Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
Ilyen volt a mi papunk. In memoriam P. Árva Vince atya
  2017-11-02 18:57:27, csütörtök
 
  Egy régebbi cikk az atyáról, melynek nem minden sorával értek egyet.
Az viszont igaz, hogy merényletet követtek el ellene Csíksomlyón!!!!!!!
Nyugodjon békében! IGAZ EMBER VOLT!


Íme, a cikk:

Sajnálattal tudtam meg a közelmúltban, hogy Árva Vince atya nem véletlenségből csúszott el és tört el a nyak-csigolyája. Boldog Özséb szentté avatásának az elkezdésénél jártak, amikor is valószínűleg valakik elintézték a balesetet. Ezzel a cikkel emlékezünk a feltámadásra váró Pálos Rend utolsó atyájára.

Furcsa egybeesés az is, hogy a Magyarok Világszövetségét szétdúró Patrubányi Miklós neve is megjelenik az életrajzban, nem is akármire sejtetni engedő szövegkörnyezetben:

"Az Árva Vince atya által összeállított, Boldog Özséb szent életét bemutató 17 kötetet 2008. december 13-án, az MVSZ által a Pálos Rend egyetértésével rendezett, első emléknap keretében adták át Patrubány Miklósnak, az MVSZ elnökének. Árva Vince atya másnap visszaadta lelkét a teremtőjének."

Előzményként: Árva Vince atya Istentől kapott küldetéséből a Boldog Özséb alapította Ősi Pálos-rend újjászervezését, tartja élete céljának, ugyanakkor Boldog Özséb szentté avatását.

A hivatalos kánoni eljárás megindítására 1986. január 18-án került sor az Esztergomi Bazilikában ünnepi szentmise keretében, melyet a bíboros, prímás, esztergomi érsek úr mutatott be. Az Istenben boldogult Bíboros Főpásztor kérésére a Sacra Congregazione per la Dei Sancti, 1514/986. szám alatt, 1986. ápr. 18-án Palattini bíboros prefektus aláírásával jóváhagyta a kanonizációs vizsgálat lefolytatását.

A rendszerváltozás után Árva Vince atya a lehetőségeket kihasználva felélesztette, és újból működésbe hozta Márianosztrán a pálosságot, a Sziklatemplomot is. Így tehát négy kolostorban indulhatott meg ismét a szerzetesi élet, Budapesten, Pécsett, Márianosztrán és Petőfiszálláson.

Árva Vince atya 1932-ben született Rimócon. Édesanyja, aki székely volt, hat éves korában hagyta itt fiát, kilenc éves korában, pedig édesapja halt meg, aki keménynyakú kun kapitány fia volt. Ő e kettőből ötvöződött: keményfejű, kitartó székely. Kora gyermekkorától papnak készült.

A középiskoláit Újpesten és Pápán végezte. Nagyon hálás a pápai iskolának, ahol igazi magyar testvériséggel fogadták, segítették, hogy tanulmányait folytathassa, miközben Marcaliban katonai szolgálatát tölti.

A katonaságnál megismerkedett egy pálos testvérrel, aki nem volt pap csak teológus, s együtt, az atya javaslatára elkezdik megszervezni a titkos Pálos rendet, annak ellenére, hogy az ÁVÓ figyeli őket.

Aztán a központi szemináriumban tanult egy fél évig. Pendely Mihály püspök úr nagyon kérlelte, hogy maradjon ott, és doktoráljon.

Benne viszont az a gondolat élt, amit Mindszenthy bíboros mondott: "Nem doktorálok anélkül is lehetek püspök."

Szerencséjére visszakérte magát Esztergomba, mert szeptemberben a központi szemináriumból nyolcvan kis papot kitettek. Így Esztergomban fejezte be a teológiát 1959-ben.

Ekkoriban több papot is letartóztatnak. Egyik ilyen letartóztatási jegyzőkönyvben az ő neve is szerepel és a következők:

"Árva Vince kijelentett előttem, hogy többet nem foglalkozik a pálosokkal, hanem csak a történelemmel. Megmutatta, hogy milyen drága történelmi könyveket vásárolt, és már ebből áll az élete."

Sikerült az atyának ennek köszönhetően megúszni a következményeket. Esztergomban lett káplán. Szinte minden plébánián házkutatás tartanak, csak nála nem. Nagy félelmet keltett benne, hogy őt nem kutatatták át, s nem értette, hogy miért. Azután beállított hozzá egy részeg, aki azt mondta: "Tisztelendő úr! Legyen jó ezután is, ne törődjön semmivel."

1964-ben először jár Częstochowában, hogy az államilag illegálisan működő pálos rendet egyházilag jóváhagyassa.

Rómából már volt meghatalmazása, és így Csęstochowa, írásba adta, hogy Árva atya a magyarországi tartományfőnök, és mindenhez van joga: fogadalmaztathat, feloldoztathat.

Nagyon nagy szeretettel volt a lengyelek iránt. Minden nyáron 2-3 hetet ott töltött a pálos testvéreivel.

Több kápláni hely után 1968-tól könyvtáros Esztergomban. 1970-73 között a Keresztény Múzeum referense, később igazgatója. 1973-ban az ő irányításával zajlott le a Keresztény Múzeum felújítása. 1976-tól Márianosztrán plébános. Felújítja a Márianosztrai kegyhelyet. 1984-től a Római Magyar Intézet növendéke. A Szenttéavatási Kongregációban szentté avatási diplomát szerez.

1987 nyarát ismét Csęstohowában tölti. Egyik nap, amikor megszólalt a kolostor harangja, és minden pálos elindult a templomba, akkor már az atya sejtette, mi a helyzet. Ahogy bementek a kolostor kápolnájába, végigvonult a csęstochowai püspök, fölállt az oltár elé, és elővett egy dekrétumot. Ez egy pápai dekrétum volt, amely az akkori generálist azonnali hatállyal megfosztotta a tisztségétől, és ideiglenes a częstochowai püspök lett a rend kormányzója. Nem merte elmondani a többieknek, hogy mi történt. Benne az munkált, hogy össze kell tartania a csapatot, a Pálos-rend Magyarországon nem szűnhet meg. Árva atya Rómába felterjesztette a titkos pálosok névsorát, hogy elismerjék szerzetesi voltukat. Ezt a Szerzetesi Kongregáció 1989. május 20-án elismerte. Felújítatja a Sziklatemplomot. 1990-től a Sziklatemplom vezetője. Ugyanez időtől kezdve a Pálos-rend országos gondnoka.

Miután a sziklából kitették, levéltári kutatást végzett - 3000 A4-es fénymásolt oldala van - arról a közel 25 éves levelezésről, amelyet Zichy Gyula kalocsai érsek folytatott a lengyelekkel arról, hogyan lehetne a Pálos-rendet visszaállítani.

1934-ben egy nagy ünnepség keretében meg is történt az ún. "visszatelepítés". A Nyugati pályaudvaron a kormányzótól kezdve mindenki nemzeti díszben ünnepelte az ősi magyar Pálos rend visszajövetelét. A várakozók fele lengyel, fele magyar volt. A lengyelek mosolyogtak az orruk alatt, hogy ez nem is az ősi rend. A sziklatemplomban és a kolostorba rendezkedtek be.

1994-ben száműzni próbálták Árva Vince atyát a Pálos rendből, és a rendben eltöltött 42 évi munkája jutalmául a Pálos renden kívüli életet javasoltak számára. Ettől kezdve különböző helyeken lelkipásztori szolgálatokat lát el. Halála előtt 11 évvel Pilisszántóra került.

A szomszéd faluba misézett, és mise után bejött egy 74 éves ember, aki az állította, hogy pálos volt. Ő Kelemen István bácsi.

Elmondta, hogy azok között volt, akik 1934-ben visszajöttek, és nagy ünnepélyességgel fogadták őket a Nyugatiban.

A Sziklatemplomban helyezkedtek el, majd egy hónap múlva lengyel vezetők mindenféle indok nélkül azonnali hatállyal elbocsátották őket.

A magyar házfőnök adott nekik igazolást, amelynek a fénymásolatát megőrizte az atya. Ebben az áll, hogy semmi kifogás nem volt Pista bácsi ellen, és egyházmegyei szemináriumban biztosan jó pap lenne.

Megkérdezte Pista bácsit az atya, hogy ezt miért fogadta el? Azt mondta: "Atya, én annyira elkeseredtem, hogy nemhogy pálos, de pap sem akartam lenni."

Amikor Rómában volt, hogy megszerezze a szentté avatási szakképesítést állandó bejárása volt a levéltárba, és a könyvtárba. Az atya kikért egy 1215-ből származó kódexet, kinyitotta és lehajolt és megcsókolta, mert olyan gyönyörű, tiszta írással készült, és folyamatosan tudta olvasni. Lefordította a Gyönyösi-féle 1527-ben befejezett kódexet. Ő építette ujjá a Sziklatemplomot, Márianosztrát. A márianosztrai kegyképre ő tette rá a Szent Koronát aranyozott ezüstből. Amikor elkészült a Szűz Anya fejére Szent István koronája, az ötvössel a kis Jézus fejére is csináltatott főhercegi koronát.

Lefordítja Gregorius Gyöngyösi humanista nevén (Gregorius Coelius Pannonius) Vitae fratrum eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae azaz Szent Pál rendjén levő testvérek életrajzai vagyis Gyöngyösi Gergely: Remete Szent Pál testvéreinek életét. Megtalálta Boldog Özséb sírját a pilisszántói temetőben. A sír helyére egy keresztet állíttatott. A sírját kötelességünk lenne jóhiszemű és jószándékú régészekkel helyre állíttatni és ezzel engesztelő hellyé tenni az ősi pálos bölcsőt.

Levéltári kutatásai közben fedezi fel, hogy nem az Ősi Boldog Özséb által alapított Pálos rendben van, hanem abban, amelyet 1784-ben Szaniszló lengyel király a magyar tartományról leválasztott. Ez a leválasztás két évvel előzte meg II. József rendeletét, amely a magyar Pálos rendet hivatalosan megszünteti, s amely rend azóta, kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan önálló tartományként működik.

Mint fentebb említve Árva Vince atya Istentől kapott küldetéséből a Boldog Özséb alapította Ősi Pálos-rend újjászervezését, tartja élte céljának, ugyanakkor Boldog Özséb szentté avatását, amire a dr. Lékai László bíboros, prímás, esztergomi érsek 1985. december 16-án kelt 155-6/1985 sz. levelében kinevezi Árva Vince atyát posztulátornak. Ezután kezdte meg az atya a szentté avatási eljáráshoz szükséges adatok összegyűjtését.

Az elkészült anyag első két kötete az Özséb tiszteletét bizonyító, mintegy 150 művészettörténeti ábrázolást tartalmazza. A harmadik kötet plébániák és egyházközösségek mintegy 160 szentté avatást kérő levelét, a negyedik kötet az esztergomi érseki tartományhoz tartozó egyházmegyék kérő és csatlakozó leveleit (mintegy 214 oldal), az ötödik kötet pedig a kalocsai főegyházmegye szeged-csanádi egyházmegye, egri érseki tartomány kérő- és csatlakozó leveleit tartalmazza mintegy 270 oldalon. Elkészült az öt kötet olasz nyelvű fordítása is. Az igen terjedelmes anyagból a teljesség igénye nélkül dr. Pataki Kornél győri püspök úr 1986. február 18-i, a pécsi püspöki iroda 1986. január 22-i, dr. Fábián Árpád szombathelyi püspök úr 1986. február 21-i 663/1986. sz., Udvardy József püspök úr 1986. január 11-i 57/1986 ikt. számú és dr. Mészáros Lajos érseki helynök úr 1986. szeptember 22-i 1767/1986.sz. hozzájáruló levelét, melyben támogatják a posztulátor eljárását az egyházkerületben, egyházmegyében etc.

Több éve vizsgáltuk már és kerestük annak lehetőségét, hogy az egyetlen magyar rend a Pálos-rend újra magyar központúvá válhasson. Ezt azért tettük, mert őseink a történelem folyamán mindig a nemzet és a Pálos-rend elkötelezett hívei és többen pálos szerzetesek is voltak. Úgy gondoltuk, hogy a mai idő konkrétan az európai integráció lehetőséget ad arra, hogy olyan kérdések vegyünk elő, mint a Pálos-rend ügye, és ezt nemzetünk ügyévé tegyük. Az Európai Unió ösztönzi az állomokat arra, hogy a nemzeti identitásukat fent tartsák melybe, beletartozik az egyetlen magyar alapítású rend a Pálos-rend is, amely magyar központúvá kell, hogy váljon.

A magyar eszmélés, a jobbat érdemlő magyar társadalom felébresztésének elengedhetetlen kelléke kellene, hogy legyen a nemzetközileg ismert, magyar alapítású szerzetesrend magyar központúvá tétele, leválasztva a mesterségesen ráerőltetett lengyel vezetésről. A magyarságnak fontos, hogy a hit meggyengülésének általános folyamatában a magyar kereszténység megerősödjék, öntudatunk felerősödjön. Vissza kell állítani magyarországi központúvá, hiszen magyar Pálos-rendben, az ifjúság kapaszkodót, vagyis hitet nyerhet újra az elkövetkezendő időkben. A magyar pálos szerzetes elsősorban nem magáért, hanem nemzetéért, hazájáért imádkozik és vezekel.

A Pálos-rend 700 éves évfordulója volt 2008. december 13-án, mert 1308. december 13-án kelt, okmányban, Gentilis bíboros, a V. Kelemennek követe látogatásakor kapta meg a rend az engedélyt, hogy végleg Szent Ágoston regulája szerint szervezze meg életét. Valóban igaz az, hogy a lengyel barátaink által alapított rend gyökerei a Boldog Özséb által alapított rendből erednek ugyan, de mégsem tekinthetők az 1786-ban megszűnt magyar rend jogutódainak, hiszen kongregációjuk működésüket Congregatio polona Fratrum Ord. S. Pauli i.Erem néven VI. Pius engedélyezte Apostolicae Sedis Auctoritas című brévéjével. Ilyenformán a közvetlen összefüggés a szentté avatásban érintett személy és a lengyel rend közölt nincs.

Árva Vince atya 2008. február 8-án kelt levelében kérelemmel fordult Németh László SVD, a Magyar Püspöki Konferencia a titkárához, melyben felvázolta, hogy a posztulátori feladatot a felsorolt tartalommal elvégezte eleget téve a dr. Lékai László esztergomi érsek felkérésének egyben jelezte az aktori szerepet betöltő bíboros úr elhunytára tekintettel szükséges, hogy aktorként Rómában megfelelő képviselője legyen az ügynek és a püspöki konferenciát tartotta megfelelőnek erre a feladatra.

A magyar Pálos-rend alapítójának Özséb kanonok, oltárra emeléséhez a szükséges anyagot 22 éves munkával összegyűjtötte Lékai László néhai bíboros, prímás, esztergomi érsek úr által reá ruházott posztulátori feladatát teljesítette.

Erről és az elvégzett munkáról, valamint a szentté avatás készre jelentéséről továbbá a Pálos-rend sajátos helyzetéről tájékoztatta Őszentsége XVI. Benedek pápát. A Magyarok Világszövetsége Árva Vince atya, Boldog Özséb hivatalos posztulátorának felkérésére vállalta a szentté avatási perben az aktor szerepét. Az Árva Vince atya által összeállított, Boldog Özséb szent életét bemutató 17 kötetet 2008. december 13-án, az MVSZ által a Pálos Rend egyetértésével rendezett, első emléknap keretében adták át Patrubány Miklósnak, az MVSZ elnökének. Árva Vince atya másnap visszaadta lelkét a teremtőjének. Mons. Angelo Amato, a Szentek Ügyei Kongregációjának prefektusa hivatalában fogadta Patrubány Miklóst, a Magyarok Világszövetségének elnökét.

Az MVSZ elnöke átadta az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a Pálos Rend alapítója, Esztergomi Boldog Özséb szentté avatási dokumentációját. A 17 kötetet Esztergomi Boldog Özséb posztulátora, a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Árva Vince atya állította össze, 22 éves munkával.

Árva Vince atya 2008. augusztus 19-én, a Magyarok VII. Világkongresszusán jelentette be nyilvánosan, hogy a Magyarok Világszövetségére szeretné bízni a hatalmas munkával összeállított anyagot.

Mélyen gyászoljuk Őt. Akik jól ismertük, hiszen tudjuk, hogy személyében a Magyar Pálos Rend a második újralapítóját vesztettük el. Ő nem a visszatelepítésről beszélt, hanem az újraindításról ennek érdekében mindent megtett, nem kímélte erejét és életét.

A sok új hivőt szerzett személyével a katolikus egyháznak és a hívek hitét tovább erősítette és mélyítette hiteles személyével és teljes hitével.

Nagyon szeretünk Atya, számunkra nem haltál meg, mert arra fogunk gondolni, amit mondtál nekünk - "Mindig segíteni foglak benneteket onnan Fentről."

Kérjük a Teremtő Istent, hogy Boldog Özséb szentté avatásának hatása hazánkra és az emberiségre a szeretet pozitív erejével hasson, és ez az erő kössön össze bennünket.

Legyen a nemzetet építő összefogás legjobb példája és Isten szeretetének áldott eredménye.

A két kontinenst, Európát és Amerikát összekötő közös szentünk Boldog Özséb atya. Kinek szellemiségét az elmúlt 700 esztendőben folyamatosan erősödni látjuk, hiszen mindannyian tudjuk, Özséb atya szellemi hagyatéka nyomán jön létre a 20 millió magyar összetartozásának érzése, akik e nagyvilágban élve imákkal erősítik Őt.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Magyar Királyi Hírlap  
Hogyan verték szét a magyarságot,sátáni álszent módszerekkel
  2016-06-25 18:53:31, szombat
 
  Ezt az összeállítást régebben terjesztettem. Szerintem ma is aktuális megnézni.


Videó : Hogyan verték szét a magyarságot, sátáni álszent módszerekkel?


Link


Meddig lehet hazudni, megosztani és kifosztani egy nemzetet? Tudd meg kik és miért, hazudják le történelmünket a mai napig? Milyen veszélyekkel jár az idegen érdekeket szolgáló vezetők térnyerése?Honlapajánló :

Atyaeg1


Link


Magyar Királyi Hírlap - mkh.valosag.net


Link
 
 
0 komment , kategória:  Magyar Királyi Hírlap  
A CSALÁDOK tudatos tönkretétele és GYÓGYMÓDJA
  2015-12-17 22:13:52, csütörtök
 
  ÁKOS VÉDELMÉBEN

Te hallottál-e arról, hogy Ákost elkezdték mindenféle médiafelületeken keresztül lejáratni?

Csak azért, mert meg merte említeni, hogy a férfiaknak és a nőknek meglenne a maga-maga szerepe a társdalom természetes működtetésében. És itt egyáltalán nem a nők elnyomásáról van szó, mielőtt félreértés történne a belemagyarázások miatt...

Ha végig nézted a nyilatkozatát, akkor láthattad, hogy semmi olyan szélsőséges dolgot nem mondott, ami miatt ilyen szintű támadást érdemelt volna. Azonban van egy propagandagépezet, ami a kimondott igazságnak nem örült, mert ők abban érdekeltek, hogy a társadalom tovább pusztuljon és tovább fogyjon a magyar lakosság. PEDIG A SZÓLÁSSZABADSÁG BAJNOKA MIND!

Ezt különböző káros irányzatokkal és azok támogatásával, védelmezésével igyekeznek elérni.

Itt egy videó, amiben megfogalmazódott az, hogy melyek ezek a romboló mozgalmak és mik a céljaik.
Aki szeretné megérteni, hogy Ákos mire célzott a mondandójával, annak érdemes lenne áttanulmányozni ezt az anyagot:

MUTASD MEG MÁSOKNAK IS!


Videó : A CSALÁDOK tudatos tönkretétele és GYÓGYMÓDJA


Link
 
 
0 komment , kategória:  Magyar Királyi Hírlap  
A családok tudatos tönkretétele
  2015-11-29 21:29:19, vasárnap
 
 Vajon..., szerinted..., minden rendben van a mai családokkal hazánkban és a világon?

A válások hatalmas száma, az egyre csökkenő magyar népesség, a csonka családok lelkisérült gyerekei nem azt bizonyítják, hogy a legjobb irányban haladnak a dolgok.

Mi lehet ennek az oka? Miért alakultak így a történések?

Válaszért két dolgot érdemes megvizsgálni. Egyszer az emberek hozzáállását a családalapításhoz. Másodszor pedig azokat a fizikai körülményeket, amiért a család intézménye, a nemzetet felépítő sejtek bajban vannak. Mind a két vonalon tudatos romboló munkát fog találni az, aki mélyebben a dolgok után néz.

I. Kezdjük az első részével, a férfiak és a nők családalapítással kapcsolatos hozzáállásával:

Maga a házasság, a családalapítás, a gyermekvállalás már gondolati szinten meg van mérgezve több irányból is:

Melyek ezek?

1. Szabados élet terjesztése a fiataloknál
2. Emancipációs mozgalmak családromboló hatása, valamint a házasság és az áldott állapot szándékos bemocskolása
3. A másságot erőltető irányzatok tudatos terjesztése
4. A gender ideológia, azaz a gyermekek nemtelenné nevelésének káros hatása
5. A nők hisztériával való uralkodása, valamint a szülök, vagy anyós belekontárkodása a fiatalok életébe
6. Erkölcstelen és istentelen társadalom pusztulásnak indulása


Vizsgáljuk meg akkor részletesebben is ezeket a pontokat!


1. Szabados élet terjesztése a fiataloknál:


Több irányból támadva vannak a fiatalok, aminek az eredménye a családok tönkre menetele, vagy meg sem alakulása. A filmek, a mai szórakozási szokások, az egyetemei és iskolai mocskos bulik, mind káros hatást váltanak ki a társadalomban.

Az éljünk a mának felfogás kicsavart hedonista szemlélete nem túl szerencsés. Eredetileg a helyes értelmezés úgy szólt, hogy élj a mában. A jelen pillanatban minden fölösleges gondolattól és képzelgéstől. Szabadon a múlt bánataitól, emlékeitől és szabadon a jövő sóvárgásaitól és vágyaitól. Ez egy szellemi beavatottságra való ráhangolódást jelentett régen, egy utat a megvilágosodással kapcsoltban. Napjainkra eltorzították és az élet szabados élvezkedésére változtatták ezt a nemes gondolatot sok ember fejében.

Például mit lehet látni a filmekben? A léha életet, a bulizást, a másik nem kihasználását, becsapását. Az ismerkedési szokások elaljasodását. A nők kurvaként, a férfiak pedig striciként való viselkedését láthatják a gyerekek és a kamaszok. Ezek olyan káros viselkedési mintákat hirdetnek és ültetnek el a fiatalokban, amelyeknek hatásaként a társadalom pusztulásnak indul. Az alkalmi kapcsolatok, a csalódások, fájdalmak, sértettségek végül könnyen oda vezetnek, hogy vagy nem is alakulnak családok, vagy ha igen, akkor már alapból egy beteg közeget hoznak benne létre a sérült felek. A baj pedig az, hogy a média ezeket a káros mintákat viccesnek, jó mókának és szórakozásnak állítja be. A különböző valóságsókon, műsorokon, klippeken és filmeken keresztül teszi ezt.

Ha valaki megnéz egy zenei klippet, akkor napjainkban nem tudja eldönteni, hogy zenés pornót néz-e, vagy a pornó film alá van bevágva egy kis dallamocska.

A lányok ezekből tanulják, hogy hogyan öltözködjenek, viselkedjenek és akkor majd sikerük lesz az állati szinten lévő férfiaknál. Egy darabig lehet. Azonban a külső nem minden és a férfiak is felismerik azokat a nőket, akik csak alkalmi kalandokra használhatók, mivel tudják, hogy megbízhatatlanok.

A nők, akik kiraknak mindent a kirakatba, azok leginkább csak az ösztönlény férfiakat fogják vonzani, akik mellett ne lepődjenek meg, hogy csalódniuk kell, mert az ilyenek, csak a külsőségre hajtanak. Külsőség pedig más nőknél is akad, így lehet melletted azokat is kipróbálja. Ami felvet egy újabb problémát, mégpedig azt, hogy a szabados viselkedés ilyen általánosan elfogadottá vált. Mind a nők, mind pedig a férfiak körében.

Ahogy dédapám tanította ezzel kapcsolatban:

Fiúk ne a kocsma előtti csőről válasszatok magatoknak feleséget, mert abból nem lesz jó asszony soha.

Tehát a hölgyek figyelmébe érdemes ajánlani, hogy a kevesebb néha több.

A hollywoodi alkotásokban megfigyelheted, hogy épkézláb családot nem nagyon láthatsz. Inkább csak csonka családok vannak minden filmben. Vagy olyanok, amelyek annyira beteg módon viselkednek, hogy kellően káros hatást fejtenek ki a nézők fejében az ideális családképre. Az anyaságot és a gyermekvárást megszencségtelenítik különböző jelenetekkel, megjegyzésekkel. Az áldott állapot helyett, a terhességet reklámozzák az emberek irányába. Tudat alatt ez is hatást gyakorol egy társadalom gondolkodására és a dolgok megítélésére. Légy figyelmes pár filmnél és meg fogod majd látni. Természetesen más programozást is észrevehetsz majd bennük, mert a rendezőknek adatott egy sablon, hogy nagy általánosságban minden filmben rejtetten milyen üzenet legyen közvetítve.

Az alkoholfogyasztás általánosan elfogadott szokása szintén az állati ösztönök felerősítését hozza létre, aminek következménye a lelkiismeretlen, erkölcstelen viselkedés. Ma már szinte elképzelhetetlen buli berúgás nélkül a fiatalok jelentős részénél. Örülhetünk, ha csak az italig jutnak el és nem a drogokkal pergetik fel a hangulatot. Míg régen azért volt egy bizonyos határ, egy társadalmi korlát, egy keret, amely gátat szabott a züllöttség ilyen mértékű elharapódzásának. Ehhez lenne érdemes visszatérni és a fiatalok számára egy olyan szórakozási formát kitalálni, ahol nem a saját hányásában fekve készítik róluk a barátaik a profilképeket a Facebookra.

Az egyetemeken, főiskolákban a gólyanapokon, a bulikon sokszor maguk a tanárok közreműködésével történik a züllött és szabados életre nevelése a fiatal felnőtteknek. Az ivászat, a drog, az alkalmi kapcsolatok mind károsan hatnak a családalapítás és a gyermekvállalás témakörére. Mind lelkileg, mind fizikailag. Azt viszont érdemes ez mellett elmondani, hogy a felsőoktatási intézmények tudatosan és szándékosan képviselik ezt a züllöttséget. Tisztelet a kivételnek. Mögöttük is áll egy érdekcsoport, melynek a célja a magyar társadalom ilyen módon történő közvetett pusztítása. A diákönkormányzatok között találni azokat a 40 éves egyetemistákat, akik már nem tanulni járnak az iskolákba, hanem szervezni a hülyeséget és a csodálatos alkoholista iszákos szórakozásokat. A gólyaavatókról nem is beszélve, amiken, ha valaki nem illeszkedik be a mocskos kis játékokba, akkor attól kell tartania, hogy lehet végig ki lesz közösítve a ,,vagány gyerekek" által.

Van az a vicc is, hogy anyád egy erkölcsös asszony, csak ne kérdezd meg az egyetemi éveiről.

És természetesen itt nem szabad kivételt tenni a férfiakkal sem, mert kettőn áll a vásár és ők is ugyan úgy részt vesznek ezekben a dolgokban, amik a társadalom elaljasodásához vezetnek.

A Pepsi sziget és egyéb fesztiválok már szóra sem érdemesek. Ha valaki kimegy rájuk, akkor láthatja, hogy milyen mértékű a züllöttség és a mocskos, szánalmas bulizási szokás. Most már olyat is szerveznek, ahol nyíltan árusítják a drogot az emberek számára.

A gond ott kezdődik, hogy manapság már nagyon nehezen találni olyan rendezvényeket, mint régen mondjuk a bálok voltak, ahol a fiataloknak lehetősége volt egymással kulturált körülmények között megismerkedni és megtalálni a hozzájuk illőt. Természetesen a szülők, gondviselők jelenléte mellett, hogy ne vegyen káros irányt az ifjonti hév.

Hú de maradi gondolkozás mi?! Napjainkra ennek a fordítottja valósult meg, aminek káros következményét a társadalom lenyomatán láthatod. Aztán nehogy visszasírjuk azt a kort, amikor még az emberek igyekeztek mindent a megfelelő mederben tartani, hogy értékes kapcsolatok születhessenek a fiatalok körében az értéktelen, alkalmi, kiégést okozó viszonyok helyett.

Érdemes azt is megfigyelni, hogy régen a kislányokat már gyermekkortól az anyaságra nevelték a babázással. Kis babákat kaptak, vagy csináltak maguknak, amikről játékosan gondoskodhattak, etethették, babusgathatták. Ezzel is készítve őket a felnőttkori, természetes és szép női szerepre.

Manapság milyen babákkal játszatják a kislányokat? Barbi és Szindi babákkal, amelyeket öltöztetni, sminkelni kell, és már egyáltalán nem az anyaságra irányítja a kicsik figyelmét, hanem a divatra, a nagylánykodásra és olyan dolgokra, amikhez egy 5-10 éves kislánynak semmi köze. Többek között ezért is van az, hogy túl korán lesznek felnőttek a gyerekek és a gyermeki ártatlanság kora véget ér. Korán bele kerülnek a párkapcsolatokba. A felelőtlen viselkedés pedig sok csalódáshoz vezeti el őket. Megfigyelték, hogy azok, akik fiatalon alkalmi kapcsolatoknak éltek, azok a későbbiek során egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritka esetben tudnak normális családot kialakítani.

Szóval így függnek össze ezek a dolgok, hogy korán teszik őket felnőtt témák körébe, és a gyermeki felelőtlenség és a rossz példa miatt káros következményeket váltanak ki.

Az ártatlanság megőrzése azért volt régen fontos a családalapítás megőrzéséig, mert így a fiatalok nem pazarolták el életerejüket, lelkesedésüket alkalmi kapcsolatokra, hanem teljes erővel rugaszkodhattak neki a saját, biztos családjuk éltetéséhez. Így az utódok létrehozására és felnevelésére összpontosíthatták az el nem tékozolt energiáikat.


2. Emancipációs mozgalmak családromboló hatása:


Szóval! Nem arról van itt szó, hogy a nők éljenek elnyomásban, kizsákmányolva, számkivetetten a férfiak világában. Természetesen illessék meg őket ugyan azok a jogok, mint a férfiakat, keressenek ugyan annyit, mint a férfiak, vagy még többet, ha egyedül nevelik a gyerekeiket. Járjanak nyugodtan szavazni a demokrácia néphülyítő választásain. Ne legyenek össze-vissza verve a családjukban, tanuljanak stb.

Hanem arról lenne itt szó, hogy az emancipációs mozgalmakat egy érdekcsoport, egy pénzcsoport támogatta, szervezte, irányította a kezdetektől fogva. Csak úgy, mint napjainkban is. Bizonyos mértékben szükség is volt arra, hogy a nőket kicsit jobban bevonják a társadalmi életbe és ne legyenek oly mértékben elnyomva. Ezek az érdekemberek azonban látták, hogy ezt a nemes eszmét meglovagolva, kihasználva képesek lesznek gazdasági hasznot húzni és társadalmi rombolást végezni a nemek egymásnak uszításából. Végül pedig addig erőltették a dolgokat, hogy átestünk ezzel az egésszel a ló túloldalára. Hasonló példa erre a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméje is, amit olyan emberek hangoztattak, akik csak a királyok és uralkodóházakat akarták elsöpörni az elnyomott néprétegek megnyerésén és forradalomra kényszerítésén keresztül. Így szerezték meg a hatalmat maguknak.

A szabadság gondolatiságából napjainkra a szabadosság nemzetromboló hatása jött létre, élen a jogvédőkkel, akik mindent megengednének, még az erkölcstelen dolgokat is. És nem azért, mert annyira emberbarátok, hanem azért mert érdekük fűződik ahhoz, hogy egy társadalmat, mondjuk minél jobban lezüllesszenek, mert annál könnyebben meghódítható, leigázható, kifosztható, irányítható.

Ugyan ez történt az emancipációs mozgalmakkal is, hogy a jóból is megárt a sok.

Mi is volt az igazi célja a háttérerőknek az emancipációval? Óóó nem a nők megsegítése! Az őket a legkevésbé sem érdekli! Hanem többek között az, hogy a nőt kiragadják a családból. Munkába kényszerítsék és így már nem csak a társadalom férfi tagjait adóztathatták, dolgoztathatták meg, hanem a hölgyek fizetéséből és munkájából is hasznot húznak. A fizetéseket úgy alakították, hogy a férfi egyedül már ne tudja eltartani a családját, hanem kelljen mellé a feleség fizetése is. Mi lett ennek a következménye?Az, hogy a nő már nem a családjának szentelte ereje jelentős részét, hanem éltette a ,,cocializmust" és a gyárat. És a gyerekek? Azok meg felnőttek sokszor, mint a dudva a kertben. Szerencsés esetben a nagyszülők tudják segíteni az unokák felnevelését, de a nyugdíjkorhatár kitolásával sokan nem nyugdíjba, hanem temetőbe mennek, mikor lejár a kötelezően megszabott munkaidejük. Az anya pedig mikor haza ér a munkahelyéről, holt fáradtan, a mindennapi melós problémákkal, veszekedésekkel, akkor már nem lesz annyi ideje, energiája, lelkesedése a családösszetartó szerepére, mint amennyi régebben volt a nőknek, mikor elsődleges feladatuk a család szentségének a megtartása volt. A férfi is haza viszi a gondokat. Míg régen a nő ilyenkor képes volt a férfit megnyugtatni, manapság már nem biztos, hogy lesz erre ideje, ereje a túlszaporodott feladatok és a saját munkahelyi bajai miatt. Régen csak a családjával volt dolga, most már a családja mellé a munkahelyének a feladatai is hozzá adódtak. Így dupla annyit kell dogozniuk, mint előtte. Ennek eredményeként a családi meghitt hangulat elveszik sok esetben, és sokkal könnyebben mondják ki a boldogtalanító elválást.A házasság szentsége is a kommunista időkkel oda lett, mert már az emberek nem Isten előtt tettek fogadalmat, hogy jóban és rosszban kitartanak egymás mellett, hanem a polgármesteri hivatalban egy társasági szerződéssé silányították ezt az egész témakört. Amit fel lehet bontani, meg lehet szüntetni, mert a jogi lehetőségek megvannak rá...

Főleg, hogy divatba hozták a válást, mint lehetőséget és a kapcsolatok megjavítása helyett az emberek számára könnyebb a menny te a francba témakört választani, mint elgondolkozni azon, hogy hogy éljünk békében és szeretetben a nehézségek ellenére is. A házasságok széttörése, csak anyagi és érzelmi kifosztottságot hagynak maguk után, ahol csak az ügyvédek járnak jól az egészből. Így egyenes út vezet a beteg, csonka családok létrejöttéhez és a nemzet pusztításához. Mivel a család az építőköve egy társadalomnak. Ha pedig rossz minőségű anyagot használsz a falazáshoz, akkor ne csodálkozz, ha összeomlik a ház, azaz a haza.

Ahogy egy-két Lux Elvira könyv is említi, hogy a családok melegének megtartása, éltetése fő feladatként leginkább a nőkre hárulna. Azért érdemes ezt kihangsúlyozni, hogy egy hölgy írta a könyveiben, nehogy bárki azt mondhassa, hogy micsoda hímsoviniszta gondolkodás ez az egész. Hát nem az! Hanem az életnek a természetes rendje kellene, hogy legyen!

Egy hölgy véleménye erről a dologról:

"Egyetértek! A nő ki megtartja a család szentségét. Vigyáz rá. Ha például az emberi testet nézem, a nő, aki magában tartja, védelmezi a gyermeket. Sokkal kifinomultabb ösztönei vannak a védekezéshez, túléléshez, (itt hangsúlyoznám a kifinomultabb és nem az erősebb, vagyis nem biztos, hogy egy nő tovább túlélne a vadonban, mint egy férfi... sőt.) Én itt úgy értem, hogy a finom energiák, amelyek szintén lehetnek károsak, egy nő kifinomultabban érzékeli. Például a női megérzések esetében. De! Egy nő, negatív forma. (Örvény=magába szívó=csábító=elcsábítja a férfit (pozitív forma) hogy utódokat nemzhessen. ) Egy nő magában negatív. Egy anya magában a családban apa nélkül lehúzó, örvénylő lesz, negatív lesz. Szüksége van a férfira (Melegség=Nap=Fény=Fényfi), hogy a saját energiáit kiegyenlítse. Ahogy a férfinek is szüksége van a női energiákra. Tehát: Ha a férfi energia nem ,,öntözi" (húsvéti hagyományunkban szépen látszik) és fordítja fényét felé, nem képes női mivoltát igazán megélni. Tehát egy család megtartásán a férfinak is munkálkodnia kell ily módon. Azzal is egyet értek, hogy a média és a tömegkultusz sajnos elrontja a nőket, lányokat. És sajnos ezen a férfiak sem segítenek. Nem lehet a férfiakat hibáztatni, hogy miért csábult el ha ,,ez a dolga", bár önmegtartóztatásra neki is képesnek kell lennie. Én a nőket okolom. Pl. a meztelenség szentségét nem lenne szabad, csak a férj előtt felfedni. Nem lenne szabad mással ,,ágyba bújniuk, mint a férjük". Ha a nők ezt a szabályt betartanák, (egymással is jobban járnának), mert akkor nem lennének félre lépések, megcsalások stb. A férfi hiába kopogtatna, ha a nők hátat fordítanának, kénytelen lenne ,,visszamenni".... Viszont itt megjegyezném, hogy a nőknek sem egyszerű, mert ha nem ,,adja oda magát" a férfinak, az megunja és keres más nőt, minthogy feleségül vegye. Ez sem a legszerencsésebb, hogy a férfiak is csapongó életet élnek. Nincs szentsége a dolgoknak és még jobban türelmetlenebbek a férfiak ebben a modern felgyorsult világban, ahol még ingerlik is őket!"

Tisza

3 évig tart a szerelem. Utána pedig csak a szeretet marad, feltéve, ha megmarad. Azért érdemes Istenes életet élni, hogy az Atyától fentről lesugárzó boldogság és szeretet, helyettesítse a családon belül a szerelem elmúlása által okozott hiányérzetet. És így összetartsa a családokat a nehézségek ellenére is, és megóvja nemzetünket a válások okozta romlástól.

De hogy ne csak mindig szidják a zsidókat. A hagyományaikban fent maradt egy jól működő szokás, ami képes talán megőrizni a házasfelek között a kezdeti lángot. A férfinak és a nőnek a menstruáció ideje alatt és az utána következő egy hétben tilos szexuális kapcsolatot létesítenie, csak az ezen kívül eső időszak alatt. Így fel van osztva a hónap egy tevékeny és egy nyugalmi részre. Az passzív idő alatt a felek úgy kiéheznek, hogy újra nagy örömet fog nekik jelenteni az egymásra találás, és így jobban megmarad a kezdeti szikra a házasságukban. Talán ez egy kicsit védelmet jelenthet a gyakori válásokkal szemben.

A férfi a megújító erő, a nő pedig a megtartó. Nem véletlenül áll a feltalálók 99%-a férfiakból. A nők számára is ott lenne a lehetőség, hogy feltaláljanak új dolgokat, de nem olyan a beállítottságuk. Mert az a férfiak feladata, hogy ilyen jellegű megújulást hozzanak létre többnyire. Míg a férfiak a vadabb energiáikkal nem tudják egy család szentségét úgy kialakítani, mint, ahogy a nők a gondoskodásukkal, figyelmükkel képesek létre hozni. És, ha nem a saját dolgukat, a saját helyükön végzik a férfiak és a nők, akkor ez a káosz és zűrzavar lesz, amit napjainkban láthatunk. Mindenki sír, hogy egyre jobban elnőiesednek az urak és egyre jobban elférfiasodnak a hölgyek. Ami valljuk meg őszintén, senki számára nem igazán vonzó irányultság.
Az emancipációs mozgalmak másik nagy problémája, hogy a nemi szerepeket igyekszik felszámolni. Elmosni a nemi határokat a férfiak és a nők között. Olyan irányba mennek el a dolgok, hogy a nők elférfiasodnak, a férfiak pedig elnőiesednek. Ne mondja nekem senki azt, hogy ez így van jól! A nő számára is az a szép, ha egy férfi férfias. A férfi számára is az a szép, ha egy nő igazán nőies. Hiába rakja ki valaki a melleit, vagy az izmait, ha közben a személyisége nő létére férfi, vagy férfi létére női.

Régen az ember tudta, hogy ha nadrágot hord, kaszát kalapál, ki megy a földre szántani, akkor férfinak minősül. Ha szoknyában és kötőben jár, gyerekeket neveli, a család szentségét élteti, akkor ő a nő. Manapság ezek a szerepek eltűntek. Meg sem említem, hogy megszűnőben a nemekre jellemző öltözködési stílus. Mindenki nadrágot, pólót, pulcsit hord.

A nő elkezdet férfi módjára viselkedni és, ha megkérdezzük, akkor már nem az az elsődleges célja, amit a természet törvényei sugallnak, hogy szép családot szeretne, hanem, hogy ezt csinálja, ide megy el dolgozni, ott majd pár év alatt ez lesz, meg az lesz, és talán majd 35 éves korában szeretne is 1db, azaz egy darabgyereket. Mikor már biztos, hogy veszélyeztetett terhes lesz. Holott fiatalon a nők sokkal jobban bírják a gyermekvárás nehézségeit. Mind fizikailag, mind pedig lelkileg. Azonban a karrier fontosabb sokaknak, meg rá is vannak kényszerítve a társadalom ilyen jellegű felépítése miatt.

A baj, hogy az emancipációs mozgalmak elérték azt, hogy már nem az anyaság az elsődleges célja a nők nagy részének, hanem csak másodlagos, vagy harmadlagos fontosságú a számukra. Minél fiatalabb nőket kérdeznek meg erről, annál inkább baljós a felfogás, mivel annál jobban pusztított a propaganda és a torzult társadalmi minta.

Szabályos rettegés kap el sokakat közülük, ha meghallják, hogy szüljenek gyereket. Ők még élni, szórakozni, bulizni akarnak. Csak korlátozná őket a gyerek. Oda lenne a bomba alakjuk. Tönkre tenné az életüket. Holott lehet, hogy pont a gyermekáldás lenne az, ami kivirágoztatná a nőiességét, mert elérheti, hogy ő legyen a Nestle fő fejese, a cég élén nő létére... de még is mit ér el vele? Mit tett? A cukros szeméttel mérgezte a gyerekeket? Egy anya dicsősége sokkal nagyobb, ha értelmes és jóra való családot és gyermekeket hoz létre, nevel fel. Az ő dicsősége generációkon keresztül fog tündökölni. És még azon is túl!

Mindemellett a férfiak felelőtlen, megbízhatatlan, későn érő viselkedése szintén tovább ront a helyzeten.

Az elfojtott anyai ösztön olyan formában tör felszínre a modern kori hölgyek és párkapcsolatok esetében, hogy gyermeket nem vállalnak, de van egy kiskutya, kiscica gyerekpótléknak, akikkel eljátszhatják, hogy mennyire szeretik, és a gondoskodási ösztönt kiélhetik rajta. Dénes próféta erre azt mondta, hogy ezzel csak az a probléma, hogy amikor majd ezek az emberek megöregszenek, akkor majd nem lesz, aki egy teát, vagy egy levest főzzön nekik, mert a jószágok nem igazán alkalmasak erre. Nem azzal van baj, hogy állatot tartanak, hanem azzal, hogy a gyereket elvetik maguktól, és csak kölyökpótléknak használják az ölebeket.

El lehet hanyagolni a gyermekvállalást, családalapítást. Meg lehet élvezni az életet! Egy darabig, amíg tart. Addig a magyarok helyett meg majd csinálnak a cigányok gyerekeket tucat szám. Csak ők nem biztos, hogy egy értékelhető társadalmat fognak létre hozni. Aztán meg majd az utcára sem lehet kimenni, mert a magyarok által meg nem született fiak és lányok, nem tudják már megtartani a rendes társadalmunkat.

Nagyobb érdem egy rendes ember felnevelése, mint 60 évesen is 30 évest játszani a szarkalábak táncával az arcán. Az emberek fejében az alakult ki az öregkorral kapcsolatban, hogy az megvetendő dolog. Ezért van, hogy még idősebb korban is a fiatalságot majmolják, és nem fogadják el a természet rendjét. Holott az idős kornak is megvan a maga szépsége, és ha jól élt, akkor az unokáknak tovább adhatja a saját bölcsességét, tudását.

Ugyanakkor az igaz a férfiakra is, hogy a léha élet, felelőtlen, előre nem látó gondolkodás, határozatlanság szintén károsan befolyásolja a családok létrejöttét. Nem az van a fiatalok elé vetítve, hogy férfiak és nők legyenek, akik családot alapítanak majd együtt, hanem ilyen semleges identitású élőlények, aztán majd lesz valahogy.

Nem azt mondom, hogy az asszony helye a konyhában van. Hanem azt, hogy dolgozzon, ha akar, vállalkozzon erre- arra, ami érdekli, hogy szabadnak érezhesse magát, de az elsődleges feladata a család megtartása és éltetése legyen. Ehhez természetesen szükség lenne egy megfelelő társadalmi berendezkedésre, amely mondanom sem kell, tudatosan nem létezik, mert nem engedik kialakítani a már előzőleg említett érdekcsoportok, akik uraskodnak a világ felett a pénzeikkel.

Öröm volt látni, hogy napjainkban ezt egyre több nő kezdi megérezni, belátni és megalapították az antifeminista mozgalmukat, amely talán néhány nőt és férfit is elgondolkodtat, hogy az arany középút a megfelelő és nem szabad túlzásokba esni.


3. A másságot erőltető irányzatok tudatos terjesztése:


Na itt egy másik téma, amit az ember félve mer megemlíteni, mert a jogvédők és a liberálisok olyan erővel védik azt az álláspontot, hogy mindenkinek joga van eldönteni, hogy kihez vonzódjon, kivel házasodjon, kibe legyen szerelmes, hogy csak na.

Az emancipációs mozgalmakhoz hasonlóan az ilyen szabados gondolkodást képviselő politikai irányzatokat egyáltalán nem az érdekli, hogy a támogatottjaiknak jót akarjanak. Hanem itt is az a céljuk, hogy azokat az eszméket, amelyek rombolóan hatnak a nemzetre és a családokra, azokat minél nagyobb mértékben, minél nagyobb erővel támogassák, hirdessék és terjesszék.

Kezdjük az elején. A homoszexualitás kialakulásának is megvan a maga lelki háttere, kiváltó okai. Leginkább olyan természetellenes közegben jön létre, ahol azonos nemű embereket zárnak össze. Lásd a börtönöket, katonaságokat, ahol huzamosabb ideig nem érintkezhetnek az ellenkező nemmel az egyének, és az elzártság miatt, és a meg nem élt vágyak természetellenes viselkedésre késztetik őket.

Az Új Medicína szemléletű orvoslás is azt tanítja, hogy sokszor azok lesznek homoszexuálisok, akik fiatal korukban el lettek tiltva a szerelmüktől, vagy egy másik nemű társuktól és a szülői parancs olyan mélyen beléjük égett, hogy az felnőtt korban is hatást gyakorol az életükre.

A zsidó közösségeknél is hasonló dolog alakult ki. Ők is szigorúan megszabták, hogy zsidó, csak zsidóval házasodhat. Erre pedig nem mindig volt lehetőség az elszigetelt csoportjaik miatt és vagy rokonnal jöttek össze, vagy a természetellenes parancs és közeg miatt kialakult bennük az a lelki háttér, hogy a saját nemükhöz kezdtek el vonzódni. Főleg, ha fiatalon tetszett volna nekik egy nem zsidó személy, de a családja szigorúan eltiltotta tőle, hogy kapcsolatot létesítsen vele. Aztán ez a lelki és családi minta tudattalanul tovább adódott és ezért találni a zsidók között nagyobb számban homoszexuálisokat, mint más népcsoportoknál. Sok másságot hirdető politikai csoport mögött is ők állnak az embereikkel, pénzeikkel és befolyásukkal. Hasonlóan az emancipációs mozgalmakhoz.

Napjainkban nagy port kavart, hogy Amerikában legalizálták a homoszexuálisok házasságát. Facebookon is rengetegen szivárványos zászlózták a képüket. Ebből is látszott, hogy a globális média érdekében áll terjeszteni ezt a természetellenes eszmét. Ez is a családok elleni munkásság része, mert minél többen lesznek melegek, annál kevesebb lesz a hagyományos családból. Mivel tudni illik a példa ragadós. Lásd az Ókori Rómát, amely a saját fertőjében fuldoklott és össze is omlott. Vagy Szodoma és Gomorra története is egy vallási tanítás az emberek számára, hogy a természetellenes viselkedés nem összeegyeztethető az élettel és a halált és az elmúlást hordozza magában.

A liberális jogvédők pedig nem a homoszexuálisok érdekeiért aggódnak annyira. Hanem azért, hogy minél hatékonyabban pusztulást tudjanak kifejteni mondjuk a magyar társadalomban.

Persze itt érdemes megemlíteni, hogy ez globális, világ szintű tevékenység, mint az emancipációs mozgalmak is.

A másság terjesztésére nagyon jó példa a filmekben megjelenő aranyos, vicces, kedves, édes kis homokos, akit mindenki szeret, mert olyan jó fej.

Az Euro Víziós dalfesztiválok KoncsítaWurstja, aki egy szakállas nő volt, vagy állítólag férfi. A neve is beszélő név volt. Különösebben nem szeretném elemezni. A lényeg, hogy a férfi és a női nemiszerv kifejezéseit illesztették össze a művésznevében, ezzel is utalva alakjára, hogy ő félig férfi, félig nő.Ebből is látható volt, hogy egy propaganda gépezet hozta létre, az emberek és főleg a fiatalok gondolkodásának befolyásolására.

Nem ő volt az első ilyen versenyző, mivel régebben az izraeli származású Dana International, mint transzvesztita, vagy mi, szintén győzött véletlenségből ezen a nemzetközi versenyen. Ezzel is azt hirdetve, hogy a nem természetes a nyerő, a befutó és a győztes. Volt egy Ukrán válogatott is, akik nőnek öltözve dallamos kis zenéjükkel második helyet értek el ezen a vetélkedésen valamelyik évben. Szervezett ez az egész, a dalok kiosztásától kezdve a szavazások befolyásolásáig! Úgyhogy küldjétek csak az sms-eket!

Minél több ilyen természetellenes példával találkoznak az emberek, annál inkább megszokják és elfogadják ezt a jellegű viselkedést és a végén már fel sem tűnik, hogy milyen káros eszmeiség mérgezi a társadalmakat és a családokat. Ezért dobják minél több helyen a népek elé, hogy annál hatékonyabb legyen a terjesztése a másságnak.

Természetesen itt le szeretném szögezni, hogy nem ítélem el a homoszexuális embereket. Nem gyűlölöm őket. Köztük is vannak becsületes, rendes emberek. Vannak, akiknek gyermekkorában különböző fóbiák, lelki betegségek alakultak ki, nekik meg a természetestől eltérő vonzalmaik. Lehet hipnózissal és az okok felkutatásával ők is gyógyíthatók lennének, mint a pókiszonyos, vagy borzalmakat átélt emberek. Feltéve, hogy szeretnének egyáltalán kijavulni.

Sokáig a pszichológia lelki betegségként kezelte a homoszexualitást, csak az utóbbi időkben vették ki onnét a meleg propaganda nyomásának hatására.

Szóval nem elítélni szeretném őket, csak felhívni a figyelmet arra, hogy ennek a beállítottságnak a terjesztése hosszú távon káros hatást fog kifejteni a társadalomra.

Napjainkban már azért megy a harc, hogy gyermeket is nevelhessenek az azonos nemű házaspárok. A különböző kutatások azt állítják, vagy ámítják, hogy az ilyen családokban nevelkedett gyerekeket nem éri semmiféle káros hatás. Azonban, ha valaki egy kicsit jobban belegondol, akkor nem olyan biztos ez. Volt is erre példa, hogy a leszbikus párnál nevelkedett fiú utálta a férfiakat és ezért önmagát is megtagadta. Ebből kifolyólag nemet szeretne váltani és át akarta magát operáltatni nővé.

Ha te is olyan családban nőnél fel, ahol anyukád undorodik a férfiaktól és a másik anyukád még jobban utálja és gyűlöli őket, akkor könnyen kialakulna benned is egy ilyen képzet, hogy a férfiak rosszak és nem kellenek. Vagy éppen fordítva. Mert ösztönszerű dolog, hogy amitől a szülők undorodnak, attól a gyerek is a családi mintából kifolyólag undorodni fog. Ha pedig ez a másik nem, akkor az már nem biztos, hogy egészséges lelki fejlődést biztosít a gyermekek számára a homoszexuális párok által nevelt családokban.

De a liberális jogvédők mindenáron támogatni akarják a másság terjesztését és azonos szintre emelését a hagyományos kapcsolatokkal. Emberbaráti szeretetből? Á dehogy! Az egész mögött tudatos pusztítás van a hagyományos családképpel kapcsolatban. Ez az igazi célja a nagy jogi szószólók munkásságának.


4. A gender ideológia, azaz a gyermekek nemtelenné nevelésének káros hatása:

A másik zűrös téma pedig a gyermekek nemi hovatartozásának szintén szándékos megmérgezése. Egyes nyugati országokban, már a fiúkat és a lányokat nem a nemük szerint nevelik, hanem úgy vannak vele, hogy majd kitalálják, hogy mik szeretnének lenni.

Gyakorlatilag, ha ép ésszel végiggondoljuk ez már lassan egy tragikomédia, amit a liberális szabadosság terjeszteni igyekszik. A baj, hogy komoly és alattomos szándékkal teszik, így ebből kifolyólag védekeznünk kell ellene!

A férfi akkor szép, ha férfias. A nő akkor szép, ha nőies. Meg kell tanulni a felnőtt korban rá váró szerepeket. Lásd a lányoknál régen ez volt a babázás, házimunkában való segítés, a fiúknál pedig a különböző ház körüli barkácsolás, játékos harcok, földeken való munkák. Na már most, ha a gyerekben nem tudatosul kezdetektől fogva, hogy ha ő majd felnő, akkor nemétől függően férfinak, vagy nőnek kell lennie, akkor eléggé vakvágányra futhat mind az élete, nagyobb léptékekben pedig az egész társadalom élete és sorsa.

A gender ideológia, azaz a nemtelenné nevelése a gyerekeknek tudatosan van támogatva. Ugyan az az eset, mint az emancipációnál és a másság terjesztésénél is volt.

A különböző divat irányzatok is szándékosan ezeket a kevert nemi jellegeket hirdetik. Ott volt az emo stílus, ahol lányos fiúk zenekart alapítottak, meg a befelé fordulást hirdették.

A fiatal hírességek is, akiket felkarolnak és példaként állítanak a gyerekek elé, azoknál is sokszor megfigyelhető, hogy elsőre nehéz eldönteni nemi hovatartozását. Pont azért rakták a kirakatba, hogy szokja az emberek és főleg a kamaszok szem, tudata a nemek közötti határok elmosását.

Aztán most itt van a páva öltözködési stílus, a swag és yolo gyerekeke tömegei, ahol sokszor a fiúk a passzos kis nadrágjaikban és rózsaszín pulcsijaikban feszítenek. El lett mosva a nemi jelleg sokszor ezeknél az irányzatoknál is. A fiúk lassan lányként, a lányok pedig fiúkként kezdenek el ruházkodni és viselkedni is.

Van egy modern kori versike, ami nagyon jól megfogalmazza ezeket a gondokat:

Nincs már szőke herceg fehér lovon,

Csak páva gyerek volánbuszon!

Tehát érdemes megmaradni annál az ősi bevált szokásnál, hogy a fiút férfinak, a lányt pedig nőnek neveljék a családok. Lehet próbálkozni torz irányokban, de ami nem a természet rendjét követi, az pusztulásra van ítélve. Jó volt olvasni, hogy Bagdi Emőke is hasonlóan nyilatkozott ebben a témában és kiállt a hagyományos nevelési formánál.


5. A nők hisztériával való uralkodása, valamint a szülök, vagy anyós belekontárkodása a fiatalok életébe:


Csupa zűrös téma, de muszáj beszélni róla, ha meg akarjuk érteni az okait a családok napjainkban oly gyakori felbomlásának.

Mint említettem a férfiak elnőiesednek, a nők pedig elférfiasodnak. Ez oda vezet a családokon belül, hogy egyre több nő igyekszik hordani a nadrágot, uralkodni a férjén. A kezdeti bájos időszak után egy makacs, hajthatatlan tevékenység üti fel a házasságokban és a párkapcsolatokban a fejét.

Ismerős? Ha sapka van rajta az a baj, ha nincs rajta sapka az is baj. Talán Belga zenéje, az Az a baj című humoros szám jól összefoglalja ezt a viselkedési szokást.

Magyarán mondva a nők az állandó hisztivel igyekeznek uralmat szerezni a férjük felett. Kétféle dolgot tudnak ezzel elérni. Az egyik esetben a férfinek elege lesz az állandó nyűglődésből és megtörik, bele törődik a kedves párja zsarnok természetébe, és akkor beáll a papucsok táborába. Jó szolga lesz, minden szóra azonnal ugrik, hogy elkerülje az állandó szidalmakat és megrovásokat. Azonban ezzel együtt a hölgy el kezdhet siránkozni, hogy milyen egy tohonya férje van, meg, hogy nincs egy igazi férfi mellette. Semmi férfias nincs benne. Állandóan otthonról eljár, hogy ne kelljen az asszony közelében lenni. Azon pedig már nem gondolkozik el, hogy pont ő tette ilyenné az állandó sárkányos természetével. Siránkozhat, de a nadrágot ő akarta hordani és így létrehozta a szakállas nők táborát. A férjéből meg lett, amit tudott csinálni. Aztán végül vagy megtartja rabszolgának, vagy bele un valamelyik fél és létre jön a már sokat emlegetett válás.

A másik esetben pedig a férfi a megtörés helyett az állandó hisztire szélsőségesen reagál. Eltávolodik a családjától, mert a kezdeti boldog idők az állandó piszkálódások miatt véget értek. Eljár egyre többet a barátokkal kocsmázni, folyton ittasan tér haza, és az alkohol befolyásoló hatása alatt üti-vágja a feleségét, hogy addig se kelljen az állandó hisztériázását hallgatni. A gyerekek a családon belüli erőszakot sérült lelki világgal vészelik át. Nem beszélve arról, hogy a házasságok ebben az esetben is sűrűn véget érnek.

Persze nem mondom, hogy ez a jó megoldás. Nem védem a férfiakat sem, mert kettőn áll a vásár. Ahogy a Mónika Showban mondták, az emberek megérdemlik egymást. Azonban az uraknak is érdemes lenne egy jobban járható utat kitaposni és nem a családi erőszak szélsőségeit létrehozni végső lépésként. Szelíden dominánsnak lenni a folytonos hisztik semlegesítésére. A hölgyeknek pedig el kellene gondolkozni, hogy az állandó kötekedéssel lehet megszerzik az irányítást, de a boldogságukat és a családjuk boldogságát fogják tönkre tenni vele.

Megy a harc a családon belüli hatalomért. Ki-ki a saját eszközeivel vívja. A háborúból pedig nem marad nagyon más csak kín és szenvedés. A végén pedig ott a válás.

Valahogy igyekezni kell az egyességre jutásra. Mint már említettem Lux Elvira egy-két munkásságában megemlíti, hogy a családi nyugalom és béke kialakításában nagyon nagy szerep hárul a nőkre. A nagyobb szerep az övék, ezért elkél a bölcs átgondolása a dolgoknak.

Keleten van egy mondás, hogy jól nézd meg, hogy milyen nőt veszel feleségül, mert olyan lesz a családod szellemisége. Pontosan arra utal ez is, amiről eddig beszéltem.

Szóval a szakállas nők helyett, a nők legyenek gondoskodó nők. A papucs, vagy agresszív férfiak helyett pedig a férfiak a családjukért kiálló igazi férfiak!

A másik gond pedig még ebben a témakörben az anyós virtus. Miért csak az anyósviccek terjedtek el az életben? Az apósokról miért nincsenek viccek?

Azért, mert többnyire a kedves, vagy éppen nem annyira kedves anyuka, nem tud tovább lépni csemetéje gyermekkorától. Az anyai ösztön még akkor is tovább működik, amikor már egyáltalán nem lenne rá szükség. 20 év alatt, míg felnevelte gyermekét teljesen hozzá szokott, hogy ő intézte a dolgait, ő mondta meg neki, hogy mit hogy csináljon, gondoskodott róla. Ennyi idő alatt szokássá vált számára ez az egész. A gond pedig ott kezdődik, mikor a gyermeke életében megjelenik a nagy Ő. Amikor már önálló életet kellene élnie a felnőttkor elérésével, saját lábán megállnia, a társával külön családot alapítania, minden befolyástól függetlenül. Ekkor sokszor az anyák tudatosan, vagy tudattalanul, de tovább is éltetik magukban az anyai ösztönt és nem ismerik fel azt, hogy a gyermekük egy új életkorba lépett át. Ezzel az anyós nagyon megnehezíti mind a saját utódja, mind pedig annak párja életét is. Tisztelet természetesen a kivételeknek.

Sok anyós a családalapítás után is igyekszik bele szólni, megmondani a gyerekének, hogy mit hogy csináljanak a társával, hogy mi a jó nekik, mit szabad, mit nem... stb. Az anyai ösztön nem hajlandó elengedni az oly sok időn át pátyolgatott kicsi fiacskáját, vagy leányzóját és befolyást akar még akkor is gyakorolni, mikor már nem igazán lenne rá szükség. Tapasztalhatják ezt mind a feleségek, mind pedig a férjek. Ezzel pedig nagyon nagy viszályok és családi tragédiák jönnek létre. Ilyenkor anyuka azzal védekezik gyakran, hogy ő csak jót akart. Azonban sokszor nem tudja, hogy a fiataloknak mi igazán jó. Mert nekik a saját életüket kellene élniük, minden erőltetett befolyástól függetlenül, és a saját lábukon megállniuk.

Odáig fajulhat a helyzet, hogy a harmadik megmondó fél annyira tönkre teszi az ifjú pár életét, hogy létre jön a válás, amit már előzőekben pár gondolatban végig vettünk, hogy milyen nagy kárt csinál mind az egyének, mind pedig a társadalom életében.

Érdemes erről a káros hatásról mind az anyósnak, mind pedig az ifjú párnak tudatosnak lenniük. Ha anyukában van egy kis alapvető értelem, jóérzés és belátás, akkor igyekeznie kell visszafogni magát az intrikus viselkedésétől és lelki zsarolásoktól. Valamint a fiatalok is megtanulhatnak közösen, egységbe szerveződve tudatni az anyóssal, hogy nincs szükségük az állandó zűrösen ható befolyásra.

Mivel gyakran, ha két ember összeveszik, a háttérben megtalálhatjuk azt a nevető harmadikat, aki rosszalló megjegyzésével, bujtogatásával, piszkálódásával az egyik embert a másik ellen tüzelte. Ezt csinálja az anyós betegségben szenvedő személy sajnos, és boldogtalanná teszi ezzel mind a saját gyermeke, mind az unokái, mind pedig az egész családja életét. Érdemes elgondolkozni neki azon, hogy megéri-e, hogy a kínlódó, civakodó, szenvedő, lelki sérült emberek boldogtalanul éljék az életüket, az ő idejét múlt anyai ragaszkodásától és befolyásától.

Az ilyen természetű anyósok mellett, ha megmaradt a férje, akkor az már régen meg lett törve, és papucs férjként szintén az anyuka intrikus viselkedését kényszerül támogatni. Nem tud jobbat, mivel a saját személyes akarata már nem tud érvényesülni. Esetleg csak addig, amíg horgászni elugrik, hogy csend legyen körülötte, vagy esetleg elmegy a kocsmába a haverokkal és zsibbadtra issza magát, hogy lenyugodjon a házisárkány okozta feszültségektől.

Anyukának ezért bölcsebb a háttérbe vonulni és csak akkor segíteni, amikor a fiatalok kérik a támogatást. Az ifjú pár pedig próbáljon szövetségre lépni, megérteni a helyzetet, anyóst is tájékoztatni erről, és ha másképp nem megy, a saját családjuk békéjének érdekében igyekezni a kapcsolatot minimálisra csökkenteni az ilyen károsan befolyásoló személytől.

Jobb a békesség!


6. Erkölcstelen és istentelen társadalom pusztulásnak indulása:

Az előzőekben végig vettük, hogy az erkölcstelen viselkedés milyen káros irányba befolyásolja a társadalmat. A vallási parancsok nagyon le vannak szólva napjainkban. Pedig nem véletlenül tanácsolják az embereknek, hogy ne lopj, ne ölj, ne hazudj, ne paráználkodj, hanem azért, mert tisztában voltak ezzel régen is, hogy ha egy embercsoportnál elterjednek ezek a viselkedési formák, akkor az egyenes út a kultúra és a civilizáció leépüléséhez, majd pedig a pusztulásához.

Ehhez lenne érdemes visszatérni, a sok butító hülyeség helyett, amiket a tv-k, az újságok, az internet, és érdekcsoportok hirdetnek az emberek számára.

Érdemes megjegyezni, hogy a paráznaság pedig nem az, hogy otthon a házastársaddal szeretkeztek, hanem az, ha fűvel fával csinálja valaki a párja mellett. Esetleg azonos neműekkel, állatokkal, gyerekekkel, stb. Ezek a természetellenes szokások egytől egyig, a nemzetet káros következményekkel jutalmazzák meg hosszú távon.

Viszont az Istenbe vetett egészséges, élő hit olyan jó hatással van a társadalomra, amely megakadályozza az erkölcstelenség elterjedését, és így óvja a társadalmat a züllöttség okozta pusztulástól.

A hívő emberek gyakrabban kiegyensúlyozottabbak, boldogabbak, mint hitetlen társaik. Márpedig egy boldog társadalom boldog életet fog teremteni, míg egy boldogtalan szenvedésbe és pusztulásba löki az azt alkotó egyéneket.

A házastársak, ha hitközösségben élnek egymással, akkor könnyebben megbocsájtják a hibákat, elfogadóbbak a másikkal, hűségesebbek a másikhoz. Ez pedig elengedhetetlenül fontos az egészséges családok meglétéhez, ebből következően pedig az egészséges nemzet létrejöttéhez.

Istenhez térjetek vissza, az Ő segítségét kérjétek a családi és világi gondok közepette. Akkor majd ismét újra a rendes kerékvágásba kerülnek majd a dolgok.


Nézd meg ezt az anyagot ehhez!


Link


II. A családokat tönkretevő anyagi világbeli tevékenységek, történések:

Most pedig jöjjön a második rész. Eddig végig vettük, hogy gondolati síkon hogyan van megmérgezve a családok léte. Mindezek mellett pedig fizikai szinten is vannak károsan befolyásoló tényezők.

Melyek ezek?1. A családok tudatos anyagi ellehetetlenítése
2. Oktatás idejének kitolása a családalapítás megnehezítésének érdekében - Iskolák liberális gyermeknevelése
3. Fogamzásgátlók elterjesztése
4. Abortusz engedélyezése - Egészségügy szándékos megbénítása

1. A családok tudatos anyagi ellehetetlenítése:


Ez szokott a legnyomósabb érv lenni, hogy azért nem vállalnak több gyereket az emberek, mert anyagi szinten van ellehetetlenítve a nagycsaládos élet. Kevés a pénz, alacsonyak a fizetések, magasak az árak. Nagyon sokan félnek, hogy nem tudnák eltartani a családjukat több családtag esetén. Ez teljesen érthető is és ez mögött szintén egy országromboló érdekcsoport áll, akik tudatosan irányítják erre az útra az eseményeket.

Viszont azt is érdemes figyelembe venni, hogy régen úgy is feltudtak 8-10 gyereket nevelni, hogy csak kettőre volt cipő és nem volt mindegyik szobájában tv. Manapság a szülők abba a hibába esnek, hogy mindent meg akarnak adni a gyereküknek, amit ők nem kaphattak meg gyerekkorukban. Nincs ezzel baj, de figyelni kell arra is, hogy a csemete semmi teljesítménye ne legyen jutalmazva újabbnál-újabb kacatokkal. Tudatos legyen a nevelés, és ha felmutat eredményeket, akkor járjon a jutalom. Ne váljon elkényeztetetté, mert tudja, hogy úgy sem kell segítenie otthon, meg tanulnia az iskolában, mert a szülők úgy is mindent alá raknak akkor is. Valamint nem is kell neki mindent megadni, hogy megtanulja a lemondást, meg hogy ha majd felnő, akkor maga teremthesse meg magának az áhított célokat.

Mint már említettük a nőket a fizetések befolyásolásával szakították ki a családból, az anyai szerepből. Régen egy ember fizetéséből elélt egy család. Napjainkban pedig már két ember keresete is kevés a számlák kiegyenlítéséhez.

Ezen nagyon sokat tudna segíteni az, ha az emberek igyekeznének önellátó életre berendezkedni. Még, ha nem is mindent, de a lehető legtöbb dolgot megtermelni, előállítani maguknak, hogy minél több szolgáltató zsarnokságát kiiktassák az életükből. Régen is így tudtak a nagycsaládok létezni! Nem a panelházban...

tehát igyekezni elérni azt, hogy:

- saját magunknak megtermeljük az élelmiszer javát egy kertes házban, vagy megművelhető telken. Nyulak, tyúkok tartásával. Keltetőgép vásárlásával. Gyümölcsfák ültetésével és gyümölcsös létrehozásával. Aki így tesz, az olyan, mintha saját pénzt nyomtatna. Főleg a mai árakat figyelembe véve.

- zöldségek, gyümölcsök tartósítása házilag, hogy ne a bolti mérgekkel kezelteket kelljen fogyasztania a családnak.

- a fűtésben a gázszolgáltató elhagyásával. Hőtartó kemence, tömegkályha építésével, hirdetési újságokból papírbrikett készítésével. Volt, aki kisebb házak évi fűtését fedezte vele. Sörkollektor alkalmazásával. Gyorsan növő császárfa ültetésével.

- vízszolgáltatótól való megszabadulással. Egy víztisztító berendezés beszerzésével. Bevizsgált kútvíz használatával.

- barkácsolás elsajátításával. Nagyon sok drága dolgot akár mi magunk is képesek vagyunk előállítani. Ágykeretet, polcot, asztalt, ólat, kerítést, stb. Csak pár szerszám, faanyag és egy kis szaktudás, amit már az interneten is megtalálhatunk. Idővel megtérülnek ezek a dolgok.

- satöbbi... gondolkozzon mindenki azon, hogy az életkörülményeiből, lehetőségeiből miket tud kihozni.

A szolgáltatóktól való függés kényelmes, de visszaélnek vele a vezetőik és napjainkban már megnyomorítják az emberek életét a hatalmas összegekkel. Ezért kell önellátásba vonulni minél nagyobb mértékben. Régen a kulák családokat is azért üldözték, mert eltartották magukat a saját földjeiken. A beszolgáltatásokkal, vágási tilalommal, zaklatással, értékes földjeik elvételével kergették be őket a falvakba, városokba, ahol már rákényszerültek pénzhasználatra és a csekkek fizetésére.

Ha önfenntartó módon élnének az emberek, akkor talán bátrabban mernének vállalni több gyermeket és ez idővel elejét venné a népességfogyásnak a nemzetünkben. Aki erre indíttatást érez, az próbáljon erre törekedni.

Sírnak az ország megvezetői a tv-kben, hogy csökken a magyar lélekszám, de közben mindent megtesznek azért, hogy ez így is maradjon.

Sokan elmenekültek itthonról külföldre a gazdasági erőszak miatt és nem a kalandvágy hajtotta őket. Rendelkezz be önellátásra és akkor talán a kevéske fizetésből is jobban tudsz boldogulni. Próba, szerencse.


2. Oktatás idejének kitolása a családalapítás megnehezítésének érdekében - Iskolák liberális gyermeknevelése:

Mint már említettem az oktatás tudatos züllesztésével olyan irányzatokra és rossz mintákra nevelik a gyerekeket, amelyek később nem sok jót tartogatnak a számukra. Persze vannak kivételek.

Napjainkra olyan szinten kitolták a fiatalok taníttatását, hogy sokan közülük 25-30 évesen végeznek a tanulmányaikkal és akkor kerülnek ki az életbe és próbálnak létbiztonságot kialakítani, amikor megfelelő esetben már régen családos emberek kellenének, hogy legyenek. Mindemellett az iskolákban nem tanítják a családalapítással, családfenntartással, gondozással kapcsolatos dolgokat. Mindenféle haszontalan vackot bemagoltatnak velük, de az életre nem készítik fel őket és nem a természetes irányba, mondjuk a családvállalás felé terelgetik őket.

Nem az a baj, hogy iskolába járnak az emberek, hanem az, hogy a tananyag jelentős része az életben egyáltalán nem használható, másrészt pedig eltúlzott mennyiségű és lexikális tudás, amit 3 hét múlva úgy is elfelejt. Egész napra lettek besorozva a tanodákba és a túlterhelt fiatalok, inkább kiégnek az oktatás túlzott követelményeitől, mintsem hogy a tudás vonzóvá váljon számukra. Tehát ez az egész tanrendszer jelentős átalakításokra szorulna. Folyton történik benne változtatás, de általában mindig rosszabb lesz, mint volt. S hidd el nekem, hogy ez nem véletlenül, hanem akarattal történik így.

Például a családdal kapcsolatban azt kellene tanulniuk, hogy hogyan legyenek jó szülők, hogyan neveljék, tanítsák gyermeküket, hogyan gondoskodjanak róla. A sorsukban bekövetkező problémákat hogyan kezeljék lelkileg és fizikailag is. Hogyan táplálkozzanak, hogy egészségesek legyenek. És ami talán a legfontosabb, hogy hogyan éljenek Istenbe vetett hittel az élet nehézségeiben. Mert ez az alapja mindennek. E nélkül beteg embereket és végül egy torz társadalmat kapunk, mint, ahogy azt napjainkban is láthatod.

A liberális oktatás pedig teljesen tönkre tett mindent. A gyerekek egyre fegyelmezetlenebbekké válnak és a végén a tanárt hurcolják meg, amiért egy vadállat gyereket kénytelen volt megnevelni. Valamint sok veszélyt is tartogat, mivel a szófogadatlan gyerekek, akik nem hallgatnak a szép szóra, gyakran balesetveszélyes helyzetbe kerülnek és akár súlyosan is megsérülnek. A magatartásbajos fiatalokat berakják a jók közé, aminek az az eredménye, hogy az egész tanórát tönkre teszik a viselkedésükkel. A tanár pedig rájuk se szólhat erélyesebben, mert akkor jön be a szülő, hogy az ő tündéri gyermekét mennyire megbántották.

A liberális aknamunka elérte azt, hogy ne lehessen fegyelmezni, mert kötelességeik nem, csak jogaik vannak a drágáknak és egyből repül a tanár ellen a feljelentés. Valamint még azt, hogy a neveletlen tanulókat elkülönítve nem lehet tartani, hogy ne akadályozzák a rendes gyerekek oktatását. Feltűnően sok a bajos tanulók között a cigány származású. Nyugodtan meg lehet kérdezni akármelyik tanárt. Ez nem fajgyűlölet, ezek csupán a tények. A romákat meg még azért sem lehet elválasztani az osztályoktól, mert az már rasszizmus, nácizmus a liberális, züllesztő propaganda szerint. Így pedig tovább rombolják a csoportok közösségét az otthonról hozott kulturált családi mintával. Na és akkor itt megint tisztelet a kivételnek, mert néha arra is akad példa.

Amikor kikerül egy fegyelmezetlen ember a társadalomba, az nem biztos, hogy megtanult építő jelleggel munkálkodni. Amikor pedig kikerült a nemzetbe tömegesével ilyen rendetlen felnőtt ember, akkor pedig az már kész katasztrófa. Ismét a leépülését támogatja a magyarságnak az ilyen. Ha pedig családot alapít, akkor ezt a viselkedési formát fogják tőlük is eltanulni a gyerekek. Így megy a romboló láncreakció nemzedékről nemzedékre.

3. Fogamzásgátlók elterjesztése

Az irányított szexuális forradalmak bizonyos mértékben segítettek a begyöpösödött gondolkodásán az embereknek, de sokat is romboltak végül a hagyományos családi értékeken.

Nagy pénzekkel támogatták bizonyos gazdasági csoportok azokat a kutatásokat, hogy hogyan tudnák kifejleszteni a fogamzásgátló tablettákat. Nem is annyira a pénzszerzés lelkesítette őket, hanem az, hogy a népességszaporulatot ezzel is csökkenteni tudják.

A különböző fogamzásgátlók, védekezési módszerek megóvják ugyan az embereket a nem kívánt gyermekáldástól és nemi betegségektől, de nem feltétlenül lenne rájuk szükség, ha az emberek felelősségteljes párkapcsolatokban élnének, mint ahogy az régen volt divatban.

Ezek a védekezési módszerek azt is előhozták, hogy felelőtlenül bele ugranak a tömegek alkalmi légyottokba, amikről már előzőekben kifejtettem, hogy a társadalom és a családok létrejöttére milyen károsan hatnak hosszú távon. Ha pedig mégsem működne 100%-osan a gólyagátló, akkor meg egy olyan emberrel maradhat együtt valaki, aki nem biztos, hogy a legideálisabb társa lesz neki. Vagy már arra sem fog emlékezni a buli hevében, hogy ki is volt az apuka és maradhat egyedül a gyerekkel.

Mint, ahogy a viccben is volt:

Kérdezték az anyukát, hogy ki a gyerek apja?

Ő pedig nem tudta, mert akkora buli volt, hogy örült neki, hogy a gyerek nem ugat.Szóval a fogamzásgátlók is károsan hatnak a családalapításra és a gyermekek születésére. Nem beszélve arról, hogy egyes szerek mennyire károsak a nők szervezete számára. Valamint a majdan születő gyerekekre sem biztos, hogy a legjobb hatással lesz. Még akkor sem, ha anyuka addigra abba hagyta a szedésüket.

Régen rákényszerültek az emberek, hogy megbízható embert keressenek párjuknak, hosszú távon gondolkozva. Mind a társadalmi szabályok miatt, mind pedig a fogamzásgátlók hiányában könnyen beköszönő gyermekáldás végett. Lehet nem tudták úgy kiélni magukat, mint napjainkban, de talán megfelelőbb elvárások és elgondolások alapján alakították ki a házastársi kapcsolatokat. Mert tudták, hogy hosszú távra érdemes tervezniük.

A fogamzásgátlók levették ezt a terhet a tömegek nyakáról, de el is értük azt, hogy a társadalmunk fogyásnak indult. Míg a harmadik világ emberei nem ismerik a természetes mintát romboló eszméket, és fogamzásgátlókat, így ők szaporodnak a legnagyobb mértékben a Földön. Azé a föld, aki tele szüli. Erre jó lenne, ha oda figyelnének a magyarok is. Mert az időleges hedonizmus idővel véget ér, és akkor nem biztos, hogy azok lesznek többségben, akik egy élhető társadalmat fognak működtetni hazánkban.

4. Abortusz engedélyezése - Egészségügy szándékos megbénítása:Végezetül pedig a legnagyobb tragédiája a magyarságnak az abortusz bevezetése volt 56 után.

Az abortuszok révén gyakorlatilag több magyar embert öltek meg, mint az összes háborúnk során. A saját anyjuk-apjuk végzett velük.

Nem szeretnék ítélkezni. Viszont nem árt, ha az emberek tisztában vannak azzal, hogy amikor egy gyermek megfogan, akkor az már azt jelenti, hogy egy lélek meg szeretne születni. Ha pedig elvetetik a magzatot, az olyan, mint egy gyilkosság. Egy néma sikoly, mert a még meg nem született csecsemő szólni sem tud a szülőkhöz, hogy ne tegyék.

Azért tragikus még ez az egész, mert sokszor az elvetetett gyermekek nem mások, mint a szülők elhunyt hozzátartozói, régi barátai, családtagjai, szerettei, akik szeretnének újjá születni. Például szülők, nagyszülők, régi életek ismerősei. A kereszténységben a feltámadás tana rejti magában az újjászületés fogalmát. Nem a hullák fognak feléledni, hanem a lelkek támadnak fel új testben, egy új élet által, egy anya méhéből egy újjászületés során.

Egy abortusszal pedig pont ezt a folyamatot teszik tönkre a szülők. Nem beszélve arról, hogy milyen káros sorsszerű hatást hívnak be az életükbe, mivel a vétkeinket valahogy jóvá kell mindig tenni. Az abortusz utáni depresszió ezért alakul ki sok nőnél és ezért változik meg gyakran ezeknek a hölgyeknek a szexualitáshoz való hozzáállása.

Magyarországon 6-7 millió gyermeket vetettek el az elmúlt 50-60 évben. Pont ennyi hiányzik a népességből. Bűneink bére a szenvedésünk. A megölt magzatok halála, a nemzet halálát rejti magában hosszú távon, mert csökken a lakosság lélekszáma.

Tehát nem biztos, hogy jól van ez így! Még egyszer mondom, nem szeretnék ítélkezni, de mindenki gondolkozzon el ezeken a dolgokon, de nagyon. Hova fog ez hosszútávon vezetni? Biztos, hogy megéri?

Az egészségügy pedig romokban hever a tudatos pusztító érdekcsoport miatt. Haszontalan, értéktelen, másodlagos dolgokra tízszer, százszor annyit költünk, holott lehet apró töredékéből annak a pénznek az orvoslás, kórházak helyzete rendbe jöhetne hazánkban. A másik az, hogy olyan embereket ültetnek, a kórházak élére, akik havonta milliókat keresnek, közben pedig már arra nincs pénz, hogy rendes kötszert vásároljanak a betegek számára. A fiatal orvosok meg menekülhetnek külföldre, mert 20 évi tanulás után is alacsonyan tartják a béreiket. Ez is a népirtás egy módja. Még, ha nem is közvetlenül, hanem közvetett módon. Nézd csak meg a várólistákat. Mire kivizsgálják a beteget, addigra annyit romlik az állapota, hogy lehet a végén bele hal egy könnyen gyógyítható betegségbe. Így szépen fogy a nyugdíjas, a lakosság létszáma.

Mit lehet tehát tenni, hogy megállítsuk a nemzetünk fogyását és elmúlását?

Érdemes végiggondolni az itt elmondottakat. Megfontolni a tanácsokat és tovább vinni gondolatban, a saját életedre is levetítve, hogy hogyan lenne is jó élni és a magyar nemzetünk társadalmát működtetni, fenntartani.

Tehát tudatosnak lenni a bajról első sorban! Elkerülni a hibákat és a káros hatásokat! Istenes és erkölcsös életet élni, mert az mindennek az alapja! Törekedni a jóra, hogy a világ is jobbá váljon körülöttünk!

Mivel az Istentelen emberek gyakrabban élnek szeretetlenségben, megkeményedett szívvel, és ezt is vetítik maguk köré. Így létre jönnek a beteg családok és a szenvedő társadalom.

Minden magyar családnak érdemes lenne legalább 3 gyereket vállalnia. 2-t a szülők utánpótlására, és minimum 1-et a növekedő lélekszám érdekében. Akkor állna meg a fogyása nemzetünknek.

Régen háborúk után a nyolcas szorzóval állították helyre a magyarságon belül a megfelelő létszámot, de ilyet napjainkban nem is nagyon merek kiejteni a számon a nők és a férfiak számára.

Végezetül pedig a legfontosabb, hogy kérjük Isten segítségét és bölcsességét, hogy túl tudjunk lépni hibáinkon és tévelygéseinken.

Te is kérd hangosan a következőket:

Kérem, hogy az Isten akarata teljesedjen ki a magyarság népességcsökkenésére, a magyar családokra és azok minden jellegű bajaira, problémáira, gondjaira! Kérem az Istent, hogy szabadítsa meg a magyar családokat minden káros hatástól, romboló szellemiségtől, rossz irányzattól, ártó történéstől, hogy újra boldog és gazdag nemzetté tudjunk válni! Kérem, hogy az Isten akarata teljesedjen ki az abortuszokra az egész világon és az általuk kiváltott hatásokra is! Legyen minden, ahogy az Isten szeretné ezen dolgokkal kapcsolatban, a múltban, a jelenben és a jövőben is!

Ámen!


Terjeszd ezt az írást, hogy másokban is tudatosuljanak ezek a problémák. Így majd idővel elindítasz a társadalomban egy javító változást. Mind gondoloti, mind pedig fizikai szinten is!

Terjeszd ezt az írást!

Legyetek jók, ha tudtok, mert minden más hiábavalóság!

fénybenjáró

Te is világosítsd fel a többi embert!LinkÁldott Adventi vasárnapot Mindenkinek! 
 
0 komment , kategória:  Magyar Királyi Hírlap  
A francia önmerénylet a III. világháború előkészítése volt?
  2015-11-15 20:23:07, vasárnap
 
  Mindig tedd fel a kérdést! Ki húz hasznot a világpolitikai eseményekből, történésekből?

Ki húz hasznot a francia terrortámadás megszervezéséből?

Egy érdekes gondolat:


Megkérdeztem, tegnap hogy ha' Franciaország önmaga ellen követte el a merénylete, akkor mi volt ezzel a célja?
A válasz nem maradt sokáig titokban.

Ami persze leginkább arról győz meg (sokunkat) hogy Franciaország a saját polgárai ellen terrorcselekményt követett el!!!
(A Charlie Hebdoelleni merénylet is hasonló céllal, hasonló eszközökkel lett kivitelezve!)
Javaslom, hogy sürgősen színezzétek vissza a profil képeiteket, mert ezzel a terroristákat támogatjátok, köztük a Francia kormányt!!!
Franciaország így akar jogot formálni a szíriai beavatkozásba !!!
természetesen a Szír ("demokratikus" ??? ellenzék mellett) Oroszország ellen!!! Ez lesz a III. világháború kirobbantására való indok. A teljes propaganda gépezetet bevetették. A Facebook-ot, a Google-t, a Youtube-ot, a rádiókat, tévéket, hogy minél nagyobb felhajtást csináljanak a dolognak, minél nagyobb legyen a felháborodás és be tudják ugrasztani a NATO-t és az EU-t az előre megtervezett újabb nagy világégésbe.

Pár elgondolkodtató részletkérdés az egész merénylettel kapcsolatban. Tökéletes módon volt megszervezve az egész támadás, de véletlenül a zsebükben maradt az útlevelük... :

Vagy ezeknél az eseteknél miért nem volt ilyen mértékű a felháborodásuk, meg kampánytevékenységük?

Két évvel ezelőtt a nyugat által támogatott "szíriai ellenzék" betört a szíriai Sadad városba és lemészárolt több mint száz keresztényt. 2015 november eleje óta a várost egy másik terrorszervezet az Iszlám Állam ostromolja a települést, de mégsem írja ki senki hogy Pray for Sadad.

Vagy a nap kérdése:

Ki színezte át az orosz zászló színeire a profilképét, miután magára vállalta az ISIL a 217 ártatlan, civil utas halálát okozó terrormerényletet a Sínai-félszigeten lezuhant utasszállító gép esetén?

Ki színezte át a profilképét Libanon zászlójára, mikor a napokban három terrormerényletben az ISIL közel hetven ártatlan, civil embert ölt meg Libanon fővárosában, Bejrútban?

Ki színezte át a profilképét 2014 őszén Szíria zászlójára, mikor 42 kisiskolást robbantott fel a nyugat által támogatott "mérsékelt ellenzék" iskolájuk előtt Homszban, amikor reggel kezdődött a tanítás?

Gondolkodjon el mindenki, hogy ki is érzéketlen és ki nem!

... és gondolkodjon el azon is mindenki, hogy mikor manipulálják az érzelmeit, és mikor nem!!!

Gondolkodjon el mindenki azon, hogy amikor ott történik terrortámadás, ahol valóban, reálisan, nap mint nap harcolnak a terroristák ellen, akkor nem történik semmi "bánat" vagy "szomorúság" a "világ", a nyugati világ részéről.

Siroi Isi

Hogy csak az utóbbi idők nagy átveréseire és történelemhamisításaira utaljak, a World Trade Center amerikai kormány általi felrobbantása óta józan ember semmilyen nagyobb ,,terroresemény" kapcsán nem gondolhatja, hogy tényleg az zajlik a színfalak mögött, amiről a híradások szólnak. Így az idén már másodjára megeső párizsi mészárlásról sem állíthatunk semmi biztosat. (A korábbi merényletről itt írtunk: A franciaországi merényletről)

Link

Rengeteg kérdés merül fel egy ilyen esemény kapcsán, és egyikre sem adhatunk konkrét választ. Vajon nem a franciák művelték ezt az egészet? Ha nem ők tették, tudtak-e róla előre? Ha tudtak róla, ki tudott még róla, és ki tervelte ki, milyen szándékkal? És ha nem, tényleg az ISIS volt? Létezik-e egyáltalán az ISIS mint olyan, és ha létezik, kik hozták létre valójában? Azoknak, akik létrehozták, mi az igazi céljuk vele? És azoknak, akik állítólag kezdettől fogva ellenzik az ISIS létezését, miért kellett várniuk a ,,terror" nyugati megjelenésére a ,,totális háború" meghirdetéséhez? Kik azok, akik igazából vezénylik a bevándorlást, és kik azok, akik parancsba adják a migránsok befogadását, ami aztán ilyen eseményekhez vezet? Stb.

Hogy sajnáljuk-e az áldozatokat? Persze, hogy sajnáljuk. Hogy a mészárlást elítéljük-e? Persze, hogy elítéljük. További következtetéseket tenni kár volna. Párizs nem áldozat, hanem az utóbbi évszázadok egyik kiemelt agresszora. Vigyáznunk kell az áldozat szerepében tetszelgő hatalmakkal, mert elképzelhető, hogy legalább olyan veszélyesek, mint a szemben álló fél. Az Egyesült Államok például 2001. szeptember 11-e óta a muszlim lakosságot irtja, vagy mondhatnánk úgy is: nem az úgynevezett ellenségét (bárki is legyen az), hanem a saját hatalmi és ideológiai érdekeinek ellentmondó iszlámot és annak képviselőit irtja. Ehhez talált az ikertornyok lerombolásával ürügyet. A mostani ürügy mire lesz jó? Világháború lesz a Közel-Keleten? Ha háború lesz, tényleg azok ellen fog folyni, akik ellen meghirdetik? S ha így lesz, és győznek,

ki fog mindebből a legnagyobbat profitálni?

Ezzel kapcsolatban nekünk van egy tippünk, amit A Nagy Izrael terve és megvalósítása című írásunkban tárgyalunk, mely szerint minden nagy politikai esemény Izrael területi és hatalmi gyarapítására fut ki.

Akárhogy is legyen, az Albert Pike-nak tulajdonított jóslatok eddig teljes mértékben beváltak. A jelenlegi folyamatokat illetően is beszédes a már állítólag 1871-ben felfedett terve:

"A harmadik világháborúra azért kerülne sor, hogy megoldja a politikai cionizmus és az iszlám világ közötti konfliktust. A két oldal kölcsönösen kimerítené egymást, és ez előkészítené a háttérerők illuminátus világközpontjának az átfogó és teljes hatalomátvételét."

Érdemes megfontolni, hogy a nagy színjáték mögött lehet, hogy pontosan erről van szó.

A valóság ennél az illusztrációnál természetesen árnyaltabb (hiszen jelen esetben sokkal inkább a deviáns, vallástalan Nyugat és az eredeti formáját többé-kevésbé megőrző iszlám világ szembenállásáról van szó), mindenesetre van benne valami...

Kiegészítés: Pike levele ebben a formában Michael Haupt találmánya, aki az ötletet William Guy Carr-tól vette át, ő viszont semmilyen forrással nem tudja alátámasztani, illetve azok a források, amiket megad, valami teljesen másról szólnak: Pike tervéről, hogy a katolicizmust megdöntse. Ha egy újabb világháború valóban a Közel-Keleten tör ki, annak megjóslásáért William Guy Carr-nak elismeréssel adózhatunk, bár a könyve megírása idején (1958) ez már napirenden szereplő jóslat volt, így nem állt vele egyedül.

Ugyanakkor bárki is fogalmazta meg a Pike írásaként elhíresült tervet, a Cion bölcseinek jegyzőkönyeit illető meglátások itt is megállják a helyüket: Hugo Wast joggal írta: ,,A Jegyzőkönyvek lehetnek hamisak - de csodálatosan beválnak." Henry Ford pedig hozzátette: ,,Az egyetlen, amit a Jegyzőkönyvekkel kapcsolatban bizonyossággal kijelenthetek, az az, hogy tökéletesen egyeznek mindazzal, ami történik. A Jegyzőkönyvek az elmúlt tizenhat évben, vagyis mióta nyilvánosságra kerültek, összhangban voltak a világhelyzettel, és ma is mutatják annak ritmusát."

Figyelmen kívül hagyva most a hitelesség kérdését, az egyetlen fontos és lényeges pont a következő: ez az írás ama írások egyike, amelyek hitet tesznek amellett, hogy a legutóbbi idők rendetlensége nem véletlenek sorozata, hanem megfelel egy tervnek, amelynek fázisait és alapvető eszközeit éppen a fent említett szöveg mutatja meg pontosan.

Végezetül pedig itt egy katasztrófa színész, aki már több terrortámadásnál is szerepet vállalt. Így most Párizsban is:


Kérd hangosan TE is:

Kérem, hogy az Isten akarata teljesedjen ki a francia terrortámadásra, az általa kiváltott hatásokra, történésekre, a múltban, a jelenben és a jövőben is! Kérem, hogy az Isten akarata teljesedjen ki arra a tevékenységre, munkásságra, csoportosulásra, amely egy újabb világháborút igyekszik kirobbantani a Földön. Kérem, hogy az Isten tegyen Igazságot! Legyen minden, ahogy az Isten szeretné és jónak látja! A múltban, a jelenben és a jövőben is! Ámen!Te is Segíts Hazádnak!

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:


FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

,,Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!"


Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!
Link
 
 
0 komment , kategória:  Magyar Királyi Hírlap  
Magyarkodás magyar módra
  2013-07-04 06:28:02, csütörtök
 
 
Magyarkodás magyar módra

Nem lehet örökké hazugságban élni. . . Nem lehet úgy élni, hogy ne tudjuk, mi történik velünk, hogy ne tudjuk, mi történt a múltban velünk, milyen kataklizmákat éltünk át, s ne tudjuk, milyen bűnöket követtek el ellenünk . . . Ősi hagyományaink bizonysága szerint régi eleink a fény, a világosság, s szabadság fiai és szerelmesei voltak, a Nap Fiai, a Napisten Gyermekei.

FELELJEN TÖRTÉNELMI TÉNYEK
ÉS KÚTFORRÁSOK!
ACSÁDI IGNÁC MEGÁLLAPÍTÁSA SZERINT: TÖRTÉNELMÜNKET ELLENSÉGEINK ÍRJÁK. KORONATANÚINK KÖZÜL ELSŐÜL NÉVTELEN JEGYZŐNKET, ANYONYMUST SZÓLÍTJUK. HITELES TUDÓSÍTÁSÁT BETŰHÍVEN KÖZÖLJÜK.

1. (A magyarok) ,,ősrégi népek" (antiquiores gens)
2. Valaha igen bölcsek voltak.
3. Jó szerivel semmilyen bűn nem fordult elő köztük.
4. Arany, ezüst, (igaz) gyöngy annyi volt nekik, mint a földjük folyamaiban található kavics. 5. Nem kívánták a másét, mindnyájan a jólétben éltek.
6. ,,Nem paráználkodtak, egynejűségben éltek."
7. Anonymus leírásából kibontakozik az igazságos, szkíták és ókori szerzők által megcsodált világa.
8. A szkíta népét - ,,Dentumogeroknak" nevezik a mai napig és soha semmiféle hatalomnak az igáját nem viselték."
9. ,,A szkíta nemzetet bizony semmiféle uralkodó nem hajtotta igája alá."
10. ,,A szkíták Cyrust, szintén a perzsák királyát háromszor 30.000 emberével együtt megölték."
11. ,,Nagy Sándort Fülöp királynak és Olimpiadísz királynénak a fiát, aki sok országot harcban leigázott, szintén szégyenletesen
megfutamították."
12. Az igazságos szkíták - magyarok - ókori édeni állapota és vele szelíd jámborsága is levedlett a rájuk törő ádáz ellenség háborúi során.
13. Ugyanis a szkíták keményen bírtak minden fáradalmat meg testileg is nagyok, a harcban pedig vitézek voltak.
14. Semmijük nem lehetett a világon, amit ne tettek volna kockára, ha sérelem esett rajtuk.
15. S amikor a győzelem az övék lett, éppenséggel nem törték magukat a zsákmány után, mint utódaik közül a mostaniak, hanem csak
dicsőséget kerestek maguknak ezen az úton.
16. A fent nevezett szkíta nemzet pedig kemény volt a harcban és gyors a lovon: a fején sisakot hordott, az íjjal, nyíllal különbül bánt, mint a világ összes nemzetei között bármelyik, s hogy csakugyan ilyen volt, azt az utódaikról is megismerhetitek. Az igazságosság kitüntető minősítésével az ókoriak nem dobálóztak, s hogy az ókori világ egyetlen népe, amelyet ezzel a jelzővel megtiszteltek, egyedül a szkítaság, továbbá az, hogy ezek a tudósítások, híradások csaknem kivétel nélkül olyan kútforrásokból erednek, amelyek a szkítákkal szembeni ellentáborhoz tartoztak. Vegyük figyelembe azt is, hogy a szkíta-magyar azonosságot csupán a hiperkritikus történelemhamisítás tagadja.

Foglaljuk össze ezután a régi magyarság (szkítaság) lényegi jellemzőit

A magyarok sohasem támadnak meg egy idegen népet, azért, hogy leigázzák, és országát a maguk birodalmához csatolják. Az ő céljuk a hadviseléssel kizárólag zsákmányszerzés, védekezés vagy honalapítás. Magyar ember képtelen az állatkínzásra is, annál kevésbé volna kedve embertársait rabigában tartani, felettük zsarnokoskodni és őket gyötörni, amikor ,,zsákmányért" kalandozott valamerre, a fegyvertelen lakosságot sohasem bántotta; ezt elismeri Sámuel könyvének már idézett részén kívül Schőfl és Almagis is, mely utóbbi
csodálkozik azon, hogy a magyarok nem ölik le a foglyaikat, hanem a sebesülteket meggyógyítják és ápolják is. A magyarok fő elve mind támadó, mind védekező háborúban az élet lehető kímélése. (Pálffy Károly: A magyar nemzet ősvallása. 64)

1. Vitézek, harcközpontúság, bajtársi összetartás.
2. Hivatás tudat és hivatásért élés: a legfőbb életcél és erény, a hazaszeretet, és a haza szolgálata.
3. Közszabadság, népfelség jogon alapuló fejlett népuralom.
4. Társadalmi igazságosság és egyenlőség.
5. Korlátlan vélemény, ,,gondolat- és szólásszabadság".
6. Közügyekben való kötelező részvétel.
7. A Napisten-hit ősi magasztos elveinek vallása.
8. Szexuális tisztaság, egynejűség.
9. Vallási- felekezeti türelem és szabadság.
10. Társadalmi össznemzeti egység és összetartás.

Mind az a szenny és magyarellenesség, amit a korabeli szerzetesek, lelki atyáink, írásban ránk hagytak nem tagadható le. Ez tény, mint ez olvasható az Árpádkori legendákban, melyeket Grandpierre K. Endre után idézünk:
Árpád nevét kimondani, leírni Isten ellen való vétek volt, s ha valamiképpen elkerülhetetlenül szükségessé válik a megemlítése, nevén nevezni, akkor sem szabadLink
 
 
0 komment , kategória:  Magyar Királyi Hírlap  
Szőke Lajos : Vizsgázni jöttünk a Földre
  2013-05-20 01:11:45, hétfő
 
  Szőke Lajos : Vizsgázni jöttünk a Földre


Link


Sok értékes gondolat található ebben az előadásban.A Magyar Királyi Hírlapon található egyéb videók:


Link
 
 
0 komment , kategória:  Magyar Királyi Hírlap  
Miért is kell az országunk a zsidóknak?
  2013-03-27 05:39:28, szerda
 
  Az általános vélekedés, hogy azért kell Magyarország nekik, mert itt van víz, meg minden, ami szemnek és szájnak kell. De ez csak egy szempont. A zsidók halálos veszélybe kerültek mindenhol, ahol nagy számban élnek. Izrael mindig is ellenséges közegben lesz. Egy hajszálon múlik maga a léte. Az USA minimum ketté fog szakadni és a déli területek spanyolok, míg az északiak fehérek lesznek, jobb esetben. Azonban itt is gyorsan terjed az iszlám. Még a feketék körében is, ahol sokan térnek át az új hitre. A zsidók itt is halálos csapdába eshetnek a későbbiekben. Európában Franciaországban és Nagy-Britanniában vannak jelen nagy számban.

Az itt is jelen lévő iszlamizálódás megint csak súlyosan érinti őket. Magyarán csapdába kerültek. Mi földrajzi szempontból nagyon jó helyzetben vagyunk számukra. A mesterségesen előállított cigányprobléma felőrli a magyarságot, utána ők rendezik a cigánykérdést, és szereztek egy országot. Tehát világpolitikai okok vezetnek ehhez a folyamathoz. Pontosabban ez már el is kezdődött .

A recept:

Miután megszerezted a politikai és gazdasági hatalmat, illetve uralod a médiát, akkor fogjál egymillió cigányt! Diszkrimináld őket pozitívan, engedjél meg nekik bármit, még a lopást és a gyilkolást is. Támogasd őket a média teljes erejével! Szórd meg velük az egész országot, az összes iskolát, az összes falut és várost! Várjál ezután ötven évet, és már kész is van, amit akartál. Ha kész van, azt látni fogod, hiszen az adott országban már alig él fehér kultúrnép. Indíthatod a repülőidet! Valahogy így fogalmazhatták meg a magyarországi terveket!

A cigányproblémát valóban ők hozták létre az elmúlt évtizedekben. Tökéletesen építették fel ehhez a társadalombiztosítást és a segélyezési rendszert. A szociálpolitikai juttatásokat is rájuk szabták ki. A cigányság nem tud országot működtetni, egy másik nép szükséges ahhoz, hogy előteremtse a megélhetéséhez szükséges javakat. A gazdatest. Egy földi sci-fi rajzolódik ki. A cigányságot a hazai és nemzetközi zsidóság pörölyként alkalmazza, és már el is kezdte a magyarságot megsemmisíteni, láthatóan hatásos módszerekkel.

A média hatás

A zsidó kézben lévő média éjjel és nappal sajnáltatja őket. Ha cigányt ölnek az hír, de amikor magyart ölnek cigányok, az tabutéma. Tabu, amiről egy szót sem lehet szólni. Még néhányan emlékezhetnek egy több mint tíz évvel ezelőtti esetre, amikor két magyar gyerek leszúrt egy cigányt egy vasúti sín mellett, valahol az Alföldön. Az ok, hogy a cigány terrorizálta a magyar fiúkat, sőt az egész osztályt, ahova járt. Az RTL azonban egy egész műsort arra áldozott pár nap múlva, hogy bemutassa a hamisított előzményeket, és a terrorista cigány temetését, az elejétől a végéig. Undorító volt, hiszen a halott cigányt mutogatták a koporsóban fő műsoridőben. Persze arról nem szóltak, hogy a cigány miket művelt, mielőtt a srácok megforgatták benne a kést.

A semmittevéstől híznak, agresszívak, fialnak a mi pénzünkből

Az olaszliszkai esetet is úgy próbálták beállítani, hogy egyetlen család megvert valakit, és belehalt. Persze azt nem mondták, hogy az egész cigánysor rugdosta a szerencsétlen tanárt. És ott van a rengeteg, manapság már ezerszámra tehető eset, amikor magyarokat gyilkoltak, vagy kínoztak meg ezek a vadállatok. Ezeket a média módszeresen eltussolja, és semmi sem mehet ki, főleg nem az, hogy cigány az elkövető, vagy kreol bőrű. Találtak szinonimákat, amivel helyettesíteni lehet a cigány szót. Fiatalok szó használatos, ha csoportos cigány elkövetőkről van szó. Ha fiatal egyénről, akkor kisfiú, vagy kislány. Cigány tömegverekedés helyett családok szólalkoztak össze, vagy az elkövető és népes rokonsága mondat a menő. A cigány szó tabu. A média nem használhatja. Ha a hírt nem lehet elhallgatni, takarni kell, hogy cigányokról van szó.

A cigányjogvédő zsidók, nekik mi nem számítunk

A bújtatott etnikai tisztogatás


Az ország egyes területeit teljesen megszállják. Mondhatjuk, hogy az etnikai tisztogatás elkezdődött, egyéb módszerekkel. Persze ölnek és gyilkolnak, agyonvernek és kínoznak. Na de ezt csak úgy nem lehet! Ehhez a hátteret, méghozzá tökéletes hátteret kell biztosítani. Magyarán a végrehajtáshoz szükséges alapvető feltételeket elő kell állítania a megszállt politikai hatalomnak. A kérdés, hogyan?

Első körben szét kellett verni a magyar családokat, főként a nemzet és kultúramegtartó magyar paraszti családokat. A szocializmus alatt elindult a vidék szétverése. A fiatalokat kiszakították családjaik köréből, a faluból és a városba csalták. Kaptak lakást és munkát, de elszakították őket a paraszti világból és lassan, de biztosan városiakká változtatta a rendszer őket. A folyamat lassan, de biztosan a vidék egyes részeit kiüresítette, és a fiatalokat eltüntette a falvak egy jelentős részéből. Ezek jórészt már csak néhányszor jártak haza, az egykori falvaikba, de a gyerekeik még ennyit sem a későbbiekben.

A tanyák fizikai megsemmisítése pedig általánossá vált ekkor. A magyarok szépségekkel teli szabadságának a jelképe a tanya, a tanyavilág a totális megsemmisítés célpontjává vált. Az első csapás tehát megtörtént a szocializmus alatt. A vidék kiöregítése megindult.

A második körben a még megmaradt vidéki fiatalságot gazdaságilag a munkanélküliség fegyverével ellehetetlenítették, és a lakóhelyéről való elköltözésre, bizonyos esetekben külföldre kényszerítették. A vidék jó része elnéptelenedett és kiöregedett. Az öregeket pedig a rendszer felhasználta, felhasználta az egész magyarság megfélemlítésére. Aljas módszerekkel cigányokkal kezdte megszórni az integráció nevében a kiöregedő falvakat. És ezzel elkezdődött a terror, és az etnikai tisztogatás. A cigányok szocpolos házaikat megkapva már csak arra koncentráltak, hogy mit lehet ellopni a magyaroktól, bármi áron.

Mindenki emlékszik arra, hogy a megélhetési bűnözés mögé bújva a cigányok mindent megtehettek korábban és ma is. Sőt mivel kiszúrták a főleg egyedül élő öregasszonyokat, rájöttek arra, hogy ezek kirablása is egyszerű és sok esetben nagyobb hasznot hoz, mint az egyszerű tyúklopás. A vidék folyamatosan lepusztult e miatt, hiszen minden, ami mozdítható volt, azt vinni lehetett. Ezért váltak a vidék szőlői és földjei parlaggá. A korábbi pincesorok romokká, az istállók és tyúkudvarok üressé. Jól megszerkesztett, irányított, és a média által fedezett módszerek ezek.

Az olyan falvakat is előszeretettel szórták meg, ahol élt és él még valamilyen mennyiségben fiatal. Sok esetben ezeket a cigányokat a magyarok által lakott utcákba telepítették, ahol életerős fiatalság is lakott. Olyanok, akik még gyereket akartak, vagy volt már nekik. Olyanok közé telepítették ezeket a semmirekellő élősködőket, ahol még a magyar szomszéd művelte a kertjét és a fáit, illetve volt jószága. A kertek és a fák ezután a cigány pusztítás célpontjai lettek és így sok kertben itt is megszűnt a termelés.

Az iskolák elcigányosodtak, és mivel nem lehetett és manapság sem lehet szegregációt alkalmazni, a tanítás és tanulás lehetetlenné vált. A magyar gyerekek verése mindennapos lett. A cigányok kifosztották, megalázták és megalázzák őket.
Magyarán a nagyszülők szintjétől a szülőkön keresztül a kis gyerekekig mindenkit elért a zsidók által jól irányított cigányterror. Egyes magyarok körében, akik ebben a cigánytengerben éltek és élnek, megindult az elcigányosodás és a faji keveredés folyamata. Általában a magyarság deklasszált rétegeiben jellemző leginkább ez a negatív folyamat.

Kortól és nemtől függetlenül ütik-verik a magyarokat a cigányok

És mennyibe kerülnek a cigányok? Mibe kerül nekünk ez a semmirekellő réteg? Nem érdemes számolni, hiszen még körülbelüli összeget sem lehet megállapítani. Nemcsak a kifizetett segélyeket kell nézni, hanem a melléjük megítélt egyéb juttatásokat első körben. A másik, hogy az egészségügy ellátja őket, persze nulla forint társadalombiztosítási befizetés mellett. Nem szólva arról az összegről még, amit a rendőrség költ rájuk. Tele van velük a börtön és az árvaház. Ingyen utaznak, lopják az áramot és a vizet. A közművek kintlévőségeinek a nagy részét ők okozzák. (Mi pedig fizetjük!) Lebontanak mindent, amit nem lehet mozdítani. Kiirtják az erdőinket, elpusztítják természeti értékeinket. Illegális bányákat nyitnak, ahol lopják a szénvagyont, de külszíni vasércbányát is dézsmáltak már az ott található ásványok miatt. És persze a betörések, lopások, gyilkosságok, csalások ezrei évente.

Csak a jéghegy csúcsa

Napokig lehetne sorolni, hogy milyen károkat okoz ez a sáskahad. Mellesleg, ha erre a biológiai fegyverre fordított összegeket egy normális állam a magyar fiatalságra költené, akkor ez hány magyar gyerek születéséhez vezethetne? Ez is felbecsülhetetlen.Link
 
 
0 komment , kategória:  Magyar Királyi Hírlap  
Gyógyulás Jézus Krisztussal - Meditáció
  2012-12-14 07:30:42, péntek
 
  A Magyar Királyi Hírlap ajánlása :


Ha az életedben jelen van bármilyen testi, vagy lelki betegség, akkor ezzel a gyakorlattal könnyíthetsz a probléma súlyán. Szerencsés esetben akár fel is épülhetsz a bajokból. Csak alkalmazd szorgalmasan ezt a módszert és lehet, hogy minden megváltozik:


Link


Sok sikert!

Isten Áldjon!
 
 
0 komment , kategória:  Magyar Királyi Hírlap  
1956-RÓL HAZUDNAK!
  2012-10-24 07:23:24, szerda
 
  1956 kirobbanása egészen másképp történt, mint ahogy azt bemesélik nekünk:

2006-ban is volt egy nemzetinek látszó megmozdulás, amelynek előzménye az volt, hogy Gyurcsány Ferenc az Öszödi Beszédjében megemlítette, hogy ki fognak majd jönni az emberek tüntetni a Kossuth térre. A hírekben ezután elkezdték bemondani, hogy az emberek kimentek a Kossuth térre tüntetni, ahogy Gyurcsány Ferkó elültette a fejükbe. Arra a térre, ahol már készen állt a csapda és minden eshetőségre fel voltak készülve. Mesterséges volt a tüntetés kirobbantása a háttérhatalom részéről. Sok magyar sajnos azt hitte, hogy bármit is elérhet azzal, ha a magyar rendőröket dobálja. Végszükség esetén úgy is szétlőtték volna az egész tömeget, mint 56-ban, csak nem mondták volna be a tv-ben.


Így törték le a nemzeti ellenállást, hogy utána az embereknek még kedvük se legyen felszólalni az ellen a sok aljasság ellen, amit 2006 után elkövettek.

UGYAN EZ A HELYZET 1956-TAL ÉS 1848-CAL IS:
1956 háttere, természete - igyekezzünk elkerülni a hasonló csapdákat!


Pénzisten Globális Papjainak háttérhatalmi törekvése Magyarhonban kitüntetett szereppel bír, ez egész biztos.

Mint 1956-ban, manapság is körülményeket teremtenek, és a "nyáj" ismét a tervek szerint fog mozdulni. Az igazi birkáknak eszükbe nem jutna áttörni az elektromos kerítést, és a dús legelőt elhagyni, vagy a gazda ellen fordulni. Meg kell fertőzni a füvet, le kell bontani a kerítést, és egy farkast kell közéjük engedni

- vajon mi fog történni? ...1956! (A Vízöntő kor tudatosulása kizárja - idővel - hogy egy nép birkanyáj módjára terelhető, és uszítható legyen!!! Tegyünk érte hogy eljussunk ide, mihamarabb!!!)

Ha a hátteret mélyebben értelmezzük, kiderül, 1956-ban pontosan ez zajlott le. Vannak feltáró történészek, akik sejtik ugyan, hogy valami nincs rendjén a Magyar szabadságharccal, de furcsamód nem néznek mélyebbre. A marionett színfalak mögé kukkantva látszanak a dróton rángatás trükkjei, de azt is érdemes tudni, ki mozgatja a bábukat, és ami mindennél fontosabb, hogy miért.

E. S. Fischer kilenc és fél évesen élte át a Budapesti ötvenhatos szörnyűségeket. Amikor 1995-ben felvetette első kételyeit, sokan támadták: ugyan minek beszél az, aki akkor még kisgyerek volt? - ,,A Magyar Forradalom titkos története" című könyvében frappáns választ adott: ,,Ezek szerint hallgasson mindenki, aki valahol nem volt jelen? Ha Henrik Schliemann, az amatőr német régész így gondolta volna, akkor soha, senki nem indul el kiásni Tróját. Vagy sohasem hallunk a Magyar kettős honfoglalás kitűnő elméletéről, elvégre hány éves lehetett László Gyula, a történész 650-ben, vagy 895-ben?

Viszont akik ott voltak - 1956-ban - sorozatban írják meg ugyanarról az eseményről a teljesen különböző 'látottakat-hallottakat'. Ez jobb? Tisztázzuk hát, nem biztos, hogy az lát jól mindent, aki az események sűrűjében forgolódott." - Nagyon egyetértek. A nyáj közepén lökdösődve nem is sejti a birka, éppen ki tereli.

Érdemes E. S. Fischer könyvét jól áttanulmányozni. Az számomra is feltünt, számomra, akinek annyi köze sem volt e kétes szabadságharchoz, mint az eseményeket gyerekként átélt Fischernek, hogy vajon miként szerzett a fiatalság fegyvert. Rádióban elhangzott megemlékezések irányították figyelmemet a témára, amikor ötvenhatosok ecsetelték: ,,...egyszer csak megállt a téren egy teherautó, és fegyvereket kezdtek osztogatni". Honnan, és kik?

Ma is képtelenség lenne egy teherautónyi fegyvert, a spontán szerveződött tüntetőknek pár óra alatt biztosítani, de 1956-ban az államvédelmi ellenőrzés mellett képtelen feladat volt. Mégis sikerült, és nem is csak egy teherautó, de öt szállított fegyvereket a békés tüntetőknek.

Fischer szép sorjában feltárja a történteket. Röviden összefoglalom különös felismeréseit és következtetéseit:

M 1956. október 23-án délután 2-kor kezdődött a békés, rendszerjobbító tüntetés. Eset 8-ra Budapest utcái és terei nyugodt felvonulókkal teltek meg, az erőszaknak nyoma sem volt. Nemhogy nem lőttek, de egy pofon se csattant.

M A hangosodó, de békés tüntetésekkel egy időben a szovjet csapatokat mozgósítják, és Budapestre vezénylik, ahol ellenforradalmi fegyveres felkelés van - pedig nincs!

M Este 8, fél 9 körül a Kálvin téren öt teherautóból több száz fegyvert kezdenek osztogatni.

M A fegyverek Budapest legnagyobb fegyvergyárából, a Soroksári útiból származtak. Fedőneve Lámpagyár volt. A gyárat a rettegett Államvédelmi Hivatal (ÁVH) védte, és a civileknek garantáltan megközelíthetetlen volt. 5-kor az ÁVH őrséget elvezényelték a gyárból. Ezt nem értette senki. A gyárban maradt személyzet nyilatkozta, hogy félórával később öt teherkocsi érkezett, ellenállásba nem ütközve behatoltak, és fegyvereket vételeztek.

M Rejtély, hogyha tényleg a felkelők készültek a békés tüntetést fegyveres forradalommá változtatni, akkor miért vesztegeltek a kocsikkal 9-ig? Ugyan miért vártak a fegyverek kiosztásával? Valamiért fontos volt az időzítés. Ugyanakkor ez a 2 és fél, 3 óra miért nem volt elég a jól felkészült ÁVH-nak, hogy felderítse és leszerelje őket?

M A fegyveres harc a rádió épületénél bontakozik ki. Az első áldozat, fél 9 körül, a rádió egy fegyvertelen védője, akit közelről terít le egy ismeretlen géppisztoly sorozata. Ebben a pillanatban a tömeg még megbotránkozik, mert az ő fegyvereinek se híre, se hamva. Senki nem készült a harcokra. A tömeg meglepetése csak fokozódik, amikor 9 körül fegyvereket kezdenek nekik osztogatni.

M ÁVH visszavonulás, hogy az ÁVH által védett rádió fegyverrel legyen támadható? És az adást nem szakították meg. Tehát a világ számára igazolva volt a szovjet jogos fegyveres beavatkozás. - Elvégre a pesti csőcselék lőtt!

M Pedig a Magyar nép nem akart fegyvert használni, így minden jel szerint provokátorokat vetettek be. A szerző román érdekeltségre és közreműködésre is rávilágít. Fény derült néhány romániai férfi történetére, akiket Magyar mivoltuk ellenére Magyargyűlölővé kondicionáltak. Az adatok szerint 1956 nyarán Bukarestbe vezényelték őket, bizonyos képzésre, majd 1956 október 15-én szolgálatba vezényelték őket. Többségük csak karácsonyra tért haza, és nem beszélt titokzatos kiküldetéséről.'57. februárjában valamennyien eltűntek, feleségeik beszámolója alapján a hatvanas években lettek halottnak nyilvánítva...

M Vajon (csak) a Szovjetuniónak fűződött érdeke ahhoz, hogy még a színfalak mögött is tovább fertőzze a román-Magyar viszonyt? Az mindenképpen jól jött nekik, hogy a világ ezekben a napokban Magyarországra figyelt. A szerző elsősorban ebben látja a Magyar válsághelyzet szovjet kiprovokálásának okát, hogy tudniillik közben ők nyugodtan megvívhassák aljas érdekharcukat Szueznél. Valamint az általuk kirobbantott 56-os forradalom jó indokot szolgáltatott a nemzeti ellenállás tagjainak a likvidálására, és a nemzetrombolás zavartalan megkezdésére.

E. S. Fischer alapos kutatást folytatott, logikai érvei bizonyító erejűek: a Magyar népet feláldozták egy aljas világpolitikai játszmában. A szerző a szovjet érdekeket helyezi előtérbe, sőt, Európa megszállását is feltételezi háttérindokként, ami, szerinte a szovjet vezetés belső viszálya miatt nem valósult meg. Az író éles szemmel felismeri az elvarratlan szálakat: az időzítés fontosságát; a külső provokáció valószínűségét; a Magyar vezetés árulását; a szovjet háttérérdekeket... és ami sok mindent megMagyaráz, a bizonyítható előkészületekre is rávilágít:

Például, október 20-án a nyugati határőrségnél riadókészültséget rendelnek el, mondván: ,,nagyszámú határőrsértőre lehet számítani, akik el akarják kerülni a közelgő szovjet bevonulást"; Románia, Magyarországgal határos területein a szabadságon lévő szovjet tiszteket és román tartalékosokat 21-én mozgósítják; ugyanekkor pontonhidakat szerelnek össze a szovjet-Magyar határon, amiken 24-én beözönlenek a készenlétben álló tankok.

Az események precízen előkészített forgatókönyv szerint zajlottak. E. S. Fischer sokkal átfogóbb leleplezést érhetett volna el, ha nem rögzül a hidegháború felszínes vezérvonalán, mely látszatra a két nagyhatalom politikai-katonai versengése volt. E szerint mi, Magyarok csakis a baloldali szovjet birodalom eszközei és áldozatai voltunk.

,,A Magyar forradalom titkos története" című könyv nézetem szerint némileg hiányos, illetve egyoldalú. Ha a szerző az alábbi információt is feldolgozta volna, kiderülhetett volna az esetlegeses, rejtett nyugati érdek is:

M 1949-től 1955-ig hét milliárd forintból - irdatlan összeg volt - aknamezőt telepítettek a nyugati határon.

M Érdekes módon, még 1955-ben elkezdik az aknák erőltetett felszedését. A kapkodásban sokan meghaltak és megsebesültek. A határ akna-mentesítését éppen 1956. október 20-ra fejezték be. Három nap múlva forradalom. - VÉLETLEN???????? Naivitás ezt hinni!!!!!!!

Erre utaltam, amikor a birkák szokásait ecseteltem. A dús legelővel elégedett jószág kezes bárány. Ám a kiéheztetett állat már veszélyes lehet, de a gazda ügyesen terelheti még ekkor is, sőt, a zöldebb fű irányába éppen a kiéheztetett birka terelhető csak igazán, erre aztán rá lehet segíteni, ha a cél felé megnyílik a kerítés, és még üldözni is kezdik a szerencsétlent - a kerítésen kívül érdekes, válhat belőle még gondolkodó lény is.....

Ne feledjük minden tervezett folyamatban mindig az eredmény a valódi cél: kétszázötvenezer gondolkodó Magyar - de lehet, hogy ennek a többszöröse - hagyta el az országot a megnyitott osztrák határon át! Ezekre az agyakra nagy szükség volt nyugaton. Itthon pedig nagyon nem volt rájuk szükség. Sőt. Megfélemlítésre, rettegésre és pusztulásra volt szükség. Norvég történészt hallottam nyilatkozni, szerinte a Magyar forradalom a nyugat számára valóságos agyelszívás volt. Igen. Akik elmentek, kevés kivételtől eltekintve, forradalmasították a nyugati technológiákat, az ipart és a mezőgazdaságot.

Népünk oly büszke '56-ra, pedig szerintem a Magyar nép sem tud forradalmat csinálni. Erre egyetlen nép sem képes. Az egyszerű, legtöbbször nélkülöző nép nem ért a forgatókönyvíráshoz. Átfogó és működő forgatókönyvet csak a Pénzisten Globális Papjainak világkormánya írhat. Csakis a háttérhatalom képes az időzítésre, és a komplex szervezésre. Ügyelniük kell arra, hogy egy nép fellázítása valamilyen tágabb világpolitikai érdeket is szolgáljon, egyébként önmagában semmi értelme nincs. Pénzisten Globális Papjai önmagában a népért semmit nem tesznek.

*

Egy történész interjújában a minap szemléletesen összefoglalta a mai Magyarország legfőbb gondját: a nemzeti öntudat kihalását, és az okait. Hogyha a történész szavaival párhuzamosan figyelembe vesszük a globális háttér-érdekek rendezőelvét, érthetővé válik a hajdan büszke Magyar nép évszázados tehetetlensége: a nemzeti öntudatrombolás szépen felépítet stratégia.

,,A múltunkat meg kell ismerni. Ma Magyarországon sajnos mindennél fontosabb kérdés, hogy ez a nemzeti múltismeret, ez a nemzeti önérzet és öntudat ismét meglegyen az emberekben, mert a társadalom egy jelentős része ezekkel a kérdésekkel sajnos nem foglalkozik. Viszont a közös múlt tudata nélkül nincs nemzeti közösség, nincs semmilyen közösség. Tehát, a mi-tudat, hogy mi Magyarok ezt meg ezt csináltuk, ez nem a kritikátlan önimádatot jelenti, hanem azt a szembenézést a múltunkkal, ami egy korszerű gondolkodású embertől elvárható. De ugyanakkor meg kell találni azt az arányt, hogy ez a szembenézés ne váljon oktalan önostorozássá, múltunk kigúnyolásává, lebecsülésévé, mint aminek az elmúlt időszakban, főleg a huszadik század közepétől kezdve sajnos a Magyarság áldozata volt, mivel hogy mindent sárba tapostak, ami nemzeti, szinte mindent. Egy-két kiemelkedő dolgot kénytelenek voltak elismerni. Ez csak Magyarországra volt jellemző, még az NDK-ban voltak hasonló törekvések. A többi szovjet csatlós országban mindenütt beépítette a rendszer a nemzeti gondolatot a maga politikai tevékenységébe, főként Oroszországban. Az orosz nacionalizmus soha nem volt olyan nagy, mint a szovjet rendszer idejében.

Egyedül Magyarországon értelmezték úgy az internacionalizmust, hogy nekünk a múltunkat szinte meg kell tagadni, és kialakult egy olyan helyzet, hogy itt, Magyarország történetében szinte mindenkinek igaza volt Csak a Magyarság követett el sorozatos hibákat, senki más. A velünk élő népeknek semmilyen hibája nem volt, csak mi követtünk el velük szemben hibákat."

A történész így folytatja: ,,Szerintem a tragikus fordulópont 1919, amikor Magyarországon kialakítottak a zsidókból álló kommunisták egy oktalan vörös terrort, és erre visszacsapott egy fehérterror. Ez nem volt más, mint polgárháborús állapot, és akkor, miközben a szomszédos országok, a velünk korábban együtt élő népek mindent elkövettek, hogy minél nagyobb területet szakítsanak ki Magyarországból, addig a Magyarság polgárháborúban gyilkolta egymást, ahelyett, hogy ez ellen a külső erőszak ellen védekezett volna. Tehát egyszerűen lebénította a cselekvést, és rossz irányba terelte, azért, hogy a zsidó háttérhatalom NagyMagyarországot feldarabolhassa. Azt hiszem, itt van az a tragikus pillanat, amikor is a gondolkodása mindenkinek egy kicsit eltorzult. És ez után a szörnyű, egymással folytatott küzdelem után Magyarország soha nem tudott igazán a huszadik században olyan egységesen talpra állni, ahogyan kellett volna. Egy rövid pillanat volt, 1956 forradalma, amikor úgy nézett ki, hogy a nemzet ismét felemelkedik, fel is emelkedett néhány napra, de utána jött a szovjet elnyomás, és ami még fontosabb, utána jött az a hosszú Kádár-korszak, ami aztán a nemzet gondolkodását teljes egészében eltorzította. (Hasonló a helyzet 2006-ban is, ahol a mesterséges tüntetések elnyomása után jött az igazi országrombolás, mivel akkor már nem volt ellenállás)

Nehogy itt öntudatos emberek, egy nemzeti közösséghez tartozás öntudatával élő emberek itt akadályozzák a mindenkori kis diktátoroknak a tevékenységét. Itt olyan emberekre volt szükség, akik csöndbe vannak, akik szégyellik magukat, akik örülnek, ha élnek, és örülnek, hogyha a rendszer egyszerűen békén hagyja őket."


Link
 
 
0 komment , kategória:  Magyar Királyi Hírlap  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1146 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2240
  • e Hét: 8310
  • e Hónap: 55381
  • e Év: 2083589
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.