Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/44 oldal   Bejegyzések száma: 431 
Útravaló – 2020. május 30.
  2020-05-30 06:47:47, szombat
 
  Péter, alighogy megkapta az Úr ráruházott hatalmát, hátrafelé tekint, holott éppen azt mondta a Mester, az ilyen ember nem alkalmas Isten országára (vö. Lk 9,62). Krisztus talán számított is erre, éppen ezért a hivatalviselés által formálja. A mennybemenetelt és a végső időt összekötő úton Jézus szüntelenül alakítja, neveli nemcsak Pétert, hanem az egész Egyházat. De ebben a kapcsolatban sok mindent és sok mindenkit magunk mögött kell hagynunk, el kell veszítenünk azért, hogy szem elől ne veszítsük azt, ami egyedül lényeges. És ha ebben megerősödtünk, akkor kapjuk vissza új és sokszoros módon a neki ajándékba adott dolgokat, ügyeket, személyeket.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2020. május 29
  2020-05-29 07:19:01, péntek
 
  Jézus, a Jó Pásztor pásztort rendel maga helyett; mielőtt azonban odaengedi Pétert a nyájhoz, kinyitja előtte a szeretetvallomás kapuját. Ahogy tagadásában ott volt a félelem, az elesés és a ,,most már mindegy", úgy a főapostol húsvéti hitében megjelenik a szabad igen, annak a megerősítése és a ,,semmi sem mindegy" vallomása. Péter tagadásában és vallomásában mi voltunk mindkét helyszínen jelen. Így nekünk is szükségünk van igenjeink megújítására, hogy a követésben el ne fáradjunk, és hogy szemünk elől ne tévesszük a Pásztort, mert Isten országának ez a benső dinamikája: ,,követik a Bárányt, amerre csak megy; ők megváltást nyertek az emberek közül, zsengéül Istennek és a Báránynak" (Jel 14,4).

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2020. május 28.
  2020-05-28 07:23:43, csütörtök
 
  Jézus a világ missziójának alapfeltételeként a közte és az Atya közötti egységnek a hívek közötti meglétét jelöli meg. Így lesz bennünk a szeretet - azaz a Lélek, akivel az Atya szereti a Fiút és a Fiú szereti az Atyát - az a szeretet, mely a megkeresztelteket Istenhez kapcsolja és mely által a megkereszteltek Istenhez kapcsolják a világot. A világ az idő végső beteljesedéséig sosem lesz száz százalékban keresztény, de a keresztényeket arra hívta meg Krisztus, hogy ők is részesei legyenek Isten missziójának, vagyis ebből a szeretetből táplálkozva elinduljanak testvéreiknek az Egyházba való összegyűjtésére.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2020. május 27.
  2020-05-27 07:49:38, szerda
 
  Jézus értünk szenteli magát, hogy ezzel lerombolja azt a válaszfalat, amit a bűn Isten és ember, ember és ember közé emelt. ,,Ő a mi békességünk, aki a kettőt egyesítette és a közbeeső válaszfalat ledöntötte" (Ef 2,14). Ahogy az Atya a teremtéskor boltozatot rendelt, hogy megszüntesse az őskáoszt (vö. Ter 1,6), úgy őt adta nekünk, hogy magasba emelve megszüntesse káoszlétünket, ezért is szakadt szét halálakor a szentély függönye, mely ugyancsak válaszfalul szolgált (Kiv 26,33). Szenvedése előtti imájában Jézus ennek jövőbeni megőrzéséért könyörög, mert tudja, tanítványainak ezt kell munkálniuk és átadniuk a világnak.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2020. május 26.
  2020-05-26 09:58:12, kedd
 
  Jézus az utolsó vacsorán mondott főpapi imájában az Atya elé áll, szemét az égre emeli - ahogy ennek nyomán a pap is ezt teszi az átváltoztatás szavai előtt -, és kéri, dicsőítse meg őt, valamint könyörög értünk. Amikor ez a mennybemenetel hetében áll előttünk, tudjuk, Jézus nem önmagában állva mondja e szavakat az Atyának, ugyanis már mögötte vagyunk mi, akiket bekapcsolt győzelmébe a húsvét titka által. Jézus szerint az igék, a tanítás az Atyáé, ezt adta át nekünk, így jelent meg köztünk. Most pedig, hogy emberségét visszaadja Atyjának, bennünket is elhelyez Isten országában: ,,tied mindaz, ami az enyém" (Jn 17,10).

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2020. május 25.
  2020-05-25 08:17:20, hétfő
 
  Mennybemenetel ünnepén azt a végső győzelmet ünnepeltük, ami Krisztus feltámadásával kezdődött meg, melynek mi is részesei vagyunk a keresztség szentsége által, és ami felé a történelem halad. Nekünk, keresztényeknek ebben az állapotban az a hivatásunk, hogy a világnak abban a szeletében, ahol élünk: a kronosz - azaz az események egymásutániságából összeálló idő - közepette megjelenjen a kairosz, az üdvösség ideje. Keresztségi hivatásunk kibontakoztatása ez: Krisztus általános papságából részesedve imádkozunk a világért; királyságának tagjaiként már ezen a földön az evangélium szerint működő közösségeket építünk, prófétaként pedig, ellentmondva annak, ami korrumpál, vállaljuk azt, ami megszentel.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2020. május 24. - Urunk mennybe menetetele
  2020-05-24 08:00:05, vasárnap
 
  Nagycsütörtök estéjétől Jézus állandó mozgásban van. Fölkelt a vacsorától (surrexit), leereszkedett, majd ismét fölkelt (resurrexit), és fölment a mennybe. Az ő megaláztatása és felemeltetése a mi felemelkedésünk. Talán éppen ezt érthették meg az apostolok az utolsó találkozásban, hiszen leborulva imádták, majd nem azon keseregtek, hogy elment, hanem nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mert megígérte, hogy visszajön, ők pedig várták.
Több szerzetesrendben a szentmise és a zsolozsma kiemelt pontjainál a közösség tagjai, kilépve ülőhelyükről, egyenesen állva, a szentély - vagyis kelet - felé fordulnak. Az Olajfák hegyének tanítványi állapotát, a feszült figyelmet idézi föl ez a mozdulat, a bizalomteljes odafordulást ,,a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk" (Zsid 4,16); annak testünk-lelkünk átirányításával való várását, aki az elmenetel és a végső visszatérés közötti időben újból és újból visszatér az Eucharisztiában. Ezért is imádkozták az első keresztények a szentmise zárásakor: ,,Marana tha" (jöjj el, Uram) vagy ,,Maran atha" (az Úr eljött). Fontos tehát tudatosítanunk, hogy a szentmise nem baráti lakoma, hanem feszült figyelem, Istenre irányultság Krisztus felajánlásában és befogadásában.
A középkori liturgikus könyvek iniciáléin e nap jeleneténél gyakran ábrázolják Jézust úgy, mint akinek már csak két lábfejét nem takarják az ég felhői, a hegy tetején pedig, ahonnan felemelkedett, két lábnyom marad, ami egyszerre jelzi fölemelkedésének helyét és valamiképpen itt maradását. Ezt a képi motívumot nyugodtan azonosíthatjuk a tanítvánnyá formálásnak a mai evangéliumban hallott két feladatával: kereszteljetek és tanítsatok, hogy hatalmam megnyilvánuljon a világban. A mennybe menő Krisztus végső parancsa tehát tanítványai számára: tanítás és szentségkiszolgáltatás.
Szent Máté evangéliumában a tanítás foglalata a hegyi beszéd, ami alapján az Egyház tanítómunkájának legfontosabb elemeit a következőkben határozhatjuk meg: elvezetni a világot arra, hogy Isten nem ellenség, szemben álló fél, hanem Atya, barát, akinek elsajátíthatjuk szíve gondolatát. Megmutatni a nyolc boldogság erényeit mint értelmes életformát; úgy végezni a szeretet cselekedeteit, hogy azok, akik abban részesednek, valóban boldoggá váljanak; és elfogad(tat)ni: részt kapunk az Úr sorsából. Ahol ezek valósággá lesznek, ott bár az érzékek számára távoli marad, ezekben a jelekben mégis egészen reális lesz a Krisztussal való találkozás.
Evangéliumának első fejezetében Szent Máté a megtestesülést úgy mutatta be, mint ami beteljesíti a ,,Velünk az Isten" próféciát, Jézus utolsó szavaként pedig ez hangzik el a mű zárómondatában: ,,Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig" (Mt 28,20). Valahányszor kiszolgáltatom a keresztség, a gyónás szentségét, papként mindig ki kell mondanom: én téged megkeresztellek, én téged feloldozlak. S hogy ez az ,,én" elsősorban nem én vagyok, hanem a szolgálatomon keresztül cselekvő Krisztus, az az átváltoztatás szavaiban válik egészen világossá, mert ott, miközben azt mondom, ,,az én testem" és ,,az én vérem", e szavak által nyilvánvalóan nem az enyém az a test és vér, hanem Krisztusé, akinek velünk együtt munkálkodó hatalma nyilvánvaló lesz szolgálatom által.
Isten nem mozdulatlan mozgató, hanem szüntelen mozgásban van, fölemelkedik és alászáll. A tanítványoknak ezt az Olajfák hegyi tapasztalatát éli meg minden vasárnap az Egyház, és ennek kell formálnia minden egyéb megnyilvánulását. Ahogy már az első századokban vallották: ,,Gondolkodásunk megegyezik az Eucharisztiával, az Eucharisztia viszont megerősíti gondolkodásunkat." Az Eucharisztiáról szóló szinódusi buzdításban pedig ennek kifejtéseként olvassuk: ,,A vasárnap szerint élni" azt jelenti: a Krisztustól nyert szabadulás tudatában élni, és úgy kibontakoztatni az életet, mint Istennek fölajánlott áldozatot, mert Krisztus győzelme minden ember belsőleg megújított életvitelében mutatkozik meg teljesen.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2020. május 23
  2020-05-23 08:18:52, szombat
 
  Az ő nevében kérni, erre bátorít a Mester, majd nem sokkal ezután azt mondja: ,,Atyám, megismertettem velük a nevedet" (Jn 17,26). Akinek a nevében kérünk, arról tudjuk, mit kérne, mert ráérezünk arra, mit akarna abban a helyzetben, amiben most éppen képviseletében állunk. Ismerni a nevét - a Szentírásban -, annyit is jelent, mint ,,birtokolni" a gondolatát. Jézus az Atya nevében kér minket, higgyünk szeretetének. A mi nevünkben pedig az Atya előtt áll, ő mondja el neki helyzetünket. Ezért zárul az Egyház legtöbb dicsőítő és kérő könyörgése így: ,,Krisztus, a mi Urunk által." Ezzel valljuk meg őt az Atya nevében érkezettnek és terjesztjük kérésünket az Atya elé az ő neve által.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2020. május 22.
  2020-05-22 09:34:36, péntek
 
  A tanítványok reakciói Jézus elhurcolásakor valamiképpen megjelenítik az embereknek az Úr felhők fölé való emelkedése utáni életberendezkedését. Vannak, akik vádolják, hatalmának bizonyítását követelik tőle, vagy elbujdosnak előle, hogy ne kelljen tudomást venniük róla. Mások távol kerültek tőle, de közelébe férkőznek, akár a tömeg szorításából is mernek kilépni; némelyek figyelmességük jeleivel kísérik, így a távolságot legyőzi a szeretet vágyakozása. Ezek a közelébe kerülők az élet hordozói, ilyeneké a szülő asszony szorongása és öröme, Isten eljövendő országa.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2020. május 21.
  2020-05-21 09:37:33, csütörtök
 
  Jézus a búcsúbeszéd mai szakaszában az elhurcolása és feltámadása közötti kis időre utal. Mennybemenetelével viszont ez a kis idő kitágul, végső visszatérése lesz ennek a várakozásnak a végpontja. A tanítványoknak akkor ugyanazt kellett megélniük, amit a húsvét utáni Egyháznak: a ,,már nem" és a ,,még nem" konfliktusát. Ha ugyanis valamikor Isten közelébe kerültünk, utána már nem vagyunk ugyanazok, mint előtte, de még nem teljesedett be bennünk az, amit megtapasztaltunk nála. Ekkor kell nem engedni a szomorúságnak, és nemet mondani a visszafordulásra, ekkor kell föléleszteni a szívünkben az égiek utáni vágyat, miként Jézus is erre próbálja irányítani a tanítványok gondolkodását, elfogatására várva.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
     1/44 oldal   Bejegyzések száma: 431 
2020.05 2020. Június 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 22 db bejegyzés
e év: 3052 db bejegyzés
Összes: 43546 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1172
  • e Hét: 10321
  • e Hónap: 4559
  • e Év: 941394
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.