Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/53 oldal   Bejegyzések száma: 528 
Öt üveg bor
  2018-09-16 19:44:02, vasárnap
 
  Öt üveg bor

Egy asszony mondta nekem, hogy valahányszor olvasni akarja a Szentírást, nem tud megszabadulni attól, hogy öt üveg ne jusson eszébe. Ennek az az oka, hogy valamikor öt üveg bort jogtalanul eltulajdonított, amikor egy családnál házvezetőnő volt, és azóta nem tud sem imádkozni, sem Bibliát olvasni. Azt tanácsoltam neki, hogy vigye vissza az öt üveg bort.
- Igen ám, de akitől elvettem az öt üveg bort, már meghalt - volt a felelet.
- Nincsenek örökösei?
- De igen. Egy fia még él.
- Akkor keresse fel és adja meg neki az öt üveg bor árát.
- Nagyon szeretnék a mennybe jutni - felelt -, de ilyesmit mégsem tehetek. Hiszen itt kockára teszek mindent ezzel...
Elment. Másnap ismét felkeresett, és megkérdezte, hogy nem lesz-e elég, ha a szóban forgó összeget valami jótékony célra adja?
- Nem - válaszoltam. - Isten nem fogad el lopott holmit, sem annak az árát. Más megoldást nem tudok, mint visszaadni a pénzt.
Néhány napig még magával hordta a terhét, végül mégis elutazott, felkereste annak az embernek a fiát, elmondta neki a dolgot, és átadott egy százforintost. A férfi nem akarta elfogadni a pénzt, ő azonban erősködött, és végül ragyogó arccal, boldogan távozott, miután sikerült a pénzt átadni. Ettől az időtől kezdve a nő hűséges munkatársa lett Istennek, és sok lelket tudott elvezetni az evangélium fényére.
Kedves Barátaim, igyekezzetek azon, hogy a botránkozás köveit elhordjátok. Isten nem szereti, ha valaki, aki nem fizette meg adósságát, neki "halleluját" énekel. Az imaórának nincs meg a kellő ereje, mert sokan vannak jelen olyanok, akik bár szeretnek imádkozni, de mégsem tudnak, mert életükben vannak még rendezetlen dolgok. A Sátán nagy falakat épít Isten és az emberek közé. Valaki nagy tiszteletben állhat embertársai előtt, még egyházi elöljáró is lehet, ez azonban nem jelenti azt, hogy ugyanakkor igaz Isten előtt is. Ezért vessétek el a botránkozás köveit az útból!

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Az istentelen szava
  2018-09-16 13:54:04, vasárnap
 
  Az istentelen szava

Elmondták nekem, hogy a németországi Hannover városában élt egy grófnő, aki sem Istenben, sem az örökkévalóságban nem hitt. Még az életében megparancsolta, hogy rendkívül erős, sziklakeménységű sírboltba helyezzék testét a halála után, és a kőlapokat hatalmas, erős vaspántokkal erősítsék meg, hogy semmiféle erő ki ne nyithassa a sírboltot. Azt kívánta, hogy olyan erős legyen a sírja, hogy azt sem emberi, sem természetfölötti erő ki ne nyithassa... Gúnyt akart űzni a feltámadásba vetett hittel azzal, hogy holttestét semmi és senki sem hozza ki a sírboltból.
Utolsó parancsát teljesítették. A sírját illetve kriptáját várszerűen megerősítették. Ott volt a sír hosszú ideig; egy napon azonban egy nyírfának a magva odahullott egy picinyke kis repedésbe, amely a kőlapok között keletkezett. A magocska ott volt... föld hullott reá, a napsugár is rásütött, aztán jött a szellő, és a kis magocska lassan élethez jutott... Szétesett, elrothadt, de új életcsíra keletkezett belőle, amely gyökeret vert a földbe, és a levegőbe egy egész piciny szárat nyújtott, amely először oly vékony és erőtlen volt, hogy senki észre sem vette. De mintha ez a kicsike növény gúnyt űzött volna az erődítményben nyugvó néma és hideg grófnőből, - a növény évről évre erősödött, gyökerei mind lejjebb fúródtak a márványlapok között, s végül olyan erőhöz jutottak, hogy lassan, de ellenállhatatlan erővel felemelték a kőlapokat, először csak alig láthatóan, később pedig megmozgatták az egész építményt és a vasláncokat is.
Nem múlt el még négy nemzedék, nem temették el a grófnő utódainak mindegyikét, de a kis magocska már megcáfolta azt, amit a hitetlen grófnő valamikor hirdetett, és bebizonyította annak az igének az igazságát: "A bolond azt mondja az ő szívében, hogy nincsen Isten" /14Zsolt 1/.

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Hogyan látnak bennünket mások?
  2018-09-16 07:48:54, vasárnap
 
  Hogyan látnak bennünket mások?

Egy fővárosban élt egy ismert grafikus, akinek eredményes módszere volt a gyermekei nevelésében. Ha a gyermekek dacosak, engedetlenek voltak, kiabáltak vagy civakodtak egymással, akkor gyorsan elővette a vázlatfüzetét, és papírra vetette ceruzájával azokat a kevésbé vonzó arckifejezéseket, amelyek a gyermekek arcát eltorzították. Amikor aztán megmutatta nekik a rajzot, egészen elhűltek a látottaktól. A felnőtteknek éppen olyan kellemetlen, mint a gyermekeknek úgy látni önmagukat, ahogyan mások látják őket. Azonban akár kellemes, akár kellemetlen, a cselekedeteink és szavaink mind feljegyeztettek az élet könyvében, amely a Teremtőnél van.

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Isten adománya
  2018-09-14 20:01:17, péntek
 
  Isten adománya

Egy gyermek-bibliaköri tanító nagyon szerette volna megmagyarázni a gyermekeknek, hogy Isten minden adománya ingyenes, szabad és értékes. Egy alkalommal kivette ezüst zsebóráját, és tanítás közben odanyújtotta osztálya egyik gyermekének e szavakkal:
- Ez a tied lesz, ha elfogadod.
A kisfiú álmélkodva tekintett a tanítóra, és azt gondolta, hogy csupán tréfát akar vele űzni. Nem nyújtotta ki kezét az óra után. Erre a tanító odalépett a szomszéd fiúhoz, és neki is ezt mondta:
- Vedd az órát, ez a tied lesz!
Ez a fiú azt gondolta, ha kinyújtja kezét az óra után, az egész osztály ki fogja nevetni, s ezért meg sem mozdult. Így a tanító végigkínálta az órát valamennyi gyereknek, míg eljutott a legutolsóhoz. Amikor neki is úgy kínálta az órát, mint a többi gyermeknek, a fiú hirtelen kinyújtotta kezét, átvette az órát és a zsebébe tette. Az osztály minden tanulója harsány kacagásba kezdett.
- Örülök annak, kedves fiam, hogy hitelt adtál a szavaimnak. Az óra a tied, tartsd meg, vigyázz reá és ne felejtsd el naponta pontosan felhuzni...
A fiúk arcán megfagyott a mosoly, és a meglepetéstől szólni sem tudtak. Végre az egyik fiú megszólalt:
- Tanítóbácsi, igazán megtarthatja az órát? Nem kell többé visszaadnia?
- Semmi esetre sem - felelte a tanító. - Az órát neki adtam, az most már egészen az övé.
- Ó... Ha ezt tudtam volna!

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
"Nem szégyellem az evangéliumot"
  2018-09-14 18:30:52, péntek
 
  ,,Nem szégyellem az evangéliumot"

Egy nagyvárosban felkeresett egy fiatalember, és megkért, hogy imádkozzam vele. Szégyellte Krisztus evangéliumát, és ez fájt neki: nem tudott, illetve szégyellt mások előtt imádkozni. Az útitáskájában őrzött egy Bibliát, és szívesen elővette volna, hogy szobatársával együtt olvassa, de szégyellte bevallani, hogy szereti Isten Igéjét. Egy darabig hordozta a keresztet, amely mindig nehezebb lett a heves küzdelem után. Végre elhatározta: ma este előveszem a Bibliámat, és olvasni fogok belőle. A gondolatot követte a cselekedet. Este, amikor egyedül volt a szobában, elővette Bibliáját, és elmélyedten, figyelmesen olvasta az Írást. Egyszerre lépteket hallott az ajtó előtt. Első gondolata az volt, hogy a szent könyvet elrejti a ládája mélyébe, de mégsem tette. Elhatározta, hogy megvárja barátja belépését és csodálkozását. Ez, mikor belépett, így szólt:
- Mi az János? Te Bibliát olvasol?
- Igen.
- Mióta? - hangzott a második kérdés.
- Már hosszabb ideje - volt a válasz. - Egy hete azonban nehéz harcaim voltak estéről-estére, és nem tudtam magam meggyőzni, hogy elővegyem a Bibliámat, és olvassak belőle. Ma azonban elővettem, hogy lássad te is az én Bibliámat.
- Milyen érdekes - felelte a barátja. - Egy héttel ezelőtt ugyanazon a napon tértem meg én is az Úrhoz. És képzeld, szerettem volna esténként olvasni a Bibliát, de szégyelltem ezt megtenni előtted. Most azonban hála Istennek, együtt fogjuk olvasni Isten Igéjét.

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Napról napra...
  2018-09-14 11:14:08, péntek
 
  Napról napra...

Egy hívő lélek napról napra, óráról órára nyer erőt felülről, mindig annyit, amennyire szüksége van. Éppen úgy, mint ahogy nem lehet annyit enni, hogy egy hétre elegendő legyen, sem nem lehet úgy teleszívni a tüdőt jó levegővel, hogy egy hétig eltartson, úgy annyi kegyelmet nyerünk, amennyi éppen elegendő. Naponta kell elfogadnunk Isten kimeríthetetlen kegyelmét, és Ő mindig annyit ad, amennyi arra a napra bőségesen elég.

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Jelentkezés a mennyből
  2018-09-14 10:34:46, péntek
 
  Jelentkezés a mennyből

Egy súlyosan sebesült katona a tábori kórházban fekve várta a halálát. A helyiségben mély csend honolt, csak a betegek nyöszörgését és jajgatását lehetett időnként hallani, amikor egyszerre a haldokló katona ajkáról harsány hangon száll fel a szó: "Jelen!" A körüllevők csodálkozva kérdezik, hogy mit akar?
- Nem hallottátok? - suttogja csendesen. - A mennyekben most van a jelentkezés ideje, és én is hallottam olvasni a nevemet.
Néhány perc múlva ismét megszólalt, egész csendesen: "Jelen, jelen!" - azután a lélek megjelent alázattal és hálatelten a mennyei trón előtt.

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Recept a féltékenység ellen
  2018-09-14 09:34:48, péntek
 
  Recept a féltékenység ellen

Két üzletember - mindkettő kereskedő - féltékeny volt egymásra, aminek az lett a következménye, hogy keserű indulat lakott szívükben egymás ellen. Az egyik kereskedő, aki hívő ember volt, elment a gyülekezet vezetőihez, és elmondta nekik a helyzetet:
- Féltékeny vagyok a szomszédomra, B. kereskedőre. Adjatok tanácsot, hogy mit tegyek ez ellen?
- Megmondjuk, hogy mit tegyél, ami biztosan jó lesz. Ha valaki belép az üzletedbe, és olyan árut keres, amely nálad nincs, akkor küldd át a szomszédodhoz, s ajánld, hogy ott talán lesz...
A kereskedőnek nem nagyon tetszett ez az ajánlat, és huzódozott, de végül elhatározta, hogy elfogadja a tanácsot. Valahányszor olyan vevője volt, akit nem tudott kívánsága szerint kielégíteni, azt ajánlotta neki, hogy menjen át a szomszédos kereskedőhöz, ott biztosan megkapja a keresett árut. Mi lett ebből? Rövid idő múlva a szomszéd észrevette ezt, és ő is így tett azokkal a vevőkkel, akiket viszont ő nem tudott megfelelően kiszolgálni. Nem telt bele hosszú idő, és a legjobb viszony jött létre a két kereskedő között.

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
A közkedvelt prédikáció
  2018-09-14 09:21:39, péntek
 
  A közkedvelt prédikáció

Egy fiatal skót lelkész nagy erővel ostorozta napjainak bűneit, amelyek jelentkeztek a gyülekezeti tagok életében is. A tapasztalt idős egyházfi úgy gondolta, hogy óvatosan jó tanácsot kellene adnia a fiatal lelkésznek, s ezért egy alkalommal így szólt hozzá:
- Ha a gyülekezetet egybe akarja tartani, akkor nagy elővigyázattal tessék beszélni napjaink bűneiről. Inkább mutasson rá Ábrahám, Izsák és Jákób bűneire, azoknak Istennel szemben tanúsított engedetlenségére, de ne említse korunk vétkeit, mert az emberek nem szeretik az ilyesmit hallani.
Tapasztaltam ennek az igazságát.

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Valóban működik
  2018-08-24 19:21:05, péntek
 
  Valóban működik

Szívesen evangelizálok a városok kocsmanegyedeiben, különösen nyáron. Az ilyen helyeken nyüzsögnek az emberek, egyik bárból a másikba mennek, és készek a beszélgetésre. Atlanta bárnegyedében egyik vasárnap este a közvélemény-kutatási módszeremet alkalmaztam, hogy beszélgetést kezdjek egy 20 év körüli párral. Miután a lány válaszolt a kérdésemre, a fiú így szólt:
- Létezik a menny és a pokol, ha meghalok, én a mennybe jutok, mert betartom a Tízparancsolatot.
Nem tartott sokáig, míg a lényegre tértünk.
- Rendben - kezdtem -, lássuk akkor, milyen eredményt érsz el. Hazudtál már?
- Nem - volt a felelet.
Azt gondoltam: Mi mindnyájan hazudtunk már, te pedig ezzel a válaszoddal is hazudtál. Ezért megkérdeztem:
- Hogy értsem azt a ,,nem"-et?
- Csak megnyújtottam az igazságot.
Azt hitte, megfogott, de én tovább kérdeztem:
- Meddig kellett az igazságot nyújtanod, míg hazugság lett belőle? Elvigyorodott, és beismerte:
- Rendben, már hazudtam.
- Mi lettél így? - kérdeztem.
- Hazug - jött a válasz.
- Loptál már?
- Igen.
- Tehát mi lettél?
- Tolvaj.
- Megkívántál már egy lányt a szívedben?
- Nem - felelte.
De a barátnője rámutatott, és azt mondta:
- Engem már megkívántál!
Ekkor ideges lett és szitkozódott, visszaélt az Úr nevével.
- Egy pillanat - mondtam -, most szegtél meg egy másik parancsolatot. Tehát az állás: 0:4, és még csak négy parancsolatot vizsgáltunk meg. Az ítélet napján tehát vétkes leszel, vagy nem?
Beismerte hogy bűnös, így elképzelheted, hogyan folyt tovább a beszélgetés. A Tízparancsolatot használni valóban nagyon hatásos!
Egyik alkalommal Kansasban prédikáltam, és az istentisztelet végén előrejöttek emberek, hogy bizonyságot tegyenek. Az egyik asszony azt mondta, hogy már 26 éve jár templomba, de most jelentheti ki először, hogy megtisztult bűneitől, és az Úr Jézust elfogadta.
A prédikációban arról beszéltem, hogyan lehet bizonyságtétel alkalmával a Tízparancsolatot felhasználni. Az asszony azt mondta, hogy eddig is tudott Jézusról, csak nem értette meg, miért van szüksége rá. A Tízparancsolat felismertette vele, hogy Isten előtt vétkes, és a kereszthez vezette.
Egy másik alkalommal a Keresztyén Atléták Egyesületének összejövetelén beszéltem a Clemson Egyetemen. Itt mindig nagy öröm előadást tartani, mivel ez egy dinamikus csapat legalább 800 egyetemistával.
Amikor a Tízparancsolatról tartottam előadást, minden egyes parancsolatnál elmagyaráztam, miről is van szó, és kijelentettem, hogy mi mindnyájan megszegtünk minden egyes parancsolatot. Aztán rámutattam arra, hogyan kell a Tízparancsolatot a bizonyságtétel alkalmával használni. Az előadás után odajöttek hozzám az egyetemisták, és kérdéseket tettek fel.
Beszélgetés közben észrevettem, hogy egy fiatalember is odajött, de egy kicsit távolabb megállt. Arckifejezése azt mutatta, hogy beszélni szeretne velem. Amint tudtam, odamentem hozzá, és megkérdeztem, miben lehetek segítségére.
- Én nem vagyok tisztában Istennel - tört ki belőle.
Megkérdeztem, mire gondol:
- Itt vagyok az egyetemi kollégiumban, és semmi mást nem csinálok, csak iszom. Elegen van ebből. Amikor múlt héten a klubban voltam, akkor is annyit ittam, hogy a padlón feküdtem. Akkor Istenhez fordultam, és azt mondtam neki: ,,Istenem, én nem vagyok veled tisztában. Ha ma meghalok, a pokolba jutok, és azt nem akarom."
Nos, ezután pár nappal eljött az én előadásomra, ez volt az első keresztyén rendezvény, amelyen részt vett.
- Szeretnéd megismerni Istent? - kérdeztem tőle.
- Igen, azt szeretném.
- Hazudtál-e már? - tettem fel a kérdést.
- Igen, és tudom, hogy ez nem tetszik Istennek.
Ekkor átvettem vele a Tízparancsolatot, ahogy különben szoktam, és teljesen megfeledkeztem arról, hogy azelőtt 50 perccel már beszéltem róla. Beszéltünk a kereszt szerepéről, megkérdeztem, akar-e változtatni életstílusán, akar-e bűnvallást tenni, és el akarja-e Jézust fogadni személyes Megváltójának?
- Igen, azt akarom - ismételte meg minden kérdésemre.
Ha valaki kész átadni életét Jézusnak, mondd neki, hogy imádkozzék. Azoknak az embereknek, akik készek bűneiket megvallani, és Jézushoz menni, nincs arra szükségük, hogy utánad mondják az imát. Isten működik már a szívükben. Ha pedig nem, akkor nem segít rajtuk, ha utánad elismétlik az ima szavait. Inkább ártana nekik. Hagyd őket egyszerűen imádkozni!
Az ima után beszélgettünk az üdvbizonyosságról. Megkérdeztem, van-e Bibliája, hogy elkezdhesse olvasni. Még nem volt neki. Így odaszólítottam valakit az egyesülettől, és megkértem, segítsen a fiúnak Bibliát szerezni, és egy bibliatanulmányozó körhöz csatlakozni.
Néhány hónappal később megtudtam, hogy ez a fiatalember már az egész Újszövetséget elolvasta! Nagyon fontos megmutatni az embereknek, hogy elveszettek, hogy így elfogadják a megváltást.
Ha a Tízparancsolat által éred el, hogy az emberek bűnvallást tegyenek Isten előtt, akkor megragadják Jézust, és nem engedik el! És éppen ez a cél!

Mark Cahill
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
     1/53 oldal   Bejegyzések száma: 528 
2018.08 2018. Szeptember 2018.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 408 db bejegyzés
e év: 4775 db bejegyzés
Összes: 15922 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 909
  • e Hét: 5712
  • e Hónap: 18632
  • e Év: 438844
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.