Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Valóban meghalt-e hatmillió?3
  2011-05-21 14:57:45, szombat
 
 
Valóban meghalt-e hatmillió? III. rész

5. A NÜRNBERGI PER.

A 6 millió története jogi hitelesítést a nürnbergi perben nyert, amit 1945-49 közt a német vezetők ügyében tartottak s amely egyúttal a történelem legbecstelenebb törvényszéki komédiája volt. Montgomery úgy jellemezte ezt a pert, hogy ennek során bűntettnek minősítették a háború elvesztését. Aki részletesen kíván a per anyagával megismerkedni annak Veale, neves angol jogász, kiváló könyvét: Advance to Barbarism /Nelson 1953/ ajánljuk.

A per során súlyos tévedések merültek föl a statisztikákat illetően. A vádhatározat során Sidney Alderman 1945 nov.20-án kijelentette, hogy 9.6 millió zsidó élt a németek által elfoglalt európai területen. Az előbbiekben kimutattuk, hogy mennyire téves ez a szám, mert /1./ nem veszi figyelembe az 1933-45 közt emigrált zsidókat, mert /2./ hozzáadja még azokat az oroszországi zsidókat is, akik még csak nem is éltek a németek által elfoglalt területen. Shalom Baron az Eichmann-per idején ezt a számot 9.8 millióra emelte. A sajtó egy időben a nürnbergi per 6 millióját 10 millióra, sőt e fölé bővítette. Jellemző azonban, hogy az Eichmann-per során a hivatalos zsidó vádhatóság egyáltalán nem beszélt 6 millióról, hanem óvatosan csupán ,,néhány milliót" emlegettek.

Ha valaki abba a téves hitbe esne,
hogy a nürnbergi per során ,,bebizonyították" a zsidók kiirtását,
annak mindenek előtt tudnia kell,
hogy a peres eljárás már alapjában híján volt bármiféle jogi alapelveknek.
A vádlók ítéletvégrehajtóként szerepeltek.
A bírák közt, természetesen oroszok is voltak, akik számos gaztettüket,
így
a katyni lengyelmészárlást a németek nyakába akarták varrni a per során.
Nürnbergben a később hozott törvényekkel oly cselekmények fölött hoztak ítéletet,
amely cselekmények, azok elkövetésekor, nem számítottak törvénysértésnek.
A római jogrend óta a civilizált emberiség alapelvévé vált:
nulla poena sine lege alapelv:
törvény nélkül nincs bűncselekmény.

A bizonyítási eljárás jogszabályait, amit a brit jogalkotás évszázadokon át épített ki teljesen figyelmen kívül hagyták. A per során kimondták, hogy ha a bizonyítékok természete olyan, hogy ,,valószínű", akkor teljes értékűnek tekintendők. Más szóval ez azt jelentette, hogy a tanúskodás, amely azon alapult, hogy a tanú mástól hallott egy tényállást, bizonyítéknak számított, noha a világ valamennyi perrendtartásában az ilyen tanúskodást nem veszik figyelembe. Kialakult egy újfajta ,,bizonyítási" okmány, az ,,írott affidavit" -- írott ünnepélyes kijelentés. Bár csak 240 tanút hallgattak ki a per során, nem kevesebb, mint 300 ezer írott affídavit-et fogadott el a bíróság és ezek a ,,tanúk" még csak nem is eskü alatt erősítették meg állításaikat. Vagyis bármely zsidó bosszúból tett bármilyen kijelentése jogilag érvényes tanútételnek számított. A leghihetetlenebb az, hogy a védőügyvédeknek meg sem engedték azt, hogy keresztkérdéseknek vegyék alá a tanúkat. Ugyanez volt a helyzet az Eichmann-per idején is, amikoris kijelentették, hogy a védőügyvédje fölfüggeszthető, ha a per során ,,tűrhetetlen állapot állna elő". Azaz, ha netán bizonyítani próbálná védettje ártatlanságát.

A nürnbergi-per sötét hátterére rávilágít az a körülmény, hogy az amerikai bíró, törvényszéki elnök, Wenerstrum, megutálva a törvénytelenségek sorozatát, lemondott s visszament Amerikába. A Chicago Tribune-ban tett nyilatkozatában felsorolta a per során elkövetett jogsértéseket. /M. Lautern: Das letze Wort über Nürnberg./ Így többek között azt, hogy a közvádlókat a bosszú és ambíció vezette, hogy nem engedték meg a védelemnek a tanúk kihallgatását s azt, hogy a védelem javára szolgáló okmányokat beszerezzék, vagy bejuttassák, hogy a per bírósága 90%-ban olyan személyekből tevődött össze, akik politikai vagy faji okokból érdekelve voltak. Az adminisztratív állásokat olyan újonnan amerikanizált személyekkel töltették be, akik a vádlottak körül ellenséges hangulatot tartottak ébren. A per igazi célja az volt, hogy a németséget Führerjük bűncselekményéről meggyőzzék. Ha tudtam volna 7 hónappal ezelőtt --- fejezte be Wenersturm bíró közleményét --- azt, ami Nürnbergben történik, sohasem mentem volna oda.

Earl Carrol amerikai jogász szerint a vádhatóság irodájának 60%-a olyan zsidó volt, aki Hitler idején hagyta el Németországot. Sőt, ami rosszabb, 10%-ra sem tehető azoknak száma, akik egyáltalán Amerikában születtek. Az iroda főnöke egy Kemper nevű Németországból kivándorolt zsidó volt. A perre valósággal megérkeztek a Salamonok, a Schlossbergek, a Rabinovitsok. Mindezek után nyilvánvaló, hogy az az alapvető princípium, hogy senki sem lehet bírája a saját ügyének, a nürnbergi-per során, nem jött figyelembe.

Bardaché professzor a nürnbergi-peren végig jelen volt. Azt a véleményt szűrte le, hogy a kihallgatott tanúk egyetlen törekvése az volt, hogy gyűlöletüket ne mutassák ki túlságosan nyíltan, s hogy igyekezzenek a tárgyilagosság színében feltűnni.

Mindezeknél sokkal súlyosabb körülmény volt a perben alkalmazott kihallgatási módszer s főképp az SS tisztekből kicsikart ,,vallomások". McCarthy szenátor az American Press részére 1949. május 20-án tartott értekezésén a következőket mondotta: A Schwabisch Hall-ban bebörtönzött Adolf Hitler SS Leibstandarte tisztjeit véresre korbácsolták, majd a hanyatt elterülők nemi szerveit megtaposták. Általában addig verték őket, amíg ki nem csikarták belőlük a ,,vallomást", ilyen gyötrelmeknek vetették alá Sepp Dietrich-et és Joachim Peiper SS tábornokokat s ezek ,,vallomása" alapján jelentették ki, hogy a Leibstandarte egy bűnszövetkezet. Oswald, Pohl SS tábornok arcát trágyával kenték be s addig verték, amíg a megfelelő ,,vallomást" nem tette... Az ilyen brutalitások és kegyetlenkedések csak egy beteg agyban foganhattak. Mindezeket az embertelenségeket a Vádhatóság helybenhagyásával hajtották végre. Ha az USA büntetlenül megengedi ezeket a brutalitásokat, akkor a világ joggal kétségbe vonhatja a mi erkölcsi integritásunkat --- fejezte be McCarthy szenátor.

Ugyanilyen embertelenséggel folyt a vallomások kicsikarása a Frankfurt am Main és a Dachau varosokban is. E. L. van Roden, a dachaui per amerikai bírája többek közt a Sunday Pictoral 1949 január 23-i számában ezt írta: A vallomásra-bírás módszerei voltak: papnak beöltöztetve vettek ki gyónásokat és adtak ki feloldozást, égő gyufákat szúrtak az áldozatok körme alá, fogakat törtek ki és állkapcsokat zúztak össze. Embereket 4-5 hónapon át teljesen elzárva a világtól magánzárkában tartottak. A kihallgatok fekete süveget húztak az áldozatok arcára, majd boxerrel verték az arcát és rugdosták meg, vagy gumitömlőkkel verték ahol érték. A kihallgatási eljárások visszaéléseinek később történt kivizsgálása során megállapították azt, hogy 139 fogoly közül 137-nek gyógyíthatatlanul szétroncsolták a nemi szervét az ,,amerikai nyomozók". A per alatt az ,,amerikai" nyomozók és vádlók javarészt zsidókból kerültek ki, akik már eleve nem juthattak volna erre a beosztásra, ha a mindenkori perrendtartást figyelemben tartják. Ilyenek voltak pl. Burton F. Ellis, a háborús bűnök bizottságának elnöke, Shumacker, Byrne, Ferl, Ellowitz Thon, Kirschbaum, Rosenfeld, a bíróság jogi tanácsadója. Hogy mindezek milyen módszerrel csikartak ki ,,vallomást", álljon itt megint Roden bírónak a Sunday Pictoral-ban írt sora: ,,Erős férfiakat ronccsá nyomorítottak, akik végül is készek voltak elmotyogni bármilyen beismerést, amit a vádhatóság kívánt tőlük."

Ezek után vessünk egy tekintetet a nürnbergi-per okmányaira.

Poliakov és Wulf: Das Dritte Reich und die Juden: Dokumente und Aufsátze c. könyvében hivatkozik Dieter Wisliceny kapitány állítására. Wisliceny Eichmann egyik beosztottja, volt, majd a Gestapo főnöke Szlovákiában. Wisliceny helyzete annyival volt még súlyosabb, hogy a kommunisták kezére került Pozsonyban és ott vallatták 1946 novemberéig. Az elszenvedett kínzások és borzalmak következtében emberi ronccsá vált. Kivégzése előtt írt ,,Emlékirat"-aiban a szovjet perekre tipikus önvallomások és felelőtlen vádaskodások, valamint valótlan tényállítások minden jellegét magán hordja. /Poliakov: Horror of hate./

A Wisliceny okmányok elég terjedelmesen foglalkoznak az Einsatzgruppen esetével. Ennek az alakulatnak a tevékenysége úgy volt beállítva a nürnbergi-perben, mint egy második, kisebb kiadású 6 milliós gyilkosság. Ezt a német alakulatot a Gestapo és az SD /az SS-nek a biztonsági szolgálata embereiből formálták abból a célból, hogy a szovjet területeken a partizánokat és kommunista népbiztosokat felszámolják. 1939-ben a szovjet hadseregben 34 ezer ilyen népbiztos volt rendszeresítve. A nürnbergi-per szovjet közvádlója, Rudenko, szerint az Einsatzgruppe működése alatt nem kevesebb, mint egy millió zsidót ölt meg.

Később a vádlók bővebben kidolgozták a zsidók kiirtásának a programját és úgy állították be, hogy az Einsatzgruppe tevékenysége csak az első lépcsőfok, a második a zsidók Lengyelországba való deportálása. Noha Reitlinger is elismeri, hogy a ,,Végső Megoldás" kifejezés eredetileg a zsidók kitelepítését jelenti, de később, a szovjet invázió idején a zsidók valóságos kiirtását értették alatta. Ezt a kiirtási rendeletet Hitler ismét csak szóbelileg adta át az Einsatzgruppénak. Ezek az állítások semmiféle bizonyítékkal nem támaszthatók alá, csupán a Wisliceny-ből kicsikart ,,önvallomás"-ának egyes állításaira vannak alapozva.

Az Einsatzgruppe ügyében tartott tárgyalás másik alakja O . Ohlendorf SS tábornok volt, aki a II. Hadsereghez csatolt Einsatzgruppét vezette. Ohlendorf megkínzásáról már megemlékeztünk. 19Z45 nov. 5.-én kelt ,,vallomásá"-ban elismerte, hogy 90 ezer zsidót gyilkoltak le parancsnoksága alatt. Amikor azonban bíróság elé került 1948-ban, kijelentette, hogy akkori vallomása érvénytelen, mert kínzássál kényszerítették ki belőle. Amikor a tárgyalás folyamán a bajor belügyminiszter, a zsidó Auerbach arról beszélt, hogy 11 millió koncentrációs zsidó nevében követei kártérítést, /!!I/ Ohlendorf figyelmeztette, hogy ennek a számnak alig egy töredéke látott egyáltalán koncentrációs tábort. Ohlendorf még megélte azt, hogy Auerbachot elítélték sikkasztásért, csalásért és olyan okiratok hamisításáért, amiből kitűnni látszott, hogy nem létező zsidók kompenzációja címén hatalmas összegeket vett föl. Ohlendorfot 1951-ben végezték ki.

Ohlendorf kijelentette, hogy a nemzetközi jog által el nem ismert partizánok nagyobb veszteséget okoztak a német hadseregnek, mint a reguláris orosz alakulatok. Tudjuk, hogy a szovjet azzal kérkedik, hogy a partizánok félmillió német katonát öltek meg.

Az angol jogász, Veale az Einsatzgruppéval foglalkozva, felhívja a figyelmet arra, hogy a keleti front harcaiban lehetetlen lett volna különbséget tenni a civil lakosság és partizán között, annál kevésbé, mert azt az oroszt, aki nem állt be partizánnak, a partizánkodó szomszédjának joga, sőt kötelessége volt, mint árulót megölni. ,,Nem kétséges --- írja Veale ---, hogy az Einsatzgruppénak terrorral kellett felelnie a terrorra. ,,Különösnek találja azt, hogy a partizánok tevékenységét csak azért nem kifogásolja a világ közvéleménye, mert az ő oldalukon volt a győzelem. Ugyanerre mutatott rá Ohlendorf védőbeszédében, képmutatással vádolva nyugatot, amikor elvárták a németektől azt, hogy konvencionális háborút vezessenek az ellen az embertelen szovjet ellen, amely ezeket a nemzetközi törvényeket nem tartja tiszteletben.

Az Einsatzgruppe-val kapcsolatos szovjet vádak nagyfokú hamisításnak bizonyulnak. Poliakov és Wulf az amerikai kémnek, Hoettlnek, kétségbe vonható állításait ismételgeti könyvében. Hoettl ,,emlékezett arra, hogy Eichmann azt mondta neki, hogy 6 millió zsidót öltek meg s ehhez hozzátette, hogy ebből 2 millióért az Einsatzgruppe felelős. Ennek az állításának még a bíróság sem adott hitelt.

Az Einsatzgruppe áldozatainak számát az angol jogász, R. T. Paget: Manstein, his Campaigns and his Trial c. könyvében mintegy százezerre becsüli. Megállapítja, hogy a nürnbergi bíróság elfogadta a tízszeresen túlbecsülő szovjet adatokat és az oroszok által eltorzított tények sorozatát. Ezek a borzalmasan kifacsart tények és valótlanságok W. Shirer: The Rise and Fall of the Third Reich c. könyvében 6 oldalon át bőséges helyet kapnak. Épp úgy, mint a 6 millió áldozat esetében, itt is a valóság csak egy része a hazugságnak. Az Einsatzgruppe százezerre rúgó áldozatából csak egy kis hányad lehetett zsidó. E helyütt újra meg kell ismételni a fent megállapítottakat, amelyek szerint ennek a 100 ezer életnek elvesztése a legkegyetlenebb partizánháború eredménye és folyományaképpen állt elő és a szovjet terroristák szerint ők ennek az ötszörösét, azaz fél millió reguláris katonát pusztítottak el. Ne feledjük azt sem el, hogy a vádlók szerint a zsidók tervszerű kiirtásának első fázisát az Einsatzgruppe hajtotta végre.

AZ SS egyik főtisztviselőjének, Osvald Pohl-nak pertárgyalása során betekintést nyerhetünk a koncentrációs táborok rendszerébe. Pohl volt megbízva az SS Gazdasági és Adminisztrációs Iroda vezetésével, amelynek feladatkörébe tartozott 1941 után a koncentrációs táborok munkaképes személyeinek az ipar számára történő munkába fogása. A per során a képmutatásnak soha el nem képzelt csúcsára jutott a vád, amikor Pohl fejéhez vágták, hogy ,,ha Németország megelégedett volna azzal, hogy a zsidókat elkülöníti a németektől, megtagadva tőlük a német polgárjogot, kizárva őket a közhivatalokból és egyéb intézményekből, akkor a világ népei most nem lépnének föl vádlónak." --- A valóság az, hogy Németországot éppen azokért az intézkedésekért vették annak idején a demokratikus hatalmak blokád alá és gyalázkodtak ellene és épp ezek a belső intézkedések miatt üzentek hadat a németeknek.

A magas intelligenciájú, érzékeny lelkű Pohl-t a per során emberi ronccsá nyomorították --- ahogy ezt McCarthy szenátor megállapította. Súlyosan terhelő vallomásokat írattak vele alá. Pl. olyat, hogy ő 1944 nyarán látott gázkamrákat is. A vádlók fokozottabb súlyt helyeztek a Pohl-ból kigyötört vallomásokra, hogy vele játszassák el az emberi bőrbe bujtatott szörnyeteg alakját. Pere alatt a javára szóló tanúkat és affidaviteket még csak említeni sem engedték. Amikor pl. a háború utolsó heteiben 1945 márciusában Bergen-Belsen-be azért látogatott el,mert ott tífuszjárvány tört ki és az összeomlás kaotikus óráiban még volt ideje, és lelkiereje arra, hogy a táborban a járvány folytán előállt fejetlenségben rendet teremtsen, mélyen megrendült a látottak fölött. Arról sem akartak hallani a bírák pere során, hogy a koncentrációs táborok körüli visszaéléseket a legmesszebbmenően megbüntette. A perben soha semmi olyat, ami a javára szólhatott volna, figyelembe sem vettek, csak azért, hogy emberi méltóságából kivetkőztessék és jellemét eltorzíthassák a 6 millió ,,áldozat" hazugságának fenntartása érdekében.

Ide tartozik Bach-Zelewski SS tábornoknak a bírósági eljárás folyamán Himmler ellen tett súlyos és valótlan kijelentése. Többek közt pl. az, hogy Himmler terve volt az, hogy a háború során az orosz lakosságot 30 millióra lecsökkentse. Bach-Zelewski volt az, aki 1944 augusztusában leverte a varsói zsidó-felkelést. A nürnbergi kihallgatások alatt őt is megfélemlítették azzal, hogy ha nem kooperál, a varsói dolgokért halálbüntetést fog kapni. Ezekre a súlyos ,,vallomásokra" a tárggyal foglalkozó legtöbb könyv készségesen hivatkozik. Mindamellett Bach-Zelewski 1959 áprilisában egy nyugat-német bíróság előtt visszavonta nürnbergi-per során tett súlyos ,,vallomásait" azzal az indoklással, hogy azokat megfélemlítés alatt kényszerítették rá. A bíróság ezt a visszavonást érvényesnek mondta ki. Mondani sem kell, hogy a ,,hallgatás vasfüggönye esett erre az ügyre" --- ahogy ezt Veale megjegyezte. Sőt, mindazok a könyvek, amelyek azóta megjelentek ügyével kapcsolatban, figyelembe sem vették visszavonását.

Érdekes --- és a vélemények összevisszaságára rámutat --- Himmler orvosának, a Hitler-gyűlölő Kersten-nek /Memoirs 1940-1945 c. könyve/ az a megállapítása, hogy sem Hitler, sem Himmler soha nem gondolt más megoldásra a zsidókérdést illetően, mint csak a kitelepítések révén. Ennek az állításnak értékét azonban lerombolja azzal a teljesen abszurd fejtegetésével, hogy a kiirtás gondolatának hátterében Göbbels állt.

A nürnbergi-per alatt ezrével fogadtak el bizonyítékul hamis tanúságot és hamis írott affidaviteket. Ezek részben kikényszerített ,,vallomások" voltak, részben olyan nyilatkozatok, amelyek ,,hallottam" alapon tettek súlyos kijelentéseket. Minden jó és elfogadható volt, ami a vád mellett bizonyított, vagy a bizonyítás látszatát keltette.

Egy ilyen affidavit volt a mauthauseni tábor egyik tisztviselőjének, Alois Höllriegel-nek vallomása. Bebizonyosodott, hogy ezt a ,,vallomást" is kínzással vették ki. Ennek ellenére ezen az alapon ítéltek el Kaltenbrunner SS tábornokot 1946-ban. A vallomás szerint az egyik mauthauseni tömeg-elgázosításnál Kaltenbrunner tábornok is jelen volt, sőt abban aktív részt is vett. Kaltenbrunner volt Himmler után a legmagasabb rangú SS tábornok.

Később, a Pohl fölötti bíráskodás során a védelem bebizonyította, hogy az összes mauthauseni elhalálozásokat a helyi rendőrség ellenőrizte s a rendőrségnek szabad bejárása volt a táborba. Bemutatták a mauthauseni halotti anyakönyveket. Ugyancsak bemutatták a bíróságnak a mauthauseni volt foglyok /tulajdonképpen közbűntettesek tábora volt Mauthausen/ nyilatkozatát arról, hogy a táborban emberséges, normális feltételek között tartották őket fogva.

Végül megemlítjük, hogy noha a zsidók megkísérelték Göringet is belekeverni a ,,kiirtási" programba, erre a per során a legcsekélyebb ,,bizonyítás" sem merült föl.

 
 
0 komment , kategória:  Valóban meghalt-e hatmillió?3  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 276
  • e Hét: 1318
  • e Hónap: 12861
  • e Év: 378351
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.