Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/43 oldal   Bejegyzések száma: 426 
Holnap vasárnap! KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA!
  2018-06-02 23:43:50, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus,
aki köztünk van,
mert minden szentmisében földre száll
és vándorlásunk társa lesz.
Azon az ,,első" vacsorán apostolainak,
testét és vérét adta:
,,Vegyétek, ez az én testem, ...
ez az én vérem" (Mk 14, 22-24)
Feláldozott testének és vérének vétele
a mi örök életünknek záloga!
Ezen a szép, hitvalló ünnepen,
- szentmisénkben, -
különös odaadással kell
belekapcsolódnunk Krisztus áldozatába.
És magunkhoz venni Testét és Vérét,
a Kenyér színében!

Az Eucharisztia szentségében igazán,
valóságosan és lényegileg van jelen Jézus!
Nem puszta visszaemlékezés ez
egy hajdan volt eseményre,
hanem halálának és feltámadásának
hathatós megjelenítése.
Részesülés abban a valóságban
amely a hívő ember isteni életét táplálja.
Úrnapján, - hitünk titkát ünnepelve, -
hálával és virágesővel,
valamint körmenettel hódolunk
az Oltáriszentség előtt.

Egy város, egy település attól lesz lakható,
hogy benne templom áll.
Ahol az ég és a föld találkozik.
A templomból kilépő körmenet pedig
Jézus jelenlétét, oltalmát
fizikailag is kiterjeszti az otthonokra,
bevonva azokat a szent térbe.
A körmenetbe négy stáció ékelődik.
Ezeken a stációkon evangéliumot olvasnak,
és a négy égtáj felé áldást ad a pap
az Oltáriszentséggel.
Nemcsak szent pihenők ezek,
hanem a templom négy falának
a négy égtáj felé való kiterjesztését is jelzik.
A város és a világ itt és így részesül
Isten köztünk lakozásának
titkában és erejében.
A körmenet szépséges demonstráció.
Tanít és hirdet,
- szimbólumaival és szavaival.
A tömjénezés, mint felszálló ima,
a tisztelet és hódolat jele.
Miközben magunk is igyekszünk
elébe tenni lelkünk hódolatát.
A felállított virágsátrak szép jelképei
annak a szeretetnek, figyelemnek,
amellyel Isten jelenléte iránt vagyunk.
A tanítás, a hirdetés fontos részeként
a diakónus négy evangéliumi részletet
énekel vagy olvas.
Az Oltáriszentség alapításáról,
a jó Pásztorról,
az Élet Kenyeréhez adott ígéretekről
és a názáreti zsinagógában adott
tanításról: ,,ma beteljesedett az Írás!"

Úrnapján Jézus
nagyon látványosan van közöttünk.
Velünk jár állomásról állomásra.
Díszbe öltözve, áhítattal kísérjük és fogadjuk.
Annál is inkább, hisz már itt a nyár
és könnyebb ruházatban, de ugyanolyan
szép lélekkel akarjuk vele járni nyarunk útjait.
Örömben és boldogságban!
Kívánom, hogy így legyen, - szeretettel:


ÁrpádVASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Úrnapi virágszőnyeges körmenet (2017)
Link

Úrnapi körmenet Székesfehérváron Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA! Főünnep
  2018-05-26 23:48:57, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki tanítványait
tanítani és keresztelni küldi,
,,az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére!"
(Mt 28, 19) E szavak pedig azt mutatják,
hogy az Egyház már egészen
a kezdetektől fogva vallotta
a Szentháromság titkát.
E titokra való irányultság
Isten belső életének végtelen gazdagságát
sejteti meg velünk. Boldogok lehetünk,
mert hitünk bizonyossága mondja nekünk,
hogy ebben a gazdagságban,
- kegyelmi életünk által, -
már most is részesülünk,
de beteljesedése az Örök Élet lesz.

Hitünknek ez, - legnagyobb Titka!
A hívő ember szívéhez oly közel van,
bár értelmünk fel nem foghatja.
A háromszemélyű egy Istennek
megvallásával lettünk keresztények.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
kezdjük és fejezzük be imáinkat.
Életünk legnagyobb öröme és boldogsága,
hogy az Atyának gyermekei,
a Fiúnak testvérei és a bennünk lakó
Szentléleknek templomai lehetünk.

Május lévén
nem tudok nem gondolni arra,
- ezen a szép ünnepen, -
hogy a Boldogságos Szűz Mária
,,az Atya Istennek kedves szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja
és a Szentlélek mátkája!"
Egész életünk, - mint Máriáé, -
úton levés
szép reményünk beteljesedése felé.
S mindaz,
amit Isten nekünk akar ajándékozni,
Máriában, Isten Anyjában
és a mi égi Édesanyánkban,
már tökéletesen megvalósult.
Ő, kinek testben és lélekben való
mennybevétele mindnyájunk számára
a biztos remény jele,
nekünk megmutatja biztos,
jövőben megvalósuló Célunkat.
Krisztusunk pedig,
aki Testével és Vérével táplál minket,
ennek a szentségnek vételében,
- már most, itt a földi létben, -
az örök élettel ízleltet meg minket.
Máriában
tökéletesen megvalósulva láthatjuk,
ahogyan Isten közeledik
üdvözíteni akarásával
az emberhez.
És hogy miként ölel át szeretetével.

Példánk kell legyen
az Istenre figyelmesen hallgató Szűz!
Mária hitéhez hasonló hittel kell
Isten kezébe adjuk magunkat
és ráhagyatkoznunk az Ő akaratára.
A Máriától született,
feláldozott áldozati Bárány,
- ott a kereszten haldokolva,
anyául adta a tanítványnak,
s ebben, - minket is,
Mária gyermekeinek.
Ő, - a Szeplőtelen, - így kapcsolódott
Istennek üdvözítő művéhez
és ezzel lett a születő Egyháznak Anyja
és nekünk is, - Anyánk.
Maradjunk meg Szép Szeretetében!

Szeretettel: Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Alta trinita beata - Aachener Domchor Link

J.S. Bach: Kantata BWV 147. (Nikolaus Harnoncourt) Szív és száj és tett és élet, -tanúságot tesz Krisztusról... Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! PÜNKÖSDVASÁRNAP! főünnep
  2018-05-19 22:12:16, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, kinek
megváltói tevékenységének koronája,
a Szentlélek eljövetele. Így vigasztalta
apostolait amikor látta, hogy az elválás
szomorúsága tölti be lelküket:
,,Jobb nektek, ha elmegyek,
mert ha nem megyek el,
akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló.
Ha azonban elmegyek,
akkor elküldöm." (Jn 16,7)

Megnyugtató számunkra,
hogy Jézus, - bár felment a mennybe, -
igazán fontos és nélkülözhetetlen ajándékot
ígért meg nekünk, - vigasztalásunkra.
Azon az ötvenedik napon meg is érkezett.
Azóta is jön! Mert szükségünk van arra,
hogy megerősítsen bennünket.
Nem csak az egyes keresztény hívőnek,
de magának az Egyháznak is szüksége van rá,
- mint erőforrásra, - hogy állandóan jöjjön,
töltse be lelkét és újítsa meg.

Igazi pünkösdi kérdés, - átéljük-e igazán,
hogy számunkra is szól Jézus ígérete?
Hogy nekünk is küldi a Vigasztalót?
Ehhez a nagy ígérethez méltó-e,
befogadó-e a lelkünk?
Jézushoz tartozóan csak úgy lehet élni,
ha befogadjuk és birtokoljuk
a nekünk ajándékozott Vigasztaló Lelket.
Mert Ő az, aki meggyógyítja sebeinket
és megbocsátja bűneinket.
Csak a bűneiből felemelkedett ember tud
igazán Jézushoz tartozó életet élni.
A Lélek arra világít rá, hogy
Istenünk nem vádlóként áll előttünk
hanem szeretettel tisztítja meg
életünket, - a holt cselekedetektől.

Isten szent Lelke teremt és alkot.
Szerető akaratából alkotott,
mikor Lelke a semmi felett lebegett.
A föld porából teremtett emberbe
belelehelte az élet leheletét.
Most Jézus által, - újra teremt a Lélek.
Hét ajándékát adja, s a békét, - az örömöt.
Ő az adományok Ajándékozója,
a szívek Világossága és a lelkek Vendége.
Nyugalom a megfáradtaknak,
vigasztalás a síróknak.
Segítsége nélkül nincs semmi,
ami tiszta és értékes lenne az emberben.
Tisztítja, ami szennyezett,
meggyógyítja, ami megsebesült.
Lángra lobbantja, ami kihűlt,
irányt mutat annak, ki tévútra jut.
Sok ajándékot kapunk Tőle,
és amikor elfogadjuk,
vele együtt kapjuk meg
Isten békéjét és az örömöt.
További pünkösdi kérdés:
mit teszek azért,
hogy számomra is valóság legyen
a Vigasztaló Szentlélek birtoklása?
Ajándékozzon meg, - mindnyájunkat,
s ez tegye széppé, - Piros Pünkösdünket!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: A Boldogasszony Zarándokvonattal Csíksomlyóra 2016 - ban, videó.


Link
Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma vasárnap van! URUNK MENNYBEMENETELE! főünnep
  2018-05-13 00:15:19, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus aki, - mielőtt
felment a mennybe, - feladatot,
küldetést adott apostolainak:
,,Menjetek el az egész világra
és hirdessétek az Evangéliumot!"
(Mk 16, 15)
De nem csak küldetést és feladatot adott,
hanem megígérte segítségét is.
Velük lesz és utódaikkal
a világ végezetéig.

Jézus, - isteni bölcsességével, - azután adja
tanítványainak a küldetést,
miután meggyőződött hitük erejéről.
Látta rajtuk, hogy feltámadásának valóságát,
- annak bizonyítékait, -
teljes mértékben felismerték.
Most már alkalmasak arra,
hogy minden ember felé elinduljanak
az Örömhír átadására.
Hiszen Istennek üdvözítő terve,
a Krisztus által megvalósult megváltás
és ennek Örömhíre,
- feltámadásával vált teljessé.
Ez a Jézustól való küldetés,
amihez erőt és lendületet
a pünkösdi Lélek ad,
most már el nem kerülhető
alapdöntéssé vált bennük.
Meg is valósult!
Teljes életüket,
- egészen a vértanúságig, -
az Evangélium hirdetésére szentelték.
Tudták és vallották,
hogy nem hallgathatnak arról,
amit láttak és hallottak,
- amit megtapasztaltak.
Jézusnak húsvéti Titkából így indul el
világhódító útjára a diadalmas Egyház.
Melynek rendeltetése a világ átalakítása,
- jobbá tétele.
Hogy olyan keresztény közösséggé váljon,
mely Krisztus életéből él.
Minden megkeresztelt hívő embernek,
- az Istentől kapott hit ajándékából következőleg, -
megvan a saját feladata
ebben a gyönyörű vállalkozásban.
Ami nem valamiféle kiváltság,
hanem az Örömhír megosztásának
kötelezettsége.
A hívő ember csak olyan mértékben képes erre,
amilyen mértékben
a Feltámadott Krisztussal éli életét.
Úgy kell élnie, hogy aki találkozik
és kapcsolatban kerül vele,
annak azt kelljen mondania:
,,Találkoztam Krisztussal!"
Hogy a világ mégis ott tart, ahol tart,
az azért van, mert kevés az ilyen keresztény.
Így azután az emberek
valami egészen mást keresnek...
Nem az igaz Valóságot.
És ezért teljesen elvesznek
a maguk kicsiny valóságaiban.
Melyeknek csak az lehet a jövője,
hogy oly hamar szertefoszlanak.
Az ember pedig arra született,
- legfontosabb feladata az,
hogy mint gyönyörűséges dallamot,
életével énekelje és így adja át, -
a Feltámadott Krisztus Örömhírét
s magát a Szeretetet!

Szeretettel: ÁrpádVASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: J.S. Bach: Mennybemeneteli oratórium BWV 11. Lobet Gott in seinen Reichen Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma vasárnap van! (húsvét 6. vas B év)
  2018-05-06 08:57:46, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki azt mondta
tanítványainak: ,,Arra rendeltelek titeket,
hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok,
maradandó gyümölcsöt." (Jn 15, 16)
Földi működésének három esztendejében
minden fontosat elmondott nekünk.
S végül barátainak mondott minket,
az Őt követőket. És küld bennünket,
hogy teremjünk gyümölcsöt!
Nem is akármilyent, - maradandót!

Nagyon különös ez a kifejezés,
ha meggondoljuk, - a gyümölcsnek
épp az egyik jellemző tulajdonsága,
hogy nem áll el a végtelenségig.
Vagy elfogyasztjuk, vagy elrothad...
Ez a sors kerülgeti a keresztény embert is,
akiben csak a szokások,
a szinte unott vallásgyakorlatok élnek...
És akiben megkopik
az Isten - és felebaráti szeretet.
Pedig mi maradandóságra vagyunk teremtve,
személyes lelkünkkel és létünkkel.
Jézussal való barátságunk alapja
az Örömhír!
Amiben nekünk mindent elmondott
az Atyáról és üdvösségünk lehetőségéről.
Barátait szabadon választja.
Ennek a barátságnak pedig kell,
hogy gyümölcsei legyenek.
A maradandó gyümölcs
annak a példának és tanításnak követése
és teljesítése, - amit Ő ad elénk.
Tökéletes és világos feladat.
Különösen, ha még a jelzőt is
figyelembe vesszük.
Nem tetszetős, vagy ép, vagy szép
gyümölcsöt kell teremjünk,
hanem maradandót!

Mindegyikünknek más és más
gyümölcsöt kell hozni.
Ehhez mindegyikünk megkapja
az egyéni adottságokat,
a kegyelmi segítségeket.
Életünket végignézve
látnunk és értékelnünk kell,
- eddig mit teremtünk?
Hálát kell adjunk,
vagy bánatot kell tartanunk?
Egy bizonyos,
- sokkal többet kell tennünk,
hogy maradandó gyümölcsöt teremjünk!
A gyümölcs pedig,
ami bennünk megterem,
- mindenestül Isten ajándéka.
Még akkor is, ha szükséges hozzá
és elengedhetetlen
a mi közreműködésünk is.
Mert mindig a Lélek
láthatatlan ösztönzésére
érlelődik bennük a gyümölcs.
Tiszta szemmel kell éljük életünket.
Úgy nézni és látni mindent,
ahogyan Istenünk látja a világot.
Nyitott szívvel szeretni
és átölelni a világot,
mint ahogyan Istenünk öleli.
Úgy kell elfogadjuk a másik embert,
és felemelni, - aki erre rászorul.
Megbocsátani a másiknak,
mint ahogyan Isten megbocsájt.
Mert gyümölcsöt teremni
és maradandót, - csak így lehet!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

J.S. Bach - Cantata BWV 61 Nun komm der Heiden HeilandLink


Hittel hiszem 2. Hiszek a Mindenható Atyában!


Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma vasárnap van! (húsvét 5. vas B év)
  2018-04-29 22:04:00, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki tanítványaihoz
így szólt: ,,Aki bennem marad és én őbenne,
az bő termést hoz. Mert nélkülem
semmit sem tehettek." (Jn 15, 5)

A Jézusra alapított életet a szőlőtő
és a szőlővesszők közötti
létfontosságú kapcsolathoz hasonlítja.
A szőlőtő nélkül
nem maradhat fenn a szőlővessző.
Jézussal való kapcsolatunk is
ennyire fontos keresztény életünkben.
Egész életünk folyamán a Hozzá való
fordulatra hív bennünket Jézus.
Hogy életünk Tőle nyerje az életnedvet,
mert csak akkor virágzik ki,
és csak akkor képes bő termést hozni.
Ő az igazi szőlőtő, és Atyja a szőlőműves.
Nem túlzás arra gondolni,
hogy mi tehát már most ott élünk
a Szentháromságos Isten életében.
Isteni életerők hatnak bennünk.
Jézussal közös Atyánk,
ajándékainak gyümölcseit keresi
az életünkben. Azt, hogy Fiának élete,
tetteinkben hogyan ölt testet.
(Vagy hogyan nem ölt testet).
Krisztusunk az élő szőlőtő és mi,
akik Isten gyermekei vagyunk,
beoltódtunk már e Szőlőbe.
Életerőt, táplálékot kapunk
a közös gyökérből.
Maradjunk Benne,
- akkor Ő is bennünk marad.
Jézus nélkül semmit sem tehetünk,
ami Isten előtt valaminek is számít.
Saját magunkban nem vagyunk több
mint elveszett, bűnös, bukott emberek.
Akik még arra is képtelenek,
hogy az Isten felé forduljanak.
A jó hír az, hogy kegyelme által
Ő maga jön hozzánk segítségül.
Szorosnak és meghittnek,
bensőségesnek és közelinek,
minket mélyen érintőnek
és bennünket átalakítónak,
átformálónak kell lenni, - e kapcsolatnak.
Húsvétunk maga is
akkor jelenti a télnek végét,
a megnyílt Sír, akkor hozza
a bűn éjszakájának világosságba fordulását,
ha a krisztusi életerők
valóban áramlanak bennünk.

Ha megpróbáljuk elszakítani magunkat a Tőtől,
- amikor vélt függetlenségünket
akarjuk visszanyerni, -
akkor nem függetlenek leszünk,
hanem egyszerűen elszáradunk.
Igen, - a szabadságra vágyunk!
De a szabadságot, - életet, -
csak a Szőlőtőhöz való ragaszkodásunk
nyújthatja nekünk.
Ha szoros kapcsolatban maradunk Jézussal,
vagy, - ha ezt a bűnben elvesztettük volna, -
igyekszünk visszaszerezni azt.
Azt a szabadságot, amit a Szőlőtő ad nekünk.
Tőle függetlennek lenni, - maga a pusztulás.
Legyünk szabadok!
Őrizzük szabadon, - ezt az éltető kapcsolatot!

Szeretettel: Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Hittel hiszem 8. Az egy Urat, - Isten egyszülött Fiát! Link

Öregdiák találkozó a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban Esztergomban - 2018.04.21. Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma vasárnap van! (húsvét 4. vas. B év)
  2018-04-22 00:26:43, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki
így szólt övéihez:
,,Én vagyok a jó pásztor.
Ismerem enyéimet és enyéim is
ismernek engem." (Jn 10, 14)

Az nem kérdés, hogy
aki az Övé, azt Ő ismeri.
Ez teljesen természetes
és magától érthető.
A kérdés az,
hogy én, - az Övé vagyok-e teljesen?
Hogy Jézus övéit ismeri-e,
mennyire ismeri,
e fölött nekünk nem kell
és nem is lehet vizsgálódnunk.
A magunk kapcsolata Jézussal,
hogy mennyire ismerjük Őt,
mennyire vagyunk Övéi,
ez kell állandó lelkiismeret-vizsgálatunk
tárgyát képezze...
És itt nem pusztán elméleti
ismeretről van szó.
Sokkal, de sokkal többről.
Sőt! A Jézusról való ismeretünk,
ha azt nem tudjuk életünkben,
gyakorlatban alkalmazni, - megélni, -
semmit sem ér!

Jó pásztor vasárnap van!
A Jó Pásztor alakja
mindig foglalkoztatta a művészeket
A vállán állatot vivő férfi alakja
több antik alkotásban is ránk maradt.
Az ókeresztény művészetben igen gyakran
ábrázolták Krisztust, - jó pásztorként.
Ne féljünk elfogadni ezt a képet,
amit Jézus használ,
hogy Ő a pásztor és mi a nyáj.
A képet azonban meg kell tisztítani
úgy a szentimentális,
mint a pejoratív rárakódásoktól.
Mert a részben valóban idilli kép helyett,
a valóságot kell nézzük.
És annak életbevágón fontos üzenetét.
Ha magunkat elismerjük az Úr nyájának,
- éppen a húsvéti üzenet fényében, -
ez nem azt jelenti,
hogy oly közösség vagyunk,
akinek nemcsak gondját viseli valaki,
hanem olyan megváltott
és az örök élet felé haladó közösség vagyunk,
kinek életet adó Pásztora van.

Jézusunk mindenkit személy szerint ismer.
Ismeri félelmeinket, bűneinket.
Tudja, hogy alkalmatlannak
tartjuk magunkat,
hogy nem érezzük magunkat biztonságban.
Életünk minden részletét ismeri.
A mi Jézus-ismeretünk abban leli értelmét,
ha én, - mint nyájának tagja, - megismerem
Pásztorom hangját és ezt a hangot
egész életem folyamán követem.
Szükséges, hogy a Jó pásztor nyomába
szegődjünk, - kitartóan.
Ne csak olvassuk a Bibliát,
- halljuk az Ő Szavát, -
hanem tegyük is meg amit mond nekünk.
Egy tejes élet áll rendelkezésünkre!
Kinek a hallásban, kinek a tettben,
ha hiánya van,
- azt mindkettőben pótolnia kell!
Áldott szép tavaszi vasárnapot!

Szeretettel: ÁrpádVASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Tavaszi hétvégém 2018 Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap (húsvét 3. vas. B év)
  2018-04-14 21:30:38, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus,
aki feltámadása után így szólt övéihez:
,,Ti tanúi vagytok mindezeknek.
Én meg kiárasztom rátok
Atyám ígéretét." (Lk 24,48)

A Sír megnyílása után
megannyi bizonyítékkal
szolgált az Atya, hogy higgyenek
Fiának tanítványai.
Hogy feltámadásának tanúi lehessenek.
A Megfeszített, - aki értünk halt meg, -
valóban feltámadott!
Nem a képzelet szüleménye.
Hanem húsból és csontból való,
megtapintható, valóságos ember.
Sebhelyei még megvannak,
de már nem fájnak.

Ha magunkra, életünkre tekintünk,
nem is nehéz felfedeznünk,
hogy valójában már mi is
feltámadott emberként élünk e világban.
Új emberként!
A keresztségben Krisztussal együtt
meghaltunk a bűnnek
és keresztre feszíttettünk.
Jól emlékszem,
fiatalkoromban ismertem egy nőt,
aki akkor már majd negyven éve
ágyban fekvő beteg volt.
De arcán, - azóta is magam előtt látom, -
a Feltámadott mosolya sugárzott!
Már nem is ő feküdt ott,
- a Feltámadott szenvedett benne.
Akárcsak bennünk!
Már nem mi élünk,
hanem Krisztus él mibennünk.
Krisztus szeretete és ereje.
Erejében és szeretetében vagyunk csak
képesek, - kiengesztelődni.
Békességben, szeretetben élni,
- önmagunkkal, másokkal és Istenünkkel.

Hogyan lehetséges ez?
Honnan kapjuk ehhez az erőt?

A Feltámadott kiárasztja ránk
Atyjának ígéretét!
Sebeket hordozunk magunkban akkor,
amikor nem tudjuk, vagy nem akarjuk
elfogadni hibáinkat, vagy mások hibáit,
vagy a sors által nekünk juttatott kereszteket.
A saját magunknak vagy egymásnak okozott
sebhelyeink megmaradnak ugyan,
de már nem fájnak.
Szeretetté és elfogadottá változnak át.
Erre csak a már megkapott Ajándék
birtokában lehetünk képessé.
A megígért Lélek erejében.

A Szentlélek Isten legnagyobb ajándéka
az emberiségnek.
Irántunk való szeretetének
egyik legfőbb bizonyítéka.
Örömhír a szegényeknek,
szabadulás a bűn fogságában élőknek,
látás a nem látóknak.
Ígéret volt és megkapottá vált.
Magunkban hordozzuk Őt
egész életünkben,
mint az Atya szeretetének pecsétjét
Jézus Krisztusban.
Aki egy új Pünkösd szelét és tüzét
akarja felszítani a világban.
Azért, hogy mi a remény
és a bátorítás jelei legyünk!
Megélve életünkben,
- embertársainknak példát adva, -
az Evangélium szépségét és örömét.

A Sír megnyílása nyomán
meg kell nyíljon minderre a szívünk is!
Meg kell nyíljunk az Írás titkaira,
Isten nagyságának és szeretetének felfogására.
Így leszünk mi is tanúi a Feltámadottnak.
Annak erejében,
aki ránk árasztja Fiának lelkét,
mennyei Atyánk Ígéretét!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

J.S. Bach: Húsvéti oratórium - Szimfónia - BWV 249 - Philippe Herreweghe
Link

Kodály Zoltán - Szedő Dénes: Jézus és a gyermekek Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Húsvét 2. vasárnapja. (B év) VÁLASZTÁS!
  2018-04-08 00:17:41, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus,
aki a hét első napján, amikor beesteledett,
megjelent a tanítványoknak
és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!
Amint engem küldött az Atya,
úgy küldelek én is titeket!" (Jn 20, 21)

Vannak az egyes ember életében,
- de egy nemzet életében is, -
üzenetek, felszólítások és kérések, -
amelyek lélektől lélekig hatnak.
Ilyen érzést kelt a józanul gondolkodó emberben
A VÁLASZTÁSON RÉSZVÉTELRE
VALÓ BUZDÍTÁS.
A tanácsok és felszólítások közül
az ember, - eszét és szívét használva, -
a leghelyesebb út mellett kell döntsön,
a leghelyesebb utat kell válassza.
Ármánykodó és acsarkodó hazugságok,
rágalmak nem zavarhatják meg.
Döntenie kell!
A meggyőző igazságot meg kell találni!
És, - ,,vétkesek közt
cinkos aki néma!" (Babits Mihály)
Jelen esetben, - tehát,

A FIDESZ-KDNP
LISTÁJÁRA ÉS JELÖLTJÉRE
KELL ADNOM
A SZAVAZATOMAT!

De azt is tudom, - Jézusunk nem kiált!
Ő szeretettel küldi tanítványait
azon az első Húsvét esten!
S amire küld, azt az első keresztények
friss lendületével kell tennünk.
Hirdetnünk kell Örömhírét!
Akár alkalmas, - akár alkalmatlan!
Valójában ez a legértékesebb szolgálat,
amit egy keresztény tehet az emberiségnek,
nemzetének, családjának
és minden egyes embernek,
aki őszintén keresi léte legmélyebb értelmét.

Az Örömhír hirdetésekor az egyház
szívén viseli a teljes emberi életet.
Ez pedig, - politika!
Nem hanyagolhatja el azokat a gondokat,
amelyek az emberi fejlődésre, igazságosságra,
az elnyomás minden fajtája alól való
felszabadításra vonatkoznak.
Tiszteletben tartja a politikai szféra önállóságát.
Azt azonban meg kell akadályozza,
hogy abban a bűnök sokasága érvényesüljön.
Abban, hogy ezt nem teszi,
nincs összhangban Jézus tanításával.
Ezen a vasárnapon éppen ennek érdekében,
tegyük oda az x-et, - ahová kell!
Szép és eredményes vasárnapot!

Szeretettel: Árpád
VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Erkel: Bánk Bán áriája - Simándy József


Link

Wass Albert: Üzenet haza (Sinkovits Imre)

Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! VIRÁGVASÁRNAP!
  2018-03-24 22:30:30, szombat
 
  Az Úr szenvedésének vasárnapja
VIRÁGVASÁRNAP!

Az én Jézusom a Krisztus, aki
,, kiüresítette magát, ... engedelmes lett értünk
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta,
és olyan nevet adott néki,
amely fölötte áll minden névnek."
(Fil 2,8-9)

A virágvasárnapi szentleckében és az
evangélium (passió) előtti versben hangzik el
ez az ókeresztény liturgia himnusz részlet,
- mint gyönyörű hitvallás.
Rövid összefoglalásban elmondja Krisztus
egész földi életét.
Mert attól a pillanattól kezdve,
amikor a názáreti Szűz méhébe csendben leszállt
az örök Ige, - és egyesült a romlandó
emberi természettel
egészen a kereszthalálig és a pokolra szállásig
nem történik más,
mint a második isteni Személy
megalázkodása, önkiüresítése.
Istenünk nem csak
az égi magasságokból szemléli
teremtményeinek földi vergődését.
Ő maga is teremtményei szemével
akarja látni a világot,
saját testében érezni
a betlehemi éjszaka hidegét,
az éhséget, szomjúságot, kimerültséget,
az ostor csapásait, a tövisek szúrásait,
a szögek élét és a haldoklás görcseit.
Saját maga akarja tapasztalni a számkivetés,
a hálátlanság és az árulás,
a magány
és az Istentől való elhagyatottság kínjait.
Sőt leszáll a legmélyebb pontra is,
a holtak országába, ahol az öröm megszűnik
és minden remény kialszik.

De Ő a kereszt győzedelmi jelével vonul be oda,
ahová mások a bűn láncaitól megbilincselve.
A halál és pokolra szállás
a felmagasztalás első lépcsője lett Számára.
Negyven nap múlva tanítványai szeme láttára
felemelkedett égi trónjára.
Pünkösdkor pedig a Szentlélek erejéből
megszületik az Egyház,
az Ő Titokzatos Teste, a megváltottak közössége,
és elterjed az egész világon.
Amikor tehát Hamvazószerdától Pünkösdig
végigjárjuk Urunk útját a megaláztatásig
és a megaláztatástól a felmagasztalásig,
saját magunk számára is kijelöljük a helyes utat.
Csak a keresztút végén virrad fel
a Feltámadás Hajnala!
Jézus tehát nem csak külsejét tekintve lett
hasonló az emberhez. Felvállalta sorsunkat.
Mindenestül ember lett.
Ő, aki emberré lett értünk,
nem engedi, hogy az ember elembertelenedjen.
Az évről évre megünnepelt Húsvét számunkra is
legyen az engedelmesség, az önkiüresítés
és az Atya iránti szeretet iskolája,
míg alkalmassá nem válunk arra,
hogy minket is felmagasztaljon az Isten.

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Bach: Máté passió 17. (részl)
Link

Bach: Máté passió 18. (részl) Link

Bach: Máté passió 19. (részl) Link

Bach: Máté passió 20. (részl) Link

Bach: Máté passió 21. (részl) Link

Bach: Máté passió 22. (bef. részl) Link


Szerkesztett képemet itt nagyobb méretben is megtekinthetik: Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
     1/43 oldal   Bejegyzések száma: 426 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 75 db bejegyzés
e év: 762 db bejegyzés
Összes: 23703 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 362
  • e Hét: 21613
  • e Hónap: 114417
  • e Év: 1237853
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.