Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 42 
Szent Ágoston imája
  2016-08-29 11:22:36, hétfő
 
  Koldusként jövök hozzád, mert te hívsz, aki gazdag létedre értem szegény
lettél, hogy szegénységeddel gazdaggá tedd koldus voltomat.
Gyengélkedőként jövök hozzád, mert nem az egészségeseknek, hanem a
betegeknek van szükségük orvosra. Bicegve jövök hozzád és ezt mondom:
Irányítsd lépteimet a te ösvényeiden! Mint vak tapogatózom hozzád és ezt
mondom: Világosítsd meg szememet, hogy soha ne aludjam a halál álmát
Szent Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Kedd Sz. Antal napja
  2016-08-23 10:39:39, kedd
 
 
Reggeli ima Szent Antalhoz
Ó dicsőséges Szent Antal, kegyes, jó pártfogóm! Íme, neked szentelem e napnak legelső perceit, tisztelettel köszöntve téged, és kívánva, hogy ezen a napon ezrek és ezrek köszöntsenek és tiszteljenek téged velem mindenütt, ahol az Isten napja felragyog. Neked ajánlom föl testemet, lelkemet, minden gondolatomat, szavamat és cselekedetemet e mai napon. Ó védj engem ma a gonosz kísértő ellen, adj nekem buzgó és tiszta szívet, hogy erényed nyomdokáról le ne térjek. Különösen könyörgöm szent áldásodért, amely megoltalmazzon minden bűntől és szerencsétlenségtől e nap folyamán. Eszközöld ki a mindenható Istentől, hogy kegyelmével vezéreljen minden utamban-dolgomban, hogy minden, amit ma teszek, Isten dicsőségére, a te
tiszteletedre és lelkem örök üdvére szolgáljon. Ha pedig mindazonáltal megbotlanám s egyben-másban megbántanám jó Istenemet, ó ne szűnj meg kérni Isten Ő szent Fölségét érettem, hogy a bűnbocsánat édes reményében térhessek nyugovóra e nap alkonyán, s magasztalhassam Isten irgalmát, ki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Szent Leopold Lipót Mandic
  2016-07-08 18:23:26, péntek
 
  Bogdan Ivan Mandić néven született 1866-ban. A Bogdan név azt jelenti: Isten ajándéka. A Mandić házaspár tizenkettedik gyermeke valóban Isten nagyszerű ajándéka lett, nemcsak családja számára. Dalmát származású szülei, Peter és Karoline Herceg Noviban éltek, Dubrovniktól negyven kilométerre. Itt született Bogdan 1866. május 12-én. A vallás az egész család életében fontos szerepet játszott. Karoline asszony különösen Jézus Édesanyja iránt tanúsított nagy tiszteletet, amit gyermekei szívébe is sikerült beoltania.
Bogdan nevelésének szülei gyermekkorától kiemelt figyelmet szenteltek. Alacsony termete miatt félresikerült kis teremtménynek látszott. Gyenge hangja volt és még egy kicsit selypített is. A jelentéktelen külső mögött azonban olyan belső értékek rejlettek, amelyek később bontakoztak ki, és keltettek csodálatot az emberekben.
1882-ben belépett a kapucinusok udinei szemináriumába. Ismerősei azzal vigasztalták édesanyját, hogy ott legalább jól elrejtőzhet a fiú, hiszen a házasságra úgysem lenne semmi esélye. Karoline asszony nem sokat adott szavaikra, rendületlenül imádkozott és bízott.
Bogdan két év múltán úgy döntött, hogy teljesen elkötelezi magát a kapucinus rendben. 1884-ben elkezdte a noviciátust a velencei tartományban. Beöltözésekor vette fel a Leopold rendi nevet. Ünnepélyes fogadalmait 1888-ban tette le Padovában. Ezután folytatta teológiai tanulmányait Udinében. 1890. szeptember 20-án pappá szentelték a velencei Santa Maria della Salute templomban.
A fiatal kapucinus Leopold atya állandó gyóntató lett a velencei kolostorban. Elöljárói valószínűleg el akarták rejteni a gyóntatószékben. Bizonyára nem gondolták, hogy ezzel öntudatlanul a Szentlélek indítását követték. Hamarosan kiderült ugyanis, hogy Leopold atya karizmatikus lelkivezetői adottságokkal rendelkezik. Hét éven át maradt gyóntató Velencében. Ezután házfőnöki kinevezést kapott a rend dalmáciai kolostorába, majd néhány év múlva visszakerült Olaszországba. Több kolostorban megfordult rövidebb ideig, míg végül 1909-ben Padovába költözött. Élete hátralévő részét itt élte le.
Itt ütötte fel - ahogy ő maga mondogatta tréfásan - ,,főhadiszállását" egy levegőtlen, sötét cellában, a templom és a kolostor között. Ebben a télen jéghideg, nyáron fülledt kis szobácskában, használt fotelben ülve töltötte napjai jórészét évtizedeken át gyónói között, akik megállás nélkül ostromolták ,,főhadiszállását". Világi hívek, papok és szerzetesek egyaránt megfordultak gyóntatócellájában, de több püspök, köztük a későbbi I. János Pál pápa is igénybe vette lelki vezetését.
Leopold atyából szinte sugárzott a mély vallásosság és a Szent Szűz iránti gyermeki bizalom. Sok különös, sőt csodás esemény történt körülötte, de ezeket mindig igyekezett titokban tartani. Egyes eseményeket előre megjövendölt.
Egyik bizalmas barátjának többek között megjósolta a padovai kolostor bombázását. Hozzátette azonban, hogy az ő cellája sértetlen marad, mivel ezen a helyen Isten sok csodás dolgot művelt. 1944. május 19-én öt bomba földig rombolta a kolostorépületet. Semmi más nem menekült meg, csak Leopold atya cellája és egy Mária-szobor.
Elsősorban szívből fakadó bölcsességével, alapos teológiai tudásával, valamint rendkívüli jóságával, és az emberi gyengeségekkel szemben tanúsított mély megértésével vonzotta az embereket a páter. Bele tudta élni magát a bűnösök helyzetébe, lenyűgöző egyszerűséggel helyezte minden gondjukat Jézus Anyjának kezébe. Lángoló szeretettel ragaszkodott a Szent Szűzhöz. Előfordult, hogy egy-egy nehéz, bonyolult ügy esetében félbeszakította a gyónást, és a gyónó türelmét kérve felállt: egy ideig Mária szobra előtt imádkozott, aztán rendszerint jóságos és örömteli mosollyal tért vissza a gyóntatószékbe.
1934-ben sikerült eljutnia Lourdes-ba. Ez volt talán élete legszebb élménye. Mély megindultságában azonnal beült a gyóntatószékbe. Ott érezte magát otthonosan, ott lehetett leginkább hasznos mások számára.
Egész életében sokat betegeskedett. Élete végén rák támadta meg. A legsúlyosabb szenvedéseket is hősiesen tűrte, soha nem panaszkodott, nem húzta ki magát semmilyen kötelesség alól. Szenvedéseit felajánlotta engesztelésül az emberi bűnökért. 1942. július 30-án halt meg. Utolsó sóhajként a Salve Regina ima szavai hagyták el ajkait: ,,Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!"
Az alacsony termetű kapucinust, a lélek óriását Boldog VI. Pál pápa avatta boldoggá 1976. május 2-án.
1983. október 16-án a római Szent Péter téren Szent II. János Pál pápa a szentek sorába ik-tatta.
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Dicsőséges Szent Antal!
  2016-04-19 12:26:59, kedd
 
 
Mennyei fényben ragyogsz a szentek és boldogok társaságában. Tekints le rám, aki a világ bajaival és kísértéseivel küszködöm. Példát adtál, hogyan kell jámbor élet által kiérdemelni a boldog kimúlás kegyelmét. Add kérlek, hogy pártfogásod által szerencsésen megmeneküljek az örök kárhozattól.
Őriz meg kedves védőszentem, a hirtelen és véletlen haláltól.
Eszközöld ki számomra Istentől azt a kegyelmet, hogy halálomra buzgón elkészüljek, minden bűnömtől megtisztuljak, és méltó legyek Istent színről színre látni, magasztalni és áldani örökké.
.✝
Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
IMA Szent Antalhoz
  2016-04-19 12:25:58, kedd
 
  IMA SZENT ANTALHOZ
.
Megtört és alázatos szívvel fordulok hozzád, szomorodottak vigasztalója, szent Antal!
Térdre hullva kérlek, tekints szenvedéseimre s ama súlyos keresztre, mely alatt nyögök.
Jöjj segítségemre, aki mindenkin segítesz, ha hozzád folyamodik.
Könyörögj érettem Krisztus Urunknál, aki bár kéréseinket irgalmasságánál fogva meghallgatná, igazságosságánál fogva segélyét az érdemtelenekkel szemben halogatja.
De te, ó, Szent Antal, aki hű szolgája vagy, mi mindent nem tehetsz e szerető atyai szívnél!
Mit tagadhat meg ez az igazságos bíró tetőled, bizalmas barátjától?
Azért erős pártfogóm, arra kérlek, eszközöld ki mindenek előtt bűneim bocsánatát,
hogy a kívánt segítséget bajomban annál könnyebben elnyerhessem.
Nyerj meghallgatást ügyemben, hogy a szentjeiben csodálatos Istent itt e földön s az örökkévalóságban dicsérhessem és magasztalhassam.
.✝
Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Kedd Szent Antal napja
  2016-03-22 11:37:51, kedd
 
  SZENT ANTAL ~ ISTEN KEDVES SZENTJE
Hatalmas csodatevő erődben bízva, hozzád
menekülök szükségeimben, testi-lelki bajaimban.
Szíved annyira lobogott Isten és felebarátaid
szeretetének tüzétől, hogy méltó voltál
a szegénységben született
kis Jézust karjaidon hordozni.
Azért fordulok hozzád teljes bizalommal,
és kérlek, légy közbenjáróm az édes Üdvözítőnél,
hogy könyörüljön rajtam mostani szükségemben.
Nyerd meg hát számomra azt a kegyelmet,
amelyért alázattal esedezek hozzád:
hogy erősítsd meg lelkem és vezess a
nekem rendelt úton.
Ha megsegítesz engem, ó, dicsőséges Szent Antal,
akkor alamizsnát ajánlok fel a szegényeknek, akiket
annyira szerettél a földön.
Ámen.
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

IMA SZENT ANTAL TISZTELETÉRE
Mindenható örök Isten, aki néped számára Szent Antalt kiváló igehirdetővé és gondjaink közt hathatós közbenjáróvá tetted, add, hogy az ő segítségével a krisztusi élet útján járjunk, és minden nehézségünkben érezzük támogatásod. Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Reményik Sándor Szent Józsefről
  2016-03-19 14:33:04, szombat
 
  Jézus nevelőapja az iparosok és a jegyesek mellett a Katolikus Egyház védőszentje is.
Reményik Sándor (1890-1941) erdélyi magyar költő elsősorban a gyermekét féltő szeretettel figyelő apát mutatja meg fájdalmasan szép versében.

József, az ács, az Istennel beszél
Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, - és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek... ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
Gyönyörűséges és szörnyű szemek,
Oly ismerősek, s oly idegenek...
Ez az ács-műhely... ezek a forgácsok...
Mit tehettem érte?... Mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog,
Tekintetétől tüzet fog a műhely,
Tüzet a világ, s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni
S azután is óvni a lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig,
Míg egyszer elmaradt...
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja
Borzolta szürkülő szakállamat,
Ezüst nyomot hagyott már akkor is,
Komoly nyomot parányi rózsaujja.
S most olyan más az útja...
Vezetném és Ő vezet engemet.
Csak azt tudom, a Te utadon jár,
Magasságos,
De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja, - én senki vagyok,
Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Szent Bálint, - a Kr.u. 269. február 14-én,
  2016-02-14 18:02:57, vasárnap
 
  Szent Bálint, - a Kr.u. 269. február 14-én,
hitéért kivégzett római pap volt .
A szerelmesek védőszentje lett. Miért?
Mert szép szokása volt,
a római ifjú házaspárokat,
saját kertjéből szedett virágcsokorral
megörvendeztetni.
A jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé lett, -
a 14. századtól.
Köszöntsük egymást is, e napon!
Annál is inkább, mert valamennyien,
vagy voltunk, vagy vagyunk,
(minden ellenkező híresztelés ellenére,
ez lehetséges,
még az 50. házassági évfordulón túl is,
én csak tudom!)
- vagy leszünk szerelmesek.
Adjon Isten szép szerelmet,
- akinek még nincs.
Akinek pedig már van, borítsa virágba,
s tegye gyümölcsözővé,
hogy ÉDES HAZÁNKNAK IS
LEGYEN HASZNA BELŐLE!
Sajnos, úgy tűnik, -
a mai fiatalok nem képesek felnőni
az érett szerelmi vallomáshoz.
Nem szánnak kellő időt és energiát arra,
hogy megismerjék,
- először önmagukat!
És Őt, - kit a jó Isten annyi ember közül
szép ajándékul, - neki küld.
Aki ki tudja mondani szerelmének,
a FELELŐSSÉGTELJES IGENT,
- amely, egy életre vállalja a másikat, -
annak igaz ünnep az a pillanat!
S az, - örökké tart!
(Bálint naptól függetlenül, - is...)
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Boldog Özséb
  2015-01-21 11:03:11, szerda
 
  BOLDOG ÖZSÉB
'Nevéhez fűződik a magyar eredetű szerzetesrend. a pálosok alapítása és megszervezése, amely mind vallási, mind művelődésügyi téren igen jelentős szerepet játszott nemcsak hazánk, hanem a szomszédos népek kultúrájának történetében is. '
Boldog Özséb Magyarország akkori fővárosában, Esztergomban született 1200 körül derék és előkelő szülőktől. Teremtőjéhez és Megváltójához éjjel és nappal jámbor imádságokkal könyörgött. Sokat virrasztott, és minden idejét Isten tiszteletére, elmélkedésre vagy tanulásra fordította ez a rendkívül értelmes ifjú. Minden percet kihasznált. Érdemeiért korán esztergomi kanonoknak nevezték ki. Gyakran vendégül látta a magányos barlangokban lakó embereket, akiknek társaságát annyira megkedvelte, hogy elhatározta, ő maga is elhagyja a világot. A tatárjárás után 1245 táján társaival a Pilisbe vonult remetének. Az isteni kegyelem fényétől megvilágosítva 1250-ben a magyar remetéket egybegyűjtötte és Esztergom közelében a Szent Kereszt tiszteletére kis templomot és monostort épített. 1262-ben IV. Orbán pápától Szent Ágoston Reguláját kérte rendje számára, amelyet azonban nem nyerhetett el a remetetestvérek nagyfokú szegénysége miatt. Ezért a pápa megbízásából Pál, veszprémi püspök adott a remeteközösségnek életszabályt. Remetetestvéreivel még 20 évig élt közösségben, amelyet Első Remete Szent Pál oltalmába ajánlott. Végül testvéreit Isten és a felebarát szeretetére buzdítva és őket üdvös tanításokkal megerősítve 1270. január 20-án elhunyt az Úrban. (Gyöngyösi Gergelynek Az Első Remete Szent Pál rendjében levő remete testvérek élete című könyvéből). Sírját és a Szent Kereszt monostort a törökök valószínűleg már 1526-ban elpusztították. Folyamatos tisztelete miatt az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2004. november 16-án, a Pálos Rendi Naptár megerősítése alkalmával engedélyezte, hogy őt boldogok között tisztelhessük.
'A fehér ruhás pálosok öt házban éltek Magyarországon.
Ma hozzávetőlegesen 300 pálos szerzetes él a világ különböző tájain: 11 lengyelországi, 1 horvát, 1 római, 1 svéd és 3 amerikai házban. Pálosok gondozzák a világhírű czestochowai kegyhelyet.'
Forrás ~ Internet
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Szent Margit Legendája
  2015-01-19 17:01:50, hétfő
 
 

- A Margit-legenda nyomán -

Erős fogadással megfogadta IV. Béla király, hogy ha Isten még egyszer országába visszavezeti, és népét ismét felemeli, egyetlen lányát neki ajánlja, apácának nevelteti. Fogadásáról nem is feledkezett meg, és amikor egyetlen leánya, a kicsi Margit a tizedik évét betöltötte, bizony kolostorba küldte. Ott nevelkedett a király egyetlen leánya, távol az édesanyja jó szavától, távol a díszes és kényelmes palotától.

Ahogy nőtt, növekedett, egyre inkább távolodott a világi hiúságtól, és közeledett az egyházi tanításokhoz. Az apácák klastromában élt a Nyulak szigetén, amelyet később róla Margit-szigetnek neveztek el.

Híre járt a közeli országokban, de még a távoli tartományokban is, hogy van Béla királynak egy szépséges szép lánya, s egymás után érkeztek a kérők Magyarországra. Megkérte Margitot a cseh király őfelsége, s megkérték sokan mások is, de ő annyira utálta a világi hiúságokat és gyönyörűségeket, hogy hallani sem akart házasságról.

Messze földről jöttek szerzetesek és apácák, de jöttek nagy nemes özvegyasszonyok, nagy uraknak és fejedelmeknek feleségei is, hogy a királykisasszony szent életében gyönyörködjenek.

Mert Szent Margit mindig térdre ereszkedett Jézus és Szűz Mária képe előtt, úgyhogy a sok térdeplés miatt térdének kalácsai megdagadtak és megkeményedtek. Életének minden napján örült, ha magát megalázhatta, és az apácanővéreknek szolgálatot tehetett. Amennyivel felülmúlta őket méltóságával és nemességével, annyival inkább iparkodott magát megalázni előttük.

A nemes magyar király egyetlen lánya, az ország büszkesége ott főzött a konyhán, elmosta a tálakat és a fazekakat, és hordta a tüzelőt. Télen is ő tisztította a halat, ezért aztán kezének bőre meghasadozott, s a vére kiserkedt.

Történt egyszer, hogy Szabina nővér, Donát úr leánya rákot főzött vacsorára a nővéreknek. De főzés közben a fazék a parázs közé esett, és mindenestül kigyulladt. Szabina nővér csak sikoltozott, de nem mert a fazékhoz nyúlni. Akkor lépett be Margit asszony, és kivette az izzó parázs közül. De halljatok csodát: a tűz sem kezét, sem ruháját nem égette meg.

A szent szűz a kolostor ebédlőjében is szolgált: felsöpört, kiszolgálta a nővéreket, s egy falatot sem evett addig, míg a többiek az asztaltól felkeltek. De különben is, hogy magát megalázza, mindenkor a második asztalnál evett, miképpen a szolgálólányok.

Történt egyszer, hogy a szent szűz a nővérek kézmosó vizét, amelyet közösen használtak, ki akarta vinni, de a nagy csebret egyedül nem bírta. Ezért magához szólított egy nővért, éppen Boboldi ispán lányát, a büszke Csengét. Azt mondta neki:

-Szerető atyámfia, vigyük együtt a moslékos csebret!

Csenge nővér semmit sem szólt, kivitte a csebret Margittal, de amikor az udvarra értek, letette a csebret, és a moslékos vízzel a szent szűzet arcul verte. Margit pedig ezt békességgel elszenvedte, elmosolyodott, és azt mondta:

- Szerető atyámfia, mit művelsz?

Ilyen szeretet és alázatosság élt a szent szűz szívében.

De híre járt egyszerűségének és engedelmességének is. A közedényekkel megelégedett, az étel hitványát válogatta, s panaszát soha ember nem hallotta. Amit a főnökasszony parancsolt, elsőnek teljesítette.

Ha a nővérek közül valamelyiknek atyja, anyja vagy rokona meghalt, a szent szűz mindjárt felkereste, vele sírt, és azt mondta:

- Akarta volna az Úristen, szerető atyámfia, hogy inkább énnekem történt volna, hogy nem tenéked.

Ha pedig a nővérek közül valaki meghalt, a szent szűz addig nem távozott a testétől, míg el nem temették, hanem ott imádkozott a holttest mellett, s úgy megsiratta, mintha rokona lett volna.

Ez a szentséges szűz nagyon szerette a szegényeket, és maga is szegénységben akart élni. Ruhája mindig szakadozott és foltos volt. Néha a sárból vett fel posztófoltokat, és azzal foltozta meg köntösét.

Történt egyszer, hogy IV. Béla király eljött a lányához. Szent Margit nem mert atyja színe elé kerülni, mert erősen rongyos volt a köntöse. Hirtelen elfutott Kandida nővérhez, és megkérte, hogy foltot vessen a köntösére. Kandida nővér nagy munkával foltozta meg, mert a köntös már úgy elrongyolódott, hogy Margit asszony karjának húsa alóla kilátszott. Amikor pedig a főnővér, aki a ruhát osztotta, Margitot meglátta, azt mondta neki:

- Asszonyom, én teneked jobb palástot adok.

De Margit asszony azt felelte:

- Ne úgy tégy, szerető atyámfia! Két hitvány palástot varrj össze, és foltozd meg, azt viselem én.

Fején egyszerű velumot, fátyolt hordott, mint a többi nővérek. De amikor meglátta, hogy a szolgálólányok durva, goromba fejkendőt hordanak, elcserélte a magáéval, és az övét a szolgálóknak adta. A sarui is mind leszakadoztak a lábáról. Amikor mindezt a főnökasszony látta, azt mondta a szent szűznek:

- Ha ezt a te atyád és anyád megtudnák, rajtunk nagy szégyent tennének.

De Szent Margit asszony azt mondta erre:

- Kérlek tégedet, szerető anyám, a Jézus szerelméért, hagyjad, hogy én ígyen tegyek.

A szent szűz ágya csak egy földre vetett gyékény volt, erre néha egy kődarabot tett párnának. Ezen nyugodott a magyar király lánya.

Vezeklőövvel, korbácsolással testét erősen gyötörte, soha pihenést magának nem engedett. Ezért kora ifjúságában nagyon elgyengült, és érezte, hogy halála közeledik. Amikor az egyik nővért elsiratták, azt mondta a főnökasszonynak:

- Én szerelmes anyám, én leszek az első a nővér után, aki meghalok.

És ez így is történt. Amikor a szentséges szűz megbetegedett, odahívatta a főnökasszonyt, és átadta neki az ő ládájának kulcsát.

Ó, szerető atyámfiai, akarat szerint való szegénységnek szeretői, tartói és kívánói, kik a mezítelen Jézust követitek, lássátok, nézzétek, hajoljatok jól oda és lássátok, mit lelt a főnökasszony a magyar király lányának kincsesládájában! A szent szűznek ezek voltak a kincsei: ciliciumok vagy vezeklőövek a derék sanyargatására. Az egyik megszakadozott már a gyakori viselés miatt, a másik cilicium pedig vasból készült, hogy nagy keménységgel szorítsa a testet. Egy vessző is volt ott, melyre a szent szűz sündisznóbőrt erősített, s azzal ostorozta magát. Találtak két nemezkapcát, melyek kétfelől hegyes vasszegekkel voltak kiverve, ezeket viselte a szent szűz a lábán.

Ezek voltak Margit asszony kincsei, melyekkel érdemeket gyűjtött, és ezekkel az érdemekkel segíti most a hozzá folyamodó bűnösöket.

Betegségének tizenharmadik napján, huszonkilenc esztendős korában a szent szűz elnyugodott az Úrban. Legottan a szentséges szűznek az orcája csodálatos fényességgel megfényesedett, s olyan szép világosság támadt a szemealatt, mintha egész arcát megaranyozták volna.

Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

Forrás ~ Internet
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 42 
2019.04 2019. Május 2019.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 16 db bejegyzés
e év: 159 db bejegyzés
Összes: 7933 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 90
  • e Hét: 90
  • e Hónap: 5229
  • e Év: 53360
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.