Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
Hóseás próféta 11–14-ig terjedő fejezetei
  2016-09-23 22:22:26, péntek
 
  Hóseás 11. fejezete

1,,Mikor még gyermek volt Izrael, már szerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki fiamat.2Minél inkább hívták őket, annál inkább elmentek előlük. A Baál-képmásoknak kezdtek áldozni, és a faragott képmásoknak füstölögtettek.3Pedig én tanítottam járni Efraimot, karomra vettem őket;de nem ismerték el, hogy meggyógyítottam őket.4Emberi kötelekkel vontam őket, a szeretet kötelékeivel;így olyan voltam hozzájuk, mint akik leemelik állkapcsukról az igát, és gyengéden etettem mindegyiküket.5Nem fog visszatérni Egyiptom földjére, hanem Asszíria lesz az ő királya, mert nem akartak visszatérni.6Kard forog majd városaiban, megsemmisíti reteszeit, és felemészti őket szándékaik miatt.7Népem az irántam való hűtlenségre hajlik. Hívják őt a magasságoshoz, de senki sem kel fel.8Hogyan is adnálak oda, ó, Efraim?Hogyan is szolgáltatnálak ki, ó, Izrael?Hogyan is tennélek olyanná, mint Admát?Hogyan cselekedhetnék veled úgy, mint Cebojimmal?Szívem megváltozott bennem, szánalmam is fellángolt.9Nem töltöm ki izzó haragomat. Nem pusztítom el újra Efraimot, mert Isten vagyok én, és nem ember, a Szent teközötted, és nem felindultan jövök.10Jehovát követve fognak járni. Ordít majd, mint az oroszlán; bizony ordít ő, és a fiak remegve jönnek nyugat felől.11Remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és mint a galamb Asszíria földjéről;én pedig letelepítem őket házaikban"- ez Jehova kijelentése.12,,Efraim hazugsággal vett körül engem, Izrael háza pedig csalárdsággal. De Júda még Istennel jár, és hűséges a Legszentebbhez."

Hóseás12. fejezet
1,,Efraim széllel táplálkozik, és a keleti szelet űzi naphosszat. A hazugságot és a rablást szaporítja. Szövetséget kötnek Asszíriával, olajat visznek Egyiptomba.2Pere van Jehovának Júdával, és számadásra vonja Jákobot útjai szerint, cselekedetei szerint fizet neki.3Az anyaméhben megragadta testvére sarkát, és teljes erejével Istennel küzdött.4Küzdött egy angyallal, és végül legyőzte. Sírt, hogy kegyet nyerjen magának."Bételben rátalált Ő, és ott kezdett beszélni velünk.5Ő Jehova, a seregek Istene; Jehova az ő neve, amelyről emlékeznek rá.6,,Te pedig térj vissza Istenedhez, tartsd meg a szerető-kedvességet és az igazságosságot, és szüntelen reménykedj Istenedben!7A kereskedő kezében ott a hamis mérleg, szereti a csalást.8És Efraim ezt mondogatja:Bizony, meggazdagodtam, vagyont szereztem. Semmilyen fáradozásomban nem találnak vétket, ami bűn.9De én vagyok Jehova, a te Istened Egyiptom földje óta. Sátorlakóvá teszlek még téged, mint az ünnepi időszak napjaiban.10Szóltam a prófétákhoz, megsokasítottam a látomásokat, és a próféták által példázatokat adtam.11Gileáddal valami rejtelmes, valami hamisság történt. Még bikákat is áldoztak Gilgálban. Oltáraik olyanok, mint kőrakások a mező barázdái között.12Jákob Szíria mezejére futott, Izrael feleségért szolgált, és feleségért őrzött juhokat.13Próféta által hozta fel Jehova Egyiptomból Izraelt, és próféta által őrizte.14Efraim keserű bosszúságot okozott, vérontásait saját magán hagyja, de nagy Ura visszafizeti neki gyalázatát."

Hóseás13. fejezet
1,,Mikor Efraim szólt, rettegés támadt; ő hordozta a terhet Izraelben. De vétkessé lett Baál miatt, és meghalt.2Most újabb bűnt követnek el, és öntött szobrot készítenek maguknak ezüstjükből, bálványokat a saját értelmük szerint;kézműves munkája mind. Azt mondják nekik:Csókoljanak borjúkat az áldozó emberek!3Ezért olyanok lesznek, mint a reggeli felhők, és mint a harmat, mely korán eltűnik;mint a polyva, amelyet a vihar hord tova a szérűről, és mint a tetőn lévő lyukból felszálló füst.4De én vagyok Jehova, a te Istened Egyiptom földje óta, nem volt más Isten rajtam kívül, akit ismertél volna;nem volt más megmentő, csak én.5Ismertelek én a pusztában, a láz földjén.6Legelőiken jóllaktak. Jóllaktak, és szívük kezdett felfuvalkodni. Ezért felejtkeztek meg rólam.7Én pedig olyan leszek hozzájuk, mint a fiatal oroszlán. Mint a leopárd az út szélén, úgy leselkedek.8Rájuk találok, mint a kölykeit vesztett medve, és széttépem szívük zárját. Felfalom ott őket, mint egy oroszlán, és mezei vad fogja szétszaggatni őket.9Romba dönt téged, ó, Izrael, mert ez ellenem, a te segítőd ellen volt.10Hol van hát királyod, hogy megmentsen minden városodban, és bíráid, akikről ezt mondtad:Adj nekem királyt és fejedelmeket!11Adtam neked királyt haragomban, de elveszem őt dühömben.12Efraim vétkét összegöngyölték, bűnét megőrizték.13A szülő asszony fájdalmai jönnek rá. Nem bölcs fiú ő, mert a kellő időben nincs ott, ahol a fiak előjönnek az anyaméhből.14Megváltom őket a seol kezéből, kiszabadítom őket a halálból. Ó, halál, hol vannak fullánkjaid?Ó, seol, hol a te pusztító hatalmad?A könyörület rejtve lesz szemem elől.15Ha virulna is, mint a nád fia, keleti szél jön, Jehova szele. Pusztából jön fel, és kiszárítja kútját, elapasztja forrását. Az rabolja el kincsét, mindenféle kívánatos javait.16Szamáriát vétkesnek fogják mondani, mert lázong Istene ellen. Kard által esnek el. Gyermekeiket összezúzzák, terhes asszonyaikat felhasítják."

Hóseás14. fejezet
1,,Térj vissza, ó, Izrael, Jehovához, a te Istenedhez, mert megbotlottál vétkedben!2Vigyetek magatokkal szavakat, és térjetek vissza Jehovához!Mondjátok neki mindannyian:Bocsásd meg a vétket, fogadd el a jót, és mi ajkaink fiatal bikáit fogjuk felajánlani viszonzásul.3Asszíria nem ment meg bennünket.Nem ülünk majd lóra. És nem mondjuk többé kezünk művének:Ó, Istenünk!, mert általad talál irgalomra az apátlan fiú.4Meggyógyítom hűtlenségüket.Szeretni fogom őket szabad akaratomból, mert haragom visszafordult tőle.5Olyan leszek Izraelnek, mint a harmat. Virágozni fog, miként a liliom, és gyökeret ver, mint a Libanon fái.6Ágai kiterjednek, és méltósága olyan lesz, mint az olajfáé, illata pedig, mint a Libanoné.7Ismét az ő árnyékában fognak lakni. Gabonát termesztenek, és rügyeznek, mint a szőlő. Úgy emlegetik őt, miként a libanoni bort.8Efraim így szól majd:Mi közöm többé a bálványokhoz?Válaszolni fogok és figyelek rá. Olyan vagyok én, mint a dús lombú borókafenyő. Tőlem lesz gyümölcsöd."9Ki olyan bölcs, hogy megértse ezeket, és értelmes, hogy ismerje mindezt?Mert Jehova útjai egyenesek, és az igazságosak járnak azokon;a törvényszegők viszont elbotlanak rajtuk.


 
 
0 komment , kategória:  Hoseás/kispróféták/(Ószöv.)  
Hóseás 6-10. fejezetei
  2009-10-16 10:56:25, péntek
 
 


1 Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!


2 Megelevenít minket két nap mulva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt.


3 Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, a mely megáztatja a földet.


4 Mit cselekedjem veled Efraim? Mit cselekedjem veled Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és mint a korán múló harmat.


5 Azért vertem meg a próféták által és megölöm őket az én számnak beszédivel. Bizony, a te ítéleteid olyanok, mint a kelő nap.


6 Mert szeretetet kivánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat.


7 De ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget; ott cselekedtek hűtlenül ellenem.


8 Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.


9 És miképen tolvajok leselkednek, úgy [tesz] a papok szövetkezete; gyilkolnak a sikemi úton; bizony, gonosz dolgokat cselekesznek.


10 Rettenetes dolgokat látok Izráel házában. Ott van Efraim paráználkodása; meg van fertőztetve Izráel.


11 Júda! a te számodra is készített aratást, mikor fordítok az én népemnek fogságán.
Hosea 7


1 A mikor gyógyítani akarnám Izráelt, akkor tudódik ki Efraim vétke és Samaria gonoszsága; mert csalárdul cselekesznek, tolvaj tör be, és rabló fosztogat az utczán.


2 És eszökbe sem veszik, hogy emlékezem minden gonoszságukra. Most körülvették őket az ő cselekedeteik, a melyek színem előtt vannak.


3 Gonoszságukkal gyönyörködtetik a királyt, és hazugságaikkal a fejedelmeket.


4 Mindnyájan házasságtörők; olyanok, mint a kemencze, a melyet befűt a sütő; szünetel a tüzeléssel, a tészta bekovászolásától annak megkeléséig.


5 Királyunk napján a fejedelmek beteggé lesznek a bor hevétől; csúfolóknak nyújtja az ő kezét.


6 Mert, mint a kemencze, közelednek álnokságukban az ő szívökkel. Egész éjszaka alszik az ő sütőjök; reggel ég, mint a lángoló tűz.


7 Mindnyájan tüzesek, mint a sütő kemencze, és megemésztik biráikat. Királyaik mind elhullottak. Nincs köztök senki, a ki hozzám kiáltana.


8 Efraim összekeveredett a népekkel. Olyanná lőn az Efraim, mint a meg nem fordított pogácsa.


9 Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, és azt sem veszi észre.


10 Izráel ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, és még sem térnek vissza az Úrhoz, az ő Istenökhöz, és nem keresik őt mindennek daczára sem.


11 És olyan lett Efraim, mint az együgyű galamb: balgatag! Égyiptomhoz kiáltanak, Assiriához folyamodnak.


12 De] a mint mennek, kiterjesztem hálómat ellenök; levonszom őket, mint az ég madarát; megbüntetem őket az ő gyülekezetöknek [adott] kijelentés szerint.


13 Jaj nékik, mert eltávoztak én tőlem! Pusztulás reájok, mert vétkeztek ellenem. Én ugyan megszabadítanám őket; de ők hazugságot szólnak ellenem!


14 És nem kiáltanak hozzám szívökből, hanem ordítoznak ágyasházaikban; a búza és a must miatt gyűlnek egybe; ellenem fordulnak.


15 Pedig én tanítottam [őket,] én erősítettem meg karjokat, és ők mégis gonoszt gondolnak ellenem.


16 Megtérnek, [de] nem a magasságos [Istenhez.] Olyanok, mint a csalárd kézív. Fegyvertől hullnak el fejedelmeik, az ő nyelvöknek mérge miatt. Ez lesz gyalázatjok Égyiptom földén.
Hosea 8


1 Szádhoz a kürtöt! Mint a sas, [úgy jön] az Úr házára! Mert megszegték az én frigyemet, és vétkeztek az én törvényem ellen!


2 Kiáltnak hozzám: Én Istenem! mi, az Izráel, ismerünk tégedet!


3 Megvetette Izráel a jót, kergesse [hát] az ellenség.


4 Királyt emeltek ők; de nem én általam; fejedelmet választottak, de tudtomon kivül. Ezüstjökből és aranyukból bálványokat formáltak; csak azért, hogy semmivé legyen.


5 Megútálta a te borjúdat, oh Samaria! Haragom felgerjedt ellenök. Meddig nem lehetnek még tiszták?


6 Mert ez is Izráelből való! kézműves csinálta azt, és nem Isten az. Bizony forgácscsá lesz Samaria borjúja!


7 Mert szelet vetnek és vihart aratnak. Nem indul szárba; termése nem ad lisztet; ha adna is, idegenek nyelik be azt.


8 Elnyeletett Izráel! Olyan immár a népek közt, mint az edény, [a melyen] nincs gyönyörűség.


9 Mert ők Assiriához folyamodnak; Efraim magában bolygó vadszamár; szeretőket bérelnek.


10 De ha bérelnek is a pogányok közt, most összegyűjtöm őket, és kezdenek majd lefogyni a fejedelmek királyának terhétől.


11 Mivel megszaporította Efraim az oltárokat a bűnre, bűnre vezették őt az oltárok.


12 Ha tízezer törvényt írnék is elébe, idegennek tekintenék azokat.


13 Nékem szánt áldozatképen húst vágnak és esznek; az Úr nem tekint azokra kedvesen. Immár megemlékezik az ő álnokságukról, és megbünteti az ő vétkeiket; Égyiptomba fognak ők visszatérni.


14 Most Izráel elfeledkezett az ő alkotójáról és palotákat épített; Júda megerősített városokat szaporított. De én tüzet bocsátok városaira, és az emészti meg az ő erősségeit.
Hosea 9


Hóseás 9
1 Ne örvendezz Izráel oly vígan, mint a pogányok; mert paráználkodással elszakadtál a te Istenedtől, és szeretted a bűnbért minden búzaszérűn.


2 Szérű és sajtó nem tartja el őket; hiányozni fog abból a must.


3 Nem maradnak az Úr földén, hanem Égyiptomba tér vissza Efraim; Assiriában tisztátalant esznek.


4 Nem áldoznak az Úrnak borral; és nem lesznek kedvesek előtte. Áldozataik olyanok lesznek, mint a gyásztornak kenyere; mindnyájan, a kik abból esznek, megfertéztetnek, mert kenyerök [csak] étvágyuknak szolgál; nem jut be az Úr házába.


5 Mit cselekesztek majd az ünnepnek napján, az Úr ünnepnapján?


6 Mert ímé elbujdosnak a pusztulás miatt; Égyiptom gyűjti be, Móf temeti el őket. Ezüst kincsöket a csalán örökli; tövis lesz sátoraikban.


7 Elérkeztek a számadásnak napjai; elérkeztek a megtorlásnak napjai; megtudja majd Izráel! Bolond a próféta, őrült a léleknek embere a te vétked sokasága miatt és mert akkora a gyűlölség.


8 Efraim szétnéz az én Istenem mellett. A prófétának minden útaira háló vettetett; gyűlölség van Istenének házában.


9 Mélyen elfajultak, mint Gibea napjaiban; [de] megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságokat.


10 Mint szőlőfürtöket a pusztában, úgy találtam Izráelt; mint a fügefa első termésének zsengéjét, úgy néztem a ti atyáitokat; [de] bementek Baál-Peorhoz és a gyalázatosnak adták magokat, és útálatossá váltak, mint a mit szerettek.


11 Efraim! Elszáll dicsőségök, mint a madár! Nem lesz szülés, sem terhesség, sem fogamzás!


12 Mert még ha felnevelnék is fiaikat, mégis gyermektelenekké teszem őket; sőt még nékik is jaj, ha elfordulok tőlök.


13 Efraim, a mint néztem, mint Tírus van plántálva a mezőben; de Efraimnak mégis az öldöklőhöz kell kihoznia az ő fiait.


14 Adj nékik oh Uram! Mit adj? Adj nékik meddő méhet és kiszáradt emlőket.


15 Minden gonoszságuk Gilgálban [van,] mert ott gyűlöltem meg őket. Cselekedeteik gonoszsága miatt kiűzöm őket házamból; nem szeretem őket többé; fejedelmeik mindnyájan pártütők.


16 Meg van verve Efraim, gyökerök elszáradt! Nem teremnek gyümölcsöt. Még ha nemzenének is, megölöm méhöknek szerelmes [magzatit.]


17 Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak reá, és bujdosókká lesznek a pogányok között.
Hosea 10


1 Buja szőlőtő az Izráel, a mely termi az ő gyümölcseit. Gyümölcsének sokasága szerint sokasította meg oltárait, földének jósága szerint jó sok oszlopot állított fel.


2 Csalárd a szívök; [de] most meglakolnak! Ő maga töri le oltáraikat; elpusztítja bálványaikat.


3 Bizony mondják most: Nincsen királyunk, mert nem féljük az Urat, és a király mit segíthet rajtunk?!


4 Össze-vissza beszéltek; hamisan esküdtek; szövetséget kötöttek; de mint a bürök a mező barázdáin, úgy sarjadzik ki az ítélet.


5 Beth-Aven borjúi miatt aggódnak Samaria lakói. Bizony megsiratja azt az ő népe, és papjai is remegnek miatta, az ő dicsősége miatt; mert eltávozott az attól.


6 Azt magát is Assiriába vonszolják ajándékul Járeb királynak. Szégyent vall Efraim, és megszégyenül Izráel az ő tanácsa miatt.


7 Elveszett Samaria! Az ő királya, mint forgács a víz színén!


8 És Aven magaslatai, az Izráel vétke, lerontatnak. Tövis és bogácskóró növi be oltáraikat, és mondják majd a hegyeknek: Borítsatok be minket! a halmoknak pedig: Omoljatok reánk!


9 Gibea napjaitól fogva vétkezél, oh Izráel! Ott maradtak; nem érte őket Gibeában a harcz a gonoszság fiai ellen.


10 Megfenyítem hát őket kedvemre! Népek gyülekeznek ellenök, a mikor megkötöztetnek kettős gazságukért.


11 Efraim szoktatott üsző, a mely szeret nyomtatni; de én rámegyek az ő szép nyakára: igába fogom Efraimot; Júda szántani fog, Jákób boronál néki.


12 Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek.


13 Istentelenséget szántottatok, álnokságot arattatok. Eszitek a hazugság gyümölcsét, mert bíztál a te utadban és vitézeidnek sokaságában!


14 Azért zendülés támad a te néped között, és minden te erősséged elpusztíttatik, a miképen elpusztította Salman Beth-Arbelt a harcznak napján; az anya gyermekeivel együtt földhöz veretik.


15 Így cselekszik veletek Beth-El, a ti nagy gonoszságtokért; hajnalra bizony elvész Izráel királya!

 
 
0 komment , kategória:  Hoseás/kispróféták/(Ószöv.)  
Hóseás 1-5. fejezetei
  2009-10-13 11:22:45, kedd
 
 1 Az Úr igéje, a mely lőn Hóseáshoz, a Beeri fiához, Uzziás, Jótám, Ákház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izráel királyának idejében.


2 A mikor beszélni kezde az Úr Hóseással, monda az Úr Hóseásnak: Menj, végy magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket; mert paráználkodván paráználkodik e föld, nem követvén az Urat.


3 Elméne tehát és elvevé Gómert, Diblajim leányát; és az teherbe esék, és fiút szűle néki.


4 És mondá az Úr néki: Nevezd őt Jezréelnek, mert még egy kis [idő,] és megbüntetem a Jehu házát a Jezréel vére miatt, és eltörlöm Izráel házának királyságát.


5 És azon a napon lészen az, hogy eltöröm az Izráel ívét a Jezréel völgyében.


6 Ismét teherbe esék, és leányt szűle. És mondá néki [az Úr: ]Nevezd őt Ló-Rukhámáhnak; mert nem kegyelmezek többé az Izráel házának, hogy akármiképen könyörülnék rajtok.


7 De a Júda házának megkegyelmezek, és megtartom őket az Úr, az ő Istenök által; de nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak és lovasok által.


8 Mikor elválasztá Ló-Rukhámáht, ismét teherbe esék, és fiút szűle.


9 És mondá [az Úr:] Nevezd őt Ló-Amminak; mert ti nem vagytok az én népem, s én sem leszek a tiétek.


10 De mégis annyi lesz az Izráel fiainak száma, mint a tenger fövenye, a mely meg nem mérettethetik és meg nem számláltathatik; és lészen, hogy a hol az mondatott nékik: Nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik: Élő Istennek fiai!


11 És összegyűlnek Júda fiai és Izráel fiai együvé, és egy fejedelmet választanak, és feljőnek az országból, mert nagy lesz a Jezréel napja!


12 Mondjátok atyátokfiainak: Ammi! és a ti húgaitoknak: Rukhámáh!
Hosea 2


1 Pereljetek anyátokkal, pereljetek (mert nem feleségem ő, és én sem vagyok néki férje), hogy tüntesse el az ő bujaságát arczáról, és az ő paráznaságát emlői közül;


2 Különben meztelenre vetkőztetem őt és olyanná teszem, a milyen [volt] születése napján, és a pusztához teszem hasonlatossá, és olyanná változtatom őt, a milyen a kiaszott föld, és megölöm őt szomjúsággal.


3 Sőt fiain sem könyörülök, mert paráznaságnak fiai ők [is.


4 Mert paráználkodott az ő anyjok; gyalázatba merült, a ki őket szülte; mert ezt mondotta: Elmegyek szeretőim után, a kik megadják kenyeremet, vizemet, gyapjúmat és lenemet, olajomat és italomat.


5 Azért ímé tövissel rekesztem el útadat, és sövényt fonok eleibe, hogy ne találja meg ösvényeit.


6 És szaladgál majd szeretői után, de nem éri el őket; és mikor keresi őket és nem találja meg azokat, [azt] mondja majd: Elmegyek hát és visszatérek előbbi férjemhez: mert jobb dolgom volt akkor, hogynem mint mostan:


7 Mert nem vette eszébe, hogy én adtam néki a búzát, a mustot és az olajat, és [én] sokasítottam meg ezüstjét és az aranyat, [a mit] ők a Baálra költöttek.


8 Azért visszaveszem búzámat a maga idejében és mustomat is az ő divatjában, és elragadom gyapjúmat és lenemet, [a melyek] meztelensége befedésére [lettek volna.]


9 És most feltárom az ő gyalázatát szeretői előtt, és senki sem szabadítja őt ki az én kezemből.


10 És megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepe napját.


11 És elpusztítom szőlejét és fügefáját, a melyekről ezt mondta: Ez az én bérem, a mit az én szeretőim adtak nékem, és erdővé teszem azokat, és a mezei vad emészti meg őket.


12 És megbüntetem őt a Baálok napjaiért, a melyeken füstölve áldozott azoknak, és felrakta gyűrűjét és nyaklánczát, és elment szeretői után, rólam pedig elfeledkezett, [ezt] mondja az Úr.


13 Azért ímé csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek.


14 És onnan adom meg néki az ő szőlőjét és az Akor völgyét a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején és mint Égyiptomból lett feljövetelének napján.


15 És azon a napon, [ezt] mondja az Úr, így fogsz engem hívni: Én férjem, és nem hívsz engem többé [így:] Baálom.


16 És kiveszítem az ő szájából a Baálok neveit, hogy azoknak neve se említtessék többé.


17 És azon a napon frigyet szerzek nékik a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a föld férgével, és az ívet, kardot és háborút eltörlöm e földről, és bátorságos lakozást adok nékik.


18 És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.


19 Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.


20 És azon a napon meghallgatom, azt mondja az Úr, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet;


21 A föld pedig meghallgatja a búzát és a mustot és az olajat; azok pedig meghallgatják Jezréelt.


22 És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek Ló-Rukhámának, és azt mondom Ló-Amminak: Én népem vagy te; ő pedig ezt mondja: Én Istenem!
Hosea 3


1 És mondá az Úr nékem: Menj el újra, szeress egy asszonyt, a kit szeret az ő társa és mégis házasságtörő; a mint az Úr is szereti Izráel fiait, bár ők idegen istenekhez fordulnak, és szeretik a szőlőskalácsokat.


2 És megszerzém azt magamnak tizenöt ezüstön és egy hómer árpán és egy letek árpán.


3 És mondám néki: Sok ideig ülsz nálam; nem paráználkodol és nem leszel férfié; én is [így] leszek te irántad.


4 Mert az Izráel fiai is sok ideig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül és theráfok nélkül.


5 Azután megtérnek Izráel fiai és keresik az Urat, az ő Istenöket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve [folyamod]nak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben.
Hosea 4


1 Halljátok meg az Úrnak beszédét Izráel fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön.


2 Hamisan esküsznek és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek és egyik vér a másikat éri.


3 Azért búsul a föld és elerőtlenül minden, a mi azon lakik, a mező vada és az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszíttetnek.


4 Mindazáltal senki se perlekedjék, és senki se feddőzzék! hiszen a te néped olyan, mint azok, a kik a pappal czivódnak.


5 De elesel nappal, és elesik veled a próféta is éjjel; anyádat is elveszítem.


6 Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.


7 Mennél számosabbak lettek, annál inkább vétkeztek ellenem; [de ]gyalázatra fordítom dicsőségöket!


8 Népem vétkéből élősködnek ők és bűneik után áhítozik lelkök.


9 De úgy jár a pap is, mint a nép; megbüntetem őket az ő útaikért, és megfizetek néki cselekedeteiért.


10 Esznek majd, de meg nem elégesznek; fajtalankodnak, de nem szaporodnak, mert megszüntek az Úrra vigyázni.


11 Paráznaság, bor és must elveszi az észt!


12 Népem az ő bálványát kérdezi, és az ő pálczája mond néki jövendőt; mert a fajtalanság lelke megtéveszt, és paráználkodnak az ő Istenök megett.


13 A hegyek tetején áldoznak és a halmokon füstölnek: a cserfa, a nyárfa és a tölgyfa alatt, mert kedves annak az árnyéka. Ezért paráználkodnak a ti leányaitok, és házasságtörők a ti menyeitek.


14 Nem büntetem meg leányaitokat, hogy paráználkodnak, menyeiteket sem, hogy házasságtörők, mert ők magok is félremennek a paráznákkal és áldoznak a kurvákkal. De az értelmetlen nép elbukik.


15 Ha te paráználkodol is Izráel, csak a Júda ne vétkezzék! És ne járjatok Gilgálba, és ne menjetek fel Beth-Avenbe! és ne esküdjetek így: Él az Úr!


16 Mert szilajkodik Izráel mint a szilaj üsző; most tágas földön legelteti őket az Úr, mint a bárányt.


17 Bálványokkal szövetkezett Efraim; hagyd [hát ]magára!


18 Ivásuk elfajult, untalan paráználkodnak; igen szeretik pajzsaik a gyalázatot.


19 Szárnyaihoz köti őt a szélvész, és megszégyenülnek áldozataik miatt.
Hosea 5


1 Halljátok meg ezt, ti papok! Figyeljetek, Izráel háza! Hallgassatok ide királynak háza; hiszen reátok vonatkozik az ítélet, mert tőrré lettetek Miczpának, és kiterített hálóvá a Táboron.


2 Szertelen a hitehagyottak öldöklése, de én mindnyájok fenyítéke leszek.


3 Jól ismerem én Efraimot, és Izráel nincs elrejtve előlem; hiszen most is paráználkodol Efraim! megfertőztetett az Izráel.


4 Nem engedik őket az ő cselekedeteik megtérni az ő Istenökhöz, mert paráznaság lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat.


5 Izráel ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, Izráel és Efraim bűneik miatt vesznek el; velök együtt Júda is elvész.


6 Juhaikkal és ökreikkel mennek keresni az Urat, de nem találják; eltávozott az ő tőlük.


7 Hűtlenül cselekedtek az Úr ellen, mert idegen fiakat nemzettek; most azért megemészti őket az újhold, örökségeikkel egyben.


8 Fújjátok meg a kürtöt Gibeában, a tárogatót Rámában; rivalgjatok Beth- Avenben: Utánad Benjámin.


9 Efraim pusztává lesz a büntetés napján; Izráel törzsei ellen kijelentettem a változhatatlan ítéletet.


10 Júda fejedelmei olyanok, mint a határrontók; kiontom rájok az én haragomat, mint a vizet.


11 Efraim el van nyomva, összetörve az ítélettől, mert tetszett néki követni az [emberi] rendelést!


12 Én pedig olyanná lettem Efraimnak, mint a moly, és a Júda házának, mint a rothadás.


13 Látta ugyan Efraim a maga betegségét, Júda is a maga sebét, és Efraim Assiriához folyamodott és küldött Járéb királyhoz; de az nem tud titeket meggyógyítani, és nem veszi le rólatok a sebet.


14 Mert olyan leszek Efraimnak, mint az oroszlán, és Júda házának, mint az oroszlán-kölyök. Én, én szaggatom szét; elmegyek, felkapom, és nem lesz, a ki megszabadítsa!


15 Elmegyek, visszatérek helyemre, mígnem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orczámat. Nyomorúságukban keresnek majd engem!


 
 
0 komment , kategória:  Hoseás/kispróféták/(Ószöv.)  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 62
  • e Hét: 1246
  • e Hónap: 4214
  • e Év: 44633
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.