Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Hungarizmus ...6.rész
  2011-04-23 20:30:32, szombat
 
 
Jászkunsági Imre:
Visszaemlékezés a Hungarizmus harminckét éves harcára VI. rész

A fegyvergyakorlatról hazatérve, lázas munkában találtuk a Nyilaskeresztes Párt helyi csoportját.

A szomszédos megye hozzánk közeleső járásának székhelyére politikai gyűlést hirdetett gr. S. M. országgyűlési képviselő, akiről köztudomású volt nemzeti és szociális beállítottsága. Erre a gyűlésre készültek felvonulni, teljes létszámmal, a kerékpáros csoportok. Felfogadták egész napra a tűzoltók fúvószenekarát és bérbevették R. J. fuvarosvállalkozó öt tonnát elbíró gumirádlis kocsiját Megrakták padokkal a zenészek részére, de mivel sok hely üresen maradt, elfogadták a nőtestvérek ajánlatát, akik szintén részt akartak venni a gyűlésen és velük töltötték meg a fennmaradd ülőhelyeket.

Jól esett látnunk, hogy hiába tizedelték meg a rendkívüli fegyvergyakorlatra való behívással a Mozgalom taglétszámát, az továbbra is megtartotta kezdeményező és végrehajtó készségét, sőt már a szomszédos megyékre is kiterjesztette hatósugarát a kerékpáros csoport vezetősége. Természetesen mi is, a katonaságtól most hazajöttek, rögtön nyakig merültünk az előkészületi munkákban. A zenekar tagjai közül többen párttagok voltak, de mi a nempárttagokat is elláttak zöld ingekkel, hogy az egyöntetűség teljes legyen. Az asszonyok és lányok szintén zöld blúzban s fekete szoknyában jöttek az elvonulásra. A kocsit körben feldíszítettük nyilaskeresztes zászlócskákkal s az elejére került a már régebben ünnepélyesen felszentelt, hatalmas méretű Árpádsávos zászló. Mellette kétoldalt egy-egy fiatal leánytestvérnő. Kipirult rózsás arcukkal, az ifjúság tüzét villogtató szemeikkel, olyan szépek voltak, mint az őrzőangyalok a szentképeken, Azok is voltak ők, valóban, a Hungarista Mozgalom őrzőangyalai, akik teaestek, előadások, értekezletek megrendezésében mindenkor kivették a részüket s feladataikat remekül végezték el.

Már gyülekezésünk ideje alatt akkora tömeg torlódott össze a párthelyiség környékén, mely az országút egy szakaszát képező főutcán volt, hogy a rendőrkapitányságnak külön rendőrosztagot kellett kivezényelnie a forgalom lebonyolítására. A zenekar hungarista tagjai úgynevezett ,,smirglizett nyilasok" voltak (később ezt a szót ,,csiszoltra" magyarosítottuk), akik a kocsin elhelyezkedve az egyik indulót a másik után játszották, odacsalva, a gyülekezet helyére a vasárnap otthon tartózkodó lakosság zömét. Az indulás előtti félórában még a pártszolgálatosoknak is be kellett avatkozniuk a rend fenntartásába, s még az ő segítségükkel is csak nehezen lehetett kordában tartani az úttest két oldalán összegyűlt sok-sok embert. De nehezen ugyan, végülis sikerült nékik az, amit a rendőrök nem értek el. S mindezt szép szóval, udvariasan, előzékenyen intézték el, hogy ne keltsenek neheztelést, haragot ellenünk.

Végre elérkezett a várvavárt indulási pillanat.

Elöl haladt a nyilaskeresztes zászlócskákkal koszorúzott kocsi, rajta a mozgalmi zászló, a nőtestvérek és a zenekar. A zenészek katonanótákat játszottak hangszereiken s a testvérnők azonnal énekelni kezdtek.

Utánuk vonultak a hosszan elnyúló, zöldinges. hungarista kerékpáros osztagok, szakaszokra tagolódva és az indulás után a nótázást rögtön átvéve.

Amerre csak dalolva elhaladtunk, ömlött ki a nép az utcára, mint a megduzzadt folyó gátját tépő vize. Lengették a kalapokat, kendőket, így adták tudtunkra együttérzésüket a Hungarista Mozgalom iránt, melynek tagjai bátran kiállnak a hatalom kérlelhetetlen szigora, megsemmisítésünkre törekvő üldözései ellen. Lelkesedéstől kipirult arcú, csillogó szemű tömeg üdvözölt minden oldalról bennünket, ahogy víg nótázással elhaladtunk mellettük. A mi keblünk is domborodott, dagadt a büszkeségtől, mert éreztük, hogy sikerült közelebb jutni a kitűzött célhoz; egy új magyar lelkitípust szerveztünk, neveltünk, alakítottunk ki. Íme: a tovagördülő kerékpárosok között a paraszttól kezdve, a munkáson keresztül az intellektuelig --- fajtánk, népünk minden rétege képviselve van. Nemzettudatosan, becsületesen, a maga erejében bízva, fegyelmezett engedelmességgel harcolva, bátran dolgozik, önállóan kezdeményez és kezdeményezéseit hittel, kitartóan végre is hajtja mind.

Csupa fiatal, életerős, katonaviselt, ezer és ezer életmegpróbáltatásban, sorscsapásokban megedzett, inas, szíjas, izmos, tettre kész ember. Méltán nevezhetjük őket nemzetünk elejének, mert áldozataikat önzetlenül vállalják. Munkájukban a jövőbe vetett hit vezeti őket, harcaik célja a Magyar Birodalom, az ezeréves határokkal, további eredménye pedig az újjászületett, megszervezett, hivatástudattal rendelkező magyar nemzet lesz. Mennyi ármánnyal, mocskos gyanúsítással, erőt elvenni akaró gúnnyal, hitet rendítő üldöztetéssel, öntudatot elhomályosító rágalommal kellett megküzdeniük, amíg idáig jutottunk! Azt csak mi tudjuk, akik ezt a harcot velük rendületlenül végigcsináltuk, és a magyarok Istene.

Ilyen és hasonló gondolatok cikáztak végig az agyamon a nótaszünetekben, amint végigtekintettem a dombra fel, majd lefelé kanyargó zöldinges hungarista kerékpárosokon s szívemet boldog öröm késztette hevesebb dobogásra, hiszen nem kis részem volt nékem is benne, hogy ez így történt és így folytatódik a mai dicsőséges nappal.

A félelemre pedig semmi oka nem volt senkinek, még a zsidóknak és az őket féltőknek sem, mert mi nem zsidógyűlöletet csöpögtettünk Mozgalmunk harcosainak szívébe, hanem a zsidómentesség elvét. Eltávolítani akartunk minden zsidót, nem pedig kiirtani őket! Szálasi kifejezetten hangsúlyozta egyik beszédében, hogy ,,luxusvonaton fogjuk elszállítani őket". Amikor egyik-másik pénzügyi szakember aggodalmát fejezte ki emiatt, meg hogy összeroppant bennünket a zsidó kapitalista világhatalom, továbbá, hogy a kitelepítendő zsidók milliókat csempésznének külföldre, s ezáltal megrendítenék Magyarország államháztartását, --- Szálasi megnyugtatta ezeket az aggodalmaskodó szakembereket. Kilophatják a zsidók tőkéinket milliószámra, megkontreminálhatják pénznemünket a külföldi valutapiacokon, mégsem tehetnek tönkre bennünket, mert a gyárakat, üzemeket, bányákat nem lehet a határon átlopni. Magyar földünk dús áldása, a magyar nap éltető sugarai, a magyar lángelme alkotó nagysága, a magyar nép termelőképessége és akarata, cselekvéseinek átgondolt bátorsága és emelkedett erkölcsisége: mind, mind gyönyörű, kipusztíthatatlan, elidegeníthetetlen és elvihetetlen tőke, ami itthon marad. Elképzelhetetlen, hogy tízmillió magyar lerongyolódjék, éhen haljon, vagy elpusztuljon csak azért, mert a zsidókérdést zsidómentességgel meg merte oldani. Ha nemzetünk csak azért pusztulna el, mert a zsidó tőke pár milliót kicsempészett az országból, akkor sorsunkat meg is érdemelnénk, mert ezzel bebizonyítanánk, hogy haszontalanok, élhetetlenek és életképtelenek vagyunk.

Mi nem akartuk sem a Dob utcát, sem a Király utcát zsidó koponyákkal kikövezni, mint ahogyan ők hirdették a második világháború vége felé, hogy ,,magyar koponyákkal rakják ki az Andrássy-utat", amit meg is tehettek volna, az általuk kiirtott, ártatlan magyarok koponyáiból futná.

Ma sem a "szemet szemért, fogat fogért" elvet, ezt a vérengző, bosszúálló, szadista, zsidóelvet valljuk. Mi, a krisztusi ige szerint élő magyarok, békés eszközökkel, vérontás nélkül akartuk és akarjuk mentesíteni Magyarországot a zsidóságtól. De menniök kell országunkból, amelyben csak zsákmányt biztosító vadászterületet láttak és látnak, melyet csak kiszipolyozni tudtak, de érte semmi néven nevezendő áldozatot történelmünk egész folyamán nem hoztak!

A város lakói a nagy csintadrasszára, hangos nótaszóra utunk végén is az utcára csődült. Gyermekek egész hadserege kísért bennünket, kétoldalt a járdákon futva, egészen a gyűlés színhelyeként hirdetett főtérig, --- ahol legnagyobb meglepetésünkre csak nyolc-tíz embert találtunk gr. S. M. országgyűlési képviselő társaságában, hátuk mögött majdnem ugyanannyi csendőrrel. A fegyelmezett rendben érkező kerékpáros hungaristák óriási meglepetést váltott ki ebben a két csoportban. Meglepetésükben némán nézték végig, ahogyan az első szakasz zöldinges hungaristái tőlük nyolc méternyire, ,,állj!" vezényszóra megállt, ,,kerékpárról" vezényszóra jobb- és baloldalra leszállt s a ,,kerékpárokat összetámasztani" vezényszót végrehajtva a vezénylő testvér felé fordulva vigyázzállásban várta a ,,pihenj" vezényszót, majd, annak elhangzása után, a további parancsot. A második, harmadik, s a többi szakaszoknál, beérkezésük sorrendjében, ugyanúgy történt minden, mint az elsőnél. Szakaszonként négy-négy méteres térközt hagyva, teljesen betöltöttük a teret, szemben a hallgatagon álló, csodálkozva várakozó kis csoporttal. A kocsi a mozgalmi zászlóval, nőtestvérekkel, zenekarral az első szakasz élénél állt. A zászlót a testvérnőkkel körülvéve az arcvonal közepe előtt helyeztük el. Közben megbeszéltük, hogy hatan megyünk jelentkezni, de csak G. R. testvér fog jelenteni, aki hatalmas, robusztus, impozáns termetű és ősbölényi erejű férfi volt (noha a kommunista rendőrség karmai között, a letartóztatása utáni harmadik napon, ,,szívbajban" halt később meg). A ,,vigyázz" vezényszó után felszóltam a kocsin maradt zenekar vezetőjének: ,,H. L, testvérem, kérem eljátszani a himnuszt". Az első hangokra meghajolt a zászló és mint annyiszor már, most is többszáz torokból tört elő a hű fohász az egek Urához:

Isten álld meg a magyart...

A nemzeti imánk eléneklése utáni csendben hatan odaléptünk a még mindig némán álló gr. S-ék elé és feszes tisztelgés, ,,kitartás!" köszönés után, felzengett G. S. testvér hangja: ,,Képviselő testvér, jelentem, hogy a meghirdetett gyűlésre a ... megyei Nyilaskeresztes Párt --- Hungarista Mozgalom kerékpáros csoportjával megérkeztünk!"

Gr. S. M. országgyűlési képviselő odalépett hozzánk, kezet fogott velünk, azután megállt elöltünk és halkan mondta: ,,köszönöm a testvéreknek, hogy megtették ezt a hosszú és fáradtságos utat, azonban a gyűlést, megkezdése előtt két órával, a kormányzó párt hatalmaskodó urai letiltották". Rámutatott a háta mögött álld csendőrökre: ,,Mindjárt gondoskodtak arról is, hogy még csak ne is gyülekezzen az érdeklődők tömege".
 
 
0 komment , kategória:  Hungarizmus ...6.rész  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 138
  • e Hét: 1691
  • e Hónap: 13234
  • e Év: 378724
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.