Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
1Timóteusz 1:1–6:21 teljes könyv
  2016-08-31 19:56:31, szerda
 
  1 fejezet

1Pál, Istennek, a mi Megmentőnknek, és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek parancsa alatt Krisztus Jézus apostola,2Timóteusznak, aki igazi gyermek a hitben:Ki nem érdemelt kedvesség, irgalmasság, béke legyen Istentől, az Atyától, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!3Mint ahogy Makedóniába készülve bátorítottalak, hogy maradj Efézusban, úgy most is ezt teszem, hogy megparancsold némelyeknek: ne tanítsanak más tant,4és figyelmet se fordítsanak valótlan történetekre meg nemzetségtáblázatokra, amelyek sehova sem vezetnek, csak kutatni való kérdésekkel szolgálnak, nem pedig olyasvalami megosztásával, ami Istentől van a hitért.5E rendelkezés végcélja valójában a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet.6Eltérve ezektől, egyesek hiábavaló beszédre hajlottak el,7s törvénytanítók akarnak lenni, de nem fogják fel sem amiket mondanak, sem amiket erősen bizonygatnak.8Tudjuk pedig, hogy a Törvény jó, feltéve, hogy törvény szerint bánik vele az ember,9azon tény ismeretében, hogy törvényt nem az igazságos emberért tesznek közzé, hanem a törvénytelenekért és nyakasokért, istentelenekért és bűnösökért, szerető-kedvesség nélküliekért, szentségtelenekért, apagyilkosokért és anyagyilkosokért, emberölőkért,10paráznákért, férfiakkal háló férfiakért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért és bármi egyébért, ami ellentétben áll az egészséges tanítással,11amely a boldog Isten rám bízott, dicsőséges jó híre szerint való.12Hálás vagyok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki erőt adott nekem, mert hűnek tekintett azáltal, hogy kijelölt egy szolgálatra,13noha korábban káromló és üldöző és arcátlan ember voltam. Mégis irgalmasságot tanúsítottak irántam, mivelhogy tudatlan voltam, és hitetlenségben cselekedtem.14A mi Urunk ki nem érdemelt kedvessége azonban mértéken felül bőséges volt, a Krisztus Jézusba vetett hittel és az iránta érzett szeretettel együtt.15Megbízható és teljes elfogadásra méltó az a beszéd, hogy Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy bűnösöket mentsen meg. Ezek között legelső vagyok én.16De azért tanúsítottak irántam irgalmasságot, hogy Krisztus Jézus általam mint a legfőbb eset által mutathassa meg minden hosszútűrését, példaként azoknak, akik belé fogják vetni hitüket az örök életre.17Az örökkévalóság Királyának pedig, a romolhatatlan, láthatatlan, egyedüli Istennek, tisztelet és dicsőség legyen örökkön-örökké! Ámen.18Ezt a rendelkezést hagyom rád, gyermekem, Timóteusz, összhangban a jövendölésekkel, melyek közvetlenül rád mutattak, hogy ezeknek megfelelően folytasd a jó hadviselést,19megtartva a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet némelyek félrelöktek, és hajótörést szenvedtek a hitükben.20Ezekhez tartozik Himéneusz és Alexander, és én átadtam őket Sátánnak, hogy fegyelmezés által megtaníttassanak arra, hogy ne szóljanak káromlást.

2. fejezet
1Mindenekelőtt tehát arra buzdítok, hogy könyörgések, imák, közbenjárások, hálaadások hangozzanak el mindenfajta emberért,2királyokra és mindazokra nézve, akik magas állásban vannak, hogy továbbra is nyugodt és csendes életet élhessünk teljes, Isten iránti odaadással és komolysággal.3Ez jó és elfogadható a mi Megmentőnk, Isten szemében,4akinek az az akarata, hogy mindenfajta ember megmentésben részesüljön, és az igazság pontos ismeretére jusson.5Mert egy Isten van, és egy közvetítő Isten és emberek között:egy ember, Krisztus Jézus,6aki megfelelő váltságul adta magát mindenkiért - erről fognak tanúskodni a meghatározott időben.7Ezért a tanúskodásért neveztek ki engem prédikálónak és apostolnak - az igazságot mondom, nem hazudok -, és hogy a nemzeteket tanítsam a hitre és az igazságra.8Azt kívánom tehát, hogy a férfiak minden helyen kitartóan imádkozzanak, lojális kezeket emelve fel harag és vitatkozások nélkül.9Az asszonyoktól hasonlóképpen azt kívánom, hogy jól rendezett ruhában, szerénységgel és józan gondolkodással ékesítsék magukat, nem különféle hajfonatokkal, meg arannyal vagy gyöngyökkel vagy nagyon drága ruhaneművel,10hanem úgy, ahogy a magukat istentisztelőnek valló asszonyokhoz illik, nevezetesen jó cselekedetekkel.11Az asszony csendben tanuljon, önmaga teljes alávetésével.12Nem engedem meg az asszonynak, hogy tanítson, vagy hogy hatalmat gyakoroljon a férfi fölött, hanem legyen csendben.13Mert Ádám formáltatott meg először, azután Éva.14Azonkívül Ádámot nem vezették félre, de az asszonyt alaposan félrevezették, és törvényszegésbe esett.15Mindamellett biztonságban marad a gyermekszülés által, feltéve, hogy megmaradnak a hitben, a szeretetben, a megszenteltségben, józan gondolkodással.

3. fejezet
1Ez a megállapítás megbízható. Ha valaki felvigyázói tisztségre törekszik, jó munkára vágyik.2A felvigyázó azért legyen feddhetetlen, egyfeleségű férj, aki mértékletes a szokásaiban, józan elméjű, rendszerető, vendégszerető, tanításra képesített,3nem részeges veszekedő, nem verekedő, hanem ésszerű, nem kötekedő, nem pénzszerető;4olyasvalaki, aki jól igazgatja a saját háznépét, és akinek gyermekei alárendeltségben vannak, teljes komolysággal5(valóban, ha valaki nem tudja, hogyan igazgassa a saját háznépét, akkor hogyan fogja gondját viselni az Isten gyülekezetének?);6nem újonnan megtért, nehogy felfuvalkodjon a büszkeségtől, és az Ördögre kimondott ítélet alá kerüljön.7Ezenfelül jó bizonysága is legyen a kívülállóktól, nehogy gyalázatba és az Ördög csapdájába essen.8A kisegítőszolgák hasonlóképpen legyenek komolyak, nem kettős nyelvűek, ne adják magukat sok bornak, és ne legyenek tisztességtelen nyereséget hajhászók se;9őrizzék meg a hit szent titkát tiszta lelkiismerettel.10Ezeket először próbálják is ki, hogy alkalmasak-e, azután szolgáljanak szolgákként, amennyiben vádtól mentesek.11Az asszonyok hasonlóképpen legyenek komolyak, nem rágalmazók, mértékletesek a szokásaikban, mindenben hűségesek.12A kisegítőszolgák egyfeleségű férjek legyenek, akik jól igazgatják a gyermekeket és saját háznépüket.13Mert akik jól szolgálnak, jó hírnevet és nagy beszédbeli nyíltságot szereznek maguknak a Krisztus Jézusba vetett hitben.14Ezeket írom neked, bár remélem, rövidesen eljutok hozzád;15ha pedig késnék, hogy tudjad, miként kell viselned magadat Isten háznépében, amely az élő Isten gyülekezete, az igazság oszlopa és támasza.16Igen, az Isten iránti odaadás szent titka elismerten nagy:,,Ő nyilvánvalóvá tétetett testben, igazságossá nyilváníttatott szellemben, megjelent angyaloknak, prédikáltak róla a nemzetek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben."

4. fejezet
1Az ihletett kijelentés azonban határozottan megmondja, hogy a későbbi időszakokban némelyek elpártolnak a hittől, félrevezető ihletett kijelentésekre és démonok tanításaira fordítva figyelmet,2hazugságokat szóló emberek képmutatása által, akik lelkiismeretükben mintha bélyegzővassal volnának megjelölve;3ezek tiltják a házasságot, megparancsolják az eledelektől való tartózkodást, melyeket az Isten arra teremtett, hogy hálaadással részesedjenek belőle azok, akiknek van hitük, és pontosan ismerik az igazságot.4Ez azért van, mert Istennek minden teremtése jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással fogadják,5mivel meg van szentelve Isten szava által és a fölötte mondott ima által.6Ha ellátod e tanácsokkal a testvéreket, Krisztus Jézus jó szolgája leszel, aki a hitnek és azon jó tanításnak szavaival táplálkozol, melyet szorosan követtél.7A valótlan történeteket pedig, amelyek sértik azt, ami szent, és amelyek vénasszonyos fecsegések, utasítsd el. Másfelől eddzed magad az Isten iránti odaadást tekintve célodnak.8Mert a testedzésnek van némi haszna, az Isten iránti odaadás ellenben mindenre hasznos, mivel megvan benne a mostani és az eljövendő élet ígérete.9Megbízható és teljes elfogadásra méltó ez a megállapítás.10Hiszen evégett dolgozunk keményen, és küzdünk, mivel reménységünket egy élő Istenbe vetettük, aki Megmentője mindenfajta embernek, kiváltképp a hűségeseknek.11Ezeket parancsold és tanítsd továbbra is.12Soha senki ne nézze le fiatal korodat. Ellenkezőleg, légy példává a hűségeseknek a beszédben, a viselkedésben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban.13Továbbra is odaadóan foglalkozz a nyilvános felolvasással, a buzdítással, a tanítással, míg odamegyek.14Ne hanyagold el a benned levő ajándékot, amely jövendölés által adatott neked, és azzal, hogy a vének testülete reád tette a kezét.15Gondolkodj el ezeken, mélyedj el bennük, hogy előmeneteled nyilvánvaló legyen mindenki előtt.16Állandóan ügyelj magadra és a tanításodra. Maradj meg ezek mellett, mert ezt cselekedve magadat is megmented, és azokat is, akik figyelnek rád.

5. fejezet
1Az idősebb férfit ne bíráld szigorúan. Ellenkezőleg, kérleld őt, mint apát, a fiatalabb férfiakat, mint fivéreket,2az idősebb nőket, mint anyákat, a fiatalabb nőket, mint nővéreket, teljes tisztasággal.3Tiszteld az özvegyeket, akik valóban özvegyek.4Ha pedig valamely özvegynek vannak gyermekei vagy unokái, ezek először is azt tanulják meg, hogy a saját háznépükben éljenek Isten iránti odaadás szerint, és hogy mindig adják meg szüleiknek és nagyszüleiknek az őket megillető viszonzást, mert ez elfogadható az Isten szemében.5Az olyan asszony pedig, aki valóban özvegy, és nincstelen maradt, az az Istenbe vetette reménységét, és rendületlen marad a könyörgésekben és az imákban éjjel-nappal.6Amelyik ellenben érzéki kielégülésben leli kedvét, az élő létére halott.7Így hát ezeket parancsold továbbra is, hogy feddhetetlenek legyenek.8Bizonyos, hogy ha valaki nem gondoskodik az övéiről, és kiváltképp a háznépének tagjairól, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.9A jegyzékbe olyan özvegy kerüljön, aki nem fiatalabb hatvanévesnél, egy férjnek volt a felesége,10és aki mellett tanúskodnak a jó cselekedeteiért, ha gyermekeket nevelt föl, ha idegeneket látott vendégül, ha megmosta a szentek lábát, ha segített a nyomorúságban levőkön, ha szorgosan elfoglalta magát mindenféle jó cselekedettel.11A fiatalabb özvegyeket ellenben utasítsd el, mert ha nemi ösztöneik közéjük és a Krisztus közé állnak, férjhez akarnak menni,12és ítélet alá esnek, mivel semmibe vették hitük első kifejezését.13Ugyanakkor azt is megtanulják, hogy tétlenkedők legyenek, a házaknál kódorogva;igen, nemcsak hogy tétlenkedők, de pletykálkodók is, és mások dolgába avatkozók, olyasmikről beszélve, amikről nem kellene.14Azt kívánom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, ne adjanak alkalmat az ellenszegülőnek a szidalmazásra.15Némelyek már el is fordultak, hogy Sátánt kövessék.16Ha valamely hívő asszonynak özvegy rokonai vannak, segítsen rajtuk, és ne a gyülekezetre nehezedjen a teher. Akkor a gyülekezet segíteni tud azokon, akik valóban özvegyek.17A vének, akik jól szolgálnak elöljáróként, kétszeres tiszteletre méltattassanak, kiváltképp, akik keményen dolgoznak a beszédben és a tanításban.18Mert azt mondja az írás:,,Ne kösd be a bika száját, mikor csépli a gabonát";továbbá:,,Méltó a munkás a bérére."19Vén ellen ne fogadj el vádat, csak két vagy három tanú bizonysága alapján.20Akik bűnt gyakorolnak, azokat fedd meg minden szemlélő előtt, hogy a többiekben is félelem legyen.21Ünnepélyesen meghagyom neked az Isten és Krisztus Jézus és a választott angyalok előtt, hogy tartsd meg ezeket a dolgokat előítélet nélkül, és semmit se tégy elfogultságból.22Kezedet soha senkire ne tedd rá elhamarkodottan;részes se légy mások bűneiben; őrizd meg magadat tisztán.23Ne igyál többé vizet, hanem élj egy kevés borral a gyomrodra és gyakori betegeskedésedre való tekintettel.24Némely ember bűnei mindenki előtt nyilvánvalók, és közvetlenül ítélethez vezetnek, ami pedig másokat illet, az ő bűneik is nyilvánvalóvá lesznek később.25Ugyanígy a jó cselekedetek is mindenki előtt nyilvánvalók, és amelyekkel másképp áll a dolog, azok sem rejtegethetők.

6. fejezet
1Mindazok, akik igát viselő rabszolgák, továbbra is úgy tekintsék tulajdonosaikat, mint akik teljes tiszteletre méltók, hogy az Isten nevét és a tanítást soha ne gyalázzák.2Ezenfelül azok, akiknek hívő tulajdonosaik vannak, ne nézzék le őket, mert testvérek ők. Ellenkezőleg, annál készségesebben legyenek rabszolgák, mert akik hasznát veszik jó szolgálatuknak, hívők és szeretettek. Ezeket a dolgokat tanítsd, és ezek által buzdíts továbbra is.3Ha valaki más tant tanít, és nem ért egyet az egészséges szavakkal, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak a szavaival, sem azzal a tanítással, amely összhangban van az Isten iránti odaadással,4az felfuvalkodott a büszkeségtől, és semmit sem ért, hanem a kérdések felőli viták és a szavak körüli csatározások betege az elméjében. Ezekből irigység származik, viszálykodás, becsmérlő beszédek, gonosz gyanúsítások,5semmiségeken való heves vitatkozások olyan emberek részéről, akik megromlottak elméjükben, és meg vannak fosztva az igazságtól, akik úgy gondolják, hogy az Isten iránti odaadás nyereségnek eszköze.6Az biztos, hogy az Isten iránti odaadás megelégedettséggel nagy nyereség eszköze.7Mert semmit sem hoztunk a világba, és ki sem vihetünk semmit.8Így hát, ha van élelmünk és ruházatunk meg hajlékunk, elégedettek leszünk ezekkel.9Akiknek azonban elhatározásuk, hogy gazdagok lesznek, azok kísértésbe, csapdába, sok értelmetlen és káros kívánságba esnek, amelyek pusztulásba és romlásba döntik az embereket.10Mert a pénz szeretete mindenfajta ártalmas dolognak gyökere, és erre a szeretetre törekedve némelyek eltévelyedtek a hittől, és mindenütt sok fájdalommal szegezték át magukat.11Te azonban, ó, Isten embere, menekülj ezektől a dolgoktól. Törekedj pedig az igazságosságra, az Isten iránti odaadásra, a hitre, a szeretetre, a kitartásra, a szelídségre.12Harcold meg a hit kiváló harcát, ragadd meg szilárdan az örök életet, amelyre elhívtak, és amelyre nézve megtetted a kiváló nyilvános kijelentést sok tanú előtt.13Az Isten színe előtt, aki életben tart mindent, és Krisztus Jézusé előtt, aki mint tanú megtette a kiváló nyilvános kijelentést Poncius Pilátus előtt, utasítalak,14hogy tartsd meg a parancsolatot szennyfolt nélkül és feddhetetlenül Jézus Krisztus, a mi Urunk nyilvánvalóvá válásáig.15Ezt a boldog és egyedüli Hatalmasság megmutatja majd a meghatározott időben, ő, a királyként uralkodók Királya és az úrként uralkodók Ura,16akié egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki nem látott, és nem is láthat. Övé legyen a tisztelet és az örök hatalom! Ámen.17Utasítsd azokat, akik gazdagok a jelenlegi világrendszerben, hogy ne legyenek kevélyek, és reménységüket ne bizonytalan gazdagságba vessék, hanem Istenbe, aki gazdagon megad nekünk mindent az élvezetünkre;18hogy a jóban munkálkodjanak, hogy jó cselekedetekben legyenek gazdagok, hogy bőkezűek legyenek, készek arra, hogy osztozzanak,19biztonságban jó alapot gyűjtve maguknak kincsként a jövőre, hogy szilárdan megragadják a valódi életet.20Ó, Timóteusz, őrizd meg, ami letétbe van helyezve nálad, elfordulva az üres beszédektől, melyek sértik azt, ami szent, és annak ellentmondásaitól, amit hamisan,,ismeretnek"neveznek.21Az efféle ismeret fitogtatása miatt némelyek eltértek a hittől. A ki nem érdemelt kedvesség legyen veletek!


 
 
0 komment , kategória:  1Timóteusz/Újszövetség  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 81
  • e Hét: 301
  • e Hónap: 3269
  • e Év: 43688
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.