Regisztr塶i  Bel廧廥
horvathzsoka.blog.xfree.hu
"Lehet gy 廨zed, hogy elveszt幨 a rengetegben, nem l嫢od a kiutat, de ha az elk廧zel廥eidet k饘eted, nem mondasz le r鏊uk, az mint egy l嫢hatatlan 飉v幯y ... 圢 Zs鏦a
1950.10.22
Online
Profil k廧em!
Linkt嫫am, Blogom, K廧t嫫am, Vide鏒嫫am, Ismer鰆eim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyz廥ek sz嫥a: 32 
聯rily Lajos
  2018-06-25 09:06:36, h彋f
 
  聯rily Lajos

Sz嫮lj, 繅el fstje

Sz嫮lj, 繅el fstje, terjedezve sz嫮lj,
mindenfel, ahol sz癉et tal嫮sz.
Sznj幧 harag, gyl闤s嶲 廥 visz嫮y,
a b幧e lelk彋 vidd, amerre sz嫮lsz.

 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-06-14 08:38:19, cst顤t闥
 
  聯rily Lajos

Vallom嫳

Tudom: 幯 itt a sorssal nem csat嫙tam,
幯 d鐽bent szemmel l嫢tam itt a v廨t,
廥 nem lengettem oml barik墂on
feh廨 z嫳zl鏒 a v廨es ember廨t.

Viharokb鏊 kiboml j vil墔廨t
csak 嫮mom volt, nem lobban vit嫥.
Rohamra nem harsogtam riad鏦at
j饘 k鐰闥be zg trombit嫕.

S a seb, mit rajtam vad kor 闥le zzott,
s飆彋 hegg simult minden dalon.
De mint a monda t鏏a flt harangja,
a m幨yben 幨 az ember-f奫dalom.

S 幯 nem tudom, hogy meddig 幨 a versem,
tit嫕ok halnak, tornyok rengenek.
Ahol vil墔traverzek 飉szedlnek,
a vers, a versem, hogyne halna meg?

Ha nem leszek, nem fogja tudni senki,
sorsomnak mennyi furcsa titka volt.
A hlt sorok megannyi 廨ckopors,
s a k霵yv, a k霵yvem, gr嫕it kriptabolt.

De tl romon, ha perce j霵 csod嫜nak,
a m幨y megkondul mintha vallana
s a bolt al鏊 harangtiszt嫕 kicsendl
s magasra sz嫮l az ember dallama.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-06-05 08:57:11, kedd
 
  聯rily Lajos

Az igazol k霵ny


Ha j飆t a vers,
j飆t ismeretlen utakon
廥 kereste a kiteljesed廥t,
hogy eljusson lelkemt鯷 lelkekig
mellettem egy halk n鬑 l幨ek 嫮lt
az els hallgat
S ha igaz volt 廥 emberi
廥 m幨yb鯷 j飆t - egy k霵ny csillant szem幯
Igazol k霵ny - 璲y neveztem el.

 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-04-27 08:38:19, p幯tek
 
  聯rily Lajos

A fin嫮e

琀eg leszek, v幯ebb a t幨i napn嫮,
kedvem s飆彋 lesz 廥 hajam feh廨.
S mint a csitult patak a torkolatn嫮,
lankadt sz癉emben meglassul a v廨.

Ha harmat-hssel 廨 az este, f嫙om,
nem meleg癃 az elzgott tusa,
s ha t嫥adok, az ugr嫳t elhib嫙om,
mint Akela, a dzsungel farkasa.

Csak cs霵dre v嫫ok 廥 komor k饘etre
s barlang-hom嫮yba visszaroskadok.
M璲 zeng az erd s forr tk驆etre
rohannak boldog, ifj farkasok.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-04-26 11:01:40, cst顤t闥
 
  聯rily Lajos

Kisv嫫os

Szesz幨yes rajzu sz鰒yeg:
鏚on tet-sorok.
Felettk 鰎k鐰 hegy,
az 捯hegy mosolyog.

Az esztend鰈 ivelnek,
a v幯 id forog.
Red鰆 捯-Gullivernek
az arca mosolyog.

Ha rajta langyos 嶴jel
szerelmes imbolyog,
ezer vir墔-szem憝el
az 捯hegy mosolyog.

Ha napsug嫫 cik嫙ik,
ha zivatar morog,
ha s嫫ga f闤dje 嫙ik,
a hegy csak mosolyog.

Ha b燢or homlok嫫鏊
a sz鯷鰉廨 csorog
s elfogja k霵ny m嫥or,
az 捯hegy mosolyog.

Ha 飉szebjva f嫙nak
lent nyzsg kis bolyok,
a v幯 hegy csak pip嫙gat
s feh廨en mosolyog.

Ha kis kem幯y vas墔yban
a kisdi嫜 zokog,
mag墏oz inti l墔yan
s szem嶵e mosolyog.

S ha t顤pe 霵dics廨et
lent himnusz墎a fog,
ajk嫕 szat甏a 嶵red
s az 捯hegy mosolyog.

Id鰗elen t饘嶵en
t顤t幯t kl霵b dolog:
valaki ott mer廥zen
鰆闥r鯷 嫮modott.

S az 舁erenci嫜ra
el innen ment gyalog -
a hegy hi墎a v嫫ja,
de bszk幯 mosolyog.

S ha emberk幧 p顤闤nek,
ha g鬐, harag dohog:
ott fent a n幦a 捯nek
lak鏙 boldogok.

Hol rejt a f嫜 hom嫮ya
sok n幦a oszlopot,
a f闤d-karj嫢 kit嫫ja
廥 v嫫. 宄 mosolyog.

 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-04-17 08:12:55, kedd
 
  聯rily Lajos

Szeret az erd


Engem az erd v嶮 s szeret,
utaimon erd鰈 kis廨tek:
bkk闥, gyerty嫕ok, 嶲erek,
t闤gyek. Feny鰈 is. 仩ig 廨tek.

Most is, hogy visszagondolok
hajdani erdeim sor嫫a,
a hegy fel鯷 gy霵y顤en
zg bkk飉 erd鰒k orgon奫a.

S ha majd m幨yebbre k闤t驆闣,
廨z廥telen romm omoltan,
egy hang k驆elr鯷 sgja m嶲:
圢 is az erd f奫a voltam.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-04-16 11:12:09, h彋f
 
  聯rily Lajos

M嫫cius

A nap tze, l嫢od,
a frge di嫜ot
a hegyre kicsalta: a cscsra ki嫮lt.
Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve
s egy 鰆 evo彋 a f幯ybe ki嫮t.

R嶲i, kisz嫫adt
t vize 嫫ad,
n幦a kutakban a v瞵 kibuzog.
Zeng a picinyke
sz幯fej cinke
v璲 dithyrambusa: dactilusok.

Selymit a barka
m嫫 kitakarta,
s嫫ga vir墔j嫢 bontja a som.
Fut, fut az 嫫am
a d幨i sug嫫ban
s h闥ken a h a hideg havason.

Barna patakja
napra kacagva
a lomha Marosba csengve siet.
Zeng a csatorna,
zeng a hegy orma,
s zeng - ugye zeng, ugye zeng a szived?
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-04-15 09:01:37, vas嫫nap
 
  聯rily Lajos

hajnalszrklet


ellegek srn sz鰗t f嫢yol嫕
hideg, szem廨mes f幯yt szit嫮 kelet.
Egy csillag reszket m嶲 a hegy felett.
A pusztul, 顤eg cseresznyef嫕,
melyr鯷 tegnap kakukksz zengve sz嫮lt,
most ritkul szav bagoly ki嫮t
anyja,
a meneklve tn 嶴 ut嫕.

 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-04-14 14:57:04, szombat
 
  聯rily Lajos

Fellegvonul嫳


1.
Ha ez a ring fellegraj zen幨ne
廥 Memnon-zsong嫳t sugarazna sz彋,
kifekdn幦 az 嶲 al, az 嶴be
s gy hallgatn嫥 a bujdos zen彋.

2
Te sz鏊n嫮: Mit figyelsz a fellegekben?
Zen彋 - feleln幦 -, rejtelmes szavt.
A v嶲telens嶲 nem s甏t soha szebben -
s most vedd le r鏊am ezt a m幨abt.


...
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-04-12 08:38:12, cst顤t闥
 
  聯rily Lajos

A l嫢hatatlan 甏嫳


Hull knn a k鐰
s a sz璯eket kioltja.
Csak egy marad:
a kpos erd k幧-fekete foltja.
釿闥 magam
tomp嫕 a t幨i k鐰ben,
s zord vonalad
az erd鰒 tl ma is szemembe d鐽ben.
Most messze vagy:
kl霵飉, m嫳 plan彋a.

Vallok neked,
mint r嶲i 廥 divatja-mlt po彋a.
Az erd鰒 tl,
valaha 璲y neveztek -
A k鐰 m鐷飆t
akkor is 璲y id憴tek 廥 kerestek?
圢 a neved
mindig halkabban ejtem,
elhallgatom
s t嫕 nemsok嫫a tengerszembe rejtem.
Pedig tudom:
te vagy a Hang, a H癉嫳,
sz癉 Delej
s szemembe sajg L嫢hatatlan 甾嫳.
Elhullhatok,
elt廧 a htelens嶲:
homlokodon
egy f幯yszil嫕kkal sem csorbul a fens嶲.
Te megmaradsz:
morajos szikla-orsz墔,
t顤t幯elem,
lelkemen-tli, zord k癉lval鏀墔.

S m嶲is: velem
egy-test vagy, mint a titkom.
Nincs messzes嶲,
nincs v墂, mely 幨etemt鯷 elszak癃son.
M嫳 benned 幨,
foghat, taposhat, nhat.
Kt vagy nekem
s v墔yat buzogtatsz, fogyhatatlan jat.
Patakjaid
bennem el nem apadnak,
m幨ys嶲eid
m幨ys嶲eimben kinccsel felfakadnak.
Vadm嶭eid
a r彋emen toroznak,
havasaid
n嫫ciszaim csokr墎an illatoznak.
珺v幯yeid
a k彋 talpamban 幨nek,
harangjaid
hajnal k顤l a tornyomban zen幨nek.
Fellegeid
az 幯 tet鰅re sz嫮lnak,
viharaid
az 幯 barlangjaimban orgon嫮nak.

S ha hallgatok,
nem tudom: ritka csendem
benned van-,
vagy knn, a benned alv rengetegben?
S a nagy moraj,
nem tudom, hegycsuszaml嫳?
Fellegrobaj?
Fad霵t廥? L幨ekoml嫳?

 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
     1/4 oldal   Bejegyz廥ek sz嫥a: 32 
2018.06 2018. Július 2018.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog keres


Bejegyz廥ek
ma: 11 db bejegyz廥
e h鏮ap: 223 db bejegyz廥
e 憝: 1998 db bejegyz廥
珺szes: 8566 db bejegyz廥
Kateg鏎i嫜
 
Keres廥
 

bejegyz廥ek c璥eiben
bejegyz廥ekben

Arch癉um
 
L嫢ogat鏦 sz嫥a
 
  • Ma: 342
  • e H彋: 342
  • e H鏮ap: 30384
  • e 屴: 460360
Sz鏒嫫
 
Blogok, Vide鏒嫫, Sz鏒嫫, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudj嫢ok?, Online Szerencseker幧, J饘 Pl嫙a, Receptek, Eg廥zs嶲, Praktik嫜, J鏒幧ony hat嫳ok, H嫙ilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.