Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
Mária, Rózsafüzér Királynéja.
  2019-10-07 12:24:46, hétfő
 
  Mindent átadok neked, ami vagyok és amim van.
Hozd el Krisztust az életembe,
és vidd életemet Isten elé!
Mert Te vagy az Anyja mindazoknak,
akik engedelmeskednek Isten parancsainak,
és kitartanak a Jézus melletti
tanúságtételben.
Légy az én Anyám is, és segíts meg
engem!
Amen
(Dr. Herbert Madinger: A rózsafüzér ereje)
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Rózsafüzér a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére
  2019-07-16 11:23:11, kedd
 
 

+ titok: aki hitünket növelje
+ titok: aki reményünket erősítse
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse

Titkok:
1. Aki Téged szentségben és dicsőségben minden angyalok és szentek fölé helyezett.
2. Aki Téged, mint a szent skapuláré királynőjét, kedvel és nagyra becsül.
3. Aki minket is az ártatlanság ruhájával fölékesítsen.
4. Aki bennünket, mint gyámgyermekeidet élet- s halálban védjen.
5. Aki minket az örök boldogság öltözetével megörvendeztessen. 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Szent olvasó imái
  2019-02-20 18:08:02, szerda
 
  A Szentolvasó
A Szentolvasó imádkozásával Isten Anyját tiszteljük és megváltásunk titkaira emlékezünk. A Szentolvasó egy-egy szakaszát "tizednek" nevezzük. Minden tized egy Miatyánkkal kezdődik, majd tíz Üdvözlégy következik, melybe a "titkot" befűzzük, végül egy Dicsőség zárja.
A teljes Szentolvasó tizenöt tizedből áll, melyet három részre osztunk.

AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI:

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse.

A tizedekre:
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál;
2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál;
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél;
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál;
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI:

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki értelmünket megvilágosítsa,
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse.

A tizedekre:
1. aki érettünk vérrel verítékezett;
2. akit érettünk megostoroztak;
3. akit érettünk tövissel koronáztak;
4. aki érettünk a keresztet hordozta;
5. akit érettünk keresztre feszítettek.

A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI:

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza.

A tizedekre:
1. aki a halálból feltámadott;
2. aki a mennybe fölment;
3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte;
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett;
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

A Szentatya által 2002-ben meghirdetett VILÁGOSSÁG OLVASÓ titkai:
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a Szentségekben megerősítsen.

1.aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2.aki Kánában megmutatta isteni erejét,
3.aki meghirdette Isten országát,
4.aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
5.aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.
Végül az alábbi könyörgést mondhatjuk:
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a rni Urunk által.
Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Ima
  2018-05-15 10:27:50, kedd
 
  Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.  
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Szentolvasót imádkoztunk
  2017-12-05 13:21:45, kedd
 
  Szentolvasót imádkoztunk
Máriához fohászkodtunk.
Kérve kérjük Szűzanyánkat
Fogadja el hű imánkat.

Szentolvasót mikor mondtunk
Máriának füzért fontunk.
Fonogattuk koszorúnkat
rózsafüzért asszonyunknak.

Imádságunk koszorúja
ő aki a legszebb rózsa.
Égi bimbót hajtat nékünk
rajta nyílt ki üdvösségünk.

Szűz Mária szívünk
soha bennünk el ne hervadj.
Nyílj ki bennünk ég virága
tégy méltóvá mennyországra.
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Rózsafűzér ígéretei
  2017-08-25 09:43:03, péntek
 
  SZENT DOMONKOSNAK ÉS BOLDOG ALÁNNAK


szentolvasó
1) Különleges védelmet és nagy áldásokat ígérek azoknak, akik rózsafüzéremet áhítattal mondják.
2) A rózsafüzér hatékony védőpajzs a pokol ellen, elpusztítja a bűnt és akadályozza az eretnekséget.
3) Felvirágoztatja az erényeket, elnyeri Istenirgalmát, a világ hívságai helyett az Isten iránti szeretet és a menny iránti vágyakozást ülteti a szívekbe.
4) Aki imádság által rám hagyatkozik, nem vész el.
5) Aki elmélkedve elmélyül a szentolvasó titkaiban, nem hal meg bűnbánat nélkül: a bűnösök megtérnek, az igazak megmaradnak a kegyelemben.
6) Akik odaadón ragaszkodnak rózsafüzéremhez, nem halnak meg Szentségek nélkül.
7) Ígérem, hogy mindenki, aki szentolvasómat mondja, életében és halálában rátalál kegyelmeim teljességére és részesül a szentek érdemeiben.
8) A tisztítótűzből megszabadítom azokat, akik odaadón hűek rózsafüzéremhez.
9) Rózsafüzérem igaz gyermekei az égben, különleges dicsőséget fognak élvezni.
10) Amit a rózsafüzérrel kérnek, mindent elérnek.
11) Rózsafüzérem terjesztőit. minden szükségükben megsegítem.
12) Szent Fiamnál kiesdtem, hogy a rózsafüzér Társulatok tagjai életükben és halálukban testvérül kapják az égi szenteket.
13) Rózsafüzérem szeretete, nem csak az életben, de a halálban és az ítéletkor is külön érdemként segítő kegyelem - Fiam a mi Urunk által!
14) A rózsafüzérezők az én szeretett gyermekeim, és így Jézus testvérei.
15) A szent rózsafüzér tisztelete a kiválasztottság nyilvánvaló jele.

AVE MARIA!
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Gyümölcsoltó Boldogasszony rózsafüzére
  2017-03-25 15:08:40, szombat
 
  Gyümölcsoltó Boldogasszony rózsafüzére
(öttizedes)
FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)
A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(március 25-én)
Keresztvetés
Keresztre:
1 Hiszekegy
.
Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász
Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket,
különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!
.
Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ Gyümölcsoltó Boldogasszony rózsafüzére titkok:
aki téged angyal által köszöntött
akit szűzen méhedbe fogadtál
akit az angyal a Magasságbeli fiának nevezett
aki eljön dicsőségben, és országának nem lesz vége
akinek szolgálójává lettél
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász
.
Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.
.
Keresztvetés
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Szent Mihály rózsafüzére
  2017-02-26 09:37:44, vasárnap
 
  Szent Mihály arkangyal megjelent Antonia d'Astognacnak és elmondta, hogy szeretné, ha kilenc fohásszal tisztelnék őt. Megígérte, hogy aki ezt a rózsafüzért elmondja az ő tiszteletére, azt kilenc angyal fogja fogadni az angyalok kilenc karából, amikor a szent asztalhoz járul. Ha valaki naponta mondja ezt az imát, annak ezen felül egész életében szüntelen segítséget nyújtanak a szent angyalok, és halála után saját magának és rokonainak a tisztítótűzből való kiszabadulását is megígéri Szent Mihály.
Felépítése:
bevezetés (4 szem)
9 harmad (9-szer 1+3 szem)
Elmondása:
bevezetés (1. szem): Ó, Istenem, jöjj segítségemre! Ó, Istenem, ne késlekedj, segíts meg! Szent Mihály arkangyal! Neked ajánlom halálom óráját. Tartsd fogva akkor a gonosz ellenséget, hogy ne kísérthessen meg engem és ne ártson lelkemnek.
+ 1 Miatyánk
bevezetés (2. szem): Szent Gábriel arkangyal! Esdj ki számomra Istentől élő hitet, erős reményt, bensőséges szeretetet, s nagy áhítatot a legszentebb Oltáriszentség iránt.
+ 1 Miatyánk
bevezetés (3. szem): Szent Rafael arkangyal! Vezess engem minden időben az erény és a tökéletesség útján.
+ 1 Miatyánk
bevezetés (4. szem): Szent Őrangyalom! Eszközölj ki számomra isteni sugallatokat s különleges kegyelmet, hogy azokat követni tudjam.
+ 1 Miatyánk
1. harmad: Szent Mihály és a Szeráfok égi karának közbenjárására engedje meg nekünk az Úr, hogy a tökéletes felebaráti szeretet tüze lángoljon bennünk!
Ámen.
+ 1 Miatyánk + 3 Üdvözlégy
2. harmad: Szent Mihály és a Kerubok égi karának közbenjárására adja meg nekünk a kegyelmet az Úr, hogy elhagyjuk a gonoszság útját, és a keresztény tökéletesség útjára lépjünk!
Ámen.
+ 1 Miatyánk + 3 Üdvözlégy
3. harmad: Szent Mihály és a Trónok mennyei karának közbenjárására öntse szívünkbe az Úr az alázat igazi és őszinte lelkét!
Ámen.
+ 1 Miatyánk + 3 Üdvözlégy
4. harmad: Szent Mihály és az Uralkodók égi karának közbenjárására adja meg nekünk az Úr a kegyelmet, hogy uralkodni tudjunk érzékeinken és elhagyjuk rendetlen szenvedélyeinket!
Ámen.
+ 1 Miatyánk + 3 Üdvözlégy
5. harmad: Szent Mihály és a Hatalmasságok égi karának közbenjárására töltse el lelkünket az Úr az engedelmesség igaz lelkével!
Ámen.
+ 1 Miatyánk + 3 Üdvözlégy
6. harmad: Szent Mihály és az Erősségek égi karának közbenjárására engedje meg nekünk az Úr, hogy megvédjék lelkünket az ördög kelepcéi és kísértései ellen!
Ámen.
+ 1 Miatyánk + 3 Üdvözlégy
7. harmad: Mihály és a Fejedelemségek égi karának közbenjárására óvjon meg bennünket az Úr a bűntől, és ne engedje, hogy kísértésbe essünk!
Ámen.
+ 1 Miatyánk + 3 Üdvözlégy
8. harmad: Szent Mihály és az Arkangyalok égi karának közbenjárására adja meg nekünk az Úr a hitben és minden jóban való állhatatosságot, hogy elnyerhessük a paradicsom dicsőségét!
Ámen.
+ 1 Miatyánk + 3 Üdvözlégy
9. harmad: Szent Mihály és a szent Angyalok közbenjárására adja meg nekünk az Úr, hogy megvédjenek földi életünkben, majd az örök dicsőségbe vezessenek bennünket!
Ámen.
+ 1 Miatyánk + 3 Üdvözlégy

záró ima: Ó dicsőséges angyalfejedelem, Szent Mihály, a mennyei seregek feje és parancsolója, lelkünk őre, a lázadó lelkek legyőzője, az isteni Király házának szolgája és a mi csodálatos vezetőnk, aki kiváló és emberfeletti erényektől ragyogsz, segíts megszabadulnunk minden bűntől! Bizalommal fordulunk Hozzád, kegyes védelmeddel tégy alkalmassá, hogy egyre hűségesebben szolgálhassuk Istent! Imádkozzál érettünk, ó dicsőséges Szent Mihály, Jézus Krisztus Egyházának fejedelme, hogy méltók lehessünk Jézus ígéreteire! Könyörögjünk! Mindenható örök Istenünk, aki jóságos akaratoddal és minden ember üdvösségét kívánó irgalmaddal Szent Mihály arkangyalt Egyházad fejedelmévé tetted, kérünk Téged, tégy minket méltóvá arra, hogy Szent Mihály megszabadítson minket minden ellenségünktől, halálunk óráján pedig bántalmazóinktól, és ő vezessen minket isteni Felséged magasságos jelenlétébe!
Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Szent Antal olvasója
  2017-01-31 10:12:41, kedd
 
  A Szent Antal olvasója tizenhárom szemből áll, melyek mindegyikére egy-egy Miatyánk
mondandó. Az egészet befejezi még egy külön szem, melyre a ,,Dicsőséget" mondjuk. Minden
Miatyánk után elmondunk egyet az alább következő imákból, melyekkel a nagy Szent különféle
csodatetteit tiszteljük, amint azokat Szent Bonaventura az ő himnuszában felsorolja.
A Szent Antal olvasóját még úgy is lehet imádkozni, hogy mind a tizenhárom szemre egy
Miatyánkot, egy Üdvözletet és egy Dicsőséget mondunk. Aki bűnbánó és töredelmes, 13
Miatyánkot, Üdvözletet és Dicsőséget imádkozik Szent Antal tiszteletére, ezen gyakorlatért
napjában egyszer 100 napi búcsút nyerhet. (XIII. Leó, 1896. június 9.)
...... ......
Ima a szent olvasó mondása előtt
A teljes Szentháromság dicsőítésére, a szeplő nélkül fogantatott Szűz Mária, Szent József és
Szent Antal tiszteletére akarom felajánlani ezen töredelmes imádságomat az Atyának, Fiúnak és
Szentlélek Istennek nevében. Amen
...... .........
Első Miatyánk
Ima. Oh dicső Szent Antal, te nagy csodatevő! ki csodálatosan oly sok halottat támasztottál
föl az életre: imádkozzál érettem, hogy a bűn halálából a kegyelemállapot életére ébredjek, s
abban holtomig megmaradhassak. Amen
...... .........
Második Miatyánk
Ima: Szent Antal, te tanításod által sok tévelygőt vezettél vissza az Egyházba. Imádkozz azokért, akik az igaz hittől eltávolodtak, és segítsd őket, hogy rátaláljanak a krisztusi útra. Ámen.
...... .........
Harmadik Miatyánk
Ima. Oh dicső csodatevő Szent Antal! ki a bajok ellen hatalmas oltalmazó vagy: óvj meg,
kérlek, minden lelki bajtól, de legfőképpen az örök kárhozattól, hogy egykor veled együtt
áldhassam és dicsőíthessem Istent a mennyekben. Amen.
...... ............
Negyedik Miatyánk
Ima. Oh nagy csodatevő Szent Antal! ki a gonosz léleknek félelmetes megrontója voltál:
nyújtsd, kérlek, erős segítő karodat, hogy a pokol kísértéseit legyőzhessem. Amen.
...... ........
Ötödik Miatyánk
Ima: Szent Antal, te számtalan gyógyíthatatlan betegen segítettél. gyógyíts meg engem is minden testi és lelki bajtól, hogy Istennek tiszta szívből szolgálhassak. Ámen.
...... .........
Hatodik Miatyánk
Ima. Oh hatalmas nagy csodatevő Szent Antal! ki számtalan betegnek adtad vissza
egészségét: erősítsd, kérlek, testemet minden betegség ellen, hogy ép testtel munkálkodhassam
lelkem üdvösségére. Amen
........
Hetedik Miatyánk
Ima. Oh csodálatos hatalmú Szent Antal! ki a tengeren utazókat a viharból biztos révpartra
vezérelted: mentsd meg, kérlek, az én lelkemet is, hogy el ne merüljön a bűn tengerében, hanem
pártfogásod által szerencsésen érjen az örök élet révpartjához. Amen.
...... ..........
Nyolcadik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges csodatevő Szent Antal! kinek pártfogása által széttörtek a rabok erős
vasbilincsei: kérlek téged, szabadíts meg engem is bűneim súlyos bilincseitől, hogy lelkem
szabadon emelkedhessek Istenéhez. Amen
.........
Kilencedik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges csodatevő Szent Antal! kinek pártfogása által oly sokan nyerték vissza
testük elveszített tagjait: kérlek, könyörögj érettem Istennél, hogy az igaz katolikus
szentegyháznak mindig hű tagja maradjak. Amen.
...... ........... ......
Tizedik Miatyánk
Ima. Oh kegyes, nagy, csodatevő Szent Antal! kinek pártfogása által megtalálják tisztelőid
az elveszett tárgyakat: légy segítségemre állandó közbenjárásoddal, hogy a kegyelem állapotát
soha el ne veszítsem, vagy ha elveszíteném, azt a te pártfogásod által minél előbb megtaláljam.
Amen.
...... ........... .........
Tizenegyedik Miatyánk
Ima. Oh mindnyájunk hatalmas! csodatevő pártfogója, Szent Antal, kinek jóvoltából
számtalanok kor-, nem- és rangkülönbség nélkül nyertének már meghallgattatást mindenféle
ügyeikben: kérlek téged, légy az én ügyes-bajos dolgaimnak is mindenkor hű pártfogója, hogy
általad minden testi-lelki bajomtól megszabadulhassak. Amen
...... ........... ........
Tizenkettedik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges Szent Antal, minden veszélyben biztos menedékünk! távoztasd el tőlem,
kérlek, mindazon veszélyeket, melyek lelkemet a bűnbe, testemet a romlásba sodorhatnák.
Legfőképpen őrizz meg engem az örök kárhozat veszélyétől, hogy diadalmaskodván a gonosz
kísértő támadásain, méltó legyek eljutni a boldogok honába. Amen
...... ........... ........... ........
Tizenharmadik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges, állandó csodatevő Szent Antal! ki sohasem nézhetted a mások nyomorát
anélkül, hogy rajtuk nem segítettél volna: kérlek téged, óvj meg az élet keserveitől és 38 PPEK / P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve
nyomorától; ébreszd bennem a szorgalmat napi munkáimban, foglalatosságaimban, és esdd le
azokra Isten áldását. Amen
...... ........... ........... ........... ........... .........
Tizenharmadik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges, állandó csodatevő Szent Antal! ki sohasem nézhetted a mások nyomorát
anélkül, hogy rajtuk nem segítettél volna: kérlek téged, óvj meg az élet keserveitől és
nyomorától; ébreszd bennem a szorgalmat napi munkáimban, foglalatosságaimban, és esdd le
azokra Isten áldását. Amen
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Pio atya rózsafüzére
  2017-01-29 16:04:02, vasárnap
 
  A domonkos rózsafüzér megfelel a hagyományos öttizedes rózsafüzérnek.
I. BEVEZETŐ IMÁDSÁGOK
1. A mennyei lelkekkel egyesülve kérem, hogy minden ember nevében, és a tisztítótűzben szenvedő lelkek nevében felajánlott imádságom annyiszor váljék az emberek és a tisztítótűzben szenvedő lelkek üdvére, ahányszor csak Isten irgalmassága érvényesülhet rajtuk, még akkor is, ha felajánlási szándékom kifejezését elmulasztanám.
2. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: ,,Parancsoljon neki az Isten!" Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.
3. Urunk, Jézus, áraszd ránk Szentlelked hét ajándékát és 12 gyümölcsét, hogy a gonosz lelkek minden támadása ellen megmeneküljünk.
(A hét ajándék: bölcsesség, értelem, jó tanács, lelki erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem. Gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, béketűrés, jámborság, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.)
II. A KERESZTRE
Hiszekegy
Az első nagy szemre:
Dicsőség. Miatyánk.
A 3 kis szemre:
3 Üdvözlégy, a Jézus szó után:
- Aki hitünket növelje
- Aki reményünket erősítse
- Aki szeretetünket tökéletesítse.
MINDEN TIZEDBEN
A nagy szemre: Dicsőség. Miatyánk.
A kis szemekre: Miatyánk, Üdvözlégy, a szokásos titkokkal.
Az Üdvözlégyek második felét az egész rózsafüzér alatt mindig így imádkozzak:
,,Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, nekünk is Édesanyánk, imádkozzál érettünk most és halálunk óráján! Ámen".
Dicsőség. (Utána a következő fohász:)
Mária, szeplő nélkül fogantatott Szent Szűz, könyörögj érettünk, akik hozzád menekszünk!"
(Tehát az öt tizedben: 50 Miatyánk, 50 Üdvözlégy, 50 Dicsőség és 50 fohász. A teljes rózsafüzérben: a fentiek mind 150-szer)
Minden tized után:
1. Szeressük, dicsérjük, áldjuk, imádjuk, dicsőítsük a Legszentebb Szentháromságot és Jézus eucharisztikus Szívét, a könnyező Szent Szeplőtelen és fájdalmas Szíve által most és mindörökké!
2. Jóságos Pio atya, könyörögj érettünk és imádkozz velünk, áldj meg minket és az egész világot!
3. Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!
III. BEFEJEZŐ IMÁDSÁG
(az 5. tized után)
Mindenható Atyánk, magunkat és az egész világot örökre Jézus Legszentebb Szívének és Mária Legszentebb Szívének szenteljük. Urunk, Jézus Krisztus, az Atyának Fia, küldd el Szentlelkedet a földre. Ő uralkodjon a világ minden emberének szívében, hogy megmeneküljünk a pusztulástól, a csapásoktól és a háborúktól. A minden nép Asszonya legyen közbenjárónk. Ámen.
Pio atya szavai
"A miatyánkos rózsafüzért nem szeszélyből ajánlom nektek, hanem mert kimondhatatlanul szükséges arra, hogy az eltévedt emberiség a helyes útra térjen".
A Kármel-hegyi Boldogasszony 1970. április 19-én 16 ígéretet közölt Domingusz Kelemennel azok számára, akik ezt a rózsafüzért valódi áhítattal, mindennap elimádkozzák: megtapasztalják a Szűzanya szeretetét; eljutnak az igazi bűnbánatra; is, hozzátartozóik is igen sok kegyelmet kapnak; haláluk előtt idejében jelet kapnak, hogy a szentségekben részesülhessenek; Mária mindvégig oltalmazza őket és családjuk tagjait...
E szent életű férfiúnak Jézus is kinyilatkoztatta, hogy nagy örömét leli ebben az imádságban, mert ,,nagy bűnbánatra segít titeket. Imádkozzatok ezt mindig azokért, akik nem imádkoznak, akik káromkodnak, akik Legszentebb Szívemnek fájdalmat okoznak, jóllehet e csak irgalom sugárzik mindenkire...
Gyermekeim, ennek a rózsafüzérnek az imádkozása biztos jele annak, hogy állandó egyesülésben éltek a Szentháromsággal, Velem és Legszentebb Anyátokkal
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
2020.04 2020. Május 2020.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 5 db bejegyzés
e év: 54 db bejegyzés
Összes: 8181 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 198
  • e Hét: 1256
  • e Hónap: 20400
  • e Év: 115168
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.