Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
1Korintusz 11-16-ig terjedő befejező fejezetei
  2016-09-14 03:28:28, szerda
 
  11. fejezet

1Legyetek az utánzóimmá, mint ahogy én is utánzója vagyok Krisztusnak.2Megdicsérlek pedig titeket, mert mindenben elmétekben tartotok engem, és erősen ragaszkodtok a hagyományokhoz, úgy, ahogy továbbadtam nektek őket.3De akarom, hogy tudjátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje pedig a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten.4Minden férfi, aki úgy imádkozik vagy prófétál, hogy visel valamit a fején, megszégyeníti a fejét;5minden asszony pedig, aki fedetlen fővel imádkozik vagy prófétál, megszégyeníti a fejét, mert egy és ugyanaz, mintha leborotvált fejű asszony lenne.6Mert ha az asszony nem fedi be magát, nyiratkozzék is meg; de ha gyalázatos dolog asszonynak megnyiratkozni vagy megborotválkozni, akkor fedje be magát.7Mert a férfinak nem kell befednie a fejét, mivel ő Isten képmása és dicsősége; de az asszony a férfi dicsősége.8Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból;9s mi több, nem a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért.10Ezért kell az asszonynak hatalmi jelet viselnie a fején az angyalok miatt.11Ezenkívül az Úrban nincsen sem asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül.12Mert ahogy az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által, de minden az Istenből van.13Ítéljétek meg magatok:illik-e asszonynak befedetlenül imádkozni az Istenhez?14Maga a természet is nem azt tanítja nektek, hogy ha a férfinak hosszú haja van, gyalázat az neki,15de ha az asszonynak van hosszú haja, dicsőség az neki?Mert fejdísz helyett adatott neki a haja.16Ha azonban valaki valamely más szokás mellett akar érvelni:nincsen nekünk más, és az Isten gyülekezeteinek sincs.17De ezeket az utasításokat adva, nem dicsérlek meg titeket, mivel nem a jobbért, hanem a rosszabbért van, hogy összejöttök.18Mert először is, hallom, hogy amikor összegyűltök a gyülekezetben, meghasonlások vannak köztetek, és ezt bizonyos mértékig el is hiszem.19Mert szektáknak is kell lenniük köztetek, hogy nyilvánvalóvá legyen, kik a helyeselt személyek köztetek.20Amikor tehát összegyűltök egy helyre, nem lehet az Úr vacsoráját enni.21Mert amikor eszitek, előbb mindenki a maga vacsoráját fogyasztja el, úgyhogy az egyik éhes, a másik pedig mámoros.22De hiszen van nektek házatok az evésre meg az ivásra, nem?Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek semmijük sincs?Mit mondjak nektek?Dicsérjelek meg titeket?Ebben nem dicsérlek meg.23Mert én az Úrtól kaptam, amit tovább is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen át is adták, vett egy kenyeret,24és miután hálát adott, megtörte, és ezt mondta:,,Ez jelenti a testemet, amely értetek van.Ezentúl ezt cselekedjétek a rólam való megemlékezésül."25Hasonlóképpen tett a pohárral is, miután megvacsorázott, ezt mondva:,,Ez a pohár jelenti a véremen alapuló új szövetséget. Ezentúl ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok, a rólam való megemlékezésül."26Mert valahányszor eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, mindegyre az Úr halálát hirdetitek, míg meg nem érkezik.27Következésképpen, aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr poharát, vétkes lesz az Úr testét és vérét illetően.28Az ember először is tartson önvizsgálatot, hogy alkalmas-e rá, és úgy egyen a kenyérből és igyon a pohárból.29Mert aki eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik önmaga ellen, ha nem látja tisztán a testet.30Ezért van, hogy sokan közületek gyöngék és betegesek, és jó néhányan halálalvásban vannak.31De ha tisztán látnánk, hogy mik vagyunk mi magunk, nem esnénk ítélet alá.32Amikor azonban ítéltetünk, Jehova fegyelmez minket, hogy el ne ítéltessünk a világgal együtt.33Következésképpen, testvéreim, amikor összegyűltök, hogy egyétek azt, várjátok meg egymást.34Ha valaki éhes, otthon egyen, hogy ne ítéletre gyűljetek össze.A többi dolgot pedig elrendezem, mikor odaérkezem.

12. fejezet

1A szellemi ajándékokra nézve pedig, testvérek, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek.2Tudjátok, hogy amikor nemzetekből valók voltatok, úgy vezettek el titeket azokhoz a néma bálványokhoz, ahogy éppen vezettek.3Szeretném tehát tudtotokra adni:Isten szelleme által szólva senki sem mondja, hogy,,Jézus átkozott!";és senki sem mondhatja, hogy,,Jézus Úr!",csakis szent szellem által.4Az ajándékoknak pedig különböző fajtái vannak, de ugyanaz a szellem;5és különböző fajtái vannak a szolgálatoknak, mégis ugyanaz az Úr;6és különböző fajtái vannak a munkálkodásoknak, mégis ugyanaz az Isten viszi véghez valamennyi munkálkodást mindenkiben.7De a szellem megnyilvánulása kinek-kinek hasznos célra adatik.8Az egyiknek például bölcsesség beszéde adatik a szellem által, a másiknak ismeret beszéde ugyanazon szellem szerint,9másvalakinek hit ugyanazon szellem által, másvalakinek gyógyítások ajándékai az által az egy szellem által,10megint másnak hatalmas cselekedetek munkálkodásai, másvalakinek prófétálás, másvalakinek ihletett kijelentések tisztán látása, másvalakinek különböző nyelvek, másvalakinek pedig nyelvek értelmezése.11De mindezeket a munkálkodásokat egy és ugyanaz a szellem viszi véghez, úgy osztva részt külön-külön mindenkinek, ahogy akarja.12Mert mint ahogy a test egy, de sok tagja van, és e test valamennyi tagja, noha sokan vannak, egy test, úgy a Krisztus is.13Mert bizony egy szellem által mindnyájan egy testté keresztelkedtünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg.14Mert a test valójában nem egy tag, hanem sok.15Ha a láb azt mondaná:,,Mivelhogy nem vagyok kéz, nem vagyok része a testnek",ettől még nem lesz nem része a testnek.16És ha a fül azt mondaná:,,Mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok része a testnek",ettől még nem lesz nem része a testnek.17Ha az egész test szem volna, hol lenne a hallóérzék?Ha teljes egészében hallás volna, hol lenne a szaglás?18Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben, mindegyiküket, ahogy kedvére volt.19Ha mindnyájan egy tag volnának, hol lenne a test?20Most azonban ők sok tag, mégis egy test.21Nem mondhatja a szem a kéznek:,,Nincs rád szükségem";vagy a fej sem mondhatja a lábaknak:,,Nincs rátok szükségem."22Hanem sokkal inkább az a helyzet, hogy a test gyöngébbnek látszó tagjai szükségesek,23és a testnek azokat a részeit, amelyeket kevésbé tiszteletreméltónak gondolunk, bőségesebb tisztelettel vesszük körül, és így az ékesség nélküli részeinknek annál bőségesebb az ékességük,24míg ékes részeinknek semmire sincs szükségük.Az Isten mindamellett úgy szerkesztette egybe a testet, hogy a hiányt szenvedő résznek bőségesebb tisztességet adott,25hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem egyformán törődjenek egymással a tagjai.26És ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved az összes többi tag is, vagy ha dicsőséget kap egy tag, vele együtt örvendezik az összes többi tag is.27Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyénenként annak tagjai.28És az Isten elhelyezte a különböző tagokat a gyülekezetben:először apostolokat, másodszor prófétákat, harmadszor tanítókat, azután hatalmas cselekedeteket, azután gyógyítások ajándékait, segítségnyújtó szolgálatokat, irányítási képességeket, különböző nyelveket.29Talán mindenki apostol?Talán mindenki próféta?Talán mindenki tanító?Talán mindenki hatalmas cselekedeteket visz véghez?30Talán mindenki gyógyítások ajándékait kapta?Talán mindenki nyelveken szól?Talán mindenki fordító?31Buzgón keressétek pedig a nagyobb ajándékokat.És még mutatok nektek egy kimagasló utat.

13. fejezet

1Ha emberek és angyalok nyelvein szólok, de szeretet nincs bennem, kongó ércdarabbá vagy csattogó cintányérrá lettem.2És ha megvan nálam a prófétálás ajándéka, és járatos vagyok az összes szent titokban és minden ismeretben, és ha minden hitem megvan ahhoz, hogy hegyeket helyezzek át, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok.3És ha mindenemet odaadom mások táplálására, és ha testemet átadom, hogy dicsekedhessek, de szeretet nincs bennem, semmi, de semmi hasznom nincs nekem.4Aszeretet hosszútűrő és kedves.A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel,5nem viselkedik illetlenül, nem keresi a maga érdekeit, nem válik ingerültté. Nem tartja számon a sérelmet.6Nem örvendezik az igazságtalanságnak, hanem együtt örvendezik az igazsággal.7Mindent elvisel, mindent elhisz, mindent remél, mindent kitartással tűr.8A szeretet soha nem vall kudarcot.De legyenek akár prófétálás ajándékai, el lesznek távolítva;legyenek akár nyelvek, meg fognak szűnni;legyen akár ismeret, el lesz távolítva.9Mert részleges ismeretünk van, és részlegesen prófétálunk;10de amikor megérkezik, ami teljes, el lesz távolítva, ami részleges.11Amikor kisgyermek voltam, úgy beszéltem, mint egy kisgyermek, úgy gondolkodtam, mint egy kisgyermek, úgy okoskodtam, mint egy kisgyermek;de most, hogy férfi lettem, elhagytam a kisgyermek jellemvonásait.12Jelenleg ugyanis homályos körvonalakban látunk egy fémtükör által, de akkor majd szemtől szemben.Jelenleg részleges ismeretem van, de akkor majd pontos ismeretem lesz, mint ahogy engem is pontosan ismernek.13Most azonban megmarad a hit, a reménység, a szeretet, ez a három;de ezek közül a legnagyobb a szeretet.


Link

14. fejezet

1Törekedjetek a szeretetre, de azért buzgón keressétek a szellemi ajándékokat, még inkább pedig azt, hogy prófétáljatok.2Mert aki más nyelven szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez, mert senki sem figyel, hanem szent titkokat szól ő a szellem által.3Aki azonban prófétál, az embereket épít, bátorít és vigasztal beszédével.4Aki más nyelven szól, önmagát építi, aki ellenben prófétál, a gyülekezetet építi.5Szeretném én, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de jobbnak vélem, ha prófétáltok. Igen, nagyobb az, aki prófétál, mint aki nyelveken szól, hacsak nem fordít is, hogy a gyülekezet épüljön.6Ha pedig most, testvérek, elmennék, és nyelveken szólnék hozzátok, mi jót tennék veletek, ha nem szólnék hozzátok vagy kinyilatkoztatással, vagy ismerettel, vagy próféciával, vagy tanítással?7Az élettelen dolgok is adnak ki hangot, legyen szó akár fuvoláról, akár hárfáról;ha nem ad ki különböző magasságú hangokat, honnan fogják tudni, mit játszanak a fuvolán vagy a hárfán?8Mert bizony, ha a trombita bizonytalan hívójelet hallat, ki fog csatára készülődni?9Ugyanígy ti is, ha nyelvetekkel nem szóltok könnyen érthető beszédet, honnan fogják tudni, mi hangzik el?Hiszen a levegőbe fogtok beszélni.10Olyan sokfajta beszédhang lehet a világon, és egy sincs, amelynek ne lenne jelentése.11Ha tehát nem értem a beszéd értelmét, idegen leszek annak, aki beszél, és a beszélő is idegen lesz nekem.12Így ti magatok is, mivel buzgón kívánjátok a szellem ajándékait, igyekezzetek a gyülekezet épülésére bővelkedni azokban.13Aki tehát más nyelven szól, imádkozzon, hogy fordítani is tudjon.14Mert ha más nyelven imádkozom, a szellem nekem adott ajándéka az, ami imádkozik, az értelmem pedig gyümölcstelen.15Mi tehát a teendő?Imádkozni fogok a szellem ajándékával, de imádkozom az értelmemmel is.Dicséretet fogok énekelni a szellem ajándékával, de dicséretet énekelek az értelmemmel is.16Különben, ha dicséretet ajánlasz fel a szellem valamely ajándékával, hogyan fog az átlagember helyét elfoglaló személy,,áment"mondani a hálaadásodra, mikor nem is tudja, mit mondasz?17Igaz, te jól adsz hálát, de a másik nem épül.18Hálát adok az Istennek, hogy több nyelven szólok, mint ti mindnyájan.19A gyülekezetben mindamellett inkább szólnék öt szót az értelmemmel, hogy oktathassak is másokat szóban, semmint tízezer szót más nyelven.20Testvérek, ne legyetek kisgyermekek a felfogóképességben, hanem a rosszaságra nézve legyetek kisgyermekek;a felfogóképességben azonban felnőtté legyetek.21A Törvényben meg van írva:,,Idegen ország fiainak nyelvével és idegenek ajkával fogok szólni e néphez, és még akkor sem fognak hallgatni rám - ezt mondja Jehova."22A nyelvek következésképpen jelül vannak, de nem a hívőknek, hanem a nem hívőknek, míg a prófétálás nem a nem hívők, hanem a hívők számára van.23Ha tehát az egész gyülekezet összegyűlik egy helyre, és mindnyájan nyelveken szólnak, és bejönnek átlagemberek vagy nem hívők, vajon nem azt fogják mondani, hogy őrültek vagytok?24De ha mindannyian prófétáltok, és bejön egy nem hívő vagy egy átlagember, azt mindnyájan megfeddik, mindenki gondosan megvizsgálja;25szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borul, és imádja az Istent, és kijelenti:,,Valóban köztetek van az Isten."26Mi tehát a teendő, testvérek?Amikor összegyűltök, az egyiknek zsoltára van, a másiknak tanítása, másvalakinek kinyilatkoztatása, másvalakinek nyelve, megint másnak értelmezése. Minden épülésre történjék.27Ha pedig valaki más nyelven szól, ez kettőre vagy legfeljebb háromra korlátozódjon, és felváltva;valaki pedig fordítson.28Ha azonban nem lenne fordító, akkor hallgasson a gyülekezetben, és önmagához szóljon, és az Istenhez.29Próféta továbbá kettő vagy három beszéljen, a többiek pedig derítsék ki a jelentést.30De ha egy másiknak, mialatt ott ül, kinyilatkoztatása van, az első hallgasson.31Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon.32És a prófétáknak ellenőrzés alatt kell tartaniuk az ajándékokat, amelyeket a szellem a prófétáknak adott.33Az Isten ugyanis nem a zűrzavar Istene, hanem a békéé.Miként a szentek összes gyülekezetében,34az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy szóljanak, hanem legyenek alárendeltségben, ahogy a Törvény is mondja.35Ha aztán tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon a férjüket, mert gyalázatos dolog asszonynak szólnia a gyülekezetben.36Micsoda?!Talán tőletek indult ki az Isten szava, vagy csak hozzátok jutott el?37Ha valaki azt gondolja, hogy próféta, vagy hogy megajándékozták a szellemmel, ismerje el, amit írok nektek, mivel az az Úr parancsolata.38Ha pedig valaki tudatlan, tudatlan is marad.39Következésképpen, testvéreim, buzgón keressétek a prófétálást, de azért a nyelveken szólást se tiltsátok.40Csak minden illendően és elrendezés szerint történjék.

15. fejezet

1Most pedig emlékeztetlek benneteket, testvérek, a jó hírre, amelyet hirdettem nektek, amelyet el is fogadtatok, amelyben álltok is,2amely által megmentésben is részesültök azzal a beszéddel, amellyel hirdettem nektek a jó hírt, ha erősen ragaszkodtok hozzá, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.3Mert azt adtam tovább nektek az első dolgok között, amit én is kaptam, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint,4és hogy eltemették, igen, hogy feltámadt a harmadik napon az Írások szerint,5és hogy megjelent Kéfásnak, aztán a tizenkettőnek.6Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben mindmostanáig megmaradtak, de némelyek halálalvásba merültek.7Azután megjelent Jakabnak, aztán az összes apostolnak;8mindenki közül utolsónak pedig, mint egy koraszülöttnek, megjelent nekem is.9Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, és nem vagyok méltó arra, hogy apostolnak nevezzenek, mivel üldöztem az Isten gyülekezetét.10De Isten ki nem érdemelt kedvessége által vagyok az, ami vagyok. És az ő ki nem érdemelt kedvessége, mely felém irányult, nem bizonyult hiábavalónak, hanem mindnyájuknál többet fáradoztam, de nem én, hanem az Isten ki nem érdemelt kedvessége, amely velem van.11Mindamellett akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így hittetek.12Ha pedig Krisztusról azt prédikálják, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan van az, hogy némelyek köztetek azt mondják, nincs feltámadásuk a halottaknak?13Ha csakugyan nincs feltámadásuk a halottaknak, akkor Krisztus sem támadt fel.14Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor bizony hiábavaló a prédikálásunk, és hiábavaló a hitünk.15Sőt, az Isten hamis tanúinak is találtatunk, mert az Isten ellen tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit nem is támasztott fel, ha valóban nem támadnak fel a halottak.16Mert ha a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel.17Továbbá, ha Krisztus nem támadt fel, hasztalan a ti hitetek;még bűneitekben vagytok.18Valójában azok is elvesztek, akik Krisztussal egységben merültek halálalvásba.19Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, mi vagyunk a legszánalomraméltóbbak minden ember között.20Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, ő, aki zsengéje azoknak, akik halálalvásba merültek.21Mivel ugyanis ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is.22Mert ahogy Ádámban mindenki meghal, úgy a Krisztusban is mindenki meg fog elevenedni.23De ki-ki a maga rendjében:Krisztus a zsenge, ezt követően azok, akik a Krisztuséi, a jelenléte idején.24Azután a vég, amikor átadja a királyságot Istenének és Atyjának, miután semmivé tett minden kormányzatot és minden hatalmat és erőt.25Mert addig kell királyként uralkodnia, míg lába alá nem vet minden ellenséget az Isten.26Mint utolsó ellenség semmisül meg a halál.27Mert az Isten,,mindent a lába alá vetett"De amikor azt mondja, hogy minden alá lett vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki mindent alávetett.28Mikor pedig minden alávettetett neki, akkor maga a Fiú is aláveti magát Annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenkinek.29Különben mit tesznek majd azok, akik abból a célból keresztelkednek meg, hogy halottak legyenek?Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, ők miért is keresztelkednek meg abból a célból, hogy ilyenek legyenek?30Miért vagyunk mi is veszedelemben minden órában?31Naponta szembenézek a halállal. Ugyanolyan biztos ez, mint az, hogy ujjongok miattatok, testvérek, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.32Ha emberek módján harcoltam vadállatokkal Efézusban, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel,,,együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk".33Ne vezessenek félre titeket.Rossz társaságok megrontanak hasznos szokásokat.34Ébredjetek józanságra igazságos módon, és ne gyakoroljatok bűnt, mert némelyeknek nincsen ismeretük Istenről. Azért szólok, hogy szégyenkezésre indítsalak benneteket.35Ha valaki mégis azt mondja:,,Hogyan támadnak fel a halottak?Igen, miféle testtel jönnek elő?"36Te esztelen!Amit elvetsz, nem elevenedik meg, csak ha előbb elhal;37ami pedig azt illeti, amit elvetsz:nem azt a testet veted el, amely majd kifejlődik, hanem puszta szemet, lehet az búzáé vagy bármi egyébé;38az Isten pedig testet ad annak, úgy, ahogy kedvére van, és minden egyes magnak a maga testét.39Nem minden test ugyanaz a test, hanem más az embereké, és más a jószág teste, más a madarak teste, és más a halaké.40És vannak égi testek, meg földi testek;de másmilyen az égi testek dicsősége, és másmilyen a földi testeké.41Másmilyen a nap dicsősége, más a hold dicsősége, és más a csillagok dicsősége;csillag a csillagtól is különbözik dicsőségben.42Így van a halottak feltámadása is. Romlottságban vetik el, romlatlanságban támad fel.43Gyalázatban vetik el, dicsőségben támad fel. Gyöngeségben vetik el, erőben támad fel.44Fizikai testet vetnek el, szellemi test támad fel. Ha van fizikai test, van szellemi is.45Így is van megírva:,,Az első ember, Ádám, élő lélekké lett."Az utolsó Ádám életadó szellemmé lett.46De nem a szellemi az első, hanem a fizikai, azután a szellemi.47Az első ember a földből való, és porból alkották;a második ember az égből való.48Amilyen a porból alkotott, olyanok a porból alkotottak is;és amilyen az égi, olyanok az égiek is.49És ahogy viseltük a porból alkotottnak képmását,úgy viselni fogjuk az éginek képmását is.50Azt mondom azonban, testvérek, hogy test és vér nem örökölheti Isten királyságát, sem romlottság nem örököl romlatlanságot.51Íme! Szent titkot mondok el nektek:nem mind fogunk halálalvásba merülni, de mind át fogunk változni,52egy pillanat alatt, egy szempillantás alatt, az utolsó trombita idején. Mert a trombita szólni fog, és a halottak feltámadnak romolhatatlanul, és mi átváltozunk.53Mert ennek, ami romlandó, romlatlanságot kell felöltenie, és ennek, ami halandó, halhatatlanságot kell felöltenie.54Mikor pedig e romlandó romlatlanságot ölt fel, és e halandó halhatatlanságot ölt fel, akkor meglesz az a beszéd, amely meg van írva:,,Elnyeletett a halál örökre."55,,Halál, hol a te győzelmed?Halál, hol a te fullánkod?"56A halált okozó fullánk a bűn, a bűn ereje pedig a Törvény.57De hála az Istennek, mert ő megadja nekünk a győzelmet Jézus Krisztus, a mi Urunk által!58Következésképpen, szeretett testvéreim, legyetek rendíthetetlenné, tántoríthatatlanná, és mindig bőven legyen tennivalótok az Úr munkájában, tudva azt, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

16. fejezet

1Ami pedig a szentek számára való gyűjtést illeti, ti is úgy tegyetek, ahogy utasításokat adtam Galácia gyülekezeteinek.2Minden hét első napján mindegyikőtök tegyen el valamit tartalékba a maga házánál, ahogy módjában áll, hogy ne akkor legyenek gyűjtések, amikor megérkezem.3Mikor pedig odaérkezem, bárkiket helyeseltek is levelek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék kedves ajándékotokat Jeruzsálembe.4Ha azonban helyénvaló lesz, hogy én is odamenjek, velem együtt fognak odajönni.5Hozzátok pedig akkor megyek el, ha átmentem Makedónián, mert Makedónián átmegyek;6és talán ott maradok nálatok, vagy még a telet is nálatok töltöm, hogy elkísérjetek egy darabon, bárhová menjek is.7Mert nem akarlak benneteket most, csak átutazásom közben látni, mivel remélem, nálatok maradok egy ideig, ha Jehova engedi.8Pünkösd ünnepéig azonban Efézusban maradok;9mert nagy, tevékenységre nyíló ajtó tárult fel előttem, de sok az ellenszegülő.10Ha azonban Timóteusz megérkezik, ügyeljetek arra, hogy félelem nélkül legyen köztetek, mert Jehova munkáját végzi, ahogy én is.11Senki se nézze le tehát őt. Kísérjétek el egy darabon békében, hogy eljusson hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt.12Ami pedig Apollós testvérünket illeti, nagyon kérleltem, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel, ám most semmiképpen sem akart elmenni, de majd elmegy, amikor alkalma nyílik rá.13Maradjatok ébren, álljatok szilárdan a hitben, viselkedjetek férfi módra, erősödjetek meg.14Minden dolgotok szeretettel történjék.15Buzdítalak pedig titeket, testvérek:Tudjátok, hogy Sztefanász háznépe Akhája zsengéje, és hogy ők a szentek szolgálatára szánták magukat.16Ti is vessétek alá magatokat az ilyeneknek, és mindenkinek, aki együttműködik és fáradozik.17Örvendezek pedig Sztefanász, Fortunátusz és Akhaikusz jelenlétének, mivel pótolták azt, hogy ti nem vagytok itt.18Mert felüdítették az én szellememet, és a tiéteket is.Ismerjétek tehát el az ilyen embereket.19Üdvözletüket küldik nektek Ázsia gyülekezetei.Szívből üdvözöl titeket az Úrban Akvila és Priszka a házukban levő gyülekezettel együtt.20Üdvözöl benneteket az összes testvér. Üdvözöljétek egymást szent csókkal.21Íme, az üdvözletem, Pálé, saját kezűleg.22Ha valaki nem vonzódik az Úrhoz, átkozott legyen!Ó, Urunk, jöjj!23Az Úr Jézus ki nem érdemelt kedvessége legyen veletek!24Legyen a szeretetem mindnyájatokkal Krisztus Jézussal egységben!


 
 
0 komment , kategória:  1Korintusz/ Újszövetség  
1Korintusz 6-10-ig terjedő fejezetei
  2016-09-14 02:55:10, szerda
 
  6. fejezet

1Mer-e bármelyikőtök is, akinek valami ügye van a másikkal, igazságtalanok előtt pereskedni, és nem a szentek előtt?2Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világot fogják ítélni?És ha a világot fogjátok ítélni, alkalmatlanok vagytok arra, hogy egészen mellékes dolgokban törvénykezzetek?3Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni?Hát akkor ennek az életnek a dolgait miért ne?4Ha tehát van valami törvénykeznivalótok ennek az életnek a dolgaiban, azokat teszitek meg bíráknak, akiket lenéznek a gyülekezetben?5Azért szólok, hogy szégyenkezésre indítsalak benneteket.Igaz-e, hogy egy bölcs sincs köztetek, aki képes volna ítéletet tenni a testvérei között,6hanem testvér a testvérrel pereskedik, ráadásul nem hívők előtt?!7Hát bizony teljességgel vereséget jelent nektek, hogy pereitek vannak egymással. Miért nem hagyjátok inkább, hogy vétsenek ellenetek?Miért nem hagyjátok inkább, hogy csalást kövessenek el veletek szemben?8Ellenkezőleg, ti vétetek és követtek el csalást, méghozzá a testvéreitekkel szemben.9 Micsoda?!Nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem fogják örökölni Isten királyságát?Ne vezessenek félre titeket.Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem természetellenes célokra tartott férfiak, sem férfiakkal háló férfiak,10sem tolvajok, sem kapzsik, sem részegesek, sem szidalmazók, sem zsarolók nem fogják örökölni Isten királyságát.11Pedig ilyenek voltak némelyek közületek. De tisztára mostak, de megszenteltek, de igazságossá nyilvánítottak benneteket Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében, és a mi Istenünk szellemével.12Mindent szabad nekem, de nem minden hasznos. Mindent szabad nekem, de nem fogom hagyni, hogy bármi is hatalma alá vonjon.13Az eledelek a hasért vannak, a has pedig az eledelekért;de az Isten ezt is, és amazokat is semmivé fogja tenni.A test pedig nem a paráznaságért van, hanem az Úrért;és az Úr a testért van.14Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, és minket is feltámaszt majd a halálból a hatalma által.15Nem tudjátok, hogy a testeitek Krisztus tagjai?Elvegyem hát a Krisztus tagjait, és egy szajha tagjaivá tegyem őket?Sose legyen úgy!16Micsoda?!Nem tudjátok, hogy aki szajhával tart, az egy test vele?Mert ahogy mondja,,,a kettő egy test lesz".17Aki ellenben az Úrral tart, egy szellem ővele.18Meneküljetek a paráznaságtól. Minden egyéb bűn, amelyet az ember elkövethet, a testén kívül van, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik.19Micsoda?!Nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek levő szent szellem temploma, amely Istentől van nektek?És nem is a magatokéi vagytok,20mert áron vettek meg titeket.Dicsőítsétek hát az Istent a testetekben.

7. fejezet
1Azokra vonatkozóan pedig, amikről írtatok:jó az embernek asszonyt nem érinteni;2ámde a paráznaság elterjedtsége miatt mindenkinek legyen meg a maga felesége, és minden asszonynak legyen meg a maga férje.3A férj adja meg a feleségének, ami megilleti őt, de hasonlóképpen a feleség is a férjének.4A feleség nem gyakorol hatalmat a saját teste fölött, hanem a férje;hasonlóképpen a férj sem gyakorol hatalmat a saját teste fölött, hanem a felesége.5Ne fosszátok meg egymást attól, csak kölcsönös megegyezésből egy meghatározott időre;hogy időt szentelhessetek az imának, és ismét egymáshoz térhessetek, hogy ne kísértsen benneteket folyton Sátán az önfegyelmetek hiánya miatt.6Ezt azonban engedményképpen mondom, nem parancsként.7Szeretném pedig, ha minden ember úgy lenne, ahogy én magam vagyok. No de mindenkinek megvan a maga ajándéka Istentől:az egyiknek így, a másiknak úgy.8Azoknak pedig, akiknek nincsen házastársuk, és az özvegyeknek azt mondom, hogy jó nekik, ha úgy maradnak, ahogy én is vagyok.9De ha nincs önuralmuk, kössenek házasságot, mert jobb házasságot kötni, mint szenvedélytől lángolni.10Azoknak, akiknek van házastársuk, utasítást adok, de nem én, hanem az Úr, hogy a feleség ne menjen el a férjétől;11de ha elmenne is, maradjon házasság nélkül, vagy pedig béküljön ki a férjével;és a férj ne hagyja el a feleségét.12A többieknek pedig azt mondom, igen, én, nem az Úr:ha valamelyik testvérnek nem hívő felesége van, de ez hajlandó vele lakni, ne hagyja el őt;13és az az asszony, akinek nem hívő férje van, de ez hajlandó vele lakni, ne hagyja el a férjét.14Mert meg van szentelve a nem hívő férj a felesége révén, és meg van szentelve a nem hívő feleség a testvér révén;máskülönben a gyermekeitek bizony tisztátalanok volnának, most pedig szentek.15Ha azonban a nem hívő fogja magát és elmegy, hadd menjen;a testvér vagy a testvérnő ilyen körülmények között nincsen szolgaságra vetve, hanem békére hívott benneteket az Isten.16Mert honnan tudod, te feleség, hogy nem fogod-e megmenteni a férjedet? Vagy honnan tudod, te férj, hogy nem fogod-e megmenteni a feleségedet?17Csak mindenki úgy járjon, ahogy részt adott neki Jehova, ahogy elhívta őt az Isten. És minden gyülekezetben így rendelkezem.18Körülmetélten hívatott el valaki?Ne legyen körülmetéletlenné. Körülmetéletlenségben hívatott el valaki?Ne metélkedjen körül.19A körülmetéltség nem jelent semmit,és a körülmetéletlenség sem jelent semmit,hanem Isten parancsolatainak a megtartása.20Ki milyen helyzetben hívatott el, abban maradjon.21Rabszolgaként hívattál el?Ne aggasszon;de ha szabaddá is lehetsz, akkor inkább ragadd meg az alkalmat.22Mert az Úrban mindenki, aki rabszolgaként hívatott el, az Úr felszabadítottja; hasonlóképpen, aki szabadként hívatott el, Krisztus rabszolgája.23Áron vettek meg titeket;ne legyetek többé emberek rabszolgái.24Ki milyen állapotban hívatott el, testvérek, abban maradjon az Istennel való kapcsolatában.25A szüzek felől pedig nincsen parancsom az Úrtól, de úgy közlöm véleményemet, mint aki iránt az Úr irgalmasságot tanúsított, hogy hű legyen.26Úgy gondolom tehát, hogy jó ez a jelenvaló szükséget tekintve, hogy jó az embernek úgy maradni, ahogy van.27Feleséghez vagy kötve?Ne keress tovább szabadulást. Fel vagy oldva a feleségtől?Ne keress tovább feleséget.28De még ha házasságot kötnél is, nem követnél el bűnt. És ha egy szűz személy házasságot kötne, nem követne el bűnt az ilyen. Akik azonban így tesznek, azoknak nyomorúságuk lesz a testükben. Én pedig kíméllek benneteket.29Ezenfelül ezt mondom, testvérek:a hátralevő idő rövidre van szabva.Ezentúl, akiknek van feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna,30és úgyszintén, akik sírnak, olyanok legyenek, mint akik nem sírnak, és akik örvendeznek, mint akik nem örvendeznek, és akik vesznek, mint akiknek nincs,31és akik élnek a világgal, mint akik nem élnek vele teljesen; mert változik e világ színtere.32Igen, azt akarom, hogy mentesek legyetek az aggodalomtól. A nőtlen ember az Úr dolgaiért aggódik:hogyan nyerje el az Úr helyeslését.33A nős ember viszont a világ dolgaiért aggódik:hogyan nyerje el a felesége helyeslését,34és meg van osztva. Továbbá a nem férjes asszony, meg a szűz, az Úr dolgaiért aggódik, hogy szent legyen mind testében, mind szellemében. A férjes asszony azonban a világ dolgaiért aggódik:hogyan nyerje el a férje helyeslését.35Ezt pedig személyes hasznotokra mondom, nem azért, hogy hurkot vessek nektek, hanem hogy arra indítsalak benneteket, ami illő, és arra, hogy álljatok mindig szolgálatára az Úrnak, figyelemelterelődés nélkül.36De ha valaki úgy gondolja, hogy helytelenül jár el a szüzességével szemben - ha az túl van már a fiatalkor virágzásán, és így kell történnie -, tegye meg, amit akar, nem vétkezik. Kössenek házasságot.37Ám ha valaki biztosan áll szívében, és nem érez szükséget, hanem van hatalma a saját akarata fölött, és azt a döntést hozta szívében, hogy megőrzi a maga szüzességét, jól fogja tenni.38Következésképpen, aki házasságra adja szüzességét, az is jól teszi, de aki nem adja házasságra, még jobban fogja tenni.39A feleség kötve van mindaddig, amíg a férje él. Ha azonban a férje halálalvásba merülne, szabad arra, hogy házasságot kössön, akivel akar, de csak az Úrban.40De boldogabb, ha úgy marad, ahogy van, az én véleményem szerint. Márpedig úgy gondolom, hogy bennem is Isten szelleme van.

8. fejezet
1Ami pedig a bálványoknak felajánlott eledelt illeti:tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet ellenben épít.2Ha valaki azt gondolja, hogy ismeretet szerzett valamiről, még nem ismeri úgy, ahogy ismernie kellene.3De ha valaki szereti az Istent, azt ismeri ő.4Ami pedig a bálványoknak felajánlott eledelek evését illeti, tudjuk, hogy a bálvány semmi a világon, és hogy nincs más Isten, csak egy.5Mert még ha vannak is, akiket,,isteneknek"neveznek, akár az égben, akár a földön, mint ahogy van sok,,isten"és sok,,úr",6számunkra valójában egy Isten van, az Atya, akiből van minden, és mi őérte;és egy Úr van, Jézus Krisztus, aki által van minden, és mi őáltala.7Mindamellett nincs meg mindenkiben ez az ismeret, hanem némelyek, akik mindmostanáig hozzá vannak szokva a bálványhoz, úgy eszik az eledelt, mint ami bálványáldozat, és a lelkiismeretük, mivel gyönge, beszennyeződik.8Pedig az eledel nem fog ajánlani minket az Isten előtt;ha nem eszünk, nincs fogyatkozásunk, és ha eszünk, akkor sincs érdemünk.9De mindig ügyeljetek arra, hogy e hatalmatok valamiképpen botláskővé ne váljon a gyengéknek.10Mert ha téged, akinek ismereted van, étkezéshez telepedve látna valaki egy bálványtemplomban, akkor neki, aki gyönge, nemde addig-addig fog épülni a lelkiismerete, hogy megeszi a bálványoknak felajánlott eledeleket?11Bizony, az ismereted által romlást szenved az, aki gyönge, a testvéred, akiért Krisztus meghalt.12Ti pedig, amikor így vétkeztek a testvéreitek ellen, és sebzitek a lelkiismeretüket, amely gyönge, Krisztus ellen vétkeztek.13Ezért, ha eledel botránkoztatja meg a testvéremet, nem eszem húst soha többé, nehogy megbotránkoztassam a testvéremet.

9. fejezet
1Nem vagyok szabad?Nem vagyok apostol?Nem láttam Jézust, a mi Urunkat?Nem ti vagytok a munkám az Úrban?2Ha másoknak nem vagyok apostol, nektek egészen bizonyosan az vagyok, mert ti vagytok a pecsét, amely bizonyítja apostolságomat az Úrban.3Védekezésem azok előtt, akik vizsgálnak engem, a következő:4Talán nincs hatalmunk enni és inni?5Talán nincs hatalmunk arra, hogy testvérnőt vigyünk magunkkal mint feleséget, miként a többi apostol is, és az Úr testvérei, és Kéfás?6Vagy csak Barnabásnak és nekem nincs hatalmunk arra, hogy ne végezzünk világi munkát?7Ki az, aki valamikor is a saját költségén katonáskodik?Ki ültet szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből?Vagy ki terelget nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből?8Vajon emberi irányadó mértékek szerint szólom ezeket? Vagy nem ezeket mondja a Törvény is?9Mert Mózes törvényében meg van írva:,,Ne kösd be a bika száját, mikor csépli a gabonát."Vajon a bikákkal törődik az Isten?10Vagy éppenséggel értünk mondja ezt?Bizony értünk íratott ez meg, mert aki szánt, annak reménységben kell szántania, és aki csépel, annak a részesedés reményében kell így tennie.11Ha mi nektek szellemieket vetettünk, vajon nagy dolog, ha a test számára valókat fogjuk tőletek aratni?12Ha mások részesednek e fölöttetek való hatalomból, nem sokkal inkább mi? Mindazonáltal mi nem éltünk ezzel a hatalommal, hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztusról szóló jó hír elé.13Nem tudjátok, hogy akik szent teendőket látnak el, a templomból valókat eszik, és akik állandóan az oltárnál szolgálnak, az oltárral együtt kapnak részt?14Így az Úr is akképpen rendelkezett, hogy akik a jó hírt hirdetik, a jó hírből éljenek.15Én azonban egyetleneggyel sem éltem ezek közül az elrendezések közül. Ezeket sem azért írtam, hogy így legyen az esetemben, mert jobb lenne meghalnom, semhogy...;senki nem fogja semmissé tenni dicsekvésem okát!16Ha pedig hirdetem a jó hírt, az nem ok arra, hogy dicsekedjek, mert szükség nehezedik rám. Bizony, jaj nekem, ha nem hirdetem a jó hírt!17Ha önként végzem ezt, jutalmam van, ha pedig akaratom ellenére teszem, akkor is sáfársággal vagyok megbízva.18Mi hát a jutalmam?Az, hogy miközben hirdetem a jó hírt, költségmentesen kínálhatom a jó hírt, avégett hogy ne éljek vissza a jó hír hirdetésével együtt járó hatalmammal.19Mert bár mindenkitől szabad vagyok, mindenkinek a rabszolgájává tettem magamat, hogy minél több embert megnyerjek.20És így a zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy zsidókat nyerjek meg;a törvény alatt levőknek olyanná lettem, mint aki törvény alatt van - pedig én magam nem vagyok törvény alatt -, hogy megnyerjem a törvény alatt levőket.21A törvény nélkülieknek olyanná lettem, mint aki törvény nélkül van - pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye alatt vagyok -, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket.22A gyöngéknek gyöngévé lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenfajta embernek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket.23De mindent a jó hírért teszek, hogy másokkal együtt részese legyek.24Nem tudjátok, hogy a futók a versenyen mindnyájan futnak, de csak egy kapja meg a díjat?Úgy fussatok, hogy elnyerhessétek.25Ezenfelül mindaz, aki küzdelemben vesz részt, önuralmat gyakorol mindenben. Persze ők azért teszik, hogy romlandó koronát kapjanak, mi ellenben romolhatatlant.26Úgy futok tehát, hogy az nem bizonytalan;ütéseimet úgy irányítom, hogy ne a levegőt üssem;27hanem megöklözöm testemet, és rabszolgává teszem, hogy miután másoknak prédikáltam, én magam valamiképpen alkalmatlanná ne váljak.

10. fejezet
1Nem akarom pedig, hogy tudatlanságban legyetek afelől, testvérek, hogy ősatyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan átmentek a tengeren,2és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesbe a felhő és a tenger által;3és mindnyájan ugyanazt a szellemi eledelt ették,4és mindnyájan ugyanazt a szellemi italt itták. Mert abból a szellemi sziklából ittak, amely követte őket, és ez a szikla a Krisztust jelentette.5Mindazonáltal a legtöbbjüket nem helyeselte az Isten, hiszen leteríttettek a pusztában.6Ezek a dolgok pedig példáink lettek, hogy mi ne legyünk olyanok, akik ártalmas dolgokat kívánnak, ahogy azok kívántak.7Se bálványimádókká ne váljatok, mint egyesek azok közül, mint ahogy meg van írva:,,A nép leült enni és inni, és fölkeltek mulatozni."8És ne is paráználkodjunk, mint ahogy egyesek azok közül paráznaságot követtek el, csak hogy elessenek, egy nap huszonháromezren.9Se Jehovát ne tegyük próbára, mint ahogy egyesek azok közül próbára tették, csak hogy elvesszenek a kígyók által.10Se zúgolódók ne legyünk, mint ahogy egyesek azok közül zúgolódtak, csak hogy elvesszenek a pusztító által.11Ezek pedig mint példák történtek velük újra meg újra, és a mi figyelmeztetésünkre írattak meg, akikhez a világrendszerek vége elérkezett.12Következésképpen, aki úgy gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen.13Nem ért benneteket más kísértés, csak ami általános az embereknél. De hű az Isten, és nem hagy titeket azon felül kísérteni, amit el tudtok viselni, hanem a kísértéssel együtt a kivezető utat is elkészíti, hogy kitartóan tudjátok tűrni.14Így hát, szeretteim, meneküljetek a bálványimádástól.15Mint tisztán látó emberekhez, úgy szólok;ítéljétek meg ti magatok, amit mondok.16Az áldás pohara, melyet megáldunk, vajon nem a Krisztus vérében való részesség?A kenyér, melyet megtörünk, vajon nem a Krisztus testében való részesség?17Mivelhogy egy kenyér van, mi, noha sokan vagyunk, egy test vagyunk, mert mindnyájan abból az egy kenyérből részesedünk.18Nézzetek arra, ami Izrael a test szerint:akik az áldozatokat eszik, vajon nem részesek az oltárral?19Mit mondjak hát?Hogy a bálványáldozat valami, vagy hogy a bálvány valami20Nem;hanem azt mondom, hogy amiket a nemzetek áldoznak, démonoknak áldozzák, és nem Istennek;én pedig nem akarom, hogy részestársaivá legyetek a démonoknak.21Nem ihatjátok Jehova poharát is, és a démonok poharát is;nem lehettek részesei,,Jehova asztalának"is, és a démonok asztalának is.22Vagy,,féltékenységre ingereljük Jehovát"?Csak nem vagyunk erősebbek nála?23Mindent szabad, de nem minden hasznos. Mindent szabad, de nem minden épít.24Senki se keresse a maga hasznát, hanem a másikét.25Továbbra is mindent megegyetek, amit a húspiacon árulnak, nem tudakozódva a lelkiismeretetek miatt;26mert,,Jehováé a föld, és ami betölti azt".27Ha valaki a nem hívők közül meghív benneteket, és ti el akartok menni, lássatok hozzá, és mindent megegyetek, amit elétek tesznek, nem tudakozódva a lelkiismeretetek miatt.28De ha valaki azt mondaná nektek:,,Áldozatként bemutatott dolog ez",ne egyetek amiatt, aki ezt feltárta, és a lelkiismeret miatt.29Azt mondom:,,lelkiismeret",de nem a sajátod, hanem a másiké.Mert miért ítélje az én szabadságomat másnak a lelkiismerete?30Ha hálával részesedem, miért beszéljenek rólam becsmérlően amiatt, amiért én hálát adok?31Így tehát akár esztek, akár isztok, akár bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek.32Ügyeljetek arra, hogy se zsidóknak, se görögöknek, se az Isten gyülekezetének ne adjatok okot a botránkozásra,33mint ahogy én is mindenkinek mindenben kedvére teszek, nem a magam hasznát keresve, hanem inkább sok emberét, hogy megmentést nyerjenek.


 
 
0 komment , kategória:  1Korintusz/ Újszövetség  
1Korintusz 1-5-ig terjedő fejezetei
  2016-09-14 02:33:41, szerda
 
  1. fejezet

1Pál, akit Isten akarata által elhívtak Jézus Krisztus apostolának, és Szosztenész testvérünk2az Isten Korintuszban levő gyülekezetének - nektek, akik meg lettetek szentelve Krisztus Jézussal egységben, és akiket elhívtak, hogy szentek legyenek -, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk, Jézus Krisztus nevét hívják segítségül minden helyen, aki az ő Uruk is, és a miénk is:3Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!4Mindig hálát adok értetek az Istennek az Isten ama ki nem érdemelt kedvességét tekintve, amely Krisztus Jézusban adatott nektek,5hogy mindenben meggazdagodtatok őbenne, teljes beszédkészségben és teljes ismeretben,6mint ahogy a Krisztusról való tanúság is szilárd lett köztetek,7úgyhogy semmilyen ajándékban sincs hiányotok, miközben sóváran várjátok Jézus Krisztus, a mi Urunk kinyilatkozását.8Ő meg is fog szilárdítani benneteket mindvégig, hogy semmilyen vád ne érhessen titeket Jézus Krisztus, a mi Urunk napján.9Hű az Isten, aki elhívott benneteket, hogy részességetek legyen a Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal.10Buzdítalak pedig titeket, testvérek, Jézus Krisztus, a mi Urunk neve által, hogy mindnyájan egyetértésben beszéljetek, és ne legyenek köztetek meghasonlások, hanem legyetek teljesen egységesek ugyanabban a gondolkodásban és ugyanabban a felfogásban.11Mert a Kloé házából valók feltárták nekem rólatok, testvéreim, hogy viszályok vannak köztetek.12Ezt úgy értem, hogy mindegyikőtök ilyeneket mond:,,Én Pálhoz tartozom!",,Én meg Apollóshoz!",,Én meg Kéfáshoz!",,Én meg Krisztushoz!"13Meg van osztva a Krisztus.Csak nem Pált feszítették oszlopra értetek?Vagy Pál nevében keresztelkedtetek meg?14Hálás vagyok, hogy senki mást nem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és Gájuszt,15nehogy bárki is azt mondhassa, hogy az én nevemben keresztelkedtetek meg.16Igen, még Sztefanász háznépét is megkereszteltem. Ami a többieket illeti, nem tudok róla, hogy bárki mást megkereszteltem volna.17Mert nem azért küldött el engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy hirdessem a jó hírt, de nem a beszéd bölcsességével, hogy hasztalanná ne legyen a Krisztus kínoszlopa.18A kínoszlopról való beszéd ugyanis bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megmentésben részesülünk, Isten ereje.19Mert meg van írva:,,El fogom veszteni a bölcsek bölcsességét, és félretolom a műveltek intelligenciáját."20Hol a bölcs?Hol az írástudó?Hol ennek a világrendszernek a vitázója?Nem tette-e bolondsággá az Isten a világ bölcsességét?21Mivel ugyanis az Isten bölcsességének megfelelően - a világ a maga bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent, az Isten jónak látta, hogy a prédikált dolgok bolondsága által mentse meg a hívőket.22Mert ahogy a zsidók jeleket kérnek, úgy a görögök is bölcsességet keresnek,23de mi az oszlopra feszített Krisztust prédikáljuk, aki a zsidóknak ok a botránkozásra, a nemzeteknek pedig bolondság;24az elhívottaknak azonban - zsidóknak és görögöknek egyaránt - Krisztus, az Isten ereje és az Isten bölcsessége.25Mert az Isten,,bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten,,gyöngesége erősebb az embereknél.26Mert látjátok a tőle való elhívásotokat, testvérek, hogy nem sok olyan hívatott el, aki test szerint bölcs, nem sok hatalmas, nem sok előkelő származású;27hanem a világ bolondjait választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse a bölcs embereket, és a világ gyöngéit választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket,28és a világ nem előkelőit és a lenézetteket választotta ki az Isten, a nem létezőket, hogy semmivé tegye a létezőket,29hogy egy test se dicsekedjen az Isten színe előtt.30Neki köszönhető pedig, hogy egységben vagytok Krisztus Jézussal, aki Istentől való bölcsesség lett nekünk,és igazságosság és megszenteltség és váltság általi szabadítás is;31hogy úgy legyen, ahogy meg van írva:,,Aki dicsekszik, Jehovával dicsekedjen."

2. fejezet
1És így én, amikor elmentem hozzátok, testvérek, nem magasröptű beszéddel vagy bölcsességgel mentem hirdetni nektek az Isten szent titkát.2Mert úgy döntöttem, hogy semmi másról nem fogok tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, róla is mint oszlopra feszítettről.3Gyöngeségben, félelemben és nagy remegéssel mentem el hozzátok.4A beszédem, és amit prédikáltam, nem a bölcsesség meggyőző szavaiban állt, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában,5hogy a hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején alapuljon.6Szólunk mi bölcsességet azok között, akik érettek, de nem ennek a világrendszernek a bölcsességét, és nem is e világrendszer uralkodóiét, akik semmivé kell hogy váljanak,7hanem Isten szent titokban levő bölcsességét szóljuk, az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten előre elrendelt a világrendszerek előtt a mi dicsőségünkre.8Ezt a bölcsességet ennek a világrendszernek egy uralkodója sem ismerte meg, mert ha ismerték volna, nem feszítették volna oszlopra a dicsőséges Urat.9De mint ahogy meg van írva:,,Szem nem látta, és fül nem hallotta, sem ember szíve el nem képzelte azokat, amiket az Isten az őt szeretőknek készített."10Mert az Isten nekünk nyilatkoztatta ki ezeket a szelleme által, mert a szellem mindent kutat, még az Isten mélységes dolgait is.11Mert ki ismeri az emberek közül az ember dolgait, ha nem az ember szelleme, amely őbenne van?Így az Isten dolgait sem ismerte meg senki, csak az Isten szelleme.12Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem azt a szellemet, amely az Istentől van, hogy megismerhessük azokat, amiket az Isten adott nekünk kedvesen.13Ezeket szóljuk is, de nem emberi bölcsesség által tanított szavakkal, hanem a szellem által tanítottakkal, szellemi dolgokat szellemi szavakkal kapcsolva össze.14Testi ember azonban nem fogadja el az Isten szellemének dolgait, mert bolondságnak tekinti azokat, és nem tudja megismerni őket, mert szellemi módon történik a megvizsgálásuk.15De a szellemi ember valójában mindent megvizsgál, ő maga azonban egyetlen ember vizsgálata alá sem esik.16Mert,,ki ismerte meg Jehova gondolkodását, hogy oktathatná őt"?Bennünk azonban megvan Krisztus gondolkodása.

3. fejezet
1És így, testvérek, nem tudtam úgy szólni hozzátok, mint szellemi emberekhez, csak mint testiekhez, mint Krisztusban kisgyermekekhez.2Tejjel tápláltalak benneteket, nem ennivalóval, mert nem voltatok még elég erősek. Sőt, még most sem vagytok elég erősek,3mivel még testiek vagytok. Mert míg féltékenység és viszálykodás van köztetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberek módjára jártok-e?4Mert amikor az egyik azt mondja:,,Én Pálhoz tartozom!",a másik meg:,,Én Apollóshoz!",vajon nem emberek vagytok csupán?5Micsoda hát Apollós?Igen, micsoda Pál?Szolgák, akik által hívők lettetek, mégpedig mindegyik úgy, ahogy megadta neki az Úr.6Én ültettem, Apollós öntözött, de az Isten adta folyamatosan a növekedést;7úgyhogy sem az ültető nem valami, sem az öntöző, hanem a növekedést adó Isten.8Az ültető és az öntöző pedig egyek, de mindegyik a maga jutalmát fogja megkapni a maga fáradozása szerint.9Mert Isten munkatársai vagyunk. Ti Isten művelés alatt álló szántóföldje, Isten épülete vagytok.10Az Isten nekem adott, ki nem érdemelt kedvessége szerint, mint bölcs munkairányító, alapot vetettem, ám másvalaki épít rá. De mindenki folyton ügyeljen arra, hogy miként épít rá.11Mert senki nem vethet más alapot, mint ami meg van vetve, és ez Jézus Krisztus.12Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, értékes köveket, faanyagokat, szénát, gabonaszárat épít rá az alapra:13kinek-kinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert felszínre hozza az a nap, mivel tűz által fog kinyilatkozni, és maga a tűz fogja megpróbálni, kinek milyen a munkája.14Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni.15Ha valakinek a munkája elég, veszteséget fog szenvedni, de ő maga megmentésben részesül;ám ha így történik, mintha tűzön keresztül történne.16Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és hogy az Isten szelleme lakik bennetek?17Ha valaki az Isten templomát elpusztítja, elpusztítja azt az Isten; mert az Isten temploma szent, és ti vagytok ez a templom.18Senki ne vezesse tévútra magát:ha valaki közületek azt gondolja, hogy ő bölcs ebben a világrendszerben, váljon bolonddá, hogy bölccsé legyen.19Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt; mert meg van írva:,,A saját ravaszságukban fogja meg a bölcseket."20És ismét:,,Jehova tudja, hogy a bölcsek okoskodásai hiábavalók."21Ezért senki se dicsekedjen emberekkel;mert minden a tiétek:22akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár eljövendők, minden a tiétek;23ti pedig Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.

4. fejezet
1Úgy tekintsenek minket az emberek, mint akik Krisztus alárendeltjei és Isten szent titkainak sáfárai vagyunk.2Azonkívül a sáfárokban ez esetben azt keresik, hogy hűnek találják őket.3Nekem pedig egészen mellékes, hogy ti vagy egy emberi ítélőszék megvizsgál-e engem. Sőt, magam sem vizsgálom magamat.4Mert semmiről sem tudok, ami ellenem szólna. De ez még nem bizonyít igazságosnak, ugyanis Jehova az, aki vizsgál engem.5Ezért semmit se ítéljetek a megfelelő idő előtt, míg el nem jön az Úr, aki a sötétség titkos dolgait is világosságra fogja hozni, és a szívek szándékait is nyilvánvalóvá teszi, és akkor az Istentől lesz kinek-kinek a dicsérete.6Ezeket a dolgokat pedig, testvérek, úgy formáltam át a javatokra, hogy rám és Apollósra vonatkozzanak, hogy a mi esetünkön tanuljátok meg a szabályt:,,Ne menjetek túl azokon, amik írva vannak",hogy egyikőtök se legyen felfuvalkodott, egyikért a másik ellen.7Mert ki tesz téged mástól különbözővé?Igen, mid van, amit nem kaptál? Ha meg úgy kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?8Szóval ti már beteltetek! Szóval már gazdagok vagytok! Szóval elkezdtetek királyokként uralkodni nélkülünk! Bárcsak el is kezdtetek volna királyokként uralkodni, hogy mi is királyokként uralkodhatnánk veletek!9Mert úgy tűnik nekem, hogy az Isten minket, az apostolokat utolsókként tett szemlére mint halálra szántakat, mivelhogy színházi látványosság lettünk a világnak és angyaloknak és embereknek.10Mi bolondok vagyunk Krisztus miatt, ti ellenben értelmesek Krisztusban; mi gyengék vagyunk, ti ellenben erősek; ti jó hírben álltok, mi ellenben gyalázatban vagyunk.11Mindeddig az óráig egyre csak éhezünk, és szomjazunk is, ruhátlanok vagyunk, bántalmazást szenvedünk, otthontalanok vagyunk,12a saját kezünkkel dolgozva fáradunk. Amikor szidalmaznak bennünket, áldást mondunk, amikor üldöznek, helytállunk,13amikor rossz hírbe kevernek, kérlelőn kérünk;olyanná lettünk, mintha a világ szemete volnánk, mindennek söpredéke, mindmostanáig.14Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek benneteket, hanem hogy intselek mint szeretett gyermekeimet.15Mert bár lehet nektek tízezer nevelőtök is Krisztusban, atyátok bizonyosan nincsen sok;mert én Krisztus Jézusban atyátok lettem a jó hír által.16Kérlellek hát benneteket:legyetek az utánzóimmá.17Ezért küldöm hozzátok Timóteuszt, minthogy szeretett és hű gyermekem az Úrban;és ő majd eszetekbe juttatja, milyen módszerekkel végzem Krisztus Jézus szolgálatát:hogyan is tanítok mindenütt, minden gyülekezetben.18Némelyek felfuvalkodtak, mintha nem is mennék el hozzátok.19Pedig rövidesen elmegyek hozzátok, ha Jehova úgy akarja, és meg fogom ismerni a felfuvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét.20Mert az Isten királysága nem beszédben áll, hanem erőben.21Mit akartok? Vesszővel menjek el hozzátok, vagy szeretettel és szellemnek szelídségével?

5. fejezet
1Ami azt illeti, úgy hírlik, hogy paráznaság van köztetek, mégpedig olyan paráznaság, amilyen még a nemzetek között sincs, hogy tudniillik egy bizonyos férfinak olyasvalakije van, aki az apjának felesége.2Ti meg fel vagytok fuvalkodva, ahelyett hogy keseregtetek volna azért, hogy távolítsák el közületek azt, aki e tettet elkövette?3Én a magam részéről, aki testben ugyan távol, de szellemben jelen vagyok, már bizonnyal megítéltem azt, aki így cselekedett, mintha jelen volnék,4hogy Jézus, a mi Urunk nevében - miután egybegyűltetek ti, és a szellemem is Jézus, a mi Urunk erejével -5átadjátok az ilyet Sátánnak a test pusztulására, hogy a szellem megmentessék az Úr napján.6Nem szép dolog, amivel dicsekedtek. Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti?7Takarítsátok el a régi kovászt, hogy új tészta legyetek, mint ahogy mentesek is vagytok a kovásztól. Mert hiszen Krisztus, a pászkaáldozatunk feláldoztatott.8Következésképpen, ne régi kovásszal tartsuk meg az ünnepet, ne is a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem az őszinteség és az igazság kovásztalan kenyereivel.9Levelemben azt írtam nektek, hogy ne keveredjetek többé egy társaságba paráznákkal,10de nem úgy értve, hogy általánosságban e világ paráznáival vagy a kapzsikkal, a zsarolókkal vagy a bálványimádókkal. Különben bizony ki kellene mennetek a világból.11Most azonban azt írom nektek, hogy ne keveredjetek többé egy társaságba senkivel, akit testvérnek neveznek, de parázna vagy kapzsi vagy bálványimádó vagy szidalmazó vagy részeges vagy zsaroló. Az ilyennel még csak együtt se egyetek.12Mert mi közöm nekem a kívül levők megítéléséhez?Vajon ti nem a belül levőket ítélitek meg,13míg a kívül levőket az Isten ítéli meg?,,Távolítsátok el a gonosz embert magatok közül."


 
 
0 komment , kategória:  1Korintusz/ Újszövetség  
Az IGAZI szeretet!
  2010-05-07 12:23:53, péntek
 
 Link
 
 
2 komment , kategória:  1Korintusz/ Újszövetség  
1 Korinthus 6-10. fejezetei
  2010-04-03 11:04:30, szombat
 
 

1 Korinthus 6. fejezet1 Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt?


2 Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre?


3 Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?


4 Azért ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, a kik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le.


5 Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között?


6 Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek előtt?


7 Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt?


8 Sőt ti okoztok bántalmazást és kárt, még pedig atyátokfiainak.


9 Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,


10 Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.


11 Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.


12 Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.


13 Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek [rendeltetett.] Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak [rendeltetett,] hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.


14 Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által.


15 Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.


16 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.


17 A ki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.


18 Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.


19 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?


20 Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.

1 Korinthus 7. fejezet

1 A mik felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni.


2 De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.


3 A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének.


4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.


5 Ne foszszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.


6 Ezt pedig kedvezésképen mondom, nem parancsolat szerint.


7 Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de kinek kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy.


8 Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is.


9 De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.


10 Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék.


11 Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.


12 Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.


13 És a mely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.


14 Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek.


15 Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.


16 Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet?


17 Csak a mint kinek-kinek adta az Isten, a mint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben ekképen rendelkezem.


18 Körülmetélten hivatott el valaki? ne fedezze el azt; körülmetéletlenül hivatott el valaki? me metélkedjék körül.


19 A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása.


20 Kiki a mely hivatásban hívatott el, abban maradjon.


21 Szolgai állapotban hivattattál el? Ne gondolj vele, sőt ha szabad lehetsz is, inkább élj [azzal.]


22 Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképen a ki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája.


23 Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái.


24 Kiki a miben elhívatott, atyámfiai, abban maradjon meg az Isten előtt.


25 A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint a ki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelreméltó legyek.


26 Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelenvaló szükség miatt, hogy tudniillik jó az embernek úgy maradni.


27 Feleséghez köttettél? Ne keress elválást. Megszabadultál feleségedtől? Ne keress feleséget.


28 De ha veszel is feleséget, nem vétkezel; és ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik ; de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. Én pedig kedveznék néktek.


29 Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért a kiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna.


30 És a kik sírnak, mintha nem sírnának; és a kik vígadnak, mintha nem vígadnának; a kik vesznek, mintha semmijök sem volna.


31 És a kik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert elmúlik e világnak ábrázatja.


32 Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. A ki házasság nélkül van, arra visel gondot, a mi az Úré, mimódon kedveskedhessék az Úrnak;


33 A ki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a feleségének.


34 Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. A ki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind lelkében; a ki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a férjének.


35 Ezt pedig a ti hasznotokra mondom; nem hogy tőrt vessek néktek, hanem hogy illendőképen és állhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz háboríthatatlanul.


36 De ha valaki szégyennek tartja az ő hajadon leányára, ha virágzó idejét múlja, és úgy kell történnie, a mit akar, azt cselekedje, nem vétkezik; menjenek férjhez.


37 A ki pedig szilárdan áll a szívében és a szükség nem kényszeríti, hatalma pedig van a tulajdon akarata fölött, és azt végezte el szívében, hogy megtartja hajadon leányát, jól cselekszi.


38 Azért, a ki férjhez adja, az is jól cselekszi, de a ki nem adja férjhez, még jobban cselekszi.


39 Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, a kihez akar, csakhogy az Úrban.


40 De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint; pedig hiszem, hogy bennem is Istennek lelke van.


1 Korinthus 8. fejezet


1 A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.


2 Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell.


3 Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle.


4 Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy.


5 Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr;


6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől [van] a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által [van] a mindenség, mi is ő általa.


7 De nem mindenkiben van meg ez az ismeret; sőt némelyek a bálvány felől való lelkiismeretök szerint mind mai napig mint bálványáldozatot eszik, és az ő lelkiismeretök, mivelhogy erőtelen, megfertőztetik.


8 Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt; mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak; ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek.


9 De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.


10 Mert ha valaki meglát téged, a kinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivelhogy erőtelen, nem arra indíttatik-é, hogy megegye a bálványáldozatot?


11 És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, a kiért Krisztus meghalt.


12 Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek.


13 Annakokáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyámfiát, inkább soha sem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne botránkoztassam.
1Korintusz 9. fejezete


Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézust, a mi Urunkat? Nem ti vagytok a munkám az Úrban? 2 Ha másoknak nem vagyok apostol, nektek egészen bizonyosan az vagyok, mert ti vagytok a pecsét, amely bizonyítja apostolságomat az Úrban. 3 Védekezésem azok előtt, akik vizsgálnak engem, a következő: 4 Talán nincs hatalmunk enni és inni? 5 Talán nincs hatalmunk arra, hogy testvérnőt vigyünk magunkkal mint feleséget, miként a többi apostol is, és az Úr testvérei, és Kéfás? 6 Vagy csak Barnabásnak és nekem nincs hatalmunk arra, hogy ne végezzünk világi munkát? 7 Ki az, aki valamikor is a saját költségén katonáskodik? Ki ültet szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy ki terelget nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből? 8 Vajon emberi irányadó mértékek szerint szólom ezeket? Vagy nem ezeket mondja a Törvény is? 9 Mert Mózes törvényében meg van írva: ,,Ne kösd be a bika száját, mikor csépli a gabonát." Vajon a bikákkal törődik az Isten? 10 Vagy éppenséggel értünk mondja ezt? Bizony értünk íratott ez meg, mert aki szánt, annak reménységben kell szántania, és aki csépel, annak a részesedés reményében kell így tennie. 11 Ha mi nektek szellemieket vetettünk, vajon nagy dolog, ha a test számára valókat fogjuk tőletek aratni? 12 Ha mások részesednek e fölöttetek való hatalomból, nem sokkal inkább mi? Mindazonáltal mi nem éltünk ezzel a hatalommal, hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztusról szóló jó hír elé. 13 Nem tudjátok, hogy akik szent teendőket látnak el, a templomból valókat eszik, és akik állandóan az oltárnál szolgálnak, az oltárral együtt kapnak részt? 14 Így az Úr is akképpen rendelkezett, hogy akik a jó hírt hirdetik, a jó hírből éljenek. 15 Én azonban egyetleneggyel sem éltem ezek közül az elrendezések közül. Ezeket sem azért írtam, hogy így legyen az esetemben, mert jobb lenne meghalnom, semhogy . . . ; senki nem fogja semmissé tenni dicsekvésem okát! 16 Ha pedig hirdetem a jó hírt, az nem ok arra, hogy dicsekedjek, mert szükség nehezedik rám. Bizony, jaj nekem, ha nem hirdetem a jó hírt! 17 Ha önként végzem ezt, jutalmam van, ha pedig akaratom ellenére teszem, akkor is sáfársággal vagyok megbízva. 18 Mi hát a jutalmam? Az, hogy miközben hirdetem a jó hírt, költségmentesen kínálhatom a jó hírt, avégett hogy ne éljek vissza a jó hír hirdetésével együtt járó hatalmammal. 19 Mert bár mindenkitől szabad vagyok, mindenkinek a rabszolgájává tettem magamat, hogy minél több embert megnyerjek. 20 És így a zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt levőknek olyanná lettem, mint aki törvény alatt van — pedig én magam nem vagyok törvény alatt —, hogy megnyerjem a törvény alatt levőket. 21 A törvény nélkülieknek olyanná lettem, mint aki törvény nélkül van — pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye alatt vagyok —, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. 22 A gyöngéknek gyöngévé lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenfajta embernek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. 23 De mindent a jó hírért teszek, hogy másokkal együtt részese legyek. 24 Nem tudjátok, hogy a futók a versenyen mindnyájan futnak, de csak egy kapja meg a díjat? Úgy fussatok, hogy elnyerhessétek. 25 Ezenfelül mindaz, aki küzdelemben vesz részt, önuralmat gyakorol mindenben. Persze ők azért teszik, hogy romlandó koronát kapjanak, mi ellenben romolhatatlant. 26 Úgy futok tehát, hogy az nem bizonytalan; ütéseimet úgy irányítom, hogy ne a levegőt üssem; 27 hanem megöklözöm testemet, és rabszolgává teszem, hogy miután másoknak prédikáltam, én magam valamiképpen alkalmatlanná ne váljak.

1 Korinthus 10. fejezet

1 Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;


2 És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;


3 És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;


4 És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.


5 De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.


6 Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.


7 Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.


8 Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.


9 Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.


10 Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.


11 Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.


12 Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.


13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.


14 Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.


15 Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, a mit mondok.


16 A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?


17 Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk.


18 Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! A kik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral?


19 Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami?


20 Sőt, hogy a mit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.


21 Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.


22 Vagy haragra ingereljük az Urat? avagy erősebbek vagyunk-é nálánál?


23 Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít.


24 Senki ne keresse, a mi az övé, hanem kiki azt, a mi a másé.


25 Mindent, a mit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.


26 Mert az Úré a föld és annak teljessége.


27 Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, a mit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.


28 De ha valaki ezt mondja néktek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége.


29 De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete?


30 Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, a miért én hálákat adok?


31 Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.


32 Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét.


33 Miképen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak.

 
 
2 komment , kategória:  1Korintusz/ Újszövetség  
1 Korinthus 1-5 fejezetei
  2010-03-13 14:17:12, szombat
 
  1 Korinthus 1-5 fejezetei
1 Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi.


2 Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken:


3 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.


4 Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott,


5 Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben,


6 A mint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel.


7 Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését,


8 A ki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.


9 Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,


10 Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.


11 Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek.


12 Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé.


13 Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg?


14 Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispust és Gájust,


15 Hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem.


16 Megkereszteltem azonban Stefana házanépét is, ezenkívül nem tudom, hogy valakit mást kereszteltem volna.


17 Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.


18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.


19 Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem.


20 Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét?


21 Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.


22 Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek.


23 Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;


24 Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét.


25 Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.


26 Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan [hívattak] bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;


27 Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;


28 És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:


29 Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.


30 Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:


31 Hogy, a mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.
1 Korinthus 21 Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.


2 Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.


3 És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.


4 És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:


5 Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék.


6 Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét;


7 Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtetett, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;


8 Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:


9 Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.


10 Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.


11 Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.


12 Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.


13 Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.


14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.


15 A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.


16 Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
1Korinthus 3


1 Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek.


2 Téjnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg:


3 Mert még testiek vagytok; mert a mikor írigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajjon nem testiek vagytok- é és nem ember szerint jártok-é?


4 Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é?


5 Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta.


6 Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.


7 Azért sem a ki plántál, nem valami, sem a ki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.


8 A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.


9 Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.


10 Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá.


11 Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.


12 Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra;


13 Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert [ama] nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.


14 Ha valakinek a munkája, a melyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.


15 Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.


16 Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?


17 Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.


18 Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcscsé lehessen.


19 Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban.


20 És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.


21 Azért senki se dicsekedjék emberekkel. Mert minden a tiétek.


22 Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek.


23 Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené.
1 Korinthus 41 Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.


2 A mi pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék.


3 Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy emberi [ítélet]naptól; sőt magam sem ítélem meg magamat.


4 Mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva; a ki ugyanis engem megítél, az Úr az.


5 Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, a ki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dícsérete.


6 Ezeket pedig, atyámfiai, példában szabtam magamra és Apollósra ti érettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annakfelette a mi írva van, nem kell bölcselkedni; hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen.


7 Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, a mit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna?


8 Immár beteltetek, immár meggazdagodtatok, nálunk nélkül uralkodásra jutottatok; vajha csakugyan uralkodásra jutottatok volna, hogy mi is veletek egybe uralkodhatnánk.


9 Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek.


10 Mi bolondok a Krisztusért, ti pedig bölcsek a Krisztusban; mi erőtlenek, ti pedig erősek; ti dicsőségesek, mi pedig gyalázatosak.


11 Mindezideig éhezünk is, szomjúhozunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is,


12 Fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván; ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk; ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük;


13 Ha gyaláztatunk, könyörgünk: szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig.


14 Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek.


15 Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok; mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangyéliom által.


16 Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim.


17 Azért küldtem hozzátok Timótheust, ki nékem szeretett és hű fiam az Úrban, a ki eszetekbe juttatja néktek az én útaimat a Krisztusban, a mint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok.


18 De mintha el se mennék ti hozzátok, úgy felfuvalkodtak némelyek.


19 Pedig elmegyek hamarosan hozzátok, ha az Úr akarándja; és megismerem a felfuvalkodottaknak nem a beszédjét, hanem az erejét.


20 Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.


21 Mit akartok? Vesszővel menjek-é hozzátok, avagy szeretettel és szelídségnek lelkével?
1 Korinthus 5


1 Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, a milyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki atyjának feleségét elvegye.


2 És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, a ki ezt a dolgot cselekedte.


3 Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, a ki ekként ezt cselekedte,


4 Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával


5 Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján.


6 Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja.


7 Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.


8 Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.


9 Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok.


10 De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.


11 Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.


12 Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet?


13 A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.

 
 
0 komment , kategória:  1Korintusz/ Újszövetség  
Korinthusbeliekhez írt I.levél
  2009-01-03 13:29:28, szombat
 
 Korinthusbeliekhez írt I. levél 13. rész

1.
Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
2.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
3.
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
4.
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
5.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
6.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
7.
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
8.
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
9.
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
10.
De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
11.
Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
12.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.
13.
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
 
 
0 komment , kategória:  1Korintusz/ Újszövetség  
1Korinthus 13 vers
  2008-09-15 11:00:36, hétfő
 
 Link
 
 
1 komment , kategória:  1Korintusz/ Újszövetség  
IKorinthus 15.fejezete
  2008-04-26 10:25:21, szombat
 
 
1 Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is,


2 A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.


3 Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;


4 És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;


5 És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek;


6 Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak;


7 Azután megjelent Jakabnak; azután mind az apostoloknak;


8 Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent.


9 Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.


10 De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.


11 Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké.


12 Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása?


13 Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel.


14 Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.


15 Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; a kit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.


16 Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel.


17 Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.


18 A kik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát.


19 Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.


20 Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.


21 Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.


22 Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.


23 Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.


24 Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.


25 Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.


26 Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.


27 Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett.


28 Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.


29 Különben mit cselekesznek azok, a kik a halottakért keresztelkednek meg, a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért?


30 Mi is miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban?


31 Naponként halál révén állok. A veletek való dicsekedésre [mondom,] mely van nékem a Krisztus Jézusban a mi Urunkban.


32 Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!


33 Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.


34 Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.


35 De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki?


36 Balgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd.


37 És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét.


38 Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.


39 Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.


40 És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.


41 Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.


42 Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;


43 Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.


44 Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.


45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.


46 De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.


47 Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.


48 A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.


49 És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.


50 Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.


51 Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.


52 Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.


53 Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.


54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.


55 Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?


56 A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.


57 De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.


58 Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

 
 
0 komment , kategória:  1Korintusz/ Újszövetség  
IKorinthus 14.fejezete
  2008-04-24 23:51:44, csütörtök
 
 1. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok.
2. Mert a ki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat.
3. A ki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vígasztalásra.
4. A ki nyelveken szól, magát építi; de a ki prófétál, a gyülekezetet építi.
5. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.
6. Ha már most, atyámfiai, hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy prófétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok?
7. Hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár czitera, nem adnak megkülönböztethető hangokat, mimódon ismerjük meg, a mit fuvoláznak vagy cziteráznak?
8. Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harczra?
9. Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, a mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni.
10. Példa mutatja, oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen.
11. Hogyha azért nem tudom a szónak értelmét, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem.
12. Azonképen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok.
13. Azért a ki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza.
14. Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.
15. Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.
16. Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképen fog a te hálaadásodra Áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz?
17. Mert jóllehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból.
18. Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni;
19. De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.
20. Atyámfiai, ne legyetek gyermekek értelemben; hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek.
21. A törvényben meg van írva: Idegen nyelveken és idegen ajkakkal szólok e népnek, és így sem hallgatnak rám, azt mondja az Úr.
22. A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek.
23. Azért ha az egész gyülekezet egybegyűl és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-é, hogy őrjöngtök?
24. De ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik,
25. És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek; és így arczra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonynyal az Isten lakik ti bennetek.
26. Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.
27. Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza meg:
28. Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az Istennek.
29. A próféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek; és a többiek ítéljék meg.
30. De ha egy másik ott ülő vesz kijelentést, az első hallgasson.
31. Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vígasztalást vegyen;
32. És a prófétalelkek engednek a prófétáknak;
33. Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene; miként a szentek minden gyülekezetében.
34. A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, a mint a törvény is mondja.
35. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.
36. Avagy ti tőletek származott-é az Isten beszéde, avagy csak hozzátok jutott el?
37. Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta, vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy a miket néktek írok, az Úr rendeletei azok.
38. A ki pedig tudatlan, legyen tudatlan.
39. Azért atyámfiai törekedjetek prófétálásra, és a nyelveken szólást se tiltsátok.
40. Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.
 
 
0 komment , kategória:  1Korintusz/ Újszövetség  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 149
  • e Hét: 149
  • e Hónap: 3117
  • e Év: 43536
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.