Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
Haszna van annak is, ami kedvünk ellen esik
  2018-12-15 11:46:52, szombat
 
  12. Haszna van annak is, ami kedvünk ellen esik

I. Javunkra válik az, hogy olykor nehézségekbe és nem-szeretem dolgokba ütközünk: mert ezek gyakran magához térítik az embert; ráeszméltetnek arra, hogy számkivetésben élünk: s
reménységünket nem helyezhetjük evilági dolgokba.
Javunkra válik az, hogy némelykor ellenünk fordulnak, hogy rosszul és ferdén vélekednek
még jó tetteinkről és szándékainkról is.
Mindez sokszor alázatosságra segít: és megvédelmez a hiú dicsekvéstől.
Mert olyankor szorgalmasabban keressük belső bíránkat, Istent, amikor ott kinn semmibe
vesznek az emberek: és semmi hitelünk sincs előttük.
Azért az embernek annyira Istenre kellene építenie egész életét, hogy ne szoruljon sok emberi vigasztalásra.

II. Amikor a jószándékú embert sanyargatják, amikor kísértések veszik körül, vagy gonosz
gondolatok fojtogatják, akkor jobban ráeszmél arra, mily nagy szüksége van Istenre:
belátja, hogy nélküle semmi jót nem tehet.
Akkor szomorkodik is, jajveszékel, imádkozik, hogy szabaduljon a rá nehezedő sok
nyomorúságból.
Akkor megcsömörlik a földi élettől; és kívánja halálát: hogy feloszolhasson és Krisztussal
lehessen.
Akkor azt is igazán belátja, hogy teljes biztonság és tökéletes béke nincs e világon.

Kempis Tamás
 
 
0 komment , kategória:  Krisztus követése  
A belső béke megszerzése...
  2018-12-14 16:11:33, péntek
 
  11. A belső béke megszerzése és a jóban való haladás igyekezete

I. Nagy belső békében élhetnénk, ha nem avatkoznánk folyton mások szavába, cselekedeteibe, amelyekhez nincs semmi közünk.
Ugyan miképpen élhetne sokáig békességben, aki más dolgaiba beleártja magát, aki azt lesi,
mikor nyílik alkalom külső dolgokkal való foglalkozásra, belsőleg alig vagy nagy ritkán
szedi össze magát?
Boldogok azok, akik csak az egy szükségesre figyelnek, mert nagy belső békességet
élveznek.
Miért volt némely szent olyan tökéletes és az elmélkedésben olyan járatos?
Mert azon igyekeztek, hogy a földi vágyaktól teljesen elszakadjanak, és így szívük minden
rezdülésével Istenhez ragaszkodhattak, nagy belső szabadsággal Isten dolgaira
irányíthatták figyelmüket.
Minket nagyon lekötnek indulataink, sokat törődünk azzal, ami mulandó.
Ritka eset, hogy egyetlen hibánkat is tökéletesen leküzdenénk, s a mindennapos
előrehaladásért nem törjük magunkat: ezért maradunk hidegek és lanyhák.
Ha magunkat teljesen megtagadnánk, szívünket pedig semmi sem kötné gúzsba, akkor volna
érzékünk Isten dolgai iránt, akkor valamit megtapasztalnánk a mennyei szemlélődés
öröméből.
Egyetlen igen nagy akadályozónk, hogy képtelenek vagyunk megszabadulni
szenvedélyeinktől, érzéki vágyainktól: és nem igyekszünk a szentek nyomába lépni a
tökéletességre vezető úton.
Amikor pedig valami csekély nehézségbe ütközünk, igen hamar hanyatt vetjük magunkat és
emberi vigasztalásokat keresünk.


II. Ha kemény férfihoz illően igyekeznénk megállni helyünket a harcban, bizony a mennybéli
Isten segítségét megtapasztalnánk.
Mert ő kész megsegíteni azokat, akik vállalják a harcot és kegyelmében bizakodnak: azért ad
alkalmat a küzdelemre, hogy diadalmaskodjunk.
Ha a megszentelődés útján való előrehaladást csak külső gyakorlatoktól várjuk, egy-kettőre
végére jutunk istenes igyekezetünknek.
Vágjuk a gyökérbe a fejszét, hogy önmagunk keresésétől megszabadulva belső békét
élvezzünk.
Ha évről évre csak egy-egy vétkünket kiirtanánk, hamar tökéletes ember válnék belőlünk.
Csakhogy sokszor épp ellenkezőleg azt kell észrevennünk, hogy megtérésünk kezdetén
jobbak és tisztábbak voltunk, mint szerzetesi életünk későbbi éveiben.
Úgy volna rendjén, hogy buzgóságunk gyarapodjék, és a jóban napról napra előbbre lépjünk,
de most nagy dolognak tartják, ha valaki első buzgóságának egy részét meg tudja tartani.
Ha az elején egy kicsit erőszakot vennénk önmagunkon: akkor később könnyen és jókedvvel
mindent megtehetnénk.
Nehéz kivetni magunkból, ami belénk avult: de még nehezebb saját akaratunkkal
szembeszegülni.
De ha nem győzöl az apró-cseprő küzdelmekben, hogyan győzöl majd a nehezebb próbák
idején?
Fordulj szembe a kezdet kezdetén hajlamaiddal; és vetkőzd le rossz szokásaidat, hogy
lassanként nagyobb gondot ne okozzanak.
Ó, ha megfontolnád, magadnak mekkora békét, másoknak mily örömet szereznél azzal, ha
jóba foglalnád magad: hiszem, többet törődnél a jóban való haladásoddal.

Kempis Tamás
 
 
0 komment , kategória:  Krisztus követése  
Őrizkedni kell a fölösleges szavaktól
  2018-12-13 09:55:09, csütörtök
 
  10. Őrizkedni kell a fölösleges szavaktól

I. Amennyire lehet, kerüld a sokbeszédű társaságot, mert sok bajt okoz a világi dolgok
hánytorgatása, még ha igaz szándékkal történik is.
Egy-kettőre bemocskol és megejt bennünket a hiúság.
Jobb szeretném, ha többször csöndben maradtam volna, és emberek között nem forgolódtam
volna.

II. De vajon miért beszélünk olyan szívesen, és miért szaporítjuk a szót; noha ritkán térünk
vissza a hallgatáshoz valami lelkiismeretfurdalás nélkül?
Azért beszélgetünk olyan szívesen, mert vigasztalást várunk attól, hogy egymással szót
váltunk, így próbálunk könnyíteni különféle gondolatokban elfáradt szívünkön.
És szeretünk sokat beszélni meg gondolkodni arról, amit nagyon kedvelünk, óhajtunk, vagy
amit nagyon veszedelmesnek tartunk.
De jaj, gyakran haszontalanul, hiába.
Ez a külső vigasztalás ugyanis a belső, isteni vigasztalásnak nem kis kárára van.

III. Virrasszunk hát és imádkozzunk, hogy az idő hiába ne múljék.
Ha szabad és illendő is beszélni, olyasmit beszélj, ami épít.
A rossz szokásnak és lelki haladásunk elhanyagolásának nagy része van abban, hogy szánkra nem vigyázunk.
Viszont nagy segítség a lélek haladásában az isteni dolgokról való lelki beszélgetés:
legfőképpen akkor, ha lélekben, gondolkodásban hasonlók találkoznak egymással Isten
színe előtt.

Kempis Tamás
 
 
0 komment , kategória:  Krisztus követése  
Az engedelmesség és a mások hatalmának elviselése
  2018-12-12 07:54:08, szerda
 
  9. Az engedelmesség és a mások hatalmának elviselése


I. Igen nagy dolog engedelmességben élni, magunkat elöljáró alá vetni, az önrendelkezésről
lemondani.
Sokkal biztonságosabb az alattvaló helyzete, mint az elöljáróé.
Sokan inkább kénytelen-kelletlen élnek engedelmességben, mint szeretetből, ezeknek mindig
van valami sérelmük, nagyon könnyen zúgolódni kezdenek.
Nem is szerzik meg a lélek szabadságát, míg egész szívvel, Isten kedvéért magukra nem
veszik az engedelmesség igáját.
Fuss bár ide s tova: nem lelsz másban nyugalmat, csak ha alázatosan elöljáród kormánya alá
veted magadat.
Sokakat megtévesztett már az, hogy sokféle helyen jártatták eszüket, s ide-oda vándoroltak.


II. Igaz, hogy ki-ki szeret saját feje szerint cselekedni, és szívesebben hajlik azokhoz, akik úgy gondolkodnak, mint ő.
De ha Isten van közöttünk, úgy van rendjén, hogy néha a magunk tetszésétől is el tudjunk
szakadni a békesség kedvéért.
Ki olyan bölcs, hogy mindent velejéig átlásson?
Ne bízzál hát túlságosan a saját véleményedben, hallgasd meg szívesen másokét.
Ha a te véleményed helyes, de azt Istenért elhagyva mást követsz, az nagyobb előmeneteledre szolgál.
Gyakran hallottam, hogy biztonságosabb hallgatni valakire, tanácsot elfogadni, mint adni.
Megeshetik, hogy ha mégoly helyes is valakinek a véleménye, az, hogy a máséba nem
nyugszik bele, bár úgy követelné a józan belátás és az okosság, kevélységnek és
nyakasságnak jele.

Kempis Tamás
 
 
0 komment , kategória:  Krisztus követése  
Őrizkedni kell a bizalmas barátkozástól
  2018-12-10 10:04:55, hétfő
 
  8. Őrizkedni kell a bizalmas barátkozástól


I. Ne tárd föl minden ember előtt szívedet: elég, ha a bölccsel és az istenfélővel meghányod veted ügyeidet.
Ifjakkal és idegenekkel szemben légy tartózkodó.
A gazdagoknak ne hízelegj, nagy urak körül forgolódni ne igyekezzél.
Keress társaságot az alázatos és egyszerű, istenfélő és szolgálatkész emberek között, és
olyasmiről beszélj, ami mindenkinek épülésére válik.
Asszonyfélével ne légy bizalmas jóviszonyban, hanem általában ajánlj Istennek minden derék
asszonyt.


II. Csak Istennel és az ő angyalaival kívánj bizalmas jóviszonyban lenni, az emberek
ismeretségét kerüld.
Úgy illik, hogy szeretettel légy mindenkihez, de a bizalmas barátkozás nem válik hasznodra.
Hányszor megesik, hogy egy ismeretlen személynek jó híre támad, de amint megjelenik, a
ráemelkedő tekintetek előtt kicsinek bizonyul.
Mi is azt hisszük néha, hogy jobban tetszhetünk másoknak, ha közeledünk hozzájuk, pedig
épp akkor esünk ki kedvükből, mert közelről szemlélik erkölcsünk fogyatkozásait.

Kempis Tamás
 
 
0 komment , kategória:  Krisztus követése  
Kerülni kell a hiú reményt és a fölfuvalkodást
  2018-12-08 09:57:22, szombat
 
  7. Kerülni kell a hiú reményt és a fölfuvalkodást

I. Levegőre épít, aki reményét emberekbe vagy teremtett dolgokba veti.
Ne szégyelld, ha Jézus Krisztus szeretetéből másoknak szolgálsz, és evilágon szegénynek
tartanak.
Ne magadra építs, hanem Istenbe vesd reményedet.
Tedd meg, ami rajtad áll, akkor majd Isten is támogatja jó szándékodat.
Ne bízzál tudományodban vagy akármelyik élő embernek fortélyosságában, hanem inkább
Isten kegyelmében: ő megsegíti az alázatost, és megalázza azt, aki sokra tartja önmagát.

II. Ha vagyonod van, ne dicsekedjél vele, barátaiddal se, ha mégoly hatalmasok is; Istenben
bizakodjál, aki mindent megad, s mindenek fölött önmagát akarja neked adni.
Ne büszkélkedj sudár termeted szépségével, egy kis betegség megrokkanthatja, elrútíthatja
azt.
Ne tetszelegj ügyességedben vagy elméd fürgeségében, hogy Isten tetszésére légy, hiszen tőle való minden jó, ami természetedben lakik.
Ne tartsd magadat másoknál különbnek, hogy Isten alábbvalónak ne találjon: ő tudja, mi
lakik az emberben.
Ne kevélykedjél jó cselekedeteidben, mert Isten ítélete más nyomon jár, mint az embereké:
neki gyakran nem tetszik az, ami az emberek tetszését kivívta.
Ha valami jó van benned, hidd, hogy másokban még több jó van, és így maradj meg az
alázatban.
Nem árt az, ha mindenkinél alábbvalónak gondolod magad, de nagyon sokat árt, ha csak
egynek is elébevágsz.
Az alázatos ember mindenkivel békében él, a kevély szívében gyakori vendég az indulat és a
bosszúság.

Kempis Tamás
 
 
0 komment , kategória:  Krisztus követése  
Rendezetlen vonzalmak
  2018-12-07 10:02:14, péntek
 
  6. A rendezetlen vonzalmak


I. Mihelyt az emberben valami rendetlen kívánság megfogan, rögtön nyugtalan lesz.
A kevély, a kapzsi soha sem nyughatik, a szegény és az alázatos szívű nagy békességben él.


II. Az az ember, aki még magát teljesen meg nem törte, hamar kísértésbe esik, és vereséget
szenved apró, alávaló dolgokban.
Aki lélek szerint gyönge, még testi ember, és hajlandó arra, ami az érzékekre hat, az nehezen
tud a földi vágyaktól teljesen elszakadni.
Ezért aztán gyakran elszomorodik, ha ezekről lemond, könnyen bosszankodik is, ha valaki
szembeszáll vele.
Ha pedig elnyerte, amire vágyódott, mindjárt furdalja a lelkiismerete, mert azt tette, amit a
szenvedélye diktált, az meg nem vezet el ahhoz a békéhez, amelyre törekedett.


III. Szívünk igazi békéjét ilyenformán azzal biztosíthatjuk, ha ellenállunk ösztönös vágyainknak, nem azzal, ha kiszolgáljuk őket.
Nincs tehát békesség a test szerint élő vagy a kívülvalókba belefeledkezett ember szívében:
hanem csak a buzgó és a lélek szerint élő emberben.

Kempis Tamás
 
 
0 komment , kategória:  Krisztus követése  
A Szentírás olvasása
  2018-12-06 09:06:35, csütörtök
 
  5. A Szentírás olvasása


I. Igazságot kell a szentírásban keresni, nem irodalmi érdekességet.
Az egész szentírást azzal a lélekkel kell olvasni, amellyel írták.
Inkább hasznot kell keresnünk a könyvekben, mint tudományos pontossággal kimunkált
beszédet.


II. Éppolyan szívesen kell olvasnunk a jámbor és egyszerű könyveket, mint a magasztosakat és a mélyeket.
Ne a szerző tekintélye számítson előtted, ne az, hogy művelt-e vagy műveletlen: hanem a
tiszta igazság szeretete indítson olvasásra.
Ne kutasd, ki mondta ezt vagy azt, inkább arra figyelj, mit mondott.
Az emberek elmúlnak: de az Úr igazsága örökké megmarad.
Személyválogatás nélkül sokféle módon szól hozzánk az Isten.


III. Zabolátlan tudhatnékunk gyakran gáncsot vet elénk a szentírás olvasása közben: azt akarjuk érteni, vitatni, ami mellett egyszerűen el kellene mennünk.
Ha olyasmit akarsz meríteni, ami előre segít, olvass alázatos, egyszerű és hívő lélekkel, és
soha ne vágyakozzál tudós nevezetre.
Faggasd örömest, és hallgasd elcsöndesedve a szentek szavát: a vének példabeszédeit
félvállról ne vedd, mert nem üres beszéd az.

Kempis Tamás
 
 
0 komment , kategória:  Krisztus követése  
Az előrelátó okosság tennivalóink elrendezésében
  2018-12-05 11:58:31, szerda
 
  4. Az előrelátó okosság tennivalóink elrendezésében

I. Nem kell hinni minden szónak és ösztönzésnek, hanem óvatosan és türelmesen meg kell
fontolni mindent Isten előtt.
Sajnos gyakran hamarabb hisszük el s mondjuk ki valakiről a rosszat, mint a jót: olyan
gyarlók vagyunk.
De a tökéletes férfiak nem könnyen hisznek minden szóbeszédnek, mert tudják, hogy gyarló
az ember, hajlik a rosszra, és könnyen botlik a beszédben.


II. Nagy bölcsesség az, ha nem cselekszünk elhamarkodottan, és saját véleményünkhöz
csökönyösen nem ragaszkodunk.
Ennek a bölcsességnek része az is, hogy ne adjunk hitelt minden hírverésnek.
Ma hallott és igaznak megismert dolgokat pedig ne adjunk rögtön tovább.
Kérj tanácsot bölcs és lelkiismeretes emberektől, és inkább akarj az okosabbra hallgatni, mint
mindenáron a magad feje szerint cselekedni.
Az igaz élet Isten szerint bölccsé és sokban járatossá teszi az embert.
Minél alázatosabb, Istennek minél engedelmesebb valaki, annál bölcsebb, annál
békességesebb mindenben.

Kempis Tamás
 
 
0 komment , kategória:  Krisztus követése  
Az igazság tanítása
  2018-12-04 14:02:28, kedd
 
  3. Az igazság tanítása


I. Boldog, akit az igazság maga tanít, nem képekben és elhangzó szavakban, hanem úgy,
ahogyan ő önmagában van és szól.
Vélekedésünk, eszünk gyakran megcsal minket: rövidlátónak mutatkozik.
Mit használ a titkos és rejtett dolgokról való sok szőrszálhasogató okoskodás; ha ezeket nem
ismerjük, nem vetik szemünkre az ítéleten.
Nagy bolondság, hogy elhanyagolva a hasznost meg a szükségest az után kapkodunk, ami
kíváncsiságunkat felajzza, s ami ártalmunkra van!
Szemünk van, s nem látunk; akkor mi gondunk a dolgok nemével és fajaival?
Akihez az örök Ige szól: az kigázol a sokféle vélekedés közül.
Egy igéből lehet megérteni mindent, és ezt az egy igét hirdeti minden: és ez a Kezdet, amely
szólít is minket.
Nélküle nincs értelem, sem igaz ítélet senkiben.
Aki mindent ebbe az egy igébe foglal, mindent erre az egyre igazít, ebben az egyben szemlél,
az lehet állhatatos szívű, az lelhet békés megállapodást Istenben.
Ó, igazság-Isten: hadd legyek eggyé veled az örökké való szeretetben!
Gyakran megcsömörlöm a sok olvasástól és tanulástól: benned van mindaz, amire vágyva
vágyom.
Hallgasson hát minden tanító, és némuljon el az egész teremtett világ a te színed előtt, és csak te magad szólj hozzám.

II. Minél közelebb jut valaki ahhoz, hogy önmagával azonos legyen, és szívében minél
egyszerűbb lesz, annál messzebb s annál följebb jut a megértésben fáradság nélkül, mert
onnan fölülről kapja meg az értelem világosságát.
A tiszta, egyszerű és állhatatos lélek a sokféle tevékenykedésben sem szóródik szét, mert
mindent Isten dicsőségére tesz: és azon van, hogy önmaga-keresése soha se nyugtalanítsa.
Ki gáncsol, ki gyötör jobban, mint szíved meg nem tört hajlama?
A derék és istenfélő ember előbb odabent elrendezi minden dolgát, amit kint meg kell tennie.
Nem a dolgai húzzák-vonják vétkes hajlamának szeszélye szerint, hanem maga szabja azokat az igaz okosság mértékéhez.
Kinek kell keményebb harcot vívnia, mint aki önmagát igyekszik legyőzni?
Úgy volna rendjén, hogy ez legyen a mi foglalatosságunk: önmagunk legyőzése, az, hogy
naponta jobban erőt vegyünk önmagunkon, és így valamit gyarapodjunk a jóban.

III. Ebben az életben minden tökéletesség magában hordoz valami fogyatkozást; és minden
okoskodásunkban van valamicske homály.
Az alázatosság és az önismeret biztosabb út Istenhez, mint az elmélyült tudós kutatás.
Nem kell kárhoztatnunk a tudományt, vagy bármiféle, egyszerű jártasságot valamiben.
Jó az magában véve, Isten rendelése szerint való.
De mindig többre kell becsülni nála a jó lelkiismeretet és az erényes életet.
Mivel pedig sokan inkább igyekeznek tudni, mint tisztességesen élni; azért gyakran
eltévelyednek, s vagy semmi gyümölcsöt nem teremnek, vagy csak igen keveset.
Ó, ha akkora szorgalommal irtogatnák bűnös hajlamaikat, oltogatnák magukba az erényeket,
amekkorát a kérdések fölvetésében tanúsítanak; nem volna annyi bűn és botránkozás a
nép között, sem annyi feslettség a klastromokban!
Bizony, ha ránk virrad az ítélet, nem kérdik, mit olvastunk, hanem hogy mit cselekedtünk;
nem kutatják, mily szépen beszéltünk, hanem hogy milyen szentül éltünk.
Mondd csak meg, hol vannak most azok az urak és doktorok, akiket jól ismertél, amikor még
éltek, és tudományuk miatt tündököltek?
Javadalmuk másokra szállt: s nem tudom, egyáltalán emlékeznek-e rájuk.
Míg éltek, úgy látszott, nem akárkik, most hallgat róluk a világ.
Ó, milyen hamar elmúlik a világ dicsősége.
Bár életük egybehangzott volna tudományukkal: akkor lett volna köszönet tudós
igyekezetükben, tanításukban.
Mily sokan elvesznek világias, hívságos tudományuk miatt, akik Isten szolgálatával keveset
törődnek!
S mert inkább akarnak nagyok lenni, mint kicsinyek és alázatosak, azért semmivé lesznek
gondolataikban.
Az nagy igazán, akiben nagy szeretet lakik.
Az nagy igazán, aki kicsinynek ismeri magát, és semmibe veszi azt is, ha közmegbecsülés
veszi körül.
Az okos igazán, aki minden földi dolgot szemétnek tekint, csak Krisztust megnyerhesse.
És az a valóban, a helyesen tudós, aki Isten akaratát teljesíti, a magáét pedig megtagadja.

Kempis Tamás
 
 
0 komment , kategória:  Krisztus követése  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 431 db bejegyzés
e év: 6635 db bejegyzés
Összes: 17777 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 915
  • e Hét: 10034
  • e Hónap: 19941
  • e Év: 587688
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.