Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/159 oldal   Bejegyzések száma: 1585 
Ismerd meg önmagad!
  2018-01-21 17:10:38, vasárnap
 
  Ismerd meg önmagad!

Értékelem az Istenbe vetett bizalmadat és az emberek megmentése utáni igyekezetedet. De a büszkeséget ki nem állhatom: túlbecsülöd önmagad, másokat pedig lebecsülsz.
Gyűlölök mindent, ami rajongásszerű: az érzelmek és belső megtapasztalások túlértékelését; azt, hogy a puszta képzelődéseket a lélek hangjának tartják, és a célokat a megfelelő eszközök nélkül akarják elérni; és azt, hogy közben az emberi értelmet, tudást és bölcsességet általánosan is lebecsülik.
De leginkább azt nem kedvelem benned, hogy kicsi a szereteted a testvérek iránt, a saját gyülekezeted iránt!

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Én vagyok a jó pásztor..."
  2018-01-21 16:41:09, vasárnap
 
  ,,Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért." (Jn 10,11)


Van egy gonosz pásztor is, aki a juhok életét kívánja. Azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Az ördög itt jár a világban, és minden eszközével arra törekszik, hogy életedet, üdvösségedet elrabolja, és a kárhozatban tartson téged. Azt akarja, hogy a juhok elvesszenek, ő pedig megmaradjon. Ezzel szemben a jó pásztor meghalt, hogy a juhok megmaradjanak. Azért halt meg Jézus, hogy neked életed legyen Életét adta érted. Próbáld meg átérezni ennek a kijelentésnek a súlyát: valaki meghalt helyetted. Olyan drága voltál neki kócos, megtépett, elcsigázott állapotodban is. Senki más nem szeretett. Csak a hasznodat tartották szem előtt, amit nekik hajthatsz. Csak önzés vesz körül, a legszívélyesebb szeretet is önzést rejteget. Ő az egyetlen, aki érted, önmagadért szeret. Ne vonakodj követni az ő hangját, ne fuss előle, amikor megmenteni akar!

AZ ÉN BÁRÁNYOM * Valahol Tibetben történt, hogy egy ókút mélyéből egy bárány keserves bégetése hallatszott fel. Az odagyűlt emberek tanakodni kezdtek, vajon hogyan eshetett bele, de részvét egyiknek sem volt a szívében. Egyszer csak egy férfi érkezett futva, és szánakozva nézett a kút mélyére. Megkérte a körülállókat, bocsássák őt le kötélen a kútba, hogy a bárányt felhozhassa. ,,Nem érdemes, nem éri meg" - mondták neki. A férfi azonban így válaszolt: ,,Lemegyek érte, mert az én bárányom!"

*A gonosz és a jó pásztor - Jn 10,1-18

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az Isten igazságos
  2018-01-21 14:38:09, vasárnap
 
  Az Isten igazságos


,,Hogy megbocsássa bűneinket." 1János 1,9


Isten igazságos! Ettől a bűnös megrémülhet, mivel Ő a bűnöst semmiképpen nem tekinti bűntelennek (2Móz 33,7). Hogy fogunk mi, bűnösök Előtte megállni? Akár öregek vagyunk, akár fiatalok, akár törődik a világ ezzel, akár nem, ezek a szavak állandóan ott visszhangzanak a szívünkben: Isten igazságos! Megbocsátás nélkül sohasem állhatunk meg igazságossága előtt. Az evangélium most mégis azt mondja: Ő igaz, hogy megbocsássa bűneinket! Hogy lehet ez? Igazságossága nem a büntetést kívánja a bűnös számára? De igen! Ám ha üdvözítőm elhordozta a büntetést? Ha Ő kegyelemből, hit által valóban üdvözítőm lett, akkor Isten kétszer büntetné a bűnt? Nem teheti, hiszen a bűnökért való adósság ki van egyenlítve! Akkor az igazságos Isten a bűnt meg kell hogy bocsássa. Isten igazságos - ez jelenti a hívő megtartatását. ,,Sion jogosság által váltatik meg" (Ézs 1,27). Akkor hadd legyen életünk főcélja, hogy ezt az Üdvözítőt keressük és találjuk meg. Krisztus Isten igazságosságának tökéletesen eleget tett engesztelő vérével. Az egyház ezt olyan találóan mondja: ,,Isten az Ő igazságosságát és irgalmasságát Krisztusban nyilatkoztatta ki" (Belga Hitvallás 20. cikkely). Krisztus tulajdonának lennie az egyetlen vigasztalás az életben és a halálban. Krisztus nélkül Isten igazságossága megrémít bennünket. Tudja ezt már a te szíved is?

L. H. Oosten
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Így szól az Úr..."
  2018-01-20 10:36:50, szombat
 
  ,,Így szól az Úr, aki megcselekszi mindazt, ami öröktől fogva ismert." ApCsel 15,18


Nincsenek tehát véletlenek. Az események nem vakon következnek egymás után, hanem Isten örök tervébe vannak beépítve. Istent nem érheti meglepetés. Ő tudja öröktől fogva, mit miért cselekszik, vagy mit miért enged megtörténni. Az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Kérjük mi is Jóbbal együtt az Urat: ,,Te taníts meg engem arra, amit nem látok át." Amiket pedig tetszik az Úrnak elrejteni előlünk, azokra nézve is legyünk hívő és alázatos szívvel béketűrők.
Most még megérteni nem tudom, / Mért visz Atyám nehéz úton,
De látom majd, ha fönn leszek: / Bizalmam ő nem csalta meg.
Ott látom tiszta fényben majd, / Amit itt még homály takart.
Emberi gondolkodás szerint érthetetlen, miért engedte Isten, hogy József testvéreinek gonosz terve sikerüljön, vagy miért engedte egyetlen szerelmes Fiát a keresztre. Csak később lett nyilvánvaló, amit Isten ,,öröktől fogva ismert": az eladott József testvéreinek a megmentője lett a hét szűk esztendőben, ugyanígy a keresztre feszített Jézus nekünk, gyilkosainak a szabadítója lett. Az emberek azt látták, hogy Jézust keresztre juttatta a bűn, pedig valójában az történt, hogy Jézus juttatta keresztre a bűnt. Isten öröktől fogva ismert terve teljesedett be, ahogy azt prófétái által előre megjelentette.

MIÉRT * Engedetlen, lázadó és Isten iránt megkeseredett szívvel vitt egy ifjút a fogolyszállító vonat messze idegenbe. ,,Miért? Miért? Miért éppen engem?" - nem tudta megérteni. A fogságban összekerült Istennek egy áldott életű, békességes és bizonyságtevő gyermekével. Átadta szívét Jézusnak. Mindent megértett.

*Hogyan rendelkezett a pogányok felől? - ApCsel 15

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten változhatatlan
  2018-01-20 08:04:41, szombat
 
  Isten változhatatlan

"Akinél nincs változás." Jakab 1,17

Ez a hűségről és megbízhatóságról szóló ige a változásokkal teli világban. Szükségünk van egy fogódzóra, támaszra az életben és halálban. Körülöttünk minden inog, és romba dől. Változik a világ, a vallás, az egyház. "Itt nincsen semmi állandó, / Minden változó, mulandó" (Református Énekeskönyv 412:2), énekeljük az egyik énekünkben, de ez van a másikban: "Te vagy, aki régen valál, / Voltod változás nélkül áll" (Református Énekeskönyv 102:15). Az Úr azt mondja övéinek: "Én, az Úr meg nem változom, ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg" (Mal 3,6). Ő örökké ugyanaz: örök az igazsága, kegyelme, a teremtett világ fenntartása, népéről való gondoskodása és népe iránti szeretete. A paradicsomban megváltoztunk, szentségtelen bűnösökké lettünk. Akkor az Úr megbánta, hogy embert teremtett a földön (1Móz 6,6), a teremtmény megváltozása bánatot és fájdalmat okozott neki. Ő azonban nem változik. Isten bánata meggyötört szeretet, de megmarad. Hogy tűrhetné el szeretete a bűnt? Hogy állhatna meg a bűnös az Ő változhatatlan szentsége előtt? Azért kell nekünk megváltoznunk, mert Isten nem változik. Meg kell térnünk Hozzá, aki sohasem változik meg. Aki megtér, azon biztosan könyörül (Ézs 55,7), mert Ő örökké ugyanaz, ami kijön a szájából, azt meg nem változtatja (Zsolt 89,35). Ezért Ő a változhatatlan Isten, az üdvösség Istene.

L. H. Oosten
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Emberek, miért teszitek ezt?"
  2018-01-19 10:59:45, péntek
 
  ,,Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és éppen azt az örvendetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. ApCsel 14,15


Mindig közel áll hozzánk, hogy a másik emberben csak az embert lássuk, és az embert magasztaljuk. Különösen akkor, ha a másik emberben megvan a hajlandóság, hogy magát láttassa és magasztaltassa. Páltól és Barnabástól ez távol állt, s a saját szívük lázadozott volna a legjobban az ellen, hogy bárki elől eltakarják Istent. Mégis Listrában az emberek imádatára beállított tömeg földre szállt isteneknek nézte őket. Az apostolok tiltakoznak ez ellen a tömeg előtt, és rámutatnak arra, hogy ők is csak emberek, Isten az, aki az ő kegyelméből csodát tett és megmutatta magát. Pál bizonyságot tesz a mindenek felett álló Istenről és arról az örvendetes örömhírről, hogy Jézus emberré lett értünk, hogy általa Istenhez térhessünk.
Isten ma is nagy dolgokat visz végbe embereken keresztül, s mi nagyon könnyen hajlunk arra, hogy csak az embert lássuk. Pedig mindenben és mindenen keresztül Istennek kegyelme mutatkozik meg csodálatos módon. Akkor látunk helyesen, ha a mindenható Istenre tekintünk, aki mindent teremtett, és a kegyelmet hozó Jézusra, aki emberré lett. Aki így néz, az helyesen lát.

ISTENRE MUTATOTT * Richard Owen, a híres zoológus egy alkalommal egy társaságot kísért végig egy újonnan létesített múzeumban. A tárlatvezetés során az egyik látogató csodálkozva kiáltott fel: ,,Hiszen ez egy valóságos templom!" Owen így válaszolt: ,,Valóban az, ugyanis itt minden az Úr dicsőségét hirdeti."

*Istent lásd mindenben - ApCsel 14,1-28

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Egyszerűen élni
  2018-01-19 08:28:29, péntek
 
  Egyszerűen élni

"Van két ezüst teáskanalam Londonban, és kettő Bristolban. Pillanatnyilag ez az összes ezüst evőeszközöm; és nem fogok többet venni, amíg körülöttem olyan sok embernek még kenyere sincs"

(John Wesley)

Amikor John Wesleynek 30 font éves bevétele volt, 28-at költött a személyes szükségleteire, kettőt pedig elajándékozott. Mikor a bevétele 60 fontra nőtt, elajándékozott 32-t; mikor 90-et kapott, elajándékozott 62-t; és egész életében ezt az alapelvet követte. Sosem költött magára 28 fontnál többet. A későbbi években a könyvei eladásából évente több mint 1000 font bevétele lett, mégis elajándékozta az összeset. Csak az utazási költségeit vonta le belőle, míg azt a közösség nem finanszírozta. Wesley egész életében több mint 30000 fontot osztott szét jótékonysági célokra.

(John L. Nuelsen)
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten végtelen
  2018-01-19 08:06:53, péntek
 
  Isten végtelen

,,Hová menjek a te lelked elől?" Zsoltárok könyve 139,7

Ebben az Isten végtelenségéről szóló igében a szakavatott írásmagyarázók szerint az egy isteni lény három személyéről: az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről van szó. A te lelked az voltaképpen az Atyának a Lelke. A te orcád az Atya Fiára néz (Zsid 1,3). A három együtt egy Istenség, egyforma a tiszteletük és az örök dicsőségük. Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, mérhetetlen a Szentlélek (Atanáz). Eszerint minden, ami isteni és lelki, végtelen, mérhetetlen. Mérhetetlen az Atya szeretete, aki a bűnösöket kiválasztja, a Fiú szeretete, aki a bűnösöket megváltja, és a Szentlélek kegyelme, aki a bűnös szívet megújítja megtérésre és hitre. Isten végtelensége tehát az evangélium korlátlan prédikálását is jelenti. De Isten határtalan mivoltának van egy másik oldala is, ugyanis senki sem futhat Isten elől sehova. Az Atya elől sem, mert igazságában igényt tart reánk. A Fiú elől sem, hogy hitetlenül elvessük Őt. A Szentlélek elől sem, hogy hitetlenül ellene álljunk. Mindenkinek számot kell adnia Isten előtt. Bármilyen bűn lett légyen is az, a végtelen szeretetet és kegyelmet csúfolta meg, s így végtelen haragot von magára. Textusunkban benne rejlik a hit vigasztalása is: Isten végtelen, örökké velem van, megvigasztal és vezet engem. Ez a hit csakis a Lélek iskolájában tanulható meg.

L. H. Oosten
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Péter magához tért..."
  2018-01-18 12:44:58, csütörtök
 
  ,,Péter magához tért, és azt mondta: Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és megszabadított Heródes kezéből és mindattól, amire a zsidó nép annyira várt." ApCsel 12,11

Péter Heródes fogságában megoldhatatlannak látszó helyzetbe került. Láncra verve, bebörtönözve, erős őrizet alatt a szabadulás teljesen reménytelennek látszott. Ehhez járult még hozzá Jakab megöletése, ami a rá váró jövőt is előrevetítette. Ebben az állapotban jött el a szabadulás - miközben a gyülekezet szüntelenül könyörgött érte Istenhez. A közbenjáró imádság nyomán Péter szabad lett, és ezt olyan csodálatos megtapasztalásként élte meg, hogy álomszerű ámulatából csak akkor tért magához, amikor már az utcán volt. Így ismerte meg Péter a közösség hordozó erejét és az Úr csodálatos szabadítását.
Isten drága kegyelmi ajándéka a közösség és a közösség hordozó imádsága. Nagy erősség az, hogy vannak mögöttem, akik hordoznak, akik tudják utamat és körülményeimet, s kezeiket felemelve tartják értem. Aki ezt megélte, annak a lelkéből felfakad a bizonyosság: ,,most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát". Közösségben élve nyilvánvaló lesz Isten szabadítása. Az ilyenek számára gazdagon tárul fel Péter útja és élménye.

A KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG * A közbenjáró imádságról Charles Spurgeon a következőket írja: ,,Ha te kedves hívő testvérem, tudod, hogy kell hit által kérni, úgy te a testvérednek sokkal nagyobb gazdagsággal lehetsz a segítségére, mintha ofiri aranyak sokaságával tennéd ezt; mert a közbenjáró imádság a kulcs abba az elefántcsont-palotába, ahol Isten kimeríthetetlen gazdagsága van elraktározva."

* A közbenjáró imádság ereje - ApCsel 12,1-21

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten mindenhatósága
  2018-01-18 08:01:29, csütörtök
 
  Isten mindenhatósága

,,Tanácsom megáll..." Ézsaiás 46,10

Ez a pártütőknek szól a 8. vers szerint: ,,pártütők!" Isten Isten, és azt teszi, ami Neki tetszik. Semmi soha meg nem változtathatja az Ő határozatát. Tudja meg ezt mindenki, aki ellene szegül. Dühösködjenek a pogányok, és gondoljanak hiábavalóságot a népek ellene, de az egekben lakozó neveti az ostoba népeknek ezt a hiábavaló összecsődülését és elvakult gúnyolódását (Zsolt 2,1.4). Isten gyermekeit azonban megvigasztalja ez az ige: Isten megtartja tanácsát. Egyházát üdvözíteni fogja, még a pokol dühe ellenére is, és legyőzi a dacos, bűnös szívet.
Panaszkodunk, hogy sötét időket élünk, sok az elbukás és hittől való elszakadás. Azt is mondjuk, hogy Isten Lelke már nem munkálkodik napjainkban. Isten Igéje azonban mást mond. Az idők jeleiben, még a nagy hittől való elszakadásban is lássuk meg, hogy Isten Igéje beteljesedik. Mindenhatósága az egész világtörténelmet országa eljövetele felé irányítja. Ő a mi mindenható királyunk, aki minden jót meg akar és meg tud adni nekünk, hogy ezek által nem mireánk, hanem az Ő szent nevére térjen örök dicsőség (Heidelbergi Káté 128). Megtanultunk-e az Ő mindenhatóságára hagyatkozni? Mert ebben lehet reménységünk e reménytelen korban. Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön. És az Úr akarata az Ő keze által jó szerencsés lesz.

L. H. Oosten
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/159 oldal   Bejegyzések száma: 1585 
2017.12 2018. Január 2018.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 15 db bejegyzés
e hónap: 379 db bejegyzés
e év: 379 db bejegyzés
Összes: 11528 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1908
  • e Hét: 1908
  • e Hónap: 43172
  • e Év: 43172
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.