Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/200 oldal   Bejegyzések száma: 1999 
A test cselekedetei
  2018-07-21 08:35:55, szombat
 
  A test cselekedetei

,,A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók..." Galata 5,19

Lélek szerint járjatok, így kezdődik a mai igeszakasz. Ezekben a szavakban foglalja össze az apostol mindazt, amit ebben a levélben eddig írt. Engedjétek hát, hogy a Szentlélek uralkodjék minden cselekedeteken és egész magatartásotokon. A Lélek, és ne a törvény. Ha a Lélek vezet benneteket, akkor nem vagytok a törvény alatt. A törvény ugyanis nem eleveníthet meg bennünket, nincs ereje ahhoz, hogy lelki életet adjon nekünk, csupán csak azt hangsúlyozza, hogy test vagyunk.
Igen, magunktól csak azok vagyunk, romlottak, alkalmatlanok bármi jóra. Hajlandók mindenféle rosszra. A Lélek viszont kegyelmesen újjáteremtő Isten. Az le tudja győzni a bennem levő gonoszt. Ez így magában mégsem teljes, ugyanis: a test a Lélek ellen törekszik, a Lélek pedig a test ellen. A kettő halálos ellenségként áll egymással szemben, ezért hívják a hívőket olykor kettős embereknek is.
Test és Lélek. Mind a kettőnek megvannak a következményei: a testnek cselekedetei vannak, a Léleknek pedig a gyümölcsei. A ,,testem" sohasem tétlen, nem ül ölbe tett karokkal. Cselekszik. Mit? Az apostol megmondja: egy sereg érzéki és feslett bűnt sorol fel, amelyek az akkori életkörülményekkel álltak kapcsolatban. Ám ma sem jobb a helyzet, mi is sorolhatjuk: materializmus, önzés, karrier- és pozíciókergetés. Szembeszállt-e már a Lélek a ,,tested"-del?
Isten adjon erőt a küzdelemhez.

J. Massland
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Lássék meg benned
  2018-07-21 08:20:16, szombat
 
  ,,Ő azonban letagadta, mondva: Asszony, nem ismerem őt!" (Lk 22,57)

A Krisztust komolyan követni akaró emberrel, Isten gyermekével is megtörténhet az olyan szomorú bukás, mint Péteré. Fölöttébb gyenge emberek vagyunk: elég csak egy pillanatra elengedni az Úr kezét, s máris összeomlik a nagy önérzettel fogadott hűség! Elég egy durva szó, ami sért, egy lángoló tekintet, ami szenvedélyeket gyújt, egy kellemetlen hír, ami felbosszant, egy eltemetett vágy, ami felszínre kerül, elég egy kis áldozat, egy kis lemondás, amibe a hűség kerülne, s már megtagadjuk, hogy valami közünk volt Jézushoz.
Nem is a szavainkkal tagadjuk meg őt, nem azzal, hogy amikor róla van szó valahol, azt mondanánk, hogy nem ismerjük őt, hanem amikor egészen másról van szó, egész magatartásunkkal, viselkedésünkkel, lényünkkel azt hirdetjük, bizonygatjuk vagy éppenséggel kiáltjuk, amit Péter: ,,nem ismerem őt!"
Hányszor mondasz vagy teszel naponként olyasmit, ami a mennyeiek nyelvére lefordítva úgy hangzik, mint Péter tagadása? Mert amikor szavaiddal és cselekedeteiddel nem teszel bizonyságot Jézusról, amikor személyiségednek bármilyen megnyilatkozása nem hirdeti félreérthetetlenül, hogy Jézushoz tartozol, akkor megtagadod őt!

LÁSSÉK MEG BENNED * A beiktatást követően egy gyülekezet hívei ezt mondták új lelkipásztoruknak: ,,Azt kívánjuk, hogy valahányszor a tiszteletes úrra nézünk, Jézus Krisztus jusson az eszünkbe!"
Neked is az a hivatásod, hogy életed Jézusra emlékeztesse ezt a feledékeny világot!

* Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen - Lk 22,47-62

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Kísértés
  2018-07-20 08:27:56, péntek
 
  ,,Péter pedig távolról követte: Amikor az udvar közepén tüzet raktak, és körbeülték, Péter is közéjük ült." (Lk 22,54-55)


Pétert a Jézushoz való ragaszkodás vitte a főpap udvarába, hogy lássa, mi fog vele történni. Mégis meggondolatlanul cselekedett, amikor odament, hiszen Jézus előre figyelmeztette, hogy olyan kísértésben lesz része, amivel szemben nem fog tudni megállni. Jobban tette volna, ha ezt az éjszakát valahol máshol, biztonságosabb helyen tölti imádságban, és nem teszi ki magát kísértésnek.
Veled is megtörténhet, hogy észrevétlenül - mondjuk, mert társadalmi kötelezettségnek akarsz eleget tenni, vagy erényes voltodat megbizonyítani - odaveted magad a kísértésnek, kihívod a Sátánt magad ellen, aki csak az alkalomra vár, hogy gonosz szándékait véghez vigye. Neked is van gyenge oldalad, ahol a tested vagy a lelked legkönnyebben sebezhető, és ezt a Sátán jobban ismeri, mint te magad. Ha tudod, hogy nincs elég erőd ellenállni egy ilyen támadásnak, inkább ne tedd ki neki magad.
Ne játssz a kísértéssel, bármilyen ártatlannak látszik is, mint valami játék! Ne menj közel olyan tűzhöz, amilyennel Péter melegedett. Kerüld az olyan tüzet, amit nem Jézus hívei gyújtottak, bármilyen jólesnék is a melege, mert a bűnös alkalmak tüzében lángra lobbanhat és eléghet az életed! Kérd az Urat, hogy tartson állandóan a Szentlélek zabolája alatt, és ne engedjen túllépni a saját mértékeden!

KÍSÉRTÉS * ,,Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!" - mondjuk naponként az úri imádságban. Őszinte vágyad fejeződik-e ki benne? Akarod-e magad is kerülni a kísértés alkalmait, vagy csak a jól ismert szavakat mormolja ajkad?

* Vigyázatlansággal kezdődött - Mk 14,54-72

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Ezerszer hála
  2018-07-20 08:12:17, péntek
 
  Ezerszer hála

,,Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által." Róma 7,20

Hitben élni egyfajta panaszkodást jelent - gondolj csak a tegnapi elmélkedésre -, de egyúttal élő dicséretet is. Amikor Jézus Lelke által lakozást vesz életedben, akkor mélységes szomorúság támad benned gonoszságod miatt, de mélységes öröm is azért, amit Krisztusban kaptál. Ő megtisztítja és megszenteli életedet állandóan és minden nap. Ki fog engem megszabadítani? Krisztus. Hálát adok Istennek az én Uram, a Jézus Krisztus által. A harmadik dolog, amit az egyetlen vigasztalásból az életedben megtanulsz: a hála. Hála legyen Istennek érte.
Nem a saját komoly vagy állhatatos erőkifejtésünknek kell hálát adni, hanem Istennek. Nála minden nap újból menedéket találsz. Nem vezetőink végzik el a munkát, nem az ő tetteik eredménye a megszentelődés. Hanem Tied legyen, Megváltóm, a dicséret. Ez az új élet hitvallása.
Ezért nem reménytelen a megszentelődésünk. Ki szabadít meg engem? Hogy jön ez valaha is rendbe? Hogyan érek célba? Hogy jutok el valaha Istenhez? Nem dőlök ki félúton a megszentelődés felé igyekezve? Sikertelen és erőtlen vagyok. Jót akarok cselekedni, csakhogy az eredmény ma is az volt, hogy rosszat cselekedtem. Reggel fölkelünk a lehető legjobb tervekkel, de most, hogy vége a napnak, a mérleg mégis negatív. Imádságra kulcsolom hát a kezem, s semmit sem ajánlhatok fel Istennek... Reménytelen eset vagyok? A magam részéről igen.
Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus által. Ő életem Királya, Ő küzd és győzedelmeskedik. Hála neked, legkedvesebb Uram!

J. Maasland
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Ki szabadít meg engem?
  2018-07-19 08:17:58, csütörtök
 
  Ki szabadít meg engem?

"... e halálnak testéből." Róma 7,24b

Óh, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem? Az egyetlen vigasztalásból való éléshez két dolgot meg kell tanulni az életben: először, milyen nagy a bűnöd és nyomorúságod, másodszor, hogyan szabadít meg Isten azoktól. Nemcsak elméleti kérdések ezek, amelyekről kötetlenül vitatkozhatsz, hanem egzisztenciális kérdések, melyek egész lényedet kell, hogy foglalkoztassák. Tanulmányozd ezt abban az igében, amelyről ma elmélkedünk: ki fog engem megszabadítani? Megszabadítani, szabaddá tenni, megmenteni a halálnak testéből. Ez korántsem azt jelenti, hogy testünk elhanyagolható tényező, hiszen azt olvassuk: e halálnak testéből. A halálnak teste mindig azt akarja, amit Isten nem akar, és amit te sem akarsz Isten kegyelme által. A test mindig visszaesik a régi életmódba, ezért valld meg az Úrnak: Uram, megint nem sikerült nekem azt tenni, amit Te jónak látsz. Szabadíts meg e halálnak testéből.
A te zsákutcába jutott életednek meg kell halnia. Ez a létünk olyan, mint amelyben mintha mindig a halál diadalmaskodnék a Krisztusból való élet felett. Mindennapi küzdelmet kíván ez életedben, arra késztet, hogy így imádkozz: Uram fejezd be megváltásomat, mert teljesen a Tied szeretnék lenni, egész szívemmel, egész lelkemmel, egész lényemmel. Méltó vagy erre, miután azzá lettél, aki én vagyok. Testté lettél, alászálltál az én halálomba. Ennek folytán szentelődik meg életem. Szabadíts meg Lelked által a halálnak testéből.

J. Maasland
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Hozzá
  2018-07-19 08:04:02, csütörtök
 
  ,,Jöjjetek énhozzám..." (Mt 11,28)

Gondolkodtál-e már azon, miért olyan nehéz az életed megtérésed után is? Mert nem fordulsz minden terheddel rögtön az Úr Jézushoz. Bűneid terhével, amint észreveszed, fordulj hozzá! Ne melengesd, ne vállalj vele közösséget. Ha viharba kerültél, gyermek módjára tárd fel a szíved előtte, és fogd meg a kezét, nehogy a keserűség valamilyen gyökere felnövekedjen a lelkedben. Betegségeddel is azonnal hozzá fordulj, mint Bartimeus. Ha mégoly súlyos is, az a fontos, hogy az Úr kezében legyél. Szeretteid terhét, betegségét is hozzá vidd, mint ahogy béna társukat a barátai. Anyagi gondjaidat is őrá bízd, mert ő megígérte, hogy megadja mindennapi kenyeredet. Terveiddel, titkaiddal, jellemhibáiddal, testi fogyatkozásaiddal szintén fordulj hozzá. Ő teremtett, ismer téged, és elégnek fog bizonyulni az ő kegyelme.
Hozzá, csak hozzá mindennel!
Ha megbántottak, ha megsértettek,
Ha úgy érzed, nem ismernek el,
Ha nehéz az élet,
Hozzá mindennel!
Hozzá lehet, mert ő hív:
Jöjjetek énhozzám!

HOZZÁ * Egy férfi haladt nehéz teherrel a hátán az országúton. Időnként meg-megállt, majd tovább vonszolta terhét. Egy arra haladó szekér gazdája megszólította, föltessékelte a kocsijára. A vándor nem győzött hálálkodni. Sok utat megtettek már, amikor a gazda észreveszi, hogy utasának még mindig a hátán van a zsákja. ,,Hát maga miért nem rakja le azt a zsákot?" - kérdi. ,,Ó kérem, nem akarom ezzel is terhelni a kocsit - válaszolja az utas.
Ne légy balga! Vidd minden terhedet az Úrhoz!

* Sion jogosság által váltatik meg - Ézs 1,20-31

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az Út
  2018-07-18 08:50:51, szerda
 
  "Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. (...) Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok." (Mt 7,13-15)

Az ige meghatározása szerint csak két út vezet keresztül ezen a földi életen: az egyik az üdvösség keskeny útja, a másik a kárhozatba vezető széles út. Az ördög, a hazugság atyja azonban kifinomult ravaszsággal úgy téveszti meg a legtöbb embert, hogy kiállítja hamis prófétáit a széles útra, akik a veszedelemre vivő út egyes kitaposott, szűkebb ösvényeire csalogatják a tájékozatlan keresőket. Az egyik hamis próféta a gyalogjáró tisztább szakaszára hívogat, ahol a becsületes, erkölcsös és adakozó emberek önérzetes sora halad, lenézve az árokban mellettük haladó iszákosok és erkölcstelenek csapatát. Egy másik hamis próféta a magasabb töltésen vezető ösvényre irányít, ahol a művelt tudósok és művészemberek sokasága halad, szemben az út porában araszoló, alacsonyabb nívójú, szürke tömeggel. Olyan hamis próféták is vannak, akik ezt a nagy széthúzást azzal próbálják kiegyenlíteni, hogy az egyedül helyes arany középutat hirdetik. A megtévesztett emberek pedig nem veszik észre, hogy végeredményben egyazon úton haladnak, amely a veszedelemre visz.
Csak egy út van, amely az életre, az örök üdvösségre visz. Az, aki önmagáról mondta, hogy "én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam". Ráléptél-e már erre az útra?

AZ ÚT * Gyermekkoromban egyszer barátaimmal egy hatalmas erdőben barangoltam, amikor az esti szürkületben óriási vihar tört ránk. Megijedtünk és kétségbeesetten elkezdtük keresni a hazavezető utat. Alaposan bőrig áztunk, mire megtaláltuk, mégis nagy öröm és nyugalom szállt meg, mert tudtuk, hogy most már biztosan hazaértünk.

* Gyertek hát, törvénykezzünk! - Ézs 1,10-19

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Nincs más csak panasz
  2018-07-18 08:30:52, szerda
 
  Nincs más csak panasz

"Óh, én nyomorult ember...." Róma 7,24

Tegnap arra emlékeztünk, hogy Luthert a tizedik parancsolat arra a vallomásra késztette: nincs semmi más, csak panasz. A mai bibliai részt olvasva láthatjuk, mennyire felkavarja az apostolt ez az összetört szívéből fakadó vallomás. Ebben a fejezetben erről a kérdésről tárgyal: hogyan ismerjük meg bűneinket? A válasz egyértelmű: Isten törvényéből. Aki felszínesen él, az úgy gondolkodik, ahogy a gazdag ifjú gondolkodott: csak a törvényt kell megtartani, ami pedig csupán gyakorlat és önfegyelem kérdése.
De gondolj csak a kívánságra, mondja Pál. Ki hallgattathatja azt el? Amikor a törvény azt mondja: ne kívánj. A vágy arra ösztönöz, amivel egyébként nem törődnénk. Mint valami belénk épített szerkezet, belsőnkben mindig azt akarja, amit Isten nem akar. Ezzel kapcsolatban nevezi magát az apostol nyomorult embernek. Reménytelen eset, akin nem segíthet pártfogás vagy gyógykezelés. Nyomorult ember vagyok - személyes vallomás ez, nem egyszerű kiáltás vagy fájdalommentes sóhaj. Én vagyok az a nyomorult, mondd el te is ezt ma Istenhez imádkozva, és gondolj arra, mi mindent rontottál el. Nem más cselekedte azt helytelenül, hanem te tetted azt, nyomorult ember. Isten nélkül élek, ember vagyok, Ádám ivadéka, akinek gonosz génjei gyötörnek. Mindig azt akarom, amit Isten nem akar. De a megszentelt életben ismerünk egy másik akaratot is, az újjászületett ember akaratát. Hálát adok ezért Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által.

J. Maasland
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Számadás
  2018-07-17 09:20:04, kedd
 
  "Látott egy fügefát az út mellett, odament, de nem talált rajta semmit, csak levelet. Ekkor azt mondta annak: Soha többé ne teremjen rajtad gyümölcs! És a fügefa azonnal elszáradt." (Mt 21,18-19)

Az Úr számonkérése váratlan és szigorú volt, mert nem nézte a fügefa dús lombozatának, üde színeinek a szépségét, csupán a legfontosabbat, az igazán lényegest: van-e gyümölcs rajta. Nem érdekelte a fa múltja, hogy milyen ígéretes volt az indulása, hanem csak az, hogy továbbadta-e az Istentől kapott életet.
Szigorú volt az ítélet, mert már nem adott alkalmat arra, hogy a jövőben valamikor még teremhessen. Az volt a legsúlyosabb az ítéletben, hogy a fának abban az állapotban kellett maradnia, amelyben Jézus találta. Ez pedig az elszáradást, a kivágattatást, a halált jelentette számára.
Testvérem, mi lesz, ha egy napon váratlanul a te életed mellett áll meg így Jézus? Nem nézi hívő múltad, kegyes erényeid szépen zöldellő lombozatát, csupán a leglényegesebbet keresi: teremtél-e gyümölcsöt, adtál-e lelked életéből, amelyet Istentől kaptál, másoknak. Vigyázz, nehogy arra ítéljen, hogy abban a terméketlen állapotban maradj, amelyben talált! Mert az a halált jelenti, a kivágattatást, a tűzre vettetést jelenti.

VÁRATLAN * A revizor mindig váratlanul jelenik meg az adott hivatalban. Azonnal lezáratja a helyiséget, a szekrényeket, s már se a pénztáros, se a könyvelő nem tehet odébb még egy ceruzát sem. Az embernek bizony az állásába kerülhet, ha éppen hiányos a kassza vagy pontatlan a pénztárkönyv.
Szoktál rá gondolni, hogy a lelkiekről is számot kell adnod?

* Nincs e testben ép hely - Ézs 1,1-9

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Mi legyen a kívánságod?
  2018-07-17 08:48:53, kedd
 
  Mi legyen a kívánságod?

"Ne kívánd a te felebarátodnak házát..." 2Mózes 20,17

Lehetséges ez életben megmenekülni a bűntől? Szent Antal megpróbálta, ifjú éveiben egy prédikáció hatására elvonult a világtól. Tökéletes akart lenni, és tökéletesen akart élni. Sikerült-e neki? E kérdésre a választ meg fogjuk kapni az eljövendő időben.
Gezelle azt írta: A világ követ engem, akár megyek, állok, vagy lehunyom a szemem.
Antal egy dolgot nem tudott elnémítani az életében: a vágyait. Bár mindenen úrrá tudunk lenni egy bizonyos fokig, vágyainkon azonban nem. Vágyunk valamire, amink nincs, és meg akarjuk kapni. Luther megpróbálta, hogy szentül és kegyesen éljen Isten előtt. Olyan pontosan követte a kolostor szabályait, hogy majdnem belehalt, és közben nem jutott békességre, mert tudta: ha tökéletes akar lenni, akkor szívemet mindig ki kell öntenem Isten előtt, és vágyaimmal csak Őt szolgálhatom. Végkövetkeztetése pedig az volt, hogy nincs semmi más, csak panasz. Az élet megszentelődése ezzel az utolsó parancsolattal elvezet bennünket bűnös lényünk gyökeréig: a bűnös kívánságig. Pál azt mondja erről, hogy két törvényt fedezett fel magában, két vágyat. Az egyik szent és jó, az Isten törvénye, aszerint akart élni. De van egy másik is, a bűn törvénye, amelyik az első törvénynek ellenszegül. Ha Isten törvénye szerint akarunk élni, az nem megy harc nélkül. Ismered ezt a harcot? Krisztus mindig azt kívánta, amit Isten akart. Rejtőzz el Nála, az Ő vágya makulátlan és tiszta. Lelke által új vágyakat ad nekünk.

J. Maasland
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/200 oldal   Bejegyzések száma: 1999 
2018.06 2018. Július 2018.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 6 db bejegyzés
e hónap: 547 db bejegyzés
e év: 3276 db bejegyzés
Összes: 14425 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 484
  • e Hét: 9153
  • e Hónap: 26106
  • e Év: 366041
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.