Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/44 oldal   Bejegyzések száma: 436 
A történelem az Isten országával van kapcsolatban
  2018-11-10 08:51:21, szombat
 
  A történelem az Isten országával van kapcsolatban

A világtörténelem megértésének kulcsa az Isten országának megértésében rejlik. Más népek történelme, akikről említést tesz az Ószövetség, a szent írókat csak annyiban érdekelték, amennyire ezek a népek érintkeztek Izrael sorsával. Napjainkban a történelem olyan mértékben fontos, amilyenben érintkezik az Egyház történelmével. A világon a legfontosabb dolog az Isten országa. Már a legelején, az ember bűnesetétől fogva, Isten belekezdett egy új ország létrehozásába. Még a felállítás fázisában van, de ez a folyamat sikeresen végbe fog menni. A különböző események jelentősége az által van meghatározva, mennyire vannak segítségére ennek a folyamatnak. Napjaink problémáit helyesen megérteni és magyarázni csak ennek fényében lehet. Minden, amit Isten megenged, hogy megtörténjék ebben a világban, közvetlenül kapcsolatban van az Ő magasztos tervével az Ő Egyházát és országát illetően.
Ne nyugtalankodjunk ezért, ha olyan kifürkészhetetlen események tanúi lehetünk, amelyek ebben a világban történnek. Inkább azt a kérdés tegyük fel: Milyen kapcsolatban vannak ezek az Isten országával? Ha a megmagyarázhatatlan események veletek történnek meg, akkor a helyett, hogy zúgolódnátok, és panaszkodnátok sorsotokra, kérdezzétek meg magatoktól: Mit akar ez által Isten nekem üzenni? Miben kell megváltoznom? Hol követtem el hibát, és Isten miért engedte meg, hogy ez megtörténjen? A legmegmagyarázhatatlanabb helyzetekben is lehet értelmet találni. Sosem szabad kételkednetek Isten szeretetében, és igazságosságában. Ha Isten nem válaszolna imádságainkra, vagy számunkra értelmezhetetlen módon válaszolna rá, mi lennénk a legszerencsétlenebb emberek. Szerencsére, Ő válaszol, habár néha nem késlekedik, hogy rámutasson hibáinkra, arra, hogy mit kell megváltoztatnunk életünkben. Ő gondot visel ránk. Ő azt akarja, hogy megfeleljünk annak az állapotnak, amely ránk vár az Ő országában, amelyet Ő készített el számunkra. Tehát, minden eseményre a nagy, örökkévaló és dicsőséges isteni célok fényében kell tekintenünk.

Martyn Lloyd-Jones
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A történelem az Isten tervének megfelelően fejlődik
  2018-11-10 08:41:23, szombat
 
  A történelem az Isten tervének megfelelően fejlődik

Nincsenek véletlenek. A történelemnek van egy megfelelő irányba haladó terve, amelyben minden öröktől fogva előre van látva. Isten már a legelején látja annak végét. Ő ismeri a korszakokat és az időket. Ő az Ő felállított céljait eléri. Tudja, mikor kell megáldania Izraelt, és mikor kell az áldást megvonni tőle. Minden hatalom az Ő kezében van. Mikor eljött az idő teljessége, Ő odaadta az Ő Egyszülött Fiát. Ő megengedte, hogy először megjelenjenek a filozófusok, akik a dolgok rendjét magyarázták. Utána feltámadtak a rómaiak, aki állami berendezkedésükről váltak híresekké. Utakat építettek, és az általuk meghódított területeken felállították a törvényes rendet. Csak ez után küldte el Isten az Ő Fiát. Mert ez volt az Ő terve.
Igen, az emberiség történelmének meg van a célja és értelme. Minden, ami a huszadik században történik, nem véletlenül történik. Emlékezzünk arra, hogy az Isten tervének közepében az Ő Egyháza van, és ne feledkezzünk meg arról, milyen büszke és nemtörődöm ő ebben a huszadik században. Az önhittség trónusába telepedett, hivalkodva az úgynevezett kulturális evangéliummal és teológiával, és esetlenül szól a megtérésről, a Szent Lélek munkájáról, és más igazságokról. Emlékezzetek a viktoriánus idők pompázatos istentiszteleteire. Emlékezzünk meg annak tudományba vetett hitéről, és készségét, hogy Isten kijelentését felcserélje az emberi filozofálgatásra. Milyen gyakran cáfolták az Újszövetség lelkületét! Az Egyház megérdemli az ítéletet. Nem is olyan nehéz megérteni a huszadik század történelmét, ha a tizenkilencedik század prizmáján keresztül szemléljük azt. Minden esemény a megfelelő tervek szerint megy végbe.

Martyn Lloyd-Jones
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Felebaráti szeretet
  2018-11-09 17:35:58, péntek
 
  A keresztyén embernek imádkozni kell azért, hogy Isten plántálja be és növelje szívében a felebaráti igaz szeretetet

Az Isten és a felebarát iránti szeretet úgy együvé tartoznak, hogy egyik elő nem fordulhat a másik nélkül. Aki Istent igazán szereti, felebarátait is szereti, aki pedig felebarátait nem szereti, az Istent sem szereti igazán. Ezért mondja János: ,,Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az." (1Jn 4:20) Ezért Üdvözítőnk is, bár az Isten iránti szeretetről szóló parancsot első és nagy parancsolatnak mondta, mivel Isten a legelső és legnagyobb lévén a legfőbb szeretetre méltó, mégis a felebaráti szeretetről szóló parancsot ahhoz hasonlónak mondta, mivel egyik a másik nélkül nem lehet. (Mt 22:37-39)
Nem lehet egyik a másik nélkül azért, mert Isten szeretete megkívánja, hogy megtartsuk parancsait (1Jn 2:5, 5:3), vagyis úgy szeretjük igazán Istent, ha parancsait megtartjuk. Azt pedig ő parancsolta, hogy felebarátainkat szeressük (3Móz 19:18) és így az Isten iránti szeretet nem lehet felebaráti szeretet nélkül. Nem szeretjük Istent igazán, ha felebarátainkat nem szeretjük. (1Jn 4:21)
Amint az Isten iránti, úgy a felebaráti szeretet is nemcsak szóból, hanem cselekedetekől áll. Éspedig a következőkből:
1. Felebarátunk iránt jó indulattal és igazszívűséggel viseltessünk.
2. Ha azt látjuk, hogy felebarátunk boldog és jó szerencséje van, örüljünk rajta, ha pedig azt látjuk, hogy nyomorúságban van, szomorkodjunk azon.
3. Amennyire lehet, igyekezzünk felebarátunk boldogságát előmozdítani, a nyomorúságot pedig róla elfordítani.
4. A felebarátunkkal való viszálykodást kerüljük, keressük vele a békességet. Ha pedig őt valamikor megbántjuk, vagy ő minket megbánt, hamar megbékéljünk és a felbomlott békességet helyreállítsuk.
5. Felebarátunknak soha ne tegyünk tudva, szándékosan kárt se becsületében, se javaiban.
6. Legyünk készen felebarátunknak minden szükségében tőlünk telhetően szolgálni és segítségül lenni.
7. Felebarátunk lelki és testi jólétéért Istenhez könyörögjünk.
De jól jegyezd meg, keresztyén ember, hogy nemcsak az a felebarátod, aki jóbarátod, jóakaród, jótevőd, hanem az is, aki ellenséged, irigyed, gyűlölöd, gyalázód, kártevőd. Az ilyen is felebarátod, ezért Mestered megparancsolta, hogy az ilyent is szeresd. (Mt 5:44) Nem is különösen derék dolog azokat szeretni, akik minket szeretnek, velünk jót tesznek és irántunk jóindulattal vannak. A hitetlen pogányok is szeretik az ilyeneket. (Mt 5:46-47) Sőt, az értelem nélküli barmokat is arra hajtja a természet, hogy a maguk módja szerint szeressék azokat, akik velük jót tesznek. Hanem az ellenséget, a rosszakarót, a gyűlölőt, gyalázót, kártevőt szeretni, ez a derék keresztyén virtus (erény).
Nem kell azonban azt gondolnod, hogy ellenségeidet, rosszakaróidat, szintúgy kell szeretned, mint barátaidat, jóakaróidat, jótevőidet. Ha valaki erre akarna kötelezni téged, olyan dolgot kívánna, ami a természettel és a józan értelemmel ellenkezik. Maga Üdvözítőnk is kétségtelenül más indulattal szerette Jánost, mint Júdást és Heródest. Szeretheted hát te is jobban barátaidat és jóakaróidat, mint ellenségeidet és rosszakaróidat. De ellenségeidet és rosszakaróidat is szeretned kell ilyen módon:
1. Azokat ne átkozd és ne szidalmazd.
2. Haragot, gyűlölséget ne tarts ellenük.
3. Gonoszért gonosszal ne fizess nekik, hanem jóval, és ha módod volna is rá, ne állj bosszút rajtuk.
4. Légy kész nekik megbocsátani.
5. Légy kész szükségeikben a tőled telhető segítséggel lenni nekik.
6. Imádkozz is értük.
Ha ezek szerint megvizsgálod magadat, nem találsz-e magadban sok fogyatkozást? Nem úgy találod-e, hogy itt igen hiányos a keresztyénséged, és hogy a felebaráti szeretetet sokszor és sokféleképpen megsértetted? Bánd és fájlald hát azokat a beszédeidet és cselekedeteidet, amelyeket a felebaráti szeretet ellen tettél. Orvosold azokat bűnbánattal és vigyázz jobban a felebaráti szeretet kötelességeire.
De mivel a romlott szív igen hajlandó és erősen ösztönző a felebaráti szeretetet sértő és felforgató dolgokra, nem vigyázhat és nem őrizkedhetik azok ellen eléggé az ember Isten kegyelme nélkül. Ezért szükséges, hogy buzgón esedezz Istenhez a segítő kegyelemért, az igaz felebaráti szeretetnek szívedbe plántálásáért, meggyökereztetéséért és növeléséért.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Elmélkedés
  2018-11-07 18:50:53, szerda
 
  Elmélkedés

2Kor 6,17: "Menjetek ki közülük."

Hallgasd meg sok keresztyén imáját, akik nagy sebesen berohannak a templomba, bocsánatot kérnek Istentől, mert bűnösök, nincsenek olyan állapotban, hogy megtartsák parancsait! Miért sietnek tudtára adni mindezt Istennek?
Gyenge hívő vagy! Isten nem kér sokat tőled, csak annyit, hogy ne légy egy igában a hitetlennel, hogy ne légy átok alatt.
Egy egér beleszeretett egy békába. Hogy állandóan értekezzenek, az egér cérnát kötött a béka és a saját lábára. Röviddel ezután egy holló lecsapott az egérre és magával vitte. Mivel össze voltak kötve, a béka is elveszett. Ha nem lettek volna összekötve, a békának semmi bántódása nem lett volna, mert e holló nem ment volna a vízbe utána. Ahelyett, hogy állandóan azt ismételnéd, hogy Isten parancsolatait nem tudod teljesíteni, bármilyen gyenge is lennél, szakaszd el magad a világtól és Isten akaratának megfelelő környezetben fogod magad találni.

Richard Wurmbrand
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Szeretni Istent igazán
  2018-11-04 07:46:05, vasárnap
 
  A keresztyén embernek imádkozni kell, hogy Istent igazán és valóban szerethesse

Semmi sem igazabb, méltóbb és illőbb dolog, mint Istent szeretni. Mert ő legtökéletesebb lélek és ami jó, kívánatos és szeretetre méltó van, mindaz benne megvan mérték, határ, hiba és fogyatkozás nélkül. Ezen kívül minden tőle nyerte és nyeri létét, életét és mindenét, amije van. Azért ha csak egy kevés jóság is, csak egy csekély jótétemény is szeretetre méltó, mely igen méltó hát a szeretetre Isten, akinek jósága végtelen és tökéletes, jótéteményei nagyok és megszámlálhatatlanok.
Istent szeretni nemcsak méltó, hanem múlhatatlanul szükséges is mind mostani, mind jövendő boldogságunkra nézve. Mert bár Isten e mostani életben azoknak is sok jót ad, akik őt nem szeretik, úgy hogy néha még az istenfélők felett is virágozni látszanak, mégis mindig boldogtalanok azok, mert Isten haragja van rajtuk, büntetéstől félhetnek és sokszor meg is bűnhödnek; és ha Istennek valami javával élnek is, az is veszedelmükre szolgál. Ellenben akik Istent szeretik, noha néha szenvednek is e mostani életben és sokszor boldogtalannak látszanak, valójában boldogok, mert az Isten szeretetében vannak, kedvesek és drágák az ő szeme előtt és minden jót bizakodva várhatnak tőle; a nyomorúságok is, amiket megízlelnek, javukra szolgálnak (Róm 8:28) Bizonyos azért, hogy e jelenvaló életre nézve is csak azok boldogok, akik az Istent szeretik. A jövendő életre nézve pedig világos, hogy csak azok jutnak el a vég nélkül való tökéletes boldogság bírására, csak azok lesznek boldog örök életűek, akik ez életben az Istent szeretik. (Jk 1:12, 2:5)
Bizonyos azonban, hogy az Isten iránti igaz szeretet ritkább az emberek között, mintsem gondolnánk. Általában mindenki elismeri annak méltó, illő és szükséges voltát, szájával is vallja, hogy szereti az Istent, de valójában sokan üresek az Isten szeretetétől.
Az Istent igazán szerető keresztyén tulajdonságai és cselekedetei a következők:
1. Szereti azt, amit Isten szeret; gyűlöli, amit Isten gyűlöl.
2. Fél megbántani Istent bűnnel, szántszándékkal és tudva gonoszt nem cselekszik, nemcsak nyilvánosan az emberek előtt, de titkon sem, mikor senki sem látja, és vigyáz, amennyire csak lehet, hogy az meg ne essék.
3. Szereti az Istennel való lelki társalkodást, ami elmélkedés, buzgó éneklés, könyörgés és Isten beszédének olvasása és hallgatása által történik.
4. Ha hirtelenségből, vigyázatlanságból, erőtlenségből valamiben vétkezik mihelyt észreveszi: bánja, fájlalja, bűnbánatot tart és felteszi magában, hogy vigyázóbb lesz.
5. Nehezére esik azt látni, hogy mások Isten bántására vannak és örül, mikor olyanokat lát, akik Istent félik és tisztelik.
6. Nemcsak Isten iránti kötelességeit viszi véghez, hanem felebarátai iránti kötelességeire is gondosan vigyáz.
7. Ha nyomorúságokat, kedvezőtlen dolgokat bocsát reá Isten, azokat azokra való érdemes és bűnös voltának elismerésével béketűréssel, alázattal és Istenben való bizalommal viseli.
Ezek szerint vizsgáld meg magadat, keresztyén ember, és imádkozz gyakran, hogy Isten töltse be szívedet ilyen iránta való igaz szeretettel. Mert Istent sem szeretheted méltóan, ha csak arra is ő maga nem ad kegyelmet neked. Bizony az újjászületettekben is sokszor sok fogyatkozás van az Isten iránti szeretetben, Teljes szívből és mindenekfelett kell szeretni Istent, de milyen keservesen kell tapasztalnunk, hogy milyen erőtelenek vagyunk ebben. Esedezz azért és buzgó szívvel kérd Istent, hogy a te iránta való szereteted erőtlenségeit és fogyatkozásait ne tulajdonítsa neked, hanem orvosolja és vigyen abban nagyobb tökéletességre drága kegyelme által.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Kereszthordozás
  2018-10-23 18:56:26, kedd
 
  A keresztény embernek imádkozni kell, hogy felvehesse a maga keresztjétAz Úr Jézus azt is kívánja a tanítványától, hogy vegye fel a maga keresztjét. (Mt 16:24) Könnyű átlátni, hogy az Úr Jézus e kívánságában nem testi keresztet ért, nem is a keresztfán való gyalázatos és kínos halált. Mert bár eleinte némely keresztyént ezen a nehéz próbán is átvitt az Úr Jézus, de nem tette azt általánossá minden tanítványa számára.
Tanítványainak keresztjén az Úr Jézus általában mindazokat a szenvedéseket érti, melyek az ő követésében rájuk következnek. Keresztnek mondja azokat, mert fájdalmasak, nehezek, kivált néha, mikor rendkívüli próbákra kerülnek tanítványai. Az ő tanítványa maga keresztjének mondja azokat, mert azok ki vannak szabva tanítványaira, kire kisebb, kire nagyobb mértékben, ki van Istentől rendelve, hogy kinek mit kell szenvednie. Mikor azt hagyta meg Krisztus, hogy az ő tanítványa vegye fel a maga keresztjét, azzal - célozva ara a szokásra, hogy a megfeszítésre ítélteknek vállukra kellett venni a maguk keresztjét és úgy kellett kivinni a büntetés helyére -, azt akarja kijelenteni, hogy szánja el magát azokra a szenvedésekre, amik az evangéliumért rá következnek, és hogy ami rá következik, akár gyalázat, akár javaitól való megfosztás, akár számkivetés, akár tömlöc, akár kínzás, akár erőszakos halál legyen az, mindazt önként, kész szívvel és örömest elviselje.
Mivel pedig ma nem kell Krisztus evangéliumáért olyan rendkívüli ínségeket szenvedni, mint az első keresztyéneknek, azért nekünk, mai keresztyéneknek úgy kell felvennünk keresztünket, hogy mindazokat a nyomorúságokat, szenvedéseket, kedvezőtlen dolgokat, amelyek Istenünk akaratából és igazgatásából ránk következnek, keresztyén béketűréssel és Isten akaratában való megnyugvással hordozzuk.
Tanulj meg azért, keresztyén ember, szenvedni:
1. Isten akaratában való megnyugvással; meggondolva, hogy Isten a javadat akarja, amikor nyomorúságokat bocsát rád és amikor azok által gyakorol téged.
2. Alázattal; meggondolva, hogy bűnös vagy és hogy akármivel látogat is az Isten, megérdemled.
3. Zúgolódás nélkül; meggondolva, hogy nagy bűn zúgolódni az ellen az Isten ellen, aki neked legfőbb Urad, Atyád, jótevőd, és aki ha némely kedvezőtlen eseménnyel meg is látogat, ezerannyi jót közölt és közöl veled.
4. Istenben való bizalommal is; meggondolva, hogy atyai szeretetből fenyít téged, hogy a rajtad levő nyomorúság nem haragjának, hanem szeretetének jele és hogy mikor neked hasznosnak látja, megszabadít téged.
5. Állhatatossággal; úgy, hogy ha sokáig tart is rajtad a nyomorúság, el ne csüggedj, az Istentől el ne szakadj, tiszteletétől, a hozzá való ragaszkodástól és engedelmességtől el ne távozz, meggondolva, hogy azért tart sokáig a nyomorúság, mert az Isten úgy ítéli neked jónak.
6. Vidám szívvel és örömest. Nem úgy ugyan, hogy szenvedéseid között is jókedvednek kellene mindenkor lenni, mert az lehetetlen, de nem is volna jó, mert amikor Isten sírásra hív, akkor nem nevetésnek, hanem sírásnak ideje van. Hanem úgy, hogy szenvedésed közben biztasd és vidámítsd magadat az Isten irántad való jóságának meggondolásával. Hidd el, hogy a bajokat javadra fordítja. Ezért úgy viseld el azokat, mint javadra szolgáló dolgokat. Ha így viseled magadat a keserűségek között, akkor mint Krisztus tanítványa felveszed keresztedet.
De mivel a szenvedés mindenkor nehéz és nem kedves a testnek, és gyarlóságod miatt éppen a keresztviselésben véted el leghamarabb kötelességedet, azért gyakran kell imádkoznod, hogy ilyen módon felvehesd keresztedet.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Krisztus követése
  2018-10-22 13:45:25, hétfő
 
  A keresztyén embernek imádkozni kell, hogy Krisztust követhesseAz Úr Jézus Krisztus nemcsak azért jött e világra, hogy a bűnösökért eleget tegyen, hanem azért is, hogy az ártatlan, szent és kegyes életre példát mutasson. Ezért mondja Péter apostol a keresztyéneknek: ,,Krisztus nektek példát hagyott, hogy az ő nyomdokait kövessétek. (1 Pt 2:21) Ezért mondta ő maga is testben létének napjaiban: ,,Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, s nyugalmat találtok a ti lelketeknek. (Mt 11:29)
Nem kell azonban azt gondolni, hogy Krisztus mindazokban, amiket cselekedett, követésre való példát akart hagyni. Mert sokszor úgy cselekedett és úgy viselte magát, mint mindenható Isten, amikor a bűnöket megbocsátotta, a betegeket parancsával meggyógyította, az ördögöket az emberekből kiűzte, a halottakat feltámasztotta, járt a tengeren, parancsolt a szeleknek stb. Ezekben és ezekhez hasonlókban nem követésre való példát adott, hanem Istentől való voltáról, istenségéről tett bizonyságot. Krisztus nyomdokai, amelyekben követésre való példát adott, ezek:
1. Szent Atyja iránti engedelmessége.
2. Isten és emberek iránti buzgó szeretete.
3. Nagy alázatossága és szelídsége.
4. A bántalmazások csendes eltűrése.
5. A megbocsátásra kész hajlandósága.
6. Az emberek tanításában való nagy buzgósága.
7. Igazszívűsége.
8. A szenvedésekben való béketűrése és az Isten akaratában való megnyugvása.
9. Ellenségeinek szeretése.
10. E világ gyönyörűségeinek és hiábavalóságainak megutálása.
11. Az Isten dicsőségéért való buzgólkodása.
Ezek Jézus Krisztus nyomdokai. Ezekben már követned kell őt, keresztyén ember. Mivel az ő nevét viseled, mikor keresztyénnek neveztetel, ezért szükséges, hogy az ő életéhez szabd életedet. Ha az ő tanítványa vagy, ő pedig mestered, ha az ő szolgája vagy, ő pedig urad, ha az ő jegyese vagy, ő pedig vőlegényed, ha az ő tagja vagy, ő pedig fejed: mindez arra kötelez, hogy az ő életének példáját kövesd. E nélkül senkit nem számlál hívei és juhai közé. Maga mondta, hogy ,,az ő juhai az ő szavát hallják és őt követik. (Jn 10:27) Ezért János is azt állítja, hogy ,,aki Krisztusban marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. (1 Jn 2:6)
De azt mondod: hogyan követhessem én Krisztust, hogyan élhessek úgy, amint ő élt, hogyan járhassak úgy, amiképpen ő járt? Hiszen ő nem csupán ember volt, hanem egyszerre Isten és ember, én pedig csak erőtelen ember vagyok; ő bűn nélkül való tökéletes szent volt, én pedig romlott természetű bűnös vagyok. Igaz az, keresztyén ember, hogy életed Krisztus életéhez tökéletesen hasonló nem lehet, mert akkor bűn nélkül valónak kellene lenned, amit pedig senki sem ér el ez életben. De amikor azt mondják neked, hogy Krisztust kövesd, az nem azt jelenti, hogy olyan tökéletes szentséged legyen, amilyen Krisztusé volt, hanem azt, hogy teljes szándékkal és igyekezettel azon légy, hogy életedet és cselekedeteidet Krisztus példája szerint rendeld és az ő jóságát a te életedben tündököltesd.
Tartsd hát magad előtt Krisztus életének példáját és szoktasd magadat arra, hogy minden előforduló alkalommal arra tekints és ahhoz szabd magadat. Ennél jobb, szebb és tökéletesebb példát nem találhatsz és nem lehet életednek olyan körülménye, amelyre Krisztus életéből példát nem vehetsz. E végre olvasd az evangéliumból és tanuld meg Krisztus életének történetét, elmélkedj gyakran magatartásáról és cselekedeteiről, hogy mindenkor készen legyen előtted a példa, amelyhez szabd magadat.
De Isten kegyelme nélkül ebben sem boldogulhatsz. Könyörögj azért szívből Istenhez, hogy erre is adjon neked elég kegyelmet. Óh, milyen boldog leszel, ha Krisztust ekképpen követed élete példájában, mert így egy napon követni fogod őt dicsőségében is!

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Elmélkedés
  2018-10-20 12:58:03, szombat
 
  Jel.2,10: "Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek koronáját."

Ma az egyházat hatalmas erők támadják. Ilyen például az iszlám. A régi törzsi vallások újra élednek. Más országokban a keresztyéneket üldözik, szenvednek munkahelyükön és otthonaikban. Hogyan lehet legyőzni az üldözés kígyóját? Például a mártíromság vállalásával. Thomas Becket, Canterbury érsek, a XII szd-ban, megmutatta a zsarnok II Henriknek, Anglia királyának, hogy az egyház világ feletti erő, és nem rendelhető alá semmilyen emberi, mulandó érdeknek. Ő azért harcolt, hogy az állam ne avatkozzék be az egyház belső életébe. Ezért aztán ki is végezték. Utolsó szavai ezek voltak: "Szabad elhatározásból halok meg a Krisztus nevéért és az egyház védelméért." Halálhíre egész Europát megdöbbentette, oly annyira, hogy sikerült megállítani az üldözést. Mindenki mártírnak ismerte el. Még fel sem száradt a vére a székesegyház kövén, amikor 1174-ben II Henrik mezítláb ment Canterburybe, hogy ott bűnbánata jeleként megostorozzák. Utána őrt állt a mártír Becket sírjánál. A mártír vére megtérítette a gyilkost. Vajon nem ismétlődik meg a történelem? A római császárok addig üldözték a keresztyéneket, amíg ők maguk is keresztyének lettek. Kereszt kereszt mellett, sír sír mellett - így győz az egyház. Türelem a szenvedésben - ez tesz téged is győzelmessé.

Richard Wurmbrand
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Elmélkedés
  2018-10-19 15:50:06, péntek
 
  4Móz 22,28: "És megnyitotta az Úr a szamárnak száját."

Hidd el azt, amit a Biblia mond! Igaz, kijelentései között van néhány, amelyet nehéz elfogadni ezzel a gondolkodással, de nincs más választás. Ha elfogadjuk azt a felfogást, hogy némely részt kihagyhatunk a Bibliából, a képtelenséget fogadjuk el. Némelyek gúnyolódnak a Biblia azon kijelentésén, hogy a szamár megszólalt. A Biblia nem ezt mondja. Hanem azt "megnyitotta az Úr a szamárnak száját." Ha Isten mindenható, akkor Neki nem lehetetlen az, hogy a szamár beszéljen. Mondj le egy pillanatra a hitről. Mi marad? - A hitetlenség amely azt mondja, hogy az ember a majomtól származik. Ez azt jelenti, hogy egy... egy állat, mint a majom valamely felsőbbrendű lény segítsége nélkül beszélni kezdett. Egy gyermek sem tanul meg beszélni, ha nem tanítják meg erre a felnőttek. Hogyan tehette meg a majom azt, amit egy gyermek sem tud megtenni? Vagy azt kell elfogadni, hogy egy állat segítség nélkül el kezdett beszélni, ahogy a darvinizmus tanítja, vagy azt, hogy egy mindenható, bölcs Isten megnyitotta az állat száját. Világos, hogy az emberi gondolkozásnak könnyebb a második lehetőséget elfogadni. Gondolj a szamár által mondott szavakra is. "Mit vétettem neked, hogy immár háromszor vertél meg engem?" Egy napon mindazok, akiket megbántottunk, felteszik majd ezt a kérdést. Mit fogunk felelni nekik? - Még ha hibások voltak is azok, akiket megbántottunk, vajon szükség volt-e arra, hogy háromszor tegyük ezt, ahogyan Bálám a hamis próféta tette? Kevesebbszer nem is lett volna elég? Ne hallgasd meg azokat, akik minden áron hibákat keresnek a Bibliában, inkább szívleld meg jól a Biblia szavait.

Richard Wurmbrand
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Elmélkedés
  2018-10-18 13:19:55, csütörtök
 
  1Móz 6,2: "És láták az Istennek fiai, az emberek leányait, hogy szépek azok."

Egy régi zsidó könyv meséli el a következő történetet az ószövetségi Józsefről. Nagyszámú egyiptomi nő gyűlt össze a Potifárné házában, hogy láthassák az ő zsidó rabszolgájának szépségét. Mindegyik egy-egy almát és egy kést kapott a ház asszonyától. Mikor József belépett, hogy szolgáljon nekik, szépsége úgy elbűvölte a vendégeket, hogy mind elvágták a kezüket. Akkor Potifárné így szólt hozzájuk. "Ti csak néhány pillanatig láttátok és elbűvölt titeket. Most megérthetitek, hogy én, aki állandóan látom, miért égek a vágytól?" Potifárné is bizonyára szép volt, József azonban szent volt és elutasította, hogy vétkezzen. Kövessük példáját. De ha valaki ilyen tekintetben vétkezik, ne ítéljük el túl keményen. Legyünk engedékenyek azokkal, akik elesnek emberi gyengeségből, tudva azt, hogy a nemiség a legerősebb erő az emberi természetben. Mi se essünk kétségbe, ha erősen és hosszantartóan kísértetünk, vagy éppen bűnbe estünk. A Biblia azért mondja el ezt a történetet, hogy reménységet adjon, hiszen még az Isten fiai is, bárkik legyenek is azok, vétkeztek, nem tudtak ennek a kísértésnek ellenállni. Meg van írva. "Én fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus" (1Ján. 2,1). A kísértés olyan erős, hogy a lemondás a vétkezésről dicsőséges győzelmet jelent.

Richard Wurmbrand
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
     1/44 oldal   Bejegyzések száma: 436 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 341 db bejegyzés
e év: 5879 db bejegyzés
Összes: 17025 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 340
  • e Hét: 11127
  • e Hónap: 29402
  • e Év: 552456
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.