Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Jókai Mór
  2017-01-19 13:00:24, csütörtök
 
 JÓKAI MÓR - IDÉZETEK, VERSEkJókai Mór (Komárom, 1825. Február 19.- Budapest, 1904. Május 5.), a márciusi ifjak
egyike, regényíró, a ,,nagy magyar mesemondó", országgyűlési képviselő, főrendiházi tag,
a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-tanácsának tagja, a Szent István-rend lovagja,
a Kisfaludy Társaság tagja, 1876-től 1903-ig a Petőfi Társaság elnöke, a Dugonics Társaság tiszteletbeli tagja

Jókai mindmáig a legolvasottabb magyar író. Jókaival lett teljessé a magyar romantika.
Életműve a száznál is több kötetben felidézi a nemzeti múlt egészének látomását, és
tanúsítja azt az utat, amelyet a magyar társadalom a nemesi világtól a kibontakozó polgári
világig megtett.Link


Link

Jókai Mór: Egy magyar nábob
Link
"Adj a népnek szabadságot: mindent adtál neki;
tedd rabszolgává: elvetted mindenét.""Ah, a bor az felvidít,
lelkesít, elméssé tesz,
bátorságra hevít,
szerelmet költ,
kiszínezi, szivárványossá
teszi ezt a szürke világot.
Eltemeti a bút,
feltámasztja a reményt,
demokratává teszi a magyart,
Úrrá teszi a szegényt.""Amely sebet kard vágott, az begyógyul, de amit éles nyelv vág, holtig elfáj."Az ambíció igen jótékony indulat. S ezt a kellemes érzést a szegény emberek
monopolizálják. Ha az ambíció a magasabb szférákba kerül, ott már elfajul
nagyravágyássá. Olyan, mint a retek: lapályon termesztve édes ízű, hegyvidéken
elültetve keserű, mint a torma."Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig.
Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak;
megtalálsz a falevélben, mikor lehull;
meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik;
s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.""Azt mondják, "hazug kutya"! Pedig a kutya nem hazudik. Másképp ugat,
ha tolvaj jár a tanyán, másképpen, ha a gazdája jött meg, vonít, ha
veszedelmet érez: de soha meg nem téveszti a maga ugatását.
A kutyában van becsület. Csak az ember tud hazudni. Az az igazi ugatás
"Bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, és emberré a ló.""Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan
indultunk el."CSAK EGY DÉLUTÁN"Ülj ide mellém, fogd meg a kezem,
Hagyd, hogy behunyva maradjon szemem.
Nem kérdezek, és most te se beszélj,
Hallgasd, ahogy a csend nekünk mesél.

A hétköznapok kínjai után,
Legyen szép ünnep ez a délután.
Nem kell ígéret, nagy fogadkozás,
Csak ez a csendes, néma kézfogás.Úgy menj el majd, hogy észre ne vegyem,
Milyen gyorsan múlt az én ünnepem.
Valóság volt? Lehet, álom csupán,
Hogy a miénk volt egy egész délután.""Csodálatos az, amit egy nő megbír! - Egy nő, aki anya; - egy anya,
aki szeret."

/A kőszívű ember fiai/"Egyetlen jótettnek emléke jobban világít miutánunk, mint ezer fáklyának lobogása.""Egy kincs van minden nemzetnek adva,
Míg azt megőrzi híven, addig él.
E kincs neve: az édes anyanyelv.""Az egymásra néző szemek beszédében megértett kérdések és feleletek
cserélődnek: vers az; a legszebb költemény: rím nélkül, asszonánc nélkül,
metrum nélkül.""Elfelejtheti valaki szerelmét, el bosszúját, elvesztett gazdagságát;
de múzsáját soha! Visszatér az hozzá, akárhányszor elűzi s gyönyörökkel
árasztja el szívét.""Esni csak lefelé lehet, felfelé soha.""Az ég nem a csillagoknál kezdődik,
hanem a fűszálak hegyénél.""A férfi sorsa a nő."

Jókai Mór: Enyém, tied, övéA gyermekévek benyomásait tartsd emlékedben, mert azok tiszteletre
méltók. Egyenes úton járj, igaz légy, mert az a legkönnyebb és a
legboldogítóbb szerep. Érzéseiddel ne légy pazar, de akinek odaadtad,
ahhoz légy hű! S hogyha olykor keresztutakra vezet az élet, kérj tanácsot
tenszívedtől, gondolj azokra, kik onnan felülről néznek le rád, atyád és
anyád szellemére, s úgy cselekedjél, hogy ők boldognak lássanak téged."Ha tudnád, hogy milyen szép a világ; dehogy hagynád azt magadtól elzárva
tartani! Ha tudnád, hogy milyen édes a szerelem, dehogy ismernél törvényt,
mely azt megtiltja tőled! Ha tudnád, hogy mennyire bűnös minden ember;
dehogy szégyenlenéd magadat előttük."

/Egy az Isten/"Ha azt mondjuk valakinek "öreg ember", az szelíd megtisztelés, de ha
azt mondjuk "vén ember", az már ócsárlás; a "vén asszony" pedig
éppen háborús eset.""A harag rossz tanácsadó, de a büszkeség még rosszabb ...""A haza nem oszt ajándékokat, a haza áldozatokat követel.""A hazugság a gyöngék fegyvere.""Hogy volnánk mi szegény emberek,
mikor nekem itt vagy te;
teneked meg itt vagyok én!""A jövendő terhe vállaidon fekszik; légy erős, légy törhetetlen, hogy azt
diadalmasan elviselhesd!",,Kell, hogy történjenek olyan csodák, amiket tíz nemzedék
megemlegessen. Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a
szíveket megerősíték. Hóhérpallost a futó rab szolgahadnak!
Addig nem fog győzni a szabadság ügye, Amíg a magyar nemzet
saját áruló korcsivadékának hulláiból olyan hegyet nem rak, Mint
a Mátra, s a döghalom tetején az utolsó áruló apát a saját fia le
nem nyakazza!"

/A lőcsei fehér asszony/


"A kihullott könny megbosszulja magát azon, aki okozá.""A kisgyermeket nem hiába nevezik angyalkának. "Angelosz"
eredetiben azt teszi, hogy "küldött". Egy más világ küldötte az.
Egy más világé, melynek ismeretlen delejes hatása sugárzik a
gyermekarcból, gyermekszemből azokra, akikhez küldve lett.
A gyermekek szemében van néha bizonyos kék sugárzat,
amely bűvölő erővel bír; mely beszélni tud, s azt a színt elveszti
a szem, mikor beszélni megtanul az ajk; ez a sajátszerű kék
szivárvány csak gyermekszemekben észlelhető.""Koldusok nemzete vagyunk, kik magokat uraknak álmodják."LEGYEN ÚGY, MINT MÉG NEM VOLT


Adja Isten, hogy a miről
Apáink csak álmot láttak,
Megérhessük a kezdetét
Egy jövendő jobb világnak:
A hol ember el nem rontja,
A mit az ég szánt javunkra,
Közös oltár építésre
Indul hiven minden munka;
Viruló föld fel az égre
S viszsza a derült égbolt,
Egymással átölelkezve,
Vált gyönyörteljes mosolyt, -
- - Legyen úgy, mint még nem volt.

Adja Isten: a jutalom
Érje eztán a híveket;
Veritéktől ázott földön
Arassanak, a kik vetnek;
Nem ingyen, nem alamizsnát
Kér e nemzet! A jobb létért
Adja vérét, veritékét,
Adja, ha kell, lelkét, éltét!
Nem kiván mást, csupán azt, hogy
Munkás kezeit feloldd:
S nem irígyel aztán többé
Sem francziát, sem angolt. -
- - Legyen úgy, mint még nem volt.

Adjon Isten egyetértést!
Hadd találjon minden testvér
Édes közös szülőföldén
Tetteinek egy nemes tért;
Se nyelv, se hit különbsége
Szíveink közt gát ne légyen!
Versenyezzünk csak a honnak
Szerelmében, az erényben.
S kiket a mult rémes álma
Oly keserűn széttagolt,
Lássuk meg a megjövendölt
Egy pásztort és egy akolt! -
- - Legyen úgy, mint még nem volt.

Legelső magyar: a király,
A második: a nemzet.
Harmadik - nincs. - E két egység
Több elosztást nem szenved.
Ha fejétől a szivéig
Egy gondolat hatja át,
- Gondolat, mely tetté válik, -
Az eggyé forrott hazát:
Megpróbálta már a fél-föld,
Megpróbálta a fél-hold,
Hogy honáért küzdve, e nép
Megtört, de meg nem hajolt!

Legyen úgy, mint hajdan volt!"Meghalni egy ügyért, melyet imádunk, s melyben hiszünk - emberi
becsvágy; ámde meghalni egy ügyért, melyet imádunk, de melyben
sohasem hittünk - emberfölötti áldozat. Amazok "derék emberek",
de az a "hős"."

/Az arany ember/"Mikor az éj leszáll s a csillagok feljőnek, mikor a világ szavai elhalnak,
elkezd beszélni a természet, akkor a végtelen mindenség megnyílik
s az ember lelke lát."Milyen különös az, miszerint az emberben két egészen különböző lény
dolgozik: az ész és a szív; s aszerint, amint az egyik vagy másik lesz
túlnyomóvá, változik át az ember jelleme, sorsa, élete, úgy, hogy
mondhatni: ,,Mindenki két különböző embert foglal magában, az egyik
az ész, a másik a szív embere. A szív és az ész két különböző ember...""Mindenfelé keressük a magyar nemzetet; kinn Ázsiában, fenn a Jeges-
tengernél, hátul az őshistóriában, magasan a fényes rangúaknál, csak
ott nem keressük, ahol van: körülöttünk és a mai napon."


"Mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak,
s az igaz szavak nem mindig szépek.""Mikor valaki egy rossz tettet akar elkövetni, akkor gondolja meg jó
hosszasan, hogy mi következése lesz annak; de mikor jót kell tenni,
tegye abban a percben, amikor eszébe jutott, s ne törődjék vele,
hogy mi lesz annak a vége."

/A gazdag szegények/


"Nézd el ezt a rózsát a kezedben, még most alig fakadt ki, de ha ráfújom
a forró leheletem, egyik levele a másik után kifeslik. Légy te nekem ilyen
sárga rózsám, nyisd ki a lelkedet, nyisd ki a szívedet előttem, akármit vallasz
meg, nem haragszom érte, megbocsátok érte, akárhogy összetöröd vele
a szívemet.""Ostoba piktor az idő, mentől tovább dolgozik az arcképünkön,
annál jobban elrontja azt."

Ötven év visszhangja"Óh, mennyivel nehezebb teher a szerelem, mint a gyűlölet, mennyivel
nehezebb eltitkolni azt, mint emezt."

/Egy magyar nábob/"Pedig hiszen a pénz mindenható. Mennyi szerelmet lehetne kapni
érte! Hamis, hazudott szerelmet, mosolygó arcok ragyogását, kik azt
nem érzik; tiltott, bűnös szerelmet, kik azt titkolják; csak ennek az
egynek a szerelmét nem, aki igazán, híven, boldogan szerethet.

"Az arany ember (1873)/
-


"Semmit sem utálok úgy, mint a hazugságot. Azt mondják, "hazug
kutya"! Pedig a kutya nem hazudik. Másképp ugat, ha tolvaj jár a
tanyán, másképpen, ha a gazdája jött meg, vonít, ha veszedelmet
érez: de soha meg nem téveszti a maga ugatását. A kutyában van
becsület. Csak az ember tud hazudni. Az az igazi ugatás."

/Sárga rózsa/"A szív minden kebelben egyaránt dobog, s van az életnek oly boldog
kora, melyben minden szívdobbanás azt mondja: szeretni kell. Feltűnik
a vágyó érzelem előtt egy-egy rokonszenvű arc, az érzelem lágy viasza
elfogadja annak benyomatát, s viseli, míg egy másik el nem törli onnan,
vagy pedig viseli örökké; annak csak erényeit ismeri, annak bűneit
megbocsátja, azért tűr, azért szenved, azért csalatkozik, és mégis hisz,
mégis szeret; és ez a szenvedés, csalódás, ez a hit és szeretet - az
ifjúkor bohósága."A SZÓZAT
leforditva gyászmagyarra.


Jobb pártnak rendületlenül
Légy hive gyászmagyar!
Bölcsed itt, majdan zsirod is,
S a "fátyol", mely takar!

Te kivüled itt senkinek
Nincsen számára hely,
Alkotmány, provisorium:
Ott élned, laknod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid bora folyt,
Hol minden restóráczió
Egy ezrest elpakolt.

Itt küzdtenek borért a hős
Kortesek hadai,
Itt törtek össze poharat
Tyukodnak botjai,

Ittasság! Itten hordozák
Sáros zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
Hosszú asztal alatt.

És annyi köpeny-forgatás
S szinváltozás után
Ha senki meg nem élhet is,
Mink élünk a hazán.

S népek hazája, egységes
Osztrák birodalom,
Husz évi hizelgés kiált:
"Tányérod hadd nyalom!"

Az nem lehet, hogy annyi toll
Hiába annyit irt,
Hogy stempli, accis és trafik,
Ne legyen approbirt.

Az nem lehet, hogy ispán, pap,
Gróf, főtiszt, pressbüró,
Hiába korteskedjenek, -
S hát a sok főbiró?

Még jönni kell, még jőni fog
A muszka, ki után
Vezetni egykor küldeténk,
Vezetjük ujra tán.

Vagy menni fog, ha menni kell
A miniszterium,
S utána jön vagy Tiszapárt,
Vagy provisorium.

Már így is, úgy is penziót
Nekünk adni muszáj.
Bár kigyót-békát kiabál
Ránk sok nagy torku száj.

Légy hive rendületlenül
A jobbnak gyászmagyar!
Ez osztja most a hivatalt
S nyugdíjba ez takar.

Rajtad kívül itt senkinek
Nincsen számára hely,
Légy nagy szamár, vagy kis szamár,
Hivatalt kapnod kell.""Titkos írás az arc, de annak, aki a kulcsát bírja, nyitott könyv."


"Többet ér baráttal a szegénység porában feküdni, mint ellenséggel
együtt a hatalom trónján fényleni.""Ültess fát!
Hogyha másért nem, lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz,
Gondot ő visel reád.
Jó tavasszal nyit virágot:
Messze érzed illatát,
Kis madárka száll reája:
Ingyen hallhatod dalát."

/Ültess fát./"Valakinek a becsületét ellopni nemcsak azért legsúlyosabb, mert a
becsület a legdrágább kincse mindenkinek, hanem azért is, mert azt
legnehezebb visszaadni."

 
 
0 komment , kategória:  Jókai Mór  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2020.06 2020. Július 2020.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 6 db bejegyzés
e év: 156 db bejegyzés
Összes: 3963 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1894
  • e Hét: 16420
  • e Hónap: 25681
  • e Év: 348613
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.