Regisztráció  Belépés
memi59.blog.xfree.hu
A szeretet gazdagabbá teszi azt, aki kapja, és nem juttatja koldusbotra azt, aki adja. Szeretem a jó idézeteket, melyek elgondolkodtatnak, néha irányt mutat... Molnar Emma
1959.03.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
Szabó Kila Margit -Októberi, bús, őszi napon.
  2017-10-18 08:46:28, szerda
 
 Szabó Kila Margit -Októberi, bús, őszi napon.

Októberi, bús, őszi napon
Bánat ült a napsugárra.
A tizenhárom vértanúnak
Aradon lett a halála.
Magyarok voltak ők is, hősök,
Aradnak ékes csillaga.
A szabadságért, a hazáért
haltak. Nem feledjük el soha!
Arad lett a hősök temetője!
A harcotok nincs elfeledve!
Magasztos példái lettetek
az utódoknak. A szív dobog!
Dicsőségetek örökké lobog!
Viruljon e gyászos napon a
tisztelet virágai sírotokon!
Béke, áldás legyen porotokon!

Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Láhner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos
 
 
0 komment , kategória:  OKTÓBER 6 -A Magyar Golgota  
EZEN A NAPON... 1849. október 6-án,
  2016-10-06 16:21:13, csütörtök
 
 EZEN A NAPON... 1849. október 6-án, ma 167 éve, hogy - az Aradi Vértanúkkal ugyanaznap - Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos államférfit, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét.
A Batthyány elleni koholt vádakat Hegyesy Péter királyi ügyész állította össze, akit a vádpontok igazolására tíz alkalommal hallgattak ki február 12. és március 26. között. Az 1849. augusztus 16-án Olmützben összeült haditörvényszék először börtönbüntetésre és vagyonának elkobzására ítélte, majd ezt Schwarzenberg és a bécsi udvar nyomására kötél általi halálos ítéletre változtatta, de úgy, hogy az elítéltet az uralkodó kegyelmébe ajánlotta.
Ekkor Batthyányt Pestre szállították, hogy a kegyelmezés joga a császártól Haynauhoz kerüljön, és ő október 3-án jóváhagyta a halálos ítéletet, elrendelte Batthyány felakasztását. Az utolsó, engedélyezett látogatáson felesége egy parányi tőrt csempészett be neki. Ezzel súlyos sérüléseket ejtett a nyakán, de életben maradt. Sebei miatt az ítéletet kénytelenek voltak golyó általira módosítani. Ennek megfelelősen október 6-án a pesti Újépület (Neugebäude) udvarán kivégezték.
Október 6-a estére különféle izgatószerekkel olyan állapotba hozták, hogy saját lábán ment ki a vesztőhelyre, ahol megkönnyebbülten látta, hogy nincs akasztófa. A pest-budai katonai kerület parancsnoka, Johann Kempen von Fichtenstamm altábornagy, aki később 1863-ban Pest város díszpolgára lett, tudta, hogy Batthyány felakasztása ilyen körülmények között lehetetlen, de az ítélet végrehajtását sem akarta elhalasztani. Ezért úgy döntött, hogy agyonlöveti Batthyányt. A magyar miniszterelnököt, aki a súlyos vérveszteségtől támolygott, ketten kísérték. A kivégzőosztag előtt fél térdre ereszkedett. ,,Éljen a haza! Rajta, vadászok" - kiáltotta.
Batthyány Lajos volt miniszterelnököt csak 1870 június 9-én temethettek el nyilvános tiszteletadással, majd 1874. május 26-án helyezték el a Kerepesi temető mauzóleumában. Áldás és béke hamvaira.

Halála után fennmaradt egy Ferenc Józsefre mondott családi átok, amely úgy hangzik, mint egy bibliai prófécia:
"Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a föld színéről! őt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el!"
E családi átok mellett még egy babonás jövendölés forgott közszájon ebben az időben Ferenc Józseffel kapcsolatban. Azt tartották, hogy a császár famíliájának 13 áldozattal kell bünhődnie az aradi vértanúkért. Aki nem hisz a jóslatokban és az átkokban, azt is bizonyára elgondolkoztatja, hogy mit mért a sors a későbbiekben az uralkodóra és családjára.
1. Ferenc József első gyermeke, Zsófia 1857-ben, alig több, mint 1 éves korában meghalt.
2. Sógornője, Charlotte mexikói császárné 1867 márciusában megőrült.
3. Alig két héttel később Habsburg Matild főhercegnő tüzhalál áldozata lett.
4. Újabb két hétbe se telt, és Queretaróban agyonlőtték Ferenc József öccsét, Miksa császárt.
5. 1889. Január 30-án következett be a mayerlingi tragédia, amikor Rudolf trónörökös lett öngyilkos.
6. 1891-ben a tengereken eltünt a főhercegi rangjáról lemondott furcsa Habsburg, Nepomuk János Szalvátor, aki az Orth János nevet vette fel.
7. Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly főherceg.
8. Vadászbalesetben elhalálozott Ferenc József unokatestvére, László főherceg.
9. Tüzvész áldozata lett Zsófia főhercegnő, Ferenc József sógornője.
10. 1898. szeptember 10-én Genfben egy Lucheni nevü anarchista leszúrta Erzsébet királynét.
11. Mérgezésben meghalt a 19 éves Klotild főhercegnő.
12. - 13. Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Chotek Zsófiát. 
 
0 komment , kategória:  OKTÓBER 6 -A Magyar Golgota  
Damjanich János imája
  2016-10-06 16:14:37, csütörtök
 
 Damjanich János imája

Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra

Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben
- Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni - dicsértessék a Te neved mindörökké!
Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni.
Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom.
Ámen.

Kivégzése előtt mondta: 
"Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot."
Aulich Lajos (1793-1849) - aradi vértanú


 
 
0 komment , kategória:  OKTÓBER 6 -A Magyar Golgota  
Juhász Gyula- Arad
  2016-10-06 16:12:56, csütörtök
 
 Juhász Gyula- Arad

Arad, örök magyar gyász szép arája,
Feléd suhan ma sóhajunk, feléd,
Ki élsz sötéten és némán az árva
Maros mentén, mely zúg ma gyászzenét.

A kincses Erdély öléről ered le,
És erre tart e bánatos folyó,
Mély morajában sír Erdély keserve,
Mint tárogatón zengő bujdosó.

Arad! Köszönt a csonka Magyarország,
S tört lobogóját lengeti neked,
Mely fátyolos, mint ez októberest.

De még lobog, és égi kezek óvják,
Selymére örök, győztes glóriát von
A Krisztus jobbján - ama tizenhárom!


Juhász Gyula, 1920  
Az aradi vértanúkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett, a kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá lett. 1890. október 6-ától a pesti közönség a vigadó első emeleti termében felállított Edison-féle fonográf hengerről hallhatta Kossuth Lajos megemlékező szónoklatát az aradi hősökről:

,,A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelni. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgota porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!"

Kossuth Lajos, Torino, 1890. szeptember 20.
 
 
0 komment , kategória:  OKTÓBER 6 -A Magyar Golgota  
Arany János - Néma bú
  2016-10-06 10:23:41, csütörtök
 
 Arany János - Néma bú

Halnak, halnak,
Egyre halnak,
Színe, lángja a magyarnak.
Itt is egy név,
Ott is egy név,
Hányat elvisz minden egy év.

S aki még él,
Minden névnél
Összerezzen, búsan, árván:
Mint a néma
Lomblevél, ha
Egy-egy társa hull le sárgán. -
 
 
1 komment , kategória:  OKTÓBER 6 -A Magyar Golgota  
Az emlékoszlop a kivégzések helyén Aradon
  2016-10-06 09:14:34, csütörtök
 
 Balogh József - Aradi, őszi dal

Figyel az Isten árván,
Nem áll magyar a strázsán

Kinek volt ez az átka?
Néma a börtön rácsa.

Amikor bátrak halnak,
Ki kezd új forradalmat?

Gyilkol idegen horda,
S Petőfi kardja rozsda.

Ősz van, dermed a lélek,
Aradi gyertyák égnek.

Tábornok-tizenhármak,
Rájuk angyalok várnak.

Hant kortyolja a könnyet,
S csöndek, iszonyúk jönnek.
 
 
0 komment , kategória:  OKTÓBER 6 -A Magyar Golgota  
Nagysándor József
  2016-10-06 09:13:08, csütörtök
 
 
Nagysándor József (1804-1849) rövid életrajza
1804-ben született Nagyváradon. Vagyontalan nemesi család gyermeke, apja ügyvéd volt. Fiát katonai pályára adta. Ő maga polgárnak tekintette magát. Előbb az 5., majd a 2. huszárezredben szolgált, és 1847-ben mint kapitány és századparancsnok nyugdíjaztatta magát. 1848-ban nemzetőr őrnaggyá nevezte ki a nádor. A déli hadszíntéren szolgált egy önálló hadoszlop élén, a bánáti harcokban vett részt, itt lett honvéd alezredes, majd ezredes. Segített Damjanichnak Kiss Ernő eltávolításában, és amikor Damjanich vette át a bánsági hadtest parancsnokságát, Nagysándor lett a hadtest lovasdandár parancsnoka. Huszárként nagyon bátor katona volt, a lovasrohamok hőse. A tavaszi hadjárat során részt vett a szolnoki, az isaszegi, a váci, a nagysallói, a komáromi csatákban, és ott volt Buda várának visszavételénél. Az elsők között tört be a budai Várba. A tavaszi hadjárat során szerzett érdemei nyomán tábornok lett és a feldunai hadsereg összes lovasságának főparancsnoka. Mikor Klapka április végén Debrecenbe ment helyettes hadügyminiszternek, Nagysándor vette át az I. hadtest vezényletét. Republikánus volt - egyedül a tábornokok közül, ezt fejezte ki a zubbonyára kihajtott fehér inggallérral is. Egyedül az ő hadteste használta jelvényként a Kossuth-címert. (A képen megfigyelhető.) Kossuth híve volt, Görgeyt nem kedvelte. Jó lovastiszt volt, de hadtestparancsnokként nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Mind a Vág menti csatákban, mind a július 11-i komáromi csatában tétlen szemlélője volt a harcnak. Görgey visszavonulása során pedig mind Vácnál, mind Debrecennél joggal vethetjük szemére könnyelműségét.
Az augusztus 2-án elszenvedett debreceni vereség után a főparancsnok, Görgey Artúr leváltatta, mert a tábornok hibája 2000 honvéd elvesztéséhez vezetett.
Augusztus 13-án Világosnál a fegyverletétel után ő is orosz fogságba került. Egy ideig - több tábornoktársával együtt - Gyulán őrizték, majd átadták őket az osztrákoknak, akik átvitték valamennyiüket Aradra.
A hadbíróság előtt is bátran viselkedett. Végsőkig való kitartását így indokolta: (az 1849.) "...január havának eseményei következtében büntetlen visszatérésünkre vonatkozó minden reményünk szertefoszlott, ettől az időponttól kezdve harcunk a kétségbeesés küzdelme volt." Nagysándor József ekkor vőlegény volt. Utolsó levelében valóságos ajánlást vetett papírra menyasszonya egyelőre még ismeretlen, leendő férjének: "Szerencsés, nagyon szerencsés az a férfi, akié lesz ez a csakugyan minden tekintetben tökéletes, mennyei teremtmény - lelkem mélyéből azért imádkozom bensőséges hévvel, hogy Isten adjon neki sok szerencsét."
(Klauzál Gábor, a Batthyány-kormány korábbi minisztere lett egyébként ez a nagyon szerencsés férfi.)
1849. október 6-án hatodik volt az épületfa gerendákra akasztott tábornokok között a kivégzés sorrendjében. Szivarozva ment a vesztőhelyre, a kivégzést irányító császári őrnagynak ennyit mondott: " Hodie mihi, cras tibi!" (Ma nekem, holnap neked.) Holtteste sokáig ismeretlen helyen nyugodott. A Maros 1932-es nagy árvize nyomán került elő, öt társával együtt. Ma is Aradon nyugszik a vértanúk emlékét őrző obeliszk alatt létesített kriptában.
Nagysándor József
Nagyvárad,1804.október 17. - Arad,1849.október 6., honvédtábornok.


Katonai szolgálatát a császári hadseregben kezdte; előbb az 5., majd a 2. huszárezredben szolgált. 1844-ben mint kapitány és századparancsnok vonult nyugállományba.

1848-ban ismét szolgálatba állt a magyar hadseregben, őrnagyi kinevezést nyert a Pest vármegyei lovas nemzetőrségnél. A déli harcokban való kiváló teljesítményéért előbb alezredessé majd ezredessé léptették elő. Az 1848. március 25-i szolnoki csatában szétvert ellenség csapatait üldözte. Részt vett a nagysarlói, majd április 26-án a komáromi csatában. Ezután Torontál vármegyébe vonult, ahol október-decemberben sikeresen akadályozta meg az aradi és a temesvári osztrák helyőrségek érintkezését.

Damjanich Duna-Tisza közti harmadik hadtestével együtt részt vett a szolnoki, isaszegi és váci csatákban, ekkor tábornokká léptették elő. Görgey Artúr táborában harcolt Buda ostromában.

A tokaji átkelés után megütközött a hatszoros túlerőben lévő cári sereggel, amelytől vereséget szenvedett. Görgeyhez Nagyváradon csatlakozott, seregeivel Schlick-kel készült megütközni, de Görgey parancsa ebben megakadályozta. Amikor tisztjeivel Lugosnál Bem seregeihez akart csatlakozni, megjelent a Görgey diktátorságáról szóló proklamáció, így ő követte Görgeyt Világosra, ahol letette a fegyvert.

Aradon kötél általi halálra ítélték, ötödikként végezték ki.

A kivégzés előtti utolsó mondata:

"De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett."

Nagysándor Józseftől eleddig a nővéréhez, Schmidt Jánosnéhoz 1849. szeptember 8-án, a sógorához, Schmidt Jánoshoz szeptember 9-én, a menyasszonyához (egyben unokahúgához), Schmidt Emmához szintén szeptember 9-én, végül a Vinkler Brúnó aradi minorita szerzeteshez október 6-án hajnalban írott leveleket ismertük. Ez utóbbiban arra kérte Vinklert, hogy ,,ígérete szerint méltóztassék Pestre Schmidt János rokonomnak, Kalocsára Nagysándor Imre érseki orvos bátyámnak s Lugosra Ungváry János rokonomnak nehány vigasztaló sorokat írni". E levelet személyesen adta át az őt felkereső Vinklernek, egyben megajándékozta ,,egy, a harc folyama alatt használt térképpel". A vele ,,rokonérzelműleg" elbeszélgető Sujánszky Euszták szerzetest ,,emlékül saját szivartokjával ajándékozá meg". ,,Fölkért azután - írja Vinkler -, hogy a szomszéd szobában levő Gáspár Endre honvéd tábornokhoz [...] mennék be, s nevében tőle végbúcsút vegyek."
Nagysándor ötödikként lépett a bitófa alá. ,,Ma nekem, holnap neked" - mondta a kivégzésen jelen lévő Karl Ernst hadbírónak. A vértanúk többségéhez hasonlóan a kivégzés helyén temették el, s földi maradványai csak 1932-ben, a Maros megrongálódott töltésének erősítése idején kerültek elő. Az újonnan előkerült levelet Nagysándor a nagybátyjának, Nagysándor Imre kalocsai érseki orvosnak írta. Merényi-Metzger Gábor kutatásaiból tudjuk, hogy Nagysándor Imre 1775-ben született Nagyváradon, római katolikus családban. 1799. november 21-én avatták orvosdoktorrá. 1824-től volt kalocsai érseki orvos, 1829-től a pesti egyetem orvoskarának tanára, 1836-tól Szatmár vármegye táblabírája, 1845-től a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egyesületének tagja. 1850. május 19-én hunyt el Kalocsán, a 75. életévében. Feleségét, a levélben említett ,,kedves jó nénémet" Kauffer Annának hívták, és 1787 körül születhetett. Két évvel élte túl a férjét, szintén Kalocsán hunyt el 1852. április 17-én.
A levélben említett Emma és Nina (Anna) az ő gyerekeik voltak. Anna 1826 körül születhetett, és 1848. szeptember 13-án kötött házasságot Kalocsán a levélben szintén említett, akkor 26 éves Csernyus István izsáki lakossal. Nagysándor Anna 1891. január 28-án, Kalocsán hunyt el, 65 éves korában; a férje ekkor még élt.
Kováts vagy Kovács Róza a tábornok unokahúga volt. Miután Nagysándor testvére, Johanna (1805 körül - 1869) férjét Schmidt Jánosnak hívták, viszont valamikor 1849 után magyarosította nevét Kovácsra, valószínű, hogy Kováts/Kovács Róza ugyanennek a családnak egy másik, nevét már korábban magyarosító ágából származik. Szabó György szintén a rokona volt a tábornoknak, de magát a rokonsági fokot nem ismerjük. A levélben említett szinte valamennyi személy neve szerepel egyébként a tábornok 1849. szeptember 9-én sógorához, Schmidt Jánoshoz írott levélben is.
A levél külön érdekessége, hogy október 6-án a hajnali órákban kelt; a vértanúk többsége már október 5-én megírta a búcsúlevelét.
Nagysándor Imre 
tisztelt kedves Nagy bátyámnak 
- Erseki orvos
Kalocsán

Arad, oktober 6-kan 849.
Tisztelt kedves jó Bátyám!
Mit a sors reám mért - nehány óra múlva tűrni fogom - de nyugott lelkiösmérettel s tiszta öntudattal - tsókolom kedves Bátyámnak atyai - kedves jó nénémnek anyai kezeit - köszöntöm tsókolom Emmit, Ninát - Kováts Rózát, Szabó Gyurit gyerekeivel együtt s Csernust - Isten áldása mindnyájokra - kivánja lelkeből
Tisztelt kedves Bátyámnak alázatos ötse Józsi 
 
0 komment , kategória:  OKTÓBER 6 -A Magyar Golgota  
Ady Endre- Október 6
  2016-10-06 07:30:17, csütörtök
 
 
Ady Endre- Október 6

Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott — hősi áron —
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.
 
 
0 komment , kategória:  OKTÓBER 6 -A Magyar Golgota  
Magyar mártír 13
  2016-10-06 07:29:18, csütörtök
 
 ,, Honvéd főtiszt 13,
Bátor férfi 13,
Hős katona 13,
Igaz ember 13.

Magyar mártír 13,
Erőt vett a rút halálon.
S erőt adott a magyarnak,
hogy bízzon a virradatban,
amely csak felvirradt."

Az aradi vértanúk emlékműve Aradon 1925-ben a Ion I. C. Brătianu vezette kormány 1512/925 számú rendeletére eltávolították. A szobrot román és magyar hivatalos személyek jelenlétében 2004. április 25-én a román-magyar megbékélésnek szentelt emlékparkban újra felállították.
 
 
0 komment , kategória:  OKTÓBER 6 -A Magyar Golgota  
Madách Imre- Az aradi sírra
  2016-10-06 07:21:25, csütörtök
 
 Madách Imre- Az aradi sírra

Nem néztetek erőst, hogy szolgáljátok,
Ki fényesen majd jutalmazni tud,
Akit szolgáltatok egy árva hon volt,
Im sírotokra emlékkő se jut.
 
 
0 komment , kategória:  OKTÓBER 6 -A Magyar Golgota  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 44 db bejegyzés
e év: 235 db bejegyzés
Összes: 12962 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1000
  • e Hét: 2078
  • e Hónap: 33072
  • e Év: 446423
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.