Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 25 
Jeremiás 11–15-ig terjedő fejezetei
  2016-09-25 20:56:28, vasárnap
 
  Jeremiás 11. fejezete

1Jehova szava így szólt Jeremiáshoz:2,,Halljátok meg e szövetség szavait! Te pedig mondd el azokat Júda embereinek és Jeruzsálem lakosainak.3Mondd meg nekik: Így szól Jehova, Izrael Istene:Átkozott az az ember, aki nem hallgat e szövetség szavaira, 4 amelyeket ősatyáitoknak parancsoltam azon a napon, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről, a vaskemencéből, ezt mondva:,,Hallgassatok szavamra, és mindenben aszerint cselekedjetek, amit parancsolok nektek. Akkor népem lesztek, én pedig Istenetek leszek,5hogy beteljesítsem az esküt, amelyet ősatyáitoknak tettem, hogy nekik adom a tejjel és mézzel folyó földet, amint a mai napon is van.""Erre én így válaszoltam:,,Ámen, ó, Jehova!"6Jehova még ezt is mondta nekem:,,Hirdesd ki mindezeket a szavakat Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin, és mondd:Halljátok meg e szövetség szavait, és cselekedjétek is azokat!7Mert én nyomatékosan intettem ősatyáitokat azon a napon, amikor felhoztam őket Egyiptom földjéről, és egészen a mai napig. Korán fölkeltem, és így intettem őket:Hallgassatok szavamra.8Ők azonban nem figyeltek, és a fülüket sem mozdították, hanem ki-ki az ő gonosz szívének makacssága szerint járt. Ezért végrehajtottam rajtuk e szövetség minden szavát, amelyekről megparancsoltam, hogy cselekedjék azokat, de amelyeket nem cselekedtek."9Jehova még ezt is mondta nekem:,,Összeesküvés van Júda emberei között és Jeruzsálem lakosai között.10Visszatértek ősatyáik vétkeihez, az elsőkéhez, akik nem akartak hallgatni szavaimra, hanem maguk is más istenek után jártak, hogy azoknak szolgáljanak. Izrael háza és Júda háza megszegte szövetségemet, amelyet ősatyáikkal kötöttem.11Azért ezt mondja Jehova:Íme, veszedelmet hozok rájuk, amelyből nem tudnak kimenekülni. Segítségért fognak kiáltani hozzám, de én nem hallgatom meg őket.12Júda városai és Jeruzsálem lakosai menjenek csak, és kiáltsanak segítségért azokhoz az istenekhez, akiknek áldozati füstöt füstölögtetnek, de akik úgysem mentik meg őket nyomorúságuk idején.13Mert annyi istened van már, ó, Júda, ahány városod;és annyi oltárt állítottatok a szégyenletességnek, ahány utca van Jeruzsálemben;oltárokat, hogy áldozati füstöt füstölögtessetek Baálnak.14Te pedig ne imádkozz ezért a népért. Ne emeld föl értük esdeklő szavadat, és ne mondj imát, mert nem hallgatom meg őket, amikor hozzám kiáltanak nyomorúságuk miatt.15Mi dolga az én kedvesemnek az én házamban, ha sokan közülük ilyen galádságot követnek el?Tán a szent hússal majd eltávolítják azt tőled, amikor eljön nyomorúságod?Ujjongsz-e majd akkor?16Dús lombú, szép gyümölcsű és formás olajfának nevezett téged Jehova. Nagy dübörgés hangja mellett tüzet gyújtott ellene, és letörték ágait.17A seregek Jehovája, aki elültetett téged, veszedelmet mondott ki ellened Izrael házának és Júda házának gonoszsága miatt, amelyet azért követtek el, hogy bosszantsanak, áldozati füstöt füstölögtetve Baálnak."18És Jehova tudatta velem, hogy tudjam. Akkor megláttattad velem, mit művelnek.19Én olyan voltam, mint egy dédelgetett kosbárány, amelyet vágásra visznek, és nem tudtam, hogy ellenem szőnek ilyen terveket:,,Pusztítsuk el a fát gyümölcsével együtt, és vágjuk ki az élők földjéről, hogy nevére se emlékezzenek többé!"20De a seregek Jehovája igazságosan ítél. A veséket és a szívet vizsgálja ő. Ó, bárcsak láthatnám, hogy bosszút állsz rajtuk, hiszen neked tártam fel peres ügyemet.21Azért ezt mondja Jehova az anatóti emberek ellen, akik lelkedre vadásznak, és így beszélnek:,,Ne prófétálj Jehova nevében, hogy meg ne halj a kezünk által",22nos, ezt mondja a seregek Jehovája:,,Íme, megszemlélem őket. Az ifjak kard által halnak meg, fiaik és leányaik pedig az éhínség miatt vesznek oda.23Még maradékuk sem lesz, mert veszedelmet hozok az anatóti emberekre, megszemlélésük évét."

12. fejezet
1Ó, Jehova, te igazságos vagy, amikor eléd tárom panaszomat, igen, amikor peres dolgokról beszélek neked. Miért sikeres a gonoszok útja?Miért gondtalanok mind a csalárdul cselekvők?2Elültetted őket, meg is gyökereztek; előrehaladnak, gyümölcsöt is hoznak. Közel vagy szájukhoz, de távol a veséjüktől.3Ó, Jehova, te jól ismersz. Látsz engem, megvizsgáltad szívemet, és látod, hogy egységben van veled. Válogasd ki őket, mint a levágásra szánt juhokat, és különítsd el őket az öldöklés napjára.4Meddig sorvadozzon még a föld, és fonnyadjon a növényzet mindenütt a mezőn?Lakóinak gonoszsága miatt eltűntek az állatok és a repdeső teremtmények. Mert azt mondták:,,Nem látja ő a jövőnket."5Ha már gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan tudsz majd lovakkal versenyt futni?Bizakodó vagy-e a béke földjén?Akkor mit teszel majd a Jordán büszke sűrűjében?6Hiszen még testvéreid és apád háznépe is csalárdul bánt veled. Ők maguk is hangosan kiabálnak a hátad mögött. Ne higgy nekik, csak mert jót mondanak neked.7,,Elhagytam házamat, otthagytam örökségemet. Lelkem szeretettjét immár ellenségei kezébe adtam.8Olyan lett előttem örökségem, mint az oroszlán az erdőben. Rám eresztette ki a hangját, azért meggyűlöltem őt.9Tarka ragadozó madár nekem az én örökségem. Körülfogják a ragadozó madarak. Jöjjetek, gyűljetek egybe mind, ti mezei vadak! Hozzátok őket, hadd egyenek!10Sok pásztor pusztította szőlőmet. Eltaposták osztályrészemet. Elhagyatott pusztaság kietlenévé tették kívánatos osztályrészemet.11Elhagyatott pusztaság lett, kiszáradt;pusztán hever előttem. Az egész ország pusztává lett, mert nincs ember, aki megszívlelte volna.12A pusztaság minden kitaposott ösvényén eljöttek a pusztítók. Mert Jehova kardja emészt az ország egyik végétől az ország másik végéig. Nincs békéje egyetlen testnek sem.13Búzát vetettek, de tövist arattak. Betegre dolgozták magukat, de nem lesz hasznuk. Bizony szégyent vallanak termésetekkel Jehova lángoló haragja miatt."14Így szól Jehova minden gonosz szomszédom ellen, akik hozzányúlnak ahhoz az örökrészhez, amelyet birtokba adtam népemnek, igen, Izraelnek:,,Íme, kiszakítom őket földjükből, és Júda házát kiszakítom közülük.15És úgy lesz, hogy miután kiszakítottam őket, újból irgalmazni fogok nekik, és visszahozom őket, mindenkit a maga örökrészébe, és mindenkit a maga földjére."16,,És úgy lesz, hogy ha majd megtanulják népem útjait, és az én nevemre esküsznek:Él Jehova!, mint ahogy megtanították népemet Baálra esküdni, akkor felépülnek majd népem között.17Ha azonban nem engedelmeskednek, akkor kiszaggatom azt a nemzetet, kiszaggatom és elpusztítom"— ez Jehova kijelentése.

13. fejezet
1Ezt mondta nekem Jehova:,,Menj, és szerezz magadnak lenövet, illeszd a csípődre, de vízbe ne vidd."2Be is szereztem az övet Jehova szava szerint, és csípőmre illesztettem.3Jehova szava pedig így szólt hozzám másodszor:4,,Vedd az övet, amelyet szereztél, és a csípődön van, aztán kerekedj föl, menj el az Eufráteszhez, és rejtsd el ott egy sziklahasadékban."5Elmentem hát, és elrejtettem az Eufrátesznél, ahogy Jehova megparancsolta nekem.6Sok-sok nap elteltével pedig történt, hogy Jehova így szólt hozzám:,,Kerekedj föl, menj el az Eufráteszhez, és vedd el onnan az övet, amelyről azt parancsoltam, hogy rejtsd el ott."7Így hát elmentem az Eufráteszhez, kiástam és elvettem az övet arról a helyről, ahova rejtettem, és íme, az öv tönkrement, semmire sem volt már jó.8Jehova szava akkor így szólt hozzám:9,,Ezt mondja Jehova:Ugyanígy teszem tönkre Júda büszkeségét és Jeruzsálem fölöttébb nagy büszkeségét.10Ez a gonosz nép, amely nem akar hallgatni szavaimra, amely szívének makacsságát követi, és folyton más istenek után jár, hogy szolgálja őket, és meghajoljon előttük, éppen olyan lesz, mint ez az öv, amely semmire sem jó már.11Mert ahogy az öv az ember csípőjéhez illeszkedik, úgy illesztettem Izrael egész házát és Júda egész házát magamra - ez Jehova kijelentése -, hogy néppé és névvé, dicséretté és gyönyörűséggé legyen nekem. Ők azonban nem engedelmeskedtek.12Mondd el nekik ezt a beszédet:Ezt mondja Jehova, Izrael Istene:Minden nagy korsót borral töltenek meg.Ők persze majd így szólnak hozzád:Vajon mi nem tudjuk, hogy minden nagy korsót borral töltenek meg?13Te pedig mondd meg nekik:Ezt mondja Jehova:Íme, részegséggel töltöm meg e föld minden lakóját, a Dávid trónján ülő királyokat, a papokat, a prófétákat és Jeruzsálem összes lakosát.14Összeütöm őket, egyiket a másikhoz, apákat és fiúkat egyaránt - ez Jehova kijelentése. - Nem könyörülök, szánakozni sem fogok, és nem tart vissza irgalom, hogy el ne pusztítsam őket.15Halljátok meg, és fordítsátok ide fületeket! Ne legyetek gőgösek, mert maga Jehova szólt.16Adjatok dicsőséget Isteneteknek, Jehovának, mielőtt sötétséget támasztana, és mielőtt egymáshoz verődnének lábaitok a hegyeken a homályban. Világosságot reméltek majd, de ő sötét árnyékra változtatja, sűrű homályra fordítja.17Ha pedig nem halljátok meg, rejtekhelyeken sír majd a lelkem a büszkeség miatt, és könnyeit hullatja. Patakzani fog a könny szememből, mert fogságba került Jehova nyája.18Mondd meg a királynak és az úrnőnek: »Alacsonyabbra üljetek, mert bizony lehull fejetekről gyönyörűségetek koronája.19A déli városokat bezárták;nincs, aki megnyissa őket. Egész Júdát száműzetésbe hurcolták, mindenestül száműzetésbe hurcolták.20Emeld fel szemeidet, és lásd meg az észak felől közeledőket! Hol a neked adott nyáj, hol van gyönyörű nyájad?21Mit mondasz majd, amikor megszemlélnek?Hiszen kezdetben te tanítottad őket magad mellett mint meghitt barátaidat. Vajon nem törnek rád a szülési fájdalmak, mint amilyenek a szülő feleség fájásai?22És ha majd így szólsz a szívedben:Miért értek engem ezek?«, nos, vétkeid sokasága miatt takarták fel ruhád szárnyát, és bántalmazták sarkadat.23Megváltoztathatja-e bőrét a kusita, vagy foltjait a leopárd?Akkor ti is, akiket rosszra tanítottak, tudnátok jót tenni.24Szétszórom őket, mint a gabonaszárat, amely tovaszáll a puszta szelében.25Ez a te sorsod, kimért részed éntőlem - ez Jehova kijelentése -, mert elfelejtettél, és a hazugságban bízol.26Én is arcodra borítom ruhád szárnyát, és látni fogják gyalázatodat,27házasságtöréseidet, nyihogásodat, gátlástalan szajhálkodásodat. Láttam undorító dolgaidat a dombokon is, a mezőn is. Jaj neked, ó, Jeruzsálem! Nem tudsz megtisztulni - még meddig nem?"

14. fejezet
1Jehova ilyen szózatot intézett Jeremiáshoz a szárazság időszakairól:2Gyászolni tért Júda, még kapui is elhervadtak. A földre roskadtak, és Jeruzsálem kiáltása felszáll.3Hatalmasaik vízért küldték közembereiket. Azok elmentek a vizesárkokhoz, de nem találtak vizet, és üres edényekkel tértek vissza. Megszégyenültek, csalódtak, és befedték fejüket.4Szégyent vallottak a földművesek, és befedték fejüket a termőföld miatt, amely megrepedezett, mert nem hullott zápor a földre.5Hiszen még a szarvasünő is otthagyta a mezőn, amit ellett, mert nem volt zsenge fű.6A zebrák megálltak a kopár dombokon, levegő után kapkodtak, mint a sakálok. Szemük elgyengült, mert nincsen növényzet.7Még ha ellenünk tanúskodnak is vétkeink, cselekedj, ó, Jehova, a nevedért! Mert megsokasodtak hűtlen tetteink, és teellened vétkeztünk.8Ó, Izrael reménysége, Megmentője a nyomorúság idején! Miért válsz olyanná, mint valami jövevény a földön, és mint az utazó, aki éjszakára tér be?9Miért válsz olyanná, mint a riadt ember, mint az olyan vitéz, aki képtelen megmenteni? Hiszen te közöttünk vagy, ó, Jehova, és mi viseljük a te nevedet. Ne hagyj cserben minket!10Ezt mondja Jehova erről a népről:,,Úgy szeretnek kóborolni. Nem tudnak parancsolni a lábuknak. Jehova ezért nem leli örömét bennük. Most megemlékezik vétkükről, és bűneikre fordítja figyelmét."11Jehova még ezt is mondta nekem:,,Ne imádkozz e nép érdekében semmi jóért.12Amikor böjtölnek, nem hallgatom meg esdeklő kiáltásukat, és amikor egészen elégő felajánlást és gabonafelajánlást mutatnak be, nem találok örömet bennük;mert bizony karddal, éhínséggel és járványos betegséggel végzek velük."13Akkor így szóltam:,,Ó, jaj, legfőbb Úr, Jehova!Íme, a próféták azt mondogatják nekik:Nem láttok kardot, éhínség sem tör rátok, hanem igazi békét adok nektek ezen a helyen."14Jehova erre ezt mondta nekem:,,Hazugságot prófétálnak nevemben a próféták. Nem küldtem őket, parancsot sem adtam nekik, nem is beszéltem hozzájuk. Hamis látomást és jóslatot, hiábavalóságot és szívük csalárdságát szólják nektek prófétálás gyanánt.15Azért ezt mondja Jehova a prófétákról, akik a nevemben prófétálnak, de akiket én nem küldtem, és akik azt mondják, hogy nem jön kard, sem éhínség e földre:Kard és éhínség fog végezni azokkal a prófétákkal!16A nép pedig, amelynek prófétálnak, kivetve fog heverni Jeruzsálem utcáin az éhínség és a kard miatt. Nem lesz, aki eltemesse őket; sem őket, sem feleségüket, sem fiaikat, sem leányaikat. Rájuk zúdítom nyomorúságukat.17Mondd el nekik ezt a beszédet:Éjjel-nappal hulljanak a könnyek szememből, és ne apadjanak el, mert nagy csapással törték össze népem szűz leányát, nagyon fájdalmas ütéssel.18Ha kimegyek a mezőre, íme, karddal megöltek vannak ott! Ha bemegyek a városba, íme, betegségek az éhínség miatt! Mert a próféta is, a pap is elvándorolt olyan földre, amelyet nem ismernek."19Hát teljesen elvetetted Júdát?Avagy megutálta Siont a lelked?Miért vertél meg bennünket úgy, hogy nincs számunkra gyógyulás?Békét reméltünk, de nem jött semmi jó. A gyógyulás idejét, és íme, rettegés!20Ó, Jehova, elismerjük gonoszságunkat, ősatyáink vétkét, mert vétkeztünk ellened.21Ne vess meg bennünket, a nevedért! Ne vesd meg dicső trónodat! Emlékezz, és ne bontsd fel a velünk kötött szövetségedet!22Van-e a nemzetek hiábavaló bálványai között olyan, aki esőt adhat?Vagy az egek adhatnak-e bő záport?Nemde te vagy az, ó, Jehova Istenünk?Benned reménykedünk, mert te cselekedted mindezeket.

15. fejezet
1És Jehova így szólt hozzám:,,Ha Mózes és Sámuel állna előttem, akkor sem hajolna lelkem e néphez. Elküldetnének színem elől, hogy menjenek el!2És ha netán azt kérdik tőled:Hová menjünk?, mondd csak meg nekik:Így szól Jehova:Aki halálos csapást érdemel, az halálos csapásra! Aki kardot, az kardra! Aki éhínséget, az éhínségre! Aki fogságot, az fogságra!3Négy nemzetséget rendelek föléjük - ez Jehova kijelentése. - A kardot, hogy öldököljön, a kutyákat, hogy elragadjanak, az egek repdeső teremtményeit és a föld állatait, hogy egyenek és pusztítsanak.4Iszonyattá teszem őket a föld minden királysága előtt Ezékiás fia, Manassé, Júda királya miatt, azért, amit Jeruzsálemben művelt.5Ugyan ki könyörül rajtad, ó, Jeruzsálem?Ki fog együtt érezni veled, és ki fordul oda, hogy megkérdezze, jól vagy-e?6Te hagytál el engem - ez Jehova kijelentése. - Visszafelé mész. Kinyújtom ellened kezemet, és romba döntelek. Belefáradtam már, hogy sajnálatot érezzek.7Szélnek szórom őket villával az ország kapuiban. Megfosztom őket gyermekeiktől. Elpusztítom népemet, mert nem tért meg útjairól.8Többek lettek előttem özvegyeik, mint a tenger homokszemei. Elhozom rájuk - anyára és ifjúra - a pusztítót délidőben. Szorongást és nyugtalanságot bocsátok rájuk hirtelen.9Elalélt az asszony, aki hét gyermeket szült, lelke levegő után kapkodott. Leáldozott napja, bár még nappal van;szégyent vallott, megszégyenült.A kardnak adom maradékukat ellenségeik színe előtt - ez Jehova kijelentése."10Jaj nekem, ó, anyám, hogy megszültél engem, aki a perlekedés embere és a viszály embere vagyok az egész földdel szemben. Nem adtam kölcsönt, és nekem sem kölcsönöztek. Mindnyájan csak átkoznak engem.11Jehova így szólt:,,Bizony a javadat szolgálom. Bizony közbenjárok érted a veszedelem idején és a nyomorúság idején, az ellenséggel szemben.12Szét lehet-e törni a vasat, az északi vasat, és a rezet?13Gazdagságodat és kincseidet prédára bocsátom, no nem vételárért, hanem minden bűnödért, éspedig minden területeden.14Olyan földre vitetem azokat ellenségeiddel, amelyet nem ismersz. Mert tűz lobbant fel haragomban. Ellenetek gyúlt lángra."15Te tudsz mindent. Ó, Jehova, emlékezz meg rólam, fordítsd rám figyelmedet, és állj bosszút értem üldözőimen! Te, aki lassú vagy a haragra, ne ragadj el engem. Lásd meg, hogy érted viselek gyalázatot.16Szavaid megtaláltattak, és én megettem azokat. Szavad nekem ujjongássá és szívem örömévé válik, mert a te nevedet viselem, ó, Jehova, seregek Istene!17Nem ültem le a tréfálkozók baráti társaságában, és nem kezdtem ujjongani. Kezed miatt egymagamban ültem, mert ítéletüzenettel töltöttél el.18Miért lett tartós a fájdalmam, és gyógyíthatatlan a rajtam ejtett seb? Nem akar meggyógyulni. Bizony csalókává válsz számomra, mint a megbízhatatlan vizek.19Azért ezt mondja Jehova:,,Ha visszatérsz, akkor visszahozlak, és színem előtt fogsz állni. Ha előhozod az értékeset az értéktelenből, akkor olyanná leszel, mint az én szám. Ők térnek vissza hozzád, nem pedig te térsz vissza hozzájuk."20,,Megerősített rézfallá tettelek e nép előtt. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le téged, mert én veled vagyok, hogy megmentselek és megszabadítsalak - ez Jehova kijelentése. -21Kiszabadítalak a gonoszok kezéből, és megváltalak a zsarnokoskodók markából."


 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Jeremiás 16-19-ig terjedő fejezetei
  2016-09-25 20:50:41, vasárnap
 
  Jeremiás 16. fejezete

1Jehova szava aztán így szólt hozzám:2,,Ne végy magadnak feleséget, és ne legyenek fiaid, se leányaid ezen a helyen.3Mert ezt mondja Jehova a fiakról és a leányokról, akik ezen a helyen születnek, és anyáikról, akik szülik őket, és apáikról, akik nemzik őket ebben az országban:4Halálos betegségekben fognak meghalni. Meg sem siratják, el sem temetik őket. Olyanok lesznek, mint a trágya a föld színén. Kard és éhínség végez velük, és hulláik az egek repdeső teremtményeinek és a föld állatainak lesznek eledelévé.5Mert ezt mondja Jehova:Ne menj be abba a házba, ahol halotti tort ülnek, ne menj siratni, és ne érezz együtt velük.Mert megvontam békémet ettől a néptől - ez Jehova kijelentése -, igen, a szerető-kedvességet és az irgalmasságot.6Bizony meg fognak halni ebben az országban a nagyok is, a kicsinyek is. Nem temetik el őket, nem is verik magukat az emberek miattuk, senki nem fogja megvagdosni, sem kopaszra nyírni magát értük.7Kenyeret sem adnak nekik a gyász miatt vigasztalásul a halottért, a vigasz poharával sem itatják őket apjukért és anyjukért.8A lakomázás házába se menj be, hogy leülj velük enni-inni.9Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, a szemetek láttára és még a ti napjaitokban megszüntetem ezen a helyen az ujjongás hangját és az örvendezés hangját, a vőlegény hangját és a menyasszony hangját.10Mikor pedig elmondod mindezeket a szavakat e népnek, és ők így szólnak hozzád:Miért mondta ki ránk Jehova mindezt a nagy veszedelmet?Mi a vétkünk, és mi a bűnünk, amellyel vétkeztünk Istenünk, Jehova ellen?,11akkor mondd meg nekik:Azért, mert atyáitok elhagytak engem - ez Jehova kijelentése -, és más istenek után jártak, azoknak szolgáltak, és meghajoltak előttük. Engem azonban elhagytak, és törvényemet nem tartották meg.12Ti pedig még atyáitoknál is gonoszabbul cselekedtetek, és íme, egytől egyig gonosz szívetek makacssága szerint jártok, és nem engedelmeskedtek nekem.13Kivetlek benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet sem ti, sem atyáitok nem ismertek. Ott majd más isteneknek fogtok szolgálni éjjel-nappal, mert nem leszek többé kegyes hozzátok.14Azért íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, amikor nem azt mondják többé:Él Jehova, aki felhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről!,15hanem ezt:Él Jehova, aki felhozta Izrael fiait észak földjéről, és mindazokból az országokból, ahova szétszórta őket!, és visszahozom őket földjükre, amelyet ősatyáiknak adtam.16Íme, sok halászt hívatok - ez Jehova kijelentése -, és halászni fogják őket. Aztán sok vadászt hívatok, és felhajtják őket minden hegyről, minden dombról és a sziklahasadékokból.17Mert szemmel tartom minden útjukat. Nincsenek elrejtve előlem, és vétkük sincs rejtve szemem előtt.18Először is teljes mértékben megfizetek nekik vétkükért és bűnükért, amiért megszentségtelenítették földemet. Utálatosságaik tetemeivel és undorító dolgaikkal töltötték be örökségemet."19Ó, Jehova!Erősségem és erődöm, menedékem a nyomorúság napján! Hozzád térnek majd a nemzetek a föld végeiről, és ezt mondják:,,Ősatyáinknak bizony csak hazugság lett az osztályrészük, hiábavalóság, és olyasmi, ami semmire sem jó."20Hát készíthet-e magának isteneket a földi ember, mikor azok nem is istenek?21,,Ezért hát, íme, megismertetem velük, ezúttal megismertetem velük kezemet és hatalmasságomat, és megtudják, hogy az én nevem Jehova."

17. fejezet
1,,Júda bűne vas íróvesszővel van felírva. Gyémántheggyel van bevésve szívük táblájára, és oltáraik szarvaira,2hiszen fiaik megemlékeznek oltáraikról és szent rúdjaikról a dús lombú fák mellett, a magas dombokon,3a mezőség hegyein. Gazdagságodat, minden kincsedet prédára bocsátom - magaslataidat is a bűn miatt, amely behálózza egész területedet.4A magad elhatározásából váltál meg örökségedtől, amelyet neked adtam. Ellenségeid szolgájává teszlek azon a földön, amelyet nem ismersz. Mert mint a tűz, lángra lobbantatok haragomban. Időtlen időkig lángolni fog."5Ezt mondja Jehova:,,Átkozott az az életerős férfi, aki földi emberben bízik, és hús-vér lényt tesz karjává, és akinek szíve elfordul Jehovától.6Olyan lesz, mint a magányos fa a kietlen síkságon. Nem látja meg, amikor eljön a jó, hanem kiszáradt helyeken tanyázik a pusztában, sós és lakatlan vidéken.7Áldott az az életerős férfi, aki Jehovában bízik, és akinek Jehova lett a bizodalma.8Olyan lesz ő, mint a víz mellé ültetett fa, amely egészen a folyó mellé bocsátja gyökereit. Nem látja meg, amikor eljön a hőség, dúsan fog zöldellni lombja. Száraz esztendőben sem fogja el az aggodalom, és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni.9Csalárdabb a szív mindennél, és veszedelmes. Kicsoda ismerheti azt?10Én, Jehova kutatom a szívet, vizsgálom a veséket, hogy mindenkinek útjai szerint fizessek, tetteinek gyümölcse szerint.11Mint a fogolymadár, amely összegyűjti, amit nem ő rakott, olyan az, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazságosan. Napjai felén itt hagyja, és a végén ostobának bizonyul."12A dicsőséges trón ott van a magasságban kezdettől fogva, szentélyünk helye az.13Ó, Jehova, Izrael reménysége! Mind megszégyenülnek, akik elhagynak téged. A tőlem elpártolók a porba íratnak, mert elhagyták az élő vizek forrását, Jehovát.14Gyógyíts meg, ó, Jehova, akkor meggyógyulok. Ments meg engem, és megmenekülök; hiszen téged dicsérlek.15Íme, vannak, akik ezt mondják nekem:,,Hol van Jehova szava?Következzen csak be!"16De én nem futamodtam meg azelől, hogy pásztor legyek, aki téged követ, és nem sóvárogtam a veszedelmes nap után. Te tudod, mi jött ki ajkamon. Színed előtt történt.17Ne légy nekem rettegésül. Te vagy menedékem a veszedelem napján.18Szégyenüljenek meg üldözőim, de én ne szégyenüljek meg! Rettenjenek meg ők, de én ne rettenjek meg! Hozd el rájuk a veszedelem napját, és zúzd össze őket kétszeres csapással!19Jehova így szólt hozzám:,,Menj, és állj meg a nép fiainak kapujában, amelyen ki- és bejárnak Júda királyai, és Jeruzsálem minden kapujában.20Mondd meg nekik:Halljátok meg Jehova szavát, Júda királyai, és egész Júda, és Jeruzsálem lakosai is mind, akik beléptek ezeken a kapukon!21Ezt mondja Jehova:Vigyázzatok lelketekre, és ne hordjatok sabbatnapon semmi terhet, amit Jeruzsálem kapuin kell bevinnetek.22Ne hordjatok ki otthonotokból terhet sabbatnapon, és semmiféle munkát ne végezzetek. Szenteljétek meg a sabbatnapot, ahogy megparancsoltam ősatyáitoknak,23de ők nem figyeltek, és fülüket sem mozdították. Megkeményítették nyakukat, hogy ne halljanak, és ne fogadják el a fegyelmezést.24És az történik majd, hogy ha mindenben engedelmeskedtek nekem - ez Jehova kijelentése -, és sabbatnapon nem hordtok be terhet e város kapuin, és megszentelitek a sabbatnapot, nem végezve azon semmiféle munkát,25akkor e város kapuin királyok és fejedelmek fognak belépni, azok, akik Dávid trónján ülnek. Szekéren és lovon fognak járni mind maguk, mind fejedelmeik, Júda emberei és Jeruzsálem lakosai, és időtlen időkig lakott lesz ez a város.26Eljönnek majd Júda városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benjámin földjéről, az alföldről, a hegyvidékről és a Negebből;egészen elégő felajánlást, áldozatot, gabonafelajánlást és tömjént hoznak, és hálaáldozatot hoznak Jehova házába.27Ha azonban nem engedelmeskedtek nekem, hogy megszenteljétek a sabbatnapot, és hogy ne hordjatok terhet, hanem terhet hordozva jöttök be sabbatnapon Jeruzsálem kapuin, akkor tüzet gyújtok kapuiban. Megemészti Jeruzsálem lakótornyait, és nem fog kialudni."

18. fejezet
1Jehova szava így szólt Jeremiáshoz:2,,Kelj fel, menj le a fazekas házába, és ott hallatni fogom veled szavaimat."3Lementem hát a fazekas házába, és az éppen készített valamit a korongon.4És az edény, amelyet agyagból formált a fazekas, tönkrement a kezében, így hát újra hozzáfogott, és más edényt készített belőle, ahogy jónak látta azt a fazekas elkészíteni.5Jehova szava azután így szólt hozzám:6,,Vajon nem tudom veletek ugyanazt tenni, amit ez a fazekas, ó, Izrael háza?- ez Jehova kijelentése. - Íme, olyanok vagytok a kezemben, mint az agyag a fazekas kezében, ó, Izrael háza!7Ha bármely pillanatban kimondom egy nemzetről és egy királyságról, hogy kiszaggatom, lerombolom és elpusztítom,8de megtér az a nemzet gonoszságából, amely ellen szóltam, akkor én sajnálatot fogok érezni a veszedelem miatt, amelyet el akartam hozni rá.9Ha azonban bármely pillanatban kimondom egy nemzetről és egy királyságról, hogy felépítem és elültetem,10de ő azt cselekszi, ami rossz a szememben, és nem hallgat szavamra, akkor sajnálatot fogok érezni a jó miatt, amelyről azt mondtam magamban, hogy megteszem javára.11Most pedig, kérlek, mondd meg Júda embereinek és Jeruzsálem lakosainak:Ezt mondja Jehova:Íme, veszedelmet készítek, és kigondolok ellenetek egy gondolatot. Kérlek benneteket, térjen meg ki-ki gonosz útjáról! Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket!"12Erre ezt mondták:,,Hiába, nem lehet! Mi a magunk gondolatai után megyünk, és gonosz szívünk makacssága szerint fogunk cselekedni mindannyian."13Jehova azért ezt mondja:,,Kérlek benneteket, tudakozódjatok a nemzetek között. Ki hallott ilyeneket?Borzalom, amit Izrael szüze szertelenül cselekszik.14Eltűnik-e a Libanon hava a mezőség sziklájáról?Avagy kiapadnak-e az idegenből jött vizek, a hűs, csörgedező vizek?15Az én népem bizony elfelejtett engem, hiszen a hiábavalóságnak füstölögtetnek áldozati füstöt, és elbuktatják az embereket útjaikon, a régi utakon, hogy ösvényeken járjanak, feltöltetlen úton,16hogy döbbenet tárgyává tegyék országukat, amelynek láttán csak füttyentenek - időtlen időkig. Aki csak arra jár, döbbenten bámul, és csóválja a fejét.17Mint a keleti szél, szétszórom őket az ellenség előtt. Hátamat, és nem arcomat mutatom nekik szerencsétlenségük napján."18Akkor ezt mondták:,,Rajta, emberek, gondoljunk ki Jeremiás ellen gondolatokat, mert nem vész el a törvény a paptól, sem a tanács a bölcstől, és a beszéd sem a prófétától. Rajta, verjük meg őt nyelvünkkel, és ne figyeljünk egyetlen szavára se!"19Ó, Jehova, figyelj rám, és halld meg ellenfeleim hangját!20Hát rosszal kell fizetni a jóért?Bizony vermet ástak lelkemnek. Emlékezzél meg róla: színed előtt álltam, hogy jót szóljak még róluk is, hogy elfordítsam róluk dühödt haragodat. 21 Juttasd hát fiaikat éhínségre, és szolgáltasd ki őket a kard hatalmának! Feleségeik gyermektől megfosztott asszonyok és özvegyek legyenek!Férfiaikkal halálos csapás végezzen, ifjaikra kard sújtson le a csatában!22Kiáltás hallatsszon házukból, amikor rablócsapatot hozol rájuk hirtelen. Mert vermet ástak, hogy elfogjanak, és csapdát rejtettek el lábamnak.23Te azonban, ó, Jehova, jól ismered minden ellenem szőtt gyilkos tervüket.Ne fedezd el vétküket, és ne töröld el ezt a bűnüket színed elől.Bukjanak csak el előtted.Lépj fel ellenük haragod idején!

19. fejezet
1Így szólt Jehova:,,Menj, és szerezz egy cserépkorsót a fazekastól, és végy magad mellé néhány embert a nép vénei és a papok vénei közül.2Menj ki a Hinnom fiának völgyébe, amely a Cserép kapu bejáratánál van, és hirdesd ki ott a szavakat, amelyeket mondok neked.3Így beszélj:Halljátok Jehova szavát, ó, Júda királyai és Jeruzsálem lakosai! Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, olyan veszedelmet hozok erre a helyre, hogy aki csak hall róla, megcsendül bele a füle.4Mert elhagytak engem, és felismerhetetlenné tették ezt a helyet, és más isteneknek füstölögtettek itt áldozati füstöt, akiket nem ismertek sem ők, sem ősatyáik, sem Júda királyai. Ártatlanok vérével töltötték be ezt a helyet.5Felépítették a Baál magaslatait, hogy megégessék fiaikat a tűzben egészen elégő felajánlásul a Baálnak, amit nem parancsoltam, nem is mondtam, és ami fel sem ötlött szívemben.6Azért íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, amikor nem a Tófetnek és a Hinnom fia völgyének hívják többé ezt a helyet, hanem az öldöklés völgyének.7És meghiúsítom Júda és Jeruzsálem szándékát ezen a helyen, és elejtem őket ellenségeik színe előtt karddal, és a lelkükre törők keze által. Hulláikat eledelül adom az egek repdeső teremtményeinek és a föld állatainak.8Döbbenet tárgyává teszem ezt a várost, olyanná, amelynek láttán füttyenteni fognak. Aki csak elmegy mellette, döbbenten bámul, és füttyenteni fog minden őt ért csapás miatt.9Megetetem velük fiaik húsát és leányaik húsát. Mindenki az embertársa húsát fogja enni a szorongatottság miatt és a nyomás miatt, amellyel körülveszik őket ellenségeik és a lelkükre törők.10Te pedig törd össze a korsót a veled tartó férfiak szeme láttára,11és így szólj hozzájuk: Ezt mondja a seregek Jehovája:Úgy fogom összetörni ezt a népet és ezt a várost, ahogy összetörik a fazekas edényét, úgyhogy nem lehet többé megjavítani. És a Tófetben fognak temetkezni, mígnem hely sem lesz már, ahol temessenek.12Így cselekszem ezzel a hellyel és lakóival - ez Jehova kijelentése -, sőt hasonlóvá teszem e várost a Tófethez.13Jeruzsálem házai és Júda királyainak házai olyanná lesznek, mint a Tófet helye: tisztátalanná. Igen, az összes olyan ház, amelynek tetején áldozati füstöt füstölögtettek az egek egész seregének, és italfelajánlásokat öntöttek más isteneknek."14Jeremiás azután visszatért a Tófetből, ahová Jehova küldte, hogy prófétáljon, és megállt Jehova házának udvarában, majd így szólt az egész néphez:15,,Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, elhozom e városra és valamennyi hozzá tartozó városra mindazt a veszedelmet, amelyet kimondtam rá, mert megkeményítették nyakukat, hogy ne hallgassanak szavaimra."


 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Jeremiás 41–45-ig terjedő fejezetei
  2016-09-24 21:57:27, szombat
 
  Jeremiás 41. fejezete

1Történt pedig a hetedik hónapban, hogy Ismáel, Elisáma fiának, Netániának a fia, aki királyi sarj volt, és a király főemberei közé tartozott, eljött tíz férfival Gedáliához, Ahikám fiához Micpába, és együtt ettek kenyeret ott, Micpában.2Akkor Ismáel, Netánia fia, és a vele levő tíz férfi felkelt, és karddal lesújtottak Gedáliára, Sáfán fiának, Ahikámnak a fiára. Megölte tehát azt, akit Babilon királya az ország fölé rendelt.3Ismáel ugyanígy lesújtott mindazokra a zsidókra is, akik vele, vagyis Gedáliával voltak Micpában, és az ott tartózkodó káldeusokra, vagyis a harcosokra is.4A Gedália megölése utáni második napon pedig, amikor még senki sem tudott a dologról, az történt,5hogy férfiak jöttek Sikemből, Silóból és Szamáriából, nyolcvan férfi leborotvált szakállal, megszaggatott ruhában és bevagdalt testtel. Kezükben gabonafelajánlás és tömjén volt, hogy Jehova házába vigyék.6Akkor Ismáel, Netánia fia kiment eléjük Micpából, és csak sírt, miközben ment. Történt pedig, hogy mihelyt összetalálkozott velük, ezt mondta nekik:,,Jöjjetek Gedáliához, Ahikám fiához!"7De amint a város közepére értek, Ismáel, Netánia fia legyilkolta majd a víztárolóba dobta őket, ő és a vele levő férfiak.8Akadt azonban közöttük tíz férfi, akik sietve így szóltak Ismáelhez:,,Ne ölj meg bennünket, mert nekünk rejtett kincseink vannak a mezőn: búza, árpa, olaj és méz."Ő tehát elállt a szándékától, és nem ölte meg őket testvéreikkel együtt.9A víztároló pedig, ahova Ismáel bedobta mindazon férfiak tetemeit, akikre lesújtott, nagy víztároló volt. Még Asa király csináltatta Baása, Izrael királya miatt. Ezt töltötte meg Ismáel, Netánia fia a megöltekkel.10Ismáel akkor fogságba ejtette a nép egész maradékát, amely Micpában volt, a király leányait, és a Micpában megmaradt egész népet, akiket Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka Gedáliára, Ahikám fiára bízott. Ismáel, Netánia fia tehát foglyul ejtette őket, és elindult, hogy átmenjen Ammon fiaihoz.11Idővel aztán Johanán, Kárea fia, és a hadsereg vele levő vezérei mind meghallották, hogy mennyi minden gonoszságot művelt Ismáel, Netánia fia.12Maguk mellé vették hát az összes férfit, és elindultak, hogy harcba szálljanak Ismáellel, Netánia fiával. Rá is találtak a gibeoni nagy víznél.13Történt pedig, hogy amint az Ismáellel levő nép meglátta Johanánt, Kárea fiát, és vele a seregek összes vezérét, mindnyájan örvendezni kezdtek.14Visszafordult az egész nép, amelyet Ismáel fogságba ejtve elvitt Micpából;visszatértek, és elmentek Johanánhoz, Kárea fiához.15Ismáel, Netánia fia azonban nyolc férfival együtt elmenekült Johanán elől, hogy Ammon fiaihoz menjen.16Akkor Johanán, Kárea fia, és a hadsereg minden vele levő vezére maga mellé vette a Micpából való nép egész maradékát, amelyet visszahoztak Ismáeltől, Netánia fiától, miután az lesújtott Gedáliára, Ahikám fiára, vagyis az életerős férfiakat, a harcosokat, a feleségeket, a kisgyermekeket és az udvari tisztviselőket. Visszahozta őket Johanán Gibeonból.17Elmentek, majd egy ideig Kimhám szállásán tartózkodtak Betlehem mellett, hogy aztán továbbhaladva Egyiptomba menjenek18a káldeusok elől. Megijedtek ugyanis tőlük, mert Ismáel, Netánia fia lesújtott Gedáliára, Ahikám fiára, akit Babilon királya az ország fölé rendelt.

42. fejezet
1Akkor odaléptek a hadsereg vezérei mindnyájan, és Johanán, Kárea fia, és Jezánia, Hosája fia, meg az egész nép, a legkisebbtől a legnagyobbig,2és így szóltak Jeremiás prófétához:,,Kérjük, jusson eléd kegyért való könyörgésünk, és imádkozz értünk Jehova Istenedhez, ezért az egész maradékért!Hiszen mi maradtunk meg, kevesen a sokból, amint szemeid is láthatnak minket.3Mondja meg nekünk Jehova, a te Istened, melyik úton járjunk, és mit tegyünk!"4Jeremiás próféta erre így szólt hozzájuk:,,Hallottam. Íme, imádkozom Jehovához, a ti Istenetekhez szavaitok szerint. És úgy lesz, hogy minden szót tudtotokra adok, amit Jehova válaszol nektek. Egyetlen szót sem hallgatok el előletek."5Ők ezt mondták Jeremiásnak:,,Jehova legyen ellenünk igaz és hű tanú, ha nem cselekszünk pontosan mindazon szavak szerint, amelyekkel elküld téged hozzánk Jehova, a te Istened.6Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Jehova Istenünk szavára, akihez most elküldünk téged, hogy jól legyen dolgunk, mert bizony hallgatunk Jehova Istenünk szavára."7Tíz nap elteltével pedig az történt, hogy Jehova szózatot intézett Jeremiáshoz.8Ő erre hívatta Johanánt, Kárea fiát, és a hadsereg minden vezérét, akik vele voltak, meg az egész népet, a legkisebbtől a legnagyobbig,9majd így szólt hozzájuk:,,Ezt mondja Jehova, Izrael Istene, akihez elküldtetek engem, hogy terjesszem eléje kegyért való könyörgéseteket:10Ha itt fogtok lakni ezen a földön, én felépítelek és nem rombollak le, elültetlek és nem gyomlállak ki benneteket;mert sajnálatot fogok érezni a veszedelem miatt, amelyet elhoztam rátok.11Ne féljetek Babilon királyától, akitől féltek!Ne féljetek tőle - ez Jehova kijelentése -, mert én veletek vagyok, hogy megmentselek és kiszabadítsalak titeket kezéből.12Irgalmasságot cselekszem veletek, és ő irgalmazni fog nektek, visszavisz benneteket saját földetekre.13De ha azt mondjátok:Nem! Nem fogunk ezen a földön lakni, csak hogy ne hallgassatok Jehova Istenetek szavára,14és így szóltok:Nem! Inkább Egyiptom földjére megyünk, ahol nem látunk majd háborút, nem hallunk kürtszót, és a kenyeret sem éhezzük;ott fogunk lakni,15akkor már most halld meg Jehova szavát, ó, Júda maradéka! Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Ha csakugyan Egyiptom felé fordítjátok arcotokat, hogy odamenjetek, és el is mentek, hogy ott lakjatok mint jövevények,16akkor bizony a kard, amelytől féltek, ott, Egyiptom földjén ér utol benneteket, és az éhínség, amelytől rettegtek, nyomon követ titeket Egyiptomba, és ott fogtok meghalni.17És úgy lesz, hogy mindazok az emberek, akik Egyiptom felé fordították arcukat, hogy odamenjenek, és ott lakjanak mint jövevények, a kard, az éhínség és a járványos betegség miatt fognak meghalni. Nem lesz közöttük olyan, aki életben maradna, vagy megmenekülne a veszedelemtől, amelyet elhozok rájuk.18Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Amiképpen haragom és dühöm kiáradt Jeruzsálem lakosaira, úgy árad ki a dühöm rátok is, ha Egyiptomba mentek. Átokká, döbbenetté, átkozódássá és gyalázattá lesztek, és nem látjátok többé ezt a helyet.19Ezt mondta ki rád Jehova, ó, Júda maradéka! Ne menjetek Egyiptomba! Tudjátok meg jól, hogy tanúságot tettem ma ellenetek,20hogy vétkeztetek a lelketek ellen, mert ti magatok küldtetek engem Jehovához, a ti Istenetekhez, ezt mondva:Imádkozz értünk Jehova Istenünkhöz, és úgy adj tudtunkra mindent, ahogy Jehova Istenünk mondja, mi pedig megtesszük.21Én ma tudtotokra adom, de ti nem hallgattok majd Jehova Istenetek szavára, és semmire sem, amivel elküldött engem hozzátok.22Most azért tudjátok meg jól, hogy kard, éhínség és járványos betegség miatt fogtok meghalni azon a helyen, ahova örömmel mentek, hogy ott lakjatok mint jövevények."

43. fejezet
1Történt pedig, hogy amint Jeremiás végig elmondta az egész népnek Jehova Istenük minden szavát, amellyel Jehova Istenük elküldte őt hozzájuk, igen, mindezeket a szavakat,2Azária, Hosája fia, és Johanán, Kárea fia, és az elbizakodott férfiak valamennyien így szóltak Jeremiáshoz:,,Hazugságot beszélsz!Nem küldött téged Jehova Istenünk ilyen szavakkal:Ne menjetek Egyiptomba, hogy ott lakjatok mint jövevények,3hanem Báruk, Néria fia bujtogat téged ellenünk, hogy a káldeusok kezébe adassunk, hogy megöljenek vagy száműzetésbe hurcoljanak minket Babilonba."4Tehát sem Johanán, Kárea fia, sem senki a hadsereg vezérei és a nép közül nem hallgatott Jehova szavára, hogy ott maradtak volna Júda földjén.5Így aztán Johanán, Kárea fia, és a hadsereg vezérei mindnyájan magukkal vitték Júda egész maradékát, azokat, akik visszatértek mindazon nemzetek közül, ahova szétszórattak, hogy egy ideig Júda földjén lakjanak,6igen, az életerős férfiakat, a feleségeket, a kisgyermekeket, a király leányait, és minden lelket, akit Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka otthagyott Gedáliával, Sáfán fiának, Ahikámnak a fiával, és Jeremiás prófétát is, továbbá Bárukot, Néria fiát.7Végül tehát elmentek Egyiptom földjére, mert nem hallgattak Jehova szavára, és idővel eljutottak egészen Tahpanheszig.8Akkor Jehova szava így szólt Jeremiáshoz Tahpanheszben:9,,Végy a kezedbe nagy köveket, és a zsidó férfiak szeme láttára rejtsd el őket a habarcsban a téglateraszon, amely a fáraó házának bejáratánál van Tahpanheszben!10Mondd meg nekik:Így szól a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, elküldök szolgámért, Nabukodonozorért, Babilon királyáért, és elhozatom őt. A trónját ezek fölé a kövek fölé helyezem, amelyeket elrejtettem, és ő kifeszíti felettük fenséges sátorát.11El fog jönni, és megveri Egyiptom földjét. Aki halálos csapást érdemel, arra halálos csapás, aki fogságra való, arra fogság, aki kardra való, arra kard vár.12Tüzet gyújtok Egyiptom isteneinek házaiban;ő majd felégeti azokat, és fogságba viszi őket, és magára ölti Egyiptom földjét, miként a pásztor magára ölti ruháját, és kivonul onnan békében.13Darabokra töri Bét-Semes oszlopait Egyiptom földjén, és Egyiptom isteneinek házait felégeti tűzzel."

44. fejezet
1Ez az a szózat, amelyet Jeremiás kapott mindazon zsidók számára, akik Egyiptom földjén laktak, akik Migdolban, Tahpanheszben, Nófban és Pátrosz földjén laktak:2,,Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Ti láttátok mindazt a veszedelmet, amelyet elhoztam Jeruzsálemre és Júda összes városára. Íme, ezek ma pusztán hevernek, és nincsen lakójuk.3Mindez a gonoszságuk miatt van, amit azért cselekedtek, hogy bosszantsanak engem, hiszen elmentek, áldozati füstöt füstölögtettek, és más isteneknek szolgáltak, akiket nem ismertek sem ők, sem ti, sem ősatyáitok.4Újra meg újra elküldtem hozzátok minden szolgámat, a prófétákat, korán felkeltem és elküldtem, ezt mondva:Kérlek benneteket, ne tegyétek ezt az utálatosságot, amit gyűlölök!5Ők azonban nem figyeltek, a fülüket sem mozdították, hogy megtérjenek gonoszságukból, és ne füstölögtessenek áldozati füstöt más isteneknek.6Ezért hát kiáradt dühöm és haragom, ott lángolt Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Pusztává lettek, elhagyatott pusztasággá, amint a mai napon is van.7Most azért ezt mondja Jehova, a seregek Istene, Izrael Istene:Miért hoztok ily nagy veszedelmet a lelketekre, hogy kiirtassék férfi és nő, gyermek és csecsemő közületek, Júdából, és maradékot se hagyjatok magatoknak?8Bosszantotok engem kezetek munkáival, más isteneknek füstölögtetve áldozati füstöt Egyiptom földjén, ahova bementek, hogy ott lakjatok mint jövevények, azért, hogy kiirtassatok, és átokká, gyalázattá legyetek a föld minden nemzete között.9Hát elfelejtettétek már ősatyáitok gonoszságait, Júda királyainak gonoszságait és feleségeik gonoszságait, a magatok gonoszságait és feleségeitek gonoszságait, amelyeket Júda földjén és Jeruzsálem utcáin követtek el?10A mai napig sem érzik magukat összetörve, és nem ijedtek meg. Törvényem és rendeleteim szerint sem jártak, amelyeket elétek és ősatyáitok elé tártam.11Azért ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, ellenetek fordítom arcomat a vesztetekre, és hogy kiirtsam egész Júdát.12Megfogom Júda maradékát, azokat, akik Egyiptom földje felé fordították arcukat, hogy odamenjenek, és ott lakjanak mint jövevények. Mindnyájan elvesznek Egyiptom földjén. Kard által hullanak el, és az éhínség miatt vesznek oda a legkisebbtől a legnagyobbig. Kard és éhínség miatt fognak meghalni. Átokká, döbbenetté, átkozódássá és gyalázattá lesznek.13Számadásra vonom azokat, akik Egyiptom földjén laknak, mint ahogy Jeruzsálemet is számadásra vontam, karddal, éhínséggel és járványos betegséggel.14Nem lesznek, akik megmenekülnének vagy életben maradnának Júda maradékából, azok közül, akik Egyiptomba mennek, hogy ott lakjanak jövevényként, és visszatérjenek Júda földjére, ahová lelkük visszatérni vágyik, hogy ott lakhassanak. Mert bizony nem fognak visszatérni, kivéve néhány megmenekülőt."15Erre így válaszoltak Jeremiásnak mindazok a férfiak, akik tudták, hogy a feleségük áldozati füstöt füstölögtetett más isteneknek, és a feleségek is mindnyájan, akik nagy gyülekezetként álltak ott, meg az egész nép, amely Egyiptom földjén, Pátroszban lakott:16,,Ami azokat a szavakat illeti, amelyeket Jehova nevében intéztél hozzánk, nem hallgatunk rád.17Mi bizony mindazon szavak szerint fogunk cselekedni, amelyek elhagyták a szánkat:áldozati füstöt füstölögtetünk az egek királynőjének, italfelajánlásokat öntünk neki, ahogy tettük mi és ősatyáink, királyaink és fejedelmeink is Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Akkor jóllaktunk kenyérrel, jó dolgunk volt, és nem láttunk semmi veszedelmet.18Amióta felhagytunk azzal, hogy áldozati füstöt füstölögtessünk az »egek királynőjének, és italfelajánlásokat öntsünk neki, mindenben hiányt szenvedünk. Kard és éhínség végez velünk.19Meg aztán, amikor áldozati füstöt füstölögtettünk az egek királynőjének, és szívesen öntöttünk neki italfelajánlásokat, talán a férjünk megkérdezése nélkül készítettünk neki áldozati lepényeket, hogy képmást készítsünk róla, és italfelajánlásokat öntsünk neki?"20Jeremiás erre így szólt az egész néphez, az életerős férfiakhoz és a feleségekhez, és az egész néphez, akik az előbbi szavakkal válaszoltak neki:21,,Nemde pontosan erről az áldozati füstről emlékezett meg Jehova, amelyet Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin füstölögtettetek ti és ősatyáitok, királyaitok és fejedelmeitek, meg az ország népe? Nemde ez hatott fel szívéig?22Végül Jehova nem tűrhette ezt tovább tetteitek gonoszsága miatt, az utálatosságok miatt, amiket elkövettetek. Országotok ezért pusztává, döbbenetté és átokká lett, ahol senki sem lakik, amint a mai napon is van.23Mivelhogy áldozati füstöt füstölögtettetek és vétkeztetek Jehova ellen, és nem hallgattatok Jehova szavára, és nem jártatok a törvénye, a rendeletei és az emlékeztetői szerint, azért szakadt rátok ez a veszedelem, amint a mai napon is van."24Jeremiás ezután így szólt az egész néphez és valamennyi asszonyhoz:,,Halljátok meg Jehova szavát mind, ti júdabeliek, akik Egyiptom földjén vagytok25Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Ami titeket és a feleségeiteket illeti, ó, asszonyok, ti is így beszéltek szátokkal(és be is teljesítettétek kezetekkel):Mindenképpen megtartjuk a fogadalmainkat, amelyeket tettünk:áldozati füstöt füstölögtetünk az,,egek királynőjének",és italfelajánlásokat öntünk neki.Hát teljesítitek is a fogadalmaitokat, ti asszonyok, bizony megtartjátok fogadalmaitokat.26Ezért halljátok meg Jehova szavát mind, ti júdabeliek, akik Egyiptom földjén laktok:Íme, én megesküdtem az én nagy nevemre - így szól Jehova -, hogy egész Egyiptomban egyetlen júdabeli férfi sem fogja szájára venni többé a nevemet, így kiáltva:,,Él a legfőbb Úr, Jehova!"27Íme, virrasztok felettük a vesztükre, és nem javukra. Kard és éhínség által fognak odaveszni Júda emberei mindnyájan, akik Egyiptom földjén vannak, míg csak ki nem vesznek.28Akik megmenekülnek a kard elől, azok visszatérnek Egyiptom földjéről Júda földjére, de kevesen lesznek. Meg fogja tudni Júda egész maradéka, mindazok, akik Egyiptom földjére mennek, hogy ott lakjanak mint jövevények, hogy kinek a szava teljesedik be, az enyém vagy az övék."29,,És ez nektek a jel - ez Jehova kijelentése -, hogy rátok irányítom a figyelmemet ezen a helyen, hogy megtudjátok, hogy szavaim mindenképpen beteljesednek rajtatok a vesztetekre:30Így szól Jehova:Íme, Hofra fáraót, Egyiptom királyát ellenségei kezébe és a lelkére törők kezébe adom, mint ahogy Sedékiást, Júda királyát is kezébe adtam Nabukodonozornak, Babilon királyának, aki ellensége volt, és a lelkére tört."

45. fejezet
1Ezek azok a szavak, amelyeket Jeremiás próféta intézett Bárukhoz, Néria fiához, amikor az Jeremiás szájából hallva leírta e szavakat egy könyvbe, Joákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik évében:2,,Ezt mondja Jehova, Izrael Istene rólad, ó, Báruk:3Azt mondtad:Jaj nekem, mert Jehova bánattal tetézi fájdalmamat! Belefáradtam már a sóhajtozásba, nem találom nyugalmam helyét."4,,Így szólj hozzá:Ezt mondja Jehova:Íme, amit felépítettem, lerombolom, és amit elültettem, kigyomlálom, igen, az egész földet.5Te meg nagy dolgokat akarsz magadnak. Hát ne akarj! Mert íme, veszedelmet hozok minden testre - ez Jehova kijelentése -,és neked zsákmányul adom a lelkedet minden helyen, ahová csak mész."


 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Jeremiás 46-52-ig terjedő befejező fejezetei
  2016-09-24 03:17:38, szombat
 
  46. fejezet(Jeremiás 46:1-52:34)

1Jehova a következő szózatot intézte Jeremiás prófétához a nemzetekről:2Egyiptomot illetően, Nékó fáraónak, Egyiptom királyának haderejéről, aki az Eufrátesz folyó mellett, Karkemisnél volt, és akit Nabukodonozor, Babilon királya legyőzött Joákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik évében:3,,Csatarendbe a kis pajzsot meg a nagy pajzsot! Harcra fel!4Szerszámozzátok fel a lovakat, szálljatok fel, ti lovasok! Álljatok elő sisakban! Fényesítsétek a lándzsákat! Öltözzetek páncélingbe!5Miért láttam őket megrettenni?Visszafordulnak, és vitézeik is összezúzatnak. Bizony futásnak eredtek, és meg sem fordultak. Körös-körül rémület - ez Jehova kijelentése. -6Ne próbáljon elfutni a gyors, ne próbáljon menekülni a vitéz ember. Északon, az Eufrátesz folyó partján megbotlottak és elestek.7Ki ez, aki feljön, mint a Nílus, mint a zúgó vizű folyamok?8Egyiptom jön fel, mint a Nílus, és zúgnak a vizek, mint a folyamok. Ezt mondja:Felmegyek, beborítom a földet. Könnyűszerrel elpusztítom a várost és lakóit.9Jöjjetek fel, ó, lovak! Vadul robogjatok, ó, szekerek!Vonuljanak ki a vitézek, Kús és Pút, akik pajzsot ragadnak, és Lud fiai, akik megragadják, kifeszítik az íjat.10Az a nap a legfőbb Úré, a seregek Jehovájáé. A bosszú napja az, hogy bosszút álljon ellenségein. Emészteni fog a kard, és jóllakik, megittasodik vérüktől, mert áldozata van a legfőbb Úrnak, a seregek Jehovájának észak földjén, az Eufrátesz folyónál.11Menj fel Gileádba, és szerezz balzsamot, ó, Egyiptom szűz leánya!Hiába is sokasítottad az orvosságot. Nincsen gyógyír számodra.12Hallottak a nemzetek gyalázatodról, és kiáltásod betöltötte a földet. Mert bizony vitéz a vitézbe botlott, együtt estek el, mindketten."13Jehova ezt a szózatot intézte Jeremiás prófétához arról, hogy Nabukodonozor, Babilon királya eljön és megveri Egyiptom földjét:14,,Mondjátok el Egyiptomban, hirdessétek Migdolban, hirdessétek Nófban és Tahpanheszben! Mondjátok:Állj elő, készülj te is, mert bizony kard fog emészteni körülötted mindenfelől.15Miért sodortattak el hatalmasaid? Nem tudtak megállni, mert Jehova lökte el őket.16Tömegével botlanak el, és bizony elesnek. Ezt mondogatják egymásnak:Kelj fel! Térjünk vissza népünkhöz és rokonaink földjére a pusztító kard miatt!17Ott már hírül is adták:A fáraó, Egyiptom királya csak üres lárma. Elmulasztotta az ünnepi időt.18Élek én - ez a Király kijelentése, akinek seregek Jehovája a neve -, hogy mint a Tábor a hegyek között és a Kármel a tengernél, úgy fog eljönni ő.19Készíts magadnak batyut a száműzetésre, ó, Egyiptomnak ott lakozó leánya! Mert bizony döbbenetté lesz Nóf. Lángba borítják, hogy ne legyen lakója.20Szépséges üsző Egyiptom, de szúnyog támad rá északról.21Zsoldosai olyanok közepette, mint a hizlalt borjúk, de ők is meghátráltak, elfutottak mindnyájan. Nem tudtak megállni, mert eljött rájuk szerencsétlenségük napja, megszemlélésük ideje.22Hangja, mint a csúszó-mászó kígyóé;mert bizony életerősen jönnek, és fejszékkel mennek neki, mint azok, akik fát gyűjtenek.23Kivágják erdejét - ez Jehova kijelentése -, mert áthatolhatatlan volt.Íme, többen vannak, mint a sáskák, és számuk sincsen.24Egyiptom leánya bizony megszégyenül, észak népének kezébe kerül.25Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, szemügyre veszem a Nóból való Ámont és a fáraót is, meg Egyiptomot, és annak isteneit és királyait, igen, a fáraót és mindazokat, akik bíznak benne.26A lelkükre törőknek kezébe adom őket, Nabukodonozornak, Babilon királyának a kezébe, és szolgáinak kezébe. Azután majd lakni fogják, mint a régi napokban- ez Jehova kijelentése.27Te pedig ne félj, ó, szolgám, Jákob, és ne rettegj, ó, Izrael! Mert íme, megmentelek téged a távolból, és leszármazottaidat fogságuk földjéről. Visszatér Jákob, nem fogják háborgatni, gondtalanul él majd, és senki sem kelt rémületet.28Ne félj, ó, szolgám, Jákob - ez Jehova kijelentése -, mert én veled vagyok. Mert pusztítani fogok minden nemzet között, ahová szétszórtalak, ám téged nem pusztítalak el. De azért megfenyítelek megfelelő mértékben, és semmiképp sem hagylak büntetés nélkül."

47. fejezet
1Jehova szava így szólt Jeremiás prófétához a filiszteusokról, mielőtt a fáraó megverte Gázát.2Ezt mondja Jehova:,,Íme, vizek jönnek fel északról, és immár áradó patakká lettek. Elárasztják majd a földet és azt, ami betölti, a várost és lakosait. Kiáltani fognak az emberek, és jajgat a föld minden lakója.3Ménjei patáinak dobogása, harci szekereinek robaja és kerekeinek dübörgése hallatán az apák nem fordulnak oda fiaikhoz, mert elernyedt a kezük4ama nap miatt, amely közeledik, hogy kifossza mind a filiszteusokat, hogy kiirtson Tíruszból és Szidónból minden életben maradt segítőt. Mert Jehova kifosztja a filiszteusokat, akik megmaradtak Kaftor szigetéről.5Kopasszá lesz Gáza. Elnémult már Askelon. Ó, völgyüknek maradéka! Meddig vagdalod még magadat?6Ah, Jehova kardja! Meddig nem akarsz még nyugton maradni?Térj vissza hüvelyedbe! Pihenj meg, és maradj veszteg!7Hogy is maradhatna nyugton, amikor Jehova adott neki parancsot?Askelon ellen és a tengerpart ellen, oda rendelte azt."

48. fejezet
1Moábot illetően ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:,,Jaj Nébónak, mert kifosztották! Kirjátaimot megszégyenítették, elfoglalták. Megszégyenült a fellegvár, és rettenet szállt rá.2Nem dicsérik már Moábot. Hesbonban veszedelmet gondoltak ki ellene:Gyerünk, irtsuk ki, hogy ne legyen többé nemzet!Te is maradj csak csendben, ó, Madmen!Kard jár a nyomodban.3Kiáltás hallatszik Horonaimból; fosztogatás és nagy összeomlás!4Összeomlott Moáb, kiáltást hallattak kicsinyei.5Mert sírva megy fel Luhit útján, bizony sír. Mert fájdalmas kiáltás hallatszott Horonaim lejtőjén az összeomlás miatt.6Meneküljetek! Mentsétek a lelketeket, és legyetek olyanok, mint a borókafenyő a pusztában!7Mivel saját munkáidban és kincseidben bízol, téged is elfoglalnak majd. Kámos száműzetésbe megy papjaival és fejedelmeivel együtt.8Eljön a pusztító minden városra, és egyetlen város sem menekülhet meg. Elvész a völgy, megsemmisül a síkság, ahogy megmondta Jehova.9Adjatok útjelzőt Moábnak, mert romba dőlve megy el, és városai döbbenet tárgyává lesznek. Senki sem fog lakni bennük.10Átkozott, aki hanyagul végzi Jehovától kapott feladatát, és átkozott, aki kíméli a vértől kardját!11A moábiták gondtalanul éltek ifjúságuktól fogva, és háborítatlanul pihennek, mint seprején a bor. Nem öntötték át őket egyik edényből a másikba, és száműzetésbe sem mentek. Azért maradt meg bennük az ízük, és az illatuk sem változott.12Ezért íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -,és edényborogatókat küldök rájuk, és felborogatják őket. Edényeiket kiürítik, nagy korsóikat darabokra zúzzák.13Szégyent vallanak a moábiták Kámossal, ahogy az Izrael házából valók is szégyent vallottak Bétellel, a bizodalmukkal.14Hogy meritek azt mondani:Erős emberek vagyunk, életerős férfiak a harcra!15Moábot kifosztották, felvonultak városai ellen. Válogatott ifjai is levágásra mentek- ez a Király kijelentése, akinek seregek Jehovája a neve.16Hamar eléri a moábitákat a szerencsétlenség, sebesen rohanva jő a vesztük.17Együtt éreznek majd velük mind a körülöttük levők, igen, mindazok, akik ismerik nevüket. Mondjátok:Jaj, de összetört az erő vesszeje, a szépséges pálca!18Szállj le a dicsőségből, és ülj le szomjúságban, ó, Dibon leányának lakója! Mert feljött ellened Moáb pusztítója. Bizony romba dönti megerősített helyeidet.19Állj meg, és kémleld az utat, ó, Aróer lakója! Kérdezd meg a futásnak eredt férfit és a menekülő asszonyt. Így szólj:Mi történt?20Moáb megszégyenült, hisz rettenet szállt rá. Jajgass és kiálts! Adjátok hírül az Arnonnál:Moábot kifosztották!21Ítélet jött a sík vidék földjére, Hólonra, Jahácra és Mefaátra,22Dibonra, Nébóra és Bét-Diblátaimra,23Kirjátaimra, Bét-Gámulra és Bét-Meonra,24Kerijótra, Bocrára és Moáb földjének minden városára, távoliakra és közeliekre.25Levágták Moáb szarvát, eltörték a karját - ez Jehova kijelentése. - 26Itassátok le, mert felfuvalkodott Jehovával szemben. A saját hányásában fetreng Moáb, gúny tárgya lett, igen, ő.27Nemde gúnyolni valóvá lett előtted Izrael?Talán bizony megátalkodott tolvajok között találtatott?Mert valahányszor ellene beszéltél, a fejedet csóváltad.28Hagyjátok el a városokat, és lakjatok a sziklaszirten, Moáb lakói!Legyetek olyanok, mint a galamb, amely az üreg szája körül fészkel."29,,Hallottunk Moáb büszkeségéről - nagyon gőgös -, fölényességéről, büszkeségéről, gőgjéről és szívének felfuvalkodottságáról."30,,Ismerem én dühöngését - ez Jehova kijelentése -, de nem úgy lesz. Üres beszédét is, de nem fognak úgy cselekedni.31Ezért jajgatok Moáb miatt, és kiáltozom egész Moábért. Kir-Heresz emberei miatt bizony jajongás lesz.32Jázer siratásánál is jobban siratlak, ó, Sibma szőlőtője!A te viruló hajtásaid túlnyúltak a tengeren. A tengerig - Jázerig - elértek. Nyári gyümölcsödre és szőlőszüretedre rátört a pusztító.33Eltűnt az örvendezés, a vigasság a gyümölcsösből és Moáb földjéről. Eltüntettem a bort a borsajtókból. Nem lesz, aki kurjongatva taposson. A kurjongatás nem lesz kurjongatás."34,,A kiáltozó Hesbontól egészen Elealéig, Jahácig hallatták a hangjukat. Coártól Horonaimig, Eglát-Selisijáig. Mert még Nimrim vizei is pusztasággá lesznek.35Kipusztítom Moábból azt, aki felajánlást visz a magaslatra, és aki áldozati füstöt füstölögtet istenének - ez Jehova kijelentése. -36Ezért zokog a szívem Moábért, mint a fuvolák. Zokog a szívem Kir-Heresz embereiért, mint a fuvolák. Ezért fog odaveszni a bőség, amelyet szerzett.37Mert minden fejen kopaszság, és minden szakállt lenyírtak! Minden kezet bevagdaltak, és a csípőkön zsákruha!"38,,Jajveszékelnek Moábban minden tetőn és a köztereken is, mindenütt. Bizony összetörtem Moábot, mint az edényt, amelyet nem kedvelnek - ez Jehova kijelentése. - 39Ó, mennyire megrettent! Jajgassatok! Ó, hogy hátat fordított Moáb! Megszégyenült!Gúny tárgya lett Moáb, rettenetté mindenki előtt, aki csak körülötte van."40,,Mert ezt mondja Jehova:Íme, mint a sas, amely lecsap, úgy terjeszti ki valaki a szárnyait Moáb fölé.41Elfoglalják a városokat, beveszik megerősített helyeit. Azon a napon Moáb hatalmasainak a szíve olyanná lesz, mint a vajúdó feleség szíve."42,,Megsemmisül Moáb, nem lesz többé nép, mert Jehovával szemben fuvalkodott fel.43Rettegés, verem és csapda vár rád, ó, Moáb lakója! - ez Jehova kijelentése.- 44Aki a rettegés miatt menekül, az beleesik a verembe;és aki feljön a veremből, azt megfogja a csapda.Mert elhozom rá, Moábra, megszemlélésük évét - ez Jehova kijelentése. -45Hesbon árnyékában megálltak erőtlenül a menekülők. Mert tűz csap ki Hesbonból, és láng Szihon közepéből. Megemészti Moáb halántékát és a zajongás fiainak feje tetejét.46Jaj neked, ó, Moáb! Kámos népe elveszett. Hisz fiaid fogságba kerültek, és leányaid is foglyok lettek.47De a napok befejező részében egybegyűjtöm Moáb foglyait - ez Jehova kijelentése. - Eddig tart a Moábra kimondott ítélet."

49. fejezet
1Ammon fiait illetően ezt mondja Jehova:,,Talán nincsenek fiai Izraelnek, vagy nincs neki örököse?Miért vette hát birtokba Malkám Gádot, és népe miért telepedett le Izrael városaiban?"2,,Ezért íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, és harci riadót hallatok Ammon fiainak Rabbája ellen. Elhagyatott romhalmazzá lesz, és alárendelt városait lángba borítja a tűz.Izrael pedig birtokba veszi majd azokat, akik őt birtokolták- így szól Jehova.3Jajgass, ó, Hesbon, mert kifosztották Ait!Kiáltsatok, ó, Rabba alárendelt városai! Öltsetek zsákruhát!Jajveszékeljetek, és bolyongjatok a kőaklok között, mert Malkám is száműzetésbe megy papjaival és fejedelmeivel együtt.4Mit kérkedsz a völgyekkel, termékeny völgyeddel, ó, hűtlen leány, aki a kincseiben bízik, és ezt mondja:Ki jön ide énhozzám?"5,,Íme, rémítő dolgot hozok rád mindazoktól, akik körülötted vannak - ez a legfőbb Úrnak, a seregek Jehovájának a kijelentése. - Bizony szétszóródtok, ki erre, ki amarra, és nem lesz, aki összegyűjtse a menekülőket."6,,De azután majd egybegyűjtöm Ammon fiainak foglyait- ez Jehova kijelentése."7Edomot illetően ezt mondja a seregek Jehovája:,,Nincs már bölcsesség Témánban?Elveszett a tanács az értelmesektől?Megromlott a bölcsességük?8Fussatok! Hátráljatok! A mélybe menjetek lakni, ó, Dedán lakói! Mert bizony Ézsau szerencsétlenségét fogom elhozni rá, azt az időt, amikor is szemügyre veszem.9Ha szüretelők jönnének hozzád, nemde hagynának valami böngésznivalót?Ha tolvajok jönnének éjszaka, csak annyit rombolnának, amennyit akartak.10Én azonban mezítelenre vetkőztetem Ézsaut. Feltárom rejtekhelyeit, és nem lehet majd elrejtőzni. Bizony kifosztják leszármazottait, testvéreit és szomszédait, és ő sem lesz többé.11Hagyd el apátlan fiaidat. Én életben tartom őket, és özvegyeid bennem fognak bízni."12Mert ezt mondja Jehova:,,Íme, noha nem szoktak hozzá, hogy kiigyák a poharat, inni fognak. Te meg teljesen büntetlenül maradnál?Nem maradsz büntetlenül, mert bizony inni fogsz."13,,Mert magamra esküszöm - ez Jehova kijelentése -, hogy bizony döbbenetté, gyalázattá, pusztulássá és átokká lesz Bocra. Minden városa pusztává lesz időtlen időkre."14Hírt hallottam Jehovától. Küldött megy a nemzetek közé, és így szól:,,Gyűljetek egybe, vonuljatok fel ellene, és keljetek harcra!"15,,Mert íme, kicsinnyé tettelek a nemzetek között, megvetetté az emberek között.16Az szedett rá téged, hogy reszkettek tőled, a te szíved elbizakodottsága, ó, te, aki a sziklahasadékokban laksz, és hatalmad alatt tartod a magaslatot! Még ha oly magasra rakod is fészkedet, mint a sas, lehozlak onnan - ez Jehova kijelentése. -17Döbbenet tárgyává lesz Edom. Aki csak arra jár, döbbenten bámul, és füttyenteni fog az őt ért minden csapás miatt.18Mint ahogy Szodomának és Gomorrának meg szomszédos városainak a feldúlásakor volt - így szól Jehova -,úgy ott sem lakik majd ember, és nem lakozik benne embernek fia mint jövevény.19Íme! Úgy jön fel, mint az oroszlán a Jordán büszke sűrűjéből a szilárd lakhelyre, és én egy pillantás alatt elűzöm őt onnan. A választottat rendelem föléje. Mert ki olyan, mint én, és kicsoda hív ki engem?Ugyan ki az a pásztor, aki meg tudna állni előttem?20Halljátok meg tehát Jehova határozatát, melyet Edom ellen hozott, és gondolatait, melyeket Témán lakói ellen gondolt ki:Bizony elhurcolják a nyáj kicsinyeit. Bizony elhagyatottá teszi miattuk lakóhelyüket.21Bukásuk hangjától megrendült a föld. Kiáltás! A Vörös-tengernél is hallatszott a hangja.22Íme, valaki fölemelkedik és lecsap, mint a sas! Kiterjeszti szárnyait Bocra fölött. Azon a napon Edom hatalmasainak a szíve olyanná lesz, mint a vajúdó feleség szíve."23Damaszkuszt illetően:,,Megszégyenült Hamát és Arpád, mert rossz hírt hallottak. Szétmorzsolódtak. A tengeren aggodalom uralkodik, képtelen megnyugodni.24Damaszkusz elvesztette a bátorságát. Megfordult és futásnak eredt, vakrémület vett erőt rajta. Szorongás és szülési fájdalmak fogták el, mint a szülő asszonyt.25Miért nem hagyták el a dicséret városát, az ujjongás városát?26Ezért hát elesnek ifjai a közterein, és minden harcos el lesz hallgattatva ama napon - ez a seregek Jehovájának kijelentése. -27Tüzet gyújtok Damaszkusz falán, és meg fogja emészteni Ben-Hadád lakótornyait."28Kédárt és Hácor királyságait illetően, amelyeket megvert Nabukodonozor, Babilon királya, ezt mondja Jehova:,,Keljetek fel, vonuljatok Kédárhoz, és fosszátok ki kelet fiait.29Sátraikat és nyájaikat majd elragadják, sátorlapjaikat és minden holmijukat is. Tevéiket elhajtják tőlük, és ezt kiáltják nekik:Körös-körül rémület!"30,,Fussatok!Meneküljetek el messzire!A mélybe menjetek lakni, ó, Hácor lakói!- ez Jehova kijelentése. - Mert Nabukodonozor, Babilon királya határozatot hozott ellenetek, gondolatot gondolt ki ellenetek."31,,Keljetek fel, vonuljatok fel a nemzet ellen, amely gondtalanul él, és biztonságban lakozik!"- ez Jehova kijelentése.,,Nincsenek ajtói, nincsen retesze. Egymagában lakik.32Tevéik prédává lesznek, tömérdek jószáguk zsákmánnyá. Szétszórom őket a szél minden irányába, a lenyírt halántékúakat, és minden környező vidékről szerencsétlenséget hozok rájuk - ez Jehova kijelentése. -33Hácor sakálok tanyájává lesz, elhagyatott pusztasággá időtlen időkre. Nem lakik majd ott ember, és nem lakozik benne embernek fia mint jövevény."34Sedékiás, Júda királya királyságának kezdetén Jehova a következő szózatot intézte Jeremiás prófétához Elámról:35,,Ezt mondja a seregek Jehovája:Íme, összetöröm Elám íját, erősségük zsengéjét.36Elhozom Elámra a négy szelet az egek négy végső határáról. Szétszóróm őket mindezen szelek felé, és nem lesz oly nemzet, amelyhez el ne jutnának Elám szétszéledtjei."37,,Összezúzom az elamitákat ellenségeik előtt és a lelkükre törők előtt. Veszedelmet hozok rájuk, lángoló haragomat - ez Jehova kijelentése. - Utánuk küldöm a kardot, míg csak ki nem irtom őket."38,,Felállítom a trónomat Elámban, és kipusztítom onnan a királyt és a fejedelmeket"- ez Jehova kijelentése.39,,És a napok befejező részében úgy lesz, hogy egybegyűjtöm Elám foglyait"- ez Jehova kijelentése.

50. fejezet
1Ezt a szózatot jelentette ki Jehova Babilonról, a káldeusok földjéről, Jeremiás próféta által:2,,Mondjátok el a nemzetek között, hirdessétek!Állítsatok jelt! Hirdessétek! Ne hallgassatok el semmit! Mondjátok:Babilont elfoglalták!Szégyent vallott Bél, megrettent Merodák. Képmásai megszégyenültek, mocskos bálványaira rettenet szállt.3Mert felvonult ellene északról egy nemzet, amely döbbenet tárgyává teszi az ő földjét;nincs is már lakója. Ember és háziállat egyaránt elmenekült, elmentek."4,,Azokban a napokban és abban az időben - ez Jehova kijelentése -eljönnek majd Izrael fiai, ők és Júda fiai együtt.Sírni fognak menet közben, úgy jönnek, és Istenüket, Jehovát keresik.5A Sionba vezető út felől tudakozódnak, arrafelé fordítják arcukat, és így szólnak:Jöjjetek, csatlakozzunk Jehovához időtlen időkre szóló szövetségben, amely nem merül feledésbe.6Veszendő teremtmények nyája lett az én népem, pásztoraik tévelygésbe vitték őket. A hegyeken vezették el őket. Hegyekről dombokra jártak, elfeledték nyugalmuk helyét.7Akik csak rájuk találtak, emésztették őket. Ellenségeik így beszéltek:Nem vonunk magunkra vétket, hiszen vétkeztek Jehova ellen, az igazságosság hajléka, ősatyáik reménysége, Jehova ellen."8,,Meneküljetek Babilonból!Igen, menjetek ki a káldeusok földjéről! Legyetek olyanok, mint a nyáj előtt a vezérállatok.9Mert íme, fölkelek, és nagy nemzetek gyülekezetét hozom Babilonra észak földjéről, és felsorakoznak ellene. Onnan foglalják el. Nyilaik olyanok, mint a vitéz nyilai, aki megfosztja a szülőket gyermekeiktől, aki nem tér vissza sikertelenül.10Zsákmánnyá lesz Káldea. Kifosztói mind jóllaknak"- ez Jehova kijelentése.11,,Mert csak örvendeztetek, csak ujjongtatok, amikor kifosztottátok örökségemet. Bizony úgy kapáltatok, akár az üsző az üde gyepen, és úgy nyerítettetek, mint a mének.12Rettenetesen megszégyenült anyátok. Csalódott, aki megszült titeket. Íme, ő a legjelentéktelenebb a nemzetek között:víztelen puszta és kietlen síkság.13Jehova haragja miatt nem lesz lakója, és elhagyatott pusztasággá válik mindenestül. Aki csak Babilon felé jár, döbbenten bámul, és füttyenteni fog az őt ért minden csapás miatt.14Sorakozzatok fel mindenfelől Babilon ellen mindnyájan, akik az íjat feszítitek! Lőjetek rá!Ne sajnáljátok a nyilat, hisz Jehova ellen vétkezett.15Hallassatok csatakiáltást ellene mindenfelől! Kezét nyújtotta. Oszlopai ledőltek, falai leromboltattak. Mert bizony Jehova bosszúja ez. Álljatok bosszút rajta! Úgy cselekedjetek vele, ahogy ő cselekedett!16Irtsátok ki Babilonból a magvetőt, és azt, aki sarlót fog aratás idején. A pusztító kard miatt ki-ki a saját népéhez tér, és mindenki a maga földjére menekül.17Elűzött juh Izrael. Oroszlánok kergették el. Először Asszíria királya falta, utóbb pedig Nabukodonozor, Babilon királya rágta le csontjait.18Azért ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, szemügyre veszem Babilon királyát és földjét, ugyanúgy, ahogy Asszíria királyát is szemügyre vettem.19Izraelt visszahozom legelőjére, és legelni fog a Kármelen és a Básánon. Jóllakik a lelke Efraim és Gileád hegyvidékén."20,,Azokban a napokban és abban az időben - ez Jehova kijelentése - keresni fogják Izrael vétkét, de nem lesz meg, és Júda bűneit, de nem találják, mert megbocsátok azoknak, akiket meghagyok."21,,Merátaim földje ellen! Menj föl ellene és Pekód lakói ellen Mészárlás járjon sarkukban, adassanak pusztulásra! - ez Jehova kijelentése. - Mindenben úgy cselekedj, ahogy megparancsoltam neked.22Harci zaj van a földön, és nagy összeomlás!23Ó, hogy összezúzták az egész föld pörölyét, és hogy széttöredezik!Ó, miként lett Babilon döbbenet tárgyává a nemzetek között!24Csapdát állítottam neked, és foglyul estél, ó, Babilon! Mit sem tudtál róla. Rád találtak, és meg is ragadtak, mert Jehova ellen indultál fel.25Jehova kinyitotta már tárházát, és előhozza ítélethirdetésének fegyvereit. Bizony munkája van a legfőbb Úrnak, a seregek Jehovájának a káldeusok földjén.26Gyertek el hozzá a legtávolabbi vidékről! Nyissátok ki csűrjeit! Hányjátok halomba, mint akik halmot raknak, és adjátok pusztulásra! Maradéka se legyen!27Egytől egyig öljétek le fiatal bikáit! Menjenek levágásra! Jaj nekik, mert eljött a napjuk, megszemlélésük ideje!28Hallani azok hangját, akik futnak, akik menekülnek Babilon földjéről, hogy hírül adják Sionban Jehova Istenünk bosszúját, a templomáért való bosszút.29Hívjátok össze Babilon ellen az íjászokat, mindenkit, aki az íjat feszíti. Üssetek tábort ellene mindenfelől! Senki meg ne meneküljön! Fizessetek meg neki cselekedetei szerint! Mindenben úgy cselekedjetek vele, ahogy ő cselekedett! Mert Jehovával, Izrael Szentjével szemben viselkedett elbizakodottan.30Ezért hát elesnek ifjai a közterein, sőt minden harcosa el lesz hallgattatva ama napon"- ez Jehova kijelentése.31,,Íme, én ellened vagyok, ó, Elbizakodottság - ez a legfőbb Úrnak, a seregek Jehovájának kijelentése -, mert eljön a te napod, az az idő, amikor szemügyre veszlek.32Bizony megbotlik és elesik az Elbizakodottság, és nem lesz, aki talpra állítsa. Tüzet gyújtok városaiban, és az megemészti egész környékét."33Ezt mondja a seregek Jehovája:,,Izrael fiait Júda fiaival együtt elnyomják; megragadták őket foglyul ejtőik mindnyájan, és nem hajlandók őket elengedni.34De erős a Megváltójuk, hiszen seregek Jehovája a neve. Eljár majd peres ügyükben, hogy megnyugtassa a földet, és megháborítsa Babilon lakóit."35,,Kard támad a káldeusokra - ez Jehova kijelentése -,és Babilon lakóira, meg fejedelmeire és bölcseire.36Kard támad a fecsegőkre, és ostobán fognak cselekedni. Kard támad vitézeire, és bizony megrettennek.37Kard támad lovaikra, harci szekereikre meg az egész keverék népre, amely közepette van, és asszonyokká válnak majd. Kard támad kincseire, és elrabolják azokat.38Pusztítás száll vizeire, és ki fognak száradni. Mert faragott képmások földje az, és rémisztő látomásaik miatt bolond módjára viselkednek.39Ezért a víztelen tájékok lakói üvöltő állatokkal laknak majd, és struccok fognak tanyázni benne. Soha többé nem lesznek lakosai, nem lesz hely számára nemzedékről nemzedékre."40,,Mint ahogy Isten feldúlta Szodomát és Gomorrát meg a szomszédos városait - ez Jehova kijelentése -, úgy ott sem lakik majd ember, és nem lakozik benne embernek fia mint jövevény.41Íme! Nép közeledik északról. Nagy nemzet és nagy királyok kelnek fel a föld legtávolabbi részeiről.42Íjat és dárdát használnak, kegyetlenek és nem irgalmaznak. Hangjuk olyan, mint a háborgó tenger, és lovon nyargalnak;felsorakoznak, hogy egy emberként harcoljanak ellened, ó, Babilon leánya!43Babilon királya hallotta hírüket, és kezei elernyedtek. Szorongás! Nagy fájdalmak törtek rá, mint a szülő asszonyra.44Íme! Úgy jön fel, mint az oroszlán a Jordán büszke sűrűjéből a szilárd lakhelyre, és én egy pillantás alatt elűzöm őket onnan. A választottat rendelem föléje. Mert ki olyan, mint én, és kicsoda hív ki engem?Ugyan ki az a pásztor, aki meg tudna állni előttem?45Halljátok meg tehát Jehova határozatát, melyet Babilon ellen hozott, és gondolatait, melyeket a káldeusok földje ellen gondolt ki. Bizony elhurcolják a nyáj kicsinyeit. Bizony elhagyatottá teszi miattuk lakhelyüket.46Babilon bevételének hangjától megrendül a föld, és kiáltás hallatszik majd a nemzetek között."

51. fejezet
1Ezt mondja Jehova:,,Íme, pusztító szelet támasztok Babilon ellen és Leb-Kamai lakói ellen,2és gabonaszórókat küldök Babilonra, akik szélnek szórják őt, és kiürítik országát. Mindenfelől ellene lesznek a veszedelem napján.3Ne feszítse ki íját, aki feszíteni szokta. Ne keljen fel senki páncélingében. Ne könyörüljetek ifjain. Adjátok pusztulásra egész seregét!4Halálra sebzetten hulljanak el a káldeusok földjén, átszúrtan az utcáin.5Mert Izraelt és Júdát nem hagyta özvegyen Istenük, a seregek Jehovája. Mert amazok országa mindenestül vétkes Izrael Szentjének szemében.6Meneküljetek Babilonból! Mentse a lelkét mindenki! Ne haljatok meg az ő vétke miatt! Mert bizony Jehova bosszújának ideje ez. Megfizet neki érdeme szerint.7Babilon aranypohár volt Jehova kezében, az egész földet megrészegítette. A nemzetek az ő borából ittak. Ezért viselkednek bolond módjára a nemzetek.8Hirtelen esett el Babilon, és összeomlott. Jajgassatok miatta! Hozzatok balzsamot fájdalmára, hátha meggyógyul."9,,Meggyógyítottuk volna Babilont, de nem gyógyult meg. Hagyjátok el! Mindenki menjen a maga földjére. Bizony az egekig hatolt ítélete, a felhős égboltig emelkedett.10Jehova igazságos tetteket hajtott végre a javunkra. Jöjjetek, beszéljük el Sionban Jehova Istenünk munkáját!"11,,Fényesítsétek a nyilakat!Töltsétek meg a kerek pajzsokat!Jehova felindította a médek királyainak szellemét, mert Babilon ellen irányul gondolata, hogy romba döntse őt. Bizony Jehova bosszúja ez, a templomáért való bosszú.12Állítsatok jelt Babilon falaival szemben! Erősítsétek meg az őrséget! Állítsatok őröket! Készítsétek fel a lesben állókat! Mert Jehova kigondolta a gondolatot, és véghez is viszi, amit kimondott Babilon lakóira."13,,Ó, asszony, aki a nagy vizeken lakozol, és dúskálsz a kincsekben!Eljött rád a vég, itt van nyerészkedésed határa.14Önnön lelkére esküdött meg a seregek Jehovája:Betöltelek téged annyi emberrel, mint egy sáskahad, és énekelve kiáltanak fölötted.15Ő alkotta a földet erejével, Ő szilárdította meg a termékeny földet bölcsességével, Ő feszítette ki az egeket értelmével.16Szavára zúgni kezdenek a vizek az egekben, és párát hoz fel a föld végső határáról. Zsilipeket is készített az esőnek, és előhozza tárházaiból a szelet.17Olyan oktalanul viselkedik minden ember, mintha nem volna ismerete. Megszégyenül minden fémműves a vésett képmás miatt, mert öntött képmása hazugság, és nincsen azokban szellem.18Hiábavalóságok, csúfolni való munka. Megszemlélésük idején elvesznek.19Jákob Osztályrésze nem hasonló ezekhez, mert ő mindenek Megformálója, igen, örökségének botja. Seregek Jehovája az ő neve."20,,Dorongom vagy nekem, harci eszközöm. Szétzúzom veled a nemzeteket, és királyságokat döntök romba veled.21Szétzúzom veled a lovat és lovasát, szétzúzom veled a harci szekeret és hajtóját.22Szétzúzok veled férfit és nőt, szétzúzok veled öregembert és gyermeket, szétzúzok veled ifjat és szüzet.23Szétzúzom veled a pásztort és nyáját, szétzúzom veled a földművest és igavonó állatait, szétzúzok veled kormányzókat és helytartókat.24De megfizetek Babilonnak és Káldea összes lakójának is mindazért a gonoszságért, amelyet Sionban követtek el a szemetek láttára"- ez Jehova kijelentése.25,,Íme, én ellened vagyok, te, romboló hegy, aki az egész földet rombolod - ez Jehova kijelentése. - Kinyújtom a kezem ellened, lehengerítelek a kőszirtekről, és kiégett heggyé teszlek."26,,Nem vesznek belőled sem sarokkövet, sem alapkövet, mert elhagyatott pusztasággá leszel időtlen időkre"- ez Jehova kijelentése.27,,Állítsatok jelt a földön! Fújjátok meg a kürtöt a nemzetek között! Szenteljétek őellene a nemzeteket!Hívjátok össze ellene Ararát királyságait,Minnit és Askenázt!Rendeljetek ellene sorozó tisztet!Vonultassátok fel a lovakat, jöjjenek, mint a borzas sáskák!28Szenteljétek ellene a nemzeteket, Média királyait, kormányzóit, összes helytartóját, és az egész földet, amely kinek-kinek az uralma alá tartozik!29Rengjen a föld és gyötrődjön, mert Jehova gondolatai felserkentek Babilon ellen, hogy döbbenet tárgyává tegye Babilon földjét, és lakatlan legyen.30Babilon vitézei felhagytak a harccal. Csak ülnek a megerősített helyeken. Vitézségük elapadt, asszonyokká lettek. Lakhelyei lángba boríttattak, reteszei összetörtek.31Futár futár elé fut, hírnök hírnök elé, hogy értesítsék Babilon királyát:mindenünnen bevették városát,32a gázlókat is elfoglalták, a papiruszcsónakokat felgyújtották, a harcosokra is rémület szállt."33Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:,,Babilon leánya olyan, mint a szérű. Ideje már keményre taposni. Egy kis idő még, és eljön számára az aratás ideje."34,,Nabukodonozor, Babilon királya felfalt engem, és összezavart. Odaállított, mint valami üres edényt.Elnyelt, mint egy nagy kígyó. Megtöltötte hasát finomságaimmal, és kiöblített engem.35Az ellenem és a testemen elkövetett erőszak Babilonra szálljon!- így szól Sion lakója.Vérem Káldea lakóira szálljon!- szól Jeruzsálem."36Ezért ezt mondja Jehova:,,Íme, eljárok peres ügyedben, és bosszút állok érted. Kiszárítom tengerét, és elapasztom kútjait.37Kőrakássá lesz Babilon, sakálok tanyájává, döbbenet tárgyává, olyasmivé, aminek láttán csak füttyentenek, és nem lesz lakója.38Mind együtt ordítanak majd, mint a fiatal sörényes oroszlánok. Morogni fognak, mint az oroszlánkölykök."39,,Amikor felhevülnek, lakomát rendezek nekik, és lerészegítem őket, hadd ujjongjanak! Időtlen időkig alusszák majd álmukat, és nem kelnek fel belőle - ez Jehova kijelentése.-40Leviszem őket a levágatásra, mint a juhok hímjeit, mint a kosokat a kecskebakokkal együtt."41,,Ó, hogy bevették Sésákot! Hogy elfoglalják az egész föld Dicséretét! Miként lett Babilon döbbenet tárgyává a nemzetek között!42Babilonra is kiáradt a tenger. Elborította őt hullámainak özöne.43Városai döbbenet tárgyává lettek, víztelen földdé, kietlen síksággá, olyan földdé, ahol nem lakik ember, és nem megy át rajtuk embernek fia.44Szemügyre veszem Bélt Babilonban, és kiragadom szájából, amit elnyelt. Nem özönlenek hozzá többé nemzetek. Babilon fala is leomlik.45Menjetek ki belőle, ó, népem! Mindenki mentse a lelkét Jehova lángoló haragjától!46Különben félénk lesz a szívetek, és megijedtek a hírtől, amely hallatszani fog a földön. Bizony megjön a hír az egyik évben, utána a hír a másik évben, és erőszak lesz a földön, uralkodó uralkodó ellen.47Ezért íme, jönnek napok, és szemügyre veszem Babilon faragott képmásait.Egész országa megszégyenül, és halálra sebzettjei mind elesnek őbenne.48Örömmel kiáltanak majd Babilon miatt az egek és a föld, és minden, ami bennük van, mert eljönnek rá északról a pusztítók - ez Jehova kijelentése. -49Babilon miatt nemcsak Izrael halálra sebzettjei hullottak el, hanem az egész föld halálra sebzettjei is Babilonban estek el.50Ti, akik megmenekültök a kardtól, menjetek! Meg ne álljatok! Emlékezzetek Jehovára a messzeségből, és gondoljon szívetek Jeruzsálemre."51,,Megszégyenültünk, mert gyalázatot hallottunk. Megalázottság borult arcunkra, mert idegenek törtek Jehova házának szent helyeire."52,,Ezért, íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -,és szemügyre veszem faragott képmásait, és egész országában nyögni fognak, akiket átszúrtak."53,,Még ha az egekig emelkedik is Babilon, még ha hozzáférhetetlenné teszi is erejének magasságát, akkor is rátörnek tőlem a pusztítók"- ez Jehova kijelentése.54,,Hallgassátok csak!Kiáltás hallatszik Babilonból, nagy összeomlás zaja a káldeusok földjéről,55mert Jehova immár kifosztja Babilont, és elnémítja benne a nagy hangot. Háborognak majd hullámaik, mint a vizek sokasága. Hangjuk felzúg.56Mert eljön a pusztító ellene, Babilon ellen, és fogságba jutnak hatalmasai. Széttöretnek íjaik, mert Jehova a visszafizetés Istene, ő bizony megfizet.57Lerészegítem fejedelmeit és bölcseit, kormányzóit, helytartóit és hatalmasait.Időtlen időkig alusszák majd álmukat, és nem kelnek fel belőle"- ez a Király kijelentése, akinek seregek Jehovája a neve.58Ezt mondja a seregek Jehovája:,,Hiába széles Babilon fala, mégis lerombolják. Hiába magasak a kapui, tűzzel égetik fel azokat. A népek a semmiért fáradoznak, és a nemzetek csupán a tűznek. Csak kifárasztják magukat."59Ez az a szózat, amellyel Jeremiás próféta parancsot adott Serájának - Néria fiának, aki Mahásiás fia volt -, amikor az Babilonba ment Sedékiással, Júda királyával, királyságának negyedik évében; Serája egyébként szállásmester volt.60És Jeremiás leírta egy könyvbe mindazt a veszedelmet, amely utoléri Babilont, igen, mindezeket a szavakat, amelyek megírattak Babilon ellen.61Ezenkívül Jeremiás meghagyta Serájának:,,Mihelyt Babilonba érsz, és látod azt, olvasd fel mindezeket a szavakat.62Azután így szólj:Ó, Jehova!Te magad szóltál ez ellen a hely ellen, hogy megsemmisítsd, hogy ne legyen lakója, se ember, de még háziállat se, hanem elhagyatott pusztasággá legyen időtlen időkre.63Ha pedig befejezted e könyv felolvasását, köss rá egy követ, dobd az Eufrátesz közepébe,64és ezt mondd:Így merül el Babilon is, és soha többé nem kel fel, olyan veszedelmet hozok rá. Bizony csak kifárasztják magukat."Eddig tartanak Jeremiás szavai.

52. fejezet
1Sedékiás huszonegy éves volt, amikor uralkodni kezdett, és tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Az anyját, aki a libnai Jeremiás leánya volt, Hamutalnak hívták.2Sedékiás azt tette, ami rossz Jehova szemében, pontosan úgy, ahogy Joákim cselekedett.3Mert Jehova haragja miatt történt ez Jeruzsálemben és Júdában, mígnem elvetette őket színe elől.És Sedékiás fellázadt Babilon királya ellen.4Végül királyságának kilencedik évében, a tizedik hónapban, a hónap tizedik napján az történt, hogy eljött Nabukodonozor, Babilon királya, ő és egész hadereje, Jeruzsálem ellen. Táborba szálltak ellene, és ostromfalat kezdtek építeni ellene körös-körül.5A város így ostrom alatt állt Sedékiás király tizenegyedik évéig.6A negyedik hónapban, a hónap kilencedik napjára az éhínség is súlyossá vált a városban, és nem volt kenyere az ország népének.7Végül rést ütöttek a városon. A harcosok mind futásnak eredtek, és elmentek éjjel a városból a kettős fal közötti kapu útján, amely a király kertjénél van - a káldeusok pedig ott voltak mindenütt a város körül -, és az Araba útján mentek tovább.8Akkor a káldeusoknak egy serege üldözőbe vette a királyt, és utolérték Sedékiást Jerikó kietlen síkságán;az egész serege szétszóródott mellőle.9Aztán megragadták a királyt, elvitték őt Babilon királyához a Hamát földjén levő Riblába, hogy az bírói döntéseket hozzon felőle.10A babiloni király legyilkolta Sedékiás fiait a szeme előtt, és Júda minden fejedelmét is legyilkolta Riblában.11Magát Sedékiást megvakította Babilon királya, majd rézbilincsbe verte, elvitte őt Babilonba, és őrizet alatt tartotta egy házban halála napjáig.12Az ötödik hónapban, a hónap tizedik napján, vagyis Nabukodonozor királynak, Babilon királyának a tizenkilencedik évében, bejött Jeruzsálembe Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka, aki Babilon királya előtt állt.13Felégette Jehova házát, a király házát és Jeruzsálem összes házát. Minden nagy házat felégetett tűzzel.14Jeruzsálem minden falát körös-körül lerombolta a káldeusok egész hadereje, amely a testőrség parancsnokával volt.15Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka a nép szegényei közül némelyeket, és a maradék népet, amely megmaradt a városban, és az átpártolókat, akik Babilon királyához pártoltak, és a megmaradt mestermunkásokat száműzetésbe hurcolta.16De az ország szegényei közül némelyeket otthagyott Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka vincellérnek és kényszermunkásnak.17Jehova házának rézoszlopait, a szállítókocsikat és a réztengert, amely Jehova házában volt, darabokra törték a káldeusok, és a rezüket mind elvitték Babilonba.18Elvitték a szolgálatban használt vödröket, lapátokat, koppantókat, tálakat, poharakat és az összes rézeszközt.19A testőrség parancsnoka elvitte az edényeket, tűztartókat, tálakat, vödröket, lámpatartókat, poharakat és csészéket, amelyek valódi aranyból, illetve valódi ezüstből voltak.20A két oszlopot is, az egyetlen tengert, a tenger alatt levő tizenkét rézbikát és a szállítókocsikat is, amelyeket Salamon király készített Jehova háza számára. Meg sem lehetett mérni mindezen tárgyak rezének súlyát.21Ami az oszlopokat illeti, tizennyolc könyök magas volt egy-egy oszlop, és tizenkét könyöknyi zsinór érte körül. Vastagsága négyujjnyi volt, belül pedig üres volt.22Réz oszlopfő volt rajta, és egy oszlopfő magassága öt könyök volt. Ami az oszlopfőn levő hálómintát és gránátalmákat illeti, körös-körül, az egész rézből volt. A második oszlopon is ilyenek voltak;gránátalmák is.23Kilencvenhat gránátalma volt az oldalakon, összesen pedig száz gránátalma volt körös-körül a hálómintán.24Továbbá a testőrség parancsnoka elvitte Seráját, a papi elöljárót, és Sofóniást, a másodpapot, és a három ajtónállót.25A városból elvitt egy udvari tisztviselőt, aki történetesen a harcosok felügyelője volt, és hét embert azok közül, akik bejáratosak voltak a királyhoz, és akiket a városban találtak, ezenkívül a hadsereg vezérének titkárát, aki az ország népét sorozta, és hatvan férfit az ország népéből, akiket a városban találtak.26Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka tehát fogta, és elvitte őket Babilon királyához Riblába.27Babilon királya pedig lesújtott rájuk, és megölte őket Riblában, Hamát földjén. Így ment Júda száműzetésbe a földjéről.28Ez az a nép, amelyet Nabukodonozor száműzetésbe hurcolt:a hetedik évben háromezer-huszonhárom zsidó.29Nabukodonozor tizennyolcadik évében, Jeruzsálemből nyolcszázharminckét lélek.30Nabukodonozor huszonharmadik évében, Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka száműzetésbe hurcolt a zsidók közül hétszáznegyvenöt lelket. Ez összesen négyezer-hatszáz lélek volt.31Végül Joákin, Júda királya száműzetésének harminchetedik évében, a tizenkettedik hónapban, a hónap huszonötödik napján az történt, hogy Babilon királya, Evil-Merodák a királlyá válásának évében felemelte Joákinnak, Júda királyának fejét, és kihozta őt a börtönből.32Jó dolgokról kezdett beszélni vele, és trónját feljebb helyezte, mint a többi király trónját, akik ott voltak nála Babilonban.33Le is vetette rabruháit, és mindenkor előtte evett kenyeret, élete minden napján.34Ami pedig az ellátását illeti, állandó ellátást kapott Babilon királyától, és ez naponta járt neki, a halála napjáig, élete minden napján.


 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Jeremiás 30-34-ig terjedő fejezetei
  2016-09-24 01:40:03, szombat
 
  Jeremiás 30. fejezet

1Jehova szava így szólt Jeremiáshoz:2,,Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »Írd le magadnak könyvbe mindazokat a szavakat, amelyeket mondok neked.3Mert ,íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, és egybegyűjtöm népemnek, Izraelnek és Júdának foglyait - így szól Jehova -, és visszahozom őket arra a földre, amelyet ősatyáiknak adtam, és újra birtokba veszik azt."4És ezeket a szavakat mondta Jehova Izraelnek és Júdának.5Mert bizony így szól Jehova:,,Remegés hangját hallottuk, rettegés van, és nincsen béke.6Kérdjétek csak meg és lássátok, vajon szül-e a férfi. Miért láttam hát, hogy minden életerős férfi az ágyékán tartja kezét, mint a szülő asszony, és minden arc elsápadt?7Ó, jaj! Mert nagy nap az a nap, és nincs hozzá hasonló. Nyomorúság ideje az Jákobnak, de megmenekül abból."8,,És azon a napon az történik - ez a seregek Jehovájának kijelentése -, hogy letöröm igáját nyakadról, és kötelékeidet kettészakítom. Nem tartják őt többé szolgasorban idegenek.9Szolgálni fogják Jehovát, Istenüket, és Dávidot, a királyukat, akit támasztok nekik."10,,Te pedig ne félj, ó, szolgám, Jákob - ez Jehova kijelentése -, és ne rettenj meg, ó, Izrael! Mert íme, megmentelek téged a messzeségből, és leszármazottaidat fogságuk földjéről. Visszatér Jákob, nem lát háborúságot, gondtalanul él majd, és nem lesz, aki rémületet keltene."11,,Mert én veled vagyok, hogy megmentselek - ez Jehova kijelentése. - Pusztítani fogok minden nemzet között, ahová szétszélesztettelek, de téged nem pusztítalak el. Helyreigazítalak megfelelő mértékben, mert semmiképp sem hagylak büntetés nélkül."12Mert ezt mondja Jehova:,,Nincsen gyógymód összeomlásodra. A rajtad ejtett seb tartós.13Senki sem képviseli ügyedet fekélyed miatt. Nincs orvoslás, nincsen gyógyír számodra.14Mindnyájan elfeledtek, akik oly nagyon szerettek. Nem téged keresnek. Bizony ellenség csapásával sújtottalak, a kegyetlenkedő fenyítésével, rengeteg vétked miatt. Bűneid megsokasodtak.15Miért kiáltasz összeomlásod miatt?Fájdalmad gyógyíthatatlan rengeteg vétked miatt, bűneid megsokasodtak. Én tettem ezt veled.16Azért akik téged emésztenek, mind megemésztetnek, és ellenségeid mind-mind fogságba mennek. Zsákmányul ejtőid zsákmánnyá lesznek, és minden fosztogatódat prédává teszem."17,,Mert gyógyulást hozok neked, és meggyógyítom a rajtad ejtett sebeket - ez Jehova kijelentése. - Mert elűzött asszonynak neveztek téged:Ez Sion, akit senki sem keres."18Ezt mondja Jehova:,,Íme, egybegyűjtöm Jákob sátrainak foglyait, és megszánom hajlékait. Újjáépítik a várost a maga dombján, és a lakótorony az őt megillető helyen fog állni.19Hálaadás hallatszik majd belőlük, és nevetőknek hangja. Megszaporítom őket, és meg nem fogyatkoznak, megsokasítom őket, és nem lesznek jelentéktelenné.20Fiai olyanok lesznek, mint hajdanán, és közössége előttem szilárdan megáll. Elnyomóit mind szemügyre veszem.21Őbelőle származik majd fenségese, és belőle kerül ki uralkodója. Közel engedem őt, és ő közeledni fog hozzám.",,Mert ki ez, ki zálogba adta szívét, hogy közeledjen énhozzám?- ez Jehova kijelentése. -22Népem lesztek, én pedig Istenetek leszek."23Íme!Kitört Jehova szélvihara, a dühödt harag, az elsöprő fergeteg.A gonoszok feje fölött fog kavarogni.24Jehova lángoló haragja nem fordul vissza addig, míg végre nem hajtja és véghez nem viszi szívének gondolatait. A napok befejező részében fogtok erre figyelmet fordítani.

31. fejezet
1,,Abban az időben - ez Jehova kijelentése - Istenévé leszek Izrael minden családjának, ők pedig népemmé lesznek."2Ezt mondja Jehova:,,Kegyet talált a pusztában a kardtól megmenekültek népe, amikor Izrael úton volt, hogy meglelje nyugalmát."3Megjelent nekem a távolból Jehova, és ezt mondta:,,Időtlen időkig tartó szeretettel szerettelek téged. Ezért vonzottalak szerető-kedvességgel.4Újjáépítelek még, és újjáépülsz, ó, Izrael szüze! Felékesíted még magad tamburinjaiddal, és elmész a nevetők táncába.5Ültetsz te még szőlőket Szamária hegyein! Ültetni fognak az ültetők, és élvezni fogják azok gyümölcsét.6Mert lesz egy nap, amikor majd így kiáltanak az őrök Efraim hegyvidékén:Keljetek fel, menjünk fel Sionba, Jehova Istenünkhöz!"7Mert ezt mondja Jehova:,,Hangos szóval, örvendezve kiáltsatok Jákobnak! Harsányan kiáltsatok a nemzetek élén! Hirdessétek!Mondjatok dicséretet, és így szóljatok:Ó, Jehova, mentsd meg népedet, Izrael maradékát!8Íme, elhozom őket észak földjéről, és egybegyűjtöm őket a föld legtávolabbi részeiről. Ott lesznek közöttük a vakok, a sánták, a várandós és szülő asszonyok is, mindnyájan. Nagy gyülekezetként térnek ide vissza.9Sírva jönnek majd, és jóindulatért esedeznek, miközben vezetem őket. Vizek völgyeihez viszem őket helyes úton, ahol nem vetnek nekik gáncsot. Mert Atyja lettem Izraelnek, Efraim pedig elsőszülöttem."10Halljátok meg Jehova szavát, ó, ti nemzetek! Hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok:,,Az, aki szétszórta Izraelt, egybe is gyűjti, és megőrzi őt, mint pásztor a nyáját.11Mert Jehova megváltja Jákobot, és visszaszerzi őt a nála erősebb kezéből.12Eljönnek majd, és örömmel kiáltanak Sion magaslatán. Felderülnek Jehova jósága miatt, a gabona, az újbor, és az olaj miatt, a nyáj és a csorda kicsinyei miatt. Olyan lesz a lelkük, mint a jól öntözött kert, és nem lankadnak el többé."13,,Akkor örvendezni fog a szűz a táncban, az ifjak és az idős férfiak is együtt. Gyászukat ujjongásra fordítom, megvigasztalom őket, és felvidítom őket bánatukból.14Kövérséggel üdítem fel a papok lelkét, és népem betelik jóságommal"- ez Jehova kijelentése.15,,Ezt mondja Jehova:Hang hallatszik Rámában, siralom és keserves sírás:Ráhel siratja fiait. Nem akar vigasztalódni fiai miatt, mert nincsenek többé."16Ezt mondja Jehova:,,Tartsd vissza hangodat a sírástól, és szemedet a könnyektől, mert van jutalma fáradságodnak - ez Jehova kijelentése. - Vissza fognak térni az ellenség földjéről.17Van reményed a jövőre - ez Jehova kijelentése. - Visszatérnek a fiak az ő területükre."18,,Bizony hallottam Efraim kesergését:Helyreigazítottál, hogy helyreigazítást kapjak, mint egy tanulatlan borjú. Téríts vissza, és én készségesen visszatérek, mert te vagy Jehova, az én Istenem!19Mert miután visszatértem, sajnálatot éreztem, és miután okultam, a combomra csaptam. Szégyenkeztem, és megalázottnak éreztem magamat, mert ifjúságom gyalázatát hordoztam."20,,Vajon nem drága fiam nekem Efraim, avagy nem dédelgetett gyermekem?Mert ahogy ellene szólok, úgy meg is emlékezem még róla. Ezért indult meg érte a bensőm. Bizony megszánom őt"- ez Jehova kijelentése.21,,Állíts magadnak útjelzőket. Helyezz el magadnak jelzőoszlopokat. Irányítsd szívedet az országútra, az útra, amelyen menni fogsz. Térj vissza, ó, Izrael szüze! Térj vissza ide, a városaidba!22Meddig fordulsz még erre-arra, ó, hűtlen leány?!Bizony újat teremtett Jehova a földön:asszony keresi az életerős férfi kegyeit!"23Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:,,Fogják még mondani ezt a szót Júda földjén és városaiban, amikor egybegyűjtöm foglyaikat:Áldjon meg téged Jehova, ó, igazságos lakóhely, ó, szent hegy!24Ott lakik majd Júda és minden városa együtt, a földművesek, és akik útra kelnek nyájukkal.25Mert felüdítem a megfáradt lelket, és minden lankadt lelket megelégítek."26Erre fölébredtem, és láttam. Édes volt az alvás nekem.27,,Íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, és bevetem Izrael házát és Júda házát ember magvával és háziállat magvával."28,,És ez történik majd:ahogy virrasztottam felettük, hogy gyomláljak, irtsak, romboljak, pusztítsak és bajt hozzak, úgy virrasztok majd felettük, hogy építsek és ültessek - ez Jehova kijelentése. -29Azokban a napokban nem mondják többé:Az apák ették az éretlen szőlőt, de a fiak foga vásott el.30Mindenki a maga vétke miatt fog meghalni. Minden embernek, aki az éretlen szőlőt eszi, a saját foga vásik el."31,,Íme! Jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, és új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával.32Nem olyan szövetséget, amilyet ősatyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ők megszegték, noha én férjuruk voltam nekik - ez Jehova kijelentése."33,,Mert ez az a szövetség, amelyet Izrael házával kötök ama napok múltán:törvényemet bensőjükbe helyezem, és a szívükbe írom. Én Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek"- ez Jehova kijelentése.34,,Nem tanítja többé ki-ki a társát és ki-ki a testvérét, így szólva:Ismerjétek meg Jehovát!, mert mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig - ez Jehova kijelentése. - Mert megbocsátom vétküket, és bűnükről nem emlékezem meg többé."35Ezt mondja Jehova, Ő, aki gondoskodott a napról, hogy világítson nappal, s törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, Ő, aki felkorbácsolja a tengert, hogy zúgjanak habjai;Ő, akinek neve:seregek Jehovája:36,,Ha eltűnhetnek színem elől e rendelkezések - ez Jehova kijelentése -, akkor az Izrael magvát alkotók is megszűnnek nemzet lenni előttem mindenkor."37Ezt mondja Jehova:,,Ha meg lehet mérni az egeket odafent, és ki lehet kutatni a föld alapjait odalent, akkor én is elvetem Izrael egész magvát mindazért, amit tettek- ez Jehova kijelentése."38,,Íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, és felépül a város Jehovának a Hanánel tornyától a Szeglet kapuig.39És kijjebb megy még a mérőzsinór egyenesen a Gáreb dombjáig, és elkanyarodik Góa felé.40A tetemek és a zsíros hamu egész völgye, és az egész teraszos föld a Kidron völgyéig, egészen a Ló kapu szegletéig napkelet felé, szent lesz Jehovának. Nem gyomlálják ki, nem is rombolják le többé, időtlen időkig."

32. fejezet
1Ezt a szózatot intézte Jehova Jeremiáshoz Sedékiásnak, Júda királyának tizedik évében, vagyis Nabukodonozor tizennyolcadik évében.2Abban az időben Babilon királyának hadserege ostromolta Jeruzsálemet, és Jeremiás próféta felügyelet alatt volt az Őrség udvarában, amely Júda királyának házában van.3Sedékiás, Júda királya ugyanis felügyelet alá helyezte őt, ezt mondva:,,Miért prófétálsz te ilyeneket:Ezt mondja Jehova:Íme, Babilon királyának kezébe adom ezt a várost, ő pedig elfoglalja;4Sedékiás, Júda királya sem menekül meg a káldeusok kezéből, mert bizony Babilon királyának kezébe kerül, és ennek szája beszélni fog amannak szájával, és ennek szemei látni fogják amannak szemeit;5,Babilonba viszi Sedékiást, ő pedig ott marad mindaddig, míg rá nem fordítom figyelmemet - ez Jehova kijelentése;hadakoztok a káldeusok ellen, de nem jártok sikerrel."6És Jeremiás ezt mondta:,,Jehova szava így szólt hozzám:7Íme, Hanamel, Sallumnak, apai nagybátyádnak a fia jön hozzád, és ezt mondja:Vedd meg magadnak az anatóti szántóföldemet, mert tiéd a kiváltás joga, hogy megvedd azt."8Idővel Hanamel, apai nagybátyám fia el is jött hozzám az Őrség udvarába Jehova szava szerint, és így szólt hozzám:,,Vedd meg, kérlek, az anatóti szántóföldemet, amely Benjámin földjén van, mert téged illet az örökség, és tiéd a kiváltás joga. Vedd meg magadnak."Akkor felismertem, hogy Jehova szava volt az.9Megvettem hát az anatóti szántóföldet Hanameltől, apai nagybátyám fiától. Kimértem neki a pénzt: hét sekelt és tíz ezüstöt.10Szerződést is írtam róla, lepecsételtem, és tanúkat állítottam, amikor kimértem a mérlegen a pénzt.11Utána fogtam az adásvételi szerződést, a parancsolat és a rendelkezések szerint lepecsételtet is, meg a nyitva hagyottat is,12majd átadtam az adásvételi szerződést Báruknak, Néria fiának, aki Mahásiás fia volt. Mindez apai nagybátyám fia, Hanamel szeme láttára, az adásvételi szerződést aláíró tanúk szeme láttára, és mindazon zsidók szeme láttára történt, akik az Őrség udvarában ültek.13Ekkor a szemük előtt megparancsoltam Báruknak:14,,Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Fogd ezeket a szerződéseket, ezt az adásvételi szerződést, igen, a lepecsételtet is, meg a nyitottat is, és tedd őket egy cserépedénybe, hogy sok napig megmaradjanak.15Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Fognak még házakat, földeket és szőlőket vásárolni ebben az országban."16Miután átadtam az adásvételi szerződést Báruknak, Néria fiának, így imádkoztam Jehovához:17,,Ó, legfőbb Úr, Jehova!Íme, te alkottad az egeket és a földet nagy erőddel és kinyújtott karoddal. Mindez nem lehetetlen neked,18aki szerető-kedvességet cselekszel ezrekkel, és aki megfizetsz az atyák vétkéért őutánuk fiaik keblébe. Te vagy az igaz Isten, a Nagy, az Erős, akinek seregek Jehovája a neve.19Nagy vagy szándékaidban, és bővelkedsz a cselekedetekben. Szemedet nyitva tartod az emberek fiainak minden útja felett, hogy mindenkinek a maga útjai szerint és tetteinek gyümölcse szerint fizess.20Jeleket és csodákat tettél Egyiptom földjén mind a mai napig, és Izraelben is, meg az emberek között, hogy nevet szerezz magadnak, amint a mai napon is van.21Kihoztad népedet, Izraelt Egyiptom földjéről, jelekkel és csodákkal, erős kézzel és kinyújtott karral, és nagy félelmet keltve.22Idővel nekik adtad ezt a földet, amely felől megesküdtél ősatyáiknak, hogy nekik adod:egy tejjel és mézzel folyó földet.23Be is vonultak és birtokba vették, de nem hallgattak szavadra, és nem jártak törvényed szerint. Mindazt, amit megparancsoltál nekik, hogy megtegyék, nem tették meg. Ezért rájuk hoztad mindezt a veszedelmet.24Íme!Az ostromsáncokkal elérték a várost, hogy elfoglalják, és a város az ellene harcoló káldeusok kezébe fog kerülni a kard, az éhínség és a járványos betegség miatt. Bekövetkezett, amit megmondtál, és íme, látod is.25Te mégis azt mondtad nekem, ó, legfőbb Úr, Jehova:Vedd meg magadnak a földet pénzen, és állíts tanúkat, noha a város a káldeusok kezébe fog kerülni."26Akkor Jehova szava így szólt Jeremiáshoz:27,,Íme, én vagyok Jehova, minden test Istene. Van-e bármi is, ami lehetetlen volna nekem?28Ezt mondja hát Jehova:Íme, ezt a várost odaadom a káldeusok kezébe, és Nabukodonozornak, Babilon királyának a kezébe, ő pedig elfoglalja.29Bejönnek a káldeusok, akik harcolnak e város ellen, lángba borítják ezt a várost, és fölégetik tűzzel;a házakat is, amelyeknek tetején Baálnak füstölögtettek áldozati füstöt, és más isteneknek öntöttek italfelajánlásokat, csak hogy bosszantsanak engem.30Mert Izrael fiai és Júda fiai ifjúságuktól fogva azt cselekszik, ami rossz a szememben, mert Izrael fiai csak bosszantanak kezük munkájával - ez Jehova kijelentése. -31Mert ez a város attól a naptól fogva, hogy felépült, mind a mai napig csak haragra ingerel és dühbe hoz engem, hogy eltávolítsam színem elől32Izrael fiainak és Júda fiainak minden gonoszsága miatt, amit bosszantásomra cselekedtek ők maguk, a királyaik, fejedelmeik, papjaik meg prófétáik, Júda emberei és Jeruzsálem lakosai.33Hátukat fordították felém, és nem arcukat, pedig tanítottam őket, korán felkeltem és tanítottam, de egyikük sem figyelt, hogy elfogadta volna a fegyelmezést.34Utálatosságaikat elhelyezték abban a házban, amely az én nevemet viseli, hogy beszennyezzék.35Ezenkívül felépítették Baál magaslatait, amelyek a Hinnom fiának völgyében vannak, hogy fiaikat és leányaikat átvigyék a tűzön Moloknak, amit nem parancsoltam nekik, és fel sem ötlött szívemben, hogy ezt az utálatosságot cselekedjék, és így bűnbe vigyék Júdát.36Most azért így szól Jehova, Izrael Istene erről a városról, amelyről azt mondjátok, hogy Babilon királyának kezébe kerül a kard, az éhínség és a járványos betegség által:37Íme, egybegyűjtöm őket minden országból, ahova szétszórtam őket haragomban, dühömben és nagy felháborodásomban, és visszahozom őket erre a helyre, és gondom lesz rá, hogy biztonságban lakjanak.38Népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek.39Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy mindenkor féljenek engem, és jó dolguk legyen nekik is, és fiaiknak is őutánuk.40És időtlen időkig tartó szövetséget kötök velük:nem térek el mögülük, hogy jót tegyek velük. Szívükbe adom az irántam való félelmet, hogy ne forduljanak el tőlem.41Ujjongani fogok felettük, hogy jót tegyek velük, és elültetem őket ezen a földön hűségben, egész szívemmel, egész lelkemmel."42,,Mert ezt mondja Jehova:Ahogy elhoztam erre a népre mindezt a nagy veszedelmet, úgy hozom el rájuk mindazt a jóságot, amiről velük kapcsolatban beszélek.43Fognak még földeket vásárolni ebben az országban, amelyről azt mondjátok:Elhagyatott pusztaság ez, ahol nincsen ember, se háziállat. A káldeusok kezébe került.44Pénzen vesznek majd földeket maguknak, szerződést írnak róla, lepecsételik és tanúkat állítanak Benjámin földjén, Jeruzsálem környékén, Júda városaiban, a hegyvidék városaiban, az alföld városaiban és a déli vidék városaiban, mert visszahozom foglyaikat - ez Jehova kijelentése."

33. fejezet
1És Jehova szava így szólt Jeremiáshoz másodszor, amikor még el volt zárva az Őrség udvarában:2,,Ezt mondja Jehova, a föld Alkotója, Jehova, aki megformálta azt, hogy megszilárdítsa, ő, akinek neve Jehova:3Kiálts hozzám, és én válaszolok neked. Készséggel elmondok neked nagy és felfoghatatlan dolgokat, amelyeket nem ismersz."4,,Mert ezt mondja Jehova, Izrael Istene e város házairól és Júda királyainak házairól, amelyeket lerombolnak az ostromsáncok és a kard miatt;5azokról, akik harcba szállnak a káldeusokkal, hogy megtöltsék a helyeket azoknak az embereknek a tetemeivel, akikre lesújtottam haragomban és dühömben, és akiknek minden gonoszsága miatt elrejtettem arcomat e város elől:6Íme, gyógyulást és egészséget hozok neki. Meggyógyítom őket;bőséges békét és igazságot tárok eléjük.7Visszahozom Júda foglyait és Izrael foglyait;felépítem őket, és olyanok lesznek, mint kezdetben.8Megtisztítom őket minden vétküktől, amellyel vétkeztek ellenem, megbocsátom minden vétküket, amellyel vétkeztek ellenem, és amellyel törvényszegést követtek el velem szemben.9A város ujjongás nevévé, dicséretté és gyönyörűséggé lesz nekem a föld minden nemzete előtt, amelyek meghallják mindazt a jót, amit teszek velük. Rettegni és remegni fognak mindazon jóság és mindama béke miatt, amelyet adok neki."10,,Ezt mondja Jehova:Ezen a helyen, amelyről azt mondjátok majd, hogy kietlen, és nincsen ember, se háziállat, Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin, amelyek elhagyatottak, és nincsen ember, se lakó, se háziállat, hallatszani fog még11ujjongás hangja és örvendezés hangja, vőlegény hangja és menyasszony hangja, azoknak hangja, akik ezt mondják:Magasztaljátok a seregek Jehováját, mert Jehova jó, mert időtlen időkig tart az ő szerető-kedvessége!Hálaadó felajánlást hoznak majd Jehova házába, mert én visszahozom a föld foglyait, és olyanok lesznek, mint kezdetben- így szól Jehova."12,,Ezt mondja a seregek Jehovája:Ezen a kietlen helyen - ahol nincsen ember, se háziállat - és minden városában lesz még legeltetőhelye a pásztoroknak, akik nyájukat pihentetik.13A hegyvidék városaiban, az alföld városaiban, a déli vidék városaiban, Benjámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban is át fognak még menni a nyájak a számláló keze alatt- így szól Jehova."14,,Íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, és valóra váltom a jó szót, amelyet Izrael házáról és Júda házáról mondtam.15Azokban a napokban és abban az időben sarjadékot, igazságos sarjat támasztok Dávidnak. Ő majd jogot és igazságot szolgáltat az országban.16Azokban a napokban Júda megszabadul, és Jeruzsálem biztonságban lakozik majd. Így fogják hívni:Jehova az igazságosságunk."17,,Mert ezt mondja Jehova: »Nem vész ki Dávidtól a férfi, aki Izrael házának trónján üljön.18A lévita papok közül sem vész ki a férfi előlem, hogy egészen elégő felajánlást mutasson be, gabonafelajánlást füstölögtessen és áldozatot ajánljon fel mindenkor."19Jehova szava ezután így szólt Jeremiáshoz:20,,Ezt mondja Jehova:Ha majd fel tudjátok bontani a nappallal kötött szövetségemet és az éjszakával kötött szövetségemet, hogy ne legyen se nappal, se éjszaka a maga idejében,21akkor felbomolhat a szolgámmal, Dáviddal kötött szövetségem is, hogy ne legyen fia, aki királyként uralkodjon a trónján, és szolgáimmal, a lévita papokkal kötött szövetségem is.22Ahogy az egek serege megszámlálhatatlan, és a tenger homokja is mérhetetlen, úgy sokasítom meg szolgámnak, Dávidnak a magvát, és a nekem szolgáló lévitákat."23Jehova szava még így szólt Jeremiáshoz:24,,Nem vetted észre, mit beszélnek némelyek e nép közül?Ezt mondják:A két családot, amelyet Jehova kiválasztott, el is veti.Népemmel tiszteletlenül bánnak, hogy az már ne is legyen nemzet előttük.25Ezt mondja Jehova:Ha nem kötöttem volna meg szövetségemet a nappallal és az éjszakával, ha nem szabtam volna meg az ég és a föld törvényeit,26akkor Jákobnak, és az én szolgámnak, Dávidnak a magvát is elvetném, hogy ne vegyek magvából uralkodókat Ábrahám, Izsák és Jákob magva fölé. Mert egybegyűjtöm foglyaikat, és meg fogom szánni őket."

34. fejezet
1Jehova szava így szólt Jeremiáshoz, amikor Nabukodonozor, Babilon királya, annak egész hadereje és a föld minden királysága, a keze alatt álló birodalom és az összes nép hadat viselt Jeruzsálem ellen, és minden városa ellen:2,,Ezt mondja Jehova, Izrael Istene:Menj, és mondd meg Sedékiásnak, Júda királyának, igen, mondd meg neki:Ezt mondja Jehova:,,Íme, Babilon királyának a kezébe adom ezt a várost, és ő felégeti tűzzel.3Te sem menekülsz meg a kezéből, mert bizony elfognak, és a kezébe fogsz adatni. Szemeid meglátják Babilon királyának szemeit, és az ő szája a te száddal fog szólni, és Babilonba mész."4De halld meg Jehova szavát, ó, Sedékiás, Júda királya:,,Ezt mondja rólad Jehova: »Nem kard által halsz meg.5Békében fogsz meghalni, és ahogy égetést rendeztek atyáidnak, a korábbi királyoknak, akik előtted voltak, úgy fognak égetést rendezni neked is, és jaj, uram! kiáltással siratnak meg, mert,én mondtam ki e szót - ez Jehova kijelentése.""6Jeremiás próféta pedig elmondta mindezeket a szavakat Sedékiásnak, Júda királyának Jeruzsálemben,7amikor Babilon királyának hadserege hadat viselt Jeruzsálem ellen és Júda minden megmaradt városa ellen, Lákis és Azeka ellen;ugyanis ezek a megerősített városok maradtak meg Júda városai közül.8Ezt a szózatot intézte Jehova Jeremiáshoz, miután Sedékiás király szövetséget kötött az egész néppel, amely Jeruzsálemben volt, hogy szabadulást hirdessenek nekik,9és szabadon bocsássa ki-ki a szolgáját, és ki-ki a szolgálóleányát, a héber férfit és a héber nőt, hogy ne tartsák szolgasorban őket, vagyis zsidó testvéreiket.10Engedelmeskedett is minden fejedelem és az egész nép, amely belépett a szövetségbe, mely szerint szabadon bocsátja ki-ki a szolgáját, és ki-ki a szolgálóleányát, hogy ne tartsák őket tovább szolgasorban. Engedelmeskedtek hát, és elengedték őket.11De aztán meggondolták magukat, kezdték visszahozni a szolgákat meg a szolgálóleányokat, akiket már szabadon bocsátottak, és szolgákká és szolgálóleányokká tették őket.12Jehova szava ezért így szólt Jeremiáshoz Jehovától:13,,Ezt mondja Jehova, Izrael Istene:Én szövetséget kötöttem ősatyáitokkal azon a napon, amelyen kihoztam őket Egyiptom földjéről, a szolgák házából, és ezt mondtam:14Hét év elteltével mindegyikőtök engedje el a testvérét, a héber embert, aki eladatott neked, és aki hat éven át szolgált neked. Bocsásd szabadon magadtól.Ám ősatyáitok nem hallgattak rám, fülüket sem mozdították.15Ti pedig a mai napon megtértek, és azt teszitek, ami helyes a szememben, hiszen mindenki szabadulást hirdet a társának, és szövetséget köttök előttem abban a házban, amely a nevemet viseli.16Aztán meggondoljátok magatokat, és megszentségtelenítitek a nevemet;visszahozza ki-ki a szolgáját, és ki-ki a szolgálóleányát, akit szabadon bocsátottatok lelkük kívánsága szerint, és szolgáitokká meg szolgálóleányaitokká teszitek őket.17Ezért így szól Jehova:Ti nem engedelmeskedtetek nekem, hogy szabadulást hirdetett volna mindenki a testvérének, és mindenki a társának. Íme, én majd szabadulást hirdetek nektek - ez Jehova kijelentése - a kardra, a járványos betegségre és az éhínségre! Iszonyattá teszlek titeket a föld minden királysága előtt.18És kiszolgáltatom azokat az embereket, akik megszegték szövetségemet, mivel nem tartották meg a szövetség szavait, amelyet előttem kötöttek a borjú által, melyet kettévágtak, hogy átmenjenek a részei között19- tehát Júda fejedelmeit, Jeruzsálem fejedelmeit, az udvari tisztviselőket, a papokat és az ország egész népét, akik átmentek a borjú részei között -,20igen, odaadom őket ellenségeik kezébe és a lelkükre törők kezébe, és hulláik az egek repdeső teremtményeinek és a föld állatainak lesznek eledelévé.21Sedékiást, Júda királyát és fejedelmeit odaadom ellenségeik kezébe, a lelkükre törők kezébe és a babiloni király hadseregének kezébe, akik elvonulnak tőletek.22Íme, parancsot adok - ez Jehova kijelentése -,és bizony visszahozom őket ehhez a városhoz.Harcolni fognak ellene, elfoglalják és fölégetik tűzzel. Júda városait elhagyatott pusztasággá teszem, és nem lesz lakójuk."


 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Jeremiás 31, 33,34
  2010-11-16 23:15:50, kedd
 
  Megnyugvásként magamnak, s annak, aki értékeli!
Link
 
 
3 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Jeremiás 39-40 fejezetei
  2009-08-06 11:44:47, csütörtök
 
 


Link

(Jeremiás 39:1-18)

Sedékiásnak, Júda királyának kilencedik évében, a tizedik hónapban eljött Nabukodonozor, Babilon királya és egész hadereje Jeruzsálemhez, és ostrom alá vette. 2 Sedékiás tizenegyedik évében, a negyedik hónapban, a hónap kilencedik napján rést ütöttek a városon. 3 Bevonult a babiloni király összes fejedelme, és leültek a Középső kapuban. Nevezetesen: Nergál-Sarécer, Sámgár-Nébó, Sársekim, a rabszárisz, Nergál-Sarécer rabmág, és a babiloni király összes többi fejedelme. 4 Történt pedig, hogy mihelyt meglátta őket Sedékiás, Júda királya és összes harcosa, futásnak eredtek, és kimentek éjjel a városból a király kertjének útján, a kettős fal közötti kapun át, és az Araba útján mentek tovább. 5 Akkor a káldeusoknak egy serege üldözőbe vette őket, és utolérték Sedékiást Jerikó kietlen síkságán. Aztán fogták, elvitték őt Nabukodonozorhoz, Babilon királyához a Hamát földjén levő Riblába, hogy az bírói döntéseket hozzon felőle. 6 Riblában a babiloni király legyilkolta Sedékiás fiait a szeme előtt, és Júda minden előkelőjét is legyilkolta Babilon királya. 7 Magát Sedékiást megvakította, majd rézbilincsbe verte őt, hogy elvigye Babilonba. 8 A káldeusok a király házát meg a nép házait felégették tűzzel, és Jeruzsálem falait lerombolták. 9 Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka a maradék népet, amely megmaradt a városban, és az átpártolókat, akik hozzá pártoltak, és a nép megmaradt részét, száműzetésbe hurcolta Babilonba. 10 De a népből némelyeket, a nincstelen szegényeket Júda földjén hagyta Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka. Szőlőket adott nekik, és kényszerszolgálatra fogta őket azon a napon. 11 Ezenkívül Nabukodonozor, Babilon királya ilyen parancsot adott Jeremiás felől Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka által: 12 ,,Vedd magadhoz, és legyen rajta a szemed. Semmi rosszat ne tégy vele. Úgy cselekedj vele, ahogy mondja neked." 13 Ezért hát elküldött érte Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka, Nebusázbán rabszárisz, Nergál-Sarécer rabmág, és Babilon királyának minden főembere; 14 igen, elküldtek Jeremiásért, elhozatták az Őrség udvarából, és átadták őt Gedáliának, Ahikám fiának, aki Sáfán fia volt, hogy a házába vitessék, és a nép között lakhasson. 15 Jehova szava pedig így szólt Jeremiáshoz, amikor még el volt zárva az Őrség udvarában: 16 ,,Menj, és mondd meg az etióp Ebed-Meleknek:Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene: ,Íme, beteljesítem szavaimat ezen a városon a vesztére, és nem javára. Beteljesednek előtted azon a napon. 17 Megszabadítalak téged ama napon ez Jehova kijelentése, és nem kerülsz azoknak a férfiaknak a kezébe, akiktől rettegsz.18 Mert gondom lesz rá, hogy megmenekülj, és nem fogsz elhullani a kard által. Zsákmányul kapod a lelkedet, mert bíztál bennem ez Jehova kijelentése."

(Jeremiás 40:1-16)

Jehova ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz, miután Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka elbocsátotta őt Rámából; elhozatta őt, amikor még bilincsbe volt verve Jeruzsálem és Júda minden száműzöttje között, és ezeket száműzetésbe hurcolták Babilonba. 2 Akkor a testőrség parancsnoka elhozatta Jeremiást, és így szólt hozzá: ,,Jehova, a te Istened mondta ki ezt a veszedelmet erre a helyre, 3 hogy beteljesítse azt Jehova, és úgy cselekedjen, ahogy megmondta, mert vétkeztetek Jehova ellen, és nem hallgattatok szavára. Hát ez történt veletek. 4 Most pedig íme, megszabadítottalak ma a bilincstől, amely kezeiden volt. Ha jónak látszik szemedben, hogy velem jöjj Babilonba, akkor jöjj, és rajtad lesz a szemem. Ha azonban rossznak látszik a szemedben, hogy Babilonba jöjj velem, akkor ne tedd. Íme, előtted az egész ország! Oda menj, ahová jónak és helyesnek látszik a szemedben elmenni." 5 Ő még el sem határozta, hogy visszatér, amikor Nebuzáradán így szólt: ,,Térj csak vissza Gedáliához, Sáfán fiának, Ahikámnak a fiához, akit Babilon királya Júda városai fölé rendelt, és lakjál vele a nép között; vagy menj el bárhová, ahová helyesnek látszik szemedben elmenni." Akkor a testőrség parancsnoka élelmet rendelt ki számára, ajándékot adott neki, és útjára engedte. 6 Jeremiás tehát elment Gedáliához, Ahikám fiához Micpába, és vele lakott a nép között, amely megmaradt az országban. 7 Idővel meghallották a hadsereg vezérei mind, akik a mezőn voltak, ők maguk és az embereik, hogy Babilon királya Gedáliát, Ahikám fiát rendelte az ország fölé, és őrá bízta a férfiakat, a nőket, a kisgyermekeket és az ország szegényei közül némelyeket, akik nem vitettek száműzetésbe Babilonba. 8 Elmentek hát Gedáliához Micpába, mégpedig Ismáel, Netánia fia, Johanán és Jonatán, Kárea fiai, Serája, Tánhumet fia, a netófai Éfai fiai, és Jezánia, a maákátinak a fia; ők meg az embereik. 9 Gedália, Sáfán fiának, Ahikámnak a fia pedig megesküdött nekik és embereiknek, ezt mondva: ,,Ne féljetek a káldeusokat szolgálni. Lakjatok csak az országban, és szolgáljátok Babilon királyát. Akkor jól lesz dolgotok. 10 Íme, én Micpában lakom, hogy szolgálatukra álljak a káldeusoknak, akik hozzánk jönnek. Ti pedig gyűjtsétek be a bort, a nyári gyümölcsöt és az olajat, és tegyétek edényeitekbe; lakjatok a városaitokban, amelyeket birtokba vettetek." 11 És mindazok a zsidók is, akik Moábban, Ammon fiai között, és Edomban voltak, és akik az összes többi országban voltak, meghallották, hogy Babilon királya meghagyott egy maradékot Júdának, és Gedáliát, Sáfán fiának, Ahikámnak a fiát rendelte föléjük. 12 Visszaindultak tehát a zsidók valamennyien mindazokról a helyekről, ahová szétszórattak. Eljöttek Júda földjére Gedáliához Micpába. És rengeteg bort és nyári gyümölcsöt begyűjtöttek. 13 Johanán pedig, Kárea fia, és a hadsereg vezérei mind, akik a mezőn voltak, elmentek Gedáliához Micpába. 14 Így szóltak hozzá: ,,Nem is tudod, hogy Baálisz, Ammon fiainak a királya elküldte Ismáelt, Netánia fiát, hogy lesújtson a lelkedre?" De Gedália, Ahikám fia nem hitt nekik. 15 Johanán, Kárea fia még ezt is mondta Gedáliának egy titkos helyen Micpában: ,,Hadd menjek el! Én majd lesújtok Ismáelre, Netánia fiára, és senki sem fogja megtudni. Miért sújtson le ő a te lelkedre? És miért szóródjanak szét mind a júdabeliek, akik egybegyűlnek hozzád, és miért vesszen el Júda maradéka?" 16 De Gedália, Ahikám fia így szólt Johanánhoz, Kárea fiához: ,,Ne tégy ilyet, mert hazugság az, amit Ismáelről mondasz." 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Jeremiás 38. fejezete
  2009-07-09 11:10:59, csütörtök
 
 


(Jeremiás 38:1-28)

Sefátia, Mattán fia, Gedália, Pashúr fia, Jukál, Selémia fia, és Pashúr, Malkija fia pedig meghallotta azokat a szavakat, amelyeket Jeremiás mondott az egész népnek, amikor is így szólt: 2 ,,Ezt mondja Jehova: »Aki itt marad a városban, az meghal a kard, az éhínség és a járványos betegség miatt. De aki kimegy a káldeusokhoz, az életben marad, és zsákmányul kapja a lelkét, élve.« 3 Ezt mondja Jehova: »Ez a város a babiloni király hadseregének kezébe adatik, és ő elfoglalja azt.«" 4 A fejedelmek azért így szóltak a királyhoz: ,,Kérjük, add halálra ezt az embert, mert így elerőtleníti a harcosok kezét, akik megmaradtak ebben a városban, és az egész nép kezét is, ilyen szavakkal szólva hozzájuk. Mert ez az ember e népnek nem a békéjét, hanem a vesztét keresi." 5 Sedékiás király erre ezt mondta: ,,Íme, a kezetekben van! Hisz maga a király sem tehet ellenetek semmit." 6 Megfogták hát Jeremiást, és bedobták Malkijának, a király fiának víztárolójába, amely az Őrség udvarában volt. Köteleken bocsátották le Jeremiást. A víztárolóban pedig nem volt víz, csak sár, és Jeremiás belesüllyedt a sárba. 7 De az etióp Ebed-Melek, egy eunuch férfi, aki a király házában volt, meghallotta, hogy Jeremiást a víztárolóba vetették. A király pedig éppen a Benjámin kapuban ült. 8 Ebed-Melek ezért kiment a király házából, és így szólt a királyhoz: 9 ,,Ó, uram király! Gonoszul cselekedtek azok az emberek mindabban, amit Jeremiás prófétával tettek, mert bedobták a víztárolóba, és meg fog halni ott, ahol van, az éhínség miatt. Hiszen nincs már kenyér a városban." 10 Akkor a király megparancsolta az etióp Ebed-Meleknek: ,,Végy magad mellé innen harminc embert, és emeld ki Jeremiás prófétát a víztárolóból, mielőtt meghalna." 11 Ebed-Melek úgy is tett: maga mellé vette az embereket, és bement a király házába, a kincstár alá. Hozott onnan ócska rongyokat meg elnyűtt ruhadarabokat, és leengedte azokat köteleken Jeremiáshoz a víztárolóba. 12 Azután így szólt az etióp Ebed-Melek Jeremiáshoz: ,,Kérlek, tedd az ócska rongyokat meg a ruhadarabokat a hónod alá, a kötelek alá." És így tett Jeremiás. 13 Végül kihúzták a kötelekkel Jeremiást, és felhozták a víztárolóból. És Jeremiás az Őrség udvarában maradt. 14 Sedékiás király pedig elküldött Jeremiás prófétáért, és elhozatta magához a harmadik bejárathoz, amely Jehova házában van. Azután így szólt a király Jeremiáshoz: ,,Kérdezek én tőled valamit. Ne titkolj el előlem semmit." 15 Jeremiás erre ezt mondta Sedékiásnak: ,,Hogyha megmondom neked, vajon nem adsz-e halálra? És ha tanácsot adok neked, úgysem hallgatsz rám." 16 Akkor Sedékiás király megesküdött Jeremiásnak a titkos helyen: ,,Él Jehova, aki alkotta nekünk ezt a lelket, hogy nem adlak halálra, és nem adlak ezeknek az embereknek a kezébe, akik a lelkedre törnek!" 17 Jeremiás erre így szólt Sedékiáshoz: ,,Ezt mondja Jehova, a seregek Istene, Izrael Istene: »Ha kimész Babilon királyának fejedelmeihez, akkor élni fog a lelked, és nem égetik fel e várost tűzzel. Élni fogsz te is, és háznéped is. 18 De ha nem mész ki Babilon királyának fejedelmeihez, akkor a káldeusok kezébe kerül ez a város, és felégetik tűzzel. Te sem menekülsz meg a kezükből.«" 19 Sedékiás király erre így szólt Jeremiáshoz: ,,Félek azoktól a zsidóktól, akik átpártoltak a káldeusokhoz, mert még a kezükbe adnak, és kegyetlenkedni fognak velem." 20 Jeremiás azonban ezt mondta: ,,Nem fognak így átadni. Kérlek, hallgass Jehova szavára abban, amit mondok neked. Akkor jól lesz dolgod, és élni fog a lelked. 21 Ha pedig nem vagy hajlandó kimenni, nos, Jehova ezt láttatta velem: 22 Íme, az összes asszonyt, aki megmaradt Júda királyának házában, kiviszik Babilon királyának fejedelmeihez, és ezt mondják: »Rászedtek a veled békében levő férfiak, és legyőztek téged. Iszapba süllyesztették lábadat, ők meg visszafordultak.« 23 Minden feleségedet és fiadat kiviszik a káldeusokhoz, és te sem menekülsz meg a kezükből; Babilon királyának a keze megragad téged, és felégetik miattad ezt a várost tűzzel." 24 Sedékiás erre így szólt Jeremiáshoz: ,,Egyetlen ember se tudja meg mindezt, nehogy meghalj! 25 Ha pedig a fejedelmek meghallják, hogy beszéltem veled, és elmennek hozzád, és azt mondják neked: »Kérünk, mondd el nekünk, miről beszéltél a királynak. Semmit se titkolj el előlünk, akkor nem adunk halálra. És miről beszélt neked a király?«, 26 akkor ezt mondd nekik: »A király elé terjesztettem kérésemet, hogy legyen hozzám kegyes, és ne küldjön vissza Jonatán házába. Ne kelljen ott meghalnom.«" 27 Idővel el is ment az összes fejedelem Jeremiáshoz, és elkezdték kérdezgetni. De ő mindazon szavak szerint beszélt hozzájuk, amelyeket a király parancsolt. Elhallgattak hát előtte, mert nem hallották meg a dolgot. 28 Jeremiás pedig az Őrség udvarában maradt mindaddig a napig, amelyen Jeruzsálemet elfoglalták. Mindezek be is következtek akkor, amikor elfoglalták Jeruzsálemet. 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Jeremiás 37. fejezete
  2009-07-08 11:12:18, szerda
 
 
Link

(Jeremiás 37:1-21)

Kóniás, Joákim fia helyett pedig Sedékiás király, Jósiás fia kezdett uralkodni. Őt Nabukodonozor, Babilon királya tette királlyá Júda földjén. 2 Sem ő, sem szolgái, sem a föld népe nem hallgatott Jehova szavaira, amelyeket Jeremiás próféta által mondott. 3 És Sedékiás király elküldte Jeremiás prófétához Jehukált, Selémia fiát, és Sofóniást, Maáséja pap fiát, ezekkel a szavakkal: ,,Kérlek, imádkozz értünk Jehova Istenünkhöz!" 4 Jeremiás pedig ki- és bejárt a nép között, mert még nem vetették őt fogházba. 5 A fáraó hadserege pedig kijött Egyiptomból, és a Jeruzsálemet ostromló káldeusok meghallották a hírt róluk, ezért elvonultak Jeruzsálem alól. 6 Akkor Jehova szava így szólt Jeremiás prófétához: 7 ,,Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »Így szóljatok Júda királyához, aki hozzám küld titeket, hogy megkérdezzetek engem: ,Íme! A fáraó hadserege, amely kivonul a segítségetekre, vissza fog térni országába, Egyiptomba. 8 A káldeusok bizony visszajönnek, és harcolni fognak e város ellen, elfoglalják, és felégetik tűzzel.' 9 Így szól Jehova: ,Ne ámítsátok lelketeket, és ne mondjátok: ,,El fognak menni tőlünk a káldeusok", mert nem fognak elmenni. 10 Mert még ha megvernétek is az ellenetek harcoló káldeusok egész hadseregét, és csak átszúrt emberek maradnának közülük, akkor is mindegyik fölkelne a sátrában, és fölégetné ezt a várost tűzzel.'«" 11 És történt, hogy amikor a káldeusok hadserege elvonult Jeruzsálem alól a fáraó hadserege miatt, 12 Jeremiás útnak indult Jeruzsálemből, hogy elmenjen Benjámin földjére, és megkapja onnan a részét a nép között. 13 Történt pedig, hogy amikor a Benjámin kapunál járt, ott volt a felvigyázással megbízott tisztviselő, név szerint Jériás, Hanánia fiának, Selémiának a fia. Ez nyomban megragadta Jeremiás prófétát, és így szólt: ,,Te a káldeusokhoz akarsz pártolni!" 14 De Jeremiás ezt mondta: ,,Hazugság! Nem akarok a káldeusokhoz pártolni." De az oda se figyelt rá. Jériás tehát ott tartotta Jeremiást, és bevitte a fejedelmekhez. 15 A fejedelmek pedig megharagudtak Jeremiásra, megverték őt, és a bilincsek házába vetették Jonatánnak, a titkárnak házában, mert azt alakították át fogházzá. 16 Amikor Jeremiás a víztárolóházba és a boltíves helyiségekbe került, akkor sok napon át ott maradt Jeremiás. 17 Sedékiás király pedig érte küldött, és elhozatta őt. A király kérdéseket tett fel neki a házában, egy titkos helyen, és így szólt: ,,Jött-e szózat Jehovától?" Jeremiás erre ezt mondta: ,,Jött bizony!" Majd így folytatta: ,,Babilon királyának a kezébe kerülsz!" 18 Jeremiás akkor ezt mondta Sedékiás királynak: ,,Mit vétettem ellened, a szolgáid ellen és e nép ellen, hogy fogházba vetettetek? 19 Hol vannak most a prófétáitok, akik így prófétáltak nektek: »Nem jön Babilon királya ellenetek és ez ellen az ország ellen.« 20 Most azért, kérlek, figyelj, ó, uram király! Kérlek, jusson eléd kegyért való könyörgésem, és ne küldj vissza Jonatánnak, a titkárnak házába! Ne kelljen ott meghalnom!" 21 Sedékiás király ekkor parancsot adott, így aztán az Őrség udvarában helyezték őrizet alá Jeremiást. Itt naponta adtak neki egy kerek cipót a pékek utcájából, míg el nem fogyott mind a kenyér a városban. És Jeremiás az Őrség udvarában maradt.


 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Jeremiás 36. fejezete
  2009-07-07 11:03:37, kedd
 
 
Link

(Jeremiás 36:1-32)

Történt pedig Joákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik évében, hogy Jehova szava így szólt Jeremiáshoz:2,,Végy magadhoz egy könyvtekercset, és írd le rá mindazokat a szavakat, amelyeket kijelentettem neked Izrael ellen, Júda ellen és minden nemzet ellen attól a naptól fogva, hogy szóltam hozzád, Jósiás napjaitól fogva mind a mai napig.3Talán odafigyelnek majd a Júda házából valók mindarra a veszedelemre, amelyet el akarok hozni rájuk, hogy megtérjenek, ki-ki a maga gonosz útjáról, és megbocsássam vétküket és bűnüket."4Jeremiás tehát hívta Bárukot, Néria fiát, hogy Báruk Jeremiás szájából hallva leírja a könyvtekercsre Jehova minden szavát, amit Ő kijelentett neki.5Akkor Jeremiás parancsot adott Báruknak, és így szólt:,,Én el vagyok zárva. Nem tudok bemenni Jehova házába.6Menj be te, és olvasd fel a tekercsből, amit a számból hallva leírtál, Jehova szavait, a Jehova házában levő nép füle hallatára a böjt napján;olvasd fel azokat egész Júda füle hallatára is, mindazoknak, akik eljönnek városaikból.7Talán Jehova elé száll a kérés, amellyel kegyéért könyörögnek, és megtérnek, ki-ki a maga gonosz útjáról, mert bizony nagy a harag és a düh, amelyet kimondott Jehova e nép ellen."8Báruk, Néria fia pedig megtette mindazt, amit Jeremiás próféta parancsolt neki: felolvasta a könyvből Jehova szavait Jehova házában.9És történt Joákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az ötödik évében, a kilencedik hónapban, hogy Jeruzsálem egész népe és a Júda városaiból Jeruzsálembe jövő egész nép böjtöt hirdetett Jehova előtt.10Akkor Báruk az egész nép füle hallatára felolvasta a könyvből Jeremiás szavait Jehova házában, Gemária étkezőjében - aki Sáfánnak, a másolónak volt a fia -, a felső udvarban, Jehova háza új kapujának bejáratánál.11Mikája, Sáfán fiának, Gemáriának a fia pedig hallotta Jehova minden szavát a könyvből.12Le is ment a király házába, a titkár étkezőjébe, és íme, ott ültek mind a fejedelmek:Elisáma, a titkár;Delája, Semája fia;Elnátán, Akbór fia;Gemária, Sáfán fia;Sedékiás, Hanánia fia;és az összes többi fejedelem.13Mikája elmondott nekik minden szót, amit akkor hallott, amikor Báruk a nép füle hallatára felolvasott a könyvből.14Ekkor az összes fejedelem elküldte Bárukhoz Jehudit, Netánia fiát, aki Kúsi fiának, Selémiának volt a fia, éspedig ezekkel a szavakkal,,Vedd a kezedbe a tekercset, amelyből felolvastál a nép füle hallatára, és jöjj!"Báruk, Néria fia tehát kezébe vette a tekercset, és elment hozzájuk.15Ők ezt mondták neki:,,Ülj le, kérünk, és olvasd fel a fülünk hallatára."Báruk pedig felolvasta a fülük hallatára.16És történt, hogy amint végighallgattak minden szót, rettegve néztek egymásra, és így szóltak Bárukhoz:,,Okvetlenül tudtára adjuk a királynak mindezeket a szavakat."17Megkérdezték még Báruktól:,,Kérjük, mondd el nekünk, hogyan írtad le mindezeket a szavakat a szájából."18Báruk így felelt nekik:,,Szájával kijelentette nekem mindezeket a szavakat, én pedig beírtam a könyvbe tintával."19A fejedelmek végül így szóltak Bárukhoz:,,Menj, rejtőzz el te is, és Jeremiás is! Senki meg ne tudja, hol vagytok!"20Akkor bementek a királyhoz az udvarba, a tekercset pedig biztonságba helyezték Elisámának, a titkárnak az étkezőjében;és elmondtak minden szót a király füle hallatára.21A király erre elküldte Jehudit, hogy hozza el a tekercset. Ő el is hozta Elisámának, a titkárnak az étkezőjéből. És Jehudi elkezdte olvasni a király füle hallatára és mindazon fejedelmek füle hallatára, akik a király mellett álltak.22A király pedig a téli házban ült, a kilencedik hónapban, és tűz égett előtte a szénserpenyőben.23És történt, hogy amint Jehudi három-négy hasábot elolvasott, ő levágta azt a titkár késével, és bedobta a szénserpenyő tüzébe, mígnem az egész tekercs a szénserpenyő tüzébe került.24És nem rettegtek;nem szaggatta meg a ruháját sem a király, sem senki a szolgái közül, akik hallgatták mindezeket a szavakat.25Igaz, Elnátán, Delája és Gemária könyörögtek a királynak, hogy ne égesse el a tekercset, de ő nem hallgatott rájuk.26Sőt, a király megparancsolta Jerahméelnek, a király fiának, és Serájának, Azriel fiának, és Selémiának, Abdéel fiának, hogy fogják el Bárukot, a titkárt, és Jeremiás prófétát. Jehova azonban elrejtette őket.27Jehova szava aztán így szólt Jeremiáshoz, miután a király elégette a tekercset a rajta levő szavakkal együtt, amelyeket Jeremiás szájából hallva írt le Báruk:28,,Megint végy magadhoz egy tekercset, egy másikat, és írd le rá mind az előbbi szavakat, amelyek az első tekercsen voltak, amelyet Joákim, Júda királya elégetett.29Joákim, Júda királya ellen pedig így szólj:Ezt mondja Jehova:Te elégetted ezt a tekercset, mondván:,,Miért írtál rá ilyeneket:Babilon királya bizony eljön, és feldúlja ezt az országot, és kipusztít belőle embert és állatot."30Azért ezt mondja Jehova Júda királya, Joákim ellen:,,Nem lesz senkije, aki Dávid trónján ülne, holtteste is oda lesz vetve a nappali hőségnek és az éjszakai fagynak.31Számadásra vonom őt is, a leszármazottait is, és szolgáit is vétkükért. Elhozom rájuk és Jeruzsálem lakosaira és Júda embereire mindazt a veszedelmet, amit kimondtam rájuk, de ők nem figyeltek."32Jeremiás tehát vett egy másik tekercset, és odaadta Báruknak, a titkárnak, Néria fiának, ő pedig Jeremiás szájából hallva leírta rá annak a könyvnek minden szavát, amelyet Joákim, Júda királya elégetett a tűzben. Sok hasonló beszéd is hozzá lett fűzve azokhoz.


 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 25 
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 140
  • e Hét: 325
  • e Hónap: 2706
  • e Év: 51509
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.