történt, el akar szakítani saját világunktól ahhoz a másikhoz. Sötét szakadék tárul fel, s egy hang azt parancsolja, ugord át! Megfoglak, erősen tartalak, kinyújtom utánad a kezem, tedd kockára az életed, bízz bennem úgy, mint semmi másban. Elég neked az én kegyelmem, én vagyok a kegyelem, neveden szólítottalak. Enyém vagy (Izajás 55, 8).

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
S ha nincs benne szeretet
  2021-03-21 07:02:12, vasárnap
 
  S ha nincs benne szeretet

Először úgy tűnik, valami nagyon együgyű lenne, amit itt olvasunk. Egy életnek csak annyiban van értelme és értéke, amennyiben szeretet van benne. S egy élet semmi, egyáltalán semmi, sem értelme, sem értéke nincs, ha nincs benne szeretet (Korinthusiaknak írt első levél 12, 1-3). Egy élet annyira értékes, amennyi szeretet van benne. Minden más semmi, egyáltalán semmi, közömbös, lényegtelen minden rossz és minden jó, minden nagy és minden kicsi lényegtelen, csak egyet kérdeznek tőlünk, van-e bennünk szeretet. ...
,,Szóljak bár emberek és angyalok nyelvén"... ez az a lehetőség, amivel nem számoltunk, hogy a legszentebb szavak szentségtelenek, istentelenek és alantasak lesznek, ha hiányzik belőlük a szív, ha nincs bennük szeretet. ...
,,És minden titkot és tudást birtokolnék", ha már tudnám, miért kell nekem ezt, a másiknak azt az utat járni, ha Isten sötét útjait már itt ismerném vajon nem ez lenne a boldogság? ...
Ismeret, tudás, igazság, szeretet nélkül semmi, nem igazság - hiszen az igazság Isten, és Isten a szeretet - ezért az igazság szeretet nélkül hazugság.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
     1/67 oldal   Bejegyzések száma: 661 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 95 db bejegyzés
e év: 792 db bejegyzés
Összes: 30324 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 345
  • e Hét: 1562
  • e Hónap: 9202
  • e Év: 247678
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.