Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/213 oldal   Bejegyzések száma: 2126 
Visszatérni
  2018-10-16 08:11:46, kedd
 
  ,,Akkor meghasította Isten az állcsontban levő zápfogat, és víz fakadt belőle. Ő pedig ivott, ereje visszatért, és megéledt. Ezért nevezik a Kiáltó forrásnak azt a helyet Lehiben mind e mai napig." (Bír 15,19)

Nagyon szeretem ezt a történetet. Sámsont halálra keresik a filiszteusok. Egyik oldalon a több ezer fős ellenség már ujjong, olyan biztosnak látszik, hogy Sámson elveszett. Ekkor Sámsont felindítja Isten Lelke, és az útfélen talált szamárállcsonttal agyonver ezer embert. Győzelme láttán diadalénekbe kezd, s közben messzire hajítja magától a véres, húscafatos csontdarabot. De mi történik? A győzelmi mámor pillanatok alatt elszáll, és olyan rettenetes szomjúság lepi meg Sámsont, hogy úgy érzi: szomjan kell pusztulnia. Isten azonban könyörül rajta, vizet ad, de ahhoz Sámsonnak le kell hajolnia, és föl kell vennie az elhajított állkapcsot.
Magamat látom ebben a történetben. Bűneimtől megkötözött, halálra szánt, kiszolgáltatott állapotom láttán az ördög már örült a biztos zsákmánynak, de a kereszt alatt győzelmet, megtartatást, életet nyertem. Milyen boldog, milyen ujjongó lett az életem! Csakhogy, én ostoba, azt hittem, én magam vagyok a győztes, és félretettem, elvetettem azt a véres, rettenetes keresztet. Amikor aztán hívő életem csődbe jutott, amikor már-már elvesztem szomjan, nem maradt más menedékem, mint a kereszthez visszatérni, odaborulni, és az élet vizét nyerni belőle. Mert Istennek úgy tetszett, hogy ne legyen máshonnan se győzelem, se megtartatás.

VISSZATÉRNI * Van egy ének, amit katolikus, evangélikus, református hívők egyformán ismernek és énekelnek. Így kezdődik:
A keresztfához megyek,
Mert másutt nem lelhetek
Nyugodalmat lelkemnek.

Nem véletlen, hogy az a közös énekünk.

* Tisztát az oltárra - Mt 5,17-24

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Csodák után csapások
  2018-10-15 09:03:26, hétfő
 
  ,,Megfordult a fáraó, hazament, és ezen sem indult meg a szíve." (2 Móz.7, 23)

Isten először csak követeket küldött a fáraóhoz, hogy tudtára adja akaratát : el kell bocsátania
Izráel népét. Aztán csodát tétetett előtte Mózessel és Áronnal. Amikor ez sem volt elég, következtek a csapások.
Isten fokozódó erővel jelentette ki magát, a fáraó szíve pedig fokozódó mértékben keményedett meg. Ebben nagy szerepet játszottak a hamis papok, akik utánozták Isten csodáit. Így szokta a Sátán is: ha mást nem, hát vallásos köntöst ölt magára, s ,,az Isten majmaként" utánozza Istent. Így járt el a keresztyénekkel szemben is. Amikor a fenyegetés és üldözés nem érte el a célját, akkor fehér ördög, ,,vallásos" ördög képében tévesztett meg sokakat. Ez jól látható a keresztyénség mai képén.
A megtévesztésnek ez a módszere az utolsó időkben még fokozottabb lesz. Egyre többen lesznek olyanok, akiknél ,,megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét". Az ördög ezzel csalja meg egyenként az embereket, és észrevétlenül megkeményíti a szívüket, mint ahogy a fáraóét is.
A bűnben született amber szíve igen hajlamos a megkeményedésre. Így volt ez mindjárt a bűnbeesést követően. Káin utódai csak még keményebbek lettek, még mélyebbre jutottak a bűnben.
Nóé idejében már azt olvassuk, hogy: ,,megsokasodott az ember gonoszsága a földön". Isten pedig így határozott: ,,Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem."
Mi vár akkor arra, akinek Krisztus kereszthalála sem elég ahhoz, hogy megtérjen, olyannyira megkeményedett a szíve. A vallásos máz, amelyet olyan sokan viselnek, immunissá teszi az embert az igazi igével szemben. Csak ha lekopik a festék, és ledőlnek a kegyesség építményei, akkor derül ki, hogy valójában mi van a szívedben, hogy ki vagy!

* Csodák után csapások - 2Móz 7,14-25

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Szabadítás
  2018-10-14 18:52:54, vasárnap
 
  "Népemmé fogadlak titeket, Istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok és Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz igája alól." (2Móz 6,7)

Isten nagy Jahve neve előfordul Mózes első könyvében, de valódi nagyságát mégsem ismerték addig, amíg el nem jött a szabadítás ideje. Az egyiptomi rabság nyomorúságában bizonyosodtak meg arról, hogy az Úr a Szabadító, aki könyörülő szeretettel lehajol népéhez, és szabadítása által szövetségre akar lépni velük. Izráel népe ekkor nyert betekintést Jahve szerető szívébe, s megtudta mit jelent ez a név.
A valódi nagy szabadítást azonban az Újszövetség népe ismerte meg. Isten mint Atya csak a Fiú által mutatkozott meg számára, s atyai szívébe csak a golgotai kereszt által nyer betekintést a bűn rabságában, a valódi rabságban sínylődő ember. A megváltást, a valódi nagy és csodálatos szabadítást Isten a kereszten vitte végbe.

* Egy idős ember a következőképpen beszélte el saját szabadításélményét: ,,Gyerekkoromban láttam egy sápadt férfit, aki oszlophoz kötöztek, hogy megostorozzák. Hát nincs senki, aki a helyére állna? - kérdeztem. Nem volt senki. Ifjúkoromban ugyanilyen felejthetetlen emlék maradt számomra, amikor egy anyát láttam, ahogy a vesztőhelyre vezették. Nagy tömeg gyűlt össze körülötte. Hát nem áll senki a helyére? - csodálkoztam. Ezúttal sem volt senki. De a legfelejthetetlenebb a harmadik emlékem. Ott állt a bűnös menthetetlenül, halálra ítélve Isten törvénye által. Ez az elveszett ember én voltam. A legreménytelenebb nyomorúságban azonban csodálatosan ismertem fel régóta ismert Megváltómban a Szabadítót, aki vállalta helyettem a büntetést."

* Meg ne hátrálj az ellenállás miatt - 2Móz 6,1-13
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Azt cselekedd, amit az Úr lát jónak
  2018-10-13 08:04:11, szombat
 
  ,,Abban az időben nem volt király Izráelben, és mindenki azt cselekedte, ami jónak tűnt a maga szemében." (Bír 17,6)

A zsidó nép akkor járt a legnagyobb mélységben és sötétségben, amikor elhagyta az Urat.
Nincsen borzasztóbb az ember életében annál, mint amikor nem tudja, ki az ő Ura és Királya. Amikor csak a saját lelkiismeretére kénytelen támaszkodni, amit az ördög sokszor elaltat.
Lehet valakiben jó lelkiismeret. Ez azonban még nem zárja ki, hogy olykor ne lopna vagy hazudna, vagyis hogy ne futna idegen istenek után.
Vallásos jó embernek lenni is kevés. Hiába építesz templomot, jársz el a bibliaórákra, ha életed királya és Ura nem egyedül Jézus. Ha a Szentlélek nem tisztította meg az életedet és a lelkiismeretedet, ha nem égetett ki belőle minden bálványimádást és tisztátalanságot, a lelkiismereted nem ér többet a pogányok lelkiismereténél.
A hívő ember nem hallgathat soha a saját lelkiismeretére, mert az könnyen megcsalhatja, hanem egyedül a Szentlélek vezetésére. Soha ne tégy semmit a saját elgondolásod szerint, hanem bízd magad Isten Szentlelkének vezetésére. Legyen a te életednek egyetlen Királya és Ura az Úr Jézus Krisztus és az ő törvénye, a Szentírás. Ne maradj király nélkül Izráelhez hasonlóan, hogy ne azt cselekedd, amit te jónak látsz, hanem azt, amit az Úr lát jónak.

MEGTISZTÍTOTT LELKIISMERET * Egy pogányból lett keresztyén ember megtérése után kókuszt lopott. A lelkiismerete azonban nem hagyta nyugodni. Elment a misszionáriushoz, és elmondta neki, hogy valami szúrja belül. Bevallotta bűnét, aminek az lett a következménye, hogy négyszer annyit vitt vissza a lopott kókusz helyett.

* Legyen világosság - Mt 5,12-16

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az Atya a szívedet nézi
  2018-10-12 08:07:41, péntek
 
  ,,Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást." (Mt 6,7)

Legtöbbet a szívünkkel harcolunk, azután a nyelvünkkel, amely fenntartás nélkül kiszolgálja gonosz szívünket. ,,Mert a szív teljességéből szól a száj."
Hívő közösségekben jó volna hadat indítani a beszédben való fegyelmezetlenség és a hosszú lére eresztett imádságok ellen. Vannak, akik olyan hosszan magyarázkodnak Isten előtt, mintha neki fogalma sem volna mindarról, amit kérnek tőle. Nem törődnek azzal, hogy a többiek elalszanak, és gondolatban már messze járnak, mire mondandójuk végére érnek. Valahányszor ilyet tapasztalok, erős bennem a kísértés, hogy kimenjek és dolog után nézzek, mint hogy a véget nem erő szóáradatot hallgassam. Attól tartok, nem én lennék az első eltávozó. A Szentlélek Isten már rég nincs jelen ilyenkor.

SZAVAK HELYETT * Az ókori spártaiak a beszédben is önfegyelemre nevelték magukat és másokat is. Egyszer, amikor egy éhínségben szenvedő vidékről követek érkeztek hozzájuk, és megrendítő szavakkal hosszasan ecsetelni kezdték saját nyomorúságukat. Spárta főemberei üres kézzel küldték el őket. ,,Nem tudjuk, mit akartok, mert beszédetek elejét már régen elfelejtettük, a végét meg nem értjük" - mondták. Nem sokkal ezután újból megjelentek a követek, és üres zsákjaikra mutatva így szóltak: ,,Töltsétek meg zsákjainkat, mert üresek." A spártaiak megtöltötték a zsákokat, és azt mondták: ,,Máskor jobban takarékoskodjatok a szavakkal, hiszen már első alkalommal láttuk, hogy üres a zsákotok."

* Az Atya a szívedet nézi - Mt 6,1-8

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Nem kerülheted meg
  2018-10-11 13:54:50, csütörtök
 
  ,,Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, megtartatik." (Jn 10,9)

,,Én vagyok az út", ,,én vagyok az ajtó" - mondja magáról Jézus. Számomra csodálatos dolog, hogy Jézus Krisztus az ajtó, akin keresztül bejuthatok az örök életre.
Tudod-e, hogy számodra is megnyílt az ajtó, az Úr Jézus Krisztus? Eljutottál-e a megnyílt ajtóhoz, hogy bemenj rajta? Ott a kereszten nyílt meg teljesen és egészen minden megváltott számára. Megnyílt, amikor meghasadt a szíve. Megnyílt szívéből hullott a vér az én bűneimre és a tieidre. A szögek helyén megnyílt a keze és a lába, és hull a vére értem és érted. A fejéről, a tövisek okozta sebekből is egyre hull az ő drága vére megváltottaira. Csak az tartatik meg az örök életre, aki igénybe veszi ezt az Úr drága sebein keresztül megnyílt ajtót. Aki más úton akar bejutni az üdvösségre, nem fog megtartatni.

NEM KERÜLHETED MEG * Képmutató és Felületes, John Bunyan Zarándok útja című könyvének két szereplője is szeretett volna bejutni a mennyországba, de megkerülték a Golgotát, s úgy hágtak át az üdv falain. Nem sokáig lehettek azonban belül, mert kivettettek a külső sötétségre.
Ha valakinek sikerülne is bejutni a mennyek országába a menyegzőt megelőzően, kivettetik, ha nincs menyegzői ruhája. Menyegzői ruhája pedig csak annak van, aki Jézus vérében elrejtve lépett be a szoros kapun. Jézuson keresztül csak az tud bejutni, aki föladta önmagát.

* Készülj Istened elé! - Ám 4,12-13

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Jézus követése
  2018-10-10 15:02:53, szerda
 
  ,,...és a juhok követik, mert ismerik a hangját, idegent pedig nem követnek..." ( Jn 10,4-5)

Isten gyermekeit nem arról lehet megismerni, hogy hányszor veszik fel szájukra az ő nevét, hányszor idéznek a Szentírásból, hetente hányszor járnak istentiszteletre vagy összejövetelekre, vagy mennyit adakoznak. Mindez lehet csak üres álcázás, kegyes maszk, báránybőr a farkason.
Isten gyermekeit arról lehet megismerni, hogy követik Jézust, és mást nem követnek.
Követik abban, hogy állandó kapcsolatuk van az Atyával, hogy szolgálnak még a legkisebbnek, a legügyefogyottabbnak is, hogy szeretik és áldják rosszakaróikat és ellenségeiket, hogy engedelmesek mindhalálig, hogy csendes, nyugodt lelkükből gyógyulás fakad.
Ugyanakkor nem követnek idegent. A számukra már idegenné vált világ hiába igyekszik befolyásolni őket laza erkölcsi felfogásával, anyagias életszemléletével. Hiába igyekszik lekötni őket a szórakozás ezer lehetőségét kínálva. Hiába igyekszik látásukat eltompítani emberi bölcsességgel.
Hiába igyekszik törvényesíteni a test alantas indulatait, és még sorolhatnám.
Minél jobban, odaadóbban követik Jézust az övéi, annál inkább hasonlóvá válnak hozzá, annál jobban meg tudják különböztetni az idegen hangot az övétől, és annál könnyebben fordulnak el attól. Te hogy állsz ebben a kérdésben? Miben áll a te Jézus-követésed, és miben áll az idegentől való elfordulásod?

GYERMEKI RAGASZKODÁS
A kisgyermek, hiába próbál bárki a legnyájasabban közeledni felé, és ígér nagyszerű ajándékokat, ha nem ismeri az illetőt, határozottan elfordul tőle, és édesanyjához bújik, még ha az haragszik is rá.
Kérj ilyen romlatlan gyermeki lelket Istentől!

* Akik nem akarnak visszatérni - Ám 4,6-11

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Kik az Isten fiai?
  2018-10-09 08:15:07, kedd
 
  ,,... legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak." (Mt 5,45)

Vannak, akik azt mondják, hogy mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, hiszen mindnyájunkról ő visel gondot, ő vigyáz ránk. A fenti ige azonban nem azt állítja, hogy mennyei Atyánk fiai vagyunk, hanem felszólít, hogy azok legyünk. Tehát nem helybenhagyó, megnyugtató kijelentő mód és jelen idő szerepel itt, hanem sürgető felszólító mód: ,,legyetek".
Hát van valami külön útja-módja annak, hogy Isten fiává legyek? Nem vagyok az születésemtől fogva? Nem! Csupán az egyszülött Fiú, Jézus által szólíthatjuk Istent szerelmes Atyánknak.
Ha még nem adtad oda a szívedet Jézusnak, akkor nem vagy Isten gyermeke. Csak Isten teremtménye vagy, ahogy a fák, a madarak, az állatok is azok. Ne csaljon meg az, hogy Isten gondviselését látod az életeden! A konkolyt is hagyta a gazda a búzával együtt növekedni, azonban a konkoly nem a mennyei csűrbe kerül, hanem olthatatlan tűzzel fog megégni.

KIRE NÉZEL * Újfundland környékén sok repülő tűnt el örökre. Nem tudtak rá magyarázatot adni. Amikor aztán Hünnefeld és társai az Atlanti-óceán fölött repültek, észrevették, hogy Újfundland szigete fölött mást mutat az iránytű, és mást a csillagok. Ők inkább az ég csillagainak hittek, mint az iránytűnek, és szerencsésen célhoz értek. Így derült ki, hogy a sziget fölött megzavarodik az iránytű. Akik az iránytűre támaszkodtak, eltévedtek, s amikor elfogyott az üzemanyaguk, az óceánba zuhantak. Akik a csillagokban bíztak, hazataláltak.

*A törvény tökéletességet kíván - Mt 5,38-48

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Aki Krisztust követi, nem jár sötétségben
  2018-10-08 08:46:35, hétfő
 
  ,,... aki engem követ, sosem jár sötétségben..." (Jn 8,12)

Az ember bűnös voltát leginkább az mutatja, hogy mennyire szereti a sötétséget. Abban az időben, amikor a vonatokon még sötét volt, nagyon sok ember örült ennek. A sötétség leple alatt sok mindent lehetett csinálni, amit világosban szégyelltek volna.
Vannak olyan teremtmények, amelyek nem bírják a világosságot: a vakond, az éjjeli lepke, a férgek, a pincebogarak. Az emberek között is sokan nem tudják elviselni a kegyelem és az evangélium fényét. Valójában minden ember, amíg belülről nem nyert világosságot, fél a világosságtól.
Jézust követni és a sötétséget szeretni nem lehet. Ahogy a fenti igében mondja Jézus: ,,aki engem követ, sosem jár sötétségben..." Lehetetlen tehát, hogy sötétségben járjon az, aki Jézust követi.

SÖTÉTBEN * Kisgyermekek általában félnek a sötéttől. Megfigyeltem egy gyermeket a vonaton. Amíg a vonat világos helyeken járt, nyugodtan játszott. Amikor hirtelen egy sötét alagútba futott be, odabújt az anyjához, és megfogta a kezét. A felnőtt lassan megbarátkozik a sötétséggel. Eleinte talán odamenekül a mennyei Atyához, de aztán megszokja a sötétséget, megszokja a bűnt. Az ember mindent meg tud szokni. Aki azonban Jézust követi, nem szokhatja meg a bűn sötétségét, nem járhat sötétségben, hanem Krisztus világosságában.

* Isten visszavonhatatlan szeretete - Ám 3,1-5

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Két erős, kitárt kar
  2018-10-07 08:01:46, vasárnap
 
  ,,Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, azt semmiképpen nem taszítom el." (Jn 6,37)

Két erős, kitárt kart látsz ott a kereszten, a Golgotán.
Jézus az egyik karjával lenyúlt értem és érted a mélységbe, a bűn mocsarába. Azt, aki bűnt nem ismert, az Atya ,,bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne", Jézus egyik karja drága szabadító kar. Minket pedig az Atya von Jézushoz, a mi Megváltónkhoz, ahogy az Igében olvassuk: ,,Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön". Nem magamtól tehát, hanem az Atya akaratából mentem hozzá, és mehetsz hozzá te is. Jézus azzal az erős karjával von magához bennünket, amelyet mi bűneinkkel átszegeztünk.
Jézus másik karja is átszegzett és erős. Nagyon erős, mert Jézus azt mondja: ,,senki ki nem ragadja őket az én kezemből". Ez a másik karja drága megtartó kar: az üdvösségre tart meg. ,,Aki hozzám jön, azt semmiképpen nem taszítom el."
Jó ezt hinni, de még csodálatosabb tapasztalatból tudni. Jézus egyik karjával megszabadított a bűnből, a másikkal megtart az üdvösségre. Két kitárt karja ezt hirdeti: ,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

KÉT KÉP * Valahányszor Jézusról beszélek vagy gondolkodom, két képet látok magam előtt. Az egyik a jó Pásztoré, amint a magas sziklacsúcsról lehajol a mélységbe, hogy a tüskés bozótból egy elalélt bárányt a karjára emeljen. A másik két kitárt, átszegzett kezével a golgotai kereszten függő Jézusé, amint azt kiáltja: ,,Elvégeztetett!"
Az Úr karja annak jelentetett meg, aki látta őt feláldozni magát ajándékul és áldozatul, engedelmességből a kereszten.

* Isten haragja - Ám 2,1-8

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/213 oldal   Bejegyzések száma: 2126 
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 24 db bejegyzés
e hónap: 436 db bejegyzés
e év: 5269 db bejegyzés
Összes: 16415 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 993
  • e Hét: 3452
  • e Hónap: 37677
  • e Év: 498935
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.