Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/44 oldal   Bejegyzések száma: 437 
Holnap vasárnap! (évközi 25. vas B év)
  2018-09-22 23:05:21, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki ezekkel
a szavakkal akar lelkesíteni és
elkötelezettségre biztatni minket:
,,Aki pedig engem befogad,
nem engem fogad be,
hanem azt, Aki küldött engem." (Mk 9, 37)

Ez a tanítás egyben kijelöli az utat
és a legkisebbek befogadását hozza
példaként, hogy képesek legyünk
befogadni a Legnagyobbat, - Őt, -
aki Atyjától jött közénk.
Ha Őt befogadjuk, akkor megtörténik
életünkben magának az Istennek befogadása.
Csodálatos érkezés, - mely csodálatos
befogadást feltételez és valósít meg.
Jézus személyében maga Isten lett
egy közülünk. Kis gyermekként
jött közénk, mi pedig megnyílunk előtte
reményt nyújtó hitünkben.
Ez a hit képessé tesz bennünket arra,
hogy szeretettel forduljunk a legkisebbek,
a leggyengébbek felé.
És segítő kezet nyújtsunk
a felénk közeledő rászorulónak
Hiszen benne Isten közeledik felénk.

Mit tesz Jézus,
hogy ezt ábrázolja nekünk?

Magához ölel* egy kis gyermeket,
s ezzel mutatja meg,
hogy Isten végtelen mélységű Titka
mennyire nyilvánvaló minden gyermekben.
A bennünk levő,
gyermekkel való meghittségünk pedig,
készségessé tehet bennünket
az Istenünkkel való meghittségünkre is.
Tökéletesen meggyőző magyar
arra nézve,
hogy miért jött el közénk Gyermekként.
Miért mondta magáról,
hogy Ő az ,,Ember Fia.
És minél inkább az ,,Ember Fia" - Ő,
annál inkább az ,,Isten Fia" is egyben.
Ő annyira megélte közöttünk emberségét,
amennyire csak Isten képes erre.
Annál inkább isteni, -
minél inkább emberi!
S ez a katolikus vallásúaknál
a szentáldozásban
,,kézzel fogható" módon meg is valósul.
Aki magához veszi Jézus Testét és Vérét
a kenyér és bor színe alatt,
- azt Eucharisztiában,
az eltelik Krisztus Misztériumával.
Istent veszi magához!
Ezáltal pedig további életében mindabban,
amit tesz, - nyilvánvalóvá kell váljon,
önmaga és a körülötte élők számára
a Krisztus, - vagyis az Isten, - misztériuma.
Kívánom valamennyiünknek
hogy napról napra növekedjen bennünk
az alázatos gyermeki lelkület.
Hogy egyre jobban hasonlítsunk
az Emberistenre, Jézus Krisztusra,
aki nem ijedt meg a szolgának levéstől,
a szenvedéstől sem, csak azért,
hogy felemeljen minket és üdvözítsen.
Szép vasárnapot!

Szeretettel: Árpád

* (milyen jó, hogy ezért 2000 évig,
senkinek nem jutott eszébe Őt
pedofíliával gyanúsítani.
Isten bocsássa meg nekem
hogy ezt most az egyháziakra zúduló
rágalomhadjárat ajkamra adta...)

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Őszeleji emlékező sétám: azokon a padokon 3 éve még, - együtt üldögéltünk... Link

Flashmob - Nürnberg 2014. - Az Örömóda, - így: Link

(S míg nézed és hallgatod,- ezekben az eléggé zavaros napokban, -
mondj egy fohászt az öreg kontinensért, Európáért.)

 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! (évközi 24. vas B év)
  2018-09-15 17:54:24, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki
odafordulva apostolai felé megkérdezte:
,,Ti mit mondotok, ki vagyok?"
(Mk 8, 29)
Újra és újra, - ma, tőlem is, -
ugyanezt kérdezi.
Jól tudom,
nem halogathatom a választ!
Ő, - isteni türelemmel várja...
S én újra megvallom Neki,
- kissé bátortalanul, -
Uram, Te vagy az életem!
S azonnal már kérem is:
Uram, légy Te, - az életem!
Élj bennem, és segíts,
hogy úgy éljek, ahogyan
annak kell élnie, aki a Tiéd.

Kérdése nemcsak személyének
hitbeli elfogadására figyelmeztet,
de követésének
minél tökéletesebb teljesítésére is!
Hogy megvizsgálva lelkiismeretünket
adjunk elkötelezett választ neki.
Őszinte és pontos válaszunk után
végezzünk ,,újratervezést,"
módosítsuk életünk haladásának irányát.
Aki képes ezt megtenni és teljesen
Krisztust helyezi életének középpontjába,
nagy örömre és békességre talál.
Jézus számára fontos a mi szabadságunk.
Ő hisz
a mi elköteleződésünk alkotóerejében.
Saját lépéseink jelölik ki számunkra
az Őt követő utat.
Valaki nagyon bölcsen mondta:
,,Attól, hogy Isten hív téged,
még nem írja elő,
hogy mit kell beteljesítened.
Meghívása mindenekelőtt
egy Találkozásra szól."

A nagy kérdés,
Jézus kérdése nyomán, -
hogy hogyan juthatunk el
erre a személyes hitvallásra?
Hogyan juthatunk el
a szavakba foglalt hitvalláson túl
arra a szintre,
hogy egész életünk
tökéletes hitvallás legyen?
Úgy, hogy önként elfogadjuk és
Jézus iránti szeretetből viseljük,
- minden egyes napunkon felvesszük, -
keresztünket.
Azt, amivel Érte ,,elvesztett"
életünket megmentjük.
Ennek megértése
már itt a földön is,
lelkünk boldogságának a titka!
Jézus kérdésére adott
személyes válaszunkon múlik,
hogy Ő számunkra csak
a történelem egy fontos szereplője,
vagy pedig Iránytű,
aki életünk napjainak zavaros
viszonyai között is, - segít eligazodni.
Mert ma már
iszonyatos sebességgel tudunk
haladni földön, vízen, levegőben,
de ugyanakkor mintha
nem tudnánk, hogy hová is igyekszünk.
Milyen irányba kellene haladnunk,
s hogy merre van az előre...
Ha nincs mondanivalónk
életünk értelméről,
- nem sokra megyünk.
Jézus Krisztusban maga Isten adott
életünknek mondanivalót,
- célt és értelmet!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Hittel hiszem 8. - Az egy Urat, Isten egyszülött Fiát!
Link

J. S. Bach: Wir glauben all' an einen Gott BWV 680. Link 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! (évközi 23. vas B év)
  2018-09-08 20:17:15, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus,
aki kihívta a tömegből
a dadogva beszélő süketet,
,,föltekintett az égre,
fohászkodott és szólt:
Effata, azaz nyílj meg!" (Mk 7,34)
Erre annak megoldódott nyelve
és érthetően beszélt.

Valamennyien, - ilyenek vagyunk!
Szeretnénk szabadulni
süketségünktől és némaságunktól.
Hangtompító falat rakunk magunk köré,
hogy senkit se halljunk,
senkihez ne kelljen fordulnunk.
Aki pedig senkit nem hall,
- csak önmagát hallja!
Semmit sem hall, őt sem érti senki.
S közben az a legszomorúbb,
hogy csend sincs a lelkében,
ahol meghallhatná Istent.
Pedig valójában az a leglényegesebb,
hogy képes vagyok-e meghallani Istent!
Ha pedig nem hallom Őt, -
akkor bizonyos, hogy szólni sem tudok Hozzá.
S akkor hogyan tudnék szólni Róla?

Boldog lehet az az ember, aki rálel arra,
hogy mitől süket és néma.
Az már képes észrevenni,
amikor Jézus hozzá lép,
mint a süketnémához és gyógyítani akarja.
Mert Jézus, -
mindnyájunknak mondja: ,,Effata!"
Ő, - csak egyedül Ő képes meggyógyítani
süketségünket és némaságunkat!
Ha pedig elkezdjük meghallani,
mit mond nekünk Isten,
akkor megnyílik a fülünk, szívűnk, lelkünk,
és szólni kezd a szánk.
Akkor majd rádöbbenünk arra,
hogy amit eddig oly fontosnak hittünk,
az lehet, hogy nem is az.
És amiről azt gondoltuk,
hogy ósdi és értéktelen, arról kiderül,
- az a legfontosabb életünkben.
Mert ma is úgy van,
mint a süketnéma idejében.
Vagyis csak Jézusra érdemes figyelni!
Az lehet, hogy nem divatos, amit mond.
Lehet, hogy gyengeségnek tűnik.
De ha képesek vagyunk elfogadni,
hogy Jézus meggyógyíthatja hallásunkat
és szóra is tud bírni,
akkor egyszer csak észrevesszük,
hogy megváltozik a világ körülöttünk.
Mellettünk mások is meg fognak gyógyulni.
Másoknak is megnyílik szemük és fülük,
szívük és lelkük, - mert rádöbbennek,
hogy aki minket meggyógyított,
valóban tud gyógyítani és
nekik is képes új lehetőséget nyújtani.
Hogy ők is meghallják
és megvallják Krisztust!
Akinek minden szava, tette, csodája,
- egyet hirdet: ,,Effata, azaz: nyílj meg!"
Ezt kellene meghallanunk
életünknek minden napján.
Jézusnak ez az egyetlen szava képes
feltörni egész életünk süketségét,
és hallóvá tenni bennünket.
Nem önmagunkért!
Hanem azért, hogy Őt dicsőítsük,
és általunk is meghallják a világ süketjei:
Effata! Azaz: nyílj meg!
És fogadd be Krisztust!
Már ezen az ősz eleji gyönyörű vasárnapon!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Antonio Vivaldi (1678-1741) A négy évszak - Ősz - Op. 8, No. 3.


Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! (évközi 22. vas B év)
  2018-09-01 23:54:22, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki a köréje gyűlt
farizeusoknak és írástudóknak mondta:
,,A sok rossz mind belülről származik,
és tisztátalanná teszi az embert." (Mk7,23)

Mennyire elgondolkodtató,
- nekünk is szóló figyelmeztetés.
Ha kivonjuk magunkat
Isten szerető figyelme alól,
akkor megfosztjuk magunkat
minden kincsünktől.
Mert soha sem bűneink tárgyai,
a teremtett világ dolgai a rosszak,
- hisz azok is a jóságos Isten akaratából
vannak jelen világunkban, -
hanem bűneink kezdete az,
hogy hogyan állunk mi hozzájuk.
Ha öncélúan, tagadva Istentől eredő
ajándék voltát, - önzésünk lelkületével, -
attól lesz az bűnné életünkben.
Ha nem vonjuk kétségbe
a Teremtő törvényének érvényét,
életünkre vonatkozó szépséges tervét,
ha nem ragaszkodunk annyira
a mi saját befolyásolt akaratunkhoz,
akkor megmarad lelkünk tisztasága.

Jézus azért jött közénk, azért szól hozzánk,
hogy utat mutasson nekünk,
hogy ezzel egyben a gyógyulásunkat is biztosítsa.
Az isteni bölcsesség fényében kell életünket
újra és újra felülvizsgálnunk.
Nem elég azonban felismernünk
az elénk nyíló távlatokat,
mert könnyen elhomályosulhat értelmünk
és tragikusan meggyengülhet akaratunk.
Rosszra hajló természetünk, vagy a gonosz,
a zavarkeltő csábítása
bizalmatlanságba kergethet
az isteni vezetéssel szemben.
Ekkor válhatunk ,,tisztátalanná,"
bűnbe, engedetlenségbe és gőgbe taszítottá.
Akkor pedig már, - nem a Lélek Fénye
világít szíveinkben. Rossz tetteinknek
kiszámíthatatlanok a következményei.

A szem csak akkor lát tisztán, ha egészséges.
A tiszta szívnek is van tisztán látó szeme.
A szív, - a lélek, - az ember legbensőbb titka.
Gondolatok, érzelmek, elhatározások,
- benne születnek.
Jézus a láthatatlan szív fontosságát,
- a bensőnket, - hangoztatta.
Vigyázzunk szívünkre, óvjuk lelkünket!
Olyan szívünk legyen, melyet nem az önző,
másokat megkárosító, szeretetlen gonoszság tölt el,
hanem az Isten szívével egyesülve,
Istent és embert, - mindenkit szerető jóság.
Hogy bensőnkből csak olyasmi származzon,
ami tisztává képes tenni bennünket!
Szép vasárnapot!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Balczó András - 80. éves - ÉletműdíjLink
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! (évközi 21. vas B év)
  2018-08-25 21:38:44, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, kinek tanítása
felett egyesek méltatlankodtak...
Erre Ő így szólt hozzájuk:
,,A szavak, amelyeket hozzátok intézek,
lélek és élet!" (Jn 6, 63)
Az ember, - történelme folyamán,
mindig kereste az élet és a lélek lényegét.
És amikor valóságosan ott állt előtte
Jézus Krisztus, az Isten Fia személyében,
akkor nehezen hitte, hogy Ő az.

Ma is megvan a lehetőségünk arra,
hogy akár naponta is találkozzunk Vele,
- a szentmisében, a szentáldozásban,
az Írás Szavában, -
mégis oly kevesen keresik fel.
Elképesztő ez a helyzet!
Hogy annyian nem ismerik fel,
hogy annyian félreértik Őt még azok is,
akik magukat kereszténynek vallják.
Őt, Aki boldoggá tehetné már földi életüket is.
Tőle, Aki a legjobban szolgálná üdvösségüket,
Tőle tartják magukat távol.
Legtöbben a földi jólét
és boldogság keresése miatt felejtik el,
hogy kitől kaphatnák meg a lelket és az életet.
Ehelyett az evilági élet
taposómalmába süllyednek.
Jézus pedig kötöttségektől mentes,
szabadon gondolkodó
és Őt szabadon elfogadó
embereket akar magának.
Nem köti magához bilinccsel senki életét.
Ingyen ajándékozza nekünk Lelkét és Életét.
Ebben az ajándékozásban
sem a mi kezdetleges próbálkozásaink a fontosak, -
bár azok is fontosak és szükségesek.
A legfontosabb, hogy átadjuk magunkat
Jézus szeretetének.
Mert Jézuson kívül nincs más
kihez lélekért és életért fordulhatnánk.

Szava valóban élet.
Mert amit Ő nyújt nekünk,
még a halálban is megmarad.
Jézus örök Húsvétjában a legyőzhetetlen,
diadalmas és igazságtevő életet kapjuk.
Mert Krisztusunk végérvényesen
győzött a halál felett.
Jézus óta a halál és élet nem csupán két szó,
két fogalom vagy eszme.
Hanem dicsőséges út és esemény,
amely Jézus Krisztusban beteljesült.
Feltámadásában történelmet és világot átfogó
győzelmet kell látnunk!
Ez keresztény hitünk alapja!
Kereszténynek lenni annyit jelent,
mint megvallani és megélni
Krisztus feltámadását
és az odafönt valókat keresni.

Mi nem egy ismeretlen,
arctalan Istenben hiszünk.
A világon jelen levő
többi vallással szemben
a kereszténység olyan vallás,
amelyben Isten arcát Jézus arcában,
Kinek szava lélek és élet, - ismerhetjük fel.
Minél jobban elmélyedünk
az Igében, Isten Szavában,
annál nagyobb életerőt kapunk
életutunk viseléséhez.
Annál erősebb lesz a lelkünk.
Ha nem táplálkozunk belőle minden nap,
nem lesz erőnk az élethez.
Mivel csak Istennek köszönhetően vagyunk
részesei az életnek és léleknek,
Urunk, - Jézus Krisztus ígéreteinek.

Szeretettel: Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Valójában miért ne lehetne szép nyári mosoly az életünk?


Link


Mozart: Varázsfuvola - Papagena és Papageno kettőse (Thomas Quasthoff, Sylvia Schwartz)


Link


Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! (évközi 20. vas B év)
  2018-08-18 20:31:41, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki az
egymás között vitatkozó zsidókhoz
így szólt: ,,Ha nem eszitek
az Emberfia testét,
és nem isszátok az ő vérét,
nem lesz élet bennetek." (Jn 6, 53)

A kenyérszaporítás után mondott
beszédében Jézus kijelenti,
hogy a kenyér, amelyet ad,
az Ő valóságos Teste.
A hallgatóság fel is teszi
minden korok kérdését:
,,hogyan adhatja saját testét eledelül?"
Jézus kijelentését csak azok érthetik,
akik hisznek istenségében.
Egyértelmű, amit mond nekik, - nekünk:
Testét és Vérét,
- ami az Oltáriszentségben van jelen, -
magunkhoz kell vennünk.
Kérte, - megparancsolta, -
hogy vegyük és együk,
valamint vegyük és igyuk.
Istennel való tökéletes egyesülésünk
teljessége válik ekkor és ezzel
valóra bennünk.
Olyan titok ez, amit nem érthetünk meg,
még ha hittel elfogadjuk is,
csak akkor, ha táplálkozunk vele.
Az alázat, - a Lélek segítségével
bennünk létre jövő észszerű meghajlás, -
siet segítségünkre.
S akkor már szép szeretettel fogadhatjuk
az isteni Szeretet e csodálatos Ajándékát.
Aki pedig visszautasítja, - az az Örök Életet
és üdvösségét utasítja vissza.

Mondhatjuk, - az Egyház ,,Szívére" irányítja
figyelmünket a mai evangélium.
Hogy jól megértsük a szentmise,
- a szentáldozás, - értékét és jelentését.
Hogy Istennel való kapcsolatunkat
mind teljesebben megélhessük.
Századok során, az Egyház
kétezer évében, sőt ma is,
- sokan halálukig kitartottak, kitartanak
az Eucharisztiába vetett hitük mellett.
Életük kockáztatásával is azon vannak,
hogy részt vegyenek a vasárnapi szentmisén.
,,Vasárnap nélkül nem élhetünk!" -
vallották és vallják ma is vértanúk milliói.
Az ő tanúságtételük kérdőre von mindnyájunkat!
Választ vár tőlünk arra a kérdésre,
mit jelent számunkra részt venni
a szentmiseáldozaton?
Mit jelent az Úr asztalához járulni?
Az élő víz Forrását keressük,
mely életünket a dicséret és a hálaadás
lelki áldozatává teszi?
Ez a szent eucharisztia legmélyebb értelme!
Hisz maga az Eucharisztia szó ,,hálaadást" jelent.
Hálaadás az Atya, Fiú és Szentlélek Istennek,
aki átalakít minket és így von be szeretetközösségébe.
Eucharisztia nélkül, - előbb utóbb, -
keresztény életünk elhal!
Éljünk hát vele!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Eucharisztia fent a hegytetőn Link


Államalapító Szent István ünnepe elé: Babits Mihály: Eucharisztia Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! (évközi 19. vas B év)
  2018-08-11 21:24:29, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki a zsidók
zúgolódására kifejtette: ,,Senki nem jön hozzám,
ha az Atya, aki engem küldött,
nem vonzza, s én feltámasztom az utolsó
napon." (Jn 6,44)
A közöttünk és Jézus közötti örök
szeretetkapcsolatról szólt,
melyet Mennyei Atyánk létesít, - vonzásával.

Az Atya irányunkba érkező vonzása,
Mennyei Atyánk szeretete, mely szeretet
az Ő Szent Fiában hatja át a mindenséget.
Az egész kozmoszt, az időt és teret,
a teljes emberiséget és
minden egyes személyt.
Mindnyájunkat, - Téged is és engem is!
Ennek képes bárki engedni
és akkor vonzza őt az Atya, - az Ő Fiához.
De az ember ellenállni is képes
ennek a vonzásnak, és akkor
az Atya vonzása nem érvényesül rajta.
Nagy és érthetetlen titok az, hogy még
a vonzást visszautasító is, - e csodálatos
atyai ház vonzáskörében marad.
Jézus Krisztus, - a mi Mennyei Atyánk
megtestesült Szeretete!
Ez a megtestesülés, - értünk történt!
Ebben a szeretetben rólunk van szó!
Még ha ki is derülne rólunk az igazság,
hogy emberi önteltségünkben, hibáinkban,
bűneinkben elutasítanánk Isten szeretetét,
- Őt ez nem rendítené meg.
Mert Fiában, Jézus Krisztusban,
vére ontásáig hűséges hozzánk.
Ám ha befogadjuk szívünkbe
Isten szeretetét,
és amit kért Jézus, - esszük az Ő Testét,
az Élet Kenyerét, - akkor ennek
erejéből, mi is krisztusivá válunk.
Akkor Jézusunkhoz hasonlóan
leszünk képesek, - szeretni embertársunkat.
Szükséges megnyílnunk Isten kegyelme előtt!
Az Atyaisten az emberi szívekben kelt
folyamatosan vonzalmat, - Fia iránt.
Ahhoz hogy helyet adjunk ennek a vonzásnak,
amit Isten kelt a szívünkben, arra van szükség,
hogy meg tudjuk szüntetni magunkban
az önteltséget, a gőgös előítéleteket.
Csak így tudunk megnyílni Isten vonzásának.
Így tudunk alázatban (ami igazságérzet!)
szabadon csatlakozni Krisztushoz.
Ami által teljesen beléphetünk az Ő életébe.

A Krisztusba vetett hit életünket már most
örökkévalóvá, istenivé teszi.
Ő ezért akar eledellé lenni a számunkra.
Mert ahhoz, hogy hasonlóvá tegyen magához
és bevezessen minket
halhatatlanságának misztériumába,
- ez a feltámadás! -
mondja: ,,én feltámasztom az utolsó napon."
Csak arra vár, hogy elfogadjuk
mennyei Atyánk vonzását,
vagyis befogadjuk Őt!
Boldog aki találkozik Vele,
már ezen a szép nyári vasárnapon!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Hittel hiszem az egy Urat, - Isten egyszülött Fiát!
Link

Egy orgonista portréja: Elischer Balázs Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma vasárnap van! (évközi 16. vas B év)
  2018-07-22 11:36:49, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki mikor
,,látta a tömeget, megesett rajtuk a szíve.
Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli
juhok." (Mk 6, 34)
Az Úrnak minket szerető Szíve
és ránk figyelő Szeme
nemcsak a testi bajokat
vette észre, hanem lelki bajainkat is.
Nagyon nagy hiányosság és baj az,
ha nincs a népnek komoly és értékes vezetője.
Különösen, ha a hívő közösségnek nincs
olyan vezetője, aki tudatában van
hatalmas felelősségének.
Amikor hiányzik
a vezetői erényekkel telt lelki vezető.
Lelki ,,atyák" nélkül csak beteg lehet
és életre alig képes a keresztény közösség.

A hívő embereknek az a jó pásztora,
aki a ,,szív szemével" néz a rábízottakra.
Lássa őket, - szíve essen meg rajuk!
Szavával, példájával helyesen tanítsa őket!
Ezek az igaz pásztort jellemző igék.
Ez látszik Jézus magatartásában is.
Aki mindig a ,,szív szemével" néz.
Ez a két ige,
- látta és megesett rajtuk a szíve, -
ezek teszik Jézust jó Pásztorrá.
Ezek tehetik jó pásztorrá
mai pásztorainkat is.
Ez a pásztort eltöltő együttérzés
már nem pusztán emberi érzelem,
hanem megváltói elérzékenyülés.
Istennek gyengéd,
- megtestesült szeretete.

Krisztus Szíve és tekintete ma is
az embereken és a nemzeteken nyugszik.
Azzal a tudattal tekint ránk,
melyben az isteni boldogító terv van,
és meghívás az üdvösségre.
Látja korlátainkat is, mely korlátok
korlátot fonnak e terv köré.
Szíve ezért indul meg népe felett.
Ezzel a krisztusi tekintettel rendelkezni
azt jelenti, hogy általa pásztoraink,
- de valójában mindnyájan, -
megérintsük mindazon emberek szívét,
akik Istent szomjazzák.
Mert ,,Az emberiség első szegénysége
abban rejlik, hogy
nem ismeri Krisztust".
(Kalkuttai Szent Teréz anya)

Jézus könyörülete több,
mint emberi rokonszenv.
Ez a könyörület már
kiemelkedően Isten tulajdonsága.
Ha pedig mi
Krisztus irgalmas arcába tekintünk,
magára Istenre találunk rá!
Isten Szíve esik meg rajtunk!
Kitől semmilyen emberi probléma
nem idegen.
Hisz Vele és Általa van életünk!
Nélküle minden élethelyzetben,
csak reménytelenek lehetünk.
Ne így éljük életünk!

Szeretettel: Árpád

VASÁRNAPI (nyári!) AJÁNDÉKOM:

Bocsánat, - ha valaki erősnek tarja a párhuzamot!
Mégis, amikor képi ábrázolást kerestem, erre leltem:
Nézd! Lebilincselő terelési bemutató...
Link


Border collie kölykök: a játék is a munkára való felkészülés. Link


A világ legmókásabb mérnöki tévedései Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma vasárnap van! (évközi15. vas B év)
  2018-07-15 10:51:02, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus, kinek szavára
elindult a Tizenkettő.
,,Elmentek s hirdették mindenkinek,
hogy térjenek meg." (Mk 6, 7-13 )
Döbbenetes eszköztelenséggel
küld utunkra minket is.
Ugyanakkor szigorú utasításokkal.
Erre az útra ,,még kenyeret sem"
vihetünk magunkkal,
- mert nekünk is indulnunk kell, -
de ez csak teljes lemondással lehetséges.

Amit magunkkal vihetünk,
- és kell is vinnünk: Krisztus békéje!
A mai ember, akár beismeri akár nem,
- erre a békére vágyik.
Ezt pedig csak a tiszta lelkiismeretben
találhatja meg. A bűntelenségben.
A bűntől való elfordulásban.
A megtérésben.

Ennek elérése saját életünkben,
de a körülöttünk élők életében is,
küldetésünk lényege.
Gondolkodásmódunk megújítása!
A saját magunk és a ránk bízottak
Istenhez való odafordulásának elérése.
Ebben kell teljesítsük küldetésünket.
Szép a küldetésnek ez az eszköztelensége.
Mert ez, - eszköztelenségében is
hatalommal bíró,
Jézus békéjét hordozó küldetés.
A megtérés lehetőségének
szelíd szeretettel való felkínálása.
Mi is szükséges mindehhez?
A Krisztushoz tartozó embernek
magával a létével kell
tanúságot tenni Isten szeretetéről.
Megismertetni másokkal
az igazi valóságot, az igazi értékeket.
Hogy a teljes valóság Krisztusban van,
nem pedig valami elképzelt,
virtuális világban.
Nem a földi jólétre való vágyakozásban,
hanem Őbenne, - Aki életét áldozta értünk.
Őbenne, - Aki egyedül képes arra,
hogy szeressen bennünket,
minden gyarlóságunk, gyengeségünk,
elesettségünk ellenére.
Sőt éppen azért,
mert gyenge emberek vagyunk!
Ebből a gyenge elesettségünkből akar
végtelen szeretetével kiemelni.
S ha ebben, - a szépre, jóra,
igazra vágyódásunkkal
részt veszünk, - ez a megtérésünk!
Ez számunkra, - ezen a vasárnapon,
de egész életünkben is, - az igazi Örömhír!
Hogy mindnyájan új életet kezdhetünk,
- Őbenne!
Nagyon nagy a mi Jézusunknak
belénk vetett bizalma.
Küld minden nap,
hogy elvigyük a jó hírt azoknak,
akik életünk részét képezik.
Ebben a nem mindig felhőtlen,
de mégis gyönyörű nyárban is.
Amikor kirándulásaink során
ott állunk a templomok rácsai előtt,
vagy üvegablakai alatt.
Erdei tisztások csendjeiben.
A nekünk nyíló nyári virágok csodáiban.
A nekünk daloló kicsi madárkák
énekének hallatán.
Istenünk jól tudja rólunk, hogy bár olykor
huncut vásott kölykök vagyunk,
de valójában mindig az Ő gyermekei,
és Őrá vágyunk!

Szeretettel: Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Beethoven: VI. szimfónia, - Pasztorál (2.) tétele
Link


A Bécsi Filharmonikusok 2018. évi Schönbrunni nyáréjszakai koncertje: Link


Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÜNNEPE VAN!
  2018-06-27 21:30:05, szerda
 
  MA SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÜNNEPE VAN!

Áve, égi Király híve,
királyoknak gyöngye, éke,
László, mennynek sorsosa!
Ég Királyát hűn követted,
országunkat védelmezzed,
légy hazánknak bajnoka!
(zsolozsma himn.)

,,A magyar kereszténység eszménye Szent László.
Benne virágzott ki jellemző típussá a magyar kereszténység;
benne forrt össze a keresztény szentség a nemzeti szellemmel.
Addig a kereszténység idegen földbe ültetett fa volt:
öntözte azt István könnyeivel,
a hithirdetők keresztvízzel, a vértanúk vérükkel,
meg is fogamzott, de még nem gyökeresedett meg úgy,
hogy magába tudta volna szívni a föld sajátos elemeit,
s az elemek szerint színt, alakot, életet ölteni.

A kereszténység még nem volt magyar.
... a magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté.
... Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök,
a magyar kar, a bátor szív, amelytől egy világ reszketett,
nem szűnt meg lelkesíteni a népet,
s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben.
Az emberek meg voltak ugyan keresztelve,
de a nép még nem,

MERT A NEMZET AKKOR VÁLIK KERESZTÉNNYÉ,
AMIKOR ESZMÉNYEIT KERESZTELIK MEG.

A régi vitézséget Szent László tüntette fel önmagán;
e jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet,
amelynek öröme és eszménye László lett;
dicshimnuszt zeng a legenda róla,
alakjába beleszövődik a nemzeti lelkesülés
minden nagy gondolata s meleg érzelme.
A kereszténység ezentúl már nemzeti életté,
a keresztény király a nép hősévé vált.
László király vallásos, buzgó, szent,
de ugyanakkor Árpádra s Bulcsúra emlékeztet.
... Vállal magasabb mindenkinél, s ahol bárdja lecsap,
megriad az ellen. A csatákban ő áll elöl,
megjelenése a győzelem biztosítéka
s az Isten kegyelmének záloga.
László szent harcos, ezért csodák körítik,
bárdjában, kardjában természetfeletti erő is megnyilatkozik.
Kettéhasadt a sziklabérc,
hogy a tátongó örvény elválassza őt üldözőitől;
arany-ezüst értéktelen kővé válik,
hogy vitézeit az ellenség üldözésétől el ne vonja;
ő röpíti el a nyílvesszőt, mely mikor lehullik,
megmutatja a dögvész ellen a Szent László-füvét.
Íme, Szent László dicsőséges alakja rámutat
a nemzeti életben érvényesülő vallásosságra.
A vallás élet legyen, nemzeti élet is legyen."
(Prohászka Ottokár beszédjéből)

Isten éltessen minden magyar férfit,
- ki a szent keresztségben
Szent Lászlót kapta égi pártfogóul!

BOLDOG NÉVNAPOT!
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
     1/44 oldal   Bejegyzések száma: 437 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1146 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 2951
  • e Hónap: 32915
  • e Év: 2061123
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.