Belépés
sayuri.blog.xfree.hu
Önmagában a szeretet nem elég.Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett,akiket szeretünk,sosem elég azt mondani ,szeretlek,hanem minden áldott nap ki is ke... cseresznyák brigitta
1972.01.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 28 
szeretettel
  2011-05-02 13:39:31, hétfő
 
 AZ IBOLYA LEGENDÁJA

Az első húsvét reggelen
Krisztus Urunk egy kertbe ment.
Köszöntötte minden virág,
s ujjongással telt meg a csend.

De amint hangjuk égbe tört,
s zengték a boldog éneket,
kis ibolya meglátni Őt
mindhiába igyekezett.

S figyelve Krisztus lépteit,
felsóhajtott: "Mért nem vagyok,
hogy észrevenne engem is,
mint más virág, szebb és nagyobb?!"

Krisztus kegyelemmel tele
rámosolygott, s továbbhaladt.
Kis ibolya boldog feje
meghajolt a mosoly alatt.

Azóta sosem kesereg,
hogy szebb, magasabb nem lehet,
hisz Jézus egyformán szeret
nagyokat és kicsinyeket.

Azóta hajtja le fejét
tavasszal minden ibolya.
Mint szent emlék, kíséri még
az élő Jézus mosolya.

Ez az öröm ragyogja be
húsvétkor a te szíved is!
Az élő Jézus öröme
kísérjen áldva téged is!
 
 
0 komment , kategória:  Húsvét  
szeretettel
  2011-04-23 22:38:36, szombat
 
 Martin Gutl: Örök szeretettel szeretlek téged!

Így szól Isten:
Annyiszor akartam már beszélni veled,
de nem hagytál időt nekem.
Annyiszor akartam mondani neked:
"Itt vagyok számodra!"
De te féltél.
Annyiszor akartam már mondani neked:
"Ne félj, mert veled vagyok!"
De nem hittél nekem,
hanem távolinak és halottnak gondoltál.
Annyiszor akartam már beszélni veled,
de nem hagytál szóhoz jutni,
hiszen szabadságodban áll,
hogy eldöntsd,
meghallgatsz-e,
vagy ha akarsz kikapcsolsz.
Ha kész vagy arra,
hogy hallgass,
akkor azt akarom mondani neked:
"Örök szeretettel szeretlek téged!"
Szeretetem örökké ugyanaz marad.
Akár elfordulsz tőlem, akár odafordulsz hozzám:
Szeretlek téged!
Szeretlek téged, mert élsz.
Szeretlek, mert ember vagy.
Szeretlek, mert fejlődsz.
Szeretlek, mert hozzá tartozol a Földhöz.
Szeretlek, mert hely és idő keretei között,
adott helyen és adott időben
kell megvalósítanod magad.
Szeretlek, mert nem élhetsz
remény és hit nélkül.
Rám bízhatod magad.
Van időm számodra.
Bármikor, bárhol, bármilyen gyakran.
Éjjel vagy nappal,
gyere hozzám, ülj le.
Nem kell semmit elmondanod.
Látlak.
Ha akarod, beszélhetsz.
Beszélj, kiálts, átkozódj, imádkozz,
imádj, fuss el, gyere újra,
örök szeretettel szeretlek.
Mielőtt világra jöttél volna,
irántad való szeretetem már működött.
Szeretlek.
Azért maradsz fenn, mert szeretlek.
Nem fogsz meghalni.
Nem semmisíthetlek meg,
mert szeretlek.
Bármit teszel, veled megyek.
Amint az anya nem hagyja el
gyermekét,
ha az valami rosszat tesz,
így nem hagylak el semmilyen esetben sem,
mert szeretlek.
Engedd magad szeretni!
Nyílj meg, engedd, hogy szerethesselek!
Engedd, hogy szerethessenek a dombok,
melyeket látsz.
Engedd, hogy szerethessenek a hegyek,
engedd, hogy szerethessen a virágzó rét,
és engedd, hogy szerethessen a forrásvíz.
Engedd, hogy szerethessenek az emberek,
akikkel együtt vagy.
Engedd magad szeretni!
Engedd, hogy szerethessen a Föld,
és engedd, hogy szerethessenek a csillagok.
Örök szeretettel szeretlek téged,
embernek fia, ismerem a történetedet,
semmi sincs elrejtve előlem.
Várom, hogy igent mondj rám.
Nem szeretnélek kényszeríteni.
Időről időre áthaladok az úton ahol jársz,
nem félek, reménnyel telve várok,
hitedre, irántam való bizalmadra.
Semmi részem sincs abban,
ha félsz tőlem,
de én, a te Istened
mindent megteszek azért,
hogy elnyerjem bizalmadat.
Amen
 
 
0 komment , kategória:  Húsvét  
szeretettel
  2011-04-23 22:36:05, szombat
 
 A nyolc boldogság

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd jóllaknak.
Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak.
Boldogok a szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent.
Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.
/Máté 5,3-12/
 
 
0 komment , kategória:  Húsvét  
szeretettel
  2011-04-23 22:34:28, szombat
 
 II. János Pál pápa fohásza Szűz Máriához:

Emberek és népek Édesanyja, te ismered minden szenvedésünket és reményeinket, anyai szívvel érzed a fény és a sötétség harcát, amely megrázza a világot: fogadd kiáltásunkat és öleld át a népeket, leginkább az erre várakozókat.
Fogadd a te anyai védelmed alá az egész embercsaládot!
 
 
0 komment , kategória:  Húsvét  
szeretettel
  2011-04-23 22:31:55, szombat
 
 Életátadás:
Múltamat irgalmasságodra,
jelenemet szeretetedre,
jövőmet gondviselésedre bízom.
Amen
 
 
0 komment , kategória:  Húsvét  
szeretettel
  2011-04-23 22:30:25, szombat
 
 Charles de Foucault imája:

Atyám, reád hagyatkozom. Tégy velem azt, ami neked tetszik.
Bármit teszel, megköszönöm Neked. Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok, csak akaratod teljesedjék
bennem és minden teremtményedben.
Nem kívánok mást, Istenem!
Újra kezedbe helyezem a lelkemet, Neked adom, Istenem, szívem minden szeretetével, mert szeretlek Téged.
A szeretet sürgető kényszerűsége vezet arra, hogy odaadjam és kezedbe helyezzem magamat, mérték nélkül, végtelen bizalommal, hiszen Te Atyám vagy nekem.
 
 
0 komment , kategória:  Húsvét  
szeretettel
  2011-04-23 22:26:55, szombat
 
 Szent Ágoston imádsága:

Ha eltávolodunk tőle, elveszünk, ha felé fordulunk, feltámadunk,
ha benne maradunk, rendíthetetlenek leszünk,
ha visszafordulunk feléje, újjászületünk,
ha benne lakunk, akkor élünk...
 
 
0 komment , kategória:  Húsvét  
szeretettel
  2011-04-23 22:18:18, szombat
 
 Őrangyalok
Ima az Őrangyalunkhoz

Üdvözlégy, Isten angyala, ragyogó szépségű lélek,
üdvözlégy én oltalmazó, őrző angyalom!
Hálát adok az Úrnak, hogy ennyire kitüntetett,
kegyelmeivel megszentelt és annyi jóságával elhalmozott.
S hálát adok neked azokért a jótéteményekért,
amelyeket rám árasztasz és szerető jóakaratodért,
mellyel virrasztasz fölöttem.
Neked ajánlom ma és mindennap testemet, lelkemet,
szívemet, értelmemet, emlékezetemet, akaratomat,
vágyaimat, szándékaimat, hogy oltalmazz, szeress,
védj, irányíts, hogy tisztíts meg és tökéletessé tégy,
hogy így a te oldalmaddal állhatatos legyek a kegyelmi
életben, míg veled együtt nem láthatom az Urat, s veled
nem örüllhetek az Ő színe látásának.
Amen.

-------------

Isten angyala, aki őrzőm vagy,
világosíts, őrizz és irányíts engem,
mert rád bízott a mennyei irgalom.
Ámen

------------

Lelkem drága testvére!
A mennyekből küldött,
Isten közelségében járó, jóságos barátom!
Köszönetet mondok neked
testem, lelkem oltalmáért!
Vezéreld tettemet és minden gondolatomat,
tedd tele jó szolgálattal kosaramat,
nehogy üres kézzel álljak egykor az Úr színe elé!
Hála legyen Teremtőmnek,
hogy benned szent társat rendelt mellém az égből.
Jöjj, taníts dicsőítenem Őt,
ki Szívében melengeti féltő szeretettel a kihűlt világot.
Ámen

------------
Istennek szent angyala;
áldott legyen az óra,
amelyben Isten jósága
téged védelmezőmmé rendelt!
Fordítsd szívemet Istenhez,
taníts e világ forgatagában is
az Ő jelenlétében élnem!
Kérlek, mutass utat kisértés idején!
Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem
bajos ügyeimben!
Ha megbotlik lábam, segíts felállnom,
hogy az égi boldogságban mint Isten gyermeke
találkozhassak egykor veled!
Hála tenéked! Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Húsvét  
szeretettel
  2011-04-23 22:15:27, szombat
 
 Imák az angyalokhoz
Drága Angyalom!

Köszöntelek szeretettel. Kérlek, légy ma velem, és segíts jézusi utamon. Add, hogy Jézus zavartalanul tudjon élni ma bennem. Járd át benső világomat és külső körülményeimet. Erősítsd, fejleszd, finomítsd, pontosítsd azokat a legbensőbb megérzéseimet, melyekre Jézusnak szüksége van bennem. Kérlek, oszd meg velem lelked fényét, ragyogó szeretetét!
Segíts ma benső küzdelmeimben. Angyalom, hiszen nem is létezik külső küzdelem. Ezt csak addig hiszi az ember, amíg rá nem talál Istenre. Attól kezdve rálát arra, hogy csak benső küzdelem van, hogy minden belül dől el.
Kérlek, segíts ma kinyílnom Feléje, készítsd lelkemet a Vele való találkozásra.
Angyalom, Testvérem az Égben, segíts ma Jézusért való feladataimban. Dolgozzunk együtt Jézusért: én teszem azt, amit felismerek jónak, Te pedig teszed lelkemben azt, amit Te látsz jónak, onnan.
S biztos vagyok benne, hogy onnan Te úgy látsz, olyan tökéletesen, mint Mennyei Atyánk. Amen.

Őrangyalom szívből kérlek ,
Légy vezérem amíg élek.
Ments meg engem bűntől bajtól,
Ne hagyj el a halálomkor,
Mindíg jóra figyelmaztess,
úgy vezess a jó ISTENhez.

Angyalhoz:
Lelkem Drága Testvére!
A mennyekből küldőtt, Isten közelségében járó, jóságos barátom!
Köszönetet mondok neked testem, lelkem oltalmáért! vezéreld tettemet és minden gondolatomat, tedd tele jó szolgálattal kosaramat, nehogy üres kézzel álljak egykor az Úr színe elé!
Hálla legyen Teremtőmnek, hogy benned szent társat rendelt mellém az égből.
Jöjj, taníts dicsőitenem Őt, ki Szívében melengeti félő szeretettel a kihűlt világot. amen
 
 
0 komment , kategória:  Húsvét  
szeretettel
  2011-04-23 22:10:35, szombat
 
 Szent I. Kelemen pápa imája

Kelemen harmadik utóda Péternek a római püspöki székben (92-101). Fennmaradt a korintusiakhoz írott levele, amelyből az alábbi ima származik.

Mindenség Alkotója! Add, hogy reméljünk a te nevedben, aki minden teremtmény ősoka vagy; kérjük, hogy nyisd meg lelkünk szemét, hogy így megismerjünk téged, aki egyedül vagy fölséges a magasságban, és a legszentebb szentélyben lakozol. Te megtöröd a kevélyek gőgjét, meghiúsítod a pogányok terveit, felmagasztalod az alázatosakat, és megalázod a gőgösöket; gazdaggá és szegénnyé te teszel, a halált, az üdvösséget és az életet te adod, te vagy az egyetlen jótevője a lelkeknek, és minden ember Istene. Te a mélységeket szemléled, megvizsgálod az emberek tetteit, a bajban levőket segíted, a kétségbeesetteket megszabadítod. Te vagy minden lélek Teremtője és gondviselője. Te sokasítod meg a föld népeit, és te választod ki közülük azokat, akik téged szeretnek a te Fiad, Jézus Krisztus által, akiben minket tanítottál, megszenteltél és dicsőségre emeltél.
Kérünk téged, Urunk, légy segítőnk és oltalmazónk. Szabadítsd meg azokat, akik közülünk szorongattatást szenvednek; az alázatosaknak irgalmazz, az elesetteket karold fel, az ínségeseket segítsd, a betegeket gyógyítsd, néped tévelygőit térítsd meg. Tápláld az éhezőket, váltsd ki foglyainkat, támogasd a gyöngéket, vigasztald a kislelkűeket. Hadd ismerje meg minden nép, hogy egyedül te vagy az Isten, és a te Fiad, Jézus Krisztus, mi pedig a te néped és nyájad juhai vagyunk (Zsolt 78, 13).

Te örök teremtő tervedet a látható világ által nyilvánítottad ki. Te alkottad, Urunk, a földkerekséget, hűséges vagy minden nemzedéken át, igazságos vagy ítéleteidben, csodálatos vagy hatalmadban, és nagy vagy tetteidben. Bölcs vagy alkotásaidban, és gondviselő teremtményeid fenntartásában, jóságos a gondoskodásban, és hűséges azokhoz, akik bíznak benned; kegyes és irgalmas vagy. Bocsásd meg gonoszságainkat, gazságainkat, bűneinket és vétkeinket.

Ne tudd be szolgáid és szolgálóid egyetlen vétkét sem, hanem tisztíts meg minket a te igazságodban, igazgasd lépteinket, hogy jámborságban, igazságban, szívünk egyszerűségében járjunk, és azt tegyük, ami előtted és fejedelmeink előtt jó és kedves.

Kérünk, Urunk, ragyogtasd ránk arcodat, hogy békességben élvezzük javainkat, és védve legyünk hatalmas karod által. Fölséges kezed óvjon meg minden bűntől, és szabadítson meg azoktól, akik igaztalanul gyűlölnek minket.

Adj egyetértést és békét nekünk is és a föld minden lakójának is, amint megadtad atyáinknak, akik hitben és igazságban kérték ezt tőled. Csak te magad adhatod meg nekünk ezt és a többi jót. Téged magasztalunk, lelkünk pártfogója és főpapja, Jézus Krisztus által, kiben legyen neked dicsőség és magasztalás, most és minden nemzedéken át és mindörökkön örökké. Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Húsvét  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 28 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47938 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 693
  • e Hét: 3905
  • e Hónap: 22987
  • e Év: 22987
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.