Belépés
skorpiolilike.blog.xfree.hu
"A szeretet és a bizalom elválaszthatatlanok! Egyik sem létezik a másik nélkül." P Marika
2016.01.12
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Balázs Béla - WAN-HU-CSEN KÖNYVE
  2014-06-07 05:50:30, szombat
 
  Balázs Béla
WAN-HU-CSEN KÖNYVE
(Kínai mese)


Liu-Csang városában élet egy Wan-Hu-Csen nevű szegény ember. Szülei elég sok pénzt hagytak rá, és rokonai is vagyonos népek voltak. De Wan-Hu-Csen semmiféle becsületes munkát nem szívelt: sem kereskedni nem akart a sárkányvitorlás bárkákon, sem a selyemszövéshez nem volt kedve. Tudós könyvekkel foglalkozott minduntalan, és az állami vizsgákat akarta letenni, hogy hivatalnok legyen. De Wan-Hu-Csen ostoba volt. Az első Csin-fokot sem sikerült elérnie. Így lassan elszegényedett, tehát a rokonai is kitagadták, sőt még csúfot is űztek belőle. Ezt kell tudnunk Wan-Hu-Csenről.
Li-Fan a kormányzó lánya volt, akinek liliomarca szerelmet gyújtott Wan-Hu-Csen szívében. De Li-Fan is csak nevette őt. A kormányzó pedig elfogta egy levelét, mely így szólt:


Óh, kedvesem, be messze vagy tőlem,
Messze vagy, mint szobámtól a hold,
Fehér képed szívem fenekén reszket,
Mint a hold képe szobám padlóján.


Akkor a kormányzó kidobatta házából a szegény, dologtalan és ostoba kérőt.
E nagy szégyen után Wan-Hu-Csen kerülte az embereket, és lesütött szemmel kóborolt magányos utakon. Estenden pedig bús szívvel ült a sovány mécsvilágnál, fehér rizshártyái és barna boroskorsója előtt. Wan-Hu-Csen könyvet írt. Azért voltak előtte fehér rizshártyái és barna boroskorsója. Az ősök történeteit írta össze, és ama nevezetes kalandokat, melyekbe oly gyakran keveredtek emberek halottak szellemeivel, rókákkal, virágok lelkével és különböző madarakkal. Hűségesen és pontosan jegyezte ő fel e történeteket, és soha hazug kitalálást beléjük nem írt. De mióta eltiltották a liliomarcú Li-Fan látásától, a vágyódás elviselhetetlen kínja annyira emésztette, hogy történetet gondolt ki egy Li-Fan nevű leányról, és finom szálú ecsetjével most már azt írta mindig fehér rizshártyáira. De az ő Li-Fanja még szebb volt ám, mint ez a liu-csangi, és nem kormányzó lánya volt csak, hanem hatalmas mandariné és száz szolgáló szolgálta. Messze lakott ő, a fehér almafavirágok völgyében, és nem nevetett mindig, nem is mondott kegyetlen tréfákat, hanem sápadt arccal, vágyakozva ült ablakában, és könnyes szemmel nézett ki északra, Wang herceg kastélya felé, miközben e verset mondta:


,,Óh, kedvesem, be messze vagy tőlem,
Messze vagy, mint szobámtól a hold,
Fehér képed szívem fenekén reszket,
Mint a hold képe szobám padlóján."


Most Li-Fan mondotta e szavakat, és Wan-Hu-Csen szíve belefacsarodott, úgy sajnálta. ,,De csak hadd fájjon neki" - mondogatta. - ,,Hadd fájjon neki is" - keményítette magát.
Egy este kiégett az olaj Wan-Hu-Csen mécseséből, és ezért nem írhatott tovább. Betűzte hát ecsetjét az asztal repedésébe a csésze mellett, hogy nedves pamacsa felfelé álljon, és ne piszkolja be kiterített rizshártyáit. Aztán nézte vágytól felborzolt szívvel, hogy hull be a nagy telihold kis kamrája imbolygó sötétjébe, és látta, hogy ezüst ujját belemártja a csésze piros borába, és ráteszi cirógatva a rizshártyára, Li-Fan tussal rajzolt szép nevére. Akkor Wan-Hu-Csen szeméből kicsordult a könny, és így szólt: ,,Óh be közel vagy hozzám szép, szomorú Li-Fan, finom szálú ecsetem hegyéből csordultál ki, és a fehér almafavirágok völgye itt terül el fehér rizshártyáimon. Mégis milyen elhagyatva ülök itt sötét szobámban. Eljönnél-e hozzám, ha hívnálak, és hallod-e, ha kiáltok: ,,Li-Fan!... Óh Li-Fan!!..."
Alighogy kiáltott, Wan-Hu-Csen észrevette, hogy a csészéje mellett álló ecsetnek szálai végükön kigöndörödnek, azután széthajolnak, mint valami kis pálmafa ágai. A kis tusszínű fa mindjárt rügyezni is kezdett, és apró fekete levelek serkedtek fényes fekete ágakon. A kis ecsetfa fekete koronájára rásütött a hold, és himbáló árnyékot vetett az asztalra. Akkor a kis fa legtetejéről egy kis fekete levél hullott le karikázva bele a csészébe, és úszott a bor színén. Amint azonban nedves lett, felkunkorodtak szélei, és kis fekete csolnak lett belőle. Wan-Hu-Csen észrevette, hogy egy picike, finom leány ül a csolnakban, és úszik feléje a bor színén. Wan-Hu-Csen kisujját a csésze szélére tette, és Li-Fan a csolnakból rálépett.
- Itt vagyok, uram - mondotta alig hallható finom ezüst hangon. - Eljöttem a fehér almafavirágok völgyéből, mert hívtál.
- Óh, drága, szép Li-Fan - felelte Wan-Hu-Csen boldogan -, be régen, be régen várlak itt egyedül, elhagyatva. Tekints hát rám. Mért fordítod el halovány arcod mindig északra nézve?
- Messze északon van az én kedvesem kastélya, Wang hercegé.
- Óh, fordulj felém, szép Li-Fan, hiszen magamnak írtalak én téged, mert szeretlek, és oly egyedül vagyok.
Li-Fan kitárta észak felé karjait:


,,Óh, kedvesem de messze vagy tőlem,
Messze vagy, mint szobámtól a hold."


- Valóban így írtam szavaidat én magam - mondta Wan-Hu-Csen türelmetlenül. - De Wang herceget csak azért gondoltam ki, mert hiszen magam nem léphettem be a könyvbe. Óh, könyörülj rajtam. Csak egy pillantást!...
- ,,Fehér képed szívem fenekén reszket" - énekelte tovább a kis Li-Fan.
- Szívtelen vagy, Li-Fan. Látod, Wang herceg gazdag és boldog, én pedig szegény és elhagyatott vagyok. Mégis inkább ama tengerbe öntöd örömeid korsóját, minthogy engem, szomjazót itatnál vele, pedig ecsetemből született a te herceged és te magad is.
- Nem tehetek róla - felelte Li-Fan búsan -, így születtem ecsetedtől.
Akkor Wan-Hu-Csen haragra gerjedt. - Hát csak menj vissza a könyvbe. Majd meglátod, mi lesz!
Alighogy ezt kimondta, Li-Fan eltűnt, és a kis fekete fa is becsukódott hegyes ecsetté. Másnap Wan-Hu-Csen új fejezetet írt vele könyvébe, melynek ez volt a címe: ,,Wang herceg szörnyű halála". Abban gonosz rablók kegyetlenül lemészárolták Wang herceget.
Wan-Hu-Csen azon az estén megint hívni akarta Li-Fant, de a sajnálat elszorította torkát. Nem tudott volna a szegény Li-Fan szemébe nézni. Alighogy lefeküdt aludni, Wang herceg szelleme jelent meg álmában, és a bambuszágy szélére ült. - ,,Megöltél engem, Wan-Hu-Csen - mondotta szomorúan -, de én Li-Fan sorsán bánkódom csak, aki özvegy szívvel maradt a fehér almafavirágok völgyében. Segíts rajta, mert elviselhetetlen az élete." Ennyit mondott csak a szellem és eltűnt.
Másnap reggel mindjárt rizshártyái elé ült Wan-Hu-Csen, de ecsetje nem mozdult. Mitévő legyen? Újabb vetélytársat írjon magának? Tépelődésben múlt el a nap, és este megint csak nem merte magához hívni Li-Fant, mert szégyellte magát. Azonban alighogy elaludt, megjelent Wang herceg szelleme, és még szomorúbb volt, mint az elmúlt éjen. - ,,Kérlek, kedves Wan-Hu-Csen - mondotta -, vigasztald meg szegény özvegy Li-Fant. Ha már engem megölettél, hívd el magadhoz és szeressed te, mert a szerelemtől felborzolt asszonyszívnek elviselhetetlen az élete férfi nélkül." - Ennyit mondott és eltűnt.
Akkor Wan-Hu-Csen felébredt. A hold járt kis szobája sötétjében, és ezüst ujjakkal rizshártyáit lapozgatta. Wan-Hu-Csen felkelt és az asztalhoz ült. Ecsetjét beszúrta a repedésbe a csésze mellé, és félénk szégyenlős hangon kiáltotta Li-Fan nevét. Akkor az ecset szálai kigöndörödtek, a kis fekete fa lombosodott, és mikor remegő kis koronája már kerek árnyékot vetett az asztalra, lehullott tetejéről a kis fekete levél a csészébe. Szélei felkunkorodtak, és úszott a kis csónak a bor színén, és hozta Li-Fant. Wan-Hu-Csen a csésze peremére tette kis ujját, és Li-Fan kiszállt. Kisírt, halvány arca keresztülsütött a gyászfátyolon. - Hívtál, uram - mondotta. - Eljöttem a fehér almafavirágok völgyéből, ahol most szerelem nélkül sivatagban élek.
- Óh, bocsáss meg nekem, drága Li-Fan - dadogta Wan-Hu-Csen. De Li-Fan leszállt tenyeréről a földre és nőni kezdett. Nemsokára gyönyörű sugár leány állt Wan-Hu-Csen előtt. Haja és szemei feketék voltak, mint a fényes tus, fiatal bőre pedig fehéren ragyogott, mint a friss rizshártya papír. Wan-Hu-Csen elragadtatva nézte.
- Óh, gyönyörű Li-Fan - mondotta -, meg tudnál nekem bocsátani szörnyű kegyetlenségemért?
Li-Fan azonban nem felelt e szavakra, hanem Wan-Hu-Csen felé tárta csillogó karjait, miközben fogai közt dúdolta:


,,Édes képed szívem fenekén reszket,
Mint a hold képe szobám padlóján!"


- Óh, Li-Fan, ha szívembe láttál volna - így folytatta Wan-Hu-Csen -, megértetted volna tettemet.
Akkor Li-Fan mosolygott, és szép nagy fogain megcsillant a hold. - Nem így szoktak beszélgetni az ifjak - mondta -, mikor leányt fogadnak éjjeli vendégül. Ha így folytatod, kedves Wan-Hu-Csen, még elhiszem rokonaidnak, hogy csakugyan ostoba vagy.
Akkor Wan-Hu-Csen elszégyellte magát, megragadta Li-Fan átlátszó ujjait, és ölébe vonta őt. Boldogan ölelték át egymást, boldogan feküdtek le, és boldogan szerették egymást hajnalig. Mikor a remegő nádfüggöny réseibe vékony fehér léceket illesztett be a reggel, Li-Fan elbúcsúzott és visszatért a könyvbe.
Másnap Wan-Hu-Csen a gazdag emberek jóságos mosolyával ült rizshártyái előtt, és ajándékokat írt Li-Fannak. Drága hímzett selymeket írt neki és művészi ékszereket, melyeknek kövér kövei alá bódító illatszerek vannak rejtve. Este megint magához hívta Li-Fant, és attól fogva minden este. Nappal pedig elhalmozta kedvesét ajándékokkal. Gyönyörű tavat írt a fehér almafavirágok völgyébe, annak partjára kastélyt, ragyogó jádeból. Ébenfa fuvolák ébresztették és altatták benne Li-Fant, és arany bárkák úsztatták a tavon a telihold elébe. És epedő szerelmes verseket írt számára, melyekkel vágyatta maga után, és perzselő szerelmi tüzet írt a vérébe, hogy vágytól remegve érkezzék hozzája este. Li-Fan szerelmes hálával borult ölébe minden éjjel, de néha jóságosan figyelmeztette. - ,,Ne szítsad vérem tüzét szakadatlanul, mert megárt neked, drága Wan-Hu-Csen, el fogja égetni fiatalságodat." - De Wan-Hu-Csen evvel nem törődött. Ha kifáradtak a csókba, egymás mellett ültek a bambuszágyon, és lábaik árnyékát összekeverte a padlón a hold. A fehér almafavirágok völgyéről beszéltek, melyben minden oly szép és csendes, melyben nem pusztítanak viharok, sem ősz és öregség, mert ott nincs uralma a halálnak. A fehér almafavirágok völgyében a mozdulatlan ifjúság szélcsendjét őrzik az örök betűk falai.
Így telt az idő, és egy év múlva fiuk született. Mikor Li-Fan először hozta magával a vörösbor színén úszva, Wan-Hu-Csen észrevette, hogy a kis fekete levélcsónak mélyebben jár, és gondolta, hogy nagyobb teher lehet benne.
- Óh, Wan-Hu-Csen - szólt Li-Fan, mikor kiszállt -, sok gyönyörű ajándékodért most végre én is hozhatok valamit. Íme, fiunk. De nézd jól meg, kit adott nekünk vissza a titokzatos sors.
- Hiszen ez Wang herceg! - kiáltotta Wan-Hu-Csen. - Most már egészen boldog lehetek, mert lelkem nyugalmát visszaadta nekem méhed.
A gyermeknek haja és szeme fekete volt, mint a tus és bőre fehér, mint a fényes rizspapír. Apjánál maradt, anyja pedig eljött minden éjjel, és így teltek az évek nyugalmas boldogságban. Wang herceg nemsokára emlékezett is előbbi életére, de megbocsátott Wan-Hu-Csennek. Rendkívül eszes fiú volt. Tízesztendős korában apja összes könyveit betéve tudta, és Wan-Hu-Csen bánatos irigységgel megnyugodott benne, hogy le fogja tenni az állami vizsgákat, és többre fogja vinni, mint ő.
Akkoriban Wan-Hu-Csen különben is bánatos volt, mert észrevette, hogy öregszik. Haja őszülni, arca ráncosodni kezdett. Li-Fan szemrehányásokat tett neki, mondván: ,,Látod-e, mondtam, hogy ne szítsad minduntalan szerelmes szomjúságomat. Szép ifjúságod elégett benne."
- Nem az ártott, kedves Li-Fan - csóválta fejét Wan-Hu-Csen. - Hanem mi emberek öregszünk.
Nem is az ősz hajszálak és a ráncok fájtak neki leginkább, hanem az, hogy Li-Fan mindig egyformán fiatal maradt, és úgy érezte, mintha távolodnék tőle: egy megállíthatatlan sötét bárka vitte el lassan a parttól. Hanem a könyvében semmi sem változott. Egy nap sem múlott el azóta, és Li-Fan oly ifjú volt, mint az első éjszakán. Még egy gondja volt Wan-Hu-Csennek. A pénze egészen elfogyott ezen évek alatt. Házikójának fala megrepedezett, ablakai beszakadtak, becsurgott a víz és befújt a szél, és az öregedő Wan-Hu-Csen álla alá húzott térdekkel kuporodott meg bambuszágyán, és röstellte ezt Li-Fan előtt, aki hímzett selymekbe öltözve, művészi ékszerekkel megrakottan, mint egy császári paripa jött el hozzá éjjelenként. Mert a könyvben nem változott semmi. Li-Fan jáde-palotáját nem kellett tatarozni.
Mindez nagyon megfájdította Wan-Hu-Csen szívét. De egy napon azt vette észre, hogy már enni sem tud adni fiának, Wang hercegnek. Már ezt nem bírta elviselni. Kézen fogta a tizenkétesztendős szép fiút, és bement a városba, hogy valamelyik gazdag rokonának gondjára bízza. De hiába kopogtatta a díszesen faragott ajtókat. Rokonai elűzték őt, és csúfolódva kacagták rongyos és piszkos ruháját. Wan-Hu-Csen véres szívvel kullogott hazafelé fiával, Wang herceggel. Akkor elmentek a kormányzó háza előtt. Egy gyászruhás előkelő öreg asszony szállt ki éppen kocsijából.
- Kié ez a gyönyörű fiú? - kérdezte Wan-Hu-Csent.
- Enyém. Előbbi életében megöltem, és most megöl engem, hogy nem tudom életben tartani.
- Add hát nekem - felelte az asszony. - Az én házamban jó nevelésben lesz része.
Wan-Hu-Csen sírva búcsúzott el fiától, Wang hercegtől, és lassan hazakullogott. Hideg eső esett, és ő fázott és sáros lett. Mikor házához ért, megfordult ajtajában, és kinézett a világba. ,,Itt minden elromlik és rossz - mondotta. - Itt romoljak el már én is, mint a házam?" - Azután fehér rizshártyái elé ült és hívta Li-Fant.
- Mért sírsz? - kérdezte a liliomarcú ragyogó asszony és megsimogatta Wan-Hu-Csen őszülő fejét.
Wan-Hu-Csen elpanaszolta minden bánatát. Li-Fan hallgatta, aztán csendes szemekkel a szemébe nézett.
- Nem jönnél el velem a fehér almafavirágok völgyébe? - mondta. - Ragyogó jade-palotám vár a tó partján. Az ébenfa fuvolák zenéje még nem hangzott el, a hold még nem merült a tóba, és egy szirom sem hullott le azóta az almafákról. Mert ott nem pusztítanak viharok, mint itt, sem az ősz, sem az öregség, ott nincs hatalma a halálnak. A mozdulatlan ifjúság szélcsendjét őrzik ott az örök betűk áthághatatlan falai.
- ,,Óh, de hogyan juthatnék én el oda, Li-Fan."
- ,,Írjad magad oda, ahogyan engem odaírtál és Wang herceget."
És úgy történt. Másnap a kis Wang herceg kereste apját, mert csodálatos hírt akart vele közölni. A kormányzóék házában megtudta, hogy Li-Fan, a kormányzó lánya tizenhárom évvel ezelőtt, éppen, mikor Wan-Hu-Csen könyvét írni kezdte, meghalt. Később megjelent anyja álmában. Akkor már teherben volt. - Ne sírjatok értem - mondotta anyjának -, mert boldogan élek a fehér almafavirágok völgyében.
De a kis Wang herceg nem találta meg apját sehol az egész házban. Észrevette azonban, hogy újabb fejezet van írva a könyvhöz. A címe ez volt: ,,Wan-Hu-Csen megérkezése a fehér almafavirágok völgyébe".
A kis Wang herceg magával vitte apja könyvét, és mindig nagy tiszteletben tartotta. Idővel hatalmas mandarin lett belőle.

 
 
0 komment , kategória:  Klasszikus kínai tanmesék  
A ZENE hatalma...
  2014-05-04 16:54:38, vasárnap
 
  A ZENE HATALMA


Amikor Ven citerázott, a madarak körülrepkedték, s a halak kiugráltak a vízből. Elhagyta otthonát és Sziang mesterhez szegődött. Három hosszú éven át tartotta kezében a hangszert, anélkül hogy egyetlen dalt is játszott volna. Sziang mester azt mondta:

- Menj most már haza.

Ven félretette a citerát és felsóhajtott:

- Nem az a baj, hogy nem tudok a húrokkal bánni, nem mintha nem jutnának eszembe a dallamok. Az, ami bennem él, nem a húrokon múlik, az, ami bennem él, nem a hangokon múlik. Ameddig nem éltem szívem mélyében, hogyan mondhatnám ki azt, ami benne van. Ezért nem merem a kezemet megmozdítani, ezért nem merem a húrokat megérinteni.

Kis idő múltával ismét Sziang mester elé lépett. A mester azt kérdezte:

- Nos, mi van a citerával?

Ven felelt:

- Most megtörtént. Kérlek, hallgasd meg játékomat.

Ezután tavasszal a Sang-húrt pengette, a nyolcadik fuvolahanggal kísérve. Ilyenkor egyszerű hűvös szél támadt, füvek és fák virágba borultak. Ősszel a második fuvolahang kíséretében a Csin-húrt pengette. Szelíden áramlott ilyenkor a langyos levegő, növények és fák teljes díszben pompáztak ott. Aztán a tizenegyedik fuvolahang kíséretében a Jü-húrt pengette. Most jött a zúzmara és a hó, és befagytak a tavak. Jégdarabok úsztak a folyamon. Aztán a Csi-húrt pengette és hozzá az ötödik fuvolahangot. Most a nap melege szúrós forró lett és a kemény jég egyszerre összeomlott. De végül a Kung-húrt pengette együtt a másik négy húrral, és játszó szellők zizegtek. Az égen szerencsét hozó felhő úsztak, édes harmat csepegett, és zúgtak a források.

(Lie-Ce)
 
 
0 komment , kategória:  Klasszikus kínai tanmesék  
Rövidlátás
  2011-04-07 07:51:55, csütörtök
 
  RÖVIDLÁTÁS


Két rövidlátó ember minduntalan az éles szemével dicsekedett.
Valaki hírül adta nekik, hogy a templomban emléktáblát helyeznek el. Mindketten szerették volna tudni, mi lesz a tábla szövege. A táblaavatás napján együtt mentek a templomba. Felnéztek a templom homlokzatára, egyikük megszólalt:
- Nézd csak, nem azok az írásjelek vannak felírva, hogy "Fényesség" és "Becsületesség?"
A másik bólintott.
- A kisebbek meg, azokat biztos nem tudod kiolvasni, azt jelentik: X. Y. írása, ennek meg ennek a hónapnak ezen és ezen a napján!
Egy járókelő megkérdezte, mit bámulnak. Amikor megmondták, a járókelő elnevette magát
- A táblát még fel sem tették, hogyan tudnátok elolvasni, mit írtak rá?
Xiao Lin Xin Ya (Válogatott tréfák)*
 
 
0 komment , kategória:  Klasszikus kínai tanmesék  
Az ügyefogyott paraszt
  2011-04-07 07:44:04, csütörtök
 
 


AZ ÜGYEFOGYOTT PARASZT

Az öreg paraszt darabka földet birtokolt. Tutyimutyi embervolt, ám jobban szerette, ha béketűrőnek nevezik.
Egy nap odajön hozzá egy ember.
- A szomszédod ráengedte a bivalyát a rizsföldedre.
- Ó, bizonyára véletlen! - felelte a paraszt. Másnap odajön hozzá valaki más.
- A szomszédod a te rizsföldedről aratja a rizst!
- Gyenge lett a termése. Hadd arassa, nincsen abban semmi rossz - így a paraszt. Béketűrése mind bátrabbá tette szomszédait, akiknek megnőtt az étvágyuk: szerettek volna megkaparintani jó darabot a földjéből, levágni az ágakat a családi sírboltja fölé ültetett fáról.
Ez több volt annál, amit az öreg paraszt elviselt volna. Elment a szomszédjához, megkérdezte, miért vett el egy darabot a földjéből.
- Te meg miről beszélsz? - támadt rá a szomszéd. - Együtt fordítottuk termőre azt a földet, és soha nem jelöltük ki a határt. Azt mondod, én vettem el egy darabot a földedből, amikor ennek épp az ellenkezője igaz!
- Rendben van. Akkor mondd meg, miért vágtad le az ágakat a családi sírboltunk fölötti fáról?
- Miért nem vitted odébb a családi sírboltodat? - vitatkozott a szomszéd. - Annak a fának a gyökerei átnyúlnak a földembe, ágai ráhajolnak a földemre. Ehhez mit szólsz? Az öreg paraszt megrázta a fejét, nem tudott visszavágni.
- Ó, jaj ! - mondta. - Az én hibám, csakis az én hibám! Nem téged kellett volna szomszédnak választanom.
Pu Li Zi
 
 
0 komment , kategória:  Klasszikus kínai tanmesék  
Ajándék galambok...
  2011-03-20 16:59:58, vasárnap
 
 AJÁNDÉK GALAMBOK


Handanban az a szokás járta, hogy újév előtt galambokat fogtak és ajándékoztak a hercegnek.
A galambok olyan örömet okoztak a herceg számára, hogy minden ajándékozót gazdagon megjutalmazott. Valaki egyszer megkérdezte a herceget, mi a magyarázata a szokásnak.
- Jólelkűségem jeléül újévkor szabadon engedem az összes galambot - felelte a herceg.
- Mivel alattvalóid tudják, hogy szabadon engeded a galambokat, igyekeznek minél többet elkapni - érvelt a kérdező. - És közben rengeteg galambot megölnek. Ha valóban nem akarsz kárt tenni a galambokban, helyesebben tennéd, ha alattvalóidnak megtiltanád, hogy megfogják őket. Ha csak azért fogatod meg a galambokat, hogy szabadon engedhesd őket, jólelkűséged nem hozhatja helyre a mérhetetlen kárt, amit okozol.
A herceg egyetértett vele.

Lie Zi
 
 
0 komment , kategória:  Klasszikus kínai tanmesék  
Túl sok ösvény
  2011-03-20 13:33:50, vasárnap
 
 

TÚL SOK ÖSVÉNY


Yang Zi mester szomszédjának elkóborolt a báránya, kiküldte hát összes emberét a bárány keresésére, és megkérte Yang Zi szolgáját, tartson ő is velük.
- Micsoda! - rikácsolt Yang Zi. - Ennyi emberre van szükséged, hogy megkeress egy bárányt?
- De hisz annyi ösvény van itt, ki tudja, merre ment - magyarázkodott a szomszéd.
Amikor a szolga visszatért, Yang Zi megkérdezte:
- No, megtaláltátok a bárányt?
A szolga azt felelte, nem. Akkor Yang Zi megkérdezte, hogyhogy nem tudták megtalálni.
- Túl sok az ösvény - felelte a szolga. - Egyik ösvény beletorkollik a másikba, nem tudtuk eldönteni, melyiket válasszuk, így aztán visszafordultunk.
Yang Zi gondolkodóba esett. Hosszú ideig nem szólt semmit, egész nap el se mosolyodott.
Tanítványait meglepte a viselkedése.
- Egyetlen bárány nem a világ - vigasztalták mesterüket -, meg aztán nem is a tiéd volt. Miért lettél hát ilyen szótlan és komor?
Yang Zi nem válaszolt, és tanítványai tanácstalanok voltak. Egyikük, Mengsheng Yang megpróbálta kifejteni, mi játszódhat le a mesterben.
- Ha túl sok az ösvény - mondaná a mester -, az ember nem találja meg az elkóborolt bárányt. Ha egy tanítványnak túl szerteágazó az érdeklődése, elaprózza az idejét. Minden tudás ugyanazon forrásból ered, de a tudáshoz sokféle módon lehet eljutni. Ha tévútra lépsz, csak úgy kerülhetsz a helyes ösvényre, ha visszatérsz a kiindulóponthoz, az igazság forrásához. Mivel Yang Zi tanítványa vagy, tőle akarod megszerezni a tudást, add neki át magad teljes mértékben, különben soha nem fogod megérteni a mestert.

Lie Zi


 
 
0 komment , kategória:  Klasszikus kínai tanmesék  
A platánfa kivágása
  2011-01-22 10:08:10, szombat
 
 
A PLATÁNFA KIVÁGÁSA

Egy ember kertjében kiszáradt a platánfa. A szomszédja ezt mondta neki:

- Kiszáradt fa szerencsétlenséget hoz. Jobban tennéd, ha kivágnád.

Amint az ember kivágta a fát, a szomszéd nyomban kérlelni kezdte, adjon belőle valamennyit tűzifának.

"A szomszédnak tűzifára volt szüksége" gondolta a kiszáradt fa gazdája mérgesen. "Ezért vágatta ki velem a fát. Eddig jó szomszédok voltunk, de most túljárt az eszemen, ezt nem hagyom annyiban."

Lie Zi
 
 
0 komment , kategória:  Klasszikus kínai tanmesék  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2185 db bejegyzés
Összes: 54935 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 499
  • e Hét: 15508
  • e Hónap: 44291
  • e Év: 1080068
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.