Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/27 oldal   Bejegyzések száma: 265 
Minden ember égi édesanyja.
  2020-06-01 11:01:20, hétfő
 
  ...... ........... ........... .............. ........... ........Sík Sándor: A kék palást
,,Anyai palástod fordítsd oltalmunkra!"
(Boldogasszony Anyánk)

Amelynek színe mint a menny
És mint az édesanya-szem,
Olyan ölelő, olyan áldott,
Énekelem a Kék Palástot.

Kék mint az ég, jó mint az ég:
Mélység, magasság, messzeség,
Körülkarol és el nem enged,
Megharmatoz és fölmelenget.

Olyan könnyű a mosolya!
Búzavirág és ibolya.
És mégis oly kimerhetetlen
És titokzatos, mint a tenger.

Ó tőlem milyen messze már
Amely eléd bírálni jár,
A farizeusi szemöldök.
Már gyermeki bizalmat öltök.

Bizalmat, jó meleg ruhát:
Ha rám uszítja táborát
A Bűnnek Isten-tűrte titka,
Elburkolózom ráncaidba.

De nem magam, mind elhozom,
Kiért a gond mázsája nyom,
Mind, mind aki kedves szívemnek,
Kézen vonom megbújni benned.

Az árvákat, a foglyokat,
S kik megjárták a poklokat
A sötétség évein által, -
Fogadd alád, anyai Fátyol.

S akik után szívünk sajog,
A nagy szemű ártatlanok,
A kisdedek, s akik még jönnek
Másnapján az eldúlt özönnek...

De már nem is imádkozom:
Úgy buzog föl a bizalom
Szívem megéledt melegéből
Mint a forrás a föld szívéből.

Fölöttem a végtelen ég,
Lenn: hallgató arany kepék:
Keresztbe kötve várja sorsát
Szegény, pihegő Magyarország.

Az eleven-kék bolt,
a menny Mintha libbenne odafenn,
És békére és háborúra
Egy nagy kék palást ráborulna.
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja 06.01
  2020-06-01 08:01:49, hétfő
 
  - Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből
,,Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé."
Az (első) ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az Édenkert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: ,,Hol vagy?"
Ő így válaszolt: ,,Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mezítelen vagyok, tehát elrejtőztem."
De Isten így szólt: ,,Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?"
Az ember így válaszolt: ,,Az asszony, akit mellém rendeltél, ő adott nekem a fáról, ezért ettem."
Az Úristen megkérdezte az asszonyt: ,,Mit tettél?" Az asszony így felelt: ,,A kígyó vezetett félre, azért ettem."
Az Úristen így szólt a kígyóhoz: ,,Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az (ő ivadéka) széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod."
Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja.
Ez az Isten igéje. Ter 3,9-15.20

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával együtt.
Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombat napi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.
Ez az Isten igéje. ApCsel 1,12-14

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
,,Íme, a te fiad!"
,,Íme, a te anyád!"
Nagypénteken: Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária: Kleofás felesége, és Mária Magdolna.
Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: ,,Asszony, íme, a te fiad!" Azután a tanítványhoz szólt: ,,Íme, a te anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
Ezek az evangélium igéi. Jn 19,25-27
...... ..........Könyörögjünk:
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a Boldogságos Szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket!
Lektor: 1. Urunk, te Szűz Anyádat rendelted Egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a szent hitben N. pápánkat, N. főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Urunk, Szűz Anyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3. Urunk, Szűz Anyád a mi nagyasszonyunk és patrónánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4. Urunk, Szűz Anyád a mi édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és térjen hozzád a bűnös!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5. Urunk, Szűz Anyád a mennyország ajtaja. Az ő közbenjárására engedd el (N. testvérünk és összes) elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezesd be őket az örök életre!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Pap: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk! Szűz Anyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgasd meg kéréseinket! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Imádság
Ó Jézus, te mindenkinek egyforma nagylelkűséggel felajánlod szavadat és tanításodat. Ahogy a magvető nem tesz különbséget a földre vonatkozóan, hanem egyszerűen mindenütt vet, éppúgy te is egyformán intézed tanításod a gazdaghoz, a szegényhez, a bölcshöz, a tudatlanhoz, a buzgóhoz, a lustához, a bátorhoz és a gonoszhoz. Megkülönböztetés nélkül beszélsz mindenkihez. Add, Uram, hogy tanításodat figyelemmel hallgassam és állandóan eszemben tartsam, s erővel és bátran megvalósítsam.

Elmélkedés
Jézus példabeszédei általában örömteliek, pozitív példát adnak, a hallgatóság könnyen felismeri, hogy mit kell tennie. A gonosz szőlőmunkásokról szóló példázat, amit a mai evangéliumban olvasunk, egészen más kicsengésű. Ebben a történetben Jézus nem egy bizonyos cselekvésmódra szeretne ösztönözni, hanem egy leírást ad benne Isten és a választott nép kapcsolatáról. A hasonlat mélyebb értelmét keresve pedig azt is észrevesszük, hogy Jézus saját származásáról, küldetéséről és sorsáról is beszél.
A tanítás most nem a néphez vagy a tanítványokhoz szól, hanem a vallási vezetőkhöz és a főpapokhoz. Az ő számukra egészen világos, hogy mit akar Jézus mondani, hiszen jól ismerik azokat a prófétai jövendöléseket és más szent iratokat, amelyek Isten és az ő választott népének kapcsolatát a szőlősgazda és a szőlőskertje képével mutatják be. Elsősorban Izajás próféta könyvének 5. fejezetével és a 80. zsoltár szövegével mutat nagy hasonlóságot a történet.
Jézus tanításában a szőlőskert bérlői egyre erőszakosabban lépnek fel a gazda küldötteivel szemben, amely kép a próféták elutasítását szemlélteti. A cselekmény akkor éri el csúcspontját, amikor a gazda egyetlen fiát küldi el hozzájuk, de a gonosz munkások őt is megölik. Jézus itt burkoltan arról beszél, hogy ő a mennyei Atya egyetlen Fia, akit a gonoszok megölnek. Tudjuk, hogy jövendölése az ő kereszthalálával teljesedik be.
Elutasítom vagy üdvözítőmnek tartom-e Jézust?
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link

*
- Útravaló - 2020. június 1., Szűz Mária, az Egyház Anyja
,,Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: ,,Asszony, nézd, ő a te fiad!" Kereszthalála előtt Jánosra bízta édesanyját. Ez az ő végakarata. Mária pedig anyaságát a Fiának misztikus teste, az Egyház irányában is megéli, ennek köszönhetően mi, Krisztusban megkeresztelt emberek mint égi édesanyánkra tekinthetünk rá. János pedig, akire a keresztről Jézus rábízta édesanyját, és aki most már saját anyjaként tekint az Istenszülőre, az egész Egyház jelképe. Add, Urunk, hogy a Szűzanya szerető közbenjárására Egyházad a népek minden családjának édesanyja legyen. Segíts minket, Szűzanyánk, járj közben értünk szent Fiadnál, hogy megszabadulva minden betegségtől és bajtól dicsérjünk és magasztaljunk.
Magyar Kurír

*
- Szűz Mária, az Egyház Anyja - Magyar kurír
...... ........... .........


Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet pünkösdhétfőn ünnepelünk a liturgiában.
Szent Ambrusnál találkozunk először az Egyház ősmintája (Ecclesiae typus) kifejezéssel, mely Máriának a megkereszteltek iránt megmutatkozó anyaságában is kifejeződik. A gondolat megjelenik Szent Ágostonnál is, aki az Egyházat Christus totusként szemléli, tehát ha Mária anyja a Főnek, akkor a teljes Krisztusnak, vagyis az Egyháznak is.
A II. vatikáni zsinat végén, 1964 novemberében VI. Pál pápa bejelentette, hogy Máriát mint az Egyház Anyját (Mater Ecclesiae) is tiszteljük. Ez azt jelenti, hogy anyja az egész keresztény népnek, mind a híveknek, mind a pásztoroknak. A pápa e titulussal Máriának a Krisztusban megkereszteltekkel és ezáltal az Egyház tagjaival fennálló lelki anyaságát kívánta hangsúlyozni.
1980 óta a loretói litániában megszólítjuk a Szűzanyát az Egyház Anyjaként is.
...... ........... ......


II. János Pál kezdeményezésére 1981. december 7-én elhelyezték a vatikáni Apostoli Palota Szent Péter térre néző falán a Mater Ecclesiae-mozaikot. A szentatya kérése az volt, hogy a kép Máriát mint az Egyház Anyját ábrázolja, mert ,,Isten Anyja mindig is egységben volt az Egyházzal, és különösen közel volt az Egyházhoz a történelem legnehezebb pillanataiban".

1987-ben Redemptoris Mater kezdetű enciklikájában - mely A Boldogságos Szűz Máriáról a zarándok Egyház életében alcímet viseli - mélyítette el II. János Pál a Szűzanyáról szóló tanítást.
* * *
Mária anyaságát Fiának misztikus Teste, az Egyház irányában is megéli, ennek köszönhetően mi, Krisztusban megkeresztelt emberek mint égi édesanyánkra tekinthetünk rá. A szeretett tanítvány, János, akire Jézus a keresztről rábízta édesanyját, és aki most már saját anyjaként tekint az Istenszülőre, az egész Egyház jelképe.
Mária lelki anyasága egyetemes, mert az üdvösség műve is egyetemes; mély lelki anyaság fűzi mindazokhoz, akik a keresztség által a kegyelem rendjében Fiának testvéreivé lettek.
A liturgikus emléknap megválasztása átgondolt döntés eredménye, hiszen az Istenszülő közbenjáró imájának nagyon is köze van a pünkösdi Lélek-áradáshoz. ,,Az Egyház, amelyet Krisztus az apostolokra épített, pünkösdkor ébredt tudatára Isten nagy tetteinek, amikor az utolsó vacsora termében összegyűlve mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ebben a pillanatban indult el az Egyház a hitnek azon az útján, mely emberek és népek történetén átvezető zarándokút. Tudjuk, hogy ennek az útnak a kezdeténél jelen van Mária, ott látjuk őt az apostolok között, az utolsó vacsora termében, amint imádkozik és esdekel az ajándékért: a Szentlélekért." (Redemptoris Mater, 26)
Mária az Egyház liturgikus cselekményeiben, amikor egyszerű, de a Lélektől áthatott szavaink egyesülnek a mennyei liturgia istendicséretével, maga is velünk imádkozik, mert tagja a szentek közösségének, és mert az üdvösség művében elválaszthatatlan Fiától.
Istenünk, irgalmasság Atyja, egyszülött Fiad a keresztfán függve Anyját, a Boldogságos Szűz Máriát a mi Anyánkká is tette. Add, kérünk, hogy a Szűzanya szerető közbenjárására Egyházad napról napra termékenyebb legyen, szent utódoknak örvendjen, és a népek minden családját anyai keblére ölelje. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja liturgikus emléknapjáról Kovács Zoltán mariológus írása ITT olvasható. Link

*
- Váci egyházmegye oldalon Link

- Wikipédia oldalon Link

- Küzdelmeinkben nem vagyunk egyedül - Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja
2018 tavaszán Ferenc pápa elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában pünkösdvasárnap utáni hétfőn ünneplünk. A liturgikus emléknapról Kovács Zoltán mariológus, az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet rektora írását olvashatják.
...... ...........


Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Most igazán formában lehet Szent Rita
  2020-05-24 08:52:52, vasárnap
 
  Most igazán formában lehet Szent Rita - Beszélgetés egy olasz apátnővel
A járvány okozta szükséghelyzet nem akadályozza a hitet, sőt a hit kifejezésének újabb módjaira tanított meg. A hitet ugyanis nem lehetett megakadályozni, mert a hit ugrás, mely túllép minden akadályon...
...... ........


Az Egyház május 22-én, pénteken ünnepli az olasz szent emléknapját, méghozzá egészen lehetetlen körülmények között - ám éppen ezek a ,,lehetetlen körülmények hozzák formába őt". Erről a különleges ünnepről kérdezte a Vatikáni Rádió a casciai Szent Rita ágostonrendi monostor apátnőjét.
hirdetés
XIII. Leó pápa ,,Umbria gyöngyének" nevezte Szent Ritát, amikor 1900-ban szentté avatta. A pápai és ez egyházi elismerés bőven megkésett, mert ekkor már közel hatszáz éve Isten különleges szentjeként tisztelték nemcsak Umbriában, hanem Itália- és Európa-szerte is. Türelmes szeretetével élete egyik fő műveként Istenhez szelídítette durva, erőszakos férjét, majd megözvegyülvén a casciai ágostonrendi szerzetesnővérek közé lépett, akiket szintén meg kellett győznie hivatása komolyságáról. A Szent Ágoston szellemi örökségét ápoló tanult nővérek ezt nagy nehézségek árán ismerték el, mert Rita olvasni is alig tudott. Ám olyan karizmát kapott, mely Gábor angyal Szűz Máriához intézett zárszavának megvalósulása: ,,Istennél semmi sem lehetetlen". Ennek a hitbeli meggyőződésnek a hitelesítéséhez azonban sok türelem kellett, és még több szenvedés kiállása. Isten népe ma hálából a ,,lehetetlen dolgok szentjének" tekinti, aki hűségesen közbenjár. El tudjuk képzelni, mennyi a tennivalója a mostani lehetetlen, világjárvány okozta helyzetben!
Jóllehet csak korlátozott számban érkezhetnek zarándokok a kegyhelyre, mégis gazdag programot kínálnak az ágostonos nővérek az érdeklődőknek. Délelőtt Renato Boccardo spoleto-norciai érsek mutatott be szentmisét, majd megtartották a hagyományos rózsaáldást. Ennek eredete a szent életének betegséggel sújtott utolsó éveihez kapcsolódik. Szent Rita az őt meglátogató unokahúgától 1457 januárjában egy rózsaszálat kért szülőháza kertjéből, korántsem véletlenül: élete sok szenvedésének külső jele lett egy tövisszúrás okozta homloksebe, mely ráadásul rossz szagot árasztott. Ennek emlékére szentelnek illatos rózsát halála napján, május 22-én.
Maria Rosa Bernardinis, a casciai Szent Rita ágostonrendi monostor apátnője erről így számolt be a rádiónak:
A megszentelt piros rózsák töviseikkel együtt az egész világot megváltó Jézus szerető szenvedésének a jelei. Ezért öt szál rózsát küldünk a Szentatyának, aki a keresztény nép őrzője az egész földön, amit az öt földrész jelképez."
45 szál rózsát Rita hazája, Itália számára áldanak meg, ebből húszat az egyes régiók vezetői kapnak, 16 szál rózsa jut a 16 olasz regionális püspöki konferencia elnökeinek, és külön megszentelt rózsaszálat kap az ország állam- és kormányfője.
,,A járvány okozta szükséghelyzet nem akadályozza a hitet, sőt a hit kifejezésének újabb módjaira tanított meg. A hitet ugyanis nem lehetett megakadályozni, mert a hit ugrás, mely túllép minden akadályon. Ezt éppen Szent Rita életében lehet nagyon jól látni. Ahhoz, hogy cselekedni tudjon, mindig a megrendíthetetlen hite segített neki. A keresztre feszített, de feltámadt Krisztusba vetett hit.
Ő ugyanis Krisztus hűséges tanítványa volt. Jézus azt mondja nekünk, hogy csak egyetlen dolgot kell megtanulnunk tőle, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Ma is szükségünk van alázatra és szelídségre. Hiszen azokkal a provokációkkal szemben, melyek bennünket elérnek, úgy kell viselkednünk, hogy a rosszat jóval viszonozzuk. Ezt mutatta meg Szent Rita életében. Ha le akarjuk győzni a rosszat, az Úr adott hozzá eszközt. Ő először is példává lett, akit követnünk kell. Ezt mondja nekünk ma Szent Rita, ahogy eddig is mindig ezt üzente: ha erősek akarunk lenni, akkor erősekké kell tenni magunkat a Jézus Krisztusba vetett hittel" - fogalmazott az apátnő.
Arra a kérdésre, hogy a mostani járványveszélyes időszakban másfajta kérések érkeznek-e hozzájuk, az apátnő így válaszolt: ,,Sokféle és változatos kérés érkezik hozzánk. Köztük vannak lelki, családi vagy anyagi jellegű kérések. Sokan írnak a magányról, különösen most, a pandémia idején, elsősorban akik kórházba kerültek, vagy akik otthoni karanténban vannak. Sokan írták, hogy Szent Ritához folyamodva erőt kaptak tőle a hitben, sokszor egyszerűen csak úgy, hogy a kis szentképét tartották a kezükben."
,,Szent Rita üzenete mindig időszerű: Isten szeretet. Aki ebben a szeretetben van, Istenben lakik, és Isten őbenne. Mi minden erőnkkel arra törekszünk, hogy kitágítsuk a monostorunk falait, abban az értelemben, hogy megosztjuk minden pillanatban az imádságainkat a zarándokokkal. Egész május folyamán mindennap együtt imádkozzuk a rózsafüzért a hívekkel a Facebook-oldalunkon. Aztán majd meglátjuk, hogy mindezt miként folytathatjuk. Mindenesetre minden erőnkkel arra törekszünk, hogy a lehető legközelebb legyünk azokhoz, akik Szent Ritát keresik. Nagyon szép dolog megosztani egymással annak a tapasztalatát, hogy az Isten velünk van a mostani nehéz időszakban is. Jó lenne visszaszerezni olyan erőket, amikről talán korábban már nem is mertünk álmodni, hogy visszatérnek" - mondta Maria Rosa Bernardinis.

Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír 2020.05.22
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Szent Rita nagy kilenced 05.22
  2020-05-23 10:01:11, szombat
 
  Imádságot vezeti dr. Gájer László atya
Szent Rita nagy kilenced videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Casciai Szent Rita szerzetesnő 05.22 -
  2020-05-22 09:32:44, péntek
 
  A reménytelen ügyek szentje
...... ........... ...........


- Igenaptár oldalon Link

- Wikipédia oldalon Link

- Magyar kurír oldalon Link
Urunk, Istenünk, tölts el minket a kereszt bölcsességével és erejével, amellyel Szent Ritát gazdagon elhalmoztad. Add, hogy megpróbáltatásainkat a szenvedő Krisztussal együtt viseljük el, és így az ő húsvéti misztériumát egyre bensőségesebben átélhessük. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Képen: Szent Rita relikviái a casciai Szent Rita-templomban
......- Katolikus oldalon Link

- A Casciai Szent Rita kolostor imakampányt indít Link
Tedd, hogy támogatásod elérjen azokhoz is, akik a társadalmi-gazdasági következmények miatt kerültek nehéz helyzetbe! Segíts nekünk, Szent Rita, vidd el az Atyához reményszomjunkat, és vezess minket egy jobb holnaphoz! Ámen.

- Szent Rita aki a legnehezebb helyzetekben is segít Link

*
- Szent Rita könyörögj érettünk!! - 777 blog Link
*
- Szent Rita közbenjárásával az erősség lelkét kérjük magunknak e tétova, lagymatag világban! A jóban állhatatosan kitartva, Csaba t
Film Szent Rita - 1. rész videó Link
Szent Rita - 2. rész videó Link
A film cselekménye
Rita Lotti, az egyszerű, tisztességes és mélyen vallásos guelf jegyző lánya, a 14. században élt az umbriai Cascia városában, amely ghibellin sziget volt a guelf fennhatóságú vidéken. A környékbeli guelfek rettegtek a saját érdekeiket akár a legkegyetlenebb eszközökkel is érvényesítő, egymással szövetkező, ghibellin Mancini-Cicchi klán bosszú hadjárataitól. A szép, nagylelkű, bátor és okos Rita gyakran segített betegeket ápolni a helybéli kolostorban. Egy véres leszámolásról hazatérőben az egyik álarcos lovag apró batyut nyomot a riadt apácák között felháborodottan álló lány kezébe. Egy lázas csecsemő volt benne, akinek sikerült megmenteniük az életét. Rita később rájött, hogy a babát a középső Mancini-fiú, Paolo mentette meg a biztos haláltól, amiből arra következtetett, hogy ő érzékenyebb a többieknél. A fiatalok egymásba szerettek, és családjuk ellenkezését legyőzve összeházasodtak. Noha Rita csalódása elkerülhetetlen volt, mégis hosszú és gyötrelmes harcba kezdett szerelme, majd fiai megmentéséért.
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja
  2020-05-21 10:03:45, csütörtök
 
  ...... ........... ........... ............. ........


- Igenaptár oldalon:
OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből
,,Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé."
Az (első) ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az Édenkert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: ,,Hol vagy?"
Ő így válaszolt: ,,Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mezítelen vagyok, tehát elrejtőztem."
De Isten így szólt: ,,Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?"
Az ember így válaszolt: ,,Az asszony, akit mellém rendeltél, ő adott nekem a fáról, ezért ettem."
Az Úristen megkérdezte az asszonyt: ,,Mit tettél?" Az asszony így felelt: ,,A kígyó vezetett félre, azért ettem."
Az Úristen így szólt a kígyóhoz: ,,Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az (ő ivadéka) széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod."
Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja.
Ez az Isten igéje. Ter 3,9-15.20

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
,,Íme, a te fiad!"
,,Íme, a te anyád!"
Nagypénteken: Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária: Kleofás felesége, és Mária Magdolna.
Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: ,,Asszony, íme, a te fiad!" Azután a tanítványhoz szólt: ,,Íme, a te anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
Ezek az evangélium igéi. Jn 19,25-27

*
- Magyar kurír oldalon:
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet pünkösdhétfőn ünnepelünk a liturgiában.
zent Ambrusnál találkozunk először az Egyház ősmintája (Ecclesiae typus) kifejezéssel, mely Máriának a megkereszteltek iránt megmutatkozó anyaságában is kifejeződik. A gondolat megjelenik Szent Ágostonnál is, aki az Egyházat Christus totusként szemléli, tehát ha Mária anyja a Főnek, akkor a teljes Krisztusnak, vagyis az Egyháznak is.
A II. vatikáni zsinat végén, 1964 novemberében VI. Pál pápa bejelentette, hogy Máriát mint az Egyház Anyját (Mater Ecclesiae) is tiszteljük. Ez azt jelenti, hogy anyja az egész keresztény népnek, mind a híveknek, mind a pásztoroknak. A pápa e titulussal Máriának a Krisztusban megkereszteltekkel és ezáltal az Egyház tagjaival fennálló lelki anyaságát kívánta hangsúlyozni.
1980 óta a loretói litániában megszólítjuk a Szűzanyát az Egyház Anyjaként is.
II. János Pál kezdeményezésére 1981. december 7-én elhelyezték a vatikáni Apostoli Palota Szent Péter térre néző falán a Mater Ecclesiae-mozaikot
...... ........... .........


A szentatya kérése az volt, hogy a kép Máriát mint az Egyház Anyját ábrázolja, mert ,,Isten Anyja mindig is egységben volt az Egyházzal, és különösen közel volt az Egyházhoz a történelem legnehezebb pillanataiban".
1987-ben Redemptoris Mater kezdetű enciklikájában - mely A Boldogságos Szűz Máriáról a zarándok Egyház életében alcímet viseli - mélyítette el II. János Pál a Szűzanyáról szóló tanítást.
Mária anyaságát Fiának misztikus Teste, az Egyház irányában is megéli, ennek köszönhetően mi, Krisztusban megkeresztelt emberek mint égi édesanyánkra tekinthetünk rá. A szeretett tanítvány, János, akire Jézus a keresztről rábízta édesanyját, és aki most már saját anyjaként tekint az Istenszülőre, az egész Egyház jelképe.
- Mária lelki anyasága egyetemes, mert az üdvösség műve is egyetemes; mély lelki anyaság fűzi mindazokhoz, akik a keresztség által a kegyelem rendjében Fiának testvéreivé lettek.
A liturgikus emléknap megválasztása átgondolt döntés eredménye, hiszen az Istenszülő közbenjáró imájának nagyon is köze van a pünkösdi Lélek-áradáshoz. ,,Az Egyház, amelyet Krisztus az apostolokra épített, pünkösdkor ébredt tudatára Isten nagy tetteinek, amikor az utolsó vacsora termében összegyűlve mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ebben a pillanatban indult el az Egyház a hitnek azon az útján, mely emberek és népek történetén átvezető zarándokút. Tudjuk, hogy ennek az útnak a kezdeténél jelen van Mária, ott látjuk őt az apostolok között, az utolsó vacsora termében, amint imádkozik és esdekel az ajándékért: a Szentlélekért." (Redemptoris Mater, 26)
Mária az Egyház liturgikus cselekményeiben, amikor egyszerű, de a Lélektől áthatott szavaink egyesülnek a mennyei liturgia istendicséretével, maga is velünk imádkozik, mert tagja a szentek közösségének, és mert az üdvösség művében elválaszthatatlan Fiától.
Istenünk, irgalmasság Atyja, egyszülött Fiad a keresztfán függve Anyját, a Boldogságos Szűz Máriát a mi Anyánkká is tette. Add, kérünk, hogy a Szűzanya szerető közbenjárására Egyházad napról napra termékenyebb legyen, szent utódoknak örvendjen, és a népek minden családját anyai keblére ölelje. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Magyar Kurír

*
- Pálos rend oldalon Link
Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja!
Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!
Mi Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
ajánlj minket szent Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak! Ámen.


*
- Új Ember oldalon Link

- Az egyháznak is van édesanyja - neki pedig emléknapja Link
Képen: Szűz Mária kegyszobor a pásztói Szentlélek-templomban. MTI Fotó: Komka Péter
...... ............

 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepe 05.13
  2020-05-13 10:32:08, szerda
 
  1917. május 13-án jelent meg a Szűzanya Fatimában.
- Útra való
A fatimai Szűz ünnepét üljük, és arra emlékezünk, hogy 39 évvel ezelőtt érte Szent II. János Pált az a lövés, amelyről később azt vallotta: egy kéz meghúzta a ravaszt, egy másik kéz pedig eltérítette a golyót. A szent pápa ezzel a kijelentésével hitet tett amellett, hogy Isten nem hagyja el övéit; hogy minden csoda annak a végső gondoskodásnak az előképe, mely megment minket az örök haláltól. Ugyanő éppen ebben a kiszolgáltatottságában fedezte föl, milyen nagy értéke van annak, ha nemcsak tesz, hanem szenved is az Egyházért. Az engesztelő szenvedés ugyanis a kegyelem új működési terét nyitja meg, aminek gyümölcse a gonoszság művének irányváltása, annak bizonyossága: az élet erősebb a halálnál.
Magyar Kurír 2020. 05.13.

*
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Ujjongó örömmel örülök az Úrban.
A próféta így beszél:
Népem sarjadéka híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr.
Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám.
Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt.
Ez az Isten igéje. Iz 61,9-11

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Boldog a méh, mely hordozott téged!
Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: ,,Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!" Erre ő így válaszolt: ,,És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!"
Ezek az evangélium igéi. Lk 11,27-28

Egyetemes könyörgés:
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a Boldogságos Szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket!
Lektor: l. Urunk, te Szűz Anyádat rendelted Egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a szent hitben N. pápánkat, N. főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Urunk, Szűz Anyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek!
3. Urunk, Szűz Anyád a mi nagyasszonyunk és patrónánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon!
4. Urunk, Szűz Anyád a mi édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és térjen hozzád a bűnös!
5. Urunk, Szűz Anyád a mennyország ajtaja. Az ő közbenjárására engedd el (N. testvérünk és összes) elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezesd be őket az örök életre!
Pap: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk! Szűz Anyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgasd meg kéréseinket! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

*
- Köszöntsük együtt a Fatimai Boldogságos Szűz Máriát!
...... ..........


A Fatimai Boldogságos Szűz Mária napját az Egyházban minden évben május 13-án ünnepeljük, annak emlékére, hogy 1917. május 13-án egy Cova da Iria (,,Béke völgye") nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta Marto egy asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap.
Az Asszony imádságra buzdította a gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a kérést, és június, július, szeptember és október 13-án ismét megjelent nekik a Szent Szűz. (Augusztusban 19-én történt a jelenés, mivel 13-án a gyerekeket kihallgatás miatt fogva tartották.)
Idén, a járványügyi helyzetre tekintettel a fatimai kegyhely történetében először a zarándokok fizikai jelenléte nélkül tartják meg a jelenések május 13-i évfordulóját, de lélekben és imádságban való csatlakozásra hívják a zarándokokat.
Április 25-én tették közzé a Szentatya minden hívőhöz intézett levelét, amely a Szűzanyának szentelt hónapban, májusban a rózsafüzér imádkozására buzdít.
Egyszerű zarándokként, a Fatimai Szent Szűz emléknapján, ünnepeljünk együtt szentmisét és azt követően imádkozzuk együtt a rózsafüzért! Az élő közvetítés május 13-án, 17 órától kezdődik, és IDE kattintva érhető el. Az imádságot a Szentatya és püspökeink szándékára ajánljuk fel.
A szentmisét és közös imát a szerkesztőség YouTube-csatornáján élőben közvetítjük az Angyalföldi Szent Mihály-templomból. A szentmisét Hodász András plébániai kormányzó mutatja be, az azt követő imádságot, melyet a plébánia Apák és férfiak imaköre tagjai mondanak, a kihelyezett Oltáriszentség előtt Kuzmányi István diakónus, főszerkesztő vezeti.
A szentmisét és közös imát a szerkesztőség YouTube-csatornáján élőben közvetítjük az Angyalföldi Szent Mihály-templomból. A szentmisét Hodász András plébániai kormányzó mutatja be, az azt követő imádságot, melyet a plébánia Apák és férfiak imaköre tagjai mondanak, a kihelyezett Oltáriszentség előtt Kuzmányi István diakónus, főszerkesztő vezeti. Link
- Van égi édesanyánk - A Magyar Katolikus Egyház ünnepe a fatimai jelenések 100. évfordulóján, Soroksár-Újtelep, 2017. október 13-14. című emlékkönyv tartalmazza a fatimai jelenések 100. évfordulóján rendezett ünnepi szentmisén Erdő Péter bíboros, prímás által mondott homíliát és a másnap a témában megrendezett konferencia előadásait. A kiadvány megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.
...... ........... ........


Fotó: Vatican News
Magyar Kurír 2020.05.13

*
- Veres András: Magyarországot is újra felajánlják a Fatimai Szűzanyának ma este 2020. március 25.
Itt olvasható Link

- Mária oltalmát kérték - Nemzeti zarándoklat Fatimában az eucharisztikus kongresszusra készülünk
2019. október 28 Magyar kurír Link

- Szent Marto Jácinta és Ferenc, a fatimai látnokgyermekek. 2020. február 20 Magyar kurír

........- Kovács Zoltán a fatimai jelenésekről: Szűz Mária a remény és a vigasztalás jele.
2017. május 13. Magyar kurír Link

- Fatima, ahol a magyarok otthon érezhetik magukat. 2019. október 26. Magyar kurír Link
...... ..............


1964. május 12-én a Leiriai püspök több száz pap és zarándok jelenlétében áldotta meg a magyar keresztutat. A tizennégy stáció szobrait egy lisszaboni szobrász készítette, a Szent István-kápolna és a golgota Marek László építészmérnök tervei alapján készült. A keresztút fontos része lett a fatimai zarándoklatoknak, bizonyítja ezt az is, hogy évente hárommilliónál is többen imádkoznak itt.
Képen: A tizennégy stáció szobrait egy lisszaboni szobrász készítette
...... ..............


Este a Jelenések kápolnájánál mondott rózsafüzér imádsággal, illetve gyertyás körmenettel zárult a közel százhatvan zarándok szombati napja.
...... ................... ........... ........... .......

 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Salkaházi Sára - száz magyarországi zsidó megmentője
  2020-05-11 11:55:51, hétfő
 
  - Wikipedia oldalon Link
Eredeti nevén: Schalkház Sarolta Klotild
Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú - 1944. december 27-én életét adta az üldözöttekért.
...... ........... ........- Magyar kurír 2020.05.11 Link
1944. december 27-én a nyilasok körülzárták a Bokréta utcai munkásnőotthont, amely Sára testvér vezetése alatt állt. Zsidók után kutattak, s négy gyanús személyt, valamint Bernovits Vilma hitoktatónőt őrizetbe vették. Sára testvér éppen nem tartózkodott a házban, csak végszóra érkezett meg. Elkerülhette volna a letartóztatást, de nem tette meg. Mint az otthon felelős vezetőjét őt is elhurcolták, s egy szemtanú szerint még aznap este mind a hatukat - mezítelenre vetkőztetve - a jeges Dunába lőtték a Szabadság híd lábánál. A kivégzés előtti percben Sára testvér gyilkosai felé fordulva letérdepelt, és égre emelt tekintettel nagy keresztet vetett magára. Isten elfogadta életfelajánlását, életáldozata betejesedett.
Mindenható, örök Isten, te boldog Sára szűz és vértanú neked szentelt életét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk, engedd, hogy hirdethessük a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorúaknak az örömet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Boldoggá avatási eljárását a Szociális Testvérek Társasága 1996 végén kezdeményezte, lefolytatását a Szentszék 1997 januárjában engedélyezte. Boldoggá avatási dekrétumát 2006. április 28-án írta alá XVI. Benedek pápa, az ünnepélyes kihirdetésére pedig 2006. szeptember 17-én került sor a budapesti Szent István-bazilika előtti téren. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be
*
- Salkaházi Sára naplója - Krisztus szeretete sürgette őt az emberek szeretetére, szolgálatára
A kötethez Erdő Péter bíboros, prímás írt ajánlást, melyet az alábbiakban közreadunk.
,,Ebben az esztendőben Boldog Salkaházi Sára születésének 120. és vértanúhalálának 75. évfordulójára emlékezünk. Az évfordulók alkalmat adnak arra, hogy felelevenítsük kapcsolatunkat Sára testvérrel, aki teljes szívvel, teljes lélekkel, minden erejével szerette Istent, és szociális testvérként »az égő szeretet tüzével« a szívében másokért élt. Sokoldalú ember volt, aki sokféle módon szolgálta a szegény családok, a gyerekek, a fiatal dolgozó nők és az üldözöttek életét Kassától Komáromig, Budapesttől Kárpátaljáig. Kész volt az életét odaadni egészen elégő áldozatként Istennek. 1944-ben halt vértanúhalált az üldözöttek mentéséért Budapesten.
A most megjelenő válogatás naplójegyzeteiből segít mélyebben megismerni Boldog Salkaházi Sárát szociális testvéri életének kezdeteitől egészen a vértanúsága idejéig.
Sára testvér kitartóan, bátran, hűséges szeretettel járta a hit zarándokútját az élet kihívásai és küzdelmei közepette ‒ erőforrása Krisztus szeretete volt. Krisztus szeretete sürgette őt az emberek szeretetére, szolgálatára fogadalmas mottója szerint: Itt vagyok, Uram, engem küldj! Alleluja!
Naplójából megismerjük lelki küzdelmeit, de a lelki eszközöket is, amelyek segítik továbblépni Krisztus követésében és az emberek szeretetében. Ezek az eszközök a mai ember számára is útmutatást adhatnak a felebarát szeretetéhez, a megbocsátáshoz, a hűségben való kitartáshoz, az Úrral való mély, bensőséges kapcsolat megéléséhez az imában és a szolgálatban egyaránt.
Örömmel ajánlom ezt a könyvet a katolikus olvasóközönségnek, remélve, hogy Sára testvér példájából sokan meríthetnek erőt, inspirációt, lendületet, bátorságot keresztény életük mindennapi megéléséhez.
Kérjük bizalommal Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú közbenjárását azért, hogy mi is nagylelkűen és bátran kövessük Krisztust az élet teljessége felé, a szentté válás útján."

A szeretet tüzével - Válogatás Salkaházi Sára naplójából
Magyar Kurír-Új Ember Kiadó, 2019
Fotó: Merényi Zita
...... ........... ...........
Bodnár Dániel/ Magyar Kurír 2020.05.11

*
- A szeretet tüzével - Válogatás Salkaházi Sára naplójából Link

- 75 éve szenvedett vértanúságot Boldog Salkaházi Sára Link
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Boldog Gizella királyné 05.07
  2020-05-07 12:22:19, csütörtök
 
  Istvá­n király feleségét, a boldoggá avatott Bajo­r Gizellát ábrázoló bronz szo­bor őz mellékalakkal, grá­­nit oszlo­pon felállítva. A Né­­me­­tek és Magya­rok békés egy­másmel­lett élésének és a város újkori tör­ténelmének ki­fe­jező szimbóluma. A szobor alkotója, Nagy Benedek
...... .......


Kiegészítés Link
*

- Igenaptár oldalon Link

- Magyar kurír oldalon Link
Szent István király hitvesére, első koronás királynénkra, Szent Imre herceg édesanyjára emlékezünk liturgikus emléknapján, május 7-én
Képen: Szent István király és Boldog Gizella királyné szobra Veszprémben -
Ispánki József alkotása
...... .......


A királyné István király halála után összetűzésbe került az új királlyal, Orseolo Péterrel annak kormányzati hibái miatt. Péter megfosztotta Gizellát hatalmától, elvette javait, és házi őrizetben tartotta, ahonnan végül sikerült megszöknie. Visszatért Bajorországba, és szerzetes, később apátnő lett a Passaui bencés nővérek kolostorában. Itt hunyt el május 7-én, valószínűleg 1059-ben. A zárda templomában helyezték örök nyugalomra. Sírja búcsújáró hely. Tisztelete Magyarországon már a 12. századtól kimutatható. A veszprémi Szent Mihály-bazilikában és a budapesti Szent István-bazilikában őrzik egy-egy csontereklyéjét.
Urunk, Istenünk, te megtanítottad Boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse és az élet különféle útjain neked szolgáljon. Közbenjárására engedd, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk és egykor beléphessünk a megígért országba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

- Jeles napok oldalon Link

- Szobor csoport
...... ...........

 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Szent Katalin imája a Szentháromsághoz
  2020-04-29 13:25:54, szerda
 
  Forrás: katolikus ma oldal
Nagyobb kép Link

.........

 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
     1/27 oldal   Bejegyzések száma: 265 
2020.05 2020. Június 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 118 db bejegyzés
e év: 3147 db bejegyzés
Összes: 43641 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 927
  • e Hét: 927
  • e Hónap: 23771
  • e Év: 960606
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.