Regisztráció  Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 128 
Szent Ilona ünnepe: 08.18
  2018-08-18 12:29:03, szombat
 
  Szent Ilonára, Nagy Konstantin édesanyjára, a Szent Kereszt megtalálójára emlékezünk liturgikus emléknapján, augusztus 18-án. A hagyomány szerint Jeruzsálemben, a Golgotán megtalálta a Szent Keresztet és a szenvedés más eszközeit is.
A képen Cima da Conegliano: Szent Ilona (1495 körül)
...... ........... ..........


Ilona 250 körül születhetett.
A Szent Ambrus által szent emlékezetű nagyasszonynak nevezett Ilona 330 körül halt meg ismeretlen helyen.
Amikor Ilona égi jel alapján rátalált a helyre, eltávolíttatott onnan mindent, ami a pogány kultuszhoz tartozott, és a mélybe ásva (egy sziklaüregben) megtalálták a három keresztet. A megtalálás örömét csak az zavarta, hogy a kereszteket nem lehetett egymástól megkülönböztetni. Ott volt ugyan külön Krisztus keresztjének felirata is, de nem lehetett meghatározni, melyik kereszthez tartozik. Az emberi tudatlanság isteni segítségre szorult.
Makariosz jeruzsálemi püspök így szólt: Hozzátok ide a talált kereszteket és Isten mutassa meg nekünk, melyik volt az Úré! Uram, ki arra méltattál minket, hogy az emberi nem üdvösségét egyszülött Fiad a kereszt elszenvedésével hozza meg, és most szolgálód szívébe sugalltad, hogy megkeresse azt a boldog fát, amelyen üdvösségünk függött, mutasd meg a három kereszt közül azt, amely az Úr dicsőségét szolgálta, vagy azt mutasd meg, mely kereszteken haltak meg a latrok. Mutasd meg azzal, hogy ez a félholt asszony, ha az üdvözítő keresztje érinti, térjen vissza a halálból az életre! Csoda történt: Amikor azonban odahozták a harmadik keresztet is, az asszony kinyitotta a szemét, fölkelt és sokkal fürgébben, mint betegsége előtt, járni kezdett. Visszanyerte egészségét és magasztalta Isten hatalmát.
A császárné e jel láttán fogadalmának megfelelően azon a helyen, ahol az Úr keresztjét megtalálta, királyi pompával ragyogó templomot építtetett. A szegeket, melyekkel az Úr testét a fára szegezték, elvitte a fiának. Ezekből az zablát és sisakot csináltatott, melyeket hadviselés közben használt. A császárné az üdvöt hozó fa egy részét elvitte fiának, a másik részét ezüst tokba foglaltatta és ott hagyta Jeruzsálemben
Ezt ma is nagy tisztelettel őrzik. Ilona Jámborságának egy másik jelét is a városban hagyta: meghívta ebédre az Istennek szentelt szüzeket, s azt mondják, olyan tisztelettel fogadta őket, hogy szolgálóruhát öltött és maga szolgálta föl a mosdóvizet, az ételt és az italt. A földkerekség parancsoló urának édesanyja Krisztus szolgálóinak szolgálója lett.

Forrás
Diós István: A szentek élete
Magyar katolikus lexikon

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Magyarok Nagyasszonya ...
  2018-08-14 20:03:56, kedd
 
  Liszt Ferencet idézhetjük, amikor föltesszük a kérdést: ugyan hány ország vallja a magáénak: magyarok, németek, franciák, olaszok, lengyelek... Mégis hajlunk arra, hogy magyaros öntudattal azt mondjuk: ,,Ő a miénk". S elfelejtjük odatenni a végére, hogy ,,a miénk is". Persze a több gyermekes családból épp a legkisebb sajátítaná ki a mamát az ismert szavakkal: ,,Az én anyukám!" Holott a gyermekek mindegyike elmondhatja - maradjunk ennél -, hogy ,,Az én édesanyám". Anélkül persze, hogy ezzel kisajátíthatná őt bármelyikük is.
Máriát ugyanúgy vallhatjuk a miénknek, a ,,Magyarok Nagyasszonyának", anélkül, hogy mi, magyar katolikusok, másoktól megvonhatnánk a hasonló jogot. Hadd mondhassák el a maguk módján, hogy ők is a magukénak vallják Boldogasszonyunkat, Máriát, a maguk szemszögéből, szívük szerint. Hiszen már a szó is sokat mond erről: ,,Mi Asszonyunk", a franciáknak Nōtre Dame. Latinul: Maria nostra, amely egyik kedvelt búcsújáróhely a Börzsönyben, s egyben falunév is: Márianosztra.
Mária is úgy a miénk, magyaroké, hogy nem sajátíthatjuk ki. Nem is tehetnénk. Hiszen nem csak mi, magyar katolikusok vagyunk nagy Mária-tisztelők. A körülöttünk lévő országok is azok. Elég a nagy búcsújáró helyeket megidézni határainkon túl, amelyek nemzetköziek is egyben. Máriacell. Csensztohova, Medzsugorje. Magyarosan írhatjuk valamennyit, hiszen zarándokaink révén hozzánk is tartoznak, ahogyan nemzetközi látogatottsága van nálunk például Máriapócsnak. Nem csupán országon belüli ügy ez, hanem népek közötti feszültség oldója is egyben, vagy zarándoksereget verbuváló magyar ünnepi találkozó, mint Erdélyben Csíksomlyó, ahol a Kárpátokon túlról a csángók, az anyaországból pedig az itteni magyarok találkoznak. Nem ritka azonban az amerikai vagy a nyugat-európai magyar látogató sem.
A hívő katolikusok Mária országának vallják Magyarországot. De hány más ország is elmondhatja ezt a saját nemzeti hová-tartozása szemszögéből. Elég az olaszokat, a lengyeleket vagy a spanyolokat említeni. A legváratlanabb tapasztalatot mégis az evangélikus Svédország jelenti számomra. Nemzetközi konferencia keretében megtekinthettük például a lundi székesegyházat, és benne meglepetten fedeztem föl, nem egy, de három Mária-szobrot, amit katolikus templomban sokallanék. Persze a közös keresztény múlt felejthetetlen hagyatéka ez. Az úti könyvből pedig megtudhatom, hány Mária-templom van Svédországban. Aztán: nem kiemelkedő-e az Ortodox Egyház Mária-tisztelete? Nálunk ott a görög-katolikus Máriapócs. Kegyoltára fölött ott látható a csodatévő kegykép, amelynek eredetijét a bécsi Stephansdomban őrzik. És mégis, mindezekkel együtt indokolt a lelkünkből lelkedzett, rangos ünneppel kiemelt tiszteletadás: ,,Magyarok Nagyasszonya"...
A ,,nagyasszony" kivételes rangot jelent. Ez a mi népünk kitüntető ajándéka a Boldogságosnak. Vajon kik voltak a történelemben a magyar nép ,,nagyasszonyai", akiket megillet ez a - szavakba formált - kiemelt rang? Mert
így értjük meg az ünnep jelentőségét. Kik adták össze annak a magyar főkötőnek, magyar gyöngyös pártának gyöngyszemeit, amellyel Máriát így megtiszteljük? Csak párat említek: a bajor Gizella királynét, István királyunk feleségét nagyasszonyunknak tekinthetjük. Hunyadi János feleségét, Szilágyi Erzsébetet szintén. S hogyan lehetne kihagyni Kanizsai Dorottyát, aki eltemettette Mohács halottait. Könnyei összevegyülnek emlékeimben Mária könnyeivel, és a miénkkel. Ilyen nagyasszony nem adatott a Don kanyar elesett magyar katonáinak, azoknak, akik számban fölülmúlták Mohács halottait. Zrínyi Ilonát, Munkács várának hősi védőjét is nagyasszonyaink sorába vesszük. És a másik rangos bajorról, Erzsébet királynéról sem feledkezhetünk meg, akit szívünkbe fogadtunk, aki nálunk érezte otthon magát, a gödöllői kastélyban, fölszabadulva a bécsi udvar kimért etikettjétől. S mindez csak kis töredék. Ki tudná valamennyit fölsorolni.
A magyar nagyasszonyok gyöngykoszorúját foglaljuk be az elképzelt pártába, amelyet lélekben Mária homlokára helyezünk. Így lehet ő a mi sajátosan magyar tiszteletadásunkban nagyasszonyaink ékességeinek kitüntetettje, de magasan föléjük emelkedve, hiszen ő a legáldottabb, az asszonyok között. S ő az, aki szívünkben hordott jelenlétével keresztény történelmünk egészét átfogja, István királytól napjainkig.
,,Tiszteld a nőket!" - hangzik az etikai felszólítás, amely eljut az értelmünkig, de már ritkábban a szívünkig és a tetteinkig. Az erkölcsi parancs - túl az értelmen s az akaraton - az ünnep élménye révén hatol igazán hatékonyan a szívünkbe. Nemzeti ünnep ez számunkra, amely sürgeti a nők tiszteletét és megidézi történelmünk nagyasszonyainak emlékét. Az ő női értékeiknek gyöngyös pártájával ajándékozzuk meg lélekben Bodogasszonyunkat, amikor külön ünneppel köszöntjük benne a ,,Magna Domina Hungarorum" címzettjét, a Magyarok Nagyasszonyát.
/Boda László/

A magyarság szoros kötődése Szűz Máriához államalapító királyunk, Szent István korához köthető. A 12. század elején élő Hartvik püspök jegyezte le a legendát, miszerint a nagy magyar király 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, a halálos ágyán ajánlotta fel Magyarországot Szűz Máriának.A Szűzanya tisztelete az azóta elmúlt 1000 év során lépten - nyomon ,,tetten érhető" a magyar történelemben.Szent László (1077-1095) ,,Szűz Máriának választott vitézeként" a csatákban mindig Máriához fohászkodott segítségért, és Mária tiszteletére építtette a nagyváradi székesegyházat is. A tatárjárás után az országot újra felépítő IV. Béla (1235-1270) a keleti sztyeppékről érkező veszedelem idején az Úrnak és Szűz Máriának ajánlotta fel leányát, Szent Margitot, de ő építette fel a budai várban a Szűzanya templomát, a Mátyás templomot is. Mátyás királyunk (1458-1490) pajzsán szintén Szűz Mária közbenjárását kérte, aranypénzeire pedig Mária képét vésette, amint a kisded Jézust dajkálja. Egyébként évszázadokkal később, a Horthy-korszakban is helyet kapott Szűz Mária az akkori magyar fizetőeszközön, a pengőn. Aztán a 17. században, 1658-ban I. Lipót király (1657-1705) is a Szűzanya oltalma alá helyezte magát, családját és országát, majd uralkodásának 30. évfordulóján, a máriavölgyi kegyhelyen ajánlotta fel a Magyar Királyságot Magyarok Nagyasszonyának, amit 1693-ban a bécsi Szent István székesegyházban, ünnepélyes keretek között újított meg, hálából a törökök Magyarországról való kiűzéséért.
Majd 1896-ban, a magyar millennium alkalmából XIII. Leó pápa az esztergomi érsek, Vaszary Kolos bíboros prímás kérésére engedélyezte a Magyar Királyság részére a Magyarok Nagyasszonya ünnep megtartását, minden esztendő október második vasárnapján. Ezt az időpontot módosította a következő pápa, X. Piusz, aki az október 8. napját jelölte ki a megemlékezésre.Az 1962 októberétől 1965 decemberéig tartó II. vatikáni zsinat után a Magyar Püspöki Kar szeptember 12-re módosította az időpontot, majd 1984-től ismét október 8-án ünnepeljük meg a Szűzanyát.
/Dr. Papp Attila
...... .............


...... .......- Szűz Mária, MAGYAROK NAGYASSZONYA
Videó Link

- A hagyomány szerint Szent István király halála előtt 1038-ban, Nagyboldogasszony napján Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. A krónikák szerint így imádkozott: "Egek Királyné Asszonya! A te oltalmadba ajánlom népemet és nemzetemet. Vigyázz reá, mint a te országodra!" Őseink ezt a felajánlást szent örökségként származtatták nemzedékről nemzedékre. A Mária és hazánk közti kapcsolat a nép lelkében is tovább élt, bizonyság erre a magyar költészet, ima- és énekvilág, számtalan Mária-kegyhelyünk és zarándoklataink, a nép áhítata.
...... ...........

 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Misztikus élmény és liturgia
  2018-08-11 14:55:40, szombat
 
  Nagy Szent Gertrúdnál és Avilai Szent Teréznél
2018. augusztus 11. szombat
Kerényi Lajos piarista szerzetes, pap, teológus, kórházlelkész, fiatalok több nemzedékének a nevelője, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozók egyik létrehozója, számos könyv szerzője.
...... ........


Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Szent Klára szűz 08.11
  2018-08-11 09:43:23, szombat
 
  ...... ........... .........


Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Törekszem a cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Isten onnan felülről adott Jézus Krisztusban.
Testvéreim!
Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is.
Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem.
Testvéreim, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.
Ez az Isten igéje. Fil 3,8-14

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ti, akik elhagytatok mindent és követtetek engem, százannyit kaptok.
Egy alkalommal Péter megkérdezte: ,,Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: ,,Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet."
Ezek az evangélium igéi. Mt 19,27-29

- Jeles napok oldalon Link

- SZENT KLÁRA (Assisi, 1193/94. január 20. vagy július 16. - San Damiano-kolostor, 1253. augusztus 11.) 1210-ben hallotta Assisi Szent Ferencet prédikálni a dóm mellett. Szavai, amelyekkel a megfeszített Krisztus radikális követéséről beszélt, megindították Klárát. Szent Ferenchez fordult tanácsért, hogy mit kell tennie, aki azt tanácsolta, hogy virágvasárnap ünnepi öltözékben menjen a székesegyházba misére. A püspök, akit értesítettek Klára tervéről, egy megszentelt pálmaágat adott Klárának, jelezve ezzel, hogy hozzájárul kolostorba vonulásához. Klára tudta, hogy családja ellenezni fogja tervét, ezért megszökött. Letette minden ékességét és magára öltötte a bűnbánók szürke ruháját, fátylát és derekára kötötte a bűnbánat kötelét. A rokonok azonban akár erőszakkal is vissza akarták vinni Klárát a városba. A meddő vitának Klára vetett véget: egyik kezével megragadta az oltárterítőt - ezzel menedékjogot kért a templomtól -, másik kezével lekapta fejéről a kendőt, hogy a rokonok láthassák kopaszra nyírt fejét. A rokonok ebből megtudták, hogy Klára szándéka visszavonhatatlan. Hogy elkerülje rokonai további zaklatását, a San Agnelo-kolostorba menekült, ahova húga, Ágnes is követte. Ferenc úgy határozott, hogy az Assisi melletti San Damiano-kápolna mellett telepíti le őket, itt alakult meg a ferences apácák első kolostora, melynek egészen haláláig Klára volt a lelki anyja. 1244-től ágyban fekvő beteg volt. IV. Ince pápa két alkalommal is felkereste. Amikor Klára 1253-ban meghalt, a pápa bíborosaival együtt eljött a temetésére.
Assisi Szent Klárát 1255. augusztus 15-én avatták szentté. Ünnepét azonnal felvették a római naptárba, augusztus 12. napjára. 1969-től augusztus 11-én ünnepeljük.
/Neumann-ház - Irodalmi Szerkesztőség/

- Szűz Apácák ékes fénye" - Assisi Szent Klára Link

- Magyar kurír oldalon
Szent Ferenc kicsiny palántája", a klarisszák rendjének alapítója. Regulája mellett végrendelete, valamint négy Prágai Szent Ágneshez írt és egy Ermentridus nővérhez írott levele maradt fenn.
Bővebben Link

- Katolikus oldalon Link
'Jóságos Istenünk, te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közbenjárására add, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.
...... ........... ........

 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
A keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta (Edith Stein
  2018-08-09 14:08:58, csütörtök
 
  2018. augusztus 9. - Csütörtök, a keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társ védőszentje
Jézus így tanított az utolsó vacsorán: ,,Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!" Jn 15,9-17

- Magyar kurír oldalon
2018. augusztus 9. csütörtök 14:28
A Keresztről nevezett Szent Terézia Benediktára, Edith Steinre, Európa társvédőszentjére emlékezünk ünnepén, augusztus 9-én. A zsidó származású filozófusnő, később kármelita szerzetesnő hitéért halt vértanúhalált az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban 1942-ben ezen a napon.
Kármelita szerzetesként is folytathatta tudományos munkáját: itt írta meg Endliches und ewiges Sein (Véges és örök lét) című könyvét, amelyben próbálja összeegyeztetni Aquinói Szent Tamás és Husserl filozófiáját. 1938-ban a nácik elől a hollandiai Echt kármelita kolostorába mentették át elöljárói. Itt írta Studie über Joannes a Cruce: Kreuzeswissenschaft (Tanulmányok Keresztes Szent Jánosról - A kereszt tudománya) című könyvét.
- Végrendeletéből:
,,Köszönetet mondok teljes szívemből elöljáróimnak és minden kedves nővértársamnak azért a szeretetért, amellyel befogadtak, és minden jóért, amiben ebben a házban részesültem.
Azt a halált, amelyet Isten nekem szánt, örömmel fogadom el már most tökéletes megadással Isten szent akaratában. Kérem az Urat, hogy fogadja el életemet és halálomat az ő dicsőségére és magasztalására, Jézus és Mária Szent Szíve és az Anyaszentegyház minden ügyéért, különösen szent rendünk, nevezetesen a kölni és echti Kármel fennmaradásáért, megszenteléséért és tökéletesedéséért, engesztelésül a zsidó nép hitetlenségéért, hogy az Urat az övéi fogadják be és eljöjjön az Ő dicsőséges országa, Németország megmentéséért és a világ békéjéért, végül élő és elhunyt hozzámtartozóimért, és mindenkiért, akit Isten nekem adott: hogy közülük egy sem menjen veszendőbe.
1939. június 9-én, úrnapja nyolcadának péntekén, lelkigyakorlatom 7. napján.
Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében."
A Keresztről nevezett Teréz Benedikta nővér O.C.D

Bővebben Link


- Wikipedia oldalon Link

- Szabadtéri oldalon Link

- Plébánia Net oldalon Link

- Vaticani rádió oldalon Link

- Katolikus Network oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Szeptemberben avatják boldoggá Antal Veronikát
  2018-08-05 15:49:55, vasárnap
 
  Ferenc pápa januárban ismerte el a csángó ferences harmadrendi Antal Veronika vértanúságát. A fiatal lány látszólag nem csinált semmi rendkívülit az életében, ,,csak" ragaszkodott Istenhez, teljesen átadva magát neki. Szentmiséről hazatérőben öltek meg a csángóföldi Halasfalván.
- Antal Veronika 1935. december 7-én született az észak-moldvai Nisiporeştiben. Szülei istenfélő emberek voltak; négy gyermeküket - akik közül Veronika volt az első - imádságos életre nevelték.
Veronika különös tisztelettel volt Jézus és a Szűzanya iránt. Istennek akarta szentelni életét. Tizenhat évesen belépett a Szűz Mária Lovagjai (Militia Immaculatae) társulat tagjai közé. Felvételét kérte a faluban működő Assisi Szent Ferenc Missziós Nővéreinek Kongregációjába - a szerzetesrendek feloszlatása azonban megakadályozta tervét; a szerzeteseket elvitték, a rendházakat bezáratták.
Lelkiatyja, Alois Donea tanácsára felvételét kérte ekkor a Ferences Világi Rendbe (terciáriusok), és tisztasági magánfogadalmat tett. Kis cellát építtetett a szülői ház mellé. Mindennap részt vett a szentmisén. A faluban nem volt állandó pap, a község a halasfalvi plébániához tartozott, így a falubelieknek nyolc kilométert kellett megtenniük, hogy részt vehessenek a szentmisén. Veronika gyakran vett részt szentségimádáson és a közös rózsafüzér imádságon. Mindenkinek megbocsátott, látogatta a betegeket és a magányos időseket; imádkozni tanította a gyerekeket.
...... ......


Brutális támadás volt:
1958. augusztus 24-én Veronika egyedül indult hazafelé a szentmise után. A rózsafüzért imádkozta, mikor útját állta Mocanu Pavel, és szemérmetlen dolgokról beszélt neki. A lány, tisztasági fogadalmára hivatkozva, visszautasította a fiatalembert, aki a kukoricamezőre hurcolta, és erőszakot akart elkövetni rajta. Veronika teljes erejéből ellenállt, a fiú negyvenkét késszúrással megölte őt. Másnap hajnalban a mezei munkára tartók találtak rá: arccal a földre borulva, jobb kezében a rózsafüzérrel feküdt. Testét a szülői házba vitték; az egyik vizsgáló orvos kijelentette: ,,Boldog az az asszony, aki világra hozott, mert tisztaságban jöttél a világra, és szűzen is távozol a világból." 1958. augusztus 27-én temették el szülőfalujában.
- Sírját sokan látogatják, közbenjárását kérik minden szükségben. Sokan megtapasztalják Isten segítségét, melyet szolgálója, Veronika által oszt a híveknek. Életszentségének híre gyorsan terjedt. 1980-ban Demeter Antal, a közeli falu plébánosa a rokonoktól és a falubeliektől sok adatot összegyűjtött. Vallomást tettek azok is, akik Veronika közbenjárására meggyógyultak vagy csodás segítségét megtapasztalták.

Forrás és fotó: Romkat.ro
Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Szent Márta 07.29
  2018-07-29 22:22:56, vasárnap
 
  Szent Mártára, Mária és Lázár nővérére, a háziasszonyok, családok, özvegyek, hitoktatók, vendéglősök, pincérnők, szállodások, szobrászok védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknapján, július 29-én.
Három alkalommal beszélnek az evangélisták Márta házáról és a testvérekről.
- 1. Az első találkozást, amikor Jézus Márta házában járt, Szent Lukács beszéli el. Jézus tanítványai kíséretében úton volt, és betértek Betániába, ahol egy Márta nevű asszony befogadta őket a házába. Márta húga, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta sürgött-forgott, és végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt, és így méltatlankodott: ,,Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem!" Az Úr azonban így válaszolt: ,,Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha." (vö. Lk 10,38-42)
A két nővérben az Egyház a lelki élet két alaptípusát látja: Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma megtestesítője.

Márta és Mária! A keresztény szellemiség történelmében ezt a két nővért úgy látták, mint olyan személyiségeket, akik a cselekvésnek, illetve az elmélkedésnek szentelték magukat. Mártát lefoglalja a házimunka, miközben Mária Jézus lábánál ül, hogy hallhassa szavait. Két tanulságot is levonhatunk az evangéliumi szövegből.
Jézus erőteljesen hangsúlyozta azt az alapvető és pótolhatatlan értéket, melyet Isten szavának hallgatása jelent életünkben. Ennek a szónak kell állandó irányt adnia számunkra, ez lesz a világosságunk és erőnk. Hallgatnunk kell rá. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk csöndben, alkalmat kell teremtenünk a magányra, vagy még inkább, a bensőséges találkozásra és párbeszédre az Úrral. Tudnunk kell elmélkedni. Sajnos, mindennapi életünkben meg kell tapasztalnunk a belső szennyeződés veszélyeit. De ha hittel találkozunk az Úr igéjével, ez megtisztít minket, felemel és visszaadja erőnket.
A másik megszívlelendő tanulság: sosem szabad semmiféle ellentétet látnunk a cselekvés és az elmélkedés között. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy Márta volt az (és nem Mária), aki Jézust otthonába fogadta. Harmónia van e két dolog között. Ora et labora! E szavak tartalmazzák a teljes programot: nem ellentétet, hanem szintézist, az egyformán fontos elemek összeolvadását.
Szent II. János Pál pápa


- 2. A második alkalom, amikor Mártával találkozunk az evangéliumban, Jézus egyik legnagyobb csodája: Lázár feltámasztása. Szent János mondja el evangéliuma 11. fejezetében ezt az utolsó, legnagyobb jelet, amely mindenki számára kézzelfoghatóan bizonyította Jézus küldetését és Messiás voltát. A csodát leginkább Márta és Mária értette, akik hittel tekintettek az Úrra.
Képen: Giotto di Bondone: Lázár feltámasztása (14. sz.)
......


-3. A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk a testvérekkel, közvetlenül húsvét előtt. Ismét János evangélista mondja el, hogy hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek, és a vacsorára a három testvér is hivatalos volt: ,,Márta felszolgált és Lázár is a vendégek között volt. Mária pedig vett egy font valódi nárduszból készült olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával. A ház betelt a kenet illatával." (Jn 12,2-3) Képen: Pierre Subleyras: Mária megmossa Krisztus lábát (18. sz.)
...... .....


A család későbbi sorsa a legendákban maradt ránk. Eszerint az ősegyház elleni üldözésben (Kr.u. 40 körül) az egész keresztény közösséget, melynek Márta háza adott otthont, elfogták. Nagyobb csoportról volt szó, ezért nem merték megölni őket, hanem a tengerpartra hurcolták, és ott egy evező, vitorla és kormánylapát nélküli hajón a tengerre bocsátották őket. A csoport tagja volt Mária Magdolna is. A hajó nem süllyedt el, hanem a keleti hagyomány szerint Ciprusnál, a nyugati hagyomány szerint Gallia partjainál szárazföldet ért. Kikötöttek, és hirdetni kezdték az evangéliumot. A legenda szerint Lázár püspök lett Aix városában, Márta a város betegeit és szegényeit gondozta, Mária pedig remeteként élt még harminc esztendeig. Mária története megegyezik Mária Magdolna történetével. Mártát a ferencesek kezdték ünnepelni 1262-ben, július 29-én. A 13. század végén a római naptárba is áttették. A liturgikus megemlékezés Máriára nem terjed ki, mivel alakja egybemosódott Mária Magdolnáéval. Szent Mártát háziasszonyként ábrázolják, oltalmát kérték hirtelen halál, vérfolyás és pestis ellen.
Mindenható, örök Isten, te Szent Mártát kitüntetted azzal, hogy Fiad szállást vett nála. Közbenjárására add, hogy hűségesen szolgáljuk Krisztust testvéreinkben, és így minket is befogadj mennyei hajlékodba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás
Diós István: A szentek élete
Magyar katolikus lexikon
Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Dienes Valéria: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre
  2018-07-28 18:43:08, szombat
 
  Dienes Valéria: ,,Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" - Szabó Ferenc SJ jegyzete
2018. július 27. péntek 18:42
Az eucharisztikus kongresszusra való lelki felkészülést segíti Szabó Ferenc jezsuita a Vatikáni Rádióban elhangzott jegyzete: Teilhard de Chardin jezsuita tudós és Prohászka Ottokár püspök eucharisztikus lelkiségének ismertetése után ezúttal Dienes Valéria filozófus misztikájával foglalkozik
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Szent Joachim és Anna megölelik egymást
  2018-07-26 10:30:59, csütörtök
 
  Képen: Ambrosius Benson: Szent Joachim és Anna megölelik egymást az Aranykapu előtt (1528 körül)
.....- Szent Annára és Szent Joachimra, a Boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 26-án..
Egy 2. századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, édesapját Joachimnak hívták. Az Anna név annyit jelent: kegyelemmel áldott, a Joachim pedig: Isten megvigasztal.
Szent Anna és Szent Joachim ünnepe a 13-14. században terjedt el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők - ekkor élénkült fel az Üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is.
Az ünnep dátuma a Mária feltételezett szülőhelye fölé épített templom fölszentelésének évfordulójából ered. A hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza a Bethesda-tó közelében állt. Az 5-6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, melyet július 26-án szenteltek föl. A bizánci rítusban július 25-én ülik Szent Anna asszony halála napját, amely napon Konstantinápolyban 550 körül templomot szenteltek a tiszteletére. Nyugaton a 12. századtól terjedt el a július 26-i ünnep. V. Pius pápa 1568-ban eltörölte, de 1583-ben ismét felvették a római naptárba, július 26-ra. Szent Joachimot 1584-től március 20-án, 1738-tól a Nagyboldogasszony oktávája utáni vasárnapon, 1913-tól augusztus 16-án ünnepelték. 1969-ben egy napra tették Szent Annával.
- A legenda szerint Szent Anna szüleit Stolanusnak és Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége, mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között.
Gyermektelenségük fájdalmát továbbfokozta egy eset: a templomszentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joachim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta.
Joachimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta: nem marad többé a városban, hanem elbujdosik az erdőkbe és a mezőre a pásztorok közé. És így is tett. Nem sokkal később azonban megjelent neki Isten angyala és megvigasztalta. Megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Szava igazsága mellé jelül azt adta, hogy Joachim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban, az Arany Kapunál találkozni fog a feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Így is történt. Joachim és Anna találkoztak, boldogan elmondták egymásnak a látomásukat, majd hálát adván Istennek, visszatértek otthonukba, Názáretbe. Anna az ígéret szerint fogant és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek el.
Máriát három éves korában a jeruzsálemi templomban Istennek szentelték. Joachim ezután hamarosan meghalt, Anna azonban megérte Jézus születését. A kicsi Jézus ott volt halálos ágya mellett, és békés, nyugodt halállal ajándékozta meg nagyanyját.
Képen: Ismeretlen festő: Szent Anna, a Szent Szűz és a Gyermek (1520 körül)
...... ........... ........... .....


Nyugaton a keresztes háborúk Szentföld-élményének hatására és a ferencesek nyomán lett népszerű Szent Anna ünnepe.
Hazánkban Szent Annát Szent Anna asszonyként, a szegedi hagyományban Kedd asszonyaként emlegették. Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyében-bajában az asszonynép. Anyák, családok, gyermeket várók, vajúdók kérik oltalmát.
Anna az asztalosok, bognárok, botfaragók, csipkeverők, esztergályosok, gazdaasszonyok, harisnyakötők, lovászok, molnárok, orvosok, szülésznők, takácsok, varrónők, vászonkereskedők védőszentje. Céhpatrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az oltárszekrény elkészítése a mesteremberek feladatai közé tartozott, márpedig Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernákulumot, Máriát a méhében hordozza. A kádárok is tisztelték, nyilván abból a megfontolásból, hogy Jessze törzséből, Anna és Mária méhéből sarjadt a Szőlőtő: belőle termett a megváltás bora. A barokk korban Szent Anna külön tisztelt patrónája volt a haldoklóknak.
Urunk, atyáink Istene, te Szent Joakimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült Fiad édesanyja. Kettejük imájára add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás
Diós István: A szentek élete
Magyar katolikus lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Árpád-házi Szent Kinga szűz és szerzetesnő
  2018-07-24 11:39:33, kedd
 
  Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Sirák fiának könyvéből
Mint a felkelő nap, olyan a derék asszony.
A jó asszonynak boldog a férje, s kétszer annyi lesz éveinek száma. A derék asszony jóltartja férjét, és az békességben töltheti be éveit.
A jó feleség nagy ajándék: aki féli Istent - jótettei jutalmául -, az részesül benne. Akár gazdag, akár szegény, a szíve jókedvű, és mindig vidámság tükröződik arcán.
A szorgos asszony kedvessége elbájolja férjét, okossága erőt önt tagjaiba. Az értelmes és hallgatag asszony Isten ajándéka, a derék asszonyt nem lehet megfizetni.
A szent és szemérmes asszony igen nagy kegyelem, és a mértékletes asszonynak nincs ellenértéke.
Ami a felkelő nap Isten magas egén a világnak, olyan a jó asszony szépsége, házának ékességére.
Ez az Isten igéje.
Sir 26,1-4.16-21

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az ő Országát.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az Országot.
Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is."
Ezek az evangélium igéi.
Lk 12,32-34

Wikipedia oldalon Link

 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 128 
2018.07 2018. Augusztus 2018.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 7 db bejegyzés
e hónap: 308 db bejegyzés
e év: 3147 db bejegyzés
Összes: 35463 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2301
  • e Hét: 9374
  • e Hónap: 77656
  • e Év: 1209913
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.