Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 89 
Imádság
  2018-08-04 15:05:04, szombat
 
  Imádság


Én Atyám! Olyan csodálatos, hogy te vagy az én Atyám. Szeretem ezeknek a szavaknak a hangzását. A te neved szent, olyan szent. Bár eljönne országod ide, erre a földre. Atyám, és ó, annyira vágyom arra, hogy a te akaratod legyen meg - a világban - de az én saját kicsi világomban is. Kérlek, add meg számomra ma, amire szükségem van, mindattól messze vezess el engem, ami megkísértene, hogy elfelejtselek téged. Őrizz, és szabadíts meg a gonosztól. Ó, Uram, tiéd az ország, minden hatalom, és a dicsőség örökkön-örökké. Drága Atyám! Így legyen.

Linda Dillow
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-07-25 15:57:43, szerda
 
  Imádság

Ó, Istenem, Te örökkévaló, mindenható Isten! Milyen félelmetes a világ! Látod, miként tátja ki száját, hogy elnyeljen, és mily kicsiny a benned való hitem! [...] Ó, milyen gyenge a test, és mily nagy a Sátán ereje! Ha bíztam is bármiféle evilági erőben - mostanra a múlté. [...] Megkondult a harang. [...] Elhangzott az ítélet. [...] Ó, Istenem! Ó, Istenem! Ó, én Istenem! Segíts meg e világ minden bölcsességével szemben. Tégy így, esedezve kérlek! Cselekedj így [...] hatalmas erőddel! [...] Nem én viszem véghez mindezt, hanem Te! Nekem nincs itt keresnivalóm. [...] Nincs miért versengenem e világi hatalmasságokkal! Boldogan tölteném örömben és békességben a napjaimat. De itt a te ügyedről van szó. [...] Igaz és örökkévaló ügy ez! Ó, Uram, segíts! Ó, hűséges és változhatatlan Istenem! Nem emberre támaszkodom, hisz az úgyis hiábavaló lenne! Ami embertől való, ingatag, ami embertől ered, úgyis elbukik. Istenem! Istenem! Hát nem hallasz engem? Istenem! Hát már nem élsz?
Nem, Te nem halhatsz meg. Legfeljebb elrejted orcád. Te választottál ki erre a feladatra, tudom! [...] Vidd hát véghez, Istenem, akaratodat! Szeretett Fiadért, Jézus Krisztusért kérlek, hogy ne hagyj el engem, oltalmam, pajzsom és erősségem! Uram, hol vagy? [...]
Én Istenem, hol vagy? [...] Jöjj hozzám! Hozzád imádkozom, s én készen állok. [...] Segíts végig készen állnom arra, hogy letegyem életem az igazságért [...], s szenvedni, akár egy bárány. Mert szent ez az ügy. A Te ügyed! [...] Nem engedlek el, nem, az örökkévalóságért sem! S ha a világ tele is van ördögökkel, és e testet, melyet a Te kezed alkotott, le is kell vetnem, és lábbal tiporják, darabokra szaggatják és [...] a lángok martalékává teszik is, a lelkem a Tiéd! Igen, a Te igéd biztosít engem efelől. A lelkem hozzád tartozik, és mindörökre veled lakozik majd! Ámen! Ó, Istenem, küldj segítséget! [...] Ámen!

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Ima nagyböjt idején
  2018-03-31 10:13:19, szombat
 
  Ima nagyböjt idején

Jézus, te kicsiny és szegény, ismeretlen és semmibe vett, irgalmazz nekem, és segíts, hogy ne szégyelljelek téged követni!
Jézus, akit gyűlöltek, átkoztak és üldöztek, irgalmazz nekem, és segíts, hogy ne féljek hozzád hasonlóvá válni!
Jézus, akit elárultak, és aljas pénzért eladtak, irgalmazz nekem, és készíts fel, hogy olyan legyek, mint a Mesterem!
Jézus, akit szidalmaztak, vádoltak és igazságtalanul elítéltek, irgalmazz nekem, és taníts arra, hogy a bűnösök ellenkezéseit eltűrjem!
Jézus, akire a vád és szégyen köntösét adták, irgalmazz nekem és ne hagyd, hogy a saját dicsőségemet keressem!
Jézus, akit bántottak, kigúnyoltak és leköpdöstek. irgalmazz nekem, és segíts, hogy utamat, amely előttem áll, türelmesen végigjárjam!
Jézus, akit keresztre feszítettek, megkorbácsoltak és vérben fürösztöttek, irgalmazz nekem, és segíts, hogy ne legyek kishitű a megpróbáltatások tüzében!
Jézus, akit tövisekkel koronáztak, és gúnydalokkal köszöntöttek, Úr Jézus, akit a mi vétkeink és a rajtunk lévő átok terhelt, irgalmazz nekem!
Jézus, akit szidalmaztak, bántalmaztak, megütöttek, aki a sérüléseket, fájdalmakat és megaláztatásokat elszenvedted, irgalmazz nekem!
Jézus, akit az átokfára függesztettek, fejedet lehajtottad és kilehelted a lelkedet, irgalmazz nekem, és tégy eggyé a te szent, alázatos és szenvedő lelkeddel! Ámen.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Ádventi imádság
  2018-03-09 17:38:42, péntek
 
  Ádventi imádság
Peter Spangenberg után németből

Uram Jézus Krisztus, Te azt akarod, hogy várjunk téged!
Taníts hát meg várni! Taníts meg a Te szent pillanatodra,
a Te idődre várni! Hogy legyen időm Téged hallgatni,
legyen bátorságom hozzád imádkozni, legyen erőm neked
engedelmeskedni; hogy rátaláljak az útra, amelyiken
követhetlek Téged!

Uram, taníts meg a másik emberre várni! Hogy legyen
időm őt megkeresni, legyen bátorságom megismerni,
legyen erőm rajta segíteni; hogy rátaláljak az útra,
amelyiken találkozhatom vele!

Uram, taníts meg szent igédre várni! Hogy legyen időm
átgondolni, legyen bátorságom elmondani, legyen erőm
felelni rá: hogy megtaláljam az utat hirdetésére; hogy
beteljesedhessék rajtam, ha Te úgy akarod!

Uram, mutasd meg nekünk, hogyan lehet a kapukat
szélesre tárni ezen a világon! Mutasd meg, hogyan
hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy. Mutasd
meg, hogyan élhetünk, mint olyanok, akik hozzád
tartoznak ma és mindörökké! Ámen.

T. E.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-03-07 06:25:30, szerda
 
  Imádság betegeknek és egészségeseknek
Blaise Pascal után németből

Uram,
nem kérek tőled
sem egészséget, sem betegséget,
sem életet, sem halált,
de azt kérem:
Te rendelkezzél egészségem, betegségem,
életem és halálom felől
a Te dicsőségedre és az én üdvösségemre.

Te tudod egyedül
mi szolgál javamra.
Te vagy a mindenható Úr.

Cselekedjél akaratod szerint!
Adj nekem, végy tőlem,
de tedd akaratomat a Tieddel eggyé!
És add,
hogy magamat akaratodnak
alázatosan és teljesen alávessem,
legyek kész szent bizalommal
elfogadni örök elrendelésed parancsait,
és egyforma imádattal vegyek
mindent, ami Tőled származik!
Ámen.

T. E.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-03-02 09:57:50, péntek
 
  Ima

Atyám megvallom, hogy gyakran olyan dolgokkal foglalkozom, melyek földiek és átmenetiek. Az életemet úgy akarom élni, hogy az neked tetsző legyen. Add, hogy nekem is azok a dolgok számítsanak leginkább, melyek Neked számítanak. Legyen Igéd lámpás, mely megmutatja tervedet életem minden egyes szakaszára. Segíts, hogy odafigyeljek a Szentlélekre, s tudjam, milyen tennivalókat szánsz nekem életem minden napjára. Kérlek, mutasd meg, hogyan tudom nőként betölteni különleges elhívásomat, és megérteni prioritásaimat. Adj bölcsességet és bátorságot arra, hogy minden olyan tevékenységet kitöröljek a napirendemből, mely jelenleg nem a Te akaratod számomra. Segíts, hogy életemet az örökkévalóság fényében éljem. Hadd tudjam életem végén azt mondani, amit Jézus: ,,Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem." (János 17:4) Jézus nevében. Ámen.

Nancy Leigh DeMoss
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-02-28 09:35:55, szerda
 
  Ima

Szabadíts meg minket a világ gondjaitól, hogy ne legyünk bizalmatlanok a Te jóságos cselekedeteiddel szemben, és ne zúgolódjunk a bennünket élő bajok miatt! Tégy készségessé arra, hogy mindenben köszönetet mondjunk Neked, és bízzunk abban, hogy általad bölcsen irányítva végül minden csak a javunkat szolgálja. A Te kezedbe adjuk testünket és lelkünket, amit nagy kegyelmedben máig megőriztél.
Egyúttal kérünk Téged, Istenünk, az egész világ boldogulásáért is. Bocsásd meg az emberek balgaságát! Váltsd meg őket nyomorúságukból, és bocsásd meg bűneiket! Halld meg kiáltásukat a világ minden szegletéből, és vezesd őket az Istenfiúság dicsőséges szabadságára! Ámen.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-02-22 12:53:08, csütörtök
 
  Ima

Dicsérem a Te jóságodat, kegyelmes Isten, hogy kijelentetted nekünk akaratodat.
Dicsérem a Te hatalmadat, Uram, amit apostolaid csodái által cselekedtél, hogy megerősítsd a Benned való hitet, és szívünket arra késztesd, hogy megőrizzük azt. Uram, milyen biztosan és nyugodtan élhetnek azok az emberek, akiket megőriz kegyelmed a bűntől! Napjaik oly' nyugodtan telnek, mint a napóra mutatójának árnyéka. Békések, kiegyensúlyozottak, szívük törvénye szerint élnek, mint az apály és a dagály.
De ha valami vad szenvedély szívünkhöz utat tör és hozzáférést talál, akkor küld el hozzánk a Te hatalmas kegyelmedet, mely megerősít minket, és ezeket a nyugtalan és felkavaró erőket rendre utasítja! Te irányítsd értelmünket, hogy az ne vezessen tévútra, és szívünk minden indulatát is Te határozd meg! Végezd be a munkát, amit elkezdtél, és hadd legyenek érzelmeink és kívánságaink a Te kegyelmednek szolgái! Ámen.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-02-09 14:06:26, péntek
 
  "Istenem, segíts nem ellenségként vagy istentelenként tekinteni az emberekre, hanem úgy, mint szomjazókra. Adj bátorságot és irgalmat, hogy felkínáljam nekik az élő vizet, amely tőled jön, hiszen csak az csillapíthatja szomjukat."

- Henri Nouwen
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Ima
  2018-01-31 08:27:24, szerda
 
  Ima

Szereteted jósága, amit felém szüntelen kimutatsz, adjon nekem jóságos és állhatatos szeretetet az emberek iránt, hogy buzgón imádkozzam értük, figyeljek az egészségükre és biztonságukra, a boldogulásukra és boldogságukra, és hogy segítsem őket ezekben a dolgokban, hogy kész legyek megvigasztalni minden embert, akiket szereteted rám bíz, segítsek szükségleteikben, és hordozzam terhüket.
Változtass engem békés és békeszerető emberré, aki mindig kész megbocsátani, és a rosszért jóval fizetni! Formálj át képmásodra, tölts meg kedvességgel és jósággal, csupa szelídséggel, türelemmel és alázatossággal!
Gyújtsd meg bennem a szenvedélyes buzgóságot, hogy az emberek életét, örök életét megmentsem, és az istenteleneket megtérítsem! Ámen.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 89 
2018.08 2018. Szeptember 2018.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 408 db bejegyzés
e év: 4775 db bejegyzés
Összes: 15922 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 909
  • e Hét: 5712
  • e Hónap: 18632
  • e Év: 438844
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.