Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/216 oldal   Bejegyzések száma: 2156 
A legnagyobb csoda az Elsőszülött halála
  2018-11-15 07:46:15, csütörtök
 
  ,,Az Úr pedig azt mondta Mózesnek: Azért nem hallgat rátok a fáraó, hogy csodáim megsokasodjanak Egyiptom földjén." (2Móz 11,9)

Az Ige sok miértre ad feleletet. Miért tűri meg Isten a gonoszt? Miért tűri, hogy bántalmazzák az ő népét? Miért tűri, hogy igéjét semmibe vegyék, törvényeit lábbal tiporják? A végtelenségig folytathatnánk a kérdéseket, hiszen naponta találkozunk ilyen miértekkel. A fenti igében ezt a magyarázatot kapjuk: ,,Azért nem hallgat rátok a fáraó, hogy csodáim megsokasodjanak Egyiptom földjén." Azért tehát, hogy Isten csodái megsokasodjanak, hogy ezáltal is az ő dicsősége hirdettessék.
Álljunk meg egy kicsit ennél a kérdésnél, mert súlyos ítéletet hordoz. Isten megsokasítja ugyan az ő csodáit, de ezek a csodák másrészt ítéletet jelentenek. Egyiptomban például a fáraó és népe vesztére sokasodtak meg Isten csodái. Azok a csapások, amelyek Izráelnek a szabadulását szolgálták, Egyiptom ítéletét pecsételték meg.
Közel azonos szenvedések, megpróbáltatások, anyagi vagy családi természetű bajok egyeseket megtérésre indítanak, másokat megkeményítenek. Isten legnagyobb csodája, Krisztus halála és feltámadása is kinek az örök élet, kinek az örök kárhozat kapuját nyitja meg. Téged mire indít ez a csoda?

* A legnagyobb csoda az Elsőszülött halála - 2Móz 11

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Világosság-e a te számodra is Isten Igéje?
  2018-11-14 07:20:06, szerda
 
  ,,Nem látták egymást, és senki sem kelt fel a helyéről három napig. De Izráel fiainak lakóhelyén világosság volt." (2Móz 10,23)

Ez a világ sötétségben jár. A sötétség fejedelme, a Sátán tartja hatalmában. Minden színpompája, fényes kirakatai, káprázatos fényreklámjai mellett is csak sötétben tapogatózik. Nem tudja, hová megy, mert nem ismeri azt, aki így szól: ,,Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, sosem jár sötétségben."
A világ bölcsessége, kultúrája, felvilágosultsága csak arra jó, hogy megvakítsa a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát. A világ sötét és halott, jóllehet ,,az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba". A világ azonban nem fogadta be Jézust, az igazi világosságot.
Ez a sötét világ a maga egészében sohasem fogadja be Jézust, csak a választottak. Akik azonban befogadták őt, azoknak életük és világosságuk van. A lelki Izráel minden fiának világossága van az ő lakóhelyén. Amikor a világ fejvesztetten kapkod a sötétben, az Úr megváltott népe az Ige világosságában félelem nélkül halad előre a biztos örökség felé. Világosság-e a te számodra is Isten Igéje?

NEM ÉRINTI A KÜLSŐ SÖTÉTSÉG * Rövidzárlat következtében egy egész városrész sötétségbe borult, egyetlen gyártelep kivételével. Annak ugyanis a városi hálózattól független, saját áramfejlesztő telepe volt.
Isten gyermekei hasonlóképpen az Ige fényében járnak, függetlenül attól, hogy e világ hamis világosságai fénylenek-e vagy sem.

* Igéd mécses a lábam előtt - 2Móz 10,21-29

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Csendesedjél le az Úr előtt"
  2018-11-13 07:58:04, kedd
 
  ,,Csendesedjél le az Úr előtt, és türelmesen várjad őt! Szűnj meg haragudni, hagyj fel a heveskedéssel. Ne bosszankodjál, az csak rosszra vinne!" (Zsolt 37,7-8)

Minden ember szívében ott él az ösztönös vágyakozás, hogy bárcsak végre nyugalmat és békességet találna zaklatott élete. Ha a te szívedben is ott van ez a vágyakozás a belső békesség után, Isten rámutat arra, hogy mi a te nyugtalanságod igazi oka. Igénk erre figyelmeztet: ,,Szűnj meg haragudni, hagyj fel a heveskedéssel. Ne bosszankodjál..."
A harag, a heveskedés és a bosszankodás az emberi szív bűnös érzelmei. A te nyugtalanságodnak és minden emberi nyugtalanságnak, idegeskedésnek a forrása tehát ott van a szívben, a bűnös emberi szívben. Ezért van annyi békétlenség a lelkedben, ezért vagy te magad is annyira ideges és agyonhajszolt, mert bűn van a szívedben. Az ige pedig a mai napon arra figyelmeztet, hogy ezt az életet nem lehet így folytatni tovább, mert ,,az csak rosszra vinne"! Le kell csillapodnod, hogy megszabadulj attól a sok rossztól, ami a szívedet gyötri, és nyugtalanná, békétlenné teszi életedet.
Ez a világ sokféle csillapítószert kínál, mint ahogy a beteg fájdalmait is sokféle gyógyszerrel próbálják enyhíteni. A mámor gyönyöre és a szórakozás öröme valóban enyhíti is ideig-óráig a lélek nyugtalanságát, de ez csak múló pillanat. Ezt követi az ellenhatás, ahogy az egyes csillapító gyógyszereknél is lenni szokott.
Az agyonhajszolt, ideges, nyugtalan emberi léleknek az egyetlen igazi gyógyszere ez: ,,Csendesedjél le az Úr előtt."

CSILLAPÍTÓSZER * Volt idő, amikor a háborgó tenger hullámait úgy próbálták lecsendesíteni, hogy zivatar idején olajat öntöttek a víz felszínére.
Van-e olyan olajod, amely lelked háborgó hullámait lecsillapítja?

* Senki nem menekül meg - Ám 9,1-5

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten keresi az embert
  2018-11-12 19:26:43, hétfő
 
  ,,Mert így szólt az én Uram, az Úr: Íme, én magam keresem meg nyájamat, és magam gondoskodom róla." (Ez 34,11)

Az ember elveszett Isten számára, amikor otthagyta Istent, és a maga útjára tért. Ezen az úton eltévedt, és boldogtalanná lett.
Ahol ember van, ott nyomor és sötétség van még akkor is, ha egyébként mindene megvan. Szíve-lelke megtépett és boldogtalan. Ezt a megtépett, boldogtalan embert keresi Isten. Ő keresi az embert, mert drága neki. Fáj, hogy atyai szívéről leszakadt, és boldogtalanul bolyong megtépett életével. Nem tud belenyugodni, hogy elveszett életed belepusztul a bűn mocsarába.
Isten elindul, hogy megkeresse az embert. Ezt kiáltja bele a világba: ,,Az elveszettet megkeresem, az eltévelyedettet visszahozom, a sérültet bekötözöm, a beteget erősítem." Ő maga jön szerelmes Fiában, hogy mint jó Pásztor megkeressen. Azért jön, hogy téged, te elveszett, elzülött, megtört, beteg szívű ember, megragadjon áldott kezével, és visszavigyen az atyai házhoz, hogy meggyógyítson, és életet adjon. Nézd, hogy szenved érted! Bűneid tövisei az ő testét tépik. Vérét hullatja érted, hogy életet szerezzen neked.
Meghallotta szíved kiáltását. Feléd tart. Megkeres, megragad és atyai szívére helyez vissza. Ne szabadkozz! Pihenj meg karjaiban.

MALAC A KÚTBAN * Egy eleven kismalacunk beleesett a kútba. Amikor észrevettük, lementem érte. Akkorra már nagyon kifáradt, és ahogy megragadtam, megadóan megpihent a karomban. Csendesen tűrte, hogy felhozzam, pedig azelőtt soha nem lehetett megfogni.
Te is megpihensz majd Jézus karján, ha már belefáradtál eltévedt életedbe.

* Szolgálj szeretettel - Mt 8,14-22

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Jézus legyőzte ellenségeinket
  2018-11-11 11:53:05, vasárnap
 
  ,,Mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy eljönnek, megostromolják Jeruzsálemet, és a népet megrémítik." (Neh 4,8)

Az ellenség ostrománál ne felejtsd el, hogy csak rémíteni tud. Megtört azereje a Golgotán. Jézus győzelme teljes felette.
Nagy biztatás ez a mi számunkra. Bármennyire is reszket a szívünk az oroszlán ordításától, csak rémíteni tud. Az ellenség ostromának nem vitás a kimenetele. Ne csüggedj hát! Emeld fel tekintetedet, amikor legnagyobb a csatazaj, amikor minden összekavarodni látszik, és mosolyogj, örüljön a szíved, mert nem győzhet a Sátán. Nem győzhet, mert Jézus kitépte a méregfogát. Nem győzhet, mert győzött az Isai törzséből való oroszlán.
Látod, azért mégsem adja fel a harcot. Jogot tart rád, mert az övé voltál, és tőle szerzett vissza magának az Úr. Felszabadulásod akkor lesz teljes, ha közömbössé válsz a kísértővel szemben, és az üldözés idején elrejtőzöl Jézusban. Hiába az ellened való összeesküvés, hiába a túlerő, csak az erejüket fecsérlik, mert a rémítésnél többre nem juthatunk. Ez pedig még nem egyenlő a győzelemmel.
Ha mégis alul maradnál a küzdelemben, vizsgáld meg a Jézussal való kapcsolatodat, mert bizonyára idegen úton jársz. Jézus a Golgotán vívta ki a győzelmet, ezért neked is ott a helyed. Megtartatást csak az újjászületett és megszentelt életeknek ígért az Úr. Ezeket az ördög legfeljebb csak rémíteni tudja. A rémítés félelmet kelthet, de megölni nem képes.

RÉMÍTÉS * Mérges bikák ellen az ember kutyákkal védekezik. Az emberi erő kevés a hatalmas, megvadult állat megfékezéséhez. Ellenben elég két pulikutya, és még le is fekszik előttük félelmében. Az ilyen pulinak azonban kiveszik az első fogait, nehogy kárt tegyen a bikában. Így csak rémíteni, megijeszteni tudja, de megsebezni nem.

* Jézus, a gyógyító - Mt 8,1-13

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A bűn következménye
  2018-11-10 07:29:12, szombat
 
  ,,Ekkor az olyan leprássá váltan ment ki előle, mint a hó." (2Kir 5,27)

Géhazinak olyan jól sikerült a vagyonszerzés, hogy belepusztult. Gyakran abból élünk, ami a kudarcunk, és arra fizetünk rá, amit a világ és mi is győzelemnek könyvelünk el.
Elizeus tud Géhazi bűnéről, de nem olvassa a fejére azonnal, hanem alkalmat ad neki arra, hogy megbánja. Géhazi azonban tagadja. Egyik bűn szüli a másikat. A Sátán mindig ikreket szül.
Elizeus azt mondja, hogy a szíve Géhazival ment. Géhazi tehát voltaképpen nem az útra lépett, hanem Elizeus szívére. Gondoltál-e már arra, hogy kinek a szívével van ,,kikövezve" az a bűnös út, amelyen jársz? Gondolsz-e arra, hogy mennyi bánatot okozol? Tudod-e, hogy mennyi könny hullik nemcsak érted, hanem miattad is? Nem szánod szeretteidet? Tudod-e, hogy a Szentlelket szomorítod meg, amikor nem maradsz meg a felismert igazság követése mellett? Gondoltál-e arra, hogy van idő, amikor nemcsak hogy nem lehet, de nem szabad vagyont szerezni? Gondoltál-e arra, hogy Isten számon kéri a feketézésből, a mások kihasználásából összegyűjtött pénzedet, és nem tűri meg, hogy ilyen vagyont rejtegess?
Géhazi rettenetesen bűnhődött. Ráragadt Naamán betegsége. Nem lehet büntetlenül fertőzött javakat birtokba venni. Csak azt nem fertőzi meg a volt leprás ruhája, aki a meggyógyulttal együtt dicséri az Urat, aki az ő Fiában Szabadítót adott nekünk. Övé a dicséret és a dicsőség mindörökké.
Aki nem akar olyan tiszta lenni, mint a hó, olyan leprás lesz, mint a hó.

Tiszta fehér, miként a hó!
Mossál meg engem,
S leszek fehér, miként a hó!

* Csak egy út vezet a mennybe - Mt 7,13-23

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Géhazi tévelygése
  2018-11-09 08:38:59, péntek
 
  ,,Géházi, Elizeusnak, az Isten emberének szolgája azt gondolta: Íme, az én uram megkímélte ezt az arámi Naamánt, és nem akarta elfogadni tőle, amit hozott. Él az Úr, hogy utána futok, és kérek tőle valamit." (2Kir 5,20)

Ebben a történetben a szolgák közül csak Géhazi neve van feljegyezve. Ez azt mutatja, hogy van áldott névtelenség. Ha az Úr ismer, ha az élet könyvében ott van a neved, semmit sem veszítettél, ha földi életedben névtelen voltál is.
Géhazi nem érti, miért nem fogadott el Elizeus semmit Naamántól. Helyteníti ezt a kíméletességet, más néven élhetetlenséget. Géhazi annyival inkább érzi ezt annak, mert jól tudja, hogy üres a kamra. Kicsi a ház, a nagy prófétának még a ruhája is szakadt. Ez az élhetetlen Elizeus pedig nem fogadja el az adományt.
Ma valahogy így hangzana Géhazi méltatlankodása: ,,Szegény az egyház? Miért nem rendez adománygyűjtő bálokat, ad elő könnyű fajsúlyú darabokat? Akkor lenne pénze."
Amikor Géhazi látja, hogy Elizeus később sem bánja meg, hogy nem fogadott el semmit, elhatározza, hogy akkor majd ő ügyes lesz, és kér magának. Leleményesen és ügyesen játssza meg a szerepét, és minden a legjobban sikerül. Túlságosan is jól: Naamán még örül is, hogy adhat. Megtiszteli Géhazit. Két szolgát bocsát a rendelkezésére. Még szerencse, hogy ott van a domb, ami eltakarja őket Elizeus házától. El lehet rejteni a kincseket. Géházinak még erre is kiterjed a figyelme.
Rettenetes belegondolni, hogy ilyen szolgája volt Elizeusnak! Ha közelebbről megnézem Géhazit, Júdást ismerem fel benne. Ha még jobban megnézem, felismerem benne magamat. A különbség csak az, hogy én már nem azt számítgatom, hogy mit nyerhetek, mert azt látom, hogy soha nem tudom meghálálni azt, hogy a szolgája lehetek annak aki azért jött, hogy ő szolgáljon mindeneknek.

* Isten jó ajándékai - Mt 7,7-12

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Csak egy Isten van!
  2018-11-08 07:37:42, csütörtök
 
  ,,Íme, most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben!" (2Kir 5,15)

Nem sokkal korábban haragjában olyan sürgős volt Naamánnak a hazatérés! Most, hogy meggyógyult, már nem nagyon siet. Bizonyságot kell tennie arról a hatalmas Istenről, akinek Elizeus a prófétája. Most már bemegy hozzá. Már bemehet, mert nem leprás. Be mer menni, mert már tudja, ki az Isten.
Naamán nem Elizeust dicséri, hanem Istent. Megérti, hogy nem Elizeus gyógyította meg, hanem az Úr. És azt is megérti, hogy az ember, aki ennek az Istennek a követe, annak örül a legjobban, ha újabb és újabb ajkakról fakad fel Isten dicsérete.
Naamán földi javakkal akarta háláját kifejezni. Elizeus nem fogadja el ezeket az ajándékokat. Nem azért, mintha nem lett volna szabad elfogadnia, hanem bizonyára azért, hogy Naamán érezze, hogy önmagával adós. Adományt elfogadni veszély nélkül csak a hitben egészen nagykorúaktól lehet.
Amikor Elizeus nem akarja az adományt elfogadni, akkor Naamán kér tőle. Abból a földből kér, amelyen ezt a gyógyító hatalmas Istent vallják Úrnak. Egy megrakott szekérnyi földet kér. Felejthetetlenül drága az a föld, ahol a szívünk az Úré lett. Az a mi igazi szülőföldünk, ahol újjászülettünk.
Naamánt valami még aggasztja. Tudja, hová tér vissza: a pogány Szíriába. Neki hivatalból be kell majd mennie a pogány bálvány templomába. Az a szerepe, hogy a király az ő kezére támaszkodjon. Vajon bűne ez neki? Isten elnézi ezt neki? Jó volna mindig a ,,hegyen" maradni. Muszáj leszállni a ,,völgybe"? Elizeus azonban békében küldi el Naamánt. Akinek a szívét Krisztus megtisztította és foglyul ejtette, az mindenütt az övé.

* Rendezd a gerendákat - Mt 7,1-6

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A hívő ember tapasztalata
  2018-11-07 11:59:00, szerda
 
  ,,Atyám, ha valami nagy dolgot parancsolt volna neked ez a próféta, vajon nem tetted volna meg?" (2Kir 5,13)

Naamán már meg is fordult, hogy nagy haraggal hazamenjen. Minden egészen másképp történt, mint ahogy várta. Ő főnök volt, és nem volt képes alárendelt lenni. Ekkor azonban megszólaltak a szolgái. Mielőtt útnak indult volna, a történet kezdetén egy kis szolgálólány irányította a prófétához. Most pedig, amikor megfordult, hogy betegen - sőt a haragtól még betegebben - visszatérjen, ismét szolgáktól kap tanácsot. Ilyen Isten csodálatos világa: a rabszolga menti meg az ország második emberét.
A szolgák érvelése emberi bölcsességből fakad. Ha bármilyen nagy dolgot megtett volna, akkor tegye meg a kis dolgot - mondják a szolgák -, hátha használ. Józanul, szeretettel tanácsolják.
Az ember sorsa nagymértékben függ attól, hogy kik vannak mellette. Vannak-e mellette olyan szolgák, barátok, testvérek, akik azt mondják: ,,Próbáld meg. Azt a kicsinek látszó, azt a nem gyakorlati dolgot tedd meg, hogy rábízod magad Krisztus vérére. Egy héten hétszer fürödj meg benne. Bízd magad erre a kegyelemre. Ne menj el haraggal, ne hordozd tovább az elbírhatatlan terhet. Borulj le a kereszt alatt. Fogadd el Krisztust Megváltódnak. Ezt az egyet tedd meg."
Naamán a rábeszélésükre megfürdött hétszer a Jordánban, és úgy megtisztult, hogy nyoma sem maradt testén a sebeknek. Megtisztult. Ezután már mellékessé vált a hogyan, és az volt a fontos, hogy megtisztult. Nem hitte, nem gondolta volna, és íme: tiszta lett a teste. Ezt már nem lehet megcáfolni. Itt már csak a hála marad.
Ez a hívő ember tapasztalata is. Nem tudja, hogyan, de lát, él, bűnei megbocsáttattak. Meggyógyult.

* Ne aggodalmaskodjál - Mt 6,25-34

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A gyógyulás útja
  2018-11-06 10:03:22, kedd
 
  ,,Íme, én azt gondoltam, hogy kijön hozzám." (2Kir 5,9-12)

Naamán végre eljutott oda, ahonnan a segítség érkezett. Mint ahogy az beteghez és pogányhoz illik, nem ment be Elizeushoz, hanem kint a kapu előtt várakozott.
Látszólag illedelmesen és alázatosan várt, de belsőleg mégis elvárt volna valamit. Elvárta volna, hogy Elizeus kimenjen hozzá, hogy kezével illesse a sebeit, hogy mellette, vele imádkozzon érte. Nemcsak gőg volt Naamánban, hanem elvárás is arra nézve, hogyan gyógyítsa meg őt Elizeus.
Elizeus először is az önérzetében sértette meg Naamánt azzal, hogy nem ment ki hozzá. Másodszor pedig az, amit ajánlott, merőben más és sértően egyszerű volt ahhoz képest, amit Naamán elképzelt:
,,Menj el, és fürödj meg hétszer a Jordánban." Ő, a főember a szabadban fürödjön? Gennyes sebeivel belelépjen a nem egészen tiszta folyóvízbe? Éppen a Jordánba? Az otthoni vizek mind jobbak, tisztábbak, mint ez. Otthon neki illatos gyógyfürdőt készítenének. Nem, nem ez megalázó. Ez egyszerűen tűrhetetlen. Ezt a gyógyítási módszert nem lehet komolyan venni !
A mai ember is Naamánhoz hasonlóan megsértődik, elégedetlen a válasszal, hogy nyomorult helyzetére a Biblia a megoldás. Miért éppen a hit lenne a legszükségesebb az életében? Miért a kereszten meghalt Krisztus vére az egyetlen menekvés? Ezekhez lenne kötve a megtartatás?
Igen, ezekhez ! Vagy elfordulsz, és akkor nincs gyógyulás, vagy engedelmeskedsz, és akkor megmenekülsz. Ne menj el sértődötten !

A mélyből kiáltok, Jézus, a bűnnek vérme de mély !
Rám omlott az átok. Jézus, oly szörnyű sötét az éj.
Ha nem jössz segélyre, Jézus, kialszik minden remény,
És itt a vak éjbe', Jézus, a mélyben veszek el én.

* Az igazi kincs - Mt 6,19-24

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/216 oldal   Bejegyzések száma: 2156 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 316 db bejegyzés
e év: 5854 db bejegyzés
Összes: 17000 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 571
  • e Hét: 10069
  • e Hónap: 28344
  • e Év: 551398
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.