Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 37 
Hogy jó cselekedetekre törekvő népet teremtsen
  2018-07-17 14:42:53, kedd
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


36. Hogy jó cselekedetekre törekvő népet teremtsen

"Aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik." Titusz 2,14


A keresztyénség lényege az az igazság, hogy megbocsátást nyertünk Istentől, aki elfogadott bennünket, nem azért, mert jót cselekedtünk, hanem hogy képessé és törekvővé tegyen arra. A Biblia így fogalmaz: ,,Mert ő [Isten] szabadított meg minket, ... nem a mi cselekedeteink alapján" (2Timóteus 1,9). A jó cselekedetek nem alapjai, hanem gyümölcsei elfogadásunknak. Jézus Krisztus nem azért szenvedett és halt meg, mert jó cselekedeteket mutattunk fel előtte, hanem azért, hogy megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik" (Titusz 2,14).
Ez a kegyelem jelentősége. Mi nem tudunk cselekedetek által olyan helyzetet megszerezni, hogy megállhassunk Isten előtt. Annak ingyen kapott ajándéknak kell lenni, amit csak hit által kaphatunk meg, legnagyobb kincsként őrizve azt. Ezért mondja a Biblia: ,,Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék" (Efézus 2,8-9). Jézus Krisztus szenvedett és meghalt, hogy a jó cselekedetek legyenek a hatásai, nem pedig oka a mi elfogadásunknak.
Nem meglepő tehát, amikor a következő mondat így szól: ,,Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett" (Efézus 2,10). Tehát jó cselekedetekre és nem azok által mentetünk meg. Jézus Krisztus célja nem csupán az, hogy képességünk legyen erre, hanem az, hogy szenvedélyesen törekedjünk ezek megcselekvésére. Ezért használja a Biblia a ,,törekedni" szót. Krisztus azért halt meg, hogy ,,törekedjünk a jó cselekvésére". Ez a törekvés (az eredetiben) szenvedélyességet jelent. Jézus Krisztus nem azért halt meg, hogy csupán lehetővé tegye számunkra a jó cselekvését, vagy félszívvel törekedjünk arra. Ő azért halt meg, hogy megteremtse bennünk a szenvedélyes törekvést a jó cselekvésére. A keresztyén tisztaság nem csupán azt jelenti, hogy elkerüljük a gonoszt, hanem azt, hogy keressük a jót.
Vannak okai annak, amiért Jézus megfizette a legvégső árat, hogy megteremtse szenvedélyes törekvésünket a jó cselekedetekre. A fő indokot e szavakban fogalmazta meg: ,,Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Máté 5,16). A keresztyének jó cselekedetei Isten dicsőségét hirdetik. Ezért a dicsőségért szenvedett és halt meg Jézus Krisztus.
Amikor Isten megbocsátása és elfogadása megszabadított bennünket a félelemtől, a büszkeségtől és kapzsiságtól, megtöltetünk buzgósággal, hogy úgy szeressünk másokat, ahogy Ő szeretett bennünket. Kockáztatjuk a tulajdonunkat és az életünket, mivel biztonságot nyertünk Krisztusban. Amikor így szeretünk másokat, magatartásunk ellentétben áll az emberi önértékelés hangsúlyozásával és önmagunk féltésével. A figyelem így a mi életünket átalakító Érték és Biztonság, azaz Isten felé fordul.
S melyek ezek a jó cselekedetek? Ezek sorának korlátozása nélkül, a Biblia főként olyasmit ért alatta, mint a sürgős szükségben szenvedők segítése, különösen azok esetében, akik a legszegényebbek és a legtöbbet szenvednek. Például, így: ,,De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség" (Titusz 3,14). Jézus Krisztus azért halt meg, hogy ilyen típusú emberekké tegyen bennünket, akik szenvedélyesen törekszenek a szegények és a nyomorúságban lévők megsegítésére. Ez a legjobb élet, nem számít, mennyibe kerül nekünk ebben a világban: Ők segítségben részesülnek, mi örömöket nyerünk, és Isten dicsőíttetik.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy megadja a házasság legmélyebb értelmét
  2018-07-16 11:25:17, hétfő
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


35. Hogy megadja a házasság legmélyebb értelmét

"Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette a Gyülekezetet, és önmagát adta érte." Efézus 5,25


Isten elgondolása a házasságra vonatkozóan a Bibliában úgy ábrázolja a férjet, mint aki úgy szereti feleségét, ahogyan Jézus Krisztus szereti az övéit, és a feleséget úgy, mint aki úgy viszonyul férjéhez, ahogy Krisztus népének viszonyulnia kell Ő hozzá. Ez a kép volt Isten gondolataiban, amikor elküldte Krisztust a világba. Jézus Krisztus eljött menyasszonyáért, és meghalt érte, hogy megmutassa a házasság módját, ahogyan Ő elgondolta.
Nem, a kérdés analógiája nem az, hogy a férjeknek szenvedniük kellene feleségeik kezétől. Igaz, hogy ez bizonyos értelemben megtörtént Jézussal. Ő szenvedett, azért, hogy egy népet - egy menyasszonyt életre hívjon, és ez a bizonyos nép ott volt azok között, akik az Ő szenvedéseit okozták. És szomorúságának nagy része azért támadt, mert tanítványai elhagyták (Máté 25,26). De az analógia lényege az, hogy Jézus egészen a halálig szerette és nem vetette el őket.
Isten gondolata a házasságra vonatkozóan megelőzte Ádámnak és Évának az egyesülését, és Jézus Krisztus eljövetelét. Azért tudjuk ezt, mert amikor Krisztus apostola elmagyarázta a házasság titkát, visszanyúlt a Biblia kezdetéig és az 1Mózes 2,24-et idézte: ,,Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté". Aztán a következő mondatban megmagyarázta azt, amit éppen akkor idézett: ,,Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és a Gyülekezetről mondom" (Efézus 5,31-32).
Ez azt jelenti, hogy Isten gondolataiban a házasság arra teremtetett a kezdetben, hogy kiábrázolja Jézus Krisztus kapcsolatát népéhez. Azért ,,titok" a házasság, mert a házasságnak ez a célja, Krisztus eljöveteléig nem lett világosan kijelentve. Most látjuk, hogy Isten szándéka a házassággal, hogy láthatóvá tegye a világban Jézus Krisztus szeretetét népe iránt.
Mivel kezdettől fogva ez volt benne Isten gondolataiban, Jézus Krisztus gondolataiban is benne volt, amikor a halál előtt állt. Tudta, hogy szenvedésének sokféle hatása között ez is volt: világossá tenni a házasság legmélyebb értelmét. Minden szenvedésének az volt a célja, hogy üzenetté váljon különösen a férjek számára: Minden férjnek így kell szeretnie a feleségét.
Habár Isten célja nem az volt, hogy a házasságok szerencsétlenek legyenek, sok esetben mégis azok. S ez a bűn következménye. Rosszul bánunk egymással. Jézus Krisztus azért szenvedett és halt meg, hogy ezt megváltoztassa. A feleségeknek felelősségük van e változások tekintetében. De Krisztus különös felelősséget ró a férjekre. Ezért mondja a Biblia: ,,Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette a Gyülekezetet, és önmagát adta érte" (Efézus 5,25).
A férjek nem azonosak Jézus Krisztussal, de arra hívatnak, hogy hasonlóak legyenek hozzá. S a hasonlóság speciális pontja a férj készsége, hogy szenvedjen felesége érdekében, anélkül, hogy fenyegetné, vagy rosszul bánna vele. Ebbe beletartozik az a szenvedés is, hogy megvédje minden külső erőtől, ami bajt okozna neki, éppen úgy, mint az a szenvedés, amit a feleségében való csalódás vagy annak rossz bánásmódja okoz. Az ilyenfajta szeretet azért lehetséges, mert Jézus Krisztus a férjért és a feleségért is meghalt. Bűneiket megbocsátotta, egyiküknek sem kell szenvedést okozni a másiknak a bűnökért. Jézus Krisztus viselte ezt a szenvedést. Most mindketten, mint bűnös és megbocsátást nyert két ember, meg tudjuk tenni, hogy a rosszat jóval viszonozzuk.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy képessé tegyen rá, hogy hit által Őbenne éljünk
  2018-07-14 10:00:15, szombat
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...

34. Hogy képessé tegyen rá, hogy hit által Őbenne éljünk

"Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem." Galata 2,20

Egy kifejezett látszólagos ellentmondás van ebben a versben. ,,Keresztre vagyok feszítve," de ,,most... élek". Azt is mondhatnánk, hogy ,,Ez nem látszólagos ellentmondás, ez éppen hogy következmény. Először, meghaltam Krisztussal, aztán feltámasztattam vele, és most élek." Ez igaz, de mit lehet kezdeni ezekkel a még ellentmondásosabbnak látszó szavakkal: ,,Többé tehát nem én élek", mégis ,,Most... élek"? Élek-e tehát, vagy nem?
A látszólagos ellentmondások nem ellentmondások, csupán annak hangzanak. Pál úgy érti, hogy volt egy ,,én", aki meghalt, és van egy másik ,,én", aki él. Ezt jelenti a keresztyénné válás. Az ember régi énje meghal, az új énje pedig ,,megteremtetik", vagy ,,feltámasztatik". ,,Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az" (2Korinthus 5,17). ,,Minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, [Isten] életre keltett a Krisztussal együtt... és vele együtt feltámasztott" (Efézus 2,5-6).
Jézus Krisztus halálának célja az volt, hogy elvigye magával ,,régi énünket" a sírba, és véget vessen annak. ,,Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk [régi énünk] megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test" (Róma 6,6) Ha bízunk Krisztusban, egyesülünk vele, és Isten úgy tekinti régi énünket, hogy meghalt Krisztussal. A cél egy új én feltámasztása volt.
Ki tehát az új én? Mi a különbség e két én között? Én még mindig én vagyok? A fejezet elején idézett vers az új ént kétféleképpen írja le: Az egyik szinte elképzelhetetlen, a másik nyilvánvaló. Először, azt mondja, hogy az új én, a bennem élő Krisztus: ,,[Már] nem én élek, hanem Krisztus él bennem." Úgy értelmezem ezt, hogy az ember új énjét Krisztus jelenléte és segítsége határozza meg mindenkor. Ő mindig ad nekem életet. Ő mindig megerősít arra, amire elhív, hogy megtegyem. Ezért mondja a Biblia, ,,Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem" (Filippi 4,13). ,,Ezért fáradozom én is... az Ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem" (Kolossé 1,29). Tehát amikor minden elhangzott és elkészült, az új én azt mondja: ,,Mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam" (Róma 15,18).
Ez az első mód, ahogyan a Galata 2,20 az új énről beszél: egy Krisztus által birtokba vett, Krisztus által fenntartott, Krisztus által megerősített énről. Ennek megvalósításáért halt meg Jézus Krisztus. Ez a keresztyén. A másik mód, ahogyan az új énről beszél, a következő: A Krisztusba vetett bizalom által él pillanatról pillanatra. ,,Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem".
Az ember új énjének e második leírása nélkül, azon tűnődhetnénk, mi a mi részünk Krisztus naponkénti segítségének megtapasztalásában. Most megkaptuk a választ: ez a hit. Az isteni oldalról, Krisztus él bennünk és képessé tesz bennünk rá, hogy úgy éljünk, ahogyan Ő tanít bennünket élni. Ez az Ő műve, De a mi oldalunkról nézve, megtapasztaljuk a belé vetett bizalom által, pillanatról pillanatra, hogy velünk van és segít bennünket. Annak bizonyítéka, hogy velünk lesz, és segíteni akar bennünket ennek megcselekvésében, az a tény, hogy Ő szenvedett és meghalt, hogy ennek megtörténtét lehetővé tegye.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy az ő keresztjét tegye minden dicsekedésünk alapjává
  2018-07-13 08:52:14, péntek
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...

33. Hogy az ő keresztjét tegye minden dicsekedésünk alapjává

"Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára." Galata 6,14

Ez úgy tűnik, mindennek a teteje. Csak a kereszttel dicsekedni! Szó szerint csak a kereszttel? Még a Biblia is beszél más dolgokról, amelyekkel dicsekedni lehet.
Dicsekedni lehet Isten dicsőségével (Róma 5,2), dicsekedni lehet a megpróbáltatásainkkal (Róma 5,3), a gyengeségeinkkel (2Korinthus 12,9). És dicsekedni lehet a Krisztus népével is (1Tesszalonika 2,19). Mit jelent tehát ez a ,,csak"?
Azt jelenti, hogy minden más dicsekvés, a kereszttel való dicsekvés kell hogy legyen. Ha a dicsőség reménységével dicsekszünk, ez a dicsekvés a Krisztus keresztjével való dicsekvés kell hogy legyen. Ha a Krisztus népével dicsekszünk, az a dicsekvés a kereszttel való dicsekvés. A csak a kereszttel való dicsekvés azt jelenti, hogy csak a kereszt tesz lehetővé minden más jogos dicsekvést, és minden jogos dicsekvésnek a keresztet kell ezért tisztelnie.
Miért? Mert minden jó dolgot - sőt valójában, minden rossz dolgot is, amit Isten jóra fordít - Krisztus keresztje szerzett meg a számunkra. Krisztusba vetett hit nélkül a bűnösöket csak ítélet illeti. Igen, van sok kellemes dolog, amiben a hitetlenek részesülnek. De a Biblia azt tanítja, hogy az életnek még ezek a természetes áldásai is csak növelni fogják a végső isteni ítélet szigorát, ha nem hálával fogadják azokat, Krisztus szenvedéseinek alapján (Róma 2,4-5).
Ezért minden, amit élvezünk, mint olyanok, akik Krisztusban bíznak, minden az Ő halálának tulajdonítható. Az Ő szenvedése magára vett minden ítéletet, amire a vétkes bűnösök rászolgáltak, és megszerezte mindazt a jót, amit a megbocsátást elnyert bűnösök élveznek. Ezért minden dicsekedésünknek ezekkel a dolgokkal, a Krisztus keresztjével való dicsekvésnek kell lennie. Nem vagyunk annyira Krisztus-központúak és kereszthez ragaszkodók, mint amennyire lennünk kellene, mert nem elmélkedünk azon az igazságon, hogy minden jót és minden rosszat, amit Isten jóra fordít, Krisztus szenvedése szerzett meg a számunkra.
És hogyan leszünk mi ilyen radikálisan a keresztre koncentrálók? Rá kell ébrednünk az igazságra, hogy amikor Krisztus meghalt a kereszten, mi is meghaltunk (lásd 31. fejezet). Amikor ez történt Pál apostollal, azt mondta, ,,Keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára" (Galata 6,14). Ez a Krisztus-központú, kereszttel való dicsekedés kulcsa.
Ha bizalmunkat Jézus Krisztusba vetjük, megtörik a világ ellenállhatatlan vonzása. Halottak vagyunk a világ számára, és a világ is halott a mi számunkra. Vagy pozitívan fogalmazva, ,,új teremtés" vagyunk (Galata 6,15). Régi énünk meghalt, az új énünk - a Krisztusban hívő énünk - pedig él. S ami a hitet jellemzi az, hogy Jézus Krisztust mindenek felettire értékeli a világban. A világ hatalma, amely el akarja nyerni szeretetünket, meghalt.
Meghalni a világnak azt jelenti, hogy minden elfogadott öröm a világban Jézus Krisztus szeretetének véren megvett bizonyítékává, és a kereszttel való dicsekvés alkalmává válik. Ha szívünk az áldás sugarát követve visszatér a forráshoz, a kereszthez, akkor az áldás világiassága meghalt, és a megfeszített Krisztus jelent mindent.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy képessé tegyen rá, hogy Krisztusnak éljünk...
  2018-07-12 14:48:20, csütörtök
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...

32. Hogy képessé tegyen rá, hogy Krisztusnak éljünk, ne magunknak

"Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt." 2Korinthus 5,15

Sok embernek probléma, hogy Krisztus meghalt, hogy megdicsőítse Krisztust. Röviden összefoglalva a lényeget, a 2Korinthus 5,15 azt mondja, hogy Krisztus meghalt értünk, hogy mi neki élhessünk. Másként fogalmazva, azért halt meg értünk, hogy mi kihasználjuk. Egyszerűen megfogalmazva tehát, Krisztus - Krisztusért halt meg.
S ez tényleg igaz, nem játék a szavakkal. A bűn igazi lényege, hogy elmulasztottuk Isten dicsőítését - ami magába foglalja azt is, hogy elmulasztottuk a Fiú dicsőítését is (Róma 3,23). De Jézus Krisztus azért halt meg, hogy magára vegye ezt a bűnt, és megszabadítson bennünket tőle. Így Ő azért halt meg, hogy magára vegye a gyalázatot, amit mi halmoztunk rá bűneink által. Ő azért halt meg, hogy ezt megváltoztassa, Jézus Krisztus tehát - Krisztus dicsőségéért halt meg.
Az emberek nehézségeinek oka, hogy ez üres szólamnak hangzik. Nem látszik szeretetteljes dolognak az ilyen cselekvés. Tehát úgy látszik, hogy Krisztus szenvedését éppen annak ellenkezőjére fordítja, mint amit a Biblia erről mond, azaz hogy az a szeretet legfőbb cselekedete. Valójában azonban mindkettőről szó van. Krisztus halála az Ő dicsőségéért, és halála hogy megmutassa szeretetét, - nemcsak hogy mindkettő igaz, hanem mindkettő ugyanaz is.
Jézus Krisztus egyedülálló, senki más nem cselekedhet így és nem nevezheti azt szeretetnek. Krisztus az egyetlen ember a világmindenségben, aki Isten is, és akinek ezért végtelen értéke van. Ő végtelen szépségű is, teljes erkölcsi tökéletességében. Ő végtelenül bölcs és igaz, jó és erős. ,,Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása" (Zsidók 1,3). Az Ő látása és ismerete több megelégedettséget jelent, mintha mindaz, amit a világ
kínálhat, a mienk lenne.
Azok, akik a legjobban ismerték, így beszéltek róla:

"Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem." (Filippi 3,7-8)

A kijelentés, hogy Jézus Krisztus meghalt, hogy mi neki élhessünk nem azt jelenti, hogy mi segíthetünk neki. ,,[Isten] nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiben" (Cselekedetek 17,25). Továbbá: ,,Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért" (Márk 10,45). Krisztus nem azért halt meg, hogy mi segíthessünk neki, hanem hogy megláthassuk és ízlelhessük az Ő végtelen értékét. Azért halt meg, hogy leszoktasson bennünket ártalmas élvezeteinkről, és szépségével igézzen meg bennünket. Ilyen módon szeret bennünket és így dicsőíttetik. Ezek nem egymással versengő célok, hanem egyet jelentenek.
Jézus azt mondta tanítványainak, hogy neki el kellett mennie, hogy elküldhesse a Szentlelket, a Segítőt (János 16,7). Azt is mondta nekik, mit fog tenni a Segítő, amikor Ő eljön: ,,Ő engem fog dicsőíteni" (János 16,14). Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, hogy mi lássuk és magasztaljuk Őt. Ez a legnagyobb segítség a világban, ez a szeretet. A legnagyobb szeretetről tanúskodó imádság, amit Jézus valaha is mondott, ez volt: ,,Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet" (János 17,24). Ezért halt meg az Úr Jézus Krisztus. Ez szeretet - szenvedés, hogy nekünk örök örömet ajándékozzon, azaz önmagát.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy meghaljunk a törvénynek...
  2018-07-11 15:22:11, szerda
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...

31. Hogy meghaljunk a törvénynek, és gyümölcsöt teremjünk Istennek

"Ti is... meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, s ezért másé vagytok: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek." Róma 7,4

Amikor Jézus Krisztus meghalt értünk, mi is meghaltunk vele együtt. Isten úgy tekint reánk, akik hiszünk, mint akik egyesültek Krisztussal. Az Ő halála a mi bűnünkért a mi halálunk volt Ő benne. (Lásd az előző fejezetet.) De a bűn nem az egyedüli realitás volt, ami megölte Jézust és bennünket. Ezt tette Isten törvénye is. Amikor a bűn által megszegjük a törvényt, a törvény halálra ítél bennünket. Ha nem lenne törvény, nem lenne büntetés. ,,Mivel ... ahol nincs törvény, ott nincs törvényszegés" (Róma 4,15). De ,,amit a törvény mond, a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg" (Róma 3,19).
Nem volt menekülés a törvény átka alól. Az igazságos volt, mi pedig vétkesek. Csak egyetlen út létezett a megszabadulásra: Valakinek ki kellett fizetni a büntetést. Ezért jött Jézus Krisztus: ,,Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk" (Galata 3,13).
Ezért Isten törvénye nem ítélhet el bennünket, ha Krisztusban vagyunk. Ereje, hogy uralkodjon felettünk, kétszeresen is megtört. Egyrészt, a törvény követeléseinek Krisztus eleget tett miértünk. Az Őáltala tökéletesen megtartott törvény beszámíttatik nekünk (lásd 11. fejezetet). Másrészt, a törvény büntetését az Úr Jézus Krisztus vérével fizette ki.
Ezért tanítja a Biblia olyan egyértelműen, hogy a törvény megtartása által nem lehet Istennel egyenesbe kerülni. ,,Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem őelőtte" (Róma 3,20). ,,Az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által" (Galata 2,16). Nincs remény egyenesbe kerülni Istennel a törvény megtartása által. Az egyetlen remény Jézus Krisztus vére és igazsága, amely egyedül csak hit által lehet a mienk. ,,Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül" (Róma 3,28).
Hogyan tehetünk Isten tetszésére, ha halottak vagyunk a törvénynek, és az már nem a mi mesterünk? A törvény nem Isten jóságának és szent akaratának kifejezése (Róma 7,12)? A bibliai válasz az, hogy ahelyett, hogy a törvényé lennénk, amely követel és elítél, mi most Krisztuséi vagyunk, aki követel és ad. Azelőtt az igazság külső követelése volt kőbe írt betűk által, most azonban az igazság belülről jön, mint vágyakozás a Krisztussal való kapcsolat után. Ő jelen van és valóságos, Szentlelke által segít bennünket gyengeségeinkben.
Egy élő személy lépett a halálos lista helyébe. ,,A betű megöl, a Lélek pedig megelevenít (2Kor 3,6) (lásd 14. fejezet).
Ezért mondja a Biblia, hogy az engedelmesség új útja gyümölcstermő, nem törvénymegtartó. ,,Ti... meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, s ezért másé vagytok: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek" (Róma 7,4). Meghaltunk a törvény megtartásának, azért hogy élhessünk a gyümölcstermésnek. A gyümölcs természetesen növekszik a fán. Ha a fa jó, a gyümölcs is jó lesz. És a fa, ebben az esetben, élő kapcsolat a Jézus Krisztus szeretetével. Ő ezért halt meg, s most hív bennünket, hogy jöjjünk hozzá: ,,Bízzatok bennem."
Haljatok meg a törvénynek, hogy a szeretet gyümölcseit teremjétek.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy meghalhassunk a bűnnek...
  2018-07-10 17:03:39, kedd
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...

30. Hogy meghalhassunk a bűnnek és az igazságnak éljünk

"Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk." 1Péter 2,24

Bármilyen különösnek is hangozhat, Jézus Krisztus helyettünk és a mi bűneinkért elszenvedett halála azt jelenti, hogy mi haltunk meg. Az ember azt gondolná, hogy amikor egy helyettes hal meg a mi helyünkben, azt jelenti, hogy megmenekülünk a haláltól. És természetesen, megmenekülünk a haláltól - a végtelen nyomorúság, és az Istentől való elválasztás örök halálától. Jézus ezt mondta: ,,Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha" (János 10,28). ,,Aki hisz énbennem, ha meghal is él" (János 11,26). Jézus Krisztus halála valójában azt jelenti, hogy ,,aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (János 3,16).
Azonban még egy másik jelentése is van, ami szerint pontosan azért halunk meg, mert Krisztus a mi helyünkben, és a mi bűneinkért halt meg. ,,Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk ..." (1Péter 2,24). Ő azért halt meg, hogy mi élhessünk; és azért halt meg, hogy meghalhassunk. Amikor Krisztus meghalt, én, mint aki hiszek a Krisztusban, meghaltam vele együtt. A Biblia világosan fogalmaz: ,,Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában" (Róma 6,5). ,,Ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt" (2Korintus 5,14).
A hit annak bizonyítéka, hogy Jézus Krisztussal ilyen mélyreható módon egyesültünk. A hívők keresztre feszíttettek Krisztussal (Galata 2,20). Visszatekintünk az Ő halálára és tudjuk, hogy Isten gondolatában mi is ott voltunk. Bűneink Őreá vettettek, s a halál, amelyre mi szolgáltunk rá, benne történt meg velünk. A bemerítés jelzi a meghalást Krisztussal együtt. ,,A bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba" (Róma 6,4). A víz olyan, mint a sír. Az alámerülés a halál jelképe; A kiemelkedés pedig az új élet képe. És mindez annak kiábrázolása, amit Isten tesz ,,hit által". ,,A bemerítésben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok, az Isten erejébe vetett hit által" (Kolossé 2,12).
Az a tény, hogy én meghaltam Krisztussal, közvetlen kapcsolatban van azzal, hogy az én bűneimért halt meg. Ő maga viselte a mi bűneinket ... hogy mi meghalhassunk. Ez azt jelenti, hogy ha magamhoz ölelem Jézust, mint Megmentőmet, magamhoz ölelem saját halálomat is, mint bűnös. Az én bűnöm vitte Jézust a sírba és vitt oda vele együtt engem is. A hit a bűnt gyilkosnak látja. Megölte Jézust és megölt engem.
Ezért keresztyénné lenni meghalást jelent a bűnnek. Az óember, amely szerette a bűnt, meghalt Jézussal. A bűn olyan, mint egy parázna nő, aki már nem szép. Ő az én Királyom gyilkosa és az én gyilkosom is. Ezért a hívő meghalt a bűnnek, az már nem uralkodik felette csábításaival. A bűnnek, a parázna nőnek, aki megölte a barátomat, nincs vonzása. Ellenséggé vált.
Új életemet most már az igazság uralja. ,,Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy ... az igazságnak éljünk" (1Péter 2,24). Jézus Krisztus szépsége, aki szeretett engem és önmagát adta értem, lelkem kívánsága. És az Ő szépsége tökéletes igazság. S az a parancsolat, amelynek örömmel engedelmeskedem (és téged is arra hívlak, hogy kövess engem), így hangzik: ,,Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek" (Róma 6,13).

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy megszabadítson a bűn rabságából
  2018-07-09 11:45:10, hétfő
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


29. Hogy megszabadítson a bűn rabságából

"Aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké." Jelenések 1,5-6

"Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett." Zsidók 13,12


A bűn kétféleképpen tesz tönkre bennünket. Vétkessé tesz bennünket Isten előtt, úgy hogy az Ő igaz ítélete alá esünk; és utálatossá tesz bennünket magatartásunkat illetőn, úgy hogy eltorzítjuk Isten képét, amelyet ki kellene ábrázolnunk. Bűnösnek ítél bennünket, és a szeretetlenség szolgaságára juttat bennünket.
Jézus vére mindkét nyomorúságtól megszabadít minket. Eleget tesz Isten igazságosságának, ezért bűneink jogosan megbocsáttathatnak. És legyőzi a bűn hatalmát, amely a szeretetlenség rabszolgáivá tesz bennünket. Láttuk, hogyan vonja magára Krisztus Isten haragját és veszi el vétkeinket. De most hogyan szabadít meg Jézus Krisztus vére a bűn szolgaságából?
A válasz nem az, hogy Ő nagy példa számunkra, és arra indít, hogy megszabaduljunk önzésünktől. Ó, igen, Jézus példa a számunkra, méghozzá hatalmas példa. Világos, hogy az a célja számunkra, hogy hasonlóvá legyünk hozzá: ,,Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!" (János 13,34). A felhívás azonban, hogy hasonlóvá legyünk hozzá, nem a megszabadítás ereje. Van valami, ami ennél mélyebb.
A bűn olyan erőteljes befolyás az életünkben, hogy Isten ereje által kell megszabadíttatnunk, nem saját akaraterőnk által. Mivel azonban bűnösök vagyunk, meg kell kérdeznünk, hogy vajon Isten ereje a mi megszabadításunkra vagy elítélésünkre irányul-e? Itt lép közbe Jézus Krisztus szenvedése. Amikor Krisztus meghalt, hogy elvegye ítéletünket, Ő mintegy megnyitotta a zsilipet a mennyek hatalmas kegyelme előtt, hogy kiáradhasson a bűn erejétől való megszabadításunkra.
Más szavakkal, a bűn vétkétől és Isten haragjától való megmentést meg kellett előznie a bűn erejétől való megmentésnek, Isten kegyelme által. A döntő bibliai Igék ennek kifejezésére: A megigazulás megelőzi és biztosítja a megszentelődést. Ezek különböző dolgok, az egyik azonnali kijelentés (nem bűnös!), a másik pedig folyamatos átalakulás.
Most azok számára, akik bíznak Jézus Krisztusban, Istennek ereje nem az ítéletes harag, hanem megszabadító kegyelme szolgálatában áll. Isten adja nekünk ezt az erőt, hogy megváltozzunk az Ő Szentlelkének személye által. Ezért nevezi a ,,szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás" szépségét a ,,Szellem gyümölcsének" az Írás (Galaták 5,22-23). Ezért teheti a Biblia ezt a hihetetlen ígéretet: ,,A bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek" (Róma 6,14). A ,,kegyelem alatt" létezés biztosítja Isten mindenre elégséges erejét, hogy lerontsa szeretetlenségünket (nem egy pillanat alatt, de folyamatosan).
Nem vagyunk passzívak önzésünk legyőzésében, de nem is mi biztosítjuk a döntő erőt. Ezt egyedül Isten kegyelme teheti. Ezért a nagy apostol, Pál ezt mondja: ,,Többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme" (1Korintus 15,10). Bárcsak Istennek kegyelme, a Krisztusba vetett hit által megszabadítana bennünket a bűn vétkétől és rabságából.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy megszabadítson az őseinktől eredő hiábavalóságtól
  2018-07-08 15:50:29, vasárnap
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


28. Hogy megszabadítson az őseinktől eredő hiábavalóságtól

"Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen Báránynak, Krisztusnak a vérén." 1Péter 1,18-19

A nyugat szekuláris (világi) emberei, és az animista (a szellemekbe vetett hitű) törzsek primitív népei között közös vonás, hogy az ősöktől eredő kötöttség erejében hisznek. Ezt különböző névvel illetik. Az animista emberek ősi szellemek és az átkok átvitelének kifejezéseivel beszélhetnek. A világi emberek genetikai befolyásról, vagy az alkoholista, érzelmileg sivár szülők rossz hatásáról beszélnek. Mindkét esetben egyfajta fatalizmus érzés van, hogy együtt kell élni az átokkal vagy az ősöktől származó sérülésekkel. A jövő hiábavalónak tűnik, és nélkülözi a boldogságot.
Amikor a Biblia azt mondja, hogy ,,Nem veszendő dolgokon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból", egy üres, értelmetlen, haszontalon életmódra utal, amely pusztulással végződik. Azt mondja, hogy ez a ,,hiábavaló életmód" kapcsolatban van az ősökkel. Arról nem beszél, hogyan. A döntő dolog, hogy észrevegyük, miként szabadíttatunk meg e hiábavalóság kötelékétől. A szabadító ereje határozza meg a szabadítás mértékét.
Az atyáktól örökölt kötöttségektől való megszabadítás ,,nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon" történik. Az ezüst és arany a legértékesebb dolgokat jelképezi, amit egyáltalán fizetni lehetne váltságunkért. De mi mindnyájan tudjuk, hogy ezek nem használnak. Gyakran a leggazdagabb emberek a leginkább rabjai a hiábavalóságnak. Egy gazdag törzsfőnök talán egy ősi igézettől retteghet életében. Egy sikeres cég világi elnökét talán tudatalatti erők űznek el eddigi családi hátterétől, ami tönkreteszi házasságát és gyermekeit.
Az arany és ezüst erőtlen arra, hogy segítsen. Jézus szenvedése és halála biztosítja azt, amire szükség van: nem arany vagy ezüst, hanem ,,a Bárány Krisztus vére, aki hibátlan és szeplőtlen". Amikor Jézus meghalt, Isten figyelembe vette a közöttünk és őseink, atyáink közötti kapcsolatot. Szándéka azt volt, hogy megszabadítson a tőlük örökölt hiábavalóságtól, ez az egyik hatalmas indok, amiért Jézus Krisztus meghalt.
Semmilyen igézet nem lehet sikeres ellened, ha megbocsáttattak összes bűneid, magadra öltötted Krisztus igazságát, a váltságdíj ki van fizetve, és a világmindenség Teremtője szeret. Jézus szenvedése és halála a végső indok, amiért a Biblia ezt mondja Isten népéről: ,,Nem fog a varázslás Jákóbon, sem az igézet Izráelen" (4Mózes 23,23). Amikor Jézus meghalt, a mennyek minden áldása megvásároltatott azok számára, akik bíznak benne. Amikor pedig Isten áld, senki sem átkozhat.
Nincs olyan szülő által elkövetett sérelem, amelyet Jézus meg ne gyógyítana. A gyógyító váltság ,,Krisztus drága vére". A ,,drága" szó, végtelen értéket hordoz. Ezért a váltság végtelen mértékben felszabadító. Nincs kötelék, amely ellenállhatna ennek, forduljunk el tehát az ezüsttől és aranytól, és öleljük magunkhoz Isten ajándékát.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy minket megértő és segítő pappá legyen
  2018-07-07 09:05:14, szombat
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


27. Hogy minket megértő és segítő pappá legyen

"Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk." Zsidók 4,15-16

Jézus Krisztus Papunkká lett, önmaga kereszten való feláldozása által (Zsidók 9,26). Ő a mi közbenjárónk Isten előtt. Az Ő engedelmessége és szenvedése olyan tökéletes volt, hogy Isten nem utasítja el. Ezért, ha általa megyünk Istenhez, nem fog elutasítani minket sem.
De még ennél is jobb fog történni. A kereszthez vezető harminc év alatt, Jézus Krisztus megkísértetett, mint bármely földi ember. Igaz, hogy Ő soha sem vétkezett, de a bölcs emberek rámutattak, hogy az Ő kísértései erősebbek voltak, mint a mieink, nem gyengébbek. Ha valaki enged a kísértésnek, soha sem éri az el legteljesebb és legrosszabb támadását. Mi már akkor megadjuk magunkat, amikor a nyomás még csak kialakulóban van. Jézus azonban soha sem tette ezt. Ő kitartott a szorongattatásban egészen végig, és soha sem engedett. Ő tudja, mit jelent a teljes erővel történő megkísértetés.
Egy egész életében tartó kísértés, amelynek csúcspontja látványos gyötrelmeiben és elhagyatottságában mutatkozott meg, páratlan lehetőséget adott Jézusnak, hogy együtt tudjon érezni a megkísértett és szenvedő emberekkel. Soha senki nem szenvedett többet. Soha senki nem viselt el több erőszakot, és soha senki nem szolgált rá kevésbé, vagy volt több joga arra, hogy visszaüssön. Péter ezt mondta: ,,Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél" (1Péter 2,22-23).
Ezért azt mondja a Biblia, hogy ,,nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken" (Zsidók 4,15). Ez bámulatos. Az Isten feltámadt Fia a mennyekben, az Isten jobbján, a világmindenség feletti minden hatalommal érzi azt, amit mi érzünk, amikor szomorúsággal, vagy fájdalommal, vagy valamely bűnös élvezet ígéretei által sarokba szorítva jövünk oda hozzá.
Mit változtat ez? A Biblia azzal válaszol, hogy összefüggésbe hozza Jézus együttérzését, és a mi imádságaink által kimutatott bizalmunkat. Azt mondja, hogy mivel Ő képes ,,megindulni erőtlenségeinken ... [ezért] járuljunk tehát bizalommal a kegyelem királyi trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk" (Zsidók 4,15-16).
Nyilvánvalóan a gondolatmenet a következő: Mi hajlamosak vagyunk azt érezni, hogy nem vagyunk szívesen fogadottak Isten jelenlétében, ha erőlködéssel jövünk hozzá. Olyan élénken érezzük Isten tisztaságát és tökéletességét, hogy minden, ami velünk kapcsolatos, alkalmatlannak tűnik az ő jelenlétében. De aztán emlékezünk rá, hogy Jézus, ,,szimpátiát érez irántunk", velünk érez és nem ellenünk. Annak tudata, hogy Jézus Krisztus velünk érez, felbátorít rá, hogy jöjjünk. Ő ismeri a mi fájdalmainkat, érzi a küzdelmeinket, és arra hív, hogy bizalommal jöjjünk hozzá, amikor szükségben érezzük magunkat. Emlékezzünk ezért John Newton régi énekére:

Te egy Királyhoz jössz most.
Hozd magaddal legnagyobb kéréseidet,
mert az Ő kegyelmének és erejének mértéke oly nagy,
hogy soha senki sem kérhet túl sokat.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 37 
2018.06 2018. Július 2018.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 410 db bejegyzés
e év: 3139 db bejegyzés
Összes: 14288 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 896
  • e Hét: 3613
  • e Hónap: 20566
  • e Év: 360501
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.