Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 17 
Lisieux-i Szent Teréz életéből!
  2018-04-12 14:08:49, csütörtök
 
  Teréz nem hagyja nyugton a világot. Nem önmagáért, hanem a lelkekért.

Életleírásában mindenki talál valamit, mondta, csak azok nem, akik rendkívüli úton járnak.

A " kis lelkek " tanítómestere ő, korunk Szent Ference,
aki az Evangéliumot kommentár nélkül élte előttünk,
a mai kor embere számára. Itt nincs más megoldás: hagyd,
hogy rád nézzen hosszasan a szenvedő
Teréz tekintete, vedd kezedbe műveit és olvasd.
Sokan kezdték így és érezték, hogy új kaland kezdődik életükben: találkozás Istennel.
Az ilyen lélek a ,,kis út" végén elmondja majd Szent Terézzel:
" Nem bántam meg, hogy kiszolgáltattam magam a szeretetnek "
 
 
0 komment , kategória:  Kis Szent Teréz  
Szülők imája Kis Szent Terézhez
  2017-02-20 21:44:35, hétfő
 
  Kis Teréz!
Előtted könyörgünk gyermekeinkért.
Az a csodálatos titok, ami ott ragyog szemükben, add, hogy megmaradjon életük végéig.
Vezesd őket a te kis utadon, hogy mindig gyermeki lélekkel tudjanak engedelmeskedni és megmaradjanak erős, áldozatos fiai és leányai népünknek és Egyházunknak.
Nekünk pedig nyerd meg a kegyelmet, hogy a szülői szeretettel a kellő szigort is alkalmazzuk.
Mert tudjuk, és a századok példája is mutatja, hogy jaj, nekünk,
ha gyermekeinkkel és lelkükkel nem törődünk, őket elkényeztetjük.
Az életben aztán, mert gyengék, kettétöri őket az élet.
Kérünk téged, az édesapád iránti forró szeretetedre,
nyerd meg gyermekeinknek az engedelmes lelkület kegyelmét.
Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Kis Szent Teréz  
Lisieux-i Kis Szent Teréz
  2016-10-01 14:48:05, szombat
 
  Lisieux-i Kis Szent Teréz - A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szűz és egyháztanító

Október 1-je szentje: Lisieux-i Kis Szent Teréz. Tizenöt éves korában lépett be a Kármelbe. Tíz évig élt a lisieux-i kolostorban sok testi betegségtől gyötörve, de annál nagyobb lelki boldogságban.

Teréz 1873. január 2-án született a normandiai Alençonban. A keresztségben a Mária Franciska Teréz neveket kapta. Szülei mélyen vallásos emberek voltak. Az egyház történetében ők a második házaspár, akiket boldoggá avattak, a szertartásra 2008. október 19-én került sor.

Az édesanya halála után (Teréz ötéves volt ekkor) a család Lisieux-be költözött. Nővérei beléptek a helyi Kármelbe (Kármel: a kármeliták házainak elnevezése azon az alapon, hogy a 12. századtól a szentföldi Kármel hegység a remeték lakhelye lett, akik később rendbe tömörültek - a szerk.), és Teréz is minden igyekezetével a hivatásáért küzdött. Már kilencéves korában kérte felvételét a nővérekhez. Tizenöt évesen ismét próbálkozott, a Kármel elöljárói azonban a nagykorúság előtt nem akarták felvenni. Teréz Rómába utazott, ahol egy pápai fogadáson, kijátszva az őrök éberségét, XIII. Leó elé térdelt. A kérésre a pápa is csak kitérő választ adott. Teréz válaszul felajánlotta magát: legyen a kis Jézus játékszere, labdája, amivel bármit tehet, csak öröme teljék benne. Végül 1890. szeptember 8-án fogadalmat tehetett.

Sok testi és lelki szenvedés kínozta: fizikai fájdalmai mellett édesapja elvesztése. A bántásokat szótlanul, panasz nélkül tűrte, azonban magányosság gyötörte és kételyei voltak. Szentnek készült, de alázatosan tudta, hogy ő nagyon kicsi a szentek mellett. Azonban a tökéletesség útján akart járni, ezt ő maga ,,kis út"-nak nevezte, és az embereknek is meg akarta tanítani: szórják az apró áldozatok virágait Jézus felé. Az erről szóló lelki élményeit füzetekbe írta le, amelyet halála után Egy lélek története címmel könyv formában is megjelentettek.

,,A könyv a szeretet csodálatos történetét mondja el olyan hitelességgel, egyszerűséggel és frissességgel, amely nem tudja nem magával ragadni az olvasót. Ennek a szeretetnek megvan az arca és a neve - a neve: Jézus. [...] Teréz egyike azoknak az evangéliumi »együgyűeknek«, akik hagyják, hogy Isten maga vezesse őket titkainak legmélyére."

(XVI. Benedek pápa, általános kihallgatás, 2011. április 6.)

Teréz tüdőbajban halt meg 1897. szeptember 30-án, ragyogó arccal. Utolsó szavai ezek voltak: ,,Istenem, szeretlek." Korábban a rá jellemző alázatossággal mondogatta: ,,Fent a mennyben jót akarok tenni a földön maradottak számára!", ,,Meglátjátok, halálom után mindenki szeretni fog engem". Igaza lett.

Már 1923-ban boldoggá, 1925-ben pedig szentté avatták. 1925 óta a missziók védőszentje, 1944 óta pedig Franciaország második pártfogója. Szent II. János Pál pápa 1997-ben az egyháztanítók sorába iktatta.

,,Az irgalmasság Atyja Krisztus által a Szentlélekben árasztja ki az isteni szeretet tudományát. Ezt az ajándékot a kicsinyek és alázatosak kapják, hogy ismerjék meg és hirdessék az Ország titkait, amelyek rejtve vannak a tudósok és bölcsek előtt. Ezért ujjongott föl Jézus a Szentlélekben, hálát adva az Atyának, aki így rendelkezett (vö. Lk 10,21-22; Mt 11,25-26). [...] Élete folyamán Teréz új fényt, rejtett és titkos jelentéseket fedezett föl, és az isteni Mestertől megkapta a szeretet tudományát, amelyet olyan sajátos, eredeti módon fejtett ki írásaiban."

(Részletek II. János Pál pápa Divini amoris scientia kezdetű apostoli leveléből, mellyel egyháztanítóvá avatta Lisieux-i Szent Terézt)

Mit tanít az egyház legfiatalabb doktora? Mi az ő kis útja?

Az Istenhez vezető kis úton a szentség nem valami rendkívüli, hanem saját hivatásunk és az Isten által kijelölt feladataink megvalósulása; a magunkkal szembeni igazság és saját élettörténetünk elfogadása.

A kis út nem más, mint a hétköznapi, apró jótettek, imádságok, önfeláldozás, a mindennapi hűség útját járva jutni egészen közel Istenhez.

A kis út a felebarát szeretete, különösen azé, aki mellettünk él, és akit a legnehezebb szeretni. Teréz ezt zseniálisan művelte.

,,Ez az út a kicsi gyermek ráhagyatkozása, aki félelem nélkül alszik el Atyjának karjaiban." (Kis Szent Teréz)

Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közbenjárására megnyíljék számunkra örök dicsőséged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás
Diós István: A szentek élete
 
 
0 komment , kategória:  Kis Szent Teréz  
Ima az alázat gyakorlásáért
  2016-08-29 11:25:45, hétfő
 
 
Lelkem békére talál, mikor Téged, Uram szolgai alakban és természetben lát oly mélyen megalázódva, hogy még apostolaid lábait is megmostad. Eszembe jutnak ekkor szavaid, melyeket mondtál, hogy engem az alázatosság gyakorlására oktass: Példát adtam nektek, hogy ti is azt tegyétek, amit én cselekedtem. A tanítvány nincs az ő mestere fölött. Ha ti ezt értitek, boldogok lesztek, ha e szerint cselekedtek. (Jn 13,15-16) Értem, Uram, szelíd és alázatos szívedből fakadó tanításodat, és kegyelmed segítségével gyakorolni akarom azt.
Meg akarom magamat alázni, alá akarom vetni akaratomat testvéreim akaratának anélkül, hogy nekik bármiben is ellentmondanék, nem is keresve, van-e joguk vagy nincs arra, hogy nekem parancsoljanak. Senkinek sem volt Veled szemben ez a joga; és Te mégis engedelmeskedtél nemcsak a Szent Szűznek és Szent Józsefnek, de még hóhéraidnak is. Most pedig a szent Ostyában még betetőzöd minden eddigi megalázódásodat. Milyen alázattal rendeled magad alá papjaidnak, óh dicsőség isteni Királya, minden különbség nélkül, akár szeretnek Téged, akár -- fájdalom! -- közönyösek vagy hidegek irántad. Ha akarják, siettetik, ha akarják, késleltetik a szentmiseáldozat idejét, Te mindenkor készen vagy hívásukra az égből leszállni.
Óh én Szerelmesem, a szent Ostya fehér leple alatt, mily szelíd és alázatos szívűnek látlak én Téged! Hogy engem alázatosságra taníts, nem alázhattad volna magadat mélyebbre. Szereteted viszonzásául én is utolsó akarok lenni, részt akarok venni megaláztatásaidban, hogy részem legyen Veled a mennyek országában. Arra kérlek, isteni Jézusom, küldj nekem mindannyiszor valami megaláztatást, valahányszor mások fölé akarnám emelni magamat. De Uram, Te ismered az én gyengeségemet; minden reggel elhatározom, hogy az alázatosságot gyakorolni fogom, és este mindig azt látom, hogy még oly sokszor elkövettem a kevélység hibáit. Ezt látva, a csüggedés kísért engem; de tudom, hogy a csüggedés is kevélység. Azért, én Istenem, egyedül beléd helyezem minden reményemet; Te mindent megtehetsz, alakítsd hát ki bennem ezt az erényt, amely után vágyódom. És hogy végtelen irgalmasságodtól megnyerjem ezt a kegyelmet, gyakran ismételni fogom: Szelíd és alázatosszívű Jézus, tedd szívemet a Tiedhez hasonlóvá.

✝

Ámen.

(Egy szent végső szavai: Kis Szent Teréz utolsó hónapjaiból [1897], 171)
 
 
0 komment , kategória:  Kis Szent Teréz  
Kis Szent Teréz
  2016-08-02 14:00:16, kedd
 
  Az Egyház szívében én a szeretet leszek'
A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szűz Önéletrajzából
'Amikor a vértanúság vágya nagyon elfogott, Szent Pál leveleit vettem kezembe, hogy végre válaszra találjak. Éppen A korintusiakhoz írt első levél tizenkettedik és tizenharmadik fejezetét pillantottam meg. Az előbbiben azt olvastam: nem lehet mindenki egyszerre apostol, próféta és tanító, és hogy az Egyház különböző tagokból áll, és a szem nem lehet egyszersmind kéz is. Noha világosan érthető válasz volt ez számomra, de mégsem olyan, ami csillapította volna vágyamat, és nem hozott békét a lelkemnek.
Tovább olvastam, és nem csüggedtem; és e felemelő eligazításra találtam: Törekedjetek az értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek (1 Kor 12, 31). Az Apostol tényleg megmutatja, hogy szeretet nélkül ezek az értékesebb adományok semmit sem érnek, és hogy a szeretet a magasztos út, amely biztosan Istenhez vezet. Végre megnyugodott a lelkem.
Amikor az Egyház misztikus testét vizsgálgattam, ahogy Szent Pál leírta, én egyik tagjában sem ismertem rá magamra, vagy inkább mindegyik tagban magamat szerettem volna látni. A szeretet adott új fordulatot a hivatásomnak. Ekkor megértettem, hogy az Egyház valóban különböző tagokból álló test, de akkor ebből a testből sem hiányozhat egy fontos és nagyon nemes tag. Ekkor értettem meg, hogy az Egyháznak szíve is van, s ez a szív szeretettől lángol. Megértettem, hogy egyedül ez a szeretet serkenti cselekvésre az Egyház tagjait, de ha kihalna benne ez a szeretet, akkor az apostolok sem hirdetnék azután már tovább az evangéliumot, a vértanúk sem ontanák már tovább a
vérüket. Teljesen beláttam és megértettem, hogy a szeretet magában foglal minden hivatást; hogy a szeretet minden, és hogy a szeretet összekapcsol minden kort és helyet, egyszóval: hogy a szeretet örök.
Ekkor megittasult lelkem nagy örömében felkiáltottam: Ó, Jézusom, Szerelmem, végre megtaláltam hivatásomat; az én hivatásom: a szeretet. Én ugyanígy megtaláltam helyemet is az Egyházban, és ezt a helyet te adtad nekem, Istenem. Az Egyháznak, az én anyámnak a szívében én a szeretet leszek; így minden leszek, és így megvalósul a lelkem vágya.'
 
 
0 komment , kategória:  Kis Szent Teréz  
Szent Teréz legendája- Most Veled is csodát tehet!
  2016-03-10 10:44:05, csütörtök
 
  Lisieux-i Szent Teréz jelentős és szeretetre méltó gyógyító szent. Sok igazolt gyógyítás következett be azok körében, akik hozzá imádkoztak, vagy elzarándokoltak a földi maradványaihoz.

Halálos ágyán azt mondta: " Miután meghalok, rózsaszirmok záporozzanak rám." E nevezetes kijelentése után hozták kapcsolatba a virágokkal és tartják a virágárusok, kertészek védőszentjének is.

A legenda szerint, ha 9-24 napon át minden nap elmondod az alábbi imát, akkor egy rózsát fog küldeni neked: ezzel jelezve: meghallotta és teljesíti a kérésedet.

Saját tapasztalatom szeretném megosztani Veletek a legendával kapcsolatban. Három évvel ezelőtt, egy szerettem nagyon beteg volt. Ráakadtam arra a könyvre, ami ezt az imát tartalmazza és naponta imádkoztam a számomra fontos személy gyógyulásáért. Közben nyaralással lepett meg a párom a festői szépségű Bled városába... Élveztem a pihenést, és rendületlenül mondtam az imákat...a 21. napnál tartottam, amikor ebédre betértünk a Villa Rosa nevű étterembe. Már ezt is jelnek vettem:)

És lássatok csodát, ebéd végén a pincér megjelent egy sárga rózsával a kezében és átnyújtotta nekem.

Szent Teréz rózsája megérkezett. A személy, akiért imádkoztam pedig valóban rálépett a gyógyulás útjára és sokkal jobban lett.

Ne féljetek hinni és tenni a csodákért! A kérések, imák meghallgatásra találnak, ha őszintén, tiszta szívvel kérjük őket!

Íme a csodatévő ima, Dr. Doreen Virtue könyvéből:

Ó, gyermek Jézus kis Teréze, kérlek szedj egy rózsát számomra a mennyei kertből, és küldd el hozzám a szeretet jeleként.

Ó, gyermek Jézus kis Teréze, kérd meg Istent, áldja meg kegyesen azt, amit ma bizalommal a kezére adok ( mondd el a kérésedet).

Szent Teréz, segíts hozzá, hogy úgy higgyek Isten nagyszerű szeretetében, ahogy te, és követhessem az általad mutatott példát, a "kis utat" minden nap. Ámen.Szeretettel:Sándor Judit
 
 
0 komment , kategória:  Kis Szent Teréz  
Kilenced Kis Szent Teréz tiszteletére 3
  2015-11-04 14:16:12, szerda
 
  Kilenc egymás utáni szerdán elimádkozzuk a következő imádságokat. Azért szerdai napokon, mert Lisieux-i Teréz kármelita apáca volt, a Kármelhegyi Boldogasszony napja szerda. Ugyancsak nagyon tisztelte Szent Józsefet, akinek tiszteletére ugyancsak a szerda napot szenteljük. Kilenced, mert ez az egyház hatékony imádkozási módja, és ezt az imasorozatot Teréz zárdába töltött kilenc éve emlékére is szenteljük. Bármikor végezhetjük, de különösen névünnepe előtt (okt.1.). lehetőleg mind a kilenc szerdán gyónjunk, áldozzunk és tegyünk - legalább ezeken a napokon valami különleges jót a rászorulókkal (pl. adakozzunk a szegényeknek).
Harmadik szerda
Kis Teréz, a kis dolgok nagy művésze
Kis Teréz boldogan mondhatta el: ,,Hároméves korom óta semmit sem tagadtam meg a Jóistentől". Nagyot tett-e Szent Teréz? Látszólag nem. Gyermekkorában nem mutatta édesatyja előtt, hogy fázik, s nem dörzsölte össze hideg kezét. Később meg észrevétlen akart maradni a Jóisten előtt: nem akarta tudtára adni még az ő baját is. Soha egyetlen legkisebb alkalmat el nem mulasztott, hogy Jézusnak örömet szerezzen valamiképpen. Nekünk néha egy szent felbuzdulásban minden könnyű. Úgy érezzük, szentek vagyunk. De az első szélmozdulásra minden kitartó jószándékunk összeomlik. Hol vagyunk mi Kis Teréz soha össze nem roppanó fegyelmezettségétől?... Legyünk mi is az észre nem vehető dolgok művészei!
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
 
 
0 komment , kategória:  Kis Szent Teréz  
Kilenced Kis Szent Teréz tiszteletére
  2015-10-29 10:05:43, csütörtök
 
  Kilenc egymás utáni szerdán elimádkozzuk a következő imádságokat.
Azért szerdai napokon, mert Lisieux-i Teréz kármelita apáca volt, a Kármelhegyi Boldogasszony napja szerda. Ugyancsak nagyon tisztelte Szent Józsefet, akinek tiszteletére ugyancsak a szerda napot szenteljük. Kilenced, mert ez az egyház hatékony imádkozási módja, és ezt az imasorozatot Teréz zárdába töltött kilenc éve emlékére is szenteljük. Bármikor végezhetjük, de különösen névünnepe előtt (okt.1.). lehetőleg mind a kilenc szerdán gyónjunk, áldozzunk és tegyünk - legalább ezeken a napokon valami különleges jót a rászorulókkal (pl. adakozzunk a szegényeknek).
Második szerda
Kis Teréz áldozata
Kis Teréz jól tudta: áldozatos élet nélkül lehetetlen lelket menteni. Az ő hivatása pedig az volt: hogyan tudjon lélekmentő lelkeket, papi és szerzetesi hivatásokat kiesdekelni az Úrtól. Ezért lépett be a Kármelbe, ezért viselte el gyermeki lélekkel az összes, kínzó szenvedést. Mert tudta: az áldozat annak a rózsának a tövise, amelynek illatát csak az Úr érzi, de Ő aztán megérzi! Egy-egy észrevétlen áldozat, egy-egy, csak Jézus által ismert lemondás sokszor hallatlan értéket jelent a lelkek mentésében, papi hivatások kegyelmének kieszközölésében. Gondoltunk-e már erre sötét perceink idején?
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
 
 
0 komment , kategória:  Kis Szent Teréz  
Kilenced Kis Szent Teréz tiszteletére
  2015-10-21 14:06:01, szerda
 
  Kilenc egymás utáni szerdán elimádkozzuk a következő imádságokat. Azért szerdai napokon, mert Lisieux-i Teréz karmelita apáca volt, a Kármellhegyi Boldogasszony napja szerda. Ugyancsak nagyon tisztelte Szent Józsefet, akinek tiszteletére ugyancsak a szerda napot szenteljük. Kilenced, mert ez az egyház hatékony imádkozási módja, és ezt az imasorozatot Teréz zárdába töltött kilenc éve emlékére is szenteljük. Bármikor végezhetjük, de különösen névünnepe előtt (okt.1.). lehetőleg mind a kilenc szerdán gyónjunk, áldozzunk és tegyünk - legalább ezeken a napokon valami különleges jót a rászorulókkal (pl. adakozzunk a szegényeknek).
Első szerda
Kis Teréz, a mosoly szentje
Teréz akkor is mosolygott, ha a legfájóbban szenvedett. Soha egyetlen panaszszót sem lehetett tőle hallani. Sőt, még az Úr Jézusnak sem akart panaszkodni, mert tudta, hogy úgyis sokan bántják őt. Elég neki az a sok szenvedés. Kis Teréz csak örömet akart szerezni szeretett Mesterének. És mi? Tudunk-e igazán, gondolkodás nélkül, könnyeinken át is mosolyogni?... De sok a siránkozás, de sok a panasz a mai életben! Ezt az erős, mosolygó lelkületet igyekezzünk gyakorolni!
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
 
 
0 komment , kategória:  Kis Szent Teréz  
Homokkomáromi emlék
  2013-10-15 16:33:49, kedd
 
  Ahol a csoda lakik

Homokkomáromi emlék

Őszi napfény fogócskázott a tarka levélszőnyegen. A széles utca mindkét oldalán felsorakozó emberderék vastagságú fák vetkőztek, aludni készültek. Az emberek kabátba bújtak, hűvösre fordult az idő.

Az asszony az indulás előtt elővette levelét, melyet egy éve önmagának címezett, a kívánságlista nem régen érkezett vissza. Évek óta megírja levelét, hogy az apácák és szerzetesek imádkozzanak felette, Kis Szent Teréz közbenjárást kérve. Ahogy fogytak a sorok, szívében melegséget érzett, hiszen minden kérése meghallgattatott.

Kezével végig simította a borítékot és eltette féltve őrzött kincseihez.

Leült megfogalmazni az új levelét. Nem kért mást, csak erőt, egészséget, harmóniát és békét a családnak, barátoknak, a betegeknek gyógyulást, az elesetteknek felemelkedést. Hazájának békét és nyugalmat, vezetőinek Isten áldását, hogy folytathassák a megkezdett építő munkát. Átolvasta majd lezárta a borítékot, bélyeggel ellátta, és megcímezte magának.

Várta a délutánt, amikor barátaival útnak indulnak a Homokkomáromi Nyolcboldogság Katolikus Közösség Rózsaeső imanapjára. Nagy esemény ez minden évben, kis Szent Teréz napján. Ilyenkor családok százai zarándokolnak a hegyi templomba, levelükkel, melyek kéréseket tartalmaznak. A remény napja ez mifelénk évek óta.

Korán kell annak érkezni, aki közel szeretne parkolni és helyet kapni a templomban. A hegyre vezető úton kedves apácák és szerzetesek kérdezősködnek, hányadik alkalommal keresik fel őket, írtak-e levelet, teljesültek-e a kérések?

Az évek múlásával egyre több a tanúságot tevő. Önkéntes alapon jelentkezhetnek, akik elmesélik, leveleiket kezükben szorongatva, hogy kérésük nem volt hiábavaló.

Ezen a délutánon is hamar megtelt a templom, a templomkert padjait hamar megtöltötték a pokrócba csavart felnőttek, és gyerekek. A kihangosító zengte a dicsőítő éneket, a kolostor falai visszhangozták a hegynek a zsoltárt. A zászlótartón diszkrét táncot járt széllel karöltve, a nemzeti lobogónk.

Aztán megkezdődött az ima, a csendes áhítatban a rózsafüzér messze elhallatszott. Majd következtek a tanúságtételek. Előkerültek a zsebkendők, nemsokára szipogás törte meg a néma csendet.

Az első tanúságtevő egy fiú volt, 15 éves. Elmondta, hogy életében egyetlen vágya volt, de teljesülni nem látszott, kistestvért szeretett volna. Szüleinek sem volt ellenére, mégsem tudták a kérését teljesíteni, jártak orvoshoz, kizáró okot nem találtak, de a gyermekáldás elmaradt.

Amikor nagyanyjától hallotta két éve, hogy hova készül, megírta a levelét, benne a kérését, elkísérte a nagymamát, a borítékot az oltár előtt lévő kosárba tette.

Két hónap elteltével az édesanyja várandós lett. Nagy volt az öröm a családban, de nem sokára szomorúságra változott. Az időre megszületett kis testvért Isten magához szólította. A fiú összeroppanni látszott, de nem adta fel. Még egyszer próbálkozott. Kis Szent Terézhez ismét azzal a kéréssel fordult, imádkozzon az Úrhoz, hogy egészséges kistestvére szülessen, nem volt más kérése, ennyi volt az új levelében.

Megérkezett a csoda!

Az Úr meghallgatta a kérését, ennek bizonyítéka ott aludt, a mózeskosárban, jól betakarva. A tiszteletes úr, felemelte a mózeskosarat, kissé megdöntötte, a hívők felé tartotta, bemutatta a háromhetes kisdedet, aki közben felébredt és kicsi kezeivel kapálózott.

A szívekben kigyulladt a szeretet lángja, a lelkeket tisztára mosta a hit, a szemekből az örömkönny patakja csordogál.

Csend és döbbenet kísérte a családot, ahogyan elhagyták a templomot. A fiú, később visszatért, elfoglalta helyét az első sorban, ahol a többi tanúságtevő várakozott.

A második csodát egy tanítónő mesélte el. Betegsége tolókocsiba kényszeríttette, hallott a Rózsaeső imanapról, megírta levelét, és az oltárhoz küldte, várt a csodára, ami őt is megérintette. Tolókocsiját ismét a katedrára válthatta fel, az új tanévben, a legszebb hívatását folytathatja, immár egészségesen.

Hallottak még azon az estén sok csodát. Majd mindenki kezébe vette a levelét, amelyet egy év múlva augusztusban bontatlanul visszakap, és kivitték az oltár elé tett kosárba, egy üzenetszelvényt választva elindultak vissza a helyükre, útközben egy apáca kicsi imalapot adott át, rajta a rózsaeső rózsafűz szövegével.

Rengeteg levél gyűlt össze, amelyek felett az apácák és a szerzetesek harminchárom napon át, imádkoznak a kérések meghallgatásáért.

Misével fejeződött be az este. Új reménnyel és várakozással indultak haza a hívők Isten házából. Megélték, saját szemükkel látták a csodát, hallották a tanúságtételeket, talán egy év múlva már ők ülnek az első sorban.

 
 
0 komment , kategória:  Kis Szent Teréz  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 17 
2019.04 2019. Május 2019.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 16 db bejegyzés
e év: 159 db bejegyzés
Összes: 7933 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 161
  • e Hét: 317
  • e Hónap: 5456
  • e Év: 53587
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.