Regisztráció  Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Napraforgó a legtöbb lány, ahogy a virág, a fényre vár.Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll.... forognak a nap felé, pedig felhős az ég. Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 44 
Oláh Gábor: Szívemet kapatnám
  2018-07-10 07:33:08, kedd
 
  Oláh Gábor:

Szívemet kapatnám


Szivemet kapatnám szerelemre,
De bizony köszönet nincsen benne.
Ingatag, forgatag nyári árnyék
Testbeli párjára, hogy találnék?

Versz engem jó Isten, két karoddal.
Suhogtatsz fölöttem ostoroddal.
Emberi sziveket hideg kővé,
Változtatsz lelkemre jégesővé.

Reményem határát el is verted;
Pusztává haragvád azt a kertet.
Melynek rózsája, violája
Behajlott szivem ablakába.

Kerül a szépség, kerül a jóság.
Mondják: nincs bennem állandóság.
Szegénység bélyege homlokomon,
Lelkemen bánat, és hervadozom.

Sólymoknak szárnyán szállj, szívbeli párom!
Vigyázlak, kiáltlak a kéklő határon.
Felrózsaszinellő arczod nekem :
Lobogó hajnali szövétnekem.

Óh jöjj, ha teremtve értem te vagy !
Óh jöjj, ki életem élete vagy !
Szivem sóvárgás betegje rég.
Siess, szerelmed megváltja még.

Vasárnapi Ujság 1913. január 26.
 
 
0 komment , kategória:  Oláh Gábor  
Oláh Gábor: Sötét napok.
  2018-07-07 07:26:39, szombat
 
  Oláh Gábor:

Sötét napok.


Az én napjaim szomorúak,
Az én napjaim gyászba festve.
Nekem nem hajnal már a hajnal,
Nekem a dél is néma este.

Nekem a napfény nem világos,
Nekem csillagtalan az éjem.
Csak bánatom nőtt óriássá,
S a dacz lángol bennem kevélyen.

Ki a világot átöleltem,
Ki magam is egy világ voltam :
így, czélt nem érve hulljak össze?
Vergődve, porként puszta porban?

Hol a nagy álmok palotája,
Mit büszkén terveztem az égig?
Jaj, csak ravatal lesz belőle,
Melyen bús szégyenem sötétlik.

Mily gúnykaczaj dalol fölöttem
Halotti dalt? Reszketve hallom.
Holt csontjaim rá megzörögnek
És jajt nyilal rá síri halmom.

Ki életemet eljátszottam,
Még halni sem tudok hát szépen.
Lebbentsétek föl szemfedőmet
S meglássátok : pirul a képem.

Vasárnapi Ujság 1913. január 12.
 
 
0 komment , kategória:  Oláh Gábor  
Oláh Gábor: Örök harczosok.
  2018-04-25 06:07:01, szerda
 
  Oláh Gábor:

Örök harczosok.


Mindig tusáztam, mindig csatáztam,
Kinn táboroztam, szabadban áztam,
Nyáron izzadtam, telente fáztam,
Kebelemen kenyerem, hátamon házam.

Előre törtem : döntöttek hátra,
Gyávák sarkamban, elől a bátra ;
Csaholva szabdalták testi ruhámat,
S birkózott bennem harag és bánat.

Mikor sújtottam szivem-rendűlten :
Magam is vélök porba terültem ;
Ránk jajdúlt a föld feddő bús jajjal:
Miért bánik így a magyar a magyarral?

Véres századok gyászos példája
Korbácsol minket vivó hajszára.
Ural tövétől az Oczeánig :
Magyar sziv holtig vérrel virágzik.

Lovon születtünk, lóról beszélünk;
Mindig rohanunk, mégis elkésünk.
Zászlónk foszlánya : szemünk fedője,
Testünk: lelkünknek bús temetője.

Mért volnék hát jobb, nemzetem, nálad?
Sötét szemünkben testvér a bánat.
Ha újulsz, én is veled újulok,
Ha hullasz, én is teveled hullok.

Mért szánjam-bánjam megvagdalt arczom ?
Tied is véres áldatlan harczon.
Ha más baj nincsen : öntestét marja
Magyar Istennek furcsa magyarja.

Az élt e földön, ki vívott, tusázott,
.Nemcsak szűz vizben : vérben is ázott.
Mi, boldog magyarok, bezzeg tusáztunk,
Örökös véres záporban áztunk.

Vasárnapi Ujság 1914. augusztus 2.
 
 
0 komment , kategória:  Oláh Gábor  
Oláh Gábor: Az utolsó kürtszó.
  2018-04-17 07:58:21, kedd
 
  Oláh Gábor:

Az utolsó kürtszó.


Világszellem, Lélek, Isten, Mindenható, ki az égben
Gondolatok lángtrónján ülsz láthatatlan, észrevétlen,
Látod-é, hogy lenn a porban mint vergődik egy parányod ?
Bánod-é, ha látod? Vagy ha bánod, azt se szánva bánod ?
Lelkemtől, mely horgonyt vetve küzd az árral, küzd a vízzel,
Titokzatos szent voltodig régi hitnek hidja ível,
Rajta szállnak, tántorognak hozzád sorba csonka vágyak,
És panaszló fájdalommal csak keresnek, csak kiáltnak :
Óh mért hagytál egymagamra, mindeneknek Alkotója ?
Szivem, mint a tűzben égő porfir, kinnal van beróva,
Hozzád dobban, hozzád lobban mondhatatlan fájdalomban,
Önmagától zaklatottan, egy világtól elhagyottan.
Vagy igy lobog, gyászos éjén tűnő létnek, mint a máglya,
Minden lélek ? S önmagára támad ölve balga lángja ?
Szétszórt szikrák, az Örök Fény forgásától szétrepülve,
Egy-egy fényjelt írni s aztán be merülni a nagy űrbe ?
Oh mért érzem, hogy magasabb fáklyalángom lobbanása,
Mint körültem más ezernek ? Mért a lelkem büszke lámpa ?
Lámpa sorsa, hogy ragyogjon ; fárosz sorsa, hogy vezessen -
Akkor célom ég-magasban mért sirassam, mért keressem ?
S ha Te küldtél : címered és szent pecséted, melynek zordon
Nagy értelme fenn kiált mért nem ragyog e bús heroldon ?
Égek, zengek és beszélek, pusztaságban, mint a holtak
Mesemondó vak bolondja . . . Süket égnek mit daloljak ?
. . . Ifjúságom mint az álom. mint az árnyék, tova lebben -
S én utána csak esengek, sirván, e bús szürkületben.
Nemcsak hajam barna szálát esi dér meg - lelkem őszül !
S vérem piros csergetegje megfakúl e sárga ősztűl.
Lázaimból, melyek egykor fölgyújtották a világot,
Hamut szűr csak a fejemre sorsom, ez a gyásszal áldott.
Zengő arany trombitám is, melyet egykor szent kezeddel
Illesztettél ajkaimhoz, lehanyatlik . . . óh ne vedd el,
Hadd próbáljam, hátha egyszer még a régi dalra szólna,
Mint Roncevallesnál Roland vitéz szent halotti riadója.
Riadalmas és fájdalmas nagy erővel ha megfújnám,
S érezném, hogy Gábor angyal fényes szárnya leborúl rám
Szivemet, mint véres keztyűt nyújtanám föl, föl az égig,
Hozzád, Uram, hol a mennyek ibolyaszin sátra kéklik ;
S ravatalra téve lelkem bús pompával, néma gyászban,
Tudva, hogy tört életemet arany hittel koronáztam,
Hittel, mely megóriásit és hozzád fűz, szent királyom :
Ellobbannék, mint csillagfény, utolsó nagy éjszakámon.

Budapesti Szemle. 1924. szeptember
 
 
0 komment , kategória:  Oláh Gábor  
Oláh Gábor: Patkánybűvölők
  2018-02-11 07:53:24, vasárnap
 
  Oláh Gábor:

Patkánybűvölők

- Magyarország költőinek -


Hej, tárogatósok, sípolók, dobosok,
És ti, harsány rézkürt hangra kapatói,
Cikornyás cimbalmon, citerán kacagók:
Jó lesz a dalt többé nem szelekbe szórni!
Csélcsap fiatalság mit járja tovább
Táncát zeneszóra, ha Dávid a holdban
Hegedűre lehajtja a fejét?
Mit táncoljon a jókedv holtan?

Jertek, hegedűsök, és ami varázs,
Bűbáj, ördögi kéj és angyali álom
Aluszik hangszerszámotok suta mélyén:
Ébresszétek föl! Összekavarva szálljon,
Mint szédítő fűszer, lélekre ködöt
Szitáló vad számum, határtalanul!
Dagadó tengerként bömböljön, ömöljön,
Míg az északi sarkcsillag is belefúl.

Óh, mert van egy Ország, szebb, mintha kelet
Álmodta volna, hajnali szerelem
Gügyögő mámorában; csillagokat tartó
Mennyei sátor, égbefutó hegyeken;
Kis kék tengereket ringat az ölében,
Vándorfelhőket igéz szeretőnek,
Ezüst fátyolba borult pusztáin az idők
Leggyönyörűbb ember-virágai nőnek...

Egy ország. Szerelem és büszke Szabadság
Hazája, örök Dóm, a csillagokig
Suhanó oszlopokon, hol egy fiatal isten:
Az ifjú Petőfi szelleme lakik...
Most, megvakult őröktől nyitva hagyott
Tündérpalota, szent föld, ronda pogányok,
Patkány-csapatok világszállója! Lerágják
Csontját, hogy vére gyöngyözve szivárog.

Az udvar, a pitvar, a hombár, a kamarák,
A tiszta szobák, az aluvó termek,
A futó falak, ablakok, a küszöb-alja:
Mind, mind ronda, állati vermek.
Szapora patkánynép visongva, ledéren
Fúrja magát dalmahodón le a mélybe,
Hogy ezer év összecsatázott javait,
Kenyerét és húsát zabálva fölélje.

Mint a Rossz: naponta ezeret nemz egy!
Ezerszer ezernyi csapatban
Rág, fúr, dönt, ront, mar, mérgez eszeveszett
Dühödötten, vadul és szakadatlan.
S nem elég a fal, a föld: már eleven
Húsukat rágja s kifogyó vérünket elissza;
Nincs őr, nincs ember, nincs kutya, nincs bot,
Nincs isten, ki a poklokra zavarja vissza!

Jertek, hegedősök! Tárogatósok és dobosok,
Sípolók, harsány kürt szóra kapatói,
Cimbalmon, citerán dallamokat kacagók:
Most kell csodaverte nyelveken szólni!
Ha tudtok emésztő, agyba fonódó,
Szívre hurkolódó vad dallamokat:
Hajrá! Zendítsétek, patkányigéző garaboncok!
Mit vártok emésztő új századokat?

Már látom: az éjben, babonás hajnali holdnál,
Hogy surran, hogy zörren, neszel a buta had -
Kibukkan, elámul, szédül a gyönyörtől,
S a táncoló síposok nyomába halad.
Fújjátok, ahogy Isten tudnotok adta,
A haláltánc-nótát, azt a gyönyörűt,
Melynek hallatára leszállnak a csillagok is,
Melyre a hold is vérhajnalba merült.

Hajrá, hegedősök! Már fog a varázs,
Már láncát a bűbáj el, messze kibontja,
Már kábulva marsol előre, halálba
A patkánynép okossa, bolondja.
Most egy szívcsiklandót, most egy kiviharzót,
Hadd rágja agyukat, fülüket hadd tépje!
Most egy andalítót - hogy álmodva, bután
Fúljanak a bosszú sötétlő vizébe.

Vérző Magyarország 1928.
 
 
0 komment , kategória:  Oláh Gábor  
Oláh Gábor: Ülök a dombon.
  2017-12-12 09:05:58, kedd
 
  Oláh Gábor:

Ülök a dombon.


A dombon ülök, mint a gomb a bazilika gömbjén.
Csakugyan, száll is hozzám fel ködökbe szövött tömjén,
A dárdahegyű füvek és sárgaruhás virágok
Imádság-sóhaja hozzám fűszerszámként szivárog.
A barna porban sok vörösfrakkos bogár ma nászban
Párjához kapcsolódva húz, szánkázik zabolátlan;
Mint pici kis lokomotív, fordítva húzza hozzá
Szerelembe csatolt nejét; soha szét nem bogozná
Édes kettősségük csodás viszonyát; menve mennek
Fű-dsungelén, vakond-túrás hegyén a rengetegnek.
Hangya-karaván mozgó kis sötét vonalja hídal
Az úton át, nagy gömböket görgetve s szinte kínnal
Törtetve át kavicshegyen, falomb-avar veszélyes
Lomhalmazán; tapogató csápjuk kutatva kérdez.
Fölöttük, mint az ellenség bombadobáló gépje,
Szitakötő-monoplán zúg, pókhálókat letépve,
Mint kinn a véres harcmezőn, ha drótsövénybe gázol
Méregbe robbant vas halál, s utána lomha fátyol
Füstköd lobog. Fűszönyegen aranytallért ki hint szét?
Nem is hinnéd: az égi Nap dobálja porba kincsét.
Meg-megragyog ingó tava a szórt arany mezőknek,
Hova hullnak, a füvek is aranyba szegve nőnek.
Határtalan rémek gyanánt fák bujnak el az égbe,
Lomb-oszlopukra ráborul az égbolt síma kékje.
Valami nagy szél lengeti, s úgy reng, mint reng a tenger
Sok szárnyas lény hajózza fenn, repülőgépes ember.
Ott messze, messze kéksötét barlang a lomb odúja,
Ott álomdallal ringató sípját valaki fujja,
Ott régi szép regéket mond az erdő remetéje,
És fűnek, fának súgja, hogy aztán tovább beszélje.
Arany mezők, smaragd mezők Amerikája zöldel,
Beszél a szél a mennybe rég szerelmes buksi földdel,
Levelét is diktálja tán, hadd vigye légi posta,
Írógépjén harkály-segéd kopogja, csak kopogja.
Villantja itt-ott tükörét bujósdi nap sugára,
Mint pici kém-reflektorát, az ellenség hadára.
Parányi rémek felütik fejüket rá - s lehunynak,
Lappanve füle árnyán egy meghökkent tapsi nyúlnak.
Ott lenn, alattam, forr a lét, míg ülök fenn e dombon,
Mint Öreg Isten a hegyek tetőjén. Kis dorombom
Mélán pengetve, rímeket csenditek össze halkan -
S valami láthatatlan száj bársonyát érzi ajkam.

Nyugat 1930.
 
 
0 komment , kategória:  Oláh Gábor  
Oláh Gábor: Kis vers.
  2017-11-04 07:49:15, szombat
 
  Oláh Gábor:

Kis vers.


Hogyha úgy meghányom, vetem
Az én szegény kis életem,
Úgy találom.
Fele élet, fele álom.

Amit éltem : keserűség,
Mit álmodtam : gyönyörűség.
így hát jajjal
Nem köszöntlek, örök hajnal.

Gyászfekete napok után
Fényesebb volt az éjszakám
Ifjúságom
Rózsat látott minden ágon.

Kibocsátott szárnyas lelkem
Elmerüít a végtelenben.
De szivemre
Akkor szállt a szerelem le.

Virág alatt hajlik az ág,
Nyomta szívem a boldogság.
Le is ráztam -
Virágeső alatt áztam.

Aki éri, meglátja még:
Megnyílik majd nekem az ég,
S mit nem hittem :
Jobbjára vesz a jó Isten.

Békésmegyei közlöny, 1909. március 21.
 
 
0 komment , kategória:  Oláh Gábor  
Oláh Gábor: Egy asszonyt szeretek.
  2017-10-12 08:09:17, csütörtök
 
  Oláh Gábor:

Egy asszonyt szeretek.


Egy asszonyt szeretek, ki tőlem távol,
Ki soha nem int felém ablakából.
Arca fehér márvány, szeme gyászcsillag,
Haja éj. Maga álma álmaimnak.
Mint egy görög istenasszony, fehéren
Szoborlik földre zuhogó leplében.
Feketén, szomorún imbolyg utána
Halovány férje, életének árnya.

Halovány férje: lelki jó barátom . . .
Ezért átkozott az én boldogságom !
Ha néha együtt ülünk a szalonban
S felzúg a zongora sóvár dalokban:
Szomjas szemem a hangokat felissza
S a hófehér karokra veri vissza
Lobogó tűzként . . . Ő megérzi nyomban :
»Milyen meleg van ebben a szalonban .. .«

Mikor leszáll ránk az alkonyat árnya,
Tanítnak engemet a boldogságra.
Egymást ölelve mondják: óh milyen jó,
Ha már az ember nem magános bolygó,
Hanem van párja, csillaga, szerelme,
Ki lelkünkhöz nő, karjával ölelve . . .
S a félhomály, ez a szerelem-tenger,
Körültök néma vágygyal kéjbe reng el.

Alattam ég a föld, az ég fölöttem !
Búcsúzok mosolyogva, összetörten.
Menekülök ... a lépcső fut alattam,
Összeroskadnék minden pillanatban.
Aztán keringem esztelen a házat,
Melyre velem szakad néma gyalázat.
Esküszöm : soha többé! soha többé!
S ő áll előttem, örökkönörökké!

Békésmegyei közlöny, 1909.
 
 
0 komment , kategória:  Oláh Gábor  
Oláh Gábor: Az ember.
  2017-09-27 06:32:59, szerda
 
  Oláh Gábor:

Az ember.


Ha fent az egeknek villámtüze lobban,
Zuhogó zápor dől es dörg a vidék,
Fenhéjázó ember ! jégverte lakodban
Sápadva remegsz, mig künn vad rohanatban
Vágtat a vihar és a menny tüze ég !

A haragvó Isten, gerjedve reátok,
Haragja szele, mint port, szerte zavar !
Megbántott kegyelmet sirva kiáltjátok,
lmává töredez szátokban az átok . . .
De újra feledve villám, zivatar.

Ha sima habokon arasznyi létünknek
Törékeny csolnakát jó szél tereli :
A holtra riadt sziv zord álmai tűnnek . . .
Hahotáz démona pokolbeli bűnnek,
Szivünk szenynyel, ajkunk átkokkal teli !

Oh büszke királya egy semmi hazának :
Ember ! kit a végzet gyászleple takar.
Fénytelen bolygónkon bolygó komor árnyak . . .
Nagyokra kicsiny, kit e földre kizártak !
Arasznyi az élet és béna a kar.

- Építsetek ott fent, roppant hegyek ormán
Temérdek kövekből órjás templomot !
És mind, akik éltek, egy táborba forrván,
Üvöltsetek égre ! S a szentegyház tornyán
Ezer harang zúgjon rémes dallamot !

Üvöltsetek égre, vasvesszővel verve
Szédült Ielketeknek puha sátorát !
Egy szömyű imában milliók keserve
Zörgesse a mennyet: Jehova ne verje
Elpártolt fiait, ne verje tovább !

S ha ekkor az égnek, kapuja kitárul,
S felhők tetején az Ur lelke ragyog :
Döntsétek le házát a hegyek ormárul !
Fejetek loccsantva sziklán, üdv díjául,
Lesztek komor éjben hulló csillagok !

Jövendő_1903.
 
 
0 komment , kategória:  Oláh Gábor  
Oláh Gábor: A magánosság szigetén
  2017-03-30 06:28:46, csütörtök
 
  Oláh Gábor:

A magánosság szigetén


Itt ülök bús magányom hamuszín szigetén.
Körültem zúg az orkán tompán és feketén.
Hulló felhőrongyok mint sasok úgy szállanak.
Valami köd-börtönben már halva áll a Nap.
A Hold halottas arca ködhullámokba ring.
Ezüst testén gyöngyökkel behintett dús karing.
A mennybolt megölt papja, világoltár előtt.
Kit valami vak őrült rajongásból lelőtt.

Körültem zúg az orkán tompán és feketén ;
Tengerbe dobott palack hírhordóm, a remény :
Lassú hullámkörökkel a végtelenbe ring.
Mint egy pici kis bolygó : magam körül kering.
Multam gyászciprusai őrséget állanak.
Egy-egy lehulló lombjuk megüli vállamat.
Mint titkokat sóhajtó keleti bús madár.
Kinek testvér-csapata ki tudj a : merre jár.

Hulló felhőrongyok mint sasok úgy szállanak.
A végtelenbe mélyül minden csöpp pillanat.
Az idők bús folyama, fagyott jég. állva áll,
Tükrében nézi arcát a csontfejű halál.
A hallgatás tornyában nem kondul szélharang
Fogyó, homályos szinek árnyéka pangva pang.
A tűnődés vak ősze az égküszöbre ült.
Valami távol erdőn riong tündéri kürt.

Valami köd-börtönben már halva áll a Nap,
Körülte felhőrongyok sasokként szállanak.
A magasságos Isten alszik milliom éve.
Az ezredek ráhullanak, gyümölcsök túl megérve .
Megállt véres futásán a zajos Történelem.
Jövőbe folyt a mult és kettévált a jelen.
Az egyik ága lenn suhan a néma föld alatt.
A másik visszasodrón tegnap felé halad.

A Hold halottas arca ködhullámokba ring.
Bukdácsol a homályban, mint elmúlt álmaink.
Olyan, mint kiterített lelkem a gyászpadon.
Magammal együtt sírván esengőn siratom.
Gyászomtól gvászfeketén hullnak a csillagok.
Csak a reménytelenség északfénye ragyog.
Úgy függ a végtelenben, mint színpad bársonyos
Bordó függönye, mely vért és vak gyászt bíboroz.

Ezüst testén gyöngyökkel behintett dús karing :
Ki jár áldozó papként az égben odakint ?
Világokat lóbál meg, mint füstölő kehelyt.
S egy-egy csillagot, mint aranyrózsát huIlón leejt.
Az Öreg Isten az tán, az ébredő király.
Most a halott világot tán beszentelni jár,
S aztán lehúny dicsőén, mint végső égi fény,
És új világot alkot, álmodva, tört hitén.

A mennybolt megölt papja, világoltál- előtt,
Vérével bíborozza a hófehér szemfedőt.
Fehér-piros nagy rózsák pehelyként hullanak,
Bebársonyozzák halkan leomló vállamat.
Hull. hull az égi rózsák hó-árja álomul.
Köztük nagy sejtelemnek ködárnya átvonul,
Álmodtuk ezt a létet - s elmulunk véle, mint
Az elkiáltott szó kihal, örök törvény szerint.

S kit valami vak őrült rajongásból lelőtt.
Halott világunk keresi a rejtő temetőt.
Leszállani sírjába unszolja nyugalom,
Hogy újra álmodják majd egv újabb hajnalon.
- Én sem tudom : ki voltam ez álom keretében,
Ki volt apám. ki volt anyám, ki volt kis drága népem.
Sejtelmek múló kürtszava hangzik olykor felém,
Ahogy ülök magányom hamuszín szigetén.


Budapesti Szemle. 1941.
 
 
0 komment , kategória:  Oláh Gábor  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 44 
2018.06 2018. Július 2018.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 213 db bejegyzés
e év: 2025 db bejegyzés
Összes: 31922 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 719
  • e Hét: 22098
  • e Hónap: 71934
  • e Év: 1296883
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.