Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/42 oldal   Bejegyzések száma: 416 
Holnap vasárnap! (nagyböjt 5. vas B év)
  2018-03-17 22:57:47, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, - kijelentette:
,,Aki szereti életét, elveszíti azt,
de aki gyűlöli életét ebben a világban,
az megmenti azt az örök életre." (Jn 12, 25)
Amikor a szenvedés első vasárnapján ezt halljuk,
azt gondoljuk, - számunkra megfejthetetlen
értelmű mondata ez, - a mi Urunknak.

Az akkori emberek csodákat vártak Jézustól,
sokan pedig
az őket leigázóktól való felszabadítást.
Jézus Keresztjével való találkozásuk után
minden evilági reményük romba dőlt.
A mi hitünk alapja azonban éppen az,
hogy a Kereszten Függőben születik újjá
minden reményünk.
Amikor a földi reményeink ledőlnek,
akkor születik új reménység
mely örökké megmarad.
A megalázkodásnak éppen ezen a mélypontján,
melyre maga Isten ad nekünk Fiában példát, -
ezen az életét értünk áldozó Szeretetnek
legmagasabb pontján
sarjad ki számunkra, - újra a Remény.
Jézusunk a legvégső mélységekig élte meg
az önfeláldozás szeretetét.
Hagyta, hogy a halál teljesen megtörje.
Ebben van a Húsvét Titka
és átalakító ereje.
Jézus, - Keresztjével, -
bűneinket alakította át megbocsátássá,
halálát és halálunkat feltámadássá,
félelmünket reményteli bizalommá.
Minden sötétséget világossággá formált
és minden csalódást reménységgé alakított.

Aki szereti az életét, elveszíti azt.
Aki a sajátját éli és saját magának él,
az ebben az állapotában, - gúzsba köti magát.
Aki ellenben készségesen szolgál
és él Istennek, - megmenti önmagát és másokat.
Az valójában szeretetével
a reménység magjává válik
a világ és embertársai számára.
Ez a szeretet a Kereszt felé halad,
melyet ezen a vasárnapon,
- egészen Nagypéntekig, -
lepellel takar el a liturgia.
A kereszt pedig áldozat, kötelező haladás.
Ám nem cél, - csak átmenet.
A cél Isten dicsősége és az üdvösség.
Mindennek mozgatója, ami segít bennünket,
hogy ezt elérjük, - a reménység.

Nagyböjtünk következő napjai
legyenek a szeret napjai.
Mondjuk a Kereszten Függőnek:
Veled mindent remélhetünk,
Te vagy a mi reményünk!
Ha félünk elveszíteni életünket,
Istenünk szolgálatában,
vagy képtelenek vagyunk azt odaajándékozni,
akár gyermekeinkért vagy a ránk bízottakért, -
akkor elveszítjük azt.
A Húsvétig hátra levő napokat
éljük Isten akaratának vonzásában,
adjuk oda életünket, - felebarátjainkért.

Szeretettel: Árpád
VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Bach Máté passió 5. (részl )
Link

Bach - Máté passió 6. (részl) Link


Bach: Máté passió 7 (részl) Link


Bach: Máté passió 8. (részl) Link


Bach: Máté passió 9. (részl) Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! (nagyböjt 4. vas B év)
  2018-03-10 23:59:08, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki éjnek idején
Nikodémusnak kijelentette: ,,Nem azért küldte el
Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot,
hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.
(Jn 3,17)

Elmondta jövetelének célját.
Ennek kiindulópontja az Atyának
a világ iránt való végtelen szeretete.
Aki még a bűnt elkövető embertől sem
vonta vissza jóindulatát,
hanem elküldte Fiát.
Lehetőséget adva neki ezzel,
hogy áldozatával jóvátegye a világ bűneit.
Az ember, - hite által azonosul
a meghalt és feltámadt Krisztussal.
Így lesz részese az istengyermekségnek.
Aki viszont nem hisz, az kizárja magát
a világosságból és az isteni életből.
Isten irgalma folyamatosan érvényesül,
annak ellenére is, hogy az emberek
jobban szeretik a sötétséget,
mint a világosságot.
A szerető Isten világosságának,
mint az Isten és embertárs iránti
szeretetnek visszatükrözése, -
a legalapvetőbb keresztény feladat.

Mi Isten mércéjével mérve
mindnyájan rosszak, bűnösök vagyunk.
Kegyelméből azonban mindig
megérkezhetünk a világosságra.
Ha nem, - akkor ránk borul az örök sötétség,
és rettenetes lehet egy örökkévalóságon át
szenvedni Isten hiánya miatt.

Isten nem elítélni küldte Fiát e világba,
hanem hogy üdvözüljön általa a világ.

Jézusnak pedig van egy alapvető oka,
ami miatt nem ítélkezik a világ felett,
hanem üdvözíti azt.
Ez az ok pedig az, hogy szereti Atyját
és szeret minket.
Ránk néz, azt mondja:
,,Annyira szeretem őket!"
Ez pedig arra indítja,
hogy ne ítélkezzen felettünk,
hanem üdvözítsen minket.
Nekünk az a feladatunk,
hogy kimunkáljuk magunkban a Benne való hitet,
melyet a remény kísér és égő lángjával a szeretet.
Hitet a Fiúban és egy olyan Istenben,
aki nem ítélkezni küldi el a Fiút,
hanem, hogy mindnyájan üdvözüljünk.
Nagyböjti utunkon ez az örömhír:
ennyire szeret minket az Isten!
Ennyire értékesek vagyunk az ő szemében.
Szerető irgalma felemel, talpra állít,
tisztába tesz, újjászül bennünket.
Mindez hozzátartozik a mai,
úgynevezett ,,Laetare",
azaz öröm-vasárnap mondanivalójához.
Segítsen minket közelebb a kiengesztelődés,
a bűnbánat, az intenzív készület útján, -
Húsvét Titkának elmélyült befogadására!

Szeretettel: Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Bach Máté passió 1. (részl) Link

Bach Máté passió 2. (részl) Link

Bach Máté passió 3. (részl) Link

Bach Máté passió 4. (részl) Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma vasárnap van! (nagyböjt 3. vas B év)
  2018-03-04 12:11:25, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki a zsidóknak
mondta: ,,Romboljátok le ezt a templomot,
és én három nap alatt fölépítem!'' ...
... Ő azonban testének templomáról beszélt.
Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta,
és hittek az Írásnak és Jézus szavainak."(Jn 2,19-22)

Jézus belép a jeruzsálemi Templomba
és megtisztítja azt.
Sajátos tekintéllyel és hatalommal lép fel.
Mindezt úgy teszi,
hogy Atyjának nevezi Istent,
s a Fiú jogán cselekszik.
Ez a pillanat pedig, - magában hordozza
a hatalmas veszélyt.
Lerombolja a tévképzetet,
hogy az üdvösség megszerzése
egyszersmind győzelem és felemelkedés is lesz,
- Dávid házának, a zsidó népnek.
Amit mond, - azzal a legfőbb
hatalmat tulajdonítja magának.
Ugyanakkor mindezt
a szenvedés és halál megjövendölése által,
saját testének templomáról szólva:
,,Romboljátok le ezt a templomot,
és én három nap alatt fölépítem!"

Ennek a jelenetnek van egy sajátos üzenete,
amely Krisztus misztériumára utal
és meghirdeti a Húsvét örömét.
Amikor kérdezik, prófétai jelet mutat nekik:
saját testéről beszél,
és eljövendő feltámadására utal.
Krisztus embersége, mint igazi Templom,
az élő Isten Háza, - mutatkozik meg.
Ezt rombolják le a Golgotán,
de Ő feltámad, - újjáépíti, dicsőségben.
Hogy lelki hajléka legyen mindazoknak,
akik elfogadják az evangéliumi Örömhírt
és hagyják, hogy Isten Lelke formája őket.

Törekednünk kell, hogy a lelkünk templomát
mindig tisztán tartsuk.
Jelenléteink pedig, - az Úr házában, -
mindig a feltámadt Krisztussal való
találkozások legyenek.
Őmiatta szent a templom.
A feltámadt Krisztus
Testét és Vérét esszük és isszuk.
Köréje épül fel egész istentiszteletünk.
A szentségek,
az isteni kegyelem jelei és megvalósítói,
halálából és feltámadásából forrásoznak.
Nagyböjti lelki készületünk
egyik fő kérdése is ez:
képessé válunk-e arra,
hogy ebben a zavaros,
feszültségekkel teli világban
alkalmassá váljunk a Húsvéti Titokra.
A halálban felragyogó életre.
Önmagunk templomának megtisztítása,
- bensőnk kisöprése, -
jelenti a mi meghajlásunkat
a Messiás előtt, -
és felkészülésünket arra,
hogy a mindent romjaiból felépítő Isten
ereje éljen bennünk.

Áldott, - megtisztító vasárnapot!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Kodály Zoltán: Jézus és a kufárok kórusait vezényli: Jobbágy Valér


Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! (évköz 6. vas B év)
  2018-02-10 21:47:15, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, akit a leprás
így kérlelt: ,,Ha akarod, te meg tudsz
tisztítani engem!" (Mk 1, 40)
S ezt a Jézus felé intézett kérését,
- gyógyulása követte.
Hite az, ami térdre borulásra indította öt.
Lelkének teljes bizalommal való
odafordulását fejezte ki ezzel.
Nem azt kérte, hogy gyógyítsa meg őt,
- hanem mivel tudta, hogy Kihez fordul, -
képes volt magát egészen rábízni Jézusra.
Ebben kellene ez a leprás beteg ember,
példaképünk legyen!
Oly jó lenne tudnunk, kihez menjünk.
Hogyan forduljunk Hozzá.
És egészen Jézusra bízni magunkat.
Mert szeretetében és segítőkészségében
bátran bízhatunk. Abban, hogy
,,rajtunk is megesik a szíve."
Egyetlen pillanatig sem kétséges
a leprás ember számára,
hogy Jézus, megtudja-e tenni a csodát.
Eléje borulása mutatta, -
tisztában van azzal, Ki elé borul.
Az élet Ura, - az Isten Fia előtt borul le.
Az sem kérdés már e leborulásban,
hogy képes-e, akarja-e meggyógyítani őt.
Nekünk is ilyen bizonyossággal kellene
Jézus elé járulnunk.
Tudva, hogy Ő mindent megtehet,
és meg is akar bennünket gyógyítani.

Jézus nélkül ugyan mit kezdhetnénk
betegségeinkkel, nyomorúságainkkal,
a minket belül marcangoló kérdésekkel?
Nem tudjuk, hogy Néki adatott
minden hatalom az égen és földön?
Hogy Ő úr, - minden élet és halál fölött?
Akkor már csak azt kell megvallanunk Néki,
hogy hisszük,
képes bennünket is meggyógyítani.
És ha Ő másként látná,
- mi azt is elfogadjuk Tőle.
Letérdelve Jézus elé borulni,
elfogadni és átélni az Ő gyógyító érintését,
és hálát adni, -
ennek a sornak kell újra meg újra
elölről kezdődnie az életünkben.
Engednünk, hogy ezek segítségével
Urunk tovább dolgozzon rajtunk.
Formáljon bennünket Szentlelke által,
az Ő akarata szerint!

Reménytelen helyzet nincs, -
az ember életében.
A remény hal meg utoljára, - mondják.
Ez nem igaz!
A remény soha nem hal meg!
A remény előbb-utóbb beteljesül!
A keresztény ember reménye pedig
maga Jézus Krisztus!
Ő érintse meg lelkünk sebeit,
hogy azok begyógyuljanak!
S adja nekünk Szentlelkét, hogy mi, -
soha ne ejtsünk sebeket mások lelkén.
Sokkal inkább gyógyítsuk azokat,
- kegyelmének segítségével...
Szép, - és gyógyulást hozó
farsangvasárnapot, - szeretettel:

Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Lourdes - február 11. Betegek Világnapja: Link


Mit tehetnék érted? - Halász Judit (1989) Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! (évközi 5. vas B év)
  2018-02-03 20:23:55, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki
,,Sokakat meggyógyított,
akik különböző bajokban szenvedtek."
(Mk 1, 34)

Az emberek,
akik tömegesen kezdték keresni Jézust,
úgy érezték,
hogy Benne megtalálják életük reményét.
Mert Jézus nemcsak tanokat hirdetett,
de valós megoldásokat kínált bajaikra is.
Beköszöntött az Isten Országa, - az üdvösség.
Lehozta Atyjától, az égből,
Isten szeretetének üzenetét,
amelyre az emberiség évezredek óta vágyott.
Elérkezett a megváltás, amire minden
testben és lélekben
megbetegedett ember rászorul.
Eljövetele ebbe a beteg,
megváltatlan világba
Isten országának kezdetét jelentette.
Mely mindig a gyógyulás
és megváltás lehetősége.
Ha az ember kész arra,
hogy helyet adjon életében Jézusnak,
akkor veszi igénybe ezt a lehetőséget.
Jézus kezét nyújtja
a bűnös és beteg embernek,
- és meggyógyítja.

Ma, - pontosan ez a helyzet.
Azóta sem csökkent a vágyakozás
az emberekben a szeretet,
az isteni törődés után.
Posztmodern korunkban el lehet mondani,
hogy sokkal több a lelkileg és testileg
sérült beteg ember, mint Jézus korában.
Az olyan emberek
kiknek valódi segítségre van szükségük.
A mai ember egyik legnagyobb betegsége
a szeretetlenségtől kiégett lelki állapot.
Ezt a kiégést csak az Úr, -
és kegyelme tudja gyógyítani.
Az ember több szeretetre vágyik,
- mint amennyit megérdemelne.
Boldog lehet az,
aki ezt az érdem nélküli szeretetet
Jézus személyében megtalálja.
A bűntől sebzett ember,
csak Nála lelhet gyógyulásra.
Ha hagyja magát
az isteni kegyelemtől, - megérinteni.
Ha átengedi magát
az isteni Orvos kezelésének.

Meg kell gyógyuljon, - Jézus által, -
az az ember, ki minden szentmisében
elmondja azokat az áldott szavakat,
melyeket a római százados mondott el:
,,... hanem csak egy szóval mondd,
és meggyógyul az én lelkem."
Azonosulva ezzel a mondattal kell kérnünk,
s a megvalósulásban bizton kell remélnünk.
Ugyanakkor ne csodákat,
rendkívüli isteni beavatkozásokat várjunk,
hanem a szenvedés,
a betegség keresztény elviselésében,
a Krisztussal való együtt szenvedésben
kell keressük, - életünknek jobbulását.
Ne a saját erőnkből akarjunk felépülni,
- akár bűnből, akár betegségből, -
hanem engedjük, hogy Jézus
megfogja a kezünket és fölsegítsen!

Szép vasárnapot!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Mozart orgonamuzsika - teljes album Link


Orgona improvizáció, - láncolatban: (vehetjük akár karácsonyi ünnepkör búcsúztatónak) Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Gyertyaszentelő Boldogasszony
  2018-02-02 18:42:15, péntek
 
  Ma Gyertyaszentelő Boldogasszony, -
Urunknak a templomban való
bemutatásának ünnepe van.

Azok a megszentelt gyertyák,
jelképezik a lelkek éjének sötétségét
szétoszlató Krisztus, - világosságát.
A negyven napos Istengyermeket
karjaiba vevő Simeon
,,népeket megvilágosító Fényességnek"
(Lk 2, 32) nevezi Krisztust.
Teljessé válik a Találkozás.
Akit a pásztorok imádtak,
Aki előtt hódoltak a királyok,
jelenlétével, - megszenteli a Templomot.
Gyertyáink fénye ünnepli
a várt Messiás Édesanyját is,
aki a világ Világosságát
a Templomba hozta.
Boldog lehet az, - ki hálával szívében, -
elébe tud menni a már Megérkezettnek!
A Sion hegyén levő templomnak
jele a mi saját templomunk.
Melyben körmenetben, énekünkkel
hirdetjük Isten dicsőségét. S kérjük:
áradjon szét a világban, a Fény!
,,Fény a népek világosságára,
és dicsőségére népednek,
Izraelnek!"

Ezzel a fényes lélekkel, - ünnepeljünk!

Szeretettel: Árpád


Lumen ad revelationem gentium : Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! (évközi 4. vas B év)
  2018-01-27 23:09:41, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus szombaton,
Kafarnaum városában, - úgy tanított,
,,mint akinek hatalma van, és nem úgy,
mint az írástudók." (Mk 1, 21)
Nem csak ott és nem csak szombaton.

Tanított. Itt arról nincs szó, - mit tanított.
Csak arról, hogy hogyan hatott
az őt hallgatókra,
Azok elcsodálkoztak szavának erején
és hatalmán.
A Szó, aminek isteni hatalma van,
ma is megérint és megszólít.
Több mint egyszerű szó.
Szó, - ami Istentől való,
lelket mozdít és életre kelt.

Jézus nem hivatkozik senkire és semmire,
csak az Istenre, - Atyjára.
Jól tudja, miről beszél.
A megszállott meggyógyítása megerősíti
fensőbbségét, kimutatja küldetését.
A kettő együtt, - Jézus szavai és tettei, -
mutatják be Jézus jelentőségét.
Jézussal Isten országa érkezett el közénk.
Isteni mivoltában rejlik tanításának hatalma.
Igéje teremtő erő.

Akkor, - a maga korában, hatalommal lépett fel,
de vajon ma az általános haladásnak
e roppant bonyolult problémákkal teli világában,
érvényes még, hogy úgy tanít,
,,mint akinek hatalma van"?
Nem úgy van-e inkább,
hogy az ijesztő mértékben
zűrzavaros világunkban
egyre kevesebben hallgatnak Rá?
Földön tovább élő Titokzatos teste,
- Egyháza, -
is megkapta a szó hatalmát,
mint ajándékot és feladatot.
A jó és igaz szóval nekünk is,
mint egyháza tagjainak,
teremtenünk, gyógyítanunk kell.
Érvényre juttatnunk az igazságot.
Fel kell lépnünk a gonosz ellen.
Isten szavával kell
elősegítenünk a jó uralmát.
Amikor a sátán minket is
összevissza rángat kedvteléseink,
nagyra törő vágyaink,
ösztöneink és szenvedélyeink hálójában,
amikor naponta földre terít önzésünk
és rossz elleni kudarcaink
szemmel látható vereségei közepette,
- Jézus tekintélyébe
és isteni erejébe kapaszkodva
kell újból és újból ráparancsolnunk a gonoszra!
Segítséget kell kérnünk Jézustól,
mert magunkban
túl gyengéknek bizonyulunk.

Ő megcáfolhatatlan erejű hatalommal beszélt,
mint aki törvényt ad, mint aki megítél,
és bűnöket bocsát meg. Mint akinek a szava
megnyitja vagy bezárja
Isten országát az emberek előtt.
Szava állandóan új rendet teremt,
új korszakot hoz.
Megváltó Ő, s Szava is megváltás!
Isten megváltó szeretetének
megtestesülése közöttünk.
Hallgass Rá, s ha akarod,
széppé teszi vasárnapod!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Halmos László: h-moll mise - Sepsiszentgyörgyi Snaps Vocal - Cserkész Emese Link


J.S.Bach: h-moll mise - Párizs - 2007. Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! (évközi 2. vas B év)
  2018-01-13 23:59:03, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus,
akire a Keresztelő,
mikor ott állt két tanítványával
és meglátta Jézust
feléjük közeledni, - rámutatott:
"Nézzétek, az Isten Báránya!" (Jn 1, 36)
Találkozott a két tekintet!
Mivel rokonok voltak s egykorúak,
találkozhattak már nagyon sokszor.
Sőt még születésük előtt!
Amikor a két várandós
édesanya találkozott,
szívük alatt Jézussal és Jánossal.
János már akkor ujjongott
Jézus érkezésén!
Testi szemmel még nem is látta Őt,
mégis, - már örömmel
repesett anyja méhében.
S most a próféta nyilatkozik:
Ő az, akit vártak a századok!
Akiknek pedig bemutatta
az Isten Bárányát,
ezt a találkozást soha nem felejtik.
Még az időpontjára is
pontosan emlékeznek.

Találkozott e már tekintetünk,
Jézus tekintetével?
Kísérik-e ennek a találkozásnak emlékei
életünket?
Aki pedig már találkozott Jézussal,
nem tud tétlenkedni, hanem azon van,
hogy ezt a csodálatos tapasztalást
megossza másokkal.
A Keresztelő tanítványai
amikor megtudták Jézusról,
hogy ő az Isten Báránya,
azonnal és habozás nélkül követték őt.
Tudták, hogy rátaláltak
életük útbaigazítójára.
Jézus, - otthonába vezette őket
s a vele való együttlét
megerősítette őket döntésük helyességéről.
A két tanítvány közül pedig András
azonnal elsietett testvéréhez Simonhoz
és elmondta felfedezésüket.
Jézus pedig Simonban meglátja
jövőbeni Egyházának legfőbb pásztorát.
Nevét Péterre, azaz kősziklára változtatta.

A Jézussal való találkozásunk bizonyossága
bennünket is kell, hogy ösztönözzön arra,
hogy ezt a megrendítő élményünket
közöljük másokkal.
Az Úr képes meglátni mindnyájunkban
a jóra való képesség meglétét.
Az az ember, aki találkozik Jézussal,
és benne felismeri az Isten Fiát,
az a feléje szóló hívásnak engedelmeskedve,
- arra hallgatva, -
csodálatos életre kap meghívást.
A kényszernek leghalványabb árnyéka nélkül
történik ez a meghívás. Szelíd ajánlat.
Jézus teljes szabadságban
és a belőle kiáradó barátság
és odafordulás alapján hívja meg
a tanítványokat, hogy az igazság
és a hit felé közeledjenek.
Hivatás ez, - az emberi és keresztény életre.
Mindennap tudatában lenni ennek,
ez a feladatom ez az életutam.
Mindennap Krisztussal találkozni
és mindennap megtapasztalni,
hogy jelen van és most is velünk jár.

Szép vasárnapot, - szeretettel: ÁrpádVASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Praetorius - Szép vagy Muzsika Link


Bach: The Well-Tempered Clavier 1. - Schiff András Link


Oscar Wilde : Az önző óriás - c. meséje Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma vasárnap van! (évközi 1. vas. B év)
  2018-01-07 13:01:51, vasárnap
 
  Urunk megkeresztelkedésnek ünnepe!

Az én Jézusom a Krisztus, akiről János,
a Keresztelő, - így szól:
,,Aki utánam jön, hatalmasabb nálam.
Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak
és megoldjam saruszíját.
Én vízzel keresztelek,
ő majd Szentlélekkel keresztel
benneteket." (Mk1, 7-8)

Az ünnep kérdése: miért kereszteltette meg
magát a Názáreti Jézus?
Hiszen, - Jézus egyszerűen maga a Szent!
Keresztelő János tudta is ezt:
,,Nekem van szükségem a te keresztségedre,
és te jössz hozzám?" Jézus válasza:
,,Illő, hogy mindent megtegyünk,
ami elő van írva." (Mt 3, 15)
De, - miért?
Mert Jézus ekkor
és ezzel lép ki a névtelenségből.
Megjelenik a nyilvánosság előtt.
Ezzel megkezdődik Jézus párbeszéde
népével és az egész világgal.
A világtörténelemben ekkora hatást
senki nem váltott ki.
Éppen napjaink ateizmusának
világméretű mozgalma bizonyítja,
hogy a Názáreti Jézus által
az egész világ kritikus
kérdés-helyzetbe került,
amely elől senki sem tud kitérni.
Mit tudunk és mit vallunk,
- a Názáreti Jézusról?
Elfogadjuk-e üdvösségre hívó ajánlatát
vagy elhárítjuk magunktól?

Jézus megkeresztelkedése után,
,,megnyílt felette az ég"
és maga az Isten
nyilvánította ki, hogy Jézus
az Ő szeretett Fia, kiben kedve telik.
Tehát többé vele szemben nem lehetséges
semleges álláspontot elfoglalni.
Ha ,,az ég megnyílt", - ez azt jelenti,
hogy nem csupán Jézus számára nyílt meg,
hanem az emberek számára is.
Az ember értelemmel megáldott lény,
aki nyitott az Isten felé.
Nincs a földhöz tapadva,
ha csak oda nem kényszeríti magát.
Fel tudja emelni a magasba a fejét,
és fölfelé irányíthatja a tekintetét,
az ég felé, - mely megnyílott számára.
Mert ha már ennyire kiszélesedett
az ember horizontja,
akkor ismernie kell igazi távlatait
és igazi rendeltetését.
Ez az új ember, - Jézus keresztsége óta!
Ilyen hatalmas és nagyszerű titok
jelenik meg ebben a mennyei keresztségben!
Az égből az Atya szava hallatszik,
a Fiú a földön látható,
a Szentlélek galamb képében
nyilatkoztatja ki magát.
Csak ahol a Szentháromság igazsága
így van jelen, csak ott van igazi keresztség
és a bűnök teljes bocsánata.
Ünnepeljük örömmel ezt a Titkot!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium BWV 248 3. rész


Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Vízkereszt, URUNK MEGJELENÉSÉNEK ÜNNEPE!
  2018-01-06 20:06:18, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, akit az
Isten útmutatását engedelmesen követő
napkeleti bölcsek felkerestek,
hogy hódoljanak előtte.
,,A csillagot megpillantva nagyon megörültek.
Bementek a házba, és meglátták a Gyermeket
Anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki,
majd elővették kincseiket és ajándékot adtak neki:
aranyat, tömjént és mirhát." (Mt 2, 10-12)

Akit karácsony éjszakáján
megszült a Szűz, a mai napon
megismeri az egész világ.
A karácsonyi időszak megkoronázása
ez az ünnep. Fény árad belőle,
mely megvilágosítja a földet borító homályt.
A karácsonyi örömhírt
meg kell értse mindenki!
A Jászolhoz közeledő egyszerű pásztorok
s a feltűnt csillagot megértő bölcsek.
Személyükben Isten jelzi a világnak,
hogy Jézus nem csak a választott nép,
hanem minden ember Üdvözítője.
Az ünnep kérdései pedig,
- minket válaszra kell késztessenek.
Mi, - engedjük-e, hogy
Isten irányítsa életútjainkat?
Egyáltalán, észrevesszük- e,
ha hív minket a jóra?
Figyelünk az Ő folytonosan
elénk hangzó üzeneteire?
Elfogadjuk-e az Ő útját akkor is,
ha nem egyezik a mi elképzeléseinkkel?

Az Írás csak bölcsekről beszél.
Nem tesz említést arról,
hogy hányan voltak,
arról sem, hogy királyok lettek volna.
Az ajándékok számából és értékéből
következtethetünk a látogatók számára
és arra, hogy ily drága ajándékokat,
aranyat, tömjént és mirhát
csak királyok adhattak.
A hármas drága ajándék ez esetben
isteni titkot rejt.
Az aranyban a királyok Királyát ismeri el.
A tömjén Jézusnak, mint Főpapnak jár.
A Mirhát, - az illatos kenetet, -
már az Úrnak temetésére szánják.

Oly egyszerűen jött közénk az Isten!
Nem csak azért, hogy közénk merüljön.
Célja, hogy magához emelje
az egész emberiséget,
- minket, - engem!
A Gyermekben elrejtőzködött ugyan
isteni mindenhatósága, de itt és most
felfénylik, kinyilvánul a világ előtt
istensége.
Erről szól a mai ünnep.
Mely hármas csodával ékes.
A bölcsek hódolatában.
A kánai menyegző első csodájában.
És hogy a mi üdvösségünkért János
megkereszteli Őt a Jordán folyóban.
Íme eljött! Az Isten-Király!
Hódolatunkat fogadja és
javaival ajándékoz meg bennünket!


Szeretettel: Árpád

VÍZKERESZTI AJÁNDÉKOM: Az ifjúság találkozója és hódolata: a Baseli Taizei Ifjúsági Találkozó
pillanatképei 2017Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
     1/42 oldal   Bejegyzések száma: 416 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 97 db bejegyzés
e év: 329 db bejegyzés
Összes: 23270 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 856
  • e Hét: 14206
  • e Hónap: 133982
  • e Év: 561817
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.