Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Mahmud Ahmadinezsád beszéde
  2011-10-11 18:40:25, kedd
 
 
Mahmud Ahmadinezsád beszéde az ENSZ 66.
Közgyűlésén - avagy vádbeszéd a cion-imperializmus ellen

Kik a felelősek az igazságtalan nemzetközi viszonyokért? Teszi fel a kérdést az iráni elnök.Az Isten, a Könyörületes, az Irgalmas nevében!

Minden dicsőség Allahnak, az univerzum urának, és béke és áldás mesterünknek és prófétánknak, Mohamednek. Béke legyen vele, s tiszta házán, nemes társain és minden isteni hírvivőn!

"Ó Isten! Mielőbb add meg al-Mahdi Imám érkezését, s adj neki jó egészséget és győzelmet. Tégy mindnyájunkat és mindazokat, akik az igazságosság mellett állnak az ő követőivé!"

Elnök úr, Excellenciás Asszonyok, Excellenciás Urak, Hölgyeim és Uraim!

Hálás vagyok a mindenható Allahnak, aki ismét megadta nekem a lehetőséget, hogy megjelenjek e világgyűlésen. Örömmel fejezem ki őszinte köszönetemet Őexcellenciájának, Joseph Deissnek, a 65. gyűlés elnökének elnöksége alatti hatalmas fáradozásáért. Őexcellenciájának Nasszír Abdullaziz Al-Nasszernek is szívből gratulálok az ENSZ 66. közgyűlésének elnökévé választásához, és sok sikert kívánok neki.

Hadd ragadjam meg a lehetőséget, hogy tisztelettel adózzak mindazoknak, akik tavaly elveszítették az életüket, így különösképpen a szomáliai tragikus éhínség és a pusztító pakisztáni árvíz áldozatainak. Mindenkit arra buzdítok, hogy növeljék segítségüket és segélyeiket az ezen országokban élő károsultaknak.

Az elmúlt évek során globális problémákról és a jelenleg fennálló nemzetközi rend alapvető változásának szükségességéről beszéltem.

Ma a jelenlegi helyzetet igyekszem elemezni más nézőpontból.

Az, ahogy mindnyájan ismerik az emberi lények uralmát és felsőbbrendűségét más teremtmények fölött, alapjaiban hamis. Az emberlét isteni ajándék, a Szentlélek testet öltése pedig a következőkben van:

1. hit Istenben, aki a világegyetem örökkön való tervezője és teremtője;

2. részvét mások iránt, nagylelkűség, igazságkeresés és tisztesség mind a szavakban, mind a tettekben;

3. a magasztosság keresése, hogy a tökéletesség csúcsait érhessük el, törekvés az egyén anyagi és lelki fejlődésére, valamint vágy a szabadság megvalósítása iránt;

4. az elnyomás, a romlottság és diszkrimináció elutasítása, s ezzel szemben az elnyomottak támogatása;

5. boldogság, tartós jólét és biztonság keresése mindenki számára;

Mindez csupán néhány példa a közös isteni és emberi vonásokra, amiket tisztán felismerhetünk az igaz emberi lények történelmi törekvései közt. Ennek keresését a művészeti és irodalmi örökségünk is tükrözi mind a prózában és a költészetben, mind pedig az emberi lények szociokulturális és politikai mozgalmaiban, amelyek a történelem során létrejöttek.

Minden igaz próféta és szociális reformer erre a helyes úton járásra hívta az embereket.

Isten pedig méltóságot adott az embernek, hogy az ő szerepének örökébe léphessen ezen a Földön.

Kedves Kollégák és Barátaim!

Teljesen nyilvánvaló, hogy történelmi eredményeink ellenére - beleértve az ENSZ létrehozását is, ami a szabad elméjű és igazságkereső emberek fáradhatatlan harcának, valamint a nemzetközi együttműködésnek eredménye - az emberiség még messze van nemes vágyainak és céljainak beteljesítésétől.

A világ legtöbb nemzete elégedetlen a jelenlegi nemzetközi helyzettel.

A béke, a haladás, a testvériség iránti törekvés és vágy ellenére háborúk, tömegmészárlások, tömeges szegénység, gazdasági, és politikai krízisek továbbra is sértik sok nemzet jogait és szuverenitását, helyrehozhatatlan károkat okozva szerte a világban.

Körülbelül 3 milliárd ember él világszerte napi 2,5 dollárnál kevesebből, és egymilliárdnál több ember él napi egyetlen elégséges étkezés nélkül.

A világ lakosságának legszegényebb 45 százaléka az összes megtermelt értéknek csupán 5 százalékán osztozik, míg a világ összes jövedelmének 75 százaléka az emberiség leggazdagabbjai, mindössze az emberiség 20 százalékának jut.

Több mint húszezer ártatlan, nyomorgó gyermek hal meg szerte a világban minden napon a szegénység miatt.

Az Amerikai Egyesült Államokban a pénzügyi erőforrások 80 százalékát az amerikaiak 10 százaléka birtokolja, a népesség 90%-ának mindössze a fennmaradó 20 százalék jut.

Mik az okai ezen egyenlőtlenségeknek? Hogyan orvosolható ezen igazságtalanság?

Azok, akik a világ gazdasági központjait uralják, az emberek vallás Isten iránti vallásos vágyát és az isteni próféták útjának követését, továbbá a nemzetek gyengeségét, vagy az emberek bizonyos csoportjainak rossz teljesítményét okolják. Azt állítják, hogy csakis az ő nézeteik, megközelítéseik és receptjeik, azaz önzésük mentheti meg az emberiséget és a világ gazdaságát.

Kedves Kollégák és Barátaim!

Nem gondoljátok, hogy a problémák gyökerét a fennálló nemzetközi rendben, a világ irányításnak módjában kell keresni?

Szeretném kedves figyelmük felhívni a következő kérdésekre:

Kik raboltak el több tízmillió embert otthonaiból Afrikából, és a világ más részeiből, a rabszolgaság sötét korszakában, a materialista kapzsiság áldozataivá téve őket?

Kik vetették ki a kolonializmus hálóját négy évszázadra a világra? Kik szálltak meg számukra idegen földeket, és rabolták ki más nemzetek erőforrásait, pusztították el tehetségeiket, és idegenítették el nyelveiket, kultúrájukat és önazonosságukat más nemzetektől?

Kik robbantották ki az első és második világháborút, amik hetvenmillió holtat, több millió sebesültet és otthontalant hagytak maguk után? Kik szítottak háborút a Koreai félszigeten és Vietnamban?

Kik sújtják a palesztin népet, a régió országait megtévesztéssel és képmutatással, a cionisták hatvan éve tartó háborújával, hajléktalansággal, terrorral és tömegmészárlással?

Kik állítottak fel, és támogattak katonai diktatúrákat és totalitárius rezsimeket Ázsia, Afrika és Latin-Amerikaszerte?

Kik használták az atombombát védtelen emberek ellen, és halmoztak fel több ezer robbanófejet arzenáljukban?

Mely gazdaságok alapulnak hadviselésen és fegyvereladáson?

Kik provokálták Szaddam Husszeint hogy megszállja és nyolc évig tartó háborúba taszítsa Iránt, és kik támogatták, illetve szerelték fel őt vegyi fegyverekkel városaink és népünk ellen?

Kik használták a rejtélyes szeptember 11-ei incidenst ürügyként Afganisztán és Irak megtámadására - megölve, megsebesítve és milliókat elüldözve e két országból - azzal a végső céllal, hogy uralmuk alá vonják a Közel-Keletet és annak olajtartalékait?

Kik törölték el a Bretton Woods-i rendszert, és nyomtattak trillió dollárt arany-, vagy egyenértékű pénzfedezet nélkül? E lépés világszintű inflációt okozott, s más népek gazdasági eredményeinek megsarcolása volt a célja.

Mely ország katonai kiadásai haladják meg évente a 10 milliárd dollárt, mely több mint a világ összes többi országának katonai kiadása együttvéve?

Mely kormányzat a legeladósodottabb a világban?

Kik uralják a világgazdaság döntéshozó intézményeit?

Kik a felelősek a világgazdasági recesszióért, és hárítják a következményeket Amerikára, Európára és általában az egész világra?

Mely kormányok készek bármikor bombák ezreit más országokra zúdítani, miközben haboznak egy falat étel segélyt adni az éhínség sújtotta Szomáliának, vagy a világ bármely más részén éhezőknek?

Kik uralják a Biztonsági Tanácsot, aminek állítólagos feladata az, hogy őrizze a nemzetközi biztonságot?

Még több tucat hasonló kérdés van, és a válaszok nyilvánvalók.

A nemzeteknek és kormányaik többségének semmi szerepük nem volt a jelenlegi globális krízis kirobbantásában, maguk is áldozatai ennek.

Világos, mint a Nap, hogy ugyanazok a rabszolga-tulajdonosok és imperialista hatalmak, amelyek egykor a két világháborút szították, és széleskörű szenvedést, káoszt okoztak, okozói az azóta is tartó, globális károknak.

Kedves Kollégák és Barátaim!

Van-e valójában szakértelmük és képességük ezen arrogáns erőknek a világ működtetésére és irányításra, vagy elfogadható-e az, hogy ők magukat a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok kizárólagos védelmezőinek nevezik, míg katonai támadásokat intéznek, és megszállnak, kifosztanak más országokat?

Virágozhat-e a demokrácia a NATO rakétáitól, bombáitól és ágyúitól?

Hölgyeim és Uraim!

Némely európai országban a holokausztot ürügyként használva még hat évtized után is váltságdíjat fizetnek a cionistáknak. Nem volna-e éppúgy kötelességük a rabszolgatartóknak és az másokat leigázott hatalmaknak, hogy jóvátételt fizessenek az érintett nemzeteknek?

Ha a károk és a veszteségek a rabszolgatartás idejétől kezdve folyamatosan szintén kompenzáltatnának, vajon mi történnék a manipulátorokkal és a színfalak mögötti politikai erőkkel az Egyesült Államokban és Európában? Maradna-e szakadék Észak és Dél között?

Ha az USA és a NATO szövetségesei katonai kiadásaiknak csak a felét arra használnák, hogy segítsenek megoldani a gazdasági problémákat a saját országaikban, megszenvednék-e továbbra is a gazdasági válságot?

Mi történne, ha ugyanezen összeget szegény nemzeteknek adnák?

Mi jogosítja fel az USÁ-t katonai és hírszerzői támaszpontok százainak fenntartására szerte a világban, beleértve 268 bázist Németországban, 124-et Japánban, 87-et Dél-Koreában, 83-at Olaszországban, 45-öt az Egyesült Királyságban és 21-et Portugáliában? Jelent-e ez mást, mint katonai megszállást?

Nem ássák-e alá az említett támaszpontokon telepített bombák más nemzetek biztonságát?

Hölgyeim és Uraim!

A fő kérdés ennek megszállásnak kiváltó oka.

Az elsődleges okokat a politikai berendezkedés hiedelmeiben és irányvonalaiban kell keresni.

Olyan emberek gyülekezetében vannak ezek, amelyek tagjai, akik anyagi ösztönökkel, Istenbe, és az isteni próféták útjába vetett hit ellenében élnek, és a mennyei értékeket hataloméhségre és materializmusra cserélik.

Számukra csak a hatalom és a gazdagság számít, és minden támadást e célok ellen kell intézni.

Az elnyomott nemzeteknek nincs reményük, hogy helyreállítsák, vagy megvédjék legitim jogaikat ezen erők ellenében.

Ezek az erők saját haladásukat és virágzásukat mások szegénységén, megalázásán és elpusztításán keresztül próbálják megvalósítani.

Felsőbbrendűnek tekintik magukat másokkal szemben, különleges előjogokat és engedményeket élvezve. Nincs tisztelet bennük mások iránt, és könnyedén sértik meg más népek és kormányok jogait.

A megfélemlítés eszközével magukat minden kormány és nemzet vitán felüli őrzőjének kiáltják ki, fenyegetőzéshez és erőhöz folyamodnak, visszaélnek ezekkel. Egyszerűen felrúgnak minden nemzetközileg elismert szabályozást.

Ragaszkodnak életvitelük és hiedelmeik másokra erőltetéséhez.

Hivatalosan is támogatják a rasszizmust.

Katonai beavatkozással gyengítenek meg országokat, és elpusztítják mások infrastruktúráját, hogy kifoszthassák erőforrásaikat, s így mindnyájukat kiszolgáltatottá tegyenek.

A gyűlölet és az ellenségeskedés magvait vetik el különböző nemzetek fiai és más célok felé törő emberek között, hogy meggátolják őket céljaik, a fejlődésben és a haladásban.

Minden kultúrát, identitást, életet, értéket, más nemzetek vagyonát és értékeit, nőket és gyerekeket, családokat áldoznak fel világuralmuk érdekében, és hogy rabszolgasorba, rabságba taszítsanak másokat.

Képmutatást és megtévesztést engednek meg magunknak, hogy érvényesítsék érdekeltségeiket és hatalmi céljaikat. Ezért számukra a drogkereskedelem, és ártatlan emberek megölése is megengedhető sátáni céljaik érdekében. A NATO-jelenlét ellenére a megszállt Afganisztánban a tiltott drogok termelésében drámai növekedés következett be.

Nem tűrnek kritikát, és ahelyett, hogy a szabályszegéseik okait védendő érveket és okokat mutatnának be, mindig a felperes vagy a bíró szerepébe helyezkednek.

Imperialista médiahálózatuk segítségével, ami a kolonializmus befolyása alatt áll, mindenkit fenyegetnek, aki kétségbe vonja a holokausztot, vagy a szeptember 11-ét követő szankciókat és katonai lépések jogosságát.

Tavaly, amikor egy tényfeltáró csoport általi átfogó, a szerepet játszó, rejtett elemeket is feltáró vizsgálat gondolata felmerült, és azt független kormányok szintén támogatták, úgy, amint a többség az USA-ban is, az igazság kutatása helyett inkább országomat helyezte nyomás alá, és fenyegette az USA kormánya.

Ahelyett, hogy felállították volna a tényfeltáró csoportot, inkább megölték a fő elkövetőt, és a tengerbe dobták a holttestét.

Nem lett volna ésszerűbb őt az igazságszolgáltatás elé állítani, és nyíltan kivizsgálni az incidens mögötti eseményeket, és felelősségre vonni a főelkövetőt, azonosítani a rejtett elemeket, és kideríteni, ki adott biztos teret a két repülőnek a világkereskedelmi központ ikertornyainak megtámadásához?

Miért nem volt szabad őt bíróság elé állítani, hogy azonosíthassa azokat, akik terrorista csoportokat állítottak fel, és háborút, szenvedést hoztak régiónknak?

Van-e titkosított anyag, amit még hosszú ideig titokban kell tartani?

A cionizmust szent eszmének tartják, megideologizálják, és minden igazságra törő kérdést ennek az alapjai és története iránt megbocsáthatatlan bűnként ítélnek meg. Ezzel szemben támogatják és megengedik a szentségtöréseket és káromlásokat hitek és más isteni vallások ellen.

Kedves Kollégák és Barátaim!

Az igazi szabadság, az igazság, a méltóság, a jólét és a tartós biztonság minden nemzet joga.

Ezen értékek egyikét sem lehet a jelenlegi, szakszerűtlen világigazgatási rendszerre hagyatkozva, sem pedig arrogáns hatalmak és a NATO ágyúcsöveinek közbeavatkozása által elérni.

Ezek az értékek csakis függetlenül, és egymás jogainak elismerése által érhetők el, harmónián és együttműködésen keresztül.

Van-e a fennálló nemzetközi folyamatok és eszközök használatával bármi módja az e világot szorongató problémák és kihívások megoldásának, hogy elősegítsük az emberiség régi vágyát a béke, a biztonság és az egyenlőség elérését?

Mindazok, akik megpróbáltak reformokat bevezetni miközben megőrizték a fennálló normákat és irányokat, rendre elbuktak. A Nem Elkötelezettek mozgalma, a 77-es Csoport és a 15-ös Csoport értékes erőfeszítései szintúgy képtelen volt alapvető változásokat hozni, mind azon néhány prominens egyéné, akik valamennyien ezzel próbálkoztak.

A világ irányítása és menedzsmentje radikális megváltoztatásra szorul.

Mit kell most tennünk?

Kedves Kollégák és Barátaim!

Erőfeszítéseket kell tennünk, erős elkötelezettséggel és átfogó együttműködéssel, hogy új tervet rajzoljunk fel, az emberi természet olyan legalapvetőbb elvei mentén, mint az egyistenhit, az igazság, a szabadság, a szeretet, és ezek alapján a boldog élet.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének létrehozása az emberiség nagy, történelmi érdeme marad. Fontosságát meg kell becsülnünk, és a benne rejlő lehetőségeket a legnagyobb mértékben fel kell használnunk nemes céljaink érdekében.

Nem hagyhatjuk a szervezetet, amely a nemzetek közösségének kollektív akaratát és törekvéseit fejezi ki, legfőbb céljától eltérni, és megengedni, hogy a világhatalmakat szolgálja.

Megfelelő alapot kell teremtenünk, ami garantálja a nemzetek kollektív részvételét abban az erőfeszítésben, amely a tartós békét és a biztonságot szolgálja.

Megosztott és kollektív világirányítást kell elérni, e szavak valódi értelmében, amely a nemzetközi jogban őrzött alapelveken alapul. Az igazságosságnak kell minden nemzetközi döntés és cselekedet alapjaként szolgálnia.

Mindnyájunknak el kell ismernünk a tényt, hogy nincs más mód arra, hogy a jelenbeli rendellenességek, elnyomás és diszkrimináció világszerte megszűnjön.

Ez valóban az egyetlen út az emberi társadalom prosperitása és jóléte felé, megalapozott, világos igazság.

Ennek a fenti igazságnak elismerése mellett meg kell jegyeznünk, hogy ez nem elég! Továbbiakban is hit kell e célban, és semmilyen erőfeszítést nem szabad sajnálni e cél megvalósításától!

Kedves Kollégák és Barátaim!

Világunk megosztott és kollektív irányítása legitim joga minden nemzetnek, és mi, mint képviselőik, kötelesek vagyunk megvédeni jogaikat! Bár némely hatalmak folyamatosan próbálkoznak minden kollektív együttműködést hirdető nemzetközi erőfeszítés meghiúsításával, nekünk a kitűzött cél elérésében, a kollektív együttműködésben irányított vetett hitünket csak erősítenünk szabad.

Az ENSZ-et azért hozták létre, hogy lehetővé tegye minden nemzet számára a nemzetközi döntéshozásban való részvételt.

Mind tudjuk, hogy ezt a célt irányításának felépítése és működési módja miatt az ENSZ még nem teljesítette.

A Biztonsági Tanács összetétele igazságtalan és egyenlőtlen. Ezért az ENSZ átszervezése és megváltoztatása kell legyen a közgyűlés által megoldandó elsőrendű cél.

A tavalyi ülés során kihangsúlyoztam ezen probléma fontosságát, felszólaltam ez évnek a megosztott és kollektív globális irányítás évtizedévé nyilvánítása mellett.

Most felvetésemet megismételtem, és biztos vagyok abban, hogy nemzetközi együttműködéssel a világ elkötelezett vezetői és kormányai, minden nemzet támogatásával, az igazsághoz való erős ragaszkodással, megépíthetjük e fényes, közös jövőt.

Ez a mozgalom nyilvánvalóan az egyedüli helyes út, amely az emberiségnek a szebb jövőjébe vezet.

E jövő akkor épül majd meg, mikor az emberiség az isteni próféták és az igazak útján kezd járni, al-Mahdi Imám vezetésével, aki az emberiség Végső Megváltója, minden isteni küldött és vezető, és a mi nagy Prófétánk igaz generációjának örököse.

A felsőbbrendű és ideális társadalom létrejötte egy olyan tökéletes emberi lény érkezésével jön el, aki igazán és őszintén szereti az összes embert, mert Isten ígéretét teljesíti be.

El fog jönni Jézus Krisztussal, hogy vezesse a szabadság- és igazságszeretőket, hogy eltöröljék az elnyomást és a diszkriminációt, hirdessék a tudást, a békét, az igazságot, a szabadságot és a szeretetet világszerte. Isten általuk inden egyes ember számára megadja világ összes szépségét és minden jót, ami boldogságot hoz az emberiség számára.

Ma a nemzetek még nem ébredtek fel, de a tömegek tudatosságának növekedésével többé már nem adják meg magukat az elnyomásnak és a diszkriminációnak.

A világ ma minden eddiginél inkább szemtanúja lehet a széleskörű ébredésnek az iszlám világban, Ázsiában, Európában és Amerikában, Mindezen mozgalmak folyamatosan terjesztik szellemiségüket és befolyásukat, hogy az igazság, a szabadság és a jobb holnap létrejöhessen.

Hatalmas nemzetünk készen áll, hogy más nemzetek kezét fogva meneteljen e gyönyörű úton, az emberiség közös vágyaival összhangban.

Üdvözöljük egymást szeretettel, békével, igazsággal, tudással, és akkor fényes jövő várja az emberiséget.

Mahmud Ahmadinezsád - New York, 2011. szeptember 22.

(Jövőnk - javított verzió dr. Szitányi György által)
 
 
0 komment , kategória:  Mahmud Ahmadinezsád beszéde  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 255
  • e Hét: 3203
  • e Hónap: 9924
  • e Év: 375414
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.