Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Valóban meghalt-e hat millió?
  2011-04-17 22:40:06, vasárnap
 
 
Valóban meghalt-e hat millió?
I. rész

R. Harwood a londoni egyetem modern-történet kutatója.
Főképpen a népszerűnek nem mondható igazságot próbálja kihámozni
a II.-ik Világháború /II. V.H./ bonyolult, meghamisított és
olykor a kutatók részére is zár alá helyezett anyagából.
A hasonló irányban dolgozó P. Rassinier professzor indította el ezen az úton.
Kutatásainak eddigi eredményét a New Christian Crusade Church adta ki
a Christian Vanquard-ban.
Az alábbiakban ezt a nagy terjedelmű, alapos munkát adjuk itt némi rövidítéssel.

Nemzeti összeomlásunk 30. évfordulójára nem csak emlékezni óhajtunk a ránk zúdított vádakra,
hanem újra és újra rá kívánunk mutatni az igazságra.
Sem R. Harwood, sem P. Rassinier nem vádolhatok nemzetiszocialista beállítottsággal,
ők csak a merő történelmi tényeket keresik.
A teljesen zsidókézben lévő sajtó --- természetesen a régi bevált módszer szerint --- agyonhallgatja munkásságukat, azért tartjuk fontosnak, hogy lapunk keretében olvasóink így összefoglalva megkapják
a 6 Millió Hazugságról szóló elképesztő zsidó machinációnak a történetét.

De sem a szerző, sem mi ne vádoltassunk
antiszemitizmussal ,
mert mi nem tehetünk arról, hogy a zsidósághoz úgy hozzátartozik a Hazugság,
mint más emberhez a ruha.
A történelem legnagyobb hazugságának kétes dicsősége valóban az övék.


BEVEZETÉS

Az alábbiakban --- úgy vélem --- bebizonyítom, hogy az az állítás, hogy a II. V.H.
során a német kiirtási politika eredményeképpen 6 millió zsidó meghalt,
teljességgel alaptalan.
Előítélet nélküli kutatásom eredményeképpen jutottam erre a megállapításra.
A körültekintő tanulmányok végül is meggyőztek arról, hogy ez az állítás még csak nem
is merő túlzás, hanem a háború utáni propaganda gátlástalan koholmánya.

A háborús kegyetlenkedésekről szóló propaganda nem új.
Már az I. V.H. során azzal vádolták
a németeket, hogy a belgiumi megszállás idején kisgyerekeket dobáltak föl a levegőbe egymás szuronyára. Sőt meg is ették a gyerekeket.

Az angolok azt állítottak,
hogy a németek ,,hullagyárakat" állítottak fel. Itt glicerint és egyéb kémiai anyagot vontak ki
saját hallottaikból.
A háború után azonban az angol külügyminiszter kijelentette,
hogy ez csak háborús propaganda volt s ezért a sértésért
nyilvánosan bocsánatot kért a németektől.

Semmiféle nyilatkozat nem látott napvilágot azonban a Szövetségesek részéről a II. V.H. után.
Sőt, ahogy az évek múltak --- főképp a zsidókkal kapcsolatban --- egyre többet hozzáadtak a kegyetlenségekhez és a borzalmaknak egy teljesen kidolgozott rendszerét építettéit ki.

Olcsó könyvek milliói borzadályt keltő fedőlapokkal,
elképesztő fantáziával kitalált mesékkel járultak hozzá
a 6 millió zsidó áldozat emlékének ébrentartásához.

Minden időknek legsikeresebb tömegmegtévesztése volt ez.
--- De mi lehet az oka annak, hogy noha az I. V.H. propaganda-állításait visszavonták
--- a II. V.H. után ezeket nem hogy nem vonták vissza, hanem példátlan tömegben növelték
és ontották őket?

Lehetséges, hogy a 6 Millió Zsidó legendája politikai célt és politikai zsarolást szolgált?

Ez a csalás a zsidó népnek ki nem számítható hasznot hozott.
A háborúban résztvevő nemzetek mindegyikének voltak szenvedései,
de egyikük sem állította be oly sikeresen ezt a szenvedést a maga érdekébe és
nem fordította a maga előnyére.
A zsidók állítólagos szenvedéseinek végtelen láncolata csakhamar
a zsidóknak adandó haza iránti szimpátiát keltett a világban.

Az angol kormány például már alig tett valamit a háború után abban az irányban,
hogy megakadályozza a zsidóknak törvényellenes kivándorlását Palesztinába.

Nemsokára kikényszerítették maguknak a cionisták Izrael elismerését és
ezzel ,,hazát és menedéket"
biztosítottak maguknak az esetleges üldözések elől.

Ez volt a lélektani út a mai Izrael államhoz.

Már 1953-ban azzal dicsekedtek, hogy erejük megtízszereződött.

Az erő megnövekedés tekintetében sokat nyomott a latban
a 6 millió zsidó lemészárlásának koholmánya, hiszen minden idők legnagyobb kártérítése
ütötte markukat.
Kétségtelenül soha még ilyen nagy hasznot hajtó ,,kegyetlenkedést" nem
állt ki egy nép a történelem során.

A német kormány mintegy 6 ezer millió font kártérítést fizetett ki mindmáig Izrael államnak.
Annak az Izraelnek, amely még nem
is létezett a ,,kegyetlenkedések" elkövetése idején.

De a 6 Millió Áldozat legendája a zsidók tüneményes profitálása mellett és azon túl,
távolabbi célokra is fölhasználásra került.

Mindenekelőtt ott, hogy gátlás nélkül fölhasználhatták
mindenfajta nacionalizmus ellen.

Ha ugyanis bármely ország a világban hazaszeretetét és nemzeti integritását biztosítani akarná,
rögtön neonácinak bélyegzik meg.

Mert, ugye, a nácizmus
az nacionalizmus és mindnyájan tudjuk, hogy ,,akkor" mi történt --- kiirtottak 6 millió zsidót!

A nemzeti gondolatot, a szabadságnak ezt az igazi zálogát,
ezzel a hangulatkeltéssel próbálják meggyalázni.

Hogy a 6 Milliót miképpen használják föl fegyverként a nemzeti gondolat ellen látjuk
pl. Manvell-Frankl: The Incomparable Crime c. könyvében.

A szerzők a XX. szd.
népgyilkosságát tárgyalják megvádolva nemcsak a németeket és az angolokat, hanem általában
az egész fehér fajt azzal, hogy a ,,Herrenvolk" elmélet híve.
Ezzel a fehérfaj-felsőbbség hirdetéssel szemben --- írják --- a XX. szd.,

Auschwitz százada,
megteremtette egyúttal a kevertfajúság első elismerését is.
E mondat mögött világosan meglátjuk a szerzők szándékát.

A 6 Millió koholmánya nemcsak a nemzeti gondolatot kívánja aláaknázni,
hanem magának a fehér fajnak a fennmaradását is.

Ekképpen nagy birodalmak, mint Anglia és U.S.A.
a történelem legnagyobb veszedelmével néznek szembe, amit idegen fajok hoznak
rájuk a nemzeten belül.

De mi történik akkor, ha valaki fajproblémáról merészel beszélni,
annak biológiai és politikai vonatkozásairól?

Nos ő a földkerekség legszörnyűbb teremtése.

És a fajelmélet híve természetesen mindjárt náci is.
Ezek pedig lemészároltak 6 millió zsidót, a fajelmélet tehát valami nagyon rossz
dolog lehet.
Ugyanakkor a 6 millió vallási mítosza sohasem látott faji egységbe és összefogásba tömörítette
a világ zsidóságát.
Más szóval:
csak a zsidó faj fennmaradását kell biztosítani, minden más fajnak meg kell rontania,
meg kell semmisítenie önmagát.

Ezzel az írással nem csak az igazságot kívánom szolgálni, hanem a ránk nehezedő
Hazugság súlyán is könnyíteni szeretnék,
hogy tisztán szembenézhessünk a minket fenyegető veszéllyel.1./ A HÁBORÚ ELŐTTI NÉMET POLITIKA.

A hitleri Németország --- helyesen, vagy helytelenül --- a zsidóságot a nemzetközösségen belül nemzetáruló, kapzsi elemnek tekintette és a zsidóságban látta okát annak, hogy a németek kultúrája lehanyatlott. A weimari időben a zsidóság nagy befolyású pozícióba került, különösen a jog- és
pénzügyi élet és a hírszolgálat terén.
Az a tény, hogy mind Marx mind forradalmi megmozdulások
vezetői /Luxemburg, Liebknecht/ zsidók voltak, azt a meggyőződést keltette a német népben,
hogy a zsidók, nemzetközi, kommunista elvekre hajlamosak.

Most nem azt kutatjuk, hogy a németek a zsidók felé elfoglalt álláspontja mennyire volt helyes,
vagy helytelen, hanem azt, hogy ennek az álláspontnak birtokában miként akarták megszüntetni
a zsidók befolyását a nemzeten belül,
illetve miként akarták a zsidóság kivándorlását biztosítani.

Ennek a problémának a megoldása az a hírhedt ,,Végső Megoldás".

Mert a zsidók a kivándorlás szót ,,KIIRTÁSRA" torzították vádjaikban.

Jellemző és sokra világit rá, hogy milyen gyorsan kapcsoltak rá a zsidók erre az átmagyarázásra.

Tipikus példa erre Feuchtwanger
1936-ban megjelent könyve: Der gelbe Fleck: Die Ausrottung von 500.000 deutschen Juden.
/A sárga folt: 500.000 német zsidó kiirtása/.
A szerző minden alap nélkül nemcsak a zsidók
kivándorlását, hanem a politikai internáló táborokat is ,,kiirtás" értelemmel hozza kapcsolatba.

Egy másik példa
az 1933-ban megjelent Hans Beimler: Four weeks in the hands of Hitler's
Hell-Hounds: the Nazi Murder Camp of Dachau. /Négy hét Hitler pokol-kutyáinak kezén:
a dachaui náci Haláltábor./ Beimlert kommunista tevékenysége miatt tartották Dachauban fogva
--- saját bevallása szerint négy hétig.
Dachauról mégis már ekkor úgy írt mint Haláltáborról.
A jelenlegi keletnémet kormány Hans Beimler díjjal tünteti ki azokat, akik a kommunizmusnak szolgálatokat tesznek.

Az a körülmény, hogy már ezekben a valószínűtlenül korai nemzetiszocialista időkben elkezdték terjeszteni a hitleristák ellen a népgyilkosság vádját,
a tárgyilagos gondolkodású megfigyelőt már eleve fokozottabb óvatosságra bírja,
amikor a háborús idők hasonló vádjait vizsgálja.

Különösen figyelembe veendő az, hogy olyan nép lép fel e vádakkal,
amely nagyon is belemerült faji és politikai érdekei biztosításába.

Mindenekelőtt két fogalmat kell itt élesen szétválasztanunk:

más a zsidók kivándorlását elősegítő program célja és más a háború előtt fölállított
német koncentrációs táborok célja.
Ezekbe a táborokba a felforgatók, a politikai ellenállók kerültek, főképpen liberálisok,
szociáldemokraták és kommunisták.
Egy kis részük volt csak zsidó, így pl. Beimler.

Ellentétben a Szovjetunió rabszolgatáboraiban tartott milliókkal,
a német koncentrációs táborok foglyainak száma alacsony volt.
Reitlinger szerint /The SS: Alibi of a Nation, London 1956./
1934-1938 között az összes foglyok száma ritkán haladta meg a húszezret.
Köztük soha nem volt több 3 ezer zsidónál.

Ami pedig a zsidók kivándorlását illeti,
fontos megjegyeznünk itt azt, hogy a politikai cionizmus alapítója
T. Herzl a The Jewish State c. könyvében a zsidóság jövőjét a kivándorlásban látja,
mégpedig nem is Palesztinába, hanem --- Madagaszkár szigetére.
A zsidóságnak ide való kitelepítését a hitleristák
komolyan tanulmányozták.

A nemzetiszocialista tervek már akkor hangsúlyozták,
hogy Madagaszkár valóban megfelelőbb volna, mint Palesztina, mert Palesztinában a zsidók
és arabok örökös háborút fognak egymás ellen viselni.

Mennyire beigazolódott ez napjainkban!

Érdekes, hogy eredetileg nem is a németek álltak elő a madagaszkári kivándorlás
herzl-i gondolatával, hanem a lengyelek.
A lengyel kormány küldte ki M. Lepecki-t zsidó vezetők kíséretében Madagaszkárba
1957-ben az oda való kitelepítés lehetőségeinek tanuImányozására.

Az első német javaslat csak ez után az ú. n. Schacht Tervben látott napvilágot,
amikor Schachtot Londonba küldték azzal a megbízással, hogy tárgyaljon az ottani zsidóság képviselőjével, Lord Bearsteddel és a new yorki zsidó vezetővel, Rublee-vel.

A terv az volt, hogy a németországi zsidó vagyont lefoglalják
a zsidók kivándorlásét biztosító nemzetközi alap pénzügye fedezetéül.

Az angolok azonban nem fogadták el a tervet.

1938-ban a francia kormány is foglalkozott mintegy tízezer zsidónak
Madagaszkárba való kitelepítésével.
Globális szintén a madagaszkári emigráció lehetőségeivel 1938 júliusában az Evian-ban összehívott konferencia foglalkozott.
Tárgyalások folytak továbbá abban a tekintetben, hogy esetleg Rhodézia és Brit Guiana jöhetne-e számításba az áttelepülést illetőleg.
1939 januárjában Göring utasította Frick belügyminisztert, hogy a Központi Kivándorlási Irodát állítsa fel
a zsidó problémának megoldása céljából,
aminek ,,kivándorlás és kitelepítés révén kell megtörténnie."

Mindezeknek az erőfeszítéseknek eredményeképpen
1939-re a Birodalom területén lévő
600 ezer zsidóból mintegy 400 ezernek kivándorlását keresztül tudták vinni.
Ehhez jött még
480 ezer zsidó Ausztria és Csehország területéről, ahol jóformán már nem is maradt vissza zsidó.
Ennek a zsidó emigrációs irodának élén állt Eichmann.
A kivándorlók új életkezdésének sikere érdekében Eichmann Ausztriában egy
a zsidókat a földművelésre és mezőgazdasági munkára tanító tábort létesített azzal a szándékkal,
hogy ha Palesztinába kerülnek /kicsempészés útján/ valami gyakorlatuk legyen a farmerkedésben.
/Lásd: Manvell és Frankl könyve 60. old./

Ha Hitler valóban ki akarta volna irtani a zsidókat, akkor aligha tárgyalt volna a madagaszkári és egyéb kitelepítési tervekről.2./ A HÁBORÚ KITÖRÉSE UTÁNI ZSIDÓPOLITIKA NÉMETORSZÁGBAN.

A háború kitörése után a zsidók helyzete gyökeresen megváltozott Németországban.

Kevesen tudják,
hogy a világ zsidósága maga is hadat üzent Németországnak.

Ennélfogva a nemzetközi jog bőséges alapot biztosított arra,
hogy a zsidókat mint ellenséget internálják a Birodalomban.

1939 szeptember 5-én Chaim Weizmann a cionisták fővezére ezekkel a szavakkal helyezte a világ zsidóságát hadiállapotba Németországgal:

,,A zsidók Anglia mellé állnak és együtt harcolnak vele a demokrácia oldalán...
A Zsidó Ügynökség készen áll arra, hogy azonnal rendelkezésre bocsássa a zsidó emberanyagot,
a zsidók technikai képességeit és forrásait, etc.."

Egyébként az U.S.A.-ban sokkal gyorsabban internálták a japánokat, mint a németek a zsidókat,
holott nyoma sem volt az amerikanizált japánok körében olyan árulásnak,
amit a németek tapasztaltak a zsidók részéről.

A háború folyama alatt a németek magatartása a zsidókat illetően fokozatosan átalakult.
1942 október 11.-én Himler közölte Mussolinivel,
hogy az elfoglalt területeken a zsidók ezrével álltak be partizánnak, kémnek és szabotálónak.

A Szovjet hivatalosan is elismerte,
hogy Tito partizánjai között mintegy 33 ezer zsidó sorakozott föl.

Azért kellett a németeknek a zsidókat oly helyre összegyűjteni,
ahol teljes ellenőrzés alatt tarthatták a zsidókat.

Ahogy a háború fokozottabb mértékben igénybe vette a német emberanyagot,
természetesnek tűnt, hogy a tétlen zsidó foglyokat a háborús termelés szolgálatába állítsák.

Majd
1943 április 17.-én Hitler személyesen arra kérte Horthyt,
hogy engedjen át 100 ezer magyarországi zsidót a repülőipar részére.

Nyilván a frontra menő munkások pótlására kellettek a zsidók és nem azért,
hogy kiirtásukkal bajlódjék.

Így történt,
hogy egyes német ipartelepek, gyárak valósággal koncentrációs táborokká változtak.
Például Bergen-Belsen-ben a műgumi gyárban,
Auschwitzban a Farben Industrie telepein,
Ravensbruckban a siemens elektromos művekben voltak foglalkoztatva zsidók.

Sok esetben külön koncentrációs-tábori pénzt hoztak a zsidók részére forgalomba
s ezzel válthatták meg az ott dolgozók extra-fejadagjaikat, stb.

Ezzel a kihangsúlyozott üzemgazdálkodási intézkedésekkel biztosították a németek azt,
hogy a munkahelyek termelése maximális legyen.

Mindamellett a németek még a háború első éveiben a zsidókérdés végső megoldását
a kivándorlásban látták.
A koncentrációs táborok csak átmenetileg és csak a háborús fejlemények miatt alakultak
és váltak munkatáborokká.

A hírhedt ,,Végső Megoldás" csupán annyit jelentett,
hogy Európa területéről ki kell telepíteni őket, de ennek pillanatnyi megvalósítása
a koncentrációs táborok intézményében volt csak lehetséges.
A Szovjet elleni hadviselés során fölszabadult keleti területek önként kínálkoztak arra,
hogy ott állítsak föl a koncentrációs táborokat.

Sőt,
a ,,Végső Megoldás" gondolata újra fölmerült 1944-májusában,
amikor is Eichmann egy budapesti zsidó vezetőt, Joel Brandot azzal a megbízással küldte Istambulba, hogy
ott terjessze elő a németeknek erre vonatkozó ajánlatát.

E szerint egy millió zsidót engednének át a szövetségeseknek 10 ezer tehergépkocsi ellenében.

Az angolok ezt az ajánlatot ,,náci trükknek" deklarálták,
no ha a magyarországi zsidók Churchil szavai szerint

,,a föld történetében elkövetett legnagyobb és legborzalmasabb bűnnek estek áldozatul".

Brandot mint náci-ügynököt bebörtönözték.

Megjegyzendő,
ha igaz volna a 6 millióról szóló mese, akkor aligha állt volna 1944 nyarán
a németek rendelkezésére még egy millió zsidó.

 
 
0 komment , kategória:  Valóban meghalt-e hatmillió?1   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 612
  • e Hét: 3560
  • e Hónap: 10281
  • e Év: 375771
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.