Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 32 
Zsoltárok utolsó 5 fejezete: 146–150:6-ig
  2016-08-01 15:59:27, hétfő
 
  146. fejezet

Dicsérjétek Jahot!
1Dicsérd Jehovát, ó, lelkem!2Dicsérem Jehovát, amíg élek, Éneket zengek Istenemnek, amíg csak vagyok.3Ne bízzatok az előkelőkben, Se földi ember fiában, akinél nincsen megmentés.4Kimegy a szelleme, és ő visszatér földjébe, Azon a napon elvesznek gondolatai.5Boldog, akinek Jákob Istene a segítsége, Akinek reménysége Jehovában, az ő Istenében van,6Őbenne, aki megalkotta az eget és a földet, A tengert, és mindent, ami azokban van, Aki megőrzi hűségét időtlen időkig,7Aki igazságot szolgáltat a kárt szenvedőknek, Aki kenyeret ad az éhezőknek. Jehova kiszabadítja a megkötözötteket.8Jehova megnyitja a vakok szemeit, Jehova fölemeli a meggörnyedteket, Jehova szereti az igazságosakat.9Jehova őrködik a jövevények felett, Az apátlan fiúnak és az özvegynek enyhülést hoz, De a gonoszok útját görbévé teszi.10Jehova időtlen időkig király lesz, A te Istened, ó, Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek Jahot!

147. fejezet
1Dicsérjétek Jahot, Mert jó a mi Istenünknek éneket zengeni, Mert gyönyörűséges az illendő a dicséret.2Jehova fölépíti Jeruzsálemet, Egybegyűjti Izrael szétszéledtjeit.3Meggyógyítja a megtört szívűeket, Bekötözi fájó sebeiket.4Számba veszi a csillagok seregét, Mindnyájukat nevükön szólítja.5Nagy a mi Urunk, és hatalmas erejű;Értelme fölmérhetetlen.6Jehova enyhülést hoz a szelídeknek, Földig alázza a gonoszokat.7Daloljatok felelgetve, hálát adva Jehovának;Zengjetek éneket Istenünknek hárfán,8Neki, aki felhőkkel borítja be az egeket, Aki esőt készít a földnek, Aki zöldellő füvet sarjaszt a hegyeken.9Megadja eledelüket az állatoknak, A kiáltozó hollófiókáknak.10Nem a lónak erejében telik kedve, Nem is az ember lábai vannak örömére.11Jehova az őt félőkben leli örömét, Azokban, akik szerető-kedvességére várnak.12Zengj dicséretet Jehovának, ó, Jeruzsálem! Dicsérd Istenedet, ó, Sion!13Mert megerősítette kapuid reteszeit, Megáldotta fiaidat tebenned.14Békét hoz területedre, Mindenkor megelégít a búza kövérjével.15Kiküldi beszédét a földre, Sebesen fut az ő szava.16Havat ad, mely olyan, mint a gyapjú, Zúzmarát szór, mintha csak hamu lenne.17Úgy hullatja jegét, akár a morzsát. Kicsoda állhatja ki hidegét?18Elküldi szavát, és felolvasztja azokat. Fúvatja szelét, Csörgedeznek a vizek.19Közli szavát Jákobbal, Rendelkezéseit és bírói döntéseit Izraellel.20Nem tesz így más nemzettel, És bírói döntéseit nem ismerik. Dicsérjétek Jahot!

148. fejezet
1Dicsérjétek Jahot!Dicsérjétek Jehovát az egekből, Dicsérjétek őt a magasságokban!2Dicsérjétek őt mind, ti angyalai! Dicsérd őt, te egész serege!3Dicsérjétek őt, nap és hold! Dicsérjétek őt mind, ti világító csillagok!4Dicsérjétek őt, egeknek egei, És ti vizek, melyek az egek fölött vagytok.5Dicsérjék Jehova nevét, Mert ő parancsolt, és megteremtettek.6Fenntartja őket, megállnak mindörökké, időtlen időkig. Rendelkezést adott, mely nem vész el.7Dicsérjétek Jehovát a földről, Ti tengeri szörnyek és ti mély vizek mind;8Tűz és jégeső, hó és sűrű füst, Te fergeteges szél, szavának végrehajtója!9Ti hegyek és mind, ti dombok, Gyümölcsfák és mindnyájan, ti cédrusok,10Vadak és mind, ti háziállatok, Csúszó-mászó állatok és szárnyasok,11Ti földi királyok és ti nemzetek mind, Ti fejedelmek és ti földnek bírái mindnyájan,12Ifjak és szüzek is, Idősek és gyermekek egyaránt.13Dicsérjék Jehova nevét, Mert egyedül az ő neve páratlanul magasztos. Méltósága felette áll égnek és földnek.14Fölmagasztalja népe szarvát, Minden lojálisának dicséretét, Izrael fiaiét, a népét, mely közel áll hozzá. Dicsérjétek Jahot!

149. fejezet
1Dicsérjétek Jahot! Énekeljetek Jehovának új éneket, Dicsérete szóljon a lojálisak gyülekezetében!2Örvendezzen Izrael az ő nagy Alkotójának, Örüljenek Sion fiai az ő Királyuknak!3Dicsérjék nevét táncot lejtve! Tamburinnal és hárfával zengjenek neki éneket!4Mert Jehova örömét leli népében. Megmentéssel ékesíti a szelídeket.5Ujjongjanak a lojálisak dicsőségben, Örömmel kiáltsanak ágyukon!6Istent magasztaló énekek legyenek torkukban, És kétélű kard kezükben,7Hogy bosszút álljanak a nemzeteken, Megdorgálják a népeket,8Hogy láncra verjék királyaikat, És vasbilincsbe dicsőségeseiket,9Hogy végrehajtsák rajtuk a megírt bírói döntést. Ilyen ékesség illeti minden lojálisát. Dicsérjétek Jahot!

150. fejezet
1Dicsérjétek Jahot! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén! Dicsérjétek őt erejének égboltozatán!2Dicsérjétek őt hatalmas műveiért! Dicsérjétek őt nagy voltának bősége szerint!3Dicsérjétek őt kürtszóval! Dicsérjétek őt húros hangszerrel és hárfával!4Dicsérjétek őt tamburinnal és körtánccal! Dicsérjétek őt húrokkal és síppal!5Dicsérjétek őt zengő cintányérral! Dicsérjétek őt csattogó cintányérral!6Minden, mi lélegzik, dicsérje Jahot! Dicsérjétek Jahot!
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Zsoltárok 141–145:21-ig terjedő fejezetei
  2016-08-01 00:06:11, hétfő
 
  Dávid éneke.

141. fejezet
1Ó, Jehova, segítségül hívlak téged. Siess hozzám! Hajtsd füledet szavamra, midőn hozzád kiáltok.2Imádságom mint füstölőszer legyen elkészítve előtted,Kezem fölemelése mint az esti gabonafelajánlás.3Állíts őrt a szám elé, ó, Jehova, Állíts őrszemet ajkam ajtajához.4Ne hajlítsd szívemet semmi rosszra, Nehogy szégyenteljes tetteket kövessek el gonoszságban Az álnokul cselekvő emberekkel, S nehogy csemegéikkel táplálkozzam.5Ha az igazságos ver engem: szerető-kedvesség az, Ha megfedd:olaj a fejemre.Nem utasítaná el fejem. Még szerencsétlenségük idején is imádkoznék.6Bíráik letaszíttattak a sziklafalakról, Ám ők hallották, mily kedvesek beszédeim.7Mint amikor vágnak és hasítanak a földön, Úgy szórattak szét csontjaink a seol szájánál.8De szemem rád tekint, ó, legfőbb Úr, Jehova! Nálad leltem menedékre. Ne öntsd ki lelkemet!9Őrizz meg a kelepce szorításától, melyet nekem állítottak, És az álnokul cselekvők csapdáitól! 10 A gonoszok mind a saját hálójukba esnek majd, Míg én továbbhaladok.

Maszkil. Dávidtól, amikor a barlangban volt. Ima.
142. fejezet
1Hangommal Jehovához kiáltottam segítségért, Hangommal Jehovához esengtem kegyéért.2Kiöntöttem színe elé gondomat, Elbeszéltem előtte nyomorúságomat,3Midőn elalélt bennem szellemem;És te ismerted utamat.Az ösvényen, melyen járok, Kelepcét állítottak nekem.4Tekints jobbra, és lásd meg, Hogy senki sincs, aki elismerne engem. Menedékhelyem elveszett előlem, Nincs, aki lelkem felől érdeklődne.5Hozzád kiáltottam, ó, Jehova, segítségért. Azt mondtam:,,Te vagy az én menedékem, Osztályrészem az élők földjén."6Figyelj hát esdeklő kiáltásomra, Mert igen-igen elgyöngültem. Szabadíts meg üldözőimtől, Mert erősebbek nálam.7Hozd ki lelkemet a tömlöcből, Hadd magasztaljam nevedet! Gyűljenek körém az igazságosak, Mert te jól bánsz velem.

Dávid éneke.
143. fejezet
1Ó, Jehova, hallgasd meg imámat, Hajtsd füledet esdeklésemre! Válaszolj nekem hűségedben, igazságosságodban!2Ne szállj perbe a te szolgáddal, Hisz egyetlen élő sem lehet előtted igazságos.3Mert ellenség üldözi lelkemet, A földre tiporja életemet.Sötét helyeken kell lakoznom miatta, mint az időtlen idők óta holtaknak.4Szellemem elalél bennem, Szívem megdermed bensőmben.5Megemlékeztem a régi napokról, Elgondolkodtam minden cselekedeteden, Készségesen foglalkoztam kezed munkájával.6Kezeimet, íme, kitártam feléd, Lelkem, mint a kiaszott föld, utánad szomjazik. Szela.7Ó, siess, válaszolj nekem, ó, Jehova! Szellemem odavan. Ne rejtsd el arcodat előlem, Különben hasonló leszek a verembe szállókhoz.8Hallasd velem reggel szerető-kedvességedet, Mert benned bízom. Ismertesd meg velem az utat, melyen járnom kell, Mert hozzád emelem lelkemet.9Szabadíts meg ellenségeimtől, ó, Jehova! Nálad leltem oltalomra.10Taníts meg engem akaratodat cselekedni, Mert te vagy Istenem. Szellemed jó, Az vezessen engem az egyenesség földjén!11A te nevedért, ó, Jehova, őrizd meg életemet! Igazságosságodban vezesd ki lelkemet a nyomorúságból!12Szerető-kedvességedben némítsd el ellenségeimet, És pusztítsd el mindazokat, akik lelkemre törnek, Mert én a te szolgád vagyok.

Dávidé.
144. fejezet
1Áldott legyen Jehova, az én Kősziklám, Aki kezemet harcra tanítja, Ujjaimat hadakozásra;2Szerető-kedvességem és erődöm, Fellegváram és Megmenekítőm, Pajzsom és Menedékhelyem, Aki népeket hódoltat meg alattam.3Ó, Jehova, micsoda az ember, hogy figyelsz rá, A halandó embernek fia, hogy számba veszed őt?4Az ember a párához hasonló, Napjai, mint a tovatűnő árnyék.5Ó, Jehova, hajtsd le egeidet, hogy alászállhass; Érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek.6Lövellj villámot, így szórd szét őket, Küldd ki nyilaidat, hogy zavart kelts közöttük.7Nyújtsd ki kezedet a magasságból, Szabadíts meg, ments ki a nagy vizekből, Idegen ország fiainak kezéből,8Akiknek szája hamisságot szól, És jobbjuk a hazugság jobbja.9Ó, Isten, új éneket dalolok neked. Tízhúrú hangszeren zengek éneket neked,10Aki megmentést adsz királyoknak, Aki megszabadítod szolgádat, Dávidot a veszedelmes kardtól.11Szabadíts meg, és ments ki az idegen fiak kezéből, Akiknek szája hamisságot szól, És jobbjuk a hazugság jobbja,12Akik ezt mondják:,,Fiaink, mint a fiatalon megnőtt palánták, Leányaink, mint a palotába illő, faragott sarokoszlopok,13Magtáraink tele vannak mindenféle javakkal, Nyájaink ezrével gyarapodnak, tízezrével utcáinkon,14Marháink terhet hordanak, nincsen repedés, sem elvetélés, Nem hallani kiáltást köztereinken.15Boldog nép az, amelynek így van dolga!"Boldog nép az, amelynek Istene Jehova!

Dicséret Dávidtól.
145. fejezet
1Magasztallak téged, Istenem, ó, Király! Áldom nevedet időtlen időkig, igen, mindörökké.2Egész nap áldalak téged, Dicsérem nevedet időtlen időkig, igen, mindörökké.3Jehova nagy és felettébb dicsérendő, Kikutathatatlan az ő nagy volta.4Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, Hatalmas cselekedeteidről beszélnek.5Méltóságod dicső pompájával És csodálatos tetteiddel foglalkozom.6Félelmet keltő dolgaid erejéről beszélnek, Én pedig hírül adom nagy voltodat.7Jóságod bőségét emlegetve áradoznak, És igazságosságod miatt kiáltanak örömmel.8Jehova könyörületes és irgalmas, Lassú a haragra, és bővelkedik szerető-kedvességben.9Jehova mindenkihez jó, És irgalmassága minden műve fölé kiterjed.10Minden műved magasztal téged, ó, Jehova, És áldanak téged lojálisaid.11Királyságod dicsőségéről szólnak, És hatalmasságodról beszélnek,12Hogy megismertessék az emberek fiaival az ő hatalmas cselekedeteit, És királysága pompájának dicsőségét.13Királyságod mindenkorra, időtlen időkre szóló királyság, Uralmad minden elkövetkező nemzedéken át megáll.14Jehova támaszt nyújt minden elesőnek, És minden meggörnyedtet fölemel.15Mindenek szeme rád tekint reménnyel, S te idejében megadod eledelüket.16Megnyitod a kezed, És kielégíted minden élő kívánságát.17Jehova igazságos minden útjában, És lojális minden tettében.18Jehova közel van mindenkihez, aki szólítja őt, Mindenkihez, aki hűségben szólítja.19Teljesíti az őt félők kívánságát, Meghallja segélykiáltásukat, és megmenti őket.20Megőrzi Jehova mindazokat, akik szeretik őt, De a gonoszokat mind megsemmisíti.21Jehova dicséretét szólja a szám; Áldja minden test az ő szent nevét időtlen időkig, igen, mindörökké!
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Zsoltárok 136–140:13-ig terjedő fejezetei
  2016-07-31 21:26:09, vasárnap
 
  1Adjatok hálát Jehovának, mert ő jó:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;2Adjatok hálát az istenek Istenének:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;3Adjatok hálát az urak Urának: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;4Annak, aki egyedül visz véghez csodálatos, nagy tetteket:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;5Annak, aki értelemmel alkotta az egeket:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;6Annak, aki a földet kiterítette a vizek fölé: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;7Annak, aki megalkotta a nagy világítókat: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;8Igen, a napot, hogy uralkodjon nappal: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;9A holdat és a csillagokat, hogy együtt uralkodjanak éjjel:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;10Annak, aki megverte Egyiptomot, lesújtva elsőszülöttjeikre:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;11És Annak, aki kivezette közülük Izraelt:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;12Erős kézzel és kinyújtott karral: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;13Annak, aki kettéhasította a Vörös-tengert: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;14Aki átvonultatta Izraelt a közepén: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;15És aki a Vörös-tengerbe taszította a fáraót és haderejét:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;16Annak, aki a pusztán át vezette népét:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;17Annak, aki megvert nagy királyokat:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;18És aki megölt fenséges királyokat:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;19Igen, Szihont, az amoriták királyát:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;20És Ógot, Básán királyát: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;21Aki földjüket örökségül adta: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;22Örökségül szolgájának, Izraelnek: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;23Aki megemlékezett rólunk megaláztatásunkban: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;24És aki újra meg újra kiragadott minket ellenségeink kezéből:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;25Annak, aki eledelt ad minden testnek: Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart;26Adjatok hálát az egek Istenének:Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart!

137. fejezet
1Babilon folyóinál, ott ültünk. Sírtunk is, midőn Sionra emlékeztünk.2A nyárfákra akasztottuk Hárfáinkat közepette.3Bizony fogva tartóink ott énekszót akartak tőlünk, És csúfolóink vigadozást:,,Énekeljetek nekünk Sion énekeiből!"4Hogyan is tudnánk Jehova énekét énekelni Idegen földön?5Ha elfeledlek téged, ó, Jeruzsálem, Bénítsa feledékenység jobbomat!6Tapadjon nyelvem az ínyemhez, Ha nem emlékezem meg rólad, Ha nem emelem Jeruzsálemet Legfőbb örömem fölé!7Emlékezz meg, ó, Jehova, Jeruzsálem napjáról, Edom fiairól, Akik ezt mondogatták:,,Rombold le!Rombold le az alapjáig!"8Ó, Babilon leánya, kire pusztulás vár! Boldog, aki megfizet neked, Úgy bánva veled, ahogy te bántál velünk!9Boldog, aki megragadja, és szétzúzza Gyermekeidet a sziklán!

Dávidé.
138. fejezet
1Magasztallak téged teljes szívemből. Más istenek előtt zengek neked éneket.2Meghajlok szent templomod felé,És magasztalom nevedet Szerető-kedvességedért és hűségedért. Mert minden neveden felül felmagasztaltad beszédedet.3Amely napon kiáltottam, te válaszoltál nekem, Bátorrá tettél lelkemben, erőt öntöttél belé.4A föld minden királya magasztalni fog téged, ó, Jehova, Mert meghallják szád beszédeit.5Énekelni fognak Jehova útjairól, Mert Jehova dicsősége nagy.6Mert Jehova magasságos, mégis meglátja az alázatost, A kevélyt pedig csak távolról ismeri.7Ha nyomorúság közepette járok, te megőrzöd életemet. Ellenségeim haragja miatt kinyújtod kezedet, És megment engem jobbod.8Jehova véghezviszi, ami javamra van. Ó, Jehova, időtlen időkig tart a te szerető-kedvességed! Ne hagyd el kezed műveit!

A karmesternek. Dávidtól. Ének.
139. fejezet
1Ó, Jehova, át- meg átkutattál, és ismersz engem.2Ismered leülésemet és fölkelésemet. Már messziről látod gondolatomat.3Járásomat és pihenésemet megmérted, Minden utamat jól ismered.4Hisz még nyelvemen sincs a szó, De íme, te már egészen érted azt, ó, Jehova!5Elölről, hátulról körülzártál engem, És rám teszed kezedet.6Túl csodálatos nekem ez az ismeret. Oly magas, hogy fel sem foghatom.7Hová mehetnék szellemed elől, Hová futhatnék színed elől?8Ha fölmennék az égbe, te ott lennél; Ha a seolban vetném meg ágyamat, íme, ott lennél.9Ha felölteném a hajnal szárnyait, Hogy a tenger legvégén lakjam,10Ott is a te kezed vezetne, És megfogna engem jobbod.11Ha azt mondanám:,,A sötétség majd eltüntet engem hirtelen!",Akkor világosság lenne az éj körülöttem.12A sötétség sem lenne túl sötét neked, Az éjszaka is fényes lenne, mint a nappal; A sötétség, akár a világosság.13Mert te alkottad veséimet, Te takargattál engem anyám méhében.14Magasztallak, mert félelmet keltő, mily csodálatosan alkottál meg! Csodálatosak a te műveid, És jól tudja ezt az én lelkem.15Csontjaim nem voltak rejtve előtted, Amikor titokban megalkottattam, Amikor összeszövettem a föld legmélyén.16Szemeid már mint embriót is láttak engem, És annak minden része be volt írva könyvedbe A napokat illetően, melyeken formáltattak, Holott még egy sem volt meg közülük.17Mily drágák nekem a te gondolataid! Ó, Isten, mily hatalmas a számuk!18Ha meg akarnám számlálni őket.a homokszemeknél is többek. Fölébredtem, de még mindig veled vagyok.19Ó, Isten, bárcsak megölnéd a gonoszt! Akkor a vérbűnös emberek eltávoznának tőlem,20Akik saját elképzelésük szerint beszélnek rólad; Méltatlanul veszik ajkukra nevedet—ellenségeid.21Vajon nem gyűlölöm-e ádáz gyűlölőidet, ó, Jehova? Nem iszonyodom-e az ellened lázadóktól?22Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket.Ellenségeimmé lettek.23Kutass át engem, ó, Isten, és ismerd meg szívemet!Vizsgálj meg, és ismerd meg nyugtalanító gondolataimat!24Lásd meg, van-e bennem valamilyen fájdalmas út, És vezess engem az időtlen idők útján!

A karmesternek. Dávid éneke.
140. fejezet
1Szabadíts meg, ó, Jehova, a rossz emberektől! Oltalmazz meg az erőszakos tettek emberétől,2Azoktól, akik rosszat forralnak szívükben, És egész nap csak támadnak, mintha háború lenne.3Nyelvüket megélesítették, olyan, mint a kígyóé; Szarvasvipera mérge van ajkuk alatt. Szela.4Őrizz meg engem, ó, Jehova, a gonosznak kezétől;Oltalmazz meg az erőszakos tettek emberétől, Azoktól, akik tervet szőnek, hogy lépteimnek gáncsot vessenek.5A magukat magasztalók titkon kelepcét állítottak nekem, Köteleket vetettek ki hálóul az ösvény mentén. Csapdát állítottak nekem. Szela.6Ezt mondom Jehovának:,,Te vagy Istenem.Ó, Jehova, hajtsd füledet esdő szavaimra!"7Ó, legfőbb Úr, Jehova, megmentésem ereje! Te vontál védelmet fejem fölé a hadnak napján.8Ne add meg, ó, Jehova, a gonosz sóvár kívánságait. Ne támogasd cselszövését, nehogy felmagasztaltassék. Szela.9Bekerítőim fejét A saját ajkuk okozta baj borítsa be!10Hulljon rájuk tüzes szén! Taszíttassanak a tűzbe, a vizes verembe, hogy föl ne keljenek!11Ne legyen szilárd helye a szájhősnek a földön! Baj üldözze, lökdösse az erőszak emberét!12Jól tudom, hogy Jehova érvényre juttatja Az elnyomottnak jogos igényét, igazságot szolgáltat a szegényeknek.13Bizony az igazságosak hálát adnak majd nevednek, Színed előtt fognak lakni a becsületesek.
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Zsoltárok 131–135:21-ig terjedő fejezetei
  2016-07-31 03:09:11, vasárnap
 
  Fölmeneteli ének. Dávidé.

131. fejezet

1Ó, Jehova, nem gőgös a szívem, És szemeim sem kevélyek. Nem járok túl nagy dolgok után, Sem olyan után, ami túl csodálatos nekem.2Bizony lecsendesítettem és megnyugtattam lelkemet, Olyan lettem, mint az elválasztott gyermek anyja ölén. Mint az elválasztott gyermek, olyan az én lelkem bennem.3Várjon Izrael Jehovára Mostantól fogva időtlen időkig!

Fölmeneteli ének.

132. fejezet

1Emlékezz meg, ó, Jehova, Dávidról, Az ő minden megaláztatásáról,2Miként esküdött meg Jehovának, Hogyan tett fogadalmat Jákob Hatalmasának:3,,Nem megyek be házam sátrába. Nem megyek föl pompás nyoszolyám ágyára,,,Nem megyek be házam sátrába. Nem megyek föl pompás nyoszolyám ágyára,4Nem engedek alvást szememnek, Sem szunnyadást ragyogó szememnek,5Míg helyet nem találok Jehovának, Fenséges hajlékot Jákob Hatalmasának."6Íme, hallottunk róla Efratában; Rátaláltunk az erdős vidékeken.7Menjünk be az ő fenséges hajlékába, Hajoljunk meg lábzsámolyánál!8Kelj föl, ó, Jehova, térj nyugvóhelyedre, Te és erősséged ládája!9Papjaid öltözzenek igazságosságba, És ujjongjanak a te lojálisaid!10Dávidért, a te szolgádért, Ne fordítsd el felkented arcát!11Jehova megesküdött Dávidnak, Bizony nem áll el attól:,,Ágyékod gyümölcsét Ültetem trónodra.12Ha fiaid megtartják szövetségemet És emlékeztetőimet, amelyekre megtanítom őket, Az ő fiaik is mindörökké Trónodon fognak ülni."13Mert Jehova Siont választotta, Azt kívánta magának lakóhelyül:14,,Ez az én nyugvóhelyem mindörökre, Itt fogok lakni, mert kívánkoztam utána.15Eleségét megáldva megáldom, Szegényeit jóllakatom kenyérrel.16Papjait megmentésbe öltöztetem, Ujjongva ujjonganak majd lojálisai.17Szarvat sarjasztok ott Dávidnak, Lámpást készítettem elő felkentemnek.18Ellenségeire szégyent borítok, Rajta pedig virulni fog diadémja."

Fölmeneteli ének. Dávidé.
133. fejezet

1Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, Amikor a testvérek együtt laknak, egységben!2Olyan az, mint a jó olaj a fejen, Mely lefolyik a szakállra, Áron szakállára, Mely lefolyik ruhája gallérjára.3Olyan, mint a Hermon harmatja, Mely leszáll Sion hegyeire. Mert Jehova oda rendelte az áldást, Igen, életet időtlen időkre.

Fölmeneteli ének.
134. fejezet

1Ó, áldjátok Jehovát Mindnyájan, Jehova szolgái, Kik Jehova házában álltok éjjelente.2Emeljétek föl kezeteket szentségben, És áldjátok Jehovát!3Áldjon meg téged Sionból Jehova, Ég és föld Alkotója!

135. fejezet

1Dicsérjétek Jahot! Dicsérjétek Jehova nevét, Zengjetek dicséretet, ó, Jehova szolgái,2Ti, akik Jehova házában álltok, Istenünk házának udvaraiban.3Dicsérjétek Jahot, mert Jehova jó. Zengjetek éneket a nevének, hisz gyönyörűséges az.4Mert Jákobot választotta magának Jah, Izraelt az ő különleges tulajdonául.5Mert jól tudom én, hogy Jehova nagy, És a mi Urunk nagyobb minden istennél.6Mindent véghezvitt Jehova, amiben kedvét lelte, Az egekben, a földön, a tengerekben és mindenütt a mély vizekben.7Párát hoz fel a föld végső határáról, Zsilipeket is készített az esőnek; Előhozza tárházaiból a szelet,8Ő, aki lesújtott Egyiptom elsőszülöttjeire, Emberre és állatra egyaránt.9Jeleket és csodákat küldött rád, ó, Egyiptom, A fáraóra és minden szolgájára;10Ő, aki megvert sok nemzetet, És megölt hatalmas királyokat,11Igen, Szihont, az amoriták királyát, És Ógot, Básán királyát, És Kánaán valamennyi királyságát;12Aki földjüket örökségül adta, Örökségül népének, Izraelnek.13Ó, Jehova, neved időtlen időkig fennmarad. Ó, Jehova, emlékezeted nemzedékről nemzedékre száll.14Mert Jehova védeni fogja népe ügyét, És megsajnálja az ő szolgáit.15A nemzetek bálványai ezüst és arany, Földi ember kezének munkája.16Szájuk van, de nem beszélnek, Szemük van, de nem látnak,17Fülük van, de nem hallanak vele. Szellem sincsen szájukban.18Amilyenek ezek, olyanok lesznek alkotóik is, Mindaz, aki bennük bízik.19Ó, Izrael háza, áldjátok Jehovát! Ó, Áron háza, áldjátok Jehovát!20Ó, Lévi háza, áldjátok Jehovát! Ti, akik félitek Jehovát, áldjátok Jehovát!21Áldott legyen Sionból Jehova, Aki Jeruzsálemben lakozik. Dicsérjétek Jahot!
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Zsoltárok 126–130:8-ig terjedő fejezetei
  2016-07-30 00:04:36, szombat
 
  Fölmeneteli ének.
126. fejezet

1Amikor Jehova visszahozta Sion foglyait, Olyanok voltunk, mint az álmodók.2Akkor megtelt a szánk nevetéssel,És nyelvünk is örömkiáltással Akkor így beszéltek a nemzetek között:,,Nagy dolgot cselekedett ezekkel Jehova!"3Nagy dolgot cselekedett velünk Jehova. Beteltünk örömmel.4Hozd vissza, ó, Jehova, foglyainkat, Miként a negebi folyamokat!5Akik könnyhullatással vetnek, Örömkiáltással aratnak majd.6Aki sírva indul, És egy zsák magot visz, Örömkiáltással tér vissza, Kévéit hordozva.

Fölmeneteli ének. Salamoné.

127. fejezet
1Ha Jehova nem építi a házat, Hiába fáradoznak az építők. Ha Jehova nem őrzi a várost, Hiába virraszt az őr.2Hiába keltek korán, Hiába ültök le későn, Hiába eszitek a keserves fáradság kenyerét.Ekképpen ad álmot ő annak, akit szeret.3Íme, a fiak Jehovától kapott örökség, Az anyaméh gyümölcse jutalom.4Mint a nyilak a hős kezében, Olyanok az ifjúkor fiai.5Boldog az az életerős férfi, aki megtölti velük tegzét. Nem éri őket szégyen, Hisz beszélnek majd a kapuban az ellenségekkel.

Fölmeneteli ének.

128. fejezet
1Boldog mindaz, aki féli Jehovát, Aki az ő útjain jár.2Hisz kezeid fáradozását eszed majd.Boldog leszel, és jól megy sorod.3Feleséged, mint a termő szőlő, olyan lesz Házad belsejében. Fiaid, akár az olajfacsemeték, asztalod körül.4Íme, így áldatik meg az életerős férfi, Aki Jehovát féli.5Jehova megáld téged Sionból.Lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján,6És lásd meg fiaid fiait is! Béke legyen Izraelen!

Fölmeneteli ének.

129. fejezet
1Sokat ellenségeskedtek velem ifjúkorom ótaÍgy szóljon most Izrael—,2Sokat ellenségeskedtek velem ifjúkorom óta, De nem győztek le.3Hátamon szántottak a szántók, Hosszúra nyújtották barázdáikat.4Jehova igazságos. Szétvágta a gonoszok köteleit.5Megszégyenülnek és visszafordulnak Mindazok, akik gyűlölik Siont.6Olyanok lesznek, mint a tetőkön zöldellő fű, Amely elszárad, mielőtt kitépnék,7Mellyel az arató nem tölti meg kezét, Sem a kévekötő a keblét.8Az arra járók sem mondják:,,Jehova áldása legyen rajtatok!Áldunk titeket Jehova nevében!"

Fölmeneteli ének.

130. fejezet
1A mélységekből szólítalak, ó, Jehova!2Ó, Jehova, halld meg hangomat! Figyeljenek füleid esdő szavaimra!3Ha a vétkeket néznéd, ó, Jah, Ó, Jehova, kicsoda állhatna meg?4Mert nálad van az igazi megbocsátás, Hogy féljenek téged.5Reménykedem, ó, Jehova, remél a lelkem;Az ő szavára várakozom.6Lelkem Jehovát várja, Jobban, mint az őrök a reggelt, Akik figyelik a reggelt.7Várakozzon Izrael Jehovára! Mert szerető-kedvesség van Jehovánál, És bőséges nála a megváltás.8Ő fogja megváltani Izraelt minden vétkéből.
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Zsoltárok 121–125:5-ig terjedő fejezetei
  2016-07-29 22:19:52, péntek
 
  Fölmeneteli ének.

121. fejezet
1Szemeimet a hegyekre emelem.Honnan jön az én segítségem?2Segítségem Jehovától jön, Aki ég és föld Alkotója.3Semmiképp sem hagyja meginogni lábadat. Soha nem szunnyad a te Őriződ.4Íme, nem szunnyad és nem alszik, Aki Izrael felett őrködik.5Jehova őrködik feletted. Jehova a te árnyékod jobb kezednél.6Nappal a nap nem árt neked, Sem éjszaka a hold.7Jehova megőriz téged minden csapástól. Megőrzi ő lelkedet.8Jehova őrködik ki- és bemeneteled fölött Mostantól fogva időtlen időkig.

Fölmeneteli ének. Dávidé.
122. fejezet
1Örvendeztem, amikor azt mondták nekem:,,Menjünk fel Jehova házába!"2Lábaink ott álltakA te kapuidban, ó, Jeruzsálem!3Jeruzsálem úgy van megépítve, Mint egy egybeszerkesztett város,4Ahová fölmennek a törzsek, Jah törzsei—Emlékeztető ez Izraelnek—,Hogy hálát adjanak Jehova nevének.5Mert ott állnak az ítélőtrónok, Dávid házának trónjai.6Ó, könyörögjetek Jeruzsálem békéjéért! Akik szeretnek téged, ó, te város, gondtalanok lesznek.7Béke honoljon sáncaidon belül, Gondtalanság lakótornyaidban!8Testvéreimért és társaimért szólok most:,,Béke legyen tebenned!"9Jehova Istenünk házáért Azt keresem, ami jó neked.

Fölmeneteli ének.
123. fejezet
1Hozzád emelem szemeimet, Ó, egekben lakozó!2Íme, ahogy a szolgák szeme uruk kezére, Ahogy a szolgálóleány szeme úrnője kezére, Úgy tekint a mi szemünk Jehova Istenünkre, Mígnem kegyes lesz hozzánk.3Légy kegyes hozzánk, ó, Jehova, légy kegyes hozzánk!Mert bőven elteltünk megvetéssel.4Lelkünk bőven eltelt a gondtalanok gúnyolódásával,A dölyfösektől jövő megvetéssel.

Fölmeneteli ének. Dávidé.
124. fejezet
1.,,Ha Jehova nem lett volna velünkÍgy szóljon most Izrael—,2Ha Jehova nem lett volna velünk, Amikor az emberek fölkeltek ellenünk,3Akkor elevenen nyeltek volna el minket, Midőn haragjuk lángolt ellenünk.4Akkor a vizek elmostak volna bennünket, Az áradat átvonult volna lelkünkön.5Akkor átvonultak volna lelkünkön Az elbizakodottság vizei.6Áldott legyen Jehova, aki nem adott oda minket Zsákmányul fogaiknak.7Lelkünk olyan, mint a madár, mely kiszabadult A tőrt vetők csapdájából. A csapda összetört, És mi megszabadultunk.8Segítségünk Jehova nevében van, Aki ég és föld Alkotója."

Fölmeneteli ének.
125. fejezet
1Akik Jehovában bíznak,Olyanok, mint Sion hegye, amely megingathatatlan, és időtlen időkig megáll.2Jeruzsálem ,ahogy mindenfelől hegyek veszik körül, Úgy veszi körül Jehova az ő népét Mostantól fogva időtlen időkig.3Mert a gonoszság jogara nem marad az igazságosak osztályrészén, Nehogy az igazságosak helytelenségre nyújtsák ki kezüket.4Tégy jót a jókkal, ó, Jehova, Igen, az egyenes szívűekkel!5De akik elfordulnak görbe útjaikra, Azokat Jehova elűzi az álnokul cselekvőkkel együtt.Béke lesz Izraelen.
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Zsoltárok 116–120-ig terjedő fejezetei
  2016-07-26 23:31:55, kedd
 
  116. fejezet

1Szeretet tölt el, mert Jehova meghallja Szavamat és esdeklésemet.2Hisz felém fordította fülét, És én életem minden napján hozzá kiáltok.3A halál kötelei körülvettek, A seol szorongattatásai rám találtak, Gyötrelemmel és bánattal találkoztam minduntalan,4De segítségül hívtam Jehova nevét:,,Ah, Jehova, mentsd meg lelkemet!"5Jehova könyörületes és igazságos, Irgalmas a mi Istenünk.6Jehova őrködik a tapasztalatlanok felett. Elgyöngültem, de ő megmentett engem.7Térj vissza nyugvóhelyedre, ó, lelkem! Mert Jehova jól bánt veled.8Mert megmentetted lelkemet a haláltól, Szememet a könnyektől, lábamat az elbotlástól.9Jehova előtt fogok járni az élők országaiban.10Volt hitem, hisz beszéltem. Igen nagy nyomorúság ért.11Azt mondtam én, amikor úrrá lett rajtam a rémület:,,Minden ember hazug."12Mivel fizessek Jehovának Mindazért a jóért, amit értem tett?13Fölemelem a nagy megmentés poharát, És segítségül hívom Jehova nevét.14Teljesítem fogadalmaimat Jehovának, Igen, egész népe előtt.15Jehova szemében drága Az ő lojálisainak halála.16Ó, Jehova, Bizony szolgád vagyok. Szolgád vagyok, rabszolgaleányod fia. Megoldottad kötelékeimet.17Neked mutatok be hálaáldozatot, És segítségül hívom Jehova nevét.18Teljesítem fogadalmaimat Jehovának, Igen, egész népe előtt,19Jehova házának udvaraiban, Tebenned, ó, Jeruzsálem! Dicsérjétek Jahot!

117. fejezet
1Dicsérjétek Jehovát, ti nemzetek mind! Zengjetek dicséretet neki mindnyájan, ti nagycsaládok!2Mert felettébb nagy irántunk szerető-kedvessége, És Jehova hűsége időtlen időkig tart. Dicsérjétek Jahot!

118. fejezet
1Adjatok hálát Jehovának, mert ő jó, Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart.2Mondja hát Izrael: ,,Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart."3Mondják hát az Áron házából valók:,,Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart."4Mondják hát, akik félik Jehovát:,,Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart."5A szorongattatások közepette segítségül hívtam Jahot, Jah pedig válaszolt, és tágas térre vitt engem.6Jehova mellettem áll, nem félek. Földi ember mit árthat nekem?7Jehova mellettem áll a segítőim között, Így letekinthetek majd gyűlölőimre.8Jobb Jehovánál menedéket keresni, Mint a földből való emberben bízni.9Jobb Jehovánál menedéket keresni, Mint az előkelőkben bízni.10A nemzetek mind körülvettek engem. Jehova nevében tartottam távol őket.11Körülvettek, igen, be voltam kerítve. Jehova nevében tartottam távol őket.12Körülvettek, mint a méhek; Kihunytak, mint a tövistűz. Jehova nevében tartottam távol őket13Lökdöstél, nagyon lökdöstél, hogy elessek, De Jehova megsegített engem.14Jah az én oltalmam és hatalmam, Megmentésemmé lesz nekem.15Örömkiáltás és megmentés hangja Hallik az igazságosak sátrában. Jehova jobbja eleven erővel cselekszik.16Jehova jobbja fölmagasztalja magát, Jehova jobbja eleven erővel cselekszik.17Nem halok meg, hanem élni fogok, Hogy hirdessem Jah tetteit.18Szigorúan helyreigazított engem Jah, De nem szolgáltatott ki a halálnak.19Nyissátok ki nekem az igazságosság kapuit! Bemegyek rajtuk, magasztalom Jahot.20Ez Jehova kapuja. Az igazságosak mennek be rajta.21Magasztallak téged, mert válaszoltál nekem, S megmentésemmé lettél.22A kő, melyet az építők elvetettek, A szeglet fejévé lett.23Jehovától lett ez, És csodálatos a mi szemünkben.24Ez az a nap, melyet Jehova szerzett; Vigadjunk és örvendezzünk ezen a napon!25Ah, Jehova, ments meg, kérünk! Ah, Jehova, adj sikert, kérünk26Áldott legyen Az, ki Jehova nevében jön! Áldunk titeket Jehova házából.27Jehova az isteni Fenség, Ő ad világosságot nekünk. Díszítsétek ágakkal az ünnepi menetet Egészen az oltár szarvaiig.28Istenem vagy te, és dicsérlek téged; Én Istenem . . . ,magasztallak téged.29Adjatok hálát Jehovának, mert ő jó, Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart.

119. fejezet
1Boldogok, akik feddhetetlenek útjukon, Akik Jehova törvényében járnak.2Boldogok, akik megtartják emlékeztetőit; Teljes szívből keresik őt.3Bizony nem cselekednek igazságtalanságot. Az ő útjain járnak.4Te adtad parancsként utasításaidat, Hogy gondosan megtartsuk azokat.5Ó, bárcsak szilárdak lennének útjaim, Hogy megtartsam rendelkezéseidet!6Akkor nem szégyenülnék meg, Figyelve minden parancsolatodra.7Magasztallak téged szívbéli egyenességben, Amikor igazságos bírói döntéseidről tanulok.8Rendelkezéseidet mindig megtartom. Ó, ne hagyj el teljesen!9Hogyan tisztíthatja meg ösvényét az ifjú? Úgy, hogy folyton résen van a te szavad szerint.10Egész szívemmel kerestelek. Ne engedj eltévelyednem parancsolataidtól.11Kincsként rejtettem szívembe beszédedet, Hogy ne vétkezzem ellened.12Áldott vagy te, ó, Jehova! Taníts meg rendelkezéseidre.13Ajkaimmal hirdetem Szád minden bírói döntését.14Ujjongok a te emlékeztetőid útján, Mint minden más miatt, ami érték.15Utasításaiddal foglalkozom, És figyelek ösvényeidre.16Rendeleteidben gyönyörködöm. Nem felejtem el szavadat.17Tégy jót a te szolgáddal, hogy élhessek, És megtartsam szavadat.18Nyisd fel a szememet, hogy láthassam Törvényed csodálatos dolgait.19Csak jövevény vagyok a földön. Ne rejtsd el előlem parancsolataidat.20Lelkem őrlődik, úgy vágyakozik A te bírói döntéseid után mindenkor.21Megdorgáltad az átkozott elbizakodottakat, Akik eltérnek parancsolataidtól.22Gördítsd le rólam a gyalázatot és a megvetést, Mert megtartom a te emlékeztetőidet.23A fejedelmek is leültek, ellenem tanakodnak, Ám szolgád a te rendelkezéseiddel foglalkozik.24Emlékeztetőidben is gyönyörködöm, Azok a tanácsadóim.25Lelkem a porhoz tapadt. Őrizd meg életemet szavad szerint.26Útjaimat elbeszéltem, hogy válaszolj nekem. Taníts meg rendelkezéseidre.27Értesd meg velem utasításaid útját, Hogy csodálatos tetteiddel foglalkozzam.28Lelkem álmatlan a bánattól. Emelj föl engem szavad szerint.29Távolítsd el tőlem a hamis utat, Légy kegyes hozzám, ismertesd meg velem törvényedet.30A hűség útját választottam. Bírói döntéseid helyesek a szememben.31Ragaszkodom emlékeztetőidhez. Ó, Jehova, ne szégyeníts meg!32Parancsolataid útján futok, Mert tágassá teszed szívemet.33Oktass engem, ó, Jehova, rendelkezéseid útjára, Hogy megőrizzem azt mindvégig.34Segíts megértésre jutnom, hogy megőrizzem törvényedet, És egész szívemmel megtartsam.35Járass engem parancsolataid ösvényén, Mert abban van gyönyörűségem.36Hajlítsd a szívemet emlékeztetőidre, És ne a nyereségre.37Fordítsd el szemeimet, ne nézzenek hiábavalóságot; Őrizd meg életemet a te utadon.38Váltsd valóra szolgádnak beszédedet, Amely arra indítja, hogy féljen téged.39Távolítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől rettegek, Hisz jók a te bírói döntéseid.40Íme, vágyakozom utasításaid után. Igazságosságodban őrizd meg életem.41Jöjjön el hozzám, ó, Jehova, a te szerető-kedvességed, A te szabadításod beszéded szerint,42Hogy megfelelhessek szóval annak, aki gyaláz engem, Mert a te szavadban bízom.43Ne vedd el számból az igazság szavát teljesen, Mert a te bírói döntésedre várok.44Mindenkor megőrzöm törvényedet, Időtlen időkig, igen, mindörökké.45Tágas téren fogok járni, Mert utasításaidat kutatom.46Királyok előtt beszélek majd emlékeztetőidről, És nem szégyenülök meg.47Gyönyörködni fogok parancsolataidban, Amelyeket szeretek.48Fölemelem kezem parancsolataidhoz, amelyeket szeretek, És rendelkezéseiddel foglalkozom.49Emlékezz meg szolgádhoz intézett szavadról, Amely iránt várakozással töltöttél el.50Ez az én vigaszom nyomorúságomban, Mert a te beszéded tart életben.51Az elbizakodottak szerfelett gúnyolnak engem, De én törvényedtől nem térek el.52Megemlékezem időtlen idők óta létező bírói döntéseidről, ó, Jehova, És megvigasztalódom.53Haragos hév vett erőt rajtam a gonoszok miatt, Akik elhagyják törvényedet.54Énekekké váltak nekem rendelkezéseid Jövevénységem házában.55Éjjel megemlékeztem nevedről, ó, Jehova, Hogy megtartsam törvényedet.56Íme, ez lett az enyém, Mert megtartom utasításaidat.57Jehova az én osztályrészem; Megígértem, hogy megtartom szavaidat.58Teljes szívemből igyekeztem megenyhíteni arcodat. Légy kegyes hozzám beszéded szerint!59Elgondolkodtam útjaimon, Hogy lábamat visszafordítsam emlékeztetőidhez.60Siettem, nem késlekedtem Megtartani parancsolataidat.61A gonoszok kötelei körém fonódtak. Törvényedet nem feledtem el.62Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked Igazságos bírói döntéseidért.63Társa vagyok mindazoknak, akik félnek téged, És megtartják utasításaidat.64Szerető-kedvességed, ó, Jehova, betölti a földet. Taníts meg a te rendelkezéseidre.65Bizony jól bántál szolgáddal, Ó, Jehova, szavad szerint.66Taníts engem jóságra, értelmességre és ismeretre, Mert hitet gyakorolok parancsolataidban.67Mielőtt nyomorúság ért, tévedésből vétkeztem, De most megtartom beszédedet.68Jó vagy te, és jót teszel. Taníts meg rendelkezéseidre.69Az elbizakodottak hazugságot kennek rám, De én teljes szívemből megtartom utasításaidat.70Szívük érzéketlen lett, mint a háj, De én törvényedben gyönyörködöm.71Jó nekem, hogy nyomorúság ért, Hogy megtanuljam rendelkezéseidet.72Jó nekem a te szádnak törvénye, Sokezernyi aranynál és ezüstnél is jobb.73A te kezeid alkottak és szilárdítottak meg engem. Segíts megértésre jutnom, hogy megtanuljam parancsolataidat.74A téged félők látnak engem és örvendeznek, Mert szavadra várakozom.75Jól tudom, ó, Jehova, hogy bírói döntéseid igazságosság, És hogy hűségben sanyargattál engem.76Legyen, kérlek, szerető-kedvességed vigasztalásomra Szolgádhoz intézett beszéded szerint!77Jöjjön el hozzám irgalmad, hogy éljek, Mert törvényedben gyönyörködöm.78Szégyenüljenek meg az elbizakodottak, mert ok nélkül félrevezettek engem. Én a te utasításaiddal foglalkozom.79Forduljanak vissza hozzám, akik félnek téged, És akik ismerik emlékeztetőidet.80Legyen szívem feddhetetlen a te rendelkezéseidben, Hogy meg ne szégyenüljek.81Szabadításod után eped a lelkem, Mert szavadra várakozom.82Szemeim epedve vágynak beszéded után, S közben ezt mondom: ,,Mikor vigasztalsz meg?"83Mert olyan lettem, mint a bőrtömlő a füstben. Rendelkezéseidet nem felejtem el.84Meddig tartanak szolgád napjai? Mikor ítélkezel üldözőim felett?85Vermeket ástak nekem az elbizakodottak, hogy megfogjanak, Azok, akik nem élnek összhangban törvényeddel.86Minden parancsolatod hűség. Ok nélkül üldöznek. Ó, segíts nekem!87Hamar kiirtottak volna a földről, De én nem hagytam el utasításaidat.88Szerető-kedvességed szerint őrizd meg életemet, Hogy megtarthassam szád emlékeztetőjét.89Időtlen időkig, ó, Jehova, Fennmarad szavad az egekben.90Hűséged nemzedékről nemzedékre száll. Megszilárdítottad a földet, hogy fennmaradjon.91Bírói döntéseid szerint állnak ma is, Mert mind a te szolgáid.92Ha nem a te törvényedben gyönyörködtem volna, Elvesztem volna nyomorúságomban.93Időtlen időkig sem felejtem el utasításaidat, Mert általuk őrizted meg életem.94Tiéd vagyok. Ó, ments meg, Mert kutatom a te utasításaidat.95Várnak rám a gonoszok, hogy elpusztítsanak, De én emlékeztetőidre figyelek szüntelen.96Minden tökéletességet végesnek láttam, De a te parancsolatod fölöttébb kiterjedt.97Ó, mennyire szeretem törvényedet! Egész nap azzal foglalkozom.98Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, Mert időtlen időkig enyém az.99Nagyobb éleslátást szereztem minden tanítómnál, Mert emlékeztetőiddel foglalkozom.100Értelmesebben cselekszem az idősebbeknél, Mert megtartom a te utasításaidat.101Minden rossz ösvénytől távol tartom lábamat, Hogy megőrizzem szavadat.102Bírói döntéseidtől nem térek el, Mert te oktatsz engem.103Mily lágyak ínyemnek a te beszédeid, Lágyabbak, mint a méz a számnak!104Utasításaid által értelmesen cselekszem, Ezért gyűlölök minden hamis ösvényt.105Lábamnak lámpása a te szavad, Ösvényemnek világossága.106Esküt tettem, és teljesítem is, Hogy megtartom igazságos bírói döntéseidet.107Felettébb nagy nyomorúság sújtott.Ó, Jehova, őrizd meg életem szavad szerint.108Kérlek, fogadd tetszéssel szám önkéntes felajánlásait, ó, Jehova, És taníts meg a te bírói döntéseidre.109Lelkem a tenyeremen van szüntelen, De törvényedet nem feledtem el.110A gonoszok kelepcét állítottak nekem, De utasításaidtól nem tévelyedtem el.111Magamévá tettem emlékeztetőidet időtlen időkre, Mert azok az én szívemnek ujjongó öröme.112Szívemet arra fordítottam, hogy rendelkezéseidet cselekedjem Időtlen időkig, mindvégig.113A félszívűeket gyűlölöm, De törvényedet szeretem.114Rejtekem és pajzsom vagy te, Szavadra várakozom.115Távozzatok tőlem, ti gonosztevők, Hadd tartsam meg Istenem parancsolatait!116Támogass engem beszéded szerint, hogy éljek, S ne engedd, hogy megszégyenüljek reményemben.117Tarts fenn engem, hogy megmeneküljek, És én szüntelenül rendelkezéseidre tekintek.118Elvetetted mindazokat, akik rendelkezéseidtől eltértek, Mert csalárdak, bizony hazugok.119Eltávolítottad a föld minden gonoszát, mint a habzó salakot. Ezért szeretem emlékeztetőidet.120Borzong a testem, mert retteglek téged, Félelemmel tekintek bírói döntéseidre.121Jogot és igazságosságot cselekedtem. Ó, ne hagyj ott azoknak, akik becsapnak engem!122Légy kezes a te szolgádért az ő javára. Ne csapjanak be engem az elbizakodottak!123Szemeim epedve vágynak szabadításod És igazságos beszéded után.124Cselekedj szolgáddal szerető-kedvességed szerint, És taníts meg a te rendelkezéseidre.125Szolgád vagyok. Segíts megértésre jutnom, Hogy megismerjem emlékeztetőidet.126Ideje, hogy Jehova cselekedjék. Megszegték törvényedet.127Szeretem azért parancsolataidat, Jobban az aranynál, igen, a finomított aranynál is.128Helyesnek tartok hát minden utasítást minden dolog felől;Minden hamis ösvényt gyűlölök.129Csodálatosak a te emlékeztetőid, Ezért tartja meg a lelkem azokat.130Szavaid feltárulása világosságot ad, Megértéshez segítve a tapasztalatlanokat.131Számat nagyra nyitottam, úgy lihegek, Mert vágyakozom parancsolataid után.132Fordulj felém, és légy kegyes hozzám, Mint ahogy a nevedet szeretőkkel bánsz bírói döntésed szerint.133Szilárdítsd meg lépteimet beszédedben, És semmiféle álnokság ne hatalmaskodjon rajtam.134Válts meg engem a csaló embertől, És én megtartom utasításaidat.135Ragyogtasd rá arcodat a te szolgádra, És taníts meg rendelkezéseidre.136Vízpatakok folynak alá szememből, Mert nem tartották meg törvényedet.137Te igazságos vagy, ó, Jehova, És egyenesek a bírói döntéseid.138Emlékeztetőidet igazságosságban parancsoltad meg, És fölöttébb nagy hűségben.139Lángolásom elemészt engem, Mert ellenségeim elfeledték szavaidat.140Beszéded színtiszta, És szereti azt a te szolgád.141Jelentéktelen vagyok, és megvetendő, De utasításaidról nem feledkezem meg.142Igazságosságod időtlen időkig igazságosság, És törvényed igazság.143Nyomorúság és baj ért engem, De én parancsolataidban gyönyörködtem.144Emlékeztetőid igazságossága időtlen időkig megáll. Segíts megértésre jutnom, hogy éljek.145Egész szívemből kiáltok. Válaszolj nekem, ó, Jehova! Rendelkezéseidet megtartom.146Hívlak téged. Ó, ments meg! Megtartom emlékeztetőidet.147Korán fenn vagyok, midőn pirkad, hogy segítségért kiáltsak. Szavaidra várakozom.148Szemeim megelőzik az éjjeli őrszolgálatokat, Csak hogy beszédeddel foglalkozzam.149Ó, halld meg hangomat szerető-kedvességed szerint!Ó, Jehova, őrizd meg életemet bírói döntésed szerint.150Közel jöttek a gátlástalanságot hajhászók, Messze eltávolodtak törvényedtől.151Te közel vagy, ó, Jehova, És minden parancsolatod igazság.152Régóta van ismeretem emlékeztetőidről, Mert időtlen időkre megalapoztad azokat.153Ó, lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg, Hisz nem feledtem el törvényedet.154Ó, járj el peres ügyemben, és gyógyíts meg! Őrizd meg életemet beszéded szerint!155Távol van a gonoszoktól a megmentés, Mert nem kutatják rendelkezéseidet.156Nagy a te irgalmad, ó, Jehova! Bírói döntéseid szerint, ó, őrizd meg életemet!157Sokan vannak üldözőim és ellenségeim, De én nem térek el emlékeztetőidtől.158Láttam a csalárdul cselekvőket, És undort érzek, mert nem tartják meg beszédedet.159Ó, lásd, mennyire szeretem utasításaidat! Ó, Jehova, szerető-kedvességed szerint őrizd meg életemet!160Szavadnak lényege igazság, És időtlen időkre szól minden igazságos bírói döntésed.161Fejedelmek üldöztek engem ok nélkül, De a szívem rettegte szavaidat.162Ujjongok beszéded miatt, Mint aki nagy zsákmányt talál.163A hazugságot gyűlölöm, és utálva utálom. Törvényedet szeretem.164Napjában hétszer dicsérlek Igazságos bírói döntéseidért.165Bőséges békéjük van azoknak, akik szeretik törvényedet, És számukra nincsen botláskő.166Reménnyel várom szabadításodat, ó, Jehova, És megcselekszem parancsolataidat.167Lelkem megtartja emlékeztetőidet, És fölöttébb szeretem őket.168Megtartom utasításaidat és emlékeztetőidet, Mert minden utam előtted van.169Szálljon színed elé esdeklő kiáltásom, ó, Jehova! Szavad szerint, ó, segíts megértésre jutnom!170Jusson eléd kegyedért való könyörgésem! Beszéded szerint, ó, szabadíts meg engem!171Ajkaimról dicséret fakadjon, Mert megtanítasz rendelkezéseidre.172Zengje a nyelvem beszédedet, Mert minden parancsolatod igazságosság.173Legyen a kezed segítségemre, Mert utasításaidat választottam.174Vágyakozom szabadításod után, ó, Jehova, És törvényedben gyönyörködöm.175Hadd éljen lelkem, és dicsérjen téged, Segítsenek engem bírói döntéseid!176Bolyongok, mint valami elveszett juh. Ó, keresd meg szolgádat, Hisz nem feledtem el parancsolataidat!

Fölmeneteli ének.
120. fejezet
1Jehovához kiáltottam nyomorúságomban, És ő válaszolt nekem.2Ó, Jehova, szabadítsd meg lelkem a hazug ajkaktól, A csalárd nyelvtől!3Mi adatik neked, és mi jut még neked, Ó, te csalárd nyelv?4Vitéznek éles nyilai, És rekettyebokrok parazsa!5Jaj nekem, mert Mésekben lakom mint jövevény! Kédár sátrai között van hajlékom!6Túl régóta lakik együtt lelkem A béke gyűlölőivel.7Én a béke mellett vagyok, de ha beszélek, Ők harcra készek.
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Zsoltárok 111–115-ig terjedő fejezetei
  2016-07-25 23:14:06, hétfő
 
  Dicsérjétek Jahot!

1Teljes szívemből magasztalom Jehovát A becsületesek meghitt körében és a gyülekezetben.2Nagyok Jehova művei, Kutatja azokat mindenki, aki gyönyörködik bennük.3Méltóság és pompa az ő tevékenysége, És igazságossága megáll mindörökké.4Emléket állított csodás tetteinek. Jehova könyörületes és irgalmas.5Eledelt ad az őt félőknek. Időtlen időkig emlékezni fog szövetségére.6Tetteinek erejét megismertette népével, Nekik adva a nemzetek örökségét.7Kezének munkái igazság és ítélet, Megbízható minden utasítása, amit ad,8Szilárdan fenntartatnak mindörökké, időtlen időkig, Igazságból és egyenességből származnak.9Megváltást küldött népének. Időtlen időkre rendelte szövetségét. Neve szent és félelmet keltő.10Jehova félelme a bölcsesség kezdete. Éleslátása van mindannak, aki utasításait megtartja. Dicsérete megáll örökké.

112. fejezet
Dicsérjétek Jahot!
1Boldog ember az, aki féli Jehovát, És felettébb gyönyörködik az Ő parancsolataiban.2Utódai hatalmassá válnak a földön. A becsületesek nemzedéke megáldatik.3Érték és gazdagság van a házában, És igazságossága megáll mindörökké.4Világosságként ragyog fel Ő a becsületeseknek; Könyörületes, irgalmas és igazságos.5Jó az olyan ember, aki könyörületes és kölcsönad. Igazságosan intézi ügyeit.6Bizony sosem fog meginogni. Időtlen időkig emlékezetben marad, aki igazságos.7Semmi rossz hírtől nem fél, Szíve rendíthetetlen, Jehovában bizakodó.8Rendületlen a szíve; nem fél ő, Mígnem letekinthet ellenségeire.9Bőséggel osztogatott, adott a szegényeknek, Igazságossága megáll mindörökké. Szarva felmagasztaltatik dicsőséggel.10Látja majd a gonosz, és bosszankodni fog. Csikorgatja a fogait, és szétmállik. A gonoszok kívánsága elvész.

113. fejezet
Dicsérjétek Jahot!
1Zengjetek dicséretet, ó, Jehova szolgái, Dicsérjétek Jehova nevét!2Legyen áldott Jehova neve Mostantól fogva időtlen időkig!3Napkeltétől napnyugtáig Dicsérni fogják Jehova nevét.4Jehova felmagasztaltatott minden nemzet fölé, Az egeket is túlszárnyalja dicsősége.5Kicsoda olyan, mint Jehova Istenünk, Aki a magasságban lakozik?6Leereszkedik, hogy széttekintsen égen és földön,7Fölemeli az alacsony sorút a porból, Fölmagasztalja a szegényt a hamugödörből,8Hogy az előkelők mellé ültesse, Népének előkelői mellé.9Beülteti a meddőt a házba, úgy lakhat ott, Mint fiaknak boldog anyja.

Dicsérjétek Jahot!
114. fejezet
1Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza az érthetetlenül beszélő nép közül,2Júda lett az ő szent helye, Izrael az ő fenséges birodalma.3A tenger látta, és megfutamodott, A Jordán visszafelé vette útját.4A hegyek szökdeltek, mint a kosok, A halmok is, mint a bárányok.5Mi lelt téged, ó, tenger, hogy megfutamodtál, Ó, Jordán, hogy visszafordultál?6Miért szökdeltetek, ó, hegyek, mint a kosok, És ti halmok, mint a bárányok?7Gyötrődj, ó, föld, az Úr miatt, Jákob Istene miatt,8Aki nádas tóvá változtatja a sziklát, És a kovakősziklát vízforrássá.

115. fejezet
1Ne nekünk, ó, Jehova, ne nekünk, Hanem nevednek adj dicsőséget Szerető-kedvességed és hűséged szerint.2Miért is mondanák a nemzetek:,,Ugyan hol az ő Istenük?"3Pedig a mi Istenünk az egekben van, És mindent véghezvitt, amiben kedvét lelte.4Azoknak bálványai ezüst és arany, Földi ember kezének munkája.5Szájuk van, de nem beszélnek, Szemük van, de nem látnak,6Fülük van, de nem hallanak, Orruk van, de nem szagolnak.7Kezük van, de nem tapintanak, Lábuk van, de nem járnak; Nem adnak ki hangot torkukon.8Amilyenek ezek, olyanok lesznek alkotóik is, Mindenki, aki bennük bízik.9Ó, Izrael, te Jehovában bízzál! Segítőjük és pajzsuk ő.10Ó, Áron háza, Jehovába vessétek bizalmatokat! Segítőjük és pajzsuk ő.11Ti, akik félitek Jehovát, bízzatok Jehovában! Segítőjük és pajzsuk ő.12Jehova megemlékezett rólunk; áldást ad, Megáldja Izrael házát, Megáldja Áron házát.13Megáldja azokat, akik félik Jehovát, Kicsinyeket és nagyokat egyaránt.14Jehova gyarapodást ad nektek, Nektek és fiaitoknak.15Ti vagytok Jehovának, Az ég és a föld Alkotójának áldottai.16Az egek Jehova egei, De a földet az emberek fiainak adta.17Nem a halottak dicsérik Jahot, Nem is a csendességbe alászállók,18Hanem mi áldjuk Jahot Mostantól fogva időtlen időkig. Dicsérjétek Jahot!
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Zsoltárok 96–100-ig terjedő fejezetei
  2016-07-24 19:32:33, vasárnap
 
  Énekeljetek Jehovának új éneket! Énekeljetek Jehovának mindnyájan, ti föld lakói!  
2Énekeljetek Jehovának, áldjátok nevét! Nap nap után mondjátok el szabadítása jó hírét!3Hirdessétek a nemzetek között dicsőségét, Minden nép között csodálatos tetteit.4Mert Jehova nagy és felettébb dicsérendő. Félelmetes ő minden isten felett.5Mert a népek istenei mind csak hiábavaló istenek, De Jehova alkotta az egeket.6Méltóság és pompa van előtte, Erő és szépség az ő szentélyében.7Adjátok meg Jehovának, ó, népek családjai, Adjátok meg Jehovának a dicsőséget, övé legyen az erő!8Adjátok meg Jehovának neve dicsőségét, Vigyetek ajándékot, és lépjetek be udvaraiba!9Hajoljatok meg Jehova előtt szent ékességben! Gyötrődjetek miatta mindnyájan, ti föld lakói!10Mondjátok a nemzetek között:,,Maga Jehova lett a király!A termékeny föld is megszilárdul, nem inoghat meg. Egyenességgel fog eljárni ő a népek ügyében."11Örüljenek az egek, és vigadjon a föld! Zúgjon a tenger, és ami betölti azt!12Ujjongjon a nyílt mező, és minden, ami rajta van! Az erdő fái is mind kiáltsanak örömükben13Jehova előtt. Mert eljött, Mert eljött, hogy megítélje a földet. Megítéli a termékeny földet igazságosságban, És a népeket hűségében.

97. fejezet
Maga Jehova lett a király! Vigadjon a föld! Örvendezzen a sok sziget!2Felhő és sűrű homály van körülötte, Igazságosság és ítélet az ő trónjának szilárd helye.3Előtte tűz jár, És megemészti ellenségeit körös-körül.4Villámai beragyogták a termékeny földet, Látta a föld, és gyötrő fájdalom fogta el.5A hegyek, mint a viasz, megolvadtak Jehova előtt, Az egész föld Ura előtt.6Az egek hírül adták igazságosságát, És minden nép meglátta dicsőségét.7Szégyenüljenek meg mind, akik faragott képmásnak szolgálnak, Akik hiábavaló istenekkel dicsekszenek. Hajoljatok meg előtte mind, ti istenek!8Hallotta Sion, és örvendezni kezdett, Vigadtak Júda alárendelt városai Bírói döntéseid miatt, ó, Jehova!9Mert te, ó, Jehova, te vagy a Legfelségesebb az egész föld felett, Igen magasra emelkedtél, minden isten fölé.10Ó, ti, akik szeretitek Jehovát, gyűlöljétek a rosszat! Megőrzi ő lojálisai lelkét, Megszabadítja őket a gonoszok kezéből.11Világosság ragyog az igazságosra, És öröm az egyenes szívűekre. 12 Örvendezzetek Jehovában, ó, ti igazságosak, És hálával illessétek szent emlékezetét!

Ének.
98. fejezet
1Énekeljetek Jehovának új éneket, Mert csodálatos mindaz, amit tett. Jobb keze, igen, szent karja szerzett neki megmentést.2Jehova megismertette szabadítását;Feltárta igazságosságát a nemzetek szeme előtt.3Megemlékezett Izrael háza iránti szerető-kedvességéről és hűségéről. Látta a föld minden határa Istenünk szabadítását.4Kiáltsatok diadalmasan Jehovához mindnyájan, ti föld lakói! Vigadjatok, örömmel kiáltsatok, és zengjetek éneket!5Zengjetek éneket Jehovának hárfával, Hárfával és énekszóval.6Trombitákkal és kürtszóval Kiáltsatok diadalmasan a Király, Jehova előtt!7Zúgjon a tenger, és ami betölti azt, A termékeny föld és lakói.8Tapsoljanak a folyók, Örömmel kiáltsanak mind a hegyek9Jehova előtt, mert eljött, hogy megítélje a földet. Megítéli a termékeny földet igazságosságban, És a népeket egyenességben.

99. fejezet
Maga Jehova lett a király, remegjenek a népek!
A kerubokon ül, reszkessen a föld!2Jehova nagy Sionban, És magasságos ő minden nép fölött.3Magasztalják a te nevedet! Nagy és félelmetes, szent az.4Királynak erejével szereti az ítéletet. Te szilárdítod meg az egyenességet. Ítéletet és igazságosságot szereztél Jákobban.5Magasztaljátok Jehova Istenünket, és hajoljatok meg lábzsámolyánál; Szent ő.6Mózes és Áron a papjai között volt, És Sámuel azok között, kik segítségül hívták nevét. Jehovához kiáltottak, és ő válaszolt nekik.7Felhőoszlopban beszélt hozzájuk. Megtartották emlékeztetőit és a rendelkezést, amelyet adott nekik.8Ó, Jehova Istenünk, te válaszoltál nekik. Megbocsátó Isten voltál számukra, És bosszúálló is szégyenteljes tetteik miatt.9Magasztaljátok Jehova Istenünket, És hajoljatok meg szent hegyén! Mert Jehova, a mi Istenünk szent.

Hálaadó ének.
100. fejezet
Diadalmasan kiáltsatok Jehovához mindnyájan, ti föld lakói!2Szolgáljátok Jehovát örvendezve, Jöjjetek eléje örömkiáltással!3Tudjátok meg, hogy Jehova az Isten; Ő alkotott minket, nem pedig mi magunk. Az ő népe vagyunk, és legelőjének juhai.4Jöjjetek kapuiba hálaadással, Udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!5Mert Jehova jó, Szerető-kedvessége időtlen időkig tart, Hűsége is nemzedékről nemzedékre.
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Zsoltárok 90–95-ig terjedő fejezetei
  2016-07-23 00:02:05, szombat
 
  Mózesnek, az igaz Isten emberének imája.

90. fejezet
Ó, Jehova, hajlékunk voltál Nemzedékről nemzedékre.2Mielőtt a hegyek megszülettek, S mintegy vajúdva világra hoztad a földkerekséget és a termékeny földet, Időtlen időktől fogva időtlen időkig te vagy Isten.3Visszatéríted a halandót a porladt földbe, És ezt mondod:,,Térjetek oda vissza, emberek fiai!"4Mert ezer esztendő annyi a te szemedben, mint a tegnapi nap, mely elmúlt, És mint az éjjeli őrszolgálat.5Elsöpröd őket, álommá lesznek. Reggel olyanok, mint a zöldellő fű, amely megváltozik,6Reggel virágzik és változik; Estére elhervad és elszárad.7Mert elenyésztünk haragod miatt, És dühödtől megriadtunk.8Magad elé vetted vétkeinket, Rejtett dolgainkat ragyogó arcod elé.9Bizony lehanyatlott minden napunk bősz haragod miatt, Bevégeztük éveinket, mint egy sóhajt.10A mi esztendeink napjai hetven esztendő, A nagyon erőseké is nyolcvan esztendő, De ezek csak bajt és fájdalmat hoznak; Mert bizony elillannak, s mi tovaszállunk.11Kicsoda ismeri haragod erejét És dühödet a neked kijáró félelem szerint?12Mutasd meg, hogyan számláljuk napjainkat úgy, Hogy bölcs szívhez jussunk.13Térj vissza, ó, Jehova!Meddig még?Szánd meg szolgáidat!14Elégíts meg minket reggel a te szerető-kedvességeddel, Hogy örömmel kiálthassunk, és örvendhessünk minden napunkon.15Vidámíts meg a napokhoz képest, melyeken sanyargattál bennünket, Az esztendőkhöz képest, amelyekben bajt láttunk.16Legyenek láthatók tetteid szolgáid előtt, És tündöklésed a fiaikon.17Nyugodjék rajtunk Jehova Istenünk kegyelme! Kezünk munkáját szilárdítsd meg, Igen, szilárdítsd meg kezünk munkáját!
91. fejezet
Aki a Legfelségesebb rejtekében lakozik, A Mindenható árnyékában lel szállásra.2Azt mondom Jehovának:,,Te vagy az én menedékem és erődöm, Istenem, akiben bízom."3Mert ő ment meg a madarász tőrétől, A veszedelmes járványtól.4Szárnytollaival oltalmaz, Szárnyai alatt lelsz menedékre. Nagy pajzs és bástya lesz hűsége.5Nem félsz semmi éjszakai rettenettől, Sem a nappal suhanó nyíltól,6Sem a homályban járó járványtól, Sem a délben dúló pusztítástól.7Ezren hullanak el mellőled, És tízezren jobbod felől;De hozzád nem közelít.8Csak szemeiddel nézed, S látni fogod a gonoszok bűnhődését.9Mivel azt mondtad:,,Jehova a menedékem", A Legfelségesebbet tetted hajlékoddá.10Nem ér téged veszedelem, És csapás sem közelít sátradhoz.11Mert angyalainak parancsol felőled, Hogy oltalmazzanak minden utadon.12Tenyerükön hordoznak téged, Hogy kőbe ne üsd lábadat.13Fiatal oroszlánon és kobrán fogsz taposni, Eltiprod a fiatal sörényes oroszlánt és a nagy kígyót.14,,Mivel ragaszkodik hozzám, Én megmentem őt. Védelmezni fogom, mert megismerte a nevemet.15Segítségül hív, és én válaszolok neki, Vele leszek a nyomorúságban, Megszabadítom és megdicsőítem őt.16Hosszú-hosszú napokkal elégítem meg, És megláttatom vele szabadításomat."

Ének, dal a sabbat napjára.
92. fejezet
Jó hálát adni Jehovának, És éneket zengeni a nevednek, ó, Legfelségesebb!2Hirdetni reggel szerető-kedvességedet, És éjjelente hűségedet3Tízhúrú hangszeren és lanton, Zengő hárfazenével.4Mert megörvendeztettél, ó, Jehova, tetteiddel;Kezed munkái miatt kiáltok örömmel.5Mily nagyok a te műveid, ó, Jehova! Igen mélységesek a te gondolataid.6Az oktalan ember nem ismeri őket, És nem érti ezt az ostoba.7Midőn a gonoszok felsarjadnak, mint a növényzet, És minden álnokul cselekvő kivirul — Csak azért van ez, hogy örökre megsemmisüljenek.8De te időtlen időkig a magasságban vagy, ó, Jehova!9Mert íme, ellenségeid, ó, Jehova, Mert íme, a te ellenségeid elvesznek;Az álnokul cselekvők mind elszakíttatnak egymástól.10Te pedig felmagasztalod szarvamat, mint a vadbivalyét;Friss olajjal kenem meg magamat.11Szemem letekint majd rosszakaróimra, Füleim hallanak az ellenem felkelőkről, a gonosztevőkről.12Az igazságos kivirul, mint a pálma, Nagyra nő, mint a Libanon cédrusa.13Akik Jehova házában vannak elültetve, Istenünk udvaraiban, virágozni fognak.14Még őszkorukban is virulnak, Kövérek és üdék maradnak,15Hogy hírül adják:Jehova egyenes.Ő az én Kősziklám, akiben nincsen igazságtalanság.

93. fejezet
Maga Jehova lett a király!Fenségbe öltözött;Jehova felöltözött—erővel övezte fel magát. A termékeny föld is megszilárdul, nem inoghat meg.2Trónod ősidők óta szilárd, Időtlen idők óta létezel.3Felemelték a folyók, ó, Jehova, Felemelték a folyók hangjukat, Szüntelenül felzúgnak a folyók.4A hatalmas vizek zúgása fölött, a tenger fenséges hullámverése fölött, Jehova fenséges a magasságban.5Emlékeztetőid igen megbízhatóak. Szentség illik a te házadhoz, ó, Jehova, hosszú-hosszú napokon át.

94. fejezet
Ó, bosszúállások Istene, Jehova, Ó, bosszúállások Istene, ragyogj fel!2Serkenj fel, ó, földnek Bírája! Fizess meg a gőgösöknek!3Meddig fognak a gonoszok, ó, Jehova, Meddig fognak a gonoszok ujjongani?4Szavak buzognak belőlük, féktelenül beszélnek;Minden álnokul cselekvő kérkedik.5Népedet, ó, Jehova, sanyargatják, Örökségedet nyomorgatják.6Az özvegyet és a jövevényt megölik, Az apátlan fiút meggyilkolják.7Így beszélnek:,,Jah nem lát, Jákob Istene nem érti."8Értsétek meg, ti, népnek oktalanjai! Mikor lesz már éleslátásotok, ti ostobák?9Vajon a fül Plántálója nem hall? Vagy a szem Megformálója nem lát?10Hát a nemzetek Helyreigazítója nem tud feddeni, Ő, aki az embereket ismeretre tanítja?11Jehova ismeri az emberek gondolatait, hogy azok csak pára.12Boldog az az életerős férfi, akit te helyreigazítasz, ó, Jah, És akit törvényedből tanítasz,13Hogy nyugtot adj neki a veszedelem napjaitól, Míg megásatik a gonosznak a verem.14Mert Jehova nem hagyja el népét, Nem hagyja cserben saját örökségét.15Mert a bírói döntés visszatér az igazságossághoz, És az egyenes szívűek mind követni fogják azt.16Kicsoda kel föl értem a gonosztevők ellen?Ki áll mellém az álnokul cselekvőkkel szemben?17Ha Jehova nem lett volna segítségemre, Lelkem csakhamar a csendességben lakott volna.18Amikor így szóltam: ,,Bizony megtántorodik a lábam", A te szerető-kedvességed, ó, Jehova, fenntartott engem.19Amikor megsokasodtak bennem nyugtalanító gondolataim, A te vigasztalásaid simogatták lelkemet.20Vajon szövetségesed lesz-e a viszályt okozó trón, Mialatt nyomorúságot szerez rendeletek által?21Hevesen támadják az igazságosnak lelkét, Gonosznak mondják még az ártatlannak vérét is.22De Jehova a fellegvárammá lesz, Menedékem kősziklájává az én Istenem.23Visszafordítja rájuk álnokságukat, Saját csapásukkal némítja el őket. Elnémítja őket Jehova Istenünk.
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 32 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 112
  • e Hét: 1347
  • e Hónap: 2788
  • e Év: 43207
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.