Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/183 oldal   Bejegyzések száma: 1826 
Az egyetlen jogalap
  2018-04-24 18:22:26, kedd
 
  Az egyetlen jogalap

,,Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus." Zsidókhoz írt levél 7,22

Mózes az Ószövetség közbenjárója volt. Jézus pedig az újszövetség közbenjárója. A két személy azonban - Mózes és Jézus - nem egyenrangú. Jézus végtelenül több: ,,Jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus".
A kezes szó azt jelenti, hogy Jézus a kegyelmi szövetség jogalapja. Vérontás nélkül nincs kegyelem, bűnbocsánat, megbékélés. Siont csak a jog váltotta meg, nem létezett más mód erre. Isten nagy irgalmasságában elküldte Fiát. Krisztus vérét ontotta, íme, itt az újszövetség nagyszerűsége. Azelőtt állatok vére folyt, most a kezes vére. Vér, amely valóban megbékéltet. Vér, amely helyreállítja az Istennel való közösséget.
Sokan nagyon nehezen értik meg, hogy a keresztségben gyermekeink is megszenteltetnek. Gyakran vagyunk tanácstalanok, csak azt értjük, hogy el vannak különítve, holott ez sokkal többet jelent. Krisztus vére által szenteltetnek meg. Ez a jogalapja a keresztségnek, Isten nem lát többé bűnt Jákóbban és gonoszságot Izraelben.
Akkor feltevődik a kérdés, hogy elkárhozhatunk-e? Igen, de nem a bűnünk miatt, hanem hitetlenségünkért. ,,Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza" (Zsid 10,29). A hitetlenség elhagyja az egyetlen jogalapot. Így csak egy marad hátra: a rettenetes ítélet várása.

P. van Zonneveld
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten nagyobb a mi szívünknél
  2018-04-24 07:17:31, kedd
 
  "A Mester itt van, és hív téged." (Jn 11,28)

"A Mester itt van." Sok várakozás és csalódás után végre megérkezett. Egyedül miattad jött. Lehetsz ellensége vagy barátja, visszautasíthatod vagy meghódolhatsz előtte - ő itt van. Megérkezett, mert könyörületességre indult irántad, hiszen nélküle olyan vagy, mint a gonosz pásztor kezében vergődő bárány. Bűneid emésztenek és kínoznak. Látja, amint kimerülten leülsz az útfélen, hallja szíved zokogását, és nem tud tovább a mennyben maradni.
Jézus eljön hozzád, mert vágyik a szívedre. Eljön, mert gyönyörködni akar benned. Akkor fog örülni és gyönyörködni, ha kegyelmet gyakorolhat és irgalmat osztogathat. Jézusnak nagy áldozatába került a hozzád való megérkezés. Emberré kellett lennie. El kellett rejtenie istenségét, és szolgai formát kellett öltenie magára. Vállalnia kellett a Sátánnal való harcot. Ez a harc a kereszten érte el tetőfokát. Testét vérző sebek éktelenítették, pokolra szállt, de harmadnapra győzött. A megváltás elvégeztetett! Rátaposott a kígyó fejére.
Minden gazdagságát odahagyta, szegénnyé lett, hogy téged, koldust, gazdaggá tegyen. Jött, hogy megoldja a bűnkérdést, hogy téged életre támasszon: gazdag, dicsőséges, örök életre.

* Isten nagyobb a mi szívünknél - 1Jn 3,11-24

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A testamentum szabad kegyelemről szól
  2018-04-23 07:21:47, hétfő
 
  A testamentum szabad kegyelemről szól

"Atyámfiai! Az embernek megerősített testamentumát..." Galata 3,15

A Galata 3-ban ezt olvassuk: "Atyámfiai! Ember szerint szólok. Lám az embernek megerősített testamentumát senki erőtlenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ad" (15. v.). Pál itt egy végrendelet példáját használja. Amikor egy végrendeletet felbontanak, annak írója már halott. Az örökösök a közjegyzőnél tiltakozhatnak, ha nem értenek egyet a végrendelet intézkedéseivel, de azon többé nem lehet változtatni. Az végleges. Szabad akaratnyilvánításból készíthetjük el azt.
Szövetséget ellenben úgy köthetünk, hogy annak feltételeit mindkét fél megtartja. Igaz, a végrendeletben is lehetnek feltételek, amelyeket az örökösöknek meg kell tartaniuk, a hangsúly azonban még is a szabad akaratnyilvánításon van a testamentumok esetében.
Így volt az már az Ábrahámmal kötött szövetség esetében is. A megígért magot, Jézus Krisztust Isten nem tette függetlenné a szövetség kötésekor elhangzott feltételektől. Isten rendelkezése mindenható, független, szuverén volt.
Az örökség, melyet az Úr megígért, feltétel nélküli, nem függ a mi tetteinktől. A testamentum Isten szabad kegyelméről szól. Az üdvösség Isten szabad megkegyelmezésétől függ.
Feltehetjük a kérdést: benne vagyok a testamentumban, Isten örök szeretetének testamentumában? De ne feledjük, hogy az üdvösség Isten szabad kegyelmének a dolga, és szólhat az a legnagyobb bűnösnek is!

P. van Zonneveld
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Látszólag vereség, valójában győzelem
  2018-04-22 22:04:57, vasárnap
 
  "Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent." (Jn 3,35)

Igen, az Atya szereti a Fiút. Ő ,,az Isten teremtésének kezdete", ,,benne teremtetett minden a mennyen és a földön". Az egész teremtett világ, tehát az ember is, annak a Jézusnak a kezében van, akit a világ csak egy ,,jó embernek" tekint. Életünk az ő kezében van, és senki emberfia nem kerülheti el, hogy egyszer elébe álljon, amikor majd ,,eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még azok is, akik átszegezték". Boldog vagy, testvérem, ha már az ő kezére bíztad magadat és életedet, hogy megtartson téged! Ő ezt ígéri az övéinek: ,,nem vesznek el soha, és senki sem ragadja ki őket a kezemből".
Nem mindegy, mikor és hogyan kerülsz az Úr kezébe. Most még áldásra és megtartásra nyújtja feléd, fogadd el most! Mert ha egyszer ítéletre emelt keze fog rád sújtani, akkor menthetetlenül összezúz. Mert az Atya az ítéletet is egészen a Fiúnak adta.

A CSALÓDOTT CSÁSZÁR - Amikor I. Napóleon lezuhant világhatalmának magaslatáról, és arra kényszerült, hogy mozgalmas életét Szent Ilona szigetének magányára cserélje, elkezdte a régi idők nagy embereinek az életét tanulmányozni és a sajátjával összevetni. Egy alkalommal a következő kérdéssel fordult Montholon grófhoz: ,,Meg tudná nekem mondani, ki volt Jézus Krisztus?" A gróf a fejét rázta. Napóleon így folytatta: ,,Akkor majd én megmondom önnek. Nagy Sándor, Caesar, Nagy Károly és én birodalmat alapítottunk. Ezek mind hatalomra és erőszakra épültek. Jézus országa ellenben a szeretetre épült, és mind a mai napig milliók halnak meg érette. Azt kell mondanom, hogy az ókor nagy hősei emberek voltak, és én is csak ember vagyok, de Jézus több volt, mint ember."

* Látszólag vereség, valójában győzelem - Jel 11

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A kegyelem nem örökség
  2018-04-22 21:55:46, vasárnap
 
  A kegyelem nem örökség

"Mert akiket eleve ismert..." Róma 8,29

Isten azokat üdvözíti, akiket eleve ismert. Örökkévaló szeretettel szereti őket. Ez a szeretet a világ alapítása óta létezik.
Mai textusunk rámutat a Krisztusban való örök kiválasztásra is, ezenkívül szó van Isten országának a helyreállításáról és a kiválasztottak megváltásáról. Ha ez a kiválasztó szeretet nem lenne, nem lenne biztos elhívás sem. Isten örök kiválasztása teszi a belső elhívást valósággá. Hogyan nyilvánul ez meg? Azokat, akiket Isten eleve ismert, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Krisztus képéhez. Az igazi keresztyéneket erről lehet megismerni. Ma oly sok zűrzavaros hitbeli nézettel találkozni, a fiatalok megkérdezhetik: kinek van hát igaza? Az Ige világosan válaszol erre: az igazi keresztyén Krisztus képéhez lesz hasonló.
Amikor az Úr Jézus a Földön járt, az eledele az volt, hogy Atyja akaratát cselekedje. Istent szerette mindenekfelett, illetve felebarátját, mint önmagát. A Szentlélek helyreállító munkája által az övéi mind Őhozzá hasonlítanak. Itt, e földön, csak részben, de majd a mennyekben minden tekintetben.
Az Úr munkálkodik a nemzedékeken át. Nagyszülőkben, akik az Urat félték, azután szülőkben és gyermekekben is, akik ugyancsak félik az Urat. Mi a helyzet veled? Testvérévé lettél az Úr Jézusnak? A te eledeled is az, hogy az Úr akaratát cselekedd? És ez a magatartásod életed valamennyi napján? A kegyelem nem örökség, hanem nagyon is személyre szóló.

P. van Zonneveld
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Íme, eljön a felhőkkel
  2018-04-21 07:40:36, szombat
 
  "A régiek, íme, beteljesedtek, és most újakat hirdetek; mielőtt megvalósulnának, tudatom veletek." (Ézs 42,9)

A Biblia egésze bizonyítja, hogy Isten mindig előbb szól, mint ahogy cselekszik. Mindig jó előre elküldi hírvivőit. Sohasem viszi véghez az ítéletét anélkül, hogy előbb meg ne hirdette volna. Ebben a hirdetésben mindig ott van a kegyelem. Hányszor és hányféleképpen jövendöltek a próféták Mózestől kezdve Keresztelő Jánosig a nekünk szánt kegyelemről a bennük levő Szentlélek által, "aki előre bizonyságot tett Krisztus szenvedéseiről és az utána következő dicsőségről"! Vajon a te szívedben örül-e már a Szentlélek, hogy ezek beteljesedtek, s hogy Isten Báránya érted is feláldoztatott? Isten Lelke most újakat hirdet: "Íme, hamar eljövök." "Ne pecsételd le e könyv prófétai beszédeit, mert az idő közel van" - figyelmeztet.
Jézus születésekor nem sokan ismerték fel az idők jeleit, csak "egy Simon nevű igaz és istenfélő ember, aki várta az Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta". Milyen dolog az, hogy Isten népe ma sem látja és nem veszi számításba az "időt", amely már betelt? Ahelyett, hogy égre emelt tekintettel várná az Ember fiát feltűnni az ég felhőin, földi dolgok és számítások kötik le a szívét. "Vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a szívetek" - figyelmeztet az ige. "Most újakat hirdetek; mielőtt megvalósulnának, tudatom veletek" - mondja az Úr.

FIGYELJ * Komolytalan utas az, aki a váróteremben csomagjait félretolva teljes kényelembe helyezi magát, s a közeledő vonat zakatolására sem kap észbe. Az ilyennek biztosan olyan fontos az úti célja is. Megérdemli, hogy otthagyja a vonat!

* Íme, eljön a felhőkkel - Jel 1,1-8

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Sola gratia - Egyedül a kegyelem
  2018-04-21 07:27:01, szombat
 
  Sola gratia - Egyedül a kegyelem

"Nem vagyunk a szolgáló fiai..." Galata 4,31

Pál a Galata 4-ben Sáráról és Hágárról szól, akiknek több mint történelmi a jelentőségük. Hágár a szolgáló Izmáelt, Sára a szabad Izsákot szülte. Izmáel test szerint született, Izsák pedig ígéret által. Ez két szövetséget jellemez: az előbbi a régit, a Sinai hegyit, a szolgaságra szülőt, az utóbbi az újat, a szabadságra szülőt.
Pál itt vajon arra céloz, hogy a Sinai hegyen kötött szövetség cselekedeteken alapuló szövetség volt? Nem, korántsem így van, a hangsúly az Ószövetség idejében mindazonáltal a törvény megtartásán volt. Izrael helyzetét a törvény határozta meg, Izrael arra rendeltetett, hogy megtartsa a törvényt. Így kellett élni a szolgálónak és fiának is. A galáciabeliek ennek példái, habár náluk a cselekedeteken alapuló szövetség nem helyettesítette a kegyelmi szövetséget, hanem összekapcsolták a kettőt.
Ez a helyzet ma is. Felettébb gyakran halljuk: az embernek ezt és azt kell tennie. Az emberek ezzel azonban új törvénnyé változtatják az evangéliumot. Azt mondják, hogy az embernek hinnie kell azt, az embernek el kell fogadnia azt.
Holott az újszövetség nem ad teret az embernek. Abban nem a mi érdemünkről, és nem a törvény megtartásáról van szó. Izsák volt a megígért gyermek, Isten csodája által, lehetetlen módon született. Mi nem vérből, sem a test akaratából, a férfi indulatából születünk újjá, hanem Istentől. Ez nem is lehet másként, mert az ádámi állapotot nem szünteti meg az ábrahámi állapot. Ezt csakis Isten cselekedheti meg, és Ő meg is cselekszi. Sola gratia! Egyedül a kegyelem által!

P. van Zonneveld
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Siess!
  2018-04-20 14:12:39, péntek
 
  "Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van!" (Ézs 55,6)

Azt az időszakot, amíg Isten az ember számára megtalálható. "kegyelmi időnek" szoktuk nevezni. Sokan úgy vélik, ez az idő haláluk órájáig tart. Ez a vélekedés nem állja meg a helyét. Vannak, akiknek az életében a kegyelmi idő évekkel haláluk napja előtt lejár. "Isten szól egyszer vagy kétszer is" - olvassuk Jób könyvében. Az egész kegyelmi idő alatt annyira közel van az emberhez, hogy könnyen megtalálható, sőt vannak olyan napok, amikor különösképpen is közel jön hozzánk. Ezeket a napokat nevezzük a meglátogatás napjainak. Talán szeretteink közül hal meg valaki, talán súlyos anyagi veszteség ér bennünket, vagy az ige mélyen megérint, feltárva bűneinket és nyomorúságunkat, és rádöbbenünk, hogy ezeken keresztül Isten szól hozzánk. Ezekre a napokra mondja az Írás: "hívjátok segítségül, amíg közel van". Jaj annak, aki a kegyelmi időt arra használja, hogy ismételten ellenáll az Úr hívó szavának! "Akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket".

MÉG MA * Egy fiatalember álmában keskeny folyóparton sétált. A folyó túloldalán gyönyörű tájat és fényes alakokat látott, akik hívogatóan intettek felé. Nem sietett átgázolni a vízen, gondolta, később is ráér. Nyugodtan lépkedett tovább, mígnem egyszerre csak döbbenten látta, hogy a folyó, amely a hívogató túloldaltól elválasztja, olyannyira kiszélesedett, hogy már nem tud átjutni rajta. Megértette az álom értelmét, és átadta életét az Úrnak.

* Siess! - Jóel 3

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Kétféle gyermekek
  2018-04-20 07:30:06, péntek
 
  Kétféle gyermekek

"Nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók..." Róma 9,7

Krisztussal beköszöntött a kegyelmi szövetség harmadik korszaka. Péter pünkösdkor azt mondta: "Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk" (ApCsel 2,39). Ezek a szavak a szövetségnek a pogányokra való kiterjesztéséről szólnak.
Az éppen megalakult egyház az Úr szövetségének a területe. A Dordrechti Kánonok I. fejezet 17. cikkelyében valljuk: "a hívők gyermekei szentek, nem természettől fogva persze, hanem a kegyelmi szövetség jótéteménye által, amely e gyermekeket szüleikkel együtt veszi figyelembe".
Mit jelent ez ma számunkra? Gondoljunk csak a János evangéliuma 15. részére, ahol a szőlőtőről és a szőlővesszőkről olvasunk: a gyermekek a szőlővesszők, Krisztus pedig a szőlőtő. Nagy kiváltság ez. Isten kétféle szőlővesszőt különböztetett meg, miközben nem volt köztük semmi különbség. A példázat szerint azonban kétféle szőlővessző van: amelyek gyümölcsöt teremnek, és amelyek nem teremnek gyümölcsöt. A szövetségnek tehát ugyancsak kétféle gyermekei vannak. Erre mutat rá Pál apostol a Római levél 9. részében, amikor azt mondja: "nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók".
Sohasem szabad azt gondolnunk: Ábrahám magja vagyunk, Krisztusba beoltva, a szövetség gyermekei vagyunk, és ezért üdvözülünk. Ez félrevezető. A keresztség ezzel szemben azt jelzi, hogy újjá kell születnünk. Ha ez megtörténik, akkor gyümölcstermő szőlővesszőkké kell lennünk. Minden szőlővessző, mely nem terem gyümölcsöt, levágattatik, és tűzre vettetik.

P. van Zonneveld
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Ne a szamarat üsd, amikor az Úr áll ellen
  2018-04-19 13:50:59, csütörtök
 
  "Az Úr angyala... megállt egy szoros helyen, ahol nem térhettek sem jobbra, sem balra." (4Móz 22,26)

A hívő élet a Szentléleknek való engedelmesség jegyében zajlik. "Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." Ez a vezettetés természetesen nem azonos az ösztönszerű iránykövetéssel. Pedig gyakran azonosítják a kettőt: ez vagy az a dolog rokonszenves, tetszetős nekem, úgy érzem, hogy jól el tudnám végezni. Rámondom, hogy ez a Lélek vezetése. Emez nem rokonszenves, idegenkedem még a gondolatától is, tehát nem lehet, hogy ez a Szentlélek tanácsa. Azonban jól vigyázzunk! Amikor Isten az ő Lelke által vezet, nem kérdi meg tőlem, hogy az ösztöneim mit szólnak hozzá, hogy örömmel fogadom-e a Lélek tanácsát, vagy húzódozva. A tapasztalat általában az, hogy az ösztönök és a földi gondolkodás húzódozva követi a Lélek tanácsát. Éppen ezért ne ösztöneinket kérdezzük meg, hanem magát az Urat, az Igéből, a vele való közösség csendjében. Még ez esetben is nemegyszer kemény intézkedéssel mutatja meg akaratát. Bálám engedelmeskedni akart, szívében ott volt az erre való készség, mégis az oktalan állat előbb látta meg az Úr tilalmát, mint a próféta.

A SIKETNÉMA FELELETE * Thomas Chalmers neves skót lelkész meglátogatott egy siketnéma-intézetet. Kommunikációs tábla segítségével megkérdezte az egyik intézetis fiúcskától: "Miért vagy itt?" A gyermek a következőt írta vissza: "Igen, Atyám, mert így volt kedves előtted!" - Mt 11,26.
Az engedelmesség mindenben tud örvendezni.

* Ne a szamarat üsd, amikor az Úr áll ellen - 4Móz 22,21-35

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/183 oldal   Bejegyzések száma: 1826 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 266 db bejegyzés
e év: 1814 db bejegyzés
Összes: 12963 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 441
  • e Hét: 7972
  • e Hónap: 47831
  • e Év: 224401
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.