Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Csonka Emil:Szálasi küzdelmei3
  2011-03-08 15:12:18, kedd
 
 
Csonka Emil:
Szálasi küzdelmeiből -- Hogyan történt a hatalom átvétele? III. rész

II.

ÚT: A BÖRTÖN

Szálasi: Mozgalmunkban a börtön és szabadság édestestvérek: az első utat jelöl, a másik célt mutat!

ECKHARDT TIBOR LELEPLEZI A LÁZÍTÓKAT.

Az Úr 1937-ik esztendejében, amikor a magyar sajtó egybehangzóan üldözte már a hazai nemzetiszocialisták ténykedéseit, a fővárosi napilapok hasábjain új név jelent meg: Szálasi Ferenc neve. A sajtó, mely a nemzetiszocialista mozgalmakat szidalmazta ezúttal még feneketlenebb gyűlölettel és számítással rohamozta, ostorozta és igyekezett elnémítani Szálasi Ferencet és népi mozgalmát. A sajtó viselkedése és kommentárjai éreztették, hogy ezúttal már nem a nemzetiszocialista mozgalmakkal szembeni gúny, nevetségesség, lekicsinylés fegyverével kell szembeszállni a nacionalista és szocialista elveket hirdető új nemzetiszocialista vezéregyéniséggel, hanem hideg és megfontolt számítással, mert az új vezér különbözik a nemzetiszocializmus nevében eddig ténykedő és nyilatkozó politikusoktól. Különbözik minden tekintetben, forradalmibb és határozottabb, bátrabb és cselekvőbb, érettebb és állhatatosabb. Szálasi Ferencnek eszmerendszere van, pozitív célkitűzése, gyakorlati terve és elszántsága, hogy terveit, a magyar nemzetiszocializmus megvalósítását végre is hajtsa.

Minden eszközt meg kellett tehát ragadni, hogy a mindjobban erősödő és népszerűsödő Szálasi-mozgalmat csírájában felszámoltassák. A sajtó gyűlölködésén túl a nagydobot először a hírhedt Eckhardt Tibor ütötte meg a parlamentben. Erélyesen követelte a kormánytól a Szálasi-mozgalom ténykedésének kivizsgálását és felszámolását.

1937 április 13-án esik először szó a képviselőház bizottsági üléstermében Szálasi Ferencről és mozgalmáról, a népakarat pártjáról. A zsidóság által felbérelt és támogatott kisgazda Eckhardt Tibor következik szólásra. A szélsőséges izgatások ügyével foglalkozik.

Nem vagyok hajlandó magamat eltéríteni attól, --- mondotta --- hogy a legerélyesebben követeljem a kormány szigorú intézkedéseit a szélsőséges izgatások megszüntetésére.« Aktatáskájából elővett egy nyomtatott papírlapot és kijelentette, hogy leteszi a bizottság asztalára azoknak az adatoknak egy kis töredékét, amelyek önmagukban is bizonyítják, hogy kik a lázítók ebben az országban, kik lázítanak a törvényes rend ellen. Hangoztatta, hogy ez az izgatás mindeddig nem részesült erélyes megtorlásban a hatóság részéről. Felhívta a kormányt, hogy végre cselekedjék. Majd részleteket olvasott fel a nyomtatott röpcéduláróI, amely a Szálasi-féle népakarat pártjának mozgalmi harci utasítását tartalmazta.

MI A HATALOM TELJES BIRTOKOSAI ÉS NEM RÉSZESEI AKARUNK LENNI...

A harcutasítás így hangzik:

...Szabad csatamezén, az életben akarjuk és fogjuk a magyarság ellenségeit csatára kényszeríteni és velük véglegesen leszámolunk. Mi a hatalom teljes birtokosai és nem részesei akarunk lenni. Mi nem politizálunk, hanem harcra készülünk és rövidesen harcba is bocsátkozunk. A testvérek szakítsanak a passzív magatartással... Lelkes munkájukkal, megbízhatóságukkal, vasfegyelmükkel és áldozatkészségükkel a vezetői helyre rászolgált testvéreink politikai és taktikai képzésüket el fogják nyerni. A politikai vagy mozgalmi szervezkedéseket az tette tönkre, hogy idealisták kezdték, de politikai szélhámosok és ideálisan gondolkodó bitangok fejezték be. Ezt a bitangolást, ezt a reálisan gondolkodó politikai pimaszt irtani fogjuk. Nem ismerünk kegyelmet ezek számára...

Az idézeteket --- ahogy az egykori tudósító beszámol --- a bizottság tagjai nagy felháborodással és élénk közbekiáltásokkal fogadták.

Az akkori igazságügyminiszter a beszédbe kapcsolódva többek között a következő kijelentéseket tette:

Elég erősnek tartom magamat, hogy az agitációval szembeszálljak... A legutóbbi időkben utasítást adtam az ügyészségnek, de nemcsak a szavak kedvéért, hanem azért, hogy azt kövessék is... A közeljövőben már jelentkezni is fognak az intézkedések eredményei.

AZ EREDMÉNYEK JELENTKEZNEK

Lázár Andor ígéretét valóra váltotta. Néhány napon belül megkezdődött a Népakarat Pártjának gyökeres felszámolása és Szálasi Ferenc ellen megindultak a komolyabb bűnügyi eljárások.

Egykorú sajtótermékek beszámolását közöljük, hogy láthassuk a jelen eseményei közepette, miként vélekedett a zsidóság járszalagjára fűzött, a zsidók által függésben tartott kormányzatok újságírása a népi forradalom erős akaratú és határozott törekvésű politikusáról, Szálasi Ferencről. Hű kép bontakozik ki előttünk a beszámoló nyomán arról a szenzációhajhászó szellemről, mely áthatotta a korabeli sajtót, de egyszersmind láthatjuk azt is, hogy Szálasi Ferenc személyével milyen nagy mértékben foglalkoztak mindenütt hatalmas cikkekben.

A fejlett sajtótechnika hivatalos kérésre úgy állította be Szálasi mozgalmát, mintha az kommunista céllal szervezkednék. Éppen ezért valamennyi lap a Szálasi-perről szóló cikkek második alcímeként kommunista szervezkedés leleplezését is közölte, együtt jelentették a nemzetiszocialista és baloldali szervezkedés elleni bűnügyeket, hogy ezzel azonosnak tüntessék fel a kettőt. Ez csak egyik mozzanata az ezernyi változatnak, amellyel a nemzetiszocialista célkitűzéseket és vezéregyéniségeket hamis beállításban igyekeztek a közvélemény előtt megismertetni. Az 1937 április 17-i lap így számol be az eseményről, az igazságügyminiszter erélyes intézkedéseinek és Eckhardt követeléseinek eredményéről:

Erélyes rendőri intézkedések a szélsőséges szervezkedések ellen.

Őrizetbe vették Szálasy Ferencet, a Nemzet Akaratának Pártja vezérét.

Letartóztattak 12 kommunistát.

A budapesti főkapitányság politikai osztálya dr. Hetényi Imre főkapitányhelyettes vezetésével csütörtökön és a péntekre virradó éjszaka két feltűnő és nagyarányú intézkedést tett: két szélsőséges szervezkedést leplezett le.

Razziaszerűen rajtaütött a Nemzet Akaratának Pártján, továbbá leleplezett egy kommunista összeesküvést, amelynek az volt a célja, hogy a kommunistákat a börtönökben segélyezze.

A kormány és a rendőri hatóságok már hónapok óta figyelték a szélsőséges szervezkedéseket és annak minden részletéről pontosan tájékozódtak. Kivárták a kedvező alkalmat és amikor ez elérkezett, a rendőrség lecsapott, hogy meghiúsítson minden mozgolódást. Az eredmény:

Szálasi Ferenc nyugalmazott őrnagyot őrizetbe vették a főkapitányságon, tizenkét kommunistát letartóztattak, 33 kommunistát pedig a toloncházba kísértek, ahol közigazgatási eljárás indult ellenük.

A főkapitányságon Hetényi Imre már hónapokkal ezelőtt megbízta két legkiválóbb detektívcsoportjának vezetőjét, dr. Hivesy Jenőt és Rétlaky János detektívfőfelügyelőket, hogy a jobboldali szélsőséges mozgalmakat éppolyan szívóssággal kísérjék figyelemmel, mint amilyen megfeszített munkával tartják kezüket a kommunista szervezkedések összeesküvőin. A rendőrség pontosan értesült minden eseményről, ami Szálasi Ferenc körül történt, egymásután kerültek a főkapitányság politikai osztályára röpiratok és amikor megállapították, hogy ezekben az írásművekben bűncselekmények rejtőznek, minden esetben megindult Szálasi ellen a bűnügyi eljárás.

A politikai világ a rendőrség munkájával párhuzamosan szintén figyelte az eseményeket és a közelmúltban Eckhardt Tibor Darányi Kálmán miniszterelnök figyelmét is felhívta azokra a titkos ülésekre, amelyeken Szálasi Ferenc szervezkedett nemcsak Budapesten, hanem az egész országban. Lazító röpiratokat adott át Eckhardt a miniszterelnöknek, azokat az iratokat, amelyek miatt az ügyészség eljárást indított a nyugalmazott őrnagy ellen, sőt néhány nappal ezelőtt már el is készítette vádiratát, úgyhogy Szálasi április végén már vádlottként áll a törvényszék elé izgatás miatt.

A KORMÁNY RENDET CSINÁL

A kormány és a hatóságok már ősz óta rendszeresen figyelték a Szálasi-féle szervezkedést, amelynek minden részletéről időről-időre pontosan tájékozódott a kormányhatalom. Az ellenzéki sürgetéstől függetlenül is a kormány már régóta elhatározta, hogy kivárva a kedvező alkalmat, erélyesen közbelép, hogy letörje ezt a szélsőséges szervezkedést is.

Csütörtökön Hetényi főkapitányhelyettes már alkalmasnak találta az időpontot: a detektívek megkapták az utasítást: razzia! Lehetetlenné kell tenni a további szervezkedést és a szervezkedőket azonnal be kell kísérni a rendőrségre.

Este hét órakor dr. Sombor-Schweinitzer József rendőrfőtanácsos adta ki az utasítást: meg kell lepni a NAP párthelyiségét, akit ott találnak bekísérni a rendőrségre, a párt röpiratait, iratait, könyveit lefoglalni, házkutatás a Hollán-utca 10. számú házban Szálasi lakásán, házkutatás a Mecset-utca 8. számú házban, Held János nyomdájában. A rendőrség összes autóit szolgálatba állították, körülbelül fél nyolckor a detektívek egyszerre mind a három helyen megjelentek.

A Nap-utca 19. számú ház földszintjének 2. számú kétszobás lakását bérelte ki három hónappal ezelőtt Szálasi Ferenc. A lakás a párthelyiség. A kapu mellett a ház falán kis fehér tábla van kiszögezve, píros a kerete, zöld betűi a következők:

A Nemzet Akaratának Pártja

NAP

Új Magyar Munkás

szerkesztősége

A párthelyiség ajtaján kis tábla van, amelyen Szálasi Ferenc neve szerepel.

Amikor a detektívek megérkeztek, huszonnégy férfi tartózkodott a szobákban. A detektívek elállták az ajtókat. A férfiakat, Szálasi pártjának tagjait egymásután vitték az utcán várakozó autókba, majd a VIII. kerületi rendőrkapitányságra és később a főkapitányság politikai osztályára.

SZÁLASIT BEVISZIK A RENDŐRSÉGRE

Ezután megkezdődött a házkutatás. Röpirathegyek, könyvhalmok sorakoztak egymás mellett. Két mázsa röpirat és könyv a főkapitányság politikai osztályára került.

--- Hol van Szálasi? --- kérdezték a detektívek a házkutatás befejezése után Pazár Gábortól, a pártvezér egyik emberétől.

--- Pomázra utazott, --- volt a válasz --- egy gyűlésen vett részt.

A detektívek vártak. Este tíz óra volt, amikor csengettek az ajtón: Szálasi Ferenc megérkezett. A rendőrtisztviselők felszólították, hogy kövesse őket a rendőrségre, majd lepecsételték a helyiség ajtajait.

Mialatt ezek az események a Nap-utcában lejátszódtak, detektívek mentek a Hollán-utca 10. számú házba.

A detektívek itt is házkutatást tartottak, itt is iratokat, könyveket foglaltak le és szállítottak be a főkapitányságra. Ezek a jelenetek ugyanakkor megismétlődtek a Mecset-utca 8. számú házban, ahol Held János nyomdász műhelyében készült a NAP röpiratainak egy része.

A főkapitányságon Sombor-Schweinitzer rendőrtanácsos két részre osztotta a munkát. A detektívek egyik csoportja az előállítottak személyi adatait vette fel. Kiderült, hogy a huszonöt előállított közül huszonhárom egyszerű tagja a pártnak. Kisfizetésű tisztviselők, munkanélküli emberek, akiket megtévesztett az a rengeteg ígéret és szép szó, amit a nyugalmazott őrnagy sűrűn megjelenő röpirataiban felhalmozott.

A munka derekán Schweinitzerék részletes jelentést tettek az eseményekről Hetényi Imrének; aki azt az utasítást adta, hogy pontosan át kell vizsgálni a lazító röpiratok tartalmát. Egymásután lapoztak át a hatalmas kötegeket, a párt tagjainak névsorát.

SZÁLASI ESKÜJE

Szálasi pártjának tagnévsorából megállapították, hogy a NAP-nak 8400 tagja van, ezeknek legnagyobb része vidékről rekrutálódott. A falvakban a »tízek tanácsát« szervezte meg és ezek titkos üléseken vettek részt. A titkos üléseket Suttogók-nak nevezték. A »suttogó« elnöke is szép címet kapott: Zászlósúr. Ezeken a suttogókon beszélték meg az ország jövő államformáját, amely a parancsuralom alapján állana és amelynek vezére Szálasi Ferenc lenne. A tagok, mielőtt beléptek a pártba, esküt tettek. Az eskü furcsa szövege a következő:

»Hiszek az élő Istenben, hiszek az élő nemzetben, hiszek az Ősföld Életszövetségnek meg nem alkuvó harcában, igaz győzelmében. Szent kötelességet vállalok a kapott feladat teljesítésére. Kötelességemből fakad számomra a jobb, amely az újjáteremtés szebb munkásságában megillető helyemet törvényesíti, biztosítja és megvédi! Titkot tartok, parancsot végrehajtok, az élő Isten engem úgy segéljen. Ámen!«

Az eskümintában szereplő Ősföld Életszövetség a NAP vidéki neve volt. A zászlósurak kötelessége volt a suttogót mindig ugyanazzal a szöveggel megnyitni. A szöveg a következő:

»A nemzettel a nemzetért! Isten, paraszt, polgár és katona nevében a suttogót megnyitom.«

Isten, paraszt, polgár és katona: ez az öt szó Szálasi minden röpiratában szerepel, a tervbevett diktatúrát ezekre a szavakra akarták alapozni a parancsuralomra törekvők.

A röpiratok között találták Szálasi egyik munkáját, amely egy hét füzetből álló sorozat első száma. Ennek »Cél és követelések« a címe. Az első oldalon Nagy-Magyarország térképe szerepel, fölötte a Nap, rajta valami furcsa kereszt. A füzet első fejezetének Hitvallás a címe, mottója pedig a következő: »Isten megadta, az Élet megerősítette, a Nép szentesíti, e Háromság végrehajtja!«

A Hitvallásban zavaros államerkölcsi értekezést tart Szálasi a jövőről, a jövő Magyarországáról, amelyet Hungária Egyesült Földeknek nevez. Itt fenyegetődzik azzal, hogy Nem állunk meg addig, amíg nagy célunkat elérjük!

Az iratok átvizsgálása után kiderült, hogy a Szálasy-féle röpiratok között nyilaskeresztes nyomtatvány is volt, természetesen ezeket is lefoglalták. Találtak 442 pengőt is: az összeg is a rendőrségen maradt.

SZÁLASI KIHALLGATÁSA

Ezután Schweinitzer főtanácsos maga elé vezettette Szálasit. A kihallgatás során elmondotta, hogy 39 éves, 1935-ben nyugdíjazták, vezérkari őrnagy volt. A rendőrfőtanácsos a kihallgatásról hosszú jegyzőkönyvet vett fel, amelyben Szálasi elmondotta gondolatmenetét, mindazokat a terveket, amelyeket már a röpiratokban is kifejtett.

Közben a szomszéd szobákban részletes jegyzőkönyveket vettek fel az előállítottakról, akiket Hetényi utasítására azután el is bocsátottak a rendőrségről, ötös csoportokban távozhattak a főkapitányság épületéből, minden csoportot egy-egy rendőr kísért le a gróf Vigyázó Ferenc-utcába.

Szálasi kihallgatásának befejezése után Schweinitzer közölte vele, hogy az éjszakát a nyomozás érdekében a főkapitányságon kell töltenie. A nyugalmazott őrnagynak természetesen nem lehetett észrevétele, az egyik detektív-szobában helyezték el, két detektív őrizte.

A vizsgálat természetesen ezzel még nem fejeződött be. Detektívek dolgoztak tovább, megállapították, hogy Szálasi a kommunistáktól ellesett sejtrendszer alapján szervezkedett és például ha egy-egy községben húsz híve akadt, az egyik tízek tanácsa nem tudott arról, hogy működik a faluban még egy tanács, amelynek tagjai szintén suttogókon --- titkos üléseken --- vesznek részt.

KIHÍRDETIK AZ ŐRIZETBEVÉTELT

Pénteken reggel nyolc órakor Hetényi Imre főkapitányhelyettes elé vezették Szálasit. Hetényi közölte vele, hogy a rendőrség őrizetbe veszi és ügye elbírálására átadja őt a főkapitányság bűnügyi osztályának. A rendőrségen lefoglalt könyvek, iratok, röpiratok és jegyzőkönyvek szintén a bűnügyi osztályra kerülnek, ahonnan az ügyészségre viszik majd át a kétmázsás nyomtatványhegyet.

Ezután a rendőrség a következő félhivatalos jelentést adta ki a Nemzet Akaratának Pártjának leleplezéséről:

A budapesti rendőrség politikai osztálya a belügyminiszter utasítására a budapesti királyi ügyészség határozata alapján 1937 április 15-én házkutatást tartott a Nemzet Akarata Pártjának Nap-utca 19. számú háztan lévő párthelyiségében és Szálasi Ferencnek Hollán-utca 10. szám alatti lakásán, továbbá Held János nyomdásznak Mecsek-utca 8. számú nyomdájában.

A párthelyiségben megtartott házkutatás alkalmával két mázsa röpiratot, jegyzőkönyvet, esküformákat, 442 pengő készpénzt, teljes tagnévsort és más iratokat foglaltak le. A talált anyag kivizsgálás alatt van.

--- Megállapítást nyert, hogy a párt teljesen diktatórikus alapon szervezkedett. Vezetőség nincsen. Maga Szálasi Ferenc a párt vezére. Az adminisztratív teendők dolgában dr. Erdélyi Kálmán magántisztviselő segédkezett neki. A párt vidéki szervezetének lenyomozása folyamatban van. A királyi ügyészség Szálasi Ferenc és társai ellen a büntető törvénykönyv 173. és 174. §-ai alapján az állam és társadalom törvényes rendjének felforgatására irányuló bűncselekmény miatt a büntetőeljárást megindította. Szálasi Ferencet a rendőrség őrizetbe vette és a további perrendszerű eljárás végett a királyi ügyészségnek fogja átadni.«

AZ ELSŐ ÍTÉLET: 3 HÓNAP, 3 ÉVI POLITIKAI JOGVESZTÉS

A tárgyalások és vizsgálatok következményeképpen vádat kovácsoltak Szálasi Ferenc ellen. Több tárgyalás után az elsőfokú bíróság meghozta az ítéletet. A büntetőtörvényszék elnöke a következőkép hirdette ki az ítéletet:

»Szálasi Ferencet az állam és társadalmi rend felforgatására irányuló izgatás és hit felekezet elleni izgatás vétsége címén három hónapi fogházra, valamint három évi hivatalvesztésre és politikai jogainak elvesztésére ítélte a bíróság.

Elrendelte a röpiratok összes példányainak elkobzását és az ügy jogerőre emelkedése után az ügyészséghez való átadását megsemmisítés céljából.

Az elnök ezután az ítélet terjedelmes indokolását ismertette.

--- A törvényszék a vád álláspontját fogadta el, mert megállapította, hogy hiánytalanul megvannak azok a tényálladékok, melyek a két bűncselekményt kimerítik. A vádlott hazafias felbuzdulásból cselekedett, de a törvényszék megítélése szerint rosszul felfogott hazafiság az, amikor azt állítja, hogy a zsidóság önzése és kapzsisága következtében zsidó állammá süllyedtünk.

--- Ilyet --- emelte fel hangját az elnök --- magyar ember még nem mondott és nem is írt soha.

--- Kétségtelen, hogy a marxista fogalmak szerint nem sokat számít az Isten, a hit, a haza, de ez nem azonosítható a zsidósággal.

--- A jogállamban, ahol rendnek kell lenni, nem jelenhetik meg ilyen röpirat, ez nem hazafiság, hanem bűn a magyar állam ellen.

--- Lehet a marxizmust és a kommunizmust tudományosan ismertetni, de nem úgy, akár az egyetem katedrájáról, akár a népgyűlésen, hogy az a nép körében izgalmakat szüljön. A haza szent fogalma alá akarja helyezni a vádlott a rablást és így a társadalom erőszakos felforgatására irányuló izgatást követte el.

--- A vádlott csak más festéket használt, --- folytatta az elnök --- de ugyanazt tette, mint a kommunisták. Súlyosan esik latba a vádlott személye, aki fegyelmezett, magasrangú katona, a bűncselekmény megítélésénél.

Ezután az elnök a büntetés kiszabásánál alkalmazott enyhítő és súlyosbító körülményeket ismertette:

--- A törvényszék enyhítő körülménynek vette, --- bár ez nem különös érdem egy katonatisztnél --- hogy büntetlen előéletű. Hazafisága --- rosszul felfogott hazafisága --- szintén enyhítő körülmény.

--- De súlyosbító körülményt is talált a törvényszék akkor, amikor megállapította, hogy a magyar katona, a fegyelmezettség őre, vétett a fegyelem ellen.

Szálasit fogházőre visszakísérte cellájába.«

ÚJABB VÁDAK, ÚJABB ÍTÉLETEK

1937 április 24-én hozták az első háromhavi ítéletet, ezt követték az újabb perek, vádak és újabb, súlyos szabadságvesztések. Államfelforgatás, nemzetgyalázás, lazítás címén indítottak újabb hajszát a nyugalmazott őrnagy ellen. A perek tárgyalása iránt minden alkalommal hatalmas érdeklődés nyilvánult meg. Ez a tény maga is jelezte, hogy olyan sorsdöntő pereket tárgyalnak, melyeket az egész Nemzet leplezetlen érdeklődése kísér, mert a vádlott az egész Nemzetért indította harcát.

Több letartóztatás, vizsgálati fogság, rendőri felügyelet után 1937 november végén állt ismét bírók előtt Szálasi, november 30-án kimondották az újabb, tízhónapi államfogházra szóló ítéletet --- lázadás bűncselekménye miatt. A vádbeszéd és az ítélet indokolása így hangzott:

»Bár Szálast mozgalma kétségen kívül az ő egyéni kezdeményezésén nyugodott, --- fejtegette az ügyészség képviselője --- de idegen eszmék és elgondolások adták meg az alapot tevékenységéhez s programja nem a magyar talajból fakadt.

--- Felteszem a kérdést, --- mondotta ezután --- honnan veszi Szálasi Ferenc azt az erkölcsi erőt, amellyel a nemzet életében ilyen döntő változást kíván létrehozni? Maga sem hiheti el magáról, hogy ehhez elegendő a túltengő öntudat, s az ezer sebtől vérző magyar politikai életben szabad futást kell engedni a még ki nem próbált új politikai elgondolásoknak. Ezt a mozgalmat nem történelmi erők vetették felszínre, hanem az elégedetlenség és a külföldön elért sikerek.

A továbbiakban részletesen foglalkozott Szálasi mozgalmának célkitűzéseivel s rámutatott arra, hogy a mozgalom pozitív célkitűzései ideálisak, negatív oldala, amit lerombolni akar, veszélyes, mert a romboló sohasem tudja, hogy az az út, amelyet kijelölt, hova fog vezetni. Szálasi első munkájában még akadémikusan foglalkozott politikai kérdésekkel, később azonban nyíltan fellépett a kormánnyal szemben és harci utasításában már illegális útra tért. Nem titkolja, hogy célja az alkotmányos rend lerombolása és új életforma létesítése. Elveti a parlamentarizmust, diktatúrát akar teremteni.«

VÁDLOTTAK PADJÁN --- EGY VITÉZ KATONA

--- Nem öröm vádlottak padján látni egy vitéz katonát, --- mondotta ezután az ügyész --- aki a nemzet jobb jövőjén aggódik, de el kell járni az ellen, aki Magyarország ezeréves tartópillérei ellen vezet rohamot. Szálasi politikai elgondolása élesen sérti a magyar történelem tradícióit. Olyan időket élünk, hogy azok a nemzetek, amelyek nem rendelkeznek ősi alkotmánnyal, alkotmányt és ősi mítoszt kreálnak, amely legjobban megfelel céljaiknak. Nekünk megvan az ősi alkotmányunk és szent-korona-mítoszunk, Szálasi ellenségesen áll szemben ezzel a gondolattal. Nem merülhet fel olyan nemzeti feladat, akár a legmodernebb szociális probléma sem, aminek a magyar alkotmány útjában állana. 1919 óta ilyen súlyos támadás a magyar alkotmányosságot nem érte. Mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy itt minden törekvés csak az alkotmány sáncain belül kereshet érvényesülést.

Végül olyan ítéletet kért az ügyész, amely nem mártírt avat, hanem megfelelően megbélyegzi a bíróság tekintélyével Szálasi bűncselekményét.

BŰNÖS LÁZADÁSRA SZÖVETKEZÉS VÉTSÉGÉBEN...

Délután 5 órakor ismét zsúfolásig megtelt a törvényszék nagy esküdtszéki terme. Szemák elnök vezetésével negyedhat órakor vonult be az ítélkező tanács. Szemák elnök mély csendben hirdette ki az ítéletet, amely szerint a büntetőtörvényszék Szálasi Ferencet bűnösnek mondja ki lázadásra való szövetkezés vétségében és ezért tízhónapi államfogházra ítéli. A vizsgálati fogságban eltöltött 12 napot a büntetésbe beszámítja, egyben elrendeli a vizsgálat során lefoglalt 450 pengőnek és több röpiratnak az elkobzását.

Az ítélet kihirdetése után Szemák tanácselnök megkezdte az ítélet indokolásának ismertetését.

Kiemelte, hogy Szálasi nemzeti akarat elnevezésű politikai pártot megalakítva, a szervezkedést eleinte nyilvánosan folytatta s a szervezkedés részleteiről a rendészeti hatóságok is tudomással bírtak. A pártban katonai fegyelem uralkodott, egyes ki nem derített párttagok pedig anyagiakban jelentős összegekkel támogatták a mozgalmat. 1937 márciusában a mozgalmat forradalmi megindulásra alkalmas szervezetté fejlesztette s az ekkor kiadott röplap tartalma szerint arra irányult, hogy a vádlottat és pártját a közhatalom birtokába juttassa. A vázolt jogsértő eredmény elérésére alkalmas tömörülést, a cselekmények elkövetésére alkalmas módokat s eszközöket a párt megalakításával s a pártnak a pártvezér utasításait gondolkodás nélkül követő szervezetté reformálásával megteremtette. Az újjászervezett pártban rajtaütés célzata rejtőzött, a párt működése az országlás rendjére állandó veszélyt jelentett s csak a pártvezér vádlott intését várta, hogy nyílt erőszakhoz folyamodjék. E lehetőség kiaknázásának megengedése a törvény, a jog, a szellemi erő helyébe a polgárháborút tenné a társadalmi meggyőzés eszközévé. A kifejtett okoknál fogva a vádlott pártmozgalmi tevékenységében a törvényszék a lázadásra való szövetkezés bűncselekményének tényálladékát ismerte fel.

A törvényszék enyhítő körülményként mérlegelte a vádlottnak a harctéren szerzett különleges érdemeit s azt, hogy tettének indító oka korláttalan politikai rajongása volt.

Az ítélet ellen az ügyész az eltérő minősítés s az enyhítő szakasz alkalmazása miatt, a védő és Szálasi Ferenc a bűnösség megállapítása miatt fellebbezést jelentett be.«

HÁROMÉVI FEGYHÁZ A CSILLAGBÖRTÖNBEN

Ismételt, soha nem szűnő vádak után 1938-ban újabb hatalmas per keletkezett, amely meghozta az utolsó ítéletet, kiszabta az összbüntetést és végrehajtotta Szálasi bebörtönzését.

1938 július 6-án mondotta el Szálasi az utolsó szó jogán beszédét --- augusztus 24-én hirdették ki az ítéletet: 3 évi fegyház.

A tárgyalás ezer érdekes részletben bővelkedik, elvi jelentőségű vita fejlődött ki vádlott és bírák között, --- de hiába volt az igazság, a tiszta és feddhetetlen szándék --- Szálasi Ferencet el kellett ítélni, be kellett börtönözni, mert így kívánta nemcsak a magyarországi, hanem a világzsidóság, így kívánták a kapitalista és plutokrata államok, elsősorban Anglia. Anglia annakidején attól tette függővé Magyarországra folyósítandó kölcsön kibocsátását, ha Szálasi Ferencet súlyos börtönre ítélik. Az ítéletet meghozó tanácselnök --- zsidó nővel élt vadházasságban. A régi rend, a plutokrata-marxista-judaista érdekcimboraság mindent elkövetett, hogy Szálasit eltüntessék, elnémítsák. Az ítélet előtt magas állást, szédületes jövedelmet, Amerikába való kivándorlást, élethossziglanra való bőséges gondoskodást és fejedelmi életet kínáltak a sima megoldást mindig jobban kedvelő zsidók és kiszolgálóik, Szálasi Ferenc azonban mereven és ridegen elutasított minden ilyen kísérletet. Nem alkudott. Küldetést érzett, népe megváltására indult. úgy vélte, hogy útjáról nincs letérés, mert a Nemzet sorsa függ munkája sikerétől és azzal a tudattal indult el, hogy útja tövises lesz, véres és verejtékes, mint a Kálvária. Tudta, hogy a szenvedést vállalni kell, Nagypéntek nélkül nincs feltámadás, és magyar népünk számára is egyéni életünk és szabadságunk feláldozásával példát kell mutatni és cselekvésre serkenteni. Végigjárta tehát a vádlottak padjait, emelt fővel állt mindenütt a bírák elé, vállalta az ítéleteket. A céltól soha nem hagyta magát elirányítani. A hatalomért küzdött, --- nem az önmagáért, hanem a népért való hatalomért. A hatalom kellett, --- hogy segíthessen népén és kivezethesse erkölcsi, szellemi és anyagi nyomorából. Ez volt a cél, --- az út pedig a börtön!

Út és Cél! Ezt adta kezdetben Szálasi! Célt mutatott és utat jelölt, amelyen célunkba érkezünk. A cél milliókat fellelkesített, az utat, a börtön és szenvedés útját ezrek és tízezrek vállalták. Szálasival együtt a hungaristák végtelen hosszú sora vonult be a börtönökbe, internáló táborokba, ezren és ezren vállalták az állásukból való elbocsátást, lefokozást, megszégyenítést és üldöztetést, mert előttük lebegett mindig a cél és a Szálasi Ferenc által mutatott példa: a vállalt áldozat. És valahányszor egy-egy hungarista átlépte a börtönbe vezető kaput, mindig elevenen élt szívében annak bizonyossága, amit Szálasi Ferenc mondott --- az utolsó szó jogán:

ÁLLAMRENDSZEREKET A KORSZELLEM ÉPÍT, VAGY BUKTAT

A vád ellenem, hogy az ezeréves alkotmány ellen török. Ez nem igaz. Én az 1848 és 1867 óta megváltoztatott alkotmány ellen harcolok, ez ellen török. A vád képviselője zavarosnak, értelmetlennek minősíti célkitűzéseimet. Elnök Úr, én nem lehetek istenibb Istennél. Isten is a káoszból teremtette a mindenséget és rendjét. Ezzel leszögezte az alaptörvényt, hogy minden rend rendetlenségtől születik meg. Ha az én célkitűzésem zavaros és értelmetlen, akkor csak azt vallom, hogy ebből a káoszból fog megszületni magyar népem boldogságának és jövőjének rendje. Krisztus Urunk isteni tana is csak háromszáz év múlva ültetődött át az emberiségbe, addig nem értették meg. Így nem az én feladatom, hogy egyes emberek ítélőképessége felett bírálatot mondjak.

A vád képviselője leszögezte, hogy az egyes államrendszerek azért buknak meg, mert az államhatalom nem él a hatalom eszközeivel és vezetőiben megszűnik a vezetés akarata, hogy az állam rendjének megbuktatását megakadályozza. Ha ez így volna, akkor még mai napjainkban is az Árpádházi államrendszernek kellene uralkodnia. De nem így van. Államrendszereket mindig a korszellem épít vagy buktat. Az új államrendszer beépítése magyar Hazánkba nem függ sem az államhatalomtól, sem Szálasi Ferenctől, hanem egyedül és kizáróan a korszellemet magáévá tevő magyar nemzetem szabad akaratelhatározásától.

Büszke, gőgösen büszke vagyok arra, hogy magyar nemzetem számára a koreszmétől parancsolt célt mutathatok, cselekvésemmel pedig utat, amelyre lépnie kell. Meggyőződésem, hogy Isten és Nemzetem akaratából az új életúton magyar népem alázatos szolgája lehetek és hogy eljön az idő, amikor Nemzetem akaratának végrehajtását megkezdhetem és nem háromszáz év múlva, hanem rövidesen.

 
 
0 komment , kategória:  Csonka Emil:Szálasi küzdelmei3  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 276
  • e Hét: 1318
  • e Hónap: 12861
  • e Év: 378351
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.